BOSCH A

Yorumlar

Transkript

BOSCH A
BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA TESİSLERİ
YAZ DÖNEMİ STAJI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yaz dönemi staj müracaatları 15 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında online olarak sadece
https://performax.tr.bosch.com/performax/staj adresinden dahili olarak alınacaktır. Staj Başvuru formu eksiksiz
ve sorulan bilgileri doğru olarak doldurmanız gerekmektedir. Eksik bilgi vermeniz halinde başvurunuz
değerlendirilmeyecektir.
2. Başvuru sırasında; stajyere ait kimlik, iletişim bilgileri, okuduğu okul, bölüm, kaç hafta staj yapacağı ve staj
tarihi, not ortalaması gerekecektir. Bu bilgiler olmadan başvuru formu doldurulamayacaktır.
3. Yaz Stajı Başvuru Süreci:
- 15 Mart – 11 Nisan
- 11 Nisan –02 Mayıs
- 02 Mayıs
4.
Başvuruların online staj başvuru formu ile alınması
Seçim Süreci ( Kontenjan dahilinde mülakat ile seçim)
Kabul / Red sonuçlarının bildirilmesi(Cep tel. mesaj, mektup,)
Staj başlama dönemlerimiz Fakülte, MYO ve Teknik Lise öğrencileri için 07.07.2014 (Tarih firmamız tarafından
değiştirilebilir)
5. 4 yıllık Fakülte(Lisans), 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu(Ön Lisans), Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi ve
Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri başvuru koşullarına uygun ise yaz dönemi stajını Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Bursa fabrikalarında yapabilirler.
6. Okullarının staj yönergesinde belirtilen koşullara uygun öğrenciler, stajyer adayı olarak başvurabilirler.
7. Staj için başvuruda bulunacak fakülte öğrencisi en az ikinci sınıf, meslek yüksek okulu öğrencisi en az birinci
sınıf, teknik ve anadolu meslek lisesi öğrencisi en az onuncu sınıf öğrencisi olmalıdır.
8. Staj başvurusu yapan öğrencinin staj zorunluluğu olmalı ve bunu okuldan onaylı bir yazı ile belgelemelidir.
9. 4 haftadan az staj süresi olan adayların stajı kabul edilmemekte olup, staj süresi staj zorunluluğunu belirten
belgedeki süre ile sınırlıdır.
10. Staj başvurularında öncelik 1. Derece çalışan yakınlarına tanınmaktadır, kontenjan olması durumunda diğer
başvuru yapan adaylar da değerlendirilir.
11. Okullarının staj yönergesine göre iki yaz stajı yapmak zorunda olan öğrenciler sadece birini firmamızda
yapabilir.
12. Stajyer seçimleri mülakat yapılarak belirlenecektir. Staj kabul belgelerini getirme ve mülakat tarihleri adaylara
cep telefonu ve posta yolu ile duyurulacaktır (Telefon numaralarınızda ve adreslerinizde değişiklik olması
durumunda lütfen bilgi veriniz).
13. Staja Kabul Edilen Adaylardan istenecek Belgeler
a) Staj zorunluluk belgesi,
b) Ağırlıklı not ortalamasını gösteren belge (Transkript)
c) 1 adet vesikalık fotoğraf (Arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız)
d) Nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi
e) Yapı Kredi Bankası’nın adresinize en yakın şubesinden adınıza açtıracağınız hesap cüzdanı (Yaşı 18’den
büyük olan öğrencilerin hesap açtırma işlemini Yapı Kredi Bankası Organize Sanayi Bölgesi şubesinde
yaptırmaları gerekmektedir.) (Hesap açtırma işlemi esnasında Bosch firmasında staj için bu işlemi
yaptırdığınızı söyleyiniz.)
f) Verem Savaş Dispanserinden alınacak Raporlandırılmış Akciğer Filmi
g) İşitme testi (sadece imalatta staj yapacak öğrenciler için geçerlidir)
h) Okulunuzdan temin edeceğiniz İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi (Sözleşme 2 nüsha halinde
doldurulmalı ve okulunuz tarafından onaylanmalıdır. Her iki nüsha bizim tarafımızdan da onaylandıktan
sonra bir nüshası okulunuza gönderilecektir.)
14. Bu belgeleri getirmeyen adayların staj kabulleri iptal edilecektir.
15. Staj sonuçları başvurunun yapıldığı online https://performax.tr.bosch.com/performax/staj adresinden adayın
T.C Kimlik veya Başvuru Takip Numarası ile yapılabilecektir.Sonuçlar ayrıca adayların cep telefonlarına
mesaj ile bildirilecektir.
RBTR-Bu Staj Sorumluları;
4 yıllık Fakülte Stajları için
: HRL11 Nurşen Dağlı
Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Lise için: HRL13 İsmail Dülger

Benzer belgeler

bılkent unıversıty faculty of busıness admınıstratıon summer practıce

bılkent unıversıty faculty of busıness admınıstratıon summer practıce BILKENT UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION SUMMER PRACTICE EVALUATION FORM FOR SUPERVISORS BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ YÖNETİCİ YAZ STAJI DEĞERLENDİRME FORMU Kurumunuzda stajı...

Detaylı

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No1

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No1 - Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini, - Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışma...

Detaylı

* Yabancı uyruklular için zorunludur. Not: Lütfen siyah veya mavi

* Yabancı uyruklular için zorunludur. Not: Lütfen siyah veya mavi Not: Lütfen siyah veya mavi tükenmez kalem ve büyük harflerle doldurunuz. Her kutunun içine tek bir harfi kutunun dışına taşırmadan yazmaya dikkat ediniz. ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDEME DEĞİŞİKLİK FORMU Sayı...

Detaylı