Notların listesi – Sürücü bilgileri Sipariş formu

Transkript

Notların listesi – Sürücü bilgileri Sipariş formu
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Sipariş formu
Sipariş formu
Sipariş formu, SDP3 donanımlı Scania atölyelerinden parametre ayarlaması sipariş
edilirken kullanım içindir.
Siparişi veren/iletişim kurulacak kişi
Açıklamalar/diğer
Tarih
Şirket
Adı
Telefon
Araç
Tip tayini (ör. R580 B6x2)
Kayıt numarası
Şasi seri numarası
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
1 (14)
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Notların listesi
Parametreler, Parametreler - Sürücü bilgileri belgesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Not:
Bu kapsamlı bir listedir. Araçta bulunan parametreler ve ayarlar aracın teknik özelliklerine göre değişir.
Araç, değiştirilmiş parametreler içeren FFU (Fit For Use) veya S order (özel sipariş)
ile sipariş edilmişse araçlarda fabrikada tedarik edilen varsayılan ayarlardan sapmalar olabilir.
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
2 (14)
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Harici CAN ile üstyapı imalatçısı için ilave göstergeler
Harici CAN ile üstyapı imalatçısı için ilave göstergeler
Değişken
Harici CAN ile üstyapı imalatçısı için ilave göstergeler
Olası değer
İstenen değer
Yorumlar
Olası değer
İstenen değer
Yorumlar
Olası değer
İstenen değer
Yorumlar
Olası değer
İstenen değer
Yorumlar
Var
Yok
Üstyapı menüsü, Kamyon
Değişken
Sayfa 1
Var
Yok
Var
Yok
Sayfa 4
Üstyapı menüsü, Römork 1
Değişken
Sayfa 2
Var
Yok
Var
Yok
Sayfa 5
Üstyapı menüsü, Römork 2
Değişken
Sayfa 3
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Var
Yok
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
3 (14)
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Değişken
Sayfa 6
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Olası değer
Var
Yok
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
4 (14)
İstenen değer
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Takometre bilgi ekranı
Değişken
Sürücü kartı uyarısı
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Olası değer
Var
Yok
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
5 (14)
İstenen değer
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Üstyapıdan gelen sürücü bilgileri
Örnek
Aşağıda, parametre grubu C234 pim 1 ila 10 için notlar listesinin nasıl doldurulacağına bir örnek verilmektedir.
Konum
1
2
3
4
5
6
Açıklama
Notlar
Kullanılacak olan sinyal tipini çarpı işaretiyle işaretleyin.
Etkinleştirilecek olan lambayı girin
Yanan lamba tarafından görüntülenecek olan bilgi tipini bir çarpı işaretiyle işaretleyin
Kullanılacak sesli sinyal tipini çarpı ile işaretleyin.
Görüntülenecek olan mesajı girin
Scania servisine mesaj varsa doldurun.
Lamba gerekmiyorsa kutuyu boş bırakın.
Seçilen lambanın bu bilgiyi görüntüleyebileceğini kontrol edin.
Sesli sinyal gerekmiyorsa kutuları boş bırakın
Ekran mesajı gerekmiyorsa kutuyu boş bırakın.
1
Parametre grubu
C234 pim1
Sinyal tipi
Düşük etkin
X Yüksek aktif
2
Lamba numarası
3
4
Bilgiler
Sesli sinyaller
Yok
Alarm
X Uyarı
Bilgiler
Durum
Sürekli alarm
X Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Yukarıdaki parametre ayarıyla ve pim 1 konektör C234'e +24 V'luk bir beslemeyle,
lamba konumu 2 sarı yanacaktır. Sesli sinyal Uyarı 1 çalacak ve ekranda Damper
gövdesi kalkık uyarısı belirecektir.
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
6 (14)
5
Ekran mesajı numarası
6
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Aşağıda, parametre grubu Sürücü Bilgi Talebi 1 ila 10 için notlar listesinin nasıl doldurulacağına bir örnek verilmektedir.
Konum
1
2
3
4
5
Açıklama
Notlar
Etkinleştirilecek olan lambayı girin.
Yanan lamba tarafından görüntülenecek olan bilgi tipini bir çarpı işaretiyle işaretleyin.
Kullanılacak sesli sinyal tipini çarpı ile işaretleyin.
Görüntülenecek olan göstergeyi girin.
Scania servisine mesaj varsa doldurun.
Lamba gerekmiyorsa kutuyu boş bırakın.
Seçilen lambanın bu bilgiyi görüntüleyebileceğini kontrol edin.
Sesli sinyal gerekmiyorsa kutuları boş bırakın
Ekran mesajı gerekmiyorsa kutuyu boş bırakın.
1
Parametre grubu
Driver Information Request 2
Lamba numarası
2
Bilgiler
4
3
Sesli sinyaller
Yok
Alarm
X Uyarı
Bilgiler
Durum
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Yukarıdaki parametre ayarıyla ve Sürücü Bilgi Talebi 2 iletildiğinde, konum 3'teki
lamba sarı yanar. Sesli sinyal veya ekran uyarısı etkinleşmez.
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
7 (14)
Ekran mesajı numarası
5
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Gösterge panelindeki üstyapı bilgileri
Parametre grubu C234 pim 1 ila 10
Parametre grubu
C234 pim 1
Sinyal tipi
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 2
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234-pim 3
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 4
Düşük etkin
Yüksek aktif
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Lamba numarası
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
8 (14)
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Parametre grubu
C234 pim 5
Sinyal tipi
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 6
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 7
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 8
Düşük etkin
Yüksek aktif
C234 pim 9
Düşük etkin
Yüksek aktif
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Lamba numarası
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
9 (14)
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Parametre grubu
C234 pim 10
Sinyal tipi
Lamba numarası
Düşük etkin
Yüksek aktif
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Parametre grubu Driver Information Request1 ila 10
Parametre grubu
Driver Information Request 1
Driver Information Request 2
Driver Information Request 3
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Lamba numarası
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
10 (14)
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Parametre grubu
Driver Information Request 4
Driver Information Request 5
Driver Information Request 6
Driver Information Request 7
Driver Information Request 8
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Lamba numarası
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
11 (14)
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Parametre grubu
Driver Information Request 9
Driver Information Request 10
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Lamba numarası
Bilgiler
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Yok
Alarm
Uyarı
Bilgiler
Durum
Sesli sinyaller
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
Sürekli alarm
Uyarı 1
Uyarı 1 sürekli
Uyarı 2
Uyarı 2 sürekli
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
12 (14)
Ekran mesajı numarası
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Gösterge grubunun ana ekranındaki navigasyon
Değişken
Gösterge grubundaki dilin değiştirilmesi
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Olası değer
Var
Yok
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
13 (14)
İstenen değer
Yorumlar
Notların listesi – Sürücü bilgileri
Notların listesi
Dış hava sıcaklığı ve siyah buz uyarısı ekranı
Değişken
Siyah buz uyarısı için ses
Scania Truck Bodybuilder
© Scania CV AB 2016, Sweden
Olası değer
Var
Yok
22:10-582 Yayım 1 2016-09-02
14 (14)
İstenen değer
Yorumlar

Benzer belgeler