Yard. Doç. Dr. Nursel VATANSEVER

Transkript

Yard. Doç. Dr. Nursel VATANSEVER
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: Nursel VATANSEVER
2.
Doğum Tarihi
: 15.10.1979
3.
Unvanı
: Öğr.Gör.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Hemşirelik
Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği AD
Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği AD
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2001
Kocaeli Üniversitesi
2004
Kocaeli Üniversitesi
2013
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
A1.01 Vatansever AYDIN N., Akansel N., Validation Study of the Strategic and Clinical Quality Indicators in
Post
Operative
Pain
Management
Questionnaire
in
Turkish
Surgery
Patients,
Pain Management Nursing, 1-10, 2014.
A1.01 Akansel N.,Watson R., AYDIN N., Özdemir
(CDI-25), Journal of Clinical Nursing, 2013.
A., Moken scaling of the caring Dimensions Inventory
A1.01 AYDIN N., Karaöz S. Nutritional assessment of patients before gastrointestinal surgery and nurses’
approach to this issue, Journal of Clinical Nursing 618-626, 17, 2008.
A1.02 Akansel N., AYDIN N., Suitability of Turkish written patient educational materials related to breast
cancer, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 1543-1547, 2011.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1.03 Akansel N., Yılmaz S., AYDIN N., Kahveci R., Etiology of Burn Injuries Among 0-6 aged Children in
One University Hospital Burn Unit, Bursa, Turkey, International Journal of Caring Science, 208-6,
2012.
A1.03 Akansel N., AYDIN N., Özdemir A., Töre O. Effects of planned HIV/AIDS education on attitudes
towards AIDS in begining level nursing students International Journal of Caring Sciences 56-65, 2012.
A1.03 Özdemir A., Akansel N., Çıtak tunç ÇITAK G., AYDIN N., Erdem S. Determination Of Breast Self
Examination Knowledge And Breast Self Examination Practises Among Women Effects Of Education
On Their Knowledge, International Journal of Caring Sciences, 2014.
1
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
AYDIN N., Akansel N., Karaöz S. The Evaluation of thesis done in Surgical Nursing Division in
Turkey, The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir 2012.
AYDIN N., Avdal Ünsal E., Karaöz S. Doctoral Education in Nursing: Review, 6th ORPHEUS
Conference PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences, p. 85 27-30 Nisan 2011,
İzmir.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Özpancar N, AYDIN N., Akansel N., Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili
görüşlerinin belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi, 9-17, 2008.
Akansel N., AYDIN N. Perioperatif Resüsite edilmesin direktifleri ve Hemşirelik Uygulamaları Türkiye
Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 192-198, 2010.
1.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Vatansever N., Akansel N., Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Ortamına ve Ameliyathane
Hemşireliğine Bakış Açıları: Kalitatif Çalışma, IV. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,
2014.
Pehlivan S., Vatansever N., Uzaktan Hasta Takibinde Çevirimiçi Poliklinik Uygulanabilir mi? Romatoloji
Polikliniği Ön Değerlendirme, IV. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 2014.
Vatansever N., Pehlivan S. Uzaktan Hasta Takibinde Çevrimiçi Poliklinik Tasarımı, IV. Uludağ
Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 2014.
Ağın Zeki M., Çam D., AYDIN N., Özyazıcıoğlu N., Kompozit Doku Nakilleri: Yüz Nakilleri ile Yüzleşmek
Ankara, 97, 2013.
Mert K. Vatansever N., Hemşirelikte Mesleki Örgütlenmenin Değerlendirilmesi: Ankara,İstanbul ve İzmir
Örnekleri, Ankara, 199-200, 2013.
Utkualp ALTINSOY N., AYDIN N., Akansel N., Bir Üniversite Hastanesinde Meme Cerrahisi Polikliniğine
Başvuran Kadınların Meme Sağlığına İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi, 11. Uludağ Obstetri ve
Jinekoloji Kongresi, Bursa, 2013.
AYDIN N., Erdem S.,Koç A., Sarkut TAŞAR P., Ocakoğlu G., Kılıçturgay S.A., Genel cerrahi kliniğinde
yatan hastaların beslenme yönünden ele alınması; ameliyat öncesi açlık, malnütrisyon, beslenme
desteği, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.
Utkualp ALTINSOY N., AYDIN N., Bulgaristan'dan Göç eden Türklerin Yaşadıkları Sağlık Sorunları:
Göçün Sağlığa Etkisi, İstanbul, 856, 2011.
2
Yıldız H., Vatansever AYDIN N., Stres İnkontinansında Vajinal Koni Tedavisi, Bursa/ Türkiye, 2011.
AYDIN N., Avdal Ünsal E.,Göçer B.,Tunç F., Mezuniyet aşamasındaki öğrenci hemşirelerin gözüyle aile
hekimliği sisteminin değerlendirilmesi, Gaziantep, 264, 2011.
Tunç F.,Göçer B., AYDIN N., Avdal Ünsal E., Önemli bir sorun: Sağlık Emek Göçü, Gaziantep, 517,
2011.
Utkualp ALTINSOY N., AYDIN N., Bulgaristan'da Deliorman Yöresinde Yaşayan Türklerin Sağlıkla İlgili
Geleneksel Uygulamaları, İstanbul, 278, 2011.
Aydın N. : Basınç Yaralarının Oluşum Mekanizması, 4. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
Toplantısı, 17-20 Mart 2011, Grand Yazıcı, Bursa, (Basınç Yaraları Paneli Konuşmacı)
Akansel N., Aydın N. : Perioperatif Resusitasyon Direktifleri ve Hemşirelik Uygulamaları, 4-7 Kasım
