PDF Kullanma Klavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız...?

Transkript

PDF Kullanma Klavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız...?
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
İçindekiler
Genel Bilgiler……………………………………………………………
Sistem Gereksinimleri……………………………………………………
Önemli Güvenlik Talimatları…………………………………………….
Önemli Notlar……………………………………………………………
Teknik Açıklamalar………………………………………………………
FCC,CE&Özellikleri………………………………………………..........
Kol cihazı ve Arayüz Kurulumu…………………………………………
Play Attention’a Giriş……………………………………………………
Uygun Adaylar……………………………………………………………
Çevre ve Program...………………………………………………………
Otomatik Yazılım Ayarlama………………………………………………
Giriş ve Kurulum…………………………………………………………
Sistem Yönetim Modülü…………………………………………………
Öğrenci-Koç İlişkisi………………………………………………………
Davranış Şekillendirme……………………………………………………
Fonksiyon ve ESC Tuşları…………………………………………………
Play Attention’ın Kullanımı………………………………………………
Oyunlar……………………………………………………………………
Veri ve İlerleme……………………………………………………………
Kapama……………………………………………………………………
Sorun Giderme……………………………………………………………
Teknik Destek……………………………………………………………
Garanti……………………………………………………………………
Feragatname………………………………………………………………
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ………….……………………………
1
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Genel Bilgiler
Bu bir kısmı ya da tamamı herhangi biçimde ve ne şekilde olursa olsun, elektronik,
mekanik, kayıt ve fotokopi dâhil, herhangi bir amaçla Unique Logic&Technology ‘nin
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ya da iletilemez. Sahibi kayıtlar için bir kopya
yazdırmaya izin verir.
Garanti: Tam garanti ve lisans ayrıntıları, el kitabının Garanti kısmında bulunabilir.
Teknik Destek: Donanım için Teknik Hizmetler den yardım alınabilir. Alıcı, Play
Attention’ın kullanımına ilişkin Müşteri Hizmetleri’nden genel destek elde edebilir.
Çağrı(800) 788-6786. Teknik destek hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun Teknik
Destek kısmına bakın.
Tavsiyeler: Uygun talimat ile Play Attention’ın kullanımına rağmen, en az altmış gün
içinde ilerlemenin izlenmesi devam ediyorsa kullanımı durdurun. Play Attention’ı sadece
bu Kullanım Kılavuzu’nda belirtildiği gibi kullanın. Eğer siz tıbbi bir probleme
sahipseniz ya da şüpheleniyorsanız, derhal sağlık kuruluşunuzla temasa geçiniz. Eğitici
müdahale ya da teknoloji hakkında bilgi ve ifadeler Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu
tarafından henüz değerlendirilmemiştir ve onlar herhangi bir hastalık veya bozukluğu
teşhis, tedavi, bakım ve önlem amacı taşımamaktadır.
Diğer şirketlerin ticari marka ve isimler referansları sadece netlik için verilir. Biz içerik,
kullanılabilirlik ya da diğer şirketlerin ürünlerinin kullanımı üzerinde herhangi bir görüş
belirtmiyoruz ve onların bu kullanım kılavuzundaki referansları ürünlerinin bir cirosu
değildir.
Play Attention sistemi patentlidir #6097981&#6,402,520 ve #,6,626,676B2. Play Attention Unique
Logic&Technology ‘nin tescilli bir markasıdır.
2
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Telif Hakkı 2007-2008 Unique Logic&Technology. Her hakkı saklıdır.
Sistem Gereksinimleri
İhtiyaç Duyacaklarınız
-Windows XP/Vista
-2GHz intel, AMD ya da daha fazla
-Macintosh G4,iMac ya da daha büyük 0S.10.4 ile ya da daha yüksek
-CD ROM
-3D grafik kartı minimum 64Mb hafıza ve ekran ile
-400 MB sabit disk alanı
-Minimum of 1GB OF RAM(eğer RAM paylaşılıyorsa artar.)
-USB haricen kullanılabilir bağlantı noktası
-Ses kartı ve hoparlör
-2 ‘AA’ tip pil(dahil değil)
-İnternet Explorer 6.0 ya da daha yüksek ya da Mozilla Firefox
3
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Önemli Güvenlik Talimatları
Play Attention kullanılıyorken, yangın riski, elektrik şoku, yaralanmayı azaltmak
için önemli güvenlik önlemleri alınmalı. Bunlar şunlardır:
1)Kullanmadan önce el kitabını okuyun ve bütün talimatları anlayın.
2)Play Attention Arayüz Birimi’nden kol cihazı bağlayıcıdan başka herhangi bir Play
Attention cihazını asla fişe takmayın.
3)İç AA pilden başka herhangi bir güç kaynağı ile Play Attention Arayüz Birimi’ni asla
çalıştırmayın.
4)Birimin zarar görmesini önlemek için, Play Attention Arayüz Birimi’ni su veya neme
maruz bırakmayın.
5)Bu ürünü açmayın ya da sökmeyin. Yetkili servis personelinin onarması için garanti
talimatlarını izlemeniz gerekir.
6)Eğer ürün zarar görmüşse bu ürünü çalıştırmayın.
7)Elektriksel fırtına sırasında bu ürünü çalıştırmayın.
8)Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın. Sıvı ya da aerosollü temizleyiciler
kullanmayın.
9)Bu ürünü suyun yanında kullanmayın; örneğin bir küvet, bulaşık lavabosu, çamaşırhane
yanında, ıslak zeminlerde ya da bir havuzun yanında.
10)Sabit bir stant ya da masa üzerine yerleştirmeyin. Sert bir zemin üzerine düşüş, ürün
için ciddi hasarlara sebep olabilir.
11)Ürünün yanında asla sıvılar kullanmayın ya da yanına yabancı nesneler sokmayın, bu
üründe zararlara sebep olabilir.
12)Aşağıdaki koşullar altında yetkili servis personelinin hizmet vermesi için müracaat
edin;
a)Ürüne sıvı dökülmesi durumunda
b)Ürünün su ya da neme maruz kalması durumunda
c)Ürünün yere düşürülmesi halinde ya da ambalajlı ürünün zarar görmesi durumunda
4
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
d)Kullanma talimatlarını uyguladığınız halde ürün düzgün çalışmıyorsa
e)Ürün performansta belirli bir değişiklik sergiliyorsa.
13)Yüksek gerilimli elektrik alanlarının varlığında kullanmayın.
14)Yanıcı gazların varlığında kullanmayın.
Önemli Notlar
BodyWave(Kola takılan cihaz)
Play Attention için tasarlanan kola takılan cihaz tam manasıyla sadece Play Attention
arayüz birimi ile kulanım için tasarlanmıştır. Diğer cihazlar ya da diğer amaçlar için
kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.

Oyunlar daima Play Attention kola takılan cihazı çıkarmadan önce biter. Bu
öğrencinin veri dosyasına tanıtılacak sahteliğin olmadığını temin eder.

Play Attention ile oyun bittiği zaman kullanıcının kolundan cihazı çıkarmak. Eğer
kullanıcının oyunu durdurması gerekiyorsa, mevcut oyunu <Esc> tuşu ile
durdurun ve sonra kola takılan cihazı çıkarın.
Play Attention’dan öğrencinizin uzun vadeli fayda sağlaması için, o sistem üzerinde
ortalama en az 40 saat eğitim yapmalıdır. Play Attention veri menüsünde bu saatleri sizin
için takip edecek. Eğer öğrenciniz davranışsal sorunlara sahipse, bu, 60 ya da daha fazla
saat sürebilir.
Kullanımı
Play Attention eğitim sistemi teşhis amaçlı kullanım için değildir. Play Attention öğretici
bir eğitim dikkat sistemidir ve sadece o şekilde kullanılmalıdır.
5
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Pil Önerileri

Eski pilleri hemen yok edin. Onları ateşe atmayın.

Kurallara uyulmaması durumunda piller patlayabilir. Şarj etmeye veya pilleri
sökmeye kalkışmayın.

Sadece gerekli boyut ve türdeki yeni pilleri kullanın. Eski ve yeni pilleri, farklı
çeşitlerdeki pilleri, yeniden şarj edilebilir ya da farklı kapasitedeki pilleri
karıştırmayın.
Teknik Açıklamalar
Play Attention beyin enerji izleme kombinasyonu, bilişsel becerileri egzersizleri ve
davranış şekillendirme tekniklerini içeren entegre bir eğitim dikkat sistemidir. Bu
birleşik eğitim tekniğini Edufeedback olarak adlandırabiliriz.
Çapraz eğitim yoluyla bilişsel görevde yapılandırılmış, öğrencilere genel olarak onların
düşünceli tutumlarının, eğitim ve bilişsel görevlerindeki başarıları ile ilişkilendirildiği
öğretilir. Tamamlayıcı koçluk yöntemiyle, onlar ayrıca dikkati direk olumsuz etkileyen
alışkanlıkları ve davranışları tanımlamayı ve değiştirmeyi düşünür.
Play Attention PA HW4 olarak tanımlanan özel bir amplifikatör kullanarak beyin enerji
izlemesi yapar, o ayrıca Play Attention Arayüz Kutusu olarak bilinir. Play Attention tıbbi
bir cihaz olmamasına rağmen, bu Arayüz Kutusu UL 60601-1 de Tıbbi Elektrikli
Teçhizatlar için uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumludur. Play Attention Arayüz
Kutusu tarafından izlenen beyin aktivitesi son derece düşük gerilimlidir ve bu yüzden bu
arayüz son derece duyarlı bir giriş amplifikatörü içerir. Sabit frekans filtreleme sadece
beyin dalgalarını ölçmek için kullanılır ve kullanıcı için kullanılabilir herhangi bir düzen
ya da seçenek yoktur.
FCC, CE Notices & Specifications
6
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
FCC Duyuruları: Bu cihaz FCC kurallarının 15.bölümüyle uyumludur. Çalışma
aşağıdaki iki koşula bağlıdır.
1)Bu cihaz zararlı girişim(interferans)lere neden olmaz.
2)Bu cihaz istenmeyen işlemlere neden olan girişimler dâhil herhangi bir girişi kabul
etmelidir.
Bu cihaz zararlı girişimlere neden olduğu durumlarda, interferansı ortadan kaldırmak için
lütfen cihazı değiştirin. Bu tür interferansları üreticiye bildirin. WSE-HW4
CE Duyuruları: Bu cihaz EU Directive 1999/5/EC’nin temel gereklilikleriyle
uyumludur. Frekans aralığı(EN 300 328 Sect 5.7.4.1)Verici sahte yayımlar(EN 300 328
Sect 5.7.5)Alıcı sahte yayımlar(EN 300 328 Sect 5.7.6)
NOT: Bu çok önemlidir ki siz sadece Play Attention ile güç kaynağı tarafından sağlanan
üreticiyi kullanabilirsiniz. Herhangi bir güç kaynağının kullanılması kesinlikle yasaktır ve
Play Attention garantisini geçersiz kılar.
Specifications
Physical Dimensions
5” x 2.75” x 1”
Equipment Type
Type II
Input Type
Type BF Applied Part
Power System
Battery, 2 x AA Alkaline, NiMH or NiCad
Battery Voltage Range
1.8V to 3.6V Combined voltage across 2 batteries
Battery Life
Approx. 30 – 40 hours
Input Channels
1
Pickup Configuration
Signal/Signal/Reference
Pickup Contact Material
Saline Saturated Foam over Tin
Input Impedance
>
Input Coupling
Capacitive
ADC Resolution
12 bits
Sampling Frequency
150Hz
Filter Configuration
Dual Bandpass
7
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Filter Frequency Ranges
4 Hz to 22Hz +/-3dB
Common Mode Rejection Ratio
>100dB @ 60Hz
Bluetooth 1.2 Class 2 (2.5mW) Uses Bluetooth SPP profile for
Computer Interface
UART emulation Communication Range Up to 10 meters
Temperature
Operation: +10 to +40 deg C
Humidity
Operation: 50% ± 20%, Transport: 50% ± 30%
Pressure
Sea level – 12,000 ft. all uses
8
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Kol Cihazı & Arayüz Kurulumu
Piller
Birimin alt tarafında bulunan pil yuvası kompartımanını açın. İki tane AA pili düzgünce
takın ve pil bölmesi kapağını geri yerine yerleştirin. Şarj edilebilir piller uygundur.
.
Açma ve Kapama ile İlgili Temel İşlemler
Kırmızı güç düğmesi ünitenin ön panelinde yer alır. Ünitede uygulama yapmak için bir
kez düğmeye basın. Bir kırmızı LED göstergesi, birimin açık olduğunu göstermek için
yanacak. Kapalı birimi açmak için düğmeye basın ve bir müddet basılı tutun.
Power
LED
Bluetooth Bağlama(PC)
HW4 birimini çalıştırın. Bilgisayarınızın USB parçası girişine USB Bluetooth’u
yerleştirin. Windows’un Bluetooth un kullanıma hazır olmasını göstermesine dek, yani
Bluetooth logosunu görene kadar bekleyin Play Attention şimdi kullanıma hazır.
9
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Cihazı Kola Takmak
Bacağınıza ve ya kolunuza rahat edeceğiniz şekilde cihazı bağlayın. Üç gümüş sensor
derinize temas ettikçe, cihazın vücudunuzun neresine takıldığı önemli değildir. Cırcırtlı
kayışı rahat edecek şekilde bağlayın. Unutmayın bu çok sıkı olmak zorunda değildir,
yeterki vücutla iyi temas ettiğinden emin olun. Ayrıca cihazın kolunuzdan kayıp
gitmemesinden emin olun.
Ayrıca, kablonun arayüz kutusuna bağlı olduğundan da emin olun.
Cihaz kola takıldıktan sonra, arayüz kutusundaki kırmızı düğmeye basın. Işık, önce yeşil
yanacak sonra kırmızı olacak. Şimdi oyunlara başlamaya hazırsınız.
ÖNEMLİ KOL CİHAZI NOTU
Play Attention için tasarlanan kola takılan cihaz tam manasıyla yalnızca Play Attention
Arayüz Birimi ile kullanmak için üretilmiştir. Diğer cihazlar ya da diğer amaçlar için
kullanmaya teşebbüs etmeyiniz. Play Attention bittiği zaman daima kullanıcının
kafasından bütün parçaları tamamen çıkarın. Eğer kullanıcının oyunu kesmesi
gerekiyorsa, geçerli oyunu durdurun, cihazı çıkarın ve daha sonra devam edin.
*Cihaz, arayüz kutusuna takılı olmadan asla Play Attention’ı kullanmayın. Bu, Play
Attention cihazını tekrar kalibre edilmesini gerektirebilir.
Kol Cihazı ve Sensorler İçin Talimatlar
10
USB Bluetooth dongle
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention kol cihazı son derece kolay kullanım ile tasarlandı. Cihaz, üç tane sensor
barındırır. Üçü de cihazın arkasına monte edilmiştir. Doğru kullanım için, sensorler
deriye güzelce temas ettirilmelidir. Cihazı, belirtilen amaçlardan başka amaçlarla
kullanmayın.
Kullanıcı ile makine arasında mümkün olan en iyi arayüz için başın yağlı ya da makyaj
vs. şeyle kaplı olmadığından emin olun.Sensör yerleştirilmesi amacıyla deriden herhangi
bir yabancı maddeyi dikaktlice çıkarmak için kuru bir doku ya da ispirto kullanılabilir.
Başlamadan önce, cihaza 2 tane AA pil takın. Şarj edilebilir de kullanılabilir.
Kol cihazını çıkartmadan önce daima Play Attention’ı
kapatın. Bu yapılmadan cihaz çıkarılmaya çalışırsa,
fabrikada 50$ maliyeti olan tekrar kalibrasyon gerektirebilir.
Kol cihazı takılı değilken asla Play Attention’u
çalıştırmayın.
Play Attention ünitesini(A), cihaza(B) yerleştirin.
Cihazı rahat edecek şekilde kolunuza bağlayın(C) ve arayüz
kablosunu(D) takın. Cihazın arkasındaki üç sensorun de
derinize temas ettiğinden emin olun.
A
B
Kırmızı ışık(F) yanana kadar kırmızı güç düğmesine(E) basın. Cihazı kapatmak için
kırmızı ışık sönene kadar, güç düğmesine basın.
D
F
11
C
E
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention’a Giriş
Play Attention’a Hoş geldiniz
Play Attention kullanma el kitabına hoş geldiniz. Eğitimi en iyi şekilde almanız için el
kitabında program bütün yönleriyle ele alınacaktır.
Etkileşimli öğrenme aracı olan Play Attention, çocuklar ve yetişkinlerin dikkat ve bilişsel
becerilerini geliştirmek için bir genel planın parçası olmaktır. O bireyin onun dikkat ve
davranışlarını kontrol etme potansiyelini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmak
için tasarlanmıştır. Play Attention’ı uygun öğrenme çevresi, pozitif takviye, çalışma
yetenekleri, becerilerle başa çıkma ve diğer programlarla kullanarak, kullanıcı büyük
ölçüde dikkat ve davranışlarını iyi yönde kullanmayı öğrenebilir.
Play Attention Nasıl Çalışır?
Play Attention kola veya bacağa rahatça takılabilen bir cihaz ve hemen hemen her
bilgisayarda olan video çalışmaları gibi oyunlardan oluşur. Play Attention kol cihazı
kullanıcının dikkatli durumlar ve bilişsel işlevler ile ilişkilendirilmiş beyin aktivitelerini
izlemek için sensorlarla kaplıdır. Kullanıcı aslında bilgisayar video alıştırmalarını
yalnızca aklını kullanarak kontrol eder. Kullanıcı dikkatli bir düzeni koruyarak, hareket
edebilir ya da ekran karakterlerini kontrol edebilir. Dikkat artık soyut bir kavramdır. Play
Attention dikkati somut ve kontrol edilebilir yapar.
Play Attention’ı ilk kez kullanan kişi gerçek anlamda olumlu sonuçlarını görmez. Çünkü
bu özel olarak uyarlanmış oyunlarla oynarken, cihaz sensorları dikkat seviyesini ölçer ve
bu bilgiyi özel yazılıma geri gönderir. Bu yazılım dikkat hakkındaki geri bildirimi hemen
sağlamak için oyuna izin verir ve zamanla kullanıcı nasıl odaklanması ve onun
odaklanmasına yardımcı olacak yeteneklerini nasıl geliştireceğini öğrenir ve başarılı bir
öğrenci olur.
12
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention kullanıcının nasıl daha iyi dikkat etmesi gerektiğini öğretmek için
geliştirilmiştir. Play Attention, öğrencilerin özel fiziksel ve zihinsel durumlarda, en
elverişli dikkat şeklinin farkında olmasına yardımcı olur.
Dikkat Problemlerinin Anlaşılması
Başlamadan önce, tam olarak Play Attention nedir ve nasıl kullanılır sorularının üzerine
gitmek önemlidir.
Play Attention sisteminin en önemli unsurları kol cihazı ve öğrencinin çeşitli ekran
karakter hareketleri tarafından iletilen odaklanma derecesini gerçek anlamda tecrübe
etmesi ya da görmesine izin veren beyin aktiviteleridir. Bu öğrencinin dikkatini somut
olarak gözlemlemesini ve öğrenmesini dönüştürür.
Dikkat sorunu yaşayan birçok birey için bunu başarıyla tanımlamak gerçek bir odak
değildir. Örnek vermek gerekirse,’haydi ben sınıfımdaki öğrencilerimden biriyle konuşan
bir öğretmenim ve öğrencimin adı da John diyelim.
John için söylemek istediğim bir nokta ‘Şimdi John! Ben gerçekten bana dikkat etmene
ihtiyaç duyuyorum.’
Fakat ben ona cevap verdiğim zaman ‘Tamam, problem hakkında ne yaptığını söyledin,
John sadece ne söylediğimi bilmiyor; o neden bilmediğini bilmiyor. Kafasındaki, o bana
bakıyordu, bu yüzden öyle olmasa bile kendisini odaklı gibi düşündü.
Bir kişi direkt olarak bir nesneye bakabilir ve başka hayaller kurabilir. Dikkat problemi
yaşayan birey için hakiki dikkat ile hayal arasındaki fark belirsizdir. Dikkat soyuttur ve
bilinçli kontrol altında değildir.
13
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Dikkat açık değildir; o yayılmıştır ya da olay son derece uyarıcı bir özelliğe sahip bir
olaydan diğerine kaymıştır. Dikkat dağınıklığı yaşayan öğrenciler, uyarıcı özelliğe olan
olaylara katılmak için istekli gibi görünüyor. Aşırı dikkat dağınıklığı yaşayan bir insan
bile onun hoşlandığı ya da hayli dikkat uyandırıcı şeyler karşısında dikkat edebilir. İyi bir
örnek popüler video oyunlarında bulunabilir. Dikkat dağınıklığı yaşayan öğrenciler
onların favori araba yarış oyunlarında dikkatlerini toplayabilir çünkü oyun çok teşvik
edicidir.
Aksine bir ev ödevi uyarıcı özelliklere sahip değildir. Öğrenciler ödevleri sıkıcı bulur ve
onlar için ödevi yapmak kelimenin tam manasıyla imkânsızdır.
Ebeveynler sık sık çocuklarının meydan okuyan, itaatsiz ve saygısız olduklarına inanırlar.
