E-kataloğu indirin

Yorumlar

Transkript

E-kataloğu indirin
BMW  Serisi
Gran Coupé
www.bmw.com.tr
BMW  SERİSİ GRAN COUPÉ.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.
Sheer
Driving Pleasure
#.84&3æ4æ(3"/$061É
&45&5æÚæ/:&/æÇ"Ú*
(Ö45&3æ-&/.0%&-
#BMWstories
BMW, kusursuz sürüş keyfi demektir. En güzeli de, herkesin bu keyfi kendi kişisel tarzına göre deneyimleyebilmesidir. Bu büyüleyici çeşitliliği keşfetmek için:
www.bmw.com.tr/BMWstories
KATALOGDA YER ALAN
BİLGİLERDEN EN İYİ ŞEKİLDE
YARARLANIN.
Her sayfada video klipler, fotoğraf galerileri ve
çok daha fazlasını içeren heyecan verici dijital
içeriğe ulaşabilmenizi sağlayan bir QR kodu
mevcuttur.
İhtiyacınız olan tek şey App
Store'dan seçerek indirebileceğiniz bir QR kodu okuyucusudur. Okuyucuyu başlatın ve akıllı
telefonunuzu ya da tabletinizi
koddan yaklaşık cm uzakta
tutun.
BMW
KATALOGE
BMW  Serisi Gran Coupé'yi
dijital bir katalog ile de keşfedebilirsiniz. Kataloğu App
Store'da bulabileceğiniz
BMW katalog uygulamasını
kullanarak doğrudan tabletinize indirmeniz yeterli.
 #.8J(3"/$061É.410351",&5
#.85XJO1PXFS5VSCPTçSBMçBMUçTJMJOEJSMJCFO[JOMJNPUPSCH
L8
JO§ÇJGULPMMV.LPEMVIBfiGBMBćçNKBOUMBSNFUBMJL
,BSCPO4JZBIçH¶WEFSFOHJ'JMEJćJ#FZB[ç%BLPUBEFSJLPMUVLMBSQBS
MBLTJZBIWVSHV§J[HJMFSJZMFæODF;çNQBSBMç"M¼NJOZVNJ§LBQMBNB
:&/æ-æ,-&37&5&,/0-0+æ
 #.858*/108&3563#0.0503-"3
#.8&GfiDJFOU%ZOBNJDTGFMTFGFTJOJOPEBLOPLUBTç
 #.8&''*$*&/5%:/".*$4
:BLçUUBTBSSVGVOVFÛMFODFMJIBMFHFUJSJS
 #.8$0//&$5&%%3*7&
)J[NFUWF6ZHVMBNBMBSJMF4¼S¼D¼%FTUFL4JTUFNJ
 Ć"4æ
%BIBGB[MBT¼S¼ćLFZfiJ§JOZFOJMJL§JTJTUFNMFS
 (Ü7&/-æ,
(FMJćNJćUFLOPMPKJIJ[NFUJOJ[EF
#æ3&:4&--æ,7&6:6.-6-6,
 %0/"/*.#.8-JOFMBSçWF.4QPSUQBLFU#.8*OEJWJEVBM
EPOBOçN¶[FMMJLMFSJKBOUMBSWFMBTUJLMFSJMF0SJKJOBM#.8"LTFTVBSMBSç
 3&/,-&3(¶WEFSFOLMFSJWFJ§UBTBSçNSFOLMFSJ
 5&,/æ,7&3æ-&3"ÛçSMçLNPUPSćBO[çNBOQFSGPSNBOTZBLçU
U¼LFUJNJKBOUMBSFMFLUSJLTJTUFNJWFCPZVUMBS
 #.84&37æ4#.84FSWJT#.8'JOBOTBM)J[NFUMFSWF#.8
EFOFZJNJ
Cep telefonu sözleşmenize bağlı olarak internete erişim için ek ücret uygulanabilir.
CAZİBE
MERKEZİ.
BMW  Serisi Gran Coupé, olağanüstü karizmasını ve şıklığını günlük
kullanıma uygun özelliklerle birleştiriyor. Dört kapılı bir coupé otomobil
olarak, gözlerinizi üzerinden ayıramayacağınız güzellikteki tasarımıyla
karşıtlıkları dinamik bir şekilde bir araya getiriyor. Estetiğin yeni çağını
keşfedin. BMW  Serisi Gran Coupé'yi keşfedin.
TÜM ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
BİR KISA FİLMDE İZLEYİN.
)
":3"/-*,%0-6#",*Ć-"3
æÇæ/Ü3&5æ-%æ
(FOJćLBTMçBSLBC¶M¼N¼TQPSUJGUBWSçOçB§çL§BCFMMJFEFS#.8
4FSJTJ(SBO$PVQ©OJOBLçDçDPVQ©TJMVFUJLBMBCBMçLMBSEBOLPMBZMçLMB
BZçSUFEJMNFTJOJTBÛMBS)FSCBLUçÛçOç[EBFULJTJBZOçEçSCVPUPNPCJM
IFSB§çEBON¼LFNNFMH¶S¼O¼NFTBIJQUJS
DİREKSİYON
BAŞINA
GEÇTİĞİNİZDE
BİR DAHA
KALKMAK
ÇOK ZOR
GELECEK.
#.84FSJTJ(SBO$PVQ©OJOJ§UBTBSçNçOEBZFSBMBOIFSćFZJIUJZB§MBSçOç[B
H¶SFVZBSMBONçćUçS)FSLVNBOEBFMFNBOçFSHPOPNJLCJSCJ§JNEFT¼S¼D¼ZF
EPÛSVZ¶OMFOEJSJMNJćUJS:¼[FZMFSC¼U¼OEVZVMBSBIJUBQFEFOFTUFUJÛJZMFC¼Z¼MFS
æ§LBQMBNBZBBJUBLçDç§J[HJMFSH¶TUFSHFUBCMPTVOEBOLBQçMBSBWFPSBEBOBSLB
LBCJOFEPÛSVJMFSMFSLFO§FS§FWFTJ[LBQçMBSJ§NFLBOçOEBIBC¼Z¼LWFEBIB
BZSçDBMçLMçH¶S¼ONFTJOJTBÛMBSܧLJćJOJOSBIBUFUNFTJOJTBÛMBZBOBSLBLPMUVL
MBSMBLFZfiQBZMBćçO
İÇ TASARIMI
HER AÇIDAN KEŞFEDİN.
BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNÜM.
KONFORLU VE KOLAY KULLANIM.
Görünümü kusursuzdur ve günlük kullanıma uygundur. Standart olarak
otomatik açma ve kapama fonksiyonuyla birlikte sunulan tek parça bagaj
kapağı gibi özellikleriyle sizi her gün yeniden etkilemeyi başarır.
KISACASI BU OTOMOBİL
GERÇEK BİR BMW'DİR.
#VPUPNPCJMLFOEJOF¶[H¼IBWBTçZMBCJSMJLUFIFSćFZFTBIJQUJS%JOBNJL§J[
HJMFSJBLçMMçJćMFWTFMMJÛJWFIFZFDBOWFSJDJT¼S¼ćQFSGPSNBOTçZMBIJ§LJNTFOJO
LBZçUTç[LBMBNBZBDBÛçCJS§FLJDJMJLZBSBUçS
YENİLİKLER
VE TEKNOLOJİ.
BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR: BMW EfficientDynamics felsefesinin
odak noktası.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Yakıt tasarrufunu eğlenceli hale getirir.
BMW CONNECTED DRIVE: Hizmet ve Uygulamalar ile Sürücü Destek Sistemi.
ŞASİ: Daha fazla sürüş keyfi için yenilikçi sistemler.
GÜVENLİK: Gelişmiş teknoloji hizmetinizde.
18 | 19 Yenilik ve teknoloji
BMW EfficientDynamics felsefesinin odak noktası.
BMW TwinPower Turbo teknolojisi sayesinde, BMW EfficientDynamics motor ailesinin yeni nesil BMW benzinli ve dizel
üyeleri düşük devirlerde çevik performans ve mükemmel tepki sunarken, aynı zamanda son derece düşük yakıt tüketimi ve
emisyon özelliğine de sahiptir. Artırılan verimlilik ve ideal dinamik özellikler, fark edilebilir derecede yoğun bir sürüş keyfini
garanti eder.
5PSL/N
5PSRVF/N
(¼§L8
(¼§L8
BMW TwinPower Turbo motorlar.
.PUPSEFWSJEFWEBL
#.8J(SBO$PVQ©OJO#.85XJO1PXFS5VSCPTçSBMçBMUç
TJMJOEJSMJCFO[JOMJNPUPSVZMBOFGFTMFSJLFTFOCJSH¼§
BMW TWIN POWER TURBO SIRALI  SİLİNDİRLİ DİZEL MOTOR d.
BMW  Serisi Gran Coupé'nin tartışmasız öne çıkan özelliği birden fazla ödüle sahip BMW d. Dinamik güç üretimi ve
etkileyici verimlilik açısından global bir standart olarak kabul edilir. Kendini kanıtlamış teknoloji konsepti neredeyse tüm BMW
dizel motorlarda kullanılır. Bu yeni nesil motorlar, önceki modellere kıyasla daha az yakıt tüketir ve daha düşük emisyon üretirken,
maksimum sürüş keyfi sağlar. Sekiz ileri Steptronic spor şanzıman ile birlikte konforlu yolculuktan, çok dinamik bir sürüşe
kadar her şeyi kapsar.
#.8EY%SJWF
#.8JJY%SJWF
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ
#.85XJO1PXFS5VSCPTçSBMçBMUçTJMJOEJSMJEJ[FMNPUPS
ѭѭLNTBTO
B[BNJIç[LNTBTçOçSMBOEçSçMNçć
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLN
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ
#.85XJO1PXFS5VSCPTçSBMçBMUçTJMJOEJSMJCFO[JOMJNPUPS
ѭѭLNTBTOJY%SJWFTO
B[BNJIç[LNTBTçOçSMBOEçSçMNçć
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
JY%SJWFѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLNJY%SJWFѭHSLN
#.8EEY%SJWF
#.8JJY%SJWF
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ
#.85XJO1PXFS5VSCPTçSBMçBMUçTJMJOEJSMJEJ[FMNPUPS
ѭѭLNTBTOEY%SJWFTO
UB[BNJIç[LNTBTçOçSMBOEçSçMNçć
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
EY%SJWFѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLNEY%SJWFѭHSLN
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ#.8
5XJO1PXFS5VSCPE¶SUTJMJOEJSMJCFO[JOMJNPUPS
ѭѭLNTBTOJY%SJWFTO
B[BNJIç[LNTBTçOçSMBOEçSçMNçć
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
JY%SJWFѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLNJY%SJWFѭHSLN
#.8EEY%SJWF
#.8JJY%SJWF
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ#.8
5XJO1PXFS5VSCPE¶SUTJMJOEJSMJEJ[FMNPUPS
ѭѭLNTBTOEY%SJWFTO
B[BNJIç[LNTBEY%SJWFLNTB
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
EY%SJWFѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLNEY%SJWFѭHSLN
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ
#.85XJO1PXFS5VSCPE¶SUTJMJOEJSMJCFO[JOMJNPUPS
ѭѭLNTBTOJY%SJWFTO
B[BNJIç[LNTBJY%SJWFLNTB
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
JY%SJWFѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLNJY%SJWFѭHSLN
#.8E
ѭCHL8
H¼DFWF/NUPSLBTBIJQ#.8
5XJO1PXFS5VSCPE¶SUTJMJOEJSMJEJ[FMNPUPS
ѭѭLNTBTOB[BNJIç[LNTB
ѭ0SUBMBNBZBLçUU¼LFUJNJѭMJUSFLN
ѭ$0FNJTZPOVѭHSLN
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.
4FLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBOJMFTUBOEBSUPMBSBLTVOVMNBLUBEçS
:BLçUU¼LFUJNJWF$0FNJTZPOVEFÛFSMFSJTF§JMFOKBOUMBTUJLCPZVUVOBCBÛMçEçS%BIBGB[MBCJMHJ
J§JOTBZGBBCBLBCJMJSWFZB#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[BCBćWVSBCJMJSTJOJ[


