Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar

Transkript

Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar
News from the world of spinning solutions
1
6
Yeni pazarlar
HİNDİSTAN:
GELECEĞE
KOŞAN EKONOMİ.
Röpörtajlar
CANATIBA İLE
RÖPÖRTAJ .
3
7
Yeni pazarlar
BREZİLYA
EKONOMİSİ İVME
KAZANIYOR.
# 11 | Mart 2010
4
Marzoli’de yenilikler
ARCO BRIDGE:
KALİTE İÇİN BİR
“KÖPRÜ”.
5
Marzoli teknolojisi
MARZOLI FANCY
YARN.
Marzoli dünyasından
YENİ MARZOLİ DİJİTAL
NEWSLETTER.
HİNDİSTAN:
GELECEĞE
KOŞAN EKONOMİ.
Büyük ekonomik güç
haline gelen tarih ve
kültür mirası zengin
bir ülke.
İtalya
ve
Hindistan
antik
uygarlıklara ev sahipliği yapmış
genç devletlerdir, ilişkilerimiz çok
eski çağlara uzanmaktadır.
Roma İmparatorluğu ile Hindistan arasındaki ticaret MS ilk
ve ikinci yüzyılda başlar; Roma
İmparatorluğunun yıkılması ile
Ortaçağa kadar ilişkilerde bir duraklama olur, Ortaçağla birlikte
İtalyan tüccarlar Doğu’ya yönelirler.
Daha sonraki dönemlerde politik koşullar yolculuğa ve ticarete elverişli olmamıştır ama
İtalyan bilim adamları Sansikritçe
çalışmalarına katılmışlardır, tarih bize gösteriyor ki değiş tokuş
şekilleri değişse de zamana uyum
sağlasa da büyük uygarlıklar
arasında kişi, fikir ve mal değişimi
asla bitmez.
Devamı sayfa 2 de...
Yeni penyöz CM600N.
Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar
Endonezya - Bandung
Türkiye
Arjantin - Buenos Aires
Fuar
Sempozyum
Fuar
22 - 25 | 4 |2010
Inter Tex 2010
Stand A75
19 - 22 NİSAN
Karamammaras
3 - 6 | 5 | 2010
Simatex 2010
Stand 506
News from the world of spinning solutions
Bu ortak miras sayesinde İtalyan ve
Hindu ekonomik sistemleri birbirini tamamlar, bunun için ilişkileri
sağlamlaştırmak ve tekstil alanında
karşılıklı işbirliğini geliştirmek gereklidir.
yakın olan bir pazarda, Marzoli müşterilerinden, pazardan gelen taleplerden dolayı devamlı
geliştirdiği teknolojisinin taşıyıcısı
olarak varlığını güçlendirmek istemektedir.
2009 yılının ilk çeyreğinde Hindistan PIL i yaklaşık %6 yıllık bazda
ise 2003-2008 yıllarına göre %9
un altında büyüdü ama bu oran bile
uluslar arası konjüktürde önemli
bir başarıdır.
Hindistan’da
tekstil
alanında
önemli
bir
değişim
süreci
yaşandığını görüyoruz. Yapılan
yatırımlar dışında, uzun süre otomasyona ve tekstil makinelerinin
üstün performanslarına duyarsız
kalmış bir sektörde, dinamik
ve değişime açık yönetici nesli
doğuyor.
2008’in ikinci yarısından beri Hindistan Hükümeti tarafından uygulanan vergi politikası sayesinde
Hindistan diğer ülkelere göre ekonomik krizden daha az etkilendi.
2009 yazında, gerek uluslar arası
ticarette iyileşmeler gerekse iç talep
artışıyla gelen tüketimin artması
sayesinde ekonomi toparlandı.
Veriler PIL’in 2010 da yaklaşık
%6,4
arttığını
göstermektedir
(Ekonomik Gelişim Bakanlığı Dossier India dan alınan bilgilere göre).