Genellikle, bu durum böyle değildir. Öğrenciler düşük uyarıcı ya da sıradan olaylara
odaklanamayabilirler. Bu durum kesinlikle onların tamamen odaklanama eksikliği
yaşadığını göstermez. Bu sıkıcı durumlarda odaklanabilmek bir yetenektir. Elde tutulan
ödev teşvik edici değilse, dikkati sürdürmek zordur. Bu da Play Attention‘ın kapsamına
giriyor.
Play Attention’ın Faydaları
Play Attention Latince, Karate ya da çarpım tablosu öğrenmekten faklı olarak, basit
beceri kazandırma tekniğidir. Tek fark, dikkat el ile tutulabilir olmadığından, öğrenim
için görünür bir hale dönüştürmek maksadıyla bazı teknoloji bilgilerine sahip olmak
zorundayız.
Bu yüzden, Play Attention’ın aslında tam olarak ne yaptığı sorusunu akla geliyor. Play
Attention odaklanabilme ya da sıkıcı veya düşük uyarıcı durumlarda katılabilme
yeteneğini öğretiyor. Bu tür becerilere hâkim olarak, öğrenci ne istediğine ve ne zaman
istediğine odaklanıp, nasıl olduğuna tam olarak bakılmaksızın uyarıcı ya da teşvik edici
uyaranlara izin vererek dikkatini kontrol edebilir. Bu daha kısa ödev süresi, sınıf dersleri
14
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
için daha fazla dikkat, talimatları izlemek için daha iyi yetenek, görevini yapmak için
daha az zaman harcamaya, oyalanmayı yok etmeye ve çevreye rağmen yoğunlaşma
yeteneğine dönüşür.
Lütfen aklınızda tutun ki, faydaları muazzam; fakat uzun bir süreç gerektiriyor. Keman
çalmayı öğrenme becerisi gibi o saatler alır ve usta olmak için saatlerce pratik yapmak
zorundasınız. Her öğrenci farklı olmakla birlikte, genellikle dıştan gözlenebilir
değişimleri 12 saatten sonra görmeye başlıyoruz. Program genellikle 40 ile 60 saat
arasında bitirilebiliyor. Oyunun sıklığına bağlı olarak, bu genellikle tüm sürecin
tamamlanması için 8 ay ile bir yıl arasında değişen bir süreyi ifade ediyor.
Gördüğünüz gibi, Play Attention hızlı bir düzeltme değil. Yine keman çalma örneğine
bakacak olursak, müzik yapabilmek için hiçbir kısa yol yoktur. İyi haberse bir öğrencinin
Play Attention becerilerini bir kez öğrenmesi, onların hayatlarının geri kalanında da bu
becerilere hâkim olmasını sağlar çünkü onlar bu yetenekleri her gün kullanırlar.
Pekiştirmeler
Sonuç olarak, ödeve başlama ya da bitirme gibi amaçlar başarıldığı zaman, o açık ki
öğrenci ödüllendirilmeli. Eğer siz dikkat problemlerini anımsarsanız anlarsanız ki,
öğrenciniz kasten itaatsiz, saygısız ya da muhalif olmaya çalışmıyor. Onlar sadece
öğrenmek ya da akranları gibi yapmak için yeterince teşvik edilmemiştir. Bu yüzden
öğrenciniz yardım ya da öğrenme olmaksızın, normal süreçte ödevine başlar ya da
ödevini bitirirse onun performansını takdir etmelisiniz. Bu öğrenci için büyük bir sıçrama
olur. Bu ödül gerektiren bir zaferdir.
Bu anlamda, Play Attention‘ın başarıları küçük başarının serisi olarak sunulmaktadır.
Genellikle haftalar içinde küçük değişimleri görmeye başlayacaksınız. Öğrenciniz daha
önce çevresinde asla fark etmediği şeyleri fark etmeye başlayabilir. Öğrenciniz onun için
bir şeyler okuduğunuzda artık daha uzun süre oturabilir. O daha uzun cümlelerle
15
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
konuşabilir. Değişimler başladığı zaman farkında olun. Onları takdir edin ve ödüllendirin.
Öğrencinizin artık iyi olduğunu yakalayın.
Ayrıca Play Attention’ı kullanırken bir dizi amacınız olacak. Bu amaçlar davranışsal,
bilişsel ya da diğer alanlara yönelmiş olabilir. Destek danışmanınız nasıl bir ödül
programı koymanız gerektiği konusunda size talimat verecek. En iyi sonuçlar için,
yapılandırılmış bir ödül programına bağlı olun.
Anımsayın ki Play Attention hızlı bir düzeltme değil. Play Attention zaman ve sabır ister.
Öğrenciniz yenilikler karşısında küçük adımlar yapacak. Bu küçük ilerlemeleri izlemek
ve hemen pozitif desteği sağlamak için emin olun.
16
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Uygun Adaylar
Play Attention için uygun adaylar dikkatini geliştirmek isteyen bütün bireylerdir. Bu
çocukları, yetişkinleri, atletleri, idarecileri vs. kapsar.
Adaylar en az 5 yaşında olmalı. Eğer kullanıcı bir sağlık kurumunun bakımı altındaysa,
kullanmadan önce mutlaka sağlık kuruluşunuza danışın. Başarılı sonuçları almak çok
uzun süreç almasına rağmen 5 yaşı altındaki çocuklar da Play Attention’ı kullanabilir.
Okul ya da kurumsal kullanıcılar bir aday seçiliyorken ya da öğrencinin müfredatı
değişiyorken ebeveyn/koruyucunun iznini almalıdır.
17
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Çevre ve Program
Çevre
Az ya da hiç oyalanmaksızın, sessiz bir ortamda Play Attention’ın kullanımına başlamak
en iyisidir. Kullanıcı geribildirimini aldığı zaman, Play Attention’ı gürültülü ya da daha
rahatsız edici bir çevrede kullanmak oldukça kabul edilebilir bir durumdur. Bu büyük bir
teşvik üretecek. Daha gürültülü bir çevre, okul ve ofislerdeki öğrenme ve çalışma
ortamına daha benzerdir. Yine de ilk oyun çevresi mümkün olduğunca sessiz ve sakin
olmalıdır.
Play Attention’ı kullanmayı öğrenmek biraz zaman alacak, bu yüzden sabırlı olun.
Öğrenme zamanı kullanıcı kişiye göre değişir. En iyi sonuçlar Play Attention’ı rahat ve
sakin ortamlarda kullanarak elde edilmiştir, yoksa hatalı ya da yanlış sonuçlar ortaya
çıkabilir.
Play Attention’ı kullanım esnasında alın ve boyun kaslarının mümkün olduğu kadar az
gergin olması önemlidir. Böyle yapmamak hatalı veri okumalarına neden olur.
Program
Play Attention programını her yönüyle incelediğimiz zaman, başarıya ulaşmak açısından
ayrı bir öneme sahip olan çok fazla sayıda konu olacak. Kuşkusuz bunların en önemlisi
tutarlı bir eğitim programının hazırlanmasıdır. İyileşme yolunda bir takım programından
daha fazla yardımcı olabilecek herhangi bir faktör yoktur.
Play Attention oyunu için 30 ile 45 dakika arasında bir süreç yeterlidir ve biz genelde
haftada iki ya da 3 seansı tavsiye ediyoruz. Yapabileceğinin en iyisi aslında bu değil,
gerçekte haftada 2 seans yapman, gereken minimum miktardır. Fakat yavaş başlayıp
18
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
bunu aşamalı olarak ilerletmek en güzel fikirdir. Bu yüzden biz öncelikle gerçekçi ve
mantıklı olan nedir ve öğrenciyi neler yola getirebiliri belirlemeliyiz.
Öğrenci daha fazla oynamak istese bile, onu başlangıçta sınırlı tutmak en iyisidir. Biz
öğrencinin ‘yeni oyuncakla’ oynamak istemeye başlaması senaryosunu önlemek isteriz
ve 3 hafta sonra onlar hiçbiriyle oynamak istemez.
Örneğin, öğrencinin ve koçun günlük programını belirlemek ve sonra gerçekten çok iyi
çalışabileceğe iki güne karar vermek çok önemlidir. Mesela pazartesi ve Perşembe akşam
saat 7 ya da Çarşamba 4 ve cumartesi sabah 9.Seçeceğin gün ya da bu günlerin saatleri
haftadan haftaya aynı gün olduğu müddetçe hiç fark etmez. Play Attention’ ı belli bir
programla takip ederseniz, onu öncelik haline getirirseniz ve programınızı korursanız,
başarı şansınız çok yüksek olacak.
Tekrardan, zamanlama programı, Play Attention’dan en iyi şekilde sonuç almanızı
sağlayacak tek ve en önemli faktördür.
Kılavuz boyunca çoğu kez ‘öğrenci’ ve koç kelimelerini gördünüz. Gelecek
bölümümüzde bunların rolleri nedir ve onları kim oluştururu konuşacağız.
19
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Otomatik Yazılım Ayarlama
Play Attention, otomatik düzenleyici dikkat parametreleri kullanır. Siz Play Attention
sistemini kullanmaya başladığınızda, yazılım sürekli sizin gelen dikkat verinizi kontrol
eder. Her saniye veriler gözden geçirilir ve Play Attention yazılımı sizin optimum(azami)
dikkatli durumunuzu belirler.
Eğer siz dikkatinizi kaybeder ya da şaşırırsanız, Play Attention karakterleri hareket
etmeyi durduracak, oyun duracak ve dikkatinizi toplamanızı isteyecek. Otomatik
ayarlama özelliğinden dolayı, her kullanıcı azami dikkati yönünde bireyselleştirilmiş
eğitim rehberliği alır.
20
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Giriş ve Kurulum
Play Attention kullanıcı arayüz birimine hoş geldiniz! Bu bölüm Play Attention’a giriş
yapmanıza ve arayüz biriminin çeşitli özelliklerini anlamanıza yardımcı olacak. Haydi
başlayalım
OTURUM AÇMAK
Play Attention programına başlamadan önce ilk olarak ‘Play Attention’a Hoş geldiniz’
ekranıyla karşılaşacaksınız.
Bu ekranda doldurmanız gereken üç alan var:
Site Adı: Bu programınızı açıkça belirlemeli. Bazı genel örnekler ‘John Doe’ ya da
‘Smith Family’ olabilir.
Ana Temas: Bu, programı denetleyen (genellikle koç) ya da en iyisini yapan kişi
(yetişkinler için yapılan program durumunda) anlamına gelir.
21
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Site Kimliği: Bu, beyaz CD’nizin gerisinde bulunan 12 haneli numaradır. O çizgilerle
bölünmüş olacaktır: 1234-1234-1234 gibi. Alana site kimliğini girerken çizgi eklemeyi
unutmayın.
Bu bilgiler elde edildikten sonra (ve aklınızda tutun ki, bu işlemi sadece bir kez
yapacaksınız) <Gönder>e tıklayın.
Aynı bilgisayarda Play Attention’ın önceki sürümlerine sahip kullanıcıların
dikkatine:
5.0’den önceki sürüme sahip kişiler ‘Önceki sürümünü algıladı’ bilgi istemi tarafından
uyarılacak.
Yazılım, ’verileri almak için onay’ söyleminin yanındaki kutuyu kontrol edecek. 5,0 den
önceki bir sürümden veri almak istemiyorsanız, sadece bu kutunun işaretini kaldırın.
Yoksa sorun devam edecek ve sizin eski kullanıcı kimliğiniz ile ilişkili veriler alınacak.
Bireyler, Play Attention kullanırken 4.4.7 ve daha önceki versiyonlarına sahipse, onlar bu
versiyonlarla veri alamayabilir. Bu iki veri seti uyumlu değildir.
Şimdi Sistem Yönetim Modeli’ne yönlendirileceksiniz.
22
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Sistem Yönetim Modülü
Sistem Yönetim Modülü otomatik olarak ilk giriş üzerinde açılır. Ayrıca, Play Attention
giriş ekranında kullanıcı adı olarak system, şifre olarak admin yazılarak giriş yapılabilir.
Sistem Yönetim Modeli, değişik bir dizi fonksiyon sunmanıza izin verir.
Bu ekranın en üstüne bakarak başlayalım(bazı kullanıcılar ekranın boyutuna bağlı olarak
yukarı kaydırma ihtiyacı hissedebilir). Üstünde çalışarak, aşağıdaki sırayla bir dizi sekme
göreceksiniz.
Ana Menü Koç Oturum Kapatma Yardımcısı
Ana Sayfa:
“Ana sayfa”ya tıklamak, sizi Play Attention ana menüsüne geri getirir.
Oyunlar:
Çeşitli Play Attention oyunlarına eriştirir.
23
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Sistem:
Alt menülerden çeşitli ayarlar değiştirilebilir.
1. Kullanıcıları Düzenle, kullanıcıya herhangi bir kullanıcı adı ve şifre oluşturma,
ekleme ya da silme izni verir.
Yeni bir kullanıcı kimliğinin oluşturulması, oldukça basit bir işlemdir. Bazı kullanıcıların
ekranı aşağı kaydırması gerekebilir; öğrenci ve koç ile ilgili çeşitli alanları doldurmanızı
isteyen kullanıcı adı ekle kısmını göreceksiniz. Birçok alan genellikle açıklamalıdır; fakat
çok az bir kısım ek açıklama gerektirebilir.
Kullanıcı adı ve şifre istediğiniz herhangi bir şey olabilir, fakat güvenlik sorunu
oluşturacağı düşünülmüyorsa, kolay bir seçim yapmak(öğrencinin ya da koçun ismini
kullanıcı adı ve soyadını şifre olarak koymak gibi) elbette anımsamanız açısından büyük
kolaylık sağlar.
Unutmayın ki bütün alanların doldurulması zorunludur, bu yüzden öğrenci ya da koç için
geçerli bir alan değilse ya da sizden istenen bilgiyi vermek istemiyorsanız NA yazmanız
yeterlidir.
24
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Kullanıcı Tipi, kimin öğrenci ya da kimin koç olduğunu gösteriyor. Öğrenci/koç ataması
diğer el kitabı bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır, fakat pratik bir kural vardır ki
öğrenci bu oyunu oynamayı kendine tek sorumluluk seçebilecek bir kişi olmalıdır. Koç,
programın çeşitli alanlarında öğrencileri yönlendirerek onlara yardımcı olur.
Hedef Başlangıç, Belirtilen Hedefi seçmeden önce yapmak zorunda olduğunuz
oturumların sayısını gösterir. Varsayılan sayı 7’dir ve Play Attention destek üyesi
tarafından aksi söylenmediği müddetçe bu sayı değişmez.
Değerlendirme Ölçeği İzni, kontrol edilen bir onay kutusudur. Davranış değerlendirme
ölçeği (davranış şekillendirilmesinde kullanılan), her oyun oynandıktan sonra oturum
değerlendirme ölçeğinin görüntülenmesinin teminatınıdır. Bu kontrol, birçok programda
kalmalıdır. Ama öğrenci bir koç tarafından çalıştırılmayan bir yetişkin ise ya da kendi
programında şekillendirme davranışı değilse, bu oyun kontrolsüz olabilir.
Günlük İzni de keza kontrol edilen bir onay kutusudur. Bu özellik,‘Ne
öğrendim?’,’Neden memnun oldum?’ ve ‘Geliştirmek için nelere ihtiyacım var?’gibi
soruların yanıtını soran öğrencilerin cevap almasında yardımcı olur.
Tüm alanlar doldurulduğu zaman, kullanıcı adınızı oluşturmak için <Gönder> e
tıklayınız. İlk girişiniz bütün kullanıcı kimliğinizi(öğrenci ya da koçun her ikisi)
oluşturmak için uygun zamandır.
Kullanıcı kimliği oluşturulduğu zaman, o(bütün kimlik özellikleri ile birlikte) kullanıcı
ekranının en üstünde gösterilir ve çeşitli yollarla değiştirilebilir.
Gerekirse diğer kullanıcıları ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların sayısı Lisans Anlaşmanızda
belirtilen sayıyla sınırlıdır.
25
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Kullanıcı Düzenle, adınızı, soyadınızı ya da e-mail adresinizi değiştirmenize ya da
değerlendirme ölçeğini aktif ya da günlüğü pasif yapmanıza yardımcı olur.
Temaslar, koçtan yazışmayı alan programla ilgili kişilerle yapılır. Fakat bu temaslar
öğretmen ya da diğer öğreticiler, ebeveynler, danışmanlar ya da velilerle sınırlı değildir;
Play Attention ‘la ilgili bilgileri göndermek istediğiniz herkese ulaştırabilirsiniz.
Bilgi eklemek için, adınızı, e-mail adresinizi ve kullanıcıyla ilişkinizi doldurduktan sonra
<Gönder>e tıklayın.
İlk bilgiler oluşturulduktan sonra, söylenen bilgilere aynı ekran üzerinden eklemeler
yapılabilir ya da bu bilgiler silinebilir. Bir e-mail yollayacağınız zaman açılan menüden
seçim yapacak ve bilgilerinizi ekleyebileceksiniz. Bu tekrar tekrar e-posta adresi ve isim
yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Yazılım her şeyi kurtarır.
Şifre kullanıcı kimlik işlemlerinizi değiştirmenizi sağlar.
26
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
27
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
1) Sil, söylenen bütün kullanıcı kimliğiyle ilişkili bilgileri kalıcı olarak değiştirmenize
yardımcı olur.
Kullanıcı kimliğinizi silmeden önce, artık emin olmak gerekir ki çoğu zaman silinen
bilgiler geri alınamaz.
Açılan menü ayarlarına geri döndükten sonra ikinci seçeneğimize bakabiliriz.
2)Site Bilgisi, site adı, ana temas ve kullanıcı kimliğinizi içeren kayıt bilgilerinize ekleme
yapmanıza yardımcı olur.
Memnuniyetle değişiklikler yapıldıktan sonra değişiklikleri kaydetmek için <Gönder>e
tıklayınız.
3. Donanım Kurulumu ‘tip ve yer’ donanımı eklemenize yardım eder.
28
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu iki ayar, ilk yüklediğiniz zaman doğru değerleri otomatik olarak varsayılan olarak
ayarlayacaktır. Bu yüzden, Play Attention personeli tarafından değişiklik yapılması
istenmediği müddetçe ayarları değiştirmek zorunda değilsiniz.
Koç
Koç menüsündeki seçimler, verilerin grafiklerini çizmenizi, e-posta göndermenizi, hatta
yazılım ve donanımınızın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar.
1)Oturumlar: Oturum seçmeyi tıklayarak öğrencinin oynadığı toplam oyun süresini,
oturumun haftaya göre dağılımını(tavsiye edilen en az 2)ve günlere bölünen çeşitli
sonuçları görebilirsiniz.
Belirli bir günü görmek için sadece istenen oturumun oynandığı saat ve tarihin üzerine
tıklayın. Söz konusu oturum sırasında, çeşitli veri değerleri ile birlikte oynanan tüm
oyunlar görünecek. Açılan verilerden geçmiş günlük girişleri görüntüleyebilirsiniz.
Lütfen görüntülenen verilerin giriş yaptığınız adın altındaki kişiye ait olduğundan emin
olun. Örneğin; herhangi bir veri görmek için sistem yöneticisi oturumu olmazdı.
2) Notlar: Notlar kısmını tıklamanız, belirli bir günde verilen notları görmenizi ya da
yeni notlar yazmanızı sağlar.
29
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
İkincisi ‘Not Ekle’ kısmına yazmak istediğiniz herhangi bir bilgiyi yazarak ve daha sonra
<Gönder>e tıklayarak tamamlanır. Yeni eklenen not geçerli tarih ve saat ile birlikte
kaydedilir.
3) Oyun Grafikleri: Oyun Grafikleri kısmı programımızın en heyecan verici
bölümlerinden biridir. O, zaman içinde herhangi bir oyundan herhangi bir istatistik
izlemenize olanak sağlar. Sistem, oluşan ilerlemeleri görmenizi ve ustalık becerisini
kanıtlamış somut verilere ulaşmanızı sağlar.
Arayüz çok kolaydır. Açılan menüden görmek istediğiniz oyunu seçin. Bütün oyunlar
listelenmiş ve hepsi Başlangıç, Orta Seviye ve İleri olarak ayrılmıştır.
30
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
<Gönder>e tıkladıktan sonra yeni açılacak olan menüden seçtiğiniz oyun için bütün
erişilebilir istatistikler(zaman, görev süresi vs.) ortaya çıkacak.
Görmek istediğiniz istatistiği seçin ve <Gönder>e tıklayın. Bu kadar basit! Belirli bir
oyun için veri değerlerinin çizimi yeni ekranda görülecek ve her veri tarihe göre
ayrılacak.
.
31
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Grafik oluşturulduğu zaman, incelemekte olduğunuz istatistiği sağ tarafta açılan menüden
değiştirebilirsiniz. Yeni bir oyuna geçmek isterseniz,’Diğer Oyun Grafiği’ni
tıklayabilirsiniz.
Oyun için gerekli veriler sağlandıktan sonra grafik açılabilir. Yoksa Play Attention
‘Grafik İçin Yetersiz Veri’ söylemini gösterecek.
Elbette Sistem Yönetim Modülü’nde grafik için veri olmayacak.
Veri kategorilerinin çoğunluğu kendini açıklayıcıdır; fakat biraz daha popüler olan birkaç
tanesi şunlardır:
32
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
1)Zaman: Belirli bir oturumda öğrencinin oynadığı özel bir oyunun süresidir. Oyunların
çoğunluğu için tam bir girişim 5 dakikadır; fakat öğrenci yapabileceği kadarını yapmışsa,
öğretici oyunu daha erken bitirme kararı verebilir.(Daha fazla bilgiyi el kitabının öğretici
kısmında göreceksiniz.)
