02/12/2014 tarihinde askıya çıkarılan ihalelik sahaların koordinatlı

Transkript

02/12/2014 tarihinde askıya çıkarılan ihalelik sahaların koordinatlı
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 93,37
Erişim No : 3322132
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
İli : Adana
İhale Tarihi :
İhale Saati :
09.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
732660
4199525
Y
P.1 / 6
X
733186
4199525
Alanı : 94,25
Erişim No : 3322135
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
732660
4200620
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
733000
4200750
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
İli : Adana
P.1 / 4
Y
X
733343
4200953
P.1 / 5
Y
X
733549
4200325
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3142501
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
739000
4207000
Alanı : 99,73
Erişim No : 3322142
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
739850
4207000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
740800
4207000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ceyhan
İli : Adana
P.1 / 4
Y
X
740700
4206275
P.1 / 5
Y
X
739900
4206275
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3134496
Paftalar : O35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
735607
4087785
Y
P.1 / 6
X
735200
4086661
Alanı : 93,55
Erişim No : 3322150
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
736769
4087785
Önİr. No :
İli : Adana
P.1 / 3
Y
X
736250
4087300
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
P.1 / 4
Y
X
736218
4087219
P.1 / 5
Y
X
736000
4086661
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3322132
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
734750
4203000
Y
P.1 / 6
X
734357
4202220
P.1 / 2
Y
X
735543
4203069
P.1 / 3
Y
X
735500
4202424
P.1 / 4
Y
X
735516
4201950
P.1 / 5
Y
X
735511
4201946
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322153
Ar. No :
Alanı : 98,30
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
İli : Adana
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3322132
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
733877
4201269
Y
P.1 / 6
X
734635
4201132
Erişim No : 3322155
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
733877
4201269
Alanı : 96,38
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
734357
4202220
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
İli : Adana
P.1 / 4
Y
X
735511
4201946
P.1 / 5
Y
X
734635
4201132
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3322132
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
733549
4200325
Y
P.1 / 6
X
734635
4201132
Erişim No : 3322156
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
733343
4200953
Y
P.1 / 7
X
734491
4200319
Alanı : 84,00
Önİr. No :
İli : Adana
P.1 / 3
Y
X
733877
4201269
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Feke
P.1 / 4
Y
X
733877
4201269
P.1 / 5
Y
X
733877
4201269
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3322132
Paftalar : M35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
734491
4200319
P.1 / 2
Y
X
734350
4199525
P.1 / 3
Y
X
733186
4199525
P.1 / 4
Y
X
733549
4200325
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322164
Alanı : 1.958,58
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Paftalar : L36A3
Koordinatlar
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
254500
4246000
Y
P.1 / 8
X
254823
4246457
P.1 / 13
Y
X
257500
4248175
P.1 / 18
X
Y
262400
4244506
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Adana
İlçesi : Tufanbeyli
09.02.2015
14,00
3076710
P.1 / 4
Y
X
254500
4246500
Y
P.1 / 9
X
254831
4246500
P.1 / 14
Y
X
261028
4248000
P.1 / 19
X
Y
255000
4245209
P.1 / 5
Y
X
254687
4246500
Y
P.1 / 10
X
255770
4246500
P.1 / 15
Y
X
261008
4247172
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3322164
L36B4
P.1 / 1
Y
X
262400
4244506
P.1 / 6
Y
X
261000
4243000
Erişim No : 3318621
P.1 / 2
Y
X
262291
4242564
P.1 / 7
Y
X
259532
4241532
Alanı : 1.330,53
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
262101
4242500
P.1 / 8
Y
X
255000
4242500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Adıyaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
254900
4246000
Y
P.1 / 7
X
254778
4246489
P.1 / 12
Y
X
256490
4248460
P.1 / 17
X
Y
261989
4246344
Alanı : 1.950,74
Ar. No :
Paftalar : M40A1
İhale Tarihi :
L36B4
Erişim No : 3322174
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Tufanbeyli
P.1 / 1
Y
X
255000
4245955
Y
P.1 / 6
X
254690
4246491
P.1 / 11
Y
X
255973
4246087
P.1 / 16
X
Y
260993
4246364
Paftalar : L36A3
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Merkez
M40A2
P.1 / 1
Y
X
421742
4195106
P.1 / 6
Y
X
422004
4190185
M40A3
P.1 / 4
Y
X
261586
4242500
P.1 / 9
Y
X
255000
4245209
P.1 / 5
Y
X
261839
4243000
P.1 / 10
Y
X
262400
4244506
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3087471
M40A4
P.1 / 2
Y
X
424001
4195114
P.1 / 7
Y
X
421123
4190492
P.1 / 3
Y
X
424000
4192000
P.1 / 8
Y
X
420375
4190500
P.1 / 4
Y
X
423000
4192000
P.1 / 9
Y
X
420395
4191350
P.1 / 5
Y
X
422998
4190615
P.1 / 10
Y
X
420826
4191997
Y
P.1 / 11
X
420722
4193482
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 99,63
Erişim No : 3322141
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Adıyaman
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.02.2015
14,00
3242524
Paftalar : M40B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
435314
4187420
P.1 / 6
Y
X
436700
4187420
Alanı : 100,00
Erişim No : 3117359
Ar. No :
Paftalar : K25C4
L25A2
P.1 / 1
Y
X
303000
4264250
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
304000
4264250
Önİr. No :
P.1 / 5
Y
X
436675
4187905
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
304000
4263250
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Sandıklı
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
436468
4188236
L25B1
Alanı : 100,00
Erişim No : 3142181
Paftalar : L24A3
Grubu : II. Grup
İlçesi : Çay
K25D3
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
435527
4188110
İr. No :
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
435314
4188110
P.1 / 7
Y
X
435436
4187420
P.1 / 4
Y
X
303000
4263250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
L24B4
P.1 / 1
Y
X
259000
4243000
P.1 / 6
Y
X
260000
4242500
Alanı : 98,21
Erişim No : 3151364
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
259000
4243500
P.1 / 7
Y
X
259500
4242500
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 3
Y
X
259500
4243500
P.1 / 8
Y
X
259500
4243000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
259500
4244000
P.1 / 5
Y
X
260000
4244000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K25D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
291779
4280684
P.1 / 2
Y
X
292527
4280690
P.1 / 3
Y
X
293100
4280964
P.1 / 4
Y
X
293170
4280075
P.1 / 5
Y
X
291499
4280108
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 92,95
Erişim No : 3151455
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Şuhut
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : L25A2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
L25A3
P.1 / 1
Y
X
294000
4249500
P.1 / 6
Y
X
295738
4249500
Alanı : 92,45
Erişim No : 3189677
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
294000
4250150
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
294998
4250150
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Şuhut
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
295510
4249670
P.1 / 5
Y
X
295853
4249866
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L25A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
288180
4253120
Alanı : 98,98
Erişim No : 3198951
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
289640
4253550
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
290000
4253320
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Şuhut
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
288420
4252400
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L25A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
283145
4249496
Alanı : 99,74
Erişim No : 3198952
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
284021
4248917
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 3
Y
X
283339
4248143
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Şuhut
P.1 / 4
Y
X
282595
4248658
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L25A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
282595
4248658
P.1 / 2
Y
X
283339
4248143
P.1 / 3
Y
X
282506
4247219
P.1 / 4
Y
X
281919
4247598
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 2.000,00
Erişim No : 3199891
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hocalar
İli : Afyonkarahisar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L23B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
745500
4264000
P.1 / 2
Y
X
750500
4264000
Alanı : 99,43
Erişim No : 3231531
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
750500
4260000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Şuhut
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
745500
4260000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L25A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
283579
4254367
P.1 / 2
Y
X
284376
4254390
Alanı : 1.600,00
Erişim No : 3232754
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
284363
4253140
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hocalar
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
283563
4253126
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K24D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
240000
4280000
Alanı : 24,27
Erişim No : 3319193
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : L24D1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
240000
4284000
P.1 / 3
Y
X
244000
4284000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılören
P.1 / 4
Y
X
244000
4280000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3157842
L24D2
P.1 / 1
Y
X
248000
4237250
P.1 / 2
Y
X
249000
4237000
P.1 / 3
Y
X
248122
4236781
P.1 / 4
Y
X
247906
4237227
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 99,30
Erişim No : 3322149
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Şuhut
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : L25A2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3074994
L25A3
P.1 / 1
Y
X
295510
4249670
Y
P.1 / 6
X
295892
4249888
Alanı : 41,12
Erişim No : 3322157
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
294772
4250362
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
295442
4251075
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
295992
4250560
P.1 / 5
Y
X
295967
4250157
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3151365
Paftalar : K25D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
291292
4280734
Y
P.1 / 6
X
291071
4280494
Alanı : 45,22
Erişim No : 3322159
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
291400
4280900
Y
P.1 / 7
X
291039
4280732
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
291779
4280684
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
291499
4280108
P.1 / 5
Y
X
290957
4280145
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3319186
Paftalar : K25D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
290120
4280467
Y
P.1 / 6
X
291023
4280583
Alanı : 94,21
Erişim No : 3322162
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
290120
4280812
Y
P.1 / 7
X
291024
4280530
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 3
Y
X
290755
4280812
Y
P.1 / 8
X
290934
4280146
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İscehisar
P.1 / 4
Y
X
290997
4280734
Y
P.1 / 9
X
290849
4280152
P.1 / 5
Y
X
291005
4280731
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3241837
Paftalar : K25B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
310532
4294270
Y
P.1 / 6
X
311232
4293500
P.1 / 2
Y
X
311228
4294580
Y
P.1 / 7
X
310600
4293500
P.1 / 3
Y
X
311450
4294050
Y
P.1 / 8
X
310552
4294100
P.1 / 4
Y
X
311700
4294100
Y
P.1 / 9
X
310532
4294100
P.1 / 5
Y
X
311700
4293500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3094409
Ar. No :
Alanı : 20,00
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Amasya
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H35B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
735300
4480500
Erişim No : 3133028
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
735500
4480500
Alanı : 1.266,43
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
735700
4480000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Amasya
P.1 / 4
Y
X
735100
4480000
P.1 / 5
Y
X
735200
4480250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G35C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
750000
4492230
Y
P.1 / 6
X
747284
4494701
Erişim No : 3242643
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
748200
4492300
Y
P.1 / 7
X
749306
4495041
Alanı : 67,50
Önİr. No :
İli : Amasya
P.1 / 3
Y
X
747641
4491000
Y
P.1 / 8
X
750000
4494891
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merzifon
P.1 / 4
Y
X
746000
4491000
P.1 / 5
Y
X
746000
4494659
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : F34C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
707000
4542500
P.1 / 2
Y
X
707000
4543400
P.1 / 3
Y
X
707750
4543400
P.1 / 4
Y
X
707750
4542500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320197
Ar. No :
Alanı : 88,48
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Amasya
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H35B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
736250
4480806
Y
P.1 / 6
X
737574
4480350
P.1 / 11
Y
X
737000
4479893
Erişim No : 3320227
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
736931
4480510
Y
P.1 / 7
X
737625
4480288
P.1 / 12
Y
X
736250
4480000
Alanı : 72,13
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
737252
4480506
Y
P.1 / 8
X
737637
4480235
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Amasya
P.1 / 4
Y
X
737399
4480477
Y
P.1 / 9
X
737566
4479986
P.1 / 5
Y
X
737464
4480446
Y
P.1 / 10
X
737477
4479824
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H35B1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
736250
4480950
Y
P.1 / 6
X
738500
4480675
Y
P.1 / 11
X
737400
4480504
Erişim No : 3320245
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
736688
4480950
Y
P.1 / 7
X
738522
4480513
Y
P.1 / 12
X
737240
4480538
Alanı : 72,11
Önİr. No :
İli : Amasya
P.1 / 3
X
Y
738000
4480800
Y
P.1 / 8
X
738515
4480513
Y
P.1 / 13
X
736928
4480550
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
738300
4480750
Y
P.1 / 9
X
737603
4480354
Y
P.1 / 14
X
736407
4480817
P.1 / 5
X
Y
738300
4480725
Y
P.1 / 10
X
737482
4480468
Y
P.1 / 15
X
736250
4480847
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H35B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
737598
4480354
Y
P.1 / 6
X
737498
4479822
P.1 / 2
Y
X
738515
4480513
Y
P.1 / 7
X
737498
4479826
P.1 / 3
Y
X
738522
4480513
Y
P.1 / 8
X
737585
4479985
P.1 / 4
Y
X
738650
4479550
Y
P.1 / 9
X
737657
4480232
P.1 / 5
Y
X
738000
4479750
Y
P.1 / 10
X
737658
4480272
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321373
Ar. No :
Alanı : 420,17
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Amasya
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.02.2015
14,00
3133028
Paftalar : G35C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
749377
4495168
Y
P.1 / 6
X
750000
4496000
Erişim No : 3120588
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
747276
4494814
Y
P.1 / 7
X
750000
4495009
Alanı : 91,87
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
746181
4494818
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Ankara
P.1 / 4
Y
X
746000
4494779
P.1 / 5
Y
X
746000
4496000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
2244594
Paftalar : I29B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
496275
4402986
Y
P.1 / 6
X
496275
4403956
Erişim No : 3310948
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
495050
4402950
Alanı : 55,41
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
495400
4403650
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
P.1 / 4
Y
X
495850
4404000
P.1 / 5
Y
X
496250
4403900
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
2564024
Paftalar : H28B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
455000
4463000
Y
P.1 / 6
X
455000
4463000
P.1 / 2
Y
X
455000
4463000
P.1 / 3
Y
X
456159
4463464
P.1 / 4
Y
X
456057
4462923
P.1 / 5
Y
X
455000
4462500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319120
Alanı : 1.373,34
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Paftalar : H28C1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
447564
4450585
Y
P.1 / 7
X
448646
4449722
P.1 / 12
Y
X
449368
4447625
Alanı : 1.835,73
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
447939
4450282
Y
P.1 / 8
X
449164
4449653
P.1 / 13
Y
X
449368
4446205
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
447563
4450023
Y
P.1 / 9
X
449744
4448603
P.1 / 14
Y
X
447000
4446262
12.02.2015
14,00
3316748
P.1 / 5
Y
X
447810
4449672
Y
P.1 / 10
X
449425
4448362
P.1 / 15
Y
X
446000
4446286
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Güdül
12.02.2015
14,00
3316748
H28C2
P.1 / 1
X
Y
446000
4455000
Y
P.1 / 6
X
450000
4453961
Y
P.1 / 11
X
448206
4449997
X
Y
P.1 / 16
446000
4451000
Erişim No : 3319124
Ar. No :
İhale Tarihi :
H28C2
Erişim No : 3319123
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Ayaş
P.1 / 1
Y
X
446000
4451000
Y
P.1 / 6
X
448206
4449997
P.1 / 11
Y
X
449339
4448026
Paftalar : H28C1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
X
Y
446994
4455000
Y
P.1 / 7
X
450000
4450000
Y
P.1 / 12
X
448588
4450323
Alanı : 1.934,21
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
X
Y
447000
4455675
Y
P.1 / 8
X
449346
4450021
Y
P.1 / 13
X
448291
4450558
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
448785
4455669
Y
P.1 / 9
X
448945
4450063
Y
P.1 / 14
X
447876
4450939
P.1 / 5
X
Y
448820
4454250
Y
P.1 / 10
X
448646
4449722
Y
P.1 / 15
X
447564
4450585
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Ayaş
12.02.2015
14,00
3316748
Paftalar : H28C2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
449346
4450021
Y
P.1 / 6
X
449368
4447625
Y
P.1 / 2
X
450000
4450000
Y
P.1 / 7
X
449957
4447678
Y
X
P.1 / 11
449744
4448603
Y
X
P.1 / 12
449164
4449653
Y
P.1 / 3
X
454500
4450000
Y
P.1 / 8
X
449781
4447968
Y
P.1 / 4
X
454500
4446086
Y
P.1 / 9
X
449654
4448288
Y
P.1 / 5
X
449368
4446205
Y
P.1 / 10
X
449844
4448512
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319125
Alanı : 1.898,96
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayaş
İli : Ankara
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
3316748
Paftalar : H28C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450000
4453961
Y
P.1 / 6
X
450000
4450000
Erişim No : 3319126
Alanı : 1.947,03
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H28C2
Erişim No : 3319127
P.1 / 2
Y
X
456000
4450500
Alanı : 1.281,35
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
454500
4450000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
458500
4450500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayaş
İli : Ankara
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
456000
4450500
12.02.2015
14,00
3316748
H29D1
P.1 / 1
Y
X
454500
4450000
Y
P.1 / 6
X
454500
4446086
Paftalar : H28B3
P.1 / 3
Y
X
456000
4452500
İlçesi : Ayaş
İli : Ankara
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
453100
4453200
H28C2
P.1 / 1
Y
X
453193
4455653
Y
P.1 / 6
X
456448
4455715
P.1 / 4
Y
X
460081
4449016
P.1 / 5
Y
X
457485
4446019
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
3316748
H29D1
P.1 / 2
Y
X
454000
4455650
Y
P.1 / 7
X
457435
4454888
P.1 / 3
Y
X
454623
4455648
Y
P.1 / 8
X
458424
4454407
P.1 / 4
Y
X
455541
4456602
Y
P.1 / 9
X
456000
4452500
P.1 / 5
Y
X
455819
4456155
Y
P.1 / 10
X
453100
4453200
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319128
Alanı : 1.900,57
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3319129
Önİr. No :
12.02.2015
14,00
3316748
P.1 / 3
Y
X
459104
4453775
Y
P.1 / 8
X
461647
4452170
P.1 / 13
Y
X
456000
4450500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
460427
4453075
Y
P.1 / 9
X
462304
4452129
P.1 / 5
Y
X
460942
4452995
Y
P.1 / 10
X
462592
4451914
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
3316748
H29D1
P.1 / 1
X
Y
460000
4457000
Y
P.1 / 6
X
462305
4452426
Y
P.1 / 11
X
460557
4453294
Erişim No : 3319130
P.1 / 2
X
Y
464922
4457000
Y
P.1 / 7
X
461914
4452375
Y
P.1 / 12
X
459347
4453905
Alanı : 1.409,52
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
X
Y
463750
4453250
Y
P.1 / 8
X
461578
4452564
Y
P.1 / 13
X
458663
4454566
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
İli : Ankara
Paftalar : H28B3
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Kazan
İli : Ankara
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
458424
4454407
Y
P.1 / 7
X
461300
4452455
P.1 / 12
Y
X
458500
4450500
Alanı : 1.986,42
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
H29D1
P.1 / 1
Y
X
456000
4452500
Y
P.1 / 6
X
461122
4452840
P.1 / 11
Y
X
460081
4449016
Paftalar : H29A4
İr. No :
İlçesi : Ayaş
İli : Ankara
Paftalar : H28C2
Grubu : IV. Grup
H29A4
P.1 / 1
Y
X
455770
4456774
Y
P.1 / 6
X
458663
4454566
P.1 / 4
X
Y
462780
4452130
Y
P.1 / 9
X
461391
4452954
Y
P.1 / 14
X
459500
4455500
P.1 / 5
X
Y
462628
4452277
Y
P.1 / 10
X
461069
4453265
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.02.2015
14,00
3316748
H29D1
P.1 / 2
Y
X
459012
4460200
Y
P.1 / 7
X
457587
4455083
P.1 / 3
Y
X
459800
4460200
Y
P.1 / 8
X
456689
4455880
P.1 / 4
Y
X
460000
4457000
Y
P.1 / 9
X
456004
4456354
P.1 / 5
Y
X
459500
4455500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3108860
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İbradı
İli : Antalya
Paftalar : N26C2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
N27D1
P.1 / 1
Y
X
366500
4115000
P.1 / 2
Y
X
367500
4115000
Alanı : 210,00
Erişim No : 3131507
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
367500
4114000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İbradı
İli : Antalya
