powerpoınt 2010 - Çankırı Ticaret Borsası

Transkript

powerpoınt 2010 - Çankırı Ticaret Borsası
G E L E C E Ğ İ T A D I N
PROGRAM
5 Ekim 2013 :
Çankırı Ankara Transfer Ankara Hava Limanından
Duseldorf’a uçuş Konaklama Linders Hotel Dusseldorf
Airport
Seyahate Katılım Fiyatı:
Ġki kiĢilik odada KiĢi baĢı : 1280.- €
Tek kiĢlik oda farkı : 250.-€
Vize Ücreti : 60.- €
6 Ekim 2013:
Sabah Kahvaltıdan Sonra Anuga Fuarına Transfer,
Fuar sonrası otele transfer.
Konaklama Linders Hotel Dusseldorf Airport
Fiyatlara Dahil Olan Servisler:
 GidiĢ dönüĢ uçak Biletleri
 Linden Hotel Airport’ta 4 gece
Oda + Kahvaltı konaklama
 Hava Alanı Fuar ve ĠĢadamları
Derneği Transferleri
 Zorunlu seyahat Sigortası
 Fuar giriĢ biletleri
giriş
7 Ekim 2003 :
Sabah Kahvaltrıdan Sonra
İş adamları Derneğini
ziyaret ve Alman-Türk iş adamları ile toplantı, Karşılıklı
işbirliği görüşmeleri, Ziyaret sonrası otele transfer.
Konaklama Linders Hotel Dusseldorf Airport
POWERPOINT
2010
Fiyatlara Dahil Olmayan Servisler :
• Öğlen ve AkĢam yemekleri
• Yurt DıĢı ÇıkıĢ Harcı
• Vize ücretleri
• ġahsi Harcamalar
8 Ekim 2013 :
Sabah kahvaltıdan sonra Anuga Fuarına transfer, fuar
Ziyareti sonrası otele dönüş. Konaklama Linders Hotel
Dusseldorf Airport
SON MÜRACAAT TARĠHĠ :
23 AĞUSTOS 2013 saat: 18:00
9 Ekim 2013
Sabah kahvaltıdan sonra serbest zaman, havaalanına
transfer ve Ankara'ya uçuş ve sonrasında Çankırı’ya
tramsfer.,
Seyahatinizin KOSGEB ĠYĠG desteği kapsamına
alınabilmesi için, odamıza/borsamıza müracaatta
bulunulacaktır. BaĢvurunun kabul edilmesi halinde
KOSGEB üyesi katılımcılar katılım bedellerinin %60’ını
geri alabileceklerdir
Müracaat
Çankırı Ticaret Borsası
Çankırı Sanayi ve Ticaret Odası
Adres
Cumhuriyet Mah.
Kuyumcular Sokak
No:7 18100 Merkez
Çankırı TURKIYE
Telefon
(+90 376) 213 1053
Fax:
(+90 376) 212 8043
Proje koordinatörlüğü
BAKHUS Turizm San ve Tic. A.ġ
Adres
Kastamonu Yolu Üzeri
Süt Fabrikası KarĢısı
No:1 ÇANKIRI
Adres
Farabi sokak 31/4
Çankaya
ANKARA
Telefon
(+90 376) 213 8880
Telefon
(+90 312) 466 12 95
Fax:
(+90 376) 212 26 53
Genel Sekreterlik
Fax :
E-mail :
(+90 312 )466 15 25
[email protected]