gana ülke profili

Transkript

gana ülke profili
GÜNEY KORE Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Yüzölçümü Nüfusu (2004) Başlıca Şehirleri Kore Cumhuriyeti Cumhuriyet, başkanlık sistemi Korece Seul 99.408 km2 48,2 Milyon Seul (10,3 milyon), Busan (3,8 milyon), Incheon (2,6 milyon), Daegu (2,5 milyon), Daejeon(1,4 milyon), Gwangju (1,4 milyon) Para Birimi Won Kişi Başına Milli Gelir 13,804 ABD$ (2004) Para Birimi Paritesi (8 1 ABD$ = 1,036 Won Şubat 2005) İş Gücü (2004) 22,6 milyon İşsizlik Oranı (%, 3,5 2004) Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, South Korea Country Profile 2005/2006EIU Economist Intelligence Unit, South Korea Country Report, 2005 2000 2001 2002 2003 2004 GSYİH (Milyar ABD $) 511,5 481,9 546,3 608,1 680,7 GSYİH, % büyüme 8,5 3,8 6,9 3,2 4,7 Enflasyon, Tüketici fiyatlarında 2,3 4,1 2,8 3,5 3,6 Nüfus 47,0 47,3 47,6 47,9 48,2 İhracat (FOB, Milyar ABD$) 176,2 151,5 163,4 197,6 257,7 İthalat (FOB, Milyar ABD$) ­159,3 ­138,0 ­148,6 ­175,5 ­219,6 Cari işlemler dengesi (Milyar ABD$) 12,3 8,0 5,4 12,3 27,6 Döviz Kuru Won/ABD$ ort. 1131,0 1291,0 1251,1 1191,6 1145,3 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, South Korea Country Report, 2005 Genel Ekonomik Durum Makro Ekonomi Genel Durum 1960 başlarında savaştan çıkmış, fakir bir tarım ülkesi olan Güney Kore, 1962’de başlatılan ihracat amaçlı kalkınma planı çerçevesinde bugün dünyada ve Uzak doğuda sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı gelişme ile örnek gösterilecek bir ülkedir. Çeşitli dalgalanmalar yaşamakla birlikte GSYİH 1963­1990 aralığında ortalama yıllık %9 büyüme kaydetmiştir. Güney Kore’nin gelişmesinin en önemli göstergesi ihracat konusundaki
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 1 büyük başarısıdır ki, Güney Kore 2001 yılında dünyanın en büyük 13. ihracatçısı konumundaydı. 1998 yılında Uzak doğuda yaşanan krizden sonra ekonomisini genel olarak toparlamış ve kriz öncesinden daha yüksek bir büyüme hızı yakalanmıştır. Reel GSYİH 1999 yılında %9.4 ve 2000 yılında da %8.5 oranında büyümüş ve uygulanan mali ve para politikalarının sonucunda 1988 yılından sonra görülen en yüksek değere ulaşmıştır. Her ikisi de önemli ihraç ülkeleri olan ABD ve Japonya’nın aksine Güney Kore’nin 2001 yılındaki ekonomik performansı yeniden sağlıklı bir yapıya oturmuştur. Güney Kore'nin bölgesel benzer ülkeler olan Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde 2001 yılında önemli keskin düşüşler olmasına rağmen Güney Kore’de reel GSYİH %3.1 oranında büyümüştür. Ardından Çin’deki Kore mallarına talebin artmasına ve 2002 dünya futbol şampiyonasının etkisiyle artan iç talebe bağlı olarak 2002 yılında reel GSYİH büyüme oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılındaki yapay iç talep artışının çekilmesi ile 2003 yılında büyüme %3’ün üzerinde puan kaybederek yavaşlamış ve %2,8 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında biraz hız kazanan büyüme yine dış faktörlerin sürükleyici etkisi sayesinde meydana gelmiş ve %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Projeksiyon Özeti: 2003a 2004a 2005b 2006b Reel GSYİH Büyümesi (%) 3,2 4,7 3,2 4,3 İşsizlik (%) 3,3 3,7 3,5 3,3 Enflasyon (%, Ortalama) 3,5 3,6 2,9 2,4 İhracat (fob, milyar $) 197,6 257,7 274,3 301,2 İthalat (fob, milyar $) ­175,5 ­219,6 ­243,2 ­272,8 Cari İşlemler Dengesi (milyar $) 12,3 27,6 17,3 11,9 Dış Borç (yıl sonu, milyar $) 132,7c 144,7 c 150,2 c 157,6 c Döviz kuru (Won/ABD$, ort.) 1191,6 1145,3 1015,0 970,0 a Gerçekleşen. b. EIU Projeksiyonu c. EIU Tahmini EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Report 2005 GSYİH yapısı ve iç piyasa GSYİH’NIN BAŞLICA KAYNAKLARI (%, 2004) İmalat Ticaret, restoranlar ve oteller İnşaat Finansal hizmetler Ulaştırma ve telekomünikasyon Tarım ve Ormancılık 25,5 8,4 8,3 7,5 6,5 3,4 EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Report 2005 Kriz sonrasında en hızlı kendini toparlama imalat sanayiinde olmuştur. Bu artış özellikle artan dış talep, iç tüketim talebinde canlanma ve yerel yatırımlardan kaynaklanmıştır. İmalat sanayiinin gelişmesinde en etkili sektörler ise bilgi teknolojileri ve ileri teknolojidir. İnşaat sektörü son yıllarda GSYİH içindeki payında azalma görülen önemli bir sektördür.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 2 1980’lerin sonuna kadar imalat sanayi GSYİH içinde yükselen bir paya sahipti (Örneğin 1973’teki ¼ paya karşın 1988’de neredeyse 1/3’tür.). Buna karşın tarım, ormancılık ve balıkçılığın GSYİH içindeki payı çeyrekten %10’a düşmüştür. Fakat 1988’den beri tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı düşmeye devam ederken (2001’de %4,5), imalat sanayiinin payı 2004 yılında %25.5 civarında kalmıştır. Güney Kore ekonomisindeki bir başka önemli görüntü de uluslararası ticarete büyük oranda bağlı olmasıdır. 2004 yılında ihracat GSYİH’nın %37,7’sine denktir. Oysa 1970’lerin başında bu oran %10 civarındaydı. Bu oran 2000 yılında Japonya’da %9,7, ABD’de ise %7,8 idi. Toplam dış ticaret 2001 yılında GSYİH’nın %72,8’ine denk gelmektedir ki bu oran Tayvan ile benzerlik göstermesine rağmen Japonya ve ABD’ye göre çok yüksektir. Güney Kore ekonomisi için ayırt edici bir özellik de chaebol denilen dev şirketlerin ekonomideki baskın pozisyonudur. 30 büyük chaebol içinde 4 büyük grup –Hyundai, Samsung, Daewoo ve LG­ açıkça öne çıkmaktadırlar ve GSYİH’nın %10’unu üretmektedirler. Güney Kore’nin “chaebol”leri sıklıkla Japonya’nın “keiretsu” iş gruplarıyla karşılaştırılır. Fakat bu ikisi arasında iki belirgin farklılık vardır. Birincisi, “chaebol”ler hala çoğunlukla kurucu aileler tarafından kontrol edilmesine rağmen “keiretsu”lar profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir. İkincisi, Güney Kore hükümetinin “chaebol”lerin özel banka sahibi olmasını engellemesine rağmen Japonya’daki “keiretsu”lar bağlı bir banka ile çalışırlar. Para ve döviz kuru Güney Kore Cumhuriyeti’nin resmi para birimi WON’dur. Devlet çeşitli dönemlerde finansal politikalar çerçevesinde döviz kuruna müdahale etmekle birlikte 1998 kriz dönemine kadar olan 5 yıl içerisinde istikrarlı bir yapı göstermiştir. Kriz döneminde büyük değer kaybına uğrayan Won 1999’la birlikte Amerikan Doları’na karşı değer kazanmaya başlamıştır. 1998 ortalama Won/ABD$ kuru 1400/1 iken, 1999 ortalaması 1118/1’e yükselmiştir. 2000 yılı ortalaması 1131/1 olmuştur. 2001 yılında ise Won değer kaybetmeye başlamıştır ve yıl içindeki kur ortalaması 1291/1 olmuştur. 2002 yılından itibaren Won yeniden değerlenmeye başlamış ve kur ortalaması 1251/1 olmuştur. İleri dönük kur beklentisi ise WON’un değer kazanması yönündedir. 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla 1191.5 ve 1145.3 won olarak gerçekleşen ABD doları 2005 ve 2006 yılları için 1015 ve 970 won olarak beklenmektedir. Won’un değer kaybetmesi genelde ihracatta rekabet avantajı sağlasa da Güney Kore sanayisi için kötü etkileri olmuştur. Girdi fiyatlarında artışlar olduğu için birçok ithalata dayalı sanayi kolu dolaylı yollardan Won’un değer kaybından kötü etkilenmişlerdir. Enflasyon 1999’da %1’in altında kalan enflasyon 2000 yılında yükselme eğilimine girmiş ve yıllık %2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında enflasyon oranını yükselmeye devam ederek yıl sonunda yıllık enflasyon rakamı %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sebebi Won cinsinden artan ihracat ve ithalat fiyatlarıdır. Yakıt ve sağlık hizmetleri sektöründeki hızlı fiyat artışları enflasyonu körüklemiştir. 2002 yılında ise enflasyon oranını düşerek %2,8 olmuştur. 2003 yılı ortalaması %3,5 ve 2004 yılı ortalaması da %3.6 olarak gerçekleşmiştir. İleriye dönük olarak 2005 ve 2006 yılları için enflasyon sırasıyla %2.9 ve %2.4 olarak beklenmektedir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 3 Nüfus ve Sosyal Altyapı Güney Kore dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden birisidir. 1975 yılında 34,7 milyon olan nüfus 2004 yılında 48,2 milyona ulaşmış ve bunun sonucu olarak da kilometrekareye düşen insan sayısı da aynı dönemde 349’dan 485’e yükselmiştir. Doğal Kaynaklar ve Çevre G. Kore doğal kaynaklar yönünden çok fakir bir ülke konumundadır. Sanayinin en önemli kaynakları durumunda olan kömür, petrol, demir gibi madenler çok az miktarlarda bulunmakta ya da hiç çıkarılamamaktadır. G. Kore’nin ticari olarak tek zengin yeraltı kaynağı tungsten idi fakat 1993 yılında onun da üretimi durmuştur. Azalan miktarlarda üretilen kurşun, çinko ve bakır ise ülke ihtiyacının küçük bir kısmını karşılamaktadır. Ekilebilir alan, toplam alanın sadece %21’idir. Ülkenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır, fakat orman kaynakları ticari amaçla yoğun bir şekilde kullanılmamaktadır. Ülkenin su kaynakları yeterli derecededir. Enerji G. Kore enerji tüketiminde dışarıya bağımlı durumdadır. Ülkenin sınırlı iç kaynaklarıyla birlikte çok yüksek nüfusu ve gelişmiş sanayisi enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Petrol ürünleri ithalat içinde ciddi bir paya sahiptir. Özellikle 1979’daki petrol krizi sonrası bu bağımlılığın ne kadar pahalıya mal olduğu anlaşılmıştır. Hızla artan otomobil sayısı ise petrole bağımlılığı iyice artırmıştır. Hükümet bu noktada alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Özellikle elektrik üretiminde nükleer enerji ve hidro elektrik kapasitesini artırarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. G. Kore LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatında dünyada üst sıralardadır ve bu ithalatın büyük kısmını Endonezya ve Malezya’dan yapmaktadır. 1996 ve 2000 yılları arasında LNG tüketim hacminde yıllık ortalama %15,5 genişleme meydana gelmiştir. LNG talebinin yüksek ısı üretim değeri ve çevre temizliği nedeniyle gelecek yıllarda artması beklenmektedir. Ulaşım, İletişim ve Internet G. Kore gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahiptir. Raylı sistemin çok gelişmiş olduğu ülkede, kara ve deniz yolu da geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ülke için ticari amaçlı yük taşımacılığında karayolu taşımacılığı başı çekmektedir. Toplu taşımacılığın büyük bir kısmını (%25’lerde) raylı taşımacılık karşılamaktadır. Demir yolu taşımacılığı son yıllarda gerilemiştir. Karayolu Asfalt Uzunluğu: 83.400 km (2002) Demir Yolları: 3,129km (2002) Su Yolları: 1.609 km (genelde küçük gemiler için) Havaalanı Sayısı: 103 (1997) Belli Başlı Limanlar: Chinhae, Inch’on, kunsan, Masan, Kokp’o, P’ohang, Pusan, Ulsan, Tonghae­hang, Yosu Ülkede 1980’lere kadar çok düşük seviyelerde seyreden özel araç sahipliği izleyen 10 yıl içerisinde patlama yaşamıştır. Sanayileşme ve ihraç eğilimli üretim çerçevesinde zorlaştırılan otomobil alımı, son yıllarda güçlü bir iç piyasanın oluşmasıyla kolaylaştırılmıştır. 2003 yılı verilerine göre G.Kore araç parkı 10279 binek otomobil, 3016 kamyon ve 1247 otobüsten oluşmaktadır. On yıllar boyunca birbirini izleyen yönetimler binek araç kullanımını oldukça pahalı tutmuşlardır. Bu durumun değişmesine neden olan faktör ülkede araç sanayisi kurmaya ve
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 4 önceleri ihracat odaklı şekilde olmasına artan istek olmuştur. 1980’li yılların başlarında ülkede kayıtlı binek araç sayısı 500.000 adet olarak görülmüştür. 1980 ve 1990’lı yıllardaki yüksek büyüme hızları binek araç sahipliğinde patlama yaşanmasına yol açmış: kayıtlı araç sayısı 1990 yılında 2.1 milyon adete çıkmış ve 2003 yılında da bu rakam 10 milyon adet seviyesine gelmiştir. Fakat kendi sanayileşme kategorisinde emsallerine göre G.Kore’de araç sahipliği oranı 1000 kişiye 170 adet araç şeklinde hala düşük seviyede bulunmakta ve daha fazla büyüme için zemin bulunduğuna işaret etmektedir. Binek araca sahip olmaya artan talep toplu taşımacık için talebin düşmesine neden olmuştur. Geçen birkaç yıl içinde toplu taşımacılıkta raylı sistemin pazar payı azalmıştır. 1990 yılından sonra büyüme oranı ihmal edilecek seviyede kalmış ve raylı taşımacılık ile kat edilen mesafe ortalaması da 2003 yılına kadar 10 yıllık sürede ortalama %3.4 oranında daralmıştır. Bu daralmanın 2004 yılında açılan ve başkent Seul ile Busan’ı birbirine bağlayan, ulaşım süresini de 250 dakikadan 160 dakikaya indiren Kore Express Tren hızlı tren servisleri sayesinde muhtemelen aşılması beklenmektedir. Otobüs toplu taşımacılığı da hızlı özel binek aracı sahipliğindeki önemli artış ve 1974 yılında açılan metro sistemi nedeni ile daralmaya maruz kalmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili olup Japonya Çin ve Rusya ile komşulukları G.Kore’nin önemli bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret etmekte ve deniz ulaşımı oldukça önemli yer teşkil etmektedir. Ülkenin deniz taşımacılığının kalbi toplam konteynır taşımacılığın %95’inin gerçekleştiği Busan’da atmakta, ülkenin en büyük deniz limanı bu ilde bulunmaktadır. Çin’deki büyümenin G.Kore deniz limanlarını ve deniz taşımacılığını da büyüme yönünde etkilediği gözlenmektedir. Tahminlere göre 2006 yılından itibaren global deniz taşımacılığın 1/3’ünün bu limanlarda gerçekleşeceği beklenmektedir. Hava ulaşımı da G.Kore’de popülaritesi artmakta olan bir ulaşım biçimi olarak gözlenmektedir. Taşınan yolcu sayısı bazında yapılan hesaplamalara gör ülke içi hava ulaşımı 2003 yılına kadar geçen 10 yıl içinde yıllık ortalama %3.3 oranında büyümüştür. 