P.1 / 4
Y
X
366500
4114000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N26B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
358500
4128000
P.1 / 2
Y
X
359000
4128000
Alanı : 99,93
Erişim No : 3148291
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
359750
4126500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Korkuteli
İli : Antalya
P.1 / 4
Y
X
359300
4125000
P.1 / 5
Y
X
359000
4125000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N23C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
753835
4100800
Alanı : 99,78
Erişim No : 3322122
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N23C3
P.1 / 3
Y
X
754750
4099850
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Korkuteli
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
754750
4100750
P.1 / 4
Y
X
754000
4099600
P.1 / 5
Y
X
753750
4100001
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
2304887
N23C4
P.1 / 1
Y
X
754800
4108000
Y
P.1 / 6
X
754836
4107198
P.1 / 2
Y
X
756000
4108000
P.1 / 3
Y
X
756000
4107000
P.1 / 4
Y
X
755800
4107000
P.1 / 5
Y
X
755589
4107220
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319839
Alanı : 1.933,06
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Karacasu
İli : Aydın
Paftalar : M21A3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
3107464
M21D2
P.1 / 1
Y
X
646054
4181369
Y
P.1 / 6
X
648700
4181410
P.1 / 11
Y
X
648000
4179275
P.1 / 16
X
Y
650000
4178500
P.1 / 21
X
Y
650925
4177900
P.1 / 26
Y
X
647904
4175841
Erişim No : 3167395
P.1 / 2
Y
X
646712
4181720
Y
P.1 / 7
X
651143
4179215
P.1 / 12
Y
X
647957
4179275
P.1 / 17
X
Y
650643
4179142
P.1 / 22
X
Y
650000
4177000
P.1 / 27
Y
X
647006
4176503
Alanı : 100,00
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
647040
4181720
Y
P.1 / 8
X
650643
4179143
P.1 / 13
Y
X
647957
4178399
P.1 / 18
X
Y
651143
4179214
P.1 / 23
X
Y
650500
4176500
P.1 / 28
Y
X
646000
4181000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Erdek
İli : Balıkesir
P.1 / 4
Y
X
647950
4180970
Y
P.1 / 9
X
649311
4179675
P.1 / 14
Y
X
649875
4178425
P.1 / 19
X
Y
651500
4178500
P.1 / 24
X
Y
650500
4175580
P.1 / 5
Y
X
648540
4181100
Y
P.1 / 10
X
648500
4179675
P.1 / 15
Y
X
650000
4178675
P.1 / 20
X
Y
651000
4178000
P.1 / 25
X
Y
649945
4175370
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
2574014
Paftalar : H19B2
Koordinatlar
X
P.1 / 1
Y
578000
4475000
Erişim No : 3243988
Alanı : 1.999,40
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : J18A1
X
P.1 / 3
Y
578000
4474000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Burhaniye
İli : Balıkesir
Koordinatlar
X
P.1 / 2
Y
580000
4475000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
J18A2
X
Y
P.1 / 1
511000
4363600
P.1 / 6
X
Y
513480
4368975
X
Y
P.1 / 2
510000
4364200
P.1 / 7
X
Y
513480
4365000
X
Y
P.1 / 3
510000
4365000
P.1 / 8
X
Y
511000
4365000
X
Y
P.1 / 4
508725
4365000
X
Y
P.1 / 5
508725
4368972
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320643
Alanı : 1.997,52
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
630900
4373250
P.1 / 2
Y
X
632000
4372036
Alanı : 1.985,58
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
626773
4366525
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Dursunbey
İli : Balıkesir
I21D4
J20B2
P.1 / 1
Y
X
623000
4374000
Y
P.1 / 6
X
625038
4370400
Erişim No : 3321019
Ar. No :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İr. No :
Önİr. No :
Paftalar : I20C3
İhale Tarihi :
16.02.2015
14,00
3069083
J21A1
Erişim No : 3320644
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Dursunbey
İli : Balıkesir
Paftalar : J20B2
Grubu : IV. Grup
P.1 / 5
Y
X
625052
4370376
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
3056426
J21A1
P.1 / 2
Y
X
630900
4374000
Y
P.1 / 7
X
623250
4371820
Alanı : 1.201,92
Önİr. No :
İli : Balıkesir
P.1 / 4
Y
X
625035
4370370
P.1 / 3
Y
X
630900
4373250
Y
P.1 / 8
X
622240
4371500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Burhaniye
P.1 / 4
Y
X
625052
4370376
Y
P.1 / 9
X
622375
4373500
P.1 / 5
Y
X
625050
4370390
Y
P.1 / 10
X
623000
4373500
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
3243991
Paftalar : J18A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
513480
4369000
Y
P.1 / 6
X
515550
4364275
P.1 / 2
Y
X
515999
4369000
Y
P.1 / 7
X
515145
4365000
P.1 / 3
Y
X
514977
4367801
Y
P.1 / 8
X
513480
4365000
P.1 / 4
Y
X
516927
4366791
P.1 / 5
Y
X
516881
4364487
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321480
Alanı : 919,05
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gönen
İli : Balıkesir
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.02.2015
14,00
3281565
Paftalar : I19A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
551501
4422500
P.1 / 6
Y
X
550000
4425065
P.1 / 11
Y
X
552240
4425204
Erişim No : 3318574
Alanı : 93,01
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : L47B3
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
548470
4424825
P.1 / 9
Y
X
549889
4426051
P.1 / 5
Y
X
549210
4424941
P.1 / 10
Y
X
550975
4425225
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.02.2015
14,00
3169435
L47C2
P.1 / 1
X
Y
757250
4236750
P.1 / 6
Y
X
758523
4237445
P.1 / 11
Y
X
757853
4236588
Erişim No : 3322270
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
550495
4421700
P.1 / 8
Y
X
549866
4426001
İlçesi : Merkez
İli : Bitlis
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
551781
4421639
P.1 / 7
Y
X
550000
4425902
P.1 / 12
Y
X
552520
4424645
P.1 / 2
X
Y
757576
4237160
P.1 / 7
Y
X
758068
4236877
P.1 / 12
Y
X
757900
4236574
Alanı : 1.885,19
Önİr. No :
İli : Bitlis
P.1 / 3
X
Y
757466
4237716
P.1 / 8
Y
X
757992
4236882
P.1 / 13
Y
X
757721
4236429
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
757867
4237950
P.1 / 9
Y
X
757693
4236987
P.1 / 14
Y
X
757583
4236351
P.1 / 5
X
Y
758075
4237800
P.1 / 10
Y
X
757557
4236699
P.1 / 15
Y
X
757466
4236351
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.02.2015
14,00
3318659
Paftalar : L48A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
246000
4256575
P.1 / 6
Y
X
241000
4255600
P.1 / 11
Y
X
245994
4258999
P.1 / 2
Y
X
245416
4256839
P.1 / 7
Y
X
241000
4259000
P.1 / 12
Y
X
246000
4259002
P.1 / 3
Y
X
245150
4256102
P.1 / 8
Y
X
240000
4259004
P.1 / 13
Y
X
246000
4256577
P.1 / 4
Y
X
245188
4256000
P.1 / 9
Y
X
240000
4259455
P.1 / 5
Y
X
245317
4255600
P.1 / 10
Y
X
245984
4259443
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3103101
Alanı : 100,00
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mudurnu
İli : Bolu
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H26B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
352000
4479500
Erişim No : 3182450
P.1 / 2
Y
X
353000
4479500
Alanı : 100,00
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
353000
4478500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mudurnu
İli : Bolu
P.1 / 4
Y
X
352000
4478500
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H26B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
353000
4476300
Erişim No : 3318672
Alanı : 1.524,95
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N23C4
P.1 / 3
Y
X
354000
4475300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çavdır
İli : Burdur
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
354000
4476300
P.1 / 4
Y
X
353000
4475300
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.02.2015
14,00
3190537
N23D3
P.1 / 1
Y
X
745963
4105589
Y
P.1 / 6
X
747840
4104150
Y
P.1 / 11
X
748600
4102000
Y
P.1 / 16
X
745000
4102000
P.1 / 2
Y
X
747272
4105591
Y
P.1 / 7
X
747963
4103567
Y
P.1 / 12
X
745968
4102000
Y
P.1 / 17
X
743727
4102000
P.1 / 3
Y
X
747936
4105591
Y
P.1 / 8
X
748204
4103218
Y
P.1 / 13
X
745941
4102907
Y
P.1 / 18
X
743780
4105590
P.1 / 4
Y
X
747850
4105267
Y
P.1 / 9
X
748494
4103021
Y
P.1 / 14
X
745416
4102885
P.1 / 5
Y
X
747994
4104657
Y
P.1 / 10
X
748608
4102009
Y
P.1 / 15
X
745435
4102000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3318690
Ar. No :
Alanı : 928,67
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çavdır
İli : Burdur
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.02.2015
14,00
3318672
Paftalar : N23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
743163
4103784
Y
P.1 / 6
X
743734
4102464
P.1 / 11
Y
X
741074
4105591
Erişim No : 3110023
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
742904
4103605
Y
P.1 / 7
X
743727
4102000
P.1 / 12
Y
X
743780
4105590
Alanı : 85,36
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
742954
4103189
Y
P.1 / 8
X
741000
4102000
P.1 / 13
Y
X
743746
4103300
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhaneli
İli : Bursa
P.1 / 4
Y
X
743432
4102833
Y
P.1 / 9
X
741000
4105557
P.1 / 5
Y
X
743397
4102741
Y
P.1 / 10
X
741074
4105600
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I22A1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
675450
4426000
Erişim No : 3107510
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
676245
4426000
Alanı : 50,00
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
X
Y
676245
4425064
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
X
Y
675160
4425130
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
438000
4405000
P.1 / 2
X
Y
438500
4405000
P.1 / 3
X
Y
438500
4404000
P.1 / 4
X
Y
438000
4404000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3107512
Ar. No :
Alanı : 50,00
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
438000
4405000
Erişim No : 3107521
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
438000
4406000
Alanı : 50,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
438500
4406000
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
438500
4405000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
439500
4406000
Erişim No : 3107666
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
440000
4406000
Alanı : 50,00
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
440000
4405000
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
439500
4405000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
439000
4405000
P.1 / 2
Y
X
439000
4404000
P.1 / 3
Y
X
438500
4404000
P.1 / 4
Y
X
438500
4405000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3318633
Alanı : 1.690,69
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3321513
Önİr. No :
18.02.2015
14,00
1055857
P.1 / 3
Y
X
522373
4415866
Y
P.1 / 8
X
524845
4415605
P.1 / 13
Y
X
522675
4411625
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
524545
4416000
Y
P.1 / 9
X
527450
4412160
P.1 / 14
Y
X
522575
4413024
P.1 / 5
Y
X
525500
4416000
Y
P.1 / 10
X
525827
4411964
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.02.2015
14,00
3292459
I18B3
P.1 / 1
X
Y
535370
4414720
Y
P.1 / 6
X
540990
4414347
Y
P.1 / 11
X
538847
4412000
Erişim No : 3321515
P.1 / 2
X
Y
536375
4415370
Y
P.1 / 7
X
540523
4414000
Y
P.1 / 12
X
537025
4408950
Alanı : 1.926,23
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
X
Y
536545
4415691
Y
P.1 / 8
X
539540
4413270
Y
P.1 / 13
X
535730
4414210
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yenice
İli : Çanakkale
Paftalar : I18B2
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Yenice
İli : Çanakkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
522367
4415870
Y
P.1 / 7
X
525324
4415709
P.1 / 12
Y
X
522670
4410993
Alanı : 1.961,78
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
I18B4
P.1 / 1
Y
X
522675
4411625
Y
P.1 / 6
X
525500
4415704
P.1 / 11
Y
X
524788
4411000
Paftalar : I18B2
İr. No :
İlçesi : Yenice
İli : Çanakkale
Paftalar : I18B1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
X
Y
536747
4415611
Y
P.1 / 9
X
539570
4413210
Y
P.1 / 14
X
535762
4414222
P.1 / 5
X
Y
538024
4416437
Y
P.1 / 10
X
539961
4412000
Y
P.1 / 15
X
535852
4414392
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
I19A1
P.1 / 1
Y
X
538024
4416437
Y
P.1 / 6
X
539980
4419530
Y
P.1 / 11
X
542999
4418862
P.1 / 2
Y
X
539320
4417276
Y
P.1 / 7
X
540651
4419651
Y
P.1 / 12
X
543000
4418800
P.1 / 3
Y
X
537858
4419063
Y
P.1 / 8
X
541915
4419879
Y
P.1 / 13
X
543000
4417236
Y
X
P.1 / 16
542880
4415350
Y
X
P.1 / 17
541680
4414860
Y
X
P.1 / 18
540990
4414347
P.1 / 4
Y
X
538184
4419119
Y
P.1 / 9
X
543100
4419943
Y
P.1 / 14
X
541425
4416325
P.1 / 5
Y
X
538613
4419700
Y
P.1 / 10
X
543100
4419031
Y
P.1 / 15
X
542890
4415383
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321577
Ar. No :
Alanı : 99,55
Önİr. No :
İli : Çanakkale
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ezine
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
441242
4413730
Y
P.1 / 6
X
440379
4413027
P.1 / 11
Y
X
439504
4413279
P.1 / 16
X
Y
441304
4414000
Erişim No : 3322276
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
441024
4413335
Y
P.1 / 7
X
440435
4413420
P.1 / 12
Y
X
439433
4413509
P.1 / 17
X
Y
441366
4413841
Alanı : 83,31
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
440608
4413017
Y
P.1 / 8
X
440266
4413446
P.1 / 13
Y
X
439470
4413509
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
440523
4412989
Y
P.1 / 9
X
440052
4413494
P.1 / 14
Y
X
440000
4413779
P.1 / 5
Y
X
440421
4412989
Y
P.1 / 10
X
439745
4413446
P.1 / 15
Y
X
440169
4414000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.02.2015
14,00
3321597
Paftalar : I16B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
439626
4416000
P.1 / 6
Y
X
440945
4415033
Erişim No : 3143996
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
440253
4416000
P.1 / 7
Y
X
440873
4415116
Alanı : 1.099,89
Önİr. No :
İli : Çankırı
P.1 / 3
Y
X
441071
4416000
P.1 / 8
Y
X
440606
4415416
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
441100
4415062
P.1 / 9
Y
X
440252
4415588
P.1 / 5
Y
X
440961
4415011
P.1 / 10
Y
X
439623
4415589
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.02.2015
14,00
2405737
Paftalar : G31C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
576878
4493165
P.1 / 2
Y
X
576924
4488712
P.1 / 3
Y
X
574565
4488284
P.1 / 4
Y
X
574516
4493141
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.144,20
Erişim No : 3143998
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çankırı
Paftalar : G31C2
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.02.2015
14,00
2405737
G31C3
P.1 / 1
Y
X
576878
4493165
P.1 / 2
Y
X
574516
4493141
Alanı : 92,04
Erişim No : 3154206
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
574468
4497999
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çerkeş
İli : Çankırı
P.1 / 4
Y
X
576828
4497999
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G29A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
470890
4518786
Y
P.1 / 6
X
470831
4518970
P.1 / 2
Y
X
471028
4518518
Alanı : 86,25
Erişim No : 3200253
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
470500
4517908
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çerkeş
İli : Çankırı
P.1 / 4
Y
X
469760
4518623
P.1 / 5
Y
X
470464
4519289
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G29A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
469000
4518100
Alanı : 1.859,47
Erişim No : 3319796
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G31D3
P.1 / 3
Y
X
469750
4519250
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çankırı
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
469000
4519250
P.1 / 4
Y
X
469750
4518100
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.02.2015
14,00
3145354
G31D4
P.1 / 1
Y
X
555000
4487000
Y
P.1 / 6
X
553100
4492000
P.1 / 2
Y
X
552000
4487000
Y
P.1 / 7
X
554200
4492569
P.1 / 3
Y
X
552000
4491000
Y
P.1 / 8
X
556539
4487922
P.1 / 4
Y
X
552700
4493000
P.1 / 5
Y
X
553100
4493000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319821
Alanı : 1.628,99
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çankırı
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
3319796
Paftalar : G31D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
556000
4493500
Y
P.1 / 6
X
554200
4492569
Erişim No : 3321624
Alanı : 1.696,12
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çankırı
Paftalar : G31D2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
560002
4489998
P.1 / 5
Y
X
556539
4487922
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
2566895
G31D3
P.1 / 1
Y
X
563000
4493000
Y
P.1 / 6
X
558000
4498000
Y
P.1 / 11
X
563000
4498000
P.1 / 2
Y
X
561157
4494843
Y
P.1 / 7
X
561751
4498000
Y
P.1 / 12
X
563000
4493000
Alanı : 1.843,38
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çankırı
Paftalar : G31D2
P.1 / 3
Y
X
560000
4490000
İlçesi : Eldivan
Erişim No : 3321641
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
556790
4493209
P.1 / 3
Y
X
560813
4495000
Y
P.1 / 8
X
561750
4497835
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
558000
4495000
Y
P.1 / 9
X
562081
4497841
P.1 / 5
Y
X
558000
4496288
Y
P.1 / 10
X
562080
4498000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
3310308
G31D3
P.1 / 1
Y
X
553100
4494000
P.1 / 2
Y
X
553079
4497915
P.1 / 3
Y
X
558000
4498000
P.1 / 4
Y
X
558000
4495000
P.1 / 5
Y
X
556000
4494000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321968
Alanı : 1.370,07
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çankırı
Paftalar : G30C3
Koordinatlar
Önİr. No :
İli : Çankırı
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
545782
4491628
Y
P.1 / 8
X
544250
4492038
P.1 / 13
Y
X
542000
4495000
P.1 / 18
X
Y
546479
4491260
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
19.02.2015
14,00
2383394
P.1 / 4
Y
X
545417
4491647
Y
P.1 / 9
X
544250
4492740
P.1 / 14
Y
X
544000
4495000
P.1 / 5
Y
X
545014
4491628
Y
P.1 / 10
X
544750
4492740
P.1 / 15
Y
X
547018
4494999
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
2458404
H31B4
P.1 / 1
Y
X
564000
4474511
P.1 / 6
Y
X
567000
4469000
Erişim No : 3100159
P.1 / 2
Y
X
564500
4474500
P.1 / 7
Y
X
564500
4469000
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
545982
4491530
Y
P.1 / 7
X
544608
4492122
P.1 / 12
Y
X
542000
4493000
P.1 / 17
X
Y
547000
4491260
Alanı : 1.950,27
Ar. No :
Paftalar : H33B3
İhale Tarihi :
G31D4
Erişim No : 3322290
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Eldivan
P.1 / 1
Y
X
546104
4491414
Y
P.1 / 6
X
544783
4491959
P.1 / 11
Y
X
544750
4493000
P.1 / 16
X
Y
547000
4494000
Paftalar : H31B1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
568000
4474500
P.1 / 8
Y
X
564500
4470000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
H34A1
P.1 / 1
Y
X
668000
4471000
P.1 / 4
Y
X
568000
4471000
P.1 / 9
Y
X
564000
4470000
P.1 / 5
Y
X
567000
4471000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
2422419
H34A4
P.1 / 2
Y
X
673000
4472000
P.1 / 3
Y
X
673000
4467000
P.1 / 4
Y
X
668000
4468000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 82,42
Erişim No : 2531733
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M22C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
719500
4167800
Y
P.1 / 6
X
719461
4168000
P.1 / 2
Y
X
718750
4167500
Y
P.1 / 7
X
719500
4167960
Alanı : 97,50
Erişim No : 3122498
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
718500
4167200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Tavas
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
718000
4167200
P.1 / 5
Y
X
718000
4168000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M22D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
691250
4162750
Alanı : 1.379,25
Erişim No : 3150416
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N22A2
P.1 / 2
Y
X
700000
4146000
Y
P.1 / 7
X
699000
4141757
Alanı : 1.394,22
Erişim No : 3320797
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
700000
4145000
Y
P.1 / 8
X
699000
4147000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
692550
4162750
N22B1
P.1 / 1
Y
X
701000
4146000
Y
P.1 / 6
X
702982
4141053
Paftalar : M21C1
P.1 / 3
Y
X
692550
4163500
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
691250
4163500
P.1 / 4
Y
X
699922
4144961
Y
P.1 / 9
X
701000
4147000
P.1 / 5
Y
X
702006
4143982
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.02.2015
14,00
3320781
M21D2
P.1 / 1
Y
X
649455
4170487
Y
P.1 / 6
X
654991
4166261
P.1 / 2
Y
X
650871
4168241
Y
P.1 / 7
X
649534
4166131
P.1 / 3
Y
X
652060
4167383
P.1 / 4
Y
X
653377
4169530
P.1 / 5
Y
X
654625
4169458
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.083,89
Erişim No : 3320798
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3320781
Paftalar : M21D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
647257
4171286
Y
P.1 / 6
X
644422
4171236
P.1 / 2
Y
X
647244
4170189
Alanı : 1.924,21
Erişim No : 3320799
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
647099
4170262
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
647259
4169070
P.1 / 5
Y
X
644077
4166005
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3320781
Paftalar : M21D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
649267
4172458
Y
P.1 / 6
X
644766
4176467
Alanı : 1.233,01
Erişim No : 3320801
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M21C1
P.1 / 2
Y
X
654344
4171907
Y
P.1 / 7
X
649298
4170737
Alanı : 1.647,62
Erişim No : 3320802
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
644422
4171236
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
654625
4169458
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
647257
4171286
Y
P.1 / 9
X
649214
4175354
23.02.2015
14,00
3320781
M21D2
P.1 / 1
Y
X
649278
4171813
Y
P.1 / 6
X
650871
4168241
Paftalar : M21C1
P.1 / 3
Y
X
647260
4171520
Y
P.1 / 8
X
646981
4175865
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
648000
4173000
Y
P.1 / 7
X
646774
4176134
P.1 / 4
Y
X
653377
4169530
P.1 / 5
Y
X
651400
4169700
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3320781
M21D2
P.1 / 1
Y
X
649278
4171813
Y
P.1 / 6
X
650128
4175145
P.1 / 2
Y
X
649270
4172252
Y
P.1 / 7
X
650935
4175445
P.1 / 3
Y
X
649536
4172342
Y
P.1 / 8
X
653997
4174939
P.1 / 4
Y
X
649267
4172458
Y
P.1 / 9
X
654344
4171907
P.1 / 5
Y
X
649214
4175354
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320830
Alanı : 1.737,76
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Acıpayam
İli : Denizli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3320796
Paftalar : M21D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
649534
4166131
