Kullanıcı Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanıcı Kılavuzu
Roomba® 900
Kullanıcı Kılavuzu
TR
TR
İçindekiler
Önemli Emniyet Bilgileri........................................................................................................ 2
Kurulum Kılavuzu................................................................................................................... 6
iRobot HOME Uygulamasını Neden İndirmeliyim?............................................................. 7
Temel Kullanım Talimatları................................................................................................... 8
Roomba Evinizi Nasıl Temizler?.......................................................................................... 10
iRobot Roomba 900 Serisi’nin Anatomisi......................................................................... 14
Performans Optimizasyonu İçin İpuçları.......................................................................... 16
Dual Mode Virtual Wall Bariyerleri.................................................................................... 18
Düzenli Robot Bakımı.......................................................................................................... 20
Pil ve Şarj Bilgileri................................................................................................................. 26
Sorun Giderme..................................................................................................................... 28
Uygunluk Beyanı................................................................................................................... 30
iRobot Müşteri Hizmetleri.................................................................................................... 32
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
1
TR
Önemli Emniyet Bilgileri
BU CİHAZ 8 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR VEYA FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA AKLİ BECERİLERİ
SINIRLI OLAN VEYA DENEYİM VE BİLGİYE SAHİP OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN BU KİŞİLERİN
DENETİM ALTINDA OLMALARI VEYA CİHAZIN EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIMI HAKKINDA
GEREKLİ OLAN TALİMATLARIN VERİLMESİ VE CİHAZIN NEDEN OLACAĞI TEHLİKELERİN
ANLAŞILMASI KOŞULU İLE KULLANILABİLİR. ÇOCUKLAR CİHAZLA OYUN OYNAMAMALIDIR.
TEMİZLİK VE KULLANICI BAKIMLARI DENETİM ALTINDA OLMAYAN ÇOCUKLAR TARAFINDAN
YAPILMAMALIDIR.
DİKKAT: ROBOTUNUZUN ELEKTRONİK AKSAMLARINI, PİLİNİ YA DA HOME BASE OLARAK BİLİNEN
ENTEGRE ŞARJ YUVASINI AÇIK BIRAKMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI
VEYA ONARIMI YAPILABİLECEK BİLEŞEN BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İŞLERİ İÇİN YETKİN BAKIM
PERSONELİNE BAŞVURUN. LÜTFEN BİRLİKTE VERİLEN HOME BASE ÜNİTESİNİN STANDART ŞEBEKE
GERİLİMİ İLE UYUMLU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
2
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
TR
Yaralanma veya hasar riskini azaltmak için robotunuzu ayarlarken,
kullanırken ve robotunuzun bakımını yaparken bu emniyet önlemlerini
aklınızda tutun:
Genel Emniyet Talimatları
• Robotunuzu çalıştırmadan önce tüm emniyet ve çalıştırma
talimatlarını okuyun.
• Emniyet ve çalıştırma talimatlarını daha sonra başvurmak için
saklayın.
• R
obotunuz, pil, Home Base® ve kullanıcı kılavuzunda yer alan tüm
uyarıları dikkate alın.
Ürün veya ambalajındaki sembol aşağıdakileri belirtir:
Elektrikli aletleri ayrıştırılmamış kentsel atık olarak imha
etmeyin, ayrı toplama tesislerini kullanın. Mevcut toplama
sistemleri ile ilgili bilgi için yerel yetkilinizle irtibata geçin.
Elektrikli aletler atık sahası veya çöplüklere atılırsa, yeraltı
sularına tehlikeli maddeler sızabilir ve gıda zincirine
dahil olarak sağlığınıza zarar verebilir. Toplama, yeniden
kullanma ve geri dönüştürme programları konusunda
bilgi edinmek için lütfen yerel veya bölgesel atık yetkilisiyle
iletişim kurun.
• Tüm çalıştırma ve kullanım talimatlarına uyun.
• Düzenli bakımlar dışındaki tüm servis işlemleri için iRobot ile iletişim
kurun.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
3
TR
Kullanım Kısıtlamaları
• Robotunuz sadece iç mekanda kullanılmalıdır.
• R
obotunuz bir oyuncak değildir. Bu cihazın üzerine basmayın ve
çıkmayın.
• Robotunuz çalışırken küçük çocuklar ve ev hayvanları gözetim
altında tutulmalıdır.
• Robotunuzu oda sıcaklığında saklayın ve çalıştırın.
• iAdapt Camera'yı yalnızca su ile nemlendirilmiş bir bezle
temizleyin.
• B
u cihazı, yanmakta olan ya da duman çıkaran herhangi bir
nesneyi temizlemek için kullanmayın.
• B
u cihazı çamaşır suyu, boya, diğer kimyasallar veya herhangi bir
sıvıyı temizlemek için kullanmayın.
• C
ihazı kullanmadan önce giysi ve kağıt parçalarını toplayın; jaluzi
ve perde iplerini, elektrik kablolarını ve kırılabilecek nesneleri
yerden kaldırın. Cihaz bir elektrik kablosu üzerinden geçerken
kabloyu çekebilir ve bunun sonucunda masa veya raf üzerinde
bulunan bir obje düşebilir.
• Temizlenecek odanın balkonu varsa, balkon kapısının önüne fiziksel
bir engel yerleştirilerek cihazın balkona çıkması engellenerek
cihazın güvenli ortamda çalışması sağlanmalıdır.
4
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
• B
u cihaz, emniyetlerinden sorumlu olan kişiler tarafından gözetim
altında olmaksızın veya cihazın kullanımı ile ilgili gerekli talimatları
vermeden fiziksel, duyusal veya akli becerileri sınırlı olan veya yeteri
deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişilerce (çocuklar da dahil
olmak üzere) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
• Çocuklar denetim altında tutularak robotla oynamadıklarından
emin olunmalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında
olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirmemelidir.
• Robotunuzun üzerine herhangi bir şey koymayın.
• R
obotun kendi başına hareket ettiğini unutmayın. Robotun hareket
ettiği alanda yürürken, robotun üzerine basmamaya dikkat edin.
• Robotu zeminde açık elektrik prizlerinin bulunduğu mekanlarda
çalıştırmayın.
TR
Pil ve Şarj
• S
adece standart elektrik prizlerinden şarj edin. Ürün herhangi bir
güç dönüştürücü ile kullanılamaz. Diğer güç dönüştürücülerinin
kullanılması, garantinin derhal geçersiz kalmasına neden olacaktır.
