Vigin trenler

Yorumlar

Transkript

Vigin trenler
Kablo ve boru yalıtıcıları
DEMİRYOLU TAŞITLARI İÇİN
Demir-yolunda
güvenilirlik
Roxtec yalıtıcılar demiryolu endüstrisinde uzun vadeli
işletme güvenilirliği için komple güvenlik çözümleri
temin etmektedir. Yalıtım sistemimiz yalnızca insanları
ve donanımı korumak için tasarlanmış değildir.
Tasarımdan bakıma kadar maliyet verimliliğini de
sağlamaktadırlar.
Güvenlik son derece önemlidir
Hız, güvenlik ve sürdürülebilirlik
talebi artmaktadır; kablolar ve borular için modüler esaslı yalıtım sistemimizin önemi de öyle. Demiryolu taşıtları, demiryolu kontrolü ve altyapısı
sektöründe gittikçe daha çok sayıda
imalatçı ve yüklenici Roxtec’i seçmektedir. Yalıtıcılarımız yangın
direnci bakımından sınıflandırılmıştır
olup, gaz, su, kemirgenler, şoklar,
titreşimler, gürültü ve elektromanyetik
bozulma bakımından belgelendirilmiş
bir koruma sağlamaktadırlar.
Sınırsız esneklik
Lokomotiflere, yüksek hızlı trenlere,
bölgesel trenlere, metrolara, tramvaylara veya taşıma ile ilgili altyapılara yatırım mı yapıyorsunuz?
Verimliliği yükseltmek için Roxtec
ile standartlaşabilirsiniz. Çok çeşitli
özelleştirilmiş kit çözümleri, dünya
ölçeğinde destek ve yerel stok
sunuyoruz.
■ Belgelendirilmiş koruma
■ Maliyet tasarrufu sağlayan kit Uzun vadeli işlevsellik
Çözümlerimiz, uzun vadeli bir işlevsellik sağlar, taşıtların ve altyapının
ömrünü uzatır; gelecekte
genişleme ve ek yapma imkanını
sağlar. Uluslararası demiryolu pazarlarında başarıyı hedeflediğinizde,
bütün bunlar bizi mükemmel ortak
yapmaktadır.
çözümler
■ Dünya çapında elde edilebilirlik
■ Gelecekte ek yapma ve genişletme imkanı
Güven içinde
geleceğe
Kolaylık amacı ile tasarlanmıştır
Yangına dayanıklı sistemin mükemmel yalıtma özellikleri yangın, duman,
gerilme, şok dalgaları veya basınç
yüzünden tren için ortaya çıkan riskleri gidererek yolcu güvenliği sağlar.
Roxtec sisteminde az sayıda parça
bulunduğu için tasarım, lojistik ve
montaj kolaylaşır. Kullanılması kolaydır ve önceden sonlandırılmış kabloların döşenmesine olanak verir.
Bakım maliyetini düşürün
Her Roxtec bileşeni, güvenilirlik
sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.
Demiryolu taşıtları için bakım veya ek
yapma zamanı geldiğinde Roxtec’i
seçmiş olmaktan pişmanlık duymayacaksınız. İstediğiniz an mekanizmayı
açın ve tekrar düzenleme yapın!
Dâhili yedek kapasite
Yalıtıcılarımız endüstriyi gelecekteki ihtiyaçlara ve yönetmeliklere
hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Taşıtın tüm hizmet ömrü boyunca
ek bir gider olmadan kablolar ve
borular ilave edebilirsiniz. En iyi
yedek parçalar sahada hazır bulunduktan sonra hızın ve güvenilirliğin
korunması kolaydır.
Küresel çözüm
Yalıtıcılarımız size bir avantaj sağlar özellikle standartlaştırılmış peronlara
göre trenler imal ederken. Yalıtım
ürünlerimiz her ölçüye uyduğuna
göre; konfigürasyon tasarımı veya
yerel olarak kullanılan kabloların
boyutları yüzünden endişe etmeye ne
gerek var?
■ Hızlı montaj
