cep programı-tr-son-mob - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yorumlar

Transkript

cep programı-tr-son-mob - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
CEP PROGRAMI
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
ve
KONFERANS ORGANİZASYON KOMİTESİ
Onursal Başkan : Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU
Başkan
: Prof. Dr. Rüçhan IŞIK
Üyeler
: Prof. Dr. Nazmi BİLİR
: Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
: Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER
Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı
Kasım ÖZER
Konferans Organizasyon Komitesi Sekreteri
Dr. Rana GÜVEN
Konferans Organizasyon Komitesi Koordinatörü
Ergün CAN
Konferans Organizasyon Komitesi Üyeleri
Ahmet Ersoy
Selçuk Yaşar
Esef Güner
Esin Kürkçü
İlknur ÇAKAR
Ayşe Erim
Serap Durmuş
Nizam Yüce
Efe Karacaoğlu
Mesut Akaner
Eren Savaş
Önder Atalay
Aslıcan Güler
A.Serdar Sevinç
Tuğçe Aktar
Duygu Topçu
M.Nur Özaslan
Betül Çavdar
Damla Pulat
Betül Aykaç
Hamza Yiğit
Alev Sakarya
Murat Göçener Aysel Tunçsiper
Sakine Ovacıllı
M. Furkan Kahraman Ali Patlar
Deniz Coşkun
Fatih Değer
Cemalettin Beldek Ekin Karakaya
Doğa Martı
İpek Sarıöz
Canberk Nuran
Yetkin Uysal
İsmail Şakalak
Işık Karahan
BİLİM KURULU ÜYELERİ
TEKNİK
Prof. Dr. Ali İhsan ACAR
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe MURATHAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN
Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent AKAY
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cevza CANDAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem MANİSALI
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim DURAN
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşad DÜNDAR
Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Metin SALAMCI
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURT
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.Necmiddin BAĞDADİOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer KELEŞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet ARIKAN
Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Şule ALTUN
Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Veli DENİZ
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Zehra SARIÇİÇEK
Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kenan YILDIRIM
Bursa Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kurtuluş BORAN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Nazmi Erhan YAŞITLI Aksaray Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Senayi DÖNMEZ
Doç. Dr. Uğur ÖZCAN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin Dursun SARI
Atılım Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil GEREK Osmaniye Korkut Ata Üni.
Yrd. Doç. Dr. Murat Lüy
Kırıkkale Üniversitesi
BİLİM KURULU ÜYELERİ
SAĞLIK
Prof. Dr.Ali Naci YILDIZ
Prof. Dr.Alp ERGÖR
Prof. Dr.Aytül ÇAKMAK
Prof. Dr.Emel ÖZCAN
Prof. Dr.Ferdi TANIR
Prof. Dr.Mustafa İLHAN
Prof. Dr.Yücel DEMİRAL
Doç. Dr.Meral SAYGUN
Doç. Dr.Sibel KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL
Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
SOSYAL
Prof. Dr. Güngör TURAN
Prof. Dr. Kamil TÜĞEN
Prof. Dr. Muhammet Fatih UŞAN
Prof. Dr. Murat ŞEN
Prof. Dr.Şerife Türcan ÖZŞUCA
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Prof. Dr. Zeki PARLAK
Doç. Dr.Fuat BAYRAM
Prof. Dr.Kadir ARICI
Doç. Dr.Kamil ORHAN
Doç. Dr.Levent AKIN
Yrd. Doç. Dr. Cihan Selek ÖZ
Epoka Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
*Salonlar renk kodlarına göre ayrılmıştır.
Ana Oturum Başlıkları
1.İşyerlerinde İSG’nin Güçlendirilmesinde Uluslararası Kuruluşların Rolü
2.Risk Değerlendirmesi ve İSG Etkileri
3.Taşeronlaşma ve Çalışan Güvenliği
4.İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
5.Harici İSG Hizmet Sunumunda Deneyimler
6.KOBİ’lerde İSG
7.Ulusal düzeyde İSG Politikasının Uygulamaya Dönüşümü
8.Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl?
9.İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir?
10.Madenlerde Patlatma ve İSG
11.İSG Kurumsal ve Örgütsel Yapılanması
12.Global İSG Bilgi Ağı
13.Maden Sektöründe İSG
14.Hukuki Boyutuyla İSG
15.Asbestten Korunma
16.Çalışma Yaşamında Engelliler
17.İSG Eğitiminin Standardizasyonu
18.İnşaat Sektöründe İSG
19.Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve Mevsimlik Çalışanlar
20.Ergonomi Neden İhtiyaçtır?
21.Ulaşım Sektörü ve İSG
22.İSG ve Rehabilitasyon
23.Patlayıcılar ve İSG
24.Tarımda İSG
25.Sağlık Politikaları ve İSG
26.Metal Sektöründe İSG
27.İSG Yönetim Sistemleri
28.İş Teftiş Sisteminde Yenilikler
29.Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İSG
30.Toz ve Çalışan Sağlığı
31.İSG Laboratuvarlarından Beklentiler
32.Medyada İSG
33.Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı ve Sonuçları
34.Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel Toksikoloji
35.Çalışma Yaşamında Psikososyal Risk Etmenleri
36.Çalışma Hayatında Özel Politika Gerektiren Gruplar:
Çocuklar, Kadınlar, Yaşlılar
37.İSG’de İnovasyon ve Nanoteknoloji
38.Kamuda İSG uygulamaları
KASIMPAŞA-3
X
Hasta Bina Sendromu
SESRIC
CİBALİ 1-2
CİBALİ 3
MARMARA
ICOH
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesinde İşyeri Hemşireliğinin Önemi – Rolü
Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi
ENETOSH
KASIMPAŞA-2
KASIMPAŞA-5
Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi
KASIMPAŞA-1
KASIMPAŞA-4
Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması-2
BALAT
SESRIC
Hasta Bina Sendromu
Ofis Ergonomisi
Laboratuvar Akreditasyonu Temel Eğitimi
SEENWH
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde İşyeri
Hemşireliğinin Önemi – Rolü
ENETOSH
Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi
Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması-2
Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması-1
13:30-17:30
HASKÖY
12:30-13:30
09:30-12:30
Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması-1
SALONLAR
13:30-17:30
EĞİTİM KURSLARI VE ÖZEL TOPLANTILAR
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
09:30-12:30
EĞİTİM KURSLARI VE ÖZEL TOPLANTILAR
ÖĞLE YEMEĞİ
GENEL PROGRAM
AKIŞI
04 Mayıs 2014 Pazar
X
SADABAD
X
CİBALİ 1-2
X
CİBALİ 1-2
X
X
KASIMPAŞA 3-4-5
CİBALİ 1-2
HASKÖY
25.Oturum
TOPHANE
29.Oturum
30.Oturum
27.Oturum
FENER
BALAT
26.Oturum
EYÜP
KASIMPAŞA-1-2
28.Oturum
24.Oturum
SADABAD
X
HALİÇ
SALONLAR
ÖĞLE YEMEĞİ
11:30-13:00
ARA
16:00-16:30
X
X
X
X
X
5.Oturum
4.Oturum
1.Oturum
3.Oturum
2.Oturum
OTURUMLAR
14:00-16:00 16:00-16:30
EŞ ZAMANLI
14:00-16:00
ARA
EŞ ZAMANLI
11:15 - 12:30
EŞ ZAMANLI
OTURUMLAR
11:15 - 12:30
38.Oturum
X
31.Oturum
37.Oturum
35.Oturum
36.Oturum
32.Oturum
34.Oturum
33.Oturum
ARA
X
X
X
15.Oturum
16.Oturum
12.Oturum
11.Oturum
13.Oturum
14.Oturum
X
X
22
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
23
24
21
20
19
18
Sözel Bildiri Sunumları
Sözel Bildiri Sunumları
17
Sözel Bildiri Sunumları
X
X
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ-EŞ ZAMANLI
OTURUMLAR
12:30-13:30
13:30-14:00
ARA
13:30-14:00
19. Oturum
21.Oturum
X
22.Oturum
17.Oturum
20.Oturum
23.Oturum
18.Oturum
X
EŞ ZAMANLI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
14
13
9
15
16
12
15:00-18:00
TEKNİK
TURLAR
15:00-18:00
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
X
X
OTURUMLAR
16:30-17:30
11
18:00-20:00
AÇILIŞ
KOKTEYLİ
18:00-20:00
16:30-17:30
8
6
5
7
4
3
2
1
14:00-15:00
KAPANIŞ
PROGRAMI
14:00-15:00
KAPANIŞ
PROGRAMI
OTURUMLAR
OTURUMLAR
13:30-14:15 14:15-14:45 14:45 - 16:00 16:00-16:30
EŞ ZAMANLI
07 Mayıs 2014 Çarşamba
X
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
Sözel Bildiri
Sunumları
X
X
OTURUMLAR
16:30-17:40
EŞ ZAMANLI
16:30-17:40
13:30-14:15 14:15-14:45 14:45 - 16:00 16:00-16:30
06 Mayıs 2014 Salı
ÖĞLE YEMEĞİ
09:30 - 10:45 10:45-11:15
EŞ ZAMANLI
ARA
OTURUMLAR
09:30 - 10:45 10:45-11:15
X
KASIMPAŞA 3-4-5
GENEL PROGRAM
AKIŞI
X
X
HASKÖY
X
7.Oturum
TOPHANE
BALAT
6.Oturum
KASIMPAŞA-1-2
10.Oturum
EYÜP
8.Oturum
FENER
9.Oturum
HALİÇ
OTURUMLAR
09:30 - 11:30
SADABAD
SALONLAR
EŞ ZAMANLI
X
KASIMPAŞA 3-4-5
GENEL PROGRAM
AKIŞI
X
BALAT
X
HASKÖY
KASIMPAŞA-1-2
X
TOPHANE
X
X
X
EYÜP
FENER
12:30-14:00
11:30-13:00
AÇILIŞ PROGRAMI
HALİÇ
09:30 - 11:30
10:00-12:30
SALONLAR
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
Ara
AÇILIŞ PROGRAMI
Ara
ÖĞLE YEMEĞİ
Ara
GENEL PROGRAM AKIŞI
05 Mayıs 2014 Pazartesi
Öğle Yemeği
Ara
10:00-12:30
Ara
AÇILIŞ KOKTEYLİ
TEKNİK TURLAR
Kayıt
ezi
Merk
12tration
Regis
3
5
8
6
4
2
1
7
9
11
10
1- Haliç Salonu - Ana Salon
4- Fener Salonu
7- Balat
10- Cibali-1/2/3
2- Sadabad Salonu
5- Tophane Salonu
8- Kasımpaşa-1/2
11- Marmara
3- Eyüp Salonu
6- Hasköy
9- Kasımpaşa-3/4/5
12- Galata Balo Salonu-Kayıt Merkezi
DETAYLI
PROGRAM
HALİÇ SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
Açılış Programı
1
10:00-12:00 Açılış
 Kasım ÖZER (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü)
 Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı)
 İsmail KONCUK (KAMU-SEN Genel Başkanı)
 Ahmet GÜNDOĞDU (MEMUR-SEN Genel Başkanı)
 Kani BEKO (DİSK Genel Başkanı)
 Mahmut ARSLAN (HAK-İŞ Genel Başkanı)
 Ergün ATALAY (TÜRK-İŞ Genel Başkanı)
 Bendevi PALANDÖKEN (TESK Genel Başkanı)
 Rıfat HİSARCIKLIOĞLU (TOBB Başkanı)
 Tuğrul KUDATGOBİLİK (TİSK Yönetim Kurulu Başkanı)
 Seiji MACHIDA (ILO İSG Baş Danışmanı)
 Faruk ÇELİK (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
HALİÇ SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
14:00-16:00 2.Oturum “Risk Değerlendirmesi ve İSG Etkileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Birgören, Kırıkkale Üniversitesi
Konuşmacılar:
Ertuğrul Alp, Kanada
Dr. David J. Knowles, ADAS UK Ltd
Doç. Dr. Ali Fuat Güneri, Yıldız Teknik Üniversitesi
Ahmet Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1
6 MAYIS SALI
09:30-11:30 9.Oturum "İş Kazalarının Önlenmesinde Neler
Yapılabilir?"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Serin Mezarcıöz, Çukurova Üniversitesi
Dr. Enes Gündüz, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Biçen, Düzce Üniversitesi
Oğuz Yıldız, TÜPRAŞ
7 MAYIS ÇARŞAMBA
14:00-15:00 Kapanış Programı
SADABAD SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
14:00-16:00 3.Oturum“Taşeronlaşma ve Çalışan Güvenliği”
2
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Aydınlı, Gazi Üniversitesi
Ramazan AĞAR, TÜRK-İŞ
Dr. Osman Yıldız, HAK- İŞ
Necdet Okcan, DİSK
Cengiz Delibaş, TİSK
SADABAD SALONU
6 MAYIS SALI
09.30-11.30 8.Oturum
"Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl?"
