16526 (1)_9ga9hhvm - [email protected]

Transkript

16526 (1)_9ga9hhvm - [email protected]
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00021 JEL (HASTANE GENELI) 1000 ML
Şartname Kodu :
37382
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
1 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 24/06/2014
Şartname Metni :
1. 500 gr. Ve 1 kg. ambalajlarda olmalıdır.
2. Kaygan ve iletgenliği yüksek olmalıdır.
3. Numuneler ihale saatine kadar saatine kadar teslim edilmelidir.
4. Vakum sisteminde imal edilen, mikro kabarcıklar içermeyen, tamamen suda çözülebilen, leke yapmayan, kokusuz, kolay
silinebilen, yağsız ve ultrason prob yüzeyini çizebilecek patiküller ihtiva etmemelidir.
5. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
8. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
11. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
12. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar aynı boyda , ışık geçirmeyen , elastik, dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj
olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
16. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
2 / 225
:
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Gürkan UNCU
24.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000146 EEG ELEKTDODU
Şartname Kodu :
37787
:
27 Ekim 2008
Sayfa
3 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ AD.
Düzenleme Tarihi : 30/06/2014
Şartname Metni :
EEG ELEKTROD:
-Altın kaplama
1-1.30 cm uzunluğunda
2-Disk elektrod
3-Kollodium tipi delikli elektrod olmalıdır.
4-Dişi elektrod
5-Uzun süreli video monitorizasyonuna uygun olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU
30.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000396 ABDOMINAL SENSOR STRAP
Şartname Kodu :
4317
İlk Yay.Tarihi
Nöroloji ABD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
4 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 22/04/2010
Şartname Metni :
1. Kliniğimizde çalışmakta olan Astromed Grass Telefactor marka Comet PSG model uyku laboratuarına uyumlu çalışabilmelidir.
2. Hastanın karın bölgesindeki hareketleri algılayarak sisteme iletebilmelidir.
3. Hasta ve sistem arasındaki kablosu yeterli uzunlukta olamalıdır.
4. Uyku esnasında hastayı rahatsız etmeyecek yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Sensörün takılabilmesi için klipsli kemerde beraberinde verilmelidir.Kemer boyu ayarlanabilmeli ve en az 2 değişik boyda
verilmelidir.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
11. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Nöroloji ABD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Faruk Turan
22.04.2010
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000393 THORAX SENSOR
Şartname Kodu :
4312
İlk Yay.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
5 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Nöroloji ABD.
Düzenleme Tarihi : 22/04/2010
Şartname Metni :
Thorax Sensör
1. Klinimizde çalışmakta olan Astromed Grass Telefactor marka Comet PSG model uyku laboratuarına uyumlu çalışabilmelidir.
2. Hastanın göğsündeki(ya da karın bölgesindeki) hareketleri algılayarak sisteme iletebilmelidir.
3. Hasta ve sistem arasındaki kablosu yeterli uzunlukta olamalıdır.
4. Uyku esnasında hastayı rahatsız etmeyecek yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Sensörün takılabilmesi için klipsli kemerde beraberinde verilmelidir.Kemer boyu ayarlanabilmeli ve en az 2 değişik boyda
verilmelidir.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
9. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
10. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Nöroloji ABD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Faruk Turan
22.04.2010
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000392 TERMISTOR AIR FLOW SENSOR
Şartname Kodu :
16504
Nöroloji ABD.
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
6 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 20/06/2011
Şartname Metni :
1. Kliniğimizde çalışmakta olan Astromed Grass Telefactor marka Comet PSG model sistemine uyumlu olmalıdır.
2. Basınç ölçme metodu ile akım ölçülebilmelidir.
3. Hortumun basınç değişikliklerinden etkilenmemesi gerekir.Kolayca kırılmamalıdır.Sensöre luer lock adaptör vasıtası ile
bağlanabilmelidir.
4. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Nöroloji ABD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Mustafa Bakar
:
27 Ekim 2008
Sayfa
7 / 225
:
20.06.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000145 EEG PASTI
Şartname Kodu :
16497
:
27 Ekim 2008
Sayfa
8 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ A.D
Düzenleme Tarihi : 20/06/2011
Şartname Metni :
EEG Pastı:
1-Uluslar arası standartlara uygun kıvamı ve özelliğini uzun süre koruyabilen bir past olmalıdır.
2-Kıvamının ve özelliğini uzun süre koruyabilen bir past olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ö.FARUK TURAN
20.06.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000146 EEG ELEKTDODU
Şartname Kodu :
3679
:
27 Ekim 2008
Sayfa
9 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ AD.
Düzenleme Tarihi : 18/03/2010
Şartname Metni :
Gümüş kaplama
1-1,5 metre uzunluğunda
2-6 renk x2
3-2 mm. kalınlığında
4-Dişi elektrod
5-Uzun süareli video monitorizasyonuna uygun olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ö.FARUK TURAN
18/06/2010
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000534 SAG BACAK UYKU SENSORU
Şartname Kodu :
32541
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
:
27 Ekim 2008
Sayfa
10 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 19/07/2013
Şartname Metni :
1) Sağ ve sol Bacak Sensörü ; tibialis anterior üzerine standart yetişkin EKG ELEKTRODU İLE SABİTLENEBİLECEK 300 CM
UZUNLUĞUNDA EEG ELEKTRODU GİRİŞLİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
UZM.DR.AYLİN BİCAN DEMİR
19.07.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000149 CILT TEMIZLEME JELI
Şartname Kodu :
16498
:
27 Ekim 2008
Sayfa
11 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ AD.
Düzenleme Tarihi : 20/06/2011
Şartname Metni :
1-Artıfakta neden olabilecek ciltteki yağı ve kiri andırabilmesi gerekmektedir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.MUSTAFA BAKAR
20.06.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000153 EMG TOPRAK ELEKTROD
Şartname Kodu :
16499
:
27 Ekim 2008
Sayfa
12 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
nöroloji anabilim dalı
Düzenleme Tarihi : 20/06/2011
Şartname Metni :
TOPRAK ELEKTROD
1- Hastaya bağlanan ucu metal olacaktır.
2- Kablo uzunluğu 2 metre olmalıdır.
3- Elektrodun cihaza girişi kullanılan cihaza uygun olmalıdır.
4- Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalı ve çeresel, elektriksel artifaklardan koruyucu olacak şekilde kalın izole
edilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
nöroloji anabilim dalı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR .MUSTAFA BAKAR
20.06.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000150 EMG KAYIT ELEKTRODU (BUYUK)
Şartname Kodu :
26784
İlk Yay.Tarihi
NÖROLOJİ AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
13 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 21/11/2012
Şartname Metni :
1- Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalı ve çevresel elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde kalın
izole edilmelidir.
2- Kayıt elektrotlarının uçları keçe uçlu olmalıdır.
3- Elektrot konfigrasyonu ortodromik kayıta uygun olmalıdır. Anot ve katot elektrot kabloları tek bik kablo içinde olmalı ve
çevreden etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Nöroloji Bilim Dalı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
doç.dr.sevda erer özbek
21.11.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000151 EMG KAYIT ELEKTRODU (KUCUK)
Şartname Kodu :
37954
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
:
27 Ekim 2008
Sayfa
14 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 03/07/2014
Şartname Metni :
EMG KAYIT ELEKTODU
1- Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalı ve çevresel elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde kalın
izole edilmelidir.
2- Kayıt elektrotlarının uçları metal olmalıdır.
3- Elektrot konfigrasyonu ortodromik kayıta uygun olmalıdır. Anot ve katot elektrot kabloları tek bik kablo içinde olmalı ve
çevreden etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU
03.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000156 EMG STIMILATORU
Şartname Kodu :
32078
:
27 Ekim 2008
Sayfa
15 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ AD.
Düzenleme Tarihi : 16/07/2013
Şartname Metni :
EMG STİMÜLATÖRÜ
1- Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır ve çevresel, elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde
kalın izole edilmelidir.
2- Stimülatörün keçe uçlu olmalıdır.
3- Laboratıarda kullanılan dantec kaypaint cihazına uyumlu olmalıdır. Kırmızı-siyah erkek girişli
(örnek alınacaktır)
4- stimülatörün kablosu en az 1,50 metre olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
DOÇ.DR.SEVDA ERER ÖZBEK
16.07.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000499 EMG IGNESI 25 MM
Şartname Kodu :
37795
:
27 Ekim 2008
Sayfa
16 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ ABD
Düzenleme Tarihi : 30/06/2014
Şartname Metni :
EMG İĞNESİ 25 MM
1- Elektrotlar, dayanıklı paketler içinde olmalı, ambalaj malzemesi kolayca yırtılmalıdır.
2- Elektrotlar, düşük oksidasyon bakımından e,beam yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3- Kullanım kolaylığı, kayıt yüzeyi algılaması ve yönlendirme bakımından uygun olmalıdır.
4- Elektrot kablosuna takıldığında elde kolay tutulu, döndürülür ve iyi kavranabilir olmalıdır.
5- Uzunluk 50mm; çap 0,46mm (26 G), kayıt alanı 0,07mm olmalıdır.
6-EMG Holdırı ile birlikte
7- numune verilmelidir. tüm numuneler denenecek deneme esnasında artefaktlarınn kabul eilebilir düzeyde olması ve kullanım
kolaylığı olması gerekmektedir.
EMG İĞNE HOLDER
1-Kablonun dış izolasyonu çevresel elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde kalın izole edilmelidir.
2-Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3-Kablonun girişi kullanılan cihaza uygun olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ABD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.MEHMET ZARİFOĞLU
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000152 EMG IGNESI 50 MM
Şartname Kodu :
30627
:
27 Ekim 2008
Sayfa
17 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
nöroloji anabilim dalı
Düzenleme Tarihi : 23/05/2013
Şartname Metni :
EMG İĞNESİ 50 MM
1- Elektrotlar, dayanıklı paketler içinde olmalı, ambalaj malzemesi kolayca yırtılmalıdır.
2- Elektrotlar, düşük oksidasyon bakımından e,beam yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3- Kullanım kolaylığı, kayıt yüzeyi algılaması ve yönlendirme bakımından uygun olmalıdır.
4- Elektrot kablosuna takıldığında elde kolay tutulu, döndürülür ve iyi kavranabilir olmalıdır.
5- Uzunluk 50mm; çap 0,46mm (26 G), kayıt alanı 0,07mm olmalıdır.
6-EMG Holdırı ile birlikte
7- numune verilmelidir. tüm numuneler denenecek deneme esnasında artefaktlarınn kabul eilebilir düzeyde olması ve kullanım
kolaylığı olması gerekmektedir.
EMG İĞNE HOLDER
1-Kablonun dış izolasyonu çevresel elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde kalın izole edilmelidir.
2-Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3-Kablonun girişi kullanılan cihaza uygun olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
DOÇ.DR.SEVDA ERER ÖZBEK
23.05.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000450 EMG IGNESI 37 MM
Şartname Kodu :
30625
:
27 Ekim 2008
Sayfa
18 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ AD.
Düzenleme Tarihi : 23/05/2013
Şartname Metni :
1-Elektrodlar dayanıklı paketler içiinde olmalı ambalaj malzemesi kolayca yırtılmamalıdır.
2-Elektrodlar düşük oksidasyon bakımından e-beam yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
3-Kullanım kolaylığı , kayıt yüzeyi algılaması ve yönlendirme bakımından uygun olmalıdır.
4-Elektrod kablosuna takıldığında elde kolay tutulur döndürülür ve iyi kavranabilir olmalıdır.
5-numune verilmelidir. tüm numuneler denenecek deneme esnasında artefatktların kabuş edilebilir düzeyde olması gerekmektedir
ve kullanım kolaylığı olmalıdır.
6-İğne ve holdırın birlikte verilmesi şartı ile
EMG İĞNE HOLDER
1-Kablonun dış izolasyonu çevresel elektriksel artefaklardan koruyucu olacak şekilde kalın izole edilmelidir.
2-Kablonun dış izolasyonu kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3-Kablonun girişi kullanılan cihaza uygun olmalıdır.
4-
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ AD.
NÖROLOJİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
DOÇ.DR.SEVDA ERER ÖZBEK
DOÇ.DR.SEVDA ERER ÖZBEK
23.05.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00049 BAS FILESI
Şartname Kodu :
37806
:
27 Ekim 2008
Sayfa
19 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Düzenleme Tarihi : 01/07/2014
Şartname Metni :
1- Ürün Helenka ile Koton'un düğümlenmesinden üretilmiş olacaktır.
2- Makas ile kesildiğinde sökülmemeli.
3- Esnek olacak, kan dolaşımını engellememeli.
4- Steril edilebilmeli.
5- 25 - 50 m. ambalajlarda olmalı.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.MEHMET ZARİFOĞLU
01.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
20 / 225
:
Malzeme Kodu : JENV00185 EKG ELEKTRODU POLISOMNOGRAFI ISLEMINDE KULLANILAN SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu :
32539
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Düzenleme Tarihi : 19/07/2013
Şartname Metni :
MİNUMUM 150 CM. UZUNLUĞUNDA
MAXİMUM 180 CM. UZUNLUĞUNDA
STANDART EEG ELEKTRODU GİRİŞLİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
UZM.DR.AYLİN BİCAN DEMİR
19.07.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENV00174 UYKU NAZAL KANUL
Şartname Kodu :
27036
:
27 Ekim 2008
Sayfa
21 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
nöroloji anabilim dalı
Düzenleme Tarihi : 05/12/2012
Şartname Metni :
1) Nazal kanül; 2 m uzunlukta olmalıdır.
2) Burun deliklere karışılık gelen kısmı silikondan üretilmiş lateks içermeyen özellikle olmalıdır.
3) Sisteme bağlantı yeri dişi kilit sistemi ile sabitlenebilmeli ve ayrıca bkulak arkasından dolaşn kanül sıklığı çene altından
ayarlanabilmelidir.
4) Nazal kanül polisomonografi sşstemşnde kullanılabilir özellikte ve solunum bilgisinin en efektif şekilde kaydının yapılmasını
sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
DOÇ.DR.SEVDA ERER ÖZBEK
05.12.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000472 BURUN (NAZAL) BIPAP-CPAP MASKESI
Şartname Kodu :
15999
Nöroloji
:
27 Ekim 2008
Sayfa
22 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 07/06/2011
Şartname Metni :
1-Maske cildi tahriş etmeyecek özellikte özel silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2-Maske kafa bandı dahil 4 parçadan oluşmalıdır.
3-Maskenin ana gövdesi katlanabilecek kadar elastik kırılmayacak ve formunu kaybetmeyecek kadar sert malzemeden yapılmış
olmalıdır.
4-Kafa bandı formunu kaybetmeyecek yapıya sahip olmalıdır.
5-Maskenin bütün parçaları değiştirilebilir şekilde ayrılabilir yapıda olmalıdır.
6-Maskenin üzerinde bulunacak bir boşaltma valfıyla maske içerisinde oluşabilecek atıl basınç dışarı atılabilmeli aynı zamanda bu
valf maske içerisindeki basınç seviyesini sabit tutabilir yapıda olmalıdır.
7-Maske üzerinde bulunan boşaltma valfi 360 dereceye eşit olarak boşaltma sağlayarak cihaz sessizliğini koruyabilmelidir.
8-Maskenin hortuma bağlandığı kısım hareketli döner yapıda olmalı bu sayede hastanın dönme hareketi kısıtlanmamalıdır.Hasta bu
döner kısmı maskeden kolaylıkla ayırabilmeli ve takabilmelidir.Hortumu takıp çıkarmak için uğraşmasına gerek olmamalıdır.
9-Maske en az 4 tutucuya sahip olmalı bu tutuculardan hasta başına bağlanabilmelidir.
10-Hasta yüzüne göre maskenin ayarlanmasını sağlayacak olan kafa bandı bütün bağlantı noktalarından ayarlanabilir özellikte
olmalıdır.
11-Maske hasta yüzüne göre şekil alabilir yapıda dizayna sahip olmalıdır.
12-Maskenin büyük, küçük ve orta gibi ayrı ebatları olmamalıdır.Tek bir maske ile extra uç veya silikon ihtiyacı olmadan bütün
burun tiplerine uyum sağlamalıdır.
13-Maske mikroorganizma tutmayan özellikte ve kolay temizlenebilir dizaynda olmalıdır.
14-Maske özel ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
15-Maske ile birlikte orjinal kullanım kılavuzu verilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NÖROLOJİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.MUSTAFA BAKAR
07/06/2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000117 KAN ISINLAMA ETIKETI
Şartname Kodu :
30023
:
27 Ekim 2008
Sayfa
23 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Dr Raşit DURUSOY Kan Merkezi
Düzenleme Tarihi : 03/04/2013
Şartname Metni :
KAN IŞINLAMA ETİKETİ SATIN ALMA BİLGİSİ
1)Teklif edilecek olan etiket ışınlanacak kan torbalarının üzerine yapıştırılacak ve kanın yeterli doz ışın alıp almadığını renk
değiştirerek ispatlayacaktır.
2)Etiketin yapışkan özelliği yüksek olmalı, torbanın üzerinden kolayca sökülmemelidir.
3)Teklif edilecek etiketler minumum 25 Gy doz alındığını veya maksimum 50 Gy dozun aşılıp aşılmadığını renk değiştirerek
gösterecek hassasiyete sahip olmalıdır.
4)Her bir kutu içinde 200 adet etiket şeklinde teslim edilmelidir.
5)Etiketlerin üzerinde tarih ve ışınlama zamanının yazılabileceği müsait alan olmalıdır.
6)Firmalar ihaleden önce numune vermek zorundadır. Bölümümüz numuneyi deneyerek uygunluk kararı verecektir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Dr Raşit DURUSOY Kan Merkezi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Doç Dr Yasemin HEPER
03/04/2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000521 TUR UCU (TUNGSTEN KARPIT)
Şartname Kodu :
25131
KULAK BURUN BOĞAZ AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
24 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 24/08/2012
Şartname Metni :
1. Teklif edilecek malzeme ameliyathanemizde bulunan Storz ve Bien Air Marka Tur motorlarına uygun olmalıdır.
2. Teklif edilecek malzemenin tamamı Tungsten Karbid'den imal edilmiş ve 134-143º otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek malzeme kolay temizlenebilir olmalıdır.
4. Teklif edilecek malzeme reusable yani çok kullanımlık olmalıdır. Disposable tur uçları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek tur uçları TÜV den alınma ISO 9001, CE, FDA belgelerinden bir tanesi ihale komisyonuna mutlaka sunulmalıdır.
6. Teklif edilecek tur uçlarının üzerinde lazer yöntemiyle markası katolog numarası ve çapı yazılı olmalıdır
7. Şaft uzunluğu 70 mm olmalıdır.Baş kısmı 0,8 mm'den 7mm'ye kadar değişik çaplarda olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KULAK BURUN BOĞAZ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000520 TUR UCU (ELMAS)
Şartname Kodu :
25130
:
27 Ekim 2008
Sayfa
25 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KULAK BURUN BOĞAZ AD.
Düzenleme Tarihi : 24/08/2012
Şartname Metni :
1. Teklif edilecek malzeme ameliyathanemizde bulunan Storz ve Bien Air Marka Tur motorlarına uygun olmalıdır.
2. Teklif edilecek tur uçlarının baş kısmı elmas parçacıkları ile kaplı olmalı ve 134-143º otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek malzeme kolay temizlenebilir olmalıdır.
4. Teklif edilecek malzeme reusable yani çok kullanımlık olmalıdır. Disposable tur uçları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek tur uçları TÜV den alınma ISO 9001, CE, FDA belgelerinden bir tanesi ihale komisyonuna mutlaka sunulmalıdır.
6. Teklif edilecek tur uçlarının üzerinde lazer yöntemiyle markası katolog numarası ve çapı yazılı olmalıdır
7. Şaft uzunluğu 70 mm olmalıdır. Baş kısmı 0,8 mm'den 7mm'ye kadar değişik çaplarda olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KULAK BURUN BOĞAZ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
İlk Yay.Tarihi
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENV00210 TIMPANOMETRE KAGIDI
Şartname Kodu :
30594
:
27 Ekim 2008
Sayfa
26 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KBB
Düzenleme Tarihi : 22/05/2013
Şartname Metni :
1. kliniğimizde kullanılmakta olan İnteracoustics AZ-26 ve GSI tympstar timpanometre cihazlarına uygun olmalıdır.
2. 112x30 mm ebatında rulolar şeklinde olmalıdır.
3. Termal olarak yazılacak şekilde olmalıdır.
4. Beyaz renkte ve baskısız olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Doç. Dr. Ö. Afşın Özmen
22.05.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000427 OTOMATIK ABR ELEKTROT
Şartname Kodu :
29889
:
27 Ekim 2008
Sayfa
27 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KBB AD.
Düzenleme Tarihi : 22/03/2013
Şartname Metni :
1. Elektrotlar orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Bir pakette 100 adet üçerli takım şeklinde toplam 300 adet elektrot olmalıdır.