■ Kolay bakım
■ Ek yapma kapasitesi
■ Kullanma kolaylığı
■ Tek tedarikçi
■ Standartlaştırılmış kitler
Tam bir zaman
Kontrolü
Rekabet gücünüzü koruyun
Demiryolu endüstrisinde başarılı olabilmeniz için zaman çizelgelerine uymanız ve yeni çevre ve güvenlik
sorunlarını çözümleyebilmeniz gerekir. Biz bir yalıtım çözümü tedarikçisi
olarak, altyapı ve demiryolu kontrol
sistemleri sektöründeki ileriye bakan
yüklenicilere yardımcı oluyoruz.
Esnek yenilik
Sökülebilir tabakalara sahip modüllere dayalı Roxtec teknoloji olan Multidiameter™, bir tek deliğin içinde farklı
boyutlardan çok sayıda kablonun,
hatta hazır sonlandırılmış kabloların
yalıtılmasına olanak verir. Böylece
kaliteli tesisatlar elde eder, risklerden kaçınır ve sahada zaman
kazanırsınız.
Verimliliğe odaklanmak
Sertifikalı yalıtıcılar temin eden bir
tek tedarikçi ile standart çözümleri
yönelmek, demiryolu taşıtlarının ve
yol kenarı donanımının tüm inşaat ve
bakım aşamalarında zaman ve para
tasarrufu sağlar. Roxtec’in ayarla-
nabilir olması ve küresel lojistiği de
uluslararası ortak girişimlere katılmayı
kolaylaştırır.
Kit çözümler
Çok çeşitli kablo ve boru çapları için
çözüm getiren standartlaştırılmış kitler
temin ediyoruz. Her uygulamada uzun
erimli işlevsellik sağlamak amacı ile
ilerideki genişleme ihtiyacı göz önünde
tutulmuştur. Planlamanın ve satın
almanın basitleştirilmesi için her kit
tek bir parça numarasına sahiptir.
Roxtec trenlerinizi
çalışır durumda tutar
Lokomotif: Sürücü kabini ile
makina dairesi arasına yerleştirilmiş özelleştirilmiş çözüm.
Yüksek hızlı tren: Yangına ve
basınca dayanıklı kablo yalıtımı.
Aşağıda, demiryolu taşıtlarının ve
demiryolu altyapısının korunması için
Roxtec yalıtım sisteminin kullanıldığı
uygulamalara örnekler yer almaktadır.
Ana hat: Sürücüyü ve yolcuları
dumandan ve yangından koruyan
ayarlanabilir yalıtıcı.
Metro: Yangına ve su sızmasına
karşı koruma sağlamak için tünellere monte edilen Roxtec yuvarlak
yalıtıcıları.
LRV, hafif raylı taşıtlar: Hafif
raylı taşıtta yolcu güvenliği
sağlayan standart yalıtım çözümü.
Güç trafo merkezi: Dış duvarın
içinden geçen güç kablolarının
yalıtılması.
GSM-R: Muhafazanın zemininden
ve duvarından geçen GSM-R
kablolarının yalıtılması.
Alçak voltaj kabini: Güç
kabloları için Roxtec Multidiameter™ ile özel çerçeve.
Esnek yalıtım
sistemimiz
Roxtec’ten Multidiameter™
Daha iyi mekân yönetimi
Sökülebilir tabakalara sahip
modüllere dayanan ayarlanabilir
çözümümüz montajı kolaylaştırır ve
güvenli duruma getirir. Her yalıtıcıda,
farklı boyutlardaki kablolara veya
borulara mükemmelen uyum
sağlayacak şekilde tabakaları
sökebilirsiniz. Geleneksel ve yeni
teknoloji kabloları yan yana kolayca
Modüler esaslı yalıtıcı sayesinde
tüm kablolar tertipli şekilde düzenlenir. Her kablo arasında küçük
ama uygun bir uzaklık kalması alan
verimliliği sağlar ve muayeneyi ve
bakımı kolaylaştırır. Roxtec esnekliği
ileride tesisatta değişiklik yapabilmenizi ve kablolar ilave edebilmenizi