2001 yılında başkent Seul yalınlarında açılmış olan Incheon havaalanı ile ülkedeki ana havaalanı sayısı Gimpo ve Busan havayolları ile birlikte üçe çıkmıştır. Her üç havaalanı da uluslararası bağlantılara sahiptir. 1962 yılında kurulmuş olan Korean Air 1988 yılına kadar ülkedeki tek hava yolu şirketi konumunu sürdürmüştür. 1988’de ikinci olarak iç hatlara hizmet vermek üzere Asiana Airlines hizmete başlamıştır. Bugün Korean Air gibi Asiana Air de uluslararası tarifeli uçuşlara sahiptir. İletişim hizmetleri 1980’lerde ve 1990’larda hızla gelişmiştir. Başlangıçta yabancı ortaklı yatırımlar iletişim altyapısındaki ve telefon sistemlerinin gelişmesini ve hızlı büyümeyi yansıtmaktadır. Örneğin 1973 yılının sonunda toplam 763,200 adet olan telefon hattı abone sayısına (veya her 1000 kişiye 22 telefon düşmesine) karşın bu rakam 2004 yılının sonunda 22.9 milyon adete ulaşmış ve oran 1000 kişiye 480 telefon şeklinde gerçekleşmiştir. Yönetimin de teşvikleri ve fiyatların düşürülmeye zorlanması ile mobil telefon ve Internet kullanımında da önemli gelişmeler kaydedilmiş ve ülke bu alanlarda dünya lideri konumuna gelmiştir. Ülkede 100 hane başına düşen mobil telefon oranı 80 civarında ve Internet kullanım oranı da yine 100 hane başına 75 hane olarak kaydedilmiştir. 2004 yılı sonu itibariyle de Internet abonelerinin %25’i geniş band bağlantı imkanına sahip durumda olup bu alanda G.Kore dünya lideri konumunda yer almıştır. Mobil telefon kullanım ve abone sayısında ise Çin ve Japonya’dan sonra bölgedeki üçüncü ülke konumundadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 5 Ekonomik Sektörler Tarım ve Ormancılık Ülkedeki tarım sektörünün yapısı küçük aile şirketleri şeklinde oluşmuştur. II. Dünya savaşından sonra gerçekleştirilen toprak reformunun ilk günlerinde ABD ve Kore otoriteleri ekonomik polarizasyon ve topraksızlığın önüne geçmek için toprak sahipliği ölçekleri üzerine oldukça katı kurallar yerleştirmişlerdir. Tarım politikasının diğer sac ayakları normal koşullardayken pirinç ithalatının yasaklanması, ve kendi kendine yetecek çapta pirinç üretiminin geliştirilmesinin sağlanması ve bu amaçla pirinç üreticilerinin çok defa desteklenmesi ve dünya fiyatlarının üzerinde alım yapılması ve aynı zamanda tüketim kesiminin de pirinç tüketimine teşvik edilmesinden oluşmaktadır. Güney Kore’li çiftçiler bu ortamda oldukça önemli aşama kaydedip üretkenliği artırmış olmak bir yana bu gelişme gerçek fiyatlar üzerinden sağlanmamıştır. Gerçek rakamlara bakıldığında pirinç üretim miktarında 1999­2003 yılları arasında ortalama %0.2 oranında düşme gözlenmiştir. Aslında 1970’lerde ve 1990’larda çiftçiler tarım hasatını kullandıkları gübreye bağlı olarak artırmayı başarmışlardır. Çevre ile ilgili endişeler nedeniyle 1990’lı yıllardan itibaren suni gübreleme azalmaya başlamış olmasına rağmen 1970’li yılların seviyesinden daha fazla kullanılmıştır. Ortalama çiftlik büyüklükleri de 0.9 ha’dan 1.4 ha’a yükselmiş olarak mekanizasyonun aratmış olduğunu yansıtmaktadır. Mekanizasyon sayesinde çalışanların ortalama yaşları da artmış ve daha büyük holdinglerde çalışma imkanı sağlamıştır. Çiftçiler ayrıca yetiştirmekte oldukları ürün çeşidinde de farklılıklara yönelip meyve, sebze gibi ürünlere de girerek daha fazla kazanç sağlama imkanı bulmuşlardır. 2003 yılında G.Kore’nin sahip olduğu orman alanları ülkenin %65’i oranında gerçekleşmiş olup bunun beşte biri kamuya aittir. Bu yüksek kamu sahipliği 1950’li yıllarda başlatılan ormanlaştırma hareketinin bir sonucu olmuştur. Bu dönemde ikinci dünya savaşı nedeni ile tahrip olan ormanların yeniden kazanılması için yapılmış olan bir uygulamanın sonucunda bu değerlere ulaşılmıştır. Bunun ardından 1970’li yıllarda Saemaul (yenileme) hareketi ile o dönemin yönetimdeki başkanı Park Chunghee’nin girişimi ile bugün ulaşılan seviye sağlanmıştır. Böylece 1954 yılında ülkede kamuya ait kerestelik orman alanı oranı %30.8’den 2003 yılında %40 oranına ulaşmıştır. Ormanlardaki keresteler çiftçiler ve kırsal kesim tarafından daha ziyade yakıt amaçlı olarak kullanılmakla birlikte kereste sanayisi için talep oluşturulamamakta ihtiyaçlar ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Balıkçılık sektöründe durum son yıllarda düşüş eğilimindedir. Balıkçılık sektöründe çalışan sayısında 1970 yılındaki 750 000 kişilik istihdamın 2003 yılında 212 000’e düşmesinin yanı sıra toplam ihracatta da balıkçılığın payı oldukça düşmüştür. Bu şekilde 2003 yılında balıkçılığın payı ülkedeki ihracatın ancak %0.6’sı oranına ve çoğu dondurulmuş ürünler olarak gerilemiştir. Oysa 1970 yılında bu rakam %5 civarında gerçekleşmiş durumdaydı. Parasal değer olarak bakıldığında da bu değerin 1970 yılındaki 2 milyar $ seviyesinden sadece 20 milyon $ seviyesine gerilediği görülmektedir. İmalat Sanayileşme 1962 yılında o dönemin başkanı Park Chung­hee yönetimi tarafından yürürlüğe konan ilk beş yıllık kalkınma planı ile başlatılmıştır. Bu dönemin öncesinde sanayinin GSYİH içindeki payı oldukça düşük olup 1961 yılına gelindiğinde bu değer kişi başına 90 ABD doları şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat bu dönemin ardından 1963­1978 yılları arasında imalat yılda ortalama %16.9 oranında artış göstermiştir. Sanayileşme
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 6 G.Kore’de diğer gelişmekte olan ülkelerdeki merkezi yönetimli ülkelerden oldukça farklı gelişmiştir. Bu ülkelerde iç Pazar bir dinamik olarak görülmekle birlikte G.Kore’de yapılacak büyük ölçekli üretimde AB ve ABD pazarları emek yoğun işgücü ile yapılacak üretimi içine çekebilecek kadar yeterince büyük olarak görülmüştür. İkame yoluna giden ülkelerden ayrı olarak G.Kore, diğer paralel hareket yolunu seçmiş olan Tayvan, Singapur ve Hong Kong ile birlikte bu yola gitmişlerdir. Bu yol ile ülkede kumaş ve tekstil ürünleri özellikle ihracat odaklı olarak oldukça hızlı gelişme imkanı bulmuş, 1962 yılındaki kumaş üretimi 1 milyon metrekareden 1990 yılında 3 milyar metre kareye yükselmiştir. Ucuz işgücü kullanılan montaj sanayiinde de benzer bir hızlı gelişme kaydedilerek 1963 yılındaki 158000 adetlik radyo üretimi 1976 yılında 6.7 milyon adete ve 1986 yılında da 9 milyon adete ulaşmıştır. Renkli televizyon üretimi siyah­beyaz televizyonların üretiminden 6 yıl sonra başlamış ve 1975 yılında başlayan üretim kısa bir süre içinde artış göstererek 1988 yılında 10 milyon adete ulaşmıştır. Bu değer 1996 yılında en üst seviyeye çıkarak 21.5 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Elektronik hesap makinası üretimi de 1975 yılında başlatılmıştır. G.Kore'de ayrıca 1968 yılından beri yapılmakta olan buzdolabı üretimi de mevcuttur. Bunlara ek olarak 1980 yılından beri fotoğraf makinası ve 1982 yılından beri yapılan kaset kayıt cihazları ve mikrodalga fırın üretimi de bulunmaktadır. Bir diğer önemli imalat sanayisi de 1970 yılında ortaya çıkan çelik üretimidir. Bu tarihe kadar çelik üretimi hurdaların yeniden çelik haline getirilmesi şeklinde devam etmekteydi. G.Kore Dünya Bankası ile oldukça yakın çalışmakta ve yoğun tavsiyelere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Çelik üretiminde Pohang Demir Çelik (Posco) firmasının varoluşunda bu tavsiyeler önemli yer teşkil ettiğine inanılmaktadır. Burada diğer bir önemli rol de Japonya’nın kendi ekonomisinin istikrarı için G.Kore'deki üretimi desteklemek ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla Posco’ya yatırım yapmış olması olarak gösterilmektedir. Bu sayede G.Kore’de Posco ile birlikte diğer çelik fabrikalarındaki üretim de birlikte düşünüldüğünde G.Kore’nin ABD, Japonya ve Çin ile birlikte dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldığı belirtilmektedir. Taşıt aracı üretiminde de G.Kore farklı bir yol izleyip ihracat odaklı imalatı ikame etmiş ve K.Amerika pazarını hedef pazar olarak değerlendirmiştir. Fakat o dönemki yönetimin de etkisi ile birçok ikameci yaklaşımın aksine ithal ikamesinde rekabeti sınırlayan çeşitli politik koruma gibi sınırlamalara da maruz kalmıştır. Böylece Hundai Motor 1980’li yıllar boyunca ülkedeki üretime hakim konumda tek firma olmuştur. Kia ve Daewoo ancak 1980’li yılların sonlarında piyasaya girebilmişlerdir. 1998 yılındaki durgunluk haricinde sektörde iç piyasadaki talebe bağlı olarak patlama şeklinde büyüme büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 2003 yılında 3.1 milyon binek otomobil ve 210 000 kamyon üretilmiştir. 1990 yılında bu rakamlar 935271 binek otomobil ve 225 328 adet kamyon şeklinde olmuştur. 1998 yılındaki ekonomik durgunluk nedeni ile ilerleyen yıllarda sektörde önemli değişiklikler olmuştur. Bağımsız araç üretimleri son bulmuş ve yabancı araç ithalatı büyümüştür. Örneğin 1998’in sonlarında Hyundai, Kia ve ona bağlı Asian Motors firmasının satın alınıp piyasadan çekilmesi ile piyasanın kontrolünü elde etmiştir. 2000 yılının başlarında Fransız Renault batmış olan Samsung Motors’u satın almış ve yerli sanayii satın alan ilk yabancı firma olmuştur. Daewoo da bu krizde alıcı bulmuş ve General Motors tarafından satın alınmıştır. Daha sonra Alman Daimler Benz şirketi Hyundai Motors’un hisselerinin %15’ini satın almış olmakla birlikte 2004 yılında tekrar satmıştır. Çin’in önde gelen üreticilerinden Shangai Automotive Ocak 2005’te G.Kore’de küçük bir üretici olan Sangyong Motors’u satın almıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen G.Kore sermaye mallarında hala dışa bağlı konumdadır. Samsung Elektronik ve diğer elektronik üreticici şirketler elektronik yonga yapımı ve pazarlamasında ABD ve Japonya’yı daha fazla üretim ve satışla geride bırakmış
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 7 olmalarına rağmen halen bu ürünlerin makinalarını yapabilecek durumda değildirler. Sermaye malları ithalatı toplam ithalat içinde %40 oranında bir yere sahip olup bu yapı 1990 yılından beri bu şekilde devam etmektedir. G.Kore’de işgücü maliyetleri 1987’den itibaren artış göstermiştir. Bugün Malezya, Endonezya Filipinler ve Tayland’ın yanı sıra Vietnam ve Çin gibi ülkeler G.Kore’den daha ucuz işgücüne sahiptirler. Hatta bir Avrupa ülkesi olarak Polonya dahi işgücü maliyetinde G.Kore’den daha ucuzdur. Birçok ayakkabı üreticisi fabrikalarını G. Kore’den başka ülkelere taşımış durumdadırlar. Tekstil sektörü ise üst tüketim grubunun moda ve marka gibi oluşumlarına bağlı olarak gelecekte ne şekil alacağı belli olacaktır. Artık G.Kore’de sadece ucuz iş gücüne dayalı montaj yeterli üretim koşullarını bulamamaktadır. Yüksek katma değerli ürünlerden elektronik, taşıma ekipmanları ve yüksek üretkenliği olan ürünler ancak yaşama şansı bulabilmektedirler. Madencilik ve maden yarı işletmeciliği Ana demir dışı madenlerde Güney Kore dünyada önemli ithalatçılardan birisi konumundadır. Büyük ölçekli maden üretmek için yeterli kaynakları bulunmamaktadır. 2002 yılında Güney Kore 936300 ton bakır tüketerek neredeyse Almanya ile aynı büyüklükte bulunmaktadır. Fakat kendi üretimi bulunmamaktadır. Bunun yerine atık/hurda bakırları alıp tekrar işleme yapılmakta olup 2002 yılında bu yol ile yaklaşık 500 bin ton bakır işlenmiştir. İnşaat İnşaat sektöründe önceki yıllarda altyapı ve fabrika binalarının yapılmasına ağırlık verilmiştir. Hızlı nüfus artışı ve artan talebe rağmen konut inşaatlarına verilen önem ihtiyacın gerisinde kalmıştır. Ancak bu durum 1980’li yıllarda yönetimin politikası ve ekonomik büyüme ve buna bağlı artan gelir düzeyi nedeniyle değişmeye başlamıştır. Böylelikle 1973­82 yılları arasında 196000 adet yıllık konut yapımı 1983­87 yılları arasına yıllık ortalama 196000 adete çıkmıştır. İlerleyen yıllarda daha da hızlı artış gözlenmiş ve 1988­94 yılları arasında bu rakam yıllık ortalama 576000 adete yükselmiş, 1990 yılında da en üst seviye olan 750000 adet/yıl değerine ulaşılmıştır. Bu yıl içinde yapılan inşaatlar arasında konutun payı %70 civarında gerçekleşmiş ve 1970 yılındaki tablonun tersi yaşanmıştır. İnşaat sektöründeki patlama 1990’lı yıllarda yönetimin mevcut sanayii koruma amaçlı olarak şirketlerin pozisyonunu dondurup yeni inşaat şirketleri için izinin durdurulması yaklaşımı konusundaki tutumunu da yumuşatması ile daha da artmış ve yeni firmaların da sektöre dahil olması sağlanmıştır. Böylece 1988 yılında 468 olan şirket sayısı 1994 yılında 2651’e yükselmiştir. Bu durumda malzeme ve işgücü konusunda yetersizlik de ortaya çıkmış ve bu durumda kullanılan yakıtta da enflasyon baskısı doğmuştur. Bu durumda kaçınılmaz olarak inşaat ve bununla ilgili sektörlerde özellikle çelik üretiminde 196’nın sonları ve 1997’nin başlarında ekonomik yavaşama ortaya çıkmıştır. Çelik sektörü de oldukça kötü etkilenmiştir. Ancak 1998­99 yılları çelik üreticileri için yavan bir süreç olmakla birlikte ardından hızlı toparlanma dönemi yaşanmıştır. Toparlanma sürecinde alınan bazı tedbirler ve inşaat alanı büyüklüklerinde artışlar spekülatif etki yarattığından bunun için de ayrıca tedbirler getirilmiştir. Böylelikle sektörde tedbirlerin etkisini çok çabuk göstermesine rağmen 2003 yılında alınan tedbirler sektörde yakın gelecekte yeni bir şişmenin meydana geleceğine işaret etmektedir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 8 DIŞ TİCARET G. Kore’de gümrük