Türkçe dersleri için önemli adım Manava girdi: 5 yaral

Transkript

Türkçe dersleri için önemli adım Manava girdi: 5 yaral
12
avrupa gündemi
Emekliler flokta
◊ Süleyman SELÇUK - Bora ZERGER
A
LMANYA’da emekliler şokta. Main
Bölgesi’nde sosyal yardım alan
Türkler’den 5-18 yıl geriye dönük Türkiye
gidi-geliş tarihlerinin istenmesi vatandaşlarımızı
şok etti. Amacın ne olduğu konusunda şaşkınlık
içinde olan vatandaşlarımız, “Bu kadarı da fazla.
Biz neyiz ki böyle bir incelemeye tabi
tutuluyoruz?” dediler.
Köln’de yaşayan emekli Türkler, “Bugün
onların başına gelen, yarın bizim başımıza da
dert açar. Neden Türkler’den böyle bir bilgi
istiyorlar? Main Kinzig kaymakamlığının
girişimini başka bölgeler de örnek alabilir. Bizi
sahtekar yerine koymalarına bir anlam
veremiyoruz” diye tepki gösterdiler.
Almanya’da emeklilere yönelik başlatılan
“Mektuplu Sorgunun” kabul edilemez olduğunu
söyleyen Türk vatandaşları, “Nerede ve ne zaman
izin yapacağımıza kimse karışamaz” dediler.
◊ Ali VARLI / BERLİN
A
LMANYA’da Türkçe ve Türk
kültürü derslerinin gelecekte
de Türkiye’den gelen
öğretmenler tarafından verilmesi
konusunda önemli bir gelişme
yaşandı. Federal Çalışma
Bakanlığı’ndan sonra diğer
bakanlıklar da öğretmenlerin
gelmesini sağlayacak
uygulamanın devamından yana
olduklarını açıkladı.
Almanya’da 2005’te yürürlüğe
giren ve anadil öğretmenlerinin
çalışmalarını düzenleyen Alman
İstihdam Tüzüğü’nün ilgili
maddesinin 31 Aralık 2009
tarihinde yürürlükten kalkacak
olması nedeniyle Türkiye’den
öğretmen gelişi durdurulacaktı.
Uyugulamanın devam etmesi için
başta Türk sivil toplum örgütleri
olmak üzere çeşitli kuruluşlar
uygulamanın gelecek yıllarda da
devam etmesini istemişti.
Almanya’da yıllardır çalışarak namuslarıyla
para kazandıklarını belirten Kölnlü emekliler,
“Zaten emeklilerin durumu ortada. Bize
teşekkür edecekleri yerde arkamızdan Stasi gibi
araştırma yapıyorlar. Bundaki amacı
anlayamadık. Bizi artık kolumuzdan tutup
yurtdışı mı etmek istiyorlar? Amaç buysa çıkıp
açıkça söylesinler” dedi. Durumlarından
şüphelenilenlerin, elde belge olunması halinde
araştırılmasını salık veren Türkler, “Ama öyle
herkesi aynı kefeye koymak yanlış. 50 yıllık
hizmetin sonu sahtekar kefesine koyulmak
olmamalıydı” diye dert yandılar.
Yardım alanın hakkı var
Almanya’nın Main Bölgesi Kinzig Kaymakamlığı’na bağlı sosyal
dairenin inanılmaz tutumuna, başkent Berlin’de yaşayan ve
emekli olan vatandaşlarımız da tepki gösterdi.
»
(soldan) Yılmaz Taşkınsoy (64), Emin Koç
(62), Osman Pehlivan (72), Musa Özdemir
(68) Ahmet Akgül (68), Veli Tatlı (70),
Osman Mavi (64), Salih Yaşar (63)
Berlin Emekliler Derneği (EM-DER) Başkanı Erdoğan
Özdinçer, sosyal yardım alan kişi gerek Türkiye’de ve gerekse
Almanya dışındaki bir ülkede izin yapamaz’ diye bir yasanın
olmadığını belirtip, “Alman memurlar geçim ve sağlık sorunlarıyla
uğraşan emekli insanların ne zaman nerede tatil yaptı veya
yapacağına karışmasınlar” dedi.
