2013-2014 öğretim yılı okul sporları futbol açıklamalar

Yorumlar

Transkript

2013-2014 öğretim yılı okul sporları futbol açıklamalar
2013-2014 ÖĞRETİM YILI
OKUL SPORLARI FUTBOL AÇIKLAMALAR
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun
Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar; küçükler kategorisinde erkek, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise kız-erkek
olarak yapılacaktır.
3. Doğum tarihleri:
Küçükler Kategorisi (erkek)
Yıldızlar Kategorisi ( kız - erkek)
Gençler Kategorisi ( kız - erkek)
2002 - 2003
2000 - 2001
1996 - 1997 - 1998 - 1999
4. a) Grup, yarı final ve/veya Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar için küçükler
kategorisinde en fazla 12 (oniki) sporcu, 1 idareci, 1 çalıştırıcı yada 2 çalıştırıcıya, yıldızlar
kategorisinde erkeklerde en fazla 16 (onaltı), kızlarda en fazla 14 (ondört) sporcu, 1
idareci, 1 çalıştırıcı yada 2 çalıştırıcıya, gençler kategorisinde ise en fazla 18 (onsekiz)
sporcu, 1 idareci, 1 çalıştırıcı yada 2 çalıştırıcıya yasal harcırahları ödenir.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
c) İlan edilen grup, yarı final ve/veya Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre
müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları,
organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe
göre ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarışmalarda ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya ve başarı
belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) Grup ve yarı final yarışmalarında bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde
eden takımlara ve sporcularına başarı belgesi, elde edemeyen takımlara ise katılım belgesi
verilir.
c) Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya
ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ve sporcularına ise başarı belgesi verilir.
6. a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları, bir
önceki yıl Türkiye birinciliği yarışmasında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri ve
içinde bulunulan öğretim yılında mahallinde düzenlenen yarışmalara fiilen katılan ve
fikstürü tamamlayan takım sayıları dikkate alınarak tespit edilecek kontenjanlar
doğrultusunda belirlenerek Daire Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) Yıldızlar ve gençler kategorisinde bir önceki öğretim yılı Türkiye birinciliği
yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri ile K.K.T.C direkt olarak yarı
final yarışmalarına katılacaktır. Küçükler kategorisinde ise doğrudan Türkiye birinciliği
yapılacaktır.
c) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.
7.a) Tertip komiteleri yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan yarışma programına göre müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
b) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile
ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Bir ilden üç takım katılırsa 2-1 şeklinde, dört
takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.)
1
8. İtirazlar, tertip komitesine Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen il müdürlüğünün hesabına 250 TL ücret yatırılır.
9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya
girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
10.Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okul takımlarında yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak yaş ve kategorilerinde kendi
okul takımı bulunmaması halinde bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve
Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarının oluşturdukları takımlarda okullar arası yarışmalara katılabilirler.
11. Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
12.Profesyonel futbolcular okul sporları yarışmalarına katılamazlar. Profesyonel sporcu
oynattığı tespit edilen takımlar Tertip Komitesi tarafından diskalifiye edilecektir.
13.Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre yapılacaktır. Müsabakalarda galip takımlara 3
(üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), mağlup takımlara 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen
galibiyetlerde müsabaka 3-0 tescil edilir. Eğer müsabaka yarıda kalmışsa, hükmen mağlup
olan takımın attığı goller geçerli sayılmaz. Hükmen kazanan takıma 3 (üç) puan (3-0),
maçı hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol
atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın 3’ten fazla
attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
14.Küçükler kategorisinde mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarında yarışmanın
beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına
geçilecektir. Küçüklerde 3’er penaltı atışı yapılır.
15.Yıldızlar kategorisinde mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarında
yarışmanın beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı
atışlarına geçilecektir. Yıldızlarda 5’er penaltı atışı yapılır.
16.Gençler kategorisinde mahalli ve grup yarışmalarında yarışmanın beraberlikle
sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına geçilecektir.
Gençlerde 5’er penaltı atışı yapılır.
17.Gençler kategorisinde yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde yarışmanın gruplarında
yapılan maçlarda; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına geçilecektir. 5’er
penaltı atışı yapılır.
18.Gençler kategorisinde; yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde gruplardan çıkan okul
takımlarının çapraz eşleşmelerinde; eşitlik bozulmaması halinde 2x5 toplam 10 dakikalık
uzatma periyodu oynanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde 5’er penaltı atışına geçilir, yine
eşitlik bozulmazsa eşitlik bozulana kadar 1’er seri penaltı atışı kullanılır ve galip belirlenir
19.Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde müsabakaların berabere bitmesi sonrasında
yapılacak olan penaltı atışlarında küçüklerde 3 penaltı atışı, yıldızlarda ve gençlerde 5
penaltı atışı yapılır; Penaltı atışlarına, sonuç alınıncaya kadar devam edilir. Penaltı atışları,
oyunun sonunda oyunda kalan sporcular tarafından kullanılacaktır. Yedek oyuncular
penaltı atışı kullanamaz. Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan penaltı atışındaki
goller averaja dahil edilmez. Oyundan çıkan asil oyuncunun/oyuncuların veya oyuna
dahil olmayan yedek oyuncunun/oyuncuların penaltı atışını kullanması durumunda,
atışı kullanan takım penaltı atışlarını kaybetmiş sayılır. Takım sorumlusu penaltı atışı
yapacak oyuncuları ve devam durumunda penaltı atışını kullanacak oyuncuları numara
sırası ile yazarak, Tertip Komitesine vermek zorundadır.
20. Penaltı atışları sıralama için yapılır. Penaltı atışlarında galip gelen takım üstte yer alır.
21. Tek devreli lig usulüne göre yapılan futbol müsabakalarında;
2 (iki) takımın puanlarının eşitliği durumunda;
a) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmemiş ise öncelikle bu iki takımın kendi
aralarında oynadığı müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır.
b) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmiş ise grup maçlarında penaltı atışlarını
kazanan takım üstte yer alır.
2
3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda;
a) Öncelikle puan eşitliği olan takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki
puan üstünlüğüne bakılır.
b) Eşitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol averajına
bakılır.
c) Yine eşitlik devam ediyor ise genel puan cetvelindeki gol averajına bakılır, Gol averajı
bir takımın attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır. Takımlar
arasında gol averajı eşit ise daha fazla gol atan takım üstte yer alır.
d) Buna rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlarda yer alan sporcu-idareci ve takım
sorumlusunun aldıkları sarı- kırmızı kartlar sonucunda hangi takım daha az kart
görmüş ise o takım sıralamada üstte yer alır. (Sarı Kart: 1 puan, Kırmızı Kart: 2 puan,
İdareci veya takım sorumlusunun hakem tarafından oyun sahası dışına çıkarılması: 3
Puan olarak değerlendirilecektir.)
e) Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlar kura ile
derecelendirilir. (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine
konularak tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.)
* Okul takımı çalıştırıcısının, beden eğitimi öğretmeni değilse 2013-2014 yılı vizeli
futbol antrenörlüğü belgesine sahip olması, sabıka kaydının olmaması ve futbol
müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ (ERKEK) FUTBOL YARIŞMA KURALLARI
Sporcu piramidinin tabanını oluşturan ortaokul kurumlarında okuyan öğrencilerin,
futbol konusunda eğitimini sağlamak, beden, fikir ve ruh sağlığını geliştirmek, onların
çalışkan olma, kendine güven, çabuk karar verme, dürüst, kontrollü ve disiplinli olma
yeteneklerini geliştirmek, cesaret ve mücadele gücünü artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları
kazandırmak, sporda kazanılan iyi alışkanlıklar sayesinde, vatan ve millet sevgisi, Millî birlik
ve beraberlik duygularını kazandırmak, hem eğlenmelerine, hem öğrenmelerine zemin
hazırlamak ve futbola yetenekli çocukları tespit ederek elit futbolcular olarak yetişmelerini
sağlamaktır.
Küçükler organizasyonu çocuk koruma programı kapsamında düzenlenmektedir.
YARIŞMA AŞAMALARI
Okul içi Yarışmalar: (Sınıflar arası) okul spor kulübü tarafından okul idaresi ile
işbirliği halinde, sınıflar arasında yapılan yarışmadır. Bu yarışmalar sonucunda okul takımı
oluşturulacaktır.
Okullar arası Yarışmalar: (Mahalli) ilin bütün köy, ilçe, kasaba ve il okullarının
katılacağı yarışmalardır. Köy ortaokulları sınıflar arası yarışmasını yaptıktan sonra okul
takımını oluşturacak ve ilçe birinciliği adında yapılacaktır.
İlçe yarışmaları, ilçe birinciliği adı altında düzenlenecek, İlçe Okul Sporları
Organizasyonu Tertip Komitelerine kararına göre ilçe birinciliğinde dereceye giren okul
takımları il birinciliği yarışmalara katılacaklardır. Yarışmalar İlçe Okul Sporları
Organizasyonu Tertip Komitelerine organize edilecektir. İlçe birinciliği organizasyonu
ülkemizin her köşesinde futbol oynamak isteyen her çocuğa bu şansın verilmesi amacıyla
düzenlemektedir.
İl birinciliğinde dereceye girmesine karşın Türkiye birinciliğine katılamayacak olan
okullar, katılamayacaklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar. İl okul sporları tertip komitesi kararı ile sıralamada yer alan takım veya
takımlar Türkiye Birinciliği’ne katılacaklardır.
3
Küçükler Kategorisi Futbol Yarışmalarında Fiziki Uygunluk Uygulaması:
Küçükler kategorisinde (erkek) düzenlenen yarışmalarda; yer alan sporcu
öğrencilerden bazılarının yaşlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Cüzdanlarında yazılı
olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm olarak emsallerinin çok üstünde
gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü sporcularla birlikte yarıştırılması eşitsizlik
yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı olumsuz sonuçların doğmasına sebep
olmaktadır. Bu nedenle de Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin öğrencilerin fiziki
görünümü başlıklı 10 uncu maddesi uygulanacaktır. Oluşturulacak komisyon tarafından
yarışma öncesi gerekli fiziksel uygunluk kontrolleri yapılacaktır.
FUTBOL KÜÇÜKLER KATEGORİSİ OYUN KURALLARI
Kural 1
Oyun Alanı:
İl imkânlarına göre il birinciliği yarışmalarında 60–70 metre
uzunluğunda, 40–50 metre genişliğinde olan sahalarda
yarışmalar düzenlenebilecektir. Saha ölçülerine İl Okul
Sporları
Organizasyonu
Tertip
Komitesi karar
verecektir. Çim saha tercih edilecek, çim saha bulunmaması
halinde aynı ölçülerde suni çim sahada yarışmalar
yapılacaktır. İl birinciliği yarışmalarında çim ve suni çim
saha bulunmadığı durumlarda yarışmaların hangi tür sahada
yapılacağına İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip
Komitesi karar verecektir.
Kural 2
Top:
4 numara futbol topu kullanılacaktır.
Kural 3
Kadro, Oyuncu ve
Oyuncu Değişikliği
Sayısı:
*Yarışmalarda takımlar en fazla 12 sporcudan oluşacaktır.
*Takımlar; 8 kişiden oluşacaktır. (7 sporcu 1 kaleci) Diğer 4
sporcu yedek, (bunlardan birisi kaleci) olacaktır.
*3 oyuncusu kırmızı kart gören takım hükmen mağlup
sayılır. Hükmen mağlup sayılan takımların puanlaması, TFF
yarışma kurallarına göre yapılacaktır.
*Yarışmalarda; bir takım yarışma süresince yedek
oyuncularının
tamamını
değiştirebilecektir.
Oyuncu
değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak,
hakem kontrolünde yapılacaktır. Antrenör tarafından
oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.
Kural 4
Oyuncu Giysi ve
Gereçleri:
Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik,
futbol ayakkabısı.
Kural 5
Hakemler
Yarışmalar 1 (bir) hakem tarafından yönetilecektir.
Kural 6
Oyun Süresi:
Kural 7
Kale Ölçüleri
Kural 8
Ofsayt
Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.
Kural 9
Serbest Atış
Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en
az 6,25 metre uzakta duracaklardır.
Yarışmalar 2x15 ’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır.
Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır.
Yarışmalarda; kaleler 2x5 metre olacaktır. İl Okul Sporları
Organizasyonu Tertip Komitesi il birinciliği yarışmalarında
2x5 metre kalelerin kullanılmasına özen göstereceklerdir.
4
Kalecinin Topu
Kural 10 Kullanması, Kale
Vuruşu ve Geri Pas:
Kural 11 Kart Cezaları
Kale vuruşu penaltı noktasının sağından veya solundan
atılacaktır. Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol
Federasyonunca yarışmalarda uygulanan geri pas ile ilgili
kurallar geçerli olacaktır.
TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart
uygulaması geçerli olacaktır.
Kural 12 Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 13 Lisans
Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı
FUTBOL YILDIZ KIZ&ERKEK OYUN KURALLARI
Kural 1
Oyun Alanı:
60-70 metre uzunluğunda 40-50 metre genişliğinde veya
nizami futbol sahasının ½ (yarı) alanı
Kural 2
Top:
4 numara
Kural 3
Kadro, Oyuncu ve
Oyuncu Değişikliği
Sayısı:
Kural 4
Oyuncu Giysi ve
Gereçleri:
* Erkekler kategorisinde en fazla 16 / en az 12 sporcudan
oluşur.
8’e 8 / (7 oyuncu 1 kaleci ), 6 değişiklik hakkı,
* Yıldız kızlar kategorisinde ise en fazla 16 sporcudan
oluşur.
8’e 8 / (7 oyuncu 1 kaleci ), 6 değişiklik hakkı.
*3 oyuncusu kırmızı kart gören takım hükmen mağlup
sayılır.
* Erkekler kategorisinde kadrodaki oyuncuların en az
3 ünün 2001 yılı doğumlu öğrenci olması zorunludur. Bu
kurala uygulamayan takım (lar) hükmen mağlup sayılır.
Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik,
futbol ayakkabısı.
Kural 5
Hakemler
Tek hakem.
*Erkekler kategorisinde 20 dakikalık iki devre,
*Kızlar kategorisinde 15 dakikalık iki devre,
*Devre arası ise 10’ar dakikadır.
Ceza Alanı: 12x29 metre, Penaltı: 9 metre,
Baraj Mesafesi: 7 metre
Kural 6
Oyun Süresi:
Kural 7
Ceza Alanı
Kural 8
Kale Ölçüleri
2x5 metre
Kural 9
Ofsayt
Uygulanır.
Kural 10 Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 11 Lisans
Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı
5
FUTBOL GENÇ KIZ&ERKEK OYUN KURALLARI
Kural 1
Oyun Alanı:
Nizami futbol sahası
Kural 2
Top:
Nizami futbol topu
Kural 3
Kadro, Oyuncu ve
Oyuncu Değişikliği
Sayısı:
Kural 4
Oyuncu Giysi ve
Gereçleri:
Kural 5
Hakemler
Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak
atanan 1 hakem ve yardımcıları tarafından yönetilir.
Kural 6
Oyun Süresi:
Müsabakalar 35’er dakikalık iki eşit devreden oluşur.
Devre arası ise 10 dakikadır.
Kural 7
Ceza Alanı
Nizami ceza sahası ölçüleri
Kural 8
Kale Ölçüleri
Nizami kale ölçüleri
Kural 9
Ofsayt
Uygulanır.
Kadro en fazla 18 sporcu öğrenciden oluşacaktır. Oyun, biri
kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluşan iki
takım arasında yapılır, değişiklik hakkı en çok 5 sporcu
öğrenci.
Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik,
futbol ayakkabısı.
Kural 10 Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 11 Lisans
Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı
6

Benzer belgeler

2014-2015 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri futbol branş

2014-2015 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri futbol branş derecelendirilir. (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine konularak tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.) * Okul takımı çalıştırıcısının, beden eğitimi öğretm...

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR kişiden oluşacaktır. (7 sporcu 1 kaleci) Diğer 4 sporcu yedek, (bunlardan birisi kaleci) olacaktır. *3 oyuncusu kırmızı kart gören takım hükmen mağlup sayılır. *Yarışmalarda, bir takım yarışma süre...

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR Durumlarında, okul müdürlüğünden izin almak şartıyla bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim kurumlarını temsilen ...

Detaylı