2
Oturum Başkanı: Dr. Elizabet Paunovic, WHO
Konuşmacılar:
Dr. Salih Çalık, Sağlık Bakanlığı
Dr. Aliya Kosbeyeva, WHO
Prof. Dr. İbrahim Akkurt
Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Osmangazi Üniversitesi
11.30-13.00 Öğle Yemeği
13.30-14:15 14.Oturum"Hukuki Boyutuyla İSG"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, Selçuk Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat Bayram, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Saim Ocak, Marmara Üniversitesi
14.15-14:45 Ara
14.45-16:00 18.Oturum"İnşaat Sektöründe İSG"
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Senayi Dönmez, Karatekin Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Gökhan Arslan, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı, Sakarya Üniversitesi
Karl Heinz Noetel, BG BAU, Almanya
SADABAD SALONU
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 28.Oturum "İş Teftiş Sisteminde Yenilikler"
2
Oturum Başkanı: Mehmet Tezel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
Dato Ir, Dr. Jahori Basri, Malezya
Zeki Kömürcü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Jukka Kallio, Finlandiya
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 38.Oturum "Kamuda İSG Uygulamaları"
Oturum Başkanı: Erhan Batur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
Bekir DEMİREL, Devlet Personel Başkanlığı
Ercan HAN, Kamu-Sen
Ahmet Günenç, Memur-Sen
Dr. Köksal Aydın, KESK
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
EYÜP SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
14:00-16:00 1.Oturum "İşyerlerinde İSG’nin Güçlendirilmesinde
Uluslararası Kuruluşların Rolü"
3
Oturum Başkanı: Seiji Machida, ILO
Konuşmacılar:
Ümit Efendioğlu, ILO
Prof. Dr. Alp Ergör, ICOH
Prof. Dr. Savaş Alpay, SESRIC
Prof. Dr. Dietmar Reinert, DGUV (IFA)
16:00-16:30 Ara
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-1
Oturum Başkanı: Meftun Sakallı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Ormancılık
Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi, Sibel Seçil
Nalbantoğlu, Kastamonu Üniversitesi
2- Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İş Güvenliği
Uzmanlığının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Levent Akın, Ankara
Üniversitesi
3- 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”,
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Şişli, İzmir Ekonomi Üniversitesi
4- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kamuda
Uygulanması, Özge Akaner, ÇASGEM
5- OSGB Denetimleri Üzerinden İş Teftişinin
Hızlandırılması Önerisi, Dr. Kadir ATLI
6-İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan Türlerinden Biyolojik Risk
Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro Organizmalardan Numune
Alma Teknikleri, Şah Şeyhmus Ektirici, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
7-Mibrag Mbh´nın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
Thoralf Klehm, Mibrag Consulting International Gmbh
EYÜP SALONU
6 MAYIS SALI
09:30-11:30 10.Oturum-"Madenlerde Patlatma ve İSG"
Oturum Başkanı: Kasım ÖZER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
Hans Georg Beyer, ISSA Madencilik Sektörü, Almanya
Martin Hanelt, RAG, Almanya
Willi Offermann, Maxam GmbH, Almanya
Martin Hanelt, RAG, Almanya
11:30-13:00 Öğle Yemeği
13.30-14.15 13.Oturum "Maden Sektöründe İSG"
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasin Dursun Sarı, Atılım Üniversitesi
Konuşmacılar:
Hasan Denek
Matthias Stenzel, ISSA
Heinz Bösel, BG RCI, Almanya
14:15-14:45 Ara
14:45-16:00 23.Oturum-"Patlayıcılar ve İSG "
Oturum Başkanı: Helmut Ehnes, ISSA Madencilik Sektörü,
Almanya
Konuşmacılar:
Heinz Bösel, BG RCI
Doç. Dr. Hasan Aydın Bilgin, ODTÜ
Tarkan Yazıcı, TÜPRAG
16:00-16:30 Ara
3
EYÜP SALONU
6 MAYIS SALI
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları 11
Oturum Başkanı: Furkan Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi İçin Özel Uygulamalar,
Nurettin Demir, Gama Nurol Ortaklığı
2-Çalışanların Katılımı ile Edinilen Dersler Çalışması, Banu
Tuna, Gama Nurol Ortaklığı
3-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununun Proaktif
Yaklaşımının Haddon Matrisi ile Değerlendirilmesi, Ömer Vehbi
Karaosmanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4-Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris
(l-Matris) Metodu Bazlı Risk Değerlendirmesi, Muhammet Gül,
Yıldız Teknik Üniversitesi
5-Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği, Mehmet Özdemir
6-Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği,
Öğr. Gör. Şebnem Gedik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
3
EYÜP SALONU
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 24.Oturum-"Tarımda İSG"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Selcen Darcın, Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç. Dr. Benal Yurtlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal Öz, Ege Üniversitesi
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 33. Oturum-“Kişisel Koruyucu Donanımların
Kullanımı ve Sonuçları”
Oturum Başkanı: Eero Korhonen, Finlandiya
Konuşmacılar:
Jukka Kallio, Finlandiya
Karl Heinz Noetel, BG BAU, Almanya
Berk Atlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-17
Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu ve Katılımcı Profili İlişkisi,
Yrd.Doç.Dr. Barış Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi
2-İş Sağlığı ve G üvenliği Eğitimleri İçin Denenmiş Bir Modele
Dair, Dr. F. Yonca Ayas
3-İSG Profesyonelleri Alanında Etik Boyut, Dr. Kenan Ergus,
Bilgemed Bursa
4-İş Hemşirelerinin İş Sağlığı-Güvenliği Hizmetlerindeki
Öneminin Tartışılması, Dr. Suat Sarp
5-Kadın İşçilerin Gece Çalışması ve İş Güvenliği, Kübra Yavuz
6-Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar ve İş Güvenliği, Yrd. Doç. Dr.
Vedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
3
FENER SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
14:00-16:00 4. Oturum-“İşyerinde Sağlık Gözetiminde
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi Bilir
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Jovanka Bislimovska, İş Sağlığı Ens., Makedonya
Prof. Dr. Nurhan İnce, İstanbul Üniversitesi
Dr. Kadir Atlı
4
16:00-16:30 Ara
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-2
Oturum Başkanı: Bülent GEDİKLİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1- Sevk Bilgi Dönüş Formu ve Sağlık Kurumlarında
Çalışanın Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak İçin Hastanelerde
İş Sağlığı Birimleri ve Arşivleri Oluşturulması Önerisi, Dr. Suat
Sarp
2-Neden Meslek Hastalığı Tanısı Koyamıyoruz?, Dr. Kenan Ergus
3-Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG
Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi 3. Aşama,
Aslıcan Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4-Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması,
Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
5-Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Birimler/İş Yerleri Arası Sağlık
Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi, Dr. Suat Sarp
6-Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin
Yönetimi, Serkan Küçük, Arme Danışmanlık Ltd. Şti.
7-Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz
Kalma Konusundaki Endişe Düzeyleri, Dr. Tevfik Pınar,
Hacettepe Üniversitesi
FENER SALONU
6 MAYIS SALI
09:30-11:30 6.Oturum "KOBİ’lerde İSG"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dietmar Reinert DGUV (IFA), Almanya
Konuşmacılar:
Nihat Tunalı, İkitelli OSB
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Hacettepe Üniversitesi
Jülide Çermikli, Ekonomi Bakanlığı
Jan Michiel Meeuwsen, TNO, Hollanda
11:30-13:00 Öğle Yemeği
13:30-14:15 11.Oturum "İSG Kurumsal ve Örgütsel
Yapılanması"
Oturum Başkanı: Dr. Serhat Ayrım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
Prof. Danuta Koradecka, CIOP-PIB, Polonya
Anıl Sugetiren, Eczacıbaşı
Ljupcho Kochovski, Makedonya
14:15-14:45 Ara
14:45-16:00 20.Oturum "Ergonomi Neden İhtiyaçtır?"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Okan
Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Mahmut Ekşioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Özcan, İstanbul Üniversitesi
M.Furkan Kahraman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4
16:00-16:30 Ara
FENER SALONU
6 MAYIS SALI
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-12
Oturum Başkanı: Sedat YENİDÜNYA, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-İnşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine
Değerlendirmeler, Doç. Dr. Vedat Toğan, Karadeniz Teknik
Üniversitesi
2-Türkiye ve Güney Kore’d e İnşaat Sektöründe Çalışan
Yabancı İşçilerin İş Güvenliği ve İşverenin Sorumluluğu,
Serdar Korkmaz, Seul Teknoloji Üniversitesi&Atatürk
Üniversitesi
3-Montaj Hatlarında Çalışma Duruşlarının Reba Yöntemi İle
Analizi ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi, Doç.D r. Yakup
Kara, Selçuk Üniversitesi
4-6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Alt İşveren- Üst İşveren
İlişkileri, Hüseyin Ökelek, TEİAŞ
5-Çalışma Hayatında Alt İşveren Uygulaması, Lütfi
İnciroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4
FENER SALONU
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 26. Oturum “Metal Sektöründe İSG”
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Özcan Arslan, İstanbul Teknik
Üniversitesi
Konuşmacılar:
Jan Michiel Meeuwsen, TNO, Hollanda
Altan Çetinkal, MESS
Lütfü Alpsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 34.Oturum-“Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel
Toksikoloji”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Akay, Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Engin Tutkun, Sağlık Bakanlığı
Prof. Dr. Ülker Beker, Yıldız Teknik Üniversitesi
4
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-18
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Metin KUTAL, Gedik Üniversitesi
Konuşmacılar:
1-İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önüne
Geçilmesindeki Önemi, Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi
2-İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Ve
Yeni Bir Model Önerisi, Prof.Dr.Bülent Akay, Ankara Üniversitesi
3-Milli Eğitimde İş Sağliği Ve Güvenliğinin Önemi, Prof.Dr.Rafet
Arıkan, Atılım Üniversitesi
4-Türkiye’deki İş Güvenliği Uzmanları için Eğitim Kurumlarının
Yetkilendirilmesi ve İşlevleri, Ayşegül Altınok, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
5-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Etkinlik İçin Bir Proses Yönetimi
Yaklaşımı, İngiliz Standartları Enstitüsü
6-Ev ve Bakım Hizmetleri, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları, Yrd.