Yatırımcılar tercihlerini elektronik, otomatik makinelerden yana
kullanıyorlar, bu yüzden çok yönlü
olabilmek için üretimde önemli bir
esneklik ve ürün çeşitliliği sağlayan
makinelere yöneliyorlar.
Marzoli makinelerinde bulunan
bu özellikler, pazara başarı ile girmemizi iplik eğirme makineleri
veya komple tesis kurma şansı elde
etmemizi sağladı.
Böylesine dinamik ve İtalya’ya
kültürel
anlamda
bu
kadar
Aralarında Hintli müşterilerin de
olduğu pazarlar, Marzoli makine-
Hindistan’daki Marzoli Vouk tesisleri.
# 11 | Mart 2010
lerinin mükemmelliğini tanıdılar,
özellikle CM600N penyöz, doffingli
veya doffingsiz iplik eğirme makineleri FTSN, FTSDN, MP1N, MPTN,
yenilikçi AR&GE departmanımız
sayesinde teknoloji-üretim-yüksek
performans açısından devamlı
geliştirilmektedirler.
Geçenlerde Hindistan’da düzenlenen sempozyumlara katılım çok
yüksek olmuş, katılımcılar hem
makine modellerini hem de sunulan teknolojik çözüm önerilerini ilgi
ve hayranlıkla izlemişlerdir.
Tüm Marzoli ekibi mümessillerimiz Eastern Engineering Co
(Jeevan Udyog, 278 Dr.N.Road
Mumbai) Mr. Anand ve Ergo G2
Engineers (Y-9 New n.77) 5th Main
Road Anna Nagar Chennai) Mr.
Naresh ile birlikte pazarın tüm teknik ve teknolojik ihtiyaçlarını ortak
geçmişi tekrar canlandırarak eski
alışkanlıkları ve dostluk bağlarını
güçlendirerek karşılamak istemektedir.
Yeni Delhi.
DELHI
AHMADABAD
JAVATMAL
PUNE
GUNTUR
CHENNAI
COIMBATORE
2
News from the world of spinning solutions
3
# 11 | Mart 2010
BREZİLYA EKONOMİSİ İVME
KAZANIYOR.
FORTALEZA
NATAL
JOAO PESSOA
CAMARAGIBE
MACEJO
MONTE CLAROS
SAO MANUEL
ANDIRA
CAMANDUCAIA
MORUNGABA
SANTA BARBARA
DO OESTE
SAO PAOLO
Rio de Janeiro.
Brezilya’daki Marzoli Vouk tesisleri.
Güney Amerika ülkesi
krizi aşarak dünyanın
en güçlü ekonomilerinin arasında bir yer
edindi.
Genel olarak ekonomik kriz hem
sanayi devlerini hem de uluslar
arası finans piyasasını derinden
sarstı, eski dengeler değişiyor ve
tüm ekonomik sistem yeniden
ayarlanmalı.
Dünyayı sarsan bu deprem, geleneksel
değerler
sallanmaya
başladığında, uluslar arası düzeyde
prestijli yerler edinme imkanı bulan yeni ülkelerin ortaya çıkması
için ideal bir durumdur.
Büyük firmalar için, bu durum,
gelişmekte olan ülkelerin durum
analizleri ışığında, yurt dışında
yatırım ve ticaret yapma olanağını
değerlendirmek için bir fırsat
olmalıdır.
Brezilya bunun için güzel bir örnek olabilir, pek çok Avrupa ülkesine göre, krizden daha hızlı ve
güçlenerek çıkmaktadır. Hükümet tarafından alınan önlemler ve
güçlü banka sistemleri sayesinde
hem Brezilyalı hem de yabancı
yatırımcıların güvenini kazanmayı
başarmıştır (Bovespa 2009 endeksi
+%52 ).
Orta Amerika şu anda kayda değer
bir büyüme hızı elde etti, bu durum
bölgesel yatırımcıların zihniyetini
de değiştirdi, tam otomatik tesislere yatırım yapmaya daha istekliler.
