Enstitümüzün 765.Toplantısında alınan kararlar

Yorumlar

Transkript

Enstitümüzün 765.Toplantısında alınan kararlar
08 Haziran 2016 /765
1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
KARAR SAYISI
:08/ 06 / 2016
:765
:11: 00
:19
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK’ın
başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları
almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR
1-Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK
2-Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
3- Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN
4- Prof. Dr. Osman YILDIZ
5-Yrd. Doç. Dr. Hatice BAYSAL
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
1- Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL
Karar 01: Tez Konusunun Belirlenmesi
Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin
tez konusu belirlemesi ile ilgili formları görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. Maddesi
gereğince, aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin tez konusu Anabilim Dalı
Başkanlıklarından geldiği şekliyle kabulüne;
Öğrenci No:
1230237509
1430201983
1430241024
1430232515
1430232546
1430209102
1430209103
Adı Soyadı:
Tuğba YILMAZ
Büşra KABAY
Volkan CAM
Melek KAYA
Begüm CEYLAN
Nilufar JAFAROVA
Günel İSGENDEROVA
Anabilim Dalı:
Özel Hukuk
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Sosyoloji
08 Haziran 2016 /765
2
Karar 02/a:Danışman Değişikliği
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, aşağıda
isimleri yazılı öğrencilerin karşısında belirtilen Öğretim Üyesinin yeni Danışmanı olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Öğrenci
No
1430214002
1450240502
1530202552
1040201314
1040201311
1230201372
1440201064
1440204507
1330204501
1240204004
1540201546
Adı Soyadı
Anabilim Dalı/Prog.
Eski
Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇİÇEK
Prof. Dr. Ömer EROĞLU
Yeni Danışmanı
Şerife AYGÜN
M.Müjgan
YÖRÜTEKİN
Ümit Furkan YOLAÇTI
Cengiz GÖK
Emre ERGÜN
Merve Rahime
KARAHAN
Merve Nur MERT
ŞENCAN
Elif AŞCI
Mustafa ÇADIRCI
Can DEVECİ
Elnur SARDAROV
Maliye
İktisat II. Öğretim Tezsiz YL
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZDAMAR
Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
İşletme
Yrd. Doç. Dr. Ertan BECEREN
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil
ÖZDAMAR
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
Tarih
Tarih
Tarih
İşletme
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
Yrd. Doç. Dr. Cabir DOĞAN
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ
Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ
Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ
Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
İktisat
İşletme
İşletme
İşletme
Yrd. Doç. Dr. Ceyda ŞATAF
Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI
Karar 02/b: İşletme Anabilim Dalı Danışman Değişikliği
İşletme
Anabilim
Dalı
Başkanlığının
03/06/2016
43530727.302.14.03/274 sayılı yazısı incelendi.
tarih
ve
Rektörlüğümüzce 2547 Sayılı Kanunun 140. maddesi uyarınca uzaklaştırma
kararı verilen İşletme Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU,
Doç.
Dr.
Orhan
ADIGÜZEL
ve
Doç.
Dr.
İrfan
ATEŞOĞLU’nun
yürüttüğü bütün danışmanlıkları 03/06/2016 tarihi itibariyle Anabilim Dalından geldiği
şekliyle yeni danışmanlıkların üzerine aktarılmasının uygunluğuna;
Karar 02/c: İşletme Anabilim Dalı Danışman Değişikliği
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 03/06/2016 tarih ve 43530727.302.14.03/274 sayılı
yazısı incelendi.