2)Görev Zamanı: Öğrencilerin yeteneklerinin en iyisini sergilemek için gösterdiği
dikkatin süresini belirten zaman yüzdesi(süre dışında) ya da optimum düzeyde
odaklanma süresini gösteren orandır. Bütün alıştırmaların amacı sürekli olarak %80 ya da
daha fazla değer oluşturmaktır.
3)Puanlama: Oyunun puanı farklı oyunlarda farklı faktörler tarafından belirlenir.
Sonuçlar çoğu zaman 5’in katı olacak şekildedir, çünkü öğrenciye her doğru sonucu için
5 puan verilir. Oyunun zorluğu kol cihazı takan kişi için ayarlandığından, mükemmel
sonuç yoktur. Bunun yerine, öğrenci kişisel olarak yapabileceğinin en iyisini yapmaya
çalışmalıdır.
4)Davranışsal Grafikler: Öğreticilerin olmadığı yetişkin programlarının bir parçası
olmamasına rağmen, davranış şekillendirme yine de okul çağı öğrencileri için önemli bir
elemandır. Koç, her oyun esnasında tekrarlayan kendini rahatsız edici davranışları
gözlemler ve kaydeder ve sonra bunları yazılım içine girer. Davranışsal Grafik bölümü,
çalıştırıcı gözlemlerinin doruk noktasını görmenizi sağlar.
Diğer bir deyişle, öğrencinin belirli bir davranışını daha iyi kontrol altına almanıza ya da
bir davranışı hakkında daha çok çalışmanız gerekiyorsa buna yardımcı olur.
33
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Belirli bir davranışın grafiğini çizmek için açılan etiketli alan menüsünden seçiminizi
yapın. Ayrıca, işareti kontrol etmek için‘Eğilimi Göster’ kutusundan da seçim
yapabilirsiniz.Bu her gün hem net veriyi görmenizi, hem de zaman içinde ortalaması
alınmış değerlerle bir gidiş çizgisi görmenizi sağlayacak.Yukarı, aşağı, sabit talimatları
süreci daha kolay görmenizi sağlayacak.
5)Davranışsal Değerlendirme: Davranışsal grafik, oyun devam ederken meydana gelen,
nicelik olarak tekrarlayan kendini rahatsız edici davranışları izlemenize yardımcı olurken,
Davranışsal Değerlendirme, daha genel değerlendirme yapmanızı sağlar ki bu sadece
çalıştırıcı için değildir. Sizde ebeveyn, öğretmen, danışmanlar ya da günlük olarak
öğrenciyi izleme fırsatı olan herhangi bir kimseden genel davranış değerlendirmesi
hakkında bilgi alabilirsiniz.
34
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]leledisleksi.com
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu aracı kullanmak için ilk adım aşağıdaki ekranda açılacak ‘Yeni Puanlama Ekle’yi
tıklamaktır
Koçun, asla için 0, bazen için 1, sık sık için 2 ve daima için 3’ü kullanması, öğrencilerin
davranışlarının sıklığını ölçmek ve kendisine geribildirimi kazandırmak için müracaat
edilebileceği bir noktadır.
Grafik doldurulduğu zaman kaydetmek için <Gönder>e tıklayınız. Önceki
değerlendirmeler, görünüm değerlendirme grafiğinin üstüne tıklayarak görülebilir.
35
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Elbette sisteme ulaşmak için girilecek bilgileri herkes göremeyecek. Örneğin, koç,
gözlemciye vermek için bir kopya yazarak ya da internet üzerinde bir kopyayı
göndererek, değerlendirme yapılmasını rica edebilir.
Koç, tamamlanmış grafik raporu geldiği zaman ‘Yeni Değerlendirme Ekle’yi tıklayarak
bilgilere erişir. Her grafik değerlendiricinin adı ve öğrenciyle ilişkisi bakımından
özdeşleştirilir.
Yukarıdaki ekran Güncelleme Hatırlatıcı Ayarları hakkındadır. Bu size çeşitli insanlardan
çizelgeleri istemek için hatırlatmaları ayarlamanızı sağlar. Bu şekilde, koç bu görevi
yürütmek için hatırlatmak zorunda değildir. Ayrıca hatırlatmalar ‘Tekrar Hatırlat
36
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Kutusuna’ tıklayarak kapatılabilir. Böyle bir seçim genellikle yetişkin kullanıcılar
tarafından yapılır çünkü onlarda davranışsal şekillendirme programın bir parçası değildir.
Ebeveyn ya da öğretmenlerden birinin seçeceği, izin verilen tüm grafiklerin kapsamlı
görünüşleri ‘Tablolar’ kısmındaki toplu çizelgelerin içinden, değişik yollarla seçilerek
izlenebilir. Bu size birçok imkân sunar.
37
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Ve son olarak Güncelleme ve Paylaşma Değerlendirmesine geçiyoruz
Bunlar önceki çizelgeyi silmek ya da tekrar düzenlemek veya yazarak ya da e-posta
yoluyla diğer kişilerle çizelgeleri paylaşmak için öğreticiye izin verirler. Bir öğrenci
‘Çeşitli davranışlarını en iyi biçimde kontrol etmeyi zamanla nasıl öğrenir?’ sorusunu
anlamak için gerçekten muhteşem etkili bir araçtır.
Eğitime başlamadan önce, 20 saat sonra ve 40 saat sonra göndermeye izin verilir. Bu,
eğitim öncesinde sınıf ve ev ortamlarında gözlenen davranışların değerlendirilmesini
sağlayacaktır. O ayrıca koçun, öğrencinin aktardığı yeteneklerin neler olduğunu
görmesine ve ev/okul/iş çevresine geri dönüş hakkında yayılmaya izin verir.
38
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Sıkça farklı davranış şekilleri, farklı çevrelerin içinde sergilenir. Siz muhtemelen
ebeveynlerinizin ve öğretmenlerinizin değerlendirmelerindeki farklılıkları görebilirsiniz
çünkü onlar iki farklı perspektiften değerlendirme yaparlar.
6) E-posta: Bu özellik önceden iletişim kurulan herhangi birine genel e-posta
göndermeye yarar.
Aynı ekran önceki e-postalarınızı görmenize ve öğrencinizin günlük performansını ölçme
yeteneğine sahip olmanıza yardımcı olur. <Gönder>kısmına tıkladığınızda yazdığınız
herhangi bir e-posta gönderilir. Açılan menüden bir kişiyi seçebilir ve ‘Ekle’ ye
tıklayabilirsiniz. Kişi listesi, sistem yönetim modeli içinde öğrenci için yapılan ilişkiye
bağlı olarak oluşturulur. Koç giriş yapmayı seçerse, yapı otomatik olarak oluşturulacak.
Eğer öğreticilerden hiçbiri seçmezse, e-mail adresinizden haber vermek zorundasınız.
7) İlerleme İncelemesi: Play Attention programının en önemli faydalarından biri, dünya
çapında müşteri desteği ve ayrılmaz bir parça olarak profesyonel ve saygılı kadrosu
tarafından yapılan veri değerlendirmeleridir.
39
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Yukarıdaki ekranı kullanarak, öğrencilerin bilgilerini gözden geçirmek için bize internet
üzerinden istek gönderebilirsiniz. Gerçekleştirme süresi genellikle 5 ile 7 iş günü
arasındadır, sonra size bütün bilgi kategorilerinin analizi hakkında detaylı bir e-posta
gönderilir. Bu, koç ya da yetişkin kullanıcıya eğitimden en iyi şekilde nasıl
yararlanılabileceği konusunda rehberlik sağlar.
8)Donanım Testi: Bu araç, size tüm bileşenlerin doğru kullanıldığından emin olmanız
için, Play Attention sistemini test etmenize yardımcı olur.
Öncelikle BodyWave cihazını kol veya bacağa yerleştirin. Bunu yaptığınız zaman,
<Test>e tıklayın ve yeni ekranda gerçek zamanlı olarak beynin çalışması için bilgi
verileri gösterilecek.
40
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Sayılar değiştiği ve yanlış mesajlar gösterilmediği müddetçe her şeyin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olabilirsiniz.
Yardım
Yardım ekranımız, programın ve oyunun değişik özellikleri için yardım sağlar.
Müşteri Desteği için iletişim bilgileri
Teknik Destek için iletişim bilgileri
41
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention Hakkında: Şirketimiz ya da Play Attention hakkında genel bilgileri
içerir.
Tebrikler! El kitabının Kullanıcı Arayüz kısmını tamamladınız. İlk kez giriş yaptığınızı
varsayarsak, yukarıdaki adımların hepsi varsayılan sistem yönetim modülünü gösterir.
Bu, tüm ekranlarda gösterilen bilgilere ulaşmanızı sağlayan temel modeldir. Arayüz her
kullanıcıda aynı olmasına rağmen, izin verilen seçimler bir öğrenci kimliği altındayken
sınırlandırılır. Bu, öğrencinin sadece koç tarafından verilen aktiviteleri yapmasını önler.
Temel sistem yönetim modelinin son özelliğine geçmek için hazırız: Çıkış, Sistemi
başlatmak için görünecek giriş ekranına dönmek için Çıkış’ı tıklayınız.
42
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Önce bir kullanıcı kimliği oluşturduğunuzu varsayarsak, şimdi bu ekranda bu bilgiyi
girebilirsiniz. Anımsayın, güvenlik bir problem olmazsa, isminizi kullanıcı adı ve
soyadınızı şifre olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.
Oturum boyunca kol cihazını kim takarsa taksın, onun kullanıcı adı ve şifresini girmesi
genel bir kuraldır.
Koç kimliği oluşturuyorsanız, açılan menüden öğretici kısmını seçebilirsiniz. Eğer koç
kimliği oluşturmuyorsanız ya da yetişkin bir kullanıcı değilseniz, <hiçbiri>ni
seçebilirsiniz.
Dikkat Dağıtıcılar, oyunu oynadığınız yerdeki dikkati dağıtıcı elemanların miktarı
anlamına gelir. Örneğin gürültülü bir oda ‘orta’ ya da ‘yüksek’ olabilirken, sessiz bir oda
‘yok’ ya da ‘düşük’ olabilir. Lütfen aklınızda tutun ki siz neyi seçerseniz seçin, bu
oyunun zorluğunu etkilemeyecek çünkü zorluk sadece kol cihazını takan kişinin beyin
aktiviteleri tarafından belirlenir. Bu yüzden hiçbir oyun çok zor ya da çok kolay değildir.
Dikkat dağınıklığı seviyesini seçmenin amacı öğrencinin gün içinde ne tür bir çevrede
oynadığını bilmektir. Bu sistem, yeniden inceleme için bir istekte bulunduğunuz zaman
size yardım eder. Daha önce de belirtildiği gibi, biz çok az dikkat dağıtıcı olan, sesi
azaltılmış bir ortamda oturumları gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Play Attention
eğitiminin ilerleme sürecinde, çevresel dikkat dağıtıcı faktörleri aşamalı olarak
tanımlamak istersiniz.
Oyunu tamamlamadan oturumu kapatma ihtiyacı hissettiğiniz durumlarda, oyuna devam
etmek istediğiniz zaman, <Oturuma Devam Et>i tıklayarak, çıktığınız sayfanın sağ
yerinden oyuna devam edebilirsiniz.
Sistem yönetim modülüne geri dönüş yapmak istediğiniz her zaman lütfen aşağıdaki
adımları takip ediniz.
43
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Kullanıcı adı: system(sistem)
Şifre: admin(yönetici)
Sistem yönetim modülü için, bir koç ya da zihni dağıtan şeyi seçme ihtiyacı
hissetmezsiniz.
44
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Öğrenci/Koç İlişkisi
Play Attention programını kullanma kolaylığı göz önüne alındığında, hemen hemen
herkes koç rolünü doldurabilir. O, eğitimli bir psikolog ya da çalışan bir anne olabileceği
gibi tutarlı, sabırlı ve pozitif davranan yaşlı bir büyük, danışman ya da büyük anne ve
baba da olabilir. Öğrenci için koçu ‘emniyet ağı’ olarak düşünün. Bu yüzden koç,
öğrencinin dikkati azalmaya başladığı zaman, dikkatini tekrar geri getirebilmek için
vardır.
Koç ya da bu görevi yapan diğer kişilerin üç temel görevi vardır:
1)Öğrencinin Gözlerini Tarama
2)Yönlendirme
3)Davranışsal Şekillendirme
1)Öğrencinin Gözlerini Tarama:
Özetle, öğrencinin izlediği yeri izlemek demektir; fakat o derin bir öneme sahiptir.
Gördüğünüz gibi kol cihazının kendisi sadece beyin aktivitesini izlemektedir. Bu yüzden
o öğrencinin gözlerinin nerede olduğunu tespit edemeyebilir. Cihaz, öğrencinin neye
baktığını ya da neyi dinlediğini ve öğrencinin gözünün açık olup olmadığını bilmez.
Mesela cihaz, öğrencinin neye dikkat ettiğini söyleyemez, o sadece öğrenci odaklanmışsa
bilebilir.
Bu odaklanma ve odaklanmama(ikincisi hayal kurma olarak bilinir) arasındaki farkı
konuşmak için iyi bir imkândır.
Dikkati çekmek için bir orkestra metaforu kullanacağız. Orkestra şefi sahneye adım
atmadan önce, orkestra üyeleri bağımsız olarak çalışıyor. Bu bağlamda kimi teknik, kimi
45
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
müzikli prova yapıyor. Bu odaklanmamış bir zihin gibidir. Zihnin her bir parçası birçok
şey için katılıyor. Bu hayal kurmanın bir çeşididir.
Şef, sahneye girip, orkestra önünde durup, batonu kaldırınca, müzisyenler eşzamanlı
olarak çalmaya başlar. Bu yönlendirilmiş meşgul enerji, beynin dikkat ettiği zaman
gösterdiği enerjinin aynısıdır. Dikkat problemi olan öğrencilerin dikkatlerinde bir eksiklik
ya da açıklık yoktur ancak onların dikkatlerini yönlendirmede kontrol problemi vardır.
Önceden bahsedildiği dibi, hayal kurma ve odaklanma arasındaki farklar, dikkat sorunu
olan bir kişi için her zaman açık-seçik değildir ve bunun sebebi çoğunlukla iki zihinsel
durumun da farklı seviyeleri olduğu için değildir. Evet, bir kişi tamamen hayal kuruyor
olabilir ev ya tamamen odaklanmış olabilir, ancak ikisinin arasında değişik seviyelerde
karıştığı büyük bir “alacakaranlık” bölge bulunmaktadır.
Evet, şimdi hayal kurma ve odaklanma arasındaki farkı konuştuk, şimdi bir koçun
öğrencinin nereye baktığını izlemesinin neden çok önemli olduğuna geri dönelim.
Cihaz, hayal kurma ve odaklanma arasındaki farkı belirtebilir ancak yapamadığı şey
odaklanmanın bir nesnede mi yoksa diğer nesnede mi olduğunu söylemek. Beyin
aktivitesi açısından, odaklanma odaklanmadır. Bu yüzdendir ki öğrenci Play Attention
oynarken, bilgisayar ekranından başka bir yere bakabilir ya da gözlerini bile kapatabilir
ve bu ekran karakteri için olumsuz bir sonuç oluşturmayabilir. Bunlardan biri hayale
dalmasına da sebep olacak değildirama tabiî ki öğrenci başka yere bakıyorken ve ya
gözleri kapalıyken dikkat eğitimi gerçekleşecek değildir.
Dikkat eğitimi geribildirim sayesinde gerçekleşir – ne zaman dikkat edip ne zaman dikkat
etmediğimizi anlamaktır. Bu, Play Attention ekran karakterleri aracışığıyla yapılır.
Burada koç, görevi ne zaman bir oyun çalışıyorsa, öğrencinin gözlerinin açık, gözleri
ekranda ve geri bildirim almaya hazır oldupunda emin olmaktır.
46
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Koç-öğrenci ilişkisine bağlı olarak, her çift bunu kolaylaştırmanın yolunu geliştirirler. En
çok tavsiye ettiğimiz, koçun, öğrencinin sağ ve ya sol omzunun çapraz arkasında
durmasıdır. Koç, tam olarak öğrencinin arkasında değildir ya da yanında değildir. Bunun
yerine, koç, öğrencinin gözlerinden birini profilden görebileceği bir açıdadır. Bu tam
olarak ihtiyaç olunan durumdur çünkü eğer gözün birisi ekrana bakıyorsa, diğeri de
bakıyordur.
Bu yöntem, koçu, öğrencinin görüş açısının dışında tutar böylece koçun öğrenci için bir
dikkat dağıtma sebebi olmaması sağlanmış olur. Ayrıca bu yöntem, izlenmeye karşı
hassas olan öğrencilerin daha az stres yaşamasını sağlar. Eğer koçu direkt olarak
görmezlerse, izlendiklerini unutup Play Attention ekran karakterlerine tam olarak
odaklanabilirler.
Şimdiye kadar neden ve nasıl koçun öğrencinin baktığı yeri izlemesini anlattık, şimdi
öğrenci başka yere bakarsa ne olur bundan bahsedelim.
Koçun Görevi #2: Tekrar Yönlendirme
Tekrar yönlendirme, Play Attention kurallarıyla doğrudan ilgilidir:
1. Sadece bir oyun tamamlanınca konuş
2. Oyunlar sırasında mümkün olduğu kadar az hareket et.
3. Rahatla, normal nefes al ve eğlen
Tekrar yönlendirme, sadece tek cümle emirleriyle yapılır. Bunlar, “John, lütfen gözlerini
ekrandan ayırma” ve “John, oyun bitene kadar konuşmayalım.” gibi kısa olabilir.
Bir egzersiz çalışıyorken, koç, öğrenciyle olan etkileşimini minimumda tutmak
zorundadır. Aksi takdirde koç, öğrencinin dikkatini dağıtabilir ya da öğrencinin odağının
ekrandan kaymasına sebep olabilir.
Etkileşim, oyunlardan önce, oyunlar arasında ve ya oyunlardan sonra olabilir ancak
oyunlar sırasında en az olmak zorundadır. Yine de güvenlik ağı metaforu akla
47
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
gelmektedir. Koçun ilk iki görevi, öğrencileri özenle seyretmesini gerektirir böylece
öğrencinin ekrandan kaydığını yakalayabilsinler.
Birisi şu soruyu sorabilir, “Peki sözel teşvik etme ne olacak? Öğrencime iyi gidip
gitmediğini söylemeli miyim?” Tabi ki yapabilirsiniz. Sadece bunu oyun sırasında çok
kısıtlayın. Olumlu pekiştirme her zaman hoş karşılanır ancak bunu yapmanın en iyi
zamanı bir oyunun çalışmadığı zamandır böylece öğrenci yapması gereken çalışmada
dikkatini dağıtmamış olur. Oyunlar sırasında, ekran karakterleri olumlu ve ya olumsuz
pekiştirenleri sunmaktadır.
Bu kurala bir istisna, odaklanmaya yardımcı olan tekrar yönlendirmedir. Bazen bir
öğrenci gerilebilir, hayal kırıklığına uğrayabilir, bunu gören koç, ihtiyatlı bir şekilde
şunun gibi yardımcı sözler söyleyebilir: “John, derin bir nefes al, yavaşça dışarı bırak ve
rahatlamaya çalış.”
Şunu aklınızdan çıkarmayın: HERHANGI bir tekrar yönlendirme fiziksel değil, sözel
olmalıdır. Önceden mutabık olunan ipuçları sistemi uygulanıyor olsa da(örneğin,
öğrencinin gözleri ekrandan kaydığında omzuna dokunmak gibi), genelde sözel ipucu
vermek daha iyidir. Dokunmanın hissedilişi, neredeyse daima söylenen bir şeyin
duyumundan dikkat üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir.
Koçun sıradaki görevi Davranışı Biçimlendirmedir. Bu çok önemli olduğu için el
kitabının ayrı bir bölümünü bunun için ayırdık. Bir sonraki bölümde, Davranış
Değerlendirme Ölçeği(DDÖ) kullanarak, davranışları izleyerek ve elektronik DDÖ’yü
kullanarak davranış şekillendirmeyi öğreneceksiniz.
Play Attention’da davranış şekillendirme tamamen cezalanırıcı yöntemlerin dışındadır.
Play Attention, öğrencilerin dikkatleri ve davranışları arasında direkt bir ilişki olduğunu
görmelerini sağladığı için daha iyi dikkat daha iyi davranış getirir algısı açık olur. Daha
iyi davranışlar, okulda daha iyi notlara ve işte de daha verimliliğe eşittir.
48
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Davranış Şekillendirme
Koçun Görevi #3: Davranışsal Şekillendirme
Her zaman durum böyle olmasa da dikkat zorlukları yaşayan bir çok çocuk(özellikle yaşı
küçük olanlar), “kendini dağıtma davranışları”(kendini rahatsız edici) olarak adlandırılan
davranışlar göstermeye meyillidir. Bu davranışlar, kıpırdanma, dürtüsel sözlü anlatım,
kompulsif hareket, mırıldanma, konuşma, tırnak yeme, saç kıvırma, bacak sallama, ayak
parmaklarını vurma gibi davranışlardır ve liste bu şekilde uzayıp gitmektedir.
Tekrardan, kendini rahatsız edici davranışlar, dikkat zorluğu yaşayan her kişi de
bulunmaz çünkü bazıları tamamen hayal kurucudur. Ancak kendini rahatsız edici
davranışları gösteren öğrenciler için bu davranışların sönmesi her zaman kolay değildir.