Bu durum, özellikle gençlerin
geleceğe güvenle baktıkları, yatırım
gücü yüksek olan Brezilya pazarının
yapısına çok yarar sağlamıştır.
Brezilya’nın PIL i 2010’da %3,5
artacak, sürdürülebilir büyümeyi
2011 de koruyacaktır. Çin ve Hindistan gibi diğer ekonomik güçler
ile paylaştığı bu pozitif trend, ABD,
Rusya gibi %1,5, Fransa, Almanya
ve İtalya’da daha da düşük oranlardaki 2010 büyüme rakamlarını
sönük bırakmaktadır.
Bu bağlamda tekstil makineleri yatırımları pozitif bir trend
yakalamıştır; Marzoli satış ağı,
makinelerinin kalitesi ile her
fırsatı
değerlendirmeye
hazır
durumdadır.
Brezilya
ekonomisindeki
gelişmelerin önemli bir kanıtı
da IMF’den aldığı övgülerdir.
3
News from the world of spinning solutions
MARZOLI ARCO BRIDGE:
KALİTE İÇİN BİR “KÖPRÜ”.
Marzoli Arco Bridge esas olarak
özel bir kemerli bölümü olan küçük
bir köprüden ve standart kafesten
daha farklı şekle sahip, daha uzun
bir kafesten oluşmuştur.
Bu yeni çözüm ile elyafların çekim
alanındaki kontrolü, eski sistemde
olduğu gibi iki fazda yapılmaz, ama
100
10
Arco Bridge’nin kalite açısından
avantajları penye pamuk, karde pamuk, karışık pamuk üzerinde ve orta
incelikteki numaralarda :Ne 30 – Ne
60 daha belirgindir.
1 numaralı tabloda standart çekim bölgesi bulunan bir ring makinesinden alınan Ne 40 penye
pamuk numunesi ile Arco Bridge
çekim bölgesine sahip bir ring makinesinden
alınan
numunenin
değerleri karşılaştırılmıştır. Veriler,
Uster İstatistiklerinin %10 altında
değerlere sahip çok kaliteli bir iplik
kullanılmasına rağmen Arco Bridge’nin kullanımı ile sonuçların
önemli ölçüde iyileştiğini hiç şüphe
duyulmayacak şekilde göstermektedir.
(+200%)
Neps
(+140%)
Neps
(+50%)
Thick Pl.
(+35%)
Thick Pl.
(-50%)
Thin Pl.
(-40%)
Thin Pl.
(-30 %)
Thin Pl.
%
CVm
1
Arco Bridge
Standard
Tablo 3.
Ne-40 Standart ve Arco Bridge iplik arasındaki kusurlarının yüzdesel
azalması.
90
68
45
23
Bu yenilikçi sistem yüksek kalitede iplik üretimi için gözden
kaçırılmaması gereken bir şeydir.
Arco Bridge, basit, güvenilir masrafı
olmayan, bakım gerektirmeyen bir
uygulamadır. Uygulama için bu sisteme mükemmel uyan Marzoli
MT1 kol veya Texparts ın 2000 ve
2100 serileri ve özel Marzoli kafesi
gerekmektedir.
(+200%)
Neps
(+140%)
Neps
(+50%)
Thick Pl.
(+35%)
Thick Pl.
(-50%)
Thin Pl.
0
Sonraki tablolarda aynı sonuçlar
standart ile Arco Bridge arasındaki
değerlerin azalmasını göstermek için
grafik ile anlatılmıştır (3. nolu tabelada yüzde olarak gösterilmiştir)
(-40%)
Thin Pl.
İşte bu ruh sayesinde MP serisi yeni
ring üzerinde çekim bölgesi fikri
doğmuştur: Marzoli Arco Bridge
(patent başvurusu yapılmış sistem).
Çok uzun zamandan beri çekim bölgesi kısa kafesli ve standart uç milli
klasik çift kayışa yerleştirilmişti, fakat Marzoli AR&GE departmanının
çabaları sayesinde Arco Bridge
mekanizmasına bağlı olarak mükemmel kalite sonuçları veren bu çözüm
geliştirildi ve sorunun üstesinden
gelindi.