bazlı hesaplara göre ticaret dengesi 1990­97 yıllarında açık vermekteydi. En fazla ticaret açığı 1996 yılında 20.6 milyar ABD Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu dengesizlik büyük ölçüde G.Kore’nin satın aldığı ürünlerin önemli bir kısmını yatırım ve ihracatta kullanamamayı sürdürdüğünü yansıtmaktadır. Genel Dış Ticaret Tablosu 200 0 İhracat (FOB, Milyar 175, ABD$) 8 İthalat (FOB, Milyar 159, ABD$) 2 Hacim (Milyar ABD$) 335, 0 Denge (Milyar ABD$) 16,6 200 1 151, 4 138, 0 289, 4 13,4 200 2 162, 6 148, 4 311, 0 14,2 200 3 197, 6 175, 5 373, 1 22,1 200 4 257, 7 219, 6 477, 3 38,1 200 5* 277, 1 246, 1 523, 2 30,0 200 6* 294, 5 270, 1 564, 6 24,4 * EIU Tahminleri Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Updater Report September 2005 Ancak 1998’den beri ticaret dengesi oldukça bol miktarda fazla vermektedir. Burada önemli rol oynayan faktör; ihracatın özellikle enformasyon teknolojilerinde global ticaretin 1999 yılında şişmesi ile önemli ölçüde artmış olması ve 2003­04 yıllarında Çin’den artan dış taleptir. Başlıca Dış Ticaret Ürünleri, 2004 (US$ m) İhracat fob Elektronik Ürünler Binek otomobil Makina & Ekipman Kimyasallar Metal mallar 87,770 24,577 22,605 20,541 18,614 İthalat cif Elektrik Elektronik, makina Ham Petrol Makina ve Ekipman Kimyasallar Dayanıklı Tüketin Malları 49,997 29,917 28,224 18,234 11,585 Mal ticaretinin yönü; son yıllarda eski Doğu Avrupa komünist ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarlarının genişlemesine yol açmış olması nedeniyle, önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişimlerin en büyük etkisi Güney Kore’nin Çin ile ticaret bağlarının gelişmesinde gözlenmiştir. Çin 2003 yılında Güney Kore’nin en önemli pazarı konumuna gelerek ABD’nin önüne geçmiş ve 2004 yılında daha da büyümüştür. Çim aynı zamanda ithal ürünlerin de önemli kaynaklarından biri konumunda olup 2004 yılında ABD’yi geride bırakarak Güney Kore’nin ikinci önemli ithalat yaptığı kaynak ülke konumuna gelmiştir. Ayrıca ASEAN (Association of South­east Asian Nations) üyesi ülkelerindeki pazarlar da giderek büyümekte ve daha önem kazanmaktadır. Bu değişim Güney Kore’nin ihracatında gelişmiş ülkelerin payının artışı ve bu pazarlardaki iddiasının sürekliliğini daralttığına inananlar tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Ancak, bu eleştirinin geçerli olabilmesi için bu yeni pazarlara ihracat yapabilmenin bedelinin gelişmiş OECD ülkelerine yapılan ihracatın bedelinden daha yüksek olması gerekirdi, oysa bu yeni pazarlarda Güney Kore’nin başarısının arttığı görülmektedir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 9 Başlıca Ticaret Ülkeleri, 2003, 2004 İhracat , fob toplam içinde % 2003 2004 Çin 18,1 19.6 ABD 17,7 16.9 Japonya 8,9 8.5 Hong Kong 7,6 7.1 Tayvan 3,6 3.9 Singapur 2,4 2,2 İthalat , cif toplam içinde % 2003 2004 Japonya 20,3 20.6 Çin 13,2 13.2 ABD 12,8 12.8 Suudi Arabistan 5,3 5.3 Almanya 3,8 3.8 Avustralya 3,3 3,3 (Kaynak: Korea Customs) Çin’in hızlı ekonomik yükselişinden duyulan endişe neticesinde yönetim başlıca ticaret yapılan ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları yapılmasına yönelmiştir. Bugüne kadar 2004 yılı sonunda Şili ile ve bir diğeri de Singapur ile 2005 yılı ortasından itibaren olmak üzere serbest ticaret anlaşması yapılmıştır. Kanada ile görüşmeler devam etmektedir. Bu başarılardan destek bulan yönetim ayrıca Hindistan, ASEAN ülkeleri, EFTA ve hatta ABD ile de benzeri anlaşma yolları aramaktadır. Japonya ile de benzeri bir arayış bulunmakla birlikte benzer ürünlerdeki üretim arasında bulunan büyük örtüşme nedeni ile Kore’li firmalar tarafından duyulan endişeler bulunmaktadır. Ayrıca, Japonya’nın da halen tarım ürünleri ithalatını Güney Kore’li firmalara açmak gibi bir girişimi bulunmaktadır. İthalat İthal enerji bağımlılığı ekonominde göze çarpan bir özellik konumundadır. İthal enerji tüketilen enerjinin yaklaşık %95’ini oluşturmakta olup 1989 yılında bu oran %89 ve 1979 yılında da %73 olarak gerçekleşmiştir. Enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığın sürekli artarak hat safhalara ulaşmış olduğu gözlenmektedir. Ham petrol ithalatı 2004 yılında 19.2 milyar ABD $’ı olarak gerçekleşmiş olup toplam ithalat faturasının %12.6’sını temsil etmektedir. Bu oran 1981 yılında %30 olarak gerçeklemiş fakat geçen bu süreç içinde petrol fiyatları da yarıya düşmüştür. Bunun dışında ayrıca Güney Kore diğer enerji kaynakları olan sıvılaştırılmış doğal gaz, kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde de önemli bir ithalatçı konumundadır. Ham petrol ithalat hacmindeki artış S.Arabistan, İran, Kuveyt ve Endonezya gibi petrol üretici lideri ülkelerin politik olarak fiyatlar nedeniyle arz kesintilerinin sonuçları karşısında ekonominin hassasiyet taşımasına yol açmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 10 Başlıca İthal Ürünleri, Değer: milyon ABD$, cif Tüketim Malları Dayanıksız Dayanıklı Endüstriyel malzeme ve yakıt Ham Petrol Mineraller Hafif sanayi girdileri Kimyasallar Demir ve çelik ürünleri Demir dışı metaller Sermaye maları Makina ve hassas işlem makinaları Elektrik ve elektronik makinaları Enformasyon ve iletişim ekipmanları Yarı iletkenler Ulaştırma ekipmanları TOPLAM 2000 2001 2002 2003 2004 16,07 16,63 20,52 23,60 26,50 2,55 3,09 4,11 4,76 4,87 6,42 6,22 7,76 9,92 11,86 78,98 71,93 73,89 86,41 113,84 25,22 21,37 19,20 23,08 29,92 4,19 4,06 4,14 4,85 7,52 4,85 4,41 5,32 5,36 5,82 11,84 11,28 12,27 14,44 18,23 3,01 5,03 6,27 8,21 13,25 4,85 4,22 4,34 5,23 7,76 65,43 52,54 97,98 68,82 84,13 18,43 15,26 18,00 21,70 28,22 43,23 33,84 36,00 42,53 50,00 12,16 9,07 8,50 8,71 9,73 19,92 15,55 17,47 21,33 23,62 2,82 2,65 3,08 3,38 4,50 160,48 141,10 152,17 178,83 224,46 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Profile 2005 (Bank of Korea) İhracat Güney Kore’nin ihracatının kompozisyonu zaman içinde değişiklik göstermiştir. Yakın geçmişte önemli ihraç ürünleri olan giyim, ayakkabı ve basit montaj sanayii ürünlerinde artık durgunluk veya daralma yaşanmaktadır. Ucuz iş gücü G.Kore’de artık pek bulunmamakta ve bu faktörden kaynaklanan rekabet avantajı olmadığından fabrikaların birçoğu Güney Doğu Asya’da başka ülkelere taşınmış durumdadır. Sermaye yoğun ve gelişmiş mühendislik ve teknoloji ürünleri artık G.Kore için daha önemli ve rekabetçi ihraç ürünleri konumuna gelmiştir. Örneğin Samsung elektronik kendi alanında dünya kısa süre içinde liderleri arasında yer almış olup ABD ve Japonya'daki muadilleri olan Motorola, Sony gibi firmalarla arasındaki açığı kapatarak teknoloji ve satış açısından aynı seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. Binek otomobil sektöründe de benzer bir durum yaşanmaktadır. Bu alanda da nich bir pazar yakalamış ve ucuz ve kullanışsız araçlardan uzaklaşılarak daha iyi kaliteli araç üretilebilmekte ve satabilmektedir. Ulaştırma ekipmanları ve mobil iletişim sektörü gibi ihracat alanlarındaki gelişmelerin büyümesi sayesinde Güney Kore 2004 yılında ABD’nin altıncı büyük tedarikçisi konumuna gelmiş ve ilk kez Birleşik Krallığın önüne geçmiştir. ABD’ye ihraç edilen mallarından sağlanan gelirdeki artış da 2000­04 yılları arasında oldukça canlı olmuştur. Japonya ana ihraç pazarı olmaya devam etmekte olup geleneksel olarak Japon firmaların elinde bulunan bu pazardaki Güney Kore üreticilerinin payı gittikçe artmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 11 Başlıca İhraç Ürünleri, Değer: milyon ABD$, fob Gıda Ham mineraller & yakıt Petrol ve türevleri Kumaş Giyim Kauçuk tekerlekler (iç ve dış lastik) Kimyasallar ve kimyasal bileşenler Metal ürünler Makina ve ekipman Elektronik ürünler Elektronik ev eşyası Enformasyon ve iletişim ekipmanları Yarı iletkenler Binek otomobiller Gemiler 2000 2,79 11,57 9,33 8,52 5,02 1,42 12,15 11,36 12,00 62,04 7,03 23,39 26,01 11,10 8,23 2001 2,65 10,00 7,97 7,01 4,30 1,43 10,83 10,03 11,64 47,36 6,71 21,94 14,26 11,45 9,70 2002 2,64 8,50 6,50 6,62 3,95 1,52 11,85 10,31 12,83 56,12 7,65 26,96 16,63 13,32 10,67 2003 2,79 9,05 6,79 6,11 3,63 1,72 14,78 13,09 16,01 68,19 8,91 34,78 19,54 17,48 11,10 2004 3,12 13,06 10,34 6,01 3,38 2,09 20,54 18,61 22,61 87,77 9,71 45,90 26,52 24,58 15,32 TOPLAM Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Profile 2005 (Bank of Korea) Yabancı Yatırımlar Güney Kore’ye Gelen Yabancı Yatırımlar (milyon $) 1999 ABD 3,739 Japonya 1,750 Hong Kong 461 Almanya 960 İngiltere 480 Fransa 760 Hollanda 3,322 Toplam (Diğerleri dahil) 15,542 2000 2,916 2,448 124 1,599 84 607 1,768 15,217 2001 3,890 772 167 459 432 426 1,245 11,292 2002 4,500 1404 234 284 115 111 451 9,101 2003 1,240 541 55 370 871 150 161 6,468 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Profile 2005 Ekonominin gelişmesinde önemli olan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinde önemli değişiklikler gözlenmekte ve sürekli düşüş kaydedilmektedir. Burada Ülkenin yatırımlar için cazibesinin azaldığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Aslında yabancı sermaye akışında önemli etkenler olan ucuz iş gücü ve teşvikler konusunda özellikle gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan diğer Asya ülkelerinin Güney Kore’den daha cazip yatırım ülkesi olması bu ülkeye gelen yabancı sermayenin azalmasında önemli rol oynamaktadır. En önemli dış sermaye kaynakları olan ABD ve Japonya’dan gelen yabancı sermaye son 5 yıl içinde yaklaşık üçte biri oranına düşmüş, Hollanda’dan ise neredeyse tamamen kesilmiş durumdadır. Bu süreç içinde sadece İngiltere’den yabancı sermaye artış gösterip iki katına çıkmış diğer tüm ülkelerden azalma yönünde süreç gözlenmiştir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 12 Diğer taraftan Güney Kore’nin ülke dışında yaptıkları yatırım inişli çıkışlı bir çizgi izlemekle birlikte en yüksek değer 2004 yılında yaşanmış ve yatırımların yöneldiği ülkeler belirgin bir şekilde Asya ülkeleri olmuştur. Ülkeye giren ve ülke dışına çıkan yabancı sermaye miktarları da 2004 yılında birbirine oldukça yakın değerlerde gerçekleşmiştir. Güney Kore’nin Yabancı Ülkelerdeki Yatırımları (milyon $) 1999 Kuzey Amerika 1,401 Asya 1,532 Avrupa 289 Diğer 1,774 Toplam (Diğerleri dahil) 4,996 2000 1,462 1,332 2,129 152 5,075 2001 564 1,677 957 368 3,566 2002 1,040 2,242 211 305 3,797 2003 1,376 3,190 683 465 5,715 EIU Economist Intelligence Unit South Korea Country Profile 2005 TÜRKİYE İLE TİCARET Ticari İlişkiler Güney Kore Cumhuriyeti, dış ticaretimizde oransal olarak en çok açık verdiğimiz ülkelerden biridir. Bu oran özellikle 2004 yılında en üst rakama ulaşmış ve 30 kat gibi bir uçurum oluşmuştur. İki ülke arasındaki ticari hacim büyük olmakla birlikte bu hacmin büyük bir çoğunluğu Güney Kore’den yaptığımız ithalattan kaynaklanmaktadır. 2002 yılında Güney Kore en çok ithalat yaptığımız 9. ülkedir. İhracatımızda ise ilk 50 ülke arasına bile girememektedir. 2004 yılında ticaret hacminde bir önceki yılı ikiye katlama gibi bir büyüme meydana gelmiştir. Rakamın ikiye katlanması özelikle taşıt araçları ve yan sanayi ürünleri ithalatımızdaki patlama ile ortaya çıkmıştır. Türkiye­Güney Kore Dış Ticaret Değerleri (1.000 ABD$) Yıllar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 İhracat 108.850 315.568 190.854 91.396 87.888 99.944 100.284 54.213 37.481 101.567 130.106 62.364 53.239 57.928 79.623 İthalat 301.612 360.541 372.775 620.337 285.251 566.126 714.630 1.085.518 1.124.114 871.077 1.180.942 759.499 899.637 1.312.442 2.572.537 Hacim 410.462 676.109 563.629 711.733 373.139 666.070 814.914 1.139.731 1.161.595 972.644 1.311.048 821.863 952.876 1.370.370 2.652.160 Denge ­192.762 ­44.973 ­181.921 ­528.941 ­197.363 ­466.182 ­614.346 ­1.031.305 ­1.086.633 ­769.510 ­1.050.836 ­697.135 ­846.398 ­1.254.514 ­2.492.914 Kaynak: DTM
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 13 İhracatımız İHRACAT: 2000 ­ 2004 (OCAK ­ ARALIK) Dönemi, Değer: ABD $ GTİP DÖRTLÜ ADI 7214 DEMİR­ÇELİK ÇUBUK­SICAK HADDE,DÖĞÜL,BURUL.. YUMUŞAKÇA,SUDA YAŞA DİĞER OMURGASIZ (HER HALDE) YAPRAK TÜTÜN;TÜTÜN DÖKÜNTÜLERİ TRAKTÖRLER 0307 2401 8701 5209 1509 1806 2008 8708 6802 8450 2840 2530 3202 2528 6109 3003 2841 4302 5407 8413 7113 5109 7404 2000 DOKUMA %85 < PAMUKLU 200G/M2 DEN FAZLA ZEYTİNYAĞI VE FRAKSİYONLARI ÇİKOLATA VE KAKAO İHTİVA EDEN DİĞER GIDA MÜSTAHZAR TARİFENİN BAŞKA YERİND OLMAYAN MEYVA,SEBZE KONSE 87.01­87.05 POZİSYONLARDAKİ TAŞITLARIN AKSAM PARÇA YONTUL,İNŞAATA ELVE İŞLENMİŞ TAŞLAR (KAYAGAN HARİÇ) ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNALARI BORATLAR,PEROKSOBORATL AR (PERBORATLAR) TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN MİNERAL MADDE DEBAGATTE KULLA SENTETİK ORGANİK,İNORGANİK MADDE TABİİ BORAT, BUNLARIN KONSANTRELERİ,TABİİ BORİK ASİT TİŞÖRTLER,FANİLALAR,DİĞE R İÇ GİYİM EŞYASI­ÖRÜLMÜŞ TEDAVİDE,KORUMADA KULLANILAN KARIŞTIRILMIŞ İLAÇLAR OKSİMETALİK VEYA PEROKSİMETALİK ASİTLERİN TUZLARI DABAKLANMIŞ,APRELENMİŞ KÜRKLER SENTETİK İPLİK,MONOFİL,ŞERİTLERLE DOKUMALAR SIVILAR İÇİN POMPALAR,SIVI ELEVATÖRLERİ KIYMETLİ METAL VE KAPLAMADAN MÜCEVHERCİ YÜN VE İNCE KILDAN İPLİKLER­PERAKENDE SATIŞA HAZIR BAKIR HURDA VE DÖKÜNTÜLERİ 2001 2002 2003 2004 10.009.909 329.591 633.163 1.333.318 3.137.303 5.279.988 11.232.005 13.737.853 9.948.289 3.455.252 5.153.040 33.221 1.697.646 4.215.855 61.155 98.962 87.099 787.857 3.820.013 315.142 687.337 646.627 1.659.862 3.563.892 20.359 706.157 1.897.605 516.705 2.670.121 818.207 2.016.754 641.663 1.086.846 2.169.384 572.567 404.998 1.329.676 2.610.791 1.909.098 596.456 1.383.620 2.499.423 2.762.731 1.895.347 1.332.636 630.215 1.346.945 1.823.983 1.885.487 25.914 145.933 429.716 924.119 1.715.798 1.654.636 3.391.211 1.814.683 2.422.620 1.702.932 851.923 1.040.230 1.352.715 1.153.127 1.372.862 37.500 90.000 352.500 570.180 943.000 11.897 182.829 185.340 266.547 927.502 1.897.723 2.635.307 3.240.261 1.556.141 907.901 216.706 416.500 572.956 552.492 888.880 342.980 619.608 284.916 837.396 843.829 153.234 138.329 324.676 840.439 840.888 111.231 51.787 194.427 239.632 810.376 13.243 24.589 41.322 767.882 160.482 733.238 822.124 543.852 763.908 248.112 147.631 46.213 105.444 763.463
