Sıcaklık ve Basınç Transmiteri

Transkript

Sıcaklık ve Basınç Transmiteri
30 Kasım 2007 / Fiyat Listesi
Sıcaklık ve Basınç Transmiteri
Malzeme Cinsi
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SITRANS T SERİSİ KAFA İÇİ MONTAJLI TİP SICAKLIK TRANSMİTERLERİ
Sitrans T serisi kafa içi montajl› tip s›cakl›k transmiterleri Universal giriflli, 24 V beslemeli,
4-20 mA ç›k›fll› veya HART ile haberleflen transmiterlerdir.
TH100 Sadece Pt-100 için
TH100 Sadece Pt-100 için EEx ia Zone 1 Ex n Zone2
TH200 Universal*
TH200 Universal*, Ex-Zone2
TH300 Universal* HART
TH300 Universal*, Ex-Zone2, HART
7NG3 211-0NN00
7NG3 211-0AN00
7NG3 211-1NN00
7NG3 211-1AN00
7NG3 212-0NN0N
7NG3 212-0AN00
60.85.160.185.220.245.-
Sitrans T
*Universal Girifl: Termokupllar (Tip B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U) Rezistans Direnç
(Pt-25’den Pt-1000’e kadar; Pt-100 dahil) Direnç (0-390 Ohm, 0-2200 Ohm) mV
(-10 -70 mV, -100-100 mV) girifllerini içermektedir.
SITRANS TF2, SICAKLIK SENSÖRLÜ SICAKLIK TRANSMİTERLERİ
LCD ekranl›, 2 telli, 24 Vdc beslemeli, 4-20 mA ç›k›fll›, -50...+200 degC aras› ölçüm, Pt-100 sensörlü,
G 1/2 B ba¤lant›, paslanmaz çelik gövde, programlanabilir s›cakl›k transmiteri
L=170 mm dalma boyu
L=260 mm dalma boyu
7NG3 140-1AA00
7NG3 140-1AB00
280.288.-
Sitrans TF2
SITRANS TW-DÖRT TELLİ, RAYA MONTE EDİLEBİLİR SICAKLIK TRANSMİTERLERİ
Universal, 0/4-20mA/0/2-10V ç›k›fll›, 220VAC
Universal, 0/4-20mA/0/2-20V ç›k›fll› 24VDC
7NG3 242-0AA00-Z
7NG3 242-0BA00-Z
300.310.-
Z SERİSİ BASINÇ TRANSMİTERLERİ
Sitrans Z serisi bas›nç transmiterleri 24 Volt beslemeli, 2 telli, 4-20 mA ç›k›fll› transmiterlerdir.
Ortam s›cakl›¤›n›n - 25°C ile 85°C aras› oldu¤u yerlerde, - 25°C ile 85°C aras› s›cakl›klardaki
proseslerde kullan›labilir. “Mutfak (absolute) bas›nç ölçümü için ve yan›c› -patlay›c› ortamlar
için uygun de¤ildir.
0-1 Bar
7MF1 564-3BA00-1AA1
135.0-1,6 Bar
7MF1 564-3BB00-1AA1
135.0-2,5 Bar
7MF1 564-3BD00-1AA1
135.0-4 Bar
7MF1 564-3BE00-1AA1
135.0-6 Bar
7MF1 564-3BG00-1AA1
135.0-10 Bar
7MF1 564-3CA00-1AA1
135.0-16 Bar
7MF1 564-3CB00-1AA1
135.0-25 Bar
7MF1 564-3CD00-1AA1
135.0-40 Bar
7MF1 564-3CE00-1AA1
135.0-60 Bar
7MF1 564-3CG00-1AA1
135.0-100 Bar
7MF1 564-3DA00-1AA1
135.0-160 Bar
7MF1 564-3DB00-1AA1
135.0-250 Bar
7MF1 564-3DD00-1AA1
135.0-400 Bar
7MF1 564-3DE00-1AA1
135.-
Sitrans TW
Z Serisi
ZD SERİSİ BASINÇ TRANSMİTERİ
8
LCD ekranl›, 2 telli, 24 Vdc beslemeli, 4-20 mA ç›k›fll›, 0-2 bar ile 0-400 bar aras› ölçüm,
G 1/2 A ba¤lant›, paslanmaz çelik gövde, programlanabilir bas›nç transmiteri
0-2 bar
0-10 bar
0-50 bar
0-200 bar
0-400 bar
7MF1 580-1DA10
7MF1 580-1EA10
7MF1 580-1FA10
7MF1 580-1GA10
7MF1 580-1HA10
280.280.280.280.280.-
ZD Serisi
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürün Sorumlusu: Engin Çağlar Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 74
8/1

Benzer belgeler

Sıcaklık ve Basınç Transmiteri

Sıcaklık ve Basınç Transmiteri 7MF4 433-1DA02-1AA1-Z+A01 7MF4 433-1EA02-1AA1-Z+A01 7MF4 433-1FA02-1AA1-Z+A01 7MF4 433-1GA02-1AA1-Z+A01 7MF4 433-1HA02-1AA1-Z+A01

Detaylı