My Book World Edition User Manual

Transkript

My Book World Edition User Manual
™
Kullanim Kilavuzu
Tekli ve Çiftli - sürücü Ağ Depolama Sistemleri
®
My Book
World Edition
Önemli Güvenlik Yönergeleri
1. Ürünün üzerinde işaretli olan tüm uyarı ve yönergeleri uygulayın.
2. Temizlemeden önce bu ürünün fişini çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler
kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.
3. Bu ürünü sıvıların yakınında kullanmayın.
4. Bu ürünü stabil olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Ürün düşebilir ve üründe
ciddi hasar meydana gelebilir.
5. Ürünü düşürmeyin.
6. Kasanın arkasında veya altında bulunan açıklıkları tıkamayın; ürünün gerektiği
gibi havalandırılmasını ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı
ısınmadan korumak için bu açıklıklar tıkanmamalı veya örtülmemelidir.
7. Bu ürünü yalnızca işaret etiketi üzerinde belirtilen tipteki güçle işletin. Kullanılabilir
gücün türünden emin değilseniz, satıcınız ya da yerel elektrik şirketine başvurun.
8. Herhangi bir şeyin elektrik kablosunun üzerinde durmasına izin vermeyin.
Bu ürünü, insanların kablonun üzerinde yürüyeceği bir yere yerleştirmeyin.
9. Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosunun kullanılması halinde, uzatma kablosuna
takılı ekipmanın toplam amper kategorisinin, uzatma kablosu amper kategorisini
geçmediğinden emin olun. Ayrıca, duvardaki prize takılı tüm ürünlerin toplam
kategorisinin, sigorta kategorisini aşmadığından emin olun.
10. Hiçbir nesneyi kasa slotlarından ürünün içine itmeyin, bunlar tehlikeli voltaj
noktalarına ya da yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilecek parçalara
temas edebilir.
11. Aşağıdaki durumların oluşması durumunda, bu ürünü duvardaki prizden çekin
ve kalifiye servis personeline servis için başvurun:
a
Elektrik kablosu ya da fiş hasar gördüğünde ya da yıprandığında.
b
Ürünün üzerine sıvı döküldüğünde.
c
Ürün yağmur ya da suya maruz kaldığında.
d
İşletme yönergelerine uyulduğu halde ürün olağan şekilde çalışmadığında. Yalnızca işletim
yönergeleri kapsamında bulunan kontrolleri ayarlayın çünkü hatalı ayarlama hasarla
sonuçlanabilir ve ürünün yeniden olağan durumuna geri getirilmesi için kalifiye bir teknisyen
tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmasını gerektirebilir.
e
Ürün düştüğünde ve kasası hasar gördüğünde.
f
Ürünün performansında servise ihtiyacı olduğunu gösteren çok büyük değişiklik olduğunda.
12. İş istasyonu düzenleme standartları uyarınca, kasanın parlak ve düz ön cephesi
nedeniyle ürünü kullanıcının görüş alanına yerleştirmeyin.
İçindekiler
WD Servis ve Desteği
WD Ürününüzü Kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sürücü Formatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Paket İçeriği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sistem Gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kurulumdan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WD Ürün Bilgilerinizi Kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sistem Görünümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bağlantı noktaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sıfırlama Düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Güç Düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kensington Güvenlik Yuvası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEDGöstergeleri (Işıklar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
My Book World Edition Temel Kurulum . . . . . . . . . 11
Adım 1: My Book World Edition ürününü Ağa Bağlama . . . . . . . . 11
Adım 2: Ağda My Book World Edition'a Erişme . . . . . . . . . . . . . . 12
Tebrikler! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
My Book World Edition Dosya Depolama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Ağdaki Bilgisayarları Yedekleme. . . . . . . . . . . . . . . 22
WD Anywhere Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
WD Anywhere Backup Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
WD Anywhere Backup Yazılımını Yapılandırma. . . . . . . . . . . . . . 25
4
MioNet Uzaktan Erişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uzaktan Erişim Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MioNet'i Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
İÇINDEKILER – i
5
Video, Müzik & Fotoğraf Yürütme/İletim . . . . . . . . . 37
Media Server Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Desteklenen Ortam Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ortam Depolama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ortam Aygıtları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6
My Book World Edition ile iTunes Kullanımı . . . . . 45
iTunes Media Server Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Desteklenen Ortam Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
İçerik Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
iTunes İle Ses İletimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7
USB Sabit Disk Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kopya Yöneticisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8
WD Discovery kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bir Ağ Sürücüsünü Eşleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ağ Paylaşımlarına Gözatma (Yalnız Windows) . . . . . . . . . . . . . . 51
Masaüstü Kısayolu Oluşturma (yalnız Windows) . . . . . . . . . . . . . 53
9
Ağ Depolama Yöneticisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
My Book World Edition Ürününü Yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . 54
Ağ Depolama Yöneticisi Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kullanıcı Arayüzü Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Temel Mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gelişmiş Mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10
Verilere FTP üzerinden Erişim . . . . . . . . . . . . . . . . 118
11
Planlanmış İndirmeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Downloader Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12
Kopya Yöneticisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Bir USB sabit sürücü bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kopya Yöneticisine erişme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
NAS ile USB Kopyası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
USB'den NAS'a Kopya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
İÇINDEKILER – ii
13
Bir Sürücüyü Değiştirme
(My Book World Edition II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
14
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
15
Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Yasal Uygunluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Çevresel Uygunluk (Çin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Garanti Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
GNU Genel Kamu Lisansı (“GPL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
WD Servis ve Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
İndeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
İÇINDEKILER – iii
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Servis ve Desteği
Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz
için bize bir fırsat verin. Teknik soruların pek çoğu bilgi tabanımız veya
support.wdc.com adresindeki e-posta destek hizmetimiz kullanılarak yanıtlanabilir.
Yanıt bulunamıyorsa veya bunu tercih ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan en
uygun telefon numarasından WD ile bağlantı kurun.
Ürününüz, garanti süresince 30 günlük ücretsiz telefon desteğini de kapsamaktadır.
Bu 30 günlük süre, WD teknik destek birimiyle ilk telefon görüşmenizin yapıldığı
tarihte başlar. E-posta desteği garanti süresince ücretsizdir ve kapsamlı bilgi
tabanımız 7/24 kullanıma açıktır. Size yeni özellikler ve hizmetler hakkında güncel
bilgileri sağlayabilmemiz için, ürününüzü https://www.wdc.com/register
adresinden kaydettirmeyi unutmayın.
Çevrimiçi Desteğe Erişim
support.wdc.com adresinden destek web sitemizi ziyaret edin ve aşağıdaki
konulardan birini seçin:
•
•
•
•
•
Downloads (Yükleme) — WD ürününüz için sürücüleri, yazılım ve güncellemeleri
yükleyin.
Registration (Kayıt) — En yeni güncelleştirmeleri ve özel teklifleri almak için
WD ürününüzü kaydedin.
Warranty & RMA Services (Garanti & RMA Servisleri) — Garanti, Ürün
Değişimi (RMA), RMA Durumu ve Veri Kurtarma Bilgilerini alın.
Knowledge Base (Bilgi Tabanı) — Anahtar sözcük, terim ya da yanıt no ile
arama yapın.
Installation (Kurulum) — WD ürün ya da yazılımınız için çevrimiçi kurulum
yardımı alın.
WD Teknik Destekle İletişim
Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve
sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.
Kuzey Amerika
İngilizce
İspanya
Avrupa (ücretsiz)*
Avrupa
Orta Doğu
Afrika
Asya Pasifik
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
800.832.4778
00800 ASK4
WDEU
(00800
27549338)
+31 880062100
+31 880062100
+31 880062100
Avustralya
Çin
Hong Kong
Hindistan
1 800 42 9861
800 820 6682/+65 62430496
+800 6008 6008
1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)
011 26384700 (Pilot Line)
Endonezya +803 852 9439
Japonya
00 531 650442
Kore
Malezya
Filipinler
Singapur
Tayvan
02 703 6550
+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
1 800 1441 0159
+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
+800 6008 6008/+65 62430496
* Ücretsiz numara aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda,
İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere.
WD SERVIS VE DESTEĞI - 1
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Ürününüzü Kaydetme
WD ürününüz, geçerli garanti süresince 30 günlük ücretsiz teknik destek
kapsamındadır. 30 günlük süre, WD teknik destek birimiyle ilk telefon görüşmenizin
yapıldığı tarihte başlar. register.wdc.com adresinde ürününüzü çevrimiçi olarak
kaydettirin.
WD SERVIS VE DESTEĞI - 2
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
1
Genel Bakış
Giriş
Kapladığı alanla yerden tasarruf eden yüksek hızlı ağa bağlı depolama sistemi
olan My Book® World Edition™ ürününü satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Bu sistem
etkili soğutma ve güç tasarrufu için WD GreenPower™ teknolojisini kullanan bir ya
da daha fazla WD sürücüsüyle donatılmıştır. Yüksek hızlı arayüz, küçük ofisler ve
ev kullanıcıları için yüksek performans sağlar ve dosyaların internet üzerinden
yedeklenmesi ve paylaşılması için idealdir.
Bu kullanıcı kılavuzu, WD ürününüze ilişkin adım adım kurulum yönergelerini ve
diğer önemli bilgileri içerir. En son WD ürün bilgileri ve haberleri için,
www.westerndigital.com adresindeki sitemizi ziyaret edin.
Sürücü Formatı
My Book World Edition tek sürücülü bir yapılandırmadır. My Book World Edition II,
daha fazla veri koruması sağlamak için RAID 1 (Yansıtılmış) moda önceden
yapılandırılmış çift sürücülü bir sistemdir. Bir sürücü RAID 1 ile çalışmazsa, sistem
çalışmayı sürdürür ve verileriniz korunur. Çalışmayan sürücüyü değiştirebilir ve
sistemi geri yükleyebilirsiniz. My Book World Edition II, maksimum kapasite ve
artırılmış performans için RAID 0 (Şeritli) modunu da destekler. My Book World
Edition II için RAID yapılandırmasını değiştirme yönergeleri de dahil olmak üzere
daha fazla bilgi için bkz. “Birimler ve RAID yönetimi” sayfa 94.
GENEL BAKIŞ - 3
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Özellikler
Ethernet
Yüksek performanslı (10/100/1000) Gigabit Ethernet bağlantısı
Dahili sabit sürücü
WD 3,5 inç SATA sabit sürücü
Desteklenen harici USB NTFS, FAT/, HFS+
depolama dosya
sistemleri
Desteklenen protokoller HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
G/Ç bağlantı noktaları
• USB 2.0 bağlantı noktası (USB aygıtını genişletmek için)
• Ethernet (RJ-45) bağlantı noktası
Desteklenen istemciler • Windows® XP/Vista (en son servis paketleri gereklidir)*
• Mac OS® X Tiger® veya Leopard®
Fiziksel boyutlar
My Book World Edition
• Uzunluk: 6,5 in (165 mm)
• Genişlik: 5,4 in (137 mm)
• Yükseklik: 2,1 in (54 mm)
• Ağırlık: 2,6 lb (1,18 kg)
My Book World Edition II
• Uzunluk: 6,5 in (165 mm)
• Genişlik: 6,0 in (152 mm)
• Yükseklik: 3,8 in (97 mm)
• Ağırlık: 5,5 lb (2,5 kg)
Güç tüketimi
• Giriş voltajı: 100V ila 240V AC
• Giriş frekansı: 50 ila 60 Hz
Çevre
• Çalışma sıcaklığı: 5 ila 35 °C (41 ila 95 °F)
• Çalışma dışı sıcaklık: -20 ila 65 °C (-4 ila 149 °F)
GENEL BAKIŞ - 4
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Paket İçeriği
Ağ depolama sistemi
1
2
3
Uygulama yazılımı ve
kullanım kılavuzu
içeren kurulum CD'si
Ethernet kablosu
AC adaptörü*
4
1
5
2
Hızlı Kurulum
Kılavuzu
4
3
5
veya
1 ABD, Japonya, Tayvan,
Brezilya, Meksika, Kolombiya
2 Avrupa, Kore, Brezilya, Şili
3 Britanya
4 Çin
5 Avustralya, Yeni Zelanda,
Arjantin
1 ABD, Japonya, Tayvan,
Brezilya, Meksika, Kolombiya
2 Avrupa, Kore, Brezilya, Şili
3 Britanya
4 Çin
5 Avustralya, Yeni Zelanda,
Arjantin
*Global AC adaptör yapılandırmaları
Aksesuarlar
Bu ürün için kablolar, güç kaynakları, ilave sabit sürücüler ve sürücü montaj rayları
gibi ilave aksesuarları görmek için shopwd.com adresini (yalnızca ABD için) ziyaret
edin. ABD dışında support.wdc.com adresini ziyaret edin.
GENEL BAKIŞ - 5
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Sistem Gereksinimleri
Not: Optimum performans alınabilmesi için, aşağıdaki sistem ve ağ gereksinimleri
önerilir. Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Önemli: En yüksek performans ve güvenilirlik için, en son güncelleştirmeleri
ve servis paketini (SP) yüklemeniz önerilir. Macintosh için Apple menüsüne
gidin ve Software Update (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.
Windows için Start (Başlat) menüsüne gidin ve Windows Update
(Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.
İstemci bilgisayar
•
•
•
•
Ethernet bağlantısı (ağ bağdaştırıcısı, yönlendirici, anahtar veya hub)
İşletim sistemi
•
Windows XP/Vista
•
Mac OS X Tiger veya Leopard
Web tarayıcısı (Internet Explorer 6.0 SP1 ve bu ürünün desteklediği sonraki
Windows platformları, Safari 2.0 ve bu ürünün desteklediği sonraki Mac
platformları, Firefox 2.0 ve desteklenen sonraki Windows ve Mac platformları)
Adobe Flash ActiveX 9 veya üzeri (WD Discovery™ için gereklidir)
Yerel ağ
•
Yönlendirici/anahtar (performansın en üst düzeye çıkarılması için gerekli Gigabit)
Geniş Alan Ağı
•
MioNet kullanan uzaktan erişim için gereken geniş bant internet bağlantısı
Kurulumdan Önce
Sistemi açıp kurmadan önce, maksimum verim sağlamak üzere sistem için uygun
bir alan seçin. Aygıtı yerleştireceğiniz alan:
•
•
•
•
•
Topraklı elektrik çıkışının yakınında
Temiz ve tozun bulunmadığı
Titreşimsiz stabil bir yüzeye sahip
İyi havalandırılmış ve ısı kaynaklarından uzak
Klimalar, radyo, TV alıcıları gibi elektrikli cihazların neden olduğu elektromanyetik
alanlardan uzak olmalıdır.
GENEL BAKIŞ - 6
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Ürün Bilgilerinizi Kaydetme
Aşağıdaki tabloya, aygıtın arka panelindeki etikette yer alan yeni WD ürününüzün
seri ve model numarasını yazın. Ayrıca, satın alma tarihinizi ve işletim sisteminiz
ve sürümünüz gibi diğer bilgileri de girin. Bu bilgiler kurulum ve teknik destek için
gereklidir.
Seri Numarası:
Model Numarası:
Satın Alma Tarihi:
Sistem ve Yazılım Notları:
GENEL BAKIŞ - 7
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Sistem Görünümü
Güç düğmesi
LED
USB bağlantı
noktası (yalnız
genişletme için)
Ethernet bağlantı
noktası
Sıfırlama düğmesi
Kensington®
Güvenlik Yuvası
Bağlantı noktaları
Bileşen
Simge
Açıklama
USB bağlantı
noktası
İlave depolama alanı için USB sabit sürücüsüne bağlanır. Doğrudan bir
bilgisayara bağlanmak için USB bağlantı noktasını kullanmayın.
Not: Bu bağlantı noktası, Kopya Yöneticisi özelliğini kullanmak suretiyle
USB sabit disk sürücü ile aygıt arasında dijital dosya yedeklemeye olanak
tanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Kopya Yöneticisi” sayfa 124.
Ethernet bağlantı
noktası
Aygıtı yerel ağa bağlar.
Sıfırlama düğmesi
Aygıtın yönetici kullanıcı adı ve şifresini yenilemek için basın.
Güç bağlantı
noktası
Aygıtı AC adaptörüne ve elektrik prizine bağlar.
Sıfırlama Düğmesi
Sıfırlama düğmesi; ağ modu/IP adresi ve yönetici adı ve şifresi gibi yapılandırma
ayarlarını paylaşılan klasörler ve birimleri silmeden fabrika ayarlarına geri getirir.
Sistemin nasıl sıfırlanacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Ağ depolama
sisteminin sıfırlanması” sayfa 133.
GENEL BAKIŞ - 8
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Güç Düğmesi
Önemli: Elektrik bağlantısı kurulduğunda aygıt otomatik olarak açılır ve bu
üç dakika sürebilir. Bu süre içinde güç düğmesine basmayın. İlk kurulumun
ardından, birimi açıp kapatmak için güç düğmesini kullanmanız gerekir.
Güç düğmesi aygıtı açar veya kapatır. Aygıtı açmak için güç düğmesine basın ve
alttaki LED ışığı yanana kadar basılı tutun, sonra bırakın. Düğme dört saniye
basılı tutulduğunda aygıt kapanır.
DC fiş konektörüne bağlı harici güç kaynağını takarak birime güç verildiğinde
birim otomatik olarak açılır. Bu da elektrik kesintisinin ardından birimin otomatik
olarak yeniden başlamasını sağlar.
My Book World Edition ürününü güç düğmesine basarak kapatırsanız ve fişini
çıkarıp yeniden takarsanız, yaklaşık 30 saniye sonra birim açılır ve kendi kendine
kapanır. Bu, elektrik kesintisi durumunda birimin yanlışlıkla açılarak açık kalmasını
önler. Birimi açmak için güç düğmesine basmanız gerekir.
Kensington Güvenlik Yuvası
Sürücü güvenliği için, aygıt standart bir Kensington güvenlik kablosunu destekleyen
bir güvenlik yuvası içerir. Kensington güvenlik yuvası ve mevcut ürünler hakkında
ayrıntılı bilgi için, www.kensington.com adresini ziyaret edin.
GENEL BAKIŞ - 9
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
LEDGöstergeleri (Işıklar)
Güç/Çalışma ve Kapasite Ölçer göstergeleri, sürücünün ön panelinde altı
LED'den (ışıktan) oluşan tek bir çubukla gösterilir.
Güç/Çalışma LED’i Davranışı
Açılma Sırası
Görünüm
Sürücü Durumu
Alt LED kapalı
Açma
LED'ler aşağıdan yukarı doğru sıra ile yanar
Sürücüye geçiş hazır
Normal Çalışma
Görünüm
Sürücü Durumu
Kapasite Ölçer, sabit aydınlatma (aşağı bakınız)
Güç açık durumu, kullanıma hazır
Aşağı ve yukarı hareket etme
Kullanılan sürücü
Yavaş yanıp sönme (dört saniyede bir)
Sistem bekleme
Kapasite Ölçer
Aygıt açıldığında, Kapasite Ölçer, dikine ve düşey doğrultuda altı bölgeyi tam
olarak aydınlatarak sürücüde kullanılan alanı gösterir. Her bölüm sürücü kapasitesinin
yaklaşık % 17'sini gösterir. Bu sürücü önceden biçimlendirildiğinden, kurulumla
birlikte ilk bölüm aydınlatılır.
Güç Kapatma Sırası
Görünüm
Sürücü Durumu
Tek/çift sıra ile aydınlatma/karartma
Sürücüyü kapatma
Aygıt Olayları
Görünüm
Sürücü Durumu
Alt LED karartılmış, üst LED yanıp sönüyor
Önyükleme başarısız
Hızlı yanıp sönme (her yarım saniyede bir)
My Book sistem olayı, işlem gerekli
(bkz. “Sistem Olayları” sayfa 137)
Sürekli “merkezden dışarı” süpürme deseni
Birim hatası
GENEL BAKIŞ - 10
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2
My Book World Edition Temel Kurulum
Adım 1: My Book World Edition ürününü Ağa Bağlama
Ağ depolama sistemini küçük bir ev/ofis ağına bağlamadan önce aşağıdaki
adımları izleyin.
4
2
1
3
1. Ethernet kablosunun bir ucunu aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına
bağlayın.
2. Ethernet kablosunun diğer ucunu doğrudan yönlendiricideki bir LAN bağlantı
noktasına veya ağ anahtarına bağlayın.
3. Adaptörün ucunu aygıtın arkasında yer alan DC güç kaynağı yuvasına yerleştirin.
4. AC adaptörünü elektrik prizine takın. Birim otomatik olarak açılır.
Önemli: Aygıtı yapılandırmadan önce, ağ depolama sisteminin açılmasının
tamamlanmasını bekleyin (yaklaşık 3 dakika). Bu süre içinde güç düğmesine
basmayın. My Book aygıtının önündeki alt LED tamamen yanar.
Aygıtı kapatmak için, güç düğmesine basın ve en az dört saniye basılı tutun.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 11
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Adım 2: Ağda My Book World Edition'a Erişme
My Book World Edition ürününü WD Discovery™ ile yerel ağda (LAN) kolayca
bulabilirsiniz. Aşağıdaki prosedürlerden uygun olanını izleyin:
•
•
•
•
Windows XP, sayfa 12
Windows Vista, sayfa 15
Macintosh Leopard, sayfa 18
Macintosh Tiger, sayfa 19
Not: Verilen CD'de yer alan WD Discovery uygulaması, My Book World Edition ürününüze
erişmeyi planladığınız LAN'a bağlı tüm PC'lere yüklenmiş olmalıdır.
Windows XP
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. CD veya DVD ROM sürücüsüne yazılım yükleme CD'sini yerleştirin.
Not: Bilgisayarınızda Otomatik Kullan devre dışıysa, hizmet programlarını elle kurmalısınız.
AutoPlay (Otomatik Kullan) seçeneğini etkinleştirmek için Start (Başlat) ve My Computer
(Bilgisayarım)'ı tıklatın. Yeni bir pencere açılır. CD/DVD sürücüsünü bulun ve sağ tıklatın. Menü
açıldığında AutoPlay (Otomatik Kullan) seçeneğini tıklatın. Ana CD Kurucu ekranı görüntülenir.
3. Anlaşma Hükümleri ekranından Accept (Kabul Et)'i tıklatın.
4. My Book Aygıtını Bağlan ekranında gösterildiği gibi düzgün biçimde
bağladıysanız, Next (İleri)'yi tıklatın.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 12
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5. Uygulama Kurucusu ekranı açılır ve bir seçenek listesi görüntülenir. WD
Discovery Tool öğesini tıklatın. WD Discovery Tool kurulumu tamamlandıktan
sonra, uygulama otomatik olarak açılır ve masaüstünüzde WD Discovery
simgesi görüntülenir.
6. MyBookWorld'u ve Things to Do (Yapılacak İşler) listesinde Map Network
Drive öğesini tıklatın.
Sürücüyü otomatik olarak eşleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir. Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız, adım 8'e atlayın.
7. Yes (Evet)'i tıklatın.
Aygıtta bulunan tüm paylaşılan klasörler otomatik olarak ağ sürücüsü şeklinde
eşleştirilir. Kullanılabilir sürücü harfleri, Z'den başlayarak geriye doğru atanır.
Eşleme tamamlandığında, paylaşım klasörleri WD Discovery ekranında ağ
sürücüleri olarak görüntülenir. Ana sayfaya dönmek için Back (Geri) düğmesini
tıklatın.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 13
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
8. Elle sürücü eşleştirme: No (Hayır)'ı tıklatın. Aygıt üzerindeki tüm paylaşım
klasörleri ekranda listelenir. Bir klasör adı daha sonra da bir sürücü harfi seçin.
Sürücü harfi atamasını tamamlamak için Yes (Evet)'i tıklatın.
Not: Bir birim otomatik veya manuel olarak ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinde, aynı sürücü harfi
devam eder.
9. WD Discovery Tool'u kapatın.
Not: WD Discovery yalnız ilk yapılandırmada kullanılır. Depolama aygıtlarına Bilgisayarım'dan
erişebilirsiniz.
10. Start (Başlat)'ı ve My Computer (Bilgisayarım)'ı tıklatın. Ağ sürücüleri
görüntülenir. Artık, My Computer (Bilgisayarım) veya Windows Gezgini'ni
kullanarak dosyaları ağ sürücüsü klasörlerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 14
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Windows Vista
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. CD veya DVD ROM sürücüsüne yazılım yükleme CD'sini yerleştirin.
Not: Bilgisayarınızda Otomatik Kullan devre dışıysa, hizmet programlarını elle kurmalısınız.
Bunun için Start (Başlat)'ı ve Computer (Bilgisayarım)'ı tıklatın. Yeni bir pencere açılır. CD/DVD
sürücüsünü bulun ve sağ tıklatın. Menü penceresi açıldığında Install or Run Program (Programı
Kur veya Çalıştır) seçeneğini tıklatın. Ana CD Kurucu ekranı görüntülenir.
3. My Book Aygıtını Bağlan ekranında gösterildiği gibi düzgün biçimde
bağladıysanız, Next (İleri)'yi tıklatın.
4. Uygulama Kurucusu ekranı açılır ve bir seçenek listesi görüntülenir. WD
Discovery Tool öğesini tıklatın. WD Discovery Tool kurulumu tamamlandıktan
sonra, uygulama otomatik olarak açılır ve masaüstünüzde WD Discovery
simgesi görüntülenir.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 15
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5. MyBookWorld'u ve Things to Do (Yapılacak İşler) listesinde Map Network
Drive (Aü Sürücüsünü Eşleştir) öğesini tıklatın.
Sürücüyü otomatik olarak eşleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir. Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız, adım 7'ye atlayın.
6. Yes (Evet)'i tıklatın.
Aygıtta bulunan tüm paylaşılan klasörler otomatik olarak ağ sürücüsü şeklinde
eşleştirilir. Kullanılabilir sürücü harfleri, Z'den başlayarak geriye doğru atanır.
