evye montaj ve kullanma kılavuzu

Transkript

evye montaj ve kullanma kılavuzu
EVYE MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU
1. Evyelerin sevkine ve montajına özen gösterilmelidir. Yanlış montaj ve/veya yanlış
sevkiyatlar, evyelerin yüzeyinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.
2. Evyelerin klips ve sifonlarını evyelere monte ederken, aşırı şekilde sıkmayınız.
3. Evye üzerine çok ağır yükler koymayınız.
4. Evye yüzeyinin çamaşır suyu, amonyaklı temizleyiciler, çelik yüzeyine zararlı asit ihtiva
eden mamuller vb. ile temasından kaçınınız. Bu tür durumlar ortaya çıktığında, bu
maddelerin temas ettiği yüzeyleri bol su ile yıkayınız.
5. Yukarida belirtilen maddeleri mutfak tezgahınızın altındaki dolapta muhafaza etmekten
kacininiz.
6. Paslanabilirlik özelliği olan maddeleri evye yüzeyinde bırakmayınız.
7. Evyenizi belirli aralıklarla temizleyiniz ve yüzeyini ıslak bırakmamaya özen gösteriniz.
8. Evyenizin klipsler vasıtası ile montajını, aşağıdaki sıralamaya göre yapınız. Böylece en
sağlam montaj şeklini gerçekleştirmiş olursunuz.
KITCHEN SINK INSTALLATION AND USAGE GUIDE
1. It is needed to pay attention for receiving and installation of sinks. Wrong installation
and/or wrong receivings for sinks, may cause negative results on the surface of sinks.
2. Do not squeeze too much, while mounting the clips and the siphon of the sinks to the
relevant parts of the sinks.
3. Do not put too heavy materials on the sinks.
4. Avoid contacts of bleaches, cleaners including ammonia, products which include steel
surface harming acid etc. on the sink surface. Upon such situations occur, clean the surface
with enough water which was contacted by the harmful material.
5. Avoid keeping the above mentioned products in the closet under the kitchen top.
6. Do not leave the materials which have the characteristics of being oxidized, on the sink
surface.
7. Clean your sink periodically and pay attention to not keeping its surface wet.
8. Do the installation of the sink by the clips according to the alignment below. Thus, you will
be able to realize the strongest sink installation.