2009, Holiday Inn Otel, Bursa.
Yılmaz S., Aydın N., Akansel N., Akın S.: Yanık Merkezinde Enfeksiyonun Önlenmesinde Hemşirelik
Uygulamaları, IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Almira Otel, Bursa (sözel bildiri).
Aydın N., Yılmaz S., Akansel N., Kahveci R. : Bir Yanık Merkezinde Mortalite Oranları, IV. Ulusal Yara
Bakımı Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Almira Otel, Bursa (poster bildiri).
Aydın N., Karaöz S., Akansel N., Yılmaz S. : İntraoperatif Bası Yaraları, IV. Ulusal Yara Bakımı
Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Almira Otel, Bursa (poster bildiri).
Akansel N., Yılmaz S., Aydın N., Kahveci R. : Bir Yanık Merkezinde Tedavi Edilen 0-6 Yaş Grubu
Çocukların Yanık Nedenlerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Almira
Otel, Bursa (poster bildiri).
Aydın N., Özpancar N. : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutum ve
Davranışları, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Susesi Deluxe Resort Hotel,
Antalya (poster bildiri).
Özpancar N., Aydın N. : Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımının Önemi, 11. Ulusal
İç Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Susesi Deluxe Resort Hotel, Antalya (poster bildiri).
Aydın N., Özpancar N., Tuna N. : Post Lomber Ponksiyon Başağrısında Hemşirelik Uygulamaları, 11.
Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Susesi Deluxe Resort Hotel, Antalya (poster
bildiri).
Aydın N., Akansel N., Aydınoğlu N. : Hemşirelik Öğrencilerinin Hazırladıkları Solunum Öksürük
Egzersizleri Kitapçıklarının Değerlendirilmesi, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi “Uluslararası
Katılımlı”, 22-25 Ekim 2008, Kapadokya, Nevşehir (poster bildiri).
Özpancar N., Aydın N., Akansel N. : Hemşirelik 1. sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği ile İlgili
Görüşlerinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi “Uluslararası Katılımlı” , 22-25 Ekim
2008, Kapadokya, Nevşehir (poster bildiri).
Akansel N., Özdemir A., Tunç Ç. G., Aydın N.: Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Okuyan
Öğrencilerin HIV/AIDS’e Yönelik Tutumları, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi “Uluslararası
Katılımlı”, 22-25 Ekim 2008, Kapadokya, Nevşehir (poster bildiri).
Akansel N, Özdemir A., Tunç Ç., Aydın N., Erdem S. : Halk Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kadınların
Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs
2008, Su Sesi Resort & Ela Quality Resort, Antalya (poster bildiri).
3
Aydın N., Mutlu M. : Bir Hemşirelik Tanısı: Otonomik Disrefleksi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel
Kongresi 4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Kremlin Palace Hotel, Antalya
(elektronik tartışmalı poster).
Aydın N., Akansel N. : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik Bakım Planlarında Kullandıkları
Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007,
Başkent Üniversitesi, Ankara (poster bildiri)
Akansel N., Aydın N. : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bakım Planlarında Ağrı Tanısını Kullanma
Durumları, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Başkent Üniversitesi, Ankara
(poster bildiri).
Aydın N., Aytürk T., Uysal H. : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecine İlişkin Bilgi ve
Tutumları, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Haziran 2007, İstanbul (poster bildiri).
Karaöz S., Aydın N. : Gastrointestinal Sistem Ameliyatlarından Önce Hastaların Beslenme Durumlarının
Değerlendirilmesi, V. KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon) Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Kuşadası,
Aydın (poster bildiri) .
Ekici E., Aydın N.: Huzurevindeki Yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, V. KEPAN (Klinik
Enteral Parenteral Nütrisyon) Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Kuşadası, Aydın.
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Hemşireler Derneği
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (HEMAR-GE)
Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED)
Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
11. Ödüller
ÖDÜLÜN ADI
ALINDIĞI KURULUŞ
YILI
IV. Bilgilendirme ve AR-GE
Günleri (Yüksekokullar
Kategorisinde Poster İkinciliği)
Uludağ Üniversitesi
2014
Genç Bilim İnsanı Ödülü
Uludağ Üniversitesi
2012
11. Uludağ Obstetri ve
Jinekoloji Kongresi Poster
Üçüncülüğü Ödülü
Uludağ Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı
2013
V. KEPAN (Klinik Enteral
Parenteral Nütrisyon) Kongresi
Poster Bildiri Birincilik Ödülü
KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon)
Derneği
2004
4
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
İç Hastalıkları Hemşireliği
10
Yoğun Bakım Hemşireliği
2
Güz
2013-2014
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
2
10
İç Hastalıkları Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
2
10
-
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Yara Bakımı
2
2
10
-
Bahar
Güz
2013-2014
196
50
Bahar
Not: * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir. Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave
edilecektir.
5

Benzer belgeler