Y
P.1 / 6
X
647260
4171520
P.1 / 11
Y
X
649455
4170487
Erişim No : 3322166
P.1 / 2
Y
X
644077
4166005
Y
P.1 / 7
X
647469
4171321
Alanı : 96,25
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
647259
4169070
Y
P.1 / 8
X
647500
4171650
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
647358
4170132
Y
P.1 / 9
X
649270
4172252
P.1 / 5
Y
X
647244
4170189
Y
P.1 / 10
X
649298
4170737
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
33216651
Paftalar : N22D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
693900
4123480
Y
P.1 / 6
X
694604
4123991
Erişim No : 3322183
Alanı : 310,28
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M21C1
P.1 / 3
X
Y
693350
4124000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Babadağ
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
693431
4123926
P.1 / 4
X
Y
694168
4124809
P.1 / 5
X
Y
694811
4124193
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3322169
M21D2
P.1 / 1
X
Y
657025
4179000
P.1 / 6
Y
X
653000
4178000
P.1 / 2
X
Y
658938
4179104
P.1 / 7
Y
X
653000
4179000
P.1 / 3
X
Y
658934
4179110
P.1 / 8
Y
X
653000
4179000
P.1 / 4
X
Y
658936
4179110
P.1 / 5
X
Y
659000
4179000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322195
Alanı : 80,91
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3322194
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
711000
4196000
Y
P.1 / 6
X
710241
4195437
P.1 / 11
Y
X
709729
4196000
Erişim No : 3322205
P.1 / 2
Y
X
710692
4196000
Y
P.1 / 7
X
710205
4195392
P.1 / 12
Y
X
709797
4196355
Alanı : 75,74
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
710254
4195428
Y
P.1 / 8
X
709720
4195743
P.1 / 13
Y
X
711000
4196385
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
710250
4195443
Y
P.1 / 9
X
709750
4195750
P.1 / 5
Y
X
710250
4195448
Y
P.1 / 10
X
709781
4196000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3322195
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
709881
4196800
Y
P.1 / 6
X
711234
4197200
Erişim No : 3322212
Alanı : 1.857,50
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M21C1
P.1 / 3
X
Y
710700
4196800
Y
P.1 / 8
X
711380
4196860
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tavas
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
709882
4196800
Y
P.1 / 7
X
711180
4197018
P.1 / 4
X
Y
710867
4197200
Y
P.1 / 9
X
711000
4196385
P.1 / 5
X
Y
710895
4197200
Y
P.1 / 10
X
709797
4196355
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3321075
M21C4
P.1 / 1
X
Y
659000
4168400
P.1 / 6
Y
X
658000
4163000
P.1 / 2
X
Y
661000
4168100
P.1 / 7
Y
X
657000
4163000
P.1 / 3
X
Y
661000
4167000
P.1 / 8
Y
X
658000
4166000
P.1 / 4
X
Y
661000
4162250
P.1 / 9
Y
X
658000
4166250
P.1 / 5
X
Y
658000
4162250
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322321
Ar. No :
Alanı : 1.669,58
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beyağaç
İli : Denizli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.02.2015
14,00
3322317
Paftalar : N21C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
661391
4120354
Y
P.1 / 6
X
662460
4121528
P.1 / 11
Y
X
664840
4116470
P.1 / 16
X
Y
663122
4119001
P.1 / 21
X
Y
664688
4116184
P.1 / 26
Y
X
661355
4116859
Erişim No : 3078110
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
661404
4120113
Y
P.1 / 7
X
662692
4121599
P.1 / 12
Y
X
664048
4117831
P.1 / 17
X
Y
663080
4118950
P.1 / 22
X
Y
664665
4116200
P.1 / 27
Y
X
661470
4116621
Alanı : 98,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
661440
4119430
Y
P.1 / 8
X
663000
4121692
P.1 / 13
Y
X
663525
4118728
P.1 / 18
X
Y
664030
4117445
P.1 / 23
X
Y
664534
4116034
P.1 / 28
Y
X
661119
4117349
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
661622
4121232
Y
P.1 / 9
X
663000
4121300
P.1 / 14
Y
X
663265
4119175
P.1 / 19
X
Y
664034
4117439
P.1 / 24
X
Y
661486
4116618
P.1 / 29
Y
X
660814
4117982
P.1 / 5
Y
X
661625
4121275
Y
P.1 / 10
X
665316
4119170
P.1 / 15
Y
X
663123
4119003
P.1 / 20
X
Y
664759
4116291
P.1 / 25
X
Y
661360
4116860
P.1 / 30
Y
X
660819
4118018
İhale Tarihi :
İhale Saati :
24.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L43C1
Koordinatlar
X
P.1 / 1
Y
573135
4232224
Erişim No : 3078111
Ar. No :
X
P.1 / 2
Y
574196
4232371
Alanı : 99,85
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
X
P.1 / 3
Y
574338
4231177
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
X
P.1 / 4
Y
573774
4231109
İhale Tarihi :
İhale Saati :
24.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L43C1
Koordinatlar
X
Y
P.1 / 1
572559
4232224
X
Y
P.1 / 2
573135
4232224
X
Y
P.1 / 3
573774
4231109
X
Y
P.1 / 4
572559
4231109
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 97,06
Erişim No : 3078118
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
İli : Diyarbakır
İhale Tarihi :
İhale Saati :
24.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L43C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
574575
4232425
Y
P.1 / 6
X
574196
4232371
Alanı : 79,30
Erişim No : 3241562
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
574825
4232775
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
574899
4232771
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Lice
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
575079
4231265
P.1 / 5
Y
X
574338
4231177
İhale Tarihi :
İhale Saati :
24.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K45D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
633000
4264000
Y
P.1 / 6
X
633000
4263000
Alanı : 58,46
Erişim No : 3242350
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
634000
4264000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
634000
4263666
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
633624
4263597
P.1 / 5
Y
X
633726
4263000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
24.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M43B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
583393
4195824
Alanı : 99,55
Erişim No : 3320840
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
583331
4196373
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
P.1 / 3
Y
X
584445
4196413
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
P.1 / 4
Y
X
584510
4195888
P.1 / 5
Y
X
584042
4195893
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.02.2015
14,00
3078117
Paftalar : L43C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
574899
4232771
Y
P.1 / 6
X
576000
4231375
P.1 / 2
Y
X
575322
4232752
Y
P.1 / 7
X
575079
4231265
P.1 / 3
Y
X
575340
4232705
P.1 / 4
Y
X
575370
4232645
P.1 / 5
Y
X
575940
4231530
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.996,24
Erişim No : 3322239
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
L45B4
Önİr. No :
24.02.2015
14,00
3322232
P.1 / 3
Y
X
652772
4237000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
653566
4237000
P.1 / 5
Y
X
656813
4237723
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.02.2015
14,00
3322239
L45B4
P.1 / 1
Y
X
656813
4237723
P.1 / 6
Y
X
649580
4241486
P.1 / 2
Y
X
653566
4237000
P.1 / 7
Y
X
656586
4241007
Alanı : 1.949,40
Erişim No : 3322250
Ar. No :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Hazro
İli : Diyarbakır
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
655600
4233030
Alanı : 1.980,68
Erişim No : 3322248
Ar. No :
İhale Tarihi :
L45C1
P.1 / 1
Y
X
661168
4236096
Paftalar : L45A3
İr. No :
İlçesi : Hazro
İli : Diyarbakır
Paftalar : L45A3
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
651911
4239088
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hazro
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
650000
4241000
P.1 / 5
Y
X
649956
4240957
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.02.2015
14,00
3322239
Paftalar : L45B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
656586
4241007
Alanı : 9,00
Erişim No : 3063405
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
661616
4240667
Önİr. No :
İli : Edirne
P.1 / 3
Y
X
661610
4236340
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Keşan
P.1 / 4
Y
X
661168
4236096
P.1 / 5
Y
X
656813
4237723
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G17A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
473000
4518425
P.1 / 2
Y
X
473300
4518425
P.1 / 3
Y
X
473300
4518125
P.1 / 4
Y
X
473000
4518125
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3111540
Ar. No :
Alanı : 94,05
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Keşan
İli : Edirne
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G17D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
469280
4506250
Erişim No : 3111546
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
470300
4506250
Alanı : 86,95
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
470400
4505450
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Keşan
İli : Edirne
P.1 / 4
Y
X
469760
4505200
P.1 / 5
Y
X
469180
4505900
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G17D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
469280
4506250
Erişim No : 3321459
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
469500
4506800
Alanı : 1.370,22
Önİr. No :
İli : Edirne
P.1 / 3
Y
X
470560
4507300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Enez
P.1 / 4
Y
X
470560
4506550
P.1 / 5
Y
X
470300
4506250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.02.2015
14,00
3321458
Paftalar : G16D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
427591
4506417
Y
P.1 / 6
X
427523
4509129
Y
P.1 / 11
X
429079
4509354
Y
P.1 / 16
X
429022
4507063
P.1 / 21
Y
X
433079
4507918
Y
P.1 / 26
X
433379
4508211
Y
P.1 / 31
X
433150
4506220
P.1 / 2
Y
X
427646
4507089
Y
P.1 / 7
X
427726
4509134
Y
P.1 / 12
X
428985
4508601
Y
P.1 / 17
X
429960
4506789
P.1 / 22
Y
X
433258
4508153
Y
P.1 / 27
X
433400
4508200
Y
P.1 / 32
X
431500
4506000
Y
P.1 / 36
X
430237
4504237
Y
P.1 / 37
X
430131
4504131
P.1 / 3
Y
X
427393
4507415
Y
P.1 / 8
X
428148
4508995
Y
P.1 / 13
X
429190
4508599
Y
P.1 / 18
X
430758
4507330
P.1 / 23
Y
X
433349
4508263
Y
P.1 / 28
X
433392
4508192
Y
P.1 / 33
X
431256
4505745
P.1 / 4
Y
X
427084
4507433
Y
P.1 / 9
X
428788
4509635
Y
P.1 / 14
X
429091
4508196
Y
P.1 / 19
X
432454
4507202
P.1 / 24
Y
X
433375
4508250
Y
P.1 / 29
X
433496
4508050
Y
P.1 / 34
X
430856
4505141
P.1 / 5
Y
X
426608
4508198
Y
P.1 / 10
X
429006
4509558
Y
P.1 / 15
X
428764
4507214
Y
P.1 / 20
X
432833
4507493
P.1 / 25
Y
X
433361
4508235
Y
P.1 / 30
X
433300
4507990
Y
P.1 / 35
X
430198
4504265
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321590
Ar. No :
Alanı : 905,72
Önİr. No :
İli : Edirne
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Enez
25.02.2015
14,00
3321589
Paftalar : G16D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
430198
4504265
Y
P.1 / 6
X
431116
4505057
P.1 / 11
Y
X
431384
4505830
P.1 / 16
X
Y
434575
4506450
P.1 / 21
X
Y
435291
4505569
P.1 / 26
Y
X
433019
4504075
P.1 / 31
Y
X
431314
4503082
P.1 / 2
Y
X
430856
4505141
Y
P.1 / 7
X
431209
4504933
P.1 / 12
Y
X
431256
4505745
P.1 / 17
X
Y
434616
4506515
P.1 / 22
X
Y
435325
4505575
P.1 / 27
Y
X
433050
4503700
P.1 / 32
Y
X
431339
4503095
P.1 / 3
Y
X
431255
4505743
Y
P.1 / 8
X
431804
4505112
P.1 / 13
Y
X
431500
4506000
P.1 / 18
X
Y
434616
4506515
P.1 / 23
X
Y
435794
4505347
P.1 / 28
Y
X
431475
4503060
P.1 / 33
Y
X
431355
4503076
P.1 / 4
Y
X
431256
4505743
Y
P.1 / 9
X
431823
4505492
P.1 / 14
Y
X
433150
4506220
P.1 / 19
X
Y
434616
4506514
P.1 / 24
X
Y
435795
4505347
P.1 / 29
Y
X
431472
4503064
P.1 / 34
Y
X
431399
4503122
P.1 / 5
Y
X
431295
4505516
Y
P.1 / 10
X
431726
4505706
P.1 / 15
Y
X
433150
4506220
P.1 / 20
X
Y
435300
4505575
P.1 / 25
X
Y
434870
4505292
P.1 / 30
Y
X
431370
4503025
P.1 / 35
Y
X
431456
4503203
X
P.1 / 36
Y
431455
4503244
P.1 / 41
Y
X
431311
4503179
Y
P.1 / 46
X
430865
4503535
Y
P.1 / 51
X
431288
4503787
P.1 / 56
X
Y
431037
4503759
Y
P.1 / 61
X
430237
4504237
X
P.1 / 37
Y
431463
4503297
P.1 / 42
Y
X
431305
4503138
Y
P.1 / 47
X
431060
4503730
Y
P.1 / 52
X
431377
4503769
P.1 / 57
X
Y
431059
4503731
Y
P.1 / 62
X
430237
4504237
X
P.1 / 38
Y
431380
4503342
P.1 / 43
Y
X
431339
4503096
Y
P.1 / 48
X
431151
4503615
Y
P.1 / 53
X
431355
4503839
P.1 / 58
X
Y
430864
4503536
Y
P.1 / 63
X
430198
4504265
X
P.1 / 39
Y
431288
4503273
P.1 / 44
Y
X
431313
4503083
Y
P.1 / 49
X
431224
4503660
Y
P.1 / 54
X
431188
4503909
P.1 / 59
X
Y
430682
4503718
X
P.1 / 40
Y
431273
4503219
P.1 / 45
Y
X
430947
4503453
Y
P.1 / 50
X
431231
4503743
Y
P.1 / 55
X
431040
4503823
P.1 / 60
X
Y
430475
4503875
Erişim No : 3120680
Ar. No :
Alanı : 99,97
Önİr. No :
İli : Elazığ
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
İlçesi : Arıcak
Paftalar : K43C3
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
584902
4269000
Y
P.1 / 2
X
586235
4269000
Y
P.1 / 3
X
586235
4268250
Y
P.1 / 4
X
584902
4268250
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321282
Alanı : 1.049,26
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Elazığ
Paftalar : L43A2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Maden
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.02.2015
14,00
3321266
L43B1
P.1 / 1
Y
X
561244
4259549
Erişim No : 3321308
P.1 / 2
Y
X
561270
4259590
Alanı : 1.474,15
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Elazığ
P.1 / 3
Y
X
565816
4260220
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Maden
P.1 / 4
Y
X
566321
4260715
P.1 / 5
Y
X
566325
4256237
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.02.2015
14,00
3321294
Paftalar : L43B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
566325
4256259
Y
P.1 / 6
X
567730
4259080
Y
P.1 / 11
X
568348
4258556
Y
X
P.1 / 16
569293
4260026
P.1 / 2
Y
X
566529
4256324
Y
P.1 / 7
X
568825
4259455
Y
P.1 / 12
X
568924
4259441
Y
X
P.1 / 17
571600
4259400
P.1 / 3
Y
X
566738
4256409
Y
P.1 / 8
X
568219
4258489
Y
P.1 / 13
X
569243
4259931
Y
X
P.1 / 18
572578
4260753
P.1 / 4
Y
X
568172
4258410
Y
P.1 / 9
X
568221
4258488
Y
P.1 / 14
X
569252
4259929
Y
X
P.1 / 19
572579
4260752
P.1 / 5
Y
X
568170
4258410
Y
P.1 / 10
X
568222
4258366
Y
P.1 / 15
X
569169
4259952
Y
X
P.1 / 20
572250
4258800
P.1 / 21
Y
X
572335
4258687
P.1 / 22
Y
X
572310
4258590
P.1 / 23
Y
X
568250
4255180
P.1 / 24
Y
X
567934
4255200
P.1 / 25
Y
X
566325
4256239
Erişim No : 3321422
Alanı : 1.996,44
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Elazığ
Paftalar : L43A1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Maden
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.02.2015
14,00
3105909
L43A4
Y
P.1 / 1
X
545028
4248097
Y
P.1 / 2
X
547000
4248109
Y
P.1 / 3
X
547000
4247000
Y
P.1 / 4
X
547000
4246900
Y
P.1 / 5
X
546959
4241400
Y
X
P.1 / 6
548450
4241400
Y
X
P.1 / 7
548450
4240227
Y
X
P.1 / 8
546973
4240219
Y
X
P.1 / 9
543880
4240202
Y
X
P.1 / 10
545044
4245219
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321830
Alanı : 1.805,37
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Elazığ
Paftalar : K43D3
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 2
Y
X
560325
4275000
Alanı : 1.641,60
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Elazığ
P.1 / 3
Y
X
561130
4272451
14,00
3321815
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Maden
P.1 / 4
Y
X
553836
4272197
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.02.2015
14,00
3322300
K43D4
P.1 / 1
Y
X
561002
4269900
Y
P.1 / 6
X
559000
4270148
Y
P.1 / 11
X
556364
4270700
Y
X
P.1 / 16
555000
4269700
P.1 / 2
Y
X
560781
4269922
Y
P.1 / 7
X
559000
4270591
Y
P.1 / 12
X
556000
4270327
Y
X
P.1 / 17
553501
4269181
P.1 / 3
Y
X
560782
4269791
Y
P.1 / 8
X
559422
4271000
Y
P.1 / 13
X
556000
4269900
Y
X
P.1 / 18
553533
4269383
P.1 / 4
Y
X
559296
4269903
Y
P.1 / 9
X
557000
4271000
Y
P.1 / 14
X
556000
4269900
Y
X
P.1 / 19
553646
4269412
P.1 / 21
Y
X
553721
4271163
P.1 / 22
Y
X
553836
4272197
P.1 / 23
Y
X
561130
4272451
P.1 / 24
Y
X
561991
4269727
Erişim No : 3062857
Ar. No :
25.02.2015
K43D4
Erişim No : 3322301
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Maden
P.1 / 1
Y
X
554147
4274999
Paftalar : K43D3
Grubu : IV. Grup
Alanı : 99,69
Önİr. No :
İli : Erzincan
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Tercan
P.1 / 5
Y
X
559296
4270025
Y
P.1 / 10
X
557000
4270870
Y
P.1 / 15
X
556000
4269800
Y
X
P.1 / 20
554080
4271050
İhale Tarihi :
İhale Saati :
26.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : I45D1
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
629000
4396000
Y
P.1 / 2
X
629500
4396000
Y
X
P.1 / 6
629625
4395000
Y
X
P.1 / 7
629000
4395175
Y
P.1 / 3
X
629950
4395325
Y
P.1 / 4
X
630125
4394000
Y
P.1 / 5
X
630000
4394000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322219
Alanı : 1.958,09
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
3322218
J40C2
P.1 / 1
Y
X
443230
4339400
Y
P.1 / 6
X
441648
4335589
Erişim No : 3322230
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Kemaliye
İli : Erzincan
Paftalar : J40C1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
448060
4336720
Y
P.1 / 7
X
441685
4340520
Alanı : 1.137,88
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
448060
4336720
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kemaliye
İli : Erzincan
P.1 / 4
Y
X
448060
4335220
P.1 / 5
Y
X
447000
4335400
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
3322219
Paftalar : J40C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
441125
4340925
Y
P.1 / 6
X
443807
4339887
Erişim No : 3322231
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
440000
4342601
Y
P.1 / 7
X
443230
4339400
Alanı : 1.895,89
Önİr. No :
İli : Erzincan
P.1 / 3
Y
X
440000
4342601
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kemaliye
P.1 / 4
Y
X
440000
4344000
P.1 / 5
Y
X
442966
4344000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
3322219
Paftalar : J40C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
436766
4335764
Y
P.1 / 6
X
435237
4337918
Y
P.1 / 11
X
441648
4335589
P.1 / 2
Y
X
436651
4336942
Y
P.1 / 7
X
439515
4337884
P.1 / 3
Y
X
436347
4337166
Y
P.1 / 8
X
439545
4341772
P.1 / 4
Y
X
435465
4337429
Y
P.1 / 9
X
441125
4340925
P.1 / 5
Y
X
435237
4337918
Y
P.1 / 10
X
441685
4340520
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3275796
Alanı : 85,70
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
3102806
I46B3
P.1 / 1
Y
X
709602
4416762
Y
P.1 / 6
X
709102
4416836
P.1 / 11
Y
X
710100
4417375
Erişim No : 3109254
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Pasinler
İli : Erzurum
Paftalar : I46B2
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
709700
4416900
Y
P.1 / 7
X
709287
4416769
P.1 / 12
Y
X
710100
4416750
Alanı : 99,60
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
709366
4416946
Y
P.1 / 8
X
708000
4416800
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Şahinbey
İli : Gaziantep
P.1 / 4
Y
X
709273
4417130
Y
P.1 / 9
X
708375
4417100
P.1 / 5
Y
X
709089
4417067
Y
P.1 / 10
X
709250
4417375
İhale Tarihi :
İhale Saati :
26.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N38D3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
340780
4104800
Erişim No : 3124808
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
342100
4104600
Alanı : 893,23
Önİr. No :
İli : Gaziantep
P.1 / 3
X
Y
342000
4103900
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Nurdağı
P.1 / 4
X
Y
340700
4104000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
26.02.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
309445
4108276
P.1 / 6
Y
X
310000
4107000
P.1 / 11
Y
X
307879
4106140
P.1 / 2
X
Y
308916
4107872
P.1 / 7
Y
X
309000
4106500
P.1 / 12
Y
X
307850
4106150
P.1 / 3
X
Y
308897
4107477
P.1 / 8
Y
X
309000
4106000
P.1 / 13
Y
X
306500
4106802
P.1 / 4
X
Y
309351
4107508
P.1 / 9
Y
X
310000
4106000
P.1 / 14
Y
X
306500
4109000
P.1 / 5
X
Y
310000
4107688
P.1 / 10
Y
X
310000
4105655
P.1 / 15
Y
X
309655
4109000
Y
P.1 / 16
X
309804
4108268
P.2 / 5
X
Y
307822
4106104
Y
P.2 / 1
X
306362
4106000
P.2 / 6
X
Y
307809
4106109
Y
P.2 / 2
X
306500
4106000
P.2 / 7
X
Y
306266
4105556
Y
P.2 / 3
X
306500
4106221
P.2 / 8
X
Y
306260
4105570
Y
P.2 / 4
X
307840
4106150
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.060,11
Erişim No : 1153191
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 2
Y
X
492366
4468998
Alanı : 1.424,52
Erişim No : 3311170
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
425250
4532250
Y
P.1 / 8
X
429719
4533208
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
425307
4532614
Y
P.1 / 9
X
430024
4531693
14,00
1512627
P.1 / 5
Y
X
425571
4532938
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
490000
4469000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Alucra
İli : Giresun
26.02.2015
14,00
2500966
P.1 / 4
Y
X
490000
4475001
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
2500966
H41B3
P.1 / 1
Y
X
492372
4474999
P.1 / 2
Y
X
494745
4474997
Alanı : 1.649,46
Erişim No : 3311171
Ar. No :
26.02.2015
H41B3
P.1 / 1
Y
X
492372
4474999
Paftalar : H41B2
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Alucra
İli : Giresun
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
429075
4530650
Y
P.1 / 7
X
428160
4533922
Alanı : 1.421,64
Erişim No : 3311169
Koordinatlar
İhale Tarihi :
G40A2
P.1 / 1
Y
X
429908
4531770
Y
P.1 / 6
X
425859
4534051
Paftalar : H41B2
İr. No :
İlçesi : Bulancak
İli : Giresun
Paftalar : G40A1
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
İli : Giresun
P.1 / 3
Y
X
494741
4468997
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Alucra
P.1 / 4
Y
X
492366
4468998
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
26.02.2015
14,00
2500966
Paftalar : H41B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
494745
4474997
Y
P.1 / 6
X
493500
4476000
P.1 / 2
Y
X
490000
4475001
Y
P.1 / 7
X
492500
4477000
P.1 / 3
Y
X
490000
4481000
Y
P.1 / 8
X
494746
4476999
P.1 / 4
Y
X
492000
4481000
P.1 / 5
Y
X
492000
4476000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3311172
Alanı : 1.902,91
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Alucra
İli : Giresun
Paftalar : H41B2
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
2500966
H41B3
P.1 / 1
Y
X
494743
4472999
Erişim No : 3311173
P.1 / 2
Y
X
499498
4472998
Alanı : 1.901,88
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
499497
4468997