Üniversitemizden ayrılan İşletme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Münire
KARABEKİR’in üzerlerindeki bütün danışmanlıkları 03/06/2016 tarihi itibariyle Anabilim
Dalından geldiği şekliyle yeni danışmanlıkların üzerine aktarılmasının uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
3
Karar 03: Tez Konusu Değişikliği
Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin tez
konusu değişikliği ile ilgili formları görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, aşağıda
isimleri yazılı öğrencilerin yeni tez konusu Anabilim Dalı Başkanlıklarından geldiği şekliyle
kabulüne;
Öğrenci no
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Eski Tez Konusu
Yeni Tez Konusu
1440225007
Medine ER
ÇEKO
Güvenlik
İklimi,
Güvenlik
Performansı, İş Tatmini ve Örgütsel
Bağlılık İlişkisi: İmalat Sektöründe Bir
Uygulama
1440214002
Süleyman DİKMEN
Maliye
1130231008
Esra TÜTÜNCÜ
Arkeoloji
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyo-Psikolojisinin
Temel
Dinamikleri,
Mobilya Sektöründe Bir
Uygulama: Kayseri Örneği
Merkezi
Hükümet ve
Yerel
Yönetimlerde
Seçilmiş Organların Bütçe
Gözetim İşlevi
Lykia,Pamphylia
ve
Pisidia
Bölgelerinde
Roma Eyalet Sikkelerinin
Dolaşımı
Hesap Verebilirlik ve Mali Saydamlık
Açısından
Parlamentonun
Bütçe
Gözetim İşlevi
Erken ve Orta Roma İmparatorluk
Dönemi Psidia Pamphtlia ve Lykia
Bölgesi Sikke Sirkülasyonu
Karar 04/a: Fatma Gül OKTAY’ın Doktora Yeterlik Sınavı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Fatma
Gül OKTAY’ın doktora yeterlik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 27/05/2016
tarih ve 82 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Adı geçen öğrencinin 26/05/2016 tarihinde yapılan doktora yeterlik sınavı 2’den
başarılı olduğu yeterlik sınav tutanağından anlaşılmış olup, Enstitümüz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılında öğrencinin Tez Konusunu belirleyerek tez önerisini savunmasının
uygunluğuna;
Karar 04/b: Ali Kemal NURDOĞAN’ın Doktora Yeterlik Sınavı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ali
Kemal NURDOĞAN’ın doktora yeterlik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
27/05/2016 tarih ve 81 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Adı geçen öğrencinin 26/05/2016 tarihinde yapılan doktora yeterlik sınavı 1’den
başarılı olduğu yeterlik sınav tutanağından anlaşılmış olup, Enstitümüz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılında öğrencinin Tez Konusunu belirleyerek tez önerisini savunmasının
uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
4
Karar 05/a: Niran CANSEVER’in Tez İzleme Başarı Değerlendirmesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01/06/2016 tarih
ve 111 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1340203009 numaralı doktora
öğrencisi Niran CANSEVER’in 01/06/2016 tarihinde yapılan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Bahar yarıyılı Ocak-Haziran dönemi Tez İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince başarılı
olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/b: Sinan DEDELER’in Tez İzleme Başarı Değerlendirmesi
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarih ve 81
sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 1140206008 numaralı doktora öğrencisi
Sinan DEDELER’in 03/06/2016 tarihinde yapılan 2015-2016 Eğitim Öğretim Bahar
yarıyılı Ocak-Haziran dönemi Tez İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince başarılı olarak kabul
edilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/c: Mohammad Shakib ASİM’in Tez İzleme Başarı Değerlendirmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 145
sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 1340207016 numaralı doktora öğrencisi
Sinan DEDELER’in 07/06/2016 tarihinde yapılan 2015-2016 Eğitim Öğretim Bahar
yarıyılı Ocak-Haziran dönemi Tez İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince başarılı olarak kabul
edilmesinin uygunluğuna;
Karar 06/a: Mesude YÜKSEL’in 2. Danışman GörevlendirilmeTalebi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı Başkanlığının
27/05/2016 tarih ve 80 sayılı yazısı görüşüldü.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora
öğrencisi
1440225004 numaralı Mesude YÜKSEL’in tez çalışmasının niteliği itibariyle mevcut
danışmanının yeterli olduğu ve öğrencinin çalışma alanına hitap ettiği gerekçesiyle Prof.
Dr. Sedat MURAT’ın ikinci danışmanı olarak atanmasının uygun olmadığına;
08 Haziran 2016 /765
5
Karar 06/b: Thkra Sabar HUSSEİN’in 2. Danışman Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 07/06/2016 tarih ve 281 sayılı yazısı
görüşüldü.
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201880 numaralı Thkra
Sabar HUSSEİN’in ikinci danışmanı olarak Üniversitemiz İşletme Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil SENAL’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 07/a: Ahmet ÖZGÜN’ün Askerlik Sevk Tehir İptali
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet ÖZGÜN’ün Askerlik Sevk Tehir
İptali dilekçesi incelendi.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 1430201680 numaralı Ahmet
ÖZGÜN’ün askerlik nedeniyle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sevk
Tehir İptalinin uygunluğuna;
Karar 07/b: İlhami ŞAHİN’in Askerlik Sevk Tehir İptali
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi İlhami ŞAHİN’in Askerlik
Sevk Tehir İptali dilekçesi incelendi.