• Sadece iRobot tarafından onaylanan doğru teknik özelliklere sahip
şarj edilebilir pil paketleri kullanın.
• Kablosu ya da fişi hasar görmüş Home Base ünitelerini
kullanmayın. Kablonun veya fişin zarar görmesi durumunda, söz
konusu aksamlar üretici firma veya elektrik işlerinde yetkin bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
• Sadece iRobot tarafından onaylanan şarj edilebilir pil paketleri
kullanın.
• Robotunuzu uzun süre kullanmayacaksanız veya bir yerden başka
bir yere taşıyacaksanız pilleri mutlaka şarj edin ve çıkartın.
• Sadece iç mekanda şarj edin.
• Robotunuzun Home Base ünitesi aşırı gerilim koruyucu ile
korunuyor olabilir.
• Lütfen birlikte verilen Home Base ünitesinin standart şebeke gerilimi
ile uyumlu olduğundan emin olun.
• Kullanılmış piller ağzı kapalı bir plastik torbaya konarak çevre ile
ilgili yerel kurallara uygun şekilde atılmalıdır.
• Her kullanım öncesinde pilleri kontrol ederek herhangi bir hasar
veya akıntı olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş veya akıntı
yapan pilleri şarj etmeyin.
• Pil paketinde sızıntı olması durumunda paketi imha edilmesi için
iRobot Hizmet Merkezi'ne götürün.
• Pil paketi atılmadan önce robottan çıkarılmalıdır.
• Pil paketlerini ezmeyin veya parçalarına ayırmayın. Pil paketini
ısıtmayın ya da herhangi bir ısı kaynağının yanına koymayın.
• Pil paketini ateşe atmayın. Pil paketine kısa devre yaptırmayın.
• Pil paketini herhangi bir sıvıya sokmayın.
Roomba Kullanım Kısıtlamaları ve Güvenlik Bilgileri
• Home Base ünitesine asla ıslak elle dokunmayın.
• Roomba'yı yalnızca kuru ortamlarda kullanın.
• Robotunuzun temizliğini veya bakımını yapmadan önce mutlaka
Home Base bağlantısını kesin.
• Roomba'nın üzerine sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
5
TR
Kurulum Kılavuzu
Roomba elektrik süpürgenizi kullanmaya başlamak için bu üç basit
adımı uygulayın. Ek kullanım talimatları için bkz. sayfa 8.
Adım 1: Roomba'nızı etkinleştirin
• Home Base® şarj istasyonunu dağınıklık olmayan bir alanda, düz bir
zemin üzerinde ve duvarla arasında boşluk kalmayacak biçimde
yerleştirin. Home Base ünitesi için en iyi konumu bulma konusunda
ipuçlarını 17. sayfada bulabilirsiniz.
• Hat kablosunun bir ucunu Home Base ünitesine, diğer ucunu bir prize takın.
• Robotun altındaki sarı renkli hazne takma ve pil çıkarma mandalını çıkarın.
• Home Base ünitesindeki metal şarj temas noktalarıyla robotun altındaki
noktaların birbirine değmesini sağlayacak biçimde Roomba'yı Home
Base ünitesinin üzerine yerleştirin.
• Bağlantı kurulduğunda bir dizi ses duyarsınız. CLEAN düğmesi
yandığında Roomba kullanıma hazır olur.
Adım 2: Temizlik Döngüsünü Başlatın
• Roomba'yı uyandırmak için CLEAN düğmesine bir kez basın.
• Bir temizlik döngüsü başlatmak için CLEAN düğmesine bir kez daha basın.
• Roomba, bir temizlik döngüsü boyunca evinizin bir katını tamamen temizler.
6
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
• T emizlik döngüsü bitmeden pil seviyesi düşerse Roomba şarj olmak
için Home Base ünitesine geri döner. Pil şarj edildikten sonra Roomba
otomatik olarak kaldığı yerden devam ederek temizlik döngüsünü
tamamlar ve Home Base ünitesine döner.
• Home Base ünitesi erişilemeyen bir yerdeyse Roomba şarj olamaz.
Başlangıç konumuna döner ve temizlik döngüsü sona erer.
Not: Roomba kısmi şarj edilmiş olarak satılır. Pili tam şarj etmeden bir
temizlik döngüsü başlatırsanız, Roomba gelecek temizlik döngüleriyle
karşılaştırıldığında daha kısa bir sürede şarj için Home Base ünitesine dönebilir.
Adım 3: iRobot HOME Uygulamasını indirin
• iRobot HOME Uygulaması, Roomba'nızla mümkün olan en iyi
deneyimi yaşamanıza yardımcı olmak için iOS veya Android cihazınızı
kullanmanıza imkan tanır.
• iRobot HOME Uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bir
sonraki sayfaya bakın.
• iRobot HOME Uygulaması'nı indirmek için App Store'da veya Google
Play™'de “iRobot HOME” ifadesini aratın veya şu adresi ziyaret edin:
www.irobot.com/app.
Not: Kurulum sırasında ek desteğe ihtiyacınız olursa iRobot HOME
Uygulaması'ndaki sorun giderme adımlarına bakın ya da uygulama
kısayolları aracılığıyla Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
TR
iRobot HOME Uygulamasını Neden İndirmeliyim?
iRobot HOME Uygulaması, Roomba'nızı evinizdeki Wi-Fi® ağına
bağlayarak iOS veya Android akıllı cihazınızla aşağıdaki gibi görevleri
gerçekleştirmenize imkan tanır:
Uygulamayı indirmek için App Store'da veya Google Play'de “iRobot
HOME” ifadesini aratın veya şu adresi ziyaret edin:
www.irobot.com/app.
• Roomba'nızı kaydetme
• Dilediğiniz yerden temizlik döngüleri programlama, başlatma,
duraklatma veya iptal etme
• Temizlik Tercihlerini Özelleştirme
• Roomba'nızın aktivitelerini takip etme
• Roomba'nıza ad verme
• Kurulum talimatlarına erişme
• Otomatik yazılım güncellemeleri alma
• Sık sorulan soruların yanıtlarını bulma
• Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
7
TR
Temel Kullanım
Talimatları
Roomba ile temizlik
Önemli: Roomba'yı ilk kez kullanmadan önce pili etkinleştirmeniz gerekir.
