cf ROTEX

Transkript

cf ROTEX
Kablo ve boru geçişleri
AÇIK DENİZ GÜÇ UYGULAMALARI İÇİN
ROXTEC HAKKINDA
■ Çoklu kablo ve boru geçişleri temininde dünya lideri
■ 1990 yılında İsveç’te kurulmuştur
■ Multidiameter™ ürünü buluş sahibidir ■ 70’ten fazla ülkede yerel destek
■ ISO 9001/14001 ve EN 13980’e göre belgelendirilmiştir
■ 250’den fazla ürün sertifikası ve güvenlik belgesi
Komple bir yalıtım
çözümü ile standartlaşın
Roxtec, açık deniz güç endüstrisi için kablo girişi yalıtımı,
kablo yönetimi ve titreşim söndürme çözümleri temin etmektedir. Bizim yalıtıcılarımız ile standartlaşmak, etkili tasarım,
çabuk montaj ve belgelendirilmiş koruma anlamına gelir.
TYPE APPROVED
Güç üretimi, aktarımı ve dağıtımı
uygulamalarıyla uğraşan tüm
sektör çalışanları için, açık deniz
trafo merkezlerinde, converter
istasyonlarında ve diğer ünitelerde
kullanabilecekleri özel tanımlı tek
tip bir yalıtım çözümünün olması
hakikaten değerli ve önemlidir.
Böylece tasarımdan bakım
aşamasına kadar tüm işlemleri
basitleştiren, zaman ve para
tasarrufu sağlayan bir çözüme
kavuşulmuş olur.
Düşük sahip olma maliyeti
Roxtec yalıtıcıları işletme
güvenirliliği sağlar ve güvenli bir
şebeke bağlantısı temin eder.
Yalıtıcılar donanımı suya, yangına,
gaza, toza ve elektromanyetik
bozulmaya karşı olduğu kadar
titreşimlerden korumak için
belgelendirilmiştir – kablo ömrünü
uzatmanıza yardımcı olmak
için- Arızaları önleyin ve maliyet
verimliliğini de en yükseğe çıkarın!
Esnek çözümler
Yalıtıcılarımız her boyutta kablo
için ayarlanabilir ve çabuk monte
edilir. Kablo kapasitesi aynı delik
içinde çok sayıda kabloyu kabul
eder. Pabuç veya konnektör
bulunan kablolar çerçeve
deliklerinden geçirilebilir.
“Hava penceresinden”
yararlanmak
Bakım veya sisteme ilave yapma
zamanı geldiğinde, servis ekipleri
sahada ne beklemeleri gerektiğini
tam olarak bilir: Esneklik. Kablo
girişlerini açabilir, yeni kablolar
ilave edebilir veya değişiklikler
yapabilir ve sonra geçişi tekrar
yalıtabilir. Üstelik bu iş, “hava
penceresi” her ne zaman oluşursa,
herhangi bir yedek parçaya ihtiyaç
olmaksızın hızla yapılabilir.
Maliyet tasarrufu sağlayan
tasarım hizmetleri
Özgün ihtiyaçlarınıza optimum
çözümleri bulmanıza yardımcı
oluruz - veya üstün çözümler
üreten size özel çözümler
geliştirmek için uzmanlığımızdan
yararlanırız. İster ücretsiz tasarım
hizmetlerimizi isterseniz tasarım
yazılımımızı kullanın, Roxtec
tasarım sürenizi azaltır ve projenize
güvenlik, verimlilik ve esneklik
kazandırır.
Uygulamada Roxtec
Açık deniz güç tesislerinde insanları
ve hassas donanımı korumak için
Roxtec’in kullanıldığı uygulamalardan bazılarını inceleyin.
Vinçlerdeki
geçişler:
Roxtec R
yalıtıcı, kabloları
titreşimden
korur ve vinç
donanımını araç
üzerinde sabitler.
Transformatör:
Transformatörlere
giden ağır yüksek
voltaj kabloları
için, açılabilir
paslanmaz çelik
plakalara sahip
Roxtec yuvarlak
yalıtıcıları.
Yangın koruması:
Tek kablo veya
boru geçiş
uygulamaları için
Roxtec yuvarlak
yalıtıcılar, yangına
dayanıklılık
gereklilikleri
bakımından
test edilmiş ve
belgelendirilmiştir.
Gemi bölmelerindeki geçişler:
Roxtec çokkablolu geçişler,
çeşitli boyutlarda
çok geniş bir yelpazedeki kablolar
ve borular için