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Alucra
İli : Giresun
P.1 / 4
Y
X
494741
4468997
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
2500966
Paftalar : H41B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
494743
4472999
Erişim No : 3322240
Alanı : 90,14
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G40A3
P.1 / 3
Y
X
499498
4477000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Bulancak
İli : Giresun
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
494746
4476999
P.1 / 4
Y
X
499498
4472998
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3236518
G40A4
P.1 / 1
Y
X
426600
4514500
Y
P.1 / 6
X
427075
4513550
P.1 / 2
Y
X
426450
4514850
Y
P.1 / 7
X
426000
4513500
P.1 / 3
Y
X
426697
4514828
Y
P.1 / 8
X
426000
4514000
P.1 / 4
Y
X
426798
4513992
Y
P.1 / 9
X
426200
4514500
P.1 / 5
Y
X
427050
4514000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322251
Alanı : 1.988,23
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3322005
P.1 / 2
Y
X
469921
4534322
Y
P.1 / 7
X
466216
4532832
P.1 / 12
Y
X
470895
4534676
Alanı : 1.893,35
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
469261
4533783
Y
P.1 / 8
X
466214
4533539
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kelkit
İli : Gümüşhane
Koordinatlar
İhale Tarihi :
02.03.2015
14,00
3208491
G41A2
P.1 / 1
Y
X
469912
4534328
Y
P.1 / 6
X
466216
4529350
P.1 / 11
Y
X
470375
4535518
Paftalar : H42C1
İr. No :
İlçesi : Keşap
İli : Giresun
Paftalar : G41A1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
469580
4533477
Y
P.1 / 9
X
467665
4535117
P.1 / 5
Y
X
469580
4529350
Y
P.1 / 10
X
469772
4535624
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3322000
H42D2
P.1 / 1
X
Y
521478
4451043
Y
P.1 / 6
X
526000
4453000
Y
P.1 / 11
X
525762
4451390
X
Y
P.1 / 16
527000
4451000
P.1 / 2
X
Y
524437
4453000
Y
P.1 / 7
X
526000
4452000
Y
P.1 / 12
X
524525
4450125
X
Y
P.1 / 17
527000
4451000
P.1 / 3
X
Y
524437
4453000
Y
P.1 / 8
X
526000
4451634
Y
P.1 / 13
X
525494
4450043
X
Y
P.1 / 18
527000
4449225
P.1 / 4
X
Y
524437
4453000
Y
P.1 / 9
X
526128
4451765
Y
P.1 / 14
X
525695
4450026
X
Y
P.1 / 19
526000
4449590
P.1 / 5
X
Y
526000
4453000
Y
P.1 / 10
X
525961
4451594
Y
P.1 / 15
X
526000
4450000
X
Y
P.1 / 20
526000
4448274
P.1 / 21
Y
X
527000
4448055
Y
P.1 / 26
X
523000
4448000
P.1 / 22
Y
X
527000
4448000
Y
P.1 / 27
X
522000
4448000
P.1 / 23
Y
X
527000
4448000
Y
P.1 / 28
X
522000
4450441
P.1 / 24
Y
X
526157
4448000
Y
P.1 / 29
X
520960
4449350
P.1 / 25
Y
X
523000
4448000
Erişim No : 2020269
Ar. No :
Alanı : 279,75
Önİr. No :
İli : Hakkari
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çukurca
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
1509301
Paftalar : N50B2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
361750
4141300
Y
P.1 / 2
X
365000
4141500
Y
P.1 / 3
X
364500
4140250
Y
P.1 / 4
X
363600
4140000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 2447307
Alanı : 1.801,89
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Hakkari
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çukurca
İhale Tarihi :
İhale Saati :
02.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N50B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
363967
4139606
Y
P.1 / 6
X
365608
4146000
Erişim No : 3318705
Alanı : 1.995,48
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Hatay
Paftalar : O36C1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
360924
4139608
Y
P.1 / 7
X
361750
4141300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İskenderun
P.1 / 4
Y
X
360926
4147729
P.1 / 5
Y
X
363000
4146000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3190738
O36C4
P.1 / 1
Y
X
256500
4060000
Y
P.1 / 6
X
258000
4058000
Y
P.1 / 11
X
256000
4057000
Erişim No : 3319721
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
360924
4147729
P.1 / 2
Y
X
256500
4059400
Y
P.1 / 7
X
259500
4058000
Y
P.1 / 12
X
255836
4058000
Alanı : 89,29
Önİr. No :
İli : Hatay
P.1 / 3
Y
X
257590
4059400
Y
P.1 / 8
X
259500
4053400
Y
P.1 / 13
X
255507
4060000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
P.1 / 4
Y
X
257543
4059500
Y
P.1 / 9
X
258299
4053400
P.1 / 5
Y
X
258000
4059500
Y
P.1 / 10
X
256000
4053424
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
1035214
Paftalar : P36B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
274500
4037974
P.1 / 2
Y
X
274500
4038500
P.1 / 3
Y
X
275500
4038500
P.1 / 4
Y
X
275500
4037500
P.1 / 5
Y
X
274952
4037500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322338
Alanı : 209,01
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Mersin
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tarsus
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3322334
Paftalar : N33C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
670800
4106500
Y
P.1 / 6
X
669873
4105870
P.1 / 11
Y
X
670498
4106574
P.2 / 5
X
Y
671000
4105800
Erişim No : 3322399
Alanı : 1.720,07
Ar. No :
Paftalar : N33C3
P.1 / 3
Y
X
671000
4106000
Y
P.1 / 8
X
669420
4105437
P.2 / 2
Y
X
669896
4105849
P.2 / 7
X
Y
669420
4105437
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Mersin
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
671000
4106121
Y
P.1 / 7
X
669874
4105849
P.2 / 1
Y
X
669874
4105849
P.2 / 6
X
Y
671000
4105445
İlçesi : Tarsus
N34D4
P.1 / 1
Y
X
676010
4097800
P.1 / 6
Y
X
679474
4096983
X
P.1 / 11
Y
678000
4095000
P.1 / 16
X
Y
677357
4091983
Y
P.1 / 21
X
674807
4097066
O33B2
P.1 / 4
Y
X
671000
4105889
Y
P.1 / 9
X
669460
4107030
P.2 / 3
Y
X
669895
4105871
P.1 / 5
Y
X
669895
4105871
Y
P.1 / 10
X
670093
4107024
P.2 / 4
Y
X
671000
4105889
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3322397
O34A1
P.1 / 2
Y
X
676762
4098050
P.1 / 7
Y
X
679480
4096965
X
P.1 / 12
Y
678000
4095000
P.1 / 17
X
Y
675910
4094303
Y
P.1 / 22
X
675016
4097410
P.1 / 3
Y
X
677948
4098538
P.1 / 8
Y
X
678248
4096963
X
P.1 / 13
Y
678001
4094997
P.1 / 18
X
Y
675154
4095513
Y
P.1 / 23
X
675543
4097636
P.1 / 4
Y
X
678300
4098755
P.1 / 9
Y
X
678254
4095056
X
P.1 / 14
Y
678700
4092675
P.1 / 19
X
Y
675060
4095735
P.1 / 5
Y
X
678842
4098988
P.1 / 10
Y
X
678071
4095016
X
P.1 / 15
Y
678706
4092666
P.1 / 20
X
Y
674910
4096187
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322424
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Mersin
Paftalar : N33C3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tarsus
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3322402
O33B2
P.1 / 1
Y
X
672000
4089275
Y
P.1 / 6
X
673325
4093092
P.1 / 11
Y
X
673734
4095475
P.1 / 16
X
Y
673050
4097190
P.1 / 21
X
Y
674729
4097525
P.1 / 26
Y
X
675000
4095735
P.1 / 2
Y
X
672002
4089271
Y
P.1 / 7
X
673863
4094434
P.1 / 12
Y
X
673457
4095787
P.1 / 17
X
Y
673136
4097367
P.1 / 22
X
Y
674760
4097502
P.1 / 27
Y
X
675200
4095330
P.1 / 3
Y
X
671426
4088979
Y
P.1 / 8
X
674023
4094853
P.1 / 13
Y
X
673261
4096368
P.1 / 18
X
Y
674574
4097641
P.1 / 23
X
Y
674740
4096990
P.1 / 28
Y
X
675850
4094280
P.1 / 4
Y
X
671456
4089820
Y
P.1 / 9
X
673989
4095143
P.1 / 14
Y
X
673177
4096750
P.1 / 19
X
Y
674729
4097525
P.1 / 24
X
Y
674765
4096630
P.1 / 29
Y
X
677324
4091966
P.1 / 5
Y
X
672000
4090697
Y
P.1 / 10
X
673882
4095325
P.1 / 15
Y
X
673163
4096888
P.1 / 20
X
Y
674705
4096922
P.1 / 25
X
Y
674870
4096115
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321140
Alanı : 1.907,64
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
02.03.2015
14,00
3321139
L20A4
P.1 / 1
Y
X
591026
4245921
Y
P.1 / 6
X
590926
4245976
P.1 / 11
Y
X
590857
4245988
P.1 / 16
X
Y
590889
4245814
P.1 / 21
X
Y
589000
4248000
P.1 / 26
Y
X
593000
4247000
P.1 / 31
Y
X
594291
4245949
P.1 / 2
Y
X
591013
4245923
Y
P.1 / 7
X
590908
4245988
P.1 / 12
Y
X
590863
4245979
P.1 / 17
X
Y
590333
4245063
P.1 / 22
X
Y
589016
4248000
P.1 / 27
Y
X
594350
4247000
P.2 / 1
Y
X
589000
4243264
P.1 / 3
Y
X
591003
4245932
Y
P.1 / 8
X
590887
4245993
P.1 / 13
Y
X
590859
4245910
P.1 / 18
X
Y
589900
4246650
P.1 / 23
X
Y
590170
4248000
P.1 / 28
Y
X
594346
4246925
P.2 / 2
Y
X
589000
4245366
P.1 / 4
Y
X
590977
4245948
Y
P.1 / 9
X
590875
4246002
P.1 / 14
Y
X
590863
4245873
P.1 / 19
X
Y
589402
4247092
P.1 / 24
X
Y
592927
4248032
P.1 / 29
Y
X
594342
4246858
P.2 / 3
Y
X
589624
4245200
P.1 / 5
Y
X
590941
4245959
Y
P.1 / 10
X
590859
4246005
P.1 / 15
Y
X
590870
4245831
P.1 / 20
X
Y
589000
4247448
P.1 / 25
X
Y
593000
4248033
P.1 / 30
Y
X
594340
4246730
P.2 / 4
Y
X
590321
4245061
X
P.2 / 5
Y
590330
4245059
P.3 / 5
Y
X
590333
4245063
Y
P.3 / 10
X
591087
4245874
Y
P.3 / 15
X
594068
4244268
P.3 / 20
X
Y
593000
4244000
X
P.3 / 1
Y
590330
4245059
P.3 / 6
Y
X
590889
4245814
Y
P.3 / 11
X
591040
4245908
Y
P.3 / 16
X
593796
4244125
P.3 / 21
X
Y
589000
4243264
X
P.3 / 2
Y
590334
4245058
P.3 / 7
Y
X
590933
4245793
Y
P.3 / 12
X
591026
4245921
Y
P.3 / 17
X
593709
4244297
X
P.3 / 3
Y
590334
4245058
P.3 / 8
Y
X
590972
4245785
Y
P.3 / 13
X
594291
4245949
Y
P.3 / 18
X
593595
4244270
X
P.3 / 4
Y
590334
4245058
P.3 / 9
Y
X
591022
4245792
Y
P.3 / 14
X
594285
4245854
Y
P.3 / 19
X
593410
4244000
Erişim No : 3321613
Alanı : 1.993,65
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : E32C3
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Taşköprü
İli : Kastamonu
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Ödemiş
İli : İzmir
Paftalar : L20A1
Grubu : IV. Grup
E33D4
Y
P.1 / 1
X
620000
4595000
Y
P.1 / 6
X
626168
4596000
P.1 / 11
X
Y
620000
4589974
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3182468
F32B2
Y
P.1 / 2
X
623000
4595000
Y
P.1 / 7
X
625150
4595303
Y
P.1 / 3
X
623000
4596500
Y
P.1 / 8
X
625150
4594750
Y
P.1 / 4
X
625997
4596500
Y
P.1 / 9
X
621376
4590469
Y
P.1 / 5
X
626000
4596000
Y
P.1 / 10
X
621197
4589917
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321625
Alanı : 1.556,07
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kastamonu
Paftalar : E32C3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Taşköprü
E32C4
F32B1
P.1 / 1
Y
X
610000
4597500
Y
P.1 / 6
X
613400
4596000
P.1 / 11
Y
X
615153
4595036
P.1 / 16
X
Y
614200
4594200
P.1 / 21
X
Y
610000
4597000
Erişim No : 3322545
P.1 / 2
Y
X
614500
4597500
Y
P.1 / 7
X
613400
4594500
P.1 / 12
Y
X
615400
4594600
P.1 / 17
X
Y
613572
4594143
Önİr. No :
İli : Kastamonu
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3136345
F32B2
Alanı : 1.867,30
Ar. No :
İhale Tarihi :
P.1 / 3
Y
X
615764
4597753
Y
P.1 / 8
X
615450
4595750
P.1 / 13
Y
X
615400
4590000
P.1 / 18
X
Y
613000
4594000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
615764
4597248
Y
P.1 / 9
X
615448
4595739
P.1 / 14
Y
X
614000
4590000
P.1 / 19
X
Y
612000
4594000
P.1 / 5
Y
X
615606
4596848
Y
P.1 / 10
X
615295
4595179
P.1 / 15
Y
X
614200
4592800
P.1 / 20
X
Y
612000
4597000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3210682
Paftalar : F32D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
586500
4564000
X
P.1 / 6
Y
586614
4559057
Erişim No : 2332583
Alanı : 40,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
Paftalar : K35C1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
591500
4564000
X
P.1 / 7
Y
586500
4561000
P.1 / 3
Y
X
591500
4561000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Talas
P.1 / 4
Y
X
588449
4561000
P.1 / 5
Y
X
588441
4559052
İhale Tarihi :
İhale Saati :
03.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
K35C2
P.1 / 1
Y
X
750000
4283000
P.1 / 2
Y
X
750400
4283000
P.1 / 3
Y
X
750400
4282000
P.1 / 4
Y
X
750000
4282000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.982,57
Erişim No : 3076849
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
03.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
L36A2
P.1 / 1
Y
X
255050
4265000
P.1 / 6
Y
X
255000
4264871
P.1 / 2
Y
X
259535
4265000
Alanı : 56,45
Erişim No : 3126648
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Pınarbaşı
İli : Kayseri
Paftalar : K36D3
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
260000
4264265
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kayseri
P.1 / 4
Y
X
260000
4261000
P.1 / 5
Y
X
255000
4261000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
2094952
Paftalar : K34B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
710300
4315646
Alanı : 87,25
Erişim No : 3148122
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
711095
4315667
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
711150
4315107
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kocasinan
İli : Kayseri
P.1 / 4
Y
X
710550
4314870
P.1 / 5
Y
X
710319
4314957
İhale Tarihi :
İhale Saati :
03.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K34B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
711095
4315667
Alanı : 2.000,00
Erişim No : 3157699
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
710300
4315646
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
709536
4315998
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yeşilhisar
P.1 / 4
Y
X
710075
4316487
P.1 / 5
Y
X
711042
4316208
İhale Tarihi :
İhale Saati :
03.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : L34B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
700000
4263000
P.1 / 2
Y
X
705000
4263000
P.1 / 3
Y
X
705000
4259000
P.1 / 4
Y
X
700000
4259000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3281975
Alanı : 83,40
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kocasinan
İli : Kayseri
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
2541864
Paftalar : K34B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
711319
4317263
Erişim No : 3318000
Alanı : 1.991,10
Ar. No :
Paftalar : L36B2
L36B3
L37A1
Erişim No : 3320923
P.1 / 2
Y
X
282840
4252800
Y
P.1 / 7
X
281577
4252000
Önİr. No :
P.1 / 5
Y
X
711335
4316665
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
287000
4252800
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Akkışla
İli : Kayseri
P.1 / 4
Y
X
712000
4316000
03.03.2015
14,00
3075736
L37A4
Alanı : 1.999,64
Ar. No :
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Sarız
P.1 / 1
Y
X
282400
4252000
Y
P.1 / 6
X
281485
4249000
Paftalar : K36A1
P.1 / 3
Y
X
712600
4316500
İr. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
712000
4317000
P.1 / 4
Y
X
287000
4249000
P.1 / 5
Y
X
282000
4249000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3061796
K36A2
P.1 / 1
Y
X
250000
4313000
Y
P.1 / 6
X
254000
4309200
P.1 / 2
Y
X
251907
4315022
Y
P.1 / 7
X
254000
4308000
P.1 / 3
Y
X
252715
4314046
Y
P.1 / 8
X
250000
4308000
P.1 / 4
Y
X
253200
4310300
P.1 / 5
Y
X
253400
4309600
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321645
Alanı : 1.987,50
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Sarıoğlan
İli : Kayseri
Paftalar : J35B4
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3241042
J35C1
P.1 / 1
Y
X
739000
4351000
Y
P.1 / 6
X
746000
4350000
P.1 / 11
Y
X
739000
4349000
Erişim No : 3322337
P.1 / 2
Y
X
740000
4351000
Y
P.1 / 7
X
746750
4349500
Alanı : 96,35
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
740000
4350250
Y
P.1 / 8
X
742000
4346000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kayseri
P.1 / 4
Y
X
741000
4350250
Y
P.1 / 9
X
741000
4346000
P.1 / 5
Y
X
746000
4350600
Y
P.1 / 10
X
741000
4349000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
03.03.2015
14,00
3141839
Paftalar : K34A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
674808
4294719
Y
P.1 / 6
X
675550
4295380
Erişim No : 2569096
Alanı : 974,29
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : E18A3
P.1 / 3
X
Y
674500
4296014
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
674635
4295043
Y
P.1 / 7
X
675320
4295000
P.1 / 4
X
Y
675500
4295803
P.1 / 5
X
Y
675733
4295750
İhale Tarihi :
İhale Saati :
04.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
E18B4
P.1 / 1
X
Y
516500
4627200
P.1 / 6
Y
X
516571
4627000
P.1 / 2
X
Y
516500
4629000
P.1 / 3
X
Y
519000
4630000
P.1 / 4
X
Y
521000
4628000
P.1 / 5
X
Y
520000
4627000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 39,60
Erişim No : 3119332
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
Paftalar : E19D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
555480
4605898
P.1 / 6
Y
X
556192
4605582
Alanı : 23,46
Erişim No : 3119333
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
555890
4606230
P.1 / 7
Y
X
555623
4605835
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
555618
4606491
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
555618
4606496
P.1 / 5
Y
X
556184
4606501
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
Paftalar : E19D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
556192
4605582
P.1 / 6
Y
X
556467
4605460
Alanı : 33,31
Erişim No : 3119334
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
556189
4605913
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
556755
4605917
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
556759
4605464
P.1 / 5
Y
X
556621
4605501
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
Paftalar : E19D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
556189
4605913
Alanı : 41,18
Erişim No : 3119339
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
556184
4606501
Önİr. No :
İli : Kırklareli
P.1 / 3
Y
X
556751
4606505
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Vize
P.1 / 4
Y
X
556755
4605917
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
Paftalar : E19D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
557076
4605379
P.1 / 2
Y
X
556759
4605464
P.1 / 3
Y
X
556754
4606072
P.1 / 4
Y
X
557320
4606077
P.1 / 5
Y
X
557328
4605127
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 62,51
Erişim No : 3222195
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
E19D3
P.1 / 1
Y
X
556003
4608289
P.1 / 2
Y
X
555254
4608276
Alanı : 62,77
Erişim No : 3222197
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
Paftalar : E19D2
Grubu : II. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
555247
4609114
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
555997
4609119
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3099525
Paftalar : E19D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
555997
4609119
Alanı : 99,80
Erişim No : 3229232
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
555247
4609114
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
555241
4609951
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
555990
4609957
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
2091779
Paftalar : E18B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
530000
4647998
Alanı : 100,00
Erişim No : 3237969
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
530996
4648002
Önİr. No :
İli : Kırklareli
P.1 / 3
Y
X
531000
4647000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Demirköy
P.1 / 4
Y
X
530000
4647000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
04.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : E18B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
529700
4649250
Y
P.1 / 6
X
529700
4646750
P.1 / 2
Y
X
530000
4649250
P.1 / 3
Y
X
530000
4647000
P.1 / 4
Y
X
531000
4647000
P.1 / 5
Y
X
531000
4646750
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320450
Alanı : 1.401,26
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
D18C4
E18B1
P.1 / 1
Y
X
529000
4652000
P.1 / 6
Y
X
532500
4649000
P.1 / 11
Y
X
529000
4650100
Erişim No : 3320895
P.1 / 2
Y
X
530900
4652000
P.1 / 7
Y
X
531525
4649300
Önİr. No :
Paftalar : F18A2
04.03.2015
14,00
3186804
P.1 / 3
Y
X
530900
4651282
P.1 / 8
Y
X
530627
4646459
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
531350
4651400
P.1 / 9
Y
X
529161
4646420
P.1 / 5
Y
X
533200
4650000
P.1 / 10
Y
X
529146
4650100
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
04.03.2015
14,00
3209393
F18A3
P.1 / 1
X
Y
516100
4585520
P.1 / 6
Y
X
520600
4580400
P.1 / 11
Y
X
516744
4579885
Erişim No : 3320825
Ar. No :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Babaeski
İli : Kırklareli
İhale Tarihi :
E18B2
Alanı : 1.988,76
Ar. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Paftalar : D18C3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
X
Y
518765
4584923
P.1 / 7
Y
X
520102
4578407
P.1 / 12
Y
X
516688
4579956
Alanı : 286,55
Önİr. No :
İli : Konya
P.1 / 3
X
Y
518765
4583520
P.1 / 8
Y
X
520040
4578459
P.1 / 13
Y
X
516014
4580249
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanhisar
P.1 / 4
X
Y
520000
4583520
P.1 / 9
Y
X
520000
4578461
P.1 / 14
Y
X
516039
4580315
P.1 / 5
X
Y
520000
4582000
P.1 / 10
Y
X
520000
4579750
P.1 / 15
Y
X
516168
4582621
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3320824
Paftalar : L27D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
386000
4214000
P.1 / 6
Y
X
386250
4216508
P.1 / 11
Y
X
388786
4215368
P.1 / 2
Y
X
386000
4215000
P.1 / 7
Y
X
386438
4216438
P.1 / 12
Y
X
386460
4215220
P.1 / 3
Y
X
387000
4216000
P.1 / 8
Y
X
386439
4216439
P.1 / 13
Y
X
386450
4215225
P.1 / 4
Y
X
387000
4216086
P.1 / 9
Y
X
387000
4216229
P.1 / 14
Y
X
385860
4213419
P.1 / 5
Y
X
386250
4216349
P.1 / 10
Y
X
387000
4217581
P.1 / 15
Y
X
385707
4214000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321050
Ar. No :
Alanı : 1.902,71
Önİr. No :
İli : Konya
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beyşehir
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3321048
Paftalar : M27C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
392592
4168410
P.1 / 6
Y
X
393256
4168723
P.1 / 11
Y
X
393250
4169341
P.1 / 16
X
Y
393148
4169792
P.1 / 21
X
Y
394000
4170000
P.1 / 26
Y
X
397748
4170231
P.1 / 31
Y
X
398060
4170139
P.1 / 2
Y
X
392744
4168400
P.1 / 7
Y
X
393396
4168789
P.1 / 12
Y
X
393178
4169510
P.1 / 17
X
Y
393143
4169851
P.1 / 22
X
Y
397470
4170000
P.1 / 27
Y
X
397846
4170216
P.1 / 32
Y
X
398171
4170080
P.1 / 3
Y
X
392818
4168401
P.1 / 8
Y
X
393396
4168956
P.1 / 13
Y
X
393162
4169580
P.1 / 18
X
Y
393129
4169978
P.1 / 23
X
Y
397476
4170240
P.1 / 28
Y
X
397854
4170213
P.1 / 33
Y
X
398268
4170020
P.1 / 4
Y
X
392963
4168488
P.1 / 9
Y
X
393379
4169060
P.1 / 14
Y
X
393147
4169652
P.1 / 19
X
Y
393130
4170000
P.1 / 24
X
Y
397529
4170237
P.1 / 29
Y
X
397935
4170192
P.1 / 34
Y
X
398328
4169998
P.1 / 5
Y
X
393153
4168620
P.1 / 10
Y
X
393322
4169197
P.1 / 15
Y
X
393158
4169678
P.1 / 20
X
Y
393130
4170000
