bonded metalik toz boyalar - İBA KİMYA A.Ş. Elektrostatik Toz Boya

Transkript

bonded metalik toz boyalar - İBA KİMYA A.Ş. Elektrostatik Toz Boya
BONDED METALİK TOZ BOYALAR
ALİ KESİKOĞLU
Ar-Ge Yöneticisi
İBA KİMYA A .Ş.
1960’larda yaş boyaya alternatif olarak geliştirilen termoset toz boyalar organik
solvent kullanılmadan üretilmektedir. Bu özelliği çok önemli bir ekolojik fayda
sağlamaktadır.
Toz boya kuru ve serbest akışkan halde
uygulanan, dekoratif ve fonksiyonel olarak
kullanılan bir boyadır. Geleneksel yaş boya ile
toz boyanın en büyük farkı, toz boyanın reçine,
dolgu ve pigmentleri sarmak için solvent
gerektirmemesidir.
Toz
boya
genellikle
elektrostatik olarak uygulanır, daha sonra sert ve
düzgün bir yüzey için belli bir sıcaklık (120240°C) ve sürede fırınlanır (kürlenir). Geleneksel
boyalara göre daha sert bir yüzeye sahiptir.
Genel kullanım alanları,
beyaz eşya, ofis
mobilyaları, alüminyum doğramalar, çelik kapılar,
otomobil
parçaları,
sanayi
ekipmanları,
aydınlatma malzemeleri gibi metal yüzeylerdir.
Yeni teknolojiler toz boyanın mdf, plastik gibi
farklı yüzeylere de uygulanabilmesini sağlamıştır.
Metalik toz boyalar, parlayan ve metalin
görüntüsüne zenginlik katan boyalardır. İç ve dış
cephelerde mobilyalar, spor aletleri, aydınlatma
ekipmanları, alüminyum profiller, beyaz eşya gibi
yüzeylerde özel olarak geliştirilmiş metalik
görünümlü toz boyalar kullanılır. Ayrıca altın,
krom, gümüş görünümlü toz boyalar da
üretilmektedir. Metalik toz boya genellikle iki
farklı şekilde üretilir, toz boya ile metalik
pigmentin fiziksel olarak karıştırılması (kuru
karışım metodu) ve
toz boya ile metalik
pigmentin özel bir işlemden geçirilerek bir birine
yapıştırılarak karıştırılması (bonding metodu)
şeklindedir.
Neden Bonded Metalik Toz boya?
Piyasada yaygın olarak kullanılan metalik ürünler
kuru karışım metodu ile üretilenlerdir. Bunun en
önemli nedeni bonded ürünlere göre
fiyat
avantajı sağlamasıdır. Ancak kuru karışım
metodunun bazı dezavantajları vardır. Toz boya
ile metalik pigmentlerin yoğunluğu faklıdır (toz
boyalar 1,3-1,8 gr/cm³, metalik pigmentler 2,04,5 gr/cm³), bu fark fiziksel karışımlarda özellikle
titreşimde (taşıma sırasında), uygulamada, geri
dönüş boyasında ayrışmalara neden olmakta ve
son üründe homojen olmayan görüntüye neden
olmaktadır. Özellikle metalik toz boyama işlemi
uzun süre devam ediyorsa ayrışma zamanla
daha fazla olacaktır. Kuru karışım metodunda
fazla miktarda metalik görüntü istendiğinde,
formül
içindeki
metalik
pigment
miktarı
artacağından yukarıda belirtilen problemler
katlanarak artacak ve onaylanabilir ürün elde
etmek zorlaşacaktır. Bütün bu problemleri
gidermek için, özellikle metalik pigment oranı
yüksek olan ürünlerde, bonded toz boyalar
kullanmak çok büyük fayda sağlayacaktır.
Geleneksel kuru karışım tekniği ile
kıyaslandığında Bonded Metalik Toz
Boyaların avantajları :
Geri dönüşüm boyasının kullanılabilmesi
Taşıma ve uygulama sırasında ayrışma
olmaması
Uygulama sonunda homojen metalik
görünüm elde edilmesi
Kolay uygulanabilirlik
Yüksek oranda metalik pigment kullanımı
Tabanca ucunda daha az birikme
Çerçeve etkisi oluşumunda iyileşme
Geniş uygulama alanı
İBA Kimya Bonded Metalik toz boyalar belli bir
sıcaklıkta, metalik pigmentlerin özel bir işlemden
geçirilerek toz boya tanelerine yapıştırılmasıyla