1000
(-30 %)
Thin Pl.
Problemleri
çözmek,
yeni
standartları belirlemek, kendi hedeflerini bile aşmak: Marzoli’nin
doktrinidir.
Tablo 2.
%
CVm
Karl
Popper,
her
problemin
çözümünün mükemmelliğe ulaşana
kadar çözülmesi gereken yeni bir
problemin konusu olacağını söyler, Marzoli AR&GE bölümü
bu
düşünceden
yola
çıkarak
kurulmuştur.
Sonuç olarak, iplik ve dokuma daha
düzgün, kumaş ise daha “sıkı” bir
görünüm kazanır
Tablo 1.
%
Um
Marzoli’nin felsefesi müşterilerinin
ihtiyaçlarına cevap vermek, onlarla bitmiş ürünün en mükemmeline ulaşma araştırmalarını onlarla
paylaşmak ve kaliteli iplik üretimi
için dünya liderleri arasında olmak
için firmayı devamlı yatırım yapmaya iten bir idealdir.
Bu sebepten dolayı, Marzoli’nin
yolculuğu mükemmel tekstil makineleri üzerine sınırlı değildir, ipliğin
kalitesini iyileştirme çalışmalarını
da içine almaktadır. Araştırma ve
geliştirme çalışmalarını amaç edinen
ve sırf bunun için hiç sonu gelmeyen bir yolculuktur, çünkü Marzoli için her başarı yeni bir başlangıç
noktasıdır.
kademeli olarak yapılır. Yeni küçük
kemerin özel kemerli bölümü ve
şekli değiştirilmiş kafes tüm çekim
bölgesi boyunca elyafların aşamalı
kontrolünü sağlar. Odak noktası, kafesin pozisyonu ve bitim bölümünün
şeklidir.
Nitekim elyaflar, küçük köprünün
sonunda bırakılmaz ama kafesin bitim bölgesi ile temasta kalır, elyaflar
kontrol edilir ve 1. silindirin kıskaç
bölgesine kadar elyaflara eşlik edilir.
Bu şekilde kısa elyafların kontrolü
çok iyi yapılır. Sonuç CV değerlerinde
ve tüm I.P. de hassas bir iyileşmedir;
özellikle ince yer kalın yer problemi
%50 oranında çözülür.
%
Um
Marzoli imzalı iplik
eğirme kalitesinde yeni
bir ilerleme.
%
4
# 11 | Mart 2010
Arco Bridge
yenilikçi sistem.
4
News from the world of spinning solutions
5
# 11 | Mart 2010
MARZOLI FANCY YARN.
Marzoli Fancy Yarn,
yeni özelliklerle
zenginleşiyor ve mekanik ve elektronik
gelişmeler sayesinde
performansında da
ilerlemeler var.
Sert de olsa kendi özeleştirisini
yapabilmek, kalıcı ve uzun soluklu, rekabetçi bir avantaj elde
etmek için ilk adımdır. Bu sebeple, daha önce kazandıkları
başarılara rağmen Marzoli kendi
makinelerinin
performanslarını
daha iyileştirmek için durmadan
çalışmaktadır. 10 yıldan daha uzun
bir süreden beri Marzoli üretiminin ana öğesi olan ve olmaya da devam eden Fancy Yarn sistemindeki
yeni gelişme buna bir örnektir.
ile tam bir uyum içinde çalışan tek
aparattır, ring makinesinin mekanik sistemini bozmadan yüksek kalite ve verimlilik sağlar (bu elektronik ve mekanik çözümlerin patent
başvurusu yapılmıştır).