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 14 7323 7602 5112 8471 2002 1905 7013 7019 8504 5703 7202 5201 1520 1605 1703 7207 7601 8802 DEMİR­ÇELİKTEN EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA,AKSAMI ALUMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI TARANMIŞ YÜNDEN,İNCE HAYVAN KILINDAN DOKUMALAR OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI,ÜNİTELERİ DOMATES KONSERVELERİ­ ASİTSİZ EKMEK,HAMUR İŞİ,KEK,BİSKÜVİ VB EKMEKÇİ MAMULLERİ,YUFKA,KAŞE MASA,MUTFAK,TUVALET,EV TEZYİNATI VB İÇİN CAM EŞYA CAM LİFLERİ,CAM YÜNÜ VE MAMULLERİ­İPLİK,DOKUMA VB ELEKTRİK TRANSFOR,STATİK KONVERTİSÖR, SELFLER VB TUFTE EDİLMİŞ HALILAR,TUFTE EDİLMİŞ YER KAPLAMALARI FERRO ALYAJLAR PAMUK (KARDE EDİLMEMİŞ,TARANMAMIŞ) GLİSEROL (GLİSERİN),GLİSERİNLİ SU,GLİSERİNLİ LEVİSLER KABUK HAYV,YUMUŞAKÇA,SUDAKİ OMURGASIZ KONSERVE ŞEKER ÜRETİMİ YAN ÜRÜNÜ MELASLAR DEMİR,ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM DİĞER HAVA TAŞIT(HELİKOP,UÇAK,UYDU,U ZAY ARAÇLARI) DİĞER TOPLAM 226.783 49.806 75.601 704.320 724.325 93.486 494.146 1.216.104 222.160 718.384 62.209 250.047 1.200.670 439.889 691.203 10.507 1.669 3.637 374.419 658.522 4.726.513 2.477.688 947.017 684.854 651.800 634.403 2.508.905 906.762 1.396.949 645.521 1.452.947 1.543.168 1.196.522 1.019.045 570.216 407.166 559.193 700.753 486.107 564.459 401.920 117.391 350.461 52.023 559.411 325.480 226.157 120 112 541.720 3.240.165 815.749 59.409 1.601.324 561.585 1.054.509 33.074 505.795 551.550 677.528 403.696 8.265 30 1.023.087 870.360 358.800 1.580.140 53.554 3.869.710 3.258.457 484.360 81.579.020 14.963.204 19.933.276 12.464.953 15.941.838 17.383.760 130.105.904 62.364.456 54.829.934 57.928.027 79.623.159 Kaynak: DTM Güney Kore’ye bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tek ve en önemli başarı 2000 yılındaki bir defaya mahsus olarak gerçekleşen 8802 GTİP fasılında yer alan hava taşıt araçları olmuştur. Eğer bu kalem hariç tutulacak olursa ihracatımız 2000­2003 yılları arasında 50 ila 60 milyon ABD $ civarında kalmış ancak 2004 yılında bu marjinal değer biraz artış göstererek yaklaşık 80 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore’ye ihracatımız belirgin bir marjinal seviyede kısmen artış gösterirken madde gruplarında önemli değişim göstermektedir. Örneğin 2004 yılında en çok sattığımız demir çelik ürünleri sadece 2004 yılında ortaya çıkmış bir ihraç ürünüdür. Diğer bir sanayi ürünü olan traktör ihracatımız da yine son iki yıl içinde ortaya çıkmış olan bir ihraç ürünümüzdür. Fakat su ürünlerimizde gerçekleşen ihracat artışları sevindiricidir. Diğer bir tarım ürünü olan tütünde 2000­2001 yıllarındaki yüksek miktarlara 2003 yılındaki büyük düşüşten sonra henüz yeniden ulaşamamış ancak 2004 yılında bir toparlanma gözlenmiştir. Diğer bir tarım ürünü olan zeytin yağındaki artışlar da yine olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak Güney Kore’ye toplam ihracatımıza bakıldığında durum pek parlak gözükmemekte, özellikle
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 15 ithalatın boyutları ve son 2 yıl içinde yaşanan patlama karşısında oldukça zayıf olarak ortaya çıkmaktadır. İthalatımız Güney Kore’den ithalatımızda son iki yıl içinde büyük patlama gerçekleşmiş önce 2003 yılında bir önceki yıla göre %45.8 ve 2004 yılında da bu defa 2003 yılına göre %96 oranında artış meydana gelmiştir. Bu patlama 2004 yılında ilk üç sırayı alan ithal malları olan; 8703: Binek Otomobil, Steyşın vagon ,Yarış Arabaları, 8708: 87.01­87.05 Pozisyonundaki Taşıtların Aksam Ve Parçaları İle 8531: Elektrikli Ses Veya Görüntülü İşaret, Alarm Cihazı ürünlerinden kaynaklanmaktadır. İthalatımızdaki en önemli ilk 10 mal grubu tamamen sanayi mallarından oluşmakta, taşıma araçları ile bunların yan sanayi ürünleri, iplik ve elektronik mamuller olan bilgi işlem makinaları ile televizyon ve kameralar ithalatımızın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Belli Başlı Kalemler İtibariyle İthalatımız (1000 ABD$) GTİP DÖRTLÜ ADI 2000 2001 2002 2003 2004 8703 BİNEK OTOMOBİL,STEYŞ.VAGON,YARIŞ 37.846.515 12.298.776 14.932.928 40.557.458 333.721.689 8708 87.01­87.05 POZİSYON TAŞIT AK. VE PAR 92.960.477 18.272.797 28.718.544 131.219.383 231.335.820 8531 ELEKTRİKLİ SES VEYA GÖRÜNTÜLÜ İŞARET, ALARM CİHAZI EŞYA TAŞIMA MAHSUS MOTOR TAŞIT 3.279.578 218.900 339.745 12.512.725 191.027.224 66.463.098 13.084.996 13.615.333 39.607.535 126.514.700 86.606.472 70.558.032 78.651.915 102.368.929 114.882.822 65.011.512 50.533.062 69.631.923 90.292.953 104.631.350 34.944.356 6.310.718 7.593.687 28.386.306 84.467.575 8529 SENTETİK İPLİK,MONOFİL,ŞERİTLERLE DOKUMALAR SENTETİK LİF İPLİĞİ (DİKİŞ İP HARİÇ)­ PERAKENDE DEĞİL DOZERLER,GRAYD,SKREYPER,EKSKAV,K ÜRE,YÜKLE VB 85.25­85.28 DEKİ CİHAZ AKSAM VE PARÇ 6.748.108 4.508.661 7.911.470 27.280.537 63.865.185 8471 OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNA,ÜNİTE 22.326.269 13.855.413 29.544.492 39.052.881 58.336.793 8525 RADYO­TELEFON,TELEVİZ VERİ, KAMER 36.854.740 9.254.188 9.536.639 25.045.275 57.870.750 6002 DİĞER ÖRME MENSUCAT 12.779.506 8.501.591 25.294.921 31.861.845 49.731.334 8408 DİZEL,YARI DİZEL MOTOR­HAVA BASINC ATEŞ,PİSTONLU TELEVİZYON ALICILARI 17.021.576 1.592.655 4.179.892 15.628.625 46.975.097 12.947.119 5.169.258 9.190.009 11.566.066 36.706.727 METAL DÖKÜMÜ İÇİN KASALAR, PLAKALAR,KALIP MODEL KAUÇUKTAN HAVALI YENİ DIŞ LASTİK 19.408.638 6.630.835 24.236.741 14.316.083 33.290.239 9.702.745 2.514.939 5.935.009 11.817.203 31.403.947 PROPİLEN, DİĞER OLEFİN POLİMER (İLK ŞEKİLLERDE) KLİMA CİHAZ­VANTİLATÖ,ISI,NEM DEĞİŞTİRME TERTİBATLI HAVA­VAKUM POMPA,HAVA­GAZ KOMPRESÖR,VANTİLAT KATODLU ELEKTRONİK VALFLER,TÜP VE LAMBALAR SİTİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİL) 10.769.204 1.077.922 12.307.572 23.067.710 28.257.879 58.461.822 16.465.115 12.201.549 16.200.694 28.166.719 5.124.613 6.745.421 10.292.942 11.919.528 24.545.464 20.219.245 36.250.952 8.613.333 8.709.584 24.392.859 13.131.014 12.753.935 17.064.864 20.105.915 23.507.384 FORKLİFTLER;KALDIRMA,İSTİFLEME TERTİBATLI ŞARYOLAR ÖRME TÜYLÜ MENSUCAT 5.712.536 1.708.512 4.060.392 9.309.174 23.276.215 2.305.720 3.693.653 4.096.210 10.376.099 23.080.016 YOLCU,GEZİ GEMİ,FERİBOT,YÜK GEMİ,SALAPURYA VB DEMİR­ÇEL YASSI MAM,KAPLANMIŞ, SIVANMIŞ >600MM SUNİ İPLİKLERDEN DOKUMALAR 5.600.000 179.408.021 50.609.000 6.748.685 3.292.108 6.420.499 15.468.433 21.430.258 11.237.883 10.576.543 15.307.303 15.802.947 20.892.926 4.747.738 6.193.422 3.922.411 5.405.373 20.723.486
8704 5407 5402 8429 8528 8480 4011 3902 8415 8414 8540 3903 8427 6001 8901 7210 5408 8542 ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER,MİKRO DEVRELER © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 23.000.000 16 8407 ALTERNATİF­ROTATİF KIVILC ATEŞL,İÇTEN YANM MOTOR PLASTİKTEN DİĞER LEVHA,YAPRAK,PELİKÜL VE LAMLAR SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER HARP SİLAH (REVOLV,TABAN, KESİCİ,DÜRTÜCÜ SİLAH HARİÇ) ELEKTRİK TRANSFOR,STATİK KONVERTİSÖ,SELFLER VB GERİLİMİ 1000 VOLTU GEÇMEYEN ELEKTR DEVRE TECHİZ İÇTEN YANMA,PİSTON MOTOR AKSAM VE PARÇA ELEKTRİK MOTORLARI,JENERATÖRLER 16.829.429 2.353.896 5.997.190 12.269.112 20.629.313 4.929.002 4.078.989 7.842.506 13.041.161 20.029.027 12.612.540 11.212.906 14.561.857 16.672.904 18.595.870 33.027 1.028.686 58.917.967 504.922 17.740.511 6.343.680 5.818.545 5.833.758 11.802.233 17.183.709 5.095.182 3.050.871 4.957.286 10.485.882 15.688.443 4.618.610 1.169.232 1.832.670 9.287.102 14.881.882 3.583.362 4.160.389 7.091.525 12.035.589 14.491.888 3.451.679 4.255.956 2.295.654 7.632.202 14.096.205 60.093.092 20.385.524 11.413.699 12.655.926 13.356.819 8.511.727 6.526.471 12.371.795 8.610.129 12.874.348 2.246.627 835.920 1.142.929 9.638.994 12.258.190 3.325.406 375.636 2.727.163 1.833.394 12.210.854 439 82.559 222.880 8.711.575 12.206.163 7.040.110 5.671.594 6.908.202 9.001.025 12.203.619 5.292.567 953.516 1.603.932 5.633.187 11.775.243 3.705.484 3.188.689 6.689.950 7.871.726 11.147.258 3.520.217 2.595.089 2.709.093 5.748.503 11.002.122 26.457 1.043.754 10.957.180 2941 METALLERİN İŞLENMESİNE MAHSUS TORNA TEZGAH BUZDOLAP,DONDURUCU,SOĞUTUCU,ISI POMPA ELEKTRİK KONDANSA­SABİT,DEĞİŞKEN­ AYARLANA SIVILAR İÇİN POMPALAR,SIVI ELEVATÖRLERİ KENDİNE ÖZGÜ FONKSİYONLU MAKİNA VE CİHAZLAR DEMİR­ÇELİK YASSI MAMUL SOĞUK HADDE > 600MM SENTETİK,TAKLİT,STİREN­BUTADİEN KAUÇUĞU VB KARA TAŞIT AYDINLAT,SİNYAL VB TERTİB,CİHAZ BAKIR İNCE YAPRAK VE ŞERİT­ KALINLIK<0,15MM TIP,CERRAHİ,DİŞÇİLİK,VETERİNERLİK ALET VE CİHAZLARI VİNİL KLORÜR VEYA HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERİ ÖRGÜ TEZGAH,GİPÜR,TÜL, DANTELA, FİLE İMAL MAK,CİHAZ CAM BONCUK;TAKLİT İNCİ,KIYMETLİ TAŞ;SUNİ GÖZ,HEYKEL ANTİBİYOTİKLER 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3907 3920 3204 9301 8504 8536 8409 8501 8458 8418 8532 8413 8479 7209 4002 8512 7410 9018 3904 8447 7018 9032 3912 8451 3926 8544 3906 7113 9401 8481 8463 5516 8473 255.201 1.720.517 831.149 3.949.556 8.788.202 10.955.763 18.441 1.142.923 1.598.798 3.468.176 9.465.095 6.927.719 5.266.891 6.786.898 7.972.943 9.209.354 5.685.669 1.919.256 5.532.096 11.220.790 8.617.448 POLİASETAL,DİĞER POLİETER,EPOKSİT­ ALKİD REÇİNE OTOMATİK KONTROL VE AYAR ALET VE CİHAZLARI SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) DOKUMA MADDE YIKA,KURUT,ÜTÜ MAK VE CİHAZ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 8.920.703 8.073.749 9.973.590 13.507.054 8.595.879 3.306.966 933.778 1.438.235 4.468.647 8.205.739 1.646.922 1.887.654 2.171.275 3.063.001 7.922.131 1.830.231 573.952 2.084.190 8.888.227 7.873.785 2.339.069 1.713.734 2.390.859 4.631.985 7.541.897 ELEKTRİK İÇİN İZOLE TEL,KABLO, İLETİCİ,OPTİK LİF KAB AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 4.326.680 1.220.748 2.695.600 3.846.083 7.475.963 1.454.265 927.099 2.859.675 3.440.306 7.415.278 KIYMETLİ METAL VE KAPLAMA MÜCEVHERCİ EŞYASI OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR, AKSAM VE PARÇA MUSLUK,BOR EŞYA­BASINÇ DÜŞÜRÜ., TERMOSTA VALF DAHİL METAL,SİNTERLEŞMİŞ METAL KARBÜR, SERMETLERİ TALAŞSIZ İŞLEME A. DEVAMSIZ SUNİ LİFLERDEN DOKUMALAR­AĞIRLIKÇA %85 < SUNİ 84.69­84.72 POZİSYONLARINDAKİ MAKİNALARIN AKSAM VE PARÇALARI 2.279.761 881.379 2.200.642 4.580.717 7.382.756 2.082.554 138.526 1.131.031 4.646.435 7.030.870 2.391.901 447.466 701.849 3.126.931 7.021.619 50.000 289.634 95.140 91.000 7.011.284 1.620.323 3.950.214 5.030.953 5.013.228 6.717.041 1.463.856 1.154.702 1.082.503 1.622.920 6.624.983
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 17 8431 7220 3921 8482 7219 8543 8419 8483 7318 7208 8518 8302 9019 9029 9001 8477 8457 8701 8209 8301 8421 4009 8517 9002 8423 7607 8511 8452 5903 3919 4016 8541 8445 8470 8448 6110 AĞIR İŞ MAKİNA VE CİHAZLARININ(84.25­ 84.30)AKSAMI,PARÇALARI PASLANMAZ ÇELİKTEN YASSI HADDE MAMULLERİ­GENİŞLİK 600MMDEN AZ PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK,PELİKÜL,VARAK VE LAMLAR HER NEVİ RULMANLAR 1.546.302 802.562 644.504 2.366.736 6.315.420 689.465 963.745 2.900.448 1.880.183 6.128.709 1.834.378 1.137.877 1.513.382 3.137.199 5.608.189 1.835.270 1.486.532 2.739.851 4.100.401 5.550.766 PASLANMAZ ÇELİKTEN YASSI HADDE MAMULÜ­600MM DEN GENİŞ KENDİNE HAS FONKSİYONLU ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR ISI DEĞİŞİKLİĞİ YÖNTEMİ İLE MADDELERİ İŞLEMEK İÇİN CİHAZLAR TRANSMİSYON MİLLERİ,KRANKLAR, YATAK KOVANLARI,DİŞLİLER,ÇARKLAR DEMİR­ÇELİKTEN CİVATA,SOMUN, TAVAN HALKASI,VİDA,PERÇİN,PİM VB DEMİR­ÇELİK SICAK HADDE YASSI MAMULLERİ­GENİŞLİK 600MM FAZLA MİKROFON,HOPARLÖR,KULAKLIK,SES YÜKSELTİCİ SETLER,MESNETLERİ ADİ METALLERDEN DONANIM,TERTİBAT VE BENZERİ EŞYA SUNİ SOLUNUM,SOLUNUM TERAPİ, MEKANOTERAPİ,MASAJ VB CİHAZLARI DİĞER SAYAÇLAR (DEVİR,ÜRETİM, MESAFE,HIZ VB SAYAÇLARI) OPTİK,MAMULLER (LİF,DEMET,KABLO ,POLARÖZAN EŞYA,LENS,GÖZLÜK ) KAUÇUK,PLASTİK EŞYA İMAL VE İŞLEME MAKİNA VE CİHAZLARI METAL İŞLEMEYE MAHSUS İŞLEME MERKEZLERİ,İSTASYONLU TEZGAHLAR TRAKTÖRLER 4.727.073 243.480 1.607.703 2.699.649 5.522.541 3.455.623 3.825.545 2.741.688 3.883.535 5.512.125 252.095 38.278 19.207 4.842.703 5.398.167 1.602.297 828.798 932.953 2.476.118 5.349.126 1.487.490 408.853 729.808 3.470.919 5.327.260 97.354 16.513.074 6.340.691 28.407.003 5.062.836 3.135.791 3.096.784 7.103.437 8.050.986 4.918.514 2.239.394 575.721 644.100 2.403.349 4.754.333 158.207 151.418 335.104 531.250 4.736.990 1.640.410 294.044 558.662 2.420.253 4.709.253 2.449.311 3.209.860 5.059.728 5.876.121 4.693.545 1.037.668 1.141.920 1.891.320 2.992.833 4.542.541 600.083 753.220 991.513 1.506.922 4.465.559 582.126 577.645 1.238.208 2.074.257 4.429.202 1.887.737 313.246 531.208 2.205.931 4.424.926 2.671.866 1.957.981 1.771.908 4.846.166 4.369.961 937.595 220.412 290.297 2.605.415 4.323.022 3.357.076 1.251.658 1.322.617 2.651.760 4.186.845 30.550 19.159 33.223 614.723 4.095.573 2.686.313 1.246.936 2.359.225 2.853.702 3.966.764 148.830 812.109 1.477.666 1.708.274 3.897.877 1.284.626 420.501 602.106 2.397.761 3.782.393 2.334.919 2.158.836 3.847.406 3.842.456 3.754.410 1.293.675 906.262 970.958 1.792.265 3.698.194 565.750 569.160 1.063.140 2.001.270 3.683.799 1.636.016 590.603 676.245 2.102.727 3.544.299 3.776.635 2.566.759 1.322.615 1.901.794 3.390.552 6.084.666 1.764.437 16.237.043 5.703.247 3.336.187 2.627.863 1.778.542 1.228.787 1.730.503 3.235.044 2.066.608 1.260.159 2.049.751 2.949.756 3.212.523 739.666 831.492 888.682 897.626 3.200.571