Talimatlar için Adım 1: Roomba'nızı etkinleştirin bölümüne bakın.
Roomba'yı uyandırmak için CLEAN düğmesine bir kez basın.
Roomba bip sesi çıkarır ve CLEAN düğmesi yanar.
• Bir temizlik döngüsü başlatmak için CLEAN düğmesine bir kez
daha basın.
» Roomba, bir temizlik döngüsü boyunca evinizin bir katını
tamamen temizler.
» Döngü bitmeden pil seviyesi düşerse Roomba şarj olmak
için Home Base ünitesine geri döner. Pil şarj edildikten sonra
Roomba otomatik olarak kaldığı yerden devam ederek temizlik
döngüsünü tamamlar.
• Bir temizlik döngüsü sırasında Roomba'yı duraklatmak CLEAN
düğmesine basın.
» Temizleme döngüsünü devam ettirmek için CLEAN düğmesine
bir kez daha basın.
» Roomba'yı Home Base ünitesine göndermek için
düğmesine basın
(Dock)
• Temizlik döngüsünü sonlandırıp Roomba'yı bekleme moduna
almak için CLEAN düğmesine basıp Roomba'nın göstergeleri
kapanana kadar düğmeyi basılı tutun.
Not: Yukarıda listelenen eylemler iRobot HOME uygulamasından da
8
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
yönetilebilir.
TR
Home Base ünitesinde şarj
Pili Şarj Etme
Bir temizlik işinin sonunda ya da Roomba'nın pil seviyesi düştüğünde
robot, şarj olmak için Home Base ünitesine döner. Robot başarıyla
yuvaya oturduğunda pil göstergesi ( ) yanıp sönerek robotun şarj
olduğunu gösterir:
Her zaman şarjının olması ve gerektiğinde temizliğe hazır olması için
Roomba'yı Home Base ünitesinde saklayın. En iyi sonuçları almak için
yalnızca Roomba ile birlikte sağlanan iRobot Lityum İyon Pil'i kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 26.
• R
oomba bir temizlik döngüsünü tamamladıktan sonra şarj
olmak için yuvaya dönüyorsa temizlik döngüsünün başarıyla
tamamlandığını belirtmek için bir dizi ses çıkarır.
»» Robotun yuvaya yerleşmesinden bir dakika sonra tüm
göstergeler kapanır.
»» Roomba bunu şarj sırasında enerji tasarrufu sağlamak için
yapar.
»» CLEAN düğmesine bir kez basarak pil durumunu
»» kontrol edebilirsiniz.
• R
oomba bir temizlik döngüsü bitmeden şarj istasyonuna
dönüyorsa yuvaya yerleşirken bir ses çıkarmaz ve CLEAN düğmesi
pil göstergesi ( ) ile yanıp sönmez. Roomba'nın geçerli durumu
iRobot HOME Uygulaması'nda da görüntülenir.
Not:
• R
oomba'yı yerden alıp başka bir konuma taşırsanız Home Base
ünitesini bulmakta zorlanabilir. En iyi sonuçlar için Roomba'nın temizlik
döngüsünü müdahale olmaksızın tamamlamasına izin verin.
• Roomba'nın yuvasına dönme konusunda sorun yaşadığını düşünürseniz
Home Base ünitesinin uygun bir konuma kurulup kurulmadığından emin
olmak için sayfa 17'ye bakın.
• Hazne doluysa Roomba Home Base ünitesinden çıkıp temizlik
döngüsüne başlamaz. Bu durumda, bir temizlik döngüsü başlatmak
veya devam ettirmek için hazneyi çıkarıp boşaltın ve sonra yeniden
takın (talimatlar için bkz. sayfa 21).
Dilerseniz
(Dock) düğmesine basarak veya iRobot HOME
Uygulaması'nın ana ekranındaki CLEAN seçeneğine dokunarak
temizlik görevini bitirebilir ve Roomba'yı Home Base ünitesine
döndürebilirsiniz.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
9
TR
Roomba Evinizi Nasıl Temizler?
Roomba, evinizin bir katını akıllı bir biçimde baştan aşağı dolaşıp
temizleyecek biçimde tasarlanmıştır. Gelin bunu nasıl yaptığına bir göz
atalım:
• R
oomba, temizlik döngüsünün başında Visual Localisation özelliğine
sahip iAdapt® 2.0 Navigation teknolojisiyle bir dizi küçük alanın
haritasını çıkarıp bunları birer birer, verimli bir biçimde temizler.
Roomba bu haritayı kullanarak daha önce gittiği ve henüz gitmediği
yerleri hatırlayarak tüm zeminlerin temizlendiğinden emin olur.
Not: Evinizin oturma planına bağlı olarak Roomba bazen bir odanın
temizliğini bitirmeden yan odaya geçebilir. Endişelenmenize gerek yok;
Roomba görevini tamamlamadan önce atlamış olabileceği bölgeleri
temizlemek için geri dönecektir.
• Roomba, temizlik döngüsünün çeşitli zamanlarında duvarların yanı
sıra koltuk ayaklarına ve diğer mobilyalara dokunur.
• Roomba evinizin bir katını tamamen temizleyene kadar bu işleme
devam eder. Temizlik döngüsü bitmeden pil seviyesi düşerse Roomba
şarj olmak için Home Base ünitesine geri döner. Pil şarj edildikten
sonra Roomba otomatik olarak kaldığı yerden devam ederek temizlik
döngüsünü tamamlar.
• Roomba temizlik döngüsünü tamamladığında şarj olmak için Home
Base ünitesine geri döner.
10
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Not:
• B
ir temizlik işinin ortasında Roomba'nın belleğinden o ana kadar
temizlediği bölgeleri silmek için CLEAN düğmesini tüm göstergeler
kapanana kadar 3 saniye boyunca basılı tutun.
• Belirli aralıklarda Roomba çok kirli bir bölgeye geldiğinde, bölgeyi
daha kapsamlı bir biçimde temizlemek için ileri-geri hareket eder.
Roomba bunu yaptığında Dirt Detect™ (Kir Algılama) göstergesinin
( ) yandığını görürsünüz.