Eşleme tamamlandığında, paylaşım klasörleri WD Discovery ekranında ağ
sürücüleri olarak görüntülenir. Ana sayfaya dönmek için Back (Geri) düğmesini
tıklatın.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 16
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7. Elle sürücü eşleştirme: No (Hayır)'ı tıklatın. Aygıt üzerindeki tüm paylaşım
klasörleri ekranda listelenir. Bir klasör adı, daha sonra da bir sürücü harfi
seçin. Sürücü harfi atamasını tamamlamak için Yes (Evet)'i tıklatın.
Not: Bir birim otomatik veya manuel olarak ağ sürücüsüyle eşleştirildiğinde, aynı sürücü harfi
devam eder.
8. WD Discovery Tool'u kapatın.
Not: WD Discovery yalnız ilk yapılandırmada kullanılır. Depolama aygıtlarına Bilgisayarım'dan
erişebilirsiniz.
9. Computer (Bilgisayar)'ı tıklatın. Ağ sürücüleri görüntülenir. Artık, Computer
(Bilgisayar) veya Windows Gezgini'ni kullanarak dosyaları ağ sürücüsü
klasörlerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 17
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Macintosh Leopard
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Finder uygulamasını açın.
3. Finder içinde Shared (Paylaşılan) listesinde mybookworld öğesini tıklatın
(gerekirse All (Tümü) öğesini tıklatıp mybookworld'u çift tıklatın).
Not: Yapılandırma, yalnızca bir Yardım dosyası ve oturum açma sayfası içeren salt okunur bir
paylaşım sürücüsüdür.
4. Genel paylaşımı çift tıklatıp OK (Tamam)'ı tıklatın. Tercihlerinize bağlı olarak,
paylaşım masaüstünde paylaşılan sürücü simgesi olarak görüntülenebilir.
Paylaşılan sürücü simgesinin masaüstünde kalıcı olmasını istiyorsanız, bir
takma ad oluşturun:
(a) Takma ad oluşturmak istediğiniz öğeyi tıklatıp fare düğmesini basılı tutun.
(b)
Cmd (Kmt) ve Option (Seçenek) tuşlarına aynı anda basılı tutarak, öğeyi takma adın
görülmesini istediğiniz yere sürükleyin ve fare düğmesini bırakın. Bu işlem orijinal öğeyi
hareket ettirmek yerine yeni konumda bir takma ad oluşturur.
Artık Finder'i kullanarak dosyaları ağ sürücüsü klasörlerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 18
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Macintosh Tiger
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Finder uygulamasını açın. Network (Ağ) öğesini tıklatıp Mybookworld simgesini
çift tıklatın.
3. Name (Ad) ve Password (Parola) alanlarına “admin” yazıp Connect (Bağlan)
öğesini tıklatın.
4. Select the volumes to mount (Eklenecek birimleri seç) listesinde shares
(paylaşımlar) öğesinin vurgulandığından emin olun ve OK (Tamam)'ı tıklatın.
Tercihlerinize bağlı olarak, paylaşım masaüstünde paylaşılan sürücü simgesi
olarak görüntülenebilir. Paylaşılan sürücü simgesinin masaüstünde kalıcı
olmasını istiyorsanız, bir takma ad oluşturun:
(a) Takma ad oluşturmak istediğiniz öğeyi tıklatıp fare düğmesini basılı tutun.
(b)
Cmd (Kmt) ve Option (Seçenek) tuşlarına aynı anda basılı tutarak, öğeyi takma adın
görülmesini istediğiniz yere sürükleyin ve fare düğmesini bırakın. Bu işlem orijinal öğeyi
hareket ettirmek yerine yeni konumda bir takma ad oluşturur.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 19
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5. Finder içinde shares (paylaşımlar) öğesini tıklatıp Download (İndir) ve Public
(Genel) klasörlerini görüntüleyin.
6. Public (Genel) klasörünü çift tıklatın. Artık Finder'i kullanarak dosyaları paylaşılan
klasörlere sürükleyip bırakabilirsiniz.
Tebrikler!
My Book World Edition ürününüz artık kullanıma hazır ve Bilgisayarım'da (Windows)
bir sürücü harfi veya masaüstünde bir paylaşılan sürücü simgesi (Macintosh)
olarak erişilebilir durumda. Artık dosyaları My Book aygıtınıza sürükleyip bırakabilir
ve ağınızda, yukarıdaki yönergelere göre kurulmuş olan tüm bilgisayarlara
My Book aygıtınızdaki dosyaları taşıyabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu, My Book aygıtının tüm diğer basit ve gelişmiş yönetim
işlevlerine dair aşağıdaki bilgileri ve yönergeleri içerir:
•
•
•
•
•
•
Bilgisayarınızı yedekleme (bkz. “Ağdaki Bilgisayarları Yedekleme” sayfa 22)
My Book aygıtına uzak bir bilgisayardan erişme (bkz. “MioNet Uzaktan Erişim”
sayfa 34)
Ortam yürütme ve ortam iletimi (bkz. “Video, Müzik & Fotoğraf Yürütme/İletim”
sayfa 37)
iTunes hizmetini kullanma (bkz. “My Book World Edition ile iTunes Kullanımı”
sayfa 45)
İlave depolama ve dosya değişimi için bir USB sürücüsü bağlama (bkz. “USB
Sabit Disk Bağlama” sayfa 47 ve “Kopya Yöneticisi” sayfa 124)
My Book aygıtını ve ağ ayarlarını yapılandırma, e-posta veya pencere uyarılarını
belirleme, yönetici parolasını değiştirme, ürün yazılımı güncelleştirmelerini
gerçekleştirme, sistemi fabrika varsayılanlarına geri yükleme, RAID'i yapılandırma
(Yalnız My Book World Edition II), dosya paylaşım tercihlerini yönetme, hedef
yedekleme klasörünü ayarlama, disk kotalarını belirleme, kullanıcılar için paylaşım
klasörü belirleme, kullanıcıları ve grupları ekleme, değiştirme ve silme ve
paylaşımlara/klasörlere ve USB depolama aygıtlarına olan tüm kullanıcı ve
grup izinlerini (okunur/yazılır, salt okunur, erişim yok) değiştirme (bkz. “Ağ
Depolama Yöneticisi” sayfa 54)
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 20
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
My Book World Edition Dosya Depolama
My Book World Edition üzerindeki içeriğe ağ paylaşımları üzerinden erişebilir ve
içeriği depolayabilirsiniz. Paylaşılan öğeler, My Book World Edition ağ depolama
sistemi üzerindeki dosyaları düzenlemek ve saklamak için kullanılabilen klasörlerdir.
Paylaşılan öğeler herkesle (genel) ya da ağınızda bulunan seçili kullanıcılarla
(özel) paylaşılabilir.
Aygıt, önceden yapılandırılan ve yüklenen üç paylaşım öğesiyle birlikte gelir:
•
Public (Genel) — ilk kurulum sonrasında otomatik olarak oluşturulur
•
Paylaşılan Müzik - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz müzik dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Resimler - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz resim dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Videolar - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz video dosyalarının saklanması
içindir.
Önemli: Varsayılan paylaşılan klasör isimlerini değiştirmeyin ya da
silmeyin. Dosya paylaşımında bozulma oluşabilir. Bunlar Media Server
(Twonky Media) ve iTunes Hizmeti için varsayılan klasörlerdir. Twonky
ortamının nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Video,
Müzik & Fotoğraf Yürütme/İletim” sayfa 37. iTunes hizmetinin nasıl
kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz “My Book World Edition
ile iTunes Kullanımı” sayfa 45.
•
•
Download (İndir) — dosyaları Downloader kullanarak kaydetmek için (bkz
“Planlanmış İndirmeler” sayfa 119).
Configuration (Yapılandırma) — bu yalnızca bir Yardım dosyası ve oturum
açma sayfası içeren salt okunur bir paylaşım öğesidir. Veri paylaşmak veya
depolamak için değildir ve değiştirilmemelidir.
MY BOOK WORLD EDITION TEMEL KURULUM - 21
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3
Ağdaki Bilgisayarları Yedekleme
WD Anywhere Backup
WD Anywhere Backup otomatik yedekleme yazılımı, ağınızda bulunan en çok
beş bilgisayar için sürekli yedekleme ayarı yapmanızı sağlar. Yedeklemek istediğiniz
dosyaları seçin, sonra ayarlayıp unutun; dosyalarda değişiklik yaptığınız her seferinde
dosya otomatik olarak yedeklenir.
WD Anywhere Backup Kurulumu
Önemli: WD Anywhere Backup yazılımını yüklemeden önce My Book World Edition
ürününüz yerel ağa bağlı ve açık olmalıdır. Bu, WD Anywhere Backup yazılımının
My Book World Edition ürününüzü tanımasını ve 30 günlük Deneme sürümü yerine
tam sürüm olarak yüklemesini sağlar.
Windows
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
Not: Bilgisayarınızda Otomatik Kullan devre dışıysa, hizmet programlarını elle
kurmalısınız. Start (Başlat)'ı ve ardından Computer (Bilgisayar) (Windows
Vista) veya My Computer (Bilgisayarım) (Windows XP) öğesini tıklatın. CD'nin
kök dizinindeki Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
3. Windows Vista: Run setup.exe (setup.exe'yi çalıştır), ardından Allow (İzin Ver)
öğesini tıklatın.
4. Anlaşma Hükümleri ekranından Accept (Kabul Et) öğesini seçin.
5. Aygıtı Bağlan ekranında gösterildiği gibi düzgün biçimde bağladıysanız, Next
(İleri) düğmesini tıklatın.
6. WD Anywhere Backup öğesini tıklatın.
Not: Sonraki ekranın görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.
7. Listeden istediğiniz dili seçip OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 22
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
8. Tüm diğer uygulamaları kapatıp, devam etmek için Next (İleri) düğmesini tıklatın.
9. Anlaşmanın hükümlerini kabul ediyorsanız, devam etmek için I Agree (Kabul
Ediyorum) öğesini tıklatın.
10. WD Anywhere Backup kurulumu tamamlandıktan sonra, yazılımı kullanmaya
başlamak için Finish (Son) düğmesini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 23
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
The WD Anywhere Backup Yapılandırma ekranı görüntülenir. “Tek Tıkla
Yedekleme” sayfa 25 ile devam edin.
Not: WD Anywhere Backup simgesi şimdi masaüstünüzde görünür ve WD Anywhere Backup
yazılımı Program Files klasöründe listelenmiştir.
Macintosh
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. Masaüstünde bulunan My Book World Edition CD simgesini çift tıklatın.
4. WD_Mac_Tools klasörünü açın ve WDAnywhereBackup.dmg öğesini çift tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 24
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Anywhere Backup Yazılımını Yapılandırma
Tek Tıkla Yedekleme
WD Anywhere Backup yazılımı bilgisayarınızın sabit diskindeki tüm içeriği bir tıkla
yedeklemenizi sağlar. Bu özellik tüm verilerinizi ağ depolama sistemine yedekler;
böylece bilgisayarınızın sabit diski çökerse tüm verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.
Not: Yedekleme işlemi MS Word veya Adobe Acrobat gibi uygulama dosyalarını, geçici dosyaları
ve günlük dosyalarını, sanal sabit disk dosyalarını ve sistem klasörlerindeki dosyaları içermez.
WD Anywhere Backup uygulamasını ilk kez yüklediğinizde, WD Anywhere Backup
Yapılandırma ekranı görüntülenir.
Not: Aşağıdaki ekran yalnızca My Book World Edition ürününüz bilgisayarınızın yerel ağına
bağlıyken görüntülenir.
1. İki seçeneğiniz mevcuttur:
(a) Bilgisayarınızın sabit diskinde otomatik ve tam bir yedekleme başlatmak için Back Up
All of My Files (Tüm Dosyalarımı Yedekle) seçeneğini tıklatın. Adım 2 ile devam edin.
(b) Yedeklemeyi özelleştirmek için Customize My Backup (Yedeklememi Özelleştir)
bağlantısını tıklatın. Karşılama ekranı görüntülenir. Adım 3 ile devam edin “Yedekleme
Planı Oluşturma” sayfa 28.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 25
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2. Bir mesaj belirir ve yedeklenmeyecek olan tüm dosyaların listesini görüntüler.
Bu dosyaları yedekleme hakkında bilgi için bkz. “Yedekleme Planı Oluşturma”
sayfa 28. OK (Tamam) öğesini tıklatın.
3. Bir mesaj belirir ve ilk yedekleme işleminin bilgisayarınızın kaynaklarını orta
derecede kullanacağını açıklar. Yedekleme işlemini duraklatmak için Pause
until System Idle (Sistem Boşta Kalana Kadar Duraklat) öğesini tıklatın.
Yedekleme işleminin arka planda devam etmesi için Continue (Devam)
öğesini tıklatın.
Not: Bu mesajların gelecekte de görüntülenmesini istiyorsanız Do not show Configuration
Wizard at startup (Başlangıçta Yapılandırma Sihirbazını gösterme) seçeneğini tıklatın.
4. Bir kayıt ekranı görüntülenir. İsterseniz kayıt bilgilerini girin. Continue (Devam)
öğesini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 26
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Anywhere Backup ekranı yedekleme işleminin ilerleyişini görüntüler.
Yedekleme tamamlandığında, bir yedekleme tamamlandı mesajı görüntülenir.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 27
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Yedekleme Planı Oluşturma
Bir yedekleme planı oluşturmanız ve bunu yapılandırmanız, veri kaybına karşı
otomatik olarak kendinizi güvenceye almanızı sağlar.
1. WD Anywhere Backup çalışmıyorsa, masaüstündeki WD Anywhere Backup
simgesini tıklatın.
2. Create (Oluştur) öğesini tıklatın.
3. Karşılama ekranı görüntülenir. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 28
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. My Book World Edition ürününüzü yerel ağınızda bulmak için Network Places
(Ağ Bağlantılarım) öğesini tıklatın. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
5. All Items from SmartPicks (Tüm SmartPicks öğeleri) seçeneğini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 29
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
6. SmartPicks ekranı görüntülenir ve yedekleyebileceğiniz genel dosya türlerini
listeler. Yedeklemek istediğiniz her bir dosya türünü seçin. Tamamladığınızda
Next (İleri) düğmesini tıklatın.
7. Yedekleme planınızı adlandırın ve Next (İleri) düğmesini tıklatın. Yukarıdaki
adımları tekrarlayarak başka yedekleme planları oluşturabilirsiniz.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 30
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
8. Bir doğrulama ekranı görüntülenir. Done (Tamam) düğmesini tıklatın.
9. Bir mesaj belirir ve ilk yedekleme işleminin bilgisayarınızın kaynaklarını orta
derecede kullanacağını açıklar. Yedekleme işlemini duraklatmak için Pause
until System Idle (Sistem Boşta Kalana Kadar Duraklat) öğesini tıklatın.
Yedekleme işleminin arka planda devam etmesi için Continue (Devam)
öğesini tıklatın.
WD Anywhere Backup ekranı yedekleme işleminin ilerleyişini görüntüler.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 31
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Yedekleme işlemi tamamlandığında, Backup Complete (Yedekleme Tamamlandı)
ekranı görüntülenir.
Planda Değişiklik Yapma
Yedekleme planlarına dosya eklemek ve çıkarmak, geri çağırmak için dosyaların
birden çok revizyonunu hazır bulundurmak ve planları silmek için menü simgesini
tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 32
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Yedekleme Planını Geri Yükleme
Bir dosyayı yanlışlıkla sildiğinizde, dosya versiyonlarını karşılaştırmak istediğinizde
veya bilgisayarınızda sabit diskin çökmesi nedeniyle tüm verilerinizi kaybettiğinizde
yedekleme planını geri yükleyebilirsiniz.
1. View and Restore (Görüntüle ve Yedekle) öğesini tıklatın.
2. Select a Plan (Bir Plan Seç) listesinde bir yedekleme planı seçin veya bir
yedekleme planı aramak için Search by File Name (Dosya Adına Göre Ara)
alanına plan adını girip Search (Ara) öğesini tıklatın.
3. Geri yüklemek istediğiniz klasör veya dosyaların yanındaki kutuları tıklatın.
4. Dosyalarınızı Restore Files to (Dosyaları Geri Yükleme Konumu) listesinden
geri yüklemek için bir konum seçin.
5. Restore (Geri Yükle) seçeneğini tıklatın.
AĞDAKI BILGISAYARLARI YEDEKLEME - 33
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4
MioNet Uzaktan Erişim
Genel Bakış
WD'nin MioNet güvenli uzaktan erişim hizmetlerini kullanarak fotoğraflarınıza,
müziklerinize, belgelerinize ve videolarınıza her yerden erişebilirsiniz. MioNet
uzaktan dosya erişimini ve paylaşımını sorunsuz, basit ve çok güvenli kılar.
My Book World ürününüzü güvenli MioNet hesabınıza kaydettirmek için adımları
izlemeniz yeterli. Bundan sonra size özel kullanıcı adını ve parolayı kullanarak
dünyadaki tüm web tarayıcılardan bilgilerinize erişebilirsiniz.
MioNet aynı zamanda My Book World üzerindeki bir resim klasörünü arkadaşlarınızla
(yükleme gerekli değildir) veya belge klasörünü iş arkadaşlarınızla paylaşmanızı
sağlar. Davet edilen kişiler sadece onlarla paylaştığınız içeriği görür.
Uzaktan Erişim Kurulumu
My Book World Edition, varsayılan olarak MioNet etkin halde gelir. Network Storage
Manager içindeki Remote Access (Uzaktan Erişim) menüsü depolama aygıtı
üzerinde MioNet servisini ayrıca yapılandırmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için bkz.
“Remote Access (Uzaktan Erişim)” sayfa 70.
Not: Kayıt durumunun üzerine getirilen fare aygıtın kayıtlı olması halinde MioNet hesap adını
gösterir. MioNet'e kayıt olmak için: http://www.mionet.com/mybook adresini ziyaret edin.
Windows
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
Not: Bilgisayarınızda Otomatik Kullan devre dışıysa, hizmet programlarını elle
kurmalısınız. Start (Başlat)'ı ve ardından Computer (Bilgisayar) (Windows
Vista) veya My Computer (Bilgisayarım) (Windows XP) öğesini tıklatın. CD'nin
kök dizinindeki Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
3. Windows Vista: Run setup.exe (setup.exe'yi çalıştır), ardından Allow (İzin Ver)
öğesini tıklatın.
4. Anlaşma Hükümleri ekranından Accept (Kabul Et) öğesini seçin.
5. Aygıtı Bağlan ekranında gösterildiği gibi düzgün biçimde bağladıysanız, Next
(İleri) düğmesini tıklatın.
MIONET UZAKTAN ERIŞIM - 34
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
6. MioNet Services öğesini tıklatın.
MioNet kayıt ekranı görüntülenir.
7. Kayıt formunu doldurun ve bir hesap oluşturmak için Submit (Gönder)
düğmesini tıklatın.
8. Bir onay mesajı görüntülenir. OK (Tamam) öğesini tıklatın.
MIONET UZAKTAN ERIŞIM - 35
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
9. MioNet kayıt ettirdiğiniz My Book World Edition ürününü bulduğunda, aygıt
için bir ad girip OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
My Book World Edition ürününüzdeki klasörlerin bir listesi görüntülenir.
MioNet'i Kullanma
Aşağıda MioNet kullanımıyla ilgili yönergeler yer almaktadır:
1. Dosyalarınıza güvenle erişmek için, dünyadaki çoğu PC veya Mac bilgisayardan
www.mionet.com/web adresine gidin.
2. Oluşturduğunuz MioNet kullanıcı adını ve parolasını girin.
My Book World klasörleriniz, hesabınızı oluşturduğunuz sırada olduğu gibi,
MioNet'in My Resources (Kaynaklarım) sekmesinde görüntülenir.
3. Tüm alt klasörlerin ve dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin. Şimdi
tarayıcınızı kullanarak tüm müzik, fotoğraf, film ve belge koleksiyonunuza
erişebilirsiniz.
4. Herhangi bir dosyayı çift tıklatarak yerel olarak açın. İşletim sistemine bağlı
olarak, çift yönlü biçimde My Book World ile uzak bilgisayar arasında dosyaları
sürükleyip bırakabilirsiniz.
5. Bir resim veya belge klasörünü başkalarıyla paylaşmak için MioNet içindeki
yönergelere bakın.
MIONET UZAKTAN ERIŞIM - 36
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5
Video, Müzik & Fotoğraf Yürütme/İletim
Media Server Genel Bakış
My Book World Edition evinizin merkez ortam hub'ı görevi görür. Ev eğlence
merkezinizde veya ev ağınızdaki diğer PC'lerde fotoğraf, müzik ve video iletimi
yapmanızı sağlar.
Twonky Ortam sunucusu uygulaması, ev ağınıza bağlı My Book World Edition
aygıtınızdaki tüm ortamları (örneğin video, fotoğraf ve müzik) arar. Sunucu önceden
ayarlanmıştır; böylece çoklu ortam içeriğinizi My Book World Edition üzerindeki
ilgili paylaşılan klasörlere aktardığınızda (sonraki sayfada açıklanmıştır) içeriği ev
eğlence merkezinizde, oyun konsollarınızda (örn. XBOX 360, Playstation 3 veya
DLNA 1.5 Dijital Ortam Bağdaştırıcıları) ve ev ağınızdaki diğer PC'lerde görüntüleyebilir
ve bunların iletimini yapabilirsiniz. Twonky Media hakkında daha fazla bilgi için
www.twonkymedia.com adresini ziyaret edin.
Desteklenen Ortam Türleri
Ses
Video
Görüntüler
MP3
WMA
WAV
LPCM
OGG vorbis
FLAC
M4A
M4B
MP4
3GP
AAC
MP2
AC3
MPA
MP1
AIF
MPEG1
MPEG2
MPEG4
AVI / DivX
WMV
VOB
3GP
VDR
ASF
MPE
DVR-MS
Xvid
M1V
M4V
JPEG
PNG
TIF
BMP
Not: Bazı aygıtlar tüm bu dosyaların yürütülmesini desteklemeyebilir. Hangi biçimlerin
desteklendiğini görmek için lütfen aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 37
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ortam Depolama
My Book World Edition üzerindeki ortam içeriğine ağ paylaşımları üzerinden erişebilir
ve içeriği depolayabilirsiniz. Paylaşılan öğeler, My Book World Edition ağ depolama
sistemi üzerindeki dosyaları düzenlemek ve saklamak için kullanılabilen klasörlerdir.
Paylaşılan öğeler herkesle (genel) ya da ağınızda bulunan seçili kullanıcılarla
(özel) paylaşılabilir.
Aygıt, ortam depolama için aşağıdaki klasörleri içeren Genel ağ paylaşımıyla
önceden yapılandırılmış olarak gelir:
•
•
•
Paylaşılan Müzik - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz müzik dosyalarının
saklanması için oluşturulmuş klasördür
Paylaşılan Resimler - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz resim dosyalarının
saklanması için oluşturulmuş klasördür
Paylaşılan Videolar - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz video dosyalarının
saklanması içindir
Önemli: Varsayılan paylaşılan klasör isimlerini değiştirmeyin ya da
silmeyin. Dosya paylaşımında bozulma oluşabilir. Bunlar Media Server
(Twonky Media) ve iTunes Hizmeti için varsayılan klasörlerdir. Twonky
ortamının nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Media
Server” sayfa 106. iTunes hizmetinin nasıl kullanılacağı hakkında daha
fazla bilgi için, bkz “iTunes” sayfa 106.
Paylaşılan klasörlere ortam içeriği nasıl ve nerede eklenir
1. Internet Explorer'ı açın.
2. Müzik dosyalarınızı Paylaşılan Müzik klasörüne ve My Book World altındaki
Genel klasöre kopyalayın.
3. Videolarınızı ve resimlerinizi ilgili Paylaşılan Resimler ve Paylaşılan Video
klasörlerine yerleştirmek için aynı işlemi uygulayın.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 38
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Önemli: Ortam içeriğinizi ilgili paylaşılan klasörlere sıralayıp eklediğinizden
emin olun. (örn. müzik dosyaları Paylaşılan Müzik klasörlerine konmalıdır).
Bunu yapmadığınız takdirde, içeriğiniz dijital ortam bağdaştırıcınız
üzerinden düzgün görüntülenmez.
Ortam Aygıtları
Dosyalarınızı ilgili klasörlere kopyaladıktan sonra, ortam iletimi için çeşitli ortam
aygıtlarını kullanabilirsiniz. Bu bölümde aşağıdaki türler ele alınmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows Media Player 11 (Windows Vista), sayfa 39.
Xbox 360, sayfa 41.
Xbox 360 - Yeni Kullanıcı Arayüzü, sayfa 42.
Playstation 3, sayfa 42.
Digital Picture Frames, sayfa 42.
Network Music Player, sayfa 43.
Digital Media Adapters, sayfa 43.
DLNA Devices, sayfa 44.
Windows Media Player 11 (Windows Vista)
Windows Media Player 11 Library ile ortam iletimi nasıl yapılır
1. Control Panel (Denetim Masası) > Network and Sharing Center (Ağ ve
Paylaşım Merkezi)'ni tıklatın.
2. Customize (Özelleştir)'i tıklatın.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 39
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. Private (Özel) ve Nextİ (leri)'yi tıklatın.
4. Windows Media Player uygulamasını başlatın (Start (Başlat) > All Programs
(Tüm Programlar) > Windows Media Player)
5. Library (Kitaplık) > Media Sharing (Ortam Paylaşımı) öğelerini tıklatın.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 40
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
6. Find media that others are sharing (Diğerlerinin paylaştığı ortamları bul)
öğesini ve OK (Tamam)'ı tıklatın.
7. Bir ortam türü (Müzik, Resimler veya Video) seçip PVConnect on MyBookWorld
öğesini tıklatın.
8. Yürütmek istediğiniz ortam dosyasını çift tıklatın.
Xbox 360
1. Xbox 360 ve My Book World Edition cihazlarının açık olduğundan ve yerel
ağınıza bağlı olduğundan emin olun. Ana Xbox ekranı göz atabileceğiniz beş
ekran görüntüler (Marketplace, XBox Live, Media and Network).