SİNTERLEŞMİŞ METAL KARBÜR, SERMETLERDEN ALETLERİN PARÇALAR ADİ METALLERDEN KİLİTLER, SÜRGÜLER,KİLİDİ OLAN FERMUAR VB SANTRİFÜJLE ÇALIŞAN KURUTMA, FİLTRE ,ARITMA CİHAZLARI VÜLKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN BORU VE HORTUMLAR VE DONANIMLARI TELLİ TELEFON­TELGRAF İÇİN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ALET VE CİHAZLAR İÇİN MONTE EDİLMİŞ MERCEK,PRİZMA,AYNA VB TARTI ALET VE CİHAZLARI ALUMİNYUMDAN İNCE YAPRAK VE ŞERİTLER­MESNETSİZ KALINLIK<0,2MM MOTORLAR İÇİN ELEKTRİKLİ ATEŞLEME CİHAZLARI DİKİŞ MAKİNALARI,MOBİLYALARI, İĞNELERİ,AKSAM VE PARÇALARI PLASTİK EMDİRİLMİŞ,SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ MENSUCAT PLASTİKTEN,YAPIŞKAN LEVHA,YAPRAK, ŞERİT,LAM VB­DÜZ ŞEKİLDE VÜLKANİZE KAUÇUKTAN DİĞER EŞYA DİOTLAR TRANSİSTÖRLER VB YARI İLETKENLER,PİEZO ELEKTRİK KRİS. LİFLERİ HAZIRLAYAN,İPLİK ÜRETEN­ HAZIRLAYAN MAKİNALAR HESAP,MUHASEBE MAKİNA, KAYDEDİCİ KASA,DAMGA BASAN MAKİNA. YARDIMCI TEKSTİL MAKİNA,CİHAZLARI VE AKSAM­PARÇALAR KAZAKLAR,SÜVETERLER,HIRKALAR,YELE KLER VB.EŞYA­ÖRÜLMÜŞ 401.871 4.453.055 © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 18 9009 7411 8537 5603 4010 9102 7011 8506 4805 8533 7307 8430 3212 8534 8505 OPTİK SİSTEMLİ­KONTAKLI FOTOKOPİ,TERMOKOPİ CİHAZLARI BAKIR TÜP VE BORULAR 974.888 127.303 14.436 ELEKTRİK KONTROL,DAĞITIM TABLOLARI,MÜCEHHEZ TABLOLAR DOKUNMAMIŞ MENSUCAT (EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ OLSUN OLMASIN) VÜLKANİZE KAUÇUKTAN TAŞIYICI,TRANSMİSYON KOLANLARI KOL SAATLERİ,CEP SAATLERİ VB (KRONOMETRELER DAHİL)90.01 HARİÇ AÇIK CAM ZARF (AMPUL,TÜP) CAM PAÇA 418.284 1.996.801 1.726.325 626.620 2.433.097 7.393.211 ELEKTRİK PİLLERİ,PİL BATARYALARI (PRİMER­ŞARJ EDİLEMEYEN) DİĞER SIVANMAMIŞ KAĞIT VE KARTON (RULO VEYA TABAKA) ELEKTRİK REZİSTANSLARI (REOSTA,POTANSİYOMETRE DAHİL) DEMİR­ÇELİKTEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI(RAKOR,DİRSEK,MANŞON) TOPRAK,MADEN,CEVHERİ TAŞIMA, AYIRMA,SEÇME VB İŞ MAKİNALARI SUSUZ ORTAMDA ERİYEN PİGMENTLER, ISTAMPA BOYALARI,DİĞERLERİ BASKILI DEVRELER 342.908 523.174 1.686.019 3.038.472 410.808 906.735 2.935.500 4.453.698 2.004.818 2.934.398 539.619 515.680 2.837.935 955.783 1.293.178 1.644.692 2.829.299 2.623.499 2.313.297 2.274.285 2.771.165 2.741.920 206.866 537.644 1.301.121 1.397.670 2.645.684 205 762.259 1.648.193 2.571.035 1.301.434 1.579.635 1.613.296 1.970.798 2.507.467 93.788 42.688 80.798 2.525.651 2.427.746 2.893.521 710.296 1.057.812 1.263.797 2.403.200 399.801 408.985 635.805 1.465.469 2.357.692 2.243.604 1.340.332 2.534.838 3.258.140 2.293.695 63.973 107.140 593.058 977.116 2.275.351 1.085.871 350.569 617.600 2.601.280 2.213.915 713.647 248.251 105.235 887.638 2.152.734 1.108.228 401.081 517.437 913.602 2.143.431 12.824 42.608 183.248 451.418 2.118.367 9612 MIKNATISLAR,MIKNATISLI PLATOLAR, KAVRAYICI,TUTUCU TERTİBAT KAĞIT HAMURU,KAĞIT İŞLEME,KESME MAKİNA VE CİHAZLARI GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ,GÜNEŞ GÖZLÜ VB BUNLARIN AKSAMI, PARÇALARI PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI ­DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL YAZI MAKİNASI ŞERİTLERİ VB, ISTAMP 8507 ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR ,SEPARATÖR 517.896 464.113 1.176.200 1.327.380 2.085.366 7007 EMNİYET CAMLARI 128.438 54.799 141.119 481.903 2.080.894 8443 438.642 1.061.370 353.689 1.192.208 2.039.599 1.063.261 12.070 5.719.899 1.925.889 1.991.433 352.133 515.222 703.297 1.685.943 1.975.803 1.700.677 626.808 848.997 321.074 1.975.596 1.183.672 140.622 261.759 109.613 1.950.563 4013 MATBAACILIĞA MAHSUS BASKI MAKİNALARI,YARDIMCI MAKİNALAR POLİKARBOKSİLİK ASİT,ANHİDRİT, HALOJENÜR TÜREVLERİ METALLERİ HADDELEME MAKİNALARI, BUNLARIN SİLİNDİRLERİ BİR VEYA İKİ YÜZÜ KAOLİN,İNORGANİK MADDE SIVANMIŞ KAĞITLAR KALDIRMA,İSTİFLEME,YÜKLEME,BOŞALT MA MAKİNA VE CİHAZLARI KAUÇUKTAN İÇ LASTİKLER 2.530.358 1.754.898 1.691.210 1.972.400 1.936.936 7223 PASLANMAZ ÇELİKTEN TELLER 685.457 663.313 1.373.394 2.207.452 1.933.539 8466 539.289 192.205 7.497.240 799.540 1.789.769 213.943 389.078 454.377 994.638 1.735.149 990.734 167.886 5.764.665 1.796.304 1.729.972 8456 84.56­84.65 POZİSYONLARINDAKİ MAKİNALARIN AKSAM VE PARÇALARI YONTULMAYA ELVERİŞLİ BİTKİSEL, MİNERAL MADDELER VE MAMULLERİ METALLERİ DÖVME,İŞLEME,KESME, ŞATAFLAMA PRESLERİ,MAKİNALARI MADDENİN AŞINDIR İŞLENME MAKİNA 7616 ALUMİNYUMDAN DİĞER EŞYA 8472 BÜRO İÇİN DİĞER MAKİNA VE CİHAZLAR 8311 ADİ METALLERDEN TEL,ÇUBUK,İNCE BORU,LEVHA,ELEKTROT VB EŞYA FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN KİMYASAL ÜRÜNLER SENTETİK DEVAMSIZ LİFLER (İŞLEM GÖRMEMİŞ) RADYO­TELEFON,RADYO­TELGRAF, RADYO YAYINLARI ALICI CİHAZLARI 8441 9003 3918 2917 8455 4810 8428 9602 8462 3707 5503 8527 48.521 32.045 276.353 1.657.111 92.686 72.792 88.857 522.400 1.642.093 978.461 351.844 522.198 626.480 1.610.037 18.211 28.203 375.858 785.979 1.594.885 213.068 117.705 383.181 584.550 1.555.273 5.605.374 3.082.689 3.172.613 2.733.779 1.471.429 3.868.713 394.274 837.950 1.349.728 1.436.240
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 19 8509 5.326.983 4.083.232 451.450 542.063 1.421.373 257.834 752.882 4.306.024 11.948.827 1.408.308 859.069 166.508 796.672 2.684.837 1.398.995 70.236 104.950 468.907 463.038 1.389.873 134.926 160.803 150.001 298.567 1.387.932 5.879.792 1.768.112 4.216.142 525.475 1.373.500 151.267 471.628 931.937 1.503.416 1.355.531 274.105 1.318.878 1.199.527 1.577.147 1.338.613 376.084 118.049 245.443 1.180.674 1.323.357 5810 EV İŞLERİ İÇİN ELEKTROMEKANİK­ ELEKTRİK MOTORLU CİHAZLAR 85.19­85.21 POZİSYONLARINDAKİ CİHAZLARIN AKSAM VE PARÇALARI DİĞER ÖLÇME,KONTROL ALET VE CİHAZLARI,PROFİL PROJEKTÖRLERİ ADİ METALLERDEN FERMUAR,TOKA, KOPÇA,KAPSÜL,PERÇİN,BONCIK,PUL DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI, LAMBALAR,IŞIKLI TABELA,PLAKA VB İNSAN KANI,SERUM VE DİĞER KAN FRAKSİYONLARI,AŞI,TOKSİN VB PLASTİKTEN TÜPLER,BORULAR, HORTUMLAR;CONTA,DİRSEK,RAKOR VB DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLERDEN DOKUMALAR MAKİNA,MEKANİK CİHAZLARIN AKSAM VE PARÇALARI­DİĞER İŞLEME(PARÇA,ŞERİT,MOTİF HALİNDE) 102.988 285.179 930.958 980.348 1.259.050 8521 KAYDEDİCİ,OKUYUCU VİDEO CİHAZLARI 1.495.438 540.112 694.705 1.712.025 1.229.724 3823 KİMYA VE BAĞLI SANAYİDE KULLANILAN KİMYASAL MÜSTAHSALLAR SİYANÜRLER,OKSİSİYANÜRLER,KOMPLE KS SİYANÜRLER ADİ METALDEN EĞİLİP BÜKÜLEBİLEN BORULAR CERRAHİ MALZEME,REAKTİFLER,TIBBİ ÇİMENTOLAR,YARDIM ÇANTALARI KALEMLER;UCU BİLYALI,KEÇELİ KALEM,DOLMA KALEMLER,PARÇA 85.35­85.37 POZİSYONLARDAKİ CİHAZLARIN AKSAM VE PARÇALARI ALUMİNYUM PLAKA, LEVHA VE ŞERİTLER, KALINLIK>0,2MM EL TESTERELERİ,TESTERE AĞIZLARI 196.383 228.798 391.616 577.708 1.161.297 1.407.378 1.301.297 1.710.515 2.097.453 1.145.357 335.819 44.478 84.910 472.394 1.119.215 93.268 93.753 419.481 562.495 1.100.461 1.922.426 981.053 1.028.716 1.325.000 1.086.840 192.444 50.813 171.829 682.635 1.074.184 233.054 198.580 419.202 1.347.522 1.067.224 609.643 323.664 336.652 555.801 1.066.370 1.418.996 850.343 705.208 999.452 1.064.812 18.202.673 6.520.992 3.964.050 4.108.555 407.310 1.294 3.434 8522 9031 8308 9405 3002 3917 5311 8485 2837 8307 3006 9608 8538 7606 8202 9609 8450 7303 KURŞUN KALEMLER,RENKLİ KALEMLER, KURŞUN KALEM İÇLERİ,TEBEŞİR ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNALARI 2401 DÖKME DEMİRDEN TÜPLER.BORULAR ,İÇİ BOŞ PROFİLLER BOMBALAR,TORPİL,MAYIN,MERMİ VB HARP MÜHİMMATI,AKSAMI,PARÇASI YAPRAK TÜTÜN;TÜTÜN DÖKÜNTÜLERİ 2902 SİKLİK HİDROKARBONLAR 7224 DİĞER ALAŞI ÇELİK­İLK ŞEKİLDE­YARI MAM 8603 KENDİNDEN HAREKETLİ VAGON; BAGAJ,YOLCU FURGON TOPLU HALDE YOLCU TAŞIMAĞA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR ÖZEL TERTİBATLI MOTORLU TAŞITLAR 9306 8702 8705 8802 DİĞER HAVA TAŞIT(HELİKOP,UÇAK, UYDU,UZAY ARAÇ) DİĞER TOPLAM 7.093.601 7.054.525 4.367.319 2.367 22.381.403 3.143.577 9.042.845 2.950.754 1.576.587 3.094.388 1.966.834 57.157.074 15.592.295 2.543.825 3.214.894 15.531.000 49.080.750 38.375.761 59.496.506 68.050.033 68.950.183 1.180.942.140 759.498.588 900.418.622 1.312.442.226 2.572.537.061 Kaynak: DTM Anlaşma ve Protokollar Anlaşmanın Adı Türkiye ile Güney Kore Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 İmza Yeri ve Tarihi Ankara, 5 Mayıs 1977 Ankara, 24 Aralık 1983 Seul, 14 Mayıs 1991
20 Standartlar Alanında İşbirliği Anlaşması Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması Ankara, 30 Haziran 1993 Seul, 28 Ekim 1997 Türkiye ile Güney Kore Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın 9. maddesi uyarınca kurulan "Türkiye­G. Kore Ticaretin Geliştirilmesine ve Ekonomik ve Teknik İşbirliğine Dair Komite", sonuncusu 27 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da olmak üzere, bugüne kadar 7 ortak toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara iki ülke de üst düzeyde katılımda bulunmuşlardır. G. Kore’nin otomotiv ve elektronik sektöründeki yatırımlarının öncülüğünde, diğer sektörlerde yatırımın teşvik edilmesi İş Konseyi faaliyetleri içinde ağırlıkla yer almaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 21 Yapılan Etkinlikler
·
·
·
·
Türk­G. Kore İş Konseyi 7.Ortak Toplantısı, 27 Ekim 1998, İstanbul
G. Kore KIET ve KIEP Uzmanlar Heyeti ile Toplantı, 8 Temmuz 1999, İstanbul
Türk­G. Kore İş Konseyi Teknoloji Transferi Semineri,Ocak 2000, İstanbul
Türk­G. Kore İş Konseyi 8. Ortak Toplantısı, 2003, Seul Anti­Damping Önlemleri Güney Kore’den yapılan “polyesterden düz iplik” (GTİP 540243) ithalatı için 27.11.1998 tarihinde açılan anti­damping soruşturması, 30.11.1999 tarihinde sonuçlanmış ve % 0 ile % 21,2 arasında değişen oranlarda anti­damping vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Aynı şekilde, Güney Kore menşeli “polyesterden sentetik devamsız lifler” (GTİP 550320) için 4.3.1999 tarihinde açılan damping soruşturması 13.3.2000 tarihinde sonuçlanmış ve % 11,9­% 24,6 arasında değişen oranlarda anti­damping vergisi alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, 4 Mart 1999 tarihinde bu ülke menşeli “polyesterlerden tekstürize iplikler” (GTİP 540233) ithalatı için açılan anti­damping soruşturması sonuçlanmış ve %33,7 oranında anti­damping vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Öte yandan, Güney Kore menşeli 5407 GTİP No’lu “sentetik filamentten mensucat” ithalatı için 1 Kasım 2000 tarihinde açılan anti­damping soruşturması sonuçlanmış ve 13.02.2002 tarihinden itibaren %3,51 ile % 40 arasında değişen oranlarda anti­damping vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım G. Kore’nin özellikle Asya’da en önemli yabancı sermaye yatırımı yapan ülkelerinden biri olduğu düşünüldüğünde ülkemize çekilebilecek G. Kore sermayesi potansiyelinin çok daha büyük olacağı aşikardır. 1997 Eylül ayında fabrikası tamamlanan G. Kore’nin en büyük otomotiv firmalarından Hyundai’nin bir Türk firması ile birlikte yaptığı yatırım, o tarihe kadar G. Koreli firmaların Türkiye’de gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarından daha fazladır. Bu projenin toplam değeri 230 milyon dolardır. Yatırımlar dışında pek çok Türk firması önemli G. Koreli firmaların temsilciliğini­acentalığını alarak faaliyet göstermektedir. 1999 yılı başında bir Türk firması G. Kore ekonomisinin belkemiğini oluşturan beş büyük gruptan biri ile Türkiye’de yürüyen merdiven makina üretimi konusunda işbirliğine girmiştir. Ayrıca 1999 yılı itibarı ile yine G. Kore’nin beş büyük grubundan olan LG ve Daewoo Türk firmaları ile klima ve iş makinalarının Türkiye’de imalat­montajı için anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca G. Koreli firmalar Türkiye’nin giderek artan enerji ihtiyacı sonucu büyüyen enerji üretim sektörü ile yakından ilgilenmektedir. Bu amaçla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile G. Kore arasında “Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı Anlaşması” G. Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Duck­soo Han’ın 26­28 Ekim 1998 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 22 PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Dış Ticaret Politikası Dış Ticaret Rejimi: G. Kore son yıllarda dış ticaret rejimini hızla liberalleştirmektedir. Liberalleşme ve ileri teknolojinin de yaygınlaşmasıyla gümrük giriş ve çıkışları normal şartlarda kısa sürmekte ve kolay olmaktadır. G. Kore yeni uygulamaya koyduğu Elektronik Bilgi Değişimi (EDI) sistemiyle ithalat işlemlerinin süresini yarı yarıya indirmiştir, ithalatın %85’ine yakınında toplam prosedür 3 saatte halledilebilmektedir. DTÖ Uruguay Raundu sonrası, gümrük oranlarında ve uygulamalarında önemli düzenlemelere gidilmiştir. Ortalama gümrük oranı %7,9’dur. Bu düşük ortalamaya rağmen çeşitli gıda ve balıkçılık ürünlerinde gümrük oranları çok yüksek seviyelerde tutulmaktadır. G. Kore birçok tarım ürününe %30­100 arasında gümrük tarife oranı uygulamaktadır. G. Kore, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kağıt, oyuncak, çelik, mobilya, yarı iletkenler ve çiftlik aletleri gibi birçok sektördeki ürünlerin tarifelerini sıfıra indirme süreci içindedir. Bilgi teknolojileri anlaşmasına (ITA) göre çeşitli teknoloji ürünlerinde gümrük oranlarının sıfırlanması planlanmaktadır. G. Kore bütün ithal ve yerel üretim mallara %10 KDV uygulamaktadır. Bazı lüks mallara ve dayanıklı tüketim mallarına da %10­20 arasında özel vergi uygulanmaktadır. Tarifeler ve vergiler mallar gümrükten çıktıktan sonra Won cinsinden 15 gün içinde ödenmelidir. Tarife Dışı Engeller G. Kore hükümeti gümrük tarifelerinde çeşitli ayarlamalarla yerel marketi korumaya çalışmaktadır. Uygulamaya göre her altı ayda belli mallarda gümrük oranları %40 aşağı ya da yukarı oynanabilmektedir. Yapılacak ayarlamalar 4 rakamlı GTİP numarasına göre duyurulmaktadır. Bu tür ayarlamaların yapılabileceği kalemler ise 26 adetle sınırlıdır. Devlet herhangi bir malın ithalatında bir yılda %50’den fazla artış olduğu takdirde belli prosedür dahilinde çeşitli önlemler alabilir. Kısıtlamalar getirilmeden önce malı ithal eden büyük şirketlerle görüşülerek kendilerini yeni uygulamaya göre ayarlamaları için uyarı yapılmaktadır. Genelde uygulama başlamadan 6 ay önce uygulamadan etkilenecek olan kişiler konu hakkında bilgilendirilmektedir. İthali ve ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar Yasaklı ya da sınırlı mallar Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOCIE) tarafından yıllık ticaret planı çerçevesinde yayınlanmaktadır. Sınırlandırılmış ürünler silahlar, çeşitli ilaçlar, soyları tükenen türler vb.’dir. İhracı yasak mallar ülke çıkarları ve imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenmektedir. COCOM ve CWC anlaşmalarının gerektirdiği sınırlamalar G. Kore’de de uygulanmaktadır. DTÖ anlaşmaları çerçevesinde ihracatı lisansa tabi mallar 834 kalemden 778 kaleme indirilmiştir. Bunların %90’ı kota anlaşmalarıyla belirlenen genelde tekstil ürünlerini kapsarken, geri kalan %10’u da devlet kaynaklarını ve telif haklarını korumak için oluşturulmuş engellerdir. İhracı yasak mallar ise şöyledir:
·
·
Nükleer Ürünler
Silahlar
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 23 ·
·
·
·
·
Kimyevi silahlar
Füzeler
Balina Eti
Çeşitli taşlar (değerli, işlenmemiş)
Köpek kürkü Aşağıdaki maddelerde bahsi geçen hiçbir şey G. Kore’ye ithal edilemez:
·
·
·
Devletin anayasal düzenini ve toplum güvenliğini tehdit eden kitaplar, yayınlar, resimler, filmler, fotoğraflar, video kayıtları, heykeller ve bu tür eşyalar
Hükümetin gizli bilgilerine ulaşmak ve istihbarat amaçlı mallar
Yürürlükten kalkmış, sahte ve taklit paralar, ve bu tür değerler. İthali ve İhracı zorunlu standarda bağlı mallar Bahsi geçen resmi yasaklardan çok, çeşitli standartlar ithalata engel teşkil etmektedir. Bu standartlar ve testler çoğu zaman uzun süren problemli bir süreç gerektirmektedir. G. Kore standartlar konusunda ISO 9000 sistemini uygulamaktadır. G. Kore’nin standartları genelde ithalat ürünlerine sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Standartlar konusunda yapılan dönemsel ayarlamalar yabancı üreticiler için problem doğurabilmektedir. Yeni belirlenen standartlara göre kendilerini ayarlamaları zaman alacağından dolayı yabancı üreticiler kısa vadede zarar görebilmektedir. Yeniden standarda uygunluğu belgelemek zaman aldığından ihracat zorlaşmaktadır. Ülkede çeşitli yerlerde ISO9000 belgesi için yerel laboratuarlar kurulmuş bulunmaktadır. Ürünler gümrüklerde beklerken ya da anlaşmadan önce bu tür işlemler özel şirketlere yaptırılabilmektedir. İthalat prosedürleri 1997’den günümüze ithalat ve ihracat işlemleri basitleştirilmektedir. Eskiden uygulanan ithalat lisansları ve izinleri (I/L) ile döviz kuru ödemeleri için lisans uygulamaları kaldırılmıştır. Düzenli olarak MOCIE tarafından yayınlanan ‘negative list’ (ithalat ve ihracatına özel önlemler getirilen mallar) dışındaki ürünlerde prosedürler ithalatçı için de ihracatçı için de kolaydır. I/L sistemi, gümrük beyannamesi (ithalat deklarasyonu) şekline dönüştürülmüştür. Hatasız bir şekilde doldurulmuş beyanname, malların gümrüklere ya da gümrüksüz bölgelerdeki depolara girebilmesi için yeterlidir. Bu uygulama riskli ürünler, sağlık, temizlik, ilaç ve çevreyle ilgili konularda bu kolaylıkta uygulanmamaktadır. , İthalat deklarasyonu, gemi limana gelmeden önce ya da malların gümrüğü ödenmemiş mallar bölümüne alınmasının hemen öncesinde de doldurulabilmektedir. İki durumda da talep kabul edildiğinde mallar serbest kalmaktadır. Mal sahibi, alıcı ya da ikisinden biri tarafından belirlenmiş gümrük aracısı dışında kimse bu bildiriyi yapıp malları gümrüğe alamaz. İthalat deklarasyonunda malların açıklamaları olmalıdır (miktarı, değeri ve diğer gerekli bilgiler). Bu forma bazı dokümanların iliştirilmesi gerekir. Bunlar:
·
İthalat lisansı (ithalatı izne bağlı ürünlerde)
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 24
·
·
·
·
·
·
Ticari fatura ya da proforma fatura
Fiyat bildirimi
Konşimento
Paketleme listesi
Menşe Şehadatnamesi
Özel durumlarda istenebilecek çeşitli belgeler Malların gümrüklerden çekilebilmesi için, gerekli belgeler ve gümrük beyannamesiyle birlikte gümrük vergilerinin ödenmesi gerekir. Çıkışların teminatla yapıldığı durumlarda 15 gün içerisinde ödemelerin yapılması gerekmektedir. Malların gümrükten çıkışı ertelenmek istenirse, mallar gümrüksüz depolarda giriş tarihinden itibaren 2 yıla kadar tutulabilir. Depolardaki ürünler bu süre zarfında ihraç edilebilirler (gümrük vergileri ödenmez), ülkeye alınabilirler (giriş tarihindeki oranlara göre gümrük ödenir) ayrıca mallar gümrüklerdeyken tahribe uğrarlarsa gümrük vergileri ödenmemektedir. Bozulabilir mallar, patlayıcılar, canlı hayvanlar, bitkiler gümrüksüz depolarda bekletilemez fakat özel imkanlarla donatılmış bölgeler veya depolar varsa buralarda bekletilebilir. Sağlık ve güvenlikle ilgili mallarda ekstra sertifikalar ve standartlar gerekmektedir. Bu tür ürünlerde gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için belli makamlardan izinler alınması gerekmektedir. Özel Durumlar Reklam amaçlı mallar ve tanıtım dokümanları gümrük vergilerinden muaftır. Böyle bir durumda getirilen malın bu amaç için kullanılacağı kanıtlanmalıdır ve 100.000 Won’un altında değerde olmalıdır. Değerli örneklerde bu uygulama gümrük görevlilerinin anlayışına kalmış gibidir. Sergilendikten sonra tekrar yurtdışına çıkartılacak olan değerli örnekler için gümrük vergisi miktarı depozito ile giriş yaptırılabilmektedir. İşadamlarının yanlarında getirdiği, bilgisayar gibi kullanım amaçlı mallar, pasaporta işlemek ve geri çıkışını şart koşmak şeklinde içeriye alınmaktadır. Fuarlar ve Sergiler için getirilen mallar gümrük sınırları dışında tutulmalıdırlar. G. Kore sergi merkezi (KOEX) gümrük sınırları dışında bir bölgedir. Sergi ya da fuar bittiğinde bu malların tekrar yurtdışına götürülmesi ya da ülkeye girdiği gündeki değerine göre vergilendirilerek ülke gümrük sınırlarına alınması gerekmektedir. Malların ithalatı için malın geldiği ülkenin kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir. Çeşitli özel durumlarda ayrıntılı etiketler istenebilir (ilaçlar vb.). Mal üzerinde fiyatın belirtilmesi şartı kaldırılmıştır. İthal edilen mallara %10 KDV eklenmektedir. Belli mal gruplarında ise tüketim vergisi de eklenmektedir. Ödemeler ve gümrük değeri belirlemeleri ‘ad valorem’ esasına uygun belirlenmektedir. Bazı ürünlerde özel oranlar da eklenmektedir. İthal ürünlerin vergilendirilebilir değerleri CIF üzerinden belirlenmektedir. Finans ve Ekonomi Bakanlığının izniyle yabancı yatırım için hammadde ve yatırım malları ithaline normal gümrük prosedürleri uygulanmamakta ve gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 25
Aynı şekilde ihraç amaçlı üretim için hammadde ithalinde gümrükler uygulanmamaktadır. Bazı makina ve ekipmanlarda da ya hiç gümrük vergisi alınmamakta ya da çok düşük seviyelerde uygulanmaktadır. Eğitim ve bilgisayar yazılım amaçlı ithalatta da gümrük oranları sıfırdır. Gümrüksüz Bölgeler ve Depolar Devlet yarı mamullerin ya da hammaddelerin işlenerek ihraç edilmesi için gümrükten muaf serbest bölgeler oluşturmuş durumdadır. Bu uygulama genelde yabancı yatırım çekme ve ihracat teşvik politikası olarak kullanılmaktadır. 100 milyon Doların üstünde yatırım yapacak yabancı yatırımcılar, kendi yatırım alanlarının serbest bölge olması için başvurabilmektedirler. Serbest yatırım bölgeleri dışında gümrüklerin depolama süresince uygulanmadığı, depolama, paketleme ve sergileme yapılabilen gümrüksüz bölgeler de mevcut bulunmaktadır. Bunlar gümrüksüz depolar, satış yerleri, fabrikalar, sergi ve fuar merkezleri, inşaat alanları olabilmektedir. Gümrük idaresinin izniyle, depolardaki ürünler tekrar paketlenebilir, bölünüp, birleştirilebilir, tamir edilebilir fakat bu faaliyetler sırasında ürünün doğasının değişmemesi gerekmektedir. Mallarını böyle bir bölgede tutmak ya da sergilemek isteyen kişiler gümrük idaresinden izin almak zorundadır. Bölgenin şekline ve lisansının özelliğine göre bu tür yerlerde malların gümrüksüz tutulabilme süreleri değişmektedir. Bu tür bölgelerde tutulabilecek mallara çeşitli sınırlamalar getirilebilmektedir. Depolama ücretleri ve kiranın fazla olması bu tür bölgelerin aktif bir şekilde kullanılmasını engellemektedir. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Güney Kore pazarına girilirken ürünün Kore insanının zevkine, alışkanlıklarına, geleneklerine ve Güney Kore’nin gelişmişlik düzeyine hitap etmesine dikkat edilmelidir. Ürünler hazırlanırken ve reklamları yapılırken, ülkenin teknolojik yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Ürün katalogları hazırlanırken ön bir örnek taraması yapılmalı, ilgili alanda başarılı firmaların tavırları gözden geçirilmelidir. Tüketim malzemelerinde ve alıcıyla ileriye dönük alışverişlerin yapılacağı alanlarda süreklilik ve uzun vadelilik imajı kesin bir şekilde oturtulmalıdır. Özellikle gıda pazarına marka ile girilecekse, sağlam­güvenli dağıtım kanalları bulunduktan sonra Türkiye’ye ortaklar getirilmeli ve üretim kanallarının güvenilirliği gösterilmeli ve inandırılmalıdır. Tüketici ve iş ortaklarıyla sürekli yakın ilişki devam ettirilmelidir. Bu ilişkileri uzun vadeli sürdürülebilmesi için karşılıklı iş ziyaretlerinin sürekli yapılması ve güven tazelenmesi gerekmektir. G. Koreli üreticiler rekabet güçlerini koruyabilmek için özellikle hammaddede ucuzluğa dikkat etmektedirler. Fiyatlarda karşılaştırma iyi yapılmalıdır. Kalite ve fiyat dengesi G. Kore pazarındaki fiyat ve kaliteye göre uygun bir şekilde belirlenmelidir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 26 İhracat imkanları ve Tüketici Tercihleri G. Kore halkının tercihlerinde geleneksel çizgilerin devamını görebileceğimiz gibi Batı tarzı yaşam biçimi de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu gelenek ve değişim giyimde görülebileceği gibi damak tadında da kendini göstermektedir. Batı tarzı hazır ve hızlı yeme konusunda son zamanlarda gazetelerin de yoğun yayınları sonucu çeşitli şüpheler uyanmıştır. Özellikle gazetelerde boy gösteren zehirlenme ve çeşitli kanserojen maddeler hakkında haberler halkı fast­food ve hazır yemek konusunda olumsuz etkilemiştir. Bu konuda satış yapmak isteyen üreticilerin standartlara ve gıda kontrollerine çok dikkat etmesi gerekecektir. G. Kore’de ülkemizde sakatat olarak bilinen hayvanların ayak, baş gibi ürünleri geleneksel diyet içinde barındırılır. Bu tür malların fiyatı G. Kore’de diğer ülkelere göre daha fazladır. Ülkemiz ihracatı için de önemli bir pazar olan ve son yıllarda halkın yemek kültürüne iyice giren konserve sebzeler, salçalar, kuru meyveler pazarda geçerliliğini arttırmaktadır. Gelir düzeyinin artması ve halkın batılı damak lezzetine alışması bu alanda talebi artırmaktadır. Ülkemiz üreticileri için güzel bir imkan olarak işlenmiş meyveler, fındık ve sebzeler görülmektedir. Fındık pazarının büyük bir kısmı Türk ürünleri tarafından doldurulmaktadır. Pazar büyüklüğü 100 milyon doları aşan hazır yiyecekler, ketçaplar, sosisler de önemli bir ihracat kalemi olabilmektedir. Ülkede son yıllarda hızla artan evcil hayvan besleyiciliği, kediler, köpekler ve bu tür hayvanlar için hazır gıda, konserveler ve değişik malzemelere olan talebi de artırmıştır. Dağıtım ve Pazarlama G. Kore pazarına girebilmek için G. Koreli güvenilir ortak birçok probleme karşı önemli bir çözüm unsurudur. Özellikle iş bağlantıları kişisel ilişkilere bağlı olduğundan ve devlet alımlarında sadece yerli firmaların teklif verme hakkı bulunduğundan, G. Kore’li ortaklar, ticaretin büyümesi ve devam etmesi için önemlidir. Dil problemi de böylece kolaylıkla