Devam etmeden önce, kendini rahatsız edici davranışların oluşma sebebinden bahsetmek
önemlidir. Her birey farklıdır, ama genel olarak problem sunan dikkatin eksikliği
değildir. Bunun yerine, problem yayılmış(bölünmüş) dikkattir yani öğrencinin aynı anda
pek çok şeye dikkat etmesidir.
Hayali öğrencimiz John’a geri dönecek olursak, ders devam ederken, John sadece
öğretmeninin söylemesi gerekenleri duymuyor. Klimanın da ne zaman çalışıp
kapandığını duyuyor. Aynı zamanda koridordan geçen insanları ve dışarda çimleri biçen
görevliyi seyrediyor. Aynı zamanda en sevdiği çizgi filmin hayalini kuruyor ve arka
sıradaki çocukların ne fısıldaştıklarını merak ediyor. Onun tüm dikkati bu uyaranlar
arasında dağılıyor bu yüzden John her birinden bazı parçalar yakalıyor.
Kendini rahatsız edici davranışlar, bazen başetme mekanizması olarak gelişir. Mesela,
John’un kendini rahatsız edici davranışı kalemini parmakları arasında çevirmesidir,
unutmayın burada tek bir kendini rahatsız edici davranış kullanılmasının amacı kullanışlı
bir örnek olması içindir. Birçok dikkat zorluğu yaşayan birey pek çok farklı şey yapar,
çeşitlilik ve sıklık genelde duruma gore değişir.
Ne olursa olsun, John'un kalem çevirmesinin amacı beyni uyarmaktır. Dikkat zorluğu
çeken insanlar, beyinlerini aktif tutmak için yeterli uyarılmanın olmadığı durumlarda,
49
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
ekstra uyarılma sağlamaya çalışır. Örneğin, ebeveynler genelde çocuklarını kalemlerini
vururken, odanın etrafına bakarken ya da evde bir hayvan besleniyorsa onunla uğraşırken
görürler. Bunlar, uyarılmayı artırır ancak çocukların ödevlerini bitirme becerisini büyük
ölçüde azaltır.
Play Attention’nın rolu, çocuklara ve yetişkinlere, her seviyede uyarılmada, isteyerek
dikkat etmesini öğretmektir. Bu, dikkati onların kontrolüne verir. Dikkat kontrol
edildiğinde, diğer beceriler öğretilebilir. Görev dışı davranışlar ekran karakterinin cevap
vermesini durdurduğu için davranış şekillendirmesi de öğretilebilir.
Buna rağmen, bazı öğrenciler bir kaç işlemi aynı anda yapabilirler; hem kalem çevirirken
hem de ödevlerini yapabilirler. Eğer sizin öğrenciniz iki işlemi aynı anda yapabiliyorsa, o
zaman bu davranışları söndürmeyin çünkü bunlar öğrencinin dikkatini toplamasına
yardımcı oluyor olabilir.
Play Attention egzersizleri(daha sonra kısaca bahsedeceğiz) bu becerinin oluşmasını
sağlayacak ancak bizim rahatsız edici davranışları işaret edip aynı zamanda azaltmamız
gerekiyor. İşte burada, koçun üçüncü görevi olan davranışsal şekillendirme sahneye
çıkıyor.
Her Play Attention sistemi bir lamine tablo ve silinebilir mürekkepli kalemle geliyor.
Tabloda, dikkat zorluğu çeken insanların genellikle gösterdiği muhtemel davranışlar
listelenmiştir. Önceden bahsedildiği gibi bunlar kıpırdanma, bağırma, dürtüsellik,
dözlerin ekrandan kayması gibi davranışlardır.
Her Play Attention oyunu sırasında, 1) koç, öğrencinin gözlerinin açık ve ekranda
olmasını izliyor; 2) koç, gerekli olduğunda tek cümle komutlarıyla tekrar yönlendirme
yapıyor; 3) koç, ayrıca öğrencinin fiziksel davranışlarını tabloya bakarak gözlemliyor.
Öğrencinin kendini rahatsız edici davranış gösterdiği an, koç en uygun davranışın olduğu
kategoriye işaret koyuyor.
Bu davranışların ne kadar çeşitli olduğunu düşünürsek, öğrencinin yaptığı her davranış
için ayrı bir kategori koymak mümkün değildir. Bir davranış nasıl sınıflandırılırsa
sınıflandırılsın, her seferinde aynı şekilde sınıflandırıldıkça bu bir sorun değildir.
50
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu, birden fazla koç aynı öğrenciyle çalıştığı zaman bir etki yapabilir. Sonunçta benim
“kıpırdanma” olarak sınıflandırdığım davranışı sen “huzursuz davranış” olarak
sınıflandırabilirsin. Bu yüzden, birden fazla koç, bir öğrenciyle çalışıyorsa(anne ve baba
belki) koçların önceden bir araya gelip hangi davranışın hangi kategoride olmasına karar
verilmesi tavsiye edilir. Örneğin, “Frank, sen, John’un ayyakkabı bağcıklarıyla yaptığı
şeyi kıpırdanma olarak mı adlandırıyorsun yoksa huzursuz davranış olarak mı?”
Bu önemsiz görünebilir ancak herhangi bir Play Attention oyunu sırasında öğrencinin ne
yaptığını ve hangi sıklıkla yaptığını tam olarak saymak istiyorsak bu çok önemlidir.
BodyWave özel hareketleri belirleyemez ya da belli kendini rahatsız edici davranışları
ayırt edemez bu yüzden bu bilgi için Play Attention’na bir koç gerekmektedir.
Şu daha önce de söylenmişti: Play Attention’nın en göze çarpan özelliklerinden biri,
dikkat ve davranış arasında direkt bir ilişki kurmasıdır. Öğrenci kıpırdadığında, dikkat
azalır ve ekran karakterlerinin ya yanlış yöne gitmesine ya da düzgün çalışmamasına
sebep olur. Bu hemen öğrencilere dikkat etmedikleri mesajını verir. Ayrıca bu, öğrenciye
davranışın dikkatle doğrudan ilişkili olduğunu gösterir.
Öğrencilerin çoğu başarılı olmak istedikleri için geçmişte onların başarısız olmasına
sebep olan davranışları söndürmeye doğal olarak güdülenmişlerdir. Şimdiye kadar
öğrenciler davranış ve dikkat arasında bir bağ olduğunu görme becerisine sahip
değillerdi. Öğretmenler ve ebeveynler bunu görebiliyordu ve bazen öğrencilerin de
anlamaları için dil döktüler, tatlı sözle kandırmaya çalıştılar ya da bağırdılar. Kişi kendisi
görene kadar değişim yapması çok zordur. Play Attention’nı kullanarak, koç, öğrenciyi
verimsiz davranışları söndürmeye açıkça yönlendirir. Lamine Davranış Değerlendirme
Ölçeği ve onun elektronik karşılığının kullanılması davranış değiştirme için temel
araçlardır.
Koç, bir oyun sırasında kendini rahatsız edici davranışları gözlemlediğinden, bir oyun
bitince, lamine tablonun elektronik versiyonu ekranda belirir. O zaman koç, bilgileri
tabloya aktarır. Örneğin, eğer John’un oyun sırasında dört defa kıpırdandığını görürseniz,
klavye ve fareyi kullanarak kıpırdanma kategorisine 4 yazın. Bu kadar kolay.
51
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu, koçun, ilk Play Attention oturumundan son Play Attention oturumuna kadar yapmak
zorunda olduğu bir görevdir. Eğer bir öğrenci sessizce oturup hareket etmezse, koç, hazır
“0” olduğu gibi bırakılır. Ama eğer, kendini rahatsız edici davranışlar gerçekleşiyorsa,
koç bunları gözlemleyip, her oyunun sonunda yazılıma kaydetmek zorundadır.
Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın: kendini rahatsız eden davranışlar tekrar tekrar
gerçekleşen davranışlardır. Başı hafif oynatma, sandalyede istem dışı bir hareket
bunlardan sayılmaz.
Play Attention programı, ilk 6 Play Attention oturumu boyunca, her davranış
kategorisindeki gerçekleşmeleri sayacaktır. Yedinci oturumun sonunda program yazılımı,
koça, hangi kendini rahatsız etme davranışının ençok gerçekleştiğini söyleyecektir.
Bundan sonra, işaretlenen kategori, öğrencinin hali hazırdaki, davranışsal hedefidir.
Genellikle, koç, en çok tekrarlanan hareketi seçecektir. Play Attention, verileri
toplayacağı için siz en çok gerçekleşen davranışı kolayca seçebileceksiniz.
52
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
“Davranışsal hedef” öğrenci ve koçun sıklığa göre azaltmak için çalışmaya fikir birliğine
vardığı kendini rahatsız etme davranışıdır. Eğer öğrenciniz, formda belirtilmeyen bir
davranış gösteriyorsa, siz bunu özel hedef olarak ekleyebilirsiniz. Hedefi, farenizle
işaretleyin ve sonra “Hedef Belirle”ye tıklayın.
Koç, davranışın dikkatle ilişkili olduğunu aydınlatmaya çalışabilir. Şu diyalog bir örnek
olabilir:
Koç-“Oyun sırasında kıpırdanınca ne oldu?”
Öğrenci-“Karakter durdu.”
Koç-“Bu, gerçekte ne demek?”
Öğrenci-“Bu, yeterince dikkat etmediğim demek.”
Koç-“Doğru. Öğretmenin bana sınıfta kıpırdandığını ve bunun notlarına yansıdığını
söyledi. Sana bu davranışlarından nasıl kurtulacağını göstereceğim. Sanırım şimdi sen
biraz daha odaklanınca…”
Öğrenci-“Daha az kıpırdanacağım.”
Koç-“Harika. Sana hedefler koyacağım. Eğer bunları başarabilirsen, daha sonra
kullanman için banka hesabına puanlar kazanacaksın.
Böylece öğrenci ve koç arasında sözel bir anlaşma yapılmış olur. Yazılı bir anlaşmanın
da yapılması güzel bir uygulamadır. Öğrencinize yazılı anlaşma imzalatabilirsiniz.
Değişim, tekrar yönlendirme ile kolaylaştırılır. Bu yüzden, yedinci oturumdan itibaren,
öğrencinin gözlerinin ekranda olduğundan emin olmanın ve öğrenciyle olan
konuşmayı/etkileşimi en azda tutmanın yanında, ne zaman bir “davranışsal hedef” ortaya
çıkınca, koç, tek cümle komutlarıyla tekrar yönlendirme yapar.
53
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Hayali öğrencimiz John’un davranışsal hedefinin kıpırdanmayı azaltma olduğunu
farzedelim. John, bazen oyun sırasında ayakkabı bağcıklarıyla oynayarak, kıpırdanma
gösteriyor. “ayakkabı bağcıklarıyla oynama” diye bir kategori olmadığı için John’un
koçu bunu “kıpırdanma” olarak işaretliyor.
John’un koçu ne zaman bunun olduğunu gördüğünde, “John, lütfen kıpırdanma” ya da
“Ayakkabı bağçıklarımızla oynamayalım.” Der.
Kısa olduğu sürece ve John, ne yapmaması gerektiğini bildiği sürece koçun ne söylediği
önemli değildir.
Bu arada, davranışın bir kez “oluşması” tekrar yönlendirme zamanından, öğrencinin
tekrar yaptığı zamana kadar geçen sürede yapılması olarak varsayılır.
Not: Koçun, her zaman olduğu gibi, yedinci oturumdan bile sonra, bütün kendini rahatsız
edici davranışları gözlemlemesi ve kaydetmesi devam eder. Tek bir zamanda, bir
davranışı azaltmaya çalışıyor olabilirsiniz ancak diğer davranışlar da sınıflandırılmaya
devam edilmelidir.
Play Attention yazılımı, eğitim devam ettikçe, girdiği bütün davranışları takip ve kayıt
etmeye devam edecektir ancak, yazılım davranışsal hedefi ayıracak ve her Play Attention
oyunu ve oturumu sonunda oluşma sıklığını grafik olarak gösterecektir. Bu, öğretimsel
bir an ve hedef koymak için zaman sağlayacaktır. Örneğin, öğrenci ilk oyunu sırasında 6
defa kıpırdarsa, koç, bir sonraki oyunda 5 defa veya daha az kıpırdaması için hedef
koyabilir. Eğer öğrenci hedefine ulaşırsa, puan verilerek ödüllendirilir. Daima hedefleri
ulaşılabilir yapın. Bunu, istenmeyen davranış kaybolana kadar tekrarlayın.
54
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu grafik, önceki oturumların karşılaştırılması olarak görülebilir. Bu öğrencinin
davranışsal hedefinin ahaftadan haftaya ve aydan aya, artma, azalma ve ya aynı seviyede
kalma olup olmadığını gözlemlemeyi kolaylaştırır.
Play Attention yazılımında, takip ettiğiniz hedefleri yazmak için bir bölüm bulunmaktadır
ancak, oturumdan oturuma hedeflerin yazıldığı bir kağıt kalem günlüğü tutmanız da eşit
derecede etkili olur. Bu, gerçekte, koçun hangisini en uygun bulduğuna bağlıdır.
Mutlaka, belirlenen hedefin nasıl çok özel olduğunu farkedin. Bu, gelişim için kasıtlı ve
gelişime sebep olan bir durumdur. Hedeflerin ve söylenen hedeflerin gerçekleşmesiyle
gelen ödüllerin yöntemlerinin belirlenmesi daha sonra tekrar anlatılacaktır bu yüzden,
burada alınacak önemli nokta, koç gerçek olduğu kadar da başarılabilir olan net
performans kriterleri koymak zorundadır.
Kesin hedefler, kesin sonuçlara götürür.
Yetişkin Kullanıcılara Not
Play Attention sistemi, BodyWave takan kişiyi, beyin aktivitelerine göre, her oturumda
kalibre ettiği(ayarladığı) için, sistem her yaş için kullanılabilir. Ayrıca, system, kişinin
dikkat zorluğunun şiddetine bakılmaksızın, çok miktarda zorluk çekenden pek odaklanma
sorunu çekmeyene kadar, kullanılabilir. Yine de yetişkin kullanıcılarımızın, oynadıkça
kendilerini izleyen sürekli bir koça ulaşamadıklarını bulduk. Bu sebepten dolayı, son
bölüm, yetişkin kullanıcılar için uygulanabilir olmayabilir.
Bu genelde, yetişkinliğin doğal gelişimi ve kendini rahatsız edici davranışları azaltan
teleafi edici becerilerin gelişmesinden dolayı bir sorun teşkil etmez. İnsan yaşamı
55
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
boyunca kendini kontrol edebilmeyi ve koç olmadan gözlerini ekranda tutabilme
becerisini geliştirir. Bunun yanında, kendini rahatsız edici davranışlar, bazen geniş çaplı
dikkat üzerinde çok daha az etki yapar. Aslında, yetişkin kullanıcılarımızın çoğu koçla
birlikte çalışmaz, bu da sorun değildir. Düzenli eğitim takvimi( her hafta en az iki oturum
ve mümkünse haftanın aynı günleri ve aynı saatleri) devam ettirildikçe, odaklanma
becerileri gelişecektir.
Şu daha önce söylenmişti, “güvenlik ağınız” olabilecek bir insana erişiminiz varsa, bu
kaynağı, hızlı gelişim için kullanmada bir sakınca yoktur.
***
Şimdi yazılım dışı konuları kapsamış olduk. Sonraki bölümlerde asıl oyunları ve onların
geliştirdikleri becerileri anlatacağız ancak, birinci ve ikinci bölümlerdeki bilgiler, Play
Attention programınızı anlamak için kesinlikle en önemli olanlardır.
Düzenli eğitim takviminin ya da öğrencinin gözlerinin oyunlar esnasında açık ve ekranda
olmasının önemini daha kolay vurgulamanın bir yolu yok. Tabiki başka etkenleri de
anlattık ancak, bu ikisi etkili dikkat becerisi geliştirmenin gerçekleştiği iki ana temeldir.
56
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Hedef belirleme ve Ödüller
Play Attention’ın en yenilikçi özelliklerinden birisi de süreç içinde oturumdan oturuma,
size, hedef koymanız için, hatta söylenen hedeflere uzun ve kısa vadeli ödüller
eklemenize izin vererek rehberlik etmesidir.(Lütfen not edin, Akademik Köprü
egzersizi tek istisnadır. Play Attention sistemi, Akademik Köprü için hedefler
önermez.)
Öğrenciyi ödüllendirmek zorunlu olmamakla birlikte, pozitif pekiştirme, motivasyonun
yüksek olması için en etkili yollardan biridir. Koç Davranış Değerlendirme
Ölçeği’nde(DDÖ) olduğu gibi hedef/ödül sitemi, öğrenciniz yedinci oyunu oynayana
kadar görünmez. Yedinci oyuna ulaşıldığında, istatistikler sayfasından sonra “Hedefler”
başlıklı bir sayfayı göreceksiniz.
İşte, Hedefler sayfasının nasıl göründüğünün bir örneği:
57
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention sitemi, öğrencinin o oyundaki performansına bakar ve geliştirilmesine en
çok ihtiyaç duyulan alana, bir dahaki sefer için otomatik olarak hedef atar.
Örneğin, diyelim ki, bir kişi zorluk çekiyor ve belli bir egzersizi tamamlayamıyor. Bu
durumda, yazılım, bir dahaki sefere daha uzun oynama hedefini atayabilir.
Bundan başka, eğer bir öğrenci, belli bir egzersizi tamamlayana kadar oynayabiliyorsa,
yazılım başka bir alanda, örneğin görev yüzdesi gibi, hedef atayabilir. Belki öğrenci
bugunki görevde %67 skor elde etti. Yazılım, bir dahaki seferde hedefi %68 ve ya daha
fazlasını önerebilir.
Yazılımın önerdiği hedeflerin çok küçük olduğunu farkedeceksiniz. Bu, öğrencinin
başarılı olabilme ihitmalini artırır ve zaman geçtikçe seviye seviye beceri geliştirmeye
izin verir.
Başlama:
Hedefler sizin için Play Attention sistemi tarafından önerildiğinden, başlamanın en iyi
yeri, meselelerin “koçluk” yanıdır. Lütfen aklınızdan çıkarmayın, bu bölüm hem
öğrencinin hem de koçun kendi kullanıcı adlarına ve şifrelerine zaten sahip olduğunu
varsayar. Sadece koç, hedeflere ödül atayabildiğinden, koç kendi kullanıcı adı ve
şifresiyle giriş yapmalıdır. Sonraki ekranın üstünde yer alan sekmelerden, <Banka>
sekmesi üzerine imlecinizi getirin, burada seçebileceğiniz dört tane seçim göreceksiniz.
I.Ödüllerim:
Bu bölüm, öğrenciniz için önceden belirlemiş olduğunuz ödülleri görmenizi sağlar.
Tabiki, önceden sağlanan liste içinden öğrencinin adını seçmeniz gerekmektedir.
Bahsedilen listede, o bilgisayarda kullanıcı adı ve şifresi olan herkesi içerir.
58
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
.
İstenilen bir isme tıkladığınızda, onlara hangi ödüllerin ayrıldığını göreceksiniz.
“Ödüllerim” bölümü aynı zamanda bir öğrencinin hali hazırda kaç tane “puanı”
olduğunu görmenizi sağlar. Puanlar, ödülleri satın almaya yarar.
II. Ödülleri Düzenle:
59
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu bölüm, koçun yeni ödüller eklemesini, varolanları düzenlemesini ve ya silmesini
sağlar.
Şimdi bunların her birinden bahsedelim.
1.Yeni Ödül: bu butona tıklamak, sizin yeni ödüller ekleyip ona puan değeri atamanızı
sağlar.
Ödül büyüdükçe, atanan puan değeri de büyümelidir. Koç olarak, hangi öğrencinin bu
ödüle layık olduğunu belirleyebilir hatta ödüle eğlenceli ve gösterişli bir ikon
atayabilirsiniz. Ekranda bir söz olarak durmaktan öte, öğrenciye somut bir değer veren
ikonlar, daha sonar ekranda öğrenci tarafında görülebilecektir.
60
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Öğrenciye özel ödüller belirlemek, genel süreç için ilk adımlardan biri olmalıdır.
Öğrenciyle, hangi gerçekçi ödüllerin onları motive edeceğini iştişare ettiğinizden emin
olun.
2.Düzenle: önceden belirlenen bir ödülün ismin, tanımını, puan değerini vb.
Değiştirmenizi sağlar.
3.Sil: Önceden girilen bir ödülün silinmesini sağlar.
III. Hedefler:
Bu bölüm, seçilen öğrenciler için en güncel hedefleri öne çıkartır. Önceden bahsedildiği
gibi, hedefler, Play Attention sitemi tarafından ounların sonunda otomatik olarak seçilir.
Şu daha önce söylenmişti: Koç, <Düzenle> butonunu tıklayarak, hedefi başka bir hedefe
eliyle değiştirmeye karar verebilir.
61
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Güncel hedefin vurgulandığını farkedin. Hedefin puan değerini değiştirmek istiyorsanız,
<Hedefi Güncelle> butonuna tıklayın.
Diğer bir seçeneğiniz, güncel hedefi, başka bir hedefe(yukarıdaki örnekte olduğu gibi,
zamandan, dikkate ya da puana) olmasını istediğiniz istatiğin yanındaki <Hedef Belirle>
butonuna tıklayarak değiştirmenizdir.
Ayrıca, önerilen hedefin marjinal artışını, <Ctrl> tuşuna basılı tutarak, istatistiğe bir kez
sol tıklamayla değiştirme imkanına sahibiz.