Doç.Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi
TOPHANE SALONU
5 MAYIS PAZARTESİ
14:00-16:00 5.Oturum “Harici İSG Hizmet Sunumunda
Deneyimler”
Oturum Başkanı: Prof.Danuta Koradecka, CIOP-PIB, Polonya
Konuşmacılar:
Olaf PETERMANN, ISSA Elektrik Bölümü Sektörü IVSS, Almanya
Dr. Sedat Gülay, T.C. Sağlık Bakanlığı
Yrd. Doç. Dr. Turhan Şalva, İSG HEDER
Mustafa Tülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
16:00-16:30 Ara
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-3
Oturum Başkanı: Burhanettin KURT, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Kargo Transfer Merkezlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Koşullarının İncelenmesi, Kübra Ünal Gülsoy, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2-Ortam Faktörleri, Ahmet Hizal
3-Sokak Tesislerinde; İş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü,
Öğr.Gör.Yaver Saka, Bayburt Üniversitesi
4-İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri:
Kuramsal Bir Çerçeve, Yrd.Doç.Dr. Onur Sunal, Başkent
Üniversitesi
5-İş Kazaları ile İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet
Karşılaştırması Ve Yapılandırmacı Yaklaşım ile Bir İrdeleme,
Burak Sağlam, Devran Haritacılık İnş. Tic. Ltd. Şti.
6-İş Sağlığı Ve Güvenliği ile İşveren Mali Mesuliyet Sigortası,
Özlem Emgen, Marsh Risk Consulting
7-İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış Bozukluğu, Mehmet Gültek
5
TOPHANE SALONU
6 MAYIS SALI
09:30-11:30 7. Oturum-“Ulusal düzeyde İSG Politikasının
Uygulamaya Dönüşümü”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüçhan Işık, Bilkent Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Dirk Windemuth, İş ve Sağlık Ens., Almanya
Dato Ir, Dr. Jahori Basri, İnsan Kaynakları Bakanlığı, Malezya
Dr. Serdar Şardan, ÇEİS
Reyhan Cephe, Çalışma Bakanlığı, Hollanda
5
11:30-13:00 Öğle Yemeği
13:30-14:15 12.Oturum-“Global İSG Bilgi Ağı”
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Serenli, SESRİC
Konuşmacılar:
Nihat Eğri, OIC OSHNET Temsilcisi
Dato Ir, Dr. Jahori Basri, ASEAN OSHNET Temsilcisi
Dr. Ulrike Bollmann, ENETOSH Temsilcisi
14:15-14:45 Ara
14:45-16:00 17.Oturum-“İSG Eğitiminin Standardizasyonu”
Oturum Başkanı:Dr. Rana Güven, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
Dr. Ulrike Bollmann, DGUV, Almanya
Susanne Ulk, İSG Eğitim Merkezi, Danimarka
Furkan Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
16:00-16:30 Ara
TOPHANE SALONU
6 MAYIS SALI
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-16
Oturum Başkanı: M.Furkan KAHRAMAN, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Yaşam Güvenliği Kuramı, H.Latif İşcen, İSGDER
2-İş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: K. Maraş Çelik
Mutfak Eşya Sektöründe Yöneticilerin ve Çalışanların İş
Güvenliği Kültürü Algıları, Meryem Danışmaz,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
3-Dönüştürmek İçin Çalışanların Gözünden Görmek: Sağlık
ve Güvenliğe İlişkin Kurumsal Tarihçenin
Görselleştirilmesine Yönelik Bir Atölye Çalışması, Elif
Sungur, Maltepe Üniversitesi
4-Türkiye’de Ulusal ve Global Dinamiklerin Işığı nda,
Kurumsal Ölçekli Güvenlik Kültürü İnşa Süreci, Serkan
Küçük, Arme Danışmanlık Ltd. Şti
5-İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı ve Güvenliği
Konularında Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli Eğitim Konusu
Başlıkları, Dr. Suat Sarp
6-Bir Otomotiv Fabrikasının Çalışma Ortamında
Elektromanyetik Alan Maruziyetinin İncelenmesi ve
Sonuçlarının Uluslarası Limitlere Göre Değerlendirilmesi,
Prof.Dr.Osman Çerezci, Sakarya Üniversitesi
5
TOPHANE SALONU
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 30.Oturum-“Toz ve Çalışan Sağlığı“
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi
Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Cebrail Şimşek, Sağlık Bakanlığı
Prof. Dr. Fatma Evyapan, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Bülent Gedikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 32.Oturum-“Medyada İSG”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi
Konuşmacılar:
Birol Güven, Yapımcı
Doç. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Kılıç, Anadolu Üniversitesi
5
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-22
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşad DÜNDAR, Atılım Üniversitesi
Konuşmacılar:
1-Toz Patlamaları, Z.Burcu Mercan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
2-Forklift İle Meydana Gelen İş Kazaları Ve Güvenlik
Önlemleri, Şenol Şirin, Düzce Üniversitesi
3-Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının Sınıflandırılması
ve Yıllara Göre İstatistik Dağılımı, Mehtap Bar
4-Karbondioksit İle İlgili İş Kazaları, Harun Atilgan, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5-Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları, Harun
Atilgan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6-Demir Çelik Endüstrisinde Karşılaşılan İş Kazalarının
İstatistiki Analizi, Yusuf Kurtgöz, Karabük Üniversitesi
HASKÖY
5 MAYIS PAZARTESİ
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-4
Oturum Başkanı: Serkan HACIOSMANOĞLU, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Ofis Çalışmalarında Ergonomik Faktörler Ve Çalışanların
Verimliliği, Mehtap Bar, Düzce Üniversitesi
2-Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Kargo Transfer
Merkezlerinde Araştırılması, Ali Kaan Çoktu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3-Çay, Simit ve Dizüstü Bilgisayar: Bilimsel Bilgi Üretiminin
Ergonomisi Üzerine Bir Deneme, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yılmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
4-Çalışma Duruşlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere
Eleştirel Bir Bakış, Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can, Başkent
Üniversitesi
5-Üniversite Eğitim Ortamlarının Antropometrik Olarak
Değerlendirilmesi, Muharrem Ünver, Karabük Üniversitesi
6-İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon, Sema Özdemir, Fırat
Üniversitesi
7-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesinde Psikososyal
Risklere Karşı Önleyici Bir Yaklaşım Olarak Örgütsel
Ombudsmanlık Modeli, Yrd. Doç.Dr. Ömer L. Met, Balıkesir
Üniversitesi
6
HASKÖY
6 MAYIS SALI
13:30-14:15 16.Oturum-“Çalışma Yaşamında Engelliler”
Oturum Başkanı: Lokman Ayva
Konuşmacılar:
Yusuf Çelebi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Dr. Aylin Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
6
14:15-14:45 Ara
14:45-16:00 22.Oturum “İSG ve Rehabilitasyon “
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belgin Erhan, İstanbul FTR Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Belma Füsun Köseoğlu, Sağlık Bakanlığı
Dr. Özkan Kaan Karadağ, Sağlık Bakanlığı
Dr. Elizabet Paunovic, WHO, Almanya
16:00-16:30 Ara
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-15
Oturum Başkanı: Ümit TARHAN
Konuşmacılar:
1-Gap Bölgesi’nde Tarımda Hastalık ve Erken Ölüm lerle
İlişkili Risk Değerlendirmesi, Uzm.Dr. İlker Kayı, Harran
Üniversitesi
2-Türkiye’de Risk Değerlendirmesi, Ali Rıza Ergun, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Pestisit Satış Yerlerinde
Risk Değerlendirmesi, Dr.Burcu Kara, Harran Üniversitesi
4-Hafif Ticari Araç Üretim Fabrikalarında Risk
Değerlendirmesi, Ferdi Karakaya, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
5-İnşaat İşleri İçin Kaza Yönetimi, Bülent Çakar, Gama
Nurol Ortaklığı
6-Türkiye’de İş Kazalarının Nedenlerinin Meslek Grupları
ve Çalışan Sayısı Göz Önünde Bulundurularak İstatistiksel
Olarak İncelenmesi, Yrd. Doç.Dr.Ercüment Neşet Dizdar,
Karabük Üniversitesi
HASKÖY
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 27.Oturum-“İSG Yönetim Sistemleri”
Oturum Başkanı: Karl Heinz Noetel, BG BAU, Almanya
Konuşmacılar:
Eero Korhonen, Finlandiya
Kamil Sami Ekemen