aşılabilmektedir. G. Kore pazarı geleneksel olarak küçük çaplı satış yerlerinden oluşmakla birlikte tüketimin yoğunlaştığı büyük şehir merkezlerinde Price Costco (ABD), Makro (ABD), Carrefour (Fransa) gibi büyük alışveriş merkezleri hizmete girmekte ve yaygınlaşmaktadır. Perakende sektörü çok hızla gelişmekte etkinliği ve yaygınlığını artırmaktadır. Herhangi bir malın G. Kore pazarına girebilmesi için alıcının G. Kore’de kayıtlı resmi bir firma olması gerekir. Yabancı malların ithalatını ve dağıtımını yapan şirketlerin birleşerek oluşturduğu AFTAK (Association of Foreign Trading Agents of Korea) güvenilir bir dağıtıcı ya da alıcı bulmak için önemli bir mercidir. Alıcıların belli işlemleri yapabilmeleri için AFTAK’a üye olmaları gerekmekte idi fakat Ocak 2000’den itibaren bu kural kaldırılmış ve isteğe bağlı hale gelmiştir. Üreticiler AFTAK’a kataloglarını ve taleplerini gönderdikleri takdirde, AFTAK bunu üyelerine duyurmak için herhangi bir ücret istemeyecek ve aylık olarak yayınladığı AFTAK Ticaret Haberleri’nde yayınlayacaktır. (İrtibat adresi ekte bulunmaktadır) Dağıtım kanallarıyla anlaşma yapılırken dikkatli olunması gerekmekte ve anlaşmada belirtilmeyen noktaların G. Kore Ticaret hukukuna göre anlaşılacağı unutulmamalıdır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 27 Böyle durumlarda problem yaşamamak için yerli bir hukuk danışmanına ihtiyaç duyulabilecektir. Frenchise sistemi G. Kore’de gelişmekle birlikte son zamanlarda medyada yabancı gıda malzemelerine ve fast food zincirlerine karşı çıkan çeşitli haberler G. Kore halkını özellikle yabancı restoran ve markalara karşı şüpheli kılmaktadır. Elektronik Ticaret: Webde oluşturulmuş mal alım satım ilanlarının yayınlandığı siteler, G. Koreli üreticilerin dış pazarlara ve yabancı üreticilerin G. Koreli alıcılara ulaşabilmesi için çok etkin bir yoldur. Özellikle Uzak doğuda çok gelişmiş olan ve dünyanın birçok yerinde de yerel ve uluslararası seviyede yaygın olan bu tür elektronik ticaret olanaklarına herhangi bir masraf ödenmeden ulaşılabilmektedir. Bu tür sitelerde alıcılar ve satıcılar buluşmakta ürünlerini fiyatlarını şartlarını ilan etmektedirler. Web sitelerine girildiğinde mal satış talebi kısmına form doldurarak ürünler hem G. Koreli hem dünyanın diğer bölgelerindeki tüketicilere tanıtılmış olunur. Böyle durumlarda malın en kısa şekilde uluslararası standartlara uygun ve uluslararası anlaşılabilir teknik bir dille tanıtılması çok önemlidir. Varsa ürünlerin uluslararası patent ve standartları, TS numarası, GTİP (HS) numarası ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Konuyla İlgili Önemli Siteler:
·
·
·
·
·
http://www.ec21.net/
http://www.buyersguide.com/
http://www.cybercc.com/
http://www.ecg./
http://www.silkroad21.org/ 2006 yılında Güney Kore’de Düzenlenecek Belli Başlı Fuar ve Sergiler 06Jan­ 08Jan2006 19Jan­ 23Jan2006 08Feb­ 10Feb2006 15Feb­ 17Feb2006 15Feb­ 17Feb2006 15Feb­ 17Feb2006 17Feb­ 19Feb2006 17Feb­ 22Feb2006 23Feb­ Wedding Exhibition Korea Goyang WEDDEX KOREA Wedding Exhibition Korea Seoul SEMICON Korea Semiconductor Equipment and Materials Exhibition NEPCON KOREA ­ SMT/PCB KOREA International Trade Fair KEPES Korea Electronic Parts and Equipment Show Seoul ETC KOREA Embedded Technology Conference and Exhibition DIOPS Daegu International Optical Show Seoul KHHF Kyung Hyang Housing Fair Goyang SPOEX Seoul International Sports and Leisure Industry Seoul
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 Seoul Seoul Daegu 28 26Feb2006 23Feb­ 26Feb2006 07Mar­ 09Mar2006 07Mar­ 11Mar2006 10Mar­ 12Mar2006 14Mar­ 16Mar2006 15Mar­ 17Mar2006 16Mar­ 19Mar2006 21Mar­ 23Mar2006 21Mar­ 23Mar2006 21Mar­ 24Mar2006 21Mar­ 24Mar2006 23Mar­ 27Mar2006 25Mar­ 26Mar2006 25Mar­ 26Mar2006 29Mar­ 01Apr2006 29Mar­ 01Apr2006 29Mar­ 02Apr2006 30Mar­ 02Apr2006 30Mar­ 02Apr2006 06Apr­ 10Apr2006 12Apr­ 15Apr2006 12Apr­ 17Apr2006 13Apr­ 15Apr2006 Show SIPREMIUM Seoul International Premiums and Household Goods Show PCIA Personal Care Ingredients Asia Exhibition Seoul Seoul KOFA Korea International Factory Automation System Exhibition SIPSPA International Spa and Wellness Expo Seoul TOC Asia The Terminal Operations Conference and Exhibition for Aisa PID Preview in Deagu ­ International Textile and Fashion Exhibition KIMES Korea International Medical and Hospital Equipment Show FHK ­ Food&Hotel Korea International Exhibition for the Food, Drinks, Hotel, Restaurant, Hospitality, Foodservice, Bakery and Supermarket Industries WINE KOREA International Exhibition for the Food, Drinks, Hotel, Restaurant, Hospitality, Foodservice, Bakery and Supermarket Industries SEOUL FOOD Seoul International Food Exhibition Busan KOREA PACK Seoul International Packaging Exhibition Goyang LIVING DESIGN Seoul Living Design Fair Seoul KOREA STUDENT FAIR The Study Abroad and Language Fair KOREA EMIGRATION FAIR International Emigration Fair for Korea CSV Show Korea International Commercial and Special Vehicles Show Auto Service Korea Exhibition Seoul KOPLAS Korea International Plastics and Rubber Show Goyang KOGOLF Korea Golf Show Seoul Tour Expo DAEGU Travel Exhibition Daegu DAHOS Daegu Interiors and Housing Expo Daegu IT Korea ­ KIECO Information Technology and Consumer Electronics Exhibition SIMTOS Seoul International Machine Tool Show Seoul expoLOOK International Expo and Conference for Lenses, Optics and Optometrists Seoul
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 Seoul Daegu Seoul Seoul Seoul Goyang Seoul Goyang Goyang Goyang 29 25Apr­ 27Apr2006 26Apr­ 28Apr2006 26Apr­ 28Apr2006 28Apr­ 10May2006 01.May.06 03May­ 06May2006 03May­ 07May2006 10May­ 13May2006 10May­ 13May2006 16May­ 19May2006 17May­ 20May2006 17May­ 20May2006 18May­ 20May2006 18May­ 21May2006 18May­ 21May2006 23May­ 26May2006 26May­ 29May2006 June 2006 07Jun­ 10Jun2006 07Jun­ 10Jun2006 07Jun­ 10Jun2006 08Jun­ 10Jun2006 08Jun­ 10Jun2006 08Jun­ 10Jun2006 08Jun­ KPCA Korea Printed Circuit Association Show Seoul Electric Power Korea International Power Electronic and Electric Facility Exhibition SecurityWorld / InfoSecu Expo Exhibition and Conference Seoul WFEK World Flower Exhibition Goyang Goyang SISF Seoul International Safety Food Trade Show KIROTEC Internatonal Robot Technology Exhibition Seoul Seoul KIMOS Korea International Motorcycle Show Daegu Seoul SILVERTOPIA Exhibition Equipment, Supplies and Service Seoul for Senior Citizens EXPO COMM Wireless Korea Telecommunication, Computer Seoul and Wireless Technolo KORTEX Korea International Textile Machinery Exhibition Daegu LED International LED Expo Goyang FPD International Flat Panel Display Expo Goyang Korea SHOP & LOGISTICS ternational Exhibition Goyang PHOTO & IMAGING International Photo and Imaging Industry Show BOFAS Busan International Food Industry Exhibition Seoul KOBA Korea International Broadcast, Audio and Lighting Equipment Show Fire & Safety EXPO International Fire & Safety EXPO Korea Seoul Seoul International Book Fair KIAF Korea International Art Fair Seoul Seoul Smart Home Network Show Exhibition Goyang Int'l Manufacturing Korea Exhibition Goyang Busan Daegu Inter­Corrupack Corea International Corrugated Pack., Seoul Converting Tech and Logis Paper Packaging & Converting Corea International Pulp and Seoul Paper, Packaging and Converting Technology Exhibition and Conference Auto Parts Korea Automobile Parts and Accessories Show Changwon DAFOOD Daegu International Food Industry Exhibition © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 Daegu
30 11Jun2006 13Jun­ 16Jun2006 20Jun­ 22Jun2006 21Jun­ 24Jun2006 22Jun­ 25Jun2006 28Jun­ 30Jun2006 29Jun­ 02Jul2006 July 2006 13Jul­ 17Jul2006 23Aug­ 25Aug2006 30Aug­ 01Sep2006 05Sep­ 08Sep2006 06Sep­ 08Sep2006 06Sep­ 09Sep2006 06Sep­ 10Sep2006 07Sep­ 09Sep2006 07Sep­ 11Sep2006 08Sep­ 10Sep2006 15Sep­ 19Sep2006 20Sep­ 22Sep2006 20Sep­ 24Sep2006 21Sep­ 25Sep2006 23Sep­ 24Sep2006 23Sep­ 24Sep2006 27Sep­ 30Sep2006 ENVEX International Exhibition on Environmental Technologies UITP Asia Pacific Mobility and City Transport Exhibition Seoul SEK Solution / Contens Exhibition of Korea Seoul TEA WORLD Tea World Festival Seoul Seoul ASSE / ANALAB International Science & Laboratory Daejeon Instruments Exhibition Jewel Fair Korea Korea International Jewelry and Watch Fair Seoul GITM Gyeonggi International Travel Mart SAS Seoul Auto Salon with auto service Goyang Seoul IMID International Meeting on Information Display Daegu NANO KOREA Nano Technology Exhibition and Symposium Goyang PHOTONICS KOREA Exhibition Kwangju BIOKOREA International Biotechnology Exhibition and Conference Gyeonggi International Venture Show Seoul Goyang KIPES Korea International Printing Machinery and Equipment Goyang Exhibition FRANCHISE SEOUL Seoul International Franchise Expo Seoul KOFAS International Factory Automation System Show Korea KDX Korea International Dental Exhibition and Conference Goyang IFBLS World Congress International Fed. of Biomedical Lab Science. Conf and Exhi Hair Care Expo Korea Hair and Scalp Care Expo Seoul Eco Products Korea Exhibition Goyang KLGF Korea Local Government Fair Goyang Seoul Seoul KOREA STUDENT FAIR The Study Abroad and Language Seoul Fair KOREA EMIGRATION FAIR International Emigration Fair for Seoul Korea Korea Food Fair Seoul
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 31 October 2006 Natural and Health Food Expo 11Oct­ RFID/USN KOREA International Radio Frequency 13Oct2006 Identification / Ubiquitous Sensor Network Exhibition and Conference 17Oct­ KIBS Korea International Trade Show for Building Security, 19Oct2006 Cleaning, Pest Control and Maintenance Services 17Oct­ KES Korean Electronics Show 21Oct2006 19Oct­ KOAAshow Korea Autoparts and Accessories Show 22Oct2006 20Oct­ KOPET International Pet, Dog, Aquarium Fish and Pet 22Oct2006 Supplies Fair 25Oct­ INFRATECH International Infrastructure Technology 28Oct2006 Exhibition 26Oct­ ICAT International Clean Air Technology Exhibition 28Oct2006 26Oct­ NewTechKorea Exhibition 29Oct2006 November IT Infra Expo IT Infrastructure Expo 2006 01Nov­ DAMEX Daegu International Automatic Machinery and Tools 04Nov2006 Exhibition 01Nov­ Marinetech Korea International Shipbuilding and Maritime 04Nov2006 Technology Exhibition 02Nov­ KOSIGN Korea International Sign Show 05Nov2006 02Nov­ Seoul International Childhood Education Expo 05Nov2006 09Nov­ XpoChem Asia Fine and Specialty Chemical Expo 10Nov2006 09Nov­ XpoPharm Exhibition for the Pharmaceutical Industry 10Nov2006 10Nov­ Game Expo Exhibition 13Nov2006 16Nov­ SIPET FCI Seoul International Dog Show and Seoul 19Nov2006 International Pet Expo 22Nov­ SIEMSTA Seoul International Exhibition of Machinery, 26Nov2006 Science and Tech for Agricul December WOODWORKING KOREA International Woodworking, 2006 Sawmilling Machinery and Wood Products Supply Show 07Dec­ SIIF Seoul International Invention Fair 11Dec2006 14Dec­ ORGANIC & NATURAL KOREA Seoul International Organic 16Dec2006 and Natural Products Sh 14Dec­ Food Ingredients Korea Seoul International Food Ingredients 16Dec2006 and Additives Exhibit Goyang Seoul Seoul Goyang Goyang Seoul Goyang Seoul Seoul Seoul Daegu Changwon Seoul Goyang Seoul Seoul Goyang Seoul Seoul Seoul Seoul Seoul Seoul Kaynak: http://www.expodatabase.com/
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 32 İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize G. Kore, TC vatandaşlarından, 30 güne kadar olan ziyaretlerde ve transit geçişlerde vize şartı aramamaktadır. Karşılıklı anlaşma gereği pasaport gösterimi ülkeye girişte yeterli olmaktadır. 30­90 gün arası ziyaretlerde ülkeye vizesiz giriş yapılabilmekle birlikte 90 günden fazla ikamet edilecek durumlarda ise ülkeye girişten önce vize alınması şarttır. Ülkeye Giriş­Çıkış ve Gümrükler Ülkeye giriş çıkışlarda genelde uluslararası standartlara uygun bir sistem uygulanmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi kişilerin yanlarında götürebileceği hediyelik eşya ve değerli eşyaların değerinin 400 ABD$’ını geçmemesi gerekir. 400 ABD$’ını geçen kısım için vergiler uygulanır. 400 ABD$ içine dahil olan mallar
·
·
·
1 litreden fazla olmamak üzere Likör (alım fiyatı 400 doları aşmamak üzere)
200 Sigara ya da 250 gr. Tütün
Az miktarda parfüm (2 Ounce’dan fazla olmamak üzere) Ülkeden geri çıkarılacak ürünler deklarasyonda belirtildiği takdirde vergiden muaf tutulurlar ve pasaporta ilgi belirtilerek çıkışta kontrol edilirler. Daha önceden G. Kore’den alınmış ve tekrar G. Kore’ye girişte yanınızda bulunan değerli mallar belirtildiği ve ispatlanabildiği takdirde yukarıdaki 400 ABD$ sınırına dahil değildirler. Tanıtım amaçlı örnekler veya broşür türü yayınlar gümrükte belirtilip izni alındıktan sonra herhangi bir vergiye tabi değildirler. Ülkeye girişte herkes yanlarında getirdikleri mallar hakkında gümrük deklarasyonu doldurmak zorundadırlar. Aile halinde gelenler bir form doldurabilirler. Girişi Kontrole Tabi veya Yasak Mallar:
·
·
·
·
·
·
·
·
Ticari Mallar (satılmak üzere)
Silahlar, bıçaklar, zehirler… (av amaçlı malzemeler özel izinle geçirilebilir)
G. Kore milli bütünlüğüne zarar verebilecek içerikli, kitap, cd, video vb. yayımlar.
Narkotik ürünler, ilaçlar
Sahte ya da bozulmuş, geçerliliğini yitirmiş paralar.