#FMJSUJMFOQFSGPSNBOTZBLçUU¼LFUJNJWF$0FNJTZPOSBLBNMBSçTUBOEBSUćBO[çNBOBTBIJQ
PUPNPCJMMFSJ§JOEJS
20 | 21 Yenilik ve teknoloji
BMW EfficientDynamics
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.
Hedef ister maksimum performans, isterse minimum yakıt tüketimi olsun, BMW için odak noktası, her zaman benzersiz BMW
sürüş keyfini yaşatmaktır. Yakıt tüketimini ve CO emisyonunu en aza düşürmek üzere BMW tarafından geliştirilen bir strateji olan
BMW EfficientDynamics, aynı zamanda sürüş dinamiklerini ve sürüş keyfini artırır. BMW EfficientDynamics; motor, enerji yönetimi
ve otomobil konseptini kapsayan bütünlüklü bir teknoloji paketidir ve her BMW'de standart olarak sunulur.
.0503-"3
#.85XJO1PXFS5VSCPUFLOPMPKJTJLPOTFQUJU¼N#.8CFO[JOMJNPUPSMBSEBLVMMBOçMNBLUBEçS:¼LTFL)BTTBTJZFUMJ&OKFLTJZPOMB
CJSBSBEBLVMMBOçMBOZFOJMJL§JUVSCPćBSKUFLOPMPKJTJJMFÇJGU7"/04¶[FMMJLMJEFÛJćLFO7BMWFUSPOJDWBMGLPOUSPMTJTUFNJQFSGPSNBOTç
BSUçSçSE¼ć¼LEFWSJMFSEFCJMFPMBÛBO¼TU¼CJSUFQLJTVOBSWFZBLçUU¼LFUJNJOJOB[BMUçMNBTçOBZBSEçNDçPMVS
%J[FMNPUPSMBSEBLVMMBOçMBO#.85XJO1PXFS5VSCPUFLOPMPKJTJEBIBGB[MBWFSJNMJMJLWFEBIBEJOBNJLCJSQFSGPSNBOTJ§JOFOZFOJ
ZBLçUFOKFLTJZPOUFLOPMPKJMFSJJMFZFOJUVSCPćBSKUFLOPMPKJTJOFTBIJQUBNEFÛJćLFOU¼SCJOHFPNFUSJTJOJCJSMFćUJSJZPS5¼NNFWDVU
NPUPSMBSIBGJGBM¼NJOZVNUBTBSçNBTBIJQWFCBLçNHFSFLUJSNFZFOQBSUJL¼MGJMUSFTJJMFEPOBUçMNçćUçS
(&/&-,0/4&15
#.8BLçMMçIBGJGZBQçLPOTFQUJIFSNBM[FNFLFOEJOF¶[H¼H¼DFTBIJQPMEVÛVOEBOEPÛSVNBM[FNFZJEPÛSVZFSEFLVMMBONBZç
BNB§MBS#.8&GGJDJFOU-JHIUXFJHIUPMBSBLBEMBOEçSçMBOCVGFMTFGFCVH¼O#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTJO¶OFNMJCJSQBS§BTçEçS
WFIFS#.8EFTUBOEBSUPMBSBLZFSBMçS
&/&3+æ:Ö/&5æ.æ
&$0130.PEVT¼S¼ćTUJMJOFCBÛMçPMBSBLT¼S¼D¼MFSJOZBLçUU¼LFUJNJOJNBLTJNVNZ¼[EFPSBOçOEBB[BMUNBMBSçOBZBSEçNDçPMVS
4FZJSGPOLTJZPOVZBMOç[DBJMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBOJMF
æMFSJ3PUBBTJTUBOçZBMOç[DB1SPGFTTJPOBM/BWJHBTZPO4JTUFNJJMFCJSMJLUF
WF
&$01303PUBZBMOç[DB1SPGFTTJPOBMWFZB#VTJOFTT/BWJHBTZPO4JTUFNJJMFCJSMJLUF
TBZFTJOEFZ¼[EFCFćPSBOçOEBFLUBTBSSVG
TBÛMBOçS
OLAĞANÜSTÜ AERODİNAMİK ÖZELLİKLER.
Birbirini kusursuz biçimde tamamlayan aerodinamik öğeler sayesinde her BMW mükemmel bir hava direnci sunar. Bunun
verimlilik ve yakıt tüketimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu elemanlar arasında düz bir alt gövde koruyucu ve aerodinamik
olarak optimize edilmiş dış aynalar yer alır.
/BWJHBTZPOTJTUFNJOEFOHFMFOWFSJMFSFCBÛMçPMBSBLæMFSJ3PUB"TJTUBOçWJSBKMBSçZPÛVOBMBOMBSçIç[MJNJUMFSJOJWFPUPZPM§çLçćMBSçOç
BMHçMBSWFOF[BNBOZBWBćMBONBTçHFSFLUJÛJLPOVTVOEBT¼S¼D¼ZF¶ODFEFOJQV§MBSçTVOBS
4FZJSGPOLTJZPOVUBISJLBLTBNçZMBNPUPSVOCBÛMBOUçTçOçLFTFSWFPUPNPCJMNPUPSVO§BMçćNBTçOBHFSFLLBMNBEBOTFZSJOFEFWBN
FEFS#VGPOLTJZPOT¼S¼D¼LNTBBSBTçOEBTFZSFEFSLFOBZBÛçOçHB[QFEBMçOEBO§FLUJÛJOEFWFGSFOFCBTNBEçÛçOEB
æMFSJ
3PUB"TJTUBOçIç[BZBSçOEBCJSEFÛJćJLMJLZBQçMNBTçOç¶OH¶SN¼ZPSTBEFWSFZFHJSFS
0UPNBUJL4UBSU4UPQ'POLTJZPOVPUPNPCJMHF§JDJCJST¼SFJ§JOEVSEVÛVOEB¶SOFÛJOUSBGJLçćçLMBSçOEBWFZBTçLçćçLUSBGJLUF
UPQMBNZBLçUU¼LFUJNJOJWFFNJTZPOVEBIBEBB[BMUNBLJ§JONPUPSVLBQBUçS4¼S¼D¼EFCSJZBKBCBTUçÛçOEBNBOVFMćBO[çNBO
WFZB
BZBÛçOçGSFOQFEBMçOEBO§FLUJÛJOEFTFLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBO
NPUPSTBOJZFEFOLçTBCJST¼SFJ§JOEFPUPNBUJLPMBSBLZFOJEFO
§BMçćçS
'SFO&OFSKJTJ(FSJ,B[BOçNçBMUFSOBU¶S¼OOPSNBMPMBSBLTBEFDFT¼S¼D¼BZBÛçOçHB[QFEBMçOEBOZBEBGSFOEFO§FLUJÛJOEF
FMFLUSJL¼SFUNFTJWFC¶ZMFDFGB[MBLJOFUJLFOFSKJZJBL¼Z¼ćBSKFUNFLJ§JOLVMMBONBTçBOMBNçOBHFMJS
22 | 23 Yenilik ve teknoloji
BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.
Her geçen gün yaşamlarımız birbirine daha sıkı bağlarla bağlanıyor. BMW sürücüleri ise herkesten daha iyi bağlantılara sahip
olmanın avantajını yaşıyor. Otomobil kullanırken bilgi alabiliyor, telefon ve e-posta iletişimi kurabiliyor, trafiğin durumunu
izleyebiliyor ve hareket halindeyken bile güncel kalabiliyor. BMW otomobillerini dış dünya ile bu kadar işlevsel bir şekilde
bağlayan hizmetler BMW ConnectedDrive adı altında toplanıyor.
"LçMMçIJ[NFUMFSJWFEFTUFLTJTUFNMFSJZMF#.8$POOFDUFE%SJWFJIUJZBDçOç[PMBOC¼U¼OEPOBOçNMBZBOçOç[EB#.8$POOFDUFE%SJWF
)J[NFUMFSJWF6ZHVMBNBMBSçT¼S¼D¼PUPNPCJMWFEçćE¼OZBBSBTçOEB§PLZ¶OM¼CBÛMBOUçTBÛMBZBSBLEBIBGB[MB¶[H¼SM¼L
TVOVZPS#.8$POOFDUFE%SJWF4¼S¼D¼%FTUFLTJTUFNMFSJ#.8OJ[JEBIBH¼WFOMJWFEBIBLPOGPSMVIBMFHFUJSJZPS"LçMMç
TJTUFNMFST¼S¼D¼O¼OJćJOJLPMBZMBćUçSçZPSWFUSBGJÛJOUFIMJLFMFSJOJFOB[BJOEJSJZPS
)FS[BNBO¶O¼O¼[¼H¶S¼O0QTJZPOFMUBNSFOLMJ#.8)FBE6Q%JTQMBZT¼S¼ćCJMHJMFSJOJEPÛSVEBOT¼S¼D¼O¼OH¶S¼ć
BMBOçOBZBOTçUçSWFU¼N¼ZMFPUPNPCJMT¼SNFZFLPOTBOUSFPMNBMBSçOçTBÛMBS#JMHJMFSJO¶ODBNEBH¶S¼OU¼MFONFTJFSHPOPNJZJ
EFTUFLMFS1PMBSJ[FH¼OFćH¶[M¼LMFSJZMFFLSBOUBNPMBSBLH¶S¼MNFZFCJMJS
ConnectedDrive Hizmetleri* seçeneği sizi önemli olan her şeye ve yakın olmak istediğiniz kişilere kesintisiz olarak bağlar. Her
özellik sürüş deneyiminizi artırmak için tasarlanmıştır. ConnectedDrive Hizmetleri, Facebook, web radyosu ve mesaj dikte etme
fonksiyonu gibi kapsamlı hizmet ve uygulama seçenekleri sunar. Bu yöntemle çok çeşitli hizmetlerden hangisini kullanacağınıza siz
karar verirsiniz.
)FSćFZJZPMVOBLPZBS4¼S¼ć"TJTUBOç1MVT¶[FMMJÛJ:BLMBćNB
,POUSPM6ZBSçTçWFĆFSJUUFO"ZSçMNB6ZBSçTçOçOZBOçTçSB%VS,BML
JćMFWMJ"LUJG$SVJTF$POUSPMWF5SBGJL4çLçćçLMçÛç"TJTUBOçOçJ§FSJS
#¶ZMFDF4¼S¼ć"TJTUBOç1MVTPUPZPMT¼S¼ćMFSJOEFT¼S¼ćH¼WFOMJÛJOJ
WFLPOGPSVOVBSUUçSçS#VOVOJ§JO#VTJOFTTWFZB1SPGFTTJPOBM
/BWJHBTZPO4JTUFNJHFSFLMJEJS
:PMDVMVLN¼[JÛJ0OMJOFFÛMFODFJMF¶SOFÛJO/BQTUFSHJCJ
#.8OJOJćCJSMJÛJZBQUçÛçU¼NN¼[JLTBÛMBZçDçMBSçOEBPQFSBU¶S
UBSBGçOEBOEFTUFLMFOFOIFSIBOHJCJSDJIB[EBLVMMBOBCJMFDFÛJ
OJ[CJSIFTBQB§BCJMJSTJOJ[#VNJMZPOVO¼[FSJOEFQBS§BZB
FSJćFCJMFDFÛJOJ[BOMBNçOBHFMJS
5¼N¼MLFMFSEFTVOVMNBZBCJMJS-¼UGFO#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[BEBOçćçO