çözüm sağlar.
Helikopter pisti:
Roxtec yalıtıcılar
güçlükler içeren
açık deniz
projelerinde çevre
koruması sağlar.
Şalt tesisi bölgesi:
Roxtec RS ve
R, güvertelerin
içinden geçen
kabloların
yalıtılmasını
kolaylaştırır.
Bağlantı kutuları
ve kontrol
kabinleri: IP67
ve NEMA 4 belgelerine sahip olan
Roxtec CF32,
açılan bir tek
küçük delikte 32
adede kadar kablo
yalıtır.
Konteynerler:
Yüksek kablo
yoğunluklu
uygulamalar için
olan Roxtec ürünleri geleneksel
kablo rakorlarına
karşı hacim
kazandırıcı bir
alternatiftir.
Askı kapak:
Esnek Roxtec
S çerçeve ile
donatılmış
olan bu kapak
mükemmel bir
korozyon önleme
çözümüdür.
Gemi bölmelerindeki ve
duvarlardaki Roxtec geçişleri
Roxtec sistemleri, kablolar, borular ve boru sistemleri için
güvenli ve belgelendirilmiş geçiş sağlamak üzere, çok çeşitli
gemi bölmelerinde ve duvar geçişlerinde kullanılmaktadır.
Projenizde çok sayıda kablonun ve borunun bir gemi
bölmesinden veya duvardan geçmesi gerekiyorsa ve yapının
bazı sınıflandırmaları karşılaması gerekli ise; Roxtec sizin
tek kaynaktan sağlanan çözümünüz olur. Kablo ve boru
geçiş sistemleri planlama ve tasarımı basitleştirir, montaj işini
hızlandırır ve maliyet verimliliğine sahip bakım ve iyileştirme
işleri için dâhili yedek kapasite sağlar.
Cıvatalı Roxtec SF çerçeve
Test edilmiş ve
belgelendirilmiştir
Gemi bölmeleri veya duvar
montajları için en yaygın gereklilikler listede verilmiştir ancak projenizde ilave güvenlik sertifikaları
gerekli olduğu takdirde yerel
Roxtec temsilcinize danışın.
■ Yangın sınıflandırması
■ Patlama yükü koruması
■ Tehlikeli yerler
■ Su sızdırmaz
■ Toz sızdırmaz
Manşon içinde Roxtec RS yalıtıcı
Gemi bölmesi ve duvar
türleri
Roxtec, gemi bölmesi veya
duvar türlerinin çoğu için
standart çözümlere sahiptir.
Projenizde anahtar teslimi bir
çözüm sağlamak üzere yerel
Roxtec temsilcinizden gemi
bölmesi veya duvar kit
çözümlerimiz hakkında bilgi
isteyin.
■ Prefabrike/yalıtımlı
■ Oluklu metal
■ Çelik
Kaynaklanan Roxtec S çerçeve
Kablo, boru ve boru sistemi
Gemi bölmesine veya duvara
nüfuz etmesi gereken unsurların
çoğunu Roxtec ile yalıtabilirsiniz.
Bunlar arasında çelik tel zırhlı
kablolar (SWA), örgülü kablolar,
boru tesisatları, kodüvi ve boru
sistemleri de bulunmaktadır.
■ Güç kablosu
■ Enstrümantasyon ve kontrol kabloları
■ Hazır sonlandırılmış kablolar
■ Yangın sınıflandırmasına sahip kablolar
■ Proses ve iletim boru tesisatları
■ Kondüitler ve boru sistemleri
■ Baralar
Prefabrike bir gemi bölmesine veya
duvara cıvatalanan Roxtec GHM
çerçeve ve GE genişletme çerçevesi
A. GHM çerçeve
B. Conta
C. GE genişletme çerçevesi
C
■ Roxtec çerçeveleri çok çeşitli tipte yapılara cıvatalanabilir veya
kaynaklanabilir.
■
A
B
Taleplerinizi karşılamak üzere,
gerekli tüm bileşenler ile konfigürasyonu önceden yapılmış
kitler mevcuttur. Roxtec
temsilcinizden daha fazla bilgi isteyin.
Güvenlik sınıflandırmalarını elde
etmek için aşağıdaki Roxtec
bileşenleri kullanılmalıdır:
RM modülleri
Çerçeve
Tavsiye edilen gemi bölmesi ve duvar montaj aletleri
■ Uygun bir mekanik sıkıştırmaya yardımcı olmak üzere ön-sıkıştırma kaması veya büyük asentrik alet
■ Sabitleme plakalarını ve kabloları tutmaya yardımcı olmak için sabitleme plakası kıskaçları