Not: Window Media Center ile kullanılabilecek aygıtınız varsa, XBOX 360 bu aygıtı bağlamanızı
isteyen bir kullanıcı arayüzü ekranı görüntüler. Çıkmak için B öğesini tıklatın.
2. Media Screen (Ortam Ekranı) kısmına gidip Music (Müzik) seçeneğini belirleyin
(üç seçeneğiniz mevcuttur: Music (Müzik), Pictures (Resim) ve Videos (Video).
Source (Kaynak) ekranı görüntülenir.
3. Daha önce oluşturduğunuz MyBookWorld veya My Book World Edition aygıt
adını tıklatın. Music (Müzik) yürütme ekranı en üstte aygıt adı ile birlikte görüntülenir.
4. Paylaşılan Müzik klasörünüzde bulunan şarkıları görüntülemek için Songs
(Şarkılar) öğesini tıklatın.
5. Müzik dosyalarınızı yürütmek için ekrandaki müzik yürütücü gezinti düğmelerini
kullanın.
6. My Book World Edition aygıtınızda bulunan resimlerinizi görüntülemek veya
video içeriğini oynatmak için 3. adıma gidin ve ilgili ortamı seçerek (Resim
veya Video), adımları tekrarlayın.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 41
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
XBOX 360 - Yeni Kullanıcı Arayüzü.
1. XBox 360 ve MyBookWorld aygıtlarının açık olduğundan ve yerel ağınıza
bağlı olduğundan emin olun.
2. Ana Xbox kullanıcı arayüzünden, My XBox ekranına gidin.
3. D-Pad'i kullanarak Video, Music (Müzik) ve Picture Library (Resim Kitaplığı)
seçeneklerini görene kadar sağa ilerleyin.
4. Denetleyicinizdeki A düğmesine basarak bu üç seçenekten birini belirleyin.
Select Source (Kaynak Seç) ekranı görüntülenir.
5. Daha önce oluşturduğunuz aygıt adına dayanarak MyBookWorld seçeneğini
belirleyin ve A düğmesine basın. MyBookWorld biriminizde bulunan ortam
içeriğini göreceksiniz.
6. Denetleyiciyi kullanarak ortam içeriğinizi görüntüleyip yürütmek için ilerleyin.
Playstation 3
1. Playstation 3 ve My Book World Edition cihazlarının açık olduğundan ve yerel
ağınıza bağlı olduğundan emin olun. TV ekranınız boyunca yatay olarak
görüntülenen bir dizi seçenekle birlikte ana kullanıcı arayüzünü göreceksiniz.
2. PS3 denetleyicisindeki yön düğmelerini (sol ve sağ) kullanarak, yürütmek
istediğiniz ortam türüne göre Music (Müzik), Photo (Fotoğraf) veya Video
kısmına gidin ve X düğmesine basın.
3. Yön düğmelerini kullanarak (yukarı ve aşağı) ilerleyin ve X düğmesine basarak
MyBookWorld'u (veya daha önce oluşturduğunuz yeni aygıt adı) seçin. Şimdi
MyBookWorld simgesinin sağında bir klasör listesi göreceksiniz (Music (Müzik),
Photo (Fotoğraf) ve Video).
4. Adım 2'de belirlediğiniz seçeneğe karşılık geln klasörü seçtiğinizden emin
olun. Örneğin ana kullanıcı arayüzü ekranından Photo (Fotoğraf) seçeneğini
işaretlerseniz, MyBookWorld simgesinin sağındaki ilgili Photo (Fotoğraf)
klasörünü açın; aksi takdirde içeriğiniz düzgün görüntülenmez.
Dijital Resim Çerçeveleri
Aşağıda, dijital fotoğraf çerçevelerinizi ayarlama ile ilgili genel adımlar yer almaktadır:
1. My Book World Edition aygıtınızın evinizdeki yerel ağa bağlı ve açık olduğundan
emin olun.
2. İlk kurulum veya sürücü yükleme işlemlerine devam etmek için kablosuz dijital
fotoğraf çerçevenizle birlikte verilen kullanıcı yönergelerini izleyin.
3. Kablosuz dijital fotoğraf çerçevenizde yer alan gezinti özelliğini kullanarak,
ağınızda My Book World Edition ürününü arayın ve bulun.
4. Elinizdeki fotoğraf çerçevesinin markasına bağlı olarak, fotoğraf çerçevenizi
My Book World Edition ürününüze bağlayabilmeniz için bağlantı oluşturmak
üzere kullanıcı arayüzündeki Ayarlar/Ağ Ayarı sayfasına erişmeniz gerekebilir.
Lütfen özel yönergeler için DMA kullanım kılavuzuna başvurun.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 42
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5. Kablosuz fotoğraf çerçeveniz ve My Book World Edition ürününüz arasında
bağlantı oluşturduktan sonra, fotoğraf çerçevenizde resimlerinizi görüntüleme
seçeneği sunacak olan Media (Ortam) ekranına erişin.
Desteklenen resim dosya biçimleri ve resimlerinize erişim ve resimlerinizi görüntüleme
yönergeleri için kablosuz fotoğraf çerçevesi kullanım kılavuzunuza başvurun.
Ağ Müzik Yürütücü
Aşağıda, My Book World Edition aygıtına erişmek için bir ağ müzik yürütücüsü
kullanımına yönelik genel adımlar yer almaktadır:
1. My Book World Edition aygıtınızı yerel ağınıza bağlayın ve aygıtı açın.
2. Ağ müzik yürütücünüzü evinizdeki kablolu veya kablosuz anahtara veya
yönlendiriciye bağlanın ve yapılandırın.
3. Ağ müzik yürütücünüzü açın.
4. Doğru bağlandığında, My Book World Edition aygıtınızın adını bulacaksınız.
5. My Book World Edition aygıtınızdaki müzikleri bulmak ve yürütmek için ağ
müzik yürütücüsünün kullanıcı arayüzünde gezinin.
Not: Ağa bağlı depolama sistemine erişim ve ortam içeriğinizi yürütme ile ilgili belirli yönergeler
için lütfen ağ müzik yürütücünüzün kullanım kılavuzuna başvurun.
Dijital Ortam Bağdaştırıcıları
Aşağıda, My Book World Edition aygıtına erişmek için bir Dijital Ortam Bağdaştırıcısı
kullanımına yönelik genel adımlar yer almaktadır:
1. My Book World Edition aygıtınızı yerel ağınıza bağlayın ve aygıtı açın.
2. DMA aygıtınızın TV'ye bağlı ve açık olduğundan emin olun.
3. DMA aygıtınızın ana ekranı görüntülenir.
4. DMA aygıtına bağlı olarak, DMA ve My Book World Edition aygıtınız arasında
bağlantı kurmak için kullanıcı arayüzünde Ayarlar/Ağ Kurulum ekranına erişmeniz
gerekebilir. Lütfen özel yönergeler için DMA kullanım kılavuzuna başvurun.
5. DMA'nız ve My Book World Edition ürününüz arasında bir bağlantı oluşturduktan
sonra, resimlerinizi görüntülemek veya My Book World Edition aygıtınızdan
müzik ve video iletimi yapmak için DMA'nızdaki Media (Ortam) ekranına erişin.
Not: My Book World Edition aygıtına bağlanma ve ortam içeriğinize erişme ve içeriği yürütme ile
ilgili belirli yönergeler için lütfen DMA'nızın kullanım kılavuzuna başvurun.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 43
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
DLNA® Aygıtları
My Book World Edition aygıtınızdaki içeriğe erişmek üzere bir DLNA aygıtını yerel
ağınıza bağlama yönergeleri için belirli DLNA ortam aygıtı kullanım kılavuzlarına
başvurun. DLNA sertifikalı aygıtların bir listesi ve daha fazla bilgi için
www.dlna.org adresine gidin.
VIDEO, MÜZIK & FOTOĞRAF YÜRÜTME/İLETIM - 44
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
6
My Book World Edition ile iTunes Kullanımı
iTunes Media Server Genel Bakış
iTunes Media Server Hizmetiyle, siz veya ağ depolama sistemine bağlı herkes
iTunes'i kullanarak sisteme bulunan müzik dosyalarını yürütebilir. Bu servis aygıt
üzerinde sanal bir müzik kitaplığı oluşturur ve buna iTunes havuzu gibi davranarak,
müzik dosyalarının ağ depolama sisteminden Windows ya da iTunes çalıştıran
Ma bilgisayarlara akmasını sağlar.
Desteklenen Ortam Türleri
iTunes Sunucu Servisi aşağıdaki dosya türlerini destekler:
•
•
•
*.mp3
*.wav
*.aac
Not: iTunes sunucu servisi ‘/Public/Shared Music’ paylaşım klasörünün bulunmasını gerektirir.
iTunes sunucusunu kullanmak istiyorsanız Paylaşılan Müzik klasörünü yeniden adlandırmayın
ya da silmeyin. ‘/Public/Shared Music’ klasörü silinmiş ya da yeniden adlandırılmışsa, yeniden
oluşturmalı veya yeniden adlandırmalısınız.
İçerik Saklama
Ortam dosyalarınızı My Book Edition'un varsayılan '/Public/Shared Music' klasörüne
taşıma ile ilgili yönergeler için bkz. “Adım 2: Ağda My Book World Edition'a
Erişme” sayfa 12.
iTunes İle Ses İletimi
iTunes Servisi Ağ Depolama Yöneticisi yardımcı programında varsayılan olarak
etkinleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “iTunes Sunucu Servisini etkinleştirmek ya
da devre dışı bırakmak için:” sayfa 107.
1. Bilgisayarınızda iTunes'i başlatın.
2. Sol bölmedeki Paylaşılan bölümünde MyBookWorld öğesini tıklatın. /Public/
Shared Music klasörüne müzik kopyaladıysanız ve biçimi iTunes tarafından
destekleniyorsa, sağ bölmede listelenir.
MY BOOK WORLD EDITION ILE ITUNES KULLANIMI - 45
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. Yürütülecek ses dosyasını çift tıklatın.
Ses dosyası iTunes'a iletilir ve ağ depolama sistemindeki ses dosyaları
Shared (Paylaşılan) listesi altında görüntülenir.
Not: En iyi performansın alınabilmesi için, müzik ya da video iletimi Geniş Alan Ağında değil
Yerel Alan Ağında gerçekleştirilmelidir.
MY BOOK WORLD EDITION ILE ITUNES KULLANIMI - 46
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7
USB Sabit Disk Bağlama
Daha fazla depolama alanı için My Book World Edition aygıtınızın arkasındaki
USB bağlantı noktasına bir USB sabit disk bağlayın. USB sürücü, Ağ Depolama
Yöneticisinde Klasör Paylaşımı olarak görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
“Folder Shares (Paylaşım Klasörleri)” sayfa 67 (Basit Mod) veya “Folder Shares
(Klasör Paylaşımları)” sayfa 97 (Gelişmiş Mod).
Önemli: FAT32 ile biçimlendirilen USB sabit diskler, her bir dosya için
kopyalanabilecek olan 4GB alanla sınırlıdır. Daha büyük dosyaları
aktarmaya çalışırsanız, bir Kopya Sonlandırma hatasıyla karşılaşabilirsiniz.
Not: Ağ depolama sistemi harici USB depolamasını destekler; USB optik sürücüler (CD/DVD
combo veya DVD ikili/çoklu sürücü) desteklenmez.
Kopya Yöneticisi
Ağ depolama sisteminin Kopya Yöneticisi özelliği, USB sabit sürücüsünden
My Book World Edition'a ya da My Book World Edition aygıtından USB sabit
sürücüsüne veri yedeklemenizi sağlar. Yönergeler için bkz. “Kopya Yöneticisi”
sayfa 124.
Önemli: Verileri yedeklerken, USB sabit sürücüsünü daima doğrudan
ağ depolama sisteminde bulunan bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
Do not use a USB hub (USB göbeği kullanmayın). Hedef sürücüde,
aktarılan veri miktarını depolamaya yetecek kadar boş alan bulunduğundan
emin olun.
USB SABIT DISK BAĞLAMA - 47
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
8
WD Discovery kullanımı
WD Discovery, My Book World Edition ağ sürücüsünün kurulumuna yardım eden
özel bir web tabanlı uygulamadır. Kullanımı kolay olan bu yazılım, My Book World
Edition ürününü herhangi bir Windows bilgisayardan kolayca bulmanızı ve ev
ağınıza kurmanızı sağlar. WD Discovery ile, ağ sürücülerini kolayca eşleştirebilir,
paylaşılan klasörlerine göz atabilir ve My Book World Edition aygıtınıza hızlı erişim
için bir masaüstü kısayolu oluşturabilirsiniz.
WD Discovery aşağıdaki seçenekleri sağlar:
Ağ Depolama Yöneticisi arayüzündeki gelişmiş seçeneklere
erişmek istiyorsanız, My Book aygıtınızı yapılandırmalısınız.
Bkz. “My Book World Edition Ürününü Yapılandırma” sayfa 54.
My Book World Edition aygıtınızdaki verileri kolayca
paylaşabilmeniz ve saklamanız için bir ağ sürücüsünü otomatik
olarak eşleştirin. Bkz. “Bir Ağ Sürücüsünü Eşleştirme” sayfa 48.
Sürücü yollarını manuel olarak girmeniz gerekmeden ağ
paylaşımlarına kolayca göz atın. Bkz. “Ağ Paylaşımlarına
Gözatma (Yalnız Windows)” sayfa 51.
Ağa bağlanmış bir My Book World Edition aygıtını gösteren bir
masaüstü kısayolu oluşturun. Bkz. “Masaüstü Kısayolu Oluşturma
(yalnız Windows)” sayfa 53.
Bir Ağ Sürücüsünü Eşleştirme
Aygıtın kurulumundan sonra My Book World Edition üzerinde verilere erişmek ve
depolamak için, önce varsayılan paylaşımlardan biri ya da daha fazlasına bir ağ
sürücüsü eşleştirmelisiniz. Bir ağ sürücüsünü otomatik olarak eşleştirmek, ağ
paylaşımlarına göz atmak veya bir masaüstü kısayolu oluşturmak için ağınızdaki
her bir Windows XP veya Vista bilgisayara WD Discovery uygulamasını kurmalısınız.
Windows XP
Not: WD discovery uygulamasını “Windows XP” sayfa 12'te belirtildiği şekilde kurmadıysanız
aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. WD Discovery çalışmıyorsa, Start (Başlat) > Programs (Programlar) > WD
Discovery öğelerini tıklatın veya masaüstünüzdeki WD Discovery simgesini
çift tıklatın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 48
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. Bulunan Ağ Sürücüleri listesinde eşleştirmek istediğiniz aygıtı ve Yapılacak
İşler listesinde Map Network Drive (Ağ Sürücüsünü Eşleştir) öğesini tıklatın.
Sürücüyü otomatik olarak eşleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir. Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız, adım 5'e atlayın.
4. Yes (Evet)'i tıklatın. Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız, adım 5'e atlayın.
Aygıtta bulunan tüm paylaşılan klasörler otomatik olarak ağ sürücüsü şeklinde
eşleştirilir. Kullanılabilir sürücü harfleri, Z'den başlayarak geriye doğru atanır.
Eşleme tamamlandığında, paylaşım klasörleri WD Discovery ekranında ağ
sürücüleri olarak görüntülenir. Ana sayfaya dönmek için Back (Geri) düğmesini
tıklatın.
5. Elle sürücü eşleştirme: No (Hayır)'ı tıklatın. Aygıt üzerindeki tüm paylaşım
klasörleri ekranda listelenir. Bir klasör adı daha sonra da bir sürücü harfi seçin.
Sürücü harfi atamasını tamamlamak için Yes (Evet)'i tıklatın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 49
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
6. My Computer (Bilgisayarım)'ı tıklatın. Ağ sürücüleri görüntülenir. Artık,
Bilgisayarım veya Windows Gezgini'ni kullanarak dosyaları ağ sürücüsü
klasörlerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
Windows Vista
Not: WD discovery uygulmasını “Windows Vista” sayfa 15'te belirtildiği şekilde kurmadıysanız
aşağıdaki adımları uygulamasını.
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Yapılandırmak istediğiniz aygıtı seçip Yapılacak İşler listesinde Map Network
Drive (Ağ Sürücüsünü Eşleştir) öğesini tıklatın.
Sürücüyü otomatik olarak eşleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir. Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız, adım 4'ye atlayın.
3. Yes (Evet)'i tıklatın.Sürücüyü elle eşleştirmek istiyorsanız Adım 4'e atlayın.
Aygıtta bulunan tüm paylaşılan klasörler otomatik olarak ağ sürücüsü şeklinde
eşleştirilir. Kullanılabilir sürücü harfleri, Z'den başlayarak geriye doğru atanır.
Eşleme tamamlandığında, paylaşım klasörleri WD Discovery ekranında ağ
sürücüleri olarak görüntülenir. Ana sayfaya dönmek için Back (Geri) düğmesini
tıklatın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 50
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Elle sürücü eşleştirme: No (Hayır)'ı tıklatın. Aygıt üzerindeki tüm paylaşım
klasörleri ekranda listelenir. Bir klasör adı daha sonra da bir sürücü harfi seçin.
Sürücü harfi atamasını tamamlamak için Yes (Evet)'i tıklatın.
5. Computer (Bilgisayar)'ı tıklatın. Ağ sürücüleri görüntülenir. Artık, Bilgisayar
veya Windows Gezgini'ni kullanarak dosyaları ağ sürücüsü klasörlerine
sürükleyip bırakabilirsiniz.
Not: WD Discovery Tool kurulumu tamamlandıktan sonra, uygulama otomatik olarak
açılır ve masaüstünüzde WD Discovery simgesi görüntülenir.
Mac OS X
sayfa 48'deki Basit Kurulum kısmında sürücü eşleme yönergelerine bakın.
Ağ Paylaşımlarına Gözatma (Yalnız Windows)
WD Discovery kullanarak paylaşılan öğe üzerindeki verilere erişmek için:
Sürücü yollarını elle girmenize gerek kalmaksızın ağ paylaşımlarınıza kolayca
göz atabilmek için WD Discovery kullanın.
1. Aygıtın açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Start (Başlat) > Programs (Programlar) > WD Discovery öğelerini tıklatın
veya masaüstünüzdeki WD Discovery simgesini çift tıklatın.
3. Bulunan Ağ Sürücüleri listesinde MyBookWorld öğesini tıklatıp sonra Yapılacak
İşler listesinde Browse Network Shares (Ağ Paylaşımlarına Gözat) öğesini
tıklatın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 51
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Oturumun başarıyla açılmasından sonra, aygıt üzerindeki tüm paylaşım klasörleri
listelenir. Paylaşım dosyalarını Windows Explorer'da görüntülemek ve erişmek
için bir ağ sürücüsü yolunu tıklatın.
5. Müzik dosyalarınızı Paylaşılan Müzik klasörüne, video dosyalarınızı Paylaşılan
Video klasörüne ve fotoğraflarınızla resimlerinizi Paylaşılan Resimler klasörüne
kopyalayın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 52
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Masaüstü Kısayolu Oluşturma (yalnız Windows)
WD Discovery, ağa bağlı bir My Book World Edition. Bir masaüstü kısayolu
oluşturmak için şu adımları izleyin:
1. Aygıtın açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Start (Başlat) > Programs (Programlar) > WD Discovery öğelerini tıklatın
veya masaüstünüzdeki WD Discovery simgesini çift tıklatın.
3. Bulunan Ağ Sürücüleri listesinde MyBookWorld öğesini tıklatıp sonra Yapılacak
İşler listesinde Create Desktop Shortcut (Masaüstü Kısayolu Oluştur)
öğesini tıklatın.
4. Masaüstü kısayolunun başarıyla oluşturulduğunu bildiren bir iletişim kutusu
görüntülenir. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
WD DISCOVERY KULLANIMI - 53
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
9
Ağ Depolama Yöneticisi
Ağ Depolama Yöneticisi, My Book World Edition için güçlü ve kullanışlı bir web
tabanlı yönetim ve yapılandırma çözümüdür.
Not: My Book World Edition ürününüzü hemen kullanmaya başlamak için Ağ Depolama
Yöneticinize erişmeniz ve kurmanız gerekmez.
My Book World Edition Ürününü Yapılandırma
Ağ Depolama Yöneticisi kullanıcı arayüzünü kullanmadan önce My Book World
Edition'u yapılandırmalısınız. Windows veya Mac için aşağıdaki yönergeleri izleyin.
Windows XP/Vista
Not: WD discovery uygulamasını sayfa 12'te belirtildiği şekilde kurmadıysanız aşağıdaki
adımları uygulayın. Aksi takdirde, masaüstü simgesini kullanarak WD Discovery Aracını başlatın
ve adım 7 ile devam edin.
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
Not: Bilgisayarınızda Otomatik Kullan devre dışıysa, hizmet programlarını elle kurmalısınız.
Start (Başlat), ardından Computer (Bilgisayarım) (Windows Vista) veya My Computer
(Bilgisayarım) (Windows XP) öğelerini tıklatın. CD'nin kök dizinindeki Setup.exe dosyasını çift
tıklatın.
3. Windows Vista: Run setup.exe (setup.exe'yi çalıştır), ardından Allow (İzin Ver)
öğesini tıklatın.
4. Anlaşma Hükümleri ekranından Accept (Kabul Et) öğesini seçin.
5. Aygıtı Bağlan ekranında gösterildiği gibi düzgün biçimde bağladıysanız, Next
(İleri) düğmesini tıklatın.
6. Uygulama Kurucusu ekranı açılır ve bir seçenek listesi görüntülenir.
WD Discovery Tool öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 54
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7. WD Discovery ekranı görüntülenir. Bulunan Ağ Sürücüleri listesinde MyBookWorld
öğesini tıklatıp sonra Configure (Yapılandır) öğesini gösterin ve tıklatın.
8. Oturum açma sayfası görüntülenir. “Aygıt Kurulumu” sayfa 55 yönergelerini
izleyerek aygıt kurulumuna devam edin.
Mac OS X
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Safari web tarayıcısını açın.
3. Ekranın sol üst köşesindeki Sık Kullanılanlar bağlantısını
tıklatın.
4. Bonjour öğesini tıklatıp MyBookWorld'u çift tıklatın.
5. Oturum açma sayfası görüntülenir. “Aygıt Kurulumu” sayfa 55 yönergelerini
izleyerek aygıt kurulumuna devam edin.
Aygıt Kurulumu
Tüm işletim sistemleri için aygıt kurulumuna devam etmek üzere aşağıdaki
adımları izleyin.
1. Administrator Name (Yönetici Adı) ve Password (Parola) alanlarına “admin”
yazın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 55
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2. Language (Dil) listesinden bir dil seçip Login (Oturum Aç) öğesini tıklatın.
3. Next (İleri) seçeneğini tıklatın.
4. Lisans sözleşmesini okuyun ve I Agree (Kabul Ediyorum) öğesini tıklatın.
5. İlk Kurulum ekranında, aşağıdakileri gerçekleştirin:
(a) Device Name (Aygıt Adı) alanına bir isim girin (15 karaktere kadar, alfanumerik ve çizgi '-' dahil).
Not: Aygıt adı ağa bağlı depolama aygıtının tanımlanmasında kullanılır ve My Network Places
(Ağ Bağlantılarım) içinde görüntülenir. Aynı ağa birden fazla depolama aygıtı bağlamak üzere,
her bir depolama aygıtı için farklı bir aygıt adı belirlemelisiniz.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 56
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Dikkat: My Book World Edition'un yeniden adlandırılması, tüm ağ
bilgisayarlarının paylaşılan ağ kaynaklarını yeniden eşleştirilmesini
gerektirir. Aygıt adını yalnızca gerekli olduğunda değiştirin.
(b) Device Description (Aygıt Tanımı) alanına aygıtın özet bir tanımını girin. Tanımın
maksimum uzunluğu 42 alfanumerik karakterdir.
(c) Time Zone (Saat Dilimi) listesinden bir saat dilimi seçin.
(d) Gerekirse, Date & Time (Tarih & Saat) listelerini kullanarak tarih ve saati elle ayarlayın.
Next (İleri) düğmesini tıklatın.
6. New Admin Password (Yeni Yönetici Parolası) alanına yeni bir yönetici
parolası girin. Yeni parolayı Confirm Password (Parola Doğrulama) alanına
yeniden yazın. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
Not: Yönetici parolasını unutursanız, sıfırlama düğmesini kullanarak aygıtı varsayılan
yapılandırmaya sıfırlamalısınız. Yönergeler için bkz. “Sıfırlama Düğmesi” sayfa 8.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 57
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7. varsayılan DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) istemci ayarlarını
kabul edin. DHCP kullanmıyorsanız, Static (Statik) öğesini tıklatın ve IP adresini
elle atayın. Next (İleri) seçeneğini tıklatın.
8. Summary (Özet) ekranı görüntülenir. Finish (Bitir) seçeneğini tıklatın.
Not: Windows XP veya Vista kullanıyorsanız, My Book World Edition ürününüzün son başlatma
işlemi sırasında bir uyarı bildirim çubuğu göreceksiniz. Çubuk, Internet Explorer'in bir Active
X denetleme mesajını engellediği uyarısında bulunur. Bu uyarı kendiliğinden kaybolur veya
çubuğun sağ tarafındaki X düğmesine basabilirsiniz. Bu uyarı sürücünüzün ayarını etkilemez.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 58
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ağ Depolama Yöneticisine Erişim
My Book World Edition ürününüzü web-tabanlı kullanıcı arayüzüne girerek yönetebilir
ve yapılandırabilirsiniz.
Not: My Book World Edition ürününüzü kullanmaya başlamak için Ağ Depolama Yöneticinize
erişmeniz ve kurmanız gerekmez.
Önemli: Ağ Depolama Yöneticisini kullanmadan önce My Book World
Edition ürününü yapılandırmanız gerekir. “My Book World Edition Ürününü
Yapılandırma” sayfa 54 altındaki yönergeleri izleyin.