2. Eletrotlar tek kullanımlık olmalıdır.
3. Yenidoğanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Madsen Accuscreen cihazı ile uyumlu olmalıdır.
5. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Yrd.Doç. Dr. Ö. Afşın Özmen
22.03.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000145 EEG PASTI
Şartname Kodu :
24090
:
27 Ekim 2008
Sayfa
28 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KBB AD
Düzenleme Tarihi : 06/07/2012
Şartname Metni :
1. En az 400 gr'lık ambalajlarda olmalıdır.
2. En az 6 ay milatlı olmalıdır.
3. 10 derece ile 40 derece arasında kıvamı bozulmamalıdır.
4. Teklif edilen ürün sadece eeg ölçümünde kullanılmalıdır ve bu paketinde yazmalıdır.
5. Güneş ışığında etkilenmeyecek şekilde plastik kap içinde muhafaza edilmelidir.
6. Üretici isminin yer aldığı orijinal paketinde teslim edilecektir.
7. Kullanım kılavuzu verilecektir.
8. TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
9. Demo sonucunda uygunluk verilecektir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Yrd. Doç. Dr. Ö. Afşın Özmen
06.07.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000159 NUPREP JEL (ABBRASIVE JEL)
Şartname Kodu :
24149
KBB AD
:
27 Ekim 2008
Sayfa
29 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/07/2012
Şartname Metni :
EEG/ECG kaydı yapmak için cilt iletkenliğini arttırmak üzere bebek ve erişkinde abrazyon ve cilt hazırlığı için kullanılabilecek
özellikte olmalıdır.
1 tüpte 114 gr +/-%20 jel ihtiva etmelidir.
CE belgeli olmalıdır
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Yrd. Doç. Dr. Ö. Afşın Özmen
12.07.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
İlk Yay.Tarihi
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000494 INSERT TIP ABR KULAKLIGI COCUK
Şartname Kodu :
22424
KBB
:
27 Ekim 2008
Sayfa
30 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 07/03/2012
Şartname Metni :
1. Kliniğimizde kullanılan Otometrics marka ICS Chartr EP model cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Tek kulanımlık olmalıdır.
3. Süngerden yapılmış olmalıdır.
4. Çocukta kullanılmak üzere 10 mm çapta olmalıdır.
5. Bir pakette 50 adet olmalıdır.
6. CE belgeli olmalıdır.
7. Steril paketli malzeme en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
8. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, barkod no, Türkçe kullanım kılavuzu ile
ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
10. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
11. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ürün etiketinin
üzerinde bulunması gerekir.
12. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin Malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliği bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
13. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
14. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
15. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
YRD DOÇ DR Ö AFŞIN ÖZMEN
07.03.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000429 TEK KULLANIMLIK EAR TIP
Şartname Kodu :
24150
:
27 Ekim 2008
Sayfa
31 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KBB AD.
Düzenleme Tarihi : 12/07/2012
Şartname Metni :
1. Yeni doğan bebeklere uygun 4 ve 5 mm çapta olmalıdır. (Her boy için birer paket)
2. Yumuşak ve hijyenik olmalıdır.
3. Her boy ayrı renklerde olmalıdır.
4. Madsen Accuscreen cihazı ile uyumlu olmalıdır.
5. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Yrd. Doç. Dr. Ö. Afşın Özmen
12.07.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENC0000410 PROBE TIP
Şartname Kodu :
33456
:
27 Ekim 2008
Sayfa
32 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
kbb
Düzenleme Tarihi : 20/08/2013
Şartname Metni :
1.İNTERACOUSTİCS MARKA AZ-7 MODEL EMPEDANSMETRE CİHAZI İLE UYUMLU OLMALIDIR.
2.CİHAZIN ORJİNAL PARÇASI OLMALIDIR.
3. BÖLÜMÜN İHTİYACINA GÖRE 9, 10, 11, 12 MM BOYUTTAKİ PROBLARDAN İSTENİLDİĞİ KADAR TEMİN
EDİLMELİDİR.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
DOÇ. DR. Ö. AFŞIN ÖZMEN
20.08.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENP00031 NITRAT DERJAN KALEMI
Şartname Kodu :
37791
:
27 Ekim 2008
Sayfa
33 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KBB
Düzenleme Tarihi : 30/06/2014
Şartname Metni :
1. tamamı ile gümüş nitrat içermelidir.
2. kanamayı durdurucu özellikte ve insanlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. gümüş nitrat kalemi ele zarar vermeyecek şekilde koruyucu ambalajn içerisinde bulunmalıdır.
4. Isıtılıp eritilmeye uygun olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
KBB AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Doç. Dr. Ö. Afşın ÖZMEN
30.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000419 EGZERSIZ BANDI
Şartname Kodu :
28778
:
27 Ekim 2008
Sayfa
34 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Spor Hekimligi
Düzenleme Tarihi : 29/01/2013
Şartname Metni :
1. Lateks malzemeden yapılmış
2. Rulo ve kutu içinde
3. Ebatları: min. 45,50 metre uzunluğunda ve min. 14 santimetre genişliğinde
4. Renk: siyah Direnç: ultra kalın
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimligi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof. Dr. Hakan GÜR
29.01.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000419 EGZERSIZ BANDI
Şartname Kodu :
28777
:
27 Ekim 2008
Sayfa
35 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Spor Hekimligi
Düzenleme Tarihi : 29/01/2013
Şartname Metni :
1. Lateks malzemeden yapılmış
2. Rulo ve kutu içinde
3. Ebatları: min. 45,50 metre uzunluğunda ve min. 14 santimetre genişliğinde
4. Renk: Mavi Direnç: ekstra kalın
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimligi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. Hakan GÜR
29.01.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000419 EGZERSIZ BANDI
Şartname Kodu :
28776
:
27 Ekim 2008
Sayfa
36 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Spor Hekimliği
Düzenleme Tarihi : 29/01/2013
Şartname Metni :
1. Lateks malzemeden yapılmış
2. Rulo ve kutu içinde
3. Ebatları: min. 45,50 metre uzunluğunda ve min. 14 santimetre genişliğinde
4. Renk: Yeşil Direnç: Kalın
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimliği
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. Hakan GÜR
29.01.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000419 EGZERSIZ BANDI
Şartname Kodu :
28775
:
27 Ekim 2008
Sayfa
37 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Spor Hekimliği
Düzenleme Tarihi : 29/01/2013
Şartname Metni :
1. Lateks malzemeden yapılmış
2. Rulo ve kutu içinde
3. Ebatları: min. 45,50 metre uzunluğunda ve min. 14 santimetre genişliğinde
4. Renk: Kırmızı Direnç: Orta
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimliği
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof. Dr. Hakan GÜR
29.01.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000540 BANDAJ ALTI POLIURATON KOPUK SARGI
Şartname Kodu :
34164
Spor Hekimligi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
38 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/10/2013
Şartname Metni :
BANDAJ ALTI POLİÜRETAN KÖPÜK SARGI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bandaj altına sarmak için çok ince ve koruyucu poliüretan köpük içermelidir.
2. Kohezif özelliği bandajı tutarak kaymasını engellemelidir.
3. Yapışkan bandajların acısız çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır.
4. Hassas ve hasarlı dokuları korumalıdır.
5. Çıkıntılı bölgelere ekstra koruma sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimligi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof. Dr. Hakan GÜR
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000539 BANDAJ ALTI YAPISTIRICI SPREY
Şartname Kodu :
34163
Spor Hekimligi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
39 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/10/2013
Şartname Metni :
BANDAJ ALTI YAPIŞTIRICI SPREY TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cilt yüzeyinde ince bir film tabaka oluşturabilmelidir.
2. Uygulanacak olan bant veya bandajın etkinliğini arttıran bir tabaka oluşturmalıdır.
3. Dezenfektanlardan etkilenmemelidir.
4. Kolay ve hızlı uygulanmalıdır.
5. En az 200 ml sprey ambalaj şeklinde olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimligi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof. Dr. Hakan GÜR
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000224 ELEKTROT 5 X 5 CM
Şartname Kodu :
25783
İlk Yay.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
40 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
SPOR HEKİMLİĞİ AD.
Düzenleme Tarihi : 03/10/2012
Şartname Metni :
ELEKTROSTİMÜLATÖR CİHAZ ELEKTRODU 5 X 5 CM SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1. Blue Gel maddesinden üretilmiş olmalıdır.
2. 5 X 5 cm boyutunda olmalıdır.
3. Tek kablo girişli olmalıdır.
4. Elektrot ucu iğne uçlu olmalıdır.
5. Yüksek akım şiddetinde optimum stimilasyon sağlamalıdır.
6. Dayanıklı olmalıdır ve maksimum düzeyde kullanılabilmelidir.
7. Akımı elektrot yüzeyi boyunca tüm alana eşit dağıtma özelliğine sahip olmalıdır.
8. İyi yapışkan özelliğinde olmalıdır.
9. Alınacak stimilasyon cihazı ile uyumlu olmalıdır.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SPOR HEKİMLİĞİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.HAKAN GÜR
03.10.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000419 EGZERSIZ BANDI
Şartname Kodu :
28774
:
27 Ekim 2008
Sayfa
41 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Spor Hekimligi
Düzenleme Tarihi : 29/01/2013
Şartname Metni :
1. Lateks malzemeden yapılmış
2. Rulo ve kutu içinde
3. Ebatları: min. 45,50 metre uzunluğunda ve min. 14 santimetre genişliğinde
4. Renk: Sarı Direnç: İnce
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Spor Hekimligi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof. Dr. Hakan GÜR
29.01.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000383 OVAL GOZ PEDI (RONDEL-PAMUKLU PED) 6 CM CAP
Şartname Kodu :
25638
GÖZ HASTALIKLARI AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
42 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 24/09/2012
Şartname Metni :
1. 6 cm çapında tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır. (boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 5 gr (+/- 0,5 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
GÖZ HAST. AD
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR HİKMET ÖZÇETİN
24/09/12
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00008 GAZLI BEZ (KARE GAZ) 7,5X7,5 (RAYTEKSIZ)
Şartname Kodu :
38452
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
43 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Katlanmış boyutları 7,5 x 7,5 cm olmalıdır.
2. Açılmış hali 24x30 cm (+,-1cm) olan tek parça gazlı bezden imal edilmiş olup son katlanmış hali ile en az 12 kat olmalıdır.
3. %100 hidrofil pamuk ipliği No:30/1 olmalıdır, atkı / çözgü sayıları en az 20 tel/cm2 olmalıdır.
4. Katlanma şekli kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli ve dışa iplik vermemelidir.
5. Non steril ve naylon koruyucu paketlerde olmalı, TSE 14079 uygun olmalıdır.
6. 10'arlı guruplar halinde paketlenip düz kenarları aynı yönde dizilmeli ve lastik ile tutturulmalıdır.
7. Sterilizasyon sürecinde (134 C buharlı ısıda) sertleşmemeli, emici özelliğini kaybetmemeli ve rengi değişmemelidir.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
13. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00039 GAZLI BEZ 90CMX100 MT
Şartname Kodu :
38454
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
44 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. 90 cm eninde 100 metre boyunda toplar halinde olacaktır.
2. Her bir santimetrekarede atkı ipliği sayısı 10, çözgü ipliği sayısı 10 ve toplam atkı ve çözgü iplikleri sayısı 20'den az
olmamalıdır.
3. Bir metrekaresi ağırlığı, oda sıcaklığında 6 saat bekledikten sonra en az 24 gram olmalıdır.
4. Kuru artık, asitlik, alkalenlik, sülfat, kalsiyum, dekstrin tayinleri Türk kodeksine uygun olmalıdır.
5. Hidrofillik (Su Emme Hızı) Türk kodeksine uygun olmalıdır.
6. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
7. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
8. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
9. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
13. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
45 / 225
:
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00006 NON STERIL CERRAHI ELDIVEN (100'LUK PAKETLER)
Şartname Kodu :
38456
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
46 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Ürün doğal lateksten üretilmiş olmalıdır.
2. Elin hassasiyeti ile ilgili olarak ince olmalıdır.
3. 100'lük kutularda olmalıdır.
4. Kutularda (small - medium - large) karışmaması için farklı renklerde olmalıdır.
5. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
8. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
11. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Hastane Başhemşireliği
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
:
27 Ekim 2008
Sayfa
47 / 225
:
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00035 NAYLON ELDIVEN (1 PAKET=100 ADET)
Şartname Kodu :
38458
BAŞHEMŞİRELİK
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
48 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Büyük boy, 100'lük paketlerde olmalıdır.
2. Giyilirken yırtılmamalıdır.
3. Kimyevi çözücülere dayanıklı olmalıdır.
4. Yağlı, yapışkan olmamalıdır.
5. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
6. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
8. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
9. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
10. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
11. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
:
27 Ekim 2008
Sayfa
49 / 225
:
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
38463
Sayfa
50 / 225
:
Malzeme Kodu : JENG00020 DIL BASACAGI
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1.Özel bir kutu içerisinde de-Hydrate (kuru) halde orijinal paketlenmiş olmalı.
2.12-15 cm uzunluğunda,1.5-2 cm genişliğinde olmalıdır.
3.Kolayca kırılmalı
4.Tahriş edici olmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı
5.100 lük ambalajda olmalı.
6.ihale sırasında numune sunulması zorunludur.
7.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8.Malın miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
9.CE belgesi bulunmalıdır.
10.Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00001 ENJEKSIYON BANDI
Şartname Kodu :
38464
BAŞHEMŞİRELİK
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
51 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Enjeksiyon yapılan bölgeye uygulanmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Bandın çapı yaklaşık 25 mm olmalıdır.
3. Tek tek ambalajların oluşturduğu katlanmış şeritler halinde olmalıdır.
4. Ambalajlar, şeritten kolay kopmalıdır.
5. Ambalajların kolay açma kenarları olmalıdır.
6. Bant cilde kolayca yapışabilmeli, yapıştığı yerden hemen ayrılmamalıdır.
7. Enjeksiyon yerini iyi kapatmalı kanı dışarı sızdırmamalıdır.
8. 100'lük kutularda olmalıdır.
9. İhale sırasında numune sunulması zorunludur.
10. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
52 / 225
:
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00034 HASTA SURGUSU
Şartname Kodu :
38465
İlk Yay.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
53 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1.PLASTİK OLMALI
2.KLUPLU OLMALI
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00005 KAN ALMA TURNIKESI
Şartname Kodu :
38466
:
27 Ekim 2008
Sayfa
54 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.
2. Gevşetme mandalı olmalıdır.
3. Turnikeyi çıkartma mandalı olmalıdır.
4. Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde çerçevelenmiş olmalı, boyuna
uzatıldığında esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski halini almalı, esnekliğini uzun süre muhafaza etmelidir.
5. Eni 2cm (± 0.5 cm) , uzunluğu 40 cm (± 2cm) olmalıdır.
6. Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.
7. Lastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağlantısı sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay ayrılmamalıdır.
8. Ürünün CE belgesi olmalı ve CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞH.MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000229 KEMOTERAPI ONLUGU
Şartname Kodu :
31464
:
27 Ekim 2008
Sayfa
55 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 05/07/2013
Şartname Metni :
1. Önü geçirgen olmayan ve kapalı, uzun kollu, manşetleri elastik ya da örgü şeklinde olmalıdır.
2. Gömlekler yüksek dansiteli polietilen lifli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Gömlek eni geniş olup hava dolaşımına izin vermelidir.
4. Boyun ve sırt kısmında çift kapatma sistemi (bağcık veya yapışkan bant ile) olmalıdır.
5. Yapışkan bant sağlam dikilmiş olmalı, kopmamalıdır.
6. Yeterli boyun açıklığı olmalıdır.
7. Hav yapmamalıdır.
8. Tek tek paketlenmiş olmalı, paket kolay açılıp giyilebilmelidir.
9. Gömlek lateks, silikon, kauçuk içermemelidir.
10. Gömlek ebatları aşağıda belirtilen beden ve boy ölçüsünde olmalıdır.
Beden Ölçüsü
Boy Ölçüsü
a) Orta (Medium)
En az 118 - En fazla 125
b) Büyük (Large)
En az 126 - En fazla 142
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
05.07.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00026 KORUYUCU GOZLUK
Şartname Kodu :
38467
BAŞHEMŞİRELİK
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
56 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Gözlük camları şeffaf renkte olmalıdır.
2. Buğulanmaya karşılanmaya dayanıklı olmalıdır.
3. Gözlükler tekli şeffaf ambalaj içinde paketlenmelidir.
4. Paket ve gözlük üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
5. Paket içinde gözlüğün özelliklerini belirten kitapçık bulunmalıdır.
6. Gözlük takıldıktan sonra düşmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Gözlüğün kenarları koruyuculu olmalıdır.
8. Gözlük kullanıcıyı ilaç, enfekte sıvı vb. maddelerin sıçramasına veya dökülmesine karşı koruma sağlamalıdır.
9. Gözlük EN 166 normlarına uygun olmalıdır.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
57 / 225
:
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00009 PAMUK (KG)
Şartname Kodu :
38468
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
58 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Beyaz, yumuşak, ince lifli, hemen hemen kokusuz olmalıdır.
2. Eriyebilme, alkalenlik ve asitlik, klorür, sülfat, kalsiyum, redktör maddeler, yağ maddeleri tayinleri Türk kodeksine uygun
olmalıdır.
3. Kül miktarı %0,3'ten fazla olmamalıdır.
4. Hidrofiliği Türk kodeksine uygun olmalıdır.
5. 1 kilogramlık toplar halinde olmalıdır.
6. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
7. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
8. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
9. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
13. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
59 / 225
:
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
60 / 225
:
Malzeme Kodu : JENG00041 NON STERIL VINIL MUAYENE ELDIVENI PUDRASIZ (M) (100 LUK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
PAKET)
Şartname Kodu :
38469
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Pudrasız olmalıdır.
2. Latex içermemelidir.
3. Hypoallerjik olmalıdır.
4. Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.
5. Medium olmalıdır.
6. Kullanım süresi imal tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
7. Eldivenlerin iç kutusunda ve kolide sterilizasyon indikatörü olmalıdır.
8. Eldivenler giyme ve giydirme sırasında kolaylıkla yırtılmamalıdır.
9. Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvırmalı olmalıdır.
10. Eldiven ve ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
11. Eldiven eli ve el bileğini iyi kavramalı, el anatomisine uygun olmalıdır.
12. Eldiven dokunma hissini engellemeyecek kalınlık ve esneklikte olmalıdır.
13. Eldiven paketi kontamine olmayacak şekilde, yırtılmadan ve kolay açılabilir olmalıdır.
14. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
15. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
16. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
17. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
61 / 225
:
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
23. Ürü
nün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
62 / 225
:
Malzeme Kodu : JENG00042 NON STERIL VINIL MUAYENE ELDIVENI PUDRASIZ (L) (100 LUK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
PAKET)
Şartname Kodu :
38470
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Pudrasız olmalıdır.
2. Latex içermemelidir.
3. Hypoallerjik olmalıdır.
4. Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.
5. Large olmalıdır.
6. Kullanım süresi imal tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
7. Eldivenlerin iç kutusunda ve kolide sterilizasyon indikatörü olmalıdır.
8. Eldivenler giyme ve giydirme sırasında kolaylıkla yırtılmamalıdır.
9. Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvırmalı olmalıdır.
10. Eldiven ve ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
11. Eldiven eli ve el bileğini iyi kavramalı, el anatomisine uygun olmalıdır.
12. Eldiven dokunma hissini engellemeyecek kalınlık ve esneklikte olmalıdır.
13. Eldiven paketi kontamine olmayacak şekilde, yırtılmadan ve kolay açılabilir olmalıdır.
14. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
15. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
16. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
17. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
63 / 225
:
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
23. Ürü
nün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00053 YUKSEK DUZEY ALET DEZENFEKTANI
Şartname Kodu :
38471
SUAM BAŞHEMŞİRELİK
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
64 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1.Steril doku vücut boşluklarına uygulanacak alet ve cihazlar için uygun olmalıdır.
2.Yüksek düzey dezenfeksiyon /sterilizasyon sağlama niteliği olmalıdır.(Bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmalara etkili
olmalıdır.) Bu etkisini en geç 10 dakikada göstermeli ve bununla ilgili orijinal raporları, noter onaylı Türkçe tercümeleri ihale
dosyasında sunulmalıdır.
3. Temizleyici etkisi olmalı, antikorozif ve kokusuz olmalıdır.
4. Aldehit, formaldehit , fenol, asit ve klor bileşikleri içermemelidir.
5.Mikrobisidal etkinliği organik materyal varlığında azalmamalıdır.
6. Kullanıldığı alet ve endoskoplar üzerinde hasara yol açmamalıdır ve kurumda kullanılan endoskoplar için uygun olduğuna dair
belge sunulmalıdır.
7. İşlemi gerçekleştiren personel üzerinde toksik etkisi olmamalıdır.
