faaliyet raporu - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği

Transkript

faaliyet raporu - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği
FAALİYET
RAPORU
2009-2013
FAALİYET RAPORU
2013
İÇİNDEKİLER
1. SUNUŞ .................................................................................................................................4
2. AYD HAKKINDA .....................................................................................................................6
2.1. Vizyon, Misyon, Hedef..............................................................................................................6
2.2. Üye Profili .................................................................................................................................7
2.3. 2013 Dönemi Yönetim Kurulları ...............................................................................................8
2.4. Üye Sayıları ...............................................................................................................................9
3. YASAL DÜZENLEME VE LOBİ ÇALIŞMALARI ........................................................................... 10
3.1. Devlet Üst Düzey Yetkilileri ile Görüşmeler............................................................................10
3.2. Türk Borçlar Kanunu ...............................................................................................................10
3.3. Sosyal Sorumluluk Okul Projesi ..............................................................................................10
3.4. Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.............................................10
3.5. Türk Ticaret Kanunu ...............................................................................................................10
3.6. Kıdem Tazminatı Yasası ..........................................................................................................10
3.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ................................................................................................10
3.8. SPV Satışları ile İlgili Maliye Bakanlığı ve MB Denetim Kurumu ile Görüşmeler ....................10
3.9. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Çalışmaları.................................................................10
3.10. TSE AVM Standartları Çalışması ...........................................................................................10
3.11. İBB UTK ile Kapalı Otoparklarda Ücret Alınması Çalışmaları ................................................10
3.12. AVMlerde Müzik Yayın Telif Hakları .....................................................................................10
3.13. Uluslararası Kira Mevzuatı Çalışmaları .................................................................................10
3.14. TOBB Perakende Meclisi’nde Temsil ....................................................................................10
4. RUTİN TAKİP EDİLEN KONULAR ........................................................................................... 11
4.1. AVM Endeksi...........................................................................................................................11
4.2. AVM Databank .......................................................................................................................11
4.3. Shopping Centers Turkey .......................................................................................................12
5. YILLIK ARAŞTIRMALAR ........................................................................................................ 13
5.1. AVM Tüketici Algı Araştırması I,II,III,IV ...................................................................................13
5.2. AVM Marka Araştırması I,II,III,IV,V .........................................................................................13
6. YURT İÇİ PERAKENDE SEKTÖRÜ İLE İŞBİRLİKLERİ ................................................................... 15
6.1. TAMPF – Federasyon Oluşturulması ......................................................................................15
2
FAALİYET RAPORU
2013
6.2. İstanbul Shopping Fest I,II,III ..................................................................................................15
6.3. İSF 2014 Arama Konferansı ....................................................................................................15
6.4. Sektör İftar Yemekleri.............................................................................................................16
6.5. BMD ile Ortak Hacim Giderleri Çalışması ...............................................................................16
7. AYD ORGANİZASYONLARI ................................................................................................... 17
7.1. AVM Yatırımları Konferansı I,II,III,IV,V....................................................................................17
7.2. VI. AVM Yatırımları Konferansı .............................................................................................17
7.3. İnceleme Gezileri ...................................................................................................................17
7.4. MIPIM 2013 AYD Yemeği........................................................................................................20
7.5. MAPIC 2013 AYD Yemeği........................................................................................................20
7.6. AVM’ler Benchmarking ..........................................................................................................21
7.7. AVM Yönetiminde Yetkinlik Eğitimleri ...................................................................................21
7.8. Sohbet Toplantıları ................................................................................................................21
7.9. Sor Bana Toplantıları ..............................................................................................................21
7.10. AYD Kuruluş Arama Konferansı ............................................................................................22
7.11. Basın Toplantıları ..................................................................................................................22
8. KATILINAN ORGANİZASYONLAR YURT İÇİ ............................................................................ 23
8.1. GRI Türkiye .............................................................................................................................23
8.2. Perakende Günleri .................................................................................................................23
8.3. GYODER ..................................................................................................................................23
9. KATILINAN ORGANİZASYONLAR YURT DIŞI .......................................................................... 24
9.1. MIPIM .....................................................................................................................................24
9.2. ICSC Avrupa Konferansı .........................................................................................................24
9.3. ICSC Retail Real Estate World Summit ..................................................................................24
9.4. MAPIC .....................................................................................................................................24
10. ULUSLARARASI TEMSİL...................................................................................................... 25
10.1. ICSC Türkiye Temsilciliği .......................................................................................................25
10.2. ICSC Turkey Fact Sheet .........................................................................................................25
10.3. ICSC 2014 Avrupa Konferansı Program Hazırlığı Komitesi ...................................................25
11. OFİS TAŞINMASI ............................................................................................................... 26
12. AYD 2014 YILI FAALİYET PLANI .......................................................................................... 27
13. BASINDA AYD ................................................................................................................... 29
3
FAALİYET RAPORU
2013
1. SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,
2014 yılı başında kuruluşumuzun beşinci yılını tamamlamış olacağız. AYD
kuruluşundan beridir sektörün sözcüsü olmaya devam etmekte ve sorumlu liderliğini
başarıyla sürdürmekte. 2013 yılı sektörümüz adına kontrollü bir büyüme ile geçti ve bu
süreç içerisinde AYD’nin sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde yine başarılı işlere imza
atıldı.