TR
Spot Cleaning (Nokta Temizleme)
Spot Cleaning seçeneğini tercih ettiğinizde,
Roomba 1 metre yarıçaplı spiral biçiminde
bir rotayı önce dışarı, sonra içeri doğru
izleyerek belirli bir bölgeyi yoğun bir
şekilde temizler. Roomba, Spot Cleaning
modundayken emiş gücünü artırarak
ihtiyaç duyduğunuz yerde en iyi temizliğin
yapılmasını sağlar. Spot Cleaning modunu
kullanmak için Roomba'yı kirli bölgenin
üzerine bırakın ve robottaki
(Spot)
düğmesine basın.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
11
TR
Temizlik Tercihleri
Roomba'nın evinizi nasıl temizleyeceğini değiştirmek için
kullanabileceğiniz çeşitli ayarlar vardır. Bu ayarlara yalnızca iRobot
HOME Uygulaması üzerinden erişilebilir.
Not:
il ömrü ve temizlik süresi seçilen temizlik tercihlerine bağlı olarak değişiklik
• P
gösterir.
• Seçilen tercihler hem manuel hem de programlı temizliklerde geçerlidir.
• Edge Clean (Kenar Temizliği): Roomba zemininizdeki açık
alanların temizliğini tamamladıktan sonra, duvar kenarlarının ve
mobilyaların etrafının temizlendiğinden emin olmak için Edge
Clean özelliğini kullanır. Daha hızlı bir temizlik istiyorsanız Edge
Clean özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Edge Clean özelliği
varsayılan olarak AÇIK'tır.
• C
arpet Boost (Halıda Güç Artırışı): Roomba halıların üzerine
geldiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırarak daha
derinlemesine temizlik sağlar. Sert zeminlerde ise emiş gücünü
azaltarak hem pil tüketimini azaltır hem de üstün bir temizleme
performansı sunmaya devam eder. Carpet Boost özelliği varsayılan
olarak AÇIK'tır.
• T emizlik Geçişi Sayısı: Roomba, çoğu durumda evinizdeki her
bölgeden yalnızca bir kez geçerek kir ve tozları temizler. Evcil
hayvanların yaşadığı evlerde veya belirli aralıklarla yapılan
derinlemesine temizliklerde iki geçişli temizlik etkili olabilir. Temizlik
geçişi sayısı varsayılan olarak birdir.
Önemli: Edge Clean özelliğini devre dışı bırakmanız durumunda Roomba
zeminin tamamını temizleyemeyebilir.
12
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
TR
• Hazne
Dolu Olduğunda Gerçekleşen Davranış: Roomba, toz
haznesinin dolduğunu algılar. Hazne dolduğunda Roomba'nın
önünde iki seçenek vardır:
»» İşi Bitirme: Hazne dolmuş olsa bile Roomba tüm zeminleri
temizleyene kadar çalışmaya devam eder. Hazne boşaltıldıktan
sonra Roomba yeni bir temizlik işine hazır olur. Full Bin (Dolu
Hazne) davranışı varsayılan olarak "İşi Bitirme"dir.
»» Anında Duraklama: Hazne dolduğu anda Roomba başladığı
yere döner ve temizlik işini duraklatır. Hazneyi boşalttıktan sonra
temizliğin devam etmesi için CLEAN düğmesine basın.
Not:
• Bir temizlik işinin herhangi bir aşamasında Full Bin (Dolu Hazne)
göstergesi ( ) yanarsa temizlik işini duraklatıp hazneyi boşaltabilir ve
temizliğe devam edebilirsiniz.
• Full Bin (Dolu Hazne) göstergesi ( ) yandığı halde hazne dolu
görünmüyorsa sayfa 22'deki Hazne Dolu sensörünü temizleme
talimatlarına bakın.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
13
TR
iRobot Roomba 900 Serisi'nin Anatomisi
Üstten Görünüm
Düğmeler ve Göstergeler
Kol
CLEAN Düğmesi
iAdapt® Kamerası
Spot (Nokta)
Düğmesi
Şarj Yuvası
Düğmesi
Hazne Çıkartma
Düğmesi
Wi-Fi® Göstergesi
Sorun Giderme
Göstergesi
14
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Pil Göstergesi
Full Bin (Dolu Hazne)
Göstergesi
Dirt Detect™ göstergesi
TR
Alttan Görünüm
Temizleme Başlığı ve Bileşenleri
Yan Fırça
Şarj Temas
Noktaları
Zemin İzleme
Sensörü
Toplayıcı Çerçeve
Toplayıcı
Çerçevesi Açma
Mandalları
Kir
Toplayıcılar
Toplayıcı
Kapakları
Toz Haznesi
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
15
TR
Performans Optimizasyonu İçin İpuçları
Genel İpuçları
Çok Tüy Döken Evcil Hayvanlar İçin Zemin Bakım İşlemi
• R
oomba'nın istediğiniz yerleri temizleyip istemediğiniz yerlerden
uzak durmasını sağlamak için Dual Mode Virtual Wall® (Çift
Modlu Sanal Duvar) bariyerlerini kullanın (Dual Mode Virtual Wall
Bariyerleri hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 18).
Çok tüy döken evcil hayvanların yaşadığı evlerde Roomba'nın haznesi
tüy ve kıllarla hızla dolabilir. Bu ortamlarda Roomba'nın bir zemin
bakım işlemi gerçekleştirmesi gerekebilir. Roomba'yı sık sık temizlik
yapacak şekilde programlayıp Full Bin göstergesi ( ) yandığında
(bazen bir temizlik işinin ortasında yanabilir) hazneyi boşaltarak
robotunuza yardımcı olabilirsiniz. Bu bakım işleminin ardından
Roomba'nızdan alacağınız tutarlı temizlik performansının keyfini
çıkaracaksınız.
• T emizlikten önce dağınıklığa yol açan cisimleri (kıyafetler, oyuncak,
vb.) zeminden kaldırın.
• Her kullanımdan sonra hazneyi boşaltın ve filtreyi temizleyin.
• Yerlerin hep temiz kalması için Roomba'yı her gün kullanın.
16
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
TR
Home Base® ünitesini yerleştirme
Home Base ünitesini açık, dağınıklık içermeyen bir bölgeye yerleştirin.
Home Base ünitesinin etrafında aşağıdaki boşlukları bırakmanızı
öneririz:
• Home Base ünitesinin her iki tarafında en az 0,5 metre.
• Home Base ünitesinin önünde, masa veya koltuk gibi herhangi bir
eşyanın olmadığı en az 1 metrelik bir alan.
