ürün bilgisi yükseltme

Transkript

ürün bilgisi yükseltme
TU
ÜRÜN BİLGİSİ YÜKSELTME
Bu işlev, aygıtınızı en son ürün bilgisine yükseltmenizi sağlar. Yükseltme prosedürlerini başlatmadan önce bir USB
kablo ve en son ürün bilgisi paketini (DFU) hazırlamanız gerekir.
Son ürün bilgisini almak için lütfen http://support.sagemcom.com adresini ziyaret edin.
AYGITI BİLGİSAYARINIZA BAĞLAYIN
(1) Ürün bilgisi paketini (DFU) bilgisayarınıza kaydedin.
(2) Aygıtı bir USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.
(3) Aygıt üzerinde yer alan INFO düğmesine basın ve basılı tutun, aynı zamanda güç fişini takın.
(4) INFO düğmesini IP Radyo aygıtında “Download Mode” (Karşıdan Yükleme Modu) ve bilgisayarınızda
“Found New Hardware DFU/USB” (Yeni Donanım Bulundu DFU/USB) yazısı çıkıncaya kadar basılı
tutun.
SÜRÜCÜYÜ BİLGİSAYARINIZA YÜKLEYİN
Sürücünün bilgisayarınıza yüklenmesi ve ardından kalan prosedürlere devam etmeniz gerekmektedir.
Sürücü yüklenmiş ise bu bölümü atlayın ve Aygıtınızı Yükseltin bölümüne gidin.
Bilgisayarınızda “Found New Hardware DFU/USB” (Yeni Donanım Bulundu DFU/USB) yazısı çıktıktan
sonra, “Found New Hardware Wizard” (Yeni Donanım Bulma Sihirbazı) ekrana gelir.
(1) Ürünle birlikte verilen CD-ROM'u yerleştirin. CD-ROM'daki DFU klasörünü masaüstü veya sabit
diskinize kopyalayın.
(2) “Install from a list or specific location (Advanced)” (Listeden ya da belirli bir konumdan yükle
(Gelişmiş)) seçeneğini seçin ve ardından Next (İleri)'yi tıklatın.
Readme
RM50
TU
(3) “Search for the best driver in these locations” (Bu konumlarda en iyi sürücüyü ara) seçeneğini seçin
ancak “Search removable media (floppy, CD-ROM).” (Çıkarılabilir ortamda ara (disket, CD-ROM))
seçimini kaldırın.
(4) Browse (Gözat) düğmesini tıklatarak masaüstü veya sabit diske kaydettiğiniz sürücü klasörünü (DFU)
bulun ve ardından kurulumu başlatmak için Next (İleri)'yi tıklatın.
(5) Sihirbaz sizden sürücüyü isteyecektir. Browse (Gözat) düğmesini tıklatarak “DFU_Driver” adlı
sürücüyü bulun ve ardından kuruluma devam etmek için OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
(6) Kurulum tamamlandığında sihirbazı kapatmak için Finish (Son)'u tıklatın.
Readme
RM50
TU
AYGITINIZI YÜKSELTİN
Sürücü yüklendikten sonra artık aygıt yükseltme işlemini yapabilirsiniz.
(1) Ürün bilgisi paketinden Karşıdan Yükleme Aracını açın.
(2) Firmware Upgrade (Ürün Bilgisi Yükselt) seçeneğini seçin.
Not: Sürücü bulunamazsa bir uyarı mesajı çıkacaktır.
Not: Ürün bilgisi (.img1, .img2, .img3) aynı klasöre kaydedilmelidir.
(3) Ürün bilgisini bulmak için
simgesini tıklatın.
(4) Prosedürü başlatmak için
simgesini tıklatın.
Not: Yükseltme işlemi tamamlanıncaya kadar pencereyi kapatmayın.
Readme
RM50
TU
(5) Karşıdan yükleme işlemi tamamlandı penceresi açılacaktır. IP Radyo aygıtınızı yeniden başlatın.
Readme
RM50