Etkilemiyor, sadece üzüyor
Zaman zaman yabancı düşmanlığı içerikli söylemler duymaya alıştıklarını söyleyen Özdinçer,
Hakkı Demir, Eşref Al, Hülya Özkan ve Şehbal
Uze, “Bu tür söylemler bizi tedirgin etmekten
ve üzmekten ileri gitmiyor. Sosyal yardım
alan kişi sosyal daireye başvurarak izin
yapmak istediklerini bildirmek zorundaErdoğan
lar. Bu hastalık veya elde olmayan zazuri Özdinçer
durumlar karşısında daha da uzatılabilir.
Biz, yasalara ve hukuka saygılıdır. Hukuksal olarak bizden kimse kendini ihbar
etmeyi istemesin. Zira bunu çifte
vatandaşlıkta gördük” diye konuştular.
Köln’de Lepsius evi Türk
devir tezini de savunacak
teslim
Türkçe dersleri
için önemli adım
Manava girdi: 5 yaral›
◊ Bora ZERGER / KÖLN
ALMANYA’daki Köln
Başkonsolosluğu’na
atanan Mustafa Kemal
Basa (40) görevine
başladı. Deneyimli bir
diplomat olan Basa, en
son Dışişleri
Bakanlığı’nda İdari İşler
Dairesi Başkanı sıfatı ile
bakanlığın bütçe
konuları ile ilgili olarak
çalıştı. Basa, yeni
görevini 2007 yılından
bu yana Köln
Başkonsolosu görevini
yürüten Kemal
Demirciler’den devraldı.
Diplomatik kariyerine
Belgrad’da başlayan
Mustafa Kemal Basa
için Almanya yabancı
bir ülke değil. Daha
önce 2003-2007
yıllarında Berlin
Büyükelçiliği Birinci
Katibi ve Büyükelçilik
Müsteşarı olarak görev
alan Basa bu şekilde
Almanya’daki Türk
toplumunu yakından
tanıma imkanı buldu.
Makamında basın
mensuplarını kabul
eden Başkonsolos Basa,
“Yeniden buradaki
insanlarımıza hizmet
etme şerefine
kavuşmuş olmaktan
dolayı mutluyum” dedi.
Uluslararası tarihçiler incelesin
Mektupta, hükümetinin konunun uluslararası
tarihçiler tarafından incelenmesi istemini dile getiren Türkiye’nin görüşünü desteklediği bilgisi de
yer aldı. Mektupta, “Federal Meclis, 1915-1916
olayları ile ilgili tarihçilerin araştırması istemini 15
Haziran 2005’te aldığı kararla ortaya koydu. Açılacak olana Anma ve Araştırma Evi Türk, Ermeni ve
Alman halklarının ilişkilerini düzeltmek ve geliştirmeyi hedefliyor. Üç halk arasındaki ilişkiyi
önemsiyoruz. Burada yapılacak çalışmalarda Türk
tarafının görüşlerine de aynı şekilde yer verilecek.
Türk bilim adamlarının görüşlerini ve düşüncelerini açıklamaları için platform sunulacak. Tek yönlü
görüşler savunulmayacak” sözleri yer aldı.
Aç›lmamas› daha iyiydi
ALMANYA Türk Toplumu ATT 2. Başkanı
Bahattin Kaya (altta), 1915-1916 olayları ile ilgili daha önce manipülasyon yapan ve bu konuda taraf olan Johannes Lepsuis adına anma
ve araştırma evinin açılmamasının daha doğru olacağını belirtti. Açılacak evde araştırmaların tarafsız olarak yürütüleceğinin taahhüt edilmesini ise
olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Kaya “Bu taahhüdün yerine gelip gelmediğini ve
söz konusu kurumda yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğiz” dedi.
ATT, Merkel’e gönderdiği mektupta Potsdam’da federal ve Brandenburg Hükümeti’nin
desteği ile açılacak Lepsius Evi’nin ülkede yaşayan Türkler arasında üzüntü ve infial yarattığına ve Türk ve Ermeni halklarının barışına
katkı sağlamayacağına dikkat çekmişti.