• Home Base ünitesiyle herhangi bir merdiven arasında en az
1 metre.
• Virtual Wall bariyerlerinden en az 2,5 metre uzaklık.
Roomba'nın daha etkili bir temizlik yapmasına yardımcı olmak için
Home Base ünitesini düz bir zeminde, duvara bitişik bir konumda
tutun. Home Base ünitesinin eğimli bir zemine yerleştirilmesi,
Roomba'nın duvara göre diyagonal bir hareketle temizlik yapmasına
neden olur.
Home Base ünitesini daima prize takılı bir şekilde tutun. Home Base
ünitesi prize takılı olduğunda güç göstergesi yanıp sönerek Home
Base ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğunu gösterir.
Home Base ünitesini tutarlı Wi-Fi® sinyali alan bir yere koyun: Bunu
yapmanız, Roomba'nın iRobot HOME uygulaması üzerinden bilgi
almasına imkan tanır. Mobil cihazınızın Wi-Fi® sinyali aldığı bir
konumda Roomba'nın sinyal gücü de yeterli olmalıdır.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
17
TR
Dual Mode Virtual Wall Bariyerleri
İsteğe bağlı bir aksesuar olan Dual Mode Virtual
Wall (Çift Modlu Sanal Duvar), Roomba'yı
temizlenmesini istediğiniz sınırlar içinde,
temizlenmesini istemediğiniz yerlerin dışında
tutar. Evinizin temizlik ihtiyaçlarına uygun olarak
cihazınızı iki moddan birine ayarlayabilirsiniz:
Virtual Wall Modu: Düğme “yukarı”
konumundayken ( ) cihaz bir Virtual Wall
(Sanal Duvar) görevi görür. Bu da cihazı
3 metreye kadar olan açıklıkları kapatmak
için ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.
Sadece Roomba'nın görebildiği koni şeklinde
görünmez bir bariyer oluşturur.
3m
Not: Cihazdan uzaklaşıldıkça bu bariyer genişler
(şekle bakın).
1,2 m
18
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Halo Modu: Düğme “aşağı” konumundayken
( ), cihaz Roomba'nın girmeyeceği korumalı
bir bölge oluşturur. Bu da Roomba'nın korumak
istediğiniz nesnelere (örn. köpeğinizin mama
kabı veya vazo) çarpmasını ya da istenmeyen
bölgelerden (örn. bir köşe veya bir masanın
altı) geçmesini engeller. Halo görünmezdir ve
cihazın merkezinden yaklaşık 60 santimetrelik
bir mesafeye ulaşır.
TR
Kullanım Talimatları
Cihazın üst kısmında halka şeklinde bir ışık vardır. Cihaz açıldığında
veya yeni bir mod seçildiğinde halka 5 kere yanıp söner. İstediğiniz
modu seçin. Halkanın yanıp sönmesi sona erdiğinde, cihazı istenen
konumda yere bırakın. Pillerin (2 x AA pil) değiştirilmesi gerekene kadar
ışık halkası kapalı kalır.
Kullanımda Değilken
Temizlik döngüleri arasında cihazı zemindeki konumunda çalışır halde
bırakabilirsiniz.
Not: Normal kullanımda pillerin ömrü 8-10 aydır. Virtual Wall cihazınızı uzun bir
süreliğine kullanmayı planlamıyorsanız ve kaldırmak istiyorsanız, cihazı "Kapalı"
(orta) konuma getirdiğinizden emin olun.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
19
TR
Düzenli Robot Bakımı
Roomba'nın hep yüksek performans
göstermesi için aşağıdaki bakım
yordamlarını gerçekleştirin. Roomba'nın
döşemenizi yeterince temizlemediğini
fark ederseniz hazneyi boşaltın, filtreyi
temizleyin ve toplayıcıları temizleyin.
Robot Parçası
Bakım Sıklığı
Değiştirme Sıklığı
Hazne
Her kullanımdan sonra
-
Filtre
Haftada bir kere (evcil hayvan
yaşayan evlerde haftada iki kere)
2 ayda bir
Full Bin (Dolu Hazne) Sensörleri
2 haftada bir kere
-
Ön Küçük Tekerlek
Yan Fırça
Eşik Algılayıcıları
Şarj Temas Noktaları
iAdapt Kamerası
Zemin İzleme Sensörü
Ayda bir kere
-
4 ayda bir (evcil hayvan
yaşayan evlerde 3 ayda bir)
6-12 ayda bir
Toplayıcılar
Not: iRobot çeşitli yedek parçalar ve düzenekler üretir. Yedek parça ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha
fazla bilgi edinmek için lütfen iRobot Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.
20
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
TR
Roomba'nın haznesini boşaltma:
Roomba'nın filtresini temizleme:
1 Hazne açma
1 Sarı mandalı kavrayarak
2 Hazneyi boşaltmak
2 Filtreyi çöp kovanıza hafifçe
düğmesine
basarak hazneyi
çıkartın.
için hazne kapağını
açın.
filtreyi çıkarın.
vurarak kirlerin düşmesini
sağlayın.
Önemli: Yeniden bir filtre
takılmadığı sürece filtre kapağı
kapanmaz. Filtreyi sarı mandal
yukarı gelecek biçimde
yerleştirin.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
21
TR
Düzenli Robot Bakımı (Devam)
Roomba'nın Full Bin (Dolu Hazne) Sensörlerini Temizleme:
1
Hazneyi çıkarıp boşaltın.
2
Sensörleri temiz, kuru bir bezle silin.
3
Haznedeki iç ve dış sensör yuvalarını temiz
ve kuru bir bezle silerek temizleyin.
İç Sensör
Yuvaları
Dış Sensör Yuvaları
22
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
TR
Roomba'nın Küçük Ön Tekerleğini Temizleme:
Roomba'nın Yan Fırçasını Temizleme:
1 Ön tekerleği sertçe
1 Bir bozuk para veya küçük bir tornavidayla vidayı
çıkarın.
çekerek çıkarın.
2 Ön tekerleğin içindeki
boşlukta biriken kirleri
temizleyin.
Tekerlek
2 Fırçayı çıkarın, fırçayı ve fırça sapını temizleyin ve
yerine takın.