Ümit Tarhan
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 36.Oturum-“Çalışma Hayatında Özel Politika
Gerektiren Gruplar: Çocuklar, Kadınlar, Yaşlılar”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil Aytaç, Uludağ Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Rukiye Gül, Sağlık Bakanlığı
Sadettin Akyıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-19
Oturum Başkanı: Arif ŞİMŞEK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaptırımlar, Tuba İmert,
Fırat Üniversitesi
2-İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Diyalogun Rolü ve
Önemi, Selaha Çelik, Fırat Üniversitesi
3-Temel Politika Dokümanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği,
Ahmet Tozlu, Kalkınma Bakanlığı
4-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Müge Yıldız,
Namık Kemal Üniversitesi
5-Türkiye'deki Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği,
Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6-Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sendikaların İş Sağlığı ve
Güvenliği Algısının Avrupa İle Karşılaştırılması, Murat
Hotaman, Fırat Üniversitesi
BALAT
5 MAYIS PAZARTESİ
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-7
Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
7
Konuşmacılar:
1-Örgütsel Değerler Açısından İş Güvenliği: Düzce İlinde
Üretim Yapan İşletmeler Üzerine Bir Çalışma, Okan
Bütüner, Düzce Üniversitesi
2-Orman İşçilerinde Sağlık ve Güvenlik Verilerinin
Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Yrd.Doç.Dr. Erhan Çalışkan,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
3-Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Örneği, Gizem Akalp, Uludağ Üniversitesi
4-Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel ve Ortam
Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya ve Maden
İşletmelerinde İncelenmesi, Ertuğrul Yozgat, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5-Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi, İbrahim
Akyürek, Tusaş Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
6-Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma İşkolunda Çalışanların
İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi, Cemal
Burak Yaşaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
7-İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike ve
Riskler, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever, Namık Kemal
Üniversitesi
BALAT
6 MAYIS SALI
13:30-14:15 15.Oturum-“Asbestten Korunma”
Oturum Başkanı: İsmail Gerim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
Dr. Ursula Schies, BG BAU, Almanya
Markus Wutzler/Tevfik Kor, Almanya
Dr. Ebru Korkmaz, Asbestten Korunma
14:15-16:30 Ara
16:30-17:20 Sözel Bildiri Sunumları-9
Oturum Başkanı: Şengül ÇOŞAR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi, Dr. Ebru
Korkmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2-Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları, Öğr.Gör.Bilal Çilkaya,
Niğde Üniversitesi
3-Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Eğitim
Faaliyetleri, Olgun Haydar Polat, Eğitim Yayım ve Yayınlar
Dairesi Başkanlığı
4-İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi,
Emine Ayan, Sakarya Üniversitesi
5-Türkiye’nin Batısındaki İşçi Verimliliğinin Projeksiyonu,
Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
7
BALAT
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 25.Oturum-“Sağlık Politikaları ve İSG”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alp Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Nezih Varol, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Jovanka Bislimovska, Makedonya
Dr. Buhara Önal
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 35.Oturum-“Çalışma Yaşamında Psikososyal Risk
Etmenleri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Acıbadem Üniversitesi
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. İdil Işık, Bilgi Üniversitesi
Orhan Ağaççı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Doç. Dr. Kamil Orhan, Pamukkale Üniversitesi
7
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-20
Oturum Başkanı: Hüseyin OKUYUCU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-İSG Yönetim Sistemleri,Mutlu Kutlu, Viko Elektrik
2-İSG Sektörüne Yönelik Eğitim, Karar Destek ve Süreç
Yönetimi Platformu Geliştirilmesi, Ercan Koldaş, Desimel
Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
3-Tıbbi Mineraloji’nin İSG Açısından Önemi ve Mineralojik
Risk Etmenleri İle İlgili Bazı Saptamalar, Dr. İsrafil Kayabali
4-Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk Değerlendirme
Yöntemi, Doç.Dr.Yasin Dursun Sarı, Atılım Üniversitesi
KASIMPAŞA 1/2
5 MAYIS PAZARTESİ
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-5
Oturum Başkanı: Halil POLAT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Fiziksel Risk Etmenlerinin İş Doyumuna Etkisi, Murat
Darçın, Jandarma Genel Komutanlığı
2-Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama WBGT
Hesaplanması, Kadir Kadiroğulları, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
3-Türkiye'deki Sektörlerin Toz Konsantrasyon Analizi,
Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4-Termal Konfor İndisleri ve Türkiy e Üzerine Uygulamaları,
Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5-Kimyasal Maddelerle Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği,
Arş.Gör. Ömer Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
6-Diş Protez Laboratuvarlarinda İSG Şartlarının
İyileştirilmesi ve Diş Teknisyeni Pnomokonyozunun
Önlenmesi Hedefli 2012 -2013 Teftiş Sonuçlarının
Değerlendirilmesi, Yıldız Üner, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
7-Psikososyal Risk Faktörlerinin Toplum Kalitesine Etkisi,
Murat Darçın, Jandarma Genel Komutanlığı
8
KASIMPAŞA 1/2
6 MAYIS SALI
14:45-16:00 21.Oturum-“Ulaşım Sektörü ve İSG”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bahçeşehir
Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Darçın Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi
Hakan Özçelik, TÜRK-İŞ
Fatma Nur Başayar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8
16:00-16:30 Ara
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-13
Oturum Başkanı: Ali Rıza ERGUN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Otomotiv Sektöründe Risk Değerlendirmesi, Özgür
Dandin, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
2-Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir Risk Değerlendirmesi
Çalışması, Kürşat İsmail Akça, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
3-Siteler Bölgesinde Ondan Az Çalışanı Olan Doğrama ve
Mobilya Atölyesinde Risk Değerlendirmesi Çalışması, Fatih
Erel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
4-KKTC'de İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğünün
Yerine Getirilme Oranı, Durum Tesbiti ve İyileştirme
Önerileri, Emine Atasoylu
5-Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistiklerini Kullanarak
Risk Değerlendirmesi Yapmak, Mustafa Bağan, Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneği
6-Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi Çalışması,
Yrd. Doç.Dr. Gülin Feryal Can, Başkent Üniversitesi
KASIMPAŞA 1/2
7 MAYIS ÇARŞAMBA
09:30-10:45 29.Oturum-“Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İSG”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kılıç, Gazi Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üniversitesi
Ahmet ARAS, Sosyal Güvenlik Kurumu
Ulaş Yıldız, TİSK
10:45-11:15 Ara
11:15-12:30 37.Oturum-“İSG’de İnovasyon ve Nanoteknoloji”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent Trabzon, İstanbul Teknik
Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
İclal Yüksel, TÜBİTAK
Dr. Volkan Özgüz, Sabancı Üniversitesi
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-21
Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi
Konuşmacılar:
1-Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi, Necmi Türer,
BSH Ev Aletleri - İş Güvenliği Bölümü
2-Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri Üzerine
Araştırma, Tuğçe Özen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
3-Kum Kalıba Döküm Yönteminin İş Sağlığına Etkileri ve
Çözüm Yolları, Melis Özmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
4-Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının
Sahada Uygulanmasının Zorlukları, Elif Tavzar, Karyer Isı
Transfer San. ve Tic. A.Ş.
5-Nano Parçacıklarla Çalışma, Ayşe Gökçen Serçe
6-İşyeri Ortamında Nano malzeme Maruziyetinin
Belirlenmesi, Erdem Babaarslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
8
KASIMPAŞA 3/4/5
5 MAYIS PAZARTESİ
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-6
Oturum Başkanı: Kağan YÜCEL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Petrokimya Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili
Risk Faktörleri ve Risk Değerlendirmesi, Prof. Dr. Atilla
Mirati Murathan, Gazi Üniversitesi
2-ATEX Direktifleri Çerçevesinde Ex Koruma ve Seveso II
Direktifi Kapsamında Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL)
Arasındaki Bağlantı, Özlem Özkılıç, Önder Akademi
End.Güv.Eğt.ve Dan.Ltd.Şti.
3-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği,
Doç. Dr. Erdal Canpolat, Fırat Üniversitesi
4-Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesinde Bilişsel Düşünme
Tarzının Etkisi: Bilişin Risksiz Dünyası, Nursel Durmaz,
Pamukkale Üniversitesi
5-Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve Bağıl Nem Verilerinin
Analizi, Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
6-Ofis Ortamındaki Odaların Sıcaklıklarına Göre
Gruplandırılması, Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
7-Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti
Değerlerinin BSVM/SVM İle Gruplanlandırılması, Hamza
Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9
KASIMPAŞA 3/4/5
6 MAYIS SALI
14:45-16:00 19. Oturum "Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve
Mevsimlik Çalışanlar"
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi Bilir
Konuşmacılar
Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi
Elif Atasoy Mert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Lütfi İnciroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-14
Oturum Başkanı: Berk ATLI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-6331 Sayılı Kanunda Risk Değerlendirmesi, Kübra Öz
2-İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan İş Sağlığı ve
Güvenliği Sorunları ve Sektöre Yönelik Örnek Risk Analiz
Rehberi, Dr. Nurettin Yamankaradeniz
3-Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yön. Kapsamında Kantitatif Risk
Değerlendirmesi: Aramis Metodolojisi, Özlem Özkılıç,
Önder Akademi End.Güv.Eğt.ve Dan.Ltd.Şti.
4-2006/42/Ec Makine Emniyeti Direktifi ve 2009/104/Ec
Sayılı İş Ekipmanlari Direktifi Kapsamında Makine Risk
Değerlendirmesi, Özlem Özkılıç, Önder Akademi
End.Güv.Eğt.ve Dan.Ltd.Şti.
5-Meslek Yüksek Okulları Laboratuarlarında Risk Analizi
Uygulamasının Önemi ve Alinacak İş Sağliği, Güvenliği
Önlemleri, Oğuzhan Çankaya, Uludağ Üniversitesi
6-Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerini Tanımlama Metodu
(MIMAH)’nun Çeşitli Veri Tabanlarıyla Kantitatif Hale
Getirilmesi, Neslihan Babaarslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
KASIMPAŞA 3/4/5
7 MAYIS ÇARŞAMBA
11:15-12:30 31. Oturum "İSG Laboratuvarlarından Beklentiler"
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yücel Demiral, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konusmacılar:
Jan P.Gromiec, Polonya
Kaan Yücel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
M. Saim Soysal, TÜRKAK
9
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-24
Oturum Başkanı: Nihat EĞRİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Kobilerde Çalışan ve İşveren Açısından İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununa Bakış Açısı, Özlem Bilgin, Affa
2-TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi Sahip ve Yöneticilerinde
Güvenlik Kültürü Algısının İncelenmesi, Neslihan Bildik,
Fırat Üniversitesi
3-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı ve
Güvenliği: Bir Alan Araştırması , Tuğçe Üner, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi
4-İş Kazalarının İstatistiksel Yorumu, Gökhan Tuna, Sosyal
Güvenlik Kurumu
5-Gıda Üretim Endüstrisinde Toz Patlamaları, İlkay Yavuz,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6-Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Koşullarının İyileştirilmesi, Meriç Ünver, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
CİBALİ 1/2/3
5 MAYIS PAZARTESİ
16:30-17:40 Sözel Bildiri Sunumları-8
Oturum Başkanı: İsmail ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Üretim Sektöründe Güvenlik Kültürü Algısı, Murat Can
Ocaktan, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
2-Güvenlik Kültürü İle Güvenlik İklimi Arasındaki İlişki
Üzerine Kavramsal Bir Araştırma, Elif Çelik, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
3-İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları ve Etik, Çerkez Yuva,
Fırat Üniversitesi
4-Türkiye'nin Sel Kaynaklı Önlenemeyen İş Kazaları Risk
Haritası, Hamza Altınsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
5-İşyerlerinde Elektromanyetik Radyasyon Maruziyeti,
Gökce Begüm Silsüpür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
6-Tarımda Kullanılan Motorlu Araç Kaynaklı Trafik Kazaları,
Murat Alkan, Jandarma Genel Komutanlığı
10
CİBALİ 1/2/3
6 MAYIS SALI
16:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları-10
Oturum Başkanı: İlknur ÇAKAR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Kamu Çalışanları İçin İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi
Programı, Meftun Sakallı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
2-Kuaförlük, Berberlik ve Diğer Güzellik Salonları
Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Üzerine Bir
Araştırma, Nurettin Gölen, Fırat Üniversitesi
3-Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri
ve Risklerden Korunma, Alaattin İrdem, Balıkesir
Üniversitesi
4-Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği Ve Hukuku
Uygulamaları, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya, İstanbul
Üniversitesi
5-Tabaklama İşlemlerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasallara
Deri yolu ile Maruziyette Risk Derecesinin Belirlenmesine
Yönelik bir Çalışma, Betül Çavdar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
10
CİBALİ 1/2/3
7 MAYIS ÇARŞAMBA
12:30-13:30-Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları-23
Oturum Başkanı: Selçuk YAŞAR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Konuşmacılar:
1-Programlanabilir Kontrol Cihazları İle Makina Emniyeti,
Merve Demirci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Hüseyin Koçak,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
3-Torna Tezgâhında Meydana Gelen İş Kazaları ve Güvenlik
Önlemleri, Emine Şirin, İSG
4-Risklerin Ve Önlemlerin Değerlendirilmesi Konusunda
Özgün Bir Çalışma, Harun Atılgan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
5-Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Değerlendirilmesi,
Nihan Merve Sarıkahya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
6-İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı
(İSG-KATİP), Ferdi Karakaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
10
07 Mayıs 2014 Çarşamba
TEKNİK TURLAR
Saat: 15.00 - 18.00
Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi
Arçelik A.Ş. Elektronik İşletmesi,
İstanbul
Beylikdüzü’nde
176.000 m2 arazi üzerinde,
2
160.000 m kapalı alanda
faaliyetlerini sürdürmektedir.