Kama
Yağlayıcı
Sabitleme plakası
Güvertelerde ve zeminlerdeki
Roxtec geçişleri
Çok sayıda kablo ve boru için modüler esaslı çözümlerimiz
geleneksel kablo rakorlarına göre daha az mekân gerektirir
ve genişletme ve bakım için diğer tüm yalıtım yöntemlerine
kıyasla daha fazla esneklik sağlar. Kontrol merkezleri ve çok
sayıda kablonun ve/veya borunun güvertelerden veya zeminlerden giriş yaptığı diğer birimler için gelişmiş mühendislik
çözümleri temin ederiz.
Cıvatalanan manşon içinde R-çerçeve
Test edilmiş ve
belgelendirilmiştir
Roxtec ile 250´den fazla
ürün belgesinin kapsamında
olursunuz. Güverte veya zemin
montajları için en yaygın gereklilikler burada listelenmiştir.
Projenizde ilave güvenlik
sertifikaları gerekli olduğu takdirde bizim ile temas edin.
■ Yangın sınıflandırması,
jet-yangın dâhil
■ Patlama yükü koruması
■ tehlikeli ortamlar
■ su sızdırmaz
■ toz geçirmez
Kaynaklanan Roxtec S çerçeve
Güverteler ve zemin
türleri
Projenizin güverte ve zemin
girişlerinin konstrüksiyon ve
koruma ihtiyaçlarına uygun
Roxtec çözümlerimiz mevcuttur.
En yaygın güverte ve zemin
uygulamaları arasında şunlar
bulunmaktadır:
■
■
■
Çelik (modüler veya prefabrik birimler)
Yükseltilmiş döşeme (veri ve iletişim merkezleri)
Muhafaza odaları (proses binaları)
Kaynaklanan Roxtec S çerçeve
Boru, kablo ve boru sistemi
Güverte veya zemin nüfuzlarının çoğu
Roxtec çözümleri ile yalıtılabilir. Bunlar
arasında Teck kablolar ve diğer oluklu
metal-kaplama (MC) kablolar, çelik tel
zırhlı kablolar (SWA), örgülü kablolar
da bulunmaktadır. Diğer örnekler
arasında unlar vardır:
■ Güç kabloları
■ Enstrümantasyon ve kontrol kabloları
■ Hazır sonlandırılmış kablolar
■ Yangın sınıflandırmasına sahip kablolar
■ Proses ve iletim boru tesisatları
■ Kondüviler ve boru sistemleri
■ Baralar
Çelik sac bir güvertedeki veya
zemindeki Roxtec S çerçeve
■ Roxtec çerçeveleri çok çeşitli
tipte yapılara cıvatalanabilir,
kaynaklanabilir veya içine gömülebilir.
Çerçeveler güvertenin veya zeminin
hem alt hem de üst tarafından
takılabilir.
■ İlave çalışma hacmi sağlamak ve
kablo bükülme yarıçapına olanak
sağlamak amacı ile Roxtec zemin
girişleri için genişletmeler (çökeltme
kasaları) mevcuttur.
Güvenlik sınıflandırmalarını elde
etmek için aşağıdaki Roxtec
bileşenleri kullanılmalıdır:
RM modülleri
Çerçeve
Tavsiye edilen güverte ve zemine montaj aletleri
■ Uygun bir mekanik sıkıştırmaya yardımcı olmak üzere
ön-sıkıştırma kaması veya büyük asentrik alet
■ Sabitleme plakalarını ve kabloları tutmaya yardımcı olmak için
sabitleme plakası kelepçeleri
Kama
Yağlayıcı
Sabitleme plakası
Kabinlerdeki ve muhafazalardaki
Roxtec geçişleri
Kontrol kabinleri, bağlantı kutuları ve diğer elektrikli enstrümantasyon muhafazaları için Roxtec çoklu-kablo rakorları kullanın.
Roxtec çözümleri çoğunlukla yüksek kablo yoğunluğuna izin
vererek kendilerini amorti eder. Çünkü bu durum tasarımcılara
kabinlerin boyunu ve ağırlığını azaltma olanağı verir. Esnek
Roxtec çözümleri son dakika değişikliklerine hazır olduklarından
süreyi ve işçiliği de azaltır. Kabinlerinize kolayca yeni kablolar
ekleyebilir veya kabinlerinizdeki kabloları değiştirebilirsiniz.
Roxtec CF 32 ve 8 çerçeve
Test edilmiş ve