Marzoli’nin prensiplerinden biri
de ne kadar parlak olursa olsun
elde edilen sonuçlardan memnun
olmamaktır. Bu sebeple Marzoli
uzun süreli bir çalışma ve araştırma
süreci başlattı ve dünyanın en prestijli denim kumaşı üreticileri ile
(TRC Candiani, Italdenim, Textil Canatiba) bu çalışmalara ve
araştırmalara başladı. Başarılı sonuçlar elde edildi, nitekim Fancy
Yarn üzerinde yeni şantuk türleri
ile iyileştirme çalışmaları yapıldı,
böylece çok yönlü ve Marzoli
müşterilerinin devamlı değişen
ihtiyaçlarına daha yakın bir hale
geldi.
Fancy Yarn, özellikle denim
kumaşlarda şantuk ve fantezi
ipliğe yönelik artan taleplere cevap
vermek için doğmuştur. Marzoli
uzun zaman önce pazardan gelen
bu talebi görmüş, on yıl önce ilk
şantuk aparatını gerçekleştiren
firma olmuştur; şantuk aparatı
hem mekanik hem de elektronik
anlamda ring makinesinin içine yerleştirilmiştir. O zamandan
beri pazardaki şantuk aparatları
arasında en popüler olanıdır.
Bağımsız çekim motorları ve yüksek performanslı elektronikler,
Marzoli Fancy Yarn programı
belirli multitwist multicount iplik
üretimi yapabilmekte ve verilen
programa uygun olarak onları
kendi aralarında kombine edebilmektedir. Örneğin üretilen her
numara multicount ipte değişik
şantuk programları uygulanabilir. 1 nolu tablo ana seçenekleri ve
kombinasyonları göstermektedir.
Marzoli şantuk aparatı makine
Tüm seçenekler Marzoli ring
S (Slub)
RS (Reverse slub)
MC (Multicount)
RS+MC
MT (Multitwist)
RS+MT
MC+MT
RS+MC+MT
MC+S
SOS (Slub on Slub)
MT+S
SOS+MC
MC+MT+S
SOS+MT
makinesinde, diğer hiçbir entegre
şantuk aparatının ulaşamayacağı
yüksek performans ve üretim kapasitesinde üretilir. Bu sonuçlar
şantuğun kalitesi veya ipliğin kalitesinden ödün verilmeden elde
edilmiştir. Nitekim motorların
hızlanma ve yavaşlama rampaları
sinüsoidal eğrilere sahiptir ve ayrı
olarak ayarlanabilir. Bu iki işlev
sayesinde, özellikle yavaşlamanın
sonunda zayıf ve ince yer sorunu
ortadan kalkar. Sonuç olarak Marzoli şantuk ipliğinin dayanıklılık
özelliği normların üzerindedir.
Yeni elektronik ve mekanik özellikler, motorların birkaç yüz saniye içinde ivme kazanmalarına ve
kayda değer üretim hızıyla 20 mm
den daha düşük, çapın %50 fazlası
şantuklar elde etmeyi sağlar.
•
saklama imkanı
Nominal çapı 5 kata kadar
çoğaltma
Marzoli entegre şantuk aparatının
avantajı şudur; bu aparatın
gelişimi ring makinesinin gelişimi
ile doğru orantılı gitmiştir ve Marzoli’nin makine tekliflerinin %30
undan fazlasında çok önemli opsiyonel olarak gösterdiği bu aparatın
tüm mühendislik çalışmaları bunun üzerine odaklanmıştır. Ring
makinesi ve şantuk aparatının
araştırma ve geliştirme arasındaki
koordinasyon basit, güvenilir ve
performansı yüksek bir aparat
gerçekleştirmeyi sağlamıştır (bu
çözümlerin de patent başvurusu
yapılmıştır).
Marzoli Fancy Yarn bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
•
•
•
•
•
Yüzdesel ve milimetrik
değerler ile hazırlanmış basit
ve hızlı arayüz
İşlemin doğru
yapılıp yapılmadığını
değerlendirmek için şantuk
programı ile ilgili grafiğin
otomatik görüntülenmesi
Şantuk özelliklerinin otomatik kontrolü
Tek bir programda 500 farklı
şantuk için 500 sıra
10.000 farklı şantuk
programını kaydetme ve
SOS+MC+MT
Tablo 1.