Enstitümüz Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 1530246037
numaralı İlhami ŞAHİN’in
askerlik nedeniyle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı bahar
yarıyılından itibaren Sevk Tehir İptalinin uygunluğuna;
Karar 08/a: Ahmet ANDAÇ’ın Tez İzleme Komitesi Değişikliği
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201082 numaralı Ahmet
ANDAÇ’ın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın bila tarih ve 271
sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. M. Zihni TUNCA
Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İF Halkla İlişkiler ve Tanıtım
08 Haziran 2016 /765
6
Karar 08/b: Bilal GÜNEŞ’in Tez İzleme Komitesi Değişikliği
Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi 0940204062 numaralı
Bilal
GÜNEŞ’in Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarih
ve 48 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ
Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ
Doç. Dr. Celal ERDÖNMEZ
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ FEF Tarih
SDÜ FEF Tarih
MAKÜ Eğitim Fak.
Karar 08/c: İbrahim GUNDAK’ın Tez İzleme Komitesi Değişikliği
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440201509 numaralı İbrahim
GUNDAK’ın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın bila tarih ve 270
sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Seher DERYA KULA
Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇETİN
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF İşletme
Akdeniz Üni. Ekonometri
Karar 08/d: Murat UĞURLU’nun Tez İzleme Komitesi Değişikliği
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201065 numaralı
Murat
UĞURLU’nun Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31/05/2016
tarih ve 265 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Prof. Dr. Abdullah EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gamze GÖÇMEN
YAĞCILAR
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF İşletme
Jüri Üyesi
SDÜ Bankacılık ve Finans
08 Haziran 2016 /765
7
Karar 08/e: Togay BAYRAM’ın Tez İzleme Komitesi Değişikliği
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440201040 numaralı
Togay
BAYRAM’ın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30/05/2016
tarih ve 263 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Gamze GÖÇMEN
YAĞCILAR
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Turan KOCABIYIK
KOMİTE JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Danışman
SDÜ İİBF Bankacılık ve Finans
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF Bankacılık ve Finans
Karar 08/f: Can DEVECİ’nin Tez İzleme Komitesi Değişikliği
Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240204004 numaralı
Can
DEVECİ’nin Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih
ve 53 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme
Komitesi değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK
Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Prof. Dr. Osman AKANDERE
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ FEF Tarih
SDÜ FEF Tarih
Necmettin Erbakan Üni. Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fak.
Karar 09/a: Merve PAÇACI’nın Tez İzleme Komitesi
İşletme
Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440201036 numaralı
Merve
PAÇACI’nın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31/05/2016 tarih
ve 264 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
08 Haziran 2016 /765
8
Karar 09/b: Osman DEĞER’in Tez İzleme Komitesi
İktisat Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1540202006 numaralı Osman DEĞER’in
Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26/05/2016 tarih ve 73 sayılı
yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZDAMAR
Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İktisat
SDÜ İİBF İktisat
SDÜ İİBF Bankacılık ve Finans
Karar 09/c: Mousa Mohammed Saleh ALQAFER’in Tez İzleme Komitesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440207508 numaralı
Mousa Mohammed Saleh ALQAFER’in Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 142 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Celalettin DİVLEKCİ
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
SDÜ İF İslam Tarihi ve Sanatları
Karar 09/d: Fatma TAŞ’ın Tez İzleme Komitesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1540232001 numaralı Fatma
TAŞ’ın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve
128 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Ömer L. ANTALYALI
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İF Halkla İlişkiler ve Tanıtım
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
SDÜ İİBF İşletme
08 Haziran 2016 /765
9
Karar 09/e: Oğuz Gökhan İNCE’nin Tez İzleme Komitesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440232008 numaralı Oğuz
Gökhan İNCE’nin Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01/06/2016
tarih ve 124 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY
Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
SDÜ İİBF İşletme
Karar 09/f: Hüseyin YAYLA’nın Tez İzleme Komitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340205006 numaralı
Hüseyin YAYLA’nın
Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
07/06/2016 tarih ve 99 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Vahit TANE
KOMİTE JÜRİSİ
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Veli UĞUR
Jüri Üyesi
Doç. Dr. Selami TURAN
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türk Dili
ve Edebiyatı
SDÜ FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Karar 10/a: Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ’ın Tez Savunma Jürisinin
Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430207001
numaralı Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ’ın tezi için tez savunma jürisinin
oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 12/07/2016 tarihinde saat 10:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Talat SAKALLI
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Prof. Dr. Veli ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İlahiyat Fak.
SDÜ İlahiyat Fak.
İstanbul Üni. İlahiyat Fak.
MAKÜ İlahiyat Fak.
SDÜ İlahiyat Fak.