8. En az 14 günlük kullanım süresi olmalıdır.
9. Formülündeki maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilmeli veya gerekli ise nötralize edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan
maddeler talep doğrultusunda yüklenici tarafından kuruma teslim edilmelidir.
10. Satıcı firma, teklif edilen ürünün aktivasyonunu kontrol etmek üzere yeterli miktarda test stripi vermelidir.
11. Satıcı firmanın teklif ettiği ürün en fazla 5 l'lik ağzı kapalı bidonlarda ve sulandırmadan kullanılacak şekilde olmalıdır.
12. Satıcı firma, teklif ettiği ürünün markası, içeriği ve etki mekanizması hakkında ayrıntılı belge sunmalıdır. Yeterli belge
olmaması halinde değerlendirme dışında tutulacaktır.
13. Satıcı firma talep edildiği taktirde ürünün kullanımı için hizmet sunabilmelidir.
14. Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı onayı bulunmalıdır.
15. Yüklenici firma, ürünün kullanımı için aşağıda tanımlanan özellik ve sayıda dezenfektan kabı temin etmelidir.
a) Fleksible -Rigid Endoskopların ve cerrahi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir olmalı.
b) Ana gövde üzerinde iç haznenin süzülmesi için yuvalar olmalı.
c) Kolay silinebilir ve mikrop tutmayan pürüzsüz gövdeye sahip olmalı.
d) Sağlam olmalı.
e) Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı.
f) 5 lt'lik - 2 Adet
10 lt'lik - 3 Adet
20 lt 'lik - 9 Adet
30 lt'lik - 21 Adet ( 14 adet Ameliyathane için musluklu olmalıdır).
16. Teklif edilen ürünün EPA (Environmental Protection Ageny) tarafından sertifikalandırılmış olması, tüm koşulların eşit olduğu
durumlarda tercih sebebi olur.
17. Bu teknik şartnameye verilecek teklifler "Yüksek Düzey Alet Dezenfektanı Teknik Şartnamesine Yanıt " başlığı ile
isimlendirilmiş klasör veya dosya içinde ve 1. maddeden başlayarak sırayla, madde atlanmaksızın, her bir maddeye, ayrı yanıtlar
biçiminde yazılı belge olarak hazırlanmış olarak "Teknik Şartnamenin xxxx.Maddesine yanıttır" (xxxx yerine ilgili madde
yazılacaktır) tümcelerini ve ilgili uygun yanıtları (şartnameye uygundur/uygun değildir ifadesi ile bitecek şekilde) ve belgeleri
içermelidir.
18. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
19. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
20. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
21. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
22. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
23. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
24. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
25. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
65 / 225
:
raf teslimi alınacaktır.
26. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
27. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
28. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
29. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
30. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SUAM BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞ.HEM.MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Malzeme Kodu : JENG00011 ALKOLLU EL ANTISEPTIGI SOLUSYONU (LT)
Şartname Kodu :
38472
SUAM BAŞHEMŞİRELİK
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
66 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
ALKOLLÜ EL ANTİSEPTİĞİ SOLÜSYONU
1.Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. İçeriğinde en az %60 izopropil alkol, %60 n-propanol veya %70 etil alkol bulunmalı ve
alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde içermelidir. Teklif
edilecek ürün sıvı veya jel formunda olabilir, fiyat eşitliğinde jel formu tercih sebebi olacaktır.
2. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil ) ve
Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal
etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır.Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human
Immunodeficiency Virus dahil)etki göstermelidir.Bununla ilgili klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en az 2 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Teklif edilen ürün için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik analizinin
yapıldığına dair belge ihale dökümanları ile beraber sunulacaktır.
5. Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren, HDPE (high density poli etilen)den üretilmiş şişe içinde bulunmalı
ve masa üstü kullanıma uygun aplikatörleri (pompa tarzında) ile kullanıma sunulmalıdır.
6. İhaleyi kazanan firma, her 2 litreye 1 adet olacak şekilde aplikatör temin etmelidir.
7. Yüklenici firma mevcut duvar tipi aplikatörler ile uyumsuzluk durumunda hastane içindeki SUAM müdürlüğünün belirlediği
noktalardaki (700 adet) aplikatörleri değiştirmekle yükümlüdür.
8. Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılıktan alınan Satış ve Pazarlama İzin belgesi olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde ifade edildiği şekilde Biyosit envanteri içinde yer almalıdır. Bununla ilgili
belge ihale dokümanında yer almalıdır.
10. Rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.
11. Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı, zarar vermemelidir.
12. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından
tamamlanacaktır.
13. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale
tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde), aplikatörü ile birlikte vereceklerdir.
14. Ürünün, hastaneye teslim tarihi itibariyle raf ömrü en az bir yıl olmalı ve ürünlerin son kullanım tarihlerine 3 ay kala firma, yeni
miyatlı ürünlerle değiştirmelidir.
15. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
18. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
21. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
22. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
23. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
24. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
67 / 225
:
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
25. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SUAM BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Baş.Hem.Muazzez Altay
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00043 ALKOL SAF %96 LIK (LT)
Şartname Kodu :
38473
:
27 Ekim 2008
Sayfa
68 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. İstekli firmanın ''T.C. tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu'nca ''Tıbbi kullanım amaçlı saf etil
alkol dağıtımına'' yetkilendirilmiş firma olması gerekmektedir.
2. 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan; ''Etil alkolün piyasaya arzı hakkında tebliğ'in 5.maddesinin c fıkrasına göre:
Hastane kurumu olarak ''Tıbbi amaçlı kullanım alkolü'' alınması gerektiğinden bu tebliğe göre istekli firma adına düzenlenmiş
''Tıbbi amaçlı kullanım alkolü ithalata uygunluk belgesine ve tıbbi amaçlı kullanım alkolü dağıtım yetki belgesine haiz olması
gerekmektedir.
3. Gene 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan etil alkolün piyasaya arzı hakkındaki tebliğ hükümlerince alınacak tıbbi
amaçlı kullanım saf etil alkol 20 litrelik mühürlü etiketli orjinal ambalajlarında ilk defa kurumumuzda açılacak şekilde olmalıdır.
4. Firmanın 20 litrelik alkol ithalata uygunluk belgesinin arkasında, gümrükten 20 litrelik alkol ithal ettiğini kanıtlayan gümrük
düşümleri ve gümrük kaşeleri olmak zorundadır. Gümrük Müdürlüğü Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan laboratuvar tahlil
raporu formunun noter tasdikli sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
5. Ürün normal olanından fazla metil alkol içermemelidir.
6. Ürünün üretim yerindeki teknik spesifikasyonlarını gösterir. Raporunun aslı verilmek zorundadır.
7. % 96 dan az, yüzde 98'den çok etil alkol içermemelidir.
8. Tıbbi amaçlı kullanım için saf etil alkol alınacağından, kesinlikle sanayi tipi-kozmetik sanayi-sirke sanayi vb. sanayiler için
olmayacak ve denatüre edilmemiş halde saf olacaktır.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİĞİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00012 MASKE N95
Şartname Kodu :
38474
SUAM Başhemşirelik
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
69 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. 0.3 mikrometre ve daha büyük partiküllerin %95'ini tutabilmelidir. EN 149 :2001 FFP3 standardının gereğini karşılamalıdır.
2. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
3. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
4. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
5. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
8. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
9. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
13. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
SUAM Başhemşirelik
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Baş.Hem.Muazzez Altay
:
27 Ekim 2008
Sayfa
70 / 225
:
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000222 HASTA KOL BANDI ANNE-BEBEK MAVI (ERKEK)
Şartname Kodu :
38475
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
71 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000223 HASTA KOL BANDI ANNE-BEBEK PEMBE (KIZ)
Şartname Kodu :
38476
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
72 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000284 HASTA KOL BANDI BEYAZ (NORMAL) ERISKIN
Şartname Kodu :
38477
BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
73 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandının üzerinde hasta kimlik bilgilerinin (Adı - Soyadı, Protokol No, Doğum Tarihi) yazılacağı uygun ebatta etiket
olmalı ve bu etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
6. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
7. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde anne adı ve
soyadı, bebek doğum tarihi ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
9. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
10. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
11. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
14. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
15. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
74 / 225
:
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000285 HASTA KOL BANDI BEYAZ (NORMAL) COCUK
Şartname Kodu :
38555
BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
75 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞ.HEM.MUAZZEZ ALTAY
09.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000286 HASTA KOL BANDI KIRMIZI (ALLERJI) COCUK
Şartname Kodu :
38573
BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
76 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000288 HASTA KOL BANDI LACIVERT (AYNI KLINIK AYNI ISIMI)
:
27 Ekim 2008
Sayfa
77 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ERISKIN
Şartname Kodu :
38583
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000289 HASTA KOL BANDI LACIVERT (AYNI KLINIK AYNI ISIMI)
:
27 Ekim 2008
Sayfa
78 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
COCUK
Şartname Kodu :
38594
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000287 HASTA KOL BANDI KIRMIZI (ALLERJI) ERISKIN
Şartname Kodu :
38604
BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
79 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HAST.BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
80 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000290 HASTA KOL BANDI SARI ( BULAS RISKI OLAN HASTA ) ERISKIN SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu :
38605
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Hasta kol bandı yumuşak ve anti alerjik PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Hastanın kolunu rahatsız ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Hasta kol bandı bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
4. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
5. Hasta kol bandı etiketinde: Adı - Soyadı, Protokol No ve Doğum Tarihi ifadeleri yer almalıdır.
6. Hasta kol bandında etiketin konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Erişkin hasta kol bandının uzunluğu 24 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
8. Çocuk hasta kol bandının uzunluğu 16 cm olmalıdır. ( +/- 10 mm olabilir.)
9. Anne - bebek hasta kol bantları birbirine yapışık olmalı ve numaratör bulunmalıdır. Bebek kol bandı etiketinde: bebek soyadı,
bebek doğum tarihi, anne adı - soyadı ve anne protokolü ifadeleri yer almalıdır.
10. Anne - bebek hasta kol bantlarının rengi erkek bebekler için mavi, kız bebekler için pembe olmalıdır.
11. Hasta kol bandı ambalajının üzerinde, üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, firma bilgileri
bulunmalı, künye tipi ve rengi ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Hasta kol bantlarının renkleri Sağlık Bakanlığı Tebliğine uygun olmalıdır.
a) Normal erişkin ve çocuk hastalar için beyaz
b) Alerjik hastalar için kırmızı
c) Aynı serviste aynı isimli hastalar için lacivert
d) Bulaş riski olan hastalar için sarı renk.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
HASTANE BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
BAŞHEMŞİRE MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000384 FISTUL KAPAMA PEDI 7,5X7,5 CM
Şartname Kodu :
38606
BAŞHEMŞİRELİK
:
27 Ekim 2008
Sayfa
81 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. 7,5x7,5 cm ebadında 7,5 cm eninde 7,5 cm boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş
olacaktır. (boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 7 gr (+/- 0,5 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Hastane Başhemşiresi Muazzez ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000387 12X20 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38608
:
27 Ekim 2008
Sayfa
82 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. 12x20 cm ebadında 12 cm eninde 20 cm boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır.
(boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 15 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
08.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000389 10X10 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38609
:
27 Ekim 2008
Sayfa
83 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. 10x10 cm ebadında 10 cm eninde 10 cm boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır.
(boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 10 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
09.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000390 10X15 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38610
:
27 Ekim 2008
Sayfa
84 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. 10x15 cm ebadında 10 cm eninde 15 cm boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır. .(
boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 10 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
09.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000391 10X18 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38611
:
27 Ekim 2008
Sayfa
85 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 09/07/2014
Şartname Metni :
1. Ped 10x18 cm ebadında olacaktır. (boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. Gaz Hidrofil tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva edecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
3. İçerisinde 10 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
4. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
5. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
6. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
7. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir. (Ambalaj iç miktarı 100 lük olacaktır)
8. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
9. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
09.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000385 30X40 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38789
:
27 Ekim 2008
Sayfa
86 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 10/07/2014
Şartname Metni :
1. Ped 30x40 cm ebadında olacaktır. (boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. Gaz Hidrofil tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva edecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
3. İçerisinde 30 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
4. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
5. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
6. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
7. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir. (ambalaj iç miktarı 100 lük olacaktır.)
8. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
9. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Hastane Başhemşiresi Muazzez Altay
10.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000386 22X45 PAMUKLU PED
Şartname Kodu :
38790
:
27 Ekim 2008
Sayfa
87 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
BAŞHEMŞİRELİK
Düzenleme Tarihi : 10/07/2014
Şartname Metni :
1. 22x45 cm ebadında 22 cm eninde 45 cm boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır.
(boyutlarda %10 sapma olabilir)
2. İçerisinde 30 gr (+/- 1 gr ) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
3. Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
4. Kenarlarında hiçbir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
5. Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
6. Ambalajlar, naylonlanmış ve kutularda non steril olarak teslim edeceklerdir.
7. Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
8. İmalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
9. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
HASTANE BAŞHEMŞİRESİ MUAZZEZ ALTAY
10.07.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
37293
Sayfa
88 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000102 AKTIF KARBON (1 KG= 2 LT)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 19/06/2014
Şartname Metni :
1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözülmüş organik maddeleri tutabilirler.
2. Asitle yıkanmış olacaktır.
3. Kömür bazlı olacaktır.
4. Yüksek gözenekliliğe sahip tipte aktif karbon olacaktır.
5. Granül formunda olacaktır.
6. Yüzey alanı en az 400, en fazla 1600 m2 (BET N2) olacaktır.
7. Gözenek hacmi en fazla 30 m3 / 100 g. olacaktır.
8. Gözenek genişliği en az 0,3 nm ölçü birimi en fazla 1000 nm olacaktır.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
11. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
12. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
13. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
89 / 225
:
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
19.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
37283
Sayfa
90 / 225
:
Malzeme Kodu : JENV00051 UV LAMBA
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NEFRDOLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1-Suda buluanan bakterilerin bertaraf edilmesi için kullanılmalıdır.
2-Kullanım ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3-40 Wat'lık olmalıdır.
4-810 mm uzunluğunda olmalıdır
5-240 NM dalga boyutunda ışın verebilmeli
6-Mevcut sisteme uygun olmalı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFRDOLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000073 SU FILITRESI 20 INC 25 MIKRON CONTALI FILITRE
Şartname Kodu :
37275
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
91 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1.Bakım gerektirmeyen .
2.İçme suyu ve saf su hatlarında kullanıma uygun.
3.Polipropilen ip sargılı.
4.Atılabilir tip.
5.20"uzunluğunda
6.1/3 -5-25 mikron'a kadar partikül tutma kapasitesine sahip tipleri bulunan.
7.Çift O-RİNG sistemi bulunan ,ETP tipi O-RİNG bulunduran.
8.Alt kısmı kapalı,kapalı olan bu kısmı polipropilen malzemeden yapılmış olan.
9.Suda bulunan,kum,pas ve diğer ince partikülleri tutabilen.
10.Çalışma sıcaklığı maksimum 45 derece olan.
11.Satıcı firmanın su arıtma sisteminin yetkili satıcı ve teknik servisi olmalı.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000198 HAVA FLITRESI 0,22 MIKRON
Şartname Kodu :
37279
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
92 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1. 0,22 Mikron ve üstü mikroorganizmaları tutabilen yapıda olmalıdır .
2. Teflon yapıda olmalıdır.
3. 180 C derecede steril edilebilir yapıda olmalıdır.
4. Bağlantı çapı 60 mm olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
12. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000199 IYON DEGISTIRICI RECINE (LT)
Şartname Kodu :
37280
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
93 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1. Kuvvetli asidik katyon değiştirici tip reçine olacaktır.
2. Granül formunda oalcaktır.
3. Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
4. Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır.
5. Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
6. Fonksiyonel grupları polystiren sulfanat olacaktır.
7. Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
8. Spesifik çekim, nem, Na+ formunda 1,27 olacaktır.
9. Toplam değiştirme kapasitesi, Na+ formunda, ıslak, volümetrik 1.9 eg/l min olacaktır.
10. Toplam değiştirme kapasitesi Na+ formunda, kuru, kütlesel 4.5 eg/l min olacaktır.
11. pH aralığı 0-14 arası olacaktır.
12. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
13. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
14. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
15. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
16. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
94 / 225
:
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BD.HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
37281
Sayfa
95 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000226 HEMOSTATIK BASI BANDI
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1- Uygulandığı ciltte reaksiyona neden olmamalıdır.
2- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
3- Kan damarına geniş lümenli iğne ile yapılan işlem sonrası girişim yerinde oluşan kanamayı kısa sürede kontrol altına aşmalıdır.
4- Bandın iç yüzeyindeki tek parçadan oluşan özel selulöz maddeden imal edilmiş,emici spongestan bir bölüm bulunmalıdır.bu
bölüm sızan kan ile dolgunlaşarak kendi hacminin 7 katına ulaşmalı ve hemostatik basınç oluşturmalıdır.
5- Bant kol üzerine yapıştırılırken gerildiğinde kolayca kopmamalıdır
6- Bandajın yapışan bölümünün ebatları 38x72 olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
37282
Sayfa
96 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000071 TUZ (TABLET)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 18/06/2014
Şartname Metni :
1. Teklif edilen tablet tuz su yumuşatıcısınıı bakımlı ve temiz tutmalı.
2. Tuzlu su tankını temiz tutmalı.
3. %99 oranında çözünürlüğe sahip olmalı.
4. Su yumuşatıcısının en yüksek performansla çalışmasını sağlamalı
5. Sparişten sonra talep edilen miktar kadar tuzu 25 Kg'lik çuvallarla bir hafta içinde teslim etmelidir
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf
teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
NEFROLOJİ BİLİM DALI/HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ALPARSLAN ERSOY
18.06.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000026 UZUN GAZ KOMPRES 8/18 CM
Şartname Kodu :
39468
AMELİYATHANE
:
27 Ekim 2008
Sayfa
97 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1. 8 cm x 18 cm ebadında gaz kompres 12 kat gaz hidrofil bezinden imal edilmiş olup
kenarları tamamen içe kıvrılmış olmalıdır.
2. İmal edildiği gazlı bez tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel olmalıdır.
3. Gaz kompresde kullanılan gazlı bezin metrekaresi 27 gr olmalıdır.
4. Gaz kompres X ışınları ile görülebilecek. Radyo opaklı şerit ihtiva edecek ve bu şerit gazlı
bezin üzerinde yapıştırma olacak ve gaz kompresin enine yada boyuna yapışmış olacaktır.
5. Yırtık ve kaçık olmayacak kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde katlanmış
olmalı.
6. X-RAY bandı kolayca kopmamalı ve iplik vermemeli
7. Sterilizasyon sonrası sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemeli.
8. Non-Steril olmalı ve koruyucu naylonlar içinde olmalı.
9. TS 14079 uygun ve CE Belgesine sahip olmalı.
10. Gazlı bezin açılımı 29 cm x 63 cm ebadında olmalıdır.
11. Gaz kompres 200 adetlik poşetlerde olmalıdır. Her 10'arlı grup için 1 adet kauçuk lastik verilmelidir.
12. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecektir.
13. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar
kod no, Türkçe kullanım kılavuzu ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürün T. C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar kod numarasının etiketinin üzerinde bulunması gerekir.
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini
bozmayacak şekilde olmalıdır.
17. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır
18. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirilecektir.
19. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000034 GAZLI BEZ (KARE GAZ) 7,5X7,5 (STERILIZASYON) ( X-RAY)
Şartname Kodu :
39469
AMELİYATHANE
:
27 Ekim 2008
Sayfa
98 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1. Katlanmış boyutları 7,5 x 7,5 cm olmalıdır.
2. Açılmış hali 30x30 cm olan tek parça gazlı bezden imal edilmiş olup son katlanmış hali ile 16 kat olmalıdır.
3. %100 hidrofil pamuk ipliği No:30/1 olmalıdır, atkı / çözgü sayıları en az 20 tel/cm2 olmalıdır.
4. Katlanma şekli kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli ve dışa iplik vermemelidir.
5. Non steril ve naylon koruyucu paketlerde olmalı, TSE 14079 uygun olmalıdır.
6. Düz kenarları aynı yönde dizilmeli ve her 10'arlı grup için 1 adet kauçuk lastik verilmelidir
7. Sterilizasyon sürecinde (134 C buharlı ısıda) sertleşmemeli, emici özelliğini kaybetmemeli ve rengi değişmemelidir.
8. X-Ray bandı içermeli, X-Ray bandı kolayca kopmamalı ve iplik vermemelidir
9. X-Ray bandı beze yapışık baskı olmamalı, kullanımda boya vermemelidir.
10. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli içi adeti açıkça yazmalıdır.
11. Kolilerin Üzerinde " ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALIDIR" ibaresi olmalıdır.
12. Yükleyici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürün var ise UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
13. Yükleyici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39470
Sayfa
99 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000038 AMELIYAT GOMLEGI (REUSABLE) (DEGISIK BOYLARDA)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1.