Windows
1. Aygıtın açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. WD Discovery çalışmıyorsa, Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) >
WD Discovery öğelerini tıklatın.
3. Bulunan Ağ Sürücüleri listesinde MyBookWorld öğesini tıklatıp sonra
Yapılacak İşler listesinde Configure (Yapılandır) öğesini gösterin ve tıklatın.
4. Oturum açma sayfası görüntülenir. Yönetici adını ve parolasını girin (yönetici
tarafından değiştirilmedikçe, varsayılan parola “admin” şeklindedir). Tool (Araç)
listesinde, Network Storage Manager (Ağ Depolama Yöneticisi) öğesini tıklatın.
Language (Dil) listesinde, bölgenize ait dili tıklatın. Login (Oturum Aç) öğesini
tıklatın.
Mac
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizin yüklenmesini bekleyin.
2. Safari web tarayıcısını açın.
3. Ekranın sol üst köşesindeki Sık Kullanılanlar bağlantısını
tıklatın.
4. Bonjour öğesini tıklatıp MyBookWorld'u çift tıklatın.
5. Oturum açma sayfası görüntülenir. Yönetici adı ve parolasını yazın. Tool (Araç)
listesinde, Network Storage Manager (Ağ Depolama Yöneticisi) öğesini tıklatın.
Language (Dil) listesinde, bölgenize ait dili tıklatın. Login (Oturum Aç) öğesini
tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 59
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ağ Depolama Yöneticisi Özellikleri
Web-tabanlı yönetim hizmeti programı aşağıdaki özellikleri içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAN access (LAN erişimi) — aygıt, ağın her yerinden yönetimi devreye
alarak, web-tabanlı kullanıcı arayüzünün yerel alan ağı erişimini destekler.
Secured access (Güvenli erişim) — aygıta erişim ve aygıt yapılandırması SSL
(Güveli Yuva Katmanı) üzerinden web-tabanlı, parola korumalı kullanıcı
arayüzü ile sağlanabilir.
E-mail notification (E-posta uyarısı) — sıcaklıklar, sabit sürücü, ağ ya da USB
bağlantısı ile ilgili uyarılar ve hatalar alınması durumunda, yöneticiler bir eposta ile otomatik olarak uyarılırlar.
Multiple management levels (Çoklu yönetim seviyeleri) — kullanıcılara farklı
yetkiler atanabilir. Aygıt iki seviyeyi desteklemektedir: tam erişim ve salt okunur.
Update via web (Web üzerinden güncelleme) — üretici yazılımı güncellemeleri
LAN üzerinde bulunan bir bilgisayardan aygıta indirilebilir ve kurulabilir.
Disk management (Disk yönetimi) — web-tabanlı kullanıcı arayüzü yöneticilerin
dahili sabit sürücüler ile aygıta bağlı USB sabit sürücülerini izlemesine izin verir.
SMART support (SMART desteği) — SATA sabit sürücülerin durumunun
belirlenmesi ve bildirilmesi için SMART (Smart Monitoring Analysis and Reporting
Technology) özelliği içerir.
USB storage support (USB depolama desteği) — USB depolama aygıtından
aygıta güvenli veri yedekleme sağlar.
Support for file sharing (Dosya paylaşımı desteği) — ağ üzerinde dosya
paylaşımına izin verir.
RAID support (RAID desteği) (My Book World Edition II) — sabit
sürücülerde RAID yapılandırmasına izin verir.
Support for Windows and Mac systems (Windows ve Mac sistemleri
desteği) — farklı platformlardaki kullanıcıların CIFS (Common Internet File
System), NFS (Network File System), FTP (File Transfer Protocol) ya da AFP
(Apple File Protocol) protokollerini kullanarak dosya paylaşmalarını sağlar.
iTunes streaming support (iTunes duraksız işlem desteği) — aygıta bağlı
kullanıcıların ses dosyalarını bilgisayarlarındaki iTunes uygulamasına
iletmelerini sağlar.
Twonky Media server (Twonky Ortam sunucusu) — tüm ortam dosyalarınız
için hızlı, uygun gezinme ve arama sağlar.
Remote shutdown or reboot (Uzaktan kapatma veya yeniden başlatma) —
yöneticilerin aygıtı LAN üzerindeki herhangi bir bilgisayardan kapatmalarına
veya yeniden başlatmalarına izin verir.
System log (Sistem günlüğü) — teknik sorunların analizinde ve çözümünde
etkili bir araç.
Üretici Yazılımı Güncelleme
Sisteminizi güncel tutmak için, üretici yazılımı yükseltmesi yapmak üzere
Network Storage Manager (Ağ Depolama Yöneticisi) > Advanced Mode (Gelişmiş
Mod) > System (Sistem) > Update (Güncelle) öğesine gidin. Ayrıntılı bilgi için bkz.
“Update (Firmware) (Üretici Yazılımı Güncelleme)” sayfa 78.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 60
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Kullanıcı Arayüzü Genel Bakış
Web-tabanlı kullanıcı arayüzü, aygıtın özelliklerine mantıksal erişim ve yönetim
için tasarlanmıştır. Oturum açıldıktan sonra, web kullanıcı arayüzü varsayılan
olarak temel moda geçer. Temel mod, en yaygın aygıt yapılandırma seçeneklerine
erişim sağlar.
Gelişmiş mod sayfasında altı sekme bulunur ve bu sekmelerden her biri gelişmiş
görev yönetimi fonksiyonlarını sunan pek çok menü düğmesine ayrılmıştır. Sağ
üst tarafta bulunan araç çubuğu, dilediğiniz an gelişmiş moddan temel moda
geçmenize izin verir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 61
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Araç Çubuğu
Ağ Depolama Yöneticisi kullanıcı arayüzünün sağ üst tarafında bulunan araç
çubuğu aşağıdaki komutları içerir.
İşlev
Açıklama
Advanced
(Gelişmiş)
Kullanıcı arayüzünü temel moddan gelişmiş moda almanızı sağlar.
Temel
Kullanıcı arayüzünü gelişmiş moddan temel moda almanızı sağlar.
Yardım
Çevrimiçi yardımı görüntüler.
Oturumu Kapat
Tarayıcı oturumunu kapatır ve hizmet programından çıkar.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 62
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Temel Mod
Temel mod, en yaygın yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
Daha fazla yapılandırma seçeneği görmek için menü düğmelerinden herhangi
birini tıklatın. Aşağıdaki tablo temel modda mevcut menü seçeneklerini açıklar.
Kategori
Açıklama
Device Name
(Aygıt Adı)
Bir aygıt adı ve açıklama girin. Ayrıntılar için bkz. “Device Name (Aygıt Adı)” sayfa 64.
Date & Time
(Tarih & Saat)
Sistem tarih ve saatini elle yapılandırın ya da aygıtı senkronize etmek üzere NTP
sunucusunu ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. “Date & Time (Tarih & Saat)” sayfa 64.
Network (Ağ)
Ağ bağlantısını yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. “Network (Ağ)” sayfa 65.
Users
(Kullanıcılar)
Kullanıcı hesapları oluşturun ve silin, kullanıcı parolasını değiştirin. Ayrıntılar için bkz.
“Users (Kullanıcılar)” sayfa 66.
Folder Shares
(Paylaşım
Klasörleri)
Bu depolama aygıtı üzerinden paylaşımların nasıl yapılacağına ilişkin olarak yapılandırma
ayrıntılarına erişin. Bu menü aynı zamanda bağlı birimleri ve bunların kullanılabilir paylaşımlarını
gösterir. Aygıta bir USB sabit sürücüsü bağlandığında, USB sabit sürücüsü bir USB paylaşımı
gibi görüntülenir. Ayrıntılar için bkz. “Folder Shares (Paylaşım Klasörleri)” sayfa 67.
System Status
(Sistem
Durumu)
Aygıt adı, üretici yazılımı versiyonu, geçerli tarih/saat, sistem çalışma zamanı, IP adresi,
birim kullanımı ve birim RAID tipi gibi konularda depolama aygıtı hakkındaki genel bilgileri
görüntüler. Ayrıntılar için bkz. “System Status (Sistem Durumu)” sayfa 69.
Remote Access MioNet yazılımını devreye alır ya da devre dışı bırakır. MioNet üzerinde çalışan bilgisayarlar,
(Uzaktan
internet üzerinden depolama aygıtı üzerindeki dosyalara uzaktan erişebilir ve paylaşabilir.
Erişim)
Not: Yalnızca Windows kullanan bilgisayarlarda mümkündür. Ayrıntılar için bkz. “Remote
Access (Uzaktan Erişim)” sayfa 70.
Shutdown/
Yerel alan ağı (LAN) üzerindeki herhangi bir bilgisayardan aygıtı kapatır ya da sistemi
Reboot
yeniden başlatır. Ayrıntılar için bkz. “Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)” sayfa 70.
(Kapat/Yeniden
başlat)
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 63
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Device Name (Aygıt Adı)
Bir aygıt adını ve/veya aygıt açıklaması girmek veya değiştirmek için bu seçeneği
kullanın. Aygıt adı, My Book World Edition ürününüzün LAN üzerinde tanımlandığı
addır.
1. Temel moddaki ana ekranda Device Name (Aygıt Adı) öğesini tıklatın.
2. Device Name (Aygıt Adı) ve/veya Device Description (Aygıt Açıklaması)
alanlarına metin girin ya da değiştirin.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Date & Time (Tarih & Saat)
Tarih ve saat varsayılan olarak NTP (ağ saat protokolü) sunucusuna otomatik
biçimde senkronize edilir. Tarih ve saati manuel olarak belirleyebilir veya saati
otomatik olarak belirlemek üzere NTP'nin internete erişmesine izin verebilirsiniz.
Not: Saat yalnızca 24 saat formatında görüntülenir.
1. Temel mod ana ekranında Date & Time (Tarih & Saat) öğesini tıklatın.
2. Saati elle ayarlamak için Enable (Etkinleştir) seçimini kaldırın.
3. Tarih ve saati otomatik olarak senkronize etmek için Enable (Etkinleştir)
öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 64
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Network (Ağ)
Aygıtın ağ modu, varsayılan olarak pek çok ortama uygun olan DHCP Client
(DHCP İstemcisi) olarak ayarlanır. Static IP (Statik IP) seçimi yaparak, ağ modunu
ayarlayabilir, IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS (Domain Name Service)
sunucusu IP adresini değiştirebilirsiniz.
Ağ ayarlarını yapılandırmak için:
1. Temel moddaki ana ekranda Network (Ağ) öğesini tıklatın.
2. Network Mode (Ağ Modu) aşağı açılır menüsünden bir ağ modu seçin. Ağ
modu olarak DHCP Client (DHCP İstemcisi) seçimi, aygıtın yerel DHCP
sunucusundan otomatik olarak bir IP adresi almasına neden olacaktır. Ağ
modu olarak Static IP (Statik IP) seçilmesi, IP adresi, Varsayılan Ağ Geçidi ve
DNS Sunucuları gibi IP bilgilerini girmenizi gerektirir.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 65
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Users (Kullanıcılar)
Kullanıcı oluşturma, yöneticinin, kullanıcı hesapları oluşturarak ağ üzerinde
My Book World Edition üzerindeki verileri paylaşmasına izin verir. Yönetici, aynı
zamanda Users (Kullanıcılar) menüsündeki kullanıcı hesaplarını düzenleyebilir
ve silebilir.
Kullanıcı Ekranı Simgeleri
Simge
Açıklama
Bir kullanıcı özel paylaşımına işaret eder.
Bu özel paylaşım oluşturmak üzere AYARLANMAMIŞTIR.
Bu özel paylaşım oluşturmak üzere AYARLANMIŞTIR.
Kullanıcı parolasını değiştirmek için bu simgeyi tıklatın.
Bir kullanıcıyı silmek için bu simgeyi tıklatın.
Bir kullanıcı eklemek için bu simgeyi tıklatın.
Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için:
1. Temel moddaki ana ekranda Users (Kullanıcılar) öğesini tıklatın.
2. Add (Ekle) simgesini tıklatın
.
3. User Name (Kullanıcı Adı) alanına kullanıcı adını girin.
4. User Name (Kullanıcı Adı) alanına kullanıcın tam adını girin.
5. Password (Parola) alanına parolayı yazın.
Not: Kullanıcı adı ve parolası, alfabetik, sayısal, alt çizgi, boşluk ve pek çok özel karakter dahil
olmak üzere 15 karaktere kadar olabilir.
6. Confirm Password (Parola Doğrulama) alanında parolayı yeniden yazın.
7. Aynı anda Create User Private Share (Kullanıcıya Özel Paylaşım Oluştur)
öğesinin yanında bulunan Yes (Evet) öğesini tıklatarak özel kullanıcı
paylaşımı oluşturun. Yeni kullanıcıya özel paylaşıma tam erişim yetkisi verilir.
Özel paylaşım adı, kullanıcı adı ile aynıdır.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 66
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
8. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Kullanıcı parolasını değiştirmek için:
1. İlgili kullanıcı hesabının yanındaki Change Password (Parolayı Değiştir)
simgesini
tıklatın.
2. Gerekli değişiklikleri yapın, sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Mevcut kullanıcı hesabını silmek için:
1. Silmek istediğiniz kullanıcı hesabını seçin, daha sonra Delete (Sil) simgesini
tıklatın
.
2. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Ağ Depolama Yöneticisi gelişmiş modunu kullanan daha fazla kullanıcı yapılandırma
ayarları için, bkz. “Users (Kullanıcılar)” sayfa 108.
Folder Shares (Paylaşım Klasörleri)
Paylaşılan öğeler, My Book World Edition ağ depolama sistemi üzerindeki dosyaları
düzenlemek ve saklamak için kullanılabilen klasörlerdir. Paylaşılan öğeler herkesle
(genel) ya da ağınızda bulunan seçili kullanıcılarla (özel) paylaşılabilir.
Aygıt üç paylaşılan öğe ile önceden yapılandırılmış olarak gelir:
•
Public (Genel) — ilk kurulum sonrasında otomatik olarak oluşturulur
•
Paylaşılan Müzik - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz müzik dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Resimler - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz resim dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Videolar - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz video dosyalarının saklanması
içindir.
Önemli: Varsayılan paylaşılan klasör isimlerini değiştirmeyin ya da silmeyin.
Dosya paylaşımında bozulma oluşabilir. Bunlar Media Server (Twonky
Media) ve iTunes Hizmeti için varsayılan klasörlerdir. Twonky ortamının
nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Media Server” sayfa
106. iTunes hizmetinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için,
bkz “iTunes” sayfa 106.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 67
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
•
•
Download (İndir) — dosyaları Downloader kullanarak kaydetmek için (bkz
“Planlanmış İndirmeler” sayfa 119).
Configuration (Yapılandırma) — bu yalnızca bir Yardım dosyası ve oturum
açma sayfası içeren salt okunur bir paylaşım öğesidir. Veri paylaşmak veya
depolamak için değildir ve değiştirilmemelidir.
Yönetici bir kullanıcı hesabı oluştururken (bkz. “Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak
için:” sayfa 66) ya da mevcut paylaşım üzerindeki yetkileri düzenleyerek (bkz.
“Folder Share Permissions (Klasör Paylaşım İzinleri)” sayfa 111) yalnızca kullanıcı
adı ve parolası ile erişilebilen özel paylaşımlar oluşturabilir.
Bir paylaşılan öğe oluşturmak için önce Ağ Depolama Yöneticisine erişmelisiniz.
Bkz. “Ağ Depolama Yöneticisine Erişim” sayfa 59.
Klasör Paylaşımları menüsü, kullanılabilir paylaşılan öğeler listesine erişim sağlar.
Klasör Paylaşım Ekranı Simgeleri
Simge
Açıklama
Bir kullanıcı özel paylaşımına işaret eder.
Bu özel paylaşım oluşturmak üzere AYARLANMAMIŞTIR.
Bu özel paylaşım oluşturmak üzere AYARLANMIŞTIR.
Paylaşılan bir öğeyi silmek için bu simgeyi tıklatın.
Paylaşılan bir öğeyi eklemek için bu simgeyi tıklatın.
Paylaşılan öğe oluşturmak için:
1. Temel mod ana ekranında Folder Shares (Paylaşım Klasörleri) öğesini tıklatın.
2. Add (Ekle) simgesini tıklatın
.
3. Share (Paylaşım) alanına bir paylaşım adı girin. Paylaşım adı, alfabetik, sayısal
ya da alt çizgi karakterlerinden oluşur ve 32 karaktere kadar olabilir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 68
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Description (Açıklama) alanına özet açıklama girin.
5. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Mevcut paylaşımları silmek için:
UYARI: Paylaşılan öğenin silinmesi paylaşılan öğedeki tüm verileri siler.
Paylaşılan öğedeki tüm dosya ve klasörler kaybedilecektir.
1. Silmek için paylaşılan öğeyi seçin.
2. Delete (Sil) simgesini tıklatın
.
3. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
System Status (Sistem Durumu)
Sistem Durumu seçeneği aygıt adı, üretici yazılımı versiyonu, geçerli tarih/saat,
sistem çalışma zamanı, IP adresi, birim kullanımı ve birim RAID tipi gibi konularda
sistem hakkındaki genel bilgileri görüntüler. Temel moddaki ana ekranda Sistem
Durumu öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 69
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Remote Access (Uzaktan Erişim)
My Book World Edition, varsayılan olarak MioNet etkin halde gelir. Remote Access
(Uzaktan Erişim) menüsü depolama aygıtı üzerinde MioNet servisini yapılandırmanızı
sağlar,
MioNet servisi durum mesajları:
•
•
MioNet servisi bağlantı durumu
•
Started - MioNet servisi başlatıldı.
•
Stopped - MioNet servisi durduruldu, sistem yeniden başlatıldığında başlayacak.
•
Stopped - MioNet servisi devre dışı bırakıldı, sistem yeniden başlatıldığında başlamayacak.
MioNet kayıt durumu
•
Unregistered - Şu anda bir MioNet hesabına kayıtlı değil.
•
Registered - Zaten bir MioNet hesabına kayıtlı.
Not: Kayıt durumunun üzerine getirilen fare aygıtın kayıtlı olması halinde MioNet hesap adını
gösterir. MioNet'e kayıt olmak için: www.mionet.com/MyBookWorld adresine gidin.
Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)
Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) menüsü, sistemi yeniden başlatmanızı
ya da kapatmanızı sağlar.
Ağ depolama sisteminin kapanmasını gerçekleştirmek için:
1. Temel moddaki ana ekranda Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)
öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 70
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2. Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) sayfasında Shutdown (Kapat)
öğesini tıklatın.
3. OK (Tamam) öğesini tıklatın.
Ağ depolama sisteminde yeniden başlatma gerçekleştirmek için:
1. Temel moddaki ana ekranda Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)
öğesini tıklatın.
2. Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) sayfasında Reboot (Yeniden başlat)
öğesini tıklatın.
3. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 71
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Gelişmiş Mod
Gelişmiş mod, temel modda bulunmayan ilave seçeneklere erişim sağlar. Temel
modda iken, Ağ Depolama Yöneticisini gelişmiş modda görüntülemek için araç
çubuğunda Advanced Mode (Gelişmiş Mod) öğesini tıklatın.
Gelişmiş mod sayfası altı sekme içerir ve bunlardan her biri aygıtın maksimum
esnekliği ve güvenliği için daha fazla yönetim seçenekleri sağlayan pek çok menü
düğmesine ayrılır. Aşağıdaki tablo gelişmiş modda mevcut sekme seçeneklerini
açıklar.
Tab (Sekme)
Açıklama
System (Sistem) Sistem sekmesi, genel sistem ayarlarını yapılandırmanıza, e-posta veya pencere uyarılarını
ayarlamanıza, yönetici parolasını değiştirmenize, üretici yazılımı yükseltmelerini
gerçekleştirmenize, sistem yapılandırma dosyası yedeklemenize, sistemi fabrika ayarlarına
geri getirmenize, sistem LED'ini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza, SSL
sertifikası oluşturmanıza, güç tasarrufunu devreye almanıza ve aygıtı kapatıp yeniden
başlatmanıza imkan tanır. Ayrıntılar için bkz. “System (Sistem)” sayfa 73.
Network (Ağ)
Ağ sekmesi, DHCP/Statik ayarlama, IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi, DNS Sunucusu IP
adresi değiştirme, geniş çerçeve boyutu özelliğini yapılandırma ve bir etki alanı ya da
çalışma grubu içinde üyelik ayarlama gibi tüm ağ yapılandırma seçeneklerine erişim
sağlar. Ayrıntılar için bkz. “Ağ” sayfa 86.
Storage
(Depolama)
Depolama sekmesi sisteme yerleştirilen tüm desteklenen sürücülerin listesini verir. Aynı
zamanda sabit sürücülerin (Yalnız My Book World Edition II) RAID özelliğini yapılandırma,
dosya paylaşımı tercihlerinin yönetilmesi, yedekleme hedef klasörü ayarlama, disk
kotalarını belirleme ve kullanıcılar için paylaşım klasörü oluşturma olanağı sağlar.
Ayrıntılar için bkz. “Depolama” sayfa 92.
Media (Ortam)
Ortam sekmesi iTunes içinde akış seçeneğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı
ya da Twonky Ortam sunucusuna erişmenizi sağlar. Ayrıntılar için bkz. “Media (Ortam)”
sayfa 105.
Users
(Kullanıcılar)
Kullanıcılar sekmesi ile kullanıcılar ve gruplar ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilir, paylaşım
ve klasörler ile USB depolama aygıtlarındaki tüm kullanıcı ve grup yetkilerini (oku/yaz,
salt okunur, erişim yok) değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Kullanıcılar” sayfa 108.
Status (Durum)
Durum sekmesi aygıt adı, üretici yazılımı versiyonu, geçerli tarih/saat, makine çalışma
zamanı, bellek ve takas işlemi ile yük ortalamaları gibi konularda sistem hakkındaki genel
bilgileri görüntüler. Bu sekme aynı zamanda sistem, Ortak Internet Dosya Sistemi (CIFS)
ya da Dosya Aktarım Protokolü (FTP) günlüklerinin izlenmesine imkan tanır. Ayrıntılar
için bkz. “Status (Durum)” sayfa 114.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 72
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
System (Sistem)
Sistem sekmesi, sistem tarih ve saatini ayarlamanıza, uyarıları ayarlamanıza,
yönetici parolasını değiştirmenize, üretici yazılımı yükseltmelerini gerçekleştirmenize,
sistem dosyalarının yedek kopyasını oluşturmanıza, sistemi fabrika ayarlarına
geri getirmenize, SSL sertifikası oluşturmanıza ve belirlemenize veya aygıtı kapatıp
sistemi yeniden başlatmanıza imkan tanır.
Sistem sekmesi, aşağıdaki yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
•
•
•
•
•
•
•
General Setup (Genel Kurulum)
Alerts Setup (Uyarı Kurulumu)
Admin Password (Yönetici Parolası)
Update (Güncelle)
Restore Configuration (Yapılandırmayı Geri Yükle)
Advanced (Gelişmiş)
Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 73
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
General Setup (Genel Kurulum)
Genel Kurulum alt menüsü aygıt temel yapılandırmasını gerçekleştirmenizi sağlar.
Burada, aygıt için bir ad ve kısa açıklama yapabilir, uyumlu web erişim protokolü
seçebilir ve saat dilimini ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saati elle ayarlayabilir veya
NTP (Network Time Protocol) Servisi üzerinden otomatik saat senkronizasyonunu
devreye alabilirsiniz. Ayrıca senkronize etmek istediğiniz NTP sunucularının IP
adresini de elle belirtebilirsiniz.
Sistem genel kurulum ayarlarını yapılandırmak için:
1. Aygıt Adı alanında bu depolama aygıtı için bir aygıt adı belirleyin. Aygıt adı,
alfabetik, sayısal, boşluk ve pek çok özel karakter dahil olmak üzere 15 karaktere
kadar olabilir.
2. Aygıt Açıklaması alanına bu depolama aygıtı için kısa bir açıklama girin.
Açıklamanın maksimum uzunluğu 256 alfanumerik karakterden fazla olmamalıdır.
3. Web erişimi protokolünde, aşağıdaki web erişimi protokollerinden birini seçin:
•
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) intranet ve Dünya Çağında Ağ (WWW) üzerinden
bilgi aktarımı sağlayan bir iletişim protokolüdür.
•
SSL üzerinden Hyper Metin Aktarım Protokolü ya da HTTPS güvenli HTTP bağlantısına
işaret eden bir URL planıdır. Söz dizimi olarak HTTP kullanılarak kaynaklara erişimde
kullanılan http:// düzenine benzemektedir. HTTPS aygıtınızın çok daha güvenli şekilde
yapılandırılmasını sağlar ancak kullanıcı arayüzünün yanıt verme etkinliğini olumsuz
etkileyebilir.
4. Tarih ve saati elle ayarlamak için NTP Service'in yanındaki Enable (Etkinleştir)
seçimini kaldırın.
5. Time Zone (Saat Dilimi) listesinden bir saat dilimi seçin.
6. Date & Time (Tarih & Saat) listelerini kullanarak tarih ve saati elle ayarlayın.
7. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 74
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Alerts Setup (Uyarı Kurulumu)
Alarmlar Kurulum alt menüsünü kullanarak, sistem durumları, aşırı sıcaklık; sabit
sürücü, birim, ağ ile USB durumu; ve kullanıcı ve grup olayları için uyarılar veren
e-posta ve açılır pencere mesajlarını yapılandırabilirsiniz. Bu uyarılar sistem
yöneticilerinin olayları ve hataları yönetmesi ve saptamasına yardımcı olur.
Not: E-posta uyarıları güçlü yığın ileti filtrelemesi kullanan bazı ISPlerde çalışmayabilir. Daha
fazla bilgi için, support.wdc.com adresine gidin ve bilgi tabanında yanıt ID 2570'i arayın.