5
News from the world of spinning solutions
6
# 11 | Mart 2010
TEXILE CANATIBA MODA İLE ARAŞTIRMA
ARASINDA BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ.
Brezilya’nın denim
kumaşı üretiminde
lider firması, teknolojik araştırmaları,
pazarın eğilimlerini
öngörme kapasitesi ile birleştirerek
son derece yenilikçi
kumaşlar üretmeyi
bildi.
“Identifique-se” Texile Canatiba’nın
2010 ilkbahar-yaz koleksiyonunun adı, bu koleksiyon Brezilya
pazarı için moda, estetik, aksesuarlar ve tamamlayıcılar aracılığı ile
kendini ifade edecek yeni bir tarz
oluşturmaya yöneliktir.
Uluslar arası eğilimlerden ilham
alarak Canatiba Premium Denim®
ve Megaflex® ürünlerinin birleşimi
üzerinde çalıştı ve özel bir Brezilya
ürünü geliştirdi. Bu yenilikçi kumaş
“comfort strech” hissini ve hareket
özgürlüğünü garanti eden elastandan oluşur ve bu kumaş, Canatiba
firmasının felsefesi uyarınca halkın
ihtiyaç ve isteklerinin araştırılması
sayesinde ortaya çıkmıştır.
Premium Denim® ve Megaflex® 2003 den beri Canatiba’nın
ürünüdür ve şirketin pek çok
başarısı gibi şirket sahibi Romeu
Covolan sayesinde gerçekleşmiştir.
Şirket 1969 yılında San Paolo’da
kurulmuş ve o zamandan beri hiç
durmayan bir büyüme göstermiştir,
70li yılların sonuna doğru yönetime, şirketi, Brezilya’nın en
büyük sanayi kuruluşlarından birine dönüştüren Romeu Covolan
geçmiştir. 80li yıllarda kararlı bir
büyüme stratejisi ve üç yeni tesisin
kurulmasını sağlayan modernizasyon sayesinde Canatiba Brezilya’da katlanarak büyüdü. Büyüme
90lı yıllarda da devam etti ve çevre
duyarlılığı firma için önem kazanmaya başladı.
tartışılmazdır.
Canatiba’nın üretimi ülkenin hacim
açısından en büyükleri arasındadır;
2009 da üretimleri 300 değişik
denim türünde 70 milyon metreyi
geçmiştir.
Texile Canatiba’nın başarısı, teknolojiyi sıkı takip eden ve ürün kalitesine ön planda tutan Mr. Covolan’ın
stratejik seçimlerinin ürünüdür. Bu
mükemmel hedefe ulaşmada Marzoli makinelerinin verimliliği ve
güvenirliği de rol oynamıştır.
İyi tedarikçiler ile özellikle de teknoloji alanında iyi ilişkiler kurmak
uzun soluklu bir rekabet avantajı
elde edebilmek için önemli bir
adımdır. Uzun zamandan beri,
Marzoli enerji tasarrufu, iplik kalitesi, üretimde esneklikle aynı anlama gelir olmuştur. Tüm bu özellikler, ihtiyaçlarını, problemlerini
ve memnuniyetlerini karşılıklı olarak paylaşan müşteri ile tedarikçi
arasındaki sinerjinin sonucudur.
Nitekim Marzoli
yenilikçi
kumaşlara yönelik araştırmalarda,
AR&GE bölümü ile işbirliği yaparak Canatiba ile yan yanadır, çünkü
Canatiba’nın felsefesi “pazarı izlemek değil moda yaratmaktır”.
Romeu Covolan: Canatiba ‘nın sahibi.
Canitaba yeni koleksiyonların ve
kumaşların başarılı tanıtımı için
pazarlamanın önemine inanır.
Defileler, toplantılar ve medya
programları ipliğin üstün kalitesine ve firmanın moda eğilimlerini
önceden sezme kapasitesine gerçek
değeri vermek için belli başlı
adımlardır.