#.8$POOFDUFE%SJWFIBLLçOEBEBIBGB[MBCJMHJJ§JOM¼UGFOćVBESFTJ[JZBSFUFEJO
IUUQXXXCNXDPNUSDPOOFDUFEESJWF
#VSBEBH¶TUFSJMFOSFTJNMFSEPOBOçN¶SOFLMFSJEJSÖ[FMMJLMFSIFS#.8J§JO¶[FMEJS.PEFMFCBÛMç
PMBSBL,POUSPM&LSBOçWFJ§FSJÛJOTVOVNVEFÛJćJLMJLH¶TUFSFCJMJS
#.8$0//&$5&%%3*7&
)&:&$"/*/*,&Ć'&%æ/
24 | 25 Yenilik ve teknoloji
Şasi.
Dinamik performans için kusursuz bir platform.
BMW  Serisi Gran Coupé, her sürüşten en fazla verimi almanıza yardımcı olmak için size yenilikçi bir teknoloji paketi
sunuyor. Bu sistemlerin birçoğu, birbiriyle akıllı bir şekilde bağlantılıdır. Birbirleriyle kurdukları bu etkileşim sayesinde
maksimum sürüş keyfi ve her düz yolda, virajda ve otomobilinizi sürdüğünüz her anda maksimum güvenliğin keyfini
çıkarabilirsiniz.
"EBQUJG.4¼TQBOTJZPOPONJMJNFUSFEBIBBM§BLBZBSMBOçSWFPUPNPCJMJOEJOBNJLQPUBOTJZFMJOJNBLTJNVNTFWJZFZFUBćçS4¼S¼D¼
LPOGPSEBOTPOEFSFDFBUMFUJLCJST¼S¼ćEJOBNJÛJOFLBEBSFOVZHVOT¼S¼ćTUJMJOJTF§NFL¼[FSF4¼S¼ć%FOFZJNJ,POUSPM¼BSBDçMçÛçZMB
T¼S¼ćLBSBLUFSJOJBZBSMBZBCJMJS)BOHJBZBSTF§JMJSTFTF§JMTJO"EBQUJG.4¼TQBOTJZPOVOFMFLUSPOJLPMBSBLLPOUSPMFEJMFOBNPSUJT¶SMFSJ
TBOJZFEFOEBIBLçTBCJST¼SFEFZPMLPćVMMBSçOBVZHVOćFLJMEFLBMJCSFFEJMJS4JTUFNBZOç[BNBOEBUFLFSMFLUJUSFćJNJOJOZBOçTçSBJEFBM
T¶O¼NMFNFWFPUPNPCJMH¼WFOMJÛJOJTBÛMBNBL¼[FSFPUPNPCJMIç[çOç¶M§FO§FćJUMJTF[JDJMFSLVMMBOçS3BIBUCJSZPMDVMVLJ§JO$0.'035
NPEVTF§JMFCJMJS41035NPEVGBSLFEJMJSTFWJZFEFTFSUBNPSUJT¶SBZBSMBSçZMBGBSLMçCJSBUMFUJLT¼TQBOTJZPOBZBSçOçN¼NL¼OLçMBS4PO
EFSFDFEJOBNJLCJST¼S¼ćJ§JO41035NPEVFOJZJTF§JNEJS0UPNPCJMJOEJOBNJL¶[FMMJLMFSJOJOTçOçSMBSçOç[PSMBZBOBUMFUJLCJST¼S¼ć
J§JOTFJUJćH¼D¼OFTBIJQUFLFSMFLMFSJOLBZNBTçOBJ[JOWFSFO%5$GPOLTJZPOV%JOBNJLÇFLJć,POUSPM¼
FULJOMFćUJSJMJS#VOVOMBCJSMJLUF
%4$GPOLTJZPOVUBNPMBSBLEFWSFEçćçCçSBLçMBNB[CVOVOZFSJOFPUPNPCJMJEFOHFEFUVUNBLBNBDçZMBGJ[JLTFMPMBSBLN¼NL¼OWF
H¼WFOMJPMBOTçOçSMBSJ§FSJTJOEF§PLEBIBTPOSBN¼EBIBMFFEFS
4FSWPUSPOJD¶[FMMJLMJPQTJZPOFM%FÛJćLFO4QPS%JSFLTJZPOEBIBB[EJSFLTJZPOE¶ONFEJSFODJJMFCJSMJLUFEPÛSVEBOWF§FWJL
LVMMBOçNTVOBS(F§FSMJPUPNPCJMIç[çOEBOCBÛçNTç[ćFLJMEFEJSFLTJZPOB§çTçOçOCJSJćMFWJPMBSBLEJSFLTJZPOPSBOçOçEFÛJćUJSJS#VEVSVN
TQPST¼S¼ćUBS[çUFSDJIFEJMEJÛJOEF§FWJLMJÛJWFIBLJNJZFUJQBSLWFNBOFWSBTçSBTçOEBLPOGPSVBSUçSçS
4¼S¼ć%FOFZJNJ,POUSPM¼TUBOEBSUPMBSBLTVOVMVSWFT¼S¼D¼O¼OTUBOEBSU$0.'035NPEVWFSJNMJMJÛFZ¶OFMJL&$0130
NPEVWFEBIBEJOBNJLT¼S¼ćTBÛMBZBO41035NPEVBSBTçOEBTF§JNZBQNBTçOBPMBOBLTBÛMBS&$0130.PEVHB[QFEBMçWF
ćBO[çNBOUFQLJTJOJBZBSMBSLFOçTçUNBLMJNBBZBSMBSçOçEBT¼S¼ćEVSVNVOBVZBSMBS
0QTJZPOFMWJUFTEFÛJćUJSNFLBOBU§çLMçTFLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDTQPSćBO[çNBOT¼S¼D¼O¼OLJćJTFMT¼S¼ćUBS[çOBVZBSMBOçS
,POGPSMVTFZJSEFOEJOBNJLCJST¼S¼ćUBS[çOBLBEBSHFOJćLVTVSTV[CJSZFMQB[FZFTBIJQUJS4QPSUNPEVOEBWJUFTEFÛJćJNMFSJ
NBLTJNVNQFSGPSNBOTBVZHVOćFLJMEFZBQçMBOEçSçMçSĆBO[çNBOLPMVZBEBEJSFLTJZPO¼[FSJOEFLJWJUFTEFÛJćUJSNFLBOBU§çLMBSç
LVMMBOçMBSBLFMMFEFWJUFTEFÛJćUJSJMFCJMJS
AKILLI BMW xDRIVE DÖRT ÇEKER SİSTEMİ.
Akıllı BMW xDrive dört çeker sistemi, en zorlu yol koşullarına bile mükemmel biçimde uyarlanır ve her zaman olağanüstü bir
çekiş sunar. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC), yönlendirme açısından otomobilinizin dengesini ve çekişini korur.
Saniyenin altındaki tepki süresi, en iyi yol tutuşunu sağlayabilmek amacıyla xDrive fonksiyonunun, çekiş gücünü iki aks
arasında esnek şekilde dağıtmasını sağlar. Böylece xDrive, dört çeker özelliği, yön dengesi ve güvenlik avantajlarını BMW'ye
özgü klasik çeviklikle birleştirir.
26 | 27 Yenilik ve teknoloji
Güvenlik.
Gelişmiş BMW teknolojisinin sağladığı ideal koruma.
BMW  Serisi Gran Coupé’de, her zaman güvenebileceğiniz gelişmiş teknolojiler kullanılır. Üstün sürüş özellikleri ve yenilikçi
donanım standart olarak sunulmaktadır. Sürücü olarak, her durumda size maksimum destek sunabilen ve her türlü yol koşulunda
kendinizi güvende hissetmenizi sağlayan en son teknoloji ile desteklenirsiniz.
%JOBNJL%FOHF,POUSPM¼%4$
PUPNPCJMJOEVSVNVOV
T¼SFLMJPMBSBLJ[MFSZ¶OMFOEJSNFEFOHFTJOJWF§FLJćJPQUJNJ[F
FEFS
"EBQUJG'BSMBSZPMVJEFBMćFLJMEFBZEçOMBUNBL¼[FSF
EFÛJćLFOćFIJSWFPUPZPMçćçLEBÛçMçNç¶[FMMJÛJOFTBIJQUJS
:PMDVC¶M¼N¼¶[FMLJSJćWFE¼Û¼NCBÛMBOUçMBSçJMF
#.84F§JDJ'BS4JTUFNJ#.8FMFLUSPLSPNV[VOGBS
GPOLTJZPOVZBMOç[DB"EBQUJG-&%'BSMBSWFZB"EBQUJG'BSMBSJMF EBZBOçLMçMçÛçZ¼LTFLNBM[FNFMFSJTBZFTJOEF§BSQçćNBTçSBTçOEB
QBTJGH¼WFOMJÛJPQUJNJ[FFEFS
CJSMJLUFTVOVMVS
ZPMEBLJEJÛFST¼S¼D¼MFSJBMHçMBSWFUJUJ[MJLMF
V[VOGBSBZEçOMBUNBBMBOçOçOEçćçOEBCçSBLçS
MAKSİMUM GÜVENLİK İÇİN YENİLİKLER.
BMW  Serisi Gran Coupé, şıklığın ve güvenliğin kusursuz bir bileşimini sunar. Gelişmiş teknoloji, her sürüşü konforlu ve güvenli
kılar. Örneğin opsiyonel, değişken aydınlatmalı Adaptif Farlar önünüzdeki virajı daha iyi görebilmeniz için direksiyon
hareketlerinize göre tepki verir. Sürekli etkin halde tutarak otomobilinizi sürmeye odaklanabilmenizi sağlayan opsiyonel
Elektrokrom Uzun Far Fonksiyonu, karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmayacak şekilde uzun ve kısa far arasında
otomatik olarak geçiş yapar.
"LçMMçBDJMEVSVN§BÛSçTçDFQUFMFGPOVLVMMBONBZBHFSFL "LUJG,PSVNB#.8OJO¶OMFZJDJZPMDVLPSVNBTJTUFNJEJS
LBMNBEBOHFSFLUJÛJ[BNBO#.8§BÛSçNFSLF[JBSBDçMçÛçZMBFO 5FIMJLFQPUBOTJZFMJZ¼LTFLEVSVNMBSEB¶OMFZJDJUFECJSMFSJ
ZBLçOLVSUBSNBNFSLF[JZMFPUPNBUJLPMBSBLCBÛMBOUçZBHF§FS
FULJOMFćUJSJSWFLB[BEVSVNVOEBPUPNPCJMJPUPNBUJLPMBSBL
EVSEVSVS
4UBOEBSUEPOBOçN 0QTJZPOFMEPOBOçN
5¼N¼MLFMFSEFTVOVMNBZBCJMJS-¼UGFO#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçTçOBEBOçćçO
#
æ3&:4&--æ,
7
&6:6.-6-6,
%0/"/*.#.8-JOFMBSçWF.4QPSUQBLFU#.8*OEJWJEVBMEPOBOçN¶[FMMJLMFSJ
KBOUMBSWFMBTUJLMFSJMF0SJKJOBM#.8"LTFTVBSMBSç
3&/,-&3(¶WEFSFOLMFSJWFJ§UBTBSçNSFOLMFSJ
5&,/æ,7&3æ-&3"ÛçSMçLNPUPSćBO[çNBOQFSGPSNBOTZBLçUU¼LFUJNJKBOUMBSFMFLUSJL
TJTUFNJWFCPZVUMBS
Ć"4æ%BIBGB[MBT¼S¼ćLFZfiJ§JOZFOJMJL§JTJTUFNMFS
#.84&37æ4#.84FSWJT#.8'JOBOTBM)J[NFUMFSWF#.8EFOFZJNJ
30 | 31 Donanım
TEMEL MODEL.





