Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Transkript

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri
Metakarp Kırıkları ve Tedavileri
Dr. Zekeriya TOSUN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı
PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9
Anatomi
• Enine kavis
• Dorsalde konkav
• Ventralde konveks
-Baş
-Gövde
-Taban
Anatomi
• Baş:
-ant-post çap > transvers çap
-dorsal, lat, volar yüz
• Bazis: Eklemler
1. mtc : trapezium
2. mtc:trapezium, trapezoid,
kapitat ve 3. mtc;
3. mtc: kapitat and 2-4. mtc
4. mtc: kapitat, hamat 3-5. mtc
5. mtc: hamat ve 4. mtc
Anatomi
• Gövde: 3 yüzeyi kas tut.
(lat, med ve dorsal)
Giriş
• Seyrek değil
• Çoğu konservatif tedavi
edilebilir
• Genç çalışan insanlarda sık
• 10 milyar dolar (ABD)
Ashkenaze DM, Ruby LK. Metacarpal fractures and dislocations. Orthop
Clin North Am. Jan 1992;23(1):19-33
Epidemiyoloji
• İnsidans %2,5
• Tüm parmak ve metakarp
kırıklarının %10u
• El kırıklarının %30-40ı
• 5. mtc boyun kırığı:
metakarp kırıkların %10u
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
Direkt veya indirekt travma
Uygulanan kuvvet kırığın ve çıkığın tipini belirler
KMK kırıklı çıkıklar: el bileği flex aksiyel yüklenme---dorsale çıkıklı kırık
Metakarp gövde: direkt aksiyel yüklenme veya torsiyonel travma
Metakarp boyun: direkt katı cisim ile çarpma
Metakarp başı:direkt aksiyel yüklenme (eklem içi lig yaralaması olan kırık)
Mekanizma
• Metakarp bazis kırıkları:
-kırıklı çıkık
-el flex aksiyel yüklenme--dorsale çıkıklı kırık
-en sık 5. metakarp: ters
bennet
Mekanizma
• Gövde kırıkları
• Boyun
-aksiyel yüklenme, doğrudan
darbe--transvers, oblik
-torsiyonel travma—spiral
• Boyun: Boksör kırığı
-yumruk
-5. sık
Klinik
• Bazis kırıkları:
-El dorsumunda hassasiyet,
şişlik, ağrı
-Hareket ile ağrı
-El dorsumunda step
deformitesi
-Parmakta kısalma
Klinik
• Gövde ve boyun:
-Parmaklarda üst üste
binme
-Kavrama gücünde azalma
(kısalma ve açılanma ile)
-Malrotasyon (en önemli)
-Dorsale açılanma
Tanı:Radyoloji
Tedavi
• Kapalı tedavi:
-Öncelikli tedavi
-Gerekli manipülasyon ile kapalı
redüksiyon
- <2mm angulasyon ve rotasyon
kabul edilebilir
-Splint kuralları:
-ön kola ulaşmalı
-IP hareketli
-el bileği 20-30° of ext
-MP 70-90° of flex
-volarden gelirse distal palmar
crease
-dorsalden gelirse IP ulaşmalı
Bazis Kırıkları Tedavisi
• Kapalı redüksiyon ve atelleme
-2mm fazla deplasman
-kırıklı çıkık ve angulasyon
• Redüksiyon : Traksiyon el bileği
ext getirilmesi ve parmak ile
baskı uygulaması
• El bileği MP ye kadar 20-30° of
ext atel
Bazis Kırıkları Tedavisi
• Kapalı redüksiyon ve pinleme
-Kayma ihtimali olan
(redüksiyonu instabil olanlar)
-Çoklu bazis kırıklı çıkıkları
-atelleme sonrası redüksiyon
bozulanlar
• Kurallar :
-mutlaka çaprazlama
-mümkünse 2 sabit nokta (komşu
sağlam mtc ve karpal kemikler)
Bazis Kırıkları Tedavisi
• Açık redüksiyon
internal fiksasyon
(ARİF)
-Çok parçalı kırıklar
-1.5-2.0 mm plak vida
sistemleri
-greft gerekebilir
-bazen köprüleme
Ters Bennet’s (Tenneb) Kırıklı Çıkığı
• 5. KMK eklemin kırıklı
çıkığı
• ECU dorsale ,proksimale
ve ulnara çeker
• Klinik:
-dorsale step
-rotasyon
-kısalık
Ters Bennet’s (Tenneb) Kırıklı Çıkığı
Tedavisi
• Kapalı redüksiyon ve
alçılama ????
• Kapalı redüksiyon ve
pinleme
--traksiyon ve radiale
deviasyon
-pinleme
• ORIF
-parçalı kırıklı çıkıklar
Gövde Kırıkları Tedavisi
• Kapalı redüksiyon ve atelleme
-Parçalı olmayan
-Eklem bağ yaralanması
olmayan
-İzole 3-4 mtc kırıkları
-ciddi angulasyon olmayanlar
-2-3 mtc 10°
-4 mtc 20°
-5 mtc 30°
• Kapalı redüksiyon manevrası
-Jahss manevrası
-alçılama
Gövde Kırıkları Tedavisi
• Kapalı redüksiyon ve pinleme
- Parçalı olmayan transvers kırıklar
- Parçalı olmayan kısa oblik kırıklar
- 4-6 hft pin çek
-Longitudinal pinleme
-Transverse pinleme
-Çapraz pinleme
-İntrameduller pinleme
Gövde Kırıkları Tedavisi
• Açık redüksiyon internal
fiksasyon (ARİF)
• İnstabil kırılar
• Parçalı kırıklar
1-Çektirme vidaları
-Tek parça uzun oblik ve spiral
kırıklar
-2. 0 mm vidalar
2-Plak ve vida sistemleri
-Her türlü kırık (oblik transvers
spiral)
-Parçalı kırıklar
-Çoklu kırıklar
-2.0 ve 2.4 mm plak sistemleri
Gövde Kırıkları Tedavisi
(ARİF İnsizyon)
İnsizyonlar
Transvers Gövde Kırıkları
Düz 2.0 veya 2.4 mm kompresyon plakları
Kısa Oblik Gövde Kırıkları
Çektirme vidası ve koruyucu plaklar (Düz 2.0 veya 2.4 mm koruyucu plaklar ve vidaları)
Uzun Oblik Gövde Kırıkları
• Çektirme vidası (2.0 veya 2.4 mm vidaları)
Parçalı Gövde Kırıkları
Köprüleme plakları (2.0 ve 2.4 mm plak ve vidalar)
Çoklu Metakarp Kırıkları
Eğer sağlam metakarp varsa 
onarıma komşu metakarpten başlanır
Eğer 4ü de kırıksa  en az parçalı
olandan başlanır  sonra buna
komşu olanlarla devam edilir
Boyun Kırıkları Tedavisi
• Çoğu konservatif
-2-3 mtc 10°-15°
-4 mtc 20°-40°
-5 mtc 20°-60°
• Kapalı redüksiyon :
dorsale açılanma fazla
ise
-Jahss manevrası
-çapraz pinleme
Boyun Kırıkları Tedavisi
• İntramedüller pin
-1.25mm pin
-2 cm 2 mm bükülmesi
-20° …….10°
Metakarp Başı Kırıkları Tedavisi
• Çoğu konservatif: atelleme (radial ve ulnar gutter splint)
-Eklem yüzeyinde 2 mm az ayrılma
Metakarp Başı Kırıkları Tedavisi
• Cerrahi ( pin, kanüllü vida, tek veya çapraz vida)
• Greft gerekebilir
-2mm fazla ayrılma
-%15 ten fazla eklem yüzü içermesi
Metakarp Açık Kırkları
• Yüksek enerjili ise
-Acil ve seri debridman
-seri bol irrigasyon
-doğru IV antibyoterapi
-Stabilitenin sağlanması
-Yumuşak doku defekti varsa :
-kalıcı fiksasyon
-yumuşak dokunun kapatılması
-kemik defektine göre
(vaskülarize veya non
vaskülarize greft)
Yumuşak doku defekti varsa
:Geçici ext fiksatör
Komplikasyonlar:
• İntraoperatif
-Sinir yaralanması
-Tendon yaralanması
-Kırık fragmanlarının parçalanması
• Erken
-Enfeksiyon
-Komparman send
• Geç
-Bazis: artroz
-Gövde: malunion nonunion
Malrotasyon angulasyon
-Boyun ve Baş: artroz malunion
nonunion
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler

Başparmak Metakarp Kırıkları

Başparmak Metakarp Kırıkları pinning. A biomechanical analysis of residual incongruity of the joint. J Bone Joint Surg 1997;

Detaylı