belgelendirilmiştir
Rotex kablo yalıtıcılarının en
yaygın uygulamaları arasında
aşağıdaki yerel ve uluslararası
sınıflandırmaları gerektiren
muhafazalar da bulunmaktadır:
■
■
■
■
NEMA 4, 4X, 12, 13
IP 67
Tehlikeli yerler
EMC – ES (elektromanyetik
perdeleme) ve PE (potansiyel
eşitlemesi)
Roxtec ComSeal™
Yaygın uygulamalar
Roxtec, paslanmaz çelik,
metal, plastik ve kompozit
muhafazalardaki donanımı
sabitler, yalıtır ve korur. En
yaygın uygulamaların bazıları
şunlardır:
■ Elektrikli ısıtıcı kablo
kabinleri
■ Güvenlik cihazlı sistemler
■ Yangın ve gaz algılama
donanımı kabinleri
■ Kontrol kabinleri
■ İletişim donanımı
muhafazaları
Roxtec GHM çerçeve
Kablo türleri
Roxtec, güç, kontrol ve
enstrümantasyon kabloları için
kablo rakoru çözümleri temin
etmektedir. Bazı örnekler:
■
■
■
■
■
■
■
■
Tava kabloları
zırhlı kablolar
Fiber optik kablolar
Çelik tel zırhlı (SWA) ve
örgülü kablolar
Hazır sonlandırılmış
konnektörler
LV kablolar
MV kablolar
Kontrol kabloları
Bir elektrik veya kontrol
kabinindeki Roxtec CF 32 çerçeve
■ Roxtec kabin çözümlerinin alan
verimliliği ve küçük tasarımı sayesinde
kabinin boyutu da küçültülebilir.
■ Daha çok kablo, daha az kabin:
kesilerek açılan bir tek delik içinde
32 taneye kadar kablo yalıtın (16.5
mm’ye kadar; 0.65 inç) Nikel kaplama
aluminyum olarak mevcuttur.
Güvenlik sınıflandırmalarını elde etmek için
aşağıdaki Roxtec bileşenleri kullanılmalıdır:
Çerçeve
CM modülleri
Yağlayıcı
Tamamen küçük çerçeve yelpazesi
için yerel Roxtec temsilcinize danışın.
Tavsiye edilen kabin (CF) montaj aletleri
■ Küçük ön-sıkıştırma kaması veya küçük asentrik alet
Yuvarlak deliklerin etkin
şekilde yalıtılması
Tek kablolar veya borular için olduğu kadar çok sayıda kablo
ve boru nüfuzu için de Roxtec yuvarlak geçişleri mevcuttur.
Çözümlerimiz kolayca monte edilir ve çeşitli uygulamalar ve
malzemeler için geliştirilmiştir. Yalıtıcılarımızı plastik borular,
metal borular ve kablo boruları için kullanabilirsiniz. Yuvarlak
çerçevelerimiz, şalt donanımına giden yüksek voltaj kabloları
da dâhil olmak üzere en büyük kabloları bile kavrar.
Roxtec yuvarlak geçişler gerçekten
esnektir. Bunlar güçlük içeren çok
çeşitli ortamlarda kullanılmak için
geliştirilmiş ve yangın, gaz ve su
gibi yaygın tehlikelere karşı koruma
sağlamak için tasarlanmıştır.
Çerçeveler, ayarlanabilir yalıtma
modülleri ve bütünleştirilmiş
sıkıştırma birimlerinden oluşan
yuvarlak yalıtım çözümleri temin
ediyoruz. Duvar, zemin, güverte
ve geminin diğer bölmelerine
döşenecek çok sayıda kablo ve
borunun geçişi şekilde yalıtılması
için bunlar idealdir.
Her kabloya veya boruya uyar
yuvarlak yalıtıcılar temin ediyoruz
ki bunlardaki ayarlanabilirlik
özelliği, yalıtıcıların kauçuk
gövdesi ile bütünleşmiştir. Tüm
Roxtec geçişleri, Multidiameter™
özelliğine (sökülebilir tabakalara
sahip kauçuk modüllere) sahiptir.
Tek kablo veya borular için de
3 folyo kablolar için Roxtec R200 yalıtıcılar
Yaygın uygulamalar
■ Transformatörlere ve şalt
donanımına giden HV kablolar
■ Sprinkler sistemleri
■ Hidrolik ve pnömatik hatlar
■ Su ikmal ve atık su hatları
■ Kablolar – güç , kontrol ve
enstrümantasyon
Güç kabloları için Roxtec RS yuvarlak yalıtıcıları
Roxtec paslanmaz çelik
askı kapak