P.1 / 25
X
Y
397635
4170233
P.1 / 30
Y
X
397990
4170175
P.1 / 35
Y
X
398391
4169976
P.1 / 36
X
Y
398456
4169957
P.1 / 41
Y
X
398682
4169845
P.1 / 46
Y
X
398733
4169673
P.1 / 51
Y
X
398912
4169423
P.1 / 56
X
Y
398987
4169153
P.1 / 61
Y
X
398872
4168955
P.1 / 66
Y
X
398687
4168422
P.1 / 71
Y
X
398072
4168453
P.1 / 76
X
Y
398307
4168340
P.1 / 81
Y
X
398653
4168228
P.1 / 86
Y
X
398530
4167830
P.1 / 37
X
Y
398500
4169938
P.1 / 42
Y
X
398697
4169815
P.1 / 47
Y
X
398782
4169608
P.1 / 52
Y
X
398940
4169397
P.1 / 57
X
Y
398987
4169112
P.1 / 62
Y
X
398826
4168868
P.1 / 67
Y
X
398313
4168424
P.1 / 72
Y
X
398040
4168373
P.1 / 77
X
Y
398311
4168382
P.1 / 82
Y
X
398628
4168105
P.1 / 87
Y
X
398503
4167761
P.1 / 38
X
Y
398554
4169921
P.1 / 43
Y
X
398710
4169780
P.1 / 48
Y
X
398839
4169521
P.1 / 53
Y
X
398959
4169380
P.1 / 58
X
Y
398961
4169085
P.1 / 63
Y
X
398781
4168733
P.1 / 68
Y
X
398287
4168471
P.1 / 73
Y
X
398095
4168328
P.1 / 78
X
Y
398313
4168422
P.1 / 83
Y
X
398615
4167993
P.1 / 88
Y
X
398487
4167690
P.1 / 39
X
Y
398612
4169900
P.1 / 44
Y
X
398712
4169754
P.1 / 49
Y
X
398849
4169504
P.1 / 54
Y
X
398960
4169306
P.1 / 59
X
Y
398953
4169077
P.1 / 64
Y
X
398725
4168549
P.1 / 69
Y
X
398223
4168539
P.1 / 74
Y
X
398179
4168277
P.1 / 79
X
Y
398686
4168419
P.1 / 84
Y
X
398588
4167921
P.1 / 89
Y
X
398464
4167568
P.1 / 40
X
Y
398655
4169876
P.1 / 45
Y
X
398716
4169717
P.1 / 50
Y
X
398885
4169460
P.1 / 55
Y
X
398971
4169227
P.1 / 60
X
Y
398914
4169026
P.1 / 65
Y
X
398687
4168425
P.1 / 70
Y
X
398146
4168516
P.1 / 75
Y
X
398279
4168293
P.1 / 80
X
Y
398678
4168352
P.1 / 85
Y
X
398562
4167880
P.1 / 90
Y
X
398461
4167485
P.1 / 91
X
Y
398480
4167424
P.1 / 96
Y
X
398855
4167080
P.1 / 92
X
Y
398521
4167349
P.1 / 97
Y
X
398978
4167016
P.1 / 93
X
Y
398580
4167284
P.1 / 98
Y
X
399059
4166981
P.1 / 94
X
Y
398683
4167214
P.1 / 99
Y
X
399132
4166949
P.1 / 95
X
Y
398754
4167149
P.1 / 100
Y
X
399209
4166900
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 101
X
399295
4166866
Y
P.1 / 106
X
399741
4166862
P.1 / 111
X
Y
399065
4166447
P.1 / 116
Y
X
397472
4166164
P.1 / 121
Y
X
393000
4167000
Erişim No : 3321235
Alanı : 1.979,53
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Paftalar : L27D3
Koordinatlar
Y
P.1 / 102
X
399380
4166857
Y
P.1 / 107
X
399798
4166868
P.1 / 112
X
Y
398698
4166306
P.1 / 117
Y
X
397198
4166155
P.1 / 122
Y
X
393000
4167000
Y
P.1 / 103
X
399470
4166853
Y
P.1 / 108
X
399885
4166801
P.1 / 113
X
Y
398424
4166215
P.1 / 118
Y
X
396978
4166164
P.1 / 123
Y
X
392525
4168425
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ilgın
Y
P.1 / 104
X
399552
4166851
Y
P.1 / 109
X
399553
4166672
P.1 / 114
X
Y
398296
4166192
P.1 / 119
Y
X
396980
4167000
Y
P.1 / 105
X
399638
4166859
Y
P.1 / 110
X
399263
4166543
P.1 / 115
X
Y
397898
4166178
P.1 / 120
Y
X
393000
4167000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3321234
M27A2
P.1 / 1
X
Y
387550
4209600
P.1 / 6
Y
X
388126
4210126
P.1 / 11
Y
X
388575
4206101
X
P.1 / 16
Y
388217
4206500
P.1 / 21
X
Y
387905
4206761
P.1 / 26
Y
X
387668
4206479
Y
P.1 / 31
X
387573
4206348
P.1 / 2
X
Y
387898
4210191
P.1 / 7
Y
X
389560
4210000
P.1 / 12
Y
X
388468
4206125
X
P.1 / 17
Y
388131
4206623
P.1 / 22
X
Y
387895
4206751
P.1 / 27
Y
X
387673
4206459
Y
P.1 / 32
X
387552
4206248
P.1 / 3
X
Y
387898
4210191
P.1 / 8
Y
X
390000
4208000
P.1 / 13
Y
X
388398
4206228
X
P.1 / 18
Y
388114
4206648
P.1 / 23
X
Y
387792
4206776
P.1 / 28
Y
X
387656
4206437
Y
P.1 / 33
X
387527
4206235
P.1 / 4
X
Y
387873
4210148
P.1 / 9
Y
X
390000
4206000
P.1 / 14
Y
X
388254
4206426
X
P.1 / 19
Y
388093
4206668
P.1 / 24
X
Y
387731
4206677
P.1 / 29
Y
X
387618
4206409
Y
P.1 / 34
X
387502
4206230
P.1 / 5
X
Y
388126
4210126
P.1 / 10
Y
X
388785
4206000
P.1 / 15
Y
X
388228
4206478
X
P.1 / 20
Y
387949
4206805
P.1 / 25
X
Y
387710
4206517
P.1 / 30
Y
X
387592
4206381
Y
P.1 / 35
X
387474
4206215
X
Y
P.1 / 36
387465
4206178
Y
P.1 / 41
X
385490
4206000
X
Y
P.1 / 37
387526
4206117
Y
P.1 / 42
X
384022
4206000
X
Y
P.1 / 38
387595
4206065
Y
P.1 / 43
X
384400
4208950
X
Y
P.1 / 39
387642
4206029
Y
P.1 / 44
X
384423
4208955
X
Y
P.1 / 40
387676
4206000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321251
Alanı : 1.992,81
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Doğanhisar
İli : Konya
Paftalar : L27D3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
M27A2
P.1 / 1
Y
X
384022
4206000
Y
P.1 / 6
X
381000
4209000
Y
P.1 / 11
X
385069
4211000
Erişim No : 3321996
P.1 / 2
Y
X
379400
4206100
Y
P.1 / 7
X
381000
4211000
Y
P.1 / 12
X
384400
4208950
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
379400
4208000
Y
P.1 / 8
X
383270
4211000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Ereğli
İli : Konya
P.1 / 4
Y
X
380000
4208000
Y
P.1 / 9
X
383143
4210254
P.1 / 5
Y
X
381665
4209000
Y
P.1 / 10
X
384172
4211000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M32C1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
612000
4178000
Erişim No : 3320815
Alanı : 1.558,61
Ar. No :
Paftalar : J21B2
P.1 / 3
X
Y
617000
4174000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Emet
İli : Kütahya
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
617000
4178000
J21B3
J22A1
P.1 / 4
X
Y
612000
4174000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3320786
J22A4
P.1 / 1
X
Y
674472
4363459
Y
P.1 / 6
X
674500
4359000
Y
P.1 / 11
X
670062
4359000
P.1 / 2
X
Y
674520
4363420
Y
P.1 / 7
X
674500
4359000
Y
P.1 / 12
X
670070
4359381
P.1 / 3
X
Y
674393
4359285
Y
P.1 / 8
X
674500
4359000
Y
P.1 / 13
X
670064
4359506
P.1 / 4
X
Y
674390
4359200
Y
P.1 / 9
X
670062
4359000
Y
P.1 / 14
X
670182
4359577
P.1 / 5
X
Y
674504
4359114
Y
P.1 / 10
X
670062
4359000
Y
P.1 / 15
X
670153
4360909
Y
X
P.1 / 16
672250
4361700
Y
X
P.1 / 17
673250
4361700
Y
X
P.1 / 18
673250
4362700
Y
X
P.1 / 19
672250
4362700
Y
X
P.1 / 20
672380
4365180
P.1 / 21
X
Y
672654
4365176
Y
P.1 / 26
X
674472
4363459
P.1 / 22
X
Y
672654
4365176
Y
P.1 / 27
X
674472
4363459
P.1 / 23
X
Y
672654
4365176
Y
P.1 / 28
X
674472
4363459
P.1 / 24
X
Y
672599
4365000
P.1 / 25
X
Y
674000
4363848
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322051
Alanı : 1.893,43
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kütahya
Paftalar : J24D4
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Altıntaş
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3322050
K24A1
P.1 / 1
Y
X
245000
4318000
Y
P.1 / 6
X
250263
4320554
P.1 / 11
Y
X
250017
4318827
P.1 / 16
X
Y
248768
4316106
P.1 / 21
X
Y
247538
4315301
P.1 / 26
Y
X
246789
4315953
P.1 / 31
Y
X
246303
4316184
P.1 / 2
Y
X
247000
4319000
Y
P.1 / 7
X
250273
4320215
P.1 / 12
Y
X
249583
4318358
P.1 / 17
X
Y
248368
4316100
P.1 / 22
X
Y
247388
4315446
P.1 / 27
Y
X
246619
4316055
P.1 / 32
Y
X
246190
4316308
P.1 / 3
Y
X
246332
4321000
Y
P.1 / 8
X
250540
4319710
P.1 / 13
Y
X
249375
4317573
P.1 / 18
X
Y
247931
4315654
P.1 / 23
X
Y
247181
4315610
P.1 / 28
Y
X
246578
4316054
P.1 / 33
Y
X
246152
4316361
P.1 / 4
Y
X
250000
4321000
Y
P.1 / 9
X
250392
4319393
P.1 / 14
Y
X
249287
4316909
P.1 / 19
X
Y
247599
4315119
P.1 / 24
X
Y
247053
4315709
P.1 / 29
Y
X
246471
4316073
P.1 / 34
Y
X
246054
4316548
P.1 / 5
Y
X
250373
4321000
Y
P.1 / 10
X
250375
4319147
P.1 / 15
Y
X
249024
4316716
P.1 / 20
X
Y
247599
4315199
P.1 / 25
X
Y
246911
4315837
P.1 / 30
Y
X
246405
4316094
P.1 / 35
Y
X
246016
4316589
X
P.1 / 36
Y
245905
4316662
P.1 / 41
Y
X
245341
4317155
X
P.1 / 37
Y
245812
4316700
P.1 / 42
Y
X
245249
4317218
X
P.1 / 38
Y
245745
4316741
P.1 / 43
Y
X
245039
4317308
X
P.1 / 39
Y
245650
4316810
P.1 / 44
Y
X
244980
4317309
X
P.1 / 40
Y
245504
4316943
P.1 / 45
Y
X
244970
4317315
Erişim No : 3322274
Alanı : 1.976,98
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Malatya
Paftalar : L41C1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Pütürge
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
05.03.2015
14,00
3320875
L41C2
Y
P.1 / 1
X
487460
4224925
P.1 / 6
X
Y
491991
4220682
Y
P.1 / 11
X
487500
4224310
Y
P.1 / 2
X
487575
4224910
P.1 / 7
X
Y
486004
4220705
Y
P.1 / 12
X
487500
4224888
Y
P.1 / 3
X
488550
4224000
P.1 / 8
X
Y
486000
4224000
Y
P.1 / 4
X
490000
4224000
P.1 / 9
X
Y
485819
4224000
Y
P.1 / 5
X
492000
4222933
P.1 / 10
X
Y
485983
4224317
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322282
Alanı : 1.975,40
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Hekimhan
İli : Malatya
Paftalar : J39C4
Grubu : IV. Grup
J39D3
K39A2
P.1 / 1
Y
X
392186
4314380
Y
P.1 / 6
X
389996
4315940
P.1 / 11
Y
X
394682
4315291
Erişim No : 3078178
P.1 / 2
Y
X
392165
4314316
Y
P.1 / 7
X
390044
4319854
P.1 / 12
Y
X
393000
4315225
Önİr. No :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
392160
4314315
Y
P.1 / 8
X
394382
4317894
P.1 / 13
Y
X
392225
4314400
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırkağaç
İli : Manisa
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
3310735
K39B1
Alanı : 99,83
Ar. No :
İhale Tarihi :
P.1 / 4
Y
X
391274
4313784
Y
P.1 / 9
X
394508
4317563
P.1 / 14
Y
X
392230
4314401
P.1 / 5
Y
X
389999
4313784
Y
P.1 / 10
X
394581
4317439
İhale Tarihi :
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : J19D3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
560375
4326375
Y
P.1 / 6
X
560300
4326375
Erişim No : 3185531
Alanı : 97,61
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K19C1
P.1 / 3
X
Y
561500
4325200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gölmarmara
İli : Manisa
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
560650
4325800
P.1 / 4
X
Y
561500
4324300
P.1 / 5
X
Y
560540
4325000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
K19C2
P.1 / 1
X
Y
576600
4283000
P.1 / 6
Y
X
576601
4282598
P.1 / 2
X
Y
576000
4283000
P.1 / 7
Y
X
576601
4282990
P.1 / 3
X
Y
576000
4283700
P.1 / 8
Y
X
576600
4282990
P.1 / 4
X
Y
577105
4283700
P.1 / 5
X
Y
577105
4282598
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3229231
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gölmarmara
İli : Manisa
İhale Tarihi :
İhale Saati :
05.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K19C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
574850
4283650
Erişim No : 3093945
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
575850
4283650
Alanı : 1.443,63
Önİr. No :
İlçesi : Elbistan
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
M37B2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
323434
4204452
323358
4204392
Y
Y
P.1 / 6
P.1 / 7
X
X
319263
4207792
324300
4207700
Erişim No : 3294588
Ar. No :
Alanı : 45,45
Önİr. No :
İlçesi : Pazarcık
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
M39D4
N39A1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
369609
4152152
369595
4151276
Erişim No : 3294589
Ar. No :
Alanı : 60,66
Önİr. No :
İlçesi : Pazarcık
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
M39D4
N39A1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
369609
4152152
370055
4152145
P.1 / 3
Y
X
575850
4282650
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
574850
4282650
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
323000
4204399
Y
P.1 / 8
X
324234
4204705
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
323000
4205000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
3093904
09.03.2015
14,00
2527635
P.1 / 4
Y
X
368900
4152164
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
370300
4151000
14,00
P.1 / 5
Y
X
319201
4205000
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
368900
4151750
09.03.2015
P.1 / 4
Y
X
370000
4151000
09.03.2015
14,00
2527635
P.1 / 5
Y
X
369595
4151276
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3294590
Ar. No :
Alanı : 94,90
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Pazarcık
ş
Paftalar :
M39D4
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
368900
4152164
368900
4152250
Y
P.1 / 6
X
370055
4152145
Erişim No : 3317294
Ar. No :
Alanı : 1.949,69
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Afşin
ş
Paftalar :
L37A1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
286035
4257585
287000
4256000
Y
Y
P.1 / 6
P.1 / 7
X
X
283500
4254240
283748
4254240
Y
Y
P.1 / 11
P.1 / 12
X
X
283812
4254186
283834
4254198
P.1 / 16
Y
X
283848
4254270
Y
P.1 / 21
X
283748
4254241
Erişim No : 3319726
Ar. No :
P.1 / 17
Y
X
283823
4254289
Y
P.1 / 22
X
283500
4254241
Alanı : 1.781,74
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Türkoğlu
ş
Paftalar :
N37B1
Koordinatlar
Y
X
Y
X
P.1 / 1
P.1 / 2
307683
4146206
311500
4146500
P.1 / 6
P.1 / 7
Y
X
Y
X
310648
4143555
310732
4143467
Y
Y
P.1 / 11
P.1 / 12
X
X
311000
4143000
311000
4142233
Y
Y
P.1 / 16
P.1 / 17
X
X
310000
4141345
309870
4141286
Y
P.1 / 21
X
308600
4140948
Y
P.1 / 26
X
307569
4141272
Y
P.1 / 22
X
308478
4140650
Y
P.1 / 27
X
307576
4141573
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
369500
4153300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
370300
4152750
09.03.2015
14,00
2527635
P.1 / 5
Y
X
370000
4152400
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.03.2015
14,00
3075733
P.1 / 3
Y
X
287000
4252800
Y
P.1 / 8
X
283754
4254214
Y
P.1 / 13
X
283849
4254207
P.1 / 4
Y
X
282840
4252800
Y
P.1 / 9
X
283765
4254194
Y
P.1 / 14
X
283855
4254223
P.1 / 5
Y
X
283500
4254000
Y
P.1 / 10
X
283785
4254183
Y
P.1 / 15
X
283856
4254246
P.1 / 18
Y
X
283798
4254292
Y
P.1 / 23
X
283500
4255000
P.1 / 19
Y
X
283770
4254284
Y
P.1 / 24
X
282000
4256000
P.1 / 20
Y
X
283755
4254267
Y
P.1 / 25
X
282000
4257585
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.03.2015
14,00
3293613
Y
X
P.1 / 3
311128
4144022
P.1 / 8
Y
X
310732
4143278
Y
P.1 / 13
X
310983
4142211
Y
P.1 / 18
X
309628
4141206
Y
X
P.1 / 4
311034
4143910
P.1 / 9
Y
X
310876
4143278
Y
P.1 / 14
X
311000
4142000
Y
P.1 / 19
X
309426
4141114
Y
X
P.1 / 5
310892
4143820
P.1 / 10
Y
X
310999
4143159
Y
P.1 / 15
X
310000
4142000
Y
P.1 / 20
X
309063
4141206
Y
P.1 / 23
X
307500
4140650
Y
P.1 / 24
X
307435
4141000
Y
P.1 / 25
X
307435
4141263
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322022
Ar. No :
Alanı : 1.966,61
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L36B3
L36C2
L37A4
L37D1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
280087
4237650
285000
4237650
Erişim No : 3322023
Ar. No :
Alanı : 1.997,60
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L36B3
L37A4
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
279500
4241282
285000
4241282
Erişim No : 3322304
Ar. No :
Alanı : 1.286,75
Önİr. No :
İli : Mardin
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
285000
4233613
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Derik
14,00
3294446
P.1 / 4
Y
X
280007
4233747
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
285000
4237650
09.03.2015
09.03.2015
14,00
3294447
P.1 / 4
Y
X
279500
4237650
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.03.2015
14,00
3321971
Paftalar : N44B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
613000
4131375
P.1 / 6
Y
X
614125
4126751
Y
P.1 / 11
X
612667
4129500
P.1 / 2
Y
X
613380
4131375
P.1 / 7
Y
X
613837
4127219
Y
P.1 / 12
X
613000
4129888
P.1 / 3
Y
X
613439
4132070
P.1 / 8
Y
X
613000
4127262
Y
P.1 / 13
X
613000
4130014
P.1 / 4
Y
X
615500
4132068
P.1 / 9
Y
X
613000
4128040
Y
P.1 / 14
X
613000
4130293
P.1 / 5
Y
X
615500
4126311
P.1 / 10
Y
X
613000
4129700
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319655
Ar. No :
Alanı : 1.874,00
Önİr. No :
İli : Muğla
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Fethiye
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.03.2015
14,00
3319648
Paftalar : O22C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
707125
4051000
Y
P.1 / 6
X
703000
4051000
P.1 / 11
Y
X
702250
4055000
P.1 / 16
X
Y
708288
4051018
Erişim No : 3124543
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
707125
4051000
Y
P.1 / 7
X
703000
4054250
P.1 / 12
Y
X
705000
4055750
Alanı : 97,03
Önİr. No :
İli : Nevşehir
P.1 / 3
Y
X
705500
4051000
Y
P.1 / 8
X
703000
4054250
P.1 / 13
Y
X
705004
4055745
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Avanos
P.1 / 4
Y
X
704237
4050000
Y
P.1 / 9
X
703000
4054250
P.1 / 14
Y
X
705500
4055000
P.1 / 5
Y
X
704000
4050000
Y
P.1 / 10
X
702250
4054250
P.1 / 15
Y
X
706900
4053000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
09.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K33B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
668082
4316600
P.1 / 6
Y
X
667500
4316502
Erişim No : 3322418
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
668135
4316600
Alanı : 99,66
Önİr. No :
İli : Nevşehir
P.1 / 3
Y
X
668135
4315255
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Avanos
P.1 / 4
Y
X
668000
4315000
P.1 / 5
Y
X
667500
4315000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
09.03.2015
14,00
3124544
Paftalar : K33B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
669000
4316000
P.1 / 6
Y
X
668662
4316600
P.1 / 2
Y
X
668800
4315700
P.1 / 7
Y
X
668820
4316580
P.1 / 3
Y
X
668000
4315000
P.1 / 8
Y
X
669203
4316488
P.1 / 4
Y
X
668135
4315255
P.1 / 5
Y
X
668135
4316600
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 11,79
Erişim No : 2202212
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
M33B1
P.1 / 1
Y
X
654150
4205250
P.1 / 2
Y
X
654036
4205000
Alanı : 12,50
Erişim No : 2397208
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
Paftalar : M33A2
Grubu : II. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
653643
4205000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
P.1 / 4
Y
X
653600
4205250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
10.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655000
4204000
Alanı : 63,08
Erişim No : 3320744
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
655000
4203500
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
654750
4203500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
P.1 / 4
Y
X
654750
4204000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
2425467
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655000
4203742
Alanı : 62,03
Erişim No : 3320745
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
655834
4203758
Önİr. No :
İli : Niğde
P.1 / 3
Y
X
655848
4203000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
655000
4203000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
2425467
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655000
4203742
P.1 / 2
Y
X
655000
4204500
P.1 / 3
Y
X
655820
4204500
P.1 / 4
Y
X
655834
4203758
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 61,20
Erişim No : 3320746
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
2425467
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655834
4203743
Alanı : 58,44
Erişim No : 3320747
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
656663
4203758
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
656650
4203000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
P.1 / 4
Y
X
655848
4203000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
2425467
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655834
4203743
P.1 / 6
Y
X
656663
4203758
Alanı : 58,30
Erişim No : 3320750
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
655820
4204500
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
656470
4204500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
P.1 / 4
Y
X
656400
4204300
P.1 / 5
Y
X
656672
4204307
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3122191
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655000
4201500
Alanı : 50,00
Erişim No : 3320751
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
654000
4201334
Önİr. No :
İli : Niğde
P.1 / 3
Y
X
654000
4202000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
655000
4202000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3122191
Paftalar : M33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
655000
4202000
P.1 / 2
Y
X
655000
4203000
P.1 / 3
Y
X
655500
4203000
P.1 / 4
Y
X
655500
4202000
P.1 / 5
Y
X
655048
4202000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321984
Alanı : 1.968,85
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bor
İli : Niğde
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3167847
Paftalar : M32B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
612300
4183000
Y
P.1 / 6
X
616938
4191766
Erişim No : 3322348
Alanı : 1.881,68
Ar. No :
Paftalar : L33D1
P.1 / 3
Y
X
610500
4184500
Y
P.1 / 8
X
613642
4186601
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
610350
4184100
Y
P.1 / 7
X
616944
4191665
L33D2
L33D3
P.1 / 4
Y
X
611000
4186000
Y
P.1 / 9
X
613300
4186200
P.1 / 5
Y
X
615000
4192400
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3126698
L33D4
P.1 / 1
Y
X
643477
4216100
Y
P.1 / 6
X
642547
4217096
Y
P.1 / 11
X
642840
4218135
Y
X
P.1 / 16
642867
4218765
P.1 / 2
Y
X
643277
4216096
Y
P.1 / 7
X
642626
4217622
Y
P.1 / 12
X
642713
4218214
Y
X
P.1 / 17
642973
4218897
P.1 / 3
Y
X
643035
4216343
Y
P.1 / 8
X
642557
4217783
Y
P.1 / 13
X
642734
4218274
Y
X
P.1 / 18
642817
4218980
P.1 / 4
Y
X
642917
4216688
Y
P.1 / 9
X
642965
4217783
Y
P.1 / 14
X
642940
4218366
Y
X
P.1 / 19
642560
4218883
P.1 / 5
Y
X
642718
4217032
Y
P.1 / 10
X
643030
4217873
Y
P.1 / 15
X
642863
4218628
Y
X
P.1 / 20
642400
4219040
P.1 / 21
Y
X
642144
4219141
Y
P.1 / 26
X
641232
4219788
Y
P.1 / 31
X
640566
4221028
P.1 / 22
Y
X
642000
4219295
Y
P.1 / 27
X
641129
4220024
Y
P.1 / 32
X
640346
4221218
P.1 / 23
Y
X
641936
4219412
Y
P.1 / 28
X
640955
4220186
Y
P.1 / 33
X
640158
4221363
P.1 / 24
Y
X
641651
4219657
Y
P.1 / 29
X
640813
4220383
Y
P.1 / 34
X
639950
4221695
P.1 / 25
Y
X
641332
4219775
Y
P.1 / 30
X
640614
4220853
Y
P.1 / 35
X
639491
4221999
Y
P.1 / 36
X
645000
4222000
Y
P.1 / 37
X
645000
4216000
Y
P.1 / 38
X
643644
4216000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322352
Alanı : 1.451,15
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
L33D3
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3322279
L33D4
P.1 / 1
Y
X
639491
4221999
Y
P.1 / 6
X
640614
4220853
P.1 / 11
Y
X
641332
4219775
P.1 / 16
X
Y
642400
4219040
P.1 / 21
X
Y
642863
4218628
P.1 / 26
Y
X
643030
4217873
P.1 / 31
Y
X
642718
4217032
P.1 / 2
Y
X
639950
4221695
Y
P.1 / 7