1975 yılında kurulan Elektronik
İşletmesi,
bugün
tüketici
elektroniği pazarına yönelik LED TV’ler ve uydu alıcılarının yanı
sıra, bilgisayar, beyaz eşya elektronik kart, akıllı tahta, yazarkasa
ürünlerinin de üretimini yapmaktadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14064-1 Sera
Gazı Envanteri Raporu Doğrulama, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olan Elektronik
İşletmesi, 2003 yılında OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Belgesini
sektöründe ilk alan Türk kuruluşudur.
Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Bugünün
yüksek
teknolojik
donanımına
sahip olan Can Tekstil
Entegre Tesisleri San. ve
Tic. A.Ş, 1985 yılı Ağustos
ayında “CAN İPLİK” adıyla
aylık 350 ton kapasite ile polyester-viskon karışımlı iplik üretmek
amacıyla kuruldu. 3’ü yönetici 40 çalışanla Tekstil sektöründe
yerini aldı. Bugün ise dikkatle seçilmiş, firma kültürünü
benimsemiş ISO 9001-ISO 140001- OHSAS 18001 İSG yönetim
sistem standardı ile çalışan 1200 personeli ile ayda ortalama
1.000.000m dış giyimlik bayan kumaş üretme yeteneği ile
dünyayı giydiren bir firmadır.
07 Mayıs 2014 Çarşamba
Eczacıbaşı Baxter Hastane Ür. San. Ve Tic. A.Ş.
‘Sağlıklı ve kaliteli
yaşamın öncüsü olmak’
ve ‘Yaşamları kurtarmak
ve
sürdürmek’
ana
misyonlarına sahip, alanlarında öncü, çok değerli iki kuruluş,
Eczacıbaşı ve Baxter, Türkiye’de 1994 yılında önemli stratejik bir
ortaklığa imza attılar.
Eczacıbaşı-Baxter, 1994 yılından bu yana inovasyona dayalı,
dünya standartlarındaki ürün ve hizmet portföyüyle kronik
böbrek yetmezliği, kan hastalıkları, parenteral beslenme,
onkoloji, anestezi, primer immün yetmezliği, nöroloji, yoğun
bakım ve cerrahi gibi birçok kritik tedavi alanında sağlık
profesyonellerinin en önemli çözüm ortaklarından biri
konumunda yer alıyor ve hastaları hayata bağlıyor.
ICA İçtaş-Astaldi Ortak Girişimi 3. Köprü İnşaatı
3.Köprü detayı:
-Üzerinden
8
şeritli
karayolu ve 2 şeritli tren
yolu
aynı
seviyede
geçecek. Köprü çoğunluğu
Türk
mühendislerden
oluşan bir ekip tarafından inşa edilecek,
-59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü olacak,
-1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan
dünyanın en uzun asma köprüsü ve 320 metreyi aşan yüksekliği
ile dünyanın en yüksek kuleye sahip köprüsü olacak,
-3. Boğaz Köprüsü inşaatında ana malzeme olarak beton, inşaat
demiri, yapısal çelik ve kablolar kullanılacaktır.
07 Mayıs 2014 Çarşamba
Makel Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.
Makel Şirketler Grubu,
elektrik
malzemeleri
sektöründe faaliyetlerine
1977 yılında başlayan ve
sektöründe birçok ilke imza atma başarısı gösteren Türk
sermayeli bir gruptur.
Sektöründe pazarın önde gelen
firmalarından birisi olan Makel, uzun yıllardır Türkiye elektrik
malzemeleri sektörü ihracat lideri olarak dünyanın 40’ı aşkın
ülkesine, en son teknoloji kullanılarak ürettiği ürünleri ihraç
etmektedir.
Makel insan kaynakları politikasını “En değerli varlığımız
çalışanımız” temeline oturturken “Hiçbir şey insan sağlığından
daha değerli olamaz” prensibiyle İş Güvenliği çalışmalarını insan
esaslı bir temele dayandırmaktadır.
Mercedes Benz Türk A.Ş.
Hoşdere
Otobüs
Üretim
Fabrikasında
yürütülen tüm faaliyetler,
şehirlerarası ve şehir içi otobüs üretimi alanında dünya
ölçeğinde seviyeyi göstermektedir. Zamanın en ileri teknik
imkânlarının kullanıldığı fabrika, uluslararası otoriteler
tarafından dünyanın en iyi otobüs fabrikası olarak gösterilmiştir.
Yürütülen başarılı üretim mühendisliği çalışmaları neticesinde
elde edilen bu modern altyapı, kendilerine sağlanan sınırsız
eğitim olanaklarıyla başarılı sonuçlara ulaşmayı öğrenmiş olan
çalışanlar ve yöneticiler tarafından, kalite, çevre ve iş
güvenliği şartları da göz önünde tutularak titizlik ve en yüksek
konsantrasyonla hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını mümkün
kılmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 4000 otobüs olan Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda toplam €340 milyon tutarında yatırım
yapılmıştır. Fabrika, 360.000 m²'lik bir arazi üzerinde 127.000 m²
kapalı alana sahiptir.
07 Mayıs 2014 Çarşamba
Mondelez International Türkiye - Kent Gıda Maddeleri
Sanayi ve Tic. AŞ.
Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic.