2013 yılı içerisinde yaşanan Gezi olayları sektörümüzü olumsuz etkilemiş olmasına
rağmen derneğimiz her zamanki şeffaf ve paylaşımcı tutumu ile sektör gerçeklerinin
yansıtılmasında öncü oldu.
Yıl içerisinde faaliyetine başlayan TAMPF – Tüm AVM ve Perakendeciler Federasyonu
bünyesindeki perakende dernekleri (BMD, GPD, KMD ve TURYİD) ile iş ve güçbirliği
içerisinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısının AVM ve
Perakende sektörleri üzerinde yaratacağı olumsuzlukları önlemek amacıyla bakanlıklar
ve ilgili dairelerde çalışmalar yürütüldü. ICSC – Uluslararası Alışveriş Merkezleri
Birliği’nin Türkiye temsilciliğinin yürütülmesi başarıyla devralındı. AYD üyelerinin ICSC
ile ilgili üyelik işlemleri gerçekleştirildi ve kesintiye uğramış olan üyeliklerin sorunları
giderildi.
Türkiye AVM Yatırım ve Perakende Sektörleri, dünyanın en önemli gayrimenkul ve
perakende fuar ve konferans etkinlikleri olan MIPIM ve MAPIC’de en üst düzeyde
temsil edildi. Mart ayında gerçekleşen MIPIM’de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın
katılımı ile düzenlenen akşam yemeğinde ve öncesinde gerçekleştirilen özel toplantıda
Türkiye yatırım ortamının sorunları ve yabancı yatırımcılar için avantajları dile getirildi.
Kasım ayında gerçekleşen MAPIC’te yarıya yakını yabancı AVM ve Perakende
yatırımcısı ve üst düzey yöneticilerden oluşan 200 kişilik bir katılımla gerçekleşen
akşam yemeği ve öncesindeki kokteylde yine ülkemiz yatırım ortamının özellikleri ve
avantajları Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın video katılımı ve Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı Daire Başkanı Arda Ermut’un konuşmasıyla aktarıldı.
4
FAALİYET RAPORU
2013
Her yıl gelenekselleşen AVM Yatırımları Konferansımızın 5.si, 6-7 Mart tarihlerinde
Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde 500 kişilik bir katılım ile gerçekleştirildi. Yönetim
Kurulumuzun 2014 yılında 6.sı gerçekleştirilecek AVM yatırımları Konferansımıza daha
kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla SOYSAL ile organize edilmesi kararı ile içerik
ve konuşmacı tespit çalışmalarına başlandı.
AVM Tüketicilerinin nabzını tutan AVM Ziyaretçileri Büyüteç Altında adlı Türkiye
genelinde 20 ilde 1,520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Tüketici Algı Araştırması’nın
5.si yapıldı ve kapsamlı raporu 23 Ocak 2014 de The Marmara’da kahvaltılı bir
etkinlikle sunuldu. Yine Türkiye genelinde 11 ilde ve 1,850 tüketicinin katılımıyla
gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen ve Tercih Edilen Markaları Araştırması’nın
sonucunda belirlenen 1.Numaralı Markaları Ödül töreninin 5.si AVM ve Perakende
sektör temsilcilerinin en üst düzeyde ve geniş katılımıyla 6 Kasım’da The Seed’de
gerçekleştirildi. Kuruluşumuzdan bu yana oluşturulan AVM Endeksimiz sonuçları her
ay kesintisiz ve karşılaştırmalı olarak yayınlanmaya devam edildi.