Otomatik e-posta uyarılarını ayarlamak için:
1. E-posta Bildiriminin yanındaki Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
2. SMTP Sunucusu alanında, SMTP sunucusunun adını ya da e-posta gönderimi
için kullanılacak olan IP adresini girin (SMTP sunucusunun adını ISP
sağlayıcınızdan öğrenin).
3. SMTP Bağlantı Noktası alanında SMTP göndermek için bağlandığınızda
kullanılacak olan bağlantı numarasını girin.
4. Eğer gerekiyorsa SMTP Doğrulamanın yanında bulunan Enable (Etkinleştir)
öğesini tıklatın, daha sonra kullanıcı adı ve parolasını girin.
5. Email Recipients (E-posta Alıcıları) alanında herhangi bir durum oluştuğunda
e-posta göndermek istediğiniz e-posta adresini girin. Bir seferde beş adede
kadar e-posta adresi eklenebilir.
6. Test uyarısı göndermek ve ayarlarınızın doğru olduğunu onaylamak için Send
Test Mail (Deneme İletisi Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 75
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Bir olay meydana geldiğinde açılan pencere mesajı göndermek üzere uyarıları yapılandırmak için:
Not: Açılan pencere bildirimi yalnızca Windows XP'de çalışır.
Olaylar listesi için bkz. “Sistem Olayları” sayfa 137.
1. Uyarı Kurulumu sayfasında, Açılan Pencere Bildirimi yanında bulunan Enable
(Etkinleştir) öğesini tıklatın.
2. Notified Devices (Bildirilen Aygıtlar) alanına bilgisayarın adını girin. Bir olay
meydana geldiğinde, bilgisayarda açılan pencere mesajı görüntülenecektir.
Uyarı listesine beş bilgisayar adı eklenebilir.
Not: Bilgisayarınızın adını bulmak için, Start (Başlat) öğesini tıklatıp Computer (Bilgisayar)
yada My Computer (Bilgisayarım) öğelerini sağ tıklatın, Properties (Özellikler) öğesini ve daha
sonra Computer Name (Bilgisayar Adı) sekmesini (Windows XP) tıklatın.
3. Test uyarısı göndermek ve ayarlarınızın doğru olduğunu onaylamak için Send
Test Pop-up (Deneme Açılan Pencere Mesajı Gönder) öğesini tıklatın.
Not: Bir olay meydana geldiğinde açılan pencere mesajı göndermek istediğiniz bilgisayarlarda
Messenger Servisinin devrede olduğundan emin olun. Messenger Servisini devreye almak için
Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Administrative Tools (Yönetimsel Araçlar) >
Services (Servisler) > Messenger'a gidin. Send Test Pop-up (Deneme Açılan Pencere Mesajı
Gönder) öğesini tıklatarak Messenger Servisini test edebilirsiniz. Windows XP'de Windows
Firewall devrede iken, istisna olarak yazıcı ve dosya paylaşımının seçili olduğundan emin olun.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 76
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Admin Password (Yönetici Parolası)
Yönetici Parolası menüsü, yönetici parolasını değiştirmenizi sağlar.
Yönetici parolasını değiştirmek için:
1. Old Password (Eski Parola) alanında eski parolayı yazın.
2. New Password (Yeni Parola) alanına yeni parolayı girin. Parolanın maksimum
uzunluğu 16 alfanumerik karakterden fazla olmamalıdır. Parola büyük/küçük
harf duyarlıdır ve her seferinde tam olarak aynı şekilde girilmelidir.
3. Confirm Password (Parolayı Doğrula) alanına yeni parolayı tekrar girin.
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 77
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Update (Firmware) (Üretici Yazılımı Güncelleme)
Güncelle menüsü mevcut üretici yazılımı versiyonu hakkında bilgi verir ve üretici
yazılımını otomatik ya da manuel olarak güncellemenizi sağlar.
Automated (Otomatik)
Otomatik sekmesi mevcut üretici yazılımı versiyonu hakkında bilgi verir ve en yeni
üretici yazılımının otomatik olarak indirilmesi için WD web sitesine bağlanır.
1. Check For New Firmware (Yeni Üretici Yazılımını Kontrol Et) seçeneğini tıklatın.
2. Yeni bir üretici yazılımı mevcutsa Download (İndir) seçeneğini tıklatın.
3. Upgrade (Güncelle) öğesini tıklatın. Güncelleştirme işleminin tamamlanmasını
bekleyin.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 78
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Uyarı! Üretici yazılımı güncelleme işlemini kesmeyin, bunu yapmanız
aygıtın bozulmasına veya programın yüklenememesine neden olur.
Üretici yazılımınızın güncellenmesinden sonra aygıt yeniden başlatılır. Güncelleme
tamamlandıktan sonra kullanıcı arayüzü yeniden Sistem Bilgisi sayfasına yönlendirilir.
Manual (Manuel)
Manuel sekmesi üretici yazılımını manuel olarak kurmanızı sağlar.
1. support.wdc.com adresinden en yeni üretici yazılımı dosyasını indirin.
2. Ürün yazılımı dosyasının yolunu girin veya dosyayı bulmak için Browse (Gözat)
seçeneğini tıklatın.
Önemli: Üretici yazılımı dosyasını yeniden adlandırmayın.
3. Üretici yazılımı dosyasını bilgisayardan ağ depolama sistemine aktarmak için
Submit (Gönder) öğesini tıklatın. Güncelleme işleminin tamamlanması birkaç
dakika sürebilir.
Uyarı! Üretici yazılımı güncelleme işlemini kesmeyin, bunu yapmanız
aygıtın bozulmasına veya programın yüklenememesine neden olur.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 79
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Üretici yazılımınızın güncellenmesinden sonra aygıt yeniden başlatılır. Güncelleme
tamamlandıktan sonra kullanıcı arayüzü yeniden Sistem Bilgisi sayfasına yönlendirilir.
Yapılandırmayı Geri Yükle
Yapılandırmayı Geri Yükle menüsü sistem yapılandırma ayarlarını kaydetmenizi
veya yenilemenizi ya da varsayılan fabrika ayarlarına dönmenizi sağlar.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 80
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Mevcut sistemin yapılandırma ayarlarını yedeklemek için:
1. Configuration Management (Yapılandırma Yönetimi) sayfasında Save Current
Configuration (Geçerli Yapılandırmayı Kaydet) öğesini tıklatın.
2. Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.
3. Dosyayı kaydetmek için bir dosya adı ve konum belirtin.
4. Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.
Yapılandırma ayarlarını yeniden yüklemek için:
1. Configuration (Yapılandırma) sayfasında Browse (Gözat) öğesini tıklatın.
2. Daha önce kaydedilen sistem yapılandırma dosyasını seçin.
3. Open (Aç) öğesini tıklatın.
4. General Restore (Genel Geri Yükleme) seçeneğini tıklatın. Genel Geri
Yüklemenin seçilmesi, tüm özellikleri daha önce kaydedilen ayarlara geri
yükleyecektir (veri hacmi ve paylaşım ayarları hariç). Geçerli tüm sistem
yapılandırmaları kaybedilecektir.
5. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 81
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Aygıtı fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için:
Fabrika ayarına geri yükleme, ağ depolama sistemindeki tüm ayarları silecektir.
Sistem yapılandırması, aygıtı fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyecektir.
Tüm bilgi ve veriler kaybedilecektir. LAN ayarları (bağlantı noktası ayarları dahil)
değişmez. Sıfırlamadan sonra, yönetici oturum açma adı/parolası “admin/admin”
olarak değişecektir.
Önemli: Fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemeden önce mevcut
yapılandırmayı kaydedin.
1. Configuration (Yapılandırma) sayfasında Restore Factory Default (Varsayılan
Fabrika Ayarlarını Geri Yükle) öğesini tıklatın.
2. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Sistem geri yükleme işlemi sırasında, sistem güç LED'i kapanacak ve yedekleme
LED'i yanıp sönecektir. Sistem geri yükleme işlemi tamamlanıncaya dek bekleyin.
Not: Yönetici parolası, IP adresi ayarı ya da aygıt adını unutursanız, yapılandırma web sayfalarına
erişemezsiniz. Bu ayarları (IP ayarı, aygıt adı ve yönetici parolası dahil olmak üzere) fabrika
varsayılan yapılandırmasına sıfırlamak için sıfırlama düğmesine basın. Bu fonksiyonu kullanabilmek
için, aygıtın arkasında bulunan (güç arayüzünün yanında) sıfırlama düğmesine basın ve en az
10 saniye basılı tutun. Sistem otomatik olarak yeniden yüklenir ve aygıta erişmek için artık varsayılan
ayarları kullanabilirsiniz.
Gelişmiş
Sistemi kök dizin erişimi, SSL sertifikası/anahtarı, güç tasarrufu ve LED denetimi
için yapılandırmak üzere Advanced (Gelişmiş) menüyü kullanın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 82
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
SSH erişimini etkinleştirmek için:
SSH erişiminin etkinleştirilmesi, tanılama için SSH kullanılarak bir konsol penceresine
oturum açılmasını sağlar. Varsayılan kök kullanıcı parolası kullanıcı için görüntülenir.
1. Root Access (Kök Erişim) altında Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
2. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 83
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Otomatik olarak bir SSL sertifikası ve anahtar çifti oluşturmak için:
Gelişmiş menüsünü kullanarak otomatik ya da manuel olarak bir anahtar ve SSL
sertifikası oluşturmak suretiyle sistemi güvenli bağlantı için yapılandırın.
1. Gelişmiş Kurulum sayfasında, vurgulanmış olan BURAYA kelimesini tıklatın.
SSL Sertifikası/Anahtar Yaratma iletişim kutusu görüntülenir.
2. SSL sertifikası/anahtar çiftine dahil etmek istediğiniz tanımlama bilgilerini girin
ve daha sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Manuel olarak bir SSL sertifikası ve anahtar çifti oluşturmak için:
1. RSA özel anahtarı oluşturun.
2. Linux sisteminde (örn. Redhat ya da Fedora) aşağıdaki komutları yazarak özel
RSA anahtarı oluşturun.
/usr/bin/openssl genrsa 1024 > server.key
/bin/cat server.key
3. Gelişmiş Kurulum sayfasındaki SSL sertifikası/anahtarın Key (Anahtar) alanına
kopyalayıp, yapıştırın.
4. Aşağıdaki komutları yazarak kendinden imzalı sertifika oluşturun:
/usr/bin/openssl req -new -key server.key -x509 -out server.crt
/bin/cat server.crt
5. Gelişmiş Kurulum sayfasındaki SSL sertifikası/anahtarın Certificate (Sertifika)
alanına kopyalayıp, yapıştırın.
6. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
HDD bekletmeyi etkinleştirmek için:
HDD Standby fonksiyonu devrede ise, sabit sürücüler, işlem yapılmayan belirli bir
süre sonra güç tasarrufu yapmak için bekleme konumuna geçerler. Bu süre iki ila
yedi dakika arasında değişir.
1. HDD Standby (HDD Beklemede) öğesinin yanındaki Enable (Etkinleştir)
öğesini tıklatın.
2. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 84
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
LED denetimini etkinleştirmek için:
LED gösterge işlevi LED denetimi kullanılarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.
LED durumu varsayılan ayar olarak etkindir. LED denetimini kapatmak için
aşağıdaki adımları izleyin:
1. LED Status (LED Durumu) öğesinin yanındaki Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
2. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat)
Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) menüsü, sistemi yeniden başlatmanızı
ya da kapatmanızı sağlar.
Ağ depolama sistemi kapanmasını gerçekleştirmek için:
1. System (Sistem) sekmesi ana ekranında Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden
başlat) öğesini tıklatın.
2. Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) sayfasında Shutdown (Kapat)
öğesini tıklatın.
3. OK (Tamam) öğesini tıklatın.
Ağ depolama sisteminde yeniden başlatma gerçekleştirmek için:
1. System (Sistem) sekmesi ana ekranında Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden
başlat) öğesini tıklatın.
2. Shutdown/Reboot (Kapat/Yeniden başlat) sayfasında Reboot (Yeniden başlat)
öğesini tıklatın.
3. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 85
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ağ
Ağ sekmesi, aşağıdaki yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
•
•
•
•
LAN
Services (Servisler)
Workgroup (Çalışma grubu)
Remote Access (Uzaktan Erişim)
LAN
LAN alt menüsü, bağlantı yöntemini ayarlama, IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve
DNS (Domain Name Service) sunucusu IP adresini değiştirme ve geniş çerçeve
özelliğini etkinleştirme dahil olmak üzere tüm ağ yapılandırma seçeneklerine erişim
sağlar.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 86
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ağ ayarlarını yapılandırmak için:
Not: Bir ev ağına bağlı iseniz, statik IP adresi almak için Internet Servis Sağlayıcısına (ISP) başvurun.
1. Network Mode (Ağ Modu) aşağı açılır menüsünden bir ağ modu seçin. Ağ modu
olarak DHCP Client seçimi, aygıtın yerel DHCP sunucusundan otomatik olarak
bir IP adresi almasına neden olacaktır. Ağ modu olarak Static IP seçilmesi, IP
adresi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucuları gibi IP bilgilerini girmenizi
gerektirir.
2. Ağ bağlantısı hızınızın MTU Size menüsünde 1000 Mbps olması halinde, geniş
çerçeve için MTU (Maksimum İletim Birimi) değeri girin. Jumbo Çerçeveler için
varsayılan MTU ayarı 1500 byte'tır. İstemci bilgisayar üzerindeki ağ kartı jumbo
çerçeveleri desteklemelidir.
Not: 1500'den büyük MTU boyutları için, istemci makine ve ağ anahtarı aynı zamanda aynı MTU
boyutunu desteklemelidir. Jumbo çerçeve için en yaygın MTU boyutu '9004'tür. Geçerli MTU
hesaplaması için kural (MTU ebadı - 1500) mod 8 = 0 ('xxx mod 8'in anlamı 'xxx' değerinin 8 ile
bölünebilmesidir).
Her sınıf için geçerli IP adresleri aralığı:
- Sınıf A: 1.0.0.1 ila 126.255.255.254
- Sınıf B: 128.1.0.1 ila 191.255.255.254
- Sınıf C: 192.0.1.1 ila 223.255.254.254
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 87
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Services (Servisler)
Services (Servisler) menüsü aygıt üzerinde dosya ve klasör paylaşımı için protokolleri
düzenlemenizi sağlar.
•
•
•
•
•
•
Universal Plug and Play (UPnP) (Evrensel Tak & Çalıştır) aygıtların birbirine
gözle görülmeyen şekilde bağlanmasını sağlayarak ev ağı uygulamasını
kolaylaştıran bilgisayar ağ protokolleri dizisidir.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) intranet ve Dünya Çağında Ağ (WWW)
üzerinden bilgi aktarımı sağlayan bir iletişim protokolüdür.
SSL üzerinden Hyper Metin Aktarım Protokolü ya da HTTPS güvenli HTTP
bağlantısına işaret eden bir URL planıdır. Söz dizimi olarak HTTP kullanılarak
kaynaklara erişimde kullanılan http:// düzenine benzemektedir.
File Transfer Protocol (FTP) (Dosya Aktarım Protokolü) FTP istemci programı
kullanan, internet gibi bir ağ üzerinde bir bilgisayardan diğerine veri aktarmada
kullanılan bir ağ protokolüdür. FTP, işletim sistemlerinden bağımsız olarak
dosya alış verişi için çok kullanılan bir seçenektir.
Ağ Dosya Sistemi (NFS), bir istemci bilgisayarındaki kullanıcının ağda bulunan
dosyalara ağ aygıtları yerel disklerine takılıymış gibi erişmesini sağlar.
Apple Dosya Protokolü (AFP) Mac bilgisayarlar için dosya hizmetleri sağlayan
bir ağ protokolüdür. AFP varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 88
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Web erişimi & FTP için UPnP NAT Traversal'i etkinleştirmek için:
1. Web erişimi & FTP için UPnP'de Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın:
2. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
The UPnP NAT Traversal, UPnP özelliği ile NAT özelliğini bir araya getirmektedir.
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) PCler ve akıllı aygıtların eşler arası ağ
bağlanabilirliği için tasarlanan mimaridir. Genel Internet ve özel LAN arasında
bir sınır oluşturan ağ geçidi aygıtlarından Network Address Translation (NAT)
(Ağ Adresi Çevirimi) kullanılır. Özel LAN ağından gelen IP paketleri ağ geçidi
üzerinden geçtiğinden, NAT özel IP adresini ve bağlantı noktası numarasını
genel IP adresi ve bağlantı noktası numarasına çevirir ve bireysel oturumlara
dokunulmamasını sağlamak üzere bu çevrimleri izler.
Bir ağ servisini etkinleştirmek için:
1. Ağ servisinde Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
2. Ağ servisiniz olarak FTP seçmişseniz, anonim oturum açmayı etkinleştirmek
için Yes (Evet) ya da devre dışı bırakmak için No (Hayır) seçeneğini tıklatın;
daha sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
3. Ağ servisiniz olarak NFS veya AFP'yi seçmişseniz, IP izinli alan görüntülenir.
Sizden NFS servisi için izin verilen IP filtrelerini girmeniz istenecektir. Yeni IP
filtresi eklemek için Add (Ekle), sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
4. Sırasıyla HTTP, HTTPS, ve FTP servisleri için özel bağlantı noktası numaraları
belirleyebilirsiniz. Default (Varsayılan) radyo düğmesini seçmek yerine, her
servis için 8000 ve 10000 arasında bir bağlantı noktası numarası belirleyebilirsiniz.
Not: NFS servisinin IP İzinli alanında, '*' tüm IP adreslerine izin ver anlamına gelir. Belirli IP
adresleri ya da aralıklarına izin vermek istiyorsanız, lütfen IP İzinli alandaki '*' değerini değiştirin.
NFS paylaşımı için bağlantı noktası /nfs/SHARENAME, Ex. /nfs/Public
Workgroup (Çalışma grubu)
Çalışma Grubu menüsü, ağ depolama aygıtını bir çalışma grubu ya da etki alanı
üyesi olarak kurmanızı sağlar. Varsayılan ayar Çalışma grubudur. Çalışma gruplarının
aksine, etki alanları merkezi bir konumdan denetlenir (etki alanı kontrolörü) ve
bunlara katılmanızdan önce merkezi onay gerektirir. Aksine, çalışma gruplarının
denetimi çok daha basittir. Çalışma grubunun adını bildiğiniz sürece, çalışma
grubuna herhangi bir bilgisayarı ekleyebilirsiniz.
Ağınız bir etki alanı kullanıyorsa (örn. Windows ADS varsa), bu aygıtı etki alanı
üyesi olarak bağlamak isteyebilirsiniz. Etki alanı üyesi olarak yapılandırıldığında,
aygıt ADS'den kullanıcıları doğrulamasını isteyecektir. Bu nedenle, etki alanı
üyesi olarak, aygıt kullanıcı düzeyinde güvenlik sağlar.
Bir etki alanına katılırken aygıtın etki alanının yöneticisi tarafından yetkilendirilmesi
gerekir. Kullanıcı, yetkilendirme için Etki Alanı Adı, Etki Alanı Kontrolörü IP Adresi,
Yönetici Adı ve Yönetici Parolasını girmelidir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 89
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Çalışma grubu adını ayarlamak için:
1. Workgroup (Çalışma grubu ) öğesini tıklatın.
2. Workgroup Name (Çalışma Grubu Adı) alanına çalışma grubunuz için bir isim girin.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Bir etki alanı adı belirlemek için (yalnız Windows 2003 Sunucusu):
1. Domain Member (Etki Alanı Üyesi) seçeneğini tıklatın.
2. Domain Name (Etki Alanı Adı) alanına etki alanı adını girin.
3. Domain Controller IP Address (Etki Alanı Denetleyicisi IP Adresi) alanına etki
alanı denetleyicisi IP adresini girin.
4. Administrator (Yönetici) alanına Yönetici adını yazın.
5. Administrator Password (Yönetici Parolası) alanına Yönetici parolasını yazın.
Not: Lokal ve etki alanı kullanıcılarının kullanıcı adının aynı olması durumunda, lokal kullanıcı ve
etki alanı kullanıcısı aynı erişim denetleme haklarını paylaşırlar (FTP servisi hariç).
6. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 90
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Remote Access (Uzaktan Erişim)
My Book World Edition, varsayılan olarak MioNet etkin halde gelir. İstemci bilgisayarda
henüz MioNet kurulu değilse, “My Book World Edition Ürününü Yapılandırma”
sayfa 54 altındaki yönergeleri izleyin. Remote Access (Uzaktan Erişim) menüsü
depolama aygıtı üzerinde MioNet servisini yapılandırmanızı sağlar,
MioNet servisi durum mesajları:
•
•
MioNet servisi bağlantı durumu
•
Started - MioNet servisi başlatıldı.
•
Stopped - MioNet servisi durduruldu, sistem yeniden başlatıldığında başlayacak.
•
Stopped - MioNet servisi devre dışı bırakıldı, sistem yeniden başlatıldığında başlamayacak.
MioNet kayıt durumu
•
Unregistered - Şu anda bir MioNet hesabına kayıtlı değil.
•
Registered - Zaten bir MioNet hesabına kayıtlı.
Not: Kayıt durumunun üzerine getirilen fare aygıtın kayıtlı olması halinde MioNet hesap adını
gösterir. MioNet'e kayıt olmak için: www.mionet.com/MyBookWorld adresine gidin.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 91
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Depolama
Storage (Depolama) sekmesi bireysel depolama disk yapılandırması ve bakımı
için gerekli olan tüm seçenekleri sunmaktadır. Bu sekme aynı zamanda sistemin
RAID yapılandırmasını değiştirme, paylaşım adı belirleme ve sisteme bağlı USB
sabit sürücülerinin biçimlendirilmesi ve güvenle kaldırılması seçeneklerine de sahiptir.
Depolama sekmesi, aşağıdaki yapılandırma seçeneklerini sunar.
•
•
•
•
•
•
Disk Manager (Disk Yöneticisi)
Volumes & RAID Management (Birimler & RAID Yönetimi)
Folder Shares (Paylaşım Klasörleri)
USB Shares (USB paylaşımı)
Quota (Kota)
Downloads (İndirilenler)
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 92
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Disk Manager (Disk Yöneticisi)
Disk Yöneticisi alt menüsü aygıta bağlı olan sabit sürücüleri gösterir. Bu alt menü
aynı zamanda disk büyüklüğü, disk tanımı ve durumu gibi sabit sürücüler hakkındaki
ayrıntılı bilgileri gösterir.
Sürücü durumu mesajları aşağıdakileri içerir:
•
•
•
Good (İyi) — Sabit sürücünün erişilebilir durumda olduğunu ve normal
çalıştığını gösterir.
Failed (Başarısız) — Sabit sürücülerde önemli bir hata meydana geldiğini
gösterir. Sürücü değiştirme yönergeleri için bkz. “Bir Sürücüyü Değiştirme
(My Book World Edition II)” sayfa 129.
Foreign (Yabancı) — Aygıtın, kullanıcı bilgilerini içeren bir sabit disk
algıladığını gösterir (örn. sürücü başka bir bilgisayarla kullanılmıştır ve
tanınmayan bilgiler içermektedir).
Diski temizlemek için:
Sabit sürücü yabancı ya da kullanılmamışsa, Disk Management (Disk Yönetimi)
tablosunun sağ tarafından Clean Disk
(Disk Temizle) simgesi görüntülenir.
Disk Temizle sürücü üzerinde bulunan tüm verileri temizlemenizi sağlar.
Diski güvenli şekilde kaldırmak için:
Sabit sürücü kullanılmamışsa, Disk Management (Disk Yönetimi) tablosunun sağ
tarafından Safely Remove Disk
(Diski Güvenli Şekilde Kaldır) simgesi görüntülenir
ve sürücüyü güvenli şekilde kaldırmanızı sağlar.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 93
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Birimler ve RAID yönetimi
Volumes (Birimler) menüsü iki sekme içerir — Manage Volume (Birimi Yönet) ve
Manage RAID (Yalnız My Book World Edition II).
Birimi Yönet
Manage Volume (Birimi Yönet) sekmesi aygıt üzerinde bulunan tüm birimleri listeler
ve her birim hakkında birim adı, birim tipi (RAID tipi), disk veya birimle bağlantılı
diskler, kullanım, toplam boyut ve birim durumu gibi ayrıntılı bilgileri verir.
Birim durumu mesajları aşağıdakileri içerir:
•
•
•
•
•
•
Good (İyi) — Birimin erişilebilir durumda olduğunu ve sabit sürücünün normal
çalıştığını gösterir.
Failed (Başarısız) — Birimin otomatik olarak başlatılamadığını, diskin hasar
görmüş olabileceğini ya da dosya sisteminin bozulmuş olabileceğini gösterir.
Resyncing (Yeniden senkronizasyon) — Bir ayna oluşturma sırasında veya
aynalanan birimin yeniden senkronize edilmesi sırasında görülür.
Formatting (Biçimlendirme) — Birimin biçimlendirilmekte olduğunu ya da
Linux işletim sistemi için sistemin ext3 (üçüncü genişletilmiş) dosya sistemi
oluşturmakta olduğunu gösterir.
Degraded (Bozulmuş) — RAID 1 veya RAID 5 yapılandırmasında bir sürücü
eksik.
Recovering (Kurtarılıyor) — Başarısız sürücü RAID 1 (yansıtılmış)
yapılandırmasında çalışan bir sürücüye kopyalanıyor.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 94
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
RAID Yönet (My Book World Edition II)
Birim Yönetimi alt menüsündeki Manage RAID (RAID Yönet) sekmesini kullanarak
sabit sürücüler üzerinde RAID yapılandırması yapın. Varsayılan RAID yapılandırması
RAID 1'dir (Yansıtılmış).
UYARI! RAID yapılandırmasının değiştirilmesi tüm birimler ve verilerin
kaybolmasına neden olur.