Canatiba,
zor
bir
pazarda kendini var etmeyi bilmiş,
teknolojiye,yeniliklere, pazarın taleplerine açık güçlü ve dinamik bir
firmadır; uzun soluklu başarılarının
anahtarı budur.
Bu sebeple Marzoli için ideal
ortaktır.
Son kırk senede Canatiba, değerli
ve tanınmış bir marka haline
geldi. Dünyada en üstün markalar arasında yeri, sağlam ve
Canatiba’nın üretim tesisi.
6
News from the world of spinning solutions
# 11 | Mart 2010
Canatiba’nın üretim tesisi.
7
YENİ MARZOLİ DİJİTAL NEWSLETTER
INSANLAR IÇIN TEKNOLOJI
Marzoli’nin her
zaman daha iyiyi
başarma ve makine üretiminde sınır
tanımama arzusu her
sektörü içine alıyor.
Nitekim Marzoli, artık basılan
newsletter yerine, müşterileri ile
direkt iletişim kurmak için on-line
bültene geçiyor.
Yeni dijital newsletter 3 ayda
bir
gönderilecektir,
böylece müşteriler, bu bültenlerde
Marzoli’deki teknolojik yenilikleri takip edebilecek, tekstil
dünyasındaki gelişmeleri, sektörde lider olmuş firmalar ile yapılan
görüşmeleri
okuyabilecekler.
Bu bülten sayesinde Marzoli
müşterileri ile doğrudan bir bağ
oluşturulacaktır.
Tüm kullanıcılar, haberleri, önemli makaleleri, basıma gerek duymadan dijital ortamda kolay ve
hızlı bir şekilde saklama imkanı
bulacaktır.
www.marzoli.it web sitemizin
en çok ziyaret edilen site olarak
kazandığı başarı gibi web dünyası,
Marzoli felsefesinin her zaman
temel aldığı bilgilerin hızlı ve
kolay bir şekilde yayılmasını ve
paylaşılmasını sağlamaktadır.
Yeni dijital bülten en yeni
gelişmedir ama iletişime ve Marzoli ile müşterileri arasındaki
dialoğa yönelik atılan son adım
değildir, uzun soluklu başarılara
ulaştıran paylaşılan çözümlerin
ortaya çıkardığı yoldur.
7
Marzoli Vouk.
Seninle birlikte yola çıkmaya hazır.
Marzoli olarak zor zamanları aşmak için az konuşup çok iş üretmek gerektiğine inanırız, bunun için makinelerimizin üretim kapasitesini arttırıp enerji tüketimini azalttık.
Yeni penyöz CM600N, ürün kalitesinden ödün vermeden enerji tasarrufu yaparak üretim kapasitesini
arttırıyor.
Kritik durumların üstesinden gelmek için kararlılık ve ileri görüşlülük gerekir: krizden çıktığınız için sevinmeyin, başarıya odaklanın. Mükemmel teknolojiye ve mutlak kaliteye yatırım yapma zamanıdır. Marzoli ile
görüşme zamanıdır. www.marzoli.it
MARZOLI
VOUK
Nova
Blow Room
Machines
Cards
Draw
Frames
Lap
winders
Combers
Roving
frames
Ring
spinning
frames
Editorial staff MV World
Marzoli spa
Mario Bianchetti, Roberto Vezzoli, Rosino Varinelli,
Mario Mascheretti, Roberto Torcoli, Silvano Patelli, Girolamo Prandini,
Pietro Sangaletti, Massimo Galli e Flavio Morandi.
Via S. Alberto, 10
25036 Palazzolo s/O
Brescia - Italy
Coordination: Wasabi S.r.l. (Brescia).
Layout: Wasabi S.r.l. (Brescia).
Printed by: Grafiche IGC S.r.l. (Brescia).
Tel. +39 030 7309 1
Fax +39 030 7309 365
[email protected]

Benzer belgeler