3 Tekerleği elinizle döndürün.
Tekerlek zor dönüyorsa tekerleği
muhafazasından çıkarıp sertçe
iterek aksı çıkarın ve aksın
etrafına dolmuş olabilecek
kirleri ya da kılları temizleyin.
Aks
4 Bu işlemi tamamladıktan
sonra tüm parçaları yeniden
takın. Tekerleğin yerine
oturduğundan emin olun.
Muhafaza
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
23
TR
Düzenli Robot Bakımı (Devam)
Roomba'nın Eşik Sensörlerini ve Şarj Temas Noktalarını Temizleme:
1
Roomba'nın Eşik Sensörlerini temiz ve kuru
bir bezle silin.
2
Roomba'nın ve Home Base
ünitesinin şarj temas noktalarını
temiz, kuru bir bezle silin.
24
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Roomba'nın Zemin İzleme
Sensörünü Temizleme:
Roomba'yı ters çevirin ve temiz, kuru bir
mikrofiber bezle ya da pamuklu yumuşak bir
bezle alt yüzeyin sağ tarafındaki yuvarlak
sensör gözünde birikmiş olabilecek kirleri
temizleyin. Doğrudan sensör gözüne temizlik
solüsyonu püskürtmeyin.
TR
Roomba'nın Toplayıcılarını Temizleme:
1
Toplayıcı çerçevenin sarı açma
mandallarını sıkıştırın, toplayıcı çerçeveyi
kaldırın ve çerçevenin çalışmasına engel
olan maddeleri temizleyin.
2
Toplayıcıları çıkarın ve sarı toplayıcı
kapaklarını çıkarın. Kapakların altında
ve metal aksların etrafında birikmiş
olabilecek kılları veya kirleri temizleyin.
3
Toplayıcıların diğer tarafındaki kare ve
altıgen plastik sabitleme çubuklarında
birikmiş olabilecek kılları ve kirleri temizleyin.
Toplayıcı kapaklarını yeniden takın.
4
Roomba'nın Vakum Yolu'nu açın.
5
Toplayıcıları yeniden takın. Toplayıcı
sabitleme çubuklarının rengini ve biçimini
temizleme kafası modülündeki toplayıcı
simgelerinin rengi ve biçimiyle eşleştirin.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
25
TR
Pil ve Şarj Bilgileri
En iyi sonuçları almak için yalnızca Roomba ile birlikte sağlanan
iRobot Lityum İyon Pil'i kullanın. Roomba'nın eski model pillerle
çalışmasında bir engel olmasa da performans sınırlı kalacaktır.
Pili Şarj Etme
Lityum İyon Pil
Şarj Sırasında Karşılaşılan Sorunlar
Önemli: Lityum iyon piller ve lityum iyon pil içeren ürünler, nakliye konusunda
sıkı kurallara tabidir. Bu ürünü (pilleriyle birlikte) bakım, seyahat veya başka bir
nedenle kargoya vermeniz gerekirse aşağıdaki kargo talimatlarına mutlaka
UYMALISINIZ:
»»
»»
»»
»»
Lityum iyon pili üründen çıkarın
Pilin metal şarj noktalarının üzerini bir bantla kapatın
Pili ürüne yeniden takın (bandı çıkarmadan) ve pil kapağını kapatın
Ürünü kendi paketine veya taşıma sırasında hareket etmesini
engelleyecek başka bir pakete yerleştirin
»» Yalnızca kara yoluyla gönderin (hava yoluyla göndermeyin)
Pil ömrünü uzatmak için Roomba'yı kullanmadığınız zamanlarda
Home Base ünitesinde şarj edilmiş halde tutun.
Roomba şarj sırasında bir hatayla karşılaşırsa robotun sorun giderme
göstergesi ( ) yanıp söner ve sesli bir şarj hatası mesajı duyarsınız.
Sahte piller kullanıldığında bazen şarj hataları oluşabilir. Orijinal
iRobot Lityum İyon Pil kullandığınızdan emin olmak için pili kontrol
edin ve bu sorunları gidermek için iRobot HOME Uygulaması'na
bakın ya da global.irobot.com adresini ziyaret edin.
Pillerin Depolanması
Roomba'yı Home Base ünitesinden ayrı bir yerde depolayacaksanız
önce pili çıkarın. Daha sonra Roomba'yı ve pili serin, kuru bir yerde
saklayın.
Pillerin Elden Çıkarılması
26
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Bölgenizdeki pillere yönelik geri dönüşüm ve elden çıkarmayla ilgili
yasal düzenlemeleri öğrenmek için yerel atık yönetim yetkilinize
başvurun.
TR
Pilin Çıkarılması
Roomba'nın pilini çıkarmak ve yeniden takmak için aşağıdaki talimatları takip edin:
1
Pil kapağındaki iki vidayı gevşetin,
ardından pil kapısını ve pili çıkarın.
2
Pil etiketi ve mandalları yukarı
gelecek biçimde pili yeniden takın.
3
Pil kapağını ve iki vidayı yeniden
takın. Pili yeniden takarken yan
fırçayı pil kapağına sıkıştırmamaya
dikkat edin.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
27
TR
Sorun Giderme
Roomba'nız iki tonlu bir acil durum sesini takip eden sesli bir
mesajla bir şeylerin ters gittiği konusunda sizi bilgilendirecektir.
Sorun giderme göstergesi ( ) de yanıp söner. Roomba'nın
sorununu çözmek için sağdaki tabloyu inceleyin. Bu sorun giderme
bilgilerinin yanı sıra daha ayrıntılı desteğe ve videolara iRobot
HOME Uygulaması'ndan ve çevrimiçi olarak erişebilirsiniz. Sorunu
çözemezseniz www.irobot.com/support adresini ziyaret edin.
Hata Mesajlarını Tekrarlama
Roomba'nın hata mesajını tekrarlamak için CLEAN (Temizle)
düğmesine basın. Roomba açıksa tampona basarak da mesajı
tekrarlayabilirsiniz.
Yeniden Başlatma Talimatları
Bazı hatalarda Roomba'nın yeniden başlatılması sorunun
çözülmesini sağlayabilir. Roomba'yı yeniden başlatmak için
CLEAN düğmesine basıp tüm göstergeler yanana kadar 10 saniye
boyunca basılı tutun ve bırakın. CLEAN düğmesini bıraktığınızda
yeniden başlatmanın başarılı olduğunu gösteren bir ses duyarsınız.