[ 01 / 05 ] BMW 4 Serisi Gran Coupé, opsiyonel metalik Buzul Gümüşü gövde rengi ve opsiyonel 18 inç, V kollu, 398 kodlu hafif alaşım jantlarla. . [ 02 ] Parlak Siyah renkte B sütunu şık bir
görünüm kazandırır. [ 03 ] Çerçevesiz camlara sahip kapılar otomobilin şık, coupé tarzı görünümünü öne çıkarır. [ 04 ] Üç kollu, çok fonksiyonlu düğmelere ve krom işlemeye sahip, siyah spor
deri direksiyon.



<>JO§ZçMEç[LPMMVLPEMVIBGJGBMBćçNKBOUMBS+Y3MBTUJLMFSMF<>#BHBKC¶M¼N¼HFOJćB§çMçSCJSCBHBKLBQBÛçOBWFJMBMJUSFBSBTçOEBEFÛJćFOCJSLBQBTJUFZF
TBIJQUJSPSBOçOEBLBUMBOBCJMFOBSLBLPMUVLH¼OM¼LLVMMBOçNBZ¶OFMJL§PLZ¶OM¼M¼Û¼BSUçSçS<>9FOPOGBSMBSGBSZçLBNBTJTUFNJWVSHVçćçLMBSçPUPNBUJLGBSNFTBGFTJLPOUSPM¼QBSLMBNCBMBSçZBO
MBNCBMBSWFH¼OE¼[GBSMBSçJ§FSJS
32 | 33 Donanım
LUXURY LINE.
İç donanım özellikleri:
Dış donanım özellikleri:
 "BMW Luxury" logosu içeren alüminyum kapı eşik kaplamaları
 Özel dikişli Saddle Kahverengi Dakota deri koltuklar (Saddle Kahverengi
renginde gösterge tablosu alt kısmı da dahildir); farklı döşeme seçenekleri
mevcuttur
 Fineline Antrasit ince ahşap kaplama, İnci Parlak Krom vurgu çizgileriyle
 İnci Parlak Krom vurgu çizgileriyle ahşap işlemeli desenli Ceviz ince ahşap
kaplama; farklı iç kaplama seçenekleri mevcuttur
 Sürücü ve ön yolcu koltukları için koltuk ısıtma
 İç kaplama vurgularıyla aynı renkte, özel kapı kaplaması
 Özel krom detaylı parlak Siyah merkez konsol kaplaması
 Turuncu/kırmızı veya beyaz değişken Ortam ışığı
 Otomatik klima ve radyo kontrollerinde krom çerçeveler
 Parlak İnci Krom detaylara sahip otomobil anahtarı









 inç Çok kollu  kodlu hafif alaşım jantlar
 inç Çok kollu  kodlu hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle
Parlak Krom özgün öğelere sahip ön ve arka tampon
Parlak Krom onbir çubuklu BMW böbrek ızgara
Parlak Krom yan cam çerçeveleri ve cam girinti kaplamaları
"Luxury" logosu (logosuz olarak da seçilebilir)
Parlak Krom Havalandırma
Parlak Krom egzoz çıkışı kaplaması
BMW Individual:
Luxury Line, BMW Individual ürün yelpazesindeki donanımlarla kusursuz
biçimde tamamlanabilir (bkz. sayfa /).
 



[ 01 ] Krom kaplama radyo ve çift bölgeli otomatik klima kumandaları. Opsiyonel Desenli Ceviz ince ahşap kaplama lüks vurgular içerir.
<>0QTJZPOFMNFUBMJL+BUPCBH¶WEFSFOHJOEF-VYVSZ-JOFJMFCJSMJLUF#.84FSJTJ(SBO$PVQ©<>JO§§PLLPMMVLPEMVIBGJGBMBćçNKBOUMBS+Y3MBTUJLMFSMF<>Ö[FM
EJLJćMJ4BEEMF,BIWFSFOHJ%BLPUBEFSJE¶ćFNF4BEEMF,BIWFSFOHJH¶TUFSHFQBOFMJBMUçJMFLBMJUFMJH¶S¼O¼N¼¶OF§çLBSçS<>0QTJZPOFMJO§§PLLPMMVLPEMVIBGJGBMBćçNKBOUMBSLBSNB
MBTUJLMFSMF¶OEF+Y3MBTUJLMFSMFBSLBEB+Y3MBTUJLMFSMF
 Standard equipment
 Optional equipment
-6963:-*/&
%0/"/*.:&-1";&4æ/æ,&Ć'&%æ/
34 | 35 Donanım
SPORT LINE.
.
410351",&5
İç donanım özellikleri:
Dış donanım özellikleri:
æ§EPOBOçN¶[FMMJLMFSJ
%çćEPOBOçN¶[FMMJLMFSJ
 "BMW Sport" logosu içeren alüminyum kapı eşik kaplamaları
 Sürücü ve ön yolcu için kırmızı ya da gri vurgulu Antrasit Track kumaş spor
koltuklar
 Kırmızı vurgulu Siyah Dakota deri koltuklar
 Siyah vurgulu Mercan Kırmızısı Dakota döşeme; farklı döşeme seçenekleri
mevcuttur
 Kırmızı kontrast dikişli veya alternatif olarak siyah dikişli Spor deri direksiyon
 Mat Mercan Kırmızısı vurgu çizgileriyle, parlak Siyah iç kaplama
 Mat Mercan Kırmızısı vurgu çizgili İnce Zımparalı Alüminyum iç kaplama;
farklı iç kaplama seçenekleri mevcuttur
 İç kaplamala vurgu çizgileriyle aynı renkte kapı kaplamaları
 Parlak Siyah orta konsol kaplaması
 Turuncu/kırmızı veya beyaz değişken Ortam ışığı
 Kırmızı kadranlı ve kırmızı kontrast halkalı hız göstergesi ve devir sayacı
 Otomatik klima ve radyo kumandalarında krom çerçeveler
 İlave SPORT+ modu içeren Sürüş Deneyimi Kontrolü
 Kırmızı detaylı otomobil anahtarı
  inç, Çift kollu,  kodlu hafif alaşım jantlar, iki renkli Demir Grisi,
parlatılmış
  inç, Yıldız kollu,  kodlu hafif alaşım jantlar, iki renkli, karma lastiklerle
 Parlak Siyah özgün unsurlara sahip ön ve arka tampon
 Parlak Siyah dokuz çubuklu BMW böbrek ızgara
 Mat Siyah yan cam çerçeveleri ve cam girinti kaplamaları
 Gövde renginde ya da isteğe bağlı olarak parlak Siyah dış aynalar
 "Sport" logosu (logosuz olarak da seçilebilir)
 Siyah krom kaplama egzoz çıkışı
 Parlak Siyah Havalandırma
 "
M¼NJOZVN.MPHPMVLBQçFćJLLBQMBNBMBSç
 Ç
PLGPOLTJZPOMVE¼ÛNFMFSFTBIJQ.EFSJEJSFLTJZPO
 4
¼S¼D¼WF¶OZPMDVTQPSLPMUVLMBS.EJLJćMJWFNBWJWVSHVMV)FYBHPO
"OUSBTJULVNBć"MDBOUBSBE¶ćFNFGBSLMçE¶ćFNFTF§FOFLMFSJNFWDVUUVS
 .
BU&TUPSJM.BWJTJZBEBQBSMBL4JZBIWVSHV§J[HJMFSJOFTBIJQ"M¼NJOZVN
)FYBHPOJ§LBQMBNBGBSLMçJ§LBQMBNBTF§FOFLMFSJNFWDVUUVS
 .MPHPMVLçTBMUçMNçćWJUFTLPMVTBEFDFBMUçJMFSJNBOVFMćBO[çNBOMBCJSMJLUF
 8
BMLOBQQBEFSJWJUFTLPMVL¶S¼Û¼WFFMGSFOJL¶S¼Û¼
 5
VSVODVLçSNç[çEFÛJćLFO0SUBNçćçÛç
 ,
çSNç[çLBESBOMçWFLçSNç[çLPOUSBTUIBMLBMçIç[H¶TUFSHFTJWFEFWJSTBZBDç
 0
UPNBUJLLMJNBWFSBEZPLPOUSPMMFSJOEFLSPN§FS§FWFMFS
 æMBWF41035NPEVJ§FSFO4¼S¼ć%FOFZJNJ,POUSPM¼
 #
.8*OEJWJEVBM"OUSBTJUUBWBOBTUBSç
 .
BWJEFUBZMçPUPNPCJMBOBIUBSç
  JO§ÇJGULPMMV.LPEMV.IBfiGBMBćçNKBOUMBSLBSNBMBTUJLMFSMF
  JO§ÇJGULPMMV.LPEMV.IBfiGBMBćçNKBOUMBSQBSMBUçMNçćLBSNB
MBTUJLMFSMFWFZBJO§:çMEç[LPMMV.LPEMV.IBfiGBMBćçNKBOUMBS
QBSMBUçMNçćLBSNBMBTUJLMFSMF
 .
"FSPEJOBNJLQBLFUJEBIBHFOJćIBWBHJSJćMJ¶OBQSPOFLLçWSçNMBS,PZV
4IBEPXNFUBMJLEJG¼[¶SFLMFNFMJBSLBBQSPO
 1
BSMBL4JZBIEPLV[§VCVLMV#.8C¶CSFLç[HBSBMBS
 #
.8*OEJWJEVBM1BSMBL4IBEPX-JOFWFZBPQTJZPOFMPMBSBL4BUFO
"M¼NJOZVN
 .
4QPSUGSFOMFSTBCJULBMJQFSMJGSFOMFS¶OBSLBLPZVNBWJEBIBC¼Z¼LGSFO
EJTLMFSJWFSFOLMJ.MPHPTV
 .MPHPTVMPHPTV[PMBSBLEBTF§JMFCJMJS
 1
BSMBL4JZBIWFZBTBUFO"M¼NJOZVN)BWBMBOEçSNB
 1BSMBL,SPNFH[P[§çLçćçLBQMBNBTç
 .4QPSUT¼TQBOTJZPOWFZBTUBOEBSUT¼TQBOTJZPO
 Ö[FMNFUBMJL&TUPSJM.BWJTJWFZB,BSCPO4JZBIçH¶WEFSFOHJ
BMW Individual:
Sport Line, BMW Individual ürün yelpazesindeki donanımlarla kusursuz biçimde tamamlanabilir (bkz. sayfa /).
 