Kollar bilekten dirseğe kadar, ön göğüs hizasından diz üstüne kadar çift kat olmalıdır. Aynı zamanda kullanıcının
terlemesini önleyecek şekilde hava geçirgen özellikli olmalıdır.
2. Ürünler basınçlı buhar ile 134 0C steril edilebilmeli ve bu özelliğini en az 100 sterilizasyon için korumalıdır.
3. Sıvı geçirmemeli ve bu özelliği sterilizatöre girip çıktıkça kaybolmamalıdır.
4. Ürünlerin imal edildiği kumaş, koku önleyici, mantar önleyici, tüylenmez, antistatik,antialerjik ve termo-dinamik özelliklere
sahip olmalı,bahse konu özellikler test sonuçları ile belgelenmelidir.(Sprey test,Hidrostatik test, çekme, yırtılma v.b.)
5. Kumaş anti-bakteriyel olmalıdır. Baticon-mersol-kan v.b. lekeleri tutmamalıdır. Kanserojen madde içermemelidir.
6. Ürünlerin imal edildiği kumaş yıkama-sterilizasyon-kurutma işlemlerinde ve sonrasında yapısal değişime )
yapışma,çekme,sarkma gibi) uğramamalıdır.
7. Ürünün kol manşetleri yumuşak ve uzunluğu en az 10cm ve tüp şeklinde olmalı. Kullanım esnasında ve yıkama-kurutmasterilizasyonda ( en az 100 defa ) esnekliğini yitirmemeli, deforme olmamalı ve ter emici olmalıdır.
8. Ürün yakaları biyeli olmalı ve yeterli boyun açıklığı bulunmalıdır.
9. Renk seçeneği olmalıdır.
10. Ürünler rahat giyilebilir,arkası steril kalabilecek şekilde kruvaze kapatılabilmeli ve sırt tamamen örtülmüş olmalıdır.
11. Bağcık uzunlukları en az 30 cm olmalı ve ürün ile aynı özellikleri taşımalıdır.
12. Gömlek ebatları
Orta boy (Medyum)
en az 132 en fazla 140 cm
Büyük (Large )
en az 140 en fazla 145 cm
Ekstra Large (X-Large) en az 148 en fazla 155 cm
Ekstra Ekstra Large (XX- Large) en az 156 en fazla 160 cm
13.
Gömlek ebatları gömlek üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
14. Ürünler en az 100 yıkama su/sıvı tutmaz özelliği ile belirtilen diğer özellikleri (antibakteriyel, gibi ) korumalı ve bu durum
tedarikçi firma garantisinde olmalıdır.(Bu garanti ayıplı ürünlerin 15 gün içinde değişimini kapsar)
15. Ürünler T.C Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olup ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı UBB kodu ürünle beraber
tedarikçi firma tarafından teslim edilmelidir.
16. Firma ihalelerde yeterli sayıda ( belirtilen ) numune getirmelidir.
17. Ürünler depo içine kadar tedarikçi firma tarafından taşınacaktır.
18. Ürünler ameliyathanede denemeye müteakip onaylanacak ve alınacaktır.
19. Tedarikçi firma yıkama birimine ve kullanıcıya ürünün yıkanması ile ilgili gerekli bilgi, talimat ve eğitimleri vermelidir.
20. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
21. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
22. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
23. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
24. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
25. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
26. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
27.
ISO 9001 Belgeli olmalıdır.
28. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
29. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
100 / 225
:
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
30. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
31. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
32. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000486 STERILIZASYON (DEZENFEKTAN) ELDIVENI (CIFT)
Şartname Kodu :
30367
AMELIYATHANE VE STERILIZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
101 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 06/05/2013
Şartname Metni :
1. Sterilizasyonda kullanılmaya elverişli, anatomik yapıda veya iki ele uyumlu şekilde olmalıdır.
2. Non Steril Cerrahi ve Doğal latex veya nitril olmalıdır.
3. Daha sıkı kavrama ve tutuş için pürüzlü yüzey olmalıdır.
4. 25 çiftlik veya 50 çift kutularda ambalajlanmış olmalıdır.
5. Pudrasız olmalıdır.
6. S, M, L, boylarından istem miktarları bazında teslim edilecektir.
7. BS EN 455-1/2/3 ve ASTM D-3578' e uygun olmalı, bu husus kutuların üzerinde veya teknik özellik belgesinde yazılı
olmalıdır. Bu husus muayene aşamasında belgelendirilmelidir.
8. Doğal latex eldivende parmakta iki kat kalınlık 0,98, avuç kısmında iki kat kalınlık 0,88 mm olmalıdır.Nitril eldivende ise tüm
testleri yapılmış güçlü korumaya sahip şekilde parmak ucu minimum 0.140 mm avuç içi 0.131 mm olmalıdır.
9. Eldivenlerin uzunluğu maksimum 300 mm olmalıdır.
10. PPE (Personel Protection Equipment) kişisel koruma ekipmanı 86/686/EEC Belgesine sahip olacaktır.
11. Eldivenin hypoallerjik protein seviyesi 50 mikrogram/gram veya 50 mikrogram/gramdan düşük olmalıdır.Bu husus eldiven
kutuları üzerinde veya teknik özellik belgesinde yazılı olmalıdır.
12. Eldivenler Small-Medium-Large boylarında olmalıdır ve hangi boydan ne kadar isteneceği idari şartnamede belirtilmelidir.
13. Mikroorganizma yönünden BS EN 374-2,Kimyasal yönden BS EN 374-3, Mekanik yönden BS EN 388' e uygun olacak bu
husus kutuların üzerinde yazılı olacaktır.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
16. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
17. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
18. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
19. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
102 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
23. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
24. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
25. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELIYATHANE VE STERILIZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
06.05.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
22042
Sayfa
103 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000215 CERRAHI EL VE TIRNAK FIRCASI (KLORHEKSIDIN'LI)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 15/02/2012
Şartname Metni :
1. Ürün fırça, sünger ve etkin dezenfektan malzemeden yapılmış ve tek kullanımlık sızdırmaz ambalajda olmalıdır.
2. Birim ambalaj içerisinde enaz 15 ml %4 klorheksidin sıvı sabun dezenfektan bulunmalıdır.
3. Fırça kılları, tırnak dipleri ve cildi tahriş etmeyecek yumuşaklıkta uzun ve kısa kıllar olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Tırnak fırçasının üzerinde dezenfektan sıvı sabunun emdirilmiş olduğu anti alerjik sünger bulunmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, kullanım şekli ve firma bilgileri
bulunmalıdır.
6. Üretici firma, CE belgesine sahip olmalıdır.
7. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13.
BİYOSİT envanterin içinde yer almalıdır. Bununla ilgili belge ihale dökümenında yer almalıdır.
14.
stok kontroleRi için ürünün birim bazında barkot etiketi bulunmalıdır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
:
27 Ekim 2008
Sayfa
104 / 225
:
15.02.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000231 SUTUR IGNESI (DURA) NO:7
Şartname Kodu :
39471
:
27 Ekim 2008
Sayfa
105 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
AMELİYATHANE VE STERILIZASYON
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
DURA İĞNESİ CERRAHİ SÜTUR ŞARTNAMESİ(DEĞİŞİK EBATLARDA)
1. Cerrahi müdahalelerde kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup burkulmalara karşı dirençli olmalıdır.
3. Bir poşet içinde 10-12 adet iğne olmalıdır.
4. Non steril olmalıdır
5. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmeli, gelen numuneler test edilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar kod no, Türkçe kullanım kılavuzu ile
ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
7. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
8. Ürün T. C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar - kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunmalıdır.
9. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
10. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile
sağlamalıdır.
11. Kullanım süresi dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler
ile değiştirilmelidir.
12.Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlü olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE STERILIZASYON
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000232 SUTUR IGNE KESICI NO:8
Şartname Kodu :
39472
:
27 Ekim 2008
Sayfa
106 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
AMELİYATHANE
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
KESİCİ CERRAHİ SÜTUR İĞNESİ ŞARTNAMESİ (DEĞİŞİK EBATLARDA)
1. Cerrahi müdahalelerde kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup burkulmalara karşı dirençli olmalıdır.
3. Bir poşet içinde 10-12 adet iğne olmalıdır.
4. Non steril olmalıdır
5. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmeli, gelen numuneler test edilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar kod no, Türkçe kullanım kılavuzu ile
ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
7. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
8. Ürün T. C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar - kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunmalıdır.
9. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
10. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlamalıdır.
11. Kullanım süresi dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler
ile değiştirilmelidir.
12.Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlü olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000483 GAZLI BEZ (BATIN GAZI) 45CMX45CM 8 KAT (X RAYLI)
Şartname Kodu :
39473
AMELİYATHANE
:
27 Ekim 2008
Sayfa
107 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1. Katlanmış boyutları 45x45 cm olmalı.
2. Katlanmış hali 8 (sekiz) kat gazdan oluşmuş olmalı, sıvı emici özelliği olmalıdır.
3. % 100 hidrofil pamuk ipliği No: 30/1 olmalı, atkı/çözgü sayıları 20 tel/cm2 olmalıdır.
4. TSE 14079 uygun olmalıdır.
5. X Ray bandı olmalı, bu band bir kenardan diğer kenara kadar ortaya yakın paralel olarak sıkı
dikişle tutturulmalı, kopmamalı ve dışa iplik vermemelidir.
6. Sterilizasyon sonrası (134 C buharlı ısıda) renginde değişiklik ve tiftiklenme olmamalı.
7. Kenarları tiftiklenmeyecek şekilde ve dışa iplik vermeyecek şekilde çift dikiş geçirilerek dikilmelidir.
8. Bir köşesine 5 cm uzunluğunda kopmayacak şekilde askı monte edilmeli. ( 15cm)
9. Naylon torbalara konularak paketlenmiş olmalı. Koli içinde en fazla 300 adet olmalı.
10. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli için adeti açıkça yazılmalıdır.
11. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
12. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
13. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
14. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
15. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
16. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
108 / 225
:
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00003 MASKE
Şartname Kodu :
19076
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
109 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 06/10/2011
Şartname Metni :
1. Cerrahi ve klinik müdahalelerde bakteri engeli oluşturmalı, kullananı kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyondan
korunmalıdır.
2. Yapısı üç katlı olmalıdır.
Dış tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde "rayon",
Orta tabakası polipropilen,
İç tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde "rayon" liflerden yapılmış olmalı.
3. Filtre orta tabakada yer almalıdır. Bakterilerin büyük bölümü filtrenin liflerinde tutulmalıdır.
4. Sıvı bariyeri oluşturmalıdır.
5. %99 bakteri filtrasyonu yapmalıdır.
6. %95den fazla (0,1 mikron) büyüklüğündeki partikül filtrasyonu yapmalıdır.
7. Kutu içinde paketlenmiş olan maskeler tek tek alınırken bağcıklar ve maskeler birbirine karışmamalıdır.
8. Maske kanallarında boşluk olmalı, ağzı ve burnu tümüyle kaplamalıdır.
9. Maske yüz kıvrımlarına uygun olmalı, orta katında burna göre şekillendirilebilen polietilen ile kaplanmış çelik şerit olmalıdır.
Diğer bölümü çene altına kadar örtmelidir.
10. Maskeler yüze bağcıklarla sabitlenmeli ,bağcık uzunluğu yeterli olmalıdır.
11. Rahat nefes alınabilmelidir, böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir.
6. Koruyucu gözlükle birlikte kullanılabilmelidir.
7. Fiber - glass içermemelidir.
8. Hipoalerjik olmalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
18. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
21. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
22. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
23. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
24. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
110 / 225
:
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
25. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
26. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
27. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
06.10.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00004 KEP
Şartname Kodu :
19077
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
111 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 06/10/2011
Şartname Metni :
1. Kep iki parçadan oluşmalıdır. Tepe kısmı yuvarlak, hava geçirmezliği sağlayacak şekilde, çapraz fiberli (delikli görünüm) ince
materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Materyal çapraz lifleri aynı zamanda hava geçirgenliği sağlamalı ve kullanan
3. kişinin başı terletmemeli, serin tutmalıdır.
4. Yan kısımları başı çepeçevre saracak şekilde olup saçlardan, saç diplerinden ve ciltten dökülebilecek olan partikülleri ve nemi
tutmalıdır.
5. Arka kısmında genişliği ayarlamaya yarayan lastik veya bağcık bulunmalıdır.
6. Kullanılan tüm malzeme hav bırakmayan, non woven ve yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır.
7. Alev almamalıdır.
8. Giyilmesini kolaylaştırmak için düzgünce katlanmış olmalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
12. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
15. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
112 / 225
:
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. Ekrem KAYA
06.10.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00017 BONE
Şartname Kodu :
39474
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
113 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1. Non-woven'dan imal edilmiş olmalıdır.
2. İmal edilen materyal havsız olmalı, cerrahi bölgeye lif dökülmemelidir.
3. Non-woven yapısı itibari ile yırtılmaya dayanıklı olmalıdır.
4. Yeşil renkte olmalıdır.
5. Kullanılan materyal delikli yapıda olup hava geçirgenliği sağlamalı ve kullanan kişinin başını terletmemeli serin tutmalıdır.
6. İmal edilmiş olduğu materyal itibarı ile saçlardan vi ciltten dökülecek partikülleri tutmalıdır.
7. Bone, alın, boyun ve kulakları içerisine alabilecek genişlikte olmalıdır.
8. CE belgesine sahip olmalıdır.
9. Bir kutuda 100 adet olmalıdır.
10. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
16. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
114 / 225
:
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. Ekrem KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENG00018 GALOS
Şartname Kodu :
19079
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
115 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 06/10/2011
Şartname Metni :
1. Kullanılan naylon kolay yırtılmamalı ve kaygan olmamalıdır.
2. En az 45 numara ayakkabı sığabilecek boyutta olmalıdır.
3. Ayağa takılırken bağlantı yerlerinden yada dikiş yerlerinden kopmamalı ve yırtılmamalıdır
4. Lastiği çift dikişli ve gizli olmalıdır.
5. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmeli, gelen numuneler test edilmelidir.
6. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
7. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
8. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
9. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
12. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
16. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. Ekrem KAYA
:
27 Ekim 2008
Sayfa
116 / 225
:
06.10.2011
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00013 YUZ KORUYUCU MASKE
Şartname Kodu :
24944
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
117 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 08/08/2012
Şartname Metni :
Koruyucu Siper
1. Net görüntü vermeli, ince ve şeffaf olmalıdır.
2. Buğu yapmayan (Anti-fog) tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
3. Yansıma yapmayan (Anti-reflective) tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
Maske
4. Yatay polipropilenden uzun bağcıkları olmalıdır.
5. Üç tabakadan oluşmalıdır.
6. Dış tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde "rayon", orta tabakası polipropilen, iç tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde
"rayon" liflerden yapılmış olmalıdır.
7. Hipoalerjenik olmalıdır.
8. % 99 Bakteri Filtrasyonu (BFE) yapmalıdır.
9. % 95'den fazla 0.1 mikron büyüklüğündeki partikül filtrasyonu (PCS) yapmalıdır.
10. Sıvı bariyeri oluşturmalıdır, nefes alımı kolay olmalıdır.
11. Maskenin orta katında burna göre şekillendirilebilen polietilen ile kaplanmış çelik şerit olmalıdır.
12. Fiber-glass içermemelidir.
13. Doğal kauçuk latex, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
14. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
118 / 225
:
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
25. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
26. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
08.08.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000466 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENLI CERRAHI
:
27 Ekim 2008
Sayfa
119 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ASPIRATORLER ICIN)
Şartname Kodu :
15442
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 29/04/2011
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
( LÜMENLİ CERRAHİ ASPİRATÖRLER İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Fırça başı çapı:1 mm.-5 mm.değerleri arasında,
8. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:150mm.-250 mm.değerleri arasında olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
19/07/2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
120 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000467 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENLI LAPAROSKOPIK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
MALZEMELER ICIN)
Şartname Kodu :
15443
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 29/04/2011
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
(LÜMENLİ LAPARASKOPİK MALZEMELERİÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Fırça başı çapı:5 mm.-15 mm.değerleri arasında,
8. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:170mm.-700 mm.değerleri arasında olmalıdır
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
19/07/2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
121 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000468 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENSIZ MALZEMELER SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ICIN)
Şartname Kodu :
15444
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 29/04/2011
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
(LÜMENSİZ MALZEMELER İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Çift taraflı fırçası olmalı:büyük fırça başıyla genel temizlik,küçük fırça başıyla
hassas malzemelerin temizliği yapılmalıdır.
8. Fırça başı çapı:büyük uçta 8 mm.-9 mm.değerleri arasında,
küçük uçta 2 mm.-3 mm.değerleri arasında olmalıdır.
9. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:150mm.-180 mm.değerleri arasında olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
19/07/2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00010 ALET DEZENFEKTANI (LT)
Şartname Kodu :
39481
AMELİYATHANE
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
122 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 11/08/2014
Şartname Metni :
1. Steril doku vücut boşluklarına uygulanacak alet ve cihazlar için uygun olmalıdır.
2. Yüksek düzey dezenfeksiyon /sterilizasyon sağlama niteliği olmalıdır.(Bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmalara etkili
olmalıdır.)
3. Mikrobisidal etkinliği organik materyal varlığında azalmamalıdır.
4. Kullanıldığı alet ve endoskoplar üzerinde hasara yol açmamalıdır.
5. İşlemi gerçekleştiren personel üzerinde toksik etkisi olmamalıdır.
6. En az 14 günlük kullanım süeresi olmalıdır.
7. Satıcı firmanın teklif ettiği ürün, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından kullanımı uygun bulunan gluteraldehid içerikli
olmalıdır.
8. Satıcı firmanın teklif ettiği ürün; %2'den daha az konsantrasyonda gluteraldehid içeren kombine ürünler veya daha yüksek
konsantrasyonlardaki ürünler ile ortaya çıkabilecek toksiteyi ortadan kaldırmak için sadece %2-2.2 konsantrasyonunda
gluteraldehid içermelidir.
9. Gluteraldehidin sudaki solüsyonu asidik olup bakteri sporlarına etkisizdir. Alkalileştirilerek
10. Aktive edildiğinde sporosidal olduğu için, satıcı firmanın teklif ettiği ürünün, kullanım sırasında pH'sı 7,5-8,5 arasında olması
sağlanmalıdır.
11. Satıcı firma, teklif edilen ürünün aktivasyonunu kontrol etmek üzere yeterli miktarda test stripi vermelidir.
12. Satıcı firmanın teklif ettiği ürün en fazla 5 l'lik ağzı kapalı bidonlarda ve sulandırmadan kullanılacak şekilde olmalıdır.
13. Satıcı firma, teklif ettiği ürünün markası, içeriği ve etki mekanizması hakkında ayrıntılı belge sunmalıdır. Yeterli belge
olmaması halinde değerlendirme dışında tutulacaktır.
14. Satıcı firma talep edildiği taktirde ürünün kullanımı için hizmet sunabilmelidir.
15. Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı onayı bulunmalıdır.
16. Satıcı firma, ürünün kullanımı için istenilen boyutlarda dezenfektan kabı temin etmelidir.
17. Teklif edilen ürünün EPA (Environmental Protection Ageny) tarafından sertifikalandırılmış olması, tüm koşulların eşit olduğu
durumlarda tercih sebebi olur.
18. Bu teknik şartnameye verilecek teklifler "Alet Dezenfektanı Teknik Şartnamesine Yanıt " başlığı ile isimlendirilmiş klasör veya
dosya içinde ve 1. maddeden başlayarak sırayla, madde atlanmaksızın, her bir maddeye, ayrı yanıtlar biçiminde yazılı belge olarak
hazırlanmış olarak "Teknik Şartnamenin xxxx.Maddesine yanıttır" (xxxx yerine ilgili madde yazılacaktır) tümcelerini ve ilgili
uygun yanıtları (şartnameye uygundur/uygun değildir ifadesi ile bitecek şekilde) ve belgeleri içermelidir.
19. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
20. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
21. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
22. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
23. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
24. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
25. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
26. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
27. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
28. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
123 / 225
:
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
29. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
30. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
31. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.EKREM KAYA
11.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000135 ETILEN OKSIT GAZ KARTUSU 134 GR
Şartname Kodu :
39487
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
124 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. %100 Etilen oksit gaz konsantrasyonunda olmalıdır.
2. 134 gr. kartuşlarda olmalıdır.
3. Hastanemizde bulunan mevcut sterilizatörlerle kullanılabilir uyumda olmalıdır.
4. Kullanım tarihleri her bir kartuşun üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Kartuş alüminyumdan yapılmış olup kapağı çelikten ve mühürlü olmalıdır.
6. Koku 500 - 750 PPM'den fazla ortamda bulunmamalıdır.
7. Son kullanma tarihi yaklaşan kartuşlar firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
8. Boş kartuşların imhası firmaya ait olmalıdır.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
11. Patlayıcı ve kanserojenik risk sebebi ile kullanıcıya en az 50 adet kartuşun muhafazasını sağlayan sızıntı ve patlamaya dirençli
saklama ve muhafaza kabı ile birlikte teslim edilmesi şarttır.