elde edilen yüksek ışıltılı dekoratif görünüşlü
ürünlerdir. İBA Kimya bonded işlemini 2006
yılından beri kendi bünyesinde yapan nadir
üreticilerdendir. Bu şekilde müşteri taleplerini
kısa sürede cevap verebilmektedir.
Bu şekilde üretilmiş ürünlerde uygulama ve
taşıma esnasında ayrışma olmaz. Bonded
Metalik toz boyalar iç cephe ve dış cephe ürünler
olabilir. Çok sayıda renk ve yüzey görünümü
(Parlak, Yarıparlak, Yarımat, Mat ve İnce Pütürlü
vs.) seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunulan
Bonded Metalik Toz Boyalar yüksek teknolojili
ürünlerdir.
Bonded
Metalik
toz
boyalarda
boyanın
performansı yapılan bonding işleminin kalitesiyle
orantılıdır. Bunu anlamanın en pratik yöntemi,
çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili
elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle
çalışan Taramalı Elektron Mikroskobu veya SEM
(Scanning Electron Microscope) dir. Bu metod ile
yapılan yapıştırma işleminin ne oranda
gerçekleştiği
net
olarak
görülmekte
ve
gerektiğinde parametre değişiklikleri yapılarak
yüksek kalitede bonded metalik toz boyalar
üretilmektedir
Bonded Metalik Toz boyaların dayanımı
Bonded toz boyalarda dayanım kullanılan metalik
pigmentin ve toz boyanın dayanımıyla paraleldir.
Toz boya metalik ürünlerde ağırlıklı olarak
kullanılan metalik pigmentler, leafing alüminyum
pigmentler (yüzeye yayılan kromaj görünüm
veren), non-leafing alüminyum pigmentler (tek
tek ışıltılı görünüm veren), bakır ve çinko karışımı
altın ve bakır olarak adlandırılan pigmentler ve
sedef pigmentler. Bunların içinde en dayanıksız
olan leafing alüminyum pigmentlerdir. Bu
pigmentlerin kullanıldığı toz boya ne kadar
dayanıklı olursa olsun bu pigmentler kullanıldıysa
nem ile temasında ve dış ortamda metalik
pigment oksitlenerek kararma yapacaktır. Bu tip
metalik ürünlerde ikinci kat vernik toz boya
uygulanması gerekmektedir. En dayanıklı olanlar
ise sedef metalik pigmentlerdir. Bu tip pigmentler
dış ortam şartlarına ve genel amaçlı kimyasallara
karşı dayanıklıdır.
Bonded Metalik Toz Boyarın Uygulanması
Bonded Metalik toz boyalar normal boyalara göre
daha düşük voltaj ve tabanca mesafesi artırılarak
uygulanmalıdır. 40-60 kilovolt negatif gerilim
sağlayan
corona
elektrostatik
toz boya
tabancaları ile uygulanır. Yüksek oranda metalik
pigment içeren toz boyaların tribo sistem ile
uygulanması, bazı metalik pigmentlerin sürtünme
ile yüklenmemesinden ve tabanca parçalarında
aşınmaya neden olacağından tavsiye edilmez.
Yüzey Hazırlama
Her yüzey kaplamasında olduğu gibi Bonded
Metalik Toz Boyalarda uygulanmadan önce
metal malzemenin ön işlemden geçirilerek
hazırlanması gerekmektedir.Boyanın toplam
performansında doğru bir yüzey hazırlamanın
etkisi çok büyüktür. Ön işlemin üç ana amacı
vardır:
o
o
o
Yüzeyi tamamen temizlemek
Yüzeyi, uygulanacak boyaya uygun hale
getirmek
Yüzeyin korozyon dayanımını artırmak
Boyanacak malzeme türüne uygun ön işlemler:
Alüminyum:
Sarı kromat veya yeşil kromat/fosfat
Demir içerikli metaller:
Çinko fosfat veya demir fosfat
Çinko kaplı metaller:
Çinko fosfat veya kromat

Benzer belgeler

Ürün Teknik Bilgisi Chrome Premium- EP

Ürün Teknik Bilgisi Chrome Premium- EP Genel Özellikleri Kodu: FF64BC7657189GLX Chrome Premium Estetik kromaj görünüm Optimum metalik efekt Mükemmel genel özellikleriyle geniş uygulama alanı Çevreye daha az atık ve kirlenme

Detaylı