08 Haziran 2016 /765
10
Karar 10/a-1: Prof. Dr. Zekeriya GÜLER’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430207001
numaralı
Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ’ın tez savunması jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. Zekeriya GÜLER’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında
jüri üyesi olarak katılmak üzere İstanbul
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya GÜLER’in 11-12-13 Temmuz 2016
tarihleri arasında
İstanbul’dan 3 (üç) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/a-2: Prof. Dr. Veli ATMACA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430207001
numaralı
Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ’ın tez savunması jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. Veli ATMACA’nın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli ATMACA’nın 12 Temmuz 2016
tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 10/b: Mehmet Levent ERDAŞ’ın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201055 numaralı Mehmet
Levent ERDAŞ’ın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 01/07/2016 tarihinde saat 09:30’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Prof. Dr. Abdullah EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gamze G.
YAĞCILAR
Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Tayfun YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Harun SULAK
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF Bankacılık ve Finans
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Akdeniz Üni. Ekonometri
MAKÜ İİBF İşletme
MAKÜ Muhasebe ve Finansal
Yönetim
SDÜ İİBF Ekonometri
Yedek Jüri Üyesi
08 Haziran 2016 /765
11
Karar 10/b-1: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR’ün Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201055 numaralı Mehmet Levent
ERDAŞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR’ün
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR’ün 01 Temmuz 2016 tarihinde Antalya’dan 1 (bir) gün
yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/b-2: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201055 numaralı Mehmet Levent
ERDAŞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in 01 Temmuz 2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/b-3: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Tayfun
YILMAZ’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201055 numaralı Mehmet Levent
ERDAŞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Tayfun YILMAZ’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayfun YILMAZ’ın 01 Temmuz 2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
12
Karar 10/c: Muhammed KALE’nin Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme
Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201866 numaralı
Muhammed KALE’nin tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 17/06/2016 tarihinde saat 13:30’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA
Prof. Dr. Nurhan PAPATYA
Yrd. Doç. Dr. Osman TUĞAY
Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad
TÜFEKCİ
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF İşletme
SDÜ İİBF İşletme
MAKÜ İİBF İşletme
MAKÜ İİBF İşletme
SDÜ ETOY Konaklama ve
İşletmeciliği
Karar 10/c-1: Yrd. Doç. Dr. Osman TUĞAY’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201866 numaralı
Muhammed KALE’nin tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Osman
TUĞAY’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 17 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman TUĞAY’ın
17 Haziran 2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/c-2: Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201866 numaralı
Muhammed KALE’nin tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Kürşat
ÖZDAŞLI’nın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 17 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI’nın 17 Haziran 2016 tarihinde Burdur’dan
1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
13
Karar 10/d: Ghada EWAİDA’nın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207295
numaralı Ghada EWAİDA’nın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim
Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 22/06/2016 tarihinde saat 11:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Doç. Dr. Hasan SOYUPEK
Prof. Dr. Nejdet GÜRKAN
Yrd. Doç. Dr. Masoud GOMAA
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri FANİ
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Yedek Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
MAKÜ İF Temel İslam Bilimleri
Afyon Kocatepe Üni. İF Temel İslam
Bilimleri
SDÜ İF Felsefe ve Din Bilimleri
Karar 10/d-1: Yrd. Doç. Dr. Masoud GOMAA’nın
Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207295
numaralı Ghada EWAİDA’nın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Masoud GOMAA’nın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 22 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Masoud GOMAA’nın
22 Haziran 2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/d-2: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri FANİ’nin
Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207295
numaralı Ghada EWAİDA’nın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Eyüp Sabri FANİ’nin yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 22 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında
jüri üyesi olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri FANİ’nin 22 Haziran 2016 tarihinde
Afyon’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
14
Karar 10/e: Wıldan Mohammed Anwer ALYAQQBI’nın Tez Savunma Jürisinin
Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207632
numaralı Wıldan Mohammed Anwer ALYAQQBI’nın tezi için tez savunma jürisinin
oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 23/06/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Doç. Dr. Hasan SOYUPEK
Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Celalettin
DİVLEKCİ
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
MAKÜ İlahiyat Fak.
Afyon Kocatepe Üni. İlahiyat Fak.
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
Karar 10/e-1: Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA’nın
Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207632
numaralı Wıldan Mohammed Anwer ALYAQQBI’nın tez savunması jürisinde
görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 23 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA’nın
23 Haziran 2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 10/e-2: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK’in
Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330207632
numaralı Wıldan Mohammed Anwer ALYAQQBI’nın tez savunması jürisinde
görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 23 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında
jüri üyesi olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK’in
23 Haziran 2016 tarihinde
Afyon’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
15
Karar 11/a: Doç. Dr. Kadir PEPE’nin Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığının 01/06/2016 tarih ve 73953490/300-44 sayılı
yazısı incelendi.
Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Abdullah Yavuz AKINCI’nın
21.06.2016 tarihinde yapılacak olan Tez Önerisine katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir PEPE’nin 21/06/2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 11/b: Doç. Dr. Celal ERDÖNMEZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığının 03/06/2016 tarih ve 73953490/300-49 sayılı
yazısı incelendi.
Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Bilal GÜNEŞ’in 15.06.2016
tarihinde yapılacak olan Tez İzleme Komitesine katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal ERDÖNMEZ’in 15/06/2016 tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 11/c: Prof. Dr. Durmuş ACAR’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 06/06/2016 tarih ve 302.14.01/280 sayılı
yazısı incelendi.
Enstitümüz İşletme
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mükrime ÖKSÜZ
DEMİRGUBUZ’un 09.06.2016 tarihinde yapılacak olan Tez Önerisine katılmak üzere
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş ACAR’ın 09/06/2016
tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 11/d:
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 06/06/2016 tarih ve 302.14.01/280 sayılı
yazısı incelendi.
Enstitümüz İşletme
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mükrime ÖKSÜZ
DEMİRGUBUZ’un 09.06.2016 tarihinde yapılacak olan Tez Önerisine katılmak üzere
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin
09/06/2016 tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
16
Karar 11/e:
Prof. Dr. Osman AKANDERE’nin Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığının 08/06/2016 tarih ve 73953490/300-55 sayılı
yazısı incelendi.
Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Can DEVECİ’nin 28.06.2016
tarihinde yapılacak olan Tez İzleme Komitesine katılmak üzere Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman
AKANDERE’nin 28/06/2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 11/f: İlknur HAYDAROĞLU’nun BAP Kapsamında Görevlendirilmesi Hk
Enstitümüz Coğrafya Anabilim Dalı 1430223025 numaralı yüksek lisans öğrencisi
İlknur HAYDAROĞLU’nun
4591-YL1-16 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi
projesinden karşılanmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen yerde ve günlerde yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Adı Soyadı
İlknur HAYDAROĞLU
Görevlendirilen yer
Antalya-Mardin
Görevlendirme Tarihi
11 Temmuz-09Ağustos
2016
Gün
30
Karar 12:Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması
Aşağıda adı-soyadı yazılı Enstitümüz Araştırma Görevlilerinin, 2547 Sayılı Yüksek
Öğretim Kanununun 50/d maddesi gereğince görev sürelerinin bitiş tarihinden itibaren
bir (1) yıl uzatılarak yeniden atanmalarının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına teklifte
bulunulmasına;
Sicil No:
Adı ve Soyadı
06567
06569
Aslı VERGİLİ
Fatih KARS
Göreve Başlama
Tarihi
27/07/2015
27/07/2015
Görev Süresinin Süre Uzatımı
Bitiş Tarihi
27/07/2016
1(BİR)YIL
27/07/2016
1(BİR)YIL
Karar 13/a: Mezuniyet Kararı
Enstitümüz Anabilim Dalı Lisansüstü programında kayıtlı aşağıda ismi yazılı
öğrencinin ders yükü tamamlayıp, dönem projesi başarılı bulunduğu Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31.maddesi gereğince 08/06/2016
tarihi itibari ile mezuniyetlerine;
Öğrenci no
Adı Soyadı
Anabilim Dalı/Prog
1450242042
Davut ZAT
İktisat Uzaktan
Tezsiz YL
Danışmanı
Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Ayşe DURGUN
KAYGISIZ
Dönem
Projesi
Konusu
Değişimi
-
08 Haziran 2016 /765
17
Karar 13/b: Hamdiye Deniz YILDIRIM’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Hamdiye Deniz YILDIRIM’ın tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
06.05.2016 tarih ve 79sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Halil Altay GÖDE
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine ve tez Konusunun “Emine Işınsu’nun Romanlarında Dini-Tasavvufi
Unsurlar” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/c: Serkan EKMEKÇİ’nin Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Serkan EKMEKÇİ’nin tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.04.2016
tarih ve 54 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
“Benlik Saygısı ve Dindarlık İlişkisi: Denizli Örneği ” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 13/d: Emine KESKİN’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Emine
KESKİN’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve 28
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’ndan “Beş
Faktör Kişilik Özellikleri ve Cam Tavan Engeli Arasındaki İlişkiler: Antalya Kundu
Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama ” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
08 Haziran 2016 /765
18
Karar 13/e: Melike Sultan ÇİÇEKLER’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Melike Sultan ÇİÇEKLER’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
16.05.2016 tarih ve 51 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şule OKUROĞLU ÖZÜN
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
“The Idea of Lacanıan Mother In Maya Angelou’s Two Autobıographıes: I Know
Why The Caged Bırd Sıngs And Mom&Me&Mom ” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 13/f: Asma Asaad Thamer THAMER’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Asma Asaad Thamer THAMER’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
06.05.2016 tarih ve 47 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Hüseyinaga RZAYEV