X
640813
4220383
P.1 / 12
Y
X
641651
4219657
P.1 / 17
X
Y
642560
4218883
P.1 / 22
X
Y
642940
4218366
P.1 / 27
Y
X
642965
4217783
P.1 / 32
Y
X
642917
4216688
P.1 / 3
Y
X
640158
4221363
Y
P.1 / 8
X
640955
4220186
P.1 / 13
Y
X
641936
4219412
P.1 / 18
X
Y
642817
4218980
P.1 / 23
X
Y
642734
4218274
P.1 / 28
Y
X
642557
4217783
P.1 / 33
Y
X
643035
4216343
P.1 / 4
Y
X
640346
4221218
Y
P.1 / 9
X
641129
4220024
P.1 / 14
Y
X
642000
4219295
P.1 / 19
X
Y
642973
4218897
P.1 / 24
X
Y
642713
4218214
P.1 / 29
Y
X
642626
4217622
P.1 / 34
Y
X
643227
4216147
P.1 / 5
Y
X
640566
4221028
Y
P.1 / 10
X
641232
4219788
P.1 / 15
Y
X
642144
4219141
P.1 / 20
X
Y
642867
4218765
P.1 / 25
X
Y
642840
4218135
P.1 / 30
Y
X
642547
4217096
P.1 / 35
Y
X
643232
4216000
X
P.1 / 36
Y
641000
4216000
P.1 / 41
Y
X
639580
4220340
Y
P.1 / 46
X
638458
4222000
X
P.1 / 37
Y
638467
4218688
P.1 / 42
Y
X
639597
4220670
Y
P.1 / 47
X
642257
4221999
X
P.1 / 38
Y
638832
4219001
P.1 / 43
Y
X
639301
4221227
Y
P.1 / 48
X
642257
4221999
X
P.1 / 39
Y
639145
4219314
P.1 / 44
Y
X
639006
4221453
X
P.1 / 40
Y
639423
4219610
P.1 / 45
Y
X
638623
4221818
Erişim No : 3322434
Alanı : 1.959,22
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N32B1
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ulukışla
İli : Niğde
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Niğde
Paftalar : L33D1
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
10.03.2015
14,00
3320635
N32B2
P.1 / 1
Y
X
615925
4143000
Y
P.1 / 6
X
622290
4145000
P.1 / 2
Y
X
615925
4142999
Y
P.1 / 7
X
622290
4143000
P.1 / 3
Y
X
612440
4143000
Y
P.1 / 8
X
622239
4143000
P.1 / 4
Y
X
612486
4144518
P.1 / 5
Y
X
612500
4144990
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3112095
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mesudiye
İli : Ordu
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H39A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
389500
4479000
P.1 / 2
Y
X
389500
4480000
Alanı : 86,70
Erişim No : 3114954
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
390500
4480000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mesudiye
İli : Ordu
P.1 / 4
Y
X
390500
4479000
P.1 / 5
Y
X
390250
4479000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H39A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
390000
4481800
Alanı : 1.975,00
Erişim No : 3151001
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G38B4
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
389000
4482000
P.1 / 5
Y
X
390000
4482000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.03.2015
14,00
2578986
G38C1
P.1 / 1
Y
X
355000
4518600
P.1 / 2
Y
X
360000
4518600
Alanı : 95,00
Erişim No : 3238522
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
389000
4481220
İlçesi : Korgan
İli : Ordu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
390300
4481220
Önİr. No :
İli : Ordu
P.1 / 3
Y
X
355000
4510700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Korgan
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G39B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
400700
4524500
P.1 / 2
Y
X
400700
4525450
P.1 / 3
Y
X
401700
4525450
P.1 / 4
Y
X
401700
4524500
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3247087
Ar. No :
Alanı : 99,35
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kumru
İli : Ordu
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G38B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
356472
4529982
Y
P.1 / 6
X
357168
4530462
Erişim No : 3291501
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
356366
4530253
Y
P.1 / 7
X
356828
4529594
Alanı : 98,81
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
356962
4530889
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mesudiye
İli : Ordu
P.1 / 4
Y
X
358133
4530764
P.1 / 5
Y
X
358120
4530297
İhale Tarihi :
İhale Saati :
11.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H39A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
389000
4483000
Y
P.1 / 6
X
388500
4482000
Erişim No : 3318838
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
389375
4482500
Y
P.1 / 7
X
388500
4482700
Alanı : 97,81
Önİr. No :
İli : Ordu
P.1 / 3
Y
X
389600
4482500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mesudiye
P.1 / 4
Y
X
389900
4482629
P.1 / 5
Y
X
389900
4482000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.03.2015
14,00
3112094
Paftalar : H39A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
390500
4480220
P.1 / 2
Y
X
389500
4480220
P.1 / 3
Y
X
389500
4481220
P.1 / 4
Y
X
390301
4481220
P.1 / 5
Y
X
390500
4481000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321732
Alanı : 1.775,22
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Ordu
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.03.2015
14,00
3160149
Paftalar : G39B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
399768
4521655
P.1 / 6
Y
X
395000
4520895
P.1 / 11
Y
X
397000
4525200
Erişim No : 3321805
Alanı : 1.952,12
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G39B2
Erişim No : 3321810
P.1 / 2
X
Y
416000
4536000
P.1 / 7
Y
X
414928
4533536
P.1 / 12
Y
X
409845
4534910
Alanı : 1.644,63
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
395000
4520000
P.1 / 10
Y
X
395000
4523000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
X
Y
415961
4533269
P.1 / 8
Y
X
414885
4532645
P.1 / 13
Y
X
409470
4535235
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Perşembe
İli : Ordu
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
402000
4520000
P.1 / 9
Y
X
395000
4521940
11.03.2015
14,00
3141759
G40A1
P.1 / 1
X
Y
409470
4536000
P.1 / 6
Y
X
416000
4533000
P.1 / 11
Y
X
410000
4534000
Paftalar : F39C4
P.1 / 3
Y
X
402000
4522000
P.1 / 8
Y
X
395454
4520915
P.1 / 13
Y
X
399555
4522000
İlçesi : Merkez
İli : Ordu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
400567
4522000
P.1 / 7
Y
X
395237
4520747
P.1 / 12
Y
X
397000
4522000
P.1 / 4
X
Y
419940
4535343
P.1 / 9
Y
X
412501
4534499
P.1 / 5
X
Y
421050
4533000
P.1 / 10
Y
X
411913
4534957
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.03.2015
14,00
3244704
F39D3
P.1 / 1
Y
X
394975
4542587
P.1 / 6
Y
X
394000
4548000
P.1 / 11
Y
X
396381
4545441
P.1 / 2
Y
X
394286
4545000
P.1 / 7
Y
X
396645
4547973
P.1 / 12
Y
X
395550
4545000
P.1 / 3
Y
X
392000
4545000
P.1 / 8
Y
X
396739
4546964
P.1 / 4
Y
X
392000
4546000
P.1 / 9
Y
X
397483
4545993
P.1 / 5
Y
X
392000
4548000
P.1 / 10
Y
X
397904
4545000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3317477
Alanı : 1.991,31
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ardeşen
İli : Rize
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
11.03.2015
14,00
3167679
Paftalar : F46D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
673000
4554000
Y
P.1 / 6
X
676000
4547150
P.1 / 11
Y
X
673734
4545910
P.1 / 16
X
Y
673131
4549236
P.1 / 21
X
Y
673435
4549488
P.1 / 26
Y
X
673496
4549957
P.1 / 31
Y
X
673896
4550951
P.1 / 2
Y
X
675000
4554000
Y
P.1 / 7
X
674547
4545588
P.1 / 12
Y
X
673630
4545942
P.1 / 17
X
Y
673130
4549256
P.1 / 22
X
Y
673506
4549578
P.1 / 27
Y
X
673508
4550046
P.1 / 32
Y
X
673899
4551166
P.1 / 3
Y
X
675000
4552000
Y
P.1 / 8
X
674495
4545596
P.1 / 13
Y
X
673410
4546045
P.1 / 18
X
Y
673172
4549295
P.1 / 23
X
Y
673549
4549661
P.1 / 28
Y
X
673566
4550208
P.1 / 33
Y
X
673904
4551368
P.1 / 4
Y
X
676000
4552000
Y
P.1 / 9
X
674311
4545691
P.1 / 14
Y
X
673322
4546153
P.1 / 19
X
Y
673318
4549356
P.1 / 24
X
Y
673559
4549746
P.1 / 29
Y
X
673666
4550500
P.1 / 34
Y
X
673843
4551530
P.1 / 5
Y
X
676824
4548000
Y
P.1 / 10
X
673891
4545876
P.1 / 15
Y
X
673202
4546232
P.1 / 20
X
Y
673361
4549414
P.1 / 25
X
Y
673535
4549853
P.1 / 30
Y
X
673782
4550795
P.1 / 35
Y
X
673834
4551615
X
P.1 / 36
Y
673842
4551824
P.1 / 41
Y
X
673749
4552768
Y
P.1 / 46
X
673680
4553085
Y
P.1 / 51
X
673527
4553631
P.1 / 56
X
Y
673000
4553930
X
P.1 / 37
Y
673868
4552000
P.1 / 42
Y
X
673748
4552825
Y
P.1 / 47
X
673697
4553129
Y
P.1 / 52
X
673426
4553629
X
P.1 / 38
Y
673894
4552179
P.1 / 43
Y
X
673728
4552916
Y
P.1 / 48
X
673717
4553191
Y
P.1 / 53
X
673343
4553644
X
P.1 / 39
Y
673843
4552317
P.1 / 44
Y
X
673687
4552972
Y
P.1 / 49
X
673670
4553521
Y
P.1 / 54
X
673281
4553682
X
P.1 / 40
Y
673799
4552512
P.1 / 45
Y
X
673677
4553015
Y
P.1 / 50
X
673611
4553594
Y
P.1 / 55
X
673124
4553835
Erişim No : 3288667
Alanı : 67,46
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Akyazı
İli : Sakarya
Paftalar : G25C1
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
2240486
G25C4
Y
P.1 / 1
X
309819
4500000
Y
P.1 / 6
X
310240
4499540
Y
P.1 / 2
X
310600
4500000
Y
P.1 / 7
X
309850
4499474
Y
P.1 / 3
X
310600
4498500
Y
P.1 / 8
X
309850
4499500
Y
P.1 / 4
X
309946
4498500
Y
P.1 / 9
X
309806
4499500
Y
P.1 / 5
X
310500
4498900
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3319711
Alanı : 61,32
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Akyazı
İli : Sakarya
Paftalar : G25C1
Grubu : II. Grup
G25C4
G25D2
P.1 / 1
Y
X
309806
4499500
Y
P.1 / 6
X
309470
4499410
P.1 / 11
Y
X
309350
4499310
Erişim No : 3147567
P.1 / 2
Y
X
309850
4499500
Y
P.1 / 7
X
309398
4499350
P.1 / 12
Y
X
309000
4499018
Önİr. No :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
309850
4499400
Y
P.1 / 8
X
309550
4499350
P.1 / 13
Y
X
309000
4500000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Vezirköprü
İli : Samsun
İhale Saati :
12.03.2015
14,00
3288666
G25D3
Alanı : 99,84
Ar. No :
İhale Tarihi :
P.1 / 4
Y
X
309650
4499400
Y
P.1 / 9
X
309550
4499150
P.1 / 14
Y
X
309819
4500000
P.1 / 5
Y
X
309650
4499440
Y
P.1 / 10
X
309350
4499150
İhale Tarihi :
İhale Saati :
12.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : F35D1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
716000
4569150
Erişim No : 3320945
Alanı : 1.901,61
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : F38A4
P.1 / 3
X
Y
717280
4568370
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çarşamba
İli : Samsun
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
717280
4569150
P.1 / 4
X
Y
716000
4568370
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3320922
F38D1
P.1 / 1
X
Y
333788
4562475
P.1 / 6
Y
X
334385
4567888
P.1 / 2
X
Y
332502
4563908
P.1 / 7
Y
X
334663
4567898
P.1 / 3
X
Y
332500
4566048
P.1 / 8
Y
X
334999
4569994
P.1 / 4
X
Y
332500
4567739
P.1 / 9
Y
X
336250
4569976
P.1 / 5
X
Y
334100
4564400
P.1 / 10
Y
X
336250
4562418
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322430
Alanı : 1.999,39
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Samsun
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Terme
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3114416
Paftalar : F37B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
319000
4581000
Erişim No : 3322441
Alanı : 1.951,69
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Samsun
Paftalar : F37B3
Koordinatlar
P.1 / 3
Y
X
321227
4576333
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Terme
P.1 / 4
Y
X
316000
4578000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 1
Y
X
330291
4573561
Y
P.1 / 6
X
326879
4575541
Y
P.1 / 11
X
324568
4576462
Y
X
P.1 / 16
321983
4576092
P.1 / 2
Y
X
329991
4573721
Y
P.1 / 7
X
325979
4576132
Y
P.1 / 12
X
324488
4576052
Y
X
P.1 / 17
321227
4576333
P.1 / 3
Y
X
329721
4573861
Y
P.1 / 8
X
325459
4576532
Y
P.1 / 13
X
324318
4575431
Y
X
P.1 / 18
321430
4580150
P.1 / 4
Y
X
329430
4574131
Y
P.1 / 9
X
324828
4576982
Y
P.1 / 14
X
324208
4575231
Y
X
P.1 / 19
322000
4580000
P.1 / 21
Y
X
328000
4576000
P.1 / 22
Y
X
329583
4575138
P.1 / 23
Y
X
330898
4574422
P.1 / 24
Y
X
330551
4573371
Alanı : 1.993,46
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Samsun
Paftalar : F37A3
P.1 / 5
Y
X
316000
4581286
12.03.2015
14,00
3322440
F37B4
Erişim No : 3322448
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
321430
4580150
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çarşamba
P.1 / 5
Y
X
328170
4574831
Y
P.1 / 10
X
324738
4576852
Y
P.1 / 15
X
324134
4574548
Y
X
P.1 / 20
326835
4576777
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3322446
F37B4
Y
P.1 / 1
X
311209
4581609
Y
P.1 / 2
X
311325
4581600
Y
P.1 / 3
X
315000
4580775
Y
P.1 / 4
X
315000
4581500
Y
X
P.1 / 6
316000
4578000
Y
X
P.1 / 7
310000
4578000
Y
X
P.1 / 8
310000
4581250
Y
X
P.1 / 9
310043
4581698
Y
P.1 / 5
X
316000
4581286
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322457
Ar. No :
Alanı : 1.771,36
Önİr. No :
İli : Samsun
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çarşamba
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3322456
Paftalar : F37A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
306700
4581955
Y
P.1 / 6
X
304984
4580107
P.1 / 11
Y
X
305110
4580454
P.1 / 16
X
Y
305097
4580535
P.1 / 21
X
Y
305052
4580603
P.1 / 26
Y
X
304984
4580649
P.1 / 31
Y
X
304903
4580663
P.1 / 2
Y
X
310043
4581698
Y
P.1 / 7
X
305096
4580389
P.1 / 12
Y
X
305110
4580470
P.1 / 17
X
Y
305090
4580550
P.1 / 22
X
Y
305040
4580615
P.1 / 27
Y
X
304968
4580654
P.1 / 32
Y
X
304886
4580661
P.1 / 3
Y
X
310000
4581250
Y
P.1 / 8
X
305102
4580405
P.1 / 13
Y
X
305109
4580487
P.1 / 18
X
Y
305083
4580564
P.1 / 23
X
Y
305027
4580625
P.1 / 28
Y
X
304952
4580658
P.1 / 33
Y
X
304870
4580659
P.1 / 4
Y
X
310000
4578000
Y
P.1 / 9
X
305106
4580421
P.1 / 14
Y
X
305106
4580503
P.1 / 19
X
Y
305074
4580578
P.1 / 24
X
Y
305013
4580634
P.1 / 29
Y
X
304936
4580661
P.1 / 34
Y
X
304854
4580655
P.1 / 5
Y
X
307953
4578000
Y
P.1 / 10
X
305109
4580437
P.1 / 15
Y
X
305102
4580519
P.1 / 20
X
Y
305064
4580591
P.1 / 25
X
Y
304999
4580642
P.1 / 30
Y
X
304919
4580663
P.1 / 35
Y
X
304838
4580650
X
P.1 / 36
Y
304823
4580643
P.1 / 41
Y
X
304758
4580593
Y
P.1 / 46
X
304607
4580242
Y
P.1 / 51
X
304994
4583000
P.1 / 56
X
Y
306700
4581956
X
P.1 / 37
Y
304809
4580635
P.1 / 42
Y
X
304748
4580580
Y
P.1 / 47
X
303859
4580509
Y
P.1 / 52
X
305000
4583000
P.1 / 57
X
Y
306700
4581956
X
P.1 / 38
Y
304795
4580626
P.1 / 43
Y
X
304739
4580566
Y
P.1 / 48
X
304376
4581213
Y
P.1 / 53
X
306000
4581500
X
P.1 / 39
Y
304781
4580616
P.1 / 44
Y
X
304731
4580552
Y
P.1 / 49
X
304710
4582983
Y
P.1 / 54
X
306700
4581456
X
P.1 / 40
Y
304769
4580605
P.1 / 45
Y
X
304724
4580537
Y
P.1 / 50
X
304704
4583000
Y
P.1 / 55
X
306700
4581461
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322494
Alanı : 1.945,40
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Samsun
Paftalar : F37A1
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çarşamba
F37A2
F37A3
P.1 / 1
Y
X
306571
4583829
Y
P.1 / 6
X
304355
4584001
P.1 / 11
Y
X
300741
4584000
P.1 / 16
X
Y
300558
4583000
P.1 / 21
X
Y
300049
4580512
P.1 / 26
Y
X
301000
4585000
Erişim No : 3322439
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3322475
F37A4
P.1 / 2
Y
X
306000
4584000
Y
P.1 / 7
X
304322
4584094
P.1 / 12
Y
X
300741
4584000
P.1 / 17
X
Y
300591
4583000
P.1 / 22
X
Y
300000
4580512
P.1 / 27
Y
X
303000
4585000
Alanı : 1.964,14
Önİr. No :
İli : Siirt
İhale Tarihi :
P.1 / 3
Y
X
304355
4584000
Y
P.1 / 8
X
304322
4584094
P.1 / 13
Y
X
300741
4584000
P.1 / 18
X
Y
303590
4583000
P.1 / 23
X
Y
298021
4580995
P.1 / 28
Y
X
306700
4584500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Eruh
P.1 / 4
Y
X
304355
4584000
Y
P.1 / 9
X
304172
4584066
P.1 / 14
Y
X
300558
4583000
P.1 / 19
X
Y
303689
4581754
P.1 / 24
X
Y
298000
4581000
P.1 / 29
Y
X
306700
4583790
P.1 / 5
Y
X
305765
4584000
Y
P.1 / 10
X
303816
4584000
P.1 / 15
Y
X
300558
4583000
P.1 / 20
X
Y
303345
4581287
P.1 / 25
X
Y
298000
4583000
P.1 / 30
Y
X
306575
4583800
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
12.03.2015
14,00
3092443
Paftalar : M48D3
Koordinatlar
X
P.1 / 1
Y
253000
4162000
P.1 / 6
X
Y
250000
4166000
P.1 / 11
Y
X
256000
4164000
Erişim No : 3178093
Ar. No :
X
P.1 / 2
Y
252928
4162169
P.1 / 7
X
Y
251000
4166000
P.1 / 12
Y
X
256500
4161000
Alanı : 1.003,19
Önİr. No :
İli : Sinop
X
P.1 / 3
Y
252996
4162010
P.1 / 8
X
Y
251000
4165500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Boyabat
X
P.1 / 4
Y
252555
4163025
P.1 / 9
X
Y
254000
4165500
X
P.1 / 5
Y
250000
4163034
P.1 / 10
X
Y
254000
4166000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : E33D4
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
628000
4598000
P.1 / 6
Y
X
631050
4597313
Y
P.1 / 2
X
629000
4598000
P.1 / 7
Y
X
631000
4596000
Y
P.1 / 3
X
629000
4600000
P.1 / 8
Y
X
628000
4596000
Y
P.1 / 4
X
631000
4600000
Y
P.1 / 5
X
631000
4597314
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3182734
Alanı : 1.200,00
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sinop
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : F33A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
627000
4595000
Erişim No : 3322458
P.1 / 2
Y
X
633000
4595000
Alanı : 1.999,31
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
633000
4594000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Boyabat
İli : Sinop
P.1 / 4
Y
X
627000
4592000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3256763
Paftalar : F33A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
640000
4594000
Y
P.1 / 6
X
645000
4590000
Erişim No : 3322462
Alanı : 1.100,92
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : E33D3
P.1 / 3
Y
X
643000
4593642
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Boyabat
İli : Sinop
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
643000
4594000
Y
P.1 / 7
X
640000
4590000
P.1 / 4
Y
X
644859
4593372
P.1 / 5
Y
X
645586
4593517
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3322453
E33D4
P.1 / 1
Y
X
636332
4604500
Y
P.1 / 6
X
638518
4603494
Y
P.1 / 11
X
639009
4602808
Y
P.1 / 16
X
634815
4604000
P.1 / 2
Y
X
637640
4604917
Y
P.1 / 7
X
638389
4603470
Y
P.1 / 12
X
639045
4602029
P.1 / 3
Y
X
637643
4604729
Y
P.1 / 8
X
638379
4603356
Y
P.1 / 13
X
638500
4602000
P.1 / 4
Y
X
637763
4604500
Y
P.1 / 9
X
638604
4603351
Y
P.1 / 14
X
635000
4602000
P.1 / 5
Y
X
638054
4604187
Y
P.1 / 10
X
638997
4602930
Y
P.1 / 15
X
633000
4604000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3317960
Alanı : 621,24
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3317958
Paftalar : J40A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
420404
4362200
P.1 / 6
Y
X
421805
4359530
P.1 / 11
Y
X
419510
4360720
P.1 / 16
X
Y
417859
4360548
P.1 / 21
X
Y
419381
4362319
P.1 / 26
Y
X
417627
4364000
P.1 / 31
Y
X
419987
4362656
Erişim No : 3322487
Alanı : 1.857,03
Ar. No :
Paftalar : I36B3
P.1 / 3
Y
X
419972
4362177
P.1 / 8
Y
X
420722
4360776
P.1 / 13
Y
X
418629
4360000
P.1 / 18
X
Y
417343
4362774
P.1 / 23
X
Y
417701
4364045
P.1 / 28
Y
X
417814
4364443
P.1 / 33
Y
X
419987
4362656
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
419960
4362200
P.1 / 7
Y
X
420722
4360775
P.1 / 12
Y
X
418426
4360745
P.1 / 17
X
Y
417800
4362310
P.1 / 22
X
Y
417745
4364201
P.1 / 27
Y
X
417814
4364443
P.1 / 32
Y
X
419987
4362656
İlçesi : Yıldızeli
I36C2
P.1 / 1
X
Y
289264
4404000
P.1 / 6
Y
X
284839
4401000
P.1 / 11
Y
X
288900
4407200
P.1 / 16
Y
X
286286
4407999
I37A4
P.1 / 4
Y
X
423033
4359297
P.1 / 9
Y
X
419805
4361831
P.1 / 14
Y
X
417877
4360000
P.1 / 19
X
Y
417909
4362647
P.1 / 24
X
Y
417750
4364050
P.1 / 29
Y
X
417762
4364260
P.1 / 34
Y
X
420405
4362201
P.1 / 5
Y
X
423040
4359290
P.1 / 10
Y
X
419193
4361427
P.1 / 15
Y
X
417865
4360357
P.1 / 20
X
Y
417908
4362648
P.1 / 25
X
Y
417729
4364000
P.1 / 30
Y
X
419720
4362416
P.1 / 35
Y
X
420405
4362200
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3322480
I37D1
P.1 / 2
X
Y
287529
4402405
P.1 / 7
Y
X
283137
4401000
P.1 / 12
Y
X
286000
4407200
P.1 / 17
Y
X
290000
4407988
P.1 / 3
X
Y
286631
4401580
P.1 / 8
Y
X
283170
4402050
P.1 / 13
Y
X
286000
4408000
P.1 / 18
Y
X
290058
4404000
P.1 / 4
X
Y
286562
4402022
P.1 / 9
Y
X
285705
4404500
P.1 / 14
Y
X
289000
4408000
P.1 / 5
X
Y
285774
4402327
P.1 / 10
Y
X
288900
4404500
P.1 / 15
Y
X
289000
4407991
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321333
Alanı : 1.126,80
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Şarköy
İli : Tekirdağ
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3321332
Paftalar : G18D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
507429
4497500
Y
P.1 / 6
X
502190
4498655
P.1 / 11
Y
X
502655
4499766
P.1 / 16
X
Y
503834
4500096
P.1 / 21
X
Y
504350
4500417
P.1 / 26
Y
X
505401
4500674
P.1 / 31
Y
X
505729
4499659
P.1 / 2
Y
X
503000
4497500
Y
P.1 / 7
X
502413
4498753
P.1 / 12
Y
X
503201
4499924
P.1 / 17
X
Y
504012
4500124
P.1 / 22
X
Y
504606
4500414
P.1 / 27
Y
X
505605
4500256
P.1 / 32
Y
X
506841
4498987
P.1 / 3
Y
X
503000
4497716
Y
P.1 / 8
X
502724
4498704
P.1 / 13
Y
X
503272
4499952
P.1 / 18
X
Y
504073
4500507
P.1 / 23
X
Y
504612
4500843
P.1 / 28
Y
X
505624
4500163
P.1 / 33
Y
X
505345
4498262
X
P.1 / 36
Y
507615
4498030
X
P.1 / 37
Y
507733
4497637
X
P.1 / 38
Y
507776
4497600
Erişim No : 3321391
Alanı : 1.518,77
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Şarköy
İli : Tekirdağ
Paftalar : G17C2
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
501729
4497832
Y
P.1 / 9
X
502785
4499087
P.1 / 14
Y
X
503337
4500005
P.1 / 19
X
Y
504010
4500599
P.1 / 24
X
Y
504826
4500859
P.1 / 29
Y
X
504948
4500337
P.1 / 34
Y
X
506000
4498000
P.1 / 5
Y
X
502057
4498161
Y
P.1 / 10
X
502542
4499441
P.1 / 15
Y
X
503466
4500201
P.1 / 20
X
Y
504076
4500637
P.1 / 25
X
Y
505055
4501050
P.1 / 30
Y
X
505672
4499934
P.1 / 35
Y
X
507269
4498635
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3321390
G18D1
P.1 / 1
Y
X
507602
4502147
Y
P.1 / 6
X
506321
4499984
P.1 / 11
X
Y
504999
4501132
Y
P.1 / 16
X
504222
4501154
P.1 / 21
Y
X
503169
4500653
P.1 / 26
Y
X
501075
4499771
P.1 / 31
X
Y
499384
4499294
P.1 / 2
Y
X
507476
4500984
Y
P.1 / 7
X
505679
4500150
P.1 / 12
X
Y
504797
4500935
Y
P.1 / 17
X
503996
4501166
P.1 / 22
Y
X
502991
4500382
P.1 / 27
Y
X
500620
4499657
P.1 / 32
X
Y
498898
4499424
P.1 / 3
Y
X
507410
4500788
Y
P.1 / 8
X
505675
4500262
P.1 / 13
X
Y
504487
4500960
Y
P.1 / 18
X
503551
4500909
P.1 / 23
Y
X
502408
4500213
P.1 / 28
Y
X
500141
4499659
P.1 / 33
X
Y
498749
4499743
P.1 / 4
Y
X
507549
4500250
Y
P.1 / 9
X
505469
4500719
P.1 / 14
X
Y
504454
4500970
Y
P.1 / 19
X
503432
4500728
P.1 / 24
Y
X
502234
4500073
P.1 / 29
Y
X
499787
4499331
P.1 / 34
X
Y
500882
4501896
P.1 / 5
Y
X
507635
4499645
Y
P.1 / 10
X
