Gelecek burada şekillenir. - BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Transkript

Gelecek burada şekillenir. - BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
DERSLER
Bülent Ecevit Üniversitesi, geleceğin liderlerini ve girişimcilerini yetiştirmektedir. Eğitim felsefemize uygun olarak,
mükemmel ve dürüst işletmeciler yetiştirmekteyiz.
Bölümümüzde örgün ve ikinci öğretim programları mevcut olup, ikinci öğretim programında dersler tamamıyla Türkçe yürütülmektedir.
ZORUNLU DERSLER
• Şirketler Muhasebesi
• Maliyet Muhasebesi
• İşletme Yönetimi
• Financial Mathematics
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Marketing Management
• Corporate Finance
• International Business
• Yöneylem Araştırması
• Türk Vergi Sistemi
• Üretim Yönetimi
• Proje Değerlendirme
• Pazarlama Araştırması
• Araştırma Yöntem ve
Teknikleri
• Auditing
• Logistic Management
SEÇMELİ DERSLER
• Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
• Endüstri İlişkileri
• Finansal Kurumlar
• Tüketici Davranışları
• Yönetim Ekonomisi
• Ürün ve Marka Yönetimi
• Statistical Analyses
• Servislerin Pazarlaması
• Finansal Piyasaların Analizi ve
Karar Verme Teknikleri
• Zaman Serileri Analizi
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Değişim Mühendisliği
• Portföy Yönetimi
• e-Pazarlama
• Portfolio Management
• Uluslararası Finansman
• Uluslararası Pazarlama
• Toplam Kalite Yönetimi
• Kantitatif Karar Verme Teknikleri
• Girişimcilik ve Rekabet
• Proje Yönetimi
ANABİLİM DALLARI
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
Bölümde, dört adet anabilim dalı mevcuttur. Bunlar: Yönetim ve
Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Pazarlama ve Sayısal
Yöntemler Anabilim dallarıdır.
Eğitim öğretim hizmetleri, 5 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim
Görevlisive 7 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir.
ÖĞRETİM ÜYESİ
MAİL ADRESİ
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
[email protected]
Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK [email protected]
Doç. Dr. Yasemin KÖSE [email protected]
Doç. Dr. Halime TEMEL [email protected]
Doç. Dr. Ramazan AKSOY [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Sinan YILMAZ [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ümit BAŞARAN [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA
[email protected]
Öğr. Grv. Akif EMİROĞLU [email protected]
Öğr. Grv. Sibel BUZKAN [email protected]
Dr. Halime GÖKTAŞ KULUALP [email protected]
Arş. Grv. Murat GENÇ [email protected]
Arş. Grv. Nurdan ÇOLAK [email protected]
Arş. Grv. Selim ERTAN [email protected]
Arş. Grv. Gizem TOKMAK [email protected]
Arş. Grv. Cansu AKSU [email protected]
Gelecek
burada şekillenir.
İKTISADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
67100 İncivez/ZONGULDAK
Tel:0 (372) 2574010- 1687 Fax: 0 (372) 2574057
İŞLETME BÖLÜMÜ
TANITIM
Bölümümüzeğitim-öğretimini BEÜ FarabiKampüsü’nde
bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında sürdürmektedir. Söz konusu binada eğitimler amfi tipi dersliklerde
gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerimiz öğretim elemanları ile içiçe bulunmakta
olup, öğretim elemanlarına her zaman ulaşılabilir bir yapı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz kampüs içerisinde yeralan 2200
m2’lik kullanımalanına sahip olan ve eğitim öğretim döneminde 24 saat açık olan kütüphaneden yararlanabilmektedir.
İşletme Bölümü, Normal Öğretim Programı ve İkinci Öğretim Programı olmak üzere iki program dahilinde eğitim hizmetiveren bir bölümdür. 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Normal Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler 1 yıl süre ile
yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Örgün Öğretim :
Puan Türü
:TM-1
Kontenjan :103
İkinci Öğretim :
Puan Türü
:TM-1
Kontenjan :103
YANDAL VE ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölümümüz normal öğretim öğrencilerinin İktisat
programlarında yan dal ve çift anadal yapma imkanı
bulunmaktadır.