62
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
<Önerilen Hedef> bölmesinin altında değiştirebilen bir alan olduğunu farkedin. Bu Alana
farenizin imleci ile tıklayın ve hedefi istediğiniz şekilde değiştirebileceksiniz.
Değişiklikleri kaydetmek için <Hedefi Güncelle> butonuna bastığınızdan emin olun. Bir
hedefi düzenlerken, otomatik uyarlama özelliğinden gelen zorluk sebebiyle koçun bir
hedefi %85’in üzerinde belirlemesine izin vermiyoruz. *Bu bölümde sonraki oturum için
bir hedefi düzenlemek, iLab ayarlarıyla çalışan bir koç için çok kullanışlı oluyor.
Birden fazla hedef belirlemek:
Tek zamanda bir gelişim alanı üzerine çalışmak en iyisi olmasına rağmen, koç, <Ctrl>
butonuna basılıp tutup <Hedef Belirle> butonuna bir kez tıklayarak, bir oyun için birden
fazla hedef belirleyebilir.
63
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
İkinci bir hedef belirlemeyi istemenizden emin olup olmadığınız sorulacak. Onaylamak
için <Tamam> yi tıklayın ve sistem şimdi o öğrenci için o oyunda iki tane hedef
atayacak. İkinci hedefi düzenlerken her zaman <Ctrl> tuşuna basılı tutup tıklayacaksınız.
Hedefler bölümü, önceki oturumlardaki hedefleri ve bunların ulaşılıp ulaşılamadığını da
görmenize izin verecektir. Bütün önceki oturumlar tarihi göre listelenir.
Görmek istediğiniz önceki hedefler için tarihe tıklayın.
IV.Puanlar ve İşlemler:
Puanlar bölümü, puanların kazanıldığı ve ya harcandığı özel durumların dökümünü
görmenizi sağlar.
64
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
***
Buraya kadar, koçun perspektifinden, yukarıdaki bölümleri(Ödüllerim, Ödülleri Düzenle,
Hedefler ve Puanlar) anlattık ama bu bölümlerin yön güdümü öğrenciler tarafından
yapılır. Şimdi, bir öğrenci kendi tarafında ne görüyor onu anlatalım.
Bir öğrenci oyunlardan birini oynak için oturup, o oyunu tamamladığında karşılaştığı ilk
bölüm Davranış Değerlendirme Ölçeğidir. Bu ölçek başka bir bölümde anlatıldı, ancak
bu koçun, oyun sırasında öğrencinin gösterdiği kendini rahatsız edici davranışları ve
verileri girdiği bölümdür.
Bu ekrandan sonra, davranışsal hedeflerin grafiklendiği ve süre ile görevde geçirilen
zamanın istatistiklerinin olduğu veri ekranı görülebilir. Yine bu iki ekran önceki
bölümlerde anlatıldığı için şimdi sıradaki yazılımın öğrenci için hedefler belirlediği ve
bunlara ulaşıp ulaşmadığını söylediği ekrana geçelim.
Eğer bu öğrencinin ilk defa oyunu oynaması ise yazılım basitçe bir sonraki sefer için bir
hedef belirleyecektir(öğrenciyi, hedefine ulaştığı ve ya önceki hedeflerin birine
ulaşamadığı konusunda bilgilendirmek yerine):
65
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Eğer hedef tatmin ediciyse, öğrenci devam etmek için <Bitti> butonuna basabilir. Ama
eğer, koç hedefi değiştirmek istiyorsa, <Hedef Belirle> butonuna basarak yapabilirler.
Bu, koça kendi şifresiyle(koçun şifresi, öğrencinin değil), değişime izin verme komutunu
verecek.
Sistem öğrenci için hedefler koymaya başladıkça, her oyunun sonunda sitem hemen
hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını öğrenciye bildirecek. Örneğin, başarılı bir hedef
tamamlama şu şekilde görünecek:
66
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Öğrencinin hali hazırda kaç puanı olduğunun ve hangi hedefi tamamladığının
hatırlatıldığını farkedin.
Önceden bahsedildiği gibi, sitem öğrencinin performansına göre yeni bir hedef
belirleyecektir.
67
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Şimdiye kadar öğrencinin her oyun sonunda ne gördüğünden bahsettik, şimdi bunu
<Banka> sekmesiyle(önceden koçun perspektifinden tartışıldı.) ilişkilendirelim. Önceden
olduğu gibi, dört seçeneğimiz var ancak, <Ödülleri Düzenle> seçimi, <Ödül Satınal>
bölmesiyle yer değiştirildi.
Ödüllerim”, “Hedefler”, ve “Puanlar ve İşlemler” bölmeleri öğrenciye aynı olduğu gibi
koça da aynı olduğu için şimdi “Ödül Satınal” bölmesini konuşalım. Bu, şu şekilde
görünecektir:
Ulaşılabilen bütün ödüllerin, satın almak için gerekli puanların sayısı ile birlikte
listelendiğini farkedin. Eğer öğrenci satın almak için yeterli puana sahipse, <Satın Al>
butonuna basarak yapabilir. Bu, satın alınan ödülün <Banka> menüsünün altında <Benim
Ödüllerim> bölmesine taşır.
68
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Öğrencinin ödülünü <Kullan> butonuna basarak kullanabileceğini farkedin. <Kullan>
butonuna basmak şunun gibi bir sertifikanın yazıcı versiyonun oluşturulmasını sağlar:
Bu sertifika çıktı alınabilir ya da çıktı alınmadan keyfi çıkartılabilir.
69
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Çıktı Alma Ayarları Yönergelerini farkettiniz mi? Bu bölüme tıklayıp sertifika çıktısı
almadan önce yönergeleri takip etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Bu yönergeler şu
şekildedir:
Çıktı Alma Ayarları Yönergeleri
Play Attention normal çıktı almak için yönergeleri takip edin.
1. Play Attention penceresinin sol alt köçesindeki dişli butonunu bulun. Dişliyi tıklayın
ve Sayfa Ayarları alt menüsünü seçin.
2.Format&Ayarlar bölmesinde, çıktı arka planının(renkler&resimler) yanındaki kutuyu
kontrol edin. Bu, sertifikanın doğru bir şekilde çıktı alınması için gereklidir.
Uzun Dönemli ödüllerin kaydedilmesi:
Bir ödülü hemen satın almanın dışında, bir öğrenci puanlarını <Sakla> butonuna basarak
ödülüne koyma seçeneğine sahiptir. Bu yolla, öğrenciler derece derece puanlarını uzun
dönemli veya daha büyük ödüller için biriktirebilirler:
Yazılımın kaç tane puanın yatırım yapıldığının sayımını tuttuğunu böylece uzun süreli bir
ödülü satın alabileceklerine ne kadar yakın olduklarını bileceklerini farkedin.
Oturum açma ve Oturum Kapatma:
Diğer bölümlerde bahsedildiği gibi, bir öğrenci oturum kapattığı zaman, “günlük”
görünür:
70
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
“Ne geliştirmem gerekiyor”bölümünün içinde zaten bir hedefi olduğunu farkedin. Play
Attention, oturum sırasında belirlediği hedefleri otomatik olarak oturum sonunda
Günlüğe aktarır. Daha sonra, öğrenci sonraki oturuma giriş yapınca, bu bilgi tekrar
sunulur:
71
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bu, hem öğrencinin hem koçun o gün ne üzerine çalışmaları gerektiğinin sürekli farkında
olmalarını emin kılar.
Önceki bölümlerde hedefleri değiştirmeden bahsettik. Burada, önceki oturum bittikten
sonra koç tarafından değiştirilen bir hedef olduğunda günlükte uyarılacağınızı farkedin.
Banka/Ödül sistemini pasif hale getirme:
Banka/Ödül sisteminin gerekli olmadığı programlarda ve ya istenmediği durumlarda, bu
özellik pasifleştirilebilir.
72
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Bunu yapmak için, öncelikle sistem yöneticisi olarak giriş yapmalısınız.
Kullanıcı adı: system
Şifre: admin
(Hepsi küçük harf)
Giriş yaptığınızda, <Sistem> sekmesini kaydırın ve <Kullanıcıları Yönet> i seçin.
Takip eden ekran, herhangi bir öğrenci ve ya koç için kullanıcı ayarlarını düzenlemenize
izin verir.
Bankasını kullanım dışı yapmak istediğiniz kişnin yanındaki <Kullanıcıyı Düzenle>
butonuna tıklayın.
73
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Ve sonra “Bankayı Etkinleştir”in yanındaki kutuyu tıklayın. Değişiklikleri kaydetmek
için <Gönder>e tıklayın.
İlerleme:
Akademik Köprü istisna olmakla birlikte, bütün egzersizlerimizin üç beceri seçeneği
vardır: Başlangıç, Orta ve İleri. Bir öğrenci ilerleyebilmek için belli kriterleri karşılamak
zorundadır böylece Play Attention sistemi, ilerlemenin taahhüt edilmesini bilmenizi
sağlamak için performansı izler. Her oyunun kendine özel verileri olmakla birlikte, genel
kriterler, %75 ve üzeri görev puanı, 2 ya da daha az yanlış vuruş ve 2 ve ya daha az
dürtüsel vuruşla birlikte ard arda beş tam süre çalışmasıdır. Belli bir oyun için bir öğrenci
kriterleri karşıladığı zaman, hem öğrencinin hem de koçun ilerlemenin zamanı geldiğini
bilmesini sağlayan bir uyarı belirir.
Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın-Davranışsal Hedeflerin belirlendiği gibi-ilk yedi
oturum, ilerleme için kriterlerin karşılanmasından sayılmaz. Bunun sebebi, önceden
bahsedilen, öğrenci performansının yanıltıcı bir şekilde yüksek olduğu ve gerçek
becerisini yansıtmadığı “Balayı Dönemi” ile ilişkilidir.
74
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Fonksiyon ve Esc Tuşları
Fonksiyon Tuşları
Neredeyse bütün Play Attention oyunlarında, oyun ekranın sol üst köşesinde öğrenci
odağını, oyun saatini ve oyun skorunu gösteren bir grafik göreceksiniz.
Grafiğin üst bölümündeki kırmızı bar öğrencinin odaklanmasını gösterir. Maksimum
odaklanma gerçekleştiğinde ve sürdürüldüğünde, bar tamamen kırmızı olur. Odaklanma
kaybolunca bar beyaz olur. Öğrenci tekrar tam odaklanınca bar tekrar kırmızı olur.
Klavyedeki F6 tuşuna basmak, odaklanma barını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Odaklanma barının altındaki yeşil bar saati ve oyun skorunu gösterir. F8 tuşuna basmak
saati, F7 tuşuna basmak skotu etkinleştirir ve ya devre dışı bırakır. F9 tuşuna basmak
saati geri sayım ve ileri sayım moduna geçirir.
75
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
F5 Bütün görüntüyü(odaklanma barı, zorluk barı, saat ve skor) değiştirir.
F6 Odaklanma barını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
F7 Skoru etkinleştirir/devre dışı bırakır.
F8 Saati etkinleştirir/devre dışı bırakır.
F9 Saati deri sayım ya da ileri sayıma değiştirir.
F12 Saniyede bir çerçeveleri etkinleştirir/devre dışı bırakır.
ESC Tuşu
İstediğiniz zaman bir oyundan çıkmak için klavyenizin sol üst köşesinde bulunan <Esc>
tuşuna basın.
ESC tuşuna bastıktan sonra, şu ekran ortaya çıkar:
76
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Oyunu sonlandırmak için “Evet” e devam etmek içim “Hayır”a tıklayın. Ayrıca oyunu
durdurmak için klavyedeki P tuşuna basabilirsiniz. Pause tuşu da oyunu durdurmak için
kullanılabilir.
Bu, kısa bir duraklamadan sonra öğretilebilir bir andan faydalanmak için oyunu devam
etmenize izin verir. Öğretilebilir anlar, öğrencinizin, sınıfına ve ya işine transfer etmesi
gerektiği bir hareket veya beceriyle yakından ilişkisi olan bir davranış gösterdiği anlardır.
Öğrencinin güncel davranışının nasıl ve niçin sınıf veya iş ortamını etkilediğini tartışmak
için oyunu durdurun. Ayrıca Play Attention eğitimi sırasında öğrendiği becerileri sınıf ve
iş ortamında kullanabilmesi için stratejiler geliştirmesine yardımcı olmaya yardım etmek
için kullanmak isteyebilirsiniz.
Transfer ve genelleme için kullanıcı el kitabının koçluk bölümüne göz atın.
77
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention’ı Kullanma
Login bölümünde, kurulum sırasında oluşturduğunuz şekilde öğrenci veya koç olarak
giriş yapın.
Hemen, eğer bu kullanıcı için etkinleştirdiyseniz, önceki oturumdan Gelişim Tablom ve
Günlüğü göreceksiniz. Bu, sizin ve öğrencinizin son oturumda ne çalıştığınızı ve bu
oturumda hangi hedefler olduğunu hatırlamanıza yardım eder. Aşağı doğru kaymak için
<İleri> yi tıklayın. Bu ekranı ilk giriş yaptığınızda görmeyeceksiniz.
78
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Davranışsal Değerlendirme Ölçeğini göreceksiniz. Kıpırdanma, bağırma gibi davranışlara
ulaşmak için davranışsal değerlendirme ölçeğini kullanın. Ölçekteki davranışlara sayı
atayın. Sıfır, öğrencinin o davranışı göstermediğini ifade eder; bir, bazen gösterdiğini; iki,
sıklıkla gösterdiğini ve üç daima gösterdiğini ifade eder.
Koçun, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve diğerlerinin bu ölçekleri doldurması çok
önemlidir çünkü bunlar öğrencinizin genel davranış fotoğrafını gösterecektir. Bu
ölçekleri başkasına göndermek için e-posta atabilir ya da çıktısını alabilirsiniz. Ölçekler,
size geri geldiğinde, sistem yöneticisine giriş yaparak ve öğrencinizi seçerek veri girişi
yapabilirsiniz.(Bakınız Sistem Yönetim Modülü)
Bu ölçeklerden alınan grafikler, evde, okulda ve işte zorluk yaşanmasına sebep olan
davranışsal alanların görsel bir sunumunu temin eder. Play Attention’daki davranış
79
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
şekillendirme araçlarını kullanarak bu davranışların ortadan kaldırılmasına yardım etmiş
olabilirsiniz.
Eğer, zaman içinde öğrenci davranışlarını izlemek istemiyorsanız, <Geç, hatırlatma>yı
seçebilirsiniz. Sonradan öğrenci için very girişi yapmak isterseniz, <Geç, sonra hatırlat>ı
seçin.
Ana menüye dönmek için <İleri>yi tıklayın.
Ana menüden oynamak istediğiniz oyunları seçebilirsiniz. Genellikle, menüdeki her
seçimden bir tane oyun oynayacaksınız. Resimleri kullanarak ya da “Oyna” sekmesinde
bulunan alt menüyü kullanarak farenizle bir oyun seçebilirsiniz.
.
Yeni kullanıcılar daima Başlangıç beceri seviyesini seçecekler. Bir oyunu oynamak için
oyun üzerine ya da Oyna üzerine tıklayın. Oyun detayları ve oynama sonraki bölümde
tanımlanmaktadır.
80
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
81
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Oyunlar
DİKKAT DAYANIKLILIĞI
Hedef
Dikkat Dayanıklılığındaki tüm oyunların hedefi, kesintiye uğramadan, bütün beş dakika
boyunca artarak dikkatini sürdürmesini öğretmektir.
Amaç
Dikkat Dayanıklılığındaki tüm oyunların amacı, seçilen ekran karakterine tam dikkatini
verebilmektir. Karakteri, okyanusunun dibinde yüzmesini yalnızca dikkatinle
yapabilirsiniz.
Dalgıç’ı Kullanma
Dalgıç’a hoş geldiniz. Zihninizle hareketi kontrol ettiğiniz bir deniz altı serüvenine
atılmış bulunmaktasınız. Bu, sadece eğlenceli değil ayrıca sana daha uzun süre
dilimlerinde nasıl dikkatini verebileceğini öğretecek. Bu, öğretmeninizi dinlemeni
kolaylaştıracak ve ev ödevlerinin uzun sürmemesini sağlayacak.
Dikkat Dayanıklılığının başlangıç, orta ve ileri seviyeleri sırasıyla 5, 6 ve 7 dakikada
biter. Hadi başlayalım!
Ana menüden, Dikkat Dayanıklılığı’nı seçtiğinizde dört tane karakter görünecek. İlk
yapman gereken istediğiniz karakteri seçmenizdir. Oyunu seven bir yunus, cesur bir
dalgıç, güçlü bir denizaltı ve sevimli bie balina arasından birini seçeceksin. Oyuna
başlamak için karakterine tıkla.
.
Dalgıç Başlangıç Seviyesi
Mesela, yunusu seçtiniz diyelim.
82
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Oyun başladığında, derin bir nefes alın, yavaşça bırakın ve rahatlamaya çalışın. Dünyada
başka bir şey yokmuş gibi yunusa odaklanın ve yunusun dibe doğru yüzdüğünü fark edin.
Gördüğünüz gibi, odaklanmanız onu dibe doğru götürüyor ve dip onun olmak istediği
yerdir. Ne kadar çok odaklanırsanız yunusu daha derinlere götürürsünüz ta ki dibe
ulaşana kadar.
Yunus dibe doğru süzülürken, yunusun bulduğu hazine sandıkları için 5 puan
kazanırsınız. Her sandıkta, aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bir altın para
bulunmaktadır.
Ancak sadece yunus dibe yakın olduğu zaman altın paralara sahip olabilirsiniz bu yüzden
onu dibe yakın tutmak için odaklanmaya devam edin.
Eğer dikkatiniz dağılırsa ve ya hayale dalarsanız, yunus yukarı doğru yüzmeye
başlayacak ve hazine sandıklarından uzaklaşacak. Bu, ne kadar odaklandığınızı
anlamanız için iyi bir yol. Eğer dipte yüzüyorsa odaklanmışsınız demektir, eğer yukarıda
yüzüyorsa, odaklanmanız iyi değil demektir.
Yunus, 5 dakika boyunca yüzmeye devam edecek ancak başlangıçta bütün süre boyunca
onu dipte tutamazsanız endişelenmeyin. Her şey de olduğu gibi, bunun için çalışma
gerekir bu yüzden elinizden geldiğince onu dipte tutmaya çalışın. Bir dahaki sefer
oynadığınızda biraz daha fazla tutmaya çalışın. Bu yolla, zihin gücünüzü biraz biraz
artırabilirsiniz.
Her Dayanıklılık Başlangıç seviyesinde, ekranın üstünde, öğrencinin önceden belirlenmiş
davranışsal hedefini gösteren grafik ve bazı istatistikler yer alır. Ekran şu şekilde
görünür:
Oyun
Dayanıklılık
Seviye
Başlangıç
Tarih
2008-11-25 14:29:24
Süre
00:40
Görevde Geçirilen Zaman 87%
Bonuslar
0
Tamamlandı
Hayır
83
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Puan
1535
Şimdi bu istatistikleri tek tek açıklayalım.
Oyun: oynamayı yeni bitirdiğiniz oyun, (Dayanıklılık, Görsel Takip, Görev Zamanı, Kısa
Süreli Hafıza, Ayırımcı İşlem.
Seviye: oynamayı yeni bitirdiğiniz oyunun beceri seçeneğidir, (Başlangıç, Orta, İleri).
Tarih: bilgisayarınızın işletim sisteminin gösterdiği tarih ve saat.
Görev Zamanı: öğrencinin toplam sürede optimum seviyede gösterdiği dikkatin
yüzdesidir.
Bonuslar: oyun sırasında alınan altın paralardır. Her altın para 5 puan değerindedir.
Tamamlandı: oyunun tamamlanınca ve ya daha erken sonlandığını ifade eden Evet ve ya
Hayır cevabıdır. Çoğu oyun 5 dakikada sona erer.
Puan: oyunda kazanılan puanlardır.
Dalgıç Orta Seviye:
Başlangıç seviyesinde ustalaştığınızda, Orta seviyeye başlamanın zamanı gelmiş
demektir. Orta seviye biraz daha zordur çünkü yeni bir karakter daha çıkmıştır, Bay
Ahtapot. Hala dibe doğru yüzmeye çalışmaya devam edip, altın paralar bulmaya
çalışacaksınız ancak aynı zamanda size engel olmaya çalışacak olan sinsi ahtapota da
dikkat etmek zorundasınız. Ahtapotu görür görmez klavyenizin space bar tuşuna bir kez
basın. Bu ahtapota geri çekilmesi gerektiğini söyler.
Temel şeyler, Başlangıç seviyesinde olduğu gibi Orta seviede de geçerlidir. Zorluk ve ya
hayal kırıklığı yaşadığınızda derin nefes alın, yavaşça bırakın ve rahatlamaya çalışın.
84
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Gözlerinizi yunustan ayırmayın ve dibe doğru yüzmesi için odaklanmaya devam edin. Ne
kadar aşağı o kadar iyi. Ahtapot için her başarılı space bar tuşuna bastığınızda 5 puan
kazanırsınız aksi halde 5 puan kaybedersiniz.
Başlangıç seviyedekine ek olarak, orta seviyede şu istatistik yer alır:
Dürtüsel: bir dürtüsel, ekranda bir şey yokken(mesela ahtapot) space bar tuşuna
basıldığında oluşur ya da aynı nesne için birden fazla basıldığında(mesela ahtapot
çıktığında 3 defa tuşa basmak gibi) oluşur. Tamamlanan bir oyunda 2 ve ya daha az
dürtüsel olması ideal kabul edilir.