Hafif Roxtec askı kapak –özel boyutlarda temin edilir,
konfigürasyona temelinde ihtiyaca göre üretilir ve esnek
Roxtec yalıtıcılar ile donatılır – açık deniz projelerinde
tuzlu, aşındırıcı ortamlara karşı mükemmel koruma sağlar.
Güç kabloları ve fiber optik için kare delikli
askı kapak
Roxtec askı kapak, aşındırıcı tuzlu
hava ve sürekli sıçrayan tuzlu su
gibi sert açık deniz koşullarına
karşı donanımı korur. Su ve hava
sızdırmaz kapak, güç ve fiber optik
kabloları sabitleyen askı kapağın
üzerine yerleştirilmiştir.
Tasarımcılar için sorun yok
Yalıcılar sızdırmazlık ve güvenli
kablo yönetimi sağlar. Bunlar
tasarımı, mühendisliği ve montajı
kolaylaştırır , zaman kazandırır
ve proje giderlerini en aza indirir.
Roxtec temsilcileri sahada size
yardımcı olabilir; ayarlanabilen veya
sabit çaplı modüller ile standart
çözümler bulmanıza yardımcı olur.
Yuvarlak delikler için askı kapak
Taşıyıcı kablo için özel H yalıtıcı
Şalt donanımı için kablo
girişi çözümleri
Roxtec, açık deniz trafo merkezlerindeki ve diğer birimlerdeki
konektörlü büyük ve sert kabloların yalıtımı ve yönetimi için
açılabilir çözümler geliştirmiştir. Çözümler, HV ve MV kabloların
montajını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. İsterseniz
yuvarlak RS yalıtıcıları veya açılabilir çelik plakaları isterseniz de
ihtiyaca göre yapılmış H çerçeve çözümleri kullanabilirsiniz.
Şalt donanımına giden kablolar için Roxtec
RS yalıtıcılar
132 kV salt için özel üretim H yalıtıcı
Büyük kablolar için özel Roxtec H çerçeve
çözümler
HV ve MV kablolar pek çok
durumda standart Roxtec yuvarlak
yalıtıcılar ile yalıtılabilir. Daha
zor durumlarda, Roxtec RS
yalıtıcılar bulunan açılabilir yalıtım
çözümlerini kullanarak veya
özel Roxtec H çerçeve çözümler
üreterek riski azaltabilir, montajı
kolaylaştırabilir, zaman kazanabilir
ve gelecekteki maliyetlerden
sakınabilirsiniz. Hazır
sonlandırılmış kablolar delikten
geçirilir ve ardından, açılabilir
plakalar monte edilerek yalıtıcılar
kabloların çevresine adapte edilir.
kauçuktan yapılır. Böylece
kablolar titreşim yüzünden hasar
görmekten korunur ve kabloların
ve ilgili bileşenlerin ömrü uzar.
Tasarım hizmetleri
Hizmet ömrünün uzaması
Roxtec yalıtım malzemeleri
Gelecek için hazır
Trafo merkezinin ve güç üretim
birimlerinin tahmini ömür
süresi dikkate alındığında,
standartlaşmak, maliyet
verimliliği sağlar. Donanımda
bir çok eklemeler yapılacaktır.
Gelecekteki ihtiyaçlar ve beklenen
ilave kablolar için tasarımcılar
kablo konfigürasyonları çizmek
yerine delikleri çizebilir ve
sökülebilir katmanları bulunan
modüller kullanabilir.
Birçok açık deniz trafo merkezi
özgün bir tasarım ile kurulur.
Kablo yalıtımı ile ilgili olarak
tasarım sürecinde size yardımcı
olabiliriz. Ayrıca tasarımda
esneklik sağlamak ve montajı
kolaylaştırmak üzere tesisleriniz
için ısmarlama ürünler tasarlayıp
üretebiliriz.
Transformatörler için
yalıtım çözümleri
HV ve MV kablo geçirme işleminden sonra montajı
kolaylaştırmak için Roxtec paslanmaz çelik plakalar açılabilir
özelliğe sahiptir. Kablolar hazır sabitlenmiş ise veya
hareket ettirilemeyecek kadar ağır olduğu takdirde Roxtec
merkezden-kaçık çözümler de kullanışlı olur.