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine ve tez Konusunun “Pragmatics of the Category of Defineteness and
Indefineteness in English (İngilizce’de Belirlilik ve Belirsizlik Kategorisinin
Pragmatiği)” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/g: Alaaddin Attar DEBGİCİ’nin Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Alaaddin Attar DEBGİCİ’nin tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
15.04.2016 tarih ve 53 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine ve tez Konusunun “Depresyon ile Dindarlığın Bazı Tezahürleri
Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Denizli Örneği ” olarak değiştirilmesinin
uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
19
Karar 13/h: Yonca ALTINDAL’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Sosyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Yonca ALTINDAL’ın tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.05.2016 tarih ve 59 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL
Danışmanlığında tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan “Türkiye’de
Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliğinin Gelişiminin İncelenmesi: Batı Akdeniz
Bölgesi-Güney Ege Bölgesi Karşılaştırması” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında “DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 13/ı: Mustafa Şaban MERDİN’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Mustafa Şaban MERDİN’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
11.04.2016 tarih ve 57 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Halil Altay GÖDE Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan “Doğu Antalya
Yöresindeki Belli Yerlere Bağlı Ziyaret ve Adak Yerleri Üzerine Bir İnceleme” tezi
ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine;
Karar 13/i: Evren GÖKÇE’nin Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Evren GÖKÇE’nin tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.04.2016 tarih ve 29 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
Danışmanlığında tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Tarih Anabilim Dalı’ndan “XIX. Yüzyılın İlk
Yarısında Isparta(İdari, Demografik ve Ekonomik Yapı)” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine;
08 Haziran 2016 /765
20
Karar 13/j: Tahsin Taner BAŞPINAR’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Tahsin Taner BAŞPINAR’ın tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2016 tarih ve 205 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Yusuf DEMİR Danışmanlığında
tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından , Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle
İŞLETME Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “DOKTORA”
derecesi ile mezuniyetine ve tez Konusunun “Sivil Toplum Kuruluşlarında Üye-Örgüt-Çevre
Eklemlenme Sorunları ve Çözümlerine İlişkin İzmir İş Adamları Dernekleri: Üzerinde Bir
Araştırma” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/k: Ayten İŞLER’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayten İŞLER’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2016 tarih ve 209 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından ,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez Konusunun “Giyim
Ürünlerinin Satın Alınmasında Kişilik Renklerinin Etkisi ” olarak değiştirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 13/l: Harun ÇELİK’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Harun ÇELİK’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.05.2016 tarih ve 213 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez
Konusunun “Türkiye’de Genç Girişimciliğin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri”
olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
21
Karar 13/m: Ali Adnan NAJI’nın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ali Adnan NAJI’nın
tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.05.2016 tarih ve 221 sayılı yazısı
ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez
Konusunun “Mobil Reklam Mesajları: Isparta İlinde Tüketiciler Üzerinde Bir
Uygulama” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/n: Ali TOPRAK’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ali TOPRAK’ın tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2016 tarih ve 196 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez
Konusunun “Gül Ürünleri Üreten İşletmelerde Birleşik Mamül Maliyetlerinin
Belirlenmesi TMS2 ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Karşılaştırılması” olarak
değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/o: Gözde CEVHER’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek
lisans öğrencisi Gözde CEVHER’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
26.04.2016 tarih ve 56 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı’ndan “Aktif ve Pasif İstihdam Politikaları Bağlamında İŞKUR’un
Faaliyetlerinin Tanınabilirliği: Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” tezi ile 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
08 Haziran 2016 /765
22
Karar 13/ö: Mehmet DUMLUPINAR’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek
lisans öğrencisi Mehmet DUMLUPINAR’ın tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 25.04.2016 tarih ve 55 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS”
derecesi ile mezuniyetine ve tez Konusunun “İş Görenlerin İş Güvencesizliği Algısı İle