Not: Roomba'nın programlama özelliğini kullanıyorsanız, Roomba'nın
programının bozulmadığını doğrulamak için yeniden başlatma işleminden
sonra iRobot HOME Uygulaması'nı açın.
28
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Roomba Yanıp
Sönecek ve Şunları
Söyleyecektir...
Olası Neden
Yapılması Gerekenler
Error 1.
Left/Right. Place the
Roomba on a flat surface
then press CLEAN to restart.
Roomba, sol veya
sağ tekerleği asılı
kalacak şekilde
takıldı.
Roomba'nın tekerleklerinin yere
tamamen temas ettiğinden emin
olun. Roomba bir engelin üzerine
çıktı veya bir eşikte asılı kaldıysa
robotu yeni bir konumda başlatın.
Aksi takdirde, yan tekerleklerdeki kıl
ve birikintileri temizleyin. Tekerlekleri
içe ve dışa doğru hareket ettirin
ve ikisinin de rahatça dönüp
dönmediğini kontrol edin.
Error 2.
Roomba'nın
Clear the Roomba's debris ana toplayıcıları
extractors, then press CLEAN dönmüyor.
to restart.
Roomba'nın toplayıcılarını ve
kapaklarını çıkarıp temizleyin.
Error 5.
Roomba'nın sol
Left/Right. Clear the
veya sağ tekerleği
Roomba's wheel, then press takılı kaldı.
CLEAN to restart.
Roomba takılı kalırsa robotu serbest
bırakın ve başka bir noktada çalıştırın.
Roomba'nın yan tekerleklerindeki kıl ve
birikintileri temizleyin. Tekerlekleri içe
ve dışa doğru hareket ettirin ve ikisinin
de rahatça dönüp dönmediğini
kontrol edin.
Error 6.
Move the Roomba to a new
location then press CLEAN
to restart.
Roomba bir eşikte veya koyu bir
zeminde asılı kaldıysa robotu yeni bir
konumda çalıştırın. Aksi takdirde, eşik
sensörlerini kuru bir bezle temizleyin.
Roomba'nın eşik
sensörleri kirli, bir
eşikten düşmek
üzere ya da koyu
renkli bir zeminde
takılıp kaldı.
Roomba Yanıp
Sönecek ve Şunları
Söyleyecektir...
Olası Neden
Yapılması Gerekenler
Error 8.
Roomba'nın emiş Roomba'nın haznesini çıkarıp
Please open the iRobot App fanı sıkıştı veya
boşaltın. Roomba'nın filtresini
for help.
filtresi tıkandı.
temizleyin. Daha sonra, hazneye
hafifçe vurarak sıkışan kirlerin
düşmesini sağlayın.
Error 9.
Roomba'nın
Tap the Roomba's bumper, tamponu sıkıştı
then press CLEAN to restart. ya da tampon
sensörü kirlendi.
Tamponun altında kalmış olabilecek
birikintileri kaldırmak için Roomba'nın
tamponuna hızlı bir şekilde hafifçe
vurun.
Roomba Yanıp
Olası Neden
Sönecek ve Şunları
Söyleyecektir...
Yapılması Gerekenler
Error 16.
Place the Roomba
on a flat surface then
press CLEAN to restart.
Roomba'yı düz bir zemine taşıyın
ve yeniden başlatmak için CLEAN
düğmesine basın. CLEAN düğmesine
basarken veya Roomba çalışırken
robotu hareket ettirmekten kaçının.
Roomba hareket
halindeyken veya
doğrusal olmayan bir
açıyla başlatıldı ya da
çalıştığı sırada robota
çarpıldı.
Error 17.
Roomba yolu kapalı
Please open the iRobot olduğu için görevini
App for help.
tamamlayamıyor.
Roomba'nın yolunu bulabilmesi
için yeterli aydınlatma olduğundan
emin olun. Etrafın çok dağınık
olması bu hataya katkıda
bulunabilir. Roomba'nın yolunu
kapatabilecek herhangi bir kapıyı
kapatamayacağından emin olun.
Robotun üst yüzeyindeki saydam
pencereyi temiz, kuru bir bezle silin.
Roomba'yı ters çevirip Zemin İzleme
Sensörü'nü temizleyin (bkz. sayfa 24).
Error 18.
Roomba Home
Please open the iRobot Base ünitesine veya
App for help.
başlangıç konumuna
dönemiyor.
Robot ile Home Base ünitesi veya
başlangıç konumu arasında bir engel
olmadığından emin olun. Hem Home
Base ünitesinin hem de robotun şarj
temas noktalarını temiz, kuru bir
bezle silin.
Error 10.
Left/Right. Please open the
iRobot App for help.
Roomba'nın sol
Roomba takıldıysa Roomba'yı serbest
veya sağ tekerleği bırakıp başka bir noktada çalıştırın.
hareket etmiyor.
Roomba'nın yan tekerleklerindeki kıl
ve birikintileri temizleyin. Tekerlekleri
içe ve dışa doğru hareket ettirin
ve ikisinin de rahatça dönüp
dönmediğini kontrol edin.
Error 11.
Roomba dahili bir iRobot Müşteri Hizmetleri ile iletişim
Please open the iRobot App hatayla karşılaştı. kurun.
for help.
Error 14.
Roomba'nın
İyi bir bağlantı kurulduğundan
Re-install Roomba's bin,
haznesi robota iyi emin olmak için hazneyi çıkarıp
then press CLEAN to restart. bağlanmadı.
yeniden takın. Hem robottaki hem
de haznedeki metal hazne temas
noktalarını temiz, kuru bir bezle silin.
Error 15.
Press CLEAN to restart.
TR
Roomba dahili bir Yeni bir görev başlatmak için CLEAN
hatayla karşılaştı. düğmesine basın. Sorun devam
ederse iRobot Müşteri Hizmetleri ile
iletişim kurun.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
29
TR
Uygunluk Beyanı
Bu uygunluk beyanı, yalnızca üreticinin sorumluluğu çerçevesinde
yayınlanmıştır:
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730, ABD
işbu belgede:
Entegre yuva/şarj aleti ne sahip Elektrikli Süpürge Robotu ve aksesuarlarının
Ürün kimliği:
Roomba 800/900 Serisi, Modeli: 8XXY (burada XX =00-90, Y =
boşluk, a-z). olan ve 17063 model numaralı harici güç kaynağı/
şarj cihazı veya 17064 model numaralı entegre Yuva/şarj cihazı,
fener kulesi ve 800 Serisi için kablosuz komut denetimi (WCC)
uzaktan kumandası and 900 Serisi için Virtual Wall içeren
ürünlerin.