Kap içersinde kartuşların birbirine temasını ve devrilmesini önleyecek bariyer (ayraç) bulunmalıdır.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
14. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
15. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
125 / 225
:
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000078 ETILEN OKSIT YAZICI ETIKETI
Şartname Kodu :
39488
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
126 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Kendinden çift yapışkanlı indikatörlü yazıcı etiketi, sterilizasyon çevriminden sonra "sterilizasyon takibi ve arşivlenmesi " için
Türkçe dökümantasyon formuna kolayca yapıştırılabimelidir.
2. Paketin etilen oksit gaz sterilizasyonu işlemine girip girmediğini gösteren renk işlem sonunda çok farklı başka renge
dönüşmelidir.
3. Etiket sterilizasyon işlemi esnasında paketlerin üzerinden düşmemelidir.
4. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıda kaydırma, mürekkepte akma ve tabancada tutukluk
yapmamalıdır.
5. Etikette sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi operatör adı veya kodu ile sterilizatör numarasının yazılabileceği belirgin alanlar
olmalıdır. Çift katlı etiketin pakette kalacaj olan alt tabakası hasta dosyasına transfer olacağından etiketten büyük olmalıdır.
6. Her ruloda en az 750 adet olmalıdır.
7. Ürün paketi üzerinde Türkçe açıklaması Lot ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
8. Ürün Türk Akreditasyon Kurumu tarafından doğruluğu onaylanmış DIN, EN, ISO, 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
9. Yazıcı tabancasından pakete yapıştırılan çift katlı etiketin, hasta etiket formuna transfer edilebilmelidir.
10. Etiket, dosyaya geçirilirken iki parça birbirinden kolayca ayrılabilmelidir.
11. Etiketlerin kullanımı için 2 Adet etiket tabancası ücretsiz verilmeli ve arıza durumunda firma yenisini temin etmelidir.
12. Etiket, gaz konsantrasyonu, relativ nem, zaman ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır.
13. Kimyasal madde non toksik olmalı, steril malzemeye transfer olmamalıdır.
14. Sterilizasyon sonrası renk değişimi en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
15. Kesin sonuç vermeli; yorum hatalarına neden olmamalıdır.
16. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli içi adeti açıkça yazmalıdır.
17. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
18. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün var ise UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
19. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
127 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000027 ETILEN OKSIT HIZLI SONUC VEREN BIYOLOJIK INDIKATOR
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
TEST
Şartname Kodu :
39489
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir.
2. EO sterilizatöründe kullanılmalıdır.
3. Bacillus sibtilus / Bacillus atrophaeus Sporu içermelidir.
4. Sporların canlılığı ısıdan, nemden, kimyasal maddelere yakınlık yüzünden olumsuz etkilenmemelidir. Normal oda ısısında (1530 C / %35-60 nem) saklanabilmelidir.
5. Özel cam tüp içindeki besiyeri çabuk üremeyi sağlamalı ve çift indikatör(enzimatik reaksiyon ve renk değiştirme) sistemine
sahip olmalıdır.
6. Kuru strip ve besiyerini muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.
7. Tüp kapağı sterilizan maddeye geçirgen, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilen olmalıdır.
8. Tüp üzerinde üretim tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket olmalı, dökümantasyon için ve etiket yırtılmadan kolayca
ayrılabilmelidir.
9. İnkübatör üzerinde tüp içerisindeki besi ortamının kırılması esnasında çalışanların yaralanmasını engelleyecek bütünleşik kırıcı
mekanizma bulunmalıdır.
10. 37 C'de çalışan otomatik okuyuculu inkübatörde inkübe edilmelidir. Sonuç otomatik okuyuculu inkübatör tarafından
okunmalıdır
11. Sterilizasyon işlemindeki problemleri erken dönemde saptamak için, biyolojik indikatör renk değişkenliğine ve doğrulamaya
gerek kalmadan 4 saat içinde sonuç vermelidir
12. Sporun canlılığından daha uzun süre aktif kalan enzimlere (alpha-glukosidaz) bağlı olarak gerçekleşen renk değişikliği
nedeniyle alınan sonuç daha sonra teyit edilebilmelidir.
13. . Yetersiz sterilizasyonda (aktif Bacillus sibtilus / Bacillus atrophaeus varlığı) inkübatörün pozitif sonucu temsil eden ışığı
yanmalı ve sesli uyarmalıdır
14. . Yeterli sterilizasyonda inkübatörün yeterli sterilizasyonu temsil eden renk ışığı yanmalıdır.
15. Aşağıdaki meslek örgütlerinin tanımına uymalıdır.
-AAMI ( The Association for the Advancement of Medical Instrumentıons)
- JCAHO( Joint comission on Accreditation of Healthcare Organizations)
-AORN (Association of Operation Room Nurses)
-ASHCSP (American Society for Healthcare Central Service Professionals)
-EN ISO 11138-1:2006 ve EN ISO 11138-2:2006 ve EN 866 uygunluğu bulunmalıdır.
16. . Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır
17. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli için adeti açıkça yazılmalıdır.
18. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün var ise UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
19. Yükletici firma 1 adet inkübatürü teslim etmelidir.
20. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden
firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu
firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
128 / 225
:
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000076 ETILEN OKSIT KIMYASAL KUME TESTI
Şartname Kodu :
39490
MERKEZI STERILIZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
129 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. EO / HCFC ( Etilen oksit-Hidrokloflorakarbon) Karışımında kullanılmalı.
2. Gaz kontrasyonu, relative ve nem, zaman ve sıcaklığa duyarlı olmalı.
3. Tek kulanımlık olmalı, yer ve zaman kazandırmalı.
4. Test paketi normal yük ile işleme tabi tutulmalı.
5. EN 687 standartlarına uygun ürün Türk akreditasyon kurumu tarafından doğruluğu onaylanmış DIN, EN, IS 9001 kaliteli belgeli
olmalı.
6. Kesin sonuç vermeli, yorum hatalarına neden olmamalıdır
7. Bu indikatörlerin kullanılabilmesi için gerekli olan test cihazı her 250 adet indikatör için 2'şer adet ücretsiz olarak verilmelidir.
8. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
9. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
10. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
11. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
12. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
13. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
14. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
15. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
16. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
130 / 225
:
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
17. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZI STERILIZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZI STERILIZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000225 ETILEN OKSIT SISE TIPASI
Şartname Kodu :
39491
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
131 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Silikon kauçuktan imal edilmiş olmalı.
2. Tapanın şapka kısmı 31mm± -1 mm, et kalınlığı ± -1 mm olmalı
3. 3.Şişeye giren alt kısmı çapı 22 mm ± - 1 mm yüksekliği 10 mm ± -1 mm; boşluk iç çapı 15 mm ± -1 mm
4. Tapanın sertliği şişe delme iğnelerine zarar vermeyecek sertlikte olmalı.
5. EO cihazı şişelerine uyumlu olmalı, kolayca takılıp, çıkarılabilmeli
6. Tapa şişe delme yuvasına uygun olmalı
7. T.S.E standartlarına uygun olmalı
8. 100'lük paketler halinde olmalı
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren
en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
132 / 225
:
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000077 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 5 CM.
Şartname Kodu :
39492
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
133 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar
ücretsiz vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
134 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000028 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 10 CM
Şartname Kodu :
39493
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
135 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
136 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MEREKZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MEREKZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. Ekrem KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000040 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 15 CM
Şartname Kodu :
39494
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
137 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
138 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. Ekrem KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000043 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 20 CM
Şartname Kodu :
39495
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
139 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
140 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000029 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 25 CM
Şartname Kodu :
39496
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
141 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
142 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000030 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 30 CM
Şartname Kodu :
39497
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
143 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyel özellik taşımalı.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
144 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000031 STERILIZASYON RULOSU (POSETI) 40 CM.
Şartname Kodu :
39498
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
145 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Poşet açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabii tutulduğunda renk değiştiren buhar ve EO indikatörü bulunmalıdır.
3. EO poşetinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin kağıt kısmı medikal kraft kağıt, film kısmı şeffaf lamine film olmalıdır.
5. Ambalajın sağlamlığı için poşette kullanılan kağıt minimum 70 gr/cm2 olmalıdır.
6. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriel bariyer özellik taşımalıdır.
7. Rulonun kağıt kısmında bulunan indikatörlü proses baskıları dağılmamalı ve malzemeye transfer olmamalıdır.
8. Poşet sterilizasyon esnasında açılmamalı ve yırtılmamalıdır.
9. Poşetler körüklü olmamalıdır.
10. Poşetler istenilen ölçülerde olmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
12. Firma rulo karşılığı, bir adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ve 1 adet yapıştırma cihazını stok miktarı bitimine kadar ücretsiz
vermelidir. 1 adet otomatik kesme-yapıştırma cihazı ile 1 adet yapıştırma cihazı kullanıcıya ihale numune değerlendirme
döneminde teslim edilecek ve uygunluk 1 hafta deneme süresi sonunda verilecektir. Yükleneci firma uygunluk verilmiş otomatik
kesme yapıştırma cihazı ile birlikte cihaz ekipmanı olan; kesme bıcağı (3 (üç) adet), teflon (3 (üç) adet) ve silikon tabanlık (2 (İki)
adet) teslim etmekle veya bu ekipmanlar kaynaklı arıza durumunda ilk 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Arızanın
giderilememesi durumunda yeni cihazı 24 saatin sonunda teslim etmekle mükelleftir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
146 / 225
:
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000023 CERRAHI ALETLER ICIN ENZIMATIK TEMIZLEYICI (KG)
Şartname Kodu :
39499
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
147 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Tüm rigid, firid ve fleksibl skopları, gastroskop, bronkoskop, kolonoskop, duedonoskop, laringoskop, çene eklemleri skopları
vb. 2,5 dk. İçinde temizleme özelliği olmalıdır.
2. Skopların kanalları içindeki kan, mukoza, dışkı, protein ve yağ
kalıntılarını emniyetle gidermelidir.
3. Kanalların içinde kristal oluşumunu engellemelidir.
4. Biyopsi forsepleri ve grasperler dahil tüm kablolu aksesuarlardaki kalıntılar temizlenmelidir.
5. Ultrasonik temizleme için uygun olmalıdır ve conta ve pulları tahrip etmemelidir.
6. Kanallardaki tıkanıklığı, kanalı delmeden ve aşındırmadan gidermelidir.
7. Bakteriostatik olmalı ve kalıntı bırakmadan durulanabilmelidir.
8. Tahriş edici kokusu olmamalı ve çıplak elle dokunulduğunda cilde zarar vermemelidir.
9. Ürün konsantre olmalı, 5 Kg. lik bidonlar halinde teslim edilmelidir.
10. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
11. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
14. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
15. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
16. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
148 / 225
:
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000032 YIKAMA MAKINALARI DETERJANI H TIPI. (KG)
Şartname Kodu :
39500
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
149 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
YIKAMA MAKİNALARI DETERJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ
(H TİPİ)
1. Hastanemizde bulunan mevcut yıkama cihazlarıyla (N- Netzsch-Newamatik ) çalışabilir uyumda olmalı.
2. Yüksek derece materyal koruyucu,kurutma sonrası kan ve doku lekesini yok etme özelliğine sahip olmalı.
3. Oksitleyici ve yüzey etken madde içermemeli, dezenfekte edici özelliğe sahip olmalı.
4. Tüm cerrahi aletler, anestezi malzemeleri, laboratuvar cam malzemeleri ve plastik malzemeler üzerinde korozif etkisi olmamalı.
5. Bütün su sertliklerinde kullanılabilmeli.
6. Deterjan Alkali (Bazik) içerikli olmalı, pH yaklaşık 10 olmalıdır.
7. Cihaz içinde ve cerrahi aletlerde renk değişikliği (matlaşma) yaratmamalıdır.
8. Aktif klor içeriği bakterisid, fungisid, tüberkülosid ve virüsid etkiye sahip olmalıdır.
9. Likid olmalı, 5-10 kg,lık bidonlarda olmalıdır.
10. 600 c - 950 c ısıda etkili olmalıdır.
11. Standartlara uygun olmalı.
12. Üzerinde tanıtım etiketi olan orijinal bidonlarda olmalıdır.
13. Her bidon üzerinde Lot numarası, miktarı, ölçüleri, imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
14. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
15. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB
barkodunu ve firma kodunu faturalarında yazmakla yükümlüdür.
16. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTEZSİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.Ekrem KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000075 BUHARLI OTOKLAV BIYOLOJIK TEST.
Şartname Kodu :
39501
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
150 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
BUHARLI OTOKLAV BİYOLOJİK TEST
1. Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir.
Ön vakumlu 121-134 C buharlı sterilizatörlerde kullanılmalıdır.
2. Geobacillus Stearothermophilus (3.7x10 000 000 spor sayısı) içeren kağıt şerit içermelidir.
Sporların canlılığı ısıdan,nemden,kimyasal maddelere yakınlık yüzünden olumsuz etkilenmemelidir.Normal oda ısısında
(15-30 OC ile %35-60 nem saklanabilmelidir)
3. Özel cam tüp içerisindeki besiyeri çabuk üremeyi sağlamalıdır.Fiyat eşitliği durumunda çift indikatörlü (enzimatik reaksiyon ve
renk değiştirme) sistemler tercih edilecektir.
4. Kuru strip ve besiyerini muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.
5. Tüpün kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.
6. Tüp üzerinde üretim tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket olmalıdır, dökümantasyon için etiket yırtılmadan kolayca
çıkartılabilmelidir.
7. İnkübatör üzerinde tüp içerisindeki besi ortamının kırılması esnasında çalışanların yaralanmasını engelleyecek bütünleşik kırıcı
mekanizma bulunmalıdır.
8. İmplant ve konsinye setlerin sterilizasyon sonrası hızlı kullanıma sunulabilmesi için, biyolojik test kesin sonucu 3 saat içerisinde
verebilmelidir ve sonucu (+) veya (-) olarak ışıklı ve sesli olarak vermelidir.
9. Sporun canlılığından daha uzun süre aktif kalan enzimlere(alpha-glukosidaz) bağlı olarak gerçekleşen renk değişikliği nedeniyle
alınan sonuç daha sonra teyit edilebilmelidir.
10. İşlem görmüş tüpler, 55 C de çalışan orjinal otomatik okuyuculu inkübatörde inkübe edilmelidir.
11. Sonuç otomatik okuyuculu inkübatör tarafından okunmalıdır.
12. Yetersiz sterilizasyonda (aktif geobacillus stearothermophilus varlığı) inkübatörün pozitif sonucu temsil eden ışığı yanmalı ve
sesli uyarmalıdır.
13. Yeterli sterilizasyonda inkübatörün yeterli sterilizasyonu temsil eden ışığı yanmalıdır.
14. Aşağıdaki meslek örgütlerinin tanımına uymalıdır.
AAMI ( The Association for the Advancement of Medical Instrumentıons)
JCAHO( Joint comission on Accreditation of Healthcare Organizations)
AORN (Association of Operation Room Nurses)
ASHCSP (American Society for Healthcare Central Service Professionals)
EN ISO 11138-1:2006 ve EN ISO 11138-3:2006 ve EN 866 uygunluğu bulunmalıdır.
15.Yükleyici firma 1 adet inkübatürüde teslim etmelidir.
16. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden
firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu
firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
17. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
18. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
151 / 225
:
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a) İmalatçının ismi ve adresi,
b) Cihazın tarifi,
c) Cihazın kullanım amacı,
d) Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
e) Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
f) Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
g) Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
h) Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
i) Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı kalacaktır
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000039 BUHARLI OTOKLAV PAKET ICI INDIKATOR.
Şartname Kodu :
39502
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
152 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Doygun buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır.
2. 121 o C ve 134 o C ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde paket kontrolünde kullanılabilmelidir.
3. EN ISO 11140-1:2005 standartalrına uygun olmalı ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan test raporuyla
belgelendirilebilmelidir.
4. Takip edilen kritik değişkenleri biyolojik ölümü referans alarak anında kontrol edebilen özellikte olmalı, biyolojik indikatörlere
en yakın sonucu vermelidir.
5. Kesin sonuç vermeli yorum hatalarına ve kararsızlığa neden olmamalıdır.
6. Kimyasal maddeli olanlar non - toksit olmalı, steril olan malzemeye transfer olmamalıdır.
7. Film kaplamaları ısı ve nemden etkilenmemeli, kabarmamalıdır. Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan
aleminyum folyadan yapılmış olmalıdır.
8. Sterilizasyondan sonraki değişim en az 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmelidir.
9. Kayıt açısından uygun büyüklükte olmalıdır.
10. Normal oda şartlarında (15 - 30 0C ısı, % 35 - 60 nem) saklanabilmelidir.
11. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Değerlendirme için paketi ile birlikte en az 100 adet numune verilmelidir.
13. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
14. Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
15. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli için adeti açıkça yazılmalıdır.
16. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün var ise UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
17. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000022 BUHARLI OTOKLAV YAZICI ETIKETI..
Şartname Kodu :
39503
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
153 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Kendinden çift yapışkanlı indikatörlü yazıcı etiketi, sterilizasyon çevriminden sonra "sterilizasyon takibi ve arşivlenmesi " için
Türkçe dökümantasyon formuna kolayca yapıştırılabimelidir.
2. Buhar sterilizasyonu işlemine girip girmediğini gösteren renk işlem sonunda çok farklı başka renge dönüşmelidir.
3. Etiket sterilizasyon işlemi esnasında paketlerin üzerinden düşmemelidir.
4. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıda kaydırma, mürekkepte akma ve tabancada tutukluk
yapmamalıdır.
5. Etikette sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi operatör adı veya kodu ile sterilizatör numarasının yazılabileceği belirgin alanlar
olmalıdır. Çift katlı etiketin pakette kalacaj olan alt tabakası hasta dosyasına transfer olacağından etiketten büyük olmalıdır.
6. Her ruloda en az 750 adet olmalıdır.
7. Ürün paketi üzerinde Türkçe açıklaması Lot ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
8. Ürün Türk Akreditasyon Kurumu tarafından doğruluğu onaylanmış DIN, EN, ISO, 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
9. Yazıcı tabancasından pakete yapıştırılan çift katlı etiketin, hasta etiket formuna transfer edilebilmelidir.
10. Etiket, dosyaya geçirilirken iki parça birbirinden kolayca ayrılabilmelidir.
11. Etiketlerin kullanımı için 7 Adet etiket tabancası ücretsiz verilmeli ve arıza durumunda firma yenisini temin etmelidir.
12. Etiket, buhar, zaman ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır.
13. Kimyasal madde non toksik olmalı, steril malzemeye transfer olmamalıdır.
14. Sterilizasyon sonrası renk değişimi en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
15. Kesin sonuç vermeli; yorum hatalarına neden olmamalıdır.
16. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli içi adeti açıkça yazmalıdır.
17. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
18. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a) İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
154 / 225
:
b) Cihazın tarifi,
c) Cihazın kullanım amacı,
d) Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
e) Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
f) Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
g) Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
h) Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
i) Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı kalacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000041 OTOKLAV BANDI.
Şartname Kodu :
39504
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
155 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Kumaş, kağıt non - woven, cam gibi malzemelere kolayca yapışmalıdır.
2. 134C buharlı ısıda işlem sonrasında yapışkanlık özelliğini kaybetmemelidir.
3. Yapıştırılmış olduğu yüzeylerde iz bırakmamalıdır.
4. Kolayca kopmalı ve elde partiküller bırakmamalıdır.
5. İşlem gördüğüne belirgin renk değişikliği ile göstermelidir.
6. Kolay kullanabilir rulolar halinde olmalıdır.
7. Üzerine kolayca yazı yazılmalı ve delinmemelidir.
8. Bant uzunluk ölçüsü en az 50 m olmalıdır.
9. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
10. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
11. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
12. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
15. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
156 / 225
:
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000466 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENLI CERRAHI
:
27 Ekim 2008
Sayfa
157 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ASPIRATORLER ICIN)
Şartname Kodu :
39505
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
( LÜMENLİ CERRAHİ ASPİRATÖRLER İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Fırça başı çapı:1 mm.-5 mm.değerleri arasında,
8. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:150mm.-250 mm.değerleri arasında olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
158 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000467 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENLI LAPAROSKOPIK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
MALZEMELER ICIN)
Şartname Kodu :
39506
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
(LÜMENLİ LAPARASKOPİK MALZEMELERİÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Fırça başı çapı:5 mm.-15 mm.değerleri arasında,
8. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:170mm.-700 mm.değerleri arasında olmalıdır
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
159 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000468 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (LUMENSIZ MALZEMELER SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ICIN)
Şartname Kodu :
39507
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
(LÜMENSİZ MALZEMELER İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Çift taraflı fırçası olmalı:büyük fırça başıyla genel temizlik,küçük fırça başıyla
hassas malzemelerin temizliği yapılmalıdır.
