b/ /ş ka - Общеславянский лингвистический атлас

Transkript

b/ /ş ka - Общеславянский лингвистический атлас
 14
1–4
5
6–10
11
12
13
14–21
22
23
24
25
26–32
33
34
35
36
37
38–39
40
41
42
43
44
44a
45–46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57–59
60
61
62
63
64
65–68
69–70
71
72–73
74
75
76
77
78
79–83
84
85
86–87
88
90
92–94
95
96
97
98
99
100–101
102–105
106
107–109
110
111
112
113
113a
114–145
–
– ['b[:C[k]
–
– [lod'ri:ca]
'ba:Cva
– ['svt]
–
'bava
'becva
bo'Ci
'baCva
–
bàCva
–
bàCva
'bA:Cva,
'b:Cva
bàCva
bàva
'bava
bã:cva
'bacva
bã:Cva
'baCva
bàCva
bàJva
–
bàva
– [kàca, búre]
bàCva [kàca]
– [bùre]
– [búre]
–
– [kàca, búre]
bàva
bàCva
– [féndeY]
–
bàCva
'baCva
– [kàca]
bàCva
'baCva
'b[Cva
'b>Cva
'baCva, 'b>Cva
'baCva
bàCva
b?Cva
bàCva
baCva
'b[Jva
'b[va
'b[Cva
'baCva ['kaca]
boCva
boCva
b[Cva
boCka
boCva
'b[Cva
boCka
boCva
'boCva
boCe
'boCka
'b[Cva
– ['kaca]
'b[nCfa
'b[Cva
–
146–148a
149
150
151
152–153
154–155
156
167
168
169
171
175–176
177–178
179–184
185
186–188
189
190–193
194
195
196
197
198
199–206
207
208
209
210–211
212
213
214–215
216
217
218–220
221
222
223
224–225
226
227–228
229
230
231
232
233
234–237
238–240
241–242
243
244
245–247
248
249–250
251
252–261
262
263
264
265
266–267
268
269–271
272–275
276
277–282
283
284
285–287
288–289
290–297
298–299
300–305
F 878 *b//Ci || *b//Cva || *b//Cka
–
'be:Cka
– [kàCica]
bà:Cva
–
boCka
beCka
– [bo'rilo]
–
'boCka
beCka
–
beCka
–
beCka
–
beCka
b_Cka
beCka
–
beCka
–
beCka
–
beCka
– [tunka /
su:dek]
beCka
– [sut]
beCka
–
boCka
–
boCka
beCka
– [su:dok]
– [sud]
– [su:dok]
boCka
beCka
boCka
beCka
– [hordo1]
baCka
boCka
–
beCka
beka
beºCka
beka
beCka
becka
beCka
beJka
beCka
beJka
beCka
beck’a
becka
beCka
beCka
beCka
becka
beCka
becka
beCka, becka
beCka
becka
beCka
becka
beCka
becka
306–308
309–313
314
316–319
320
321
322
323
324
325
326
327–336
337
338–353
354
355–362
363
364–371
372
373–376
377–378
379–389
390
391–394
395
396–398
399–400
401–447
448
449–453
454
455–463
464
465
466
467–481
482–483
484
485–486
487
488
489
490
491–493
494
495–496
497–498
499
500–501
502
503
504
505–507
508
509–510
511
512–513
514
515–518
519–520
521
522
523–524
525–527
528
529
530–533
534
535
536
537
538–539
540
beCka
becka
beCka
becka
beCka
beCkA
beCka
becka
beCka
beka
beCka
'boCka
–
'boCka
–
'boCka
–
'boCka
541–543
544
545
546
547
548–549
550
551–552
553
554
555
556
'boC’ka
'boc’ka
'boC’ka
'boc’ka
– ['kac’:a]
'boc’ka
'boC’ka
'boc’ka
'boCka
'boc’ka
'boc’ka
[+u'šat]
557 'boc’ka [u'šat]
558
560 'boCka
562 'boC’ka (r)
563 'boC’ka
564 'boCk[
565–566 'boC’ka
567 'boC’ka,
'boc’ka
568 'boc’ka
569 'boC’ka
570 'boc’ka
571 'boC’ka
572 'boc’ka
573 'boC’ka
574 'boc’ka
575 'boC’ka,
'boc’ka
576 'boc’ka
577–580 'boC’ka
581 'boCka,
'boC·ka
582 –
583 'boCka
584 'boC’ka
585–586 'boCka
587–589 'boC’ka
590 'boc’ka
591 'boCka
592 'boC’ka
593 'boc’ka
596 'boc’ka
597 'boC’ka
598 –
600 'boc’ka
601
602–603 'boc’ka
604 'boC·ka
605–606 'boCk[
607 'boC’ka
608–609 'boC’ka
610 'boCk[
611–612 'boC·ka
613 –
614–615 'boc’ka
616 'boC’ka
617 'boc’k’a
618 'boC’k’a
(pas.)
619 'boC’k’a
620 'boc’ka,
'boC’ka
621 'boc’k’a
622–628 'boc’ka
629 'boC’k[
630
631–633 'boC’ka
634
635–637 'boCka
638 –
'boCka
–
'boCka
–
'boCka
'bÒCka
'boCka
'bÒCka
'boCka
'bÒC’ka
'boCka
'boCka
'boC’ka
'bÒC’ka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boC’ka
'boš’ka
'boCka
'boCka
'boc’ka
'boC’ka
'boc’ka
'boJka
'boCka
'boC’ka
'boc’ka
'boc’ka
52
639
640
641
642
643–644
645
646
647–648
651
652
653
654–655
656
657
658–661
662–663
664
665–667
668
669
670
671
673
674–677
678
679
680–681
682
683
684
685
686–688
689–690
691
692–693
694–695
696–698
699
700–701
702–703
704
705
706–707
709
710
711
712
713
714–716
718–720
722–723
724
725
726–728
729
730
731
732
733–734
735–737
738
739–741
742
743–745
746
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
–
'boC’ka
'boC’k’a
'boc’ka
'boC’ka
'boCk[
'boC’k[
'boCk[ (r)
'boCk[
– ['katka]
'boCk[
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boC’ka
'boC’k’a
'boCk[
– ['kadka]
'boc’ka
'boCka
–
'boC’ka
'boCk[
'boC·ka
'boCka
'boC’ka
'boCk[
'boC’k[
'boC’ka
'boc’ka
'boCk[
'boCka
'boC’k[
– ['katka,
'kadoC’ka]
'boC’k[
'boC’ka
'boCka
'boC’k[
'boC’ka
'boC’ka
'boCk[
'boC’k[
'boCka
'boCk[
'boCka
'boC’ka
'boCka
– ['katka]
'boCka
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boC’k[
'boC’ka
'boC’k[
'boC’ka
'boCka
'boC’ka
'boC’ka,
'bocka
'boCka
'boC’ka
'boC’k’a
'boC’k[
747
748–750
751–752
753–754
755
756 'boc’ka
757 'bocka,
'boCka (pas.)
758 'boCka
759–763 'boC’ka
764 'boC’k[
765 'boC’k[,
'boC’k’a
767
768 'boC’ka
769 'boC’k[
770 'bocka
771 'boCka
772–774 'boC’ka
775 'boC’k[
776 'boCk[
777 'boC’ka
778–779 'boC’ka
780 'boCka
781–782 'boC’ka
783 'boCka
784–785 'boC’ka
786 –
787 'boC’ka
788 'boš’ka (r)
789–791 'boC’ka
792 'boC’k[
793 'boC’k’a
794 'boC’k[
795 'boCka
796 'boC’ka
797–799 boCka
800–801 'boC’ka
802 'boC’ka,
'boš’ka
803 'boš’:ka,
'boC’ka
804–805 'boC’ka
806 –
807 'boCk[
808
809 'boC’t’a
810 – [ka'duška]
811 'boCka
812–815 'boC’ka
816 'boš’ka
817 'boC’ka
818–819 'boC’k’a
820–822 'boC’ka
823–825 'boC’ka
826 'boCk[
827 'boC’k’a
828 'boC’k’[
829 'boC’k’a
830 'boC’ka
831 'boš’ka
832 'boC’ka
833 'boš’ka
834 'boC’k’a
835 'boC’ka
836 'boCka
837 'boC’k[
838 'boC’ka
839–841 'boC’k’a
843 'boCka
844 'boC’k[
845 'boC’k’a,
º'boC’ka
846 'boC’k’a
847–849 'boCka
850–853
ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС
Ka 14
F 878 *b//i || *b//va || *b//ka
Nsg % *bi || *bva ||
*bka. < boi . 24. { "#
# *bva:
; ! . =! -
# *bka.
< bo . 106 (bove !
boe).
+ . 112 n *Z (*bva !
b[va ! b[nva ! b[nfa).
+ !. . 395, 399–400 > Ò .
+ . . * $ . *bka , . 448, 465 ’ Ò.
Серия фонетико-грамматическая
Выпуск 4a
Карта № 14

Benzer belgeler

kesıcı takımlar

kesıcı takımlar Ionbond HSS ve Karbür kesici Takımlar (Freze, Matkap, Azdırma Çakısı, HM Uç vs) için son teknoloji kaplamaları sunmaktadır. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki 35 stratejik noktada Kesici Takım Kapl...

Detaylı

sekıl verme ve enjeksıyon

sekıl verme ve enjeksıyon servis (Yüzey hazırlama dahil) ve değerleri sağlamayı tahhahüt ederler. Kaplama öncesi ve sonrası parlatma Kalite sertifikaları Hata analiz servisleri

Detaylı

şekıl verme ve en

şekıl verme ve en klenme, takım polisajı gerekli

Detaylı

Density and Biomass of Fish Populations in Kirmir Stream of

Density and Biomass of Fish Populations in Kirmir Stream of sites and abiotic-biotic factors may vary. Small streams may be characterized by great changes in environmental conditions along the gradient of stream size and discharge (Vlach et al 2005). A. oro...

Detaylı