 

 
 
 

[ 01 ] Opsiyonel metalik Buzul Gümüşü gövde renginde, Sport Line ile birlikte BMW 4 Serisi Gran Coupé. [ 02 ] Spor deri direksiyon içeren kokpit ve parlak Siyah vurgu çizgileriyle
opsiyonel İnce Zımparalı alüminyumdan iç kaplama spor ve şık bir hava oluşturur. [ 03 ] Spor koltuklar mükemmel destek sunar. Opsiyonel siyah vurgularıyla Mercan Kırmızı Dakota deri
döşemeler ve Mercan Kırmızısı gösterge paneli altı bu Line'ın sportif karakterini vurgular. [ 04 ] 18 inç, Çift kollu, 397 kodlu, hafif alaşım jantlar, iki renkli demir Grisi, 8 J x 18, 225/45 R 18
lastiklerle. [ 05 ] Opsiyonel 19 inç, Yıldız kollu, 407 kodlu hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 19, 225/40 R 19 lastiklerle, arkada 8,5 J x 19, 255/35 R 19 lastiklerle.
SPORT LINE
DONANIM YELPAZESİNİ KEŞFEDİN.
 Standart donanım
 Opsiyonel donanım



<>0QTJZPOFMNFUBMJL&TUPSJM.BWJTJH¶WEFSFOHJOEFWF.4QPSU1BLFUJMFCJSMJLUF#.84FSJTJ(SBO$PVQ©WFPQTJZPOFMJO§ÇJGULPMMV.LPEMV§JGUSFOLMJ%FNJS(SJTJ.IBGJG
BMBćçNKBOUMBSLBSNBMBTUJLMFSMF<>ÇPLGPOLTJZPOMVE¼ÛNFMFSJWFIBTTBTPUPNPCJMLPOUSPM¼TBÛMBZBO¶[FMCBćQBSNBLEBZBNBTçZMB.EFSJEJSFLTJZPO1BSMBL4JZBIWVSHV§J[HJMJPQTJZPOFM
æODF;çNQBSBMç"M¼NJOZVNJ§LBQMBNBTQPSIBWBZçUBNBNMBS<>.EJLJćMJWFNBWJWVSHVMV)FYBHPO"OUSBTJULVNBć"MDBOUBSBE¶ćFNFTQPSLPMUVLMBSH¼§M¼WFćçLCJSH¶S¼O¼NPMVćUVSVS
<>JO§ÇJGULPMMV.LPEMV.IBGJGBMBćçNKBOUMBSLBSNBSVOGMBUMBTUJLMFS¶OEF+Y3MBTUJLMFSMFBSLBEB+Y3MBTUJLMFS<>0QTJZPOFMJO§
:çMEç[LPMMV.LPEMV§JGUSFOLMJ%FNJS(SJTJ.IBGJGBMBćçNKBOUMBSLBSNBMBTUJLMFSMF¶OEF+Y3MBTUJLMFSMFBSLBEB+Y3MBTUJLMFSMF
Y%SJWFNPEFMMFSJOEFTVOVMNB[

.410351",&5
%0/"/*.:&-1";&4æ/æ,&Ć'&%æ/
36 | 37 Donanım
BMW Individual
Kişiliğin ifadesi.
#.8*OEJWJEVBMNFUBMJL
"Z5BćçH¶WEFSFOHJ
BMW Individual  Serisi Gran Coupé. Fikirlerinize yer açın.
 Tutkularınızı gerçeğe dönüştürün. İlhamını ay ışığından alan BMW
Individual metalik Ay Taşı gövde rengi, BMW  Serisi Gran Coupé'yi
gümüşün parlak tonlarına boğar. İnce pigmentler gümüş gövde rengini
ışığın açısına bağlı olarak altın sarısından mavi griye kadar çeşitli tonlara
dönüştürür.
Kendinizi ifade edebileceğiniz bir alan yaratın. Hindistan Cevizi renginde
BMW Individual ince tanecikli Merino deri döşeme iç tasarımı saf bir
lüks görünümle kaplar. Kadifemsi, doğal yüzeyi otomobilin kalitesini elle
dokunulabilir hale getirirken, zarif fitil ve dikişler detaylara gösterilen
özeni vurgular. BMW Individual Dişbudak Beyaz ince ahşap kaplama
ve deri kaplı gösterge tablosu ile lüks dokunuşlar otomobilin seçkin
havasını tamamlar.
#.8*OEJWJEVBM%JćCVEBL#FZB[JODFBIćBQLBQMBNB
)JOEJTUBO$FWJ[JSFOHJOEF#.8*OEJWJEVBMHFOJćMFUJMNJćJODFUBOFDJLMJ.FSJOPEFSJE¶ćFNFJMF
%JćCVEBLCFZB[JODFBIćBQLBQMBNBWFEFSJLBQMçH¶TUFSHFUBCMPTV
BMW INDIVIDUAL ÖZELLİKLERİNİ BMW INDIVIDUAL
iPAD UYGULAMASI İLE İNTERAKTİF OLARAK KEŞFEDİN.
 Opsiyonel donanım
#.8*/%*7*%6"-%0/"/*.*)",,*/%"%")"
'";-"4*/*0/-*/&0-"3",,&Ć'&%æ/
38 | 39 Donanım
DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
 
 


 

 
 




 
[ 01 ] Havalandırma ön tekerlekler boyunca hava akışını düzenler, sürüklenmeyi, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltır. Resimde parlak Siyah Havalandırma gösterilmiştir.1 [ 02 ] Adaptif LED
farlar vurgu ışıkları, kısa ve uzun far fonksiyonları, elektrokrom uzun far fonksiyonu, LED sis farları ve viraj lambaları gibi ek özelliklerle birlikte sunulur. [ 03 ] Dur&Kalk işlevli Aktif Cruise Control,
mesafe ve hız kontrolünü içerir ve gerektiğinde otomobili tamamen duracak şekilde yavaşlatır. [ 04 ] Solda krom kaplama çift egzoz çıkışları.2 [ 05 ] Elektronik cam tavan hava akımını düzenler ve
otomobil içinde keyifli bir atmosfer oluşturur. Entegre rüzgar paneli gürültüyü önler. [ 06 ] BMW Individual Parlak Shadow Line cam çerçevesi kaplamalarını, cam girintisi kaplamalarını, dış ayna
kaplamalarını, ayna üçgenlerini ve Havalandırmayı içerir.
<>.EFSJEJSFLTJZPO§PLGPOLTJZPOMVE¼ÛNFMFSJEBIB¶OF§çLBSçMNçćCBćQBSNBLEBZBNBMBSçOçWFEBIBJZJCJSLBWSBNBJ§JOEBIBLBMçOCJSEJSFLTJZPOTJNJEJOJJ§FSJS<>4¼S¼D¼WF¶OZPMDV
J§JOTQPSLPMUVLMBS"ZBSMBOBCJMJSTçSUMçLHFOJćMJÛJWFB§çTçCBDBLEFTUFÛJWFV[VOMBNBTçOBLPOVNVTBZFTJOEFFOVZHVOEFTUFÛJTVOBS<>4QPSEFSJEJSFLTJZPOUBTBSçNçOBTBIJQ#.8
*OEJWJEVBMEFSJEJSFLTJZPO§PLEBIBLBMJUFMJWFLBMçOCJSEJSFLTJZPOTJNJEJOFTBIJQUJS<>4¼S¼ćEFOFZJNJ,POUSPM¼T¼S¼D¼O¼OTUBOEBSU$0.'035NPEVWFSJNMJMJÛFZ¶OFMJL&$0130NPEV
41035NPEVWF41035NPEVBSBTçOEBTF§JNZBQBCJMNFTJOJTBÛMBS<>%PLVONBUJLJ%SJWF#VUPOV1SPGFTTJPOBM/BWJHBTZPO4JTUFNJOJOCJSQBS§BTçOçPMVćUVSVS
%PLVONBUJLJ%SJWF#VUPOV
BSBDçMçÛçZMBTF[HJTFMLPOUSPM<>ÖOEFWFBSLBEBJLJćFSCBSEBLUVUVDVJMF¶OEFLJćJćFUVUVDVMBS§FćJUMJTBLMBNBTF§FOFLMFSJTVOBS<>4FLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBOWJUFTPSBOMBSçOçONPUPS
EFWSJOEFLJEFÛJćJLMJÛJFOB[BJOEJSFOCJSCJSJOFZBLçOBSBMçLMBSçTBZFTJOEFWJUFTEFÛJćUJSNFWFT¼S¼ćLPOGPSVOVBSUçSçS
4QPSU-JOF.4QPSUQBLFUWFZB#.8*OEJWJEVBM1BSMBL4IBEPX-JOFJMFCJSMJLUFTUBOEBSUUçS
EEY%SJWFJJY%SJWFEEY%SJWFEY%SJWFNPEFMMFSJOEFTUBOEBSUUçS
JJY%SJWFEY%SJWFNPEFMMFSJOEFTUBOEBSUUçS
41035NPEVZBMOç[DBTFLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBO%FÛJćLFO4QPS%JSFLTJZPO"EBQUJG.4¼TQBOTJZPO.4QPSUQBLFUWFZB4QPSU-JOFJMFCJSMJLUFTVOVMVS

EEY%SJWFEY%SJWFNPEFMMFSJOEFTUBOEBSUUçS


BMW 4 SERİSİ GRAN COUPÉ İLE SUNULAN
DAHA FAZLA DONANIM SEÇENEĞİNİ KEŞFEDİN.


 Standart donanım
 Opsiyonel donanım
40 | 41 Donanım
DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
 
 



 
 




 
 