8. Fırça başı çapı:büyük uçta 8 mm.-9 mm.değerleri arasında,
küçük uçta 2 mm.-3 mm.değerleri arasında olmalıdır.
9. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:150mm.-180 mm.değerleri arasında olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000470 CERRAHI ALET TEMIZLEME FIRCASI (TRAKOESTOMI
:
27 Ekim 2008
Sayfa
160 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
KANULLERI ICIN)
Şartname Kodu :
39508
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI
(TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
3. Kolay yıpranmamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Fırçanın; kıl uzunluğu,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn
edilmiş olmalıdır.
6. İstem yapılan her 30 adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz raf ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.
7. Fırça başı çapı:8 mm.-15 mm.değerleri arasında,
8. Bir uçtan diğer ucuna uzunluk:120 mm.-210 mm.değerleri arasında olmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000079 KONTEYNIR FLITRESI YUVARLAK
Şartname Kodu :
39509
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
161 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Her konteynır için tek kullanımlık, sterilizasyon indikatörlü, buhara ve suya dayanıklı olmalıdır.
2. Dışarıdan içeriye mikrop girmemesi için bariyer özelliği olan 134 C'ye dayanıklı olmalıdır.
3. Kolay delinmemeli ve yanmamalıdır.
4. Yuvarlak olanlar JK-095 ölçülerine uygun olmalıdır.
5. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
6. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
7. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
8. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
11. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
162 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000254 KONTEYNIR FLITRESI DIKDORTGEN
Şartname Kodu :
39510
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
163 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Her konteynır için tek kullanımlık, sterilizasyon indikatörlü, buhara ve suya dayanıklı olmalıdır.
2. Dışarıdan içeriye mikrop girmemesi için bariyer özelliği olan 134 C'ye dayanıklı olmalıdır.
3. Kolay delinmemeli ve yanmamalıdır.
4. Dikdörtgen olanlar 23cm.x10 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
6. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
7. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
8. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
9. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
10. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
164 / 225
:
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000025 STERILIZASYON PAKETLEME KAGIDI 160X 180 (VIREP)
Şartname Kodu :
39511
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
:
27 Ekim 2008
Sayfa
165 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Hammaddesi sentetik elyaf karışımı kağıttan ve yeşil veya mavi renkli olmalıdır.
2. ISO 9002 CE belgesine sahip olmalıdır.
3. Metrekaresi 60 gr. ağırlığında olmalıdır.
4. Etilen oksit ve buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
5. Suya karşı yüksek oranda geçirmezlik sağlamalı ve esnek olmalıdır.
6. Mikro organizma bariyerliği özelliği yanı sıra, sterilizasyon metodlarında sterilizasyon geçişine izin verilmelidir.
7. Yumuşak ve mukavemet kazandırıcı yapıya sahip olmalı ve yırtılmamalıdır.
8. İstenilen ebatları 160x180 cm. ölçülerinde olmalıdır.
9. Wrepler ile birlikte 1 adet wrep askı aparatı verilmelidir. Bu askı paslanmaz çelikten olmalı, gezdirileblir tekerlekli olmalı ve
wrep kağıtları rahat alınıp konulabilecek aralıkta dizayn edilmiş 170x200 cm ebatlarında ve en az 3 katlı olmalıdır.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
12. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
13. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
14. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
15. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
6. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
7. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
8. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
166 / 225
:
9. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
10. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
11. Türkçe kullanım kılavuzu,
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000024 KONTEYNIR KILITLEME ETIKETI.
Şartname Kodu :
39512
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
167 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Konteynır mühürleme etiketi steril olduktan sonra ameliyat öncesinden başka birisinin açmadığından emin olmalıdır.
2. İndikatörlü ve kendinden yapışkanlı olmalıdır. Etiket tabakadan yırtılmadan tek parça olarak kolayca ayrılmalıdır.
3. Bu yapışkan buhara dayanıklı olmalı, yapışkan kısım yırtılmadan konteynır açılmamalıdır.
4. Etiketin pimi konteynır kapatma makanizmasından geçirilebilmeli ve çift tarafı yapışkan yüzey arasına yerleştirilebilmelidir.
5. Buhar İndikatörlü olmalıdır.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
9. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
10. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
11. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
12. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
13. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
14. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
168 / 225
:
16. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Malzeme Kodu : JENB000259 ALETLER TESPIT BANDI (DEGISIK RENKLER)
Şartname Kodu :
39513
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
169 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. EO gazı ve buhar Sterilizasyonu dayanıklı olmalı, kolay sökülmemeli.
2. 95 ºC yıkamaya ve 134 ºC buhar ve ısıya dayanıklı olmalı, renk değiştirmemeli.
3. Aletlere kendinden yapışkanlı olmalı, toksik etkisi olmamalı.
4. 350 - 400 defalık sterilizasyon işlemine dayanıklı olmalıdır.
5. İstenilen her renk ve boyutlarda olmalı.
6. Yüklenici firma, bantlara birlikte bant ayrıştırma solüsyonunu ve 1 (bir) adet renk kataloğu ücretsiz vermelidir.
7. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
8. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
9. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
10. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
11. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
12. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
13. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
14. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
15. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
16. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
170 / 225
:
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39514
Sayfa
171 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000410 FORMALDEHIT COZELTISI (1 LT'LIK)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
Formaldehid Çözeltisi Ürün Teknik Şartnamesi
1. Ürün % 37 'lik Formaldehid' den 90 ml/l veya 60 ml/l içermelidir.( %3 h/h veya % 2 h/h )
2. Hali: Sıvı. Suda çözünme: Çözünür. Görünüm: Berrak, temiz. Renk: Renksiz.
Koku:Özel olmalıdır.
3. Ürün içerisindeki stabilizatörler ve korozyon inhibitörleri cihaza zarar
vermemelidir.
4. Ürün ambalajı cihazın kanül kitiyle uymulu olmalıdır.
5. Ambalaj 1 Litre Cam serum sisesi olmalıdır.
6. Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak sekilde iç lastik tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmıs olmalıdır. Ürün CE
normlarına uygun etiketleme yapılmalıdır.Etiketlerde CE normlarına ve Kimyasal Maddeler
Yönetmeliğine göre zorunlu bütünbilgiler yer almalıdır.
7. Ürünün 15-25 C derece sıcaklıkta ve gölge bir yerde kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır; bu etikette belirtilmelidir.
8. Ürün kullanım süresi boyunca etkinliğini korumalıdır.
9. Ürünü hali hazırda kullanan yerler referans listesi olarak verilmelidir.
10.Ürünler, depolamanın kolay olması için 1 litre x 15 adetlik dayanıklı kolilere konmus olmalıdır. Her kolide 1 adet ürünün
yanında, 1 adet Ürün Güvenlik Formu(MSDS), 1 adet ürün analiz formu Türkçe olarak bulunmalıdır.
11.Ürünün üretildiği yerin EN ISO: 13485:2003 kalite yönetim standardizasyon belgelesi bulunmalı ve bu belgeler TÜRKAK
tarafından akredite edilmis olmalıdır.Ürünün CE deklerasyonu üretici firma tarafından yazılı olarak tebliğ edilmelidir.
12.Ürün bir pazarlama firması tarafından verilecekse, pazarlama firması üreticinin bu alım için özel olarak verdiği "yetki belgesi"ne
sahip olmalıdır.
13.Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürünü talep eden bölüm tarafından incelenmis ve uygunluğu onaylanmıs olmalıdır.
14. Tedarikçi firma, ürünün son kullanma tarihinden önce; depolama sırasında olusan tortu, renk değisimi vb durumlarda yenileri
ile değistirmelidir.
15.Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli içi adeti açıkça yazmalıdır.
16.Kolilerin üzerinde "Uludağ Üniversitesi Malıdır " ibaresi olmalıdır.
17. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını sağlamalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39515
Sayfa
172 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000404 FORMALDEHIT KUME/YUK KONTROL INDIKATORU
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. İndikatör sıcaklık, zaman, gaz konsantrasyonu, bağıl nem, hava gaz kontrolü yapabilmelidir.
2. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermemelidir.
3. Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası okunabilen renk değişimini göstermelidir.
4. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunmalıdır.
5. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olmalıdır.
6. Sterilizasyon parametrelerinde sorun yok ise strip referans renge dönmelidir.
7. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
8. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
9. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
10. İndikatör baskılı yüzey lamine kaplı olmalıdır.
11. Kutu içindeki adet sayısı belirtilmelidir.
12. 200 striplik kutularda kullanıma hazır olmalıdır.
13. Her 200 adet indikatörle ile birlikte helix test aparatı ücretsiz verilmelidir.
14. EN 867-1' e uygun olmalıdır.
15. Ürün ISO ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.
16. Firma ihalelerde test edilmek üzere yeterli miktarda numune teslim etmelidir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
18. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
19. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
20. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
21. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
22. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
23. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
173 / 225
:
24. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
25. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
1. İmalatçının ismi ve adresi,
2. Cihazın tarifi,
3. Cihazın kullanım amacı,
4. Kullanıma ilişkin özellikler,
5. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39516
Sayfa
174 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000403 FORMALDEHIT INDIKATORLU DOKUMANTASYON ETIKETI
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Ürün DIN EN ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır. Bu belge Türk Akreditasyon kurumu tarafından doğruluğu onaylanmış
olmalıdır.
2. Etiket üzerindeki formaldehit indikatörü sterilizasyon işlemi sonrasında renk değiştirmelidir.
3. Etiketin üzerindeki indikatör EN867 - class 1,ISO 11140-1 standardına uygun olmalıdır, uygunluk belgeleri ihale dosyasına
konulmalıdır.
4. Etiketler çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanı kuvvetli olmalı paketlerin üzerinden düşmemelidir.
5. Etiketin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, yükleme numarası, malzeme kodu, üretim tarihi, son kullanma tarihi
yazılabilmelidir.
6. Her ruloda 750 adet etiket bulunmalıdır.
7. Etiketin üzerinde hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğunu belirtilmelidir.
8. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
9. Etiketlerin ebatı 19 x 37mm olmalıdır.
10. Etiket üzerinde EN980 karakterli işaretçiler bulunmalıdır. (Üretim Son kullanma vs.)
11. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalıdır.
12. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
13. Her kutuda 12 adet rulo ve yedek yazıcı kartuş bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma aşağıda özellikleri belirtilen yazıcı tabancalardan hastanenin ihtiyacı kadar vermeyi kabul etmelidir.
15. Dökümantasyon etiketi yazıcı tabancası ergonomik bir dizayna sahip olmalı kolay tutunumlu olmalıdır.
16. Cihaz iki sıralı 28 karakter yazmalıdır.
17. Yazılacak harf ve rakamların karşılığı alfabe cihaz üzerinde olmalıdır.
18. Cihaza monte en az 20.000 basım kartuşu olmalıdır. Kartuş değişimi teknik servis gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir.
19. Baskı esnasında kimyasal indikatörün üzerine yazı yazmamalıdır.
20. Yazılan karakterleri etiketin üzerinde yukarı aşağı kaymasını önleyici kontrol özelliği olmalıdır.
21. Arıza ve bozulma durumunda yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
22. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
23. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
24. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
25. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
26. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
27. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
28. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
29. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
30. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
175 / 225
:
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
31. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
32. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
33. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39528
Sayfa
176 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000408 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 6 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 6 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39529
Sayfa
177 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000440 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 10 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 10 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR.TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39530
Sayfa
178 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000441 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 15 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 15 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39531
Sayfa
179 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000442 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 20 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 20 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39532
Sayfa
180 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000443 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 30 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ PAKETLEME RULOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Hidrojen Peroksit paketleme rulosunun uzunluğu en az 70 metre olmalıdır.
2. Hidrojen Peroksit paketleme rulosunun geçirgen tarafı % 100 yüksek yoğunluklu polietilenden 4057B Dupont tyvek, şeffaf kısmı
ise polyester ve polietilen filmden oluşmalıdır.
3. Hidrojen Peroksit paketleme rulosunun, sterilizasyon raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
4. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının yüzeyleri, sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
5. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kimyasal indikatörü EN 868-5 koşulu uyarınca paketleme barlarının altında değil
arasında olmalıdır.
6. Hidrojen Peroksit paketleme ruloları üzerindeki kimyasal indikatör ,hidrojen peroksit gazına ve sterilizasyon ısısına aynı anda
reaksiyon göstermelidir sterilizasyon güvenliği açısından sadece ısıya reaksiyon gösteren indikatörlü rulolar kabul edilmeyecektir.
Ayrıca Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının ,CE belgesi olmalıdır.
7. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paket açılma yönü bulunmalıdır.
8. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kenarlarında güvenlik için iki kapatma bariyeri bulunmalı, kapatma alanları toplam
6mm olmalı ve iki kapatma bariyeri arasında güvenlik kanalı bulunmalıdır.
9. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paketlerin açılmasında yırtılma olmamalı, düzgün açılmalı ve partikül oluşturmamalıdır.
10. Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenmelidir.
11. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, üzerinde bulunan lot numaraları ile ambalaj paketi üzerinde bulunan lot numarası aynı
olmalıdır.
12. Paketleme Ruloları kullanılmakta olan cihazla valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelenebilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. EKREM KAYA
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39534
Sayfa
181 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000445 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 25 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 25 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39535
Sayfa
182 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000446 TYVEK STERILIZASYON RULOSU 35 CM (±2 CM)
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
TYVEK STERİLİZASYON RULOSU 35 CM(± 2 CM)
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Paketleme ruloları en az 70 metre olmalıdır.
2. Paketleme rulolarının yüzeyleri sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
3. Rulolar hidrojen peroksit indikatörlü olmalı işlem sonrası renk değişimi olmalıdır.
4. Paketleme rulosu kullanılacak cihaz ile valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
5. Yüklenici firma 1 adet yapıştırma cihazı ile 1 adet masa üstü en az 3 farklı ebatta rulonun yerleştirilip kesileceği rulo kesme
aparatını ücretsiz vermelidir.
6. Yüklenici tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakılan yapıştırma cihazının bakım, kalibrasyon ve arıza durumunda müdahalesi 48
saat içerisinde yapılabilmeli eğer arıza giderilemiyorsa başka bir cihaz kullanıcıya arıza giderilene kadar verilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39517
Sayfa
183 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000409 HIDROJEN PEROKSIT PLAZMA PAKET ICI INDIKATOR
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
2. Stripin üzerinde bir indikatör, sterilizasyon sonrası okunabilen renk değişimini gösterecektir.
3. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.
4. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
5. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
6. Ürün lot numarası her indikatörün stribinin üzerinde yer almalıdır.
7. İndikatörün CE belgesi olmalıdır.
8. İndikatör taywek kâğıt üzerine basılı olmalıdır
9. Ürün kullanıcıya numune bırakılıp test edilmelidir.
10. Kutu içinde ki adet sayısı belirtilmelidir.
11. Hidrojen peroksit stribi 15mmx 100 mm ( +/- 5 mm ) ebatında Tyvek® 1059 - B ' ye basılı olmalıdır.
12. 250 veya 500 striplik kutularda kullanıma hazır olmalıdır.
13. Hidrojen peroksit ile sterilizasyon sonrası indikatör renk değiştirmelidir.
14. Üretici firma SBA üyesi olmalıdır.
15. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
16. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
17. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
18. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
184 / 225
:
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
25. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
26. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39518
Sayfa
185 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000407 HIDROJEN PEROKSIT PLAZMA STERILIZATORU KASET
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Kasetin en az 12 kapsülü bulunmalıdır.
2. Kaset en az 6 gelişmiş sterilizasyon çevriminde ve en az 12 standat sterilizasyon çevriminde kullanılabilmelidir.
3. Kasetin kapsülleri içindeki Hidrojen Peroksitin miktarı (hep bir kapsülde 2 ml) gerek standart sterilizasyon çevrimde gerekse
gelişmiş sterilizasyon çevriminde sterilizasyonun % 58-%60 arası hidrojen peroksit çözeltisinin plazması ile tamamlanmasına
elverişli olmalıdır.
4. Kaset herhangi bir Hidrojen Peroksit sızıntısına mahal vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalı, kapama yerlerinden ya da
enjeksiyon deliklerinden Hidrojen Peroksit sızdırarak kullanıcının sağlığını tehlikeye atmamalıdır. ,
5. Kasetin üzerinde bulunan enjeksiyon delikleri ve kasetin dizaynı plazma sterilizatör cihazının enjeksiyon sistemiyle uyumlu
olmalı, cihazın hidrojen peroksit enjeksiyon sistemini verimli bir şekilde çalışmasına elverişli olmalıdır.
6. Kasetin üzerinde kasetin plazma sterilizatör cihazıyla uyumlu olup olmadığını ve kasetin son kullanma tarihinin geçip
geçmediğini yarayan validasyon kartı bulunmalıdır. Ayrıca bu validasyon kartı sayesinde kullanıcı kasetin daha kaç çevrim
kullanılabileceğini plazma sterilizatör cihazının dokunmatik ekranından takip edebilmelidir.
7. Kasetin boyutları 24 cm x 9 cm'i geçmemelidir.
8. Kasetin paketinin üzerinde son kullanma tarihi kullanıcının rahatça görebileceği bir biçimde yazılı olmalıdır.
9. Kasetin üzerinde güvenlik önlemleri ve tehlike sembolü bulunmalıdır.
10. Kasetin plazma sterilizatör cihazına ne şekilde takılacağına ilişkin kaset üzerinde ok işaretiyle belirtilmiş yönergeler
bulunmalıdır.
11. Kolilerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi ve koli içi adeti açıkça yazmalıdır.
12. Kullanıcı tarafından problem yaşanan kaset ve ya kasetler firma tarafından yenileriyle ücretsiz değiştirilmelidir.
13. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
14. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
15. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
18. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
19. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
20. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
21. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
186 / 225
:
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
22. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
24. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
39519
Sayfa
187 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000405 PLAZMA STERILIZATOR BIYOLOJIK INDIKATOR
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.
2. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif(-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin
olarak en geç 8 saat içinde gösterebilmeli ve bu özelliği belgelendirilmelidir.
3. Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı.
4. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.
5. Renkli tüp kapağı sterilizan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilen olmalıdır.
6. Sterilizasyondan sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı ve sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir.
7. Hidrojenperoksit plazma sterilizasyonu kontrolünde kullanılmalıdır.
8. Sterilizasyonun başarısızlığı, indikatör içerisindeki ampul kırılıp, emdirilmiş strip üzerindeki besi ortamının sporlar ile temas
ettikten sonra belirtilen sürede mordan açık yeşile dönüşmesi ile tanımlanmalıdır.
9. Sonuç başarılı ise ampul içerisindeki besi ortamı orijinal rengini korumalıdır.
10. Kullanılan Plazma sterilizatörüne uyumlu olmalıdır.(Laoken LK/MJG-100)
11. Tüp üzerindeki etiketin kimyasal process indikatörü işlem sonrası referans rengine dönmeli ve kayıt yapılabilmesi için tüp
üzerinden etiket yırtılmadan kolayca ayrılabilmelidir.
12. . Raf ömrü üretimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. Ampul üzerindeki etikete yük numarası,işlem tarihi ve sterilizatör numarası yazılabilmelidir.
14. Her indikatör üzerinde Lot No., son kullanma tarihi, yapımcı, tür ve uygun sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir kimyasal
indikatör şeridi bulunacaktır
15. EN 866-1, ISO 11138-1 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır.
16. Teklif edilen ürün kullanılan Laoken LK/MJG-100)cihaz üzerine yerleştirmeye uygun değilse firma ayrı bir inkübatörü
MSÜ.kurmalı ve Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti
teslim eden firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı
konusu firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
17. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden
firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu
firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
18. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
188 / 225
:
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a) İmalatçının ismi ve adresi,
b) Cihazın tarifi,
c) Cihazın kullanım amacı,
d) Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
e) Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
f) Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
g) Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
h) Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
i) Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı kalacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
189 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000406 PLAZMA STERILIZATORU INDIKATORLU DOKUMANTASYON
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ETIKETI
Şartname Kodu :
39520
AMELİYATAHNE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
1. Ürün DIN EN ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır. Bu belge Türk Akreditasyon kurumu tarafından doğruluğu onaylanmış
olmalıdır.
2. Etiketler Tyvek kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
3. Etiket üzerindeki plazma indikatörü sterilizasyon işlemi sonrasında renk değiştirmelidir.
4. Etiketin üzerindeki indikatör EN867 - class 1,ISO 11140 standardına uygun olmalıdır, uygunluk belgeleri ihale dosyasına
konulmalıdır.
5. Etiketler çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanı kuvvetli olmalı paketlerin üzerinden düşmemelidir.
6. Etiketin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, yükleme numarası, malzeme kodu, üretim tarihi, son kullanma tarihi
yazılabilmelidir.