505099
4501124
P.1 / 15
X
Y
504228
4501151
Y
P.1 / 20
X
503412
4500734
P.1 / 25
Y
X
502142
4499808
P.1 / 30
Y
X
499602
4499286
P.1 / 35
X
Y
507687
4502483
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3090168
Ar. No :
Alanı : 99,46
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Tokat
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H36B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
284457
4465973
Erişim No : 3185607
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
285953
4466057
Alanı : 99,98
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
286060
4465327
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Tokat
P.1 / 4
Y
X
284700
4465321
İhale Tarihi :
İhale Saati :
16.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : H36B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
285953
4466057
Y
P.1 / 6
X
286000
4464800
Erişim No : 3320315
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
286500
4466100
Y
P.1 / 7
X
285476
4465324
Alanı : 99,35
Önİr. No :
İli : Tokat
P.1 / 3
Y
X
286500
4465200
Y
P.1 / 8
X
286060
4465327
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
287450
4465162
P.1 / 5
Y
X
286500
4464750
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3287382
Paftalar : H37A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
289000
4464250
Y
P.1 / 6
X
289000
4463583
Y
P.1 / 11
X
289766
4463702
P.1 / 2
Y
X
290310
4464250
Y
P.1 / 7
X
289000
4463904
Y
P.1 / 12
X
289715
4463932
P.1 / 3
Y
X
290310
4463250
Y
P.1 / 8
X
289185
4463904
Y
P.1 / 13
X
289260
4463932
P.1 / 4
Y
X
290000
4463250
Y
P.1 / 9
X
289415
4463633
Y
P.1 / 14
X
289185
4463905
P.1 / 5
Y
X
289710
4463407
Y
P.1 / 10
X
289543
4463681
Y
P.1 / 15
X
289000
4463905
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320316
Alanı : 99,26
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Tokat
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
16.03.2015
14,00
3287383
Paftalar : H37A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
290310
4464250
Y
P.1 / 6
X
290310
4463250
Erişim No : 3321151
Alanı : 1.408,67
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I44C4
P.1 / 3
Y
X
290560
4464040
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Pülümür
İli : Tunceli
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
290560
4464250
P.1 / 4
Y
X
291500
4464040
P.1 / 5
Y
X
291500
4463250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.03.2015
14,00
3321150
I44D3
P.1 / 1
Y
X
606758
4378100
Y
P.1 / 6
X
607382
4378481
Y
P.1 / 11
X
608491
4379088
Y
X
P.1 / 16
609167
4380227
P.1 / 2
Y
X
606854
4378214
Y
P.1 / 7
X
607270
4378289
Y
P.1 / 12
X
608494
4379087
Y
X
P.1 / 17
609167
4377856
P.1 / 3
Y
X
607250
4378426
Y
P.1 / 8
X
607968
4378177
Y
P.1 / 13
X
608941
4379794
Y
X
P.1 / 18
611000
4377856
P.1 / 4
Y
X
607378
4378494
Y
P.1 / 9
X
607791
4378732
Y
P.1 / 14
X
609178
4380248
Y
X
P.1 / 19
611000
4377856
P.1 / 5
Y
X
607378
4378494
Y
P.1 / 10
X
607796
4378717
Y
P.1 / 15
X
609178
4380248
Y
X
P.1 / 20
611000
4376960
P.1 / 21
Y
X
608575
4377360
Y
P.1 / 26
X
609090
4373351
Y
P.1 / 31
X
608951
4373592
P.1 / 22
Y
X
609830
4375300
Y
P.1 / 27
X
608868
4373353
Y
P.1 / 32
X
608872
4373768
P.1 / 23
Y
X
609110
4373320
Y
P.1 / 28
X
608764
4373414
Y
P.1 / 33
X
607135
4374684
P.1 / 24
Y
X
609120
4373320
Y
P.1 / 29
X
608730
4373540
Y
P.1 / 34
X
605925
4375145
P.1 / 25
Y
X
609115
4373311
Y
P.1 / 30
X
608751
4373584
Y
P.1 / 35
X
606576
4376048
Y
P.1 / 36
X
606505
4376132
Y
P.1 / 37
X
606249
4376243
Y
P.1 / 38
X
606728
4377015
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320854
Alanı : 1.998,37
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Uşak
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ulubey
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K22D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
692500
4273000
P.1 / 6
Y
X
688918
4270880
P.1 / 11
Y
X
690326
4275559
P.1 / 16
X
Y
691815
4274261
Erişim No : 3320878
Alanı : 1.835,90
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Uşak
Paftalar : K22D2
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
691511
4273000
P.1 / 7
Y
X
687506
4270397
P.1 / 12
Y
X
690016
4274685
P.1 / 17
X
Y
691895
4274209
P.1 / 3
Y
X
690782
4271548
P.1 / 8
Y
X
687516
4276072
P.1 / 13
Y
X
690584
4274750
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
690324
4271433
P.1 / 9
Y
X
691279
4276938
P.1 / 14
Y
X
691617
4274443
P.1 / 5
Y
X
689986
4271315
P.1 / 10
Y
X
690825
4276170
P.1 / 15
Y
X
691654
4274402
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
K22D3
P.1 / 1
Y
X
693370
4276098
P.1 / 6
Y
X
692748
4275426
P.1 / 11
X
Y
692315
4276258
P.1 / 16
X
Y
692077
4277000
P.1 / 21
Y
X
687516
4276072
P.1 / 26
Y
X
688983
4279922
P.1 / 31
Y
X
693000
4279750
P.1 / 2
Y
X
693606
4275202
P.1 / 7
Y
X
693169
4275864
P.1 / 12
X
Y
692114
4276426
P.1 / 17
X
Y
691886
4277235
P.1 / 22
Y
X
687517
4279240
P.1 / 27
Y
X
689018
4279928
P.1 / 32
Y
X
692500
4278000
P.1 / 3
Y
X
693591
4275197
P.1 / 8
Y
X
693286
4276000
P.1 / 13
X
Y
692150
4276681
P.1 / 18
X
Y
691410
4277000
P.1 / 23
Y
X
688800
4279500
P.1 / 28
Y
X
689112
4279980
P.1 / 33
Y
X
692500
4277000
P.1 / 4
Y
X
692819
4275299
P.1 / 9
Y
X
692524
4276000
P.1 / 14
X
Y
692176
4276913
P.1 / 19
X
Y
691279
4276938
P.1 / 24
Y
X
688800
4279989
P.1 / 29
Y
X
689122
4280000
P.1 / 34
Y
X
694143
4277000
P.1 / 5
Y
X
692760
4275414
P.1 / 10
Y
X
692484
4276103
P.1 / 15
X
Y
692111
4277000
P.1 / 20
X
Y
689000
4276413
P.1 / 25
Y
X
688926
4279928
P.1 / 30
Y
X
693000
4280000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320983
Alanı : 1.917,56
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Uşak
Paftalar : K22C1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.03.2015
14,00
3320982
K22C4
P.1 / 1
Y
X
698270
4278000
P.1 / 6
Y
X
699239
4278072
P.1 / 11
Y
X
699680
4280160
P.1 / 16
X
Y
700500
4280350
P.1 / 21
X
Y
701360
4279910
P.1 / 26
Y
X
702125
4280200
P.1 / 31
Y
X
703052
4280229
P.1 / 2
Y
X
698561
4278000
P.1 / 7
Y
X
699552
4277911
P.1 / 12
Y
X
699695
4280161
P.1 / 17
X
Y
700766
4280350
P.1 / 22
X
Y
701080
4280340
P.1 / 27
Y
X
702126
4280183
P.1 / 32
Y
X
703058
4280230
P.1 / 3
Y
X
698480
4278300
P.1 / 8
Y
X
699843
4278208
P.1 / 13
Y
X
699694
4280157
P.1 / 18
X
Y
700746
4280267
P.1 / 23
X
Y
701049
4280350
P.1 / 28
Y
X
703000
4280227
P.1 / 33
Y
X
704307
4280292
P.1 / 4
Y
X
699100
4279262
P.1 / 9
Y
X
699768
4278643
P.1 / 14
Y
X
699697
4280157
P.1 / 19
X
Y
701007
4279434
P.1 / 24
X
Y
701650
4280350
P.1 / 29
Y
X
703000
4280227
P.1 / 34
Y
X
704820
4278480
P.1 / 5
Y
X
699150
4278145
P.1 / 10
Y
X
699149
4279337
P.1 / 15
Y
X
699738
4280341
P.1 / 20
X
Y
701259
4279492
P.1 / 25
X
Y
702274
4280349
P.1 / 30
Y
X
703051
4280229
P.1 / 35
Y
X
703083
4276596
P.1 / 36
X
Y
703080
4276600
P.1 / 41
Y
X
700000
4276648
P.1 / 37
X
Y
701000
4276633
P.1 / 42
Y
X
698258
4276665
P.1 / 38
X
Y
701000
4276631
P.1 / 39
X
Y
701000
4276633
P.1 / 40
X
Y
700000
4276648
Erişim No : 3321257
Ar. No :
Alanı : 94,14
Önİr. No :
İli : Uşak
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Banaz
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K23C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
741740
4277275
P.1 / 6
X
Y
742215
4277131
P.1 / 2
Y
X
743090
4278110
P.1 / 7
X
Y
741744
4277162
P.1 / 3
Y
X
743233
4278132
P.1 / 4
Y
X
743262
4277041
P.1 / 5
Y
X
743050
4277080
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321302
Alanı : 97,96
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Banaz
İli : Uşak
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K23C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
744000
4281000
Y
P.1 / 6
X
745762
4280987
P.1 / 11
Y
X
744000
4280700
Erişim No : 3322078
P.1 / 2
Y
X
744500
4281000
Y
P.1 / 7
X
745752
4280991
Alanı : 99,98
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
744500
4281700
Y
P.1 / 8
X
745500
4281199
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Banaz
İli : Uşak
P.1 / 4
Y
X
745280
4281700
Y
P.1 / 9
X
745382
4281200
P.1 / 5
Y
X
745670
4281588
Y
P.1 / 10
X
744537
4280700
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.03.2015
14,00
3149172
Paftalar : K23C4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
747641
4276446
Y
P.1 / 6
X
747700
4275900
Y
P.1 / 11
X
747332
4276360
Erişim No : 3322363
Alanı : 1.283,35
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K21C4
P.1 / 3
X
Y
748653
4276477
Y
P.1 / 8
X
747577
4275830
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Eşme
İli : Uşak
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
748650
4276477
Y
P.1 / 7
X
747659
4275877
Y
P.1 / 12
X
747644
4276325
P.1 / 4
X
Y
748681
4275572
Y
P.1 / 9
X
747307
4276270
P.1 / 5
X
Y
747818
4275546
Y
P.1 / 10
X
747262
4276279
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.03.2015
14,00
3322349
L21B1
P.1 / 1
Y
X
657789
4266309
Y
P.1 / 6
X
659004
4266984
Y
P.1 / 11
X
660000
4266869
P.1 / 2
Y
X
658103
4266781
Y
P.1 / 7
X
659246
4266989
Y
P.1 / 12
X
660000
4265001
P.1 / 3
Y
X
658291
4266851
Y
P.1 / 8
X
659487
4266973
Y
P.1 / 13
X
660754
4265303
P.1 / 4
Y
X
658525
4266915
Y
P.1 / 9
X
659726
4266937
Y
P.1 / 14
X
661200
4264300
P.1 / 5
Y
X
658763
4266960
Y
P.1 / 10
X
659963
4266881
Y
P.1 / 15
X
660787
4264003
Y
X
P.1 / 16
660000
4263438
Y
P.1 / 21
X
657224
4262500
Y
P.2 / 2
X
659508
4267171
Y
P.2 / 7
X
658990
4267183
P.2 / 12
X
Y
658880
4267945
Y
X
P.1 / 17
658694
4262500
Y
P.1 / 22
X
657463
4265000
Y
P.2 / 3
X
659502
4267172
Y
P.2 / 8
X
658741
4267158
P.2 / 13
X
Y
658917
4268000
Y
X
P.1 / 18
658694
4262500
Y
P.1 / 23
X
657625
4265000
Y
P.2 / 4
X
659253
4267189
Y
P.2 / 9
X
658734
4267158
P.2 / 14
X
Y
660000
4268000
Y
X
P.1 / 19
658694
4262500
Y
P.1 / 24
X
657628
4265025
Y
P.2 / 5
X
659246
4267189
Y
P.2 / 10
X
658483
4267111
P.2 / 15
X
Y
660000
4267078
Y
X
P.1 / 20
657675
4262500
Y
P.2 / 1
X
659762
4267133
Y
P.2 / 6
X
658996
4267184
Y
P.2 / 11
X
658288
4267057
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 2419586
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
K51D4
P.1 / 1
Y
X
369000
4267000
P.1 / 2
Y
X
370000
4267000
Alanı : 99,24
Erişim No : 3170953
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Van
Paftalar : K50C3
Grubu : II. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
370000
4266000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gevaş
İli : Van
P.1 / 4
Y
X
369000
4266000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
17.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : K50C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
368425
4268034
Alanı : 100,00
Erişim No : 3319595
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
368930
4267042
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
367871
4266885
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Van
P.1 / 4
Y
X
367581
4267827
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
17.03.2015
14,00
2419597
Paftalar : K51D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
372000
4266992
Alanı : 100,00
Erişim No : 3319596
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
372000
4266000
Önİr. No :
İli : Van
P.1 / 3
Y
X
371000
4266000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
371000
4267000
P.1 / 5
Y
X
371000
4267008
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
2419597
Paftalar : K51D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
371000
4267008
P.1 / 2
Y
X
371000
4268000
P.1 / 3
Y
X
372000
4268000
P.1 / 4
Y
X
372000
4267000
P.1 / 5
Y
X
372000
4266992
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321600
Alanı : 700,00
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
J50C1
P.1 / 1
Y
X
350000
4345500
Erişim No : 3321605
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Erciş
İli : Van
Paftalar : J50B4
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
350000
4349000
Alanı : 1.700,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
352000
4349000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Erciş
İli : Van
P.1 / 4
Y
X
352000
4345500
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
3071032
Paftalar : J50B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
350000
4349000
Y
P.1 / 6
X
356000
4349000
Erişim No : 3320756
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
350000
4352000
Alanı : 1.988,15
Önİr. No :
İli : Yozgat
P.1 / 3
Y
X
355000
4352000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
355000
4351000
P.1 / 5
Y
X
356000
4351000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
3320754
Paftalar : I33C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
657099
4398308
Y
P.1 / 6
X
658622
4395669
Y
P.1 / 11
X
657915
4392920
Y
P.1 / 16
X
655695
4392662
P.1 / 21
Y
X
655130
4394000
P.1 / 2
Y
X
657514
4397192
Y
P.1 / 7
X
658971
4392283
Y
P.1 / 12
X
656557
4392730
Y
P.1 / 17
X
655156
4393835
P.1 / 22
Y
X
655131
4393999
P.1 / 3
Y
X
658103
4396636
Y
P.1 / 8
X
658699
4392493
Y
P.1 / 13
X
655913
4392585
Y
P.1 / 18
X
655156
4393835
P.1 / 23
Y
X
653577
4397271
P.1 / 4
Y
X
658412
4395940
Y
P.1 / 9
X
658660
4392537
Y
P.1 / 14
X
655774
4392627
Y
P.1 / 19
X
655156
4393835
P.1 / 24
Y
X
657045
4398380
P.1 / 5
Y
X
658527
4395768
Y
P.1 / 10
X
658080
4392950
Y
P.1 / 15
X
655700
4392662
Y
P.1 / 20
X
655080
4394000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320760
Ar. No :
Alanı : 1.804,66
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Yozgat
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
3320756
Paftalar : I33C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
653577
4397272
Y
P.1 / 6
X
650545
4398000
P.1 / 11
Y
X
650920
4400204
P.1 / 16
X
Y
653536
4400972
P.1 / 21
X
Y
655462
4399448
P.1 / 26
Y
X
656736
4398583
Erişim No : 1206495
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
653365
4395810
Y
P.1 / 7
X
650545
4398000
P.1 / 12
Y
X
651145
4400335
P.1 / 17
X
Y
654583
4401329
P.1 / 22
X
Y
655678
4399274
P.1 / 27
Y
X
656992
4398451
Alanı : 2.000,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
651268
4397438
Y
P.1 / 8
X
650611
4398000
P.1 / 13
Y
X
651370
4400450
P.1 / 18
X
Y
654604
4401120
P.1 / 23
X
Y
655873
4399185
P.1 / 28
Y
X
657045
4398380
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Zonguldak
P.1 / 4
Y
X
650994
4397651
Y
P.1 / 9
X
650540
4399923
P.1 / 14
Y
X
651470
4400260
P.1 / 19
X
Y
654573
4400837
P.1 / 24
X
Y
656085
4399052
P.1 / 29
Y
X
653577
4397271
P.1 / 5
Y
X
650587
4397968
Y
P.1 / 10
X
650695
4400045
P.1 / 15
Y
X
651865
4400460
P.1 / 20
X
Y
654583
4400711
P.1 / 25
X
Y
656476
4398722
İhale Tarihi :
İhale Saati :
18.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : F27D4
Koordinatlar
X
P.1 / 1
Y
380000
4553000
Erişim No : 3229049
Ar. No :
X
P.1 / 2
Y
384000
4553000
Alanı : 2.000,00
Önİr. No :
İli : Zonguldak
X
P.1 / 3
Y
384000
4548000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
X
P.1 / 4
Y
380000
4548000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
1206588
Paftalar : F27D4
Koordinatlar
X
Y
P.1 / 1
376000
4553000
X
Y
P.1 / 2
380000
4553000
X
Y
P.1 / 3
380000
4548000
X
Y
P.1 / 4
376000
4548000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3288988
Ar. No :
Alanı : 1.422,46
Önİr. No :
İli : Zonguldak
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
1206599
Paftalar : F27D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
379084
4544552
Y
P.1 / 6
X
376000
4548000
P.1 / 2
Y
X
378575
4544265
Y
P.1 / 7
X
380000
4548000
P.1 / 3
Y
X
378575
4544250
Y
P.1 / 8
X
380000
4545614
P.1 / 4
Y
X
377927
4544069
P.1 / 5
Y
X
376000
4544421
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3314718
Alanı : 1.995,66
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Zonguldak
Paftalar : F27D3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
1206414
F27D4
P.1 / 1
Y
X
383778
4545531
Y
P.1 / 6
X
384784
4547281
P.1 / 11
Y
X
386169
4547760
P.1 / 16
X
Y
386116
4547909
P.1 / 21
X
Y
391806
4545714
P.1 / 26
Y
X
387321
4544632
P.1 / 31
Y
X
387347
4545022
P.1 / 2
Y
X
384533
4546025
Y
P.1 / 7
X
386169
4547714
P.1 / 12
Y
X
386140
4547813
P.1 / 17
X
Y
386124
4547967
P.1 / 22
X
Y
390974
4545702
P.1 / 27
Y
X
387340
4544702
P.1 / 32
Y
X
387393
4545088
P.1 / 3
Y
X
384831
4546324
Y
P.1 / 8
X
386176
4547710
P.1 / 13
Y
X
386124
4547839
P.1 / 18
X
Y
386117
4548000
P.1 / 23
X
Y
390592
4545599
P.1 / 28
Y
X
387323
4544808
P.1 / 33
Y
X
387505
4545290
P.1 / 4
Y
X
384953
4546779
Y
P.1 / 9
X
386196
4547719
P.1 / 14
Y
X
386118
4547860
P.1 / 19
X
Y
392000
4548000
P.1 / 24
X
Y
388427
4544185
P.1 / 29
Y
X
387329
4544860
P.1 / 34
Y
X
387548
4545417
P.1 / 5
Y
X
384831
4547234
Y
P.1 / 10
X
386195
4547734
P.1 / 15
Y
X
386116
4547882
P.1 / 20
X
Y
392000
4545742
P.1 / 25
X
Y
387314
4544618
P.1 / 30
Y
X
387326
4544916
P.1 / 35
Y
X
387583
4545553
X
P.1 / 36
Y
387550
4545641
P.1 / 41
Y
X
387444
4546129
Y
P.1 / 46
X
387923
4546483
Y
P.1 / 51
X
387726
4546626
P.1 / 56
X
Y
387005
4546342
Y
P.1 / 61
X
386609
4546213
Y
P.1 / 66
X
386001
4545695
Y
P.1 / 71
X
386115
4545252
P.1 / 76
X
Y
386238
4545029
Y
P.1 / 81
X
384230
4544954
X
P.1 / 37
Y
387452
4545843
P.1 / 42
Y
X
387492
4546170
Y
P.1 / 47
X
387959
4546512
Y
P.1 / 52
X
387616
4546594
P.1 / 57
X
Y
386924
4546261
Y
P.1 / 62
X
386478
4546223
Y
P.1 / 67
X
385969
4545652
Y
P.1 / 72
X
386134
4545198
P.1 / 77
X
Y
386275
4545002
Y
P.1 / 82
X
384000
4545248
X
P.1 / 38
Y
387436
4545976
P.1 / 43
Y
X
387666
4546356
Y
P.1 / 48
X
387985
4546554
Y
P.1 / 53
X
387488
4546483
P.1 / 58
X
Y
386867
4546180
Y
P.1 / 63
X
386332
4546052
Y
P.1 / 68
X
385958
4545626
Y
P.1 / 73
X
386152
4545160
P.1 / 78
X
Y
386284
4544964
X
P.1 / 39
Y
387434
4546019
P.1 / 44
Y
X
387785
4546408
Y
P.1 / 49
X
388004
4546632
Y
P.1 / 54
X
387399
4546454
P.1 / 59
X
Y
386810
4546213
Y
P.1 / 64
X
386195
4545887
Y
P.1 / 69
X
385973
4545567
Y
P.1 / 74
X
386186
4545108
P.1 / 79
X
Y
386242
4544807
X
P.1 / 40
Y
387447
4546087
P.1 / 45
Y
X
387853
4546443
Y
P.1 / 50
X
387914
4546648
Y
P.1 / 55
X
387320
4546370
P.1 / 60
X
Y
386743
4546230
Y
P.1 / 65
X
386027
4545743
Y
P.1 / 70
X
386037
4545339
Y
P.1 / 75
X
386195
4545067
P.1 / 80
X
Y
386242
4544804
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3314733
Alanı : 617,31
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Zonguldak
Paftalar : F27D3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
3314725
F27D4
P.1 / 1
Y
X
386019
4548000
Y
P.1 / 6
X
386066
4547853
P.1 / 11
Y
X
384498
4547568
P.1 / 16
X
Y
380263
4545749
P.1 / 2
Y
X
386023
4547993
Y
P.1 / 7
X
386073
4547832
P.1 / 12
Y
X
384043
4547690
P.1 / 17
X
Y
380000
4545485
P.1 / 3
Y
X
386029
4547974
Y
P.1 / 8
X
386123
4547744
P.1 / 13
Y
X
383635
4547580
P.1 / 18
X
Y
380000
4548000
P.1 / 4
Y
X
386045
4547945
Y
P.1 / 9
X
386169
4547714
P.1 / 14
Y
X
383158
4547337
P.1 / 19
X
Y
384000
4548000
P.1 / 5
Y
X
386061
4547887
Y
P.1 / 10
X
384784
4547281
P.1 / 15
Y
X
381909
4546708
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321409
Alanı : 1.798,93
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Zonguldak
Paftalar : F27D3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
18.03.2015
14,00
3321408
F27D4
P.1 / 1
Y
X
387380
4550201
P.1 / 6
Y
X
387178
4550254
P.1 / 11
Y
X
386920
4550258
P.1 / 16
X
Y
386748
4550313
P.1 / 21
X
Y
386625
4550328
P.1 / 26
Y
X
386519
4550471
P.1 / 31
Y
X
386397
4550551
P.1 / 2
Y
X
387351
4550213
P.1 / 7
Y
X
387154
4550256
P.1 / 12
Y
X
386898
4550260
P.1 / 17
X
Y
386720
4550316
P.1 / 22
X
Y
386607
4550355
P.1 / 27
Y
X
386507
4550486
P.1 / 32
Y
X
386359
4550562
P.1 / 3
Y
X
387279
4550235
P.1 / 8
Y
X
387094
4550247
P.1 / 13
Y
X
386864
4550277
P.1 / 18
X
Y
386689
4550316
P.1 / 23
X
Y
386577
4550392
P.1 / 28
Y
X
386470
4550509
P.1 / 33
Y
X
386327
4550562
P.1 / 4
Y
X
387229
4550246
P.1 / 9
Y
X
387033
4550236
P.1 / 14
Y
X
386816
4550296
P.1 / 19
X
Y
386655
4550316
P.1 / 24
X
Y
386561
4550416
P.1 / 29
Y
X
386420
4550542
P.1 / 34
Y
X
386326
4550562
P.1 / 5
Y
X
387196
4550252
P.1 / 10
Y
X
386992
4550236
P.1 / 15
Y
X
386779
4550300
P.1 / 20
X
Y
386639
4550317
P.1 / 25
X
Y
386544
4550439
P.1 / 30
Y
X
386399
4550550
P.1 / 35
Y
X
386282
4550562
P.1 / 36
X
Y
386189
4550567
P.1 / 41
Y
X
385942
4550509
P.1 / 46
Y
X
385725
4550385
P.1 / 51
Y
X
385560
4550382
P.1 / 56
X
Y
385310
4550363
P.1 / 61
Y
X
385115
4550326
P.1 / 66
Y
X
385065
4550271
P.1 / 71
Y
X
385111
4550196
P.1 / 76
X
Y
385207
4550108
P.1 / 81
Y
X
385273
4549986
P.1 / 86
Y
X
385307
4549902
P.1 / 37
X
Y
386121
4550568
P.1 / 42
Y
X
385901
4550486
P.1 / 47
Y
X
385699
4550378
P.1 / 52
Y
X
385528
4550383
P.1 / 57
X
Y
385255
4550363
P.1 / 62
Y
X
385071
4550308
P.1 / 67
Y
X
385076
4550255
P.1 / 72
Y
X
385131
4550179
P.1 / 77
X
Y
385226
4550085
P.1 / 82
Y
X
385280
4549965
P.1 / 87
Y
X
385327
4549875
P.1 / 38
X
Y
386080
4550568
P.1 / 43
Y
X
385856
4550467
P.1 / 48
Y
X
385676
4550378
P.1 / 53
Y
X
385484
4550387
P.1 / 58
X
Y
385218
4550357
P.1 / 63
Y
X
385027
4550294
P.1 / 68
Y
X
385083
4550238
P.1 / 73
Y
X
385157
4550156
P.1 / 78
X
Y
385241
4550063
P.1 / 83
Y
X
385280
4549963
P.1 / 88
Y
X
385335
4549865
P.1 / 39
X
Y
386042
4550556
P.1 / 44
Y
X
385815
4550435
P.1 / 49
Y
X
385635
4550378
P.1 / 54
Y
X
385445
4550387
P.1 / 59
X
Y
385199
4550351
P.1 / 64
Y
X
385043
4550290
P.1 / 69
Y
X
385092
4550222
P.1 / 74
Y
X
385174
4550141
P.1 / 79
X
Y
385249
4550045
P.1 / 84
Y
X
385286
4549946
P.1 / 89
Y
X
385336
4549856
P.1 / 40
X
Y
386000
4550535
P.1 / 45
Y
X
385757
4550404
P.1 / 50
Y
X
385609
4550381
P.1 / 55
Y
X
385370
4550371
P.1 / 60
X
Y
385173
4550342
P.1 / 65
Y
X
385054
4550282
P.1 / 70
Y
X
385102
4550206
P.1 / 75
Y
X
385193
4550125
P.1 / 80
X
Y
385264
4550012
P.1 / 85
Y
X
385297
4549919
P.1 / 90
Y
X
385350
4549832
P.1 / 91
X
Y
385361
4549812
P.1 / 96
Y
X
384000
4548000
P.1 / 92
X
Y
385376
4549791
P.1 / 97
Y
X
384000
4553000
P.1 / 93
X
Y
385401
4549766
P.1 / 98
Y
X
388000
4553000
P.1 / 94
X
Y
385417
4549751
P.1 / 99
Y
X
388000
4550148
P.1 / 95
X
Y
385423
4549741
P.2 / 1
Y
X
385423
4549741
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.2 / 2
X
385462
4549723
Y
P.2 / 7
X
385690
4549698
P.2 / 12
X
Y
385899
4549624
P.2 / 17
Y
X
386108
4549543
P.2 / 22
Y
X
386204
4549465
Y
P.2 / 3
X
385491
4549716
Y
P.2 / 8
X
385753
4549681
P.2 / 13
X
Y
385941
4549605
P.2 / 18
Y
X
386141
4549522
P.2 / 23
Y
X
386277
4549451
Y
P.2 / 4
X
385544