Örgütsel Güven Düzeyleri ve Bağlanma Modelleri Arasındaki İlişkilerin Etkisi:
Isparta Özel Öğretim Sektöründe Bir Araştırma” olarak değiştirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 13/p: Furkan TÜZEL’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek
lisans öğrencisi Furkan TÜZEL’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
10.05.2016 tarih ve 64 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Kenan ÖREN Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’ndan
“Türkiye’de Gençlerin İstihdam Sorunu: Isparta İli Örneği” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 13/r: Hande EREN’în Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Hande EREN’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2016 tarih ve 181 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından ,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez Konusunun “Promethee,
Moora ve Copras Yöntemleri ile Oran Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir
Uygulama” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
23
Karar 13/s: Alaadin SALEH’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Alaadin SALEH’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.05.2016 tarih
ve 109 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali BULUT Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından ,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez
Konusunun “FUHFETU’L-ENAM FİL-VAKFİ ALE’L-HEMLİ LİHAMZATE VE HİŞAM
ADLI ESERİN TANITIMI VE TAHKİKİ” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/ş: Muhlis KÖRPE’nin Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Muhlis
KÖRPE’nin tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2016 tarih ve 101
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine ve tez Konusunun “İZMİRLİ İSMAİL HAKKI DÜŞÜNCESİNDE GAZZALİCERİDE-İ İLMİYE BAĞLAMINDA” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/t: Osman DEMİREL’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Osman
DEMİREL’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2016 tarih ve 102
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 08.06.2016 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
“Mu’tezili, Eş’ari ve Maturidi Ekollarinde Lütuf Anlayışı” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
08 Haziran 2016 /765
24
Karar 13/u: Medine ŞEN’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Medine ŞEN’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2016 tarih ve
85 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Adnan KOŞUM Danışmanlığında
tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu anlaşıldığından ,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca
08.06.2016 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve tez
Konusunun “HZ. ÖMER’İN EBÜ HANİFE’NİN FIKHINA ETKİSİ” olarak değiştirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 14/a: Celal DOĞAN’ın Kayıt Silme Talebi
Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans öğrencisi 1550234563 numaralı
Celal DOĞAN’ın 31.05.2016 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince
öğrencinin kaydının kendi isteği üzerine silinmesinin uygunluğuna;
Karar 14/b: Rukiye UYSAL’ın Kayıt Silme Talebi
Sosyoloji Anabilim Dalı
yüksek lisans
UYSAL’ın 06.06.2016 tarihli dilekçesi görüşüldü.
öğrencisi 1430209101
numaralı
Rukiye
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince
öğrencinin kaydının kendi isteği üzerine silinmesinin uygunluğuna;
Karar 15: Husseın Abdulameer Talal TALAL’ın Tez Savunmasına Düzeltme Süresi
Verilmesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Husseın
Abdulameer Talal TALAL’ın
tez savunması ve sözlü sınav tutanağı ile ilgili
01/06/2016 tarih ve 88679315-300/91 sayılı yazısı ile eki incelendi.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereğince
27/05/2016 Cuma günü yapılan yüksek lisans tez savunmasında düzeltme verilen
öğrencinin 27/05/2016 tarihinden itibaren tezine 3 (üç ay) düzeltme süresi
verilmesinin uygunluğuna;
08 Haziran 2016 /765
25
Karar 16/a: Şükrü BAŞDEĞİRMEN’in Mazeret Sınavı
Enstitümüz Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans öğrencisi 1550235505
numaralı Şükrü BAŞDEĞİRMEN’in dilekçesi incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Adı geçen öğrencinin 30 Mayıs -02 Haziran
2016 tarihleri arasında yurtdışında görevli olması sebebiyle bütünleme sınavına
katılmasının uygunluğu ile gereği için Anabilim Dalı Başkanlığına bilgi verilmesine;
Karar 16/b: Armağan KUTLU’nun Final Mazeret Sınavına giriş talebi hk.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Armağan
KUTLU’nun dilekçesi incelendi.
Adı geçen öğrencinin dilekçesindeki beyanıyla 04-23 Haziran 2016 tarihleri arasında
İstirahat Raporlu olması sebebiyle öğrencinin aşağıda belirttiği derslerden bütünleme sınavına
katılmasının uygunluğuna, gereği için Anabilim dalına bilgi verilmesine,
Öğrenci No:
Adı Soyadı
Programı
Mazeret Sınavına Gireceği Ders Adı
1530225067
Armağan KUTLU
Tezli Yüksek Lisans
02CEK5108 Gelir Dağılım Politikaları
02CEK5106 Toplu İş Hukukunun
Güncel Sorunları
02CEK5114 İnsan Gücü Planlaması ve
Eğitimi
Karar 17: Rukiye ÇELİK’in Tez Savunma Tarihinin Değiştirilmesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora 1240238514 numaralı Rukiye ÇELİK’in
Danışmanı Prof. Dr. Ramazan ERDEM’in dilekçesine ve Anabilim dalının 07.06.2016
tarih ve 127 sayılı yazısı ile tez savunma tarihinin ertelenmesine ilişkin teklif
değerlendirildi.