RAID (Redundant Array of Independent Drives - Bağımsız Yedek Diskler Dizisi)
yüksek performans ve güvenilirlik sağlayan birden fazla bağımsız sabit sürücü
dizgesidir. RAID fonksiyonu mevcut sürücü sayısı ve seçilen RAID seviyesine bağlıdır.
Ağ depolama sistemi aşağıdaki RAID seviyelerini destekler:
•
•
•
•
RAID 0 (Paylaştırılmış) — Veri paylaştırma (çoklu sabit sürücüler üzerindeki
her dosya bloklarının üzerinden geçer) sağlar fakat fazlalık yoktur. Bu
performansı iyileştirir ancak hata toleransı sağlamaz. Sürücülerden birinin
hata vermesi halinde dizgedeki tüm veriler kaybolur.
RAID 1 (İkizlenmiş) — Disk ikizlemesi yapar. İkizleme, iki sürücü üzerindeki
veri dizisinin birebir kopyasını (ya da ikizini) oluşturur; bu da tekli sürücü
üzerinde güvenilirliği arttırır. Sürücülerden birinin arızalanması halinde, diğeri
arızalı sürücü yenileninceye kadar tek sürücü olarak çalışmaya devam eder.
Bu RAID tipinin tüm RAID türleri içinde en yüksek disk ek yüküne (%100)
sahip olduğunu not edin.
Span (Dağıtılmış) — Sürücüleri bir geniş mantıksal birim oluşturacak şekilde
lineer olarak birleştirir. Tüm verileri bitler halinde her iki sürücüye “paylaştıran”
RAID 0'dan farklı olarak, birim her iki sürücü boyunca lineerdir. Dağıtılmış
sürücü tam anlamıyla tek bir büyük sürücü gibidir; daha önce birime yazılan
dosyalar, ilk fiziksel sürücünün üzerinde birimin “başlangıcına” gider. Birim
dolduğunda, daha sonra yazılan dosyalar ikinci sürücüde birimin “sonuna”
doğru yazılır. RAID 0 gibi, veri artıklığı sağlanmaz. Sürücülerden biri bozulursa
tüm veriler kaybolur.
JBOD (Disk Demeti) — JBOD modunda, iki sürücü iki ayrı birim olarak sağlanır.
Bu, My Book World Edition II'de iki veri biriminin bulunduğu tek moddur. JBOD
birimindeki sürücülerden biri bozulursa, yalnız o birimdeki kullanıcı verileri kaybolur.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 95
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Manage RAID sekmesiniyapılandırmak için:
Not: RAID yapılandırmasından önce tüm verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. RAID
yapılandırması değiştirilirken sabit sürücü içinde depolanan tüm veriler kaybolacaktır.
1. Manage RAID (RAID Yönet) sekmesini tıklatın.
2. Bir RAID yapılandırması seçin.
DataVolume varsayılan birimdir.
Birim RAID türü Span ise ve sistemde yeni diskler varsa, Volume Management
(Birim Yönetimi) tablosunun sağ tarafından Extend (Genişlet) simgesi görüntülenir.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
RAID Seçenekleri (My Book World Edition II)
RAID Yönet seçeneği kullanılarak, varolan bir mod tüm diğer kullanılabilir modlara
değiştirilebilir. Aşağıdaki tablo, tek sürücülü My Book World Edition II için ikinci bir
sürücü eklendikten sonra kullanılabilir olan modları ve veri kullanılabilirliğini gösterir.
Yapılandırma
Başlatılıyor
Yapılandırma Bitiriliyor
İkinci sürücü eklendikten sonra
kullanıcı verilerinin durumu
JBOD (1 Birim)
Dağıtılmış (Lineer)
Silindi
JBOD (1 Birim)
JBOD (iki birim)
Halen kullanılabilir
JBOD (1 Birim)
RAID 0 (Paylaştırılmış)
Silindi
JBOD (bir birim)
RAID 1 (İkizlenmiş)
Silindi
RAID 1 (İkizlenmiş)
Dağıtılmış (Lineer)
Silindi
RAID 1 (İkizlenmiş)
JBOD (iki birim)
Silindi
RAID 1 (İkizlenmiş)
RAID 0 (Paylaştırılmış)
Silindi
RAID 1 (İkizlenmiş)
RAID 1 (İkizlenmiş)
Yeniden oluşturulduktan sonra halen
kullanılabilir
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 96
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
My Book World Edition II için tüm “1 Sürücü” yapılandırmaları “Düşürülmüş” RAID
modları olarak kabul edilir. İki sürücülü bir My Book World Edition II ürününde
sürücülerden biri bozulursa, kalan sağlam sürücüdeki kullanıcı verileriyle ilgili
olarak aşağıdaki tablo geçerlidir.
Yapılandırma Başlatılıyor
Bir sürücü bozulduktan sonra kullanıcı verilerinin durumu
Dağıtım (Lineer)
Tüm kullanıcı verileri kaybolur
JBOD
Sağlam sürücüdeki kullanıcı verilerine halen erişilebilir
RAID 0 (Paylaştırılmış)
Tüm kullanıcı verileri kaybolur
RAID 1 (İkizlenmiş)
Sağlam sürücüdeki kullanıcı verilerine halen erişilebilir,
ancak veri artıklığı yoktur
Folder Shares (Klasör Paylaşımları)
Paylaşılan öğeler, My Book World Edition. Paylaşılan öğeler herkesle (genel) ya
da ağınızda bulunan seçili kullanıcılarla (özel) paylaşılabilir.
Aygıt üç paylaşılan öğe ile önceden yapılandırılmış olarak gelir:
•
Public (Genel) — ilk kurulum sonrasında otomatik olarak oluşturulur
•
Paylaşılan Müzik - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz müzik dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Resimler - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz resim dosyalarının saklanması
için oluşturulmuş klasördür.
•
Paylaşılan Videolar - diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz video dosyalarının saklanması
içindir.
Önemli: Varsayılan paylaşılan klasör isimlerini değiştirmeyin ya da silmeyin.
Dosya paylaşımında bozulma oluşabilir. Bunlar Media Server (Twonky
Media) ve iTunes Hizmeti için varsayılan klasörlerdir. Twonky ortamının
nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Media Server” sayfa
106. iTunes hizmetinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için,
bkz “iTunes” sayfa 106.
•
•
Download (İndir) — dosyaları Downloader kullanarak kaydetmek için (bkz
“Planlanmış İndirmeler” sayfa 119).
Configuration (Yapılandırma) — bu yalnızca bir Yardım dosyası ve oturum
açma sayfası içeren salt okunur bir paylaşım öğesidir. Veri paylaşmak veya
depolamak için değildir ve değiştirilmemelidir.
Yönetici bir kullanıcı hesabı oluştururken (bkz. “Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak
için:” sayfa 66) ya da mevcut paylaşım üzerindeki yetkileri düzenleyerek (bkz.
“Folder Share Permissions (Klasör Paylaşım İzinleri)” sayfa 111) yalnızca kullanıcı
adı ve parolası ile erişilebilen özel paylaşımlar oluşturabilir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 97
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Klasör Paylaşımları menüsü, kullanılabilir paylaşılan öğeler listesine erişim sağlar.
USB paylaşım adlandırması aşağıdaki yapılandırmaya karşılık gelir:
usb1-<port number>share<partition number>
Port number (bağlantı noktası numarası) her zaman “1” dir, çünkü My Book World
Edition yalnızca bir USB bağlantı noktasına sahiptir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 98
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Birim üzerinde paylaşılan öğe oluşturmak için:
1. Add (Ekle) simgesini tıklatın
.
2. Share (Paylaşım) alanına bir paylaşım adı girin. Paylaşım adı, alfabetik, sayısal
ya da alt çizgi karakterlerinden oluşur ve 32 karaktere kadar olabilir.
3. Description (Açıklama) alanına özet açıklama girin.
4. Services (Servisler) yanında bulunan dosya paylaşım protokolünü tıklatın. Ağ
depolama sistemi aşağıdaki dosya paylaşım servislerini (protokoller) destekler:
•
CIFS (Ortak Internet Dosya Sistemi) - CIFS protokolü üzerinden paylaşılan dosyalara
erişime izin verir. CIFS için erişim denetimi, paylaşım tabanlı olarak belirlenir. Bunun
anlamı, kullanıcının paylaşılan öğeye erişmek için geçerli bir hesap ve parola girmesi
gerektiği ve kullanıcıların yalnızca kendilerine erişim hakkı verilmiş olan paylaşılan
öğelere erişebilecekleridir (Salt okunur veya Tam Erişim). CIFS, Windows platformu için
önerilen dosya paylaşım protokolü olup, kullanıcıların My Network Places (Ağ Bağlantılarım)
üzerinden paylaşılan öğelere erişmelerine izin verir. Mac OS X ve daha sonraki de CIFS
protokolünü desteklemektedir.
•
File Transfer Protocol (FTP) (Dosya Aktarım Protokolü) FTP istemci programı kullanan,
internet gibi bir ağ üzerinde bir bilgisayardan diğerine veri aktarmada kullanılan bir ağ
protokolüdür. FTP, işletim sistemlerinden bağımsız olarak dosya alış verişi için çok kullanılan
bir seçenektir.
•
Ağ Dosya Sistemi (NFS), bir istemci bilgisayarındaki kullanıcının ağda bulunan dosyalara
ağ aygıtları yerel disklerine takılıymış gibi erişmesini sağlar.
•
Apple Dosya Protokolü (AFP) Mac bilgisayarlar için dosya hizmetleri sağlayan bir ağ
protokolüdür.
5. Volume (Birim) listesinden paylaşmak istediğiniz mantıksal birimi seçin.
6. Paylaşılan yeni öğeye erişim denetimini belirlemek için Setup access control
after creating this share (Bu paylaşılan öğeyi yarattıktan sonra erişim denetimini
ayarla) öğesini tıklatın. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Kullanıcılar ya da grupların erişim
haklarını düzenlemek için:” sayfa 112.
7. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Paylaşılan öğe özelliklerini değiştirmek için:
Not: Genel ve İndirme paylaşımlarının özellikleri değiştirilemez ve bu paylaşımlar silinemez.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 99
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
1. Değiştirmek istediğiniz paylaşımı seçin, daha sonra Modify (Değiştir) simgesini
tıklatın .
2. Yeni bir paylaşılan öğe adı girin. Paylaşım adı, alfabetik, sayısal ya da alt çizgi
karakterlerinden oluşur ve 32 karaktere kadar olabilir.
3. Kısa açıklama girin.
4. Bir dosya paylaşım protokolü seçin.
5. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Mevcut paylaşımları silmek için:
1. Silmek için paylaşılan öğeyi seçin.
2. Delete (Sil) simgesini tıklatın
.
3. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
USB Shares (USB paylaşımları)
Ağ depolama aygıtına FAT, HFS+ veya NTFS dosya sistemine sahip bir USB
depolama aygıtı bağlandığında, USB aygıtı USB paylaşımı olarak görüntülenecektir.
USB Diski
USB sabit sürücüsünü biçimlendirmek ya da güvenli bir şekilde kaldırmak ya da
USB sabit sürücüsünü biçimlendirmek için USB Diski sekmesini kullanın.
USB sabit sürücüsünü biçimlendirmek için:
1. USB sabit sürücüsünü aygıta bağlayın.
Not: Ağ depolama sistemi USB flash diski ve harici USB sabit sürücülerini destekler; USB optik
sürücüler (CD/DVD combo veya DVD ikili/çoklu sürücü) desteklenmez.
USB sabit sürücüsünün ağ depolama sistemine nasıl bağlanacağı hakkındaki
yönergeler için bkz. “Kopya Yöneticisi” sayfa 124.
2. USB Management (USB Yönetimi) sayfasında USB Disk (USB Diski) sekmesini
tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 100
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. Biçimlendirmek istediğiniz USB sabit sürücüsünü seçin, daha sonra Format
(Biçimlendir) simgesini tıklatın . Tüm verilerin silineceğini bildiren bir iletişim
kutusu görüntülenir.
Uyarı! Sabit sürücülerin biçimlendirilmesi, bölüm tabloları, mantıksal birimler
ile paylaşılan tüm klasörler, alt klasörler ve dosyalar dahil olmak üzere
tüm disk içeriğini siler. Bu işlemi yalnızca, işlem yapmak güvenli olduğunda
gerçekleştirin. Bir USB sabit sürücüsünü biçimlendirirken, yalnızca bir
bölüm oluşturulur ve bu bölüm FAT32 olarak biçimlendirilir. FAT32 ile,
dosya başına yalnızca 4 GB kopyalanabilir. 4 GB'den büyük dosyaları
aktarmaya çalışırsanız, bir Kopya Sonlandırma hatasıyla karşılaşabilirsiniz.
4. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
5. Biçimlendirme tamamlanıncaya kadar USB sabit diskini ağ depolama sisteminden
kaldırmayın.
USB sabit sürücüsünü güvenli şekilde kaldırmak için:
Not: Bir USB aygıtı çıkarılmadan ya da sökülmeden önce bağlantısı kesildiğinde, veri kaybı ve
USB sabit sürücüsünün hasar görme riski bulunmaktadır. Diski güvenli şekilde kaldır seçeneği
ile aygıta bağlı herhangi bir USB sabit sürücüsünü güvenli şekilde kaldırabilirsiniz.
1. USB Disk (USB Diski) sekmesinde, USB sabit sürücüsünü seçin.
2. Safely Remove Disk (Diski güvenle kaldır) simgesini tıklatın
.
3. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Quota (Kota)
Quota (Kota) menüsü, yöneticilerin aygıt için kota denetimini devreye almasını ya
da devreden çıkarmasını ve her kullanıcı için etkinleştirme süresi ve kota limitlerini
belirlemesini sağlar.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 101
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Kota, her kullanıcı için maksimum depolama kapasitesini sınırlamak için kullanılır.
Belli bir kullanıcı için birimde kullanılan birikmiş dosya boyutu kota ayarlarını aşamaz.
Bir kullanıcının kotayı aşması halinde, 7-günlük (varsayılan) süre başlar. Bu süre
içinde kullanıcı birim üzerinde 100 MB ilave veri depolamaya devam edebilir. Süre
sona erdiğinde, kullanıcı, kullanılan toplam kapasitenin kota ayarlarının altına
indirilmesi için gerekli olan veri miktarı silininceye dek birimde ilave veri depolayamaz.
Kotayı Yönet
Kota Yönetimi menüsündeki Manage Quota (Kotayı Yönet) sekmesi, her birim için
kota bilgilerini verir ve yöneticilerin kota ayarlarını değiştirmelerine olanak tanır.
Disk kotasının yapılandırması için:
1. Değiştirmek istediğiniz birimi seçin, daha sonra Modify (Değiştir) simgesini
tıklatın .
2. Disk kota servisini etkinleştirmek için Quota Service (Kota Servisi) yanında
bulunan Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
3. Bitiminden sonra ilave disk alanı sağlanmayacak olan süreyi belirtin.
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 102
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
DataVolume Kullanıcı Kotası (veya ExtendVolume Kullanıcı Kotası)
VeriBirimi User Quota (Kullanıcı Kotası) (BirimGenişlet Kullanıcı Kotası) sekmesi,
kullanıcı kota bilgilerini verir ve yöneticilerin kullanıcı kota ayarlarını değiştirmelerine
olanak tanır.
Kullanıcı kota ayarını değiştirmek için:
1. Değiştirmek istediğiniz birimi seçin, daha sonra Modify (Değiştir)
tıklatın.
simgesini
2. Disk kota servisini etkinleştirmek için Quota Service (Kota Servisi) yanında
bulunan Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
3. Kaydedilen ya da yedeklenen dosyaların sistemde tutulacağı süreyi belirtin.
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 103
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Downloads (İndirilenler)
Downloads (İndirilen Dosyalar) menüsü iki sekme içerir - Setup Destination Share
(Hedef Paylaşımı Kur) ve Change Password (Parola Değiştir). Bu menü Downloads
(İndirilen Dosyalar) hedef paylaşımını seçmek ve İndirme programı oturum açma
parolasını değiştirmek için yapılandırma seçenekleri sağlar.
Hedef Paylaşım Kurulumu
Downloader yardımcı programı için hedef paylaşımı seçmek üzere Setup Destination
Share (Hedef Paylaşımı Belirle) sekmesini kullanın. Downloader hizmet programının
kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz “Planlanmış İndirmeler” sayfa 119.
Downloader için hedef paylaşım adı belirlemek için:
1. Downloads (İndirilen dosyalar) sayfasında Setup Destination Share (Hedef
Paylaşım Kurulumu) sekmesini tıklatın.
2. Destination Share (Hedef Paylaşım) listesinden başkaları ile paylaşılacak
olan klasörü seçin.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 104
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Parola Değiştir
Change Password (Parola Değiştir) sekmesi Downloader parolasını değiştirmenizi
sağlar.
Downloader parolasını değiştirmek için:
Not: Varsayılan parola “downloader” şeklindedir.
1. Downloads (İndirilen dosyalar) sayfasında Change Password (Parola Değiştir)
sekmesini tıklatın.
2. Parola Değiştir alanına bir parolayı yazın. Parolanın maksimum uzunluğu 16
alfanumerik karakterden fazla olmamalıdır.
3. Confirm Password (Parola Doğrulama) alanında parolayı yeniden yazın.
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Media (Ortam)
Media (Ortam) sekmesi, iTunes ve Media Server menülerine erişim sağlar.
Not: Hem Media Server hem iTunes yalnız LAN üzerinde çalışır.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 105
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Media Server
Not: Ortam dosyaları aramak veya yürütmek için Twonky Ortam sunucusuna bağlanmak gerekli
değildir.
Twonky Ortam sunucusu uygulaması, ev ağınıza bağlı My Book World Edition
aygıtınızdaki tüm ortamları (örneğin video, fotoğraf ve müzik) arar. Sunucu önceden
ayarlanmıştır; böylece çoklu ortam içeriğinizi My Book World Edition üzerindeki
ilgili paylaşılan klasörlere aktardığınızda içeriği ev eğlence merkezinizde, oyun
konsollarınızda (örn. XBOX 360, Playstation 3 veya DLNA 1.5 Dijital Ortam
Bağdaştırıcıları) ve ev ağınızdaki diğer PC'lerde görüntüleyebilir ve bunların iletimini
yapabilirsiniz. Twonky Media hakkında daha fazla bilgi için www.twonkymedia.com
adresini ziyaret edin.
iTunes
iTunes menüsünü kullanarak iTunes Sunucu Servisini etkinleştirin ve servis ayarlarını
ihtiyacınıza göre düzenleyin. iTunes Sunucu Servisi, iPod ve iTunes kullanıcılarının
ağ depolama sistemi üzerinde müzik paylaşmalarını ve yürütmelerini sağlar.
Not: iTunes servisi varsayılan ayar olarak etkindir.
Ağ Depolama Yöneticisinde iTunes Servisi etkinleştirildiğinde, siz ve ağ depolama
sistemine bağlı olan herkes iTunes kullanarak sistem üzerinde depolanan müzik
dosyalarını çalabilir. Bu servis aygıt üzerinde sanal bir müzik kitaplığı oluşturur ve
buna iTunes havuzu gibi davranarak, müzik dosyalarının ağ depolama sisteminden
Windows ya da iTunes çalıştıran Ma bilgisayarlara akmasını sağlar.
iTunes Sunucu Servisi aşağıdaki dosya türlerini destekler:
•
•
•
*.mp3
*.wav
*.aac
Not: iTunes sunucu servisi ‘/Public/Shared Music’ paylaşım klasörünün bulunmasını gerektirir.
iTunes sunucusunu kullanmak istiyorsanız Paylaşılan Müzik klasörünü yeniden adlandırmayın
ya da silmeyin. Silinmiş ya da yeniden adlandırılmışsa bunu yeniden oluşturmalı ve ‘/Public/
Shared Music’ olarak yeniden adlandırmalısınız.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 106
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
iTunes Sunucu Servisini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için:
Not: iTunes servisi varsayılan ayar olarak etkindir.
1. iTunes Sunucu Servisi sayfasında iTunes Servisinin yanında bulunan Enable
(Etkinleştir) öğesini tıklatın. Ya da, bunu devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.
2. iTunes'ın yeni müzik dosyaları için aygıtı ne kadar sıklıkla tarayabileceğini belirtin.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Ortam kitaplığı güncelleme sıklığını düzenlemek için:
1. Check for new music every (Yeni müzikleri denetleme sıklığı) listesinden bir
seçenek işaretleyin.
2. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
iTunes'da sürekli ses iletimi için:
1. iTunes Servisinin Ağ Depolama Yönetimi hizmet programı içinde
etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. “iTunes Sunucu Servisini
etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için:” sayfa 107.
2. Sol bölmedeki Paylaşılan bölümünde MyBookWorld öğesini tıklatın. /Public/
Shared Music klasörüne müzik kopyaladıysanız ve biçimi iTunes tarafından
destekleniyorsa, sağ bölmede listelenir.
3. Ses dosyasını çift tıklatın.
Ses dosyası iTunes'a iletilir ve ağ depolama sistemindeki ses dosyaları Paylaşılan
listesi altında görüntülenir.
Not: Hem Media Server hem iTunes yalnız LAN üzerinde çalışır.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 107
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Kullanıcılar
Users (Kullanıcılar) sekmesi, aşağıdaki yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
•
•
•
•
Users (Kullanıcılar)
Groups (Gruplar)
Folder Share Permissions (Klasör Paylaşım İzinleri)
USB Share Permissions (USB Paylaşım İzinleri)
Users (Kullanıcılar)
Kullanıcılar menüsü yöneticilerin Erişim Denetim listesi yönetiminden kullanıcı
hesapları oluşturma, düzenleme ve silmelerini sağlar.
Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için:
Bu özellikle, ağ depolama sistemi üzerinde kullanıcı hesapları oluşturabilir ve bundan
başka bu hesapları ayrıcalık seviyeleri ile düzenleyebilirsiniz.
1. Add (Ekle) simgesini tıklatın
.
Not: Kullanıcı adı ve parolası, alfabetik, sayısal, alt çizgi, boşluk ve pek çok özel karakter dahil
olmak üzere 15 karaktere kadar olabilir.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 108
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2. Kullanıcıya yönetici haklarını vermek için Grant Administration Rights
(Yönetici Hakları Ver) öğesini tıklatın. Yönetici hakları kullanıcının aygıtı
yapılandırmasına olanak tanır.
3. User Name (Kullanıcı Adı) alanına kullanıcı adını girin.
4. User Name (Kullanıcı Adı) alanına kullanıcın tam adını girin.
5. Password (Parola) alanına parolayı yazın.
6. Confirm Password (Parola Doğrulama) alanında parolayı yeniden yazın.
7. Grup Listesinden kullanıcının katılabileceği önceden oluşturulmuş bir Grup seçin.
8. Seçili kullanıcıyı gruba eklemek için >> düğmesini seçin.
9. Aynı anda Create User Private Share (Kullanıcıya Özel Paylaşım Oluştur)
öğesinin yanında bulunan Yes (Evet) öğesini tıklatarak özel kullanıcı paylaşımı
oluşturun. Yeni kullanıcıya özel paylaşıma Tam Erişim yetkisi verilir. Özel
paylaşım adı, kullanıcı adı ile aynıdır. Yönetici tarafından özel olarak izin
verilmedikçe, bu özel paylaşıma kimse erişemez.
10. Kullanıcının erişmesini istediğiniz bir birim seçin.
11. Bir dosya paylaşım protokolü servisi seçin.
12. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Kullanıcı hesabını değiştirmek için:
1. Değiştirmek istediğiniz kullanıcı hesabını seçin, daha sonra Modify (Değiştir)
simgesini tıklatın .
2. Gerekli değişiklikleri yapın, sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Mevcut kullanıcı hesabını silmek için:
1. Silmek istediğiniz kullanıcı hesabını seçin, daha sonra Delete (Sil) simgesini
tıklatın
.
2. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 109
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Groups (Gruplar)
Groups (Gruplar) alt menüsü yöneticinin Erişim Denetim listesi yönetiminden
grup oluşturma, düzenleme ve silmesini sağlar.
Grup hesabı oluşturmak için:
1. Add (Ekle) simgesini tıklatın
.
2. Yeni bir grup adı girin.
3. Yeni grubun açıklamasını girin.
4. Kullanıcı Listesinden, Katılan Kullanıcı alanına eklemek üzere bir kullanıcı seçin.
5. >> düğmesini tıklatın.
6. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 110
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Lokal grubu değiştirmek için:
1. Değiştirmek istediğiniz grup hesabını seçin, daha sonra Modify (Değiştir)
simgesini tıklatın .
2. Gerekli değişiklikleri yapın, sonra Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Lokal grubu silmek için:
1. Silmek istediğiniz grubu seçin, daha sonra Delete (Sil) simgesini tıklatın
.
2. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Folder Share Permissions (Klasör Paylaşım İzinleri)
Paylaşılan Klasör menüsü Erişim listesindeki her kullanıcı veya grup için erişim
denetimi sağlamanıza olanak tanır.
•
Genel Erişim
•
Tam Erişim
•
Salt Okunur
•
Erişim Engellendi
•
Atanmamış
Kullanıcı ya da grubun erişim yetkilerinde bir tutarsızlık olması halinde, ağ depolama
sistemi bu durumu çözmek için aşağıdaki kuralları kullanır:
•
•
Erişim Engellendi en yüksek önceliğe sahip olacaktır.
Tam Erişim + Salt Okunur = Tam Erişim.
Kullanıcı ya da gruplara erişim denetimi atanmış olması halinde, Paylaşım Erişimi
sayfasında tam erişim, salt okunur ve erişim yok simgeleri görüntülenir. Kullanıcı
ya da grup listesini görmek için farenizi simgenin üzerine getirebilirsiniz.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 111
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Kullanıcılar ya da grupların erişim haklarını düzenlemek için:
1. Kullanıcı ya da grup seçin, daha sonra Edit (Düzenle) simgesini tıklatın
.