[ 01 ] Tam renkli BMW Head-Up Display1 sürüşe ilişkin bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtır. [ 02 ] Hands free kiti içeren Professional Navigasyon Sistemi, LCD renkli ekran, 20GB
bellek ve üç boyutlu harita sunumu. [ 03 ] iDrive Butonu ile birlikte Business Navigasyon Sistemi, RTTI*2, Radio Professional, CD sürücüsü ve sabit 6,5 inç LCD ekran. [ 04 ] Park asistanı paralel
ve yola dikey park etmeyi kolaylaştırır. Sürücü gaz, fren ve vitesi kontrol ederken direksiyonu yönetir. [ 05 ] Geri Görüş kamerası otomobilin arkasındaki alanı Kontrol Ekranı’nda gösterir. Etkileşimli
çizgiler manevra veya park sırasında yardım sağlar. [ 06 ] Çift bölgeli otomatik klima, aktif karbon filtreli Otomatik Hava devridaimi (AAR) ve buğu ve güneş ışığı sezicilerini içerir. (Burada Luxury
Line gösterilmiştir.)
<>4BLMBNBQBLFUJLBUMBOBCJMJSC¶MNFTBLMBNBGJMFTJJLJBEFU7TPLFUCBHBKC¶M¼N¼OEF§PLBNB§MçIBMLBMBSHFSHJLBZçćç[FNJOGJMFTJWFTBLMBNBUFQTJTJHJCJ¶[FMMJLMFSJJ§FSJS<>(FOJćCJS
ćFLJMEFB§çMBOUFLQBS§BCBHBKLBQBÛçFćZBZ¼LMFNFZJLPMBZMBćUçSçS#BHBKLBQBÛçOçOZ¼LTFLMJÛJCBÛçNTç[PMBSBLBZBSMBOBCJMJS<>#.8*OEJWJEVBMEFSJLBQMçH¶TUFSHFQBOFMJOJO95
¼TUC¶M¼N¼
J§E¶ćFNFZMFBZOçSFOLUF8BMLOBQQBEFSJLBQMçEçSBMULçTçNEBE¶ćFNFSFOHJOEF#.8*OEJWJEVBMJODFUBOFDJLMJ.FSJOPEFSJLVMMBOçMçSÜTULPMEBZBNBTçLBQMBNBQBOFMMFSJOEFEFSJE¶ćFNF
LVMMBOçMNB[<>%FSJE¶ćFNF#.8*OEJWJEVBMH¶TUFSHFUBCMPTV.
¼TUUFWFBMUUB4JZBI8BMLOBQQBEFSJÜTULPMEBZBNBTçLBQMBNBQBOFMMFSJOEFEFSJE¶ćFNFLVMMBOçMNB[<>XBUU
EJKJUBMBNQMJGJLBU¶SM¼)BSNBO,BSEPO4VSSPVOE4FT4JTUFNJLBOBMPUPNPCJMF¶[FMFLPMBZ[FSWFNFSLF[JIPQBSM¶SEBIJMPMNBL¼[FSFBEFUIPQBSM¶S<>,BUMBOBOBSLBLPMUVLC¶M¼OFSFL
LBUMBOBCJMFOCJSTçSUMçÛBPSBOçOEBC¶M¼OFCJMJS
FOUFHSFTBLMBNBC¶M¼N¼OFWFJLJCBSEBLUVUVDVJ§FSFOCJSNFSLF[JLPMEBZBNBTçOBTBIJQUJS<>BSLBPUVSNBE¼[FOJZPMDVMVÛVBSLBEBLJ
ZPMDVMBSJ§JOEBIBLPOGPSMVIBMFHFUJSJS<>3BIBUUFMFGPOLVMMBOçNçWFHFOJćMFUJMNJćBLçMMçUFMFGPOCBÛMBOUçTçCJSDFQUFMFGPOVOVO#MVFUPPUIBSBDçMçÛçZMBPUPNPCJMFCBÛMBONBTçOçWFIBOETGSFFLJUJ
BSBDçMçÛçZMBLVMMBOçMBCJMNFTJOJTBÛMBS
5¼NQB[BSMBSEBTVOVMNB[-¼UGFO#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[JMFCBÛMBOUçZBHF§JO
1PMBSJ[FH¼OFćH¶[M¼LMFSJUBLçMEçÛçOEBH¶S¼ćTçOçSMçEçS
:BMOç[DBPQTJZPOFM$POOFDUFE%SJWF)J[NFUMFSJJMFCJSMJLUFTVOVMVS
(¶TUFSHFUBCMPTVOVO¼TUWFBMULçTNçOEBLPOUSBTUEJLJćMFS4BEFDF#.8*OEJWJEVBMJODFUBOFDJLMJ.FSJOPEFSJJMFCJSMJLUF

:BMOç[DB%BLPUBEFSJJMFCJSMJLUFTVOVMVS

%BIBBZSçOUçMçCJMHJJ§JOZBTBMOPUMBSVZVNMVMVL
ćVBESFTJ[JZBSFUFEJOXXXCNXDPNCMVFUPPUI



 Standart donanım
 Opsiyonel donanım
42 | 43 Donanım
JANTLAR VE LASTİKLER.
 
 
0
3æ+æ/"-#.8",4&46"3-"3*
 
 



 
 
 
 
 



 
 

[ 01 ] 18 inç, Yıldız kollu, 396 kodlu hafif alaşım jantlar, runflat lastiklerle, 8 J x 18, 225/45 R 18 lastiklerle. [ 02 ] 17 inç, Yıldız kollu, 394 kodlu hafif alaşım jantlar, 7,5 J x 17, 225/50 R 17
lastiklerle.1 [ 03 ] 17 inç, Yıldız kollu 393 kodlu hafif alaşım jantlar, 7,5 J x 17, 225/50 R 17 lastiklerle.2 [ 04 ] 18 inç, V kollu, 398 kodlu hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 18 225/45 R 18
lastikler, arkada 8,5 J x 18 255/40 R 18 lastiklerle3. [ 05 ] 18 inç Türbin stili 415 kodlu hafif alaşım jantlar, 8 J x 18, 225/45 R 18 lastiklerle. [ 06 ] 19 inç, Çift kollu 401 kodlu hafif alaşım jantlar,
karma lastiklerle, önde 8 J x 19, 225/40 R 19 lastiklerle, arkada 8,5 J x 19, 255/35 R 19 lastiklerle. [ 07 ] 19 inç BMW Individual, V kollu, 626 I kodlu, hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde
8 J x 19, 225/40 R 19 lastiklerle, arkada 8,5 J x 19, 255/35 R 19 lastiklerle. Hassas lazer işlemeli BMW Individual yazısı. [ 08 ] 18 inç, Çift kollu, 441 M kodlu, M hafif alaşım Demir Grisi
jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 18, 225/45 R 18 lastiklerle, arkada 8,5 J x 18, 255/40 R 18 lastiklerle. [ 09 ] 19 inç, Çift kollu, 442 M kodlu, M hafif alaşım çift renkli Orbit Grisi, parlak
tornalanmış jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 19, 225/40 R 19 lastiklerle, arkada 8,5 J x 19, 255/35 R 19 lastiklerle. [ 10 ] 20 inç BMW M Performance, Çift kollu, 405 M kodlu, hafif
alaşım çift renkli jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 20, 225/35 R 20 lastiklerle, arkada 8,5 J x 20, 255/30 R 20 lastiklerle.4 [ 11 ] 20 inç BMW M Performance, Çift kollu, 624 M kodlu, hafif
alaşım opak siyah renkli jantlar, karma lastiklerle, önde 8 J x 20, 225/35 R 20 lastiklerle, arkada 8,5 J x 20, 255/30 R 20 lastiklerle.4




i, i xDrive, d, d, d xDrive modellerinde standarttır.
i, i xDrive, i, i xDrive, d, d xDrive, d xDrive modellerinde standarttır.
Line'a uygun jantlar Temmuz 'ten itibaren sunulacaktır.
Jant çeşitlerini Orijinal BMW Aksesuarları olarak şu adreste bulabilirsiniz:www.bmw.com/accessories
 Standart donanım
 Opsiyonel donanım
<>JO§ÇJGULPMMV.LPEMVIBGJGBMBćçNKBOUMBSTJZBI#.8UBCBOEFTUFLTJTUFNJWF#.8QPSUCBHBK<>ÇFLJ%FNJSJOF6ZHVO#JTJLMFU&#JTJLMFU5BćçZçD缧BEFEFLBEBSCJTJLMFU
UBćçZBCJMJS<>%PLVNBQBTQBTMBS-¼LTUBNPUVSVSWFLJSUVUNB[,PZVTJZBIQBTQBTWF#.8MPHPMVNFUBMFLQBS§BTçZMBM¼LTNPEFM<>#.8ÇPDVL,PMUVÛVJLJSFOLPMBSBLNFWDVUUVS
<>#BHBKC¶M¼N¼J§JO4JZBI#FK#.8LBZNBZç¶OMFZJDJQBTQBTWF4JZBI#FKLBUMBOçSLVUV<>5FMFGPOLVMMBONBLWFN¼[JLEJOMFNFLJ§JO4OBQJOBEBQU¶S<>:PMDVMVLWF,POGPSTJTUFNJ
LBUMBOçSUFQTJBSLBEBLJZPMDVMBSBFćZBMBSçOçZFSMFćUJSFCJMFDFLMFSJCJSZ¼[FZTBÛMBSFÛJNJWFZ¼LTFLMJÛJBZBSMBOBCJMJS
#JS§PLLBUFHPSJEF0SJKJOBM#.8"LTFTVBSMBSçNFWDVUUVSæ§UBTBSçNEçćUBTBSçNJMFUJćJNWFCJMHJUBćçNBWFCBHBKC¶M¼N¼§¶[¼NMFSJ0SJKJOBM#.8"LTFTVBSMBSçOçOU¼N¼S¼OZFMQB[FTJIBLLçOEBCJMHJ
J§JOTJ[FUBWTJZFMFSEFCVMVONBLUBONFNOVOJZFUEVZBDBLWFTJ[FLBQTBNMçCJSCSPć¼STVOBDBLPMBO#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[MBUFNBTBHF§JO%BIBGB[MBCJMHJJ§JOćVBESFTJ[JZBSFU
FEJOXXXCNXDPNBDDFTTPSJFT
44 | 45 Renkler
GÖVDE RENKLERİ.
#.8*/%*7*%6"-
 Opak 300 Alp Beyazı1
 Metalik A96 Mineral Beyazı
 Metalik A89 İmperial Mavi, Parlak Efektli
#.8*OEJWJEVBM9NFUBMJL4JUSJO4JZBIç
#.8*OEJWJEVBM9NFUBMJL%POVL#SPO[
 Opak 668 Siyah
 Metalik 481 Kalahari Beji
 Metalik B39 Mineral Grisi1
#.8*OEJWJEVBM9NFUBMJL"Z5Bćç
#.8*OEJWJEVBM.FUBMJL%POVL1BSMBL#FZB[
#.8*OEJWJEVBM.FUBMJL%POVL(¼N¼ć
.410351",&5
 Metalik 475 Safir Siyahı1
 Metalik B53 Işıltılı Kahverengi
 Metalik B65 Jatoba
#.8*OEJWJEVBM9NFUBMJL5BO[BOJU.BWJTJ
#.8*OEJWJEVBMNFUBMJL%POVL,BćNJS(¼N¼ć¼
.FUBMJL#&TUPSJM.BWJTJ
 Metalik A75 Melbourne Kırmızısı
 Metalik A83 Buzul Gümüşü1
 Metalik B38 Gece Mavisi
#.8*OEJWJEVBM9NFUBMJL1JSJU,BIWFSFOHJTJ
#.8*OEJWJEVBMNFUBMJL#V[(SJTJ
.FUBMJL,BSCPO4JZBIç
BMW 4 SERİSİ GRAN COUPÉ EN SEVDİĞİNİZ RENKTE.
ŞİMDİ ONLINE OLARAK KEŞFEDİN.
 Standart donanım
 Opsiyonel donanım
<#BTLçSFOLMFSJ>:VLBSçEBCBTçMçPMBOSFOLMFS#.8OJ[FBJUSFOLWFNBM[FNFMFSIBLLçOEBCJSJMLJ[MFOJNTVONB
BNBDçUBćçS#VOVOMBCJSMJLUFCBTçMçCFMHFMFSJOSFOLMFSJOE¶ćFNFMFSJOWFJ§LBQMBNBSFOLMFSJOJOHFS§FL
H¶S¼O¼N¼O¼CJSFCJSZBOTçUBNBZBCJMFDFÛJH¶[MFNMFONJćUJS#VOFEFOMFUFSDJIFUUJÛJOJ[SFOLTF§FOFLMFSJ
LPOVTVOEB#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[BEBOçćNBOç[çUBWTJZFFEJZPSV[4J[FPSJKJOBMSFOL
TF§FOFLMFSJOJH¶TUFSNFLUFOWF¶[FMUBMFQMFSJOJ[LPOVTVOEBZBSEçNDçPMNBLUBOC¼Z¼LNVUMVMVLEVZBDBLMBSEçS
.4QPSU1BLFUJMFTVOVMVS

