İndir - Interpon

Transkript

İndir - Interpon
Ürün Teknik Bilgi Formu
Toz Boyalar
Interpon 810
Ürün Tanımı
Interpon 810 serisi polyester kimyada TGIC kullanılmadan özel olarak yüksek dayanım gerektiren dış
ortam uygulamaları için tasarlanmıştır. Ciddi birçok şartnameye göre test edildiğinde mükemmel parlaklık
ve renk korunumu sağlamaktadır
Interpon 810 serisi toz boyalar parlak, mat, pütürlü, metalik veya diğer özel efektlerde değişik renklerde
sunulmaktadır. Müşteri isteklerine göre özel ürünler de sağlanmaktadır.
Toz Boya Özellikleri
Kimyasal Yapı
Parlaklık(60°)
Tanecik Boyutu
Yoğunluk
Depolama
Raf Ömrü
Kürlenme
Polyester
10-100
Elektrostatik uygulamalara uygun
1.200-1.800 g/cm3
25°C nin altında kuru direkt güneş ışığına maruz kalmayan koşullar
18 ay
180-200°C: 10 min (metal sıcaklığı)
Aşağıda verilen test sonuçları belirtilen laboratuar koşullarında uygulanmış mekanik ve kimyasal testlere
Test Koşulları
dayalıdır ve sadece kılavuz olması için verilmiştir. Ürünün gerçek performansı kullanıldığı yerdeki koşullara
bağlıdır.
Uygulama Yüzeyi
Mekanik Testler: Yağı alınmış çelik paneller
Kimyasal ve Dayanım Testleri: Yağı alınmış çelik paneller
Mekanik Testler
Ön yüzey işlem
Çinko fosfat
Film Kalınlığı
60-100 mikron
Pişirme
10’/180-200°C (metal sıcaklığı)
Yapışma
ISO 2409(2 mm çapraz kesim)
0
Erichsen
ISO 1520
≥ 6 mm
Film Sertliği
ISO2815 (Bucholz)
≥ 80
Darbe Direnci
ISO 6272 (Düz/Ters)
≥ 30kg.cm
Esneklik
ISO6860 (Konik Bükme)
Çatlama Yok
Akzo Nobel Boya A.Ş. Akçay Cad. No:144/1 Ege Serbest Bölgesi Gaziemir/ IZMIR
Tel: +90 232 3551800 Fax: +90 232 2521645 www.interpon.com
Copyright ©2004 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd.
Interpon AkzoNobel’in tescilli markasıdır.
Interpon 810
1
Yayım Tarihi: 14/08/2012
Kimyasal ve Dayanım
Testleri
Tuzlu Sis Dayanımı
ASTM B117-85 (250 saat)
Çizikten itibaren max. 2 mm pas ilerlemesi
Nem Direnci
ASTM D2247 (1000 saat)
Deliklenme ya da parlaklık kaybı yok
Damıtık Su Direnci
BS3900-F7(240 saat)
Deliklenme ya da parlaklık kaybı yok
Kimyasal Dayanım
Normal sıcaklıklarda genellikle birçok asit, alkali ve yağlara karşı
dirençlidir
Dış Dayanım
Renge bağlı olarak beş yıl Florida maruziyetinde dahi çok iyi renk ve
parlaklık korunumu sağlar.
Boyanacak çelik, alüminyum ya da Zintec yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeylerin demir
Ön Yüzey İşlem
fosfat ve özellikle çinko fosfatlanması paslanma dayanımını arttırır. Alüminyum parçalar kromatlama
gerektirebilir.
Uygulama
Interpon 810 serisi manüel ya da elektrostatik püskürtme ekipmanları ile uygulanabilir. Tribo ve korona
tesislere uygun olarak tasarlanabilir. Kullanılmayan toz boyalar uygun ekipmanlarla toplanıp yeniden geri
dönüşüm ile kazanılabilir.
Ek Bilgiler
Güvenlik Önlemleri
Interpon 810 serisi toz boyalar kolaylıkla çizilebilen ve üzerinde parmak izi kalabilen parlak aluminyum
efektinde mevcuttur. Boyanan malzemeler fiziksel ya da doğal hasar görmeye müsait ise üzerine vernik
uygulaması yapılması önerilir. Vernik uygulaması, metalik uygulamasından sonra iki saat içerisinde
yapılmalıdır ve metalik uygulaması yapılan parçalarla uğraşırken eldiven takılmalıdır. Metalik toz boyaların
kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için Akzo Nobel ile temasa geçiniz.
Toz boya kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Tozu solumayınız. Yetersiz
havalandırma koşullarında uygun solunum ekipmanları kullanınız. Data detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik
Bilgi Formuna başvurunuz.
Bu formdaki bilgiler ayrıntılı bilgi vermek amacıyla verilmemiştir. Yazılı onay almadan bu formda belirtilen
koşullar dışında uygulama yapan kişiler kendi risklerini taşırlar. Ürün hakkında verdiğimiz tüm önerilerin
doğru olduğundan emin olmaya çalışmamızla birlikte yüzey kalitesi veya ürünümüzün kalitesini etkileyen
birçok faktör kontrolümüz dışındadır. Bu nedenle özellikle aynı fikirde olduğumuzu belirtmediğimiz sürece
boya performansında meydana gelen herhangi bir problem ya da yanlış kullanım nedeniyle doğacak
hasarları kabul etmemekteyiz. Bu formdaki bilgileri tecrübemizin ve sürekli ürün geliştirme politikamızın
ışığı altında yaptığımız modifikasyonlara borçluyuz.
Akzo Nobel Boya A.Ş. Akçay Cad. No:144/1 Ege Serbest Bölgesi Gaziemir/ IZMIR
Tel: +90 232 3551800 Fax: +90 232 2521645 www.interpon.com
Copyright ©2004 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd.
Interpon AkzoNobel’in tescilli markasıdır.
Interpon 810
2
Yayım Tarihi: 14/08/2012

Benzer belgeler

Corro-Coat PE-F Series 2196,2197 and 2198

Corro-Coat PE-F Series 2196,2197 and 2198 koşullar dışında uygulama yapan kişiler kendi risklerini taşırlar. Ürün hakkında verdiğimiz tüm önerilerin doğru olduğundan emin olmaya çalışmamızla birlikte yüzey kalitesi veya ürünümüzün kalitesi...

Detaylı