Dalgıç İleri Seviye:
Orta seviyede ustalaştığınızda, İleri seviyeye başlamanın zamanı gelmiş demektir. İleri
seviyede hala seçtiğiniz karektere odaklanmaya devam etmeye çalışıyorsunuz böylece
dibe doğru yüzüp altın paralar bulabliyorsunuz. Ayrıca hala sinsi ahtapotun size
çarpmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Ancak şimdi yeni bir karakter daha ortaya
çıkıyor ve bu, oyunun başında seçtiğiniz diğer 4 karakterden biri oluyor. Kendi
karakterinize odaklanmaya çalışırken belirli zamanlarda bu karakter ortaya çıkıyor.
Çarpışmak iyi olmadığı için diğer karakter ortaya çıktığında sakınmak için space bar
tuşuna basacaksınız. Bu ahtapota geri çekil demekle aynı şey ancak bu sefer karakter
sadece önünüzden değil altınızdan da gelebilir. Karakterden sakındığınız zaman 5 puan
kazanırsınız ancak çarptığınız zaman 5 puan kaybedersiniz.
Dayanıklılık İleri seiye için eklenen istatistikler:
Dikkat dağıtıcılar Doğru: öğrencinin yaklaşan karakterler için space bar tuşuna doğru
basma sayısı, (kendi karakterinin diğerine çarpmasını önler).
Dikkat dağıtıcılar Yanlış: öğrencinin yaklaşan karakterler için çarpışmaya neden olan
space bar tuşuna doğru basamama sayısı
85
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Genel Oyun Puanlaması:
Dikkat Dayanıklılığı Başlangıç Seviyesi: Kazanılan her altın para için 5 puan alınır ve
eksi puan kaydedilmez.
Dikkat Dayanıklılığı Orta: Kazanılan her altın para için 5 puan alınır, 5 puan doğru
ahtapot için kazanılır, 5 puan yanlış ahtapot için silinir. 5 puan dürtüsel için silinir. Eksi
puan kaydedilmez.
Dikkat Dayanıklılığı İleri: Kazanılan her altın para için 5 puan alınır, 5 puan doğru
ahtapot için kazanılır, 5 puan yanlış ahtapot için silinir. 5 puan doğru dikkat dağıtıcı için
eklenir, 5 puan yanlış dikkat dağıtıcı için silinir. 5 puan dürtüsel için silinir. Eksi puan
kaydedilmez.
Zorluk veya hayal kırıklığı yaşadığınızda derin nefes alın, yavaşça bırakın ve rahatlamaya
çalışın.
Zihniniz çok güçlü bir araçtır, tıpkı kaslarınızda olduğu gibi, çalıştıkça onu
güçlendirebilirsiniz. Zihninizin güçlü bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz çünkü
karakteriniz dipte yüzer bu yüzden bunun nasıl hissettirdiğini hatırlamaya çalışın. Başta
farklı hissettirmeyebilir ancak, oynamaya devam ettikçe, odaklanmanın nasıl
hissettirdiğini anlayabileceksiniz ve bu istediğiniz zaman istediğiniz şeye en iyi şekilde
dikkatinizi verebilmenizi sağlayacaktır.
Görsel Takip
Hedef
Görsel Takip’teki tüm oyunların hedefi, seviye seviye öğrenciye rastgele nesnelere
dikkatini vermeyi öğretmektir.
Amaç
Görsel Takip’teki tüm oyunların amacı bloklar aydınlandığında veya göründüğünde,
öğrencinin ekrana tam dikkatini verebilmesidir. Aydınlanan bloğa fareyi getirin ve
mümkün olduğunca dikkatle takip etmeye çalışın. Eğer dikkatinizi kaybederseniz,
86
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
odaklanma barı beyaza dönüşecektir ve tekrar odaklanıp bar tamamıyla kırmızı
olmadıkça oyuna devam edemeyeceksiniz.
Görsel Takip’i Kullanma
Görsel Takip’e hoş geldiniz! Bu Play Attention egzersizi, sınıfta hareket eden öğretmeni
seyretmekten, beyzbol ve basketbol gibi sporları seyretmeye ya da araç sürme ve
bisiklete binme gibi aktiviteleri seyretmeye kadar, hareket eden nesnelere odaklanmayı
artırır. Bu tür aktivitelerde görsel konsantrasyonu sürdürebilmek, öğrenme potansiyelini
artırır ve güvenliği olumlu yönde etkiler.
Görsel Takip başlangıç, orta ve ileri seviyeleri sırasıyla 5, 6 ve 7 dakikada sona erer.
Görsel Takip Başlangıç Seviyesi
Başlangıç seviyesinde, ekranda beş yatay, beş dikey sırada toplam 25 tane blok görünür.
Oyun başladığında rastgele bloklar aydınlanır ve sırayla hızlı bir şekilde biplerler.
Öğrencinin amacı, bu bloklar aydınlanınca ve bipledikçe bunlara tıklamaktır. Öğrenci
başarılı oldukça sıralamalar daha uzun olur.
Bu yolla, öğrencinin el-göz koordinasyonu gelişirken noktadan noktaya görsel takip eder.
Bunu yanında odaklanma gerçek zamanda da izlenir bu yüzden oyun sadece öğrenci
dikkatini verdiğinde devam eder. Odaklanmayı ekranın sol üst köşesinde kırmızı bir bar
şeklinde görebilirsiniz. Bar boş olunca öğrencinin dikkati dağılmış ya da öğrenci hayal
kuruyor demektir. Bar dolu olunca öğrenci odaklanmıştır ve oyun başlar.
Görsel Takip Başlangıç seviyesi için eklenen istatistikler şunlardır:
Doğru: oyun boyunca öğrencinin başarılı sıraladığı blokların sayısıdır.
Yanlış: oyun boyunca yanlış basılan blokların sayısıdır.
Görsel Takip Orta Seviye
Önceki seviyede olduğu gibi burada da 25 blok vardır. Bu sefer, her blok sırası “sadece
bu” komutuyla belirtilen spesifik bir renkten(yeşil, kırmızı, mavi) başlatılır. Devam eden
sıralamalarda, öğrenci “sadece bu” komutuyla belirtilen rengin olduğu blokları tıklar.
Diğer renklerden oluşan blokları görmezden gelir. Bu yolla, öğrenci görsel takip, el-göz
koordinasyonu ve odaklanma çalışması yapmaz, ayrıca ayırt etme becerileri de öğrenir.
Bu beceriler, bir insana normalde dikkat dağıtıcı olabilecek şeyleri görmezden gelerek
istediği şeye dikkat etmesine yardımcı olur.
87
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Görsel Takip İleri Seviye
İleri seviyenin başlangıcında hiçbir blok görünmez, sadece boş bir ekran olur. Ancak
öğrenci odaklandığında bir “sadece bu” bloğu belirir ve bir örüntü oluşturur. Orta
seviyede olduğu gibi öğrenci aynı renkteki bloklara tıklamalıdır aynı zamanda “sadece
bu” bloğundan farklı olanları görmezden gelmelidir. İleri seviyeyi zor yapan şey,
aydınlanıncaya ve bipleyinceye kadar ekranda blok görünmemesidir. Bundan dolayı bir
sıralama başlayıncaya kadar ekranda bir şey olmadığı için öğrenci ekstra dikkatli
olmalıdır.
Sadece sıralama tamamlanınca, yeni bir “sadece bu” bloğu gösterilecek ve ona
odaklanacaksınız.
Genel Oyun Puanlaması
Görsel Takip Başlangıç, Orta, İleri: Dürtüseller ve yanlış cevaplar için 5’er puan silinir.
Doğru cevaplar için 5 puan verilir. Eksi puan kaydedilmez.
Görev Zamanı
Hedef
Görev Zamanı bölümündeki tüm oyunların hedefi, öğrenciye bir projeye hemen
başlamayı ve belirli bir zaman dilimi içinde bitirinceye kadar odaklanmayı devam
ettirmeyi seviye seviye öğretmektir.
Amaç
Görev Zamanı bölümündeki tüm oyunların amacı, bir kamyonu yüklemek veya binanın
parçalarını bir araya getirmek için forklifte ya da vince tam dikkat verebilmektir. Görevi
tamamlamak için mümkün olduğu kadar çok dikkatinizi vererek forklifti veya vinci takip
edin. Eğer dikkatinizi kaybederseniz, odaklanma barı beyaza dönüşecektir ve tekrar
odaklanıp bar tamamıyla kırmızı olmadıkça oyuna devam edemeyeceksiniz.
Görev Zamanı’nı Kullanmak
Görev Zamanı’na hoş geldiniz! Bu egzersiz öğrenciye, bir göreve hemen başlayıp
tamamlanıncaya kadar odaklanmasını öğretir. Bu, dikkat sorunu yaşayan birisi için her
zaman kolay değildir. El kitabının önceki bölümlerinde kullandığımız hayali
kahramanımız John’u hatırlayalım. Şimdi John’un sınıfta olduğunu düşünelim. Derslerin
88
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
son günü(cuma) ve öğretmen bir ara sınav yapacağını söylüyor. John, konuyu biliyor
ancak sürekli kendisini dalarken buluyor. Örneğin, bir probleme başlıyor bir süre sonra
kendisin pencereden dışarı bakarken buluyor. Probleme geri dönüyor ve sonra bir
kamyonun geçtiğini duyuyor. Probleme geri dönüyor ve sonra hayale dalıyor vs vs.
Sonuç olarak zil çaldığında John on sorudan sadece dördünü cevaplamış oluyor. Bu
şekilde ara sınavdan nasıl iyi puan alabilir? Muhtemelen sorular kolay olmasına rağmen
yapamadığı için John için motivasyon bozucu olduğundan pek de iyi olmayacaktır. Bu,
bir zeka veya bilgi sorunu değil, John’un kendisi için sıkıcı bulduğu şeylerde
kabiliyetlerini gösterememesidir.
Görev Zamanı, öğrenciye üzerinde çalıştığı şey sıkıcı ve monoton olsa da hemen
başlamasını ve göreve devam etmesini öğreterek bu eğilimle mücadele eder.
Görev Zamanı Başlangıç Seviyesi
Egzersiz, büyük marketlerin arka taraflarında görebileceğiniz depolara pek benzemeyen
bir depo görüntüsüyle başlar. Zeminde, bir kamyon, 12 tane tahta kutu ve forklift
üzerinde duran bir adam vardır. Öğrenci odaklandığında forklifteki adam, forklifti
kutulara doğru sürecek ve onların birisini kaldıracak. Öğrenci dikkatini vermeyi
sürdürdükçe, adam kutuları forkliftle taşıyacak ve kamyonun kasasına yerleştirecek.
Başarıyla yüklenen her kutu için 5 puan kazanılacak. Eğer öğrencinin dikkati dağılırsa
veya öğrenci hayale dalarsa, forklifteki adam işi bırakacak ve öğrenci tekrar odaklanana
kadar hareket etmeyecek. Bu yüzden, görevi zamanında tamamlamanın tek yolu sürekli
odaklanmış olmaktır. İşte bu Görev Zamanı’dır.
Görev Zamanı Başlangıç seviyesinin amacı, mümkün olduğunca çabuk 12 kutuyu
kamyona yüklemektir. Belirli bir zaman dilimi içinde biten diğer Play Attention
oyunların farklı olarak, Görev Zamanı görev tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu
yüzden ekranda görünen görevi tamamlamayı ve bunu daha kısa zaman dilimleri içinde
yapmayı seviye seviye öğrenin.
Görev Zamanı Orta Seviye
Orta seviye, bir yol ve yeşil yığıntıları olan gri bir park alanıyla açılır. Ayrıca sadece
dikkatle hareket ettirilebilen bir vinç vardır. Son olarak binanın parçalarını zaman zaman
yıkmaya çalışacak bir kamyon vardır. Öğrenci odaklandığı zaman, binanın bir parçasını
89
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
almak için vinci hareket ettirir ve konulması gereken pozisyona taşır. Öğrencinin
yerleştirdiği her parça için 5 puan kazanılır. Bu yolla bir kütüphane inşa edilir. Eğer
öğrencinin dikkati dağılırsa veya öğrenci hayale dalarsa, vinç işi bırakacak ve öğrenci
tekrar odaklanana kadar hareket etmeyecek.
Periyodik olarak sarı bir taksinin zeminden geçiş yaptığı görülür. Bu, bir dikkat
dağıtıcıdır bu yüzden öğrenci bunu görür görmez space bar tuşuna basmalıdır. Her
başarılı space bar tuşuna basma 5 puan kazandırırken başarısız basma 5 puan kaybettirir.
Görev Zamanı Orta seviyenin amacı daha kısa zaman dilimleri içinde seviye seviye
kütüphaneyi tamamlamaktır.
Görev Zamanı İleri Seviye
Orta seviyedekine benzer olarak, ileri seviyede öğrenci dikkatiyle parça parça bir binayı
inşa edecek. Bu sefer bina büyük bir hastanedir. Parçalar helikopterle getirilir ve arka
planda birçok şey olmaktadır. Önceki seviyede sadece yığınlardan oluşan bir park alanı
varken, şimdi tümüyle bir şehir manzarası vardır. Ayrıca daha fazla işitsel dikkat
dağıtıcılar eklenmiştir.
Binaya eklenen her bir parça için 5 puan kazanılır.
Periyodik olarak bir polis arabasının zeminden geçiş yaptığı görülür. Bu, bir dikkat
dağıtıcıdır bu yüzden öğrenci bunu görür görmez space bar tuşuna basmalıdır. Her
başarılı space bar tuşuna basma 5 puan kazandırırken başarısız basma 5 puan kaybettirir.
Görev Zamanı İleri seviyenin amacı daha kısa zaman dilimleri içinde seviye seviye
hastaneyi tamamlamaktır.
Genel Oyun Puanlaması
Görev Zamanı Başlangıç: Eksi puanlar kaydedilmez. Taşınan her parça için 5 puan
kazanılır.
Görev Zamanı Orta ve İleri: Eksi puan kaydedilmez. 5 puan dikkat dağıtıcı için space bar
tuşuna doğru basmada kazanılır, 5 puan yanlış basmada silinir. Her dürütsel için 5 puan
silinir.
Eklenen oyun verisi: Tamamlanan Yüzde: oyun durmadan önce öğrencinin işi
tamamlama yüzdesi.
Kısa Süreli Hafıza
90
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Hedef
Kısa Süreli Hafıza bölümündeki tüm oyunların amacı, öğrenciye, nesneler üzerine
dikkatini sürdürmeyi ve gösterilen sıralmayı hatırlamalarını seviye seviye öğretmektir.
Amaç
Kısa Süreli Hafıza bölümündeki tüm oyunların amacı, bloklar aydınlandığında ekrana
tam dikkat verebilmektir. Blok örüntüsü gösterildiğinde, örüntüyü aklınızda tutmanız ve
klavyedeki yön tuşlarını kullanarak örüntüyü tekrar etmeniz gerekmektedir. Eğer
dikkatinizi kaybederseniz, odaklanma barı beyaza dönüşecektir ve tekrar odaklanıp bar
tamamıyla kırmızı olmadıkça oyuna devam edemeyeceksiniz.
Kısa Süreli Hafıza’yı Kullanmak
Zihin Labirenti’ne hoş geldiniz! Bu egzersiz, kısa süreli bellek becerilerini geliştirir.
Bunu daha iyi anlayabilmek için hayali kahramanımız John’a geri dönelim. Diyelim ki
John sınıfta ve öğretmeni sınıfta dolaşarak şu yönergeleri veriyor: Günaydın, tarih
kitabınızı çıkarın, 46. Sayfayı açın, boş bir kağıt çıkararak 46. Sayfadaki koyu yazılmış
kelimeleri kağıda yazın ve kelimelerin anlamlarını kitabın arkasındaki sözlükten bulun.
Bu hatırlamak için çok fazla bilgi ve John odaklanma sorunu yaşadığı için muhtemelen
bu yönergelerin ancak bir kısmını doğru yapabilecektir. John sağır olduğu için değil,
sadece bilgilerin hepsini yakalayamadığı, yakaladıysa da belleğinde fazla tutamadığı için
yönergeleri uygulayamadı. Bu egzersizin öğrettiği beceri, bilgi sıralamalarını alıp,
kullanılıncaya, işlem yapılıncaya kadar kısa süreli bellekte yeterince tutmaktır. Bu sadece
yönerge takip etmeye değil ayrıca telefon numaralarını, isimleri hatta alış-veriş listelerini
bile hatırlamaya yardım eder.
Zihin Labirenti Başlangıç Seviyesi
İlk ekranda dört farklı renkte(mavi, mor, kırmızı, yeşil) blok görünür. Bunlar ters durmuş
bir “T” harfi gibi üç tanesi ekranın altında, bir tanesi bunların ortasının üstünde olacak
şekilde ayarlanmıştır. Klavyedeki yön tuşlarının konumuyla aynı olacak şekilde
ayarlanmıştır. Zihin Labirenti odaklanma için oyun kontrolünde yön tuşları kullanılan tek
oyundur. Diğer bütün Play Attention oyunlarında olduğu gibi, oyunlar öğrenci
odaklandığında başlatılır bu yüzden öğrenci odaklandığında “Sıralama Başlatılıyor”
komutu verilir ve dört blok rastgele sırayla aydınlanır ve bipler. Öğrenci sıralamayı
91
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
gördüğünde yön tuşlarını kullanarak sıralamayı tekrar eder. Başka bir deyişle, öğrenci bir
bilgi sıralaması görür/duyar ve bilgiyi özümsemek için yeterince belleğinde tutmak
zorundadır. Öğrenci bunu ne kadar başarılı yapabilirse daha uzun sıralamayla karşılaşır.
Zihin Labirenti Başlangıç’ta oyun ikili sıralama ile başlar.
Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın, odaklanma bu egzersizin önemli bir parçasıdır çünkü
sıralamalar sadece öğrenci odaklanınca ortaya çıkacaktır. Eğer öğrencinin dikkati
dağılırsa ve ya hayale dalarsa, oyun duracak ve tekrar odaklanıncaya kadar ekranda
“Odaklan” uyarısı görünecektir.
Her başarılı sıralama için 5 puan kazanılır. Her yanlış sıralama veya verilmeyen cevap
için 5 puan silinecektir.
Zihin Labirenti Başlangıç 5 dakikada sona erer ancak orta ve ileri seviyelerde süre sınırı
yoktur. Koçun her oyunda spesifik bir hedef belirlemesi önemlidir böylece öğrenci
oyunun ne zaman sonlanacağını bilir. Örneğin, “altı sıralamanın dördünü tamamlayınca
duracağız.” gibi.
Lütfen, yetişkinlerin 7 bilgi sırası hatırlayabildiğini unutmayın. Öğrencilerinizde gerçekçi
olmayan beklentilerde bulunmayın.
Zihin Labirenti Orta Seviye
Orta seviye, başlangıç seviyesinin aynısı gibi görünür ancak ne zaman bir sıralama
verilirse ekranın altında beşinci bir blok aydınlanır. Bu blok ne renkte olursa olsun
“sıralama dışı” bir bloktur. Ne zaman sıralamadan sonra bu renk verilirse öğrenci bunu
görmezden gelmelidir. Bu yolla, sadece kısa süreli bellek gelişmez ayrıca ayırt etme
becerisi de gelişir. Gerçek hayatta, John gibi birisinin başarılı olabilmesi için gereken
yönergelere dikkat etmesini sağlarken, önemli olamayan ve dikkat dağıtan ayrıntıları da
görmezden gelmesini sağlar.
Zihin Labirenti Orta seviyede oyun dörtlü sıralama ile başlar.
Her başarılı sıralama için 5 puan kazanılır. Her yanlış sıralama veya verilmeyen cevap
için 5 puan silinecektir.
Zihin Labirenti İleri Seviye
İleri seviye, orta seviyenin aynısıdır ancak başka bir dikkat dağıtıcı daha eklenmiştir. Bu
sefer, bir sıralama verildiğinde sadece ekranın altında “sıralama dışı” bir renk verilmez
92
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
ayrıca ekranın sağ veya sol üst köşesinde rastgele bir blok daha belirir. Blok tamamen
dikkat dağıtmak içindir böylece öğrencinin süzmesi gereken karışıklık artmış olur.
Zihin Labirenti İleri seviyede oyun beşli sıralama ile başlar.
Her başarılı sıralama için 5 puan kazanılır. Her yanlış sıralama ve ya verilmeyen cevap
için 5 puan silinecektir.
Not: Bütün Zihin Labirenti seviyelerinde başarılamayan sıralama bir kez daha tekrar
edilir böylece öğrencinin bir şansı daha olmuş olur.
Genel Oyun Puanlaması
Zihin Labirenti Başlangıç, Orta ve İleri: eksi puan kaydedilmez. Her başarılı sıralama için
5 puan kazanılır. Her yanlış sıralama veya dürtüsel için 5 puan silinecektir.
Ayırımcı İşlem
Hedef
Ayırımcı İşlem bölümündeki tüm oyunların hedefi, öğrenciye dikkat dağıtıcıları eleyerek
sadece belirlenen nesnelere dikkat etmesini seviye seviye öğretmektir.