46 | 47 Renkler
İÇ TASARIM RENKLERİ.
KUMAŞ
DERİ
KUMAŞ/DERİ
DÖŞEME
Sunulduğu modeller
Sunulduğu modeller
 Temel model
Move kumaş
BDAT Antrasit
 M Sport paket
Hexagon kumaş/
Alcantara döşeme
HAAT Antrasit
 Sport Line
Track kumaş
BEL2 kırmızı vurgulu
Antrasit
 Temel model
 Sport Line
Breeze kumaş/deri
döşeme
CBAT Antrasit,
Siyah iç tasarım rengiyle
 Sport Line
Track kumaş
BEL1 gri vurgulu
Antrasit
 Temel model
 Sport Line
Breeze kumaş/deri
döşeme
CBOP İstiridye, Siyah iç
tasarım rengiyle
BMW INDIVIDUAL DERİ
Sunulduğu modeller
6[VOZBEBLçTBT¼SFMJOPSNBMLVMMBOçNEBIJE¶ćFNFEFHFSJE¶O¼MNF[IBTBSBZPMB§BCJMJS#VEVSVN¶[FMMJLMF
SFOLCçSBLBOLVNBćUBOZBQçMNçćLçZBGFULVMMBOçNçOEBOLBZOBLMBOBCJMJS
æ§UBTBSçNSFOHJTF§JMFOE¶ćFNFZFCBÛMçEçS
æÇ,"1-"."-"3
Sunulduğu modeller
4VOVMEVÛVNPEFMMFS
4VOVMEVÛVNPEFMMFS
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Dakota deri
LCSW Siyah
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
BMW Individual ince
tanecikli Merino deri
ZAOW Opal Beyazı2
5FNFMNPEFM
$(
.BU4BUFO(¼N¼ć
-VYVSZ-JOF
#%.
%FTFOMJ$FWJ[JODFBIćBQ
LBQMBNB1BSMBLæODJ,SPN
WVSHV§J[HJMFSJZMF
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Dakota deri
LCDF Veneto Beji
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
BMW Individual ince
tanecikli Merino deri
ZAG8 Altın Kahverengi2
4QPSU-JOF
"5%/
1BSMBL4JZBINBU.FSDBO
,çSNç[çWVSHV§J[HJTJJMF
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
&;%.
%JćCVEBL"OUSBTJUJODF
BIćBQLBQMBNBNFUBM
JćMFNFMJ1BSMBLæODJ,SPN
WVSHV§J[HJMFSJZMF
 Sport Line
Dakota deri
LCL3 kırmızı vurgulu Siyah
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
BMW Individual ince tanecikli Merino deri
ZAML Hindistan Cevizi2
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
"%%.
æODF;çNQBSBMç"M¼NJOZVN
QBSMBL,SPNWVSHV§J[HJMF
SJZMF
#.8*/%*7*%6"-
æÇ,"1-"."-"3
4VOVMEVÛVNPEFMMFS
 Sport Line
 M Sport paket
Dakota deri
LCL5 Siyah vurgulu
Mercan Kırmızısı, gösterge
paneli alt kısmı Mercan
Kırmızısı
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
BMW Individual ince tanecikli Merino deri
ZAKS Kaşmir Beji2
4QPSU-JOF
"%%/
æODF;çNQBSBMç"M¼NJOZVN
PQBL.FSDBO,çSNç[çTç
WVSHV§J[HJMFSJZMF
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
#.8*OEJWJEVBM
J§LBQMBNB
9&1JBOP4JZBI
1BSMBL,SPNæODJWVSHV
§J[HJMFSJZMF
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Dakota deri
LCOM İstiridye, koyu
İstiridye vurgulu, Siyah
iç tasarım rengiyle
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
BMW Individual ince tanecikli Merino deri
ZASW Siyah2
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
"%%-
æODF;çNQBSBMç"M¼NJOZVN
QBSMBL4JZBIWVSHV§J[HJMF
SJZMF
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
#.8*OEJWJEVBM
J§LBQMBNB
9&9,¼MUBOFDJLMJJODFBI
ćBQLBQMBNB1BSMBL,SPN
WVSHVMV
 Luxury Line
 Sport Line
Dakota deri
LCLZ Siyah, özel dikişli
.4QPSUQBLFU
.3%9
"M¼NJOZVN)FYBHPONBU
&TUPSJM.BWJTJWVSHV§J[HJMF
SJZMF
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
#.8*OEJWJEVBM
J§LBQMBNB
9&,PZV,FTUBOFJODFBI
ćBQLBQMBNB1BSMBL,SPN
WVSHVMV
 Luxury Line
 Sport Line
Dakota deri
LCLY Veneto Beji,
özel dikişli
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Siyah
.4QPSUQBLFU
.3%"M¼NJOZVN)FYBHPO
QBSMBL4JZBIWVSHV§J[HJMF
SJZMF
 Luxury Line
Dakota deri
LCLX Saddle Kahverengi,
özel dikişli, gösterge paneli
alt kısmı Saddle Kahverengi
 Temel model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Veneto Beji
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
"#%.
%FTFOMJ$FWJ[JODFBIćBQ
LBQMBNB1BSMBLæODJ,SPN
WVSHV§J[HJMFSJZMF
 Temel Model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket
Dakota deri
LCEW Fildişi Beyazı,
Siyah iç tasarım rengiyle
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
$&%.
æODF§J[HJMJ"OUSBTJUJODF
BIćBQLBQMBNB1BSMBLæODJ
,SPNWVSHV§J[HJMFSJZMF
İÇ TASARIM RENKLERİ
Sunulduğu modeller
 Opsiyonel donanım
4VOVMEVÛVNPEFMMFS
5FNFMNPEFM
-VYVSZ-JOF
4QPSU-JOF
.4QPSUQBLFU
#.8*OEJWJEVBMUBWBO
LBQMBNBTç
"OUSBTJU
(¶TUFSHFQBOFMJOJOBMULçTNçWF¼TULPMLBQMBNBQBOFMMFSJJ§UBTBSçNSFOHJOEFEJS#.8*OEJWJEVBMLPOUSBTUEJLJćMJWFGJUJMMJJODFUBOFDJLMJHFOJć.FSJOPEFSJE¶ćFNFMFSCBćEBZBNBMBSçLBQçLBQMBNBMBSçLBQçLPMEBZBNBMBSçWFPSUBLPM
EBZBNBTçEBIJM¶OWFBSLBLPMUVLMBSçJ§FSJSÖOWFBSLBLPMUVLCBćEBZBNBMBSçOçOGJUJMMFSJLPOUSBTUSFOLUFEJS

 Standart donanım
5"7"/,"1-"."4*
EY%SJWF
d xDrive
E
EY%SJWF
d
d xDrive
E
EY%SJWF
d
d xDrive
E
d
J
JY%SJWF
i
i xDrive
J
JY%SJWF
i
i xDrive
J
JY%SJWF
i
i xDrive
48 | 49 Teknik veriler
Boş, AB
kg
 []
 []
 []
 []
 []
[]
–
Boş, AB (xDrive)
kg
 []
 []
 []
–
 []
[]
[]
37
38
38
38
37
38
38
+Y
+Y
+Y
+Y
+Y
+Y
İzin verilen maksimum
kg
 []
 []
 []
 []
 []
[]
–
+Y
)BfiGBMBćçN
)BfiGBMBćçN
)BfiGBMBćçN
)BfiGBMBćçN
-JHIUBMMPZ
)BfiGBMBćçN
)BfiGBMBćçN
İzin verilen maksimum (xDrive)
kg
 []
 []
 []
–
 []
[]
[]
İzin verilen yük
kg







İzin verilen aks yükü, ön/arka
kg
/
/
/
/
/
/
/
"L¼LBQBTJUFTJ
"I







İzin verilen tavan yükü
kg







"MUFSOBU¶S§çLçćç
"







İzin verilen römork yükü, frensiz, 
kg







8







İzin verilen römork yükü, frenli, maks. % eğim, 
kg
 []






İzin verilen römork yükü, frenli, maks. % eğim, 
kg
 []






İzin verilen çeki demiri yükü
+BOUMBS
Ağırlık
kg







Depo kapasitesi (yaklaşık)
l







Bagaj bölümü kapasitesi. Koltuklar dik/katlanmış
l
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Motor, 
-BTUJLCPZVUMBSç
+BOUCPZVUMBSç
.BM[FNF
&MFLUSJLTJTUFNJ
#
FMJSUJMFOSBLBNBEPMVZBLçUEFQPTVLHT¼S¼D¼WFLHCBHBKEBIJMEJS#PćBÛçSMçLTUBOEBSUEPOBOçNB
TBIJQPUPNPCJMMFSJ§JOHF§FSMJEJS0QTJZPOFMEPOBOçNCVSBLBNçZ¼LTFMUFCJMJS

#
VSBLBNMBSY%SJWFCVMVOBONPEFMMFSEFGBSLMçPMBCJMJS

3
¶NPSLVOUPQMBNBÛçSMçÛçNBLTJNVNJ[JOWFSJMFO§FLNFZ¼L¼H¶[¶O¼OEFCVMVOEVSVMBSBLNBLTJNVN
S¶NPSLZ¼L¼O¼BćNBNBMçEçS

#
.830/LVSćVOTV[T¼QFSCFO[JOLVMMBOçMNBTçOçUBWTJZFFUNFLUFEJS,VSćVOTV[30/WFNBLTJNVN
FUBOPMJ§FSJÛJOFTBIJQEBIBZ¼LTFLZBLçUEBLVMMBOçMBCJMJS(¼§WFU¼LFUJNEFÛFSMFSJ30/ZBLçUJ§JO
HF§FSMJEJS

#
¼U¼ONPUPSMBS&6FNJTZPOTUBOEBSEçZMBVZVNMVEVS:BLçUU¼LFUJNJNFTBGFOJOZBLMBćçL¼§UFCJSJOJOćFIJS
USBGJÛJOEF¼§UFJLJTJOJOJTFćFIJSEçćçOEBLBUFEJMEJÛJ&$&T¼S¼ćE¶OH¼T¼OFVZHVOćFLJMEFCFMJSMFONJćUJSLBU
FEJMFONFTBGFCB[çOEB
$0FNJTZPOVZBLçUU¼LFUJNJOFFLPMBSBL¶M§¼M¼S

:BLçUU¼LFUJNJWF$0FNJTZPOVEFÛFSMFSJTF§JMFOKBOUMBTUJLCPZVUVOBCBÛMçEçS0QTJZPOFMEPOBOçNCV
SBLBNMBSçZ¼LTFMUFCJMJS"ZSçOUçMçCJMHJJ§JOM¼UGFO#PSVTBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[BEBOçćçO

&MFLUSPOJLPMBSBLTçOçSMBONçćUçS

5
BWBOBOUFOJEBIJMZ¼LTFLMJLNNEJSY%SJWFCVMVOBONPEFMMFSEFZ¼LTFLMJLNNѳEJS

<>J§JOEFLJEFÛFSMFSTFLJ[JMFSJ4UFQUSPOJDćBO[çNBOMçPUPNPCJMMFSJ§JOHF§FSMJEJS
Silindir/valf
Hacim
cc
Strok/çap