Sevindirici gelişme
1.300 ö¤retmen
Schaeuble’den
Müslüman
örgütlere övgü
◊ BERLİN
A
Mustafa
Kemal
Basa
harcayan ATT Genel Başkanı Kolat
“Eyaletler Meclis’inin onayından
sonra artık Türkiye’den gelecek
konsolosluk öğretmenlerine
zaman kısıtlaması
uygulanmayacak” dedi.
Türkiye’den gelecek olan
konsolosluk öğretmenlerine izin
verecek uygulamaya Federal
Bakanlıktan mektup
Çalışma Bakanlığından sonra diğer
Konu ile ilgili
bakanlıkların da
Federal Çalışma
sıcak bakması
Bakanlığına mektup
Almanya’da
Almanya’da yaklafl›k bin
yazan Almanya Türk
sevinçle karşılandı.
300 ö¤retmen ülkede yaToplumu ATT Genel
Almanya Türk
flayan Türk kökenli ö¤ren- Öğretmenler
Başkanı Kenan Kolat
cilerin Türkçe dersine giri- Dernekleri
“Bakanlık verdiği
yor. Yaklafl›k 700 ö¤retcevapta Türkçe
Federasyonu
men Almanya’daki çeflitli
derslerinin devamı
Onursal Başkanı
eyalet e¤itim ve kültür ba- Mete Atay,
ve öğretmenlerin
kanl›klar›na ba¤l› olarak
Türkiye’den
“Uygulamanın
Türkçe dersi verirken Milli devam edecek
gelmesine izin veren
E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›
uygulamanın
olması çok önemli.
yaklafl›k 650 ö¤retmen de Bir başka önemli
devamı yönünde
belli süreler için konsolos- konu ise hangi
bakanlıklar arasında
luklar taraf›ndan Türkiuzlaşma sağlandığı
şartlar altında
ye’den getirilerek Almanbelirtiliyor.
uzayacağıdır.
ya’da görevlendiriliyor.
Bakanlıkların
Uzatma koşulları
uzlaşması önemli bir
çağdaş ve
adım. Uygulamanın devamı için
günümüzün koşullarına uygun
Eyaletler Meclisi’nin onayı
şekilde olmalıdır. Ayrıca
gerekiyor. Kasım ayı içinde
Türkiye’den gelecek öğretmenler
yönetmenliğin Eyaletler
de eğitimden geçirilerek, Alman
Meclis’inde onaylanması büyük
eğitim sistemini, buradaki
bir olasılık dahilinde” dedi.
çocukları ve bunların ihtiyaçlarını
Sorunun çözümü için yoğun çaba
bilmeleri gerekir”dedi.
◊ Ali VARLI / BERLİN
LMANYA Başbakanı Angela Merkel, Almanya Türk
Toplumu ATT’nin Potsdam’da açılacak olan “Johannes
Lepsuis Anma ve Araştırma Evi”
ile ilgili kendisine iletilen
kaygılar üzerine, söz konusu evde sadece Ermeni tezlerinin değil, Türk tarafının
tezlerini savunan bilim
adamlarının da yer alacağı sözünü verdi. Merkel
konu ile ilgili ATT’ye gönderdiği mektupta, ATT’nin
dile getirdiği kaygıları incelediklerini belirtirken,
Almanya’nın Ermeni soykırımı ile ilgili görüşünün
de tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiği
yönünde olduğunu kaydetti.
Derslerin
devamı için
yoğun çaba
harcayan
ATT Genel
Başkanı
Kolat
“Amacımıza
ulaşacağız”
dedi.
31 Aralık son gün
Amaçlarını anlayamadık
Başbakan Merkel:
3 Ekim 2009 Cumartesi
FEDERAL İçişleri Bakanı
Wolfgang Schaeuble, DİTİB, Almanya İslam Kültür merkezleri
birliği (VIKZ) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin
(ZMD) barış, hoşgörü, farklı kültürden insanların birlikte yaşamı destekleme ve terörizme karşı ortak mücadele verilmesi çağ-
rısını takdir ettiğini söyledi. Bakan Schaeuble, “İslam Konferansı’nın bu alanda meyvesini
vermesinden memnuniyet duyuyorum. Almanya’daki
Müslümanların şiddete karşı
olduklarını ve birlikte barış
içinde bir yaşam arzuladıklarını
biliyoruz. Zaten düzenlenen
‘Acık Cami günü’ de birlikte
yaşamın en iyi örneğidir” dedi.