EĞİTİM AMAÇLARIMIZ
İşletme bölümü, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik,
yasal ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar verme becerilerine sahip potansiyel yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda bölüm de stratejik yönetim, pazarlama, sayısal yöntem uygulamaları, muhasebe ve finansman
gibi temel işletmecilik derslerine ağırlık verilmektedir.
Ayrıca, bölümden elde ettikleri teorik ve pratik bilgiler neticesinde öğrencilerin mezun olduktan sonra, krizortamlarında
etkin karar verebilme ve stratejik planlama yapabilme kabiliyeti kazandırılarak profesyonel ve özel yaşamlarını etkin bir
şekilde idame ettirme düzeyine getirilmesi hedeflenmektedir.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Yurtdışında eğitim,eşsiz bir deneyimdir. Bölümümüzde
akademik başarıya sahip olanları Mevlana ve Erasmus +
programlarıyla bir veya daha fazla dönemlerini yurt dışında
geçirebilmektedir. Bölümümüzün çok sayıda yurtdışı üniversite
ile değişim anlaşması bulunmaktadır. Erasmus+ anlaşmasına
sahip olduğumuz üniversiteler ve ülkeleri aşağıda verilmiştir.
•College Of Nyíregyháza(Macaristan)
•College of Dunaújváros(Macaristan)
•Radom Academy of Economics (Polonya)
•Danubius University of Galati (Romanya)
LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI
İşletme bölümü, akademik kariyerine devam etmek isteyen
öğrencilerimiz için lisansüstü program seçenekleri bakımından
çok sayıda fırsat sunmaktadır.
İşletme Anabilim Dalının tezli ve tezsiz yüksek lisans,
Pazarlama ve Satış Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans ve İşletme Anabilim Dalı
Doktora programlarımız bulunmaktadır.
Tüm bu akademik kariyer olanaklarının yanında işletme
bölümü, İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
programına öğrenci kabul etmektedir.
KARİYER VE İŞ İMKANLARI
İşletme Bölümü mezunları, gerek devlet ve gerekse
özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olmaktadırlar.
Mezunlarımız, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye
Bakanlığı gibi kurumlarda Müfettiş ve Hesap Uzmanı gibi
ünvanlar alabilmektedirler.
Bunun yanı sıra bankacılık, sigorta, sağlık, otomotiv, bilgi
teknolojileri, danışmanlık, gıda, turizm gibi sektörlerde yer
alan ulusal ve uluslararası şirketlerde finans uzmanı, bankacı,
mali müşavir, yatırım analisti, insan kaynakları uzmanı,
denetçi, danışman, müfettiş ve orta ve üst kademe yöneticisi
gibi bir çok pozisyonda görev yapabilmektedirler.
İletişimde bulunulan mezunlarımız arasında
akademisyen, finans uzmanı, mali müşavir, banka takım
lideri bulunduğu gibi kendi işinin patronu olan girişimcilerde
yer almaktadır.
ÖĞRENCİ KULÜBÜ
Bölümde, öğrenci kulübü olarak, “İşletme Kulübü”
faaliyet göstermektedir. İşletme Kulübü, 232 üyeye sahip bir
öğrenci topluluğudur.
Kulübün genel amacı, bölümden elde edilen teorik
bilgilerin pratikte ne şekilde işlendiğini kavramak için
işletmeleri şehir içi ve şehir dışı teknik geziler kapsamında
ziyaret etmektir. Ayrıca kulüp kapsamında kamu ve özel
sektörden profesyoneller ve bölümün ilgili öğretim üyeleri
tarafından dönem içinde belirli sürelerle konuşmacıların
uzmanlık alanları olan konular hakkında seminerler
verilmekte ve bu alanlardaki iş imkanları, işe başvuru ve işe
kabul şartları ilgili kişiler tarafından değerlendirilmektedir.
Böylece mezun adayı öğrencilerin, hem akademik çevreden
hem de iş çevresinden iletişime geçebilecekleri kartvizitler
elde etmeleri sağlanmaktadır.

Benzer belgeler