,/,
,/,
,/,
,/,
,/,
,/,
,/,
kW/dev/dak
/–
/–
/–
/
/
/
/
(bg/dev/dak)
(/–) (/–) (/–)
(/)
(/)
(/)
(/)
mm
Azami güç
Azami tork
Nm/dev/dak
Sıkıştırma oranı
:
/–
/–
/–
/–
/–
/–
/–
,
,
,
,
,
,
,
I/II/III:
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
IV/V/VI:
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
–/–/,
–/–/,
–/–/,
–/–/,
–/–/,
,/,/,
,/,/,
,
,
,
,
,
,
,
VII/VIII/R:
:

1389
Son dişli oranı
9
44
Standart şanzıman oranları
1
0
11
Şanzıman
Performans
Azami hız
km/sa
 []
 []
 []
 []
 []
[]
–
Azami hız (xDrive)
km/sa
 []
 []
 []
–
 []
[]
[]
Hızlanma  –km/sa
Hızlanma  –km/sa (xDrive)
./. viteste -km/sa hızlanma (standart şanzıman ile)

sn
, [,]
, [,]
, [,]
, [,]
, [,]
[,]
–
sn
, [,]
, [,]
, [,]
–
, [,]
[,]
[,]
sn.
–/,
–/,
–/,
–/,
–/,
–
–

1545
1825


787

2810

1041

4638
l/km
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
[,–,]
–
Şehir dışı
l/km
,–,
[,–,]
,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
[,–,]
–
Karma
l/km
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
[,–,]
–
g/km
–
[–]
–
[–]
–
[–]
–
[–]
–
[–]
[–]
–
Şehir içi
l/km
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
–
,–,
[,–,]
[,–,]
[,]
Şehir dışı
l/km
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
–
,–,
[,–,]
[,–,]
[,–,]
Karma
l/km
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
,–,
[,–,]
–
,–,
[,–,]
[,–,]
[,–,]
g/km
–
[–]
–
[–]
–
[–]
–
–
[–]
[–]
[–]
CO emisyonu
Yakıt tüketimi xDrive, , 
CO emisyonu

1594

2017
ÇJ[JNMFSEFLJU¼NCPZVUMBSNJMJNFUSFDJOTJOEFOWFSJMNJćUJS
1444

Şehir içi

1447
Yakıt tüketimi, , 
50 | 51 BMW Servis
BMW YETKİLİ SERVİSLERİNDE EKSİKSİZ BAKIM:
Bir BMW satın aldığınızda üstün servis ve kapsamlı müşteri memnuniyeti beklemek
hakkınızdır. Örneğin Duruma Bağlı Servis (CBS), hizmet sıvılarının seviyelerini
ve aşınabilir parçaların durumunu bağımsız biçimde izler ve otomobilin servise
ihtiyacı olduğunda ekranda bir uyarı mesajı görüntüler. Böylece BMW Yetkili Servisine
yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunda gidersiniz. Servise gittiğinizde de,
nitelikli BMW servis danışmanları en yeni atölye teknolojilerini ve yalnızca
Orijinal BMW Parçalarını kullanarak otomobilinizin bakımını yapar. Bu hizmet
size sınırsız sürüş keyfi sunmak amacıyla dünya genelinde ’den fazla ülkede
size her an hizmete hazır . BMW Yetkili Servisi tarafından sunulur.
BMW YETKİLİ SERVİSİ.
BMW Service Inclusive*:
BMW Service Inclusive yeni BMW’nizin
verdiği sürüş keyfinden sınırsız olarak
faydalanabilmenizi sağlar. Farklı garanti
paketleri ve çeşitli sözleşme süreleri seçebilirsiniz. Bakım, inceleme ve yıpranma
sözleşme süresince teminat altındadır.
Elbette herhangi bir onarım gerekmesi
durumunda Orijinal BMW parçaları kullanılır. BMW Service Inclusive yalnızca
bulunduğunuz ülkede değil, dünya genelinde tüm katılımcı BMW Yetkili Servis
ortaklarında mevcuttur. Daha fazla bilgi
için: www.bmw.com/serviceinclusive
(&-&$&Úæ
4036.-6-6,-"
Ć&,æ--&/%æ3.&,
BMW FİNANSAL HİZMETLER.
BMW Mobil Servis: Bir arıza durumunda BMW Mobil Servis  saat hizmetinizdedir. Özel eğitimli BMW teknisyenleri,
BMW’nizi mümkün olan en kısa sürede
yollara geri kazandırmak üzere gerek telefonda gerekse yerinde gereken her türlü
desteği vermeye hazır. Bunun yanında,
kaza ya da hırsızlık durumunda yararlanabileceğiniz, ülkeye özel kapsamlı mobilite paketleri de sunulmaktadır. Bir kaza
durumunda, BMW Acil Durum veya Yol
Yardım Hattı’na bağlanabilirsiniz. Polisi,
ambulansı veya çekiciyi aramak, yedek
otomobil bulmak, sigorta şirketinize haber vermek gibi birçok işi sizin yerinize
biz üstleniyoruz. Daha fazla bilgi için:
www.bmw.com/mobileservice
BMW TeleServices: Duruma Bağlı Servis ile ekran üzerinde bir sonraki servis
randevunuzdan otomatik olarak haberdar
edilirsiniz. İzin vermeniz durumunda, analiz için gereken en önemli otomobil verileri
otomatik olarak BMW’nize aktarılır. Görevli
BMW Yetkili Servisiniz bu bilgilere erişerek, gerektiği takdirde bir servis randevusu kararlaştırmak üzere sizinle ücretsiz
olarak iletişime geçer. BMW TeleServices
erişimi için otomobilinizde opsiyonel Akıllı
Acil Durum Çağrısı veya ConnectedDrive
Hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmet, gerekirse istediğiniz an devre dışı bırakılabilir. Konu hakkında daha fazla bilgi için:
www.bmw.com/teleservices
BMW Finansal Hizmetler: Özel
finansman: BMW Finansal Hizmetler
size cazip kiralama, finansman ve sigorta paketleri sunar. Daha fazla bilgi için
www.premiumfinance.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya size özel
teklifler için Borusan Otomotiv BMW
Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçebilirsiniz.
BMW DENEYİMİ.
BMW TV
BMW TV*: www.bmw.tv
BMW markasını her yönüyle deneyimlemenizi sağlar. Filmler, portreler ve arka
plan raporları, otomobiller, yenilikler, spor
ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler sunar.
BMW Sürüş Deneyimi: BMW’nizi ne
kadar iyi kontrol ederseniz, sürmekten
o kadar keyif alırsınız. Çeşitli zeminlerde
bir otomobilin sınırlarına ulaşmanın ne
anlama geldiğini kendiniz öğrenmek istiyorsanız eğitim kurslarımıza katılın ve
en zorlu durumlarda otomobilinizi kontrol etmek için ne yapmanız gerektiğini
öğrenin. Daha fazla bilgi için:
www.bmw-drivingexperience.com
BMW Welt: Otomobilinizi teslim almak
ya da yalnızca markanın büyüleyici dünyasıyla tanışmak için BMW Welt’i ziyaret etmek asla unutamayacağınız bir deneyim
olacaktır. Yeni otomobilinizi teslim almak
için üç seçenekten birini tercih edebilirsiniz: Premium Compact, Premium ya da
Premium Plus. BMW Welt’i online olarak
ziyaret etmek için:
www.bmw-welt.com/en
BMW Magazine: BMW Magazine’de
çarpıcı görüntüler eşliğinde en yeni
BMW modellerini keşfedin. Yeni moda
tasarımları, tatil mekanlarını ve modern
yaşamın zenginliklerini tanıyın. Yenilikçi
fikirleriyle dünyayı değiştiren insanlarla
karşılaşın. Daha fazla bilgi için:
www.bmw.com/magazine
* Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan
Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçiniz.
ZçMçOEB#.8(SPVQCJSLF[EBIB%PX+POFT
%¼OZBWF"WSVQB4¼SE¼S¼MFCJMJSMJL&OEFLTMFSJOFHJSNFZJ
CBćBSEçWFE¼OZB§BQçOEBT¼SE¼S¼MFCJMJSMJÛJFO§PLEFT
UFLMFZFOPUPNPUJWćJSLFUMFSJOEFOCJSJPMBSBLEFÛFSMFOEJ
SJMEJ7FSJNMJPUPNPCJMLPOTFQUMFSJOJOHFMJćUJSJMNFTJWF
HFSJE¶O¼ć¼N¼EFJ§FSFOEPÛBZMBEPTU¼SFUJNT¼SF§
MFSJN¼IFOEJTMJLGFMTFGFNJ[JOUFNFMJOJPMVćUVSNBLUBEçS
#.8&GfiDJFOU%ZOBNJDTTUBOEBSUMBSçѳUFOCVH¼OF
"WSVQBѳEBLJZFOJBSB§fiMPNV[VO$0FNJTZPOVOV
PSBOçOEBB[BMUNBNç[çTBÛMBNçćUçSÜSFUJNEFLVMMBOEçÛç
Nç[TVWFFOFSKJHJCJLBZOBLMBSçONJLUBSçOçEBWF
ZçMMBSçBSBTçOEBPSBOçOEBB[BMUNBZçIFEFflJ
ZPSV[4UFZSѳEFLJNPUPS¼SFUJNGBCSJLBNç[ѳEFO
CVZBOBBUçLTVPMVćUVSNBNBLUBEçS7FFMCFUUFC¼U¼O
PUPNPCJMMFSJNJ[V[VOT¼SFMJLVMMBOçN¶N¼SMFSJOJOTP
OVOEBLPMBZWFFLPOPNJLCJSćFLJMEFHFSJE¶O¼ćU¼S¼
MFDFLćFLJMEFUBTBSMBOçZPS-¼UGFOLVMMBOçN¶NS¼TPOB
FSFOPUPNPCJMJOJ[MFJMHJMJIFSU¼SM¼LPOVIBLLçOEB#PSV
TBO0UPNPUJW#.8:FULJMJ4BUçDçOç[JMFUFNBTBHF§JO
%BIBGB[MBCJMHJJ§JOXFCTBZGBMBSçNç[ç[JZBSFUFEFCJMJSTJOJ[
XXXCNXDPN&GfiDJFOU%ZOBNJDT
XXXCNXHSPVQDPNSFTQPOTJCJMJUZ
XXXCNXDPNSFDZDMJOH
BMW hakkında
daha fazla bilgi için
www.bmw.com.tr
Sheer
Driving Pleasure
Bu katalogda gösterilen modeller BMW AG'nin Almanya pazarı için ürettiği otomobillerin teknik
özelliklerini ve yapılandırmalarını (standart veya opsiyonel donanım) yansıtır. Diğer pazarların özel
şartlarına uygun olarak, farklı modeller için kullanıma sunulan standart ve opsiyonel donanım ve
konfigürasyonlarda bu kitapçıkta belirtilenlere göre değişiklikler olabilir. Ülkeye özgü otomobil
versiyonları hakkında daha kesin bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile
bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.
© BMW AG Münih, Almanya. BMW AG, Münih'in yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen
kopyalanamaz.
       BB. Baskı Almanya .
BMW recommends
Original BMW Quality Oil.

Benzer belgeler

E-kataloğu indirin

E-kataloğu indirin 'SFO&OFSKJTJ(FSJ,B[BOçNçBMUFSOBU¶S¼OOPSNBMPMBSBLTBEFDFT¼S¼D¼BZBÛçOçHB[QFEBMçOEBOZBEBGSFOEFO§FLUJÛJOEFFMFLUSJL¼SFUNFTJWFC¶ZMFDF GB[MBLJOFUJLFOFSKJZJBL¼Z¼ćBSKFUNFLJ§JOLVMMB...

Detaylı