Canon i-SENSYS MF5880dn

Transkript

Canon i-SENSYS MF5880dn
Canon i-SENSYS
MF5880dn
i-SENSYS Lazer Çok Fonksiyonlular
Arşiv Ürünleri
Bu, ağ kullanımına hazır ve enerji verimli, 4'ü 1 arada işlevsel kompakt yazıcı ile yerden kazanıp işletme
maliyetlerini azaltırken, verimlilik artışı sağlayın. Güçlü GÖNDER (SEND) işlevi ve otomatik çift taraflı baskı ile
eksiksiz özellikler.
Özellikler
 Kompakt Hepsi Bir Arada: baskı, fotokopi, faks ve tarama
 30 ppm/cpm, 8 saniye Ġlk Kopya ÇıkıĢ Süresi
 E-postaya, ağ klasörüne ve USB cihazına tarama
 Otomatik çift taraflı baskı/fotokopi/tarama/faks
 Ağ kullanımına hazır, PCL5e/6 desteği
 Enerji tasarrufu
Küçük ve yoğun iş grupları için en akıllı Hepsi Bir Arada çözüm
Yerden tasarruf eden 4'ü 1 arada işlevsellik
Özellikle küçük çalıĢma grupları için tasarlanmıĢ olan i-SENSYS MF5880dn günümüz iĢ dünyasında
gereksinimlerinizi karĢılamaya yardımcı olur. Ağ kullanımına hazır olan bu 4'ü 1 arada çokiĢlevli yazıcı, çift
taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks özelliklerini ĢaĢırtıcı derecede kompakt, kullanımı ve yönetilmesi kolay
bir ofis cihazında bir arada sunuyor.
Zaman kazanın
30ppm çıkıĢ hızı ve 8 saniyelik Ġlk Kopya ÇıkıĢ Süresi ile baskı ve fotokopi, ihtiyacınız olduğu anda hazır. Çift
taraflı bir belgeyi taramanız, fotokopi çekmeniz veya fakslamanız mı gerekiyor? Hiç sorun değil. 50 yapraklık
Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (ADF) kolayca bu iĢin üstesinden gelir. Ayrıca yazıcınızın ısınması
için çok uzun süre beklemek artık geçmiĢte kaldı. Hızlı Ġlk Baskı teknolojilerindeki hızlı kurtarma ile, son
derece önemli belgeler için beklemek zorunda değilsiniz.
Üstün görüntü kalitesi
Ġster net görünümlü metin ve düzgün grafiklere, ister her ayrıntıyı yakalayan fotokopilere ihtiyaç
duyduğunuzda, i-SENSYS MF5880dn siyah beyaz iĢ belgelerini üstün kaliteyle sunar.
Enerjiden tasarruf edin ve maliyetlerinizi azaltın
Energy Star sertifikalı i-SENSYS MF5880dn baskının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve iĢletme
masraflarını da azaltır. Haftada sadece 1.321 KWh TEC* (Tipik Elektrik Tüketimi) oranına sahip olan bu
enerji verimli yazıcıyla kazanç sağlayın. Standart otomatik çift taraflı baskı kağıt kullanımını önemli ölçüde
azaltır.
İş akışlarınızı hızlandırın
GÖNDER (SEND) iĢlevi sayesinde taranan belgeleri kolayca dağıtabilir, paylaĢabilir veya saklayabilirsiniz.
Doğrudan e-postaya, ağ klasörüne veya kullanıĢlı USB yuvası üzerinden bir USB cihazına tarama yapın. En
küçük dosya boyutunu yüksek görüntü kalitesi ile birleĢtiren Canon’un kompakt PDF dosyaları, e-posta ve
paylaĢım için mükemmeldir.
Maksimum verimlilik
Canon’un kullanımı kolay Hepsi bir Arada kartuĢ sistemi her türlü değiĢiklikte bakım gerektirmeyen kullanım
olanağı ile her seferinde yüksek kalitede baskı almanızı sağlar. Çok daha yoğun çalıĢma grupları için isteğe
bağlı kaset, kağıt besleme kapasitesini 800 yaprağa kadar arttırır.
Kolay yönetim ve güvenlik
PCL5e/6 desteği i-SENSYS MF5880dn'nin tüm iĢ ortamlarına kolayca yerleĢtirilmesini sağlar. Uzak Kullanıcı
Arabirimi, ağ operatörünün ayarları web tarayıcılarıyla uzaktan yönetmesine ve durumlarını izlemesine
olanak verir. Departman Kimliği Yönetimi önemli ayarları korur, makinenin iĢlevlerine izinsiz eriĢimi engeller
ve maliyetlerin sıkı bir Ģekilde kontrol edilebilmesini sağlar.
* TEC test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır.http://www.eu-energystar.org
Ürünün Teknik Özellikleri
TYPE
Machine Type
Siyah Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
Available Functions
Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
PRINTER
Print Speed
30 ppm'e kadar (A4)
Printing Method
Siyah beyaz lazer baskı
Print Quality
Otomatik Görüntü GeliĢtirme ile 1200 x 600 dpi'a kadar
Print Resolution
600 x 600 dpi
Double Sided Printing
Otomatik
Printer Languages
UFRII-LT, PCL5e, PCL6
Fonts
45 ölçeklenebilir, 10 bit eĢlem (PCL)
Print Margins
5 mm-üst, alt, sol ve sağ
Toner Saver Mode
Var
COPIER
Copy Speed
30 cpm'e kadar (A4)
First Copy Output Time (FCOT)
YaklaĢık 8 saniye veya daha az
Copy Resolution
En fazla 600 x 600 dpi
Copy Modes
Metin, Metin/Foto, Metin/Foto+, Foto
Double Sided Copying
2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Multiple Copy
99 kopyaya kadar
Reduction / Enlargement
%1'lik artıĢlarla %50-200
Toner Saver Mode
Evet
Other Features
Harmanlama, 1 üzerine 2, Kimlik Kartı Fotokopisi
SEND FUNCTIONS
Scan to File Server
SMB
Scan to E-mail and i-Fax
SMTP, POP3
Scan to USB Memory Key
Evet
File Formats
TIFF (Siyah-Beyaz), JPEG, PDF, PDF (Yüksek sıkıĢtırmalı)
SCANNER
Type
Renkli
Scan Resolution
Optik: 600 x 600 dpi'a kadar
GeliĢmiĢ: 9600 x 9600 dpi'a kadar
Colour Scanning Depth
24 bit/24 bit (giriĢ/çıkıĢ)
Greyscales
256 düzey
Compatibility
TWAIN, WIA
216 mm
Max. Scan Width
FAX
Modem Speed
Süper G3 33,6 KB/sn (En fazla 3 saniye/sayfa¹)
Receive Mode
Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik DeğiĢtirme, Cevap Modu,
Manuel
Fax Resolution
Standart: 200 x 100 dpi
Yüksek: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Süper yüksek: 200 x 400 dpi
Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAX Memory
En fazla 512 sayfa¹
Speed Dials
Maks. 199 (19 tek tuĢlu arama dahil)
Group Dials/Destinations
Maks. 198 arama/ Maks.198 hedef
Sequential Broadcast
Maks. 200 konum
Memory Backup
15 dk
Double Sided Faxing
Var (Gönderme ve Alma)
Other Features
Faks Ġletme, Çift EriĢim, Uzak Alım, Bilgisayardan Faks
(yalnızca TX)
MEDIA HANDLING
Scanner Type
Flatbed ve Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)
Paper Input (Standard)
250 yapraklık kaset
50 yapraklık çok amaçlı tepsi
50 yapraklık DADF
Paper Input (Option)
500 yapraklık kaset
Paper Output
150 yaprak
Media Types
Düz kağıt, Geri dönüĢtürülmüĢ kağıt, Ağır kağıt, ġeffaf,
Etiket, Zarf
Media Sizes
Kaset ve opsiyonel kaset:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Çok amaçlı tepsi:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Zarf (COM10, Monarch,
DL, ISO-C5, ISO-B5), Özel boyutlar: GeniĢlik 76 - 216 mm;
uzunluk 127 - 356 mm.
DADF:
Tek taraflı tarama: A4, A5, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x
B): Maks. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7
mm) Ġki taraflı tarama: A4, A5, Legal, Letter
Kaset ve opsiyonel kaset: 60 - 120 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 190 g/m²
DADF: Tek taraflı tarama: 50 - 105 g/m², Ġki taraflı tarama:
64 - 105 g/m²
Media Weights
INTERFACE & SOFTWARE
Interface Type
USB 2.0 Yüksek Hızlı,10BASE-T/100BASE-TX
Operating System Compatibility
Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/7
Mac OS X sürüm 10.4.9-10.6.x¹ ²
Software and Printer Management
Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Aygıt Yükleyici,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi
GENERAL FEATURES
Duty Cycle
Maks. Ayda 15.000 sayfa
Warm-up Time
YaklaĢık açıldıktan sonra 16 saniye veya daha az
Memory
128 MB (paylaĢımlı)
Control Panel
20 karakter x 2 satır arkadan aydınlatmalı LCD
Dimensions with Trays (W
x D x H)
390 mm x 472 mm x 431 mm
Installation Space (W x D
x H)
672 mm x 1279 mm x 931 mm (isteğe bağlı Kaset Besleme Ünitesi ve
isteğe bağlı ahize ile)
Weight
YaklaĢık 19,4 Kg
Operating Environment
Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaĢmasız)
Power Source
220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz)
Power Consumption
Maksimum: YaklaĢık 1200 W
Beklemede: YaklaĢık 20 W
Uyku modu: YaklaĢık 3 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,321 kWh
Noise Levels
Ses Basıncı¹
Aktif: 55 dB(A) veya daha az
Beklemede: 43 dB(A) veya daha az
CONSUMABLES
KartuĢ 719 (2.100 sayfa¹)
KartuĢ 719 H (6.400 sayfa¹)
Cartridges
ACCESSORIES / OPTIONS
KAĞIT BESLEYĠCĠ PF-44 (500 yapraklık kaset)
TEL 6 KIT UZUN KORDONLU (Telefon ahizesi)
Items
Modem Speed
FAX Memory
Operating System Compatibility
Noise Levels
Cartridges
¹
¹
¹
²
¹
¹
ITU-T Standart Tablo No. 1
ITU-T Standart Tablo No. 1
Yalnızca Web dağıtımı
Ağ tarama desteklenmez
Ġlan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumlu
ISO/IEC19752'ye göre
Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiĢtirilebilir

Benzer belgeler

Canon i-SENSYS MF6680dn

Canon i-SENSYS MF6680dn Çok amaçlı tepsi: 60 - 190 g/m² DADF: Tek taraflı tarama: 50 - 105 g/m², İki taraflı tarama: 64 - 105 g/m²

Detaylı

Wi-Fi, AirPrint / Google Cloud Print ve tarama özellikleri ile ideal

Wi-Fi, AirPrint / Google Cloud Print ve tarama özellikleri ile ideal Çalışma Sırasında: 550 W Beklemede: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W[5] Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,3 kWh Ses Gücü [6] Aktif: 6,8 B (A) veya daha az Beklemede: Duyulamaz Ses Bası...

Detaylı

Canon i-SENSYS LBP6300dn

Canon i-SENSYS LBP6300dn * TEC bir ürünün 1 hafta boyunca tipik elektrik tüketimini ifade eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır. http://www.eu-energystar.org

Detaylı

Canon i-SENSYS MF8080Cw

Canon i-SENSYS MF8080Cw kalitede çıktıyla anında etki yapmanızı sağlayan, keskin siyah metinler sunar. Otomatik Görüntü Geliştirme 2400 x 600 dpi'ye kadar baskı olanağı sunar. i-SENSYS MF8080Cw dakikada 8 sayfa renkli ve

Detaylı