USER / ROOT

Transkript

USER / ROOT
USER / ROOT
KOMUT
#
adduser
#
passwd
#-$
man
#-$
*
#-$
#-$
?
pwd
#-$
cd
#-$
ls
#-$
cat
#-$
less
#-$
cp
#-$
mv
#-$
rm
AÇIKLAMA
Kullanıcı hesabı açmak için
kullanılır.
Kullanıcı password tanımlamak için
kullanılır.
linux komutları hakkında bilgi
almak için kullanılır.
Sıfır dahil olmak üzere herhangi
sayı yada karakter yerine geçer.
tek bir karakter yerine geçer
Bulunduğumuz dizini görmek için
kullanılır.
Belirtilen dizine geçmek için
kullanılır.
dosya ve dizinleri listelemek için
kullanılır.
ÖRNEK
adduser
passwd umit (kullanıcı sadece kendi
parolasını değiştirebilir.)
man passwd (passwd komutu hakkında
geniş bilgi verir)
rm * (bütün dosyaları siler)
pwd
cd /home/umit
cd ~ (home dizinine geçmek için)
ls –a (normalde görünmeyen dizin ve
dosyaları listeler)
ls –l (dosyalar hakkında tüm bilgiyi verir)
Tüm dosyayı ekrana yazdırmak için cat readme
kullanılır.
dosyanın içeriğini görmek için
less /etc/ftpaccess
kullanılır.
dosyaları kopyalamak için
cp yazı.txt /tmp
kullanılır.
-r (bir dizini kopyalamak için kullanılır.)
dosya ve dizinleri taşımak için
mv yazı.txt home/benim
kullanılır.
dosyaların silinmesi için kullanılır. rm –i readme
rm –rf umit (onay almadan belirtilen dizini
siler)
#-$
echo
#-$
ps
#-$
chmod
#
chown
#
mount
#
umount
#-$
eject
#
mkfs
#
fsck
o an hangi kabuk üzerinde
bulunduğumuzu öğrenmek için
kullanılır.
sistemde o an çalışan programların
listesini görmek için kullanılır.
dosyanın izinlerini değiştirmek için
kullanılır.
dosyanın sahibini değiştirmek için
kullanılır.
bir dosya sistemini kullanılabilmesi
için boş bir dizin altına yerleştirir.
bir dosya sistemini erişilmez kılmak
için kullanılır.
cd-romu umount etmek için
kullanılır.
dosya sistemini oluşturmak için
kullanılır.
ext2 formatlı alanları kontrol eder.
Diskte bozulma ve veri kaybını en
rm * (bulunulan dizindeki tüm dosyaları
siler)
echo #SHELL
ps –aux (ayrıntılı olarak gösterir)
chmod –r deneme (dosyanın okuma iznini
kaldırır)
chown umit deneme
mount –t vfat /dev/hda1 /mnt/disk
umount /mnt/disk
eject
mkfs ext2 /dev/hda3
mkfs ext2 /dev/fd0 1440
fsck /dev/hda2
#
ln
#-$
tar
aza indirmek için kullanılır.
sembolik bağlantı yapmak için
kullanılır. Sabit bağlantı kurulacak
ise –s parametresi kullanılmaz.
ln -s bu bağlantının sembolik olacağını
işaret eder.
ln –s /usr/src/linux linux
dosya arşivlemek için kullanılır. Bir -c alt dizinlerle birlikte
dizin ve alt dizinleri genellikle
arşivlemek için kullanılır.
-f hangi dosyaya yazılacağını belirtir.
-r daha önce yaratılmış bir arşive dosya
eklemek için kullanılır.
tar –cf arsiv.tar /tmp
-x dosyayı açmak için kullanılır.
tar –xf arsiv.tar
-t dosyanın içeriğini görmek için kullanılır.
tar –tf arsiv.tar
-v hangi dosyaların açıldığınıekranda
gösterir
tar –cfv tmp.tar /tmp
arşivlenen dosyayı diskete kaydetmek için
tar –cf /dev/fd0 /tmp
disketten açmak için
#-$
# -$
#
gzip
compress
file
#-$
#-$
bzip2
find
#-$
mc
#-$
pico
dosya sıkıştırmak için kullanılır.
tar –xf /dev/fd0
gzip elvis
dosyayı sıkıştırmak için kullanılır.
gunzip elvis (sıkıştırmış dosyayı açmak
için kullanılır.)
compress web.html
bir dosyanın uzantısında ne tür bir
dosya olduğunu bulmak için
kullanılır.
gzipten daha fazla sıkıştırma sağlar
dizinde dosya bulmak için
kullanılır.
midnigt commander DOS altında
çalışan nc nin benzeri
kolay kullanımlı metin düzenleyici
tüm komutlar control tuşu ile
verilir.
uncompress web.html.z (sıkıştırılmış
dosyayı açmak için)
file tmp.gz
bzip2 rapor
find . –name “*.html”
find /home/umit –name “sce”
mc
pico
#-$
id
bir kullanıcının kullanıcı kimliğini id
öğrenmek için kullanılır.
bir dosyanın içeriğini görüntülemek more metin1.txt
için kullanılır.
dosya oluşturmak için kullanılır.
cat > dosya1
#-$
more
#-$
cat
#-$
startx
x window sistemini başlatmak için
kullanılır.
#
groups
bir kullanıcının hangi grupta
olduğunu öğrenmek için kullanılır.
groups umit
#
groupadd
sisteme group eklemek için
kullanılır.
groupadd staj
#
gpasswd
bir kullanıcıyı açılan bir gruba
yerleştirmek için kullanılır.
gpasswd –a umit staj
#
groupdel
kullanıcı grubunun silinmesi için
kullanılır.
groupdel staj
#
userdel
kullanıcı hesabının silinmesi için
kullanılır.
userdel –r umit
ctrl-d (dosyayı sonlandırır)
startx
-r (kullanıcının ev dizinini silmek için
kullanılır.)
reboot
#-$
reboot
sistemi kapatıp açmak için
kullanılır.
#
setup
donanımsal ayarları kabuktan
yapmak için kullanılır.
setup
#
Xconfigurator
ekran kartı ayarlarını yapmak için
kullanılır.
Xconfigurator
#
mouseconfig
mouse ayarlarını yapmak için
kullanılır.
mouseconfig
Kaynak
http://tux.gen.tr/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3