Medial unikondiler artroplasti

Transkript

Medial unikondiler artroplasti
rto
pe
di
O
ka
ya
Medial unikondiler artroplasti
Prof. Dr. N. Reha Tandoğan
an
Ortoklinik / Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara
C
Dr. Asım Kayaalp
Dr. Mahmut Kış
Dr. Altuğ Tanrıöver
Dr. Metin Polat
Dr. Mazhar Tokgözoğlu
Fzt. İpek İkiz
Dr. N. Reha Tandoğan
Dr. Mümtaz Alpaslan
Dr. Kürşat Teker
Dr.Şenol Bekmez
Dr. Muharrem Yazıcı
Dr. Bülent Atilla
rto
pe
di
Hasta seçimi
 Karşılıklı tam kat kıkırdak hasarı olan hastaların
sonuçları daha iyi
ka
ya
O
 Parsiyel kıkırdak hasarı olan hastalarda daha fazla
revizyon, daha çok memnuniyetsizlik
 Pandit H. Knee. 2011;18(3):168-71.
 Maier MW. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;135(8):1169-75.
an
 Küçük lateral osteofitlerin önemi yok, büyük olanlar
lateral platoda kıkırdak hasarı ile ilişkili
C
 Faschingbauer M, Bone Joint J. 2015;97-B(12):1634-9.
Dr. N. Reha Tandoğan
C
an
ka
ya
O
rto
pe
di
Aks grafisi
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Valgus zorlama grafisi
 Valgus zorlama grafisi, lateral kompartman
kıkırdak hasarı veya deformitenin düzeltilebilir
olması hakkında güvenilir bilgi vermez
ka
ya
O
 Waldstein W. Clin Orthop 2013;471(12):3998-4003.
 Osteofit eksizyonu sonrası ilave düzeltme elde
edilebilir.
C
an
 Kreitz TM. J Arthroplasty. 2015;30(7):1233-6.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Pre-op MRG
ka
ya
O
 MRG ile lateral menisküs, kıkırdak
yüzeyler ve ÖÇB değerlendirilebilir.
 Ameliyat öncesi medial kompartmanda
kemik iliği ödemi varlığı ameliyat sonrası
devam eden ağrı ile ilişkili, hasta
memnuniyetini etkiler
 Jacobs CA. J Arthroplasty. 2015. pii:S08835403(15)00837-2.
 MRG kararı değiştirmez
C
an
 Hurst JM. J Arthroplasty. 2013 ;28(9
Suppl):184-6.
Dr. N. Reha Tandoğan
O
rto
pe
di
Protez seçimi
ka
ya
VEYA
C
an
Hareketli polietilen
• Sabit yarıçap femur
• Curve on curve
• Fully conforming
Dr. N. Reha Tandoğan
Sabit polietilen
• Yüzey kaplama femur
• Curve on flat
• Non conforming
rto
pe
di
Hareketli vs. sabit polietilen
 Biyomekanik testlerde aşınma özellikleri arasında
fark yok
O
 Kretzer JP. Acta Biomater. 2011;7(2):710-5.
 Taddei P. J Mech Behav Biomed Mater. 2011; 4(8):1936-46.
ka
ya
 Klinik skorlar ve fonksiyon açısından bir fark yok
an
 Li MG. Knee. 2006;13(5):365-70.
 Biau DJ.J Arthroplasty. 2013;28(2):220-226.
 Smith TO. Orthop Traumatol Surg Res.2009; 95(8):599-605
C
 Hareketli polietilen ile sıkışma veya dislokasyon riski
var, sabit polietilenin hata toleransı yüksek
Dr. N. Reha Tandoğan
ka
ya
O
 44 çalışma 9,463 hasta
 Klinik skorlar ve fonksiyon
benzer
 Revizyon oranı: 100
komponent/yıl
rto
pe
di
Peersman G. Fixed- versus mobile-bearing UKA: a systematic review
and meta-analysis.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23(11):3296-305.
 Sabit polietilen : % 0.9
 Hareketli polietilen : % 1.5
C
an
 Revizyon nedenleri farklı
Dr. N. Reha Tandoğan
C
an
O
ka
ya
 Kısaltılmış medial
parapatellar
 Mini-mid vastus ve
hareketli pencere
tekniği
rto
pe
di
Cerrahi yaklaşım
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
an
ka
ya
O
rto
pe
di
Diğer kompartmanlar ve
ÖÇB sağlamlığının kontrolü
C
Lateral faset artrozu medial
Uni sonuçlarını kötü etkiler
Dr. N. Reha Tandoğan
Küçük troklear ülserler sorun yaratmaz
rto
pe
di
Menisküsler ve lateral
kompartman
C
an
ka
ya
O
 Lateral kondilde santral
ülserler sorun değil
 Yük taşıyan bölgede
kıkırdak sağlam olmalı
 Lateral menisküs en fazla
parsiyel menisektomize
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Kemik kesileri
 İntra-medüller kılavuzlar
 Femur ve tibia farklı referanslar
O
 “Spacer” bloklar
C
an
ka
ya
 Dizin tamamı tibial kesi/ kollateral dengesi üzerine
inşa edilir
 Posterior femoral kesi tibial kesiye paralel olmalı
Dr. N. Reha Tandoğan
C
an
O
ka
ya
 Mekanik aksa dik
veya
 Eklem içi 5
derece varus
korunarak
(Cartier açısı)
rto
pe
di
Tibial kesi
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Dizilim etkisi ?
 7 dereceye kadar varus ile benzer sağkalım ancak daha iyi
klinik sonuçlar
 Vasso M. Knee. 2015 Mar;22(2):117-21.
O
 5 derece üzeri varus başarısızlık nedeni
ka
ya
 Barbadoro P. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22:3157-62.
 559 medial uni, 10 yıllık sağkalım %83, başarısızlık nedenleri
an
2mm (+) eklem çizgisi değişimi
5°(+) tibial “slope”
6° (+) komponentler arasında diverjans
5° (+) rezidüel mekanik varus
C




