MLKS10‐S LCD Ekran Kullanımı ve Kurtarma İşlemi Adımları

Transkript

MLKS10‐S LCD Ekran Kullanımı ve Kurtarma İşlemi Adımları
MLKS10‐S LCD Ekran Kullanımı ve Kurtarma İşlemi Adımları R , S , T = O N D r v : O K
S a r j V o l . = 6 3 , 2 Şebeke fazlarının hepsinin mevcut olduğu durumda yukarıdaki ekran gösterilir. Motor driver bölümünde herhangi bir arıza yoksa D r v : O K ; varsa D r v : F a görülür. Alt satırda ise akünün o anki şarj voltajı gösterilir. Eğer akü sigortası kapalı (OFF) ise ekranda dalgalı voltaj okunur. Şebeke kontaktörü KP sürekli çekik durumdadır. R , S , T = O F F D r v : O K
S t a r t 0 3 s n = > 0 1
Şebeke fazlarından herhangi birinin yok olduğu algılanırsa yukarıdaki ekran gösterilir. Bu anda şebeke kontaktörü KP bıraktılır ve parametrelerde ayarlanan Start Gecikme süresi saymaya başlanır. Start gecikmesi saymaya başlanmadan önce akü gerilim seviyesi kontrol edilir. Eğer akü gerilimi belli bir seviyenin altında ise “ AkuGerilimiDusuk “ hatası ekranda belirir ve kurtarma işlemi iptal edilir. Aynı zamanda driver bölümünde herhangi bir hata varsa ekranda “ DriverHatasiVar “ yazılır ve kurtarma işlemi iptal edilir. T r a f o G u c u V e r i l d i V t r = 5 9 Start gecikme süresi bitiminde şebeke R ve Mp uçlarından ayrılmış trafoya yeniden güç uygulanır ve yukarıdaki ekran gösterilir. 3 sn boyunca 0 – 55 çıkışındaki gerilim seviyesi ölçülür. Eğer bu seviye düşük ise “ Trf.VoltajıDusuk ” hatası ekranda belirir ve kurtarma işlemi iptal edilir. Trafo gerilimi uygun seviyede ise 869 girişinden asansörün revizyonda olup olmadığı kontrolu yapılır. 869 girişinde enerji yok ise “ Pano Revizyonda “ uyarısı yapılır ve kurtarma işlemi iptal edilir. 869 girişinde enerji var ise 142 girişine bakılır. Kabin tam kat hizasında ise “KabinTamKatında” uyarısı yapılır ve otomatik kapı açma bölümüne geçilir. P o m p a C e k t i r i l d i V t r = 5 9 Kabin tam kat hizasında değilse yukarıdaki ekran gösterilir ve 180 VDC çıkışı enerjilendirilir. Daha sonra KM rölesi çektirilerek motor kontaktörü KM nin çekmesi sağlanır. Kontrol kartına hareket 1 emri gönderilerek ; RU1 ve RH kontaktörleri ve kapı pompasının çekmesi sağlanır. Kilit bekleme suresi parametresi suresince beklenir. M o t o r A k i m i I n c e l e
V t r = 5 9 I m = 0 8 , 5 A
Kilit bekleme suresi sonunda EXT girişine bakılarak KM kontaktörünün çekip çekmediği kontrolu yapılır. Eğer girişte enerji varsa KM kontaktörü çekmemiştir. “ EmniyetDevreHata “ uyarısı yapılır ve kurtarma iptal edilir. Girişte enerji yoksa Motor Frekansı parametresinde set edilen frekans değeri motora uygulanır ve yukarıdaki ekran gösterilir. Bu durumda motor freni kapalı tutularak; motorun kilitli rotor akımı ölçülerek kayıt edilir. Motor da çekilen akım sıfır ise “MotorSurulemiyor ” uyarısı yapılır ve kurtarma iptal edilir. K u r t a r m a F r : 1 , 0
V t r = 5 9 I m = 0 7 , 2 A
Akım ölçme işlemi tamamlandıktan sonra yukarıdaki ekran gösterilir. Motorun mekanik freni açılarak motora; 1 Hz den başanılarak, Yüksek Tork parametresinde set edilen süre içerisinde set edilen Motor Frekans değerine ulaşacak şekilde frekans uygulanır. Motorun çektiği toplam kol akım değeri ekranın sağ alt köşesinde gösterilmektedir. Set edilen Motor Frekans değerine ulaşıldıktan sonra motorun çektiği akıma bakılarak kabin hareketinin olmadığı anlaşılırsa motor durdurulup tekrar 1 Hz den başlanılarak ters yöne frekans uygulanır. Ters yöne döndürme işlemi 5 defa tekrarlanırsa ekranda “ KabinHareketiYok “ uyarısı yapılır ve kurtarma işlemi iptal edilir. Motorun çektiği akım normal seviyede ise sure kontrolu yapılır. Set edilen Maksimum Hareket Suresi içerisinde 142 girişi kontrol edilir. Süre içerisinde 142 girişi algılanmazsa “Max.SureAsildi “ uyarısı yapılır ve kurtarma işlemi iptal edilir. J f A l g i l a n d i V t r = 5 9 I m = 0 7 , 2 A
142 girişi algılanırsa JF Hareket Süre parametresine bakılır. Bu parametre sıfırdan farklı ise yukarıdaki ekran gösterilir. Hız kontrollü asansörler için verilen bu parametre, 142 algılandıktan sonra kabini kata hizalama süresi kadar motora gerilim uygulanması için verilmiştir. Bu parametre sıfır ise motor gücü kesilir, pompa ve fren bıraktırılarak otomatik kapı açmaya başlanır. Otomatik kapı açma işlemi süresince aşağıdaki ekran gösterilir. 2 O t o . K a p i A c i l i y o r V t r = 5 9 Otomatik Kapı Açma Süresi parametresinde set edilen süre boyunca trafoya enerji vermeye devam edilir. Süre sonunda trafo gücü kesilir ve kurtarma işlemi tamamlanır. Daha sonra MLKS10‐S kendini kapatır. MLKS10‐S Hata Tanımları ve Hata Durumunda Yapılması Gerekenler HATA EKRAN GÖSTERİMİ AÇIKLAMASI NELER YAPILMALI KabinHareketiYok Motora 5 defa farklı yönlerde gerilim uygulanmasına rağmen kabin hareketinin olmaması durumu. AkuGerilimiDusuk Akü geriliminin belli bir seviyenin altında olduğu durum. 1‐Motor akımı incelemesi sonunda frenin açtığını kontrol ediniz. Fren açmıyorsa MLKS10‐S kartının sol köşesindeki 7A lik sigortayı kontrol ediniz. 2‐ Motor akımı incelemesi sırasında frenin açık olmadığını kontrol ediniz. 3‐ 1 ve 2 numaralı maddelerin durumları normal ise motor frekansını değiştiriniz. 1‐MLKS10‐S kartının sağ üst köşesindeki 15A lik sigortayı kontrol ediniz. 2‐Akülerinizi tek tek ölçerek kontrol ediniz. 3‐ Akü gerilimleri uygun ise akülerin ara bağlantı kablolarını kontrol ediniz. 1‐ MLKS10‐S kartının sol alt köşesindeki 7A lik sigortayı kontrol ediniz. 2‐Akü geriliminin uygun olduğunu kontrol ediniz. 3‐ MLKS10‐S ile trafo arasındaki bağlantıları kontrol ediniz. Panonun akü sigortasını kapatarak MLKS10‐S kartının beslemesini 2 dakika kesik bırakınız. Daha sonra kurtarma işlemini tekrar deneyiniz. 1‐ Motor kontaktörü KM nin çektiğinden emin olunuz. KM çekmiyor ise “Kilit Bekleme Süresi” sonunda emniyet devresinin tam olduğundan emin olunuz. Emniyet devreniz tamamlanmamış ise iç kapınızın besleme geriliminin olduğunu kontrol Tfr.VoltajiDusuk Kurtarma işlemi sırasında üretilen trafo geriliminin belli bir seviyenin altında olduğu durum. DriverHatasiVar Motor gerilim üretme bölümü hatası. MotorSurulemiyor Motor sargılarından akım akıtılamadığı durum. 3 Max.SureAsildi EmniyetDevreHata O.MotorAsiriAkim Set edilen maksimum hareket süresi içerisinde (142) katta durdurucunun algılanamadığı durum. Kilit Bekleme Süresi sonundan ,kata getirme işlemi sonuna kadar KM kontaktörünün düşmesine bakarak algılanan emniyet devresi kopması durumu. Otomatik kapı tipi 3 fazlı ise motor gerilim üretme bölümünden fazla akım çekilmesi durumu. ediniz. Kapınızın kapatma süresi yetişmiyorsa “ Kilit Bekleme Süresi ”ni uzatınız. 2‐ RU1 ve RH kontaktörlerinin çektiğinden emin olunuz. Eğer çekmiyorsa MLKS10‐S kartı ile kontrol kartının haberleştiklerinden ve kontrol kartı ekranında “ Kurtarma “ yazdığından emin olunuz. Maksimum hareket süresini uzatınız. 1‐ Emniyet devresi kontaklarını kontrol ediniz. 2‐ EXT girişine bağlı olan KM kontaktörünün kapalı kontağını kontrol ediniz. 3‐ Kurtarma sırasında 100‐1000 arasındaki gerilimin 24 VDC olduğunu kontrol ediniz. 1‐Normal şebeke gerilimi varken otomatik kapı motorunuzun sargılarından çekilen akımın normal olup olmadığını kontrol ediniz. 2‐ Akım değerleri normal ise 3 faz 380V ’a yükseltme trafolarını kontrol ediniz. 4