Amaç
Ayırımcı İşlem bölümündeki tüm oyunların amacı, ekrandaki uzay gemisine tam
dikkatini verme ve onu uzayda hareket ettirmedir. Asteroitler geminize doğru
uçacaklardır. Beyaz asteroitleri geri püskürtmek için space bar tuşuna basın. Kırmızı
asteroitleri püskürtmeyin çünkü onlar geminizin gücünü artırır. Eğer dikkatinizi
kaybederseniz, odaklanma barı beyaza dönüşecektir ve tekrar odaklanıp bar tamamıyla
kırmızı olmadıkça oyuna devam edemeyeceksiniz.
Beyaz asteroitleri püskürten güç alanı sadece kısa bir süreliğine aktif olur bu yüzden
asteroitleri doğru şekilde püskürtmek için geminize yeterince yaklaşmalarına izin verin.
Bunu tenis topuna vurmak gibi düşünün. Raketle topa vurabilmek için topun rakete iyice
yaklaşması gerekir.
Ayırımcı İşlem’i Kullanma
Starflyer’a hoş geldiniz! Starflyer ayırt etme becerisini geliştiren bir egzersizdir. Ayırımcı
İşlem, gereksiz veya dikkat dağıtıcı uyarıcıyı filtrelerken, bilgiyi beynin ilgili bölümlerine
yerleştirme eylemidir.
93
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Şimdi John’u tekrar hatırlayalım.
John, benim sınıfımın öğrencisi ve ben de sınıf öğretmeniyim. John’un dikkat sorunu
olduğu için odadaki her şey John için potansiyel dikkat dağıtıcıdır. Ben, John’un dersime
dikkatini vermesini istiyorum ancak John için ben, dışarıda çimleri biçen adamdan, arka
sırada fısıldaşan öğrencilerden ve koridorda konuşan öğretmenlerden farklı değilim.
John’un bunların arasındaki farkı bilmediğini söylemiyorum, en azından bilinçli olarak.
O’nun filtreme becerisi hepsinden birer parça yakalıyor. Bu, John için dezavantajlı bir
durumdur çünkü benim dersimin de bazı parçalarını almış oluyor.
Starflyer’a geri döndüğümüzde, Starflyer, ayırt etme becerisini öğretir. Daha net olarak,
bu, John’a gereksiz şeyleri filtrelerken, bir tek şeye dikkatini vermesini öğretir.
Ayırımcı İşlem başlangıç, orta ve ileri seviyeleri sırasıyla 5, 6 ve 7 dakikada sona erer.
Starflyer Başlangıç Seviyesi
Başlangıç seviyesinde, öğrenciye uzay gemisi kokpitinde oturan bir öğrencinin
perspektifi verilir. Kokpitten açıkça bir yıldız tarlası görünür. Bütün Play Attention
oyunlarında olduğu gibi öğrenci oyuna başlamak için odaklanmak zorundadır. Eğer
öğrencinin dikkati dağılırsa veya hayale dalarsa “Odaklan” şeklinde işitsel bir komut alır.
Öğrenci dikkatini topladığında, uzay gemisinin galaksideki yolculuğu başlar. Yolda iki
türlü asteroit uzay gemisine doğru gelecek: kırmızı ve beyaz olanlar. Beyaz asteroitler
gemiye zarar verebilirler bu yüzden beyaz asteroit yaklaşınca öğrenci space bar tuşuna
basmalıdır. Bu, uzay gemisinin kalkanını güçlendirir ve zarar görmesini önler.
Zamanlama burada çok önemlidir çünkü eğer space bar tuşuna erken basılırsa, asteroit
gelmeden önce kalkan pasif hale gelecektir. Eğer space bar tuşuna geç basılırsa, gemi
zarar görecektir.
Kırmızı asteroit ise geminin güçlenmesini sağlayan enerjiden oluşur. Yani, öğrenci
kırmızı asteroitlerin gemiye dokunmasına izin verebilir. Beyaz için space bar tuşuna
basın, kırmızı için hiçbir şey yapmayın. Eğer öğrencinin dikkati dağılırsa veya hayale
dalarsa gemi hareket etmeyecek ve “Odaklan” komutu duyacak.
Beyaz asteroitler için zamanında space bar tuşuna basma 5 puan kazandırır. Beyaz
asteroitin çarpmaya izin verilmesinde 5 puan silinir. 5 puan kırmızı asteroit alınınca
kazanılır. Eğer kırmızı asteroit için space bar tuşuna basılırda 5 puan silinir.
94
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Starflyer Orta Seviye
Orta seviye, başlangıç seviyesinin aynısıdır ancak öğrencinin dikkatini dağıtmak için
başka uzay gemileri de ortaya çıkar. Bu gemiler için bir şey yapmanız gerekmez. Orta
seviye daha kalabalık bir galaksidir. Başlangıç seviyesinde sadece yıldızlar varken, orta
seviyede gezegenler ve uydular da vardır.
Beyaz asteroitler için zamanında space bar tuşuna basma 5 puan kazandırır. Beyaz
asteroitin çarpmaya izin verilmesinde 5 puan silinir. 5 puan kırmızı asteroit alınınca
kazanılır. Eğer kırmızı asteroit için space bar tuşuna basılırda 5 puan silinir.
Starflyer İleri Seviye
İleri seviye, orta seviyenin aynısıdır ancak asteroitler ve dikkat dağıtıcılar daha hızlı ve
sık aralıklarla gelir.
Not: Starflyer’ın tüm seviyelerinde, ayırt etme ve genel odaklanma için tepki süresi ve
azaltılmış dürtüsellik geliştirilir.
Beyaz asteroitler için zamanında space bar tuşuna basma 5 puan kazandırır. Beyaz
asteroitin çarpmaya izin verilmesinde 5 puan silinir. 5 puan kırmızı asteroit alınınca
kazanılır. Eğer kırmızı asteroit için space bar tuşuna basılırda 5 puan silinir.
Doğru Kırmızı: gemiye dokunmasına izin verilen kırmızı asteroit sayısı
Doğru Beyaz: Space bar tuşuyla püskürtülen beyaz asteroit sayısı
Yanlış Kırmızı: Space bar tuşuyla yanlışlıkla püskürtülen kırmızı asteroit sayısı
Yanlış Beyaz: gemiye çarpmasına izin verilen beyaz asteroit sayısı
Genel Oyun Puanlaması
Ayırımcı İşlem Başlangıç, Orta, İleri: Eksi puan kaydedilmez. Beyaz asteroitler için
zamanında space bar tuşuna basma 5 puan kazandırır. Beyaz asteroitin çarpmaya izin
verilmesinde 5 puan silinir. 5 puan kırmızı asteroit alınınca kazanılır. Eğer kırmızı
asteroit için space bar tuşuna basılırda 5 puan silinir. Dürtüsel için 5 puan silinir.
Akademik Köprü
Play Attention’u kullanırken öğrendiğimiz becerileri okulda veya çalışma alanımızda
uygulamak çok önemlidir. Buna transfer ve genelleme denir.
95
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Play Attention oyunları öğrencilerin becerilerini artırmasına rağmen, araştırmalar
gösteriyor ki transfer ve genelleme, öğrenci Play Attention kullanarak gerçek sınıf
görevlerini yaptığında artabiliyor. Play Attention dikkati ölçtüğü için akademik bir görev
yapılırken kullanılabilir. Öğrenci, dikkat ederek bir görevi tamamlamak için Play
Attention’a bağlıyken, okuyabilir, matematik yapabilir, heceleme yapabilir vs.
Play Attention’un en heyecan verici özelliklerinden birisi de Akademik Köprü’dür çünkü
bu öğrencinizin gerçek bir egzersizde çalışırken odaklanmasını izleyebilmenizi sağlar.
Egzersiz, kitap okumadan, problem çözmeye kadar her şey olabilir. Akademik Köprü,
becerilerin günlük hayata transfer edildiğini anlamak için çok etkili bir yoldur.
İlk olarak, oyun sırasında tamamlamak için uygun bir görev seçin. Görev, öğrencinin
yaşına ve bilişsel seviyesine uygun olmalıdır. En ödevleri çocuklar için, iş görevleri
yetişkinler için uygundur.
Sonra, diğer Play Attention oyunlarında olduğu gibi, kol bandının kola takılı olduğundan
ve güç kaynağının açık olduğundan emin olun.
Oyun menüsünde Akademik Köprü’yü seçtiğinizde, şu kategorilerde Akademik Köprü
deneyimlerinizi “özelleştirmeniz” sorulacak:
1. Ekran Çerçevesi: oyun başladığında gördüğünüz ekranın rengini seçin(Kırmızı veya
Metalik).
2. Dakikalar: Akademik Köprü’nün çalışmasını istediğiniz süreyi seçin. 5 dakikadan
sınırsız dakikaya kadar seçim yapabilirsiniz. Seçilen zaman, öğrencinin optimum
dikkatini verirken görevini tamamlayabileceği kadar olmalıdır. Akademik Köprü diğer
oyunların yanında ek olarak oynanır, onların yerine alternatif olarak değil.
3. Zemin(Arka plan): ana ekran rengini seçin(dikkat seviyesinin gösterildiği yer). Mavi
veya metalik renk seçebilirsiniz.
4. Ses: Akademik Köprü çalışırken, öğrenci ne kadar dikkat edebildiği hakkında işitsel
ipuçları alır. Bu ipuçlar, basit tonlar da olabilir, ‘İyi İş’, ‘Odaklan’ gibi sözel komutlarda
olabilir. Ses seçeneği şunlar arasında seçim yapmanızı sağlar:
a. Bayan sesiyle sözel komutlar
b. Bay sesiyle sözel komutlar
c. Basit tonlar
96
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
d. “Kapat” komutuyla bu özelliği kapatabilirsiniz.
5. Pekiştirme: yukarıda belirtilen uyarıların ne sıklıkla verilmesini seçmenize yarayan
özelliktir. 5 saniyeden 1 dakikaya kadar seçim yapabilirsiniz.
Yukarıdaki seçimler yapıldıktan sonra Akademik Köprü’yü çalıştırmak için <Başla>ya
basın. Ekranda soldan sağa doğru kırmızı noktalardan oluşan bir çizgi vardır. Ne zaman
öğrenci iyi odaklanırsa kırmızı noktalar artar ve çizgi uzar. Eğer öğrencinin dikkati
dağılırsa, odaklanamazsa veya hayale dalarsa kırmız noktalar azalır ve çizgi kısalır.
Kırmızı noktalar öğrencinin gerçek zamanda odaklanmasının grafiğini gösterir.
Ekranın ortasında sarı bir çizgi vardır. Bu öğrencinin beyin aktiviteleri tarafından
belirlenen optimum dikkat seviyesini gösterir. Ne zaman kırmızı noktalar, sarı çizgiden
uzun olursa, öğrenci optimum dikkat seviyesinden daha iyi odaklanıyor demektir.
Kırmızı noktalar, sarı çizgiden daha az olursa öğrenci optimum dikkat seviyesinin altında
performans gösteriyor demektir.
Bu yolla, gerçek bir görevdeki dikkat seviyesi, gerçek zamanda izleyebildiğimiz somut
bir miktara dönüşür. Görevi uygun bir zaman dilim içinde bitirmesini kolaylaştıran
optimum dikkat seviyesinde çalışabilmesi için öğrenciyi uyarır.
97
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Veri&İlerleme
Play Attention eğitim sürecinde devam ettikçe, odaklanma becerilerinde ne kadar
ilerleme olduğunu görmek için oyun verilerine bakmak iyi bir fikirdir. Play Attention,
verileri görmek, organize etmek ve grafiklemek için kullanışlı metotlar sunar böylece
veriler sizin için bir gizem olmaz. Ayrıca bu, hedeflerin belirlenmesinde de kullanışlıdır
çünkü ne başardığını görmek, nereye varmak istediğine karar vermene yardım eder.
Kullanıcı el kitabının önceki bölümlerinde bu araçlardan bahsedilmişti. Bu bölümde,
gerçek verileri(bu öğrencinin 7 ve ya daha fazla oturumu tamamlamış olduğu demektir)
nasıl kullanacağımıza göz atacağız.
Veriler, kişiye göre kaydedildiği için öncelikle görmek istediğiniz öğrenci verisi için o
öğrencinin kullanıcı bilgileriyle giriş yapın(bir oturumda oyun oynayacak gibi öğrenci
kullanıcı adı ve şifreyle oturum açın).
Ana menüden:
98
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
“Koç”u seçin ve alt menüden “Oyun Grafikleri”ni seçin. Oyun Grafikleri bölümü
herhangi bir oyunun herhangi bir istatistiğini görmenizi sağlar.
Alt menüden görmek istediğiniz oyunu seçin. Hepsi listelenmiştir ve başlangıç, orta ve
ileri seviyelere ayrılmıştır.
<Gönder>e tıklayın ve seçtiğiniz oyun için bütün istatistikleri gösteren yeni bir alt menü
açılacak.
99
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Görmek istediğiniz oyunun grafiğini seçin ve <Gönder>e tıklayın.
Grafik oluşturulduğunda, sağdaki alt menüden istatistiği değiştirebilirsiniz ya da başka
bir oyun grafiği görmek isterseniz “Başka Oyun Grafiği Göster”e tıklayabilirsiniz.
Her oyundaki bireysel veri kategorisinin önemi değişir ancak iki istatistik, beceri
uzmanlığına bağlı olarak göze çarpar. Bunlar süre ve görev zamanıdır.
Süre, öğrencinin belirli bir oyunda oynadığı belirli bir oyunun uzunluğudur. Oyunların
çoğunda bitirme süresi 5 dakikadır ancak koç bir oturumu erken bitirmeye karar
verebilir(daha fazla bilgi için koçluk bölümüne bakın).
100
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Görev Zamanı, öğrencinin elinden geldiği kadar dikkatini verebilmesinin yüzdesidir.
Bütün egzersizlerin hedefi bu yüzdeyi sürekli olarak %80 ve üzerine çıkarmaktır.
Bu ikisini şimdi birlikte ele alalım. Diyelim ki hayali kahramanımız John bir haftadır
Dikkat Dayanıklılığı Başlangıç seviyesini oynuyor. En son oyunda bir sebepten dolayı
koçu oyunu sonlandırmadan önce John 3 dakika 35 saniye oynayabildi. Sonuç ekranında
Görev Zamanı %67 olarak göründü. Bu demek ki oynadığı 3 dakika 35 saniyenin sadece
%67’sinde John dikkatini verebildi. Bu, öğrencinin zamanının %33’ünü hayal kurarak
geçirdi demek değildir. Bu, elinden geldiğinin en iyisince dikkatini veremedi demektir.
Buradaki uzun dönemli hedefimiz optimum odaklanmayı kazanmaktır bu yüzden Görev
Zamanı da sadece optimum odaklanma sayılır.
Haftalar geçtikçe düşük uyaranlara optimum odaklanma becerisi bilinçli olarak gelişir.
Diğer bir ifadeyle öğrenci istediği zaman gerçek hayatta optimum odaklanmayı
başardığında ustalık kazanmış olur.
Genel olarak ustalığın en iyi göstergelerinden birisi, verilen herhangi bir oyunu tüm
süresince oynayabilme ve sürekli olarak %80 ve üzeri puan almadır.
Grafik verisi, bahsedilen ustalığı, sürekliliği öğrencinin gösterip gösteremediğini
anlamamıza yardım eder. Yedinci oturumdan itibaren koça hedefler belirlemesini tavsiye
ediyoruz.
Şimdi verinin başka bir kategorisine bakalım.
Puan, her oyunda farklı etkenler tarafından belirlenir. Genelde bu 5’in katları şeklindedir
çünkü öğrenci doğruları için 5 puan kazanır. BodyWave kullanıcının vücuduna göre
kalibre olduğu için “mükemmel puan” diye bir şey yoktur. Öğrenci her zaman kendi
yaptığının üzerine çıkmaya çalışmalıdır.
Görev Zamanı’nda olduğu kadar belirleyici olmasa da puan önemli bir araçtır. Kısaca,
öncekine göre puanı ne kadar yüksekse, öğrenci odaklanma ile ilgili görevi daha iyi
bitirebilmiş demektir.
Lütfen aklınızdan çıkarmayın, BodyWave kişilerin beyin aktivitelerine göre kalibre
olduğu için, öğrencilerin puanlarının karşılaştırılması uygun değildir. Bu, bütün
istatistikler için geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, öğrenciler sadece kendileriyle yarışır.
101
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Her zaman küçük olarak verilesi gereken hedef belirleme bunlarla ilişkilidir. Yukarıdaki
veri kategorilerini kullanmaya bazı örnekler:
“Bugün, Dikkat Dayanıklılığı Başlangıç seviyesinde John 3 dakika 35 saniye oynadı. Bir
sonraki sefer için hedefimiz 3 dakika 40 saniyedir.”
“Bugün, Görsel Takip Orta seviyesinde John’un Görev Zamanı %67’ydi. Bir sonraki
sefer için hedefimiz %68 ve yukarısıdır.
“Bugün, Ayırımcı İşlem İleri seviyesinde John 85 puan aldı. Bir sonraki sefer için
hedefimiz 90 ve yukarısıdır.
Verileri ve grafik sistemini kullanarak ve uygun hedefler belirleyerek, öğrenci küçük
başarıların eşliğinde becerilerini zamanla geliştirebilir. Biz buna “Küçük adımlar, küçük
zaferler” diyoruz.
Not: bütün grafikler “ham veri” olarak gösterilir bu, gerçek değerler günden güne olduğu
gibi kaydedilir demektir. Bir de verileri “gidiş” olarak görebilme seçeneğiniz vardır bu,
ham verilerin zamanla ortalamaları alınır böylece öğrencinin genel ilerlemesi hangi yöne
gidiyor anlayabilirsiniz demektir. Görevde geçirdikleri zaman gerçekten artıyor mu?
Süreleri gerçekten kısalıyor mu? Puanları aynı şekilde mi kalıyor? Bütün bu sorular
“gidiş çizgisi” gözlemlenerek cevaplanabilir.
***
Bazen oturumlardaki bütün verileri toplu olarak görmek isteyebilirsiniz. Bunu Oturumlar
bölümünden yapabilirsiniz.
Oturumlar seçimine tıkladığınızda, öğrencinin oynadığı tüm oyun süreleri, haftalık
oturumları ve gün be gün bölünmüş çeşitli verileri görebilirsiniz.
102
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Belirli bir günü görmek için, oturumun oynandığı gün ve saate tıklayın. O oturumda
oynanmış oyunlarla ilgili tüm verileri görebileceksiniz.
Bu, hedef belirlemek kadar önemlidir çünkü geriye dönüp öğrencinin ne yaptığını
görmek, sonraki oturumda ne yapması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.
Geçmiş Günlük kayıtları, oturum verileri açılırken görülebilir.
Kapanışta, Oyun Grafikleri ve Oturumlar bölümüyle ne kadar çok deneyim yaşarsanız,
spesifik oyunların spesifik verilerine doğru yöneliminiz artacak. Örneğin, bir koç, Görev
Zamanı bölümündeki başarıyı sadece yüzdeye bakarak ölçebilir, başkası ise tüm kutuları
kamyona yüklemek ne kadar zaman aldığını takip edebilir. İkisi de ustalığı gösterir çünkü
öğrenci daha çok odaklandıkça, görevi daha çabuk bitirecektir. Başka bir bakış açısıyla,
bir koç ilerlemeyi sürece bakarak izleyebilirken başka birisi öğrencinin önceki oturumdan
daha başarılı olup olmadığına bakabilir.
Olasılıklar sınırsız bu yüzden verileri en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Veriler, gelişimin
oranını ve derecesini göstermenin en iyi yoludur.
103
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Çıkış Yapma Ve Günlük
Play Attention oturumlarının sonunda, geribildirim önemlidir. Geribildirim, koç ve
kullanıcı arasında sözel veya yazılı etkileşimli, oturumu bitiren özettir. Amacı, konuşulan
hedeflerin ve oturum sırasında ne öğrenildiğinin açıkça anlaşılmasıdır. Geribildirim bir
günlüğe kaydedilebilir. Bu yöntem, kullanıcıya zaman içinde bakış açısındaki değişimleri
görmesini sağlar. Play Attention’dan çıkış yaparken, öğrenciye ne öğrendiği ve nelerden
gurur duyduğunu yazabileceği bir günlük sunulur.
Günlüğün son bölümündeki “Neyi Geliştirmeliyim?” bölümü koç tarafından
doldurulmalıdır. Burası, sonraki oturumlar için hedef belirleme yeridir. Koç, şu şekilde
hedefler belirleyebilir: Dikkat Dayanıklılığı’nda %87’ye ulaşmaya çalış. Bir ya da iki
hedef belirleyin ve bunların ulaşılabilir olmasına dikkat edin.
Öğrenciyi teşvik etmek için, koç öğrenciye günlüğü tamamlamasına yardımcı olacak
sorular sorabilir ve günün oturumunu okulda uygulamaya çalışmasını söyleyebilir.
Örneğin:
104
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
“Bütün oturum boyunca oturabildiğini fark ettin mi? Bunu okulda da yapabileceğini
düşünüyor musun?”
“Odaklanmanın arttığını düşünüyor musun? Bunu nasıl anlayabilirsin?”
“Sence eğitimini sınıfta nasıl kullanabilirsin?”
“Okuma parçasındaki anlaman müthişti. Bunun sınıfta da olabilmesi için neye ihtiyacın
olabilir?”
“Senden öğrendiklerini gerekli olduğunda kullanmanı bekliyorum. Sence bu okuldaki
işlerini, arkadaşlarını ve ev yaşamını nasıl etkileyecek?”
“…..(rahatlama, nefes alma, sabit durma vb.)şeklini beğendim.”
“Sandalyende kıpırdayınca karakterlere ne oldu?”