Bu çalışmalarda görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize, Komitelerimize ve bizleri
bu görevlere layık gören bütün üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. 2014 yılı
içerisinde de değerli desteğiniz ile çalışmalarımızı sürdürecek, AYD’den beklenen
sektörümüzün sözcülüğü ve sorumlu liderliğini devam ettireceğiz.
Saygılarımla,
Hulusi BELGÜ
AYD Yönetim Kurulu Başkanı
5
FAALİYET RAPORU
2013
2. AYD HAKKINDA
2.1. VİZYON, MİSYON, HEDEF
Vizyon: Alışveriş Merkezlerinin, tüketicilere keyifli alışveriş imkânı veren, perakende sektörüne
katma değer yaratan, kent ile bütünleşen ve dünya standartlarında mekânlar olmasını sağlamak.
Misyon: Bu vizyon kapsamında perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklıkları ile birlikte
perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak.
Hedef:
1.
AVM Sektörüne sorumlu liderlik yapmak
- Standardizasyon (terminaloji)
- Eğitim (AVM Yöneticileri)
- AVM Hizmet Başarı Ödülleri
- AVM Endeksi (ciro ve ziyaretçi sayısı, istihdam)
2.
Perakende Sektörünün gelişimine katkıda bulunmak
- M2 verimlilik, promosyon, AVM/Perakendeci koordinasyonu
- Yeni ve başarılı perakendecileri teşvik
3.
Sektörü çeşitli platformlarda temsil etmek
- Ulusal ve Uluslararası Sektörel Meslek Ögütleri ve Kamu ile işbirliği
- Sektörel araştırmalar
- Yasal mevzuat çalışmalarına katkı
6
FAALİYET RAPORU
2.2. ÜYE PROFİLİ
7
2013
FAALİYET RAPORU
2013
2.3. 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULLARI
DANIŞMA KURULU (2013 – 15)
1. Zafer Kurşun (Başkan)
Orta Gayr. Yat. Yön. A.Ş
2. Avni Çelik
Sinpaş Gayrimenkul Yat. A.Ş
3. Aziz Torun
Torunlar Gayr. Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4. Hüsnü Akhan
Doğuş Holding A.Ş
5. Murat Özyeğin
Fiba Alışveriş Merkezleri Gel. İnş. Paz. Tic. A.Ş.
6. Mustafa Bayraktar
Bayraktar Gayr. Gel. A.Ş.
7. Özcan Tahincioğlu
Tahincioğlu Gayr. İnş. Turz. A.Ş.
8. Rıfat Hakan Kodal
Krea Gayrimenkul Geliştirme Yapım Ve Yatırım A.Ş.
YÖNETİM KURULU (2013 – 15) (YK Toplantılarına katılım ortalama 13 kişidir)
1. Hulusi Belgü (Başkan)
Multi Gayrimenkul Gel. Yat. Dan. Tic. A.Ş
2. Avi Alkaş (Bşk. Yrd.)
Jones Lang LaSalle
3. Nuri Şapkacı (Bşk. Yrd.)
Ece Türkiye Proje Yön. A.Ş
4. Coşkun Bayraktar (Bşk. Yrd.)
VIA Development &Management CO
5. Fuat Atalay (Bşk. Yrd.)
MAYA Group
6. Alison Rehill Ergüven
Pradera Management Turkey
7. Aydın Yurdum
AVM MFİ Ortakları Proje Yön. A.Ş.
8. Eyüphan Boyvadaoğlu
Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
9. Gökhan Çetinsaya
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10. Koray Özgül
RRE Gayrimenkul Yönetim Gel. ve Kiralama Tic. Ltd. Şti.
11. Hakan Kurt
İstinye Yön. Hiz. Tic. A.Ş
12. Halit Serhan Ercivelek
Sinpaş Gayrimenkul Yat. A.Ş
13. Kemal Osman İllez
Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
14. Anthony Mehran Khoi
Cenor Grouop A.Ş
15. Yurdaer Kahraman
Fiba Holding A.Ş
16. Mustafa Cem Alfar
Corio Gayrimenkul Yön. Ve Yat. Tic. Ltd. Şti.
