OYPG Olağan İdari Ve Mali Genel Kurulu Yapıldı

Transkript

OYPG Olağan İdari Ve Mali Genel Kurulu Yapıldı
F rma Rehber
Röportajlar Yazarlar Fuar Takv m
YEDEK PARÇA
SEKTÖREL KURULUŞLAR
FUAR
AKÜ
LASTİK
YAĞ VE KATKI MADDELERİ
TİCARİ ARAÇ
OYPG Olağan İdari Ve Mali Genel Kurulu Yapıldı
Tweet
Beğen
Paylaş
0
Onl ne Katalog Hakkımızda İlet ş m İş İlanları Kurumsal G r ş
ARAŞTIRMA & DEĞERLENDİRME
Üye Ol G r ş Yap
GENEL
Kariyer
Web Developer Auto Parts Teknoloj Yayıncılık San. T c. Ltd.
Şt
Fuar Takvimi
SOLUTRANS LYON 2015 Lyon / France 17.11.2015 ­ 21.11.2015
THE COMMERCIAL VEHICLE SHOW 2015
B rm ngham / Un ted K ngdom
14.04.2015 ­ 16.04.2015
COMVEX İSTANBUL 2015 İstanbul / Türk ye
21.11.2015 ­ 24.11.2015
AUTOMECHANİKA SHANGHAİ 2015 Shangha / Ch na (PRC);
02.12.2015 ­ 05.12.2015
IAA Frankfurt 2015
Frankfurt / Germany
17.09.2015 ­ 27.09.2015
Otomot v Yen leme Pazarı Gel şt rme Derneğ (OYPG), 8 Haz ran’da
Olağan İdar ve Mal Genel Kurul toplantısını gerçekleşt rd . 89 üyes le
günden güne gücünü arttıran dernek, yen dönemdek projeler le
sektöre yön vermeye devam edecek. OYPG’n n 8 Haz ran tar h nde, Ad le Sultan Sarayı’nda düzenled ğ Olağan
İdar ve Mal Genel Kurulu yoğun b r katılımla gerçekleşt . 2016 t bar le
dernek bünyes ne katılan üyelere dernek yapısı ve çalışmaları le lg l b lg ler,
Genel Sekreter ve Yönet m Kurulu Üyes Rıfat PERAHYA tarafından ver ld .
Ardından geçt ğ m z dönem n faal yet raporu üyelerle paylaşıldı.
PROJELER TAM NOT ALDI!
Geçm ş dönem faal yet raporu ve Denet m Kurulu raporunun paylaşılmasının ardından yen dönem hedefler tüm
katılımcılara aktarıldı. Üyelere yönel k düzenlenen per yod k etk nl klere devam ed lmes , Kom teler n faal yet alanlarının
gen şlet lmes , Yen leme Pazarı le lg l ver tabanı oluşturulması ve raporlanması, s gorta ş rketler n ve araç sah pler n
kal tes z / sahte or j nal yedek parçalardan koruyan dogruparca.com'un etk nl ğ n n artırılması ve sosyal sorumluluk
projeler n n hayata geç r lmes yen dönemde OYPG'n n hedefler arasındak yer n aldı.
Yen faal yet dönem nde İlet ş m Kom tes , S gorta ve Rekabet Kom tes , D j tal Takograf Kom tes , Sahte / Takl t Ürünler
Kom tes nezd nde yapılacak çalışmalarla, OYPG Otomot v Yen leme Pazarı’nın gel ş m ne katkıda bulunmaya devam
edecek.
GİPA AFTERMARKET SUNUMU İLGİ GÖRDÜ
Genel Kurul sonrasında otomot v sektöründe satış sonrası h zmetler konusundak l der araştırma kuruluşlarından
G PA’nın Türk ye tems lc s Yöntem Araştırma Genel Müdürü Mehmet AKTULGA tarafından sektörel b r sunum yapıldı.
Otomot v Yen leme Pazarı’ndak sektörelanal z yöntemler le lg l b lg ler n ver ld ğ sunum, OYPG üyeler tarafından lg
le d nlend . AKTULGA sunumunda pazar araştırmaları, marka majı, ürün memnun yet , f yat araştırması yöntemler le
lg l b lg lend rmelerde bulundu.
OYPG ÜYELERİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
Ad le Sultan Sarayı’nda düzenlenen İdar ve Mal Genel Kurul’un ardından üyeler ftar yemeğ nde de b r araya geld . B rl k
ve beraberl k mesajları ver len yemekte, üyeler gündemdek güncel konularla lg l sohbet etme şansını yakaladı. « ÖNCEKİ HABER
Beğen
Paylaş Tweet
0
|
SONRAKİ HABER »
Et ketler: rıfat perahya Otomot v Yen leme Pazarı Gel şt rme Derneğ oypg derneğ mehmet aktulga
Kategor ler: Yedek Parça
Türk ye’n n lk kapsamlı Otomot v Yedek Parça haber s tes olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloj Yayıncılık San. T c. Ltd. Şt
tarafından yayınlanmaktadır. Her gün yen haber, röportaj, araştırma­değerlend rme onl ne katalog, ş lanları, köşe yazıları le güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü b r araya get rerek f rmaların tanıtımına katkıda bulunmayı hedefl yor.

Benzer belgeler