Özgeçmiş, Gülüse Aksoy - Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Transkript

Özgeçmiş, Gülüse Aksoy - Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Özgeçmiş, Gülüse Aksoy
Yabancı Diller
YabancıDil
Sınav,
Rusça
KPDS, 2013
Yıl
Puan
94,75
ÖğrenimDurumu
Derece
Üniversite/Bölüm/Prog
ram
Yıl
Tez Başlığı
Lisans/Uzm.
Kazan Devlet
Üniversitesi
Rusya Federasyonu
Sankt Petersburg
Üniversitesi
Rusya Federasyonu
19901995
Cumcuma Sultan
Destanında Sosyal Felsefi
Fikirler
Altın Ordu’da İslam: Dini
Tecrübe Gelenekleri
Doktora
19952002
Tez Danışmanları
Prof. Dr. Rezeda
Ganeeva
Prof. Dr. Refik
Muhkametşin
Görevler
Ünvan
Görev Yeri
Yıl
Dr.
Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü
Sosyal Felsefe ve İslam İlimleri Bölümü
BartınÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
1997-2008
Yard. Doç. Dr.
2013-
Kitap
1.Altın Ordu’da İslam: Dini ve Felsefi Tecrübe Gelenekleri / G.G.Galiekhmetova. – Kazan,
2007. – 132 s.
Makaleler
(1999) Altın Ordu’da İslam Dini İdil, Sayı 12 (64-69).
(2000) Tatar Halkının Devletçilik Tarihinin Ciddi Meseleleri. Fenni Hizmetler Derlemi //XIV
Yüzyılın İlk Yarısında Altın Ordu’da Dini Gelenekler. – Kazan: Matbaat Yurdu Yayınevi, (4957).
(2000) Volga Bölgesinde Tasavvuf: Tarihi ve Özellikleri. – Kazan: İman Yayınevi, – 80 s.
//Galiakhmetova G. Altın Ordu’da Tasavvuf (26-28).
(2000) Tatar Halkının Tarihinde ve Medeniyetinde İslam. - Kazan, 2000. – 203 s.
//G.Galiakhmetova. Cumcuma Sultan Destanında Felsefi Tasavvuf Fikrinin Yansıtılması (5771).
(2001) Hoca Yesevi’nin Divan-ı Hikmetleri’nde İslam Dini Yansımasının Özellikleri İdil Sayı
12 (47-49).
(2001) Genç Akademisyenler ve Mastır Öğrencilerinin 1999-2000 Akademik Seneye Ait Yekun
Konferans
Makalelerinin
Derlemi.
-
Kazan:
Master-Layn
Matbaası
-
312
s.
//
G.G.Galiakhmetova. Altın Ordu’da İslam: Dini Tecrübe Gelenekleri (43-51).
(2002) Ş.Marcani Namındaki Tarih Enstitüsü Genç Akademisyenler ve Mastır Öğrencilerinin
2001-2002 Akademik seneye Ait Yekun Konferans Makalelerinin Derlemi. - Kazan: Tarih
Enstitüsü Yayınevi. – 300 s. // Galiakhmetova G.G. Altın Ordu’nun Ruhi Medeniyetinde
Tasavvufun Yayılması Üzerine (49-67).
(2002) Ş.Marcani Namındaki Tarih Enstitüsü Genç Akademisyenler ve Mastır Öğrencilerinin
2001-2002 Akademik seneye Ait Yekun Konferans Makalelerinin Derlemi. - Kazan: Tarih
Enstitüsü Yayınevi – 300 s. // Galiakhmetova G.G. İslam Öncesi ve İslam ‘Orta Asır Volga’
Senkretizmi (43-48).
(2004) Avrasya’da Medeni Gelenekler: Orta Asrın Tarihi ve Arkeolojik Meseleleri // DoğuBatı: Avrasya Medeniyetleri Dialoğu Serisi. - 4. – Kazan: Fen Yayınevi – 492 s. //
G.Galiakhmetova. Volga Nehri Bulgar Devletinde İslam Dininin Yayılması Konusu Hakkında
(73- 77).
(2004) Zakir Kadiri’nin Dini Medreselerimiz Makalesi Özerine İdil Sayı 8 (60-62).
(2005) Zakir Kadiri’nin Panislamizm Meselesi Özerine İdil Sayı 11 (52-53).
(2005) Muzaffar Muhammadkamal’ın Medreselerde On Beş - Yirmi Senelerce Kalıp Ne
Öğrendik? İdil Sayı 11 (52-55).
(2006) Orta Volga Müslüman Medeniyetinde İslam: Tarihi ve Yeniçağ. – Kazan, – 692 c.
//G.Galiakhmetova. Cuçi Ulusu’nda İslam (53-65).
(2013) A.B. Smirnov Metodolojisinde İbn Haldun’un Mukaddime’si. Uluslararası İbn Haldun
Sempozyumu, Hitit Üniversitesi.
(2014) “Tormış” gazetesinde Tatar Din adamları Faaliyetinin yansıması, Rusya, Kazan: Rusya
İslam Üniversitesi-Kazan Federal Üniversitesi, 314 s.Müslüman Okullarındaki Eğitimde
İnovasyon Teknolojiler. Uluslar arası İlmi-Uygulamalı Konferans Materyalleri Dizgesi.