“O hareketin senin hakkında ne anlatır acaba?”
“Ekran karakterini istenilen yönde hareket ettirince ne hissettin?”
“..yaparken, vücudun/zihnin ne yapıyordu?”
“Başarılı olduğun zamanlarda nasıl nefes alıyordun?”
“Sence hangi davranışın üzerine çalışmalısın?”
“İlerleme gösterdin mi? Bunu nasıl anlayabilirsin?”
Kaç kere….(kıpırdanma, mırıldanma) yapacağını düşünüyorsun?”
Unutmayın, geribildirim öğrenme sürecinde önemli bir elementtir. İhmal edilmesi
öğrenme sürecini geriye götürebilir. Her oturumu geribildirimle sonlandırın ve öğrenciyi
günlüğü sürdürmesine teşvik edin. Play Attention, daha sonra göz atabilmeniz için
günlüklerinizi kaydeder. Bu kullanıcıya, zaman içinde bakış açısındaki değişimleri
görmesine yardımcı olur.
.
105
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Sorun Giderme
Play Attention kolay kurulum ve kullanım için tasarlanmıştır. En yaygın sorunlar, sinyal
kaybından çıkar. Teknik Destek başvurusu yapmadan önce çözebileceğiniz sorunların
bazıları şunlardır:
Sorun: Yazılım, arayüz ünitesini bulamadığını belirtiyor.
Çözümler:



Arayüz ünitesindeki kırmızı ışığın yandığından emin olun bu, gücün açık
olduğunu gösterir.
Kablosuz USB girişinin bilgisayarınıza takılı olduğunu kontrol edin.
Yeni piller takın ve Play Attention’u oynamaya çalışın.
Sorun: Program çalışmıyor.
Çözümler:




Programı doğru bir şekilde yüklediğinizden emin olun.
Programı tekrar yükleyin.
Play Attention oynarken diğer programları kapatın.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar yüklemeyi deneyin.
Sorun: Yazılım, zayıf ya da BodyWave sinyali yok anlamına gelen “Düşük Sinyal”
uyarısı veriyor.
Çözümler:

BodyWave sensorlarının vücuda bağlı olduğundan emin olun.
106
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Teknik Destek

Sensorların herhangi bir giysi tarafından engellenmediğinden emin olun.
Yazılım ve donanım sorunlarının çözümünde teknik yardım almak için 800 788-6786
numaralı telefonu arayabilirsiniz. Teknik Destek, pazartesi gününden cumaya kadar saat
09:00-17:00 arasında mevcuttur.
Play Attention bağlıyken bilgisayarınızın karşısında oturduğunuzdan emin olun. Play
Attention arayüz ünitesinin arkasındaki seri numarasını vermeniz istenecek.
107
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Garanti Şartları
SINIRLI GARANTİ
I. Sınırlı Garanti Şartlarının Uygulanabilirliği
Unique Logic and Technology Inc (“UL+T”), bu garanti şartnamesinde
belirtilen ürünlerin, aşağıda 4.maddede belirtilen sürede geçerli olmak üzere
her türlü malzeme ve işçilik hatasının olmadığını garanti eder. Bu garanti
sadece ABD içinde satılan ambalajlı, faturalı ürünler için ve sadece orijinal
kullanıcıları için geçerlidir.
II. Bu Sınırlı Garanti Kapsamındaki Ürünler(“Kapsanan Ürünler”)
Play Attention BodyWave ve arayüz ünitesi(“donanım”)
Şu yazılımlar(“yazılım”):
Play Attention masaüstü uygulaması
Play Attention sistemindeki diğer oyunların başlıkları
III. Bu Sınırlı Garanti Kapsamında Olmayan Ürünler
a.Yukarıda belirtilen yazılımlar dışındaki tüm yazılımlar
b.Yazılım ve Donanım ile verilen tüm sensorlar, kablolar, güç kabloları, piller
vb.
IV. Garanti Süresi
1.Donanım, satınalınma tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.
2.Yazılım, lisans satın alındıktan sonra 90 gün garantilidir.
V. Bu Sınırlı Garanti Kapsamındaki Yükümlülüklerimiz
DONANIM: EĞER, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE, HERHANGİ BİR
KAPSANAN ÜRÜN YA DA PARÇASI UL+T TARAFINDAN MALZEME
VE YA İŞÇİLİK OLARAK KUSURLU BULUNURSA O BİR KAPSANAN
108
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
ÜRÜN YA DA PARÇASI UL+T TARAFINDAN YA DA
TETKİLENDİRİLEN BİR SERVİS TARAFINDAN YA DEĞİŞTİRİLECEK
YA DA PARA İADESİ YAPILACAKTIR.
YAZILIM: KAPSANAN ÜRÜNLERİN YAZILIMI, TÜKETİCİYE YA DA
KULLANICIYA UL+T TARAFINDAN SATILMAMAKTADIR AMA
ORİJİNAL KULLANICIYA AYRI BİR YAZILIM LİSANS
SÖZLEŞMESİYLE LİSANSI VERİLMEKTEDİR. UL+T, ORİJİNAL
TÜKETİCİYE YAZILIMIN BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİN
SORUNSUZDA ÇALIŞACAĞINA VE ÜRETİM KUSURU OLMADIĞINA
GARANTİ EDER. BU GARANTİ LİSANS SATINALIMINDAN SONRA
90 GÜN GEÇERLİDİR. HERHANGİ BİR SORUN BAŞVURUSU
OLDUĞUNDA UL+T TAMİR, GÜNCELLEME, YAMA VB.
DESTEKLERİ SUNACAĞINI YA DA ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİNİ GARANTİ
EDER.
VI. Garanti Kısıtlamaları
Bu garanti şu durumlarda geçerli değildir: eğer ürün, (a) UL+T tarafından
lisanslanmamış yazılımla kullanılırsa, (b)ticari amaçla kullanılırsa. (c)
modifiye edilmiş ve değiştirilmişse, (d)üretim hatası dışında zarar verildiyse
ya da (e)seri numarası silindiğinde, değiştirildiğinde ve ya tahrif edildiğinde.
VII.
Bu Sınırlı Garanti Kapsamındaki Yükümlülükleriniz
Satın alan müşteri, ancak satın aldığı ürünü kayıt ettirdiğinde ya da faturasını
gösterdiğinde, donanım için 12 aylık, yazılım için 90 günlük garanti şartlarından
yararlanabilir. Lütfen daranti kapsamındaki tamirlerden ve ürün değişikliklerinden
yararlanmak için ürün faturasını saklayın.
a. UL+T, şu şartlar altında müşterinin tamir ve ürün değişim taleplerini kabul
eder: müşteri ürünün satın alındığı tarihi gösteren biş, fatura vb. belge
göstermek zorundadır.
109
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
b. Bütün tamir ve ürün değişim gönderimleri faturadaki satın alma tarihinden
itibaren, yazılım için 90 günden önce, donanım için 12 aydan önce
yapılmalıdır.
c. Lisans kullanım şartlarına uyulmadan açılmış yazılımlar tekrar
satılamayacağı için diğer Play Attention sistemleriyle birlikte geri
gönderilmez. (Not: yazılım sadece garanti şartnamesinde belirtilen
sebeplerden dolayı arızalıysa geri gönderilebilir.)
d. Tamir ve ürün değişimi talepleriniz için internet sitemiz olan
www.playattention.net sitesindeki müşteri destek merkezimizle ya da 800788-6786 numarasındaki müşteri servisimizle iritbata geçmelisiniz.
Talebinizin rahatça takip edilmesi için size bir RMA numarası(Geri
gönderilen Ürün Yetkisi)verilecektir. RMA numarası olmadan talepleri
kabul etmemektekiz.
e. RMA numarası gönderilen paketin ön tarafına açık bir şekilde
yazılmalıdır. Tekrar ifadeyle RMA numarası olmadan talepleri kabul
etmemektekiz. UL+T kargo takip sistemi iyi olan kargo şirketleri ile
ürünü göndermenizi tavsiye eder aksi hakde kaybolan paketlerden
sorumluluk kabul etmez.
VIII.
FERAGATNAME
SÖZÜ GEÇEN GARANTİ KAPSAMI, PAKETLİ ÜRÜNLER İÇİNDİR VE
YAZILI VE SÖZLÜ TÜM DİĞER GARANTİLERİ TEMSİL EDER. UL+T,
BELİRTİLEN ÜRÜNÜ SATIN ALANA YA DA KULLANANA HERHANGİ
BİR PERFORMANS GELİŞİMİ GARANTİSİ VERMEZ. YUKARDA
BELİRTİLENLERİN DIŞINDA, PAKETLİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞKA BİR
GARANTİ VERİLMEZ VE UL+T, TİCARİ KANUNLARA GÖRE VE DİĞER
YASALARDA BELİRTİLEN GARANTİLERLE BİRLİKTE BURADA
BELİRTİLMEYEN GARANTİLERDEN FERAGAT EDER.
BU FERAGATNAMENİN DIŞINDA KALAN HERHANGİ BİR KANUNDA
BELİRTİLEN BİR MADDE OLURSA, İMA EDİLEN GARANTİ DONANIM
İÇİN 12 AY, YAZILIM İÇİN 90 GÜNLE SINIRLIDIR. 12 AY VE 90 GÜN
GEÇTİKTEN SONRAKİ HERHANGİ BİR GARANTİ İDDİASINDAN
FERAGAT EDİLİR. BAZI EYALETLER GARANTİ SÜRE KISITLAMASINA
İZİN VERMEZ BU YÜZDEN YUKARIDAKİ ŞARTLAR SİZE
UYMAYABİLİR. UL+T’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BU ŞARTNAMENİN
110
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
5.MADDESİNDE BELİRTİLENLERLE SINIRLIDIR VE UL+T HİÇ
KİMSEYE BUNLARIN DIŞINDA BİR YÜKÜMLÜLÜK İÇİN YETKİ
VERMEZ.
HİÇBİR DURUM ALTINDA, UL+T, PAKETLİ ÜRÜNÜ SATIN ALANA YA
DA KULLANANA, HERHANGİ BİR ZARAR, MASRAF, GELİR KAYBI,
KAR KAYBI, ZAMAN KAYBI, UYUMSUZLUK, SATIN ALMADAN,
KULLANMADAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN
SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI EYALETLER SATINALMADAN
KAYNAKLANAN OLASI ZARARLARIN İSTİNİSNASINA YA DA
SINIRLAMASINA İZİN VERMEZ BU YÜZDEN YUKARIDAKİ ŞARTLAR
SİZE UYMAYABİLİR. BU GARANTİ ŞARTNAMESİ SİZE ÖZEL HAKLAR
VERMEKTEDİR VE SİZİN EYALETTEN EYALETE DEĞİŞEN BAŞKA
HAKLARINIZ DA OLABİLİR.
IX.
BU SINIRLI GARANTİ ŞARTNAMESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ
UL+T, kendi isteğine bağlı olarak, bu garanri şartnamesinin istediği bölümünü
değiştirebilir.
Unique Logic and Technology, Inc.
2000 Riverside Drive, 10B
Asheville, NC 28804
Feragatname
Play Attention® görsel ve işitsel geribildirim sağlamak için beyin dalgası sinyallerini
toplar ve inceler. Play Attention® bir medikal cihaz değildir ve klinik medikal
uygulamalarda kullanılması amaçlanmamıştır. UL+T, belirtilen ürünü satın alana ya da
kullanana herhangi bir performans gelişimi garantisi vermez. Kullanıcı, bu ürünün özel
bir amaca uygun olup olmadığına kendisi karar vermekle sorumludur. Unique Logic &
Technology, Inc. medikal ve terapötik fayda idda etmez. The Unique Logic &
111
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
Technology, Inc. ürünü eğitsel, profesyonel ve kişisel kullanım için eğitsel bir oyun
sistemidir. Sistem kulacıya zorla müdahale gerektirmez. Play Attention, FCC & CE
serikikalıdır ve UL 60601-1 güvenlik özelliklidir.
Unique Logic & Technology, Inc. bütün kullanıcılar için aynı sonuçlar vereceği
garantisini vermez.
Bu el kitabında belirtilen bilgiler, eğitsel ve kliniksel ortamlarda elde edilen sonuçları
içerir. Ancak, yine de daha kontrollü araştırma şartları için esas değildir. Bu yüzden
hazırlık, başlangıç bilgileri olarak düşünülmelidir.
Bu el kitabında belirtilen bilgiler eğitsel ve bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Buradaki
bilgiler, herhangi bir sağlık uzmanının tavsiyelerinin yerine geçmesi düşünülmemiştir.
Sağlık danışmanınıza kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz teknik ve
teknolojilerden bahsetmekten tereddüt etmeyin. Buradaki bilgileri bir hastalığın teşhis ve
tedavisinde kullanmamalısınız. El kitabı dahil paketteki bütün bilgilendirmeleri dikkatlice
okumalısınız. Bir sağlık sorununuz varsa ya da olduğunu düşünüyorsanız sağlık
danışmanınıza başvurun. Bu el kitabında okuduğunuz bilgilerden dolayı asla profesyonel
tıbbi tavsiyeleri almaktan vaz geçmeyin ya da ertelemeyin. Eğitsel müdahale ve
teknolojileri kasteden bilgiler, Food and Drug Administration tarafından
değerlendirilmedi ve herhangi bir hastalığı teşhis, tedavi, önleme için amaçlanmadı.
Unique Logic & Technology, bu el kitabında güncel ve kesin bilgileri paylaşırken, içeriği
hakkında herhangi bir garanti sunmamaktadır. UL&T, haber vermeden ,çerik hakkında
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Bu el kitabı, başka firmaların ürünlerine ya da markalarına atıfta bulunabilir. Bu atıflar,
açık olma ve resmetme amacını gütmektedir. UL&T, sağladığı teknik bilgilerin ve arayüz
verilerinin, başka üreticilerin sağladığı bilgilerin yerini alması amacı gütmemektedir.
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Sonlandırma (“EULA”)
“Play Attention”
UNIQUE LOGIC & TECHNOLOGY, INC. (UL+T)
112
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
1.
DİKKAT DİKKAT. KURULUM, İNDİRME, KOPYALAMA VE
YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ
DİKKATLİCE OKUYUN. UL+T, ANCAK BU KULLANICI LİSANS
SÖZLEŞMESİNİNDEKİ ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ
TAKDİRDE BU YAZILIMIN LİSANSINI VERMEYİ
İSTEMEKTEDİR. KURULUM, İNDİRME, KOPYALAMA YAPARAK
VE YAZILIMI KULLANARAK, BU SÖZLEŞMEDEKİ ŞARTLARI
KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. EĞER BU ŞARTLARI KABUL
ETMİYORANIZ, FATURANIZILA BİRLİKTE, KULLANILMAYAN
BÜTÜN DONANIM, YAZILIM VE PARÇALARI SATIN ALDIĞINIZ
YERE GERİ GÖTÜRÜN.
2.
Sahip olma ve Lisans. Bu bir satın alma şartnamesi değil, lisans
sözleşmesidir. UL+T, bilgisayar programlarına, dosyalarına, evraklarına ve
paketteki bütün bilgilere ve diğer tüm kopyalara sahip olmaya devam eder.
Yazılımı kullanma haklarınız, bu sözleşmede belirtilmiştir ve size verilmeyen
diğer hakları biz saklı tutmaktayız. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, ABD ve
uluslararası telif hakkı yasaları veya başka bir federal veya eyalet yasalarına
göre haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz.
3.
İzin verilen kullanımlar. Yazılım için şu kullanım haklarına sahipsiz:
a.
Kurma ve kullanma hakkı. Yazılımı tek kullanıcılı bir bilgisayara kurma
hakkına sahipsiniz ve sadece ilk ve ortaokullarda, psikolog gibi profesyonel
ofislerde ve evde kişisel kullanım için kallanabilirsiniz. Yazılım, bir
bilgisayarın hard diskine, CD sürücüsüne veya diğer bir veri depolama
bölümüne yerleştirildiği zaman “kurulmuş” demektir. Yazılım, bir
bilgisayarın RAM belleğine yüklenik çalıştırıldığı zaman “kullanımda”
demektir. Windows & Mac kullanıcıları, tek bir Windows kullanıcı hesabına
kurma ve oynama hakkına sahiptir. Bir Play Attention kullanıcısı, oynamak
için, programın kurulduğu Windows kullanıcı hesabında oturum açmış olmak
zorundadır. Unique Logic & Technology, Inc. sadece tek bir Windows
kullanıcı hesabına yapılan kurulumları desteklemektedir.
Play Attenion’ı bir hesaba kurmak ama başka bir hesaptan oynamak veri
kaybına yol açabilir
Play Attention’ı istenilen Windows hesabına kurduğunuzdan emin olun.
Örneğin bilgisayarınızda üç tane Windows hesabı varsa, John, Jane, Jack,
Play Attention’ı kullanılacak olan hesaba kurun.
113
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
b.
c.
İki ya da daha fazla kişi Play Attention’ı kullanıyorsa, programı ebeveyn
hesabına kurabilirsiniz ya da sadce program için yeni bir hesap açabilirsiniz.
Bu profesyonel/eğitsel kurulumlar için de geçerlidir.
Yazılım, tek bir parça olarak lisanslanmıştır ve herhangi bir parçası başka bir
bilgisayarda kullanılamaz.
Kopyalama Hakkı. Yazılımı, arşiv ve yedekleme amaçlı kopyalayabilirsiniz
ancak orijinal ve kopyalar sadece sizin kullanımızda olmalı ve yukarda
belirtilen “kurulum ve kullanma hakları” şartlarını ihlal etmemelidir.
4.
Yasak kullanımlar. Bizden yazılı izin almadan şunları yapmaya hakkınız
yoktur:
a.
Bu sözleşmede belirtilen yetkiler dışında yazılımın kullanılması,
kopyalanması, değiştirilmesi, transfer edilmesi,
Yedekleme ve arşiv amaçlı alınan kopyaların, orijinali bozulunca geri
yüklemek yerine başka amaçlı yüklenmesi veya yüklenmesine izin verilmesi,
Sökme, kilit açma vb. gibi herhangi bir sebepten dolayı yazılımın kodunun
çözülmesi,
Yazılımın bir ağa yüklenip başkaları tarafından erişime açık olması,
Yazılımın kiraya verilmesi.
b.
c.
d.
e.
5. SINIRLI SORUMLULUK. UL+T’NİN HERHANGİ BİR ZARARDA
SİZE OLAN SORUMLULUĞU ZARARIN MİKTARI KADAR VEYA
EN FAZLA YAZILIMA ÖDEDİĞİNİZ MİKTAR KADARDIR. HİÇBİR
KOŞULDA, UL+T, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, UYARDIĞIMIZ
OLASI ZARARLAR DAHİL HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI
SORUMLULUK ALTINDA DEĞİLDİR.
6. ABD Hükümeti Sınırlı haklar. Bu bölüm, federal devlet tarafından yazılımın
satın alınmasınında uygulanır. Yazılımın satın alınmasını kabul ederek, devlet,
yazılımın ticari bir bilgisayar programı olduğunu kabul eder. Bu sözleşme,
tüzük ve yönetmelikler tarafından gerekli olmayan, herhangi bir hüküm, şart
veya belgenin yerine geçer. Eğer bu sözleşmedeki herhangi bir hüküm devlet
tarafından kabul edilebilir değilse, Satıcıya, Unique Logic and Technology,
114
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]
ELELE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
PO Box 2147, Skyland, NC 28776 adresinden ya da (800) 788-6786 numaralı
telefondan ulaşılabilir. Eğer bu sözleşmenin herhangi bir hükmü kanunlarla
çelişirse ya da devletin minimum gereksinimlerini karşılamazsa, devlet,
kullanılmayan yazılımı geri ödeme şartıyla geri vermeyi kabul eder.
7. İhracatKontrolleri. Yazılımın, ABD kanunlarına göre ihracat kontrollerine
tabi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Yazılımı ABD kanunlarına muhalif
olarak direkt veya dolaylı olarak transfer etmeyeceğinizi kabul etmiş
sayılırsınız.
8. Sonlandırma. Bu sözleşme sonlandırılana kadar yürürlüktedir. Bu sözleşmeyi,
elinizdeki yazılımın bütün kopyalarını yok ederek veya geri teslim ederek
sonlandırabilirsiniz. Bu sözleşme ve sizin yazılımı kullanma hakkınız,
sözleşmede belirtilenlere uymadığınız takdirde otomatik olarak sonlanmış
olur. Yazılımı kullanma hakkınız, sözleşmeyi başkasına devrettiğinizde de
sona erer. Sözleşme sonlandırıldığında elinizdeki bütün yazılımları
kullanmayı bırakmak ve kopyalarıyla birlikte yok etmek zorundasınız. Aksi
halde, yazılımı kullanma hakkınız, yazılımın kopyalama hakkı bitiş tarihine
kadar devam edecektir.
9. Çeşitli Hükümler. Bu sözleşme, Kuzey Karolina eyaleti yasalarına göre
uygulanacaktır. Bu, yazılımı ve önceki ödemelerin yerine geçen herhangi
sipariş, iletişim, reklam ve yazılımla ilgili diğer şeyleri kapsayan sözleşmenin
bütünüdür. Herhangi bir değişiklik, yenilik, bizim tarafımızdan
imzalanmadıkça geçerli değildir.
115
Adres : Yenişehir Mahallesi Çancı Sokak No : 28 İzmit/KOCAELİ / TÜRKİYE
+90 (262) 332 28 62 - +90 (262) 343 50 92 – [email protected]

Benzer belgeler