Michelle’nin katiline 9,5 y›l
◊ LEİPZİG
◊ Bora ZERGER / HILDEN
ALMANYA’nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Hilden kasabasında cuma sabahı saat 10.35 sularında Gustav-Mahler Sokağı’nda Mercedes marka aracını park etmek isteyen 68 yaşındaki bir kadın fren
yerine gaza basınca bir Türk’ün işlettiği
manava daldı. Kaza sonucunda dört kişi
aracın altında kaldı. Şok geçiren araç sürücüsünün yanı sıra 68 yaşlarında iki erkek hafif yaralanırken 37 ve 63 yaşında
iki kadın da ağır yaralandı. Sürücü kadın
ifadesinde ilaç aldığını bu nedenle dikkatinin söyledi. Kazada yaklaşık 11 bin Euro’luk hasar olduğu açıklandı.
ALMANYA’nın Leipzig kentinde geçtiğimiz yıl ağustos
ayında tecavüz edilip öldürülen
8 yaşındaki Michelle’nin katiline 9,5 yıl hapis cezası cezası verildi. Michelle’yi öldüren 19 yaşındaki katil Daniel V. Gençlik
Mahkemesi’nin verdiği kararı
büyük bir soğuk kanlılık
içinde dinledi.
Daniel V, mahkemede cinayeti nasıl işlediğiZAYIFLAMA YÖNTEMĀ
ni tüm ayrıntı-
AāIRI KĀLOLULAR ĀÇĀN YENĀ BĀR āANS
SAþLIKLI VE BAāARILI
Munich Institute for the Surgical
and Interdisciplinary Treatment of Adiposity
Münchner Institut für chirurgische und
interdisziplinäre Behandlung der Adipositas
www.misita.de
Telefon: ++49/89/72 40 28 10
Saÿlıklı bir Ăekilde
ideal kilonuza
kavuĂmanız ve
kilonuzu muhafaza
etmeniz mümkün!
Operasyon tarihi: āubat 2009 Kilo kaybı: 6 ayda 60 kilo
Beslenme danıĂmanlıÿından
yeni operasyon yöntemlerine
ve buna baÿlı olarak cilt estetiÿi
ameliyatlarına kadar hepsi bir
çatı altında.
MISITA Konsept’te,
Obezite ve kilo problemleri
olanlara saÿlıklı çözümler
sunuluyor!
Hastalarımızın AāIRI KĀLOYA
karĂı baĂarı öykülerine, sizin
baĂarı öykünüz de eklensin!
Böylece, kalp krizi, kalp spazmı,
uyku apnesi vb. hastalıkları
önlemiĂ olursunuz!
Deneyimli doktorlardan oluĂan ekibimiz, özgüveninizi ve yaĂam sevincinizi
tekrar bulmanıza yardımcı olacaktır.
larıyla itiraf etmişti. Sekiz yaşındaki talihsiz kızın cesedi evlerine 250 metre yakındaki bir derede plastik bir çöp torbası içinde
bulunmuştu.
DNA izi yakalattı
Michelle 18 Ağustos 2008 tarihinde evinden oyun için ayrıldıktan sonra dönmemişti. Minik
yavrunun cesedi üç gün sonra
21 Ağustos’ta evine yakınında
bulunan derede bulunmuştu.
Alman polisinin yaptığı geniş
çaplı araştırma sonucu katil zanlısı Daniel V. DNA taraması sonucu yakalanmıştı.

Benzer belgeler

Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu yer aldı. Mektupta, “Federal Meclis, 1915-1916 olayları ile ilgili tarihçilerin araştırması istemini 15 Haziran 2005’te aldığı kararla ortaya koydu. Açılacak olana Anma ve Araştırma Evi Türk, Ermen...

Detaylı