7. Her ruloda 650 adet etiket bulunmalıdır.
8. Etiketin üzerinde hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğunu belirtilmelidir.
9. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
10. Etiketlerin ebatı 19 x 37mm olmalıdır.
11. Etiket üzerinde EN980 karakterli işaretçiler bulunmalıdır. (Üretim Son kullanma vs.)
12. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalıdır.
13. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
14. Her kutuda 12 adet rulo ve yedek yazıcı kartuş bulunmalıdır.
15. Yüklenici firma aşağıda özellikleri belirtilen yazıcı tabancalardan hastanenin ihtiyacı kadar vermeyi kabul etmelidir.
16. Dökümantasyon etiketi yazıcı tabancası ergonomik bir dizayna sahip olmalı kolay tutunumu olmalıdır.
17. Cihaz iki sıralı 28 karakter yazmalıdır.
18. Yazılacak harf ve rakamların karşılığı alfabe cihaz üzerinde olmalıdır.
19. Cihaza monte en az 20.000 basım kartuşu olmalıdır. Kartuş değişimi teknik servis gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir.
20. Baskı esnasında kimyasal indikatörün üzerine yazı yazmamalıdır.
21. Yazılan karakterleri etiketin üzerinde yukarı aşağı kaymasını önleyici kontrol özelliği olmalıdır.
22. Arıza ve bozulma durumunda yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
23. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
24. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden firma
tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu firmaların
ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
25. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
26. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
27. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
28. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
29. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
30. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
31. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
190 / 225
:
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
32. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
33. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
34. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATAHNE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENG00013 YUZ KORUYUCU MASKE
Şartname Kodu :
39522
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
191 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
Koruyucu Siper
1. Net görüntü vermeli, ince ve şeffaf olmalıdır.
2. Buğu yapmayan (Anti-fog) tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
3. Yansıma yapmayan (Anti-reflective) tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
Maske
4. Yatay polipropilenden uzun bağcıkları olmalıdır.
5. Üç tabakadan oluşmalıdır.
6. Dış tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde "rayon", orta tabakası polipropilen, iç tabakası akrilik reçine bağlayıcıları içinde
"rayon" liflerden yapılmış olmalıdır.
7. Hipoalerjenik olmalıdır.
8. % 99 Bakteri Filtrasyonu (BFE) yapmalıdır.
9. % 95'den fazla 0.1 mikron büyüklüğündeki partikül filtrasyonu (PCS) yapmalıdır.
10. Sıvı bariyeri oluşturmalıdır, nefes alımı kolay olmalıdır.
11. Maskenin orta katında burna göre şekillendirilebilen polietilen ile kaplanmış çelik şerit olmalıdır.
12. Fiber-glass içermemelidir.
13. Doğal kauçuk latex, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
14. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
17. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
18. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının birim bazında
malzemenin etiketi üzerinde bulunmalıdır.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
192 / 225
:
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
25. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
26. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39540
Sayfa
193 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000409 HIDROJEN PEROKSIT PLAZMA PAKET ICI INDIKATOR
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
HİDROJEN PEROKSİT PAKET İÇİ İNDİKATÖR
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Hidrojen peroksit plazma sistemi için üretilmiş olmalı, vaporize sistem olmamalıdır.
2. İndikatör tyvek kağıt üzerine basılı olmalıdır.
3. Kimyasal indikatör kullanılacak olan cihazla valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
4. Kimyasal indikatör sterilizasyon güvenliği açısından hidrojen peroksit gazına ve sterilizasyon ısısına aynı anda reaksiyon
göstermelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39541
Sayfa
194 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000407 HIDROJEN PEROKSIT PLAZMA STERILIZATORU KASET
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
HİDROJEN PEROKSİT KASET
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Kaset cihaz ile uyumlu olmalıdır.
2. Kaset uzun çevrimde en az 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.
3. Kullanıcı tarafından problem yaşanan kasetler; yüklenici firma tarafından yenileri ile üçretsiz değiştirilmelidir.
4. Kasetin UBB kaydı olmalıdır.
5. Kaset üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39542
Sayfa
195 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000405 PLAZMA STERILIZATOR BIYOLOJIK INDIKATOR
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
HİDROJEN PEROKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖR
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Üremeyi en geç 24 saat içerisinde göstermelidir.
2. Biyolojik indikatör kullanıldığı cihazla valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
3. Tüp üzerindeki etiketin kimyasal process indikatörü işlem sonrası referans rengine dönmeli ve kayıt yapılabilmesi için tüp
üzerinden etiket yırtılmadan kolayca ayrılabilmelidir.
4. Biyolojik indikatörlere uyumlu bir adet inkübatör ücretsiz verilmelidir. İnkübatörün periyodik bakımı ve kalibrasyonunu
yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de steril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
196 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000406 PLAZMA STERILIZATORU INDIKATORLU DOKUMANTASYON
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ETIKETI
Şartname Kodu :
39543
AMELİYATAHNE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
Düzenleme Tarihi : 12/08/2014
Şartname Metni :
HİDROJEN PEROKSİT İNDİKATÖRLÜ DÖKÜMANTASYON ETİKETİ
" Fiyat mukayesesi ihaleye çıkılan paketteki tüm ürünlerin miktarı (adet) ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu oluşan toplam fiyat
üzerinden yapılacaktır.
1. Etiketler tyvek kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
2. Etiketler çift yapışkanlı olmalı ve paketler üzerinden düşmemelidir.
3. Etiket üzerinde hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu belirtilmelidir.
4. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta dosyasına transfer olacak etiketten büyük olmalıdır.
5. Yükleyici firma 1 adet yazıcı tabancasını ücretsiz kullanıcıya teslim etmelidir. Bu yazıcı tabanca üzerinde harf ve rakamların
karşılığı alfabe olmalıdır. Arıza ve bozulma durumunda yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
6. Yazıcı tabancaya uyumlu kurumun ihtiyacı kadar kartuş yüklenici firma tarafından ücretsiz kullanıcıya bırakmalıdır.
" İhale yöntemi ile hidrojen peroksit sarfları alınan yüklenici firma, verdiği sarf malzemelerle uyumlu aşağıdaki özelliklere sahip;
1 adet hidrojen peroksit cihazını ücretsiz olarak merkezi sterilizasyon ünitesine kurmalı ve malzemelerin bitimine kadar çalışır
durumda bulundurmalıdır.
1. Yüklenici firmanın merkezi sterilizasyon ünitesine ücretsiz olarak kurduğu cihazın SAL değeri (sterilite güvenlik düzeyi) 10-6 '
yı sağladığı belgelendirilmelidir.
2. Cihaz metal ve metal olmayan aletlerin sterilizasyonunda kullanılabilmeli, özellikle eklemli alanlara (sterilizan maddelerin güç
ulaştığı noktalar) ulaşıp steril edebilmelidir.
3. Hidrojen peroksit, malzemeler ve paket üzerinde toksik kalıntı bırakmamalıdır.
4. Hidrojen peroksit cihazının FDA onayı olmalıdır.
5. Hidrojen peroksit cihazı kaset ile çalışmalıdır.
6. Hidrojen peroksit cihazı 1mm çapında ve 2000mm uzunlukta lümenli malzemeleri de desteril edebilmelidir. Yüklenici firma
işlemin gerçekleşmesi için özel aparatlar gerekiyor ise biyolojik indikatör sayısı kadar aparat içinde teklif vermelidir.
7. Yüklenici firma cihazın periyodik bakımlarını ve kalibrasyonunu düzenli ve ücretsiz yapmalıdır.
8. Cihaz; sterilizasyon parametrelerinin ön görülen değerlere ulaşmadığı takdirde döngüyü otomatik olarak iptal etmeli, sesli-ışıklı
alarm vermeli ve alarm nedenini ekranında belirtmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATAHNE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
DOÇ.DR. TÜRKAY KIRDAK
12.08.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000185 CERRAHI ALET YAGLAMA SPREYI (100 ML)
Şartname Kodu :
30658
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
197 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 27/05/2013
Şartname Metni :
Cerrahi alet yağı teknik şartnamesi
1- Eklemli cerrahi aletlerin manuel yağlanmasına uygun olmalıdır.
2- Yüksek saflıkta beyaz parafin esaslı olmalıdır.
3- Toksik olmamalıdır.
4- Buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı ve fiziksel, kimyasal özelliklerini yitirmemelidir.
5- Buhar sterilizasyonunu olumsuz etkilememelidir.
6- Yağ sıkıldıktan sonra temizlemeğe gerek kalmadan aletler buhar sterilizasyonuna atılabilmelidir.
7- Aktif maddesinin FDA onayı olmalıdır.
8- <%5 non - iyonik sürfaktanlar ve > %30 alifatik hidrokarbonlar içermelidir.
9- En az 3 yıl depolama ömrüne sahip olmalıdır.
10- CE onaylı ve 93/42/EC Avrupa topluluğu direktiflerine uygun olmalıdır.
11- 0,4 litrelik sprey ambalajlı olmalıdır.
12- Orijinal ambalajında ve orijinal etiketli olmalıdır.
13- CFC içermemelidir.
14- Uygulandığı bölgede yağ tabakası veya kalıntıları oluşmamalıdır.
15- İhale öncesi uygunluk alınması gereklidir.
16- Toksikolojik güvenlik direktifleri EN ISO 10993-1 normlarına uygun olmalıdır.
17. Merkezimize kit karşılığı verilen cihazların merkezimizde kullanıldığı sürece bakım ve kalibrasyonlarının kiti teslim eden
firma tarafından yapılması, bu bakım ve kalibrasyonların uluslar arası standartlara göre hangi periyotlarda yapılacağı konusu
firmaların ihale dosyalarında yazılı olarak belirtilmelidir.
18. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
19. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
20. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a) İmalatçının ismi ve adresi,
b) Cihazın tarifi,
c) Cihazın kullanım amacı,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
198 / 225
:
d) Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
e) Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
f) Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
g) Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
h) Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
i) Türkçe kullanım kılavuzu,
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı kalacaktır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.EKREM KAYA
27/05/2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000036 SODALIME (KG)
Şartname Kodu :
39873
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
199 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 01/09/2014
Şartname Metni :
1. Sodalime %74-84 oranında calcium dihydroxide, %2-4 sodium hydroxide, %14-19 su ve > %1 indikatör ethylviolet içermelidir.
2. Sodalime içeriğinde organik uçucu kşmyasal maddeler içermemelidir.
3. Sodalime içeriğinde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.
4. Sodalime granülleri her biri düzgün parçacıklardan oluşmalıdır.(4-8 mesh size). Bu sayede ekspire edilen havanın soda lime'dan
geçişinin kolaylıkla sağlanabilmesi için düzgün dağılım gerçekleşebilmelidir.
5. Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
6. CO2 tutma kapasitesi UPS verilerine göre en az %19 olmalıdır.
7. Sodalime en az 20 kg'lık bidonlarda verilmelidir.
8. Teklif edilen sodalime'ın raf ömrü en az 4 (dört) yıl olmalıdır.
9. Teklif esilen sodalime -20 derece ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
10. 100 gr'ın en az 20 litre CO2 tutmalıdır.
11. Sertlik için silis ilave edilmiş olmalıdır.Sertlik derecesi USP verilerine göre en az %75 olmalıdır.
12. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
13. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
14. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
15. Onaylanan numunesinden farklı ürün teslim eden firma hakkında yasal işlem yapılması için idareye başvurulacaktır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.
18. Teklif mektuplarında, UBB kayıtlı ürün numarasını, hangi marka malzemeyi verileceği açıkça belirtilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
21. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) yada (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal
Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik
kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
22. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
23. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
24. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
25. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
d. Cihazın tarifi,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi
b. Cihazın tarifi
c. Cihazın kullanım amacı,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
200 / 225
:
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
26. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
27. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
28. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.Şükran ŞAHİN
01.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000061 FLOW SENSOR
Şartname Kodu :
39874
:
27 Ekim 2008
Sayfa
201 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON AD.
Düzenleme Tarihi : 01/09/2014
Şartname Metni :
Akış Sensörü Teknik Şartnamesi
1. Sensör hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka anestezi cihazı ve ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2. Akış sensörü tidal hacim ölçmek için kullanılmalı ve iki ucu açık silindirik şeffaf bir yapıda olmalıdır.
3. Akış sensörü "Sıcak Tel Anemometri'si" prensibi ile çalışmalıdır.
4. Akış sensörü ekspirasyon hattına servise ihtiyaç duymadan bulunduğu cihaza kullanıcı tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.
5. Akış sensörü 134 derecede 10 dakika dezenfekte edilebilmelidir.
6. Sensör tek bir paket içerisinde 1 adet olmalıdır. Paket içerisinde kurulumu ile ilgili şema olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune verilmelidir.
9. Sensör ventilatör ve anestezi cihazı ile yapılan rezistans testlerinden geçebilmelidir. Sensörler test edilecektir.
10. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
11. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
12. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması
gerekmektedir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.ŞÜKRAN ŞAHİN
01.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000504 BOLUS (30CMX30CMX0,5CM)
Şartname Kodu :
26026
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
202 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 16/10/2012
Şartname Metni :
1. Bolus 30 cm eninde 30 cm boyunda0,5 cm kalınlığında olmalıdır.
2. Kalibrasyonlu olmalıdır.
3. Bolus malzemesi, elektron ve foton tedavilerine uygun olmalıdır.
4. Kullanım sırasında deformasyona uğramamalıdır.
5. Uniform ,homojen,doku eşdeğeri jeli 1.00gr/cm3( ±%0,3) yoğunluğunda olmalıdır.
6. Bolusun cilde yakın bölgelerinde ince ek bir plastik tabaka olmalıdır.
7. Kullanım sırasında bolusun kalınlığı, elektron yoğunluğu ve homojenliği değişmemelidir.
8. Bolus malzemesi şeffaf olmalı ve hasta tedavi alanının görülmesini engellememelidir.
9. İstenen bolus etkisini oluşturmak için, bir makasla kesilebilmelidir.
10. Bolus maddesi, 1 MV'den büyük tedavi enerjileri için ideal olmalıdır.
11. Bolus malzemesi, gerektiğinde fantom materyali olarak da kullanılabilmelidir.
12. Bolus, hasta üzerinde alerjik ve toksik etki meydana getirmemeli; su ve alkol ile kolayca temizlenebilmelidir.
13. Bolus malzemesinin referans ölçüm eğrileri (kalibrasyon) verilmelidir.
14. Malzemeyle ilgili olarak ürüne ait akredite kuruluşlardan alınmış CE belgesi olmalı
15. Kullanım klavuzu verilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. LÜTFİ ÖZKAN
TEK. AHMET ARSLAN
16.10.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000503 BOLUS (30CMX30CMX1CM)
Şartname Kodu :
26028
:
27 Ekim 2008
Sayfa
203 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
Düzenleme Tarihi : 16/10/2012
Şartname Metni :
1. Bolus 30 cm eninde 30 cm boyunda 1 cm kalınlığında olmalıdır.
2. Kalibrasyonlu olmalıdır.
3. Bolus malzemesi, elektron ve foton tedavilerine uygun olmalıdır.
4. Kullanım sırasında deformasyona uğramamalıdır.
5. Uniform ,homojen,doku eşdeğeri jeli 1.00gr/cm3( ±%0,3) yoğunluğunda olmalıdır.
6. Bolusun cilde yakın bölgelerinde ince ek bir plastik tabaka olmalıdır.
7. Kullanım sırasında bolusun kalınlığı, elektron yoğunluğu ve homojenliği değişmemelidir.
8. Bolus malzemesi şeffaf olmalı ve hasta tedavi alanının görülmesini engellememelidir.
9. İstenen bolus etkisini oluşturmak için, bir makasla kesilebilmelidir.
10. Bolus maddesi, 1 MV'den büyük tedavi enerjileri için ideal olmalıdır.
11. Bolus malzemesi, gerektiğinde fantom materyali olarak da kullanılabilmelidir.
12. Bolus, hasta üzerinde alerjik ve toksik etki meydana getirmemeli; su ve alkol ile kolayca temizlenebilmelidir.
13. Bolus malzemesinin referans ölçüm eğrileri (kalibrasyon) verilmelidir.
14. Malzemeyle ilgili olarak ürüne ait akredite kuruluşlardan alınmış CE belgesi olmalı
15. Kullanım klavuzu verilmelidir.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PORF.DR. LÜTFİ ÖZKAN
TEK. AHMET ARSLAN
16.10.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000506 TERMOPLASTIK BAS MASKESI
Şartname Kodu :
26029
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
204 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 16/10/2012
Şartname Metni :
1. Baş bölgesine yapılacak ışın tedavisi sırasında, hasta pozisyonu sabitliğini sağlamak amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
2. Maske, en fazla 750C'deki suda, 2-3 dakika içinde yumuşayabilmelidir.
3. Termoplastik, hastanın yüzünün şeklini en fazla 3 dakikada almalıdır.
4. Termoplastik, U-çerçeveye iyi yapıştırılmış olmalı; suyun içinde yumuşadığında çerçeveden ayrılmamalıdır.
5. Maske, sertleştikten sonra minimum daralmaya sahip olmalıdır.
6. Cildi tahriş etmeyen, dokuyla uyumlu molekül yapısına sahip olmalı; maske cilde ve saça yapışmamalıdır.
7. U-çerçevenin üzerindeki sabitleme delikleri, standart ve klinikte kullanılan baseplate'lerle uyumlu olmalıdır.
8. Termoplastik maskeler en fazla 2,4 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
9. Maske, gözenekli, sarı, beyaz veya mavi renkli, termoplastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
10. Maskeler, disposable olmalı; gerekirse, tedavi sırasında alkol solüsyonu veya soğuk su ve sabunla dezenfekte edilebilir
olmalıdır.
11. Maskelerin çerçevelerinin üzerinde üretici firmanın orijinal logosu, ürün kod numarası ve malzemenin takibine ilişkin seri
numarası bulunmalıdır.
12. Sistemle ilgili olarak ürüne ait akredite kuruluşlardan alınmış CE belgesi olmalı ve ürün üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
13. Maskelerle birlikte, üretici firmanın original kullanım klavuzu verilmelidir.
14. Maskelerin uygulanmasına ilişkin, teknisyenlere eğitim verilmelidir.
15. Malzemeyle ile ilgili "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu" (MSDS-Material Safety Data Sheet) verilmelidir.
16. Firmalar ürünlerini yurtdışından getiriyor iseler, 2009 yılına ait temsilcilik belgelerini göstermelidirler.
17. Distribütör firmaya ait ISO kalite yönetim belgesi bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. LÜTFİ ÖZKAN
TEK. AHMET ARSLAN
16.10.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000505 TERMOPLASTIK BAS-BOYUN MASKESI
Şartname Kodu :
26030
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
:
27 Ekim 2008
Sayfa
205 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 16/10/2012
Şartname Metni :
1. Baş-boyun bölgesine uygulanacak ışın tedavisi sırasında, hasta pozisyonu sabitliğini sağlamak amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
2. Maske, en fazla 750C'deki suda ve en fazla 2-3 dakika içinde yumuşayabilmelidir.
3. Termoplastik, hastanın yüzünün ve boynunun şeklini en fazla 3 dakikada almalıdır.
4. Termoplastik, U-çerçeveye iyi yapıştırılmış olmalı ve suyun içinde yumuşadığında çerçeveden ayrılmamalıdır.
5. Maske, sertleştikten sonra daralma ve genleşme yapmamalıdır.
6. Cildi tahriş etmeyen, dokuyla uyumlu molekül yapısına sahip olmalı, cilde ve saça yapışmamalıdır.
7. Termoplastik maskeler en fazla 2,4 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
8. Maske termoplastiği supraklaviküler alanı kapsayabilecek ve omuzları içine alacak şekilde uzatılabilmelidir.
9. Maskeler, disposable olmalı; gerekirse, tedavi sırasında alkol solüsyonu veya soğuk su ve sabunla dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Verilecek tüm maskelerin çerçevelerinin üzerinde üretici firmanın orijinal logosu, ürün kod numarası ve malzemenin takibine
ilişkin seri numarası bulunmalıdır.
11. Sistemle ilgili olarak ürüne ait akredite kuruluşlardan alınmış CE belgesi olmalı ve ürün üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
12. Maskelerle birlikte, üretici firmanın original kullanım klavuzu verilmelidir.
13. Malzemeyle ile ilgili "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu" (MSDS-Material Safety Data Sheet) verilmelidir.
14. Firmalar ürünlerini yurtdışından getiriyor iseler, 2009 yılına ait temsilcilik belgelerini göstermelidirler.
15. Distribütör firmaya ait ISO kalite yönetim belgesi bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR. LÜTFİ ÖZKAN
TEK. AHMET ARSLAN
16.10.2012
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
Malzeme Kodu : JENB000137 KEMOTERAPI MASKESI
Şartname Kodu :
31452
BAŞHEMŞİRELİK
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
206 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 05/07/2013
Şartname Metni :
1. Maske ağzı ve burnu kapatacak şekilde olmalı, lateks içermemelidir.
2. CE 0426 ve EN 149:2001 standartlarına uygun olmalı ve üçüncü sınıf partiküllere karşı koruma sağlayabilmelidir (FFP3 koruma
kademesi). Her birinin üzerinde bu standartlar yazıyor olmalıdır.