 Chatellard R. Orthop Traumatol Surg Res. 2013;99(4 Suppl):S219-25.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Teknik noktalar
O
 Medial kompartmanı aşırı
doldurmaktan kaçın, eklem çizgisini
yükseltmek ve lateral
kompartmandaki yüklenmeyi artırmak
iyi değil
ka
ya
 Cassidy KA. Knee. 2015 Dec;22(6):542-6.
 Heyse TJ. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;
135(6):857-65.
 MCL gevşetmesinden kaçın
C
an
 Matsuzaki T. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2014 Dec 25.
Dr. N. Reha Tandoğan
C
an
ka
ya
O
rto
pe
di
Tibial kesi konservatif
olmalı …
Dr. N. Reha Tandoğan
an
ka
ya
O
rto
pe
di
Boyut ve yerleşim
C
 Büyük komponent
erken aşınma sebebi
Dr. N. Reha Tandoğan
 Medial taşma ağrı ve
bursit sebebi
rto
pe
di
ÖÇBR + Unikondiler
 Sabit polietilen tercih et
 Ventura A. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Oct 14.
O
 Hareketli polietilen ile de iyi sonuçlar var
ka
ya
 Pandit H. J Bone Joint Surg Br. 2006 ;88(7):887-92.
an
 27 hasta 53 ayda revizyon yok, 24 olguda
5mm(-) laksite
C
 Tinius M. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Jan;20(1):81-7.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Hareketli Polietilen
Sağkalım
 Genç hasta, Oxford phase 3, 59 diz,12 yılda %95
sağkalım
O
 Faour Martín O. Acta Orthop Belg. 2015 ;81(2):283-8.
ka
ya
 682 medial Oxford, 16 yılda sağkalım %91, 20 yılda
aynı
an
 Price AJ. Clin Orthop 2011; 469(1):174-9.
 166 hasta 10 yıl sağkalım % 90
C
 Kim KT. Clin Orthop Surg. 2015 Jun;7(2):199-206.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Sabit polietilen sağkalım
 136 medial ZUK, 10 yılda % 97.1 sağkalım
 Vasso M. Int Orthop. 2015;39(12):2341-6.
O
 62 medial MG, 10 yılda %98 sağkalım
ka
ya
 Berger RA. J Bone Joint Surg Am. 2005; 87(5):999-1006.
an
 85 medial uni 5 yılda % 95 sağkalım
C
 Biswas D. J Arthroplasty. 2014;29(1):101-5.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
İmplant kayıt sistemlerinde..
 TDA göre daha düşük sağkalım ve daha yüksek revizyon
 366,965 TDA : %0.2
 35,749 uni : % 1.6
O
 İngiltere: 5 yılda ağrı için revizyon
• Baker PN. J Bone Joint Surg Am 2012;94(17):e126.
ka
ya
 İtalya : 3929 uni 10 yıllık sağkalım % 86.8
 Bordini B. Knee. 2014 Dec;21(6):1275-9.
 Norveç : 10 yıllık sağkalım
C
an
 2288 uni : % 80.1
 3032 TDA: %92
• Furnes O. J Bone Joint Surg Am. 2007 Mar;89(3):519-25.
Dr. N. Reha Tandoğan
 Modern tasarımlarla bile
OA’ya göre daha düşük
sağkalım
ka
ya
O
 Choy WS. Clin Orthop Surg. 2011
Dec;3(4):279-84.
 Myers TG. J Bone Joint Surg Am.
2006;88 Suppl 3:76-82.
rto
pe
di
Osteonekroz
an
 Mutlaka çimentolu tespit
tercih et
C
 Bruni D. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2014 Nov 22. [Epub ahead of
Dr. N. Reha print]
Tandoğan
rto
pe
di
Devam eden anteromedial
ağrı …
 Tibial tabla altında skleroz ağrı ile ilişkili,
% 10-20 olguda var, metal arkalık veya
polietilenin arasında fark yok
O
 Scott CE. J Arthroplasty. 2015 Oct 23. pii: S08835403(15)00884-0.
ka
ya
 Tabla altında artmış yüklenme ile ilişkili
 Pegg EC. J Orthop Res. 2013;31(5):821-8.
 Genellike 12 ayda sakinleşir
C
an
 Simpson DJ.Med Eng Phys. 2009;31(7):752-7.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Medial vs. lateral uni
O
 Lateral uni teknik olarak daha zor
 Hasta profili farklı: Plato kırığı sekelleri
 5-15 yıllık izlemde lateral ve medial uni
sağkalımı arasında fark yok
ka
ya
 van der List JP, Knee. 2015;22(6):454-60
 Baker PN. J Bone Joint Surg Br. 2012; 94(12):1641-8.
an
 Ama medial uni’lerde hasta memnuniyeti ve
klinik skorlar daha yüksek
C
 Liebs TR. Clin Orthop Relat Res. 2013 ;471(8):2629-40.
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
Revizyon
nedenleri
C
an
ka
ya
O
 Lateral artroz
 Gevşeme
 Hareketli ara parçalarda
polietilen dislokasyonu
 Periprostetik kırık
 Açıklanamayan ağrı
 Eklemde serbest çimento
Dr. N. Reha Tandoğan
rto
pe
di
O
ka
ya
an
C
Dr. N. Reha Tandoğan
Teşekkürler

Benzer belgeler

as PDF - Çankaya Ortopedi

as PDF - Çankaya Ortopedi Ortoklinik / Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara

Detaylı