2. Herkesin paylaşılan öğeye erişmesine izin vermek için Public Access (Genel
Erişim) yanında bulunan Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
3. Bir erişim seçeneği seçin.
4. Not Assigned Users (Atanmamış Kullanıcılar) listesinde, tam erişim, salt okunur
izni ya da paylaşılan öğeye erişim vermek istemediğiniz kullanıcıları seçin.
5. >> düğmesini tıklatın.
6. Not Assigned Groups (Atanmamış Gruplar) listesinde, tam erişim, salt okunur
izni ya da paylaşılan öğeye erişim vermek istemediğiniz grupları seçin.
7. >> düğmesini tıklatın.
8. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 112
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
USB Share Permissions (USB Paylaşım İzinleri)
USB paylaşımları menüsünün kullanımı, aygıtın arkasından bulunan iki USB
bağlantı noktası için erişim denetimi belirlemenizi sağlar.
Bir kullanıcı ya da gruba atayabileceğiniz üç tip erişim denetimi arasında bulunanlar:
•
Tam Erişim
•
Salt Okunur
•
Erişim Engellendi
Kullanıcı ya da grubun erişim yetkilerinde bir tutarsızlık olması halinde, aygıt bu
durumu çözmek için aşağıdaki kuralları kullanır:
•
•
Erişim Engellendi en yüksek önceliğe sahip olacaktır.
Tam Erişim + Salt Okunur = Tam Erişim.
Kullanıcı ya da gruplara erişim denetimi atanmış olması halinde, Paylaşım Erişimi
sayfasında tam erişim, salt okunur ve erişim yok simgeleri görüntülenir. Kullanıcı
ya da grup listesini görmek için farenizi simgenin üzerine getirebilirsiniz.
Kullanıcılar ya da grupların erişim haklarını düzenlemek için:
1. Değiştirmek istediğiniz paylaşımı seçin, daha sonra Edit (Düzenle)
tıklatın.
simgesini
2. Herkesin paylaşılan öğeye erişmesine izin vermek için Public Access (Genel
Erişim) yanında bulunan Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
3. Bir erişim seçeneği seçin.
4. Not Assigned Users (Atanmamış Kullanıcılar) listesinde, tam erişim, salt okunur
izni ya da paylaşılan öğeye erişim vermek istemediğiniz kullanıcıları seçin.
5. >> düğmesini tıklatın.
6. Not Assigned Groups (Atanmamış Gruplar) listesinde, tam erişim, salt okunur
izni ya da paylaşılan öğeye erişim vermek istemediğiniz grupları seçin.
7. >> düğmesini tıklatın.
8. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 113
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Status (Durum)
Status (Durum) sekmesi, aşağıdaki yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
•
•
System Status (Sistem Durumu)
System Logs (Sistem Günlükleri)
System Status (Sistem Durumu)
Sistem Durumu menüsü aygıt adı, versiyonu, geçerli tarih/saat, sistem çalışma
zamanı, IP adresi, birim kullanımı ve birim RAID tipi gibi konularda sistem hakkındaki
genel bilgileri görüntüler.
System Logs (Sistem Günlükleri)
Sistem Günlükleri alt menüsü, Sistem Yapılandırma hizmet programı tarafından
kaydedilen olayları görüntüler. Aygıt üzerinde istenen dosya ve servisler, aygıt ve
istemci bilgisayarlar arasındaki talep ve kayıtlar ya da yazıcı olayları gibi bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca günlük sayfalarında gösterilen günlük girişlerinin
sırasını ve sayısını da değiştirebilirsiniz.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 114
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
System (Sistem)
Sistem sekmesi aygıt üzerindeki sistem günlüklerini görüntüler.
Sistem Günlükleri sistemde meydana gelen önemli sorunları kaydeder. Sistem
bileşenleri, donanım ve yazılım bileşenlerinde meydana gelebilecek aşağıdaki
durum ya da hatalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistem kapandı
Sistem yeniden başlatıldı
Ağ Depolama Yöneticisi hizmet programı geri yüklenmedi
Sistem sıcaklığı eşik değerini aşıyor
Disk SMART arızası
Birim çalışmadı ya da mevcut değil
Birim alanı dolu ya da %100'e yakın
USB yığın depolama aygıtı güvenli şekilde kaldırılmadı
Birim yeniden senkronizasyonu başarısız
Aşağıdaki olay türleri günlüğe kaydedildi:
•
•
•
Critical (Önemli) — Fan çalışmadı, sistem sıcaklığı eşik seviyesini aştı, Disk
SMART arızası, birim alanı dolu ya da %100'e yakın, birim genişletme başarısız
ya da birim yeniden senkronizasyonu başarısız gibi olaylar. Önemli bir olay
meydana geldiğinde güç/sistem durumu LEDi yanar ve sistem olayları Sistem
Günlüğüne kaydeder.
Warning (Uyarı) — Çok önemli olmayan ancak ileride olabilecek bir soruna
işaret eden olay. Sistemde oluşan sorunun kullanıcıya bildirilmesi için bir e-posta
ya da açılan pencere mesajı uyarısı gönderilir.
Information (Bilgi) — Bir uygulama, sürücü ya da servisin başarıyla çalıştığını
açıklayan olay.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 115
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
CIFS
CIFS (Ortak Internet Dosya Sistemi) sekmesi aygıt üzerinde istenen dosya ve
servislerin günlüklerini görüntüler.
FTP
FTP (Dosya Aktarım Protokolü) sekmesi aygıt ve istemci bilgisayarlar arasında
aktarılan talepler ve kayıtların günlüklerini görüntüler.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 116
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ayarlar
Settings (Ayarlar) sekmesi Günlükler sekmesinde görüntülenen günlük girişlerinin
sırasını ve sayısını belirler.
Günlük ayarlarını yapılandırmak için:
1. Settings (Ayarlar) sekmesinde, girişleri ters kronolojik sıralama ile göstermek
için Show log entries in reverse order (Günlük girişlerini ters sıra ile göster)
öğesini tıklatın.
2. Sistem, CIFS ve FTP günlüklerinde görülmesini istediğiniz giriş sayısını girin.
AĞ DEPOLAMA YÖNETICISI - 117
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
10
Verilere FTP üzerinden Erişim
Bir FTP istemci yazılımı programı kullanarak, My Book World Edition üzerindeki
paylaşılan klasörde bulunan verilere erişebilirsiniz. Aygıta erişmek için kullandığınız
geniş bant bağlantılı bilgisayarda bir FTP istemci yazılımı yüklü olmalıdır ve FTP
hizmeti ağ depolama sisteminde etkin olmalıdır (ayrıntılı bilgi için bkz. “Bir ağ
servisini etkinleştirmek için:” sayfa 89 ve “Paylaşılan öğe özelliklerini değiştirmek
için:” sayfa 99).
1. FTP istemcisi yazılım programını açın.
2. Bilgisayar adı olarak ftp://[email protected] adresi girin
(örn., ftp://[email protected]) veya kullandığınız FTP istemci yazılımına
bağlı olarak aygıtın IP adresini bırakın.
Not: Aygıtın IP adresini görüntülemek için temel ya da gelişmiş modda iken System Status
(Sistem Durumu) seçeneğini tıklatın. Daha fazla bilgi için internet servis sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
3. My Book World Edition kullanıcı adını ve ilgili parolayı girin.
4. Connect (Bağlan) ya da OK (Tamam) öğesini tıklatın.
Şimdi LAN üzerinden My Book World Edition aygıtınızdaki dosyaları çift yönlü
yükleyebilirsiniz. My Book World Edition içindeki dosyaları internet (WAN) üzerinde
çift taraflı yüklemek mümkündür, ancak bu özel yönlendirici yapılandırması gerektirir
ve yalnız gelişmiş kullanıcılar için önerilir.
VERILERE FTP ÜZERINDEN ERIŞIM - 118
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
11
Planlanmış İndirmeler
Downloader, indirme görevlerini doğrudan birime uygulayan güçlü bir araçtır.
Internetten çok büyük ve fazla sayıda büyük dosya indirmek istediğinizde ancak
oturup indirme işleminin tamamlanmasını beklemek istemediğinizde çok işe yarar.
Yapmanız gereken tek şey internetten indirmek istediğiniz dosyaların URL adresini
belirlemek ve MyBookWorld üzerinde Download (İndir) işlevine kaydetmektir. Sonra
istediğiniz yere gidebilir ve bu aracın işi tamamlamasına izin verebilirsiniz. İndirmek
istediğiniz tüm dosyalar doğrudan MyBookWorld'e kaydedilir ve bilgisayarınızın
açık olması dahi gerekmez. Örneğin, video dosyası paylaşım sitelerinden dosya
indirirken bu ideal bir araçtır.
Kullanıcı dostu arayüzü ile, dosya indirme işlemlerini yönetmek için farklı fonksiyonlara
sahip Downloader, aynı andan birden fazla dosya indirme işlemini destekler.
Dosyaları ağ depolama sisteminde bulunan varsayılan paylaşım klasörüne indirmek
ve dosyaları pek çok kullanıcı ile paylaşmak için Downloader'ı kullanın.
Downloader'ı kullanmak için, Ağ Depolama Yönetimi hizmet programında Dosya
İndirmek için varsayılan bir paylaşım klasörü belirlemelisiniz. Ayrıntılı bilgi için
bkz. “Downloader için hedef paylaşım adı belirlemek için:” sayfa 104.
Downloader Erişimi
Önemli: Downloader'a erişmek için, hedef klasörün Ağ Depolama Yönetimi
hizmet programında uygun şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bakınız
“Downloader için hedef paylaşım adı belirlemek için:” sayfa 104.
Downloader'a sistemin web-tabanlı kullanıcı arayüzüne girerek erişebilirsiniz.
Yönergeler için bkz. “Ağ Depolama Yöneticisine Erişim” sayfa 59.
1. Tools (Araçlar) listesinde Downloader öğesini tıklatın.
2. Administrator Name (Yönetici Adı) ve Password (Parola) alanlarına “downloader”
yazıp Login (Oturum Aç) öğesini tıklatın.
PLANLANMIŞ İNDIRMELER - 119
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Downloader Özellikleri
Downloader aşağıdaki özelliklere sahiptir:
•
•
•
•
•
•
•
Anlık “başlama” ile daha hızlı indirir
Internetten aynı anda birden fazla dosya indirir
Dosyalar otomatik olarak Ağ Depolama Yöneticisinde önceden ayarlanmış
hedef klasörde depolanır.
Kısmen indirilmiş olan dosyalarınızı otomatik olarak veritabanına kaydederek
dilediğiniz an indirme işlemine devam edilmesini sağlar
Bant genişliği tüketimini azaltmak için indirme hızını ayarlar
İndirme işlemlerini planlar ve kuyruğa atar
Kısmi indirme işlemlerine kaldığı yerden devam eder
Kullanıcı Arayüzü Genel Bakış
Downloader kullanıcı arayüzü iki sekme içerir — Tasks (Görevler) ve Settings
(Ayarlar).
Görevler
Görevler sekmesi, dosya aktarım süreçlerini gösteren bir tablo içerir. Dosya indirme
durumu, Dosya Adı kolonunda bulunan simgeler kullanılarak görüntülenir ve hemen
Gönder düğmesinin altında her bir durum simgesinin anlamı hakkında ayrıntılı
bilgi verilir. Görevler tablosunun sağ tarafında bulunan komut simgeleri, indirme
girişleri eklemenize, dosya indirme işlemini durdurmanıza ya da indirme görevini
silmenize olanak tanır.
PLANLANMIŞ İNDIRMELER - 120
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Ayarlar
Settings (Ayarlar) sekmesini kullanarak indirme hızını ayarlayın, pek çok indirme
kuyruğu oluşturun ve planlayın.
Komut simgeleri
Downloader Görevleri sekmesi aşağıdaki komutları içerir:
Simge
Komut
Açıklama
Ekle
İndirme görevi oluşturur.
Başlat
Özel bir indirme görevi oluşturur.
Durdur
İndirme görevini sonlandırır.
Sil
İndirme görevini tablodan siler.
Yardım
Çevrimiçi kılavuzu görüntüler.
Oturumu Kapat
Downloader hizmet programından çıkar.
PLANLANMIŞ İNDIRMELER - 121
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Downloader Kullanımı
İndirme görevi oluşturmak için:
1. Görevler sayfasında, Add (Ekle)
öğesini tıklatın.
2. URL alanından dosyayı indirmek istediğiniz web adresini tam olarak girin.
3. Dosyayı indirmek için kullanıcı adı ya da parola gerekiyorsa, User name and
password are required (Kullanıcı adı ve parola gerekli) seçeneğini tıklatın ve
daha sonra kullanıcı adı ve parolayı girin.
4. Dosya için yeni bir isim girmek istiyorsanız, Save As (Farklı Kaydet) alanında
yeni bir isim girin.
5. İstek sonrasında indirmeye hemen başlamak için Automatically (Otomatik
olarak) öğesini tıklatın.
6. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
İndirme görevini durdurmak ve devam etmek için:
1. Görevler tablosundan bir görev seçin.
2. İndirme görevini durdurmak için Stop (Durdur)
öğesini tıklatın.
3. İndirme görevine devam etmek için Start (Başlat)
öğesini tıklatın.
İndirme görevini silmek için:
1. Görevler tablosundan bir görev seçin.
2. İndirme görevini silmek için Delete (Durdur)
öğesini tıklatın.
3. OK (Tamam) öğesini tıklatın, daha sonra yeniden OK (Tamam) öğesini tıklatın.
4. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
PLANLANMIŞ İNDIRMELER - 122
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
İndirme kuyruğu sırasını değiştirmek için:
1. İndirme görevlerinin sırasını değiştirmek ya da bir görevi bir önceki görev
üzerinden koşullu yapmak için ok düğmelerini kullanın.
2. Görevler tablosundan bir görev seçin daha sonra Move Up (Yukarı taşı)
ya
da Move Down (Aşağı Taşı)
öğesini tıklatın.
3. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
Downloader ayarlarını isteğe göre düzenlemek için:
1. Downloader sayfasında Settings (Ayarlar) sekmesini tıklatın.
2. Max. Running No. (Maks. Çalışma sayısı) alanında aynı anda devam eden
indirme işlemlerinin maksimum sayısını belirlemek için bir sayı seçin.
3. Kullanılabilir bant genişliğinin tamamını kullanmak istemiyorsanız Downloader
içinde Download Speed (İndirme Hızı) alanında indirme hızını sınırlamak
üzere ondalık sayılar belirtin.
4. Ağ ortamınızın harici bir ağa doğrudan bağlantı yapmanıza izin vermemesi halinde,
dosyaları indirmek için Proxy alanında Proxy (vekil sunucu) ayarlarını yapın.
5. Planlanan indirme süresini etkinleştirmek için Schedule (Zaman Çizelgesi)
yanında bulunan Enable (Etkinleştir) öğesini tıklatın.
6. İndirme işlemine izin verilen zaman dilimleri sarı ile gösterilir.
7. Submit (Gönder) öğesini tıklatın.
PLANLANMIŞ İNDIRMELER - 123
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
12
Kopya Yöneticisi
Ağ depolama sisteminin Kopya Yöneticisi özelliği, USB sabit sürücüsünden ağ
depolama sistemine ya da ağ depolama sisteminden USB sabit sürücüsüne veri
kopyalamanızı sağlar.
Önemli: Verileri kopyalarken, USB sabit sürücüsünü daima doğrudan
ağ depolama sisteminde bulunan bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
Do not use a USB hub (USB göbeği kullanmayın). Hedef sürücüde,
aktarılan veri miktarını depolamaya yetecek kadar boş alan bulunduğundan
emin olun.
Önemli: FAT32 ile biçimlendirilen USB sabit sürücüler dosya başına
yalnızca 4 GB kopyalama yapabilir. 4 GB'den büyük dosyaları aktarmaya
çalışırsanız, bir Kopya Sonlandırma hatasıyla karşılaşabilirsiniz.
Bir USB sabit sürücü bağlama
Kopya Yöneticisini kullanmadan önce, ağ depolama sisteminin arkasındaki USB
bağlantı noktasına bir USB sabit sürücü taktığınızdan emin olun. Yönergeler için
bkz. “USB Sabit Disk Bağlama” sayfa 47.
Kopya Yöneticisine erişme
Kopya Yöneticisine sistemin web-tabanlı kullanıcı arayüzüne girerek erişebilirsiniz.
Yönergeler için bkz. “Ağ Depolama Yöneticisine Erişim” sayfa 59.
1. Tools (Araçlar) listesinde, Copy Manager (Kopya Yöneticisi) öğesini tıklatın.
2. Yönetici adını ve parolayı girip Login (Oturum Aç) öğesini tıklatın.
KOPYA YÖNETICISI - 124
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
NAS ile USB Kopyası
Kopya Yöneticisinin varsayılan işlemi NAS'tan USB'ye Kopyalamadır.
1. Source Folder Selection (Kaynak Klasör Seçimi) listesindeki kaynak klasöre
gidin veya yolu elle girin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
2. Destination Folder Selection (Hedef Klasör Seçimi) listesindeki hedef klasöre
gidin veya yolu elle girin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
KOPYA YÖNETICISI - 125
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. Start (Başlat) öğesini tıklatın.
4. OK (Tamam) düğmesini tıklatın. Hedef sürücüde kaynak sürücüdekiyle aynı
ada sahip dosyaların üzerine yazılır.
USB'den NAS'a Kopya
1. USB'yi tıklatın. Source Folder Selection (Kaynak Klasör Seçimi) listesindeki
kaynak klasöre gidin veya yolu elle girin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
KOPYA YÖNETICISI - 126
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
2. Destination Folder Selection (Hedef Klasör Seçimi) listesindeki hedef klasöre
gidin veya yolu elle girin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
3. Start (Başlat) öğesini tıklatın.
4. OK (Tamam) düğmesini tıklatın. Hedef sürücüde kaynak sürücüdekiyle aynı
ada sahip dosyaların üzerine yazılır.
KOPYA YÖNETICISI - 127
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
5. Kopyalama işlemi başlar. Kopyalamayı durdurmak istiyorsanız Stop (Durdur)
öğesini tıklatın.
6. OK (Tamam) öğesini tıklatın.
KOPYA YÖNETICISI - 128
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
13
Bir Sürücüyü Değiştirme
(My Book World Edition II)
My Book World Edition II, kutu içindeki dahili sabit sürücülerden birinin veya her
ikisinin servisinin verilmesini sağlayan sınırlı bir kullanıcı servisi ürünüdür.
Önemli: My Book World Edition kutusuna yalnızca WD Caviar® Green™
sabit sürücü aksamları yerleştirilebilir.
Birimin üzerindeki LED'ler yanıp sönüyorsa, bir ağ sürücüsü hatalı olabilir. Hangi
sürücünün hatalı olduğunu belirlemek için aşağıdakileri gerçekleştirin:
1. WD Discovery'yi açın ve birimi seçin.
2. Configure (Yapılandır) öğesini tıklatıp oturum açın.
3. Advanced (Gelişmiş) görünümü ve Storage (Depolama) sekmesini tıklatın.
4. Disk Management (Disk Yönetimi) düğmesini tıklatın.
“Atanmamış” sürücü bozuk sürücüdür. Sayı, bir sonraki sayfada görüldüğü
üzere, sürücü üzerinde renk kodlamalı bir etiket ile A veya B'ye karşılık gelir.
Bir hata olması durumunda aygıta kendiniz servis vermek istediğinizde,
support.wdc.com adresindeki WD Teknik Destek'i ziyaret edin ve bir yedek sürücünün
nasıl elde edilebileceğine ilişkin ayrıntılı yönergeler için bilgi tabanında 1709 no'lu
makaleyi arayın. Teknik Destek'le iletişime geçerken, aşağıdaki öğeleri hazır
bulundurun: My Book seri numarası, satınalma tarihi ve değiştirme gerektiren
dahili sabit sürücünün (sürücülerin) seri numarası. Yedek sürücüyü (sürücüleri)
aldığınızda, çift sürücü depolama sistemine hizmet vermek için aşağıdaki adımları
izleyin.
Önemli: Elektrostatik boşaltım (ESD) sorunlarından kaçınmak için, aygıtla
uğraşmadan önce bilgisayarın metal şasisine dokunarak kendinizi
topraklayın.
BIR SÜRÜCÜYÜ DEĞIŞTIRME (MY BOOK WORLD EDITION II) - 129
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Başlamadan önce, birimi kapatın ve tüm kablolarını çıkarın.
1. Birimi temiz ve kararlı bir yüzey üzerine yerleştirin.
2. Başparmağınızı kullanarak, birimin üst ön paneline sıkıca bastırıp mandalı
serbest bırakın ve kapağı açın.
2
3
1
3. Sürücü kapak plakasını koruyan vidayı gevşetin. Sürücü kapak plakasını kaldırın
ve bir kenara koyun.
Not: Her bir sürücü, renk kodlamalı bir etiket ile A veya B olarak gösterilir.
BIR SÜRÜCÜYÜ DEĞIŞTIRME (MY BOOK WORLD EDITION II) - 130
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
4. Değiştirmek istediğiniz sürücüyü belirleyin (A veya B). Çekme halkasını kullanıp,
sürücü kitini yavaşça yukarı çekerek kutudan çıkarın ve bir kenara koyun.
5. Yedek sürücü kitini, tümüyle yerleşene dek, yavaşça sürücü yuvasına kaydırın.
6. Kapak plakasını, çekme halkasının altından ve arasından kaydırarak ve vidayla
sabitleyerek yerine takın.
Not: Vidayı fazla sıkıştırmayın.
BIR SÜRÜCÜYÜ DEĞIŞTIRME (MY BOOK WORLD EDITION II) - 131
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
7. Kapağı kapatın ve yerine kilitlenene dek aşağı doğru sıkıca bastırın.
8. Aygıta yalnızca güç kablosunu yeniden bağlayın. Bilgisayar arabirim
kablolarını bağlamayın.
9. Sürücü yeniden oluşturma işlemini otomatik olarak başlatır ve ışıklar alttan
üste doğru çevrim halinde yanıp sönmeye başlar. RAID’in yeniden oluşturulması,
sürücü kapasitesi ve etkinliğine bağlı olarak 12 saate kadar sürebilir ancak
genellikle 5-7 saatte tamamlanır. RAID’in yeniden oluşturulmasının
tamamlanmasına izin verin.
Önemli: Yeniden oluşturma işlemi sırasında aygıtı kullanmaya çalışmayın.
10. Tamamlandığında, ışıklar, gücün açık olduğu durumu göstermek üzere sabit
olarak yanar.
11. Arabirim kablosunu bağlayın.
12. WD knowledge base article# 1709 (WD bilgi tabanı makale no. 1709)’da
sunulan yönergeleri izleyerek bozuk sürücüyü iade edin.
Önemli: Dahili sürücüyü ve ona ilişik haldeki kit bileşenlerini parçalarına
ayırmayın. Dahili sürücü kitinin tamamını hiç dokunmadan WD’ye iletin.
BIR SÜRÜCÜYÜ DEĞIŞTIRME (MY BOOK WORLD EDITION II) - 132
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
14
Sorun Giderme
Herhangi bir sorun olduğunda, önce My Book World Edition ürününün en son üretici
yazılımını kullandığınızdan emin olun. En yeni üretici yazılımı en yeni ağ ve SATA
disk sürücülerini içerir. Yönergeler için bkz. “Update (Firmware) (Üretici Yazılımı
Güncelleme)” sayfa 78.
İlk adımlar kontrol listesi
• Duvardaki prizde AC gücü var mı?
• Güç kaynakları prize takılı mı? Kasanın arkasında ve AC kaynağında bulunan
AC kablosunu (kablolarını) kontrol edin.
• Tüm kablolar doğru şekilde bağlanmış ve sabitlenmiş mi?
• Tüm çevre birimi aygıtları doğru şekilde monte edilmiş mi?
• Tüm aygıt sürücüler uygun şekilde kurulmuş mu?
• Aygıtı açmak için ön panelde bulunan güç düğmesine bastınız mı (güç göstergesi
yanmış olmalıydı)?
• Güç kablosu aygıta uygun şekilde bağlanmış mı ve 100-127 V ya da 200-240 V
prize takılı mı?
Ağ depolama sisteminin sıfırlanması
Sistemi sıfırlama düğmesini kullanarak yeniden başlatma:
Parolanızı unuttuysanız veya ağ düzgün yapılandırılmamışsa, aygıt açıkken sıfırlama
düğmesine bastığınızda, yönetici kullanıcı adı ve parolası ile IP ayarları paylaşılan
klasörler veya birimler silinmeksizin varsayılan değerlere sıfırlanır. Kurtarma
düğmesini kullanarak aygıtı sıfırlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.
1. Aygıt açıkken, birimin arkasındaki sıfırlama düğmesi yuvasına bir ataç veya
sivri uçlu bir kalem ittirin.
2. Sıfırlama düğmesine basın ve dört saniye basılı tutun. Aygıt yeniden başlatılır
(bu üç dakika sürebilir).
Not: Varsayılan kullanıcı adı ve parola admin'dir.
Sistemi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için:
Ağ Depolama Yöneticisini kullanarak varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama
yapıldığında, ağ depolama sistemindeki tüm ayarlar, paylaşımlar ve veri dosyaları
silinir. Tüm bilgi ve veriler kaybedilir. Ayrıntılı yönergeler için bkz. “Aygıtı fabrika
varsayılan ayarlarına geri yüklemek için:” sayfa 82.
SORUN GIDERME - 133
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Donanım tanılama testi
Bu bölümde bir donanım sorununun tanımlanması ve bunun kaynağının bulunması
için izlenen tutum ayrıntılı olarak açıklanır.
UYARI! Çevre birim kablolarının sistemle bağlantısını kesmeden önce, ağ depolama sistemini
ve harici çevre birim aygıtlarını kapatın. Bunun yapılmaması, ağ depolama sistemi ve/veya
çevre birim aygıtlarına kalıcı hasar verebilir.
1. Ağ depolama sistemini ve tüm diğer harici çevre birimi aygıtlarını kapatın.
2. Güç kablosunun uygun şekilde topraklanmış olan AC prizine takılı olduğundan
emin olun.
