maıl order formu kredġ kartı

Yorumlar

Transkript

maıl order formu kredġ kartı
KREDĠ KARTI
MAIL ORDER
FORMU
KART SAHĠBĠNĠN
KALİBRASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1345 SK. NO : 2-I TEKNİK MALZEME İŞ
ADI / SOYADI
MERKEZİ YENİŞEHİR / İZMİR
KREDİ KARTI CİNSİ
VISA
ESSCO ÖLÇME KONTROL SİSTEMLERİ
TEL: 0232 469 00 24
FAX:0232 469 00 25
SON KULLANMA TARİHİ
EUROCARD / MASTERCARD
KREDİ KARTI NO
GÜVENLİK (CCV) NO:
*
* Kartınızın imza tarafında yer alan üç haneli numara
BANKA ADI
TC KİMLİK NO
ADRES
ŞEHİR
POSTA KODU
EV / İŞ TELEFONU
GSM TELEFONU
TOPLAM ÖDEME TUTARI
TOPLAM ÖDEME TUTARI ( YAZI İLE )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
YUKARIDA BELĠRTĠLEN YAZILI ÖDEME TUTARLARININ
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
YTL
.
.
.
(Kart sahibi) İMZA :
KREDĠ KREDĠ KARTI HESABIMDAN TAHSĠL EDĠLMESĠNĠ KABUL EDERĠM
TARĠH
/
/
LÜTFEN BU FORMU DOLDURUP, YAZDIRDIKTAN SONRA, İMZALAYIP KİMLİK VE KREDİ KARTI
FOTOKOPİSİ İLE BERABER BİZE FAKS İLE GÖNDERİNİZ.
İzmir Faks: 0232 469 00 25
Şirket Bilgileriniz ve KAŞE
Faturayı ġirket adına istiyorsanız lütfen şirket bilgilerini
yandaki kutucuga yazınız veya KAŞE BASINIZ.
Kredi Kartlarıyla ilgili Bilgiler:
1. Bankanız, size verdiği kartı SADECE hamili tarafından kullanılabileceğini ve kartın ARKASININ ĠMZALANMADIĞI takdirde,
kartın ve iĢlemin geçersiz olacağını hükme bağlamıĢtır. Bu husus pek çok kredi kartlarının üzerinde “BU KART BAŞKASINA
DEVREDİLEMEZ" ve "İMZALANMADIĞI TAKDİRDE GEÇERSİZDİR" Ģeklinde açıkça yer almaktadır.
2.Kendinize veya Ģirketinize fatura ettirdiğiniz alımlarınızla ilgili yaptığınız kredi kartı ödemesi; Ģirketimizin hesabına BANKA
HAVALESĠ OLARAK GEÇMEKTEDĠR. Bu nedenle kredi kartı ödemenizde ayrıca KASA MAKBUZU VERMEMĠZ MÜKERER
ĠġLEME YOL AÇTIĞINDAN, MÜMKÜN OLAMAMAKTADIR. Muhasebeciniz size bu konularda bilgi verecektir. Elinizdeki slip
BANKA DEKONTU YERĠNE GEÇMEKTEDĠR.
3.MAIL ORDER formunu, kullanmak istediğiniz Kredi Kartınız için tamamen doldurunuz. Bankalar formun TAM dolu olmasını
istemektedirler. Ayrıca yeni POS makinaları kartınızın güvenlik kodunu da sormaktadır. Bu nedenler 3 haneli CVC2 kodu da
kartınıza bakarak doldurunuz. Kart Ģahsa ait bir kart ise, fakat Ģirketinize faturalatmak istiyorsanız; FORMU ġAHSEN
ĠMZALAYIP GÖSTERĠLEN YERE ġĠRKET KAġESĠNĠ BASINIZ VE TEKRAR ĠMZALAYINIZ. Mail Order formlarının ıslak imzalı
asıllarını bankamız istediğinden, POSTA ĠLE ġĠRKETĠMĠZE GÖNDERMEYĠ UNUTMAYINIZ.

Benzer belgeler

, MAİL ORDER FORMU KREDİ KARTI

, MAİL ORDER FORMU KREDİ KARTI Kredi Kartlarıyla ilgili Bilgiler: 1.MAIL ORDER formunu, kullanmak istediğiniz Kredi Kartınız için tamamen doldurunuz. Bankalar formun TAM dolu olmasını istemektedirler. Ayrıca yeni POS makinaları ...

Detaylı

Formu indirmek için tıklayınız.

Formu indirmek için tıklayınız. kartın ve işlemin geçersiz olacağını hükme bağlamıştır. Bu husus pek çok kredi kartlarının üzerinde “BU KART BAŞKASINA DEVREDİLEMEZ" ve "İMZALANMADIĞI TAKDİRDE GEÇERSİZDİR" şeklinde açıkça yer alma...

Detaylı

www.deringuvenlik.com

www.deringuvenlik.com kredi kartlarının üzerinde “BU KART BAŞKASINA DEVREDİLEMEZ" ve "İMZALANMADIĞI TAKDİRDE GEÇERSİZDİR" şeklinde açıkça yer almaktadır. 2.Kendinize veya şirketinize fatura ettirdiğiniz alımlarınızla il...

Detaylı

MIYC Mail Order TR - Marmaris Yacht Charter Show

MIYC Mail Order TR - Marmaris Yacht Charter Show Lütfen, Kredi Kartı Ödeme Formu, yanlışlığa sebebiyet verilmemesi açısından kredi kartınıza bakarak dikkatli bir şekilde doldurunuz. Ödeme tarihlerinden birinin, kredi

Detaylı

Mail Order Formu - Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mail Order Formu - Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. KREDĠ KREDĠ KARTI HESABIMDAN TAHSĠL EDĠLMESĠNĠ KABUL EDERĠM TARĠH

Detaylı