sağlar. Roxtec kullanmak küçük bir
yatırımdır ancak hem demiryolu
taşıtlarında hem de demiryolu kon-
yalıtabilirsiniz.
trolünde ve altyapısında gelecekte
eklenebilecek sistemler için birçok
olanak sağlar.
Temel
adımlar
Modüler esaslı Roxtec
yalıtım çözümünün
montajı
Resim 2’de görülen boşluğu elde edinceye
kadar tabakaları soyarak kabloları ve boruları tutacak olan modülleri ayarlayın. Yarım
parçalar arasında bir tabakadan fazla fark
olamaz.
İki yarım parça kabloya/boruya yaslandığı
zaman ikisi arasında 0.1-1.0 mm arasında
bir açıklık elde edilmelidir.
Tüm modülleri çerçeve için hem iç hem dış
yüzeylerde iyice yağlayın.
Önerilen tercih
Demiryolu endüstrisinde güvenlik
ihtiyaçlarının hepsini kapsayan,
belgelendirilmiş, kolay kullanılan
ve standartlaştırılmış kablo ve boru
yalıtıcılardan daha başka ne isteyebilirsiniz? Yalıtıcılarımız ile güvenilirlik elde eder, yolcuları, ürünleri
ve yatırımları korursunuz. Roxtec
yalıtım sistemi küresel olarak tavsiye
edilen bir endüstri standardı haline
gelmiştir.
Tesisat planınıza (geçiş planına) göre modülleri sokun. Kabloların/boruların çerçevenin
alt tarafında yalıtılması ve yedek modüllerin
üst tarafa yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Tamamlanan her modül sırasının üst
tarafına bir sabitleme plakası sokun.
Roxtec Kamasını sokun ve vidaları sonuna
yaslanıncaya kadar sıkın.
Kamanın gereği gibi sıkıldığını kontrol
etmek için Kama Kıskacını kama
cıvatalarına takın.
Size küresel
destek sağlarız
Bilgimizin paylaşılması
Roxtec bir tedarikçiden çok daha fazlasıdır. Tüm dünyadaki satış ve destek
ekibimiz müşterilerin en iyi çözümü bulmasına yardımcı olmaktadır. Uzun
yıllar boyunca sahada çalışarak kazandığımız bilgi birikimi sayesinde, özgün
ihtiyaçlarınıza uygun düşen bir çözüm
bulunmasında size yol gösterebiliriz.
Kalitenin sağlanmasına yardımcı
oluyoruz
Tasarım departmanlarına, bir yangın
test laboratuvarına ve bir teknik merkeze sahip geniş Ar-Ge kaynaklarımız,
ürünleri müşterilerimiz için sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme olanağı
vermektedir. Bunun bir örneği, kablo
ve boru yalıtıcıların tasarımını ve planlamasını kolaylaştıran RTM Yazılımıdır.
Kuruluşunuza bilgi aktarmak için testler ve sertifikalar ve ayrıca destek ve
dokümantasyon temin ediyoruz.
Montaj eğitimi
İstendiği takdirde satış personelimiz
ve teknisyenlerimiz vasıtası ile sahada
ürün montaj eğitimleri de veriyoruz.
www.roxtec.com adresindeki
web sitemizde bulunan Tesisatçı
bölümünde, Roxtec yalıtım sisteminin
montajını ve tesisatını yapan personel
için kullanışlı bilgiler toplamış
bulunuyoruz Talimatlar ve videolar
çevirim içi izlenebilir veya ücretsiz
indirilebilir.
Dünyanın en kolay
elde edilebilen
modüler yalıtıcıları
Yerel tedarikçi ağımız vasıtası ile tüm
yalıtım çözümlerimiz tüm dünyada
temin edilebilir. Bu, doğrudan destek
ve yerel stoklardan hızla teslimat
demektir - 70'ten fazla pazarda.
Demiryolu müşterilerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:
Alstom Transport, Ansaldo Breda, Banverket (İsveç Ulusal Demiryolu idaresi),
Belgian Rail, Bombardier Transportation, CAF, Eurotunnel, GE Transportation,
MRCE Dispolok GmbH, PESA, Rotem, Siemens Transportation Systems,
Talgo, Vossloh Locomotives GmbH, Via Rail, ve Virgin Rail.
Arjantin, INGIAR Representaciones SRL
Avustralya, Roxtec Australia Ltd
Belçika, Roxtec b.v.b.a/s.p.r.l
Şili, FACOR Ltda
Çin, Roxtec Sealing System (Shanghai) Co. Ltd
Hırvatistan, Roxtec d.o.o.
Danimarka, Roxtec ApS
Finlandiya, Roxtec Finland Oy
Tüm dünyada
yerel mevcudiyet
Çek Cumhuriyeti, Roxtec CZ s.r.o
ver_1.0/TR/1307/elcav
Brezilya, Roxtec Latin América Ltda
BRO2013000123
İsveç, Roxtec International AB, HQ
Fransa, Roxtec France
Almanya, Roxtec GmbH
Macaristan, Glob-Prot Trade and Service Ltd
Roxtec, kablo ve boru nüfuzları için
esnek yalıtım çözümleri temininde
dünya lideridir. Ayarlanabilir
çözümümüz olan Multidiameter™,
sökülebilir tabakalara sahip modüllere
dayanmaktadır. Kablonun veya borunun
boyutu ne olursa olsun mükemmel
şekilde yalıtır. Hızlı destek ve tedarik ile
birlikte ürün elde edilebilirliği sağlamak
amacı ile tüm dünyada varız.
Hindistan, Roxtec India Pvt Ltd
İtalya, Roxtec Italia S.r.l
Japonya, Roxtec Japan K.K
Kazakistan, Company ECOS
Litvanya, SWELBALT
Meksika, Roxtec de México, S.A. de C.V
Nijerya, Structured Resource Business Ltd
Hollanda, Roxtec BV
Norveç, Roxtec AS
Polonya, Pionet Sp.zo.o
Portekiz, Glacis, LDA
Rusya, Roxtec RU
Romanya, Roxtec RO s.r.l.
Singapur, Roxtec Singapore PTE Ltd
Güney Sfrika, Roxtec Africa (PTY) Ltd
Güney Kore, Roxtec Korea
İspanya, Roxtec Sistemas Pasamuros S.L
İsviçre, Agro AG
Türkiye, Roxtec Turkey
BAE, Roxtec Middle East F.Z.E
İngiltere/İrlanda, Roxtec Ltd,
Sleev-it Fire Systems Ltd
ABD/Kanada, Roxtec Inc
Diğer pazarlar ve ayrıntılı temas bilgisi için,
şu adresi ziyaret ediniz www.roxtec.com
ROXTEC INTERNATIONAL AB
TÜRKİYE İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU
Altunizade Mah. F. Kerim Gokay Cad.
No:12 Eksi Is Merkezi K:3 D:14 34662
Uskudar, Istanbul / TURKEY
TEL +90 216 4745026, FAKS +90 216 4745029
www.roxtec.com
Roxtec ® ve Multidiameter ®, Roxtec’in İsveç’teki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli markalarıdır.
Peru, Synixtor S.A.C

Benzer belgeler

aker kvaener

aker kvaener Roxtec Çerçeveleri ve yalıtıcıları: Roxtec G, Roxtec GH, Roxtec S, Roxtec SBTB, Roxtec SF, Roxtec R, Roxtec RS. 8 000'den fazla delik. Benzersiz esneklik: montajı ve değişiklik yapma sı kolaydır. T...

Detaylı

wamata

wamata Yangın koruması, 3 saat

Detaylı

winwind

winwind Norveç, Roxtec AS Peru, Synixtor S.A.C Polonya, Pionet Sp.zo.o Portekiz, Glacis, LDA Rusya, Roxtec RU Singapur, Roxtec Singapore PTE Ltd Güney Sfrika, Roxtec Africa (PTY) Ltd Güney Kore, Roxtec Kor...

Detaylı

cf ROTEX

cf ROTEX ■ Çizimleri .dxf veya .pdf dosya formatında dışarıya verir

Detaylı

Lyckeby pro

Lyckeby pro topraklanır. Malzeme ve sınıflandırma gereklerinizi bildiğiniz takdirde bir

Detaylı