3. Aygıtı açın. Panelin ön tarafında bulunan güç göstergesi yanmıyorsa, bkz.
“LED'ler yanmıyor.” sayfa 134.
Özel sorunlar ve düzeltici işlemler
Aşağıda ağ depolama sistemini kullanmanız sırasında meydana gelebilecek belli
sorunlar yer almaktadır. Her sorun için muhtemel çözümler listelenmiştir.
LED'ler yanmıyor.
Aşağıdakileri yapın:
•
•
•
Aygıtın arkasındaki güç düğmesinin açık olduğundan emin olun.
Güç kablosunun doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
Duvardaki prizde elektrik olduğundan emin olun. Bunu başka bir aygıta takarak
test edin.
Çoklu bölümleri olan bir USB sabit sürücüsündeki tüm verileri aygıta yedekleyebilir miyim?
Hayır. Yalnızca USB sabit sürücüsünün ilk paylaştırılmasında saklanan veriler ağ
depolama sistemine yedeklenir. Sistem ağa bağlanamıyor ve ağ durum göstergesi
yanmıyor.
•
•
•
Ağ kablosunun, aygıtın arka panelindeki doğru konektöre güvenli şekilde takılı
olduğundan emin olun.
Başka bir ağ kablosu deneyin.
Anahtar ya da yönlendiricide elektrik olduğundan emin olun.
Aşağıdakileri yapın:
•
•
Tüm kabloların uygun şekilde bağlı olduğundan emin olmak için kablolama ve
ağ ekipmanını kontrol edin.
Yönlendirici veya anahtar üzerinde başka bir bağlantı noktası deneyin.
WD Discovery içinde Configure (Yapılandır) öğesini tıklattığımda Ağ Depolama Yöneticisi açılmıyor.
Tarayıcınızda JavaScript'in etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Yönergeler için
tarayıcınızın Yardım menüsüne bakın.
SORUN GIDERME - 134
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Bir banner uyarı mesajı, e-posta uyarısı ya da birimin başarısız olduğunu belirten açılan pencere
ekranı geldi.
Aşağıdakileri yapın:
1. Disk Yöneticisi alt menüsünde sabit sürücü durumunu doğrulayın. Bkz. “Disk
Manager (Disk Yöneticisi)” sayfa 93. Herhangi bir sürücünün durumunun
“Başarısız” olması halinde, support.wdc.com adresindeki WD Teknik Destek'i
ziyaret edin ve bir yedek sürücünün nasıl elde edilebileceğine ilişkin ayrıntılı
yönergeler için bilgi tabanında 2569 no'lu makaleyi arayın.
2. Disk Yöneticisi sabit sürücüde hata olduğunu belirtmiyorsa, aygıtı kapatıp açın.
3. Arıza veren birim yeni bir birimse, RAID dizisini yeniden oluşturmayı deneyin.
Ayrıntılar için bkz. “RAID Yönet (My Book World Edition II)” sayfa 95. Bunun
sorunu çözmemesi halinde, support.wdc.com adresindeki WD Teknik Destek'i
ziyaret edin ve bir yedek sürücünün nasıl elde edilebileceğine ilişkin ayrıntılı
yönergeler için bilgi tabanında 2569 no'lu makaleyi arayın.
Yönlendiricim hata verdi ya da kullanılamıyor. Aygıttaki verilerime nasıl erişirim?
Aşağıdakileri yapın:
1. Aygıtı doğrudan bilgisayarın Ethernet bağlantı noktasına takın.
2. WD Discovery Aracını başlatıp, aygıttaki verilere nasıl erişileceği konusundaki
yönergeler için “Bir Ağ Sürücüsünü Eşleştirme” sayfa 48 kısmına bakın.
“iTunes server cannot find the path to /Public/Shared Music” (“iTunes sunucusu /Public/Shared
Music yolunu bulamıyor) mesajı aldım ya da resim veya video paylaşımında sorunlar yaşıyorumç
iTunes sunucu servisi ‘/Public/Shared Music’ paylaşım klasörünün bulunmasını
gerektirir. iTunes sunucusunu kullanmak istiyorsanız Paylaşılan Müzik klasörünü
yeniden adlandırmayın ya da silmeyin. Silinmiş ya da yeniden adlandırılmışsa
bunu yeniden oluşturmalı ve ‘/Public/Shared Music’ olarak yeniden adlandırmalısınız.
Varsayılan herhangi bir paylaşımın (Paylaşılan Müzik, Paylaşılan Resimler,
Paylaşılan Videolar) yeniden adlandırılması ya da silinmesi dosya paylaşımının
bozulmasına neden olabilir.
Yapılandırma özelliğine erişmek için WD Discovery'yi başlatamıyorum.
Aşağıdakileri yapın:
1. Start (Başlat) > Run öğelerini tıklatın.
2. \\mybookworld yazın ve OK (Tamam) öğesini tıklatın (aygıt adı değişmişse
\\yournewdevicename yazın).
SORUN GIDERME - 135
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
3. My Book World Edition dizini görüntülenir (Public (Genel), Configuration
(Yapılandırma) ve Download (İndirme) klasörleri). Configuration (Yapılandırma)
klasörünü çift tıklatın.
4. index.html dosyasını çift tıklatın. Yapılandırma oturum açma ekranı görüntülenir.
Yönlendiricim çalışmıyor veya kullanılamıyor; WD Discovery Aracı da. Aygıttaki verilerime nasıl erişirim?
(Windows XP)
Aşağıdakileri yapın:
1. Aygıtı doğrudan bilgisayarın Ethernet bağlantı noktasına takın.
2. My Computer (Bilgisayarım)'ı çift tıklatın.
3. My Network Places (Ağ Bağlantılarım)'ı tıklatın.
4. Tools (Araçlar) menüsünde Map Network Drive (Ağ Sürücüsünü Eşleştir)'i getirin.
5. Varsayılan sürücüyü Z olarak bırakın.
6. Folder (Klasör) açılan listesinde \\device name\public seçeneğini belirleyin.
7. Finish (Son) düğmesini tıklatın.
8. My Computer (Ağ Sürücüleri) altında aygıtınızın genel klasörünü görüntülemek
için Network Drives (Bilgisayarım) açılış penceresine dönün.
Dijital ortam bağdaştırıcımı kullanarak müzik, video oynatamıyor ve/veya resim görüntüleyemiyorum.
Ortam sunucusu, eklediğiniz ortam içeriği için My Book World Edition'u taramak
üzere varsayılan olarak ayarlanmıştır.
Öncelikle ortam içeriğinizi ilgili paylaşım klasörlerine sıralayıp eklediğinizden emin
olun (örn. müzik dosyası Paylaşılan Müzik klasörlerine gitmelidir). Bunu yapmazsanız
içeriğiniz görüntülenmez.
Resimler, videolar ve müzik için çok çeşitli dosya biçimleri bulunduğundan, sizin
dijital ortam bağdaştırıcınız herhangi bir dosya biçimini yürütmeyi veya görüntülemeyi
desteklemeyebilir. Elinizdeki dijital ortam bağdaştırıcısına bağlı olarak (örn. XBox,
PS3, Windows ve Media Center), aygıtınızı yürütmek istediğiniz ortam biçimini
desteklemesi için uygun CODEC'lerle güncelleştirmeniz gerekebilir. CODEC'leri
bulma ve güncelleştirme ile ilgili bilgiler için dijital ortam bağdaştırıcınızın kullanım
kılavuzuna başvurun.
SORUN GIDERME - 136
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Sistem Olayları
Aşağıdaki tablo sistem günlüğünde kayıtlı olan olay türlerini tanımlar.
Olay türü ve ID'si
Durum
Değer
Kritik
Uyarı
Sistem olayları
Başlat
[yok]
Anormal Kapanma
[yok]
9
Kapanma
[yok]
9
Yeniden başlatma
[yok]
9
Yazılım Güncelleme
Başarılı
Yazılım Güncelleme
Başarısız
Fabrika Varsayılanı
Başarılı
Versiyon
9
Termal olaylar
Termal 1
Normal
Dereceler
Termal 1
Eşiği geçmiş (Fazla ısınmış)
Dereceler
9
9
HDD SMART olayları
HDD [1,2]
HDD SMART OK
HDD [1,2]
HDD SMART başarısız
9
9
Birim
Birimin kurtarılamaması durumunda gönderilir
9
9
Birim
Birim mevcut değil
9
9
Birim
Birim oluşturuldu
9
Birim
Birim silindi
9
Birim
Birim değiştirildi
Birim olayları
Birim olayları (My Book World Edition II)
Birim
RAID birimi normal modda
Birim (Dağılım)
Birim Genişletme Başarısız
9
9
Birim
Birim Yeniden Senkronizasyonu Başarısız
9
9
Birim (RAID 1)
RAID birimi bozulmuş modda
9
9
Birim (RAID 1)
RAID birimi yeniden senkronize ediliyor
Süreç
9
Birim kullanım olayları
Birim [1,2]
Birimdeki boş kapasite %25~100
Birim [1,2]
Birimde %10'dan daha fazla boş kapasite var
Birim [1,2]
Birimde %5'den daha fazla boş kapasite var
Birim [1,2]
Birim kapasitesinin %80'sine ulaştı
Birim [1,2]
Birim kapasitenin %95'ine ulaştı
9
9
9
SORUN GIDERME - 137
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Olay türü ve ID'si
Durum
Birim [1,2]
Birim tam kapasiteye ulaştı
Birim [1,2]
Birim monte EDİLMEDİ
Değer
Kritik
Uyarı
9
9
Ağ olayları
LAN1
Bağlantı Ok
Hız (Mbps:
1000/100/10)
LAN1
Bağlantı bozuk
LAN1
DHCP'den alınan dinamik IP adresini kullan IP adresi
LAN1
DHCP'den IP adresi alınamıyor, varsayılanı
kullan
IP adresi
LAN1
DHCP sunucusundan IP adresi alınamıyor,
zeroconf kullan.
IP adresi
9
USB olayları
USB [1]
Harici sürücü dolu olduğundan Kopya
Yöneticisi tamamlanmadı
USB [1]
USB diski ekleme
USB [1]
USB diski güvenli şekilde çıkarıldı
USB [1]
USB diski tehlikeli şekilde çıkarıldı
USB [1]
USB disk formatı OK
USB [1]
USB disk formatı başarısız
9
9
9
9
9
Kullanıcı olayları
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı kotası normal
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı kotası %90'a ulaştı
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı kotası dolu
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı oluşturuldu
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı silindi
[Kullanıcı Kimliği]
Kullanıcı değiştirildi
9
Grup olayları
[Grup Kimliği]
Grup oluşturuldu
[Grup Kimliği]
Grup silindi
[Grup Kimliği]
Grup değiştirildi
9
Diğer olaylar
Birim [1,2]
Birim genişletme başarısız
9
9
Birim [1,2]
Birim yeniden senkronizasyonu başarısız
9
9
SORUN GIDERME - 138
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
15
Ek
Yasal Uygunluk
FCC Sınıf B Bilgileri
Bu aygıt test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital aygıt
sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ürün konut içinde
kurulduğunda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlamak üzere getirilmiştir. Bu
birim radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak
yüklenmediği veya kullanılmadığı takdirde, radyo veya televizyon sinyal alımına
zarar verecek girişime yol açabilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulumda
gerçekleşmeyeceği garanti edilemez. WD tarafından açıkça onaylanmayan her
türlü değişiklik, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçık faydalı olabilir:
How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems. 004-000-00345-4 Stok
Numaralı bu kitapçık, US Government Printing Office, Washington, DC 20402
adresinden edinilebilir.
Sağlanan Ethernet kablosu, FCC Kısım 15 Sınıf B ve EN-55022 Sınıf B ile uyum
sağlamak için, birim ve ağ bağlantısı arasında kullanılmalıdır.
ICES/NMB-003 Uyumluluğu
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Bu aygıt, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.
Güvenlik Uyumluluğu
ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bilgi
Teknolojisi Ekipmanının Güvenliği.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 :
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.
Bu ürün listelenen sınırlı güç kaynağı ile, çift izolasyonlu veya “Sınıf 2” işaretli
doğrudan takılan güç ünitesiyle birlikte tedarik edilmek üzere tasarlanmıştır.
Avrupa İçin CE Uyumu
RF emisyonu için EN55022; Soysal Bağışıklık için uygulanabilirlik dahilinde
EN-55024 ve Güvenlik için EN-60950 ile uyumluluk doğrulandı.
EK - 139
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Çevresel Uygunluk (Çin)
Garanti Bilgileri
Servis Alma
WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır.
Bu ürün bakım gerektiriyorsa, Ürünü ilk satın aldığınız satıcıya başvurun veya
servis hizmeti veya İade Malzeme İzni (RMA) almak için, support.wdc.com
adresindeki ürün desteği Web sitemizi ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu
belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir
iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir.
İzinli iadeler, iade belgelerinizde sağlanan adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak,
onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Orijinal kutu ve ambalaj
malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır.
Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, support.wdc.com adresinden garanti
bitiş (seri numarası gerekli) tarihini kontrol edin. WD, nedenine bakılmaksızın veri
kaybından, kaybolan verilerin kurtarılmasından veya mülkiyetine giren herhangi
bir Ürünün içerdiği verilerden sorumlu değildir.
Sınırlı Garanti
WD, ürünün, normal kullanımı süresince yasal olarak aksi istenmedikçe üç (3) yıl
süreyle malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD’nin ilgili belirtimine
uygunluğunu garanti eder. Bu sınırlı garanti süresi, satın alma fişinizin üzerinde
görülen satın alma tarihinde başlar. WD Ürünün WD’den çalındığını belirlerse
veya iddia edilen kusurun a) mevcut olmaması, b) hasarın WD Ürünü almadan
önce oluşması nedeniyle gerektiği gibi düzeltilememesi veya c) WD dışında bir
şahsa aitken hatalı kullanım, yanlış kurulum, değiştirme (etiketlerin çıkarılması
veya bozulması ve montaj çerçevesi de dahil dış kapakların açılması veya çıkarılması,
ürün sınırlı kullanıcı servis sağlanabilir ürünler listesinde olmadıkça ve söz konusu
değişiklik support.wdc.com adresinde bulunan uygulanabilir talimatlar kapsamında
olmadıkça), kaza veya yanlış kullanıma bağlı olması durumlarında iade edilen
hiçbir Ürün için sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde,
yegane ve ayrıcalıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD’nin
seçimine bağlı olarak Ürün'ün onarımını veya değiştirilmesini içerecektir. WD’nin
yukarıda belirtilen garantisi, onarılan veya değiştirilen Ürünler için, orijinal garantinin
kalan süresi boyunca veya onarılan veya değiştirilen Ürünün sevkiyat tarihinden
itibaren doksan (90) gün süresince geçerli olacaktır (hangi süre daha uzunsa).
EK - 140
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
Belirtilen sınırlı garanti WD’nin yegane garantisidir ve yalnızca yeni satılan ürünler
için geçerlidir. Burada yer alan çözümler a) ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir
amaca uygunluk için dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
açık, dolaylı veya kanuni tüm diğer çözüm ve garantilerin ve b) kaza ve risk sebebiyle
oluşan veya özel hasarlar veya mali kayıp, kar veya gider kaybı, satın alma sonucu
veya satın almaya bağlı olarak veya Ürünün performansından kaynaklanan (WD
bu tür hasarların oluşma ihtimaline karşı uyarılsa dahi) veri kaybı dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WD’nin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarının
yerine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı eyaletler kaza veya risk
sebebiyle oluşan hasarların dışarıda bırakılmasına veya bunlara kısıtlama getirilmesine
izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu
garanti size özel yasal haklar sağlar, aynı zamanda eyaletler arasında farklılık
gösteren başka haklarınız da olabilir.
GNU Genel Kamu Lisansı (“GPL”)
My Book World Edition'a eşlik eden üretici yazılımı GPL (“GPL Yazılımı”) altında
lisanslanan telif haklı üçüncü taraf yazılımları içerir. GPL'ye göre: 1) GPL Yazılımının
kaynak kodu support.wdc.com/download/gpl adresinden edinilebilir; 2) GPL
Yazılımını yeniden kullanabilir, yeniden dağıtabilir ve değiştirebilirsiniz; 3) Yalnızca
GPL Yazılımı için, yazılım, ilgili kanunun izin verdiği ölçüde satılabilirlik ve belirli
bir amaca uygunlukla ilgili dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla, açık veya dolaylı hiçbir garanti olmadan “olduğu gibi” sağlanır; ve
4) GPL'nin bir kopyası ekteki CD'de yer almaktadır, www.gnu.org, adresinden
edinilebilir ve support.wdc.com/download/gpl adresinde de bulunabilir.
EK - 141
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
WD Servis ve Desteği
Bu ürünün kurulumu veya normal kullanımı sırasında daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız, support.wdc.com adresinde ürün destek web sitemizi ziyaret edin ve
bilgi tabanımızda arama yapın.
•
•
•
•
•
•
•
•
Warranty Services (Garanti Servisleri) — Garanti bilgileri, garanti durumu,
uzatılmış garanti, ürün değişimi RMA durumu ve nakliyat ve paketleme bilgilerini
elde edin.
Downloads Library (Yükleme Kitaplığı) — Kurulum yazılımı ve sürücü yükleyin.
Technical Information (Teknik Bilgiler) — Ürün özelliklerine, teknik ipuçlarına
ve çevrimiçi foruma erişin.
Knowledge Base (Bilgi Tabanı) — Uzman bilgi tabanımızda Sık Sorulan
Sorular'da arama yapın.
Service Partners (Servis Ortakları) — Bölgenizdeki uygun WD onaylı servisi
ve desteği bulun.
Contact Support (Destekle İletişim) — Bir destek temsilcisiyle e-posta yoluyla
iletişim kurun.
Rebates (Geri ödemeler) — Geri ödeme başvurularının durumunu kontrol edin.
Localized Support (Yerelleşmiş Destek) — Çeşitli dillerde servis ve destek
bilgilerini görüntüleyin.
Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve
sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.
support.wdc.com
www.westerndigital.com
800.ASK.4WDC
800.832.4778
+800.6008.6008
+800.ASK.4WDEU
+31,880,0062100
Kuzey Amerika
Latin Amerika (İspanyolca)
Asya Pasifik
Avrupa (uygun durumlarda ücretsiz)
Avrupa, Orta Doğu, Afrika
Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Kaliforniya 92630 ABD
WD tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu bilinmektedir; ancak WD, ürünün kullanımı veya üçüncü
şahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya diğer haklarının ihlalinden dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez.
WD’nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya başka türlü hiçbir lisans verilmez. WD,
özellikleri önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Western Digital, WD, the WD logo, My Book, WD Caviar ve MioNet ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markalardır;
World Edition, Green ve WD Discovery ise Western Digital Technologies Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Burada
başka şirketlere ait markalar yer almış olabilir.
© 2008 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.
4779-705013-W00 Ara 2008
EK - 142
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
İndeks
A
D
açılan pencere mesaj uyarısı
kurulum 76
ağ 86
çalışma grubu kurulumu 89
LAN 86
servisler 88
ağ ayarlarını yapılandırma 87
Ağ depolama sistemi
kullanım 129
Ağ Depolama Yöneticisi 54
ağ sekmesi 86
araç çubuğu 62
depolama sekmesi 92
durum sekmesi 114
erişim 59
Mac 59
Windows kullanarak 59
gelişmiş mod 72
kullanıcılar sekmesi 108
kullanım 54
ortam sekmesi 105
özellikler 60
sistem sekmesi 73
temel mod 63
UI genel bakış 61
ağ modu 65
ağ servisi
etkinleştirme 89
ağ sürücüsü
eşleştirme 48
Avrupa, CE uyumluluğu 139
aygıt adı 64
depolama 92
birimler 94
B
bağlantı noktaları 8
başlarken 4
birim yönetme 94
birimler 94
C
çalışma grubu
oluştur 90
çalışma grubu menüsü 89
CE uyumluluğu 139
Çevresel uygunluk (Çin) 140
China RoHS 140
birim yönetme 94
RAID Yönet 95
birimler ve RAID yönetimi 94
disk yöneticisi 93
indirilenler 104, 105
hedef paylaşım kurulumu 104
parola değiştir 105
klasör paylaşımları 97
kota 101, 103
kotayı yönet 101
kullanıcılar 103
veribirimi kullanıcı kotası 103
usb paylaşımları 100
usb diski 100
Destek, WD 142
disk yöneticisi 93
donanım kurulumu
sistemi bağla 11
dosya paylaşım protokolleri 99
Downloader 119
erişim 119
komut simgeleri 121
kullanım 122
özellikler 120
UI genel bakış 120
Downloader ayarları
yapılandır 123
Downloader hedef paylaşımı
kurulum 104
Downloader parolası
değiştir 105
durum 114
günlükler
ayarlar 117
CIFS 116
FTP 116
sistem durumu 114
E
e-posta uyarıları
kurulum 75
etki alanı
belirle 90
F
FCC Sınıf B bilgileri 139
FTP
verilere erişim 118
İNDEKS – 143
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
FTP günlükleri 116
K
G
Kapasite ölçer 10
kapat 70
kapat/yeniden başlat 70
Kayıt, ürün 2
kısayol oluşturma 53
klasör paylaşım izinleri 111
klasör paylaşımları 97
Kopya Yöneticisi 124
erişim 124
kota
yapılandır 102
kullanıcı hesabı
ayrıcalık ata 112
değiştir 109
oluştur 66, 108
sil 109
kullanıcı kotası 103
değiştir 103
kullanıcılar
gruplar 110
klasör paylaşımları 111
usb paylaşımları 113
kullanıcılar sekmesi 108
Kurtarma düğmesi 133
kurulum öncesi gereklilikleri 6
G 10
Garanti 140
Garanti, sınırlı 140
genel kurulum 74
genel kurulum ayarları
yapılandır 74
giriş 3
GNU genel kamu lisansı 141
göstergeler 10
GPL yazılımı 141
grup hesabı
değiştir 111
oluştur 110
sil 111
grup hesapları
erişim hakları ata 112
güç düğmesi 9
Güncelleme, İşletim sistemi 3
günlük ayarları
yapılandır 117
günlükler
ayarlar 117
FTP 116
sistem 114
Güvenlik uyumluluğu 139
güvenlik yönergeleri 2
güvenlik yuvası 9
H
HDD bekleme
etkinleştir 84
hedef paylaşımı
kurulum 104
I
ICES/NMB-003 uyumluluğu 139
indirilen dosyalar menüsü 104
indirme görevi
oluştur 122
indirme kuyruğu
sıra değiştir 123
İşletim sistemi, güncelleme 3
iTunes sunucu servisi 106
etkinleştir 107
ses iletimi 45, 107
izinler
klasör paylaşımı 111
USB paylaşımı 113
L
LAN alt menüsü 86
LED denetimi
etkinleştir 85
LED göstergeleri 10
kapasite ölçer 10
M
Macintosh yazılım güncelleme 3
Media Server 106
N
NAS'a
yedekleme 126
O
ortam 105
iTunes 106
özellikler 4
bağlantı noktaları 8
güvenlik yuvası 9
sıfırlama düğmesi 8
İNDEKS – 144
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
P
paket içeriği 5
parola değiştir
downloader 105
paylaş
oluştur 68, 99
sil 69
verilere erişim 51
WD Discovery kullanımı
paylaşımlar 97
gözat 51
planlanmış indirmeler
oluşturma 119, 124
51
R
RAID seçenekleri 96
RAID seviyeleri 95
RAID Yönet 95
seçenekler 96
yapılandır 96
RAID yönetimi 94
RoHS 140
RSA anahtarı
oluştur 84
S
Servis alma 140
Servis paketleri 3
Servis, WD 140, 142
ses
iTunes ile iletim 45, 107
sistem 73
gelişmiş 82
genel kurulum 74
sistemi 80
üretici yazılımı güncelleme 78
uyarı kurulumu 75
uzaktan erişim 91
yapılandırma 80
yeniden başlat 85
yönetici parolası 77
sistem durumu 69, 114
sistem gereksinimleri 6
sistem görünümü 8
sistem günlükleri 114
sistem günlükleri kayıtları
olay türü 115
sistem durumları ya da hata 115
sistem olayları belirtimi 137
sistem turu 8
LED göstergeleri 10
sistem yapılandırma ayarları
kaydet 81
sistemi 81
sistemi 80
fabrika ayarlarına geri yükle 82
sıfırlama düğmesi 8
Sınırlı garanti 140
Sorun 133
sorun giderme 133
donanım tanılama testi 134
kontrol listesi 133
sistemi sıfırlama 133
sorunlar 134
ağa bağlanamıyor 134
çoklu bölümlerle USB'den yedekleme
LAN LED ışık yok 134
LED'ler yanmıyor 134
video yok 134
134
SSH
etkinleştir 83
SSL sertifikası
oluştur 84
T
tarih & saat 64
Twonky Ortam sunucusu 106
U
UL 139
Underwriters Laboratories Inc. 139
UPnP NAT Traversal
etkinleştirme 89
üretici yazılımı güncelleme 78
Ürün kaydı 2
USB Diski sekmesi 100
USB paylaşım izinleri 113
USB paylaşımı
erişim hakları ata 113
USB sabit sürücüsü
bağlama 124
bağlantısını kes 101
biçimlendirme 100
USB'ye
Yedekleme 125
Uygunluk, yasal 139
W
WD
desteği 142
servisi 142
WD Discovery
ağ paylaşımlarına gözat 51
İNDEKS – 145
MY BOOK WORLD EDITION
KULLANIM KILAVUZU
masaüstü kısayolu oluşturma 53
WD ShareSpace
kullanım
verilere erişim 51
Windows, güncelleme 3
Y
yapılandırma menüsü 80
Yasal uygunluk 139
Yazılım, GPL 141
yeniden başlat 70
yönetici oturum açma şifresi
değiştir 77
İNDEKS – 146

Benzer belgeler