A.Ş.'nin temeli, Tahincioğlu ailesinin
1927 yılında Mardin'de tahin
üretimine başlamasıyla atıldı. 1990
yılında kendi sektöründe TSE ve
imalat yeterlilik belgesi alan Kent
Gıda, ilk şekerleme, sakız ve çikolata üreticisi ve ihracatçısı sıfatı
ile Türkiye'de sektörün lideri konumuna ulaştı.
Kent Gıda 2012 yılında Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması
arasına girmiştir.Halen Kent Gıda San. ve Tic. AŞ. Türkiye’de
Gebze’de 110.000 m2 arazi üzerinde 75.000 m2 kapalı alan
olarak inşaa edilen fabrikasında yıllık 42.000 ton üretim
kapasitesi ile Mondelez International Holdings LLC. şemsiyesi
altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kent Gıda yıllardır sürdürdüğü iş güvenliği çalışmalarını 2009
yılında BSI Firması’ndan aldığı OHSAS 18001 belgesi ile
taçlandırmıştır.
RMK Marine Gemi Yapım San. Ve Den. Taş. İşl. A.Ş.
1997 yılında Koç
Holding’e katılan RMK
Marine, askeri gemi,
ticari gemi ve süperyatların tasarım, inşaat, proje yönetimi,
bakım ve onarımı konularında ulusal ve uluslararası pazarlarda
anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. RMK Marine, 95.000
metrekarelik toplam alanı, 31.000 metrekarelik kapalı alanı ile
Tuzla Bölgesi’nin en büyük tersanelerinden biridir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açtığı dört adet "Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi” projesi ihalesini 2006 yılında
kazanarak, özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi
projesini üstlenen ilk özel sektör tersanesi olmuştur.
07 Mayıs 2014 Çarşamba
Unilever Temizlik ve Kişisel Bakım Ürün.San. ve Tic. TürkA.Ş.
190 ülkede, markalarıyla her gün 2 milyar
tüketiciye ulaşan Unilever, insanların
kendilerini
iyi
hissettirmelerine,
iyi
görünmelerine ve hayattan daha fazla keyif
almalarına yardımcı olan markalarla günlük
hijyen, beslenme ve kişisel bakım
ihtiyaçlarına hizmet veriyor. İlk yatırımını
1952 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan Sana fabrikasıyla
gerçekleştirdi.Üretim yaptığı kategorilerde her zaman yenilikçi
bir çizgi izleyen Unilever, gıda, dondurma, ev bakım, kişisel
bakım
ve
profesyonel
gıda
sektörlerinde
faaliyet
gösteriyor.Unilever, Türkiye’de OMO, Rinso, Yumoş, Domestos,
Cif, Sunlight Cif, Elidor, Dove, Signal, Clear, Rexona, Lux,
Lifebuoy, Fruttare, Cafe Zero, Axe, Sana, Lipton, Knorr, Calve,
Becel, Algida, Ben&Jerry’s, Carted’Or, Cornetto, Magnum, Max,
Unilever Food Solutions ve Vaseline markalarıyla tüketicilerle
buluşuyor.
THY Teknik A.Ş.
Türk sivil havacılığına
1933’ten beri öncülük eden
Türk Hava Yolları ailesinin
teknik bakım ve bilgi
birikimini temsil eden THY Teknik A.Ş., verimlilik artışı sağlamak,
sektörel gelişmeleri zamanında yakalamak ve daha fazla müşteri
uçağına kaliteli bakım hizmeti verebilmek amacıyla 23 Mayıs
2006 tarihinde ayrı bir tüzel kişilik olarak %100 hissesi Türk
HavaYolları’ na ait olarak olmak üzere kurulmuştur.Üretici
firmalarla yapılacak ortak girişimlerle uçak ve komponent
bakım-onarım pazarından ülkemizin daha fazla pay alabilmesi
için projeler geliştiren THY Teknik A.Ş., 75 yıllık Türk Hava Yolları
kurumsal kültürünü yaşatarak büyümesine devam etmektedir.
THY Teknik A.Ş. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularına verdiği
önem ve yaptığı yatırımlarla da havacılık sektöründeki öncü
rolünü başarıyla sürdürmektedir.
SEMT
TAKSİM
BEŞİKTAŞ
MECİDİYEKÖY
EMİNÖNÜ
YENİKAPI
KADIKÖY
SEMT
TAKSİM
BEŞİKTAŞ
MECİDİYEKÖY
EMİNÖNÜ
YENİKAPI
KADIKÖY
5 MAYIS 2014-PAZARTESİ
TARİH
5 MAYIS
5 MAYIS
5 MAYIS
5 MAYIS
5 MAYIS
5 MAYIS
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
SABAH
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
HAREKET NOKTASI
AKM Önünden
Meydan Otobüs Durağından
Teknosa Önünden
Mısır Çarşısı Önünden
Marmaray Çıkışından
Evlendirme Dairesi Önünden
6-7 MAYIS
6-7 MAYIS
6-7 MAYIS
6-7 MAYIS
6-7 MAYIS
6-7 MAYIS
TARİH
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
SABAH
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
>>>>>>>HAREKET NOKTALARINDAN HALİÇ KONGRE MERKEZİNE<<<<<<<
6-7 MAYIS 2014-SALI VE ÇARŞAMBA
HAREKET NOKTALARI
AKM Önünden
Meydan Otobüs Durağından
Teknosa Önünden
Mısır Çarşısı Önünden
Marmaray Çıkışından
Evlendirme Dairesi Önünden
>>>>>>>HAREKET NOKTALARINDAN HALİÇ KONGRE MERKEZİNE<<<<<<<
ÖĞLEN
12:15
12:15
12:15
12:15
12:15
12:15
ÖĞLEN
12:15
12:15
12:15
12:15
12:15
12:15
SERVİS SAATLERİ
SEMT
TAKSİM
BEŞİKTAŞ
MECİDİYEKÖY
EMİNÖNÜ
YENİKAPI
KADIKÖY
SEMT
TAKSİM
BEŞİKTAŞ
MECİDİYEKÖY
EMİNÖNÜ
YENİKAPI
KADIKÖY
5-6 MAYIS-PAZARTESİ ve SALI
TARİH
5-6 MAYIS
5-6 MAYIS
5-6 MAYIS
5-6 MAYIS
5-6 MAYIS
5-6 MAYIS
ÖĞLEN
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
VARIŞ NOKTASI
AKM Önüne
Meydan Otobüs Durağına
Teknosa Önüne
Mısır Çarşısı Önüne
Marmaray Çıkışına
Evlendirme Dairesi Önüne
TARİH
7 MAYIS
7 MAYIS
7 MAYIS
7 MAYIS
7 MAYIS
7 MAYIS
ÖĞLEN
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
AKŞAM
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
Ö.SONRA
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
Ö.SONRA
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
<<<<<<<HALİÇ KONGRE MERKEZİNDEN VARIŞ NOKTALARINA>>>>>>>
7 MAYIS-ÇARŞAMBA
VARIŞ NOKTASI
AKM Önüne
Meydan Otobüs Durağına
Teknosa Önüne
Mısır Çarşısı Önüne
Marmaray Çıkışına
Evlendirme Dairesi Önüne
<<<<<<<HALİÇ KONGRE MERKEZİNDEN VARIŞ NOKTALARINA>>>>>>>
SERVİS SAATLERİ

Benzer belgeler