17. Mustafa Cem Eriç
Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Fin.Yat. San.Tic.A.Ş
18. Orhan Murat İzci
KDM Avm Kiralama Ve Yönetim Dan. Ltd.Şti.
19. Patrick Van Dooyeweert
QUBICON - Midas Altı Emlak Geliştirme SAN. TİC. A.Ş.
20. Salih Ozan Balaban
Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Türkiye
21. Zeki Ulvi Süvarioğlu
Dati Yat. Holding A.Ş
22. Zübeyda Çelebi
Tepe Emlak Yatırım Gayrimenkul A.Ş.
8
FAALİYET RAPORU
2013
DENETİM KURULU (2013 – 15)
1. Artuğ Çetin
Prıme Development Proje Geliştirme Ltd. Şti.
2. Hüseyin Okumuş
Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
3. Mehmet Akalın
Kentpark AVM
4. Mühibe Elif Germirli
Tahincioğlu Gayr. İnş. Turz. A.Ş.
5. Orhan Demir
Carousel Avm
6. Tülin Aydan Ormancı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GENEL SEKRETER
Nihat SANDIKCIOĞLU
AYD KOMİTELERİ ve BAŞKANLARI (2013 - ...)
1. AVM Yönetim Komitesi - Osman İllez
2. Araştırma ve Yayın Komitesi – Patrick Van Dooyeweert
3. Üyelik Komitesi – Eyüphan Boyvadaoğlu
4. Konferans ve Sponsorluk Komitesi - Patrick van Dooyeweert
5. İstanbul Shopping Fest - Cem Eriç
6. Basın ve Halkla İlişkiler – Aydın Yurdum
7. Kamu İlişkileri ve Hukuk Komitesi - Serhan Ercivelek
8. Sosyal Sorumluluk Komitesi - Anthony Khoi
9. Uluslararası İlişkiler Komitesi – Ozan Balaban
10. Eğitim Komitesi – Yurdaer Kahraman
2.4. ÜYE SAYILARI OCAK 2014
-
Kurumsal Asil Üye – 61 < Onursal (2) Üyeler dahil >
-
Kurumsal Faaliyet Üyesi - 48
-
Asil üye AVM - 92
-
Üye çalışanı şahıs – 3
9
FAALİYET RAPORU
3. YASAL DÜZENLEME ve LOBİ ÇALIŞMALARI
3.1. Devlet Üst Düzey Yetkilileri ile Görüşmeler
3.1.1.Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL
3.1.2.Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN
3.1.3.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
3.1.4.Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
3.1.5.Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış
3.2. Türk Borçlar Kanunu
3.3. Sosyal Sorumluluk-Okul Projesi
3.4. Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
3.5. Türk Ticaret Kanunu
3.6. Kıdem Tazminatı Yasası
3.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3.8. SPV Satışları ile İlgili Maliye Bakanlığı ve MB Vergi Denetim Kurulu ile Görüşmeler
3.9. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Çalışmaları
3.10.
TSE AVM Standartları Çalışması
3.11.
İBB UTK ile Kapalı Otoparklarda Ücret Alınmasına İlişkin Çalışmalar
3.12.
AVM’lerde Müzik Yayın Telif Hakları
3.13.
Uluslararası Kira Mevzuatı Çalışmaları
3.14.
TOBB Perakende Meclisi’nde Temsil
10
2013
FAALİYET RAPORU
2013
4. RUTİN TAKİP EDİLEN KONULAR
4.1. AVM ENDEKSİ
AYD AVM Endeksi Akademetre İşbirliği ile yürütülmekte olup, AVM Ciro Endeksi ve AVM Ziyaretçi
Endeksinin oluşumuna bilgi sağlayan AVM sayısı Ocak 2014 itibari ile 45’tir.
Amaç: AVM Sektörünü “ölçülebilir" ve "hesap verebilir" duruma getirmek, sektörün gelişimini ve
trendleri ortaya koymak, gelecek ile ilgili doğru kararlar alınmasını sağlamak ve tüm paydaşlar için
sağlam bir referans noktası oluşturmaktır.
Endeks kapsamında yapılan çalışmalar: Her ay düzenli olarak hazırlanