bursa teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü inşaat mühendisliği

Transkript

bursa teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü inşaat mühendisliği
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ADAY LİSTESİ
Sıra
No
Öğrenci Adı
Lisans
Lisans
Mezuniyet
Mezuniyet
Notu
Notu Yüzlük
Dörtlük
Sistem
Sistem
Öğrenci Soyadı
Ales
Sayısal
Puanı
Yabancı Dil
(İngilizce)
Puanı
1
UĞUR
YILMAZ
2,65
68,50
82,16847
58,75
2
FERHAT YAŞAR
DURUR
-
62,59
77,04265
63,75
Mezun Olduğu Ünv.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Mezun Olduğu Bölüm
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
3
IBRAHIM ADOW
IDOW
2,64
68,26
ALES:71
75
(GRE:153)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Başarı Notu: %50(ALES)+%10(YabancıDilNotu)+%15(MezuniyetNotu)+%15(BilimSınavıNotu)+%10(MülakatNotu)
Mezuniyet Notunun 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun Dönüşüm Tablosu Dikkate Alınarak Yapılmıştır.
Bilim Sınavı saat 10:00' da Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi A Blok' da yapılacaktır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Benzer belgeler