ürün belgelerine dahil edilen kurulum talimatlarına göre
kurulduğunda aşağıdaki EC direktiflerinin hükümleriyle uyumlu
olduğunu ve test edilerek onaylandığını beyan eder. Teknik İmalat
Dosyası (TCF), 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ABD adresinde
saklanmaktadır.
30
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/EU:
EN 60335-1:2012
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Emniyet –
Bölüm 1: Genel gereksinimler
EN 60335-2-2:2010 + A1:2012
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Emniyet –
Bölüm 2-2: Elektrikli süpürgeler ve su emme yolu ile temizlik yapan
cihazlar için özel gereksinimler
EN 60335-2-29:2004 +A1:2004 +A2:2010
(yalnızca harici güç kaynağı)
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Emniyet –
Bölüm 2-29: Şarj cihazları için özel gereksinimler
EN 62233:2008
İnsan maruziyeti açısından ev aletleri ve benzeri aletlerin
elektromanyetik alanlarına ilişkin ölçüm yöntemleri
RoHS Direktifi 2011/65/EU
EN 62321:2009
Elektroteknik ürünler – Yasal düzenlemelere tabi altı maddenin
(kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller,
polibromlu difenil eterler) düzeyinin belirlenmesi
TR
Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU:
EN 55014-2:1997 +A2:2008
Elektromanyetik uyumluluk – Evde kullanılan cihazlar için
gereksinimler, elektrikli araçlar ve benzer aparatlar – Bölüm 2:
Muafiyet – Ürün aile standardı
ETSI EN 300 328 V1.8.1
Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu konuları (ERM);
geniş bant aktarım sistemleri; 2,4 GHz ISM bandında çalışan
ve geniş bant modülasyon tekniklerini kullanan veri aktarım
ekipmanları; R&TTE Direktifi'nin 3.2 Maddesi çerçevesinde temel
gereksinimleri kapsayan harmonize EN
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-2: Kısıtlamalar
– Kısıtlamalar – Harmonik akım emisyonları için kısıtlamalar
(ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A)
4123659 RF modülünü içeren Roomba 800 Serisi modeller ve
tüm Roomba 900 Serisi modeller için.
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2,
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 tarafından değiştirilen haliyle
Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu konuları (ERM);
Radyo ekipmanları için elektromanyetik uyumluluk (EMC)
standardı; Bölüm 17: Geniş Bant Veri Aktarım Sistemleri için Özel
Koşullar
EMC Direktifi 2014/30/EU
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
Elektromanyetik uyumluluk – Evde kullanılan cihazlar için
gereksinimler, elektrikli araçlar ve benzer aparatlar – Bölüm 1:
Emisyon
EN 61000-3-3:2008
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) – Bölüm 3-3: Kısıtlamalar –
Kamusal düşük gerilimli sağlama sistemlerinde faz başına ≤ 16
A olarak derecelendirilen ve koşullu bağlantıya tabi olmayan
ekipmanlar için gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve
titreşimine ilişkin kısıtlamalar
Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölüm'üne uygundur. İşletim
aşağıda yer alan iki şarta tabidir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşime
neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen biçimde
çalışmasına neden olacak etkileşimler de dahil olmak üzere
alınan etkileşimi kabul etmelidir.
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
31
TR
iRobot Müşteri Hizmetleri
ABD ve Kanada
ABD ve Kanada dışında
Roomba'nız hakkında herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa
lütfen bir bayi ile temas kurmadan önce iRobot ile iletişime geçin.
iRobot HOME Uygulaması'nda da ek bilgi bulabilirsiniz.
global.irobot.com adresini ziyaret ederek:
Destek ipuçları, sık sorulan sorular ve aksesuarlarla ilgili bilgilere
erişmek için önce www.irobot.com/support adresini ziyaret
edebilirsiniz. Daha fazla yardıma ihtiyaç duymanız halinde (877)
855-8593 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri birimimizi
arayabilirsiniz.
iRobot Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri:
• Pazartesi-Cuma, 09:00 – 19:00 (Doğu Amerika Saati)
• Cumartesi, 09:00 – 18:00 (Doğu Amerika Saati)
32
Roomba® 900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu
• Ülkenizde iRobot hakkında daha fazla bilgi edinin.
• Roomba'nızın performansını artırmak için ipuçlarına ve pratik
bilgilere ulaşın.
• Sorularınıza yanıt alın.
• Yerel destek merkezinizle temas kurun.
TR
© 2015 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Tüm hakları saklıdır. iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base ve
Virtual Wall, iRobot Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dirt Detect, iRobot Corporation'ın ticari markasıdır. App Store,
Apple, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Google Play, Google, Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
ABD Pat. No'ları. www.irobot.com/patents | Diğer Patentler Bekleniyor. WC: 4506664

Benzer belgeler

iRobot™ Roomba™

iRobot™ Roomba™ Ýngilizce dilindeki ek bilgileri ve eðitsel fotoðraflarý, www.irobot.com/usetips web sitesinde bulabilirsiniz

Detaylı

600 Serisi Kullanıcı Kılavuzu

600 Serisi Kullanıcı Kılavuzu elektrik kablolarını toplayın ve kırılabilecek nesneleri yerden kaldırın. Cihaz bir elektrik kablosu üzerinden geçerken kabloyu çekebilir ve bunun sonucunda masa veya raf üzerinde bulunan bir obje ...

Detaylı

900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu

900 Serisi Kullanıcı Kılavuzu kablosu üzerinden geçerken kabloyu çekebilir ve bunun sonucunda masa veya raf üzerinde bulunan bir obje düşebilir. • Temizlenecek odanın balkonu varsa, balkon kapısının önüne fiziksel bir engel yer...

Detaylı

Vakumlu Temizlik Robotu

Vakumlu Temizlik Robotu fırça yataklarının altında toplanan kıl ve tüyleri tıpkı bir saç fırçası gibi temizlemek gereklidir (bkz. Temel Bakım bölümündeki diyagramlar). Mümkün olduğunca kısa zamanda şarj ederek ve Roomba'y...

Detaylı