4549706
Y
P.2 / 9
X
385810
4549657
P.2 / 14
X
Y
385978
4549581
P.2 / 19
Y
X
386150
4549505
P.2 / 24
Y
X
386319
4549443
Y
P.2 / 5
X
385594
4549706
Y
P.2 / 10
X
385817
4549654
P.2 / 15
X
Y
386020
4549571
P.2 / 20
Y
X
386173
4549480
P.2 / 25
Y
X
386375
4549432
Y
P.2 / 6
X
385639
4549706
Y
P.2 / 11
X
385850
4549650
P.2 / 16
X
Y
386055
4549556
P.2 / 21
Y
X
386175
4549478
P.2 / 26
Y
X
386425
4549422
P.2 / 27
X
Y
386450
4549417
P.2 / 32
Y
X
386641
4549281
P.2 / 37
Y
X
386899
4549196
P.2 / 42
Y
X
387094
4549248
P.2 / 47
X
Y
387103
4549425
P.2 / 52
Y
X
387219
4549677
P.2 / 57
Y
X
387434
4549856
P.2 / 62
Y
X
387495
4550034
P.2 / 67
X
Y
388000
4550148
P.2 / 72
Y
X
386095
4548054
Y
P.2 / 77
X
386085
4548181
P.2 / 28
X
Y
386493
4549395
P.2 / 33
Y
X
386717
4549230
P.2 / 38
Y
X
386937
4549196
P.2 / 43
Y
X
387093
4549269
P.2 / 48
X
Y
387111
4549448
P.2 / 53
Y
X
387274
4549736
P.2 / 58
Y
X
387461
4549894
P.2 / 63
Y
X
387473
4550064
P.2 / 68
X
Y
388000
4548000
P.2 / 73
Y
X
386089
4548078
Y
P.2 / 78
X
386085
4548217
P.2 / 29
X
Y
386522
4549380
P.2 / 34
Y
X
386756
4549214
P.2 / 39
Y
X
386979
4549197
P.2 / 44
Y
X
387090
4549326
P.2 / 49
X
Y
387127
4549502
P.2 / 54
Y
X
387332
4549785
P.2 / 59
Y
X
387490
4549935
P.2 / 64
Y
X
387443
4550120
P.2 / 69
X
Y
386117
4548000
P.2 / 74
Y
X
386089
4548103
Y
P.2 / 79
X
386084
4548227
P.2 / 30
X
Y
386565
4549343
P.2 / 35
Y
X
386792
4549204
P.2 / 40
Y
X
387022
4549200
P.2 / 45
Y
X
387093
4549375
P.2 / 50
X
Y
387149
4549540
P.2 / 55
Y
X
387388
4549828
P.2 / 60
Y
X
387507
4549971
P.2 / 65
Y
X
387408
4550163
P.2 / 70
X
Y
386114
4548016
P.2 / 75
Y
X
386086
4548129
Y
P.2 / 80
X
386085
4548245
P.2 / 31
X
Y
386605
4549313
P.2 / 36
Y
X
386829
4549204
P.2 / 41
Y
X
387099
4549211
P.2 / 46
Y
X
387102
4549421
P.2 / 51
X
Y
387168
4549580
P.2 / 56
Y
X
387425
4549851
P.2 / 61
Y
X
387509
4550002
P.2 / 66
Y
X
387380
4550201
P.2 / 71
X
Y
386106
4548038
P.2 / 76
Y
X
386085
4548158
Y
P.2 / 81
X
386089
4548258
X
Y
P.2 / 82
386099
4548273
P.2 / 87
X
Y
386166
4548312
P.2 / 92
Y
X
386271
4548289
P.2 / 97
Y
X
386318
4548324
P.2 / 102
X
Y
386201
4548371
P.2 / 107
Y
X
386065
4548455
P.2 / 112
Y
X
385894
4548525
X
Y
P.2 / 83
386111
4548284
P.2 / 88
X
Y
386186
4548310
P.2 / 93
Y
X
386311
4548288
P.2 / 98
Y
X
386290
4548331
P.2 / 103
X
Y
386181
4548387
P.2 / 108
Y
X
386038
4548486
P.2 / 113
Y
X
385880
4548520
X
Y
P.2 / 84
386126
4548296
P.2 / 89
X
Y
386200
4548306
P.2 / 94
Y
X
386370
4548296
P.2 / 99
Y
X
386272
4548338
P.2 / 104
X
Y
386142
4548399
P.2 / 109
Y
X
385986
4548549
P.2 / 114
Y
X
385867
4548512
X
Y
P.2 / 85
386134
4548301
P.2 / 90
X
Y
386223
4548300
P.2 / 95
Y
X
386371
4548311
P.2 / 100
Y
X
386244
4548343
P.2 / 105
X
Y
386113
4548412
P.2 / 110
Y
X
385931
4548533
P.2 / 115
Y
X
385867
4548483
X
Y
P.2 / 86
386147
4548307
P.2 / 91
X
Y
386250
4548292
P.2 / 96
Y
X
386342
4548324
P.2 / 101
Y
X
386231
4548351
P.2 / 106
X
Y
386091
4548434
P.2 / 111
Y
X
385923
4548536
P.2 / 116
Y
X
385859
4548468
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.2 / 117
X
385854
4548460
Y
P.2 / 122
X
385911
4548358
P.2 / 127
X
Y
385965
4548252
P.2 / 132
Y
X
385974
4548136
P.2 / 137
Y
X
385999
4548048
Erişim No : 3310256
Alanı : 60,60
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K32D4
Erişim No : 3310257
P.1 / 2
X
Y
597993
4262850
Önİr. No :
K32D4
L32A1
P.1 / 1
X
Y
597993
4262850
Erişim No : 3310258
P.1 / 3
X
Y
598007
4261650
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
2416302
P.1 / 2
X
Y
598496
4262850
Önİr. No :
İli : Aksaray
P.1 / 4
X
Y
597600
4261650
P.1 / 5
X
Y
597600
4261633
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.03.2015
14,00
2416302
L32A2
Alanı : 59,58
Ar. No :
Paftalar : K32D3
Y
P.2 / 121
X
385902
4548376
Y
P.2 / 126
X
385964
4548265
P.2 / 131
X
Y
385974
4548158
P.2 / 136
Y
X
385997
4548061
P.2 / 141
Y
X
384000
4548000
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Aksaray
Koordinatlar
İr. No :
Alanı : 60,42
Ar. No :
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
Y
P.2 / 120
X
385898
4548390
Y
P.2 / 125
X
385952
4548301
P.2 / 130
X
Y
385966
4548180
P.2 / 135
Y
X
385995
4548072
P.2 / 140
Y
X
386019
4548000
L32A1
P.1 / 1
X
Y
597489
4262850
P.1 / 6
Y
X
597504
4261632
Paftalar : K32D3
Y
P.2 / 119
X
385877
4548415
Y
P.2 / 124
X
385942
4548320
P.2 / 129
X
Y
385962
4548195
P.2 / 134
Y
X
385986
4548089
P.2 / 139
Y
X
386007
4548019
İlçesi : Merkez
İli : Aksaray
Koordinatlar
Y
P.2 / 118
X
385862
4548444
Y
P.2 / 123
X
385923
4548341
P.2 / 128
X
Y
385962
4548214
P.2 / 133
Y
X
385978
4548112
P.2 / 138
Y
X
386001
4548038
P.1 / 3
X
Y
598511
4261650
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
598007
4261650
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.03.2015
14,00
2416302
L32A2
P.1 / 1
X
Y
598496
4262850
P.1 / 2
X
Y
599000
4262850
P.1 / 3
X
Y
599000
4261650
P.1 / 4
X
Y
598511
4261650
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3318698
Alanı : 87,85
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Aksaray
Paftalar : L32A1
Koordinatlar
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
598500
4261500
Grubu : II. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Aksaray
İlçesi : Merkez
19.03.2015
14,00
2484522
P.1 / 4
Y
X
598641
4261650
P.1 / 5
Y
X
599199
4261646
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
19.03.2015
14,00
3318698
L32A2
P.1 / 1
Y
X
598234
4260761
Y
P.1 / 6
X
598000
4259700
Y
P.1 / 11
X
597623
4260760
Erişim No : 3103811
P.1 / 2
Y
X
598229
4260756
Y
P.1 / 7
X
598000
4259650
Alanı : 100,00
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
598196
4260280
Y
P.1 / 8
X
597500
4259650
Grubu : II. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Karaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
597500
4261500
Y
P.1 / 7
X
598234
4260761
Alanı : 74,51
Ar. No :
Paftalar : N30C1
İhale Tarihi :
L32A2
Erişim No : 3318700
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 1
Y
X
597623
4260760
Y
P.1 / 6
X
598572
4261067
Paftalar : L32A1
Grubu : II. Grup
İlçesi : Merkez
N30C2
P.1 / 1
Y
X
532800
4109000
Y
P.1 / 6
X
533400
4108400
N30C3
P.1 / 4
Y
X
598402
4259650
Y
P.1 / 9
X
597259
4260000
P.1 / 5
Y
X
598042
4259650
Y
P.1 / 10
X
597750
4260000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
N30C4
P.1 / 2
Y
X
534700
4109000
Y
P.1 / 7
X
533400
4108500
P.1 / 3
Y
X
534700
4108500
Y
P.1 / 8
X
532800
4108500
P.1 / 4
Y
X
533900
4108500
P.1 / 5
Y
X
533900
4108400
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3109086
Alanı : 1.924,14
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Karaman
Paftalar : O29A3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Ermenek
O29B4
O29C1
P.1 / 1
Y
X
483500
4066000
Y
P.1 / 6
X
476000
4064750
P.1 / 11
Y
X
477561
4067009
P.1 / 16
X
Y
477790
4066949
P.1 / 21
X
Y
482000
4069000
Erişim No : 3111775
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
O29D2
P.1 / 2
Y
X
482000
4065000
Y
P.1 / 7
X
476500
4068000
P.1 / 12
Y
X
477633
4066935
P.1 / 17
X
Y
477815
4067359
P.1 / 22
X
Y
483000
4069000
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İli : Karaman
İhale Tarihi :
P.1 / 3
Y
X
482000
4066000
Y
P.1 / 8
X
477654
4068000
P.1 / 13
Y
X
477669
4066924
P.1 / 18
X
Y
477821
4068000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
479000
4066000
Y
P.1 / 9
X
477649
4067308
P.1 / 14
Y
X
477755
4066911
P.1 / 19
X
Y
480000
4068000
P.1 / 5
Y
X
478000
4064000
Y
P.1 / 10
X
477544
4067053
P.1 / 15
Y
X
477807
4066898
P.1 / 20
X
Y
481000
4067000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N30C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
541000
4106000
Erişim No : 3115287
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
542000
4106000
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İli : Karaman
P.1 / 3
Y
X
542000
4105000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
541000
4105000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N30C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
540000
4103000
P.1 / 2
Y
X
540000
4104000
P.1 / 3
Y
X
541000
4104000
P.1 / 4
Y
X
541000
4103000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3134747
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
Paftalar : N30B2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
İhale Saati :
19.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
N31A1
P.1 / 1
Y
X
543950
4140700
P.1 / 2
Y
X
544950
4140700
Alanı : 100,00
Erişim No : 3134748
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
544950
4139700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
P.1 / 4
Y
X
543950
4139700
İhale Tarihi :
İhale Saati :
23.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N31A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
544950
4140700
P.1 / 2
Y
X
545950
4140700
Alanı : 93,78
Erişim No : 3142264
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
545950
4139700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
P.1 / 4
Y
X
544950
4139700
İhale Tarihi :
İhale Saati :
23.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N31C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578194
4106490
Y
P.1 / 6
X
579200
4106575
Alanı : 98,68
Erişim No : 3145643
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N31C1
P.1 / 3
Y
X
577975
4106950
Y
P.1 / 8
X
578246
4106375
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
578034
4106593
Y
P.1 / 7
X
578600
4106150
P.1 / 4
Y
X
578900
4107500
P.1 / 5
Y
X
578900
4107225
İhale Tarihi :
İhale Saati :
23.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
N31C2
P.1 / 1
Y
X
577800
4109800
Y
P.1 / 6
X
576000
4110000
P.1 / 2
Y
X
577960
4109400
Y
P.1 / 7
X
576500
4110000
P.1 / 3
Y
X
577375
4109400
Y
P.1 / 8
X
577000
4109950
P.1 / 4
Y
X
577000
4109375
Y
P.1 / 9
X
577631
4109921
P.1 / 5
Y
X
576250
4109375
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3148838
Alanı : 100,00
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
İhale Tarihi :
İhale Saati :
23.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N30C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
541000
4103500
Erişim No : 3318748
Alanı : 79,67
Ar. No :
Paftalar : N31C1
Grubu : II. Grup
İlçesi : Ayrancı
N31C2
N31C3
P.1 / 1
Y
X
577720
4109400
Y
P.1 / 6
X
578750
4108500
Erişim No : 3318749
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
543000
4103000
İr. No :
Önİr. No :
İli : Karaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
543000
4103500
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.03.2015
14,00
3144877
N31C4
P.1 / 2
Y
X
577960
4109400
Y
P.1 / 7
X
577720
4108650
Alanı : 95,87
Önİr. No :
İli : Karaman
P.1 / 4
Y
X
541000
4103000
P.1 / 3
Y
X
578600
4109300
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
P.1 / 4
Y
X
578700
4109253
P.1 / 5
Y
X
578750
4109200
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.03.2015
14,00
3145180
Paftalar : N31C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578700
4110000
Y
P.1 / 6
X
579000
4110000
Y
P.1 / 11
X
578700
4109253
P.1 / 2
Y
X
578800
4110250
Y
P.1 / 7
X
579200
4109750
P.1 / 3
Y
X
578900
4110600
Y
P.1 / 8
X
579800
4109750
P.1 / 4
Y
X
579400
4110600
Y
P.1 / 9
X
579800
4109200
P.1 / 5
Y
X
579400
4110500
Y
P.1 / 10
X
578750
4109200
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 98,88
Erişim No : 3318751
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 2
Y
X
582012
4108711
P.1 / 7
Y
X
582000
4108200
Alanı : 95,38
Erişim No : 3318791
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
578600
4109300
P.1 / 8
Y
X
577800
4110400
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
577960
4109400
P.1 / 9
Y
X
578200
4110300
14,00
3145181
P.1 / 5
Y
X
577800
4109800
P.1 / 10
Y
X
578800
4110250
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
582353
4109028
P.1 / 8
Y
X
581500
4108200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
23.03.2015
14,00
3075166
P.1 / 4
Y
X
582675
4109325
P.1 / 5
Y
X
583000
4109325
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
23.03.2015
14,00
3158444
N31C3
P.1 / 1
Y
X
581469
4108875
P.1 / 2
Y
X
580207
4108875
Alanı : 89,03
Erişim No : 3318794
Ar. No :
23.03.2015
N31C3
P.1 / 1
Y
X
581470
4108700
P.1 / 6
Y
X
583000
4108650
Paftalar : N31C2
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
578700
4109253
P.1 / 7
Y
X
577500
4110400
Alanı : 94,98
Erişim No : 3318787
Koordinatlar
İhale Tarihi :
N31C2
P.1 / 1
Y
X
578700
4110000
P.1 / 6
Y
X
577520
4110000
Paftalar : N31C2
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
Paftalar : N31C1
Grubu : II. Grup
Önİr. No :
İli : Karaman
P.1 / 3
Y
X
580207
4109647
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
P.1 / 4
Y
X
581460
4109620
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3146823
Paftalar : N31C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
580207
4108875
P.1 / 2
Y
X
581469
4108875
P.1 / 3
Y
X
581470
4108700
P.1 / 4
Y
X
581500
4108200
P.1 / 5
Y
X
580500
4108000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3318795
Alanı : 90,74
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayrancı
İli : Karaman
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3146823
Paftalar : N31C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
579150
4108500
Erişim No : 3319161
P.1 / 2
Y
X
580207
4108875
Alanı : 92,20
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
580500
4108000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
P.1 / 4
Y
X
580125
4107900
P.1 / 5
Y
X
579200
4108000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3148840
Paftalar : N30C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
539898
4106329
Y
P.1 / 6
X
539500
4105000
Erişim No : 3320556
Alanı : 99,80
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N30B2
P.1 / 3
Y
X
540000
4105300
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
540000
4106273
Y
P.1 / 7
X
539500
4106130
P.1 / 4
Y
X
541000
4105300
P.1 / 5
Y
X
541000
4105000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3134745
N31A1
P.1 / 1
Y
X
544153
4142120
Y
P.1 / 6
X
543390
4142333
Y
P.1 / 11
X
544440
4143000
P.1 / 2
Y
X
544153
4142120
Y
P.1 / 7
X
543389
4142965
Y
P.1 / 12
X
544440
4142214
P.1 / 3
Y
X
544200
4142000
Y
P.1 / 8
X
543389
4142965
Y
P.1 / 13
X
544153
4142120
P.1 / 4
Y
X
544200
4142000
Y
P.1 / 9
X
543671
4143003
P.1 / 5
Y
X
543719
4141872
Y
P.1 / 10
X
543800
4143000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320566
Ar. No :
Alanı : 99,55
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3320556
Paftalar : N30B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
543390
4142333
Y
P.1 / 6
X
543000
4143480
P.1 / 11
Y
X
543549
4143309
Erişim No : 3320568
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
542800
4142000
Y
P.1 / 7
X
543500
4143800
P.1 / 12
Y
X
543307
4143290
Alanı : 99,27
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
542800
4142000
Y
P.1 / 8
X
543992
4143480
P.1 / 13
Y
X
543277
4143057
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karaman
P.1 / 4
Y
X
542810
4143000
Y
P.1 / 9
X
543800
4143001
P.1 / 14
Y
X
543389
4142965
P.1 / 5
Y
X
543037
4143264
Y
P.1 / 10
X
543671
4143004
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3320556
Paftalar : N30B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
543719
4141872
Y
P.1 / 6
X
543390
4142333
Erişim No : 3322344
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
544200
4142000
Alanı : 97,50
Önİr. No :
İli : Karaman
P.1 / 3
X
Y
544090
4140825
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
544000
4140800
P.1 / 5
X
Y
542800
4142000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3081261
Paftalar : N31A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
550100
4125000
P.1 / 2
X
Y
551000
4125000
P.1 / 3
X
Y
551150
4124000
P.1 / 4
X
Y
550100
4124000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3318813
Ar. No :
Alanı : 1.331,69
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırıkkale
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3130416
Paftalar : I31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
560000
4408000
Y
P.1 / 6
X
561000
4412000
P.1 / 11
Y
X
562176
4407576
Erişim No : 3318738
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
560721
4408000
Y
P.1 / 7
X
561722
4412000
P.1 / 12
Y
X
560000
4407239
Alanı : 1.705,47
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
557981
4411765
Y
P.1 / 8
X
561847
4410801
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beşiri
İli : Batman
P.1 / 4
Y
X
557985
4412500
Y
P.1 / 9
X
561590
4410115
P.1 / 5
Y
X
561000
4412500
Y
P.1 / 10
X
561917
4410148
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
24.03.2015
14,00
3179096
Paftalar : M46B3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
712500
4193000
Y
P.1 / 6
X
711000
4186490
Erişim No : 3118320
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
714290
4193030
Y
P.1 / 7
X
712500
4186845
Alanı : 2.000,00
Önİr. No :
İli : Şırnak
P.1 / 3
X
Y
714319
4184986
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Cizre
P.1 / 4
X
Y
710991
4184976
P.1 / 5
X
Y
710973
4186526
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : N50A1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
325000
4146000
P.1 / 2
X
Y
325000
4150000
P.1 / 3
X
Y
330000
4150000
P.1 / 4
X
Y
330000
4146000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3155399
Alanı : 1.600,00
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Uludere
İli : Şırnak
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : M49C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
306000
4159000
Erişim No : 3310785
Alanı : 46,78
Ar. No :
Paftalar : N49B3
P.1 / 4
Y
X
306000
4155000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.03.2015
14,00
1129719
N50A4
Erişim No : 3320666
P.1 / 2
Y
X
323552
4136326
Alanı : 1.454,51
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
323560
4136330
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Silopi
İli : Şırnak
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Merkez
P.1 / 1
Y
X
323552
4136330
Y
P.1 / 6
X
323375
4136252
Paftalar : N48B1
P.1 / 3
Y
X
310000
4155000
İr. No :
Önİr. No :
İli : Şırnak
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
310000
4159000
N48B2
P.1 / 1
Y
X
267000
4141082
Y
P.1 / 6
X
274366
4139000
Y
P.1 / 11
X
267366
4139000
N48B3
P.1 / 4
Y
X
323560
4135680
P.1 / 5
Y
X
322129
4135700
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.03.2015
14,00
3240335
N48B4
P.1 / 2
Y
X
273008
4140541
Y
P.1 / 7
X
273000
4139000
Y
P.1 / 12
X
267400
4140000
P.1 / 3
Y
X
275000
4139973
Y
P.1 / 8
X
272667
4138000
Y
P.1 / 13
X
267000
4140000
P.1 / 4
Y
X
275000
4139000
Y
P.1 / 9
X
271800
4138000
P.1 / 5
Y
X
274662
4138662
Y
P.1 / 10
X
271000
4139000
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3320669
Alanı : 1.759,72
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3160303
Önİr. No :
25.03.2015
14,00
3240335
P.1 / 3
Y
X
268000
4136000
Y
P.1 / 8
X
269191
4134358
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
271000
4136301
Y
P.1 / 9
X
268117
4135838
P.1 / 5
Y
X
271000
4136000
Y
P.1 / 10
X
262931
4135838
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
F28B3
P.1 / 1
Y
X
455000
4581000
Erişim No : 3322254
P.1 / 2
Y
X
455000
4578000
Alanı : 1.995,76
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450000
4578000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Armutlu
İli : Yalova
Paftalar : G21C3
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Bartın
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
266994
4138009
Y
P.1 / 7
X
273000
4134000
Alanı : 1.500,00
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
N48B4
P.1 / 1
Y
X
262931
4138121
Y
P.1 / 6
X
272000
4136000
Paftalar : F28B2
İr. No :
İlçesi : Silopi
İli : Şırnak
Paftalar : N48B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
450000
4581000
P.1 / 5
Y
X
454417
4581000
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.03.2015
14,00
3107649
H21B2
P.1 / 1
Y
X
664000
4487000
Y
P.1 / 6
X
668729
4485000
Y
P.1 / 11
X
665169
4481853
Y
P.1 / 16
X
664008
4483671
P.1 / 2
Y
X
666000
4487000
Y
P.1 / 7
X
667550
4480650
Y
P.1 / 12
X
664716
4481725
Y
P.1 / 17
X
664992
4483684
P.1 / 3
Y
X
666000
4486000
Y
P.1 / 8
X
667315
4481319
Y
P.1 / 13
X
664303
4481453
Y
P.1 / 18
X
665006
4485555
P.1 / 4
Y
X
669000
4486000
Y
P.1 / 9
X
666182
4481412
Y
P.1 / 14
X
663914
4481716
Y
P.1 / 19
X
664283
4485677
P.1 / 5
Y
X
668600
4485000
Y
P.1 / 10
X
665434
4481432
Y
P.1 / 15
X
664000
4483000
Y
P.1 / 20
X
664013
4485914
Döküm Tarihi : 25-11-2014
02/12/2014 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3158218
Alanı : 99,52
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Karabük
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : F29D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
461700
4554700
Erişim No : 3250394
P.1 / 2
Y
X
461790
4553926
Alanı : 45,26
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
461750
4553775
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Eskipazar
İli : Karabük
P.1 / 4
Y
X
460810
4553744
P.1 / 5
Y
X
460800
4554941
İhale Tarihi :
İhale Saati :
25.03.2015
14,00
İlişkili Erişim :
Paftalar : G29A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
466786
4532279
Y
P.1 / 6
X
466909
4532500
Erişim No : 3320881
Alanı : 99,71
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : F29B4
P.1 / 3
Y
X
466708
4531708
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Safranbolu
İli : Karabük
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
466708
4531776
Y
P.1 / 7
X
466863
4532264
P.1 / 4
Y
X
466156
4531756
P.1 / 5
Y
X
466240
4532500
İhale Tarihi :
İhale Saati :
İlişkili Erişim :
25.03.2015
14,00
2519955
F29C1
P.1 / 1
Y
X
487000
4568000
P.1 / 2
Y
X
488000
4567667
P.1 / 3
Y
X
488022
4567000
P.1 / 4
Y
X
488020
4565920
P.1 / 5
Y
X
487910
4565920
Döküm Tarihi : 25-11-2014

Benzer belgeler

millî savunma bakanlığından belli istekliler arası ihale ilanı

millî savunma bakanlığından belli istekliler arası ihale ilanı 2. "BANDIRMA VE EDİNCİK TANK ÇİFTLİĞİ TEL ÇİT ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 3. "MERSİN TANK ÇİFTLİĞİNDE TEL ÇİT VE KAPLAMALI SAHALARIN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) ...

Detaylı