Hayvanlar, tarımsal ürünler, deniz ürünleri (Bunlar özel kontrole tabidir, ilgili birimden belge alınması istenebilir)
Koruma altına alınmış hayvan, bitki ya da ürünleri
10.000 ABD$ üzeri nakit para; kredi kartları, ABD$ seyahat çekleri, Akreditifler bu miktara dahil değildir fakat WON olarak yazılmış seyahat çekleri ABD$ çevrilerek hesaplanır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 33 İklim G. Kore, sıcak iklim sahibi ve 4 mevsimin yaşandığı bir ülkedir. Yazlar sıcak nemli ve bol yağışlı geçer. Haziran­Ağustos arası ülkede çok yağışın yaşandığı ve genelde ziyaretler için çok uygun olmayan dönemlerdir. Yazın en yüksek sıcaklık 350 C olarak gerçekleşmektedir. Kış aylarında G. Kore’nin birçok bölgesi kar yağışı alır. Hava kuru ve soğuktur. En düşük sıcaklıklar –15 derece civarında gözlemlenmektedir. Bahar ayları ılık geçer. G. Kore’de gezmek ve iş ziyaretleri için belki de en uygun mevsim sonbahardır. Sonbaharda havalar açık, ferah ve serindir. Özellikle Eylül­Kasım arası en güzel atmosfer vardır. Resmi Tatiller (2005­2007) Tatil New Year Sollal Independence Movement Day Day of Trees Labor Day Children's Day Buddha's Anniversay Memorial Day Constitution Day Liberation Day Ch'usok National Foundation Day Christmas 2005 *01.01 *08.01­10.01 *01.03 *05.04 *01.05 *05.05 *15.05 *06.06 *17.07 *15.08 *17.09­18.09 *03.10 *25.12 2006 *01.01 *28.01­30.01 *01.03 *05.04 *01.05 *05.05 *05.05 *06.06 *17.07 *15.08 * *03.10 *25.12 2007 *01.01 *17.01­19.01 *01.03 *05.04 *01.05 *05.05 *24.05 *06.06 *17.07 *15.08 * *03.10 *25.12 Kaynak: http://www.eventsworldwide.com/c­SouthKorea.htm Çalışma Saatleri Özel kurumlar hafta içi 8:30­18:00 saatleri arası ve Cumartesi de 09:00­12:00 arası açıktır. Resmi kurumlar da aynı programa uymakla birlikte Kasım­Aralık arası 17:00’de kapanırlar. Bankalar hafta içi 09:30­16:30, Cumartesi 09:30­13:30 saatleri arası çalışır. Telefon Kodları G. Kore’nin uluslararası telefon kodu 82’dir. Seul’un şehir kodu ise 2’dir. İş Gelenekleri Çoğu işadamımızın, yabancı işadamlarına gösterdikleri anlayış gibi, G. Koreliler de kendi kültürlerini çok iyi bilmeyen işadamlarına anlayışlı davranırlar. Fakat yabancıların kendi kültürlerini bildiklerini ve hassas davrandıklarını anlarlarsa karşılarındaki insana daha çok kıymet verir, özel bir saygı gösterirler. En azından Korece bir merhaba, teşekkürler ya da hoşçakalın demek insanları etkileyebilir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 34 Aile Yapısı: Hızla değişmekle birlikte G. Kore’de aile içi hiyerarşi hala mevcuttur. Erkekler para kazanır, kadınlar evdedir ve harcamaların büyük bir kısmı kadınlar tarafından yapılır. İş­Sosyal Yaşam İlişkisi: G. Kore ile iş yapmak isteyen bir kişi, iş hayatıyla sosyal hayatın ne kadar iç içe olduğunu anlamak zorundadır. İş ortaklarıyla içki içmek, müzikli mekanlara gitmek çok yaygındır. Hatta samimiyetinizin ilerlemesi için müzikli bir mekanda ortaklarınıza İngilizce ya da yerel dilinizden bir şarkı söylemeniz gerekebilir. İş ilişkilerinde kişisel samimiyet ve sosyal mekanlarda da bir arada bulunmak G. Koreliler için önemlidir. Kart Değişimi ve Pozisyon: İş görüşmelerinde şirketlerden aynı kademeden insanların buluşturulmasına dikkat edilmelidir. İki dilde yazılmış (mümkünse Çin karakterleriyle de) kartların iki elle verilmesi ve alınması ilgi ve alakanın işaretidir. Kart değişiminin iki el kullanılarak yapılması daha iyidir. Sağ elle de alış veriş yapılabilir fakat sol elle takdim etmek ya da kabul etmek karşı tarafla fazla ilgilenmediğiniz anlamına gelebilir. Japonya’ya Tavır: Japonya ile tarihteki problemli ilişkilerinden dolayı, G. Koreli işadamlarıyla Japonya’dan bahsederken çok hassas davranılmalıdır. Özellikle G. Kore ve Japonya karşılaştırılması yapılıp da, G. Kore daha aşağı taraf olursa bu iş ilişkinizde soğukluğa sebep olabilir. İsimler: İsimler genelde 3 ayrı kısımdan oluşur. İlk başta gelen soyadıdır ve sonraki ikisi de kişiye ailesi tarafından verilmiş olan isimlerdir. Bir aile içerisinde ikinci isimler de genelde aynı olur. En sondaki isim genelde farklı olandır. Görüşmelerde aynı grupta birden fazla olmadığı takdirde soy isimle yani en baştaki isimle hitabedilmelidir. Aksi takdirde, soy isimle birlikte isimlerden biri de söylenmelidir. Ticari Altyapı G. Kore’de iş merkezleri ve bu iş merkezleri için altyapı gelişmiş durumdadır. Özellikle Seul’de ve büyük şehirlerde rahatlıkla ofis ayarlayabileceğiniz gelişmiş teknolojiyle donatılmış gökdelenler mevcuttur. Kimi iş merkezlerinde fuar ve sergi sarayları mevcut olup bunlar gümrük sınırları dışında değerlendirilebilmektedir. Birçok 5 yıldızlı otel de ofis olarak kullanılabilecek ve toplantı ve tanıtım yapılabilecek imkanlar sunmaktadır. Şehir içi ulaşım sistemleri de gelişmiştir. Seul’de raylı sistemle birlikte şehir içi otobüslerle de yaygın bir ulaşım ağı kurulmuştur. Fakat iş giriş ve çıkış saatlerinde aşırı trafik olduğundan otobüs ya da özel araç kullanılacaksa bu trafik sıkışıklığının da göz önünde bulundurularak ayarlama yapılması gerekir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 35 DEĞERLENDİRME Kore Savaşı’nın ardından fakir bir tarım ülkesi konumunda olan Güney Kore Cumhuriyeti 1960’lardan itibaren uygulamaya koyduğu ihracat amaçlı kalkınma planları neticesinde bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi durumuna gelmiştir. Doğal kaynakları yetersiz olan G. Kore hammadde ve aramalı ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal etmektedir. Gerekli sanayi yatırımlarını yaparak sanayileşmiş bir ülke konumuna gelen G. Kore re­eksport stratejisinde uzmanlaşmıştır. 2004 yılında ihracat ve ithalat değerleri sırasıyla 257,7 ve 219,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi büyük ihracat ve ithalat potansiyeli olan bir ülkedir. G. Kore ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2004 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmektedir. Fakat bunun %97 kadarını yaptığımız ithalat oluşturmaktadır. Özellikle son iki yılda arka arkaya büyük ithalat rakamı artışları ve bu artışın kaynağındaki en önemli madde grubu olan taşıt araçları ve yan sanayi ürünler oldukça dikkat çekicidir. Türkiye de aynı zamanda bir taşıt aracı ve yan sanayi ürünü ihracatçısı durumunda olduğundan önemli bir iç pazarı Güney Kore’nin almaya başladığı gözlenmektedir. Bu ürün grubunun dışında dokuma girdi ürünleri ve sentetik ürünlerin yanı sıra elektronik ürünlerde de Türkiye’nin Güney Kore’den önemli ithalat artışları dikkat çekicidir. Bu oluşumun arkasında Türkiye’deki taşıt araçları piyasasında talep artışı tek başına izah edilecek gibi olmayıp diğer ürünlerdeki ithalatımızın da artması Güney Kore’nin Türkiye pazarı ile geniş çaplı olarak çalışma yapmış olduğu ve Türkiye pazarını lehine çok iyi değerlendirmeye başladığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda gittikçe zenginleşen G. Kore toplumunun tüketim ihtiyaçları artmıştır. Şu ana kadar ihracat açısından pek başarılı olamadığımız diğer Uzakdoğu Asya ülkeleri gibi G. Kore de büyük potansiyeli olan bir pazardır. Türkiye’nin Güney Kore pazarındaki durumu ise marjinal seviyesinde devam etmekte, sonuçta da Türkiye’nin genel dış ticaret açığının büyümesinde gözle görülür bir artışı Güney Kore tek başına ortaya koymaktadır. Dış ticareti dengelemek ve karşılıklı olarak birbirinin pazarından yakın ölçeklerde faydalanmak adına Türkiye’nin de önemli bir ithalatçı ülke olan Güney Kore’ye çok daha büyük hacimde ihracat yapma yollarını aramasının yanı sıra Güney Kore’den yapılan ithalatı da yakından izlemeye alması öngörülmektedir. Bu bakımdan Türk ihracatçılarının Güney Kore pazarını yakından tanıması büyük önem taşıdığı düşünülmekte olup 2006 yılı içinde bu ülkede gerçekleştirilecek fuarların listesi yukarıda sunulmuştur. Güney Kore’deki ithalata bakıldığında en önemli iki madde grubunun makina ve ulaştırma ekipmanları ile petrol ve petrol ürünlerinden oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye bir petrol ülkesi olmadığından ikinci grupta pek fazla ihracat olanağı görülmemekle birlikte makina ve ulaştırma ekipmanları Türkiye’nin de iddialı olduğu ve ihracatını geliştirmekte olduğu alanlardır. Bu bakımdan Güney Kore’deki bu sektörün yakından incelenmesi ve pazar olanaklarının araştırılması önem arz etmektedir. Rekabet gücü açısından Güney Kore’ye coğrafi olarak yakın bazı ülkeler Türkiye ile örtüşen ürünlerde daha avantajlı konumda diye düşünerek bu pazarı ihmal etmek sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır. Türkiye’nin taşıt araçları ve yan sanayi ile makina sektöründeki ihracatın büyümesi bu sektörlerde ithalatı büyüyen Güney Kore pazarından da pay alma olanağı olabileceğine işaret etmektedir. 2004 yılında gerçekleştirmiş olduğu traktör ihracatının yanı sıra demir­çelik ürünleri ihracatı birer kıvılcım niteliğinde görülebilir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 36 Zaten açık arayla Güney Kore lehine olan dış ticaret dengesinin son yıllarda daha da hızlı büyümesi iki ülke yönetiminin denge kurulması yönünde karşılıklı olarak tedbir almasını da gerekli kıldığı öngörülmektedir. Uzak doğu ülkelerinin gelişmiş ülkelere ithalatının ithalatı yapan ülkeler tarafından yakından izlendiği, dönem dönem ani artışlar veya başka sebeplerden incelemeler yapılıp anti­damping veya kota uygulaması gibi hususların yaygın olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan yukarıda Güney Kore’den yapmakta olduğumuz ithalat oldukça detaylı olarak sunulmuştur. Diğer taraftan Güney Kore’nin Serbest Ticaret Anlaşmalarına son yıllarda sıcak bakıyor olması bu yolun da araştırılıp üzerinde durulmasının yararlı olacağına işaret etmektedir. Ayrıca Güney Kore ülke dışında yabancı sermaye yatırımı yapan bir ülke ve aynı zamanda son iki yıl içinde Türkiye’de taşıt araçları ve yan sanayiinde büyük pazar elde etmiş bir ülkedir. Bu bakımdan yabancı sermayeyi ülkeye getirmek isteyen Türkiye’de bu alanda doğrudan ithalat yerine Türkiye’de yapılacak bir yatırımın her iki ülke lehine daha avantajlı olabileceği görünümü de hakimdir. Güney Kore’nin petrol ve gıda dışı ham madde ile kimyasallar sektöründeki ithalat artışları da yine Türkiye’nin bu alanlarda Güney Kore pazarına ilgi göstermesinde yarar olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca dayanıklı tüketim malları ithalatı da büyümekte olan Güney Kore’de bu sektörün de incelenmesinde yarar görülmektedir. Türkiye’nin halen belirli miktarda tütün sattığı Güney Kore’de tütün ve içki ithalatı daralma göstermekte olup 2002­2004 yılları arasında ithalat sırasıyla 694, 630 ve 553 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiştir. Fakat daha önemli bir ithal madde grubu olan gıda ve canlı hayvan sektöründe ise artış eğilimi devam etmekte olup 2002­2004 yılları arasında sırasıyla 7.6, 8.3 ve 9.3 milyar ABD$ olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Güney Asya ülkelerini tehdit eden çeşitli hayvan hastalıkları bu ülkeleri kendi coğrafyalarının dışında yeni ithal kaynaklarını daha cazip hale getirmiş olması doğal bir beklenti olarak düşünülmektedir. Bu bakımdan gıda sektörü ve özellikle deniz ürünlerinde Güney Kore’nin ihmal edilmemesi gereken pazarlardan biri olduğunu çağrıştırmaktadır. G. Kore pazarına girilirken ürünün, toplumun zevkine, geleneklerine ve tüketim alışkanlıklarına uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Pazara girmeden önce pazar araştırması yapmak firmaları birçok yanlış adımdan kurtarır. Güvenilir bir ortakla veya acentayla çalışmak faydalıdır. Bu sayede pazarı tanımama dezavantajı ortadan kalkar. Uzakdoğu insanının ortak özelliği uzun süreli iş ilişkisi kurma isteğidir. Karşılıklı güven ve iş devamlılığı sağlanırsa uzun dönemde iki taraf için de faydalı yeni ticari ortaklıklar kurulabilir. Türkiye’nin değerlendirebileceği başka ürün grupları da bulunduğu düşünülmektedir. Yükselen refah neticesinde ülkede sağlık harcamaları artmıştır. Tıbbi cihaz ve eczacılık ürünlerinde pazar büyümektedir. G. Kore enerji sektörünü yeniden yapılandırmak için 2015 yılına kadar sürecek bir planı uygulamaya koymuştur. Elektrikli güç sistemleri için iyi bir pazar konumundadır. Kozmetik sektörü son yıllarda halkın batı tarzı yaşama alışması neticesinde giderek büyümüştür. Ülkemiz ihracatı için de önemli bir pazar olan ve son yıllarda halkın yemek kültürüne iyice giren konserve sebzeler, salçalar, kuru meyveler pazarda geçerliliğini arttırmaktadır. Gelir düzeyinin artması ve halkın batılı damak lezzetine alışması bu alanda talebi artırmaktadır. G. Kore’de halkın sakatat ürünlerine büyük talebi vardır. Kümes hayvanları ürünlerine de Güney Kore’de büyük talep vardır. © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005 37 

Benzer belgeler