Transformatörler için kablo yalıtıcı bulunan açılabilir çelik plakalar.
Transformatörler için Roxtec kablo
giriş çözümleri arasında yuvarlak
yalıtıcılar içeren çelik plakalardan
oluşan kombinasyonlar da
bulunmaktadır. Bunlar, büyük
konektörleri bulunan HV kabloları
yalıtmak için kullanılabilir.
Böylece tek güç kablosu hatlarını
birlikte geçirebilir ama ayrı ayrı
yalıtabilirsiniz.
Sert kablolar için esneklik
Roxtec merkezden-kaçık çözümler,
son derece esnek yuvarlak tekli
nüfuz yalıtıcılarından oluşur.
Mevcut ve bağlı durumdaki ağır bir
güç kablosunun yerini değiştirmek
olanaksız olduğu takdirde bunlar
çok yararlıdır. Yalıtıcıyı basitçe
büyük kabloya göre çevirirsiniz
ve fiili geçiş konumuna göre
sabitlersiniz.
Roxtec merkezden-kaçık yalıtıcılar,
yerleştirilmesi zor olan büyük, hazır
sonlandırılmış kabloların montajını
kolaylaştırır.
YARARLARI
Belgelendirilmiş güvenlik
Tasarımı kolay
Hızla ayarlanır
Montajı kolay
Tasarım desteği
Alan verimliliği
İhtiyaca göre hazırlanan
çözümler
■ Merkezden-kaçık konumlar
■ Hazır sonlandırılmış kablolara
izin verir
■ Bakım veya yenileştirme için
açması ve kapatması kolaydır
■
■
■
■
■
■
■
RTM yazılımı ile daha
kolay tasarım
RTM (Roxtec Transit Manager Geçiş Yöneticisi), kablo ve boru
geçişlerimizin kolay planlanması,
tasarlanması ve ısmarlanması için
gider azaltıcı bir yazılımdır. RTM,
geçiş tasarımının her adımında
yararlı bir alettir – her geçiş için
kablo şemalarının alınmasından
ayrıntılı mühendislik çiziminin ve
üretici tarafından doğrulanmış bir
malzeme listesi hazırlanmasına
kadar. Bu verimli çıktıyı elde
etmek için yalnızca en temel
girdiler yazılır – kablonun dış çapı,
türü ve miktarı!
RTM’nin özellikleri ve yararları
■ Tasarım süresini azaltır
■ Kablo hatlarını belirler ve izler
■ Otomatik montaj planları hazırlar
■ Dışarıdan harici kablo listeleri
getirir
■ Satın almayı kolaylaştıran
ayrıntılı malzeme listesi
■ Çizimleri .dxf veya .pdf dosya
formatında dışarıya verir
Roxtec’ten
Multidiameter™
Farklı boyutlardaki kablolara ve
borulara ayarlanabilen buluşumuz
sökülebilir tabakalara sahip yalıtım
modüllerine ve kauçuk gövdelere
dayanmaktadır. Her tür kabloya
veya boruya mükemmel şekilde
uyması için yalnızca tabakaları
soymanız gerekir. Bu çözüm
tasarımı basitleştirir ve montaj
işçiliği süresinde büyük bir kazanç
sağlar. Lojistik bakımdan da
verimlidir; envanter kalemlerinin
sayısını çok büyük ölçüde
azaltabilirsiniz. Özetle, elektrik
montajlarını ve bakım işlerini kolay
ve güvenli duruma getirir.
Daha iyi mekân yönetimi
Modüler esaslı yalıtıcı sayesinde
kablolar tertipli şekilde düzenlenir.
Her kablo arasında küçük ama
uygun bir uzaklık kalması alan
verimliliği sağlar ve muayeneyi
ve bakımı kolaylaştırır. Esneklik
sayesinde –ve yalıtıcı stokunuz
zaten sahada bulunduğu için–
daha ileride tesisatta değişiklik
yapabilir ve çeşitli çaplarda
kablo ilave edebilirsiniz. Roxtec
kullanmak küçük bir yatırımdır
ama geleceğin yönetmeliklerine
uygunluk sağlamak ve sisteme
ilave uygulamalar için birçok
olanak sağlar.
TASARIM VE MÜHENDİSLİK İPUÇLARI
■ Kablo geçişlerinin sahaya
dayalı bir karar değil bir
tasarım/mühendislik işlevi
olmasını sağlayın.
■ Standart boyutlu Roxtec
çerçevelerine göre, açılacak
delik boyutlarını planlayın.