3. 0.02 mikrometreden büyük parçacıkları geçirmemelidir.
4. Konuşmayı ve nefes almayı engellememelidir.
5. Maske lastikli, her yüze uyumlu ve yandan ayarlanabilir bantlara sahip olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı, yüzeyi polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
7. Maskenin yüzle temas eden kısmı delikli olmalıdır.
8. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmeli, gelen numuneler test edilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, barkod no, Türkçe kullanım kılavuzu ile
ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
10. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
11. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır.
12. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için, SGK
Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.
14. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB
kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.
15. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler
raf teslimi alınacaktır.
16. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
17. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde
malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.
1-Steril Ambalaj Üzerinde;
a. Sterilizasyon yöntemi,
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,
c. İmalatçının ismi ve adresi,
Cihazın tarifi,
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
f. Türkçe kullanım kılavuzu,
2-Ticari Ambalajda;
a. İmalatçının ismi ve adresi,
b. Cihazın tarifi,
c. Cihazın kullanım amacı,
d. Kullanıma ilişkin özellikler,
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
207 / 225
:
k. Türkçe kullanım kılavuzu,
18. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun
olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde
bulunmalıdır.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
BAŞHEMŞİRELİK
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
MUAZZEZ ALTAY
05.07.2013
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000312 LARINGEAL MASKE ( LMA - SPIRALLI ) NO:2
Şartname Kodu :
39976
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
:
27 Ekim 2008
Sayfa
208 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEAL MASKE (LMA-SPİRALLİ) SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalı, lateks içermemelidir.
3. En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında (134 °C) sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4. Lümenin kapanmasını engelleyici, daha esnek spiralli ve paslanmaz çelikten tel destekli havayolu tüpü olmalıdır. Ancak bu tüp
büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5. Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır. Kaf içinde (tabanında bulunan havalandırma deliğinin sekresyonu tutması için gözenekleri olmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiş 15 mm'lik konnektör bulunmalıdır. Konnektör ucunda,
sterilizasyon kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Farklı boylarda (No: 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalıdır.
8. Kafı şişirmek için pilot balonu bulunmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır, kaf valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirebilmelidir.
9. Ürünün üzerinde kullanım numarası, kullanılabilecek uygun hasta periyotları ve kaf şişirme basınçları belirtilmelidir.
10. Ürün ile birlikte kullanmak üzere alınan ürün sayısının %10'nu oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
11. Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
12. Her bir laringeal maske ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
13. Ürünler ile birlikte acil ve hızlı havayolu entübasyonunda kullanılmak üzere görüntülü larengeal maske seti teslim edilmelidir.
Set 3 adet hasta anatomisine uygun kamera lensi ve ışık kaynağı içeren havayolu maskesi ve monitöründen oluşmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecektir.
16. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
20. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
21. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
22. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
23. Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
209 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. Şükran Şahim
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39977
Sayfa
210 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000314 LARINGEAL MASKE ( LMA - SPIRALLI ) NO:3
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEAL MASKE (LMA-SPİRALLİ) SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalı, lateks içermemelidir.
3. En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında (134 °C) sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4. Lümenin kapanmasını engelleyici, daha esnek spiralli ve paslanmaz çelikten tel destekli havayolu tüpü olmalıdır. Ancak bu tüp
büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5. Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır. Kaf içinde (tabanında bulunan havalandırma deliğinin sekresyonu tutması için gözenekleri olmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiş 15 mm'lik konnektör bulunmalıdır. Konnektör ucunda,
sterilizasyon kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Farklı boylarda (No: 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalıdır.
8. Kafı şişirmek için pilot balonu bulunmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır, kaf valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirebilmelidir.
9. Ürünün üzerinde kullanım numarası, kullanılabilecek uygun hasta periyotları ve kaf şişirme basınçları belirtilmelidir.
10. Ürün ile birlikte kullanmak üzere alınan ürün sayısının %10'nu oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
11. Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
12. Her bir laringeal maske ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
13. Ürünler ile birlikte acil ve hızlı havayolu entübasyonunda kullanılmak üzere görüntülü larengeal maske seti teslim edilmelidir.
Set 3 adet hasta anatomisine uygun kamera lensi ve ışık kaynağı içeren havayolu maskesi ve monitöründen oluşmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecektir.
16. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
20. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
21. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
22. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
23. Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
211 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. Şükran ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
39978
Sayfa
212 / 225
:
Malzeme Kodu : JENB000315 LARINGEAL MASKE ( LMA - SPIRALLI ) NO:4
Şartname Kodu :
27 Ekim 2008
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEAL MASKE (LMA-SPİRALLİ) SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalı, lateks içermemelidir.
3. En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında (134 °C) sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4. Lümenin kapanmasını engelleyici, daha esnek spiralli ve paslanmaz çelikten tel destekli havayolu tüpü olmalıdır. Ancak bu tüp
büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5. Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır. Kaf içinde (tabanında bulunan havalandırma deliğinin sekresyonu tutması için gözenekleri olmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiş 15 mm'lik konnektör bulunmalıdır. Konnektör ucunda,
sterilizasyon kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Farklı boylarda (No: 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalıdır.
8. Kafı şişirmek için pilot balonu bulunmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır, kaf valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirebilmelidir.
9. Ürünün üzerinde kullanım numarası, kullanılabilecek uygun hasta periyotları ve kaf şişirme basınçları belirtilmelidir.
10. Ürün ile birlikte kullanmak üzere alınan ürün sayısının %10'nu oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
11. Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
12. Her bir laringeal maske ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
13. Ürünler ile birlikte acil ve hızlı havayolu entübasyonunda kullanılmak üzere görüntülü larengeal maske seti teslim edilmelidir.
Set 3 adet hasta anatomisine uygun kamera lensi ve ışık kaynağı içeren havayolu maskesi ve monitöründen oluşmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecektir.
16. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
20. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
21. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
22. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
23. Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
213 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000313 LARINGEAL MASKE ( LMA - SPIRALLI ) NO:2,5
Şartname Kodu :
39979
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
:
27 Ekim 2008
Sayfa
214 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEAL MASKE (LMA-SPİRALLİ) SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalı, lateks içermemelidir.
3. En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında (134 °C) sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4. Lümenin kapanmasını engelleyici, daha esnek spiralli ve paslanmaz çelikten tel destekli havayolu tüpü olmalıdır. Ancak bu tüp
büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5. Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır. Kaf içinde (tabanında bulunan havalandırma deliğinin sekresyonu tutması için gözenekleri olmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiş 15 mm'lik konnektör bulunmalıdır. Konnektör ucunda,
sterilizasyon kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Farklı boylarda (No: 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalıdır.
8. Kafı şişirmek için pilot balonu bulunmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır, kaf valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirebilmelidir.
9. Ürünün üzerinde kullanım numarası, kullanılabilecek uygun hasta periyotları ve kaf şişirme basınçları belirtilmelidir.
10. Ürün ile birlikte kullanmak üzere alınan ürün sayısının %10'nu oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
11. Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
12. Her bir laringeal maske ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
13. Ürünler ile birlikte acil ve hızlı havayolu entübasyonunda kullanılmak üzere görüntülü larengeal maske seti teslim edilmelidir.
Set 3 adet hasta anatomisine uygun kamera lensi ve ışık kaynağı içeren havayolu maskesi ve monitöründen oluşmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
15. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecektir.
16. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
17. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
19. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
20. Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
21. Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
22. Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
23. Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
215 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000307 LARINGEAL MASKE GASTRIK KANALLI ( PROSEAL LMA ) (
:
27 Ekim 2008
Sayfa
216 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
GASTRIK KANALLI ) NO:1,5 (COK KULLANIMLIK)
Şartname Kodu :
39980
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEL MASKE (PROSEAL LMA) (GASTRİK KANALLI)
SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2- Silikondan yapılmalıdır. Lateks içermemelidir
3- En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında 134 O C sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4- Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı lümen kapanmasını engelleyici,
paslanmaz çelik tel destekli sarmal (spiral yapıda), diğeri ise düz yapıda gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. Solunum
tüpü büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5- Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Bu gastrik kanaldan en küçük 10 F, en büyük 18 F mm'lik
nazogastrik sonda geçişi sağlanabilmelidir.
6- Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır.
7- Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Konnektör ucunda, sterilizasyon
kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
8- Farklı boylarda (No: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalı, her bir boyun, kaç kg'a kadar olan hastalarda kullanılabileceği
ve kaf şişirme volümleri ürün ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9- Kafı şişirmek için pilot balonu olmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır. Kaf bu valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirilebilmelidir.
10- Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katman
(bite-block) olmalıdır.
11- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için yerleştirme (introducer) aparatıyla kullanmaya uygun olmalıdır. No: 1,52-2,5 için 1 adet, No: 3- 4 -5 için 1 adet yerleştirme aparatı ürün ile birlikte verilmelidir.
12- Bu aparat paslanmaz çelikten bir tutgaç olmalı ve bu tutgaç yardımı ile hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilebilmelidir.
Aparatın hastaya temas eden kısmı tahrişe sebep olmayacak şekilde silikon ile kaplanmış olmalıdır.
13- Ürün ile birlikte kullanılmak üzere alınan ürün sayısının %10'u oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
14- Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
15- Her bir Proseal LMA ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette, aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
16- Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
17- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmelidir, gelen numuneler test edilecektir.
18- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
19- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20- Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
21- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
22- Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
23- Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
24- Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
25- Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
217 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr.ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000308 LARINGEAL MASKE GASTRIK KANALLI ( PROSEAL LMA ) (
:
27 Ekim 2008
Sayfa
218 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
GASTRIK KANALLI ) NO:2 (COK KULLANIMLIK)
Şartname Kodu :
39981
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEL MASKE (PROSEAL LMA) (GASTRİK KANALLI)
SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2- Silikondan yapılmalıdır. Lateks içermemelidir
3- En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında 134 O C sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4- Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı lümen kapanmasını engelleyici,
paslanmaz çelik tel destekli sarmal (spiral yapıda), diğeri ise düz yapıda gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. Solunum
tüpü büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5- Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Bu gastrik kanaldan en küçük 10 F, en büyük 18 F mm'lik
nazogastrik sonda geçişi sağlanabilmelidir.
6- Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır.
7- Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Konnektör ucunda, sterilizasyon
kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
8- Farklı boylarda (No: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalı, her bir boyun, kaç kg'a kadar olan hastalarda kullanılabileceği
ve kaf şişirme volümleri ürün ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9- Kafı şişirmek için pilot balonu olmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır. Kaf bu valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirilebilmelidir.
10- Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katman
(bite-block) olmalıdır.
11- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için yerleştirme (introducer) aparatıyla kullanmaya uygun olmalıdır. No: 1,52-2,5 için 1 adet, No: 3- 4 -5 için 1 adet yerleştirme aparatı ürün ile birlikte verilmelidir.
12- Bu aparat paslanmaz çelikten bir tutgaç olmalı ve bu tutgaç yardımı ile hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilebilmelidir.
Aparatın hastaya temas eden kısmı tahrişe sebep olmayacak şekilde silikon ile kaplanmış olmalıdır.
13- Ürün ile birlikte kullanılmak üzere alınan ürün sayısının %10'u oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
14- Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
15- Her bir Proseal LMA ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette, aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
16- Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
17- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmelidir, gelen numuneler test edilecektir.
18- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
19- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20- Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
21- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
22- Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
23- Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
24- Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
25- Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
219 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000309 LARINGEAL MASKE GASTRIK KANALLI ( PROSEAL LMA ) (
:
27 Ekim 2008
Sayfa
220 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
GASTRIK KANALLI ) NO:2,5 (COK KULLANIMLIK)
Şartname Kodu :
39982
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEL MASKE (PROSEAL LMA) (GASTRİK KANALLI)
SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2- Silikondan yapılmalıdır. Lateks içermemelidir
3- En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında 134 O C sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4- Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı lümen kapanmasını engelleyici,
paslanmaz çelik tel destekli sarmal (spiral yapıda), diğeri ise düz yapıda gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. Solunum
tüpü büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5- Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Bu gastrik kanaldan en küçük 10 F, en büyük 18 F mm'lik
nazogastrik sonda geçişi sağlanabilmelidir.
6- Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır.
7- Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Konnektör ucunda, sterilizasyon
kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
8- Farklı boylarda (No: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalı, her bir boyun, kaç kg'a kadar olan hastalarda kullanılabileceği
ve kaf şişirme volümleri ürün ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9- Kafı şişirmek için pilot balonu olmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır. Kaf bu valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirilebilmelidir.
10- Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katman
(bite-block) olmalıdır.
11- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için yerleştirme (introducer) aparatıyla kullanmaya uygun olmalıdır. No: 1,52-2,5 için 1 adet, No: 3- 4 -5 için 1 adet yerleştirme aparatı ürün ile birlikte verilmelidir.
12- Bu aparat paslanmaz çelikten bir tutgaç olmalı ve bu tutgaç yardımı ile hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilebilmelidir.
Aparatın hastaya temas eden kısmı tahrişe sebep olmayacak şekilde silikon ile kaplanmış olmalıdır.
13- Ürün ile birlikte kullanılmak üzere alınan ürün sayısının %10'u oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
14- Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
15- Her bir Proseal LMA ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette, aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
16- Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
17- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmelidir, gelen numuneler test edilecektir.
18- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
19- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20- Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
21- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
22- Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
23- Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
24- Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
25- Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
221 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000310 LARINGEAL MASKE GASTRIK KANALLI ( PROSEAL LMA ) (
:
27 Ekim 2008
Sayfa
222 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
GASTRIK KANALLI ) NO:3 (COK KULLANIMLIK)
Şartname Kodu :
39983
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Düzenleme Tarihi : 05/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEL MASKE (PROSEAL LMA) (GASTRİK KANALLI)
SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2- Silikondan yapılmalıdır. Lateks içermemelidir
3- En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında 134 O C sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4- Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı lümen kapanmasını engelleyici,
paslanmaz çelik tel destekli sarmal (spiral yapıda), diğeri ise düz yapıda gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. Solunum
tüpü büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5- Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Bu gastrik kanaldan en küçük 10 F, en büyük 18 F mm'lik
nazogastrik sonda geçişi sağlanabilmelidir.
6- Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır.
7- Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Konnektör ucunda, sterilizasyon
kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
8- Farklı boylarda (No: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalı, her bir boyun, kaç kg'a kadar olan hastalarda kullanılabileceği
ve kaf şişirme volümleri ürün ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9- Kafı şişirmek için pilot balonu olmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır. Kaf bu valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirilebilmelidir.
10- Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katman
(bite-block) olmalıdır.
11- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için yerleştirme (introducer) aparatıyla kullanmaya uygun olmalıdır. No: 1,52-2,5 için 1 adet, No: 3- 4 -5 için 1 adet yerleştirme aparatı ürün ile birlikte verilmelidir.
12- Bu aparat paslanmaz çelikten bir tutgaç olmalı ve bu tutgaç yardımı ile hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilebilmelidir.
Aparatın hastaya temas eden kısmı tahrişe sebep olmayacak şekilde silikon ile kaplanmış olmalıdır.
13- Ürün ile birlikte kullanılmak üzere alınan ürün sayısının %10'u oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
14- Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
15- Her bir Proseal LMA ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette, aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
16- Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
17- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmelidir, gelen numuneler test edilecektir.
18- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
19- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20- Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
21- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
22- Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
23- Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
24- Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
25- Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
:
27 Ekim 2008
Sayfa
223 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
Prof.Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN
Prof.Dr.Hülya BİLGİN
05.09.2014
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
00
İlk Yay.Tarihi
Rev.Tarihi
Malzeme Kodu : JENB000553 LARINGEAL MASKE GASTRIK KANALLI ( PROSEAL LMA ) (
:
27 Ekim 2008
Sayfa
224 / 225
:
SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
GASTRIK KANALLI ) NO:4 (COK KULLANIMLIK)
Şartname Kodu :
39992
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.D.
Düzenleme Tarihi : 08/09/2014
Şartname Metni :
LARİNGEL MASKE (PROSEAL LMA) (GASTRİK KANALLI)
SATIN ALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
1- Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2- Silikondan yapılmalıdır. Lateks içermemelidir
3- En az 40 kez kullanılabilir olmalı, buhar otoklavında 134 O C sterilize edilebilmelidir. Sterilizasyon sayısının tespit edilebilmesi
için ürünün orijinal paketi içerisinde kayıt kartı bulunmalı, ayrıca firma ürünün doğru şartlarda kullanıldığı süre içerisinde en az 40
(kırk) defa kullanılabileceğini, bu süre içerisinde üründen kaynaklanan her türlü hasarda ücretsiz olarak ürünün yenisi ile
değiştirileceğine dair taahütnamesini ihale dosyası içerisinde sunmalıdır.
4- Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı lümen kapanmasını engelleyici,
paslanmaz çelik tel destekli sarmal (spiral yapıda), diğeri ise düz yapıda gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. Solunum
tüpü büzülmeye ve basınca karşı dirençli olmalıdır.
5- Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Bu gastrik kanaldan en küçük 10 F, en büyük 18 F mm'lik
nazogastrik sonda geçişi sağlanabilmelidir.
6- Ucunda maske yapısında silikondan yapılmış bir kaf olmalıdır. Kaf kısmı anatomik olarak larenksin üst tarafına oturacak şekilde
yapılmış olmalıdır.
7- Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Konnektör ucunda, sterilizasyon
kayıt kartında ve ambalaj arkasında seri numarası olmalı, orjinal paketinde paketlenmiş olmalıdır.
8- Farklı boylarda (No: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 gibi) olmalı, her bir boyun, kaç kg'a kadar olan hastalarda kullanılabileceği
ve kaf şişirme volümleri ürün ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9- Kafı şişirmek için pilot balonu olmalı, pilot balon sayesinde kafın sertliği elle kontrol edilebilmeli, pilot balonun ucunda ise
şişirme valfi bulunmalıdır. Kaf bu valf aracılığıyla enjektör yardımıyla şişirilebilmelidir.
10- Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katman
(bite-block) olmalıdır.
11- Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için yerleştirme (introducer) aparatıyla kullanmaya uygun olmalıdır. No: 1,52-2,5 için 1 adet, No: 3- 4 -5 için 1 adet yerleştirme aparatı ürün ile birlikte verilmelidir.
12- Bu aparat paslanmaz çelikten bir tutgaç olmalı ve bu tutgaç yardımı ile hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilebilmelidir.
Aparatın hastaya temas eden kısmı tahrişe sebep olmayacak şekilde silikon ile kaplanmış olmalıdır.
13- Ürün ile birlikte kullanılmak üzere alınan ürün sayısının %10'u oranında uygun boyda kaf söndürme aparatı verilmelidir.
14- Her 10 adet ürün için 1 adet temizleme fırçası verilmelidir.
15- Her bir Proseal LMA ile birlikte bulaşıcı hastalık taşıyan zor havayolu hastalarında kullanıldığında enfeksiyon riskinden
korunmak amacı ile aynı adette, aynı insan anatomisine uygun eğri yapıya sahip, hava ile şişirilebilir kaf yapısına sahip olan, mide
aspirasyonu yapabilen tek kullanımlık laringeal maske verilmelidir.
16- Steril paketli malzeme en az 2 yıl miad'lı olmalıdır.
17- Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirmelidir, gelen numuneler test edilecektir.
18- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no, bar-kod no, Türkçe kullanım kılavuzu
ile ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
19- Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
20- Ürün T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve onaylı bar-kod numarasının etiketinin üzerinde
bulunması gerekir.
21- Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesi Malıdır ibaresi okunaklı malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.
22- Yüklenici firma malzemelerin depo içine kadar taşınmasını kendi personeli ile sağlayacaktır.
23- Miadı dolan mal ve malzemeleri miadı dolmadan altı ay önce bildirildiğinde yeni ve en az 2 yıllık miadlı malzemeler ile
değiştirecektir.
24- Yüklenici firma malzeme teslim faturalarında teslim ettiği ürünün UBB kayıtlı barkodunu ve firma kodunu faturalarında
yazmakla yükümlüdür.
25- Teklif edilen ürüne ait her numaradan birer adet numune teslim edilmelidir. Numuneler ön kabul içindir. Denendikten sonra
kesin kabul belirtilecektir.
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Dok.Kodu :
Rev. No
:
FR-YLY-04
İlk Yay.Tarihi
00
Rev.Tarihi
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.D.
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN
AD/BD/BİRİM SORUMLUSU
TARİH
VE İMZA
PROF.DR.ŞÜKRAN ŞAHİN
:
27 Ekim 2008
Sayfa
225 / 225
:
PROF.DR.HÜLYA BİLGİN
(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç
sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.
Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri
içermelidir.
-Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
-Personelin niteliği için şartlar
-Kalite yönetim şartları
-Hizmetin tanımı ve gerekleri
Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Benzer belgeler

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ (*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın ...

Detaylı