Günlük B Bülten

Transkript

Günlük B Bülten
 Günlük B
Bülten
20 Ocak 2013
BIST: Son ikki haftalık periyottta sıkışık bir teknik
k görüntü içinde o
olan endekste geççen haftanın gene
elinde
kabaca %4’llük bir değer kayb
bı yaşanmıştır.Öze
ellikle döviz cephe
esinde yaşanan yyukarı yönlü fiyatla
amalar
endeksin ha
aftanın son iki gün
nünde net bir satış
şla karşılaşmasına
a yol açmıştır.Tekknik açıdan aylık
hareketli orta
alama ve 7 aylık d
düşen band dirençlerini kıramayan endekste 65,400 altındaki geri
çekilmelerde
e 64,900 ve 64,35
50 , 66,000 üzerindeki olası tepki ha
areketlerinde ise 6
66,600 takip seviy
yeleri
olarak izlene
ebilir.
Varlık
Kapanış Günlük
Va
arlık
Kap
panış Günlük
BIST-3
30
80,0
026
-1.99%
€/$
$*
1..3538
-0.02%
BIST-1
100
65,6
635
-1.81%
€/T
TL*
3..0305
-0.20%
S&P 500
5
1,8
839
-0.39%
$/T
TL*
2..2384
-0.23%
S&P 500(Future)*
5
1,8
834
-0.03%
Alttın ($/ons)*
1257
0.22%
Küresel Piy
yasalar: Çin 4. Çe
eyrek GSMH büyü
ümesi %7.7 olmuşştur ve 3. Çeyrektteki %7.8’lik büyüm
menin
altında kalm
mıştır. Ekonomik büyümedeki yavaş
şlamayla birlikte uzzakdoğu piyasala
arı satıcılı bir seyir
izlemiştir. AB
BD piyasaları, Ma
artin Luther King günü
g
dolayısıyla kapalı olacaktır.
DAX
9,7
743
0.26%
Brrent Petrol*
106
-0.13%
Emtialar: A
Asya’da Hindistan ve Çin’in öncülüğ
ğünde artan fizikii talep işaretlerinin desteğiyle, 1260 dolar
ile yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesin
ne çıktı.Teknik aççıdan orta ve kıssa vade de düşüş
ş trend
metalde 1260 dire
encinin aşılması h
halinde 1276 seviiyesine doğru yülselişler
direncini tesst eden değerli m
görülebilir.O
Olası düşüşlerde isse ilk ciddi destek 1245 seviyesinde
e bulunuyor. Euro/Dolar:: Teknik açıdan kıısa vade yükseliş trend desteğinin (1,3600) kırılmasıı sonrası sert şekilde
düşen parite
ede 1,3500 seviye
esi güçlü destek konumunda.
Makro ve Ş
Şirket Haberle
eri
 Indesit yöne
etim kurulu, potan
nsiyel teklifleri değ
ğerlendirmek üzerre 27 Ocak’ta topla
anıyor. Gazete
haberine göre, Arcelik de ada
aylar arasında.
 Enerji ve Ta
abii Kaynaklar Bakkanı, Şubat ayında
a doğalgaza zam yapılmayacağını belirtti...
 Rekabet Kurulu (RK) Tüpraş’a <TUPRS TI> 41
12 milyon TL para
a cezası verdi (Birr miktar olumsuz)
Yurtdışı Piyas
salar
Future)*
DAX(F
9,7
750
0.25%
NIKKE
EI 225*
15,6
642
-0.59%
AB
BD 10 Yıllık
Tü
ürkiye 10 Yıllık
1
10.20
2.79
BOVE
ESPA
49,1
182
-1.04%
AB
BD 2 Yıllık
0.29
*Saat 9:00 daki değerleri
Ekon
nomik Takvim
Tarih
17.01
Veri
nketi
TCMB Beklenti An
21.01
PPK faiz kararı içiin toplanacak. Karar saat
14:00’da açıklana
acak.
27.01
Reel Kesim Güve
en Endeksi ve Kapas
site
Kullanım Oranı Ocak ayı.
28.01
üketici güven endeks
sini
TUİK Aralık ayı tü
açıklayacak.
31.01
Dış ticaret denges
si - Aralik 2013
Öncekii
-$7.15ml
Beklenti
Piyasa
a Mesajı
20 Ocak 2013
Makro Ve
e Şirket Hab
berleri
Indesit y
yönetim kurulu, potansiyel tekliifleri değerlendirrmek üzere 27 O
Ocak’ta
toplanıyo
or. Gazete haberrine göre, Arcelik
k de adaylar aras
sında.
Rekabet Kurulu (RK) Tüpraş’a <TUPR
RS TI> 412 milyo
on TL para cezas
sı verdi (Bir
ar olumsuz)
mikta
Italyan II S
Sole 24 Ore gaze
etesinin haberine göre,
g
Arçelik’in ya
anısıra Çinli Haierr, İsveçli
Electroluxx, ABD’li Whirlpo
ool’ün potansiyel adaylar olduğu söyleniyor. Ayrıcca Çinli
Global Miidea ve Alman Bo
osch’un da yarışa
a katılması söz ko
onusu olabilir. Te
ekliflerin
değerlend
dirilmesinin, yaz aylarını bulması be
ekleniyor.
Rekab
bet Kurulu (RK) Tüpraş’a
T
yaptığı inceleme sonucund
da 412 milyon TL para cezası
verdi. Hatırlanacağı üz
zere RK Tüpraş ve
v Opet’in hakim pozisyonunu kötü
üye kullanıp
nmadığına dair inc
celeme başlatmışttı.
kullan
Analist Y
Yorumu: Şu aşşamada,
kanaatind
deyiz.
Arcelik
k’in bu satınalm
maya iştahlı olmayacağı
yacağını
Enerji ve Tabii Kaynaklarr Bakanı, Şubat ayında doğalgazza zam yapılmay
belirtti...
Bakanı, artan ma
aliyetlere rağmen Şubat ayında do
oğalgaza
Enerji ve Tabii Kaynaklar B
zam yapılmayacağını belirttti.
Mart ayı sonunda yapılacak yerel seçimleri
s
göz önü
üne alarak, Şubatt ayında
Yorum: M
doğalgaza
a bir zam beklem
memekteydik. Fakat, Lira’nın USD
D’ye karşı değer kaybını
düşündüğ
ğümüzde enerji fiyyatlarında artışın kaçınılmaz olduğ
ğunu düşünüyoruzz. Enerji
fiyatlarına
a Nisan ayında %1
12.5 oranında zam
m yapılmasını bekkliyoruz
Geçm
mişteki örneklere baktığımızda RK
K kararları gene
el itibariyle Danış
ştay’a itiraz
ediliyo
or ve sürec yakla
aşık 1-3 yıl arasın
nda sonuçlanıyorr. Tüpraş şayet ka
ararın tebliğ
edilme
esinden sonra 30
0 iş günü içinde cezaya ilişkin öd
deme yaparsa ce
ezadan 25%
oranın
nda indirim alıyorr. Bu indirim Tüp
praş için 103 mily
yon TL’ ye denk geliyor. Biz
şirketin bu erken ödeme
ö
yolunu tercih
t
edeceğini düşünürek tah
hminlerimize
k tahminlerimizi 17% oranında azaltarak 1.7
yansıttıyoruz. Bu çerçevede 2014 net kar
milyarr TL’den 1.4 mily
yar TL’ye düşürüy
yoruz. 2014 net kar tahminimizin 833 milyon
TL’si ertelenmiş vergi gelirinden kayna
aklanmatadır. Şirk
ket hisseleri 201
14T e göre
x FD/FAVÖK (be
enzer şirketlere
e göre 64% priimli) ve 7.3 F//K (benzer
10.2x
şirkettlere göre 30% iskontolu) çarp
panlarında işlem
m görmektedir. Hisse için
“TUT” önerimizi koru
urken 47.7/hisse
e hedef değerim
mizi 16 %yukarı potansiyel
or.
taşıyo
Şirketle konuya ilişkin
n görüşlerini alm
mak üzere iletişim
m halinde olacağ
ğız. Cezanın
e üzerinde biir miktar olum
msuz etki
büyüklüğü düşünüldüğünde hisse
abileceğini düşü
ünmekteyiz.
yarata
Piyasa
a Mesajı
20 Ocak 2013
Dün Yapılan Net Alıım Satımlarr
17/01/2014 N
Nette En Fazla Alım
m Yapan Aracı Kurrumlar
A
Aracı Kurum
17/01/20
014 Nette En Fazla
a Satış Yapan Arac
cı Kurumlar
Alım
Sattım
Ne
et
MERRILL LYNC
CH
155,60
06,526
43,558
8,500
112,04
48,026
GARANTI YAT.
185,25
56,564
148,12
26,857
TERA MENKUL
L
86,189
9,742
BIZIM MENKUL
L
Alım
Satım
Net
DEUTSC
CHE SEC
29,352,287
68,113,934
-3
38,761,647
37,129,707
YAPI KR
REDI YAT.
215,772,425
243,823,299
-2
28,050,874
69,601,434
16,588,308
CREDIT SUISSE MENKUL
36,530,832
64,574,779
-2
28,043,947
28,487
7,587
17,424
4,825
11,062,762
TEB YAT
TIRIM
109,674,173
137,096,386
-2
27,422,213
AK YATIRIM
103,310,889
95,838
8,402
7,472
2,487
BGC PARTNERS MENKUL
L
13,218,060
33,264,635
-2
20,046,575
VAKIF YAT.
18,223
3,162
11,459
9,989
6,763
3,173
RENAISS
SANCE CAPITAL MENKUL
M
38,241,206
58,076,330
-1
19,835,124
ECZACIBASI M
MEN.
14,318
8,333
8,693
3,348
5,624
4,985
HSBC YA
ATIRIM
84,543,126
102,522,469
-1
17,979,343
OYAK YATIRIM
M
39,436
6,291
34,706
6,548
4,729
9,743
FINANS YAT.
78,279,043
92,550,929
-1
14,271,886
HALK YATIRIM
M
54,222
2,856
49,567
7,768
4,655
5,088
YATIRIM
M FINANSMAN
76,262,509
90,297,556
-1
14,035,047
UNLU MENKUL
L DEGERLER
4,130
0,262
7,178
4,123
3,084
BURGAN
N YATIRIM MENKU
UL
51,136,785
59,141,629
-8,004,844
67
66
65
64
63
62
61
01/02/2013
17/01/2013
02/05/2013
20/02/2013
03/08/2013
27/03/2013
04/12/2013
05/01/2013
17/05/2013
06/05/2013
21/06/2013
07/05/2013
19/07/2013
08/06/2013
/ /
22/08/2013
09/11/2013
26/09/2013
10/11/2013
25/10/2013
11/08/2013
22/11/2013
12/06/2013
20/12/2013
01/03/2014
17/01/2014
60
Yabancı Takas Oranı
Aracı Kuru
um
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.

Benzer belgeler

Piyasa a Mesajı

Piyasa a Mesajı arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere...

Detaylı

Küresel piyasalara teknik bakış Küresel piyasalara

Küresel piyasalara teknik bakış Küresel piyasalara arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere...

Detaylı

Günlük Bülten

Günlük Bülten arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere...

Detaylı

Günlük Bülten

Günlük Bülten arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere...

Detaylı

4 Eylül 2012 Ata Yatırım Günlük Bülten Ata Yatırım Günlük Bülten 4

4 Eylül 2012 Ata Yatırım Günlük Bülten Ata Yatırım Günlük Bülten 4 Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmet...

Detaylı

AtaOnline_Günlük_Bülten Olumsuz ayrışmadaki fark kapanabilir

AtaOnline_Günlük_Bülten Olumsuz ayrışmadaki fark kapanabilir Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmet...

Detaylı

Günlük Bülten

Günlük Bülten arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere...

Detaylı

AtaOnline_Günlük_Bülten BIST: Endeks geçtiğimiz hafta cuma

AtaOnline_Günlük_Bülten BIST: Endeks geçtiğimiz hafta cuma Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmet...

Detaylı

foreks günlük bülten

foreks günlük bülten Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr

Detaylı