■ Cıvatalı çerçeve
montajlarının bir conta
içereceğini unutmayın.
■ Bir delik bizim çerçevemiz için
büyük geldiği takdirde ilave bir
boy flanş/plaka talep edin.
■ Malzemeleri ve doğru
sınıflandırma gereklerini seçin.
■ Kablo girişleri için Roxtec
çok-kablolu geçişlerini
güvertede açılacak deliklerin
veya açıklıkların sayısını ve
boyutunu azaltacak şekilde
tasarlayın.
■ Geçiş çerçevelerini uygun şekilde
boyutlandırmak ve yerleştirmek
için Roxtec çözümlerini güverte
ve donanım yerleşim planı
sırasında bunlar ile bütünleştirin.
Uygun şekilde boyutlandırma
yapmak için tersaneler, tasarım
şirketleri ve mimarlar ile
çalışıyoruz.
■ Roxtec çerçevelerini prefabrike
imalatların çelik güvertelerine
kaynaklamak yaygın bir
uygulamadır.
Roxtec ile
kolay montaj
Montaj eğitimi
Yüksek güvenlik standartları
için doğru monte edilen ve
kolayca muayene edilebilen
ürünler gerekir. Yerel yükleniciler
için sahada montaj eğitimi ve
montajdan sonra muayene bizim
tüm hizmet kapsamımızın bir
parçasıdır. Sahada eğitimlerin yanı
sıra, Roxtec sistemlerinin hızlı ve
güvenli montajını kolaylaştırmak
için bir dizi uygulama aleti
geliştirmiş bulunuyoruz. Bunları
şartname malzeme listenize dâhil
edin.
■ Montaj süresini ve giderlerini
azaltın
■ Kaliteli montaj yapın
■ Roxtec ürünleri için özel olarak
tasarlanmıştır
■ Çevirim içi talimat videoları
bulunmaktadır
Modüler esaslı
Roxtec yalıtım
çözümlerinin
montajında temel
adımlar.
Tesisat planınıza (geçiş planına) göre
modülleri yerlerine sokun. Kabloların/
boruların çerçevenin alt tarafında
yalıtılması ve yedek modüllerin üst
tarafa yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Resim 2’de görülen boşluğu elde edinceye kadar tabakaları soyarak kabloları
ve boruları tutacak olan modülleri
ayarlayın. Yarım parçalar arasında bir
tabakadan fazla fark olmamalıdır.
İki yarım parça kabloya/boruya
yaslandığı zaman ikisi arasında 0.1-1.0
arasında bir açıklık elde edilmelidir.
Çerçeve için tüm modülleri hem iç hem
dış yüzeylerde iyice yağlayın.
Tamamlanan her modül sırasının üst
tarafına bir sabitleme plakası sokun.
Roxtec kamasını sokun ve vidaları
sonuna yaslanıncaya kadar sıkın.
Kamanın iyice sıkıldığını kontrol etmek
için Kama kıskacını kama cıvatalarına
takın.
Roxtec açık deniz
güç referansları
ABB, Alstom, AREVA, BARD
Engineering, Dong Energy,
EnBW, E.ON, Goldwind,
REpower Systems, RWE,
Siemens, Siemens Wind
Power, Sinovel, Vattenfall,
Vestas Wind Systems.
1
2
Yuvarlak Roxtec
YALITICISININ
ve merkezdenkaçık çözümün
montajında temel
adımlar.
4a
Yarım
manşona
sokun.
Insert parçaları
the halves
into the
sleeve.
3
0-1.0mm
mm
0-1.0
0-0.039
0-0.039"″
Resim 2’de görülen boşluğu elde edinceye kadar yarım parçalardaki tabakaları
soyarak yalıtıcıyı kabloya/boruya
ayarlayın. Yarım parçalar arasındaki
fark bir tabakadan fazla olmamalıdır.
İki yarım parça kabloya/boruya
yaslandığı zaman ikisi arasında 0-1.0
mm arasında bir açıklık elde etmeye
çalışın.
4b
4c
Merkezden-kaçık
yalıtıcılar
için:the
Deliği
For
off-center seals:
Rotate
mevcut kablo ile hizalayacak şekilde
halves/core to align the opening
yarım parçaları/çekirdeği çevirin.
with the existing cable.
Merkezden-kaçık
yalıtıcılar
için:
For off-center seals:
Push
the offMerkezden-kaçık yalıtıcıyı manşonun
center seal into the sleeve.
içine itin.
İki yarım parça kabloya/boruya
yaslandığı zaman ikisi arasında 0-1.0
mm arasında bir açıklık elde etmeye
çalışın.
5
Vidaları
sıkın. YalıtıcıThe
Tightensaat
the yönünde
screws crosswise.
sıkışarak geçişi yalıtacaktır.
seal will compress and seal the
transit.
İsveç, Roxtec International AB, HQ
Avustralya, Roxtec Australia Ltd
Belçika, Roxtec b.v.b.a/s.p.r.l
Brezilya, Roxtec Latin América Ltda
Şili, FACOR Ltda
Çin, Roxtec Sealing System (Shanghai) Co. Ltd
Hırvatistan, Roxtec d.o.o.
Çek Cumhuriyeti, Roxtec CZ s.r.o
Roxtec
ürünlerini satın
almak kolaydır
Malzeme listenizi yerel Roxtec
temsilcinize göndermeniz
yeterlidir. 70 ‘den fazla pazardaki yerel
stoklarımızdan ürün temin edilebilirliği
sağlıyoruz - ve büyük ve değişken
teslimat gereklerini karşılamaya hazırız.
Global mevcudiyetimiz sayesinde teknik
destek, montaj eğitimi ve muayene gibi
ücretsiz hizmetler veriyoruz.
Danimarka, Roxtec ApS
Finlandiya, Roxtec Finland Oy
Fransa, Roxtec France
Almanya, Roxtec GmbH
BRO2013001723ver_1.1/TR/1314/stsan
Arjantin, INGIAR Representaciones SRL
Macaristan, Glob-Prot Trade and Service Ltd
Hindistan, Roxtec India Pvt Ltd
İtalya, Roxtec Italia S.r.l
Japonya, Roxtec Japan K.K
Kazakistan, Company ECOS
Litvanya, SWELBALT
Meksika, Roxtec de México, S.A. de C.V
Nijerya, Structured Resource Business Ltd
Hollanda, Roxtec BV
Norveç, Roxtec AS
Peru, Synixtor S.A.C
Polonya, Pionet Sp.zo.o
Portekiz, Glacis, LDA
Rusya, Roxtec RU
Singapur, Roxtec Singapore PTE Ltd
Güney Sfrika, Roxtec Africa (PTY) Ltd
Güney Kore, Roxtec Korea
İspanya, Roxtec Sistemas Pasamuros S.L
İsviçre, Agro AG
Türkiye, Roxtec Turkey
BAE, Roxtec Middle East F.Z.E
İngiltere/İrlanda, Roxtec Ltd,
Sleev-it Fire Systems Ltd
ABD/Kanada, Roxtec Inc
Diğer pazarlar ve ayrıntılı temas bilgisi için,
şu adresi ziyaret ediniz www.roxtec.com
ROXTEC INTERNATIONAL AB
TÜRKİYE İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU
Altunizade Mah. F. Kerim Gokay Cad.
No:12 Eksi Is Merkezi K:3 D:14 34662
Uskudar, Istanbul / TURKEY
TEL +90 216 4745026, FAKS +90 216 4745029
www.roxtec.com, [email protected]
Roxtec ® ve Multidiameter ®, Roxtec’in İsveç’teki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli markalarıdır.
Romanya, Roxtec RO s.r.l.

Benzer belgeler

wamata

wamata Roxtec kablo ve boru yalıtıcılar güvenlik, verimlilik ve işletme güvenilirliği sağlar. Sökülebilir tabakalara sahip modüllere dayalı bir çözüm olan Multidiameter™ sayesinde bunlar farklı boyutlarda...

Detaylı

aker kvaener

aker kvaener Dış ortamlar ile iç mekânlar arasında ve üretim alanları arasında kablo yalıtımı. Zeminlerin ve duvarların içinden, odaların, kabinlerin içine ve proses donanımına.

Detaylı

winwind

winwind edilen bir endüstri standardı haline gelmiş olmasına şaşırmamak gerekir.

Detaylı

Vigin trenler

Vigin trenler ve duvarından geçen GSM-R kablolarının yalıtılması.

Detaylı

Lyckeby pro

Lyckeby pro Projelerin mühendisliğinin ve tasarımının sık sık son inşaat ülkesinden farklı yerlerde yapıldığını biliyoruz ve ürünlerimiz tüm dünyadaki tehlikeli mekânlar için uluslararası gerekliliklere uymakt...

Detaylı