İlgili Öğrencinin Tez savunma tarihinin 16/06/2016 Saat 10:00’da Aynı jüri ile
savunmaya alınmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
SINAV JÜRİSİ
Danışman
Jüri Üyesi
Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DİZDAR
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZER
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ
Jüri Üyesi
Yedek Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer L.
ANTALYALI
Yedek Jüri Üyesi
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
SDÜ İİBF İktisadi ve İdari Bilimleri
İktisat
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
İstanbul Üni. Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
MAKÜ İİBF Sağlık Yönetimi
Ondokuz Mayıs Üni. Samsun Sağlık
Yüksekokulu
SDÜ İF Halkla İlişkiler ve Tanıtım
08 Haziran 2016 /765
26
Karar 17/1: Yrd. Doç. Dr. Yavuz DİZDAR’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240238514 numaralı
Rukiye ÇELİK’in tez savunma jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Yavuz
DİZDAR’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 08.06.2016 tarihinde yapılacak olan doktora tez
savunmasının 16.06.2016 tarihine ertelenmesi nedeni ile tez savunmasında asil jüri üyesi
olarak katılmak üzere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz
DİZDAR’ın 15-16-17/06/2016 tarihleri arasında İstanbul’dan 3 (üç) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 17/2: Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZER’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240238514 numaralı
Rukiye ÇELİK’in tez savunma jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZER’in
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 08.06.2016 tarihinde yapılacak olan doktora tez
savunmasının 16.06.2016 tarihine ertelenmesi nedeni ile tez savunmasında asil jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Özlem ÖZER’in 16/06/2016 tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 17/3: Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240238514 numaralı
Rukiye ÇELİK’in tez savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 08.06.2016 tarihinde yapılacak olan doktora tez
savunmasının 16.06.2016 tarihine ertelenmesi nedeni ile tez savunmasında yedek jüri üyesi
olarak katılmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif
DİKMETAŞ’ın 15-16-17/06/2016 tarihleri arasında Samsun’dan 3 (üç) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 18: Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU’nun Ders Telafisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali
DULUPÇU’nun 08-09/06/2016 tarihleri arasında görevlendirmesi olması nedeniyle
aşağıda belirtilen derslerin karşısındaki tarihlerde telafi etmesinin uygunluğuna ;
Dersin adı
Danışmanlık(3)
Danışmanlık(2)
Ders Tarihi
08/06/2016
09/06/2016
Ders Telafi Tarihi
11/06/2016
12/06/2016
08 Haziran 2016 /765
27
Karar 19: ÖYP Araştırma Görevlisi Kevser SEZER KORUCU’nun Eğitim Süresinin
Eklenmesi ilişkin Talebi
2013-2014 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılında Enstitümüz Sağlık Yönetimi Anabilim
Dalında yüksek lisans eğitimi yapakta iken Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık
Yüksekokuluna ÖYP Statüsüyle atanan ve 29 Şubat 2016 tarihinde 2547 Sayılı Kanunun
35. Maddesiyle Yüksek lisans eğitimini devam etmek üzere enstitümüze görevlendirilen
Kevser SEZER KORUCU’nun 6/10/2014-10/04/2015 tarihleri arasında dil eğitimi için
görevlendirilmiş olması ve ilgilinin talebi üzerine; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına
İlişkin Usul ve Esaslar 10.maddesi 1.ci bendinde “ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim
süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim
süreleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları uyarınca ÖYP kapsamına
alınan araştırma görevlilerinin yabancı dil puanlarının 65'in altında olması nedeniyle
yabancı dil eğitimi almaları durumunda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
belirlenen azami öğrenim sürelerine 6 ay eklenir.” hükmü gereğince yüksek lisans
eğitim süresine 6 aylık ek süre verilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına bilgi
verilmesine;
Oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Muharrem
GÜRKAYNAK
Enstitü Müdür
Doç. Dr. Hasan Tevfik
MARULCU
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Osman YILDIZ
Üye
Yrd. Doç. Dr.Hatice BAYSAL
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
İZİNLİ
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL
ÜYE
Emine DİKMEN
Enstitü Sekreteri
Raportör

Benzer belgeler

sdü. sağlık bilimleri enstitüsü yönetim kurulu kararları toplantı tarihi

sdü. sağlık bilimleri enstitüsü yönetim kurulu kararları toplantı tarihi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya GÜLER’in 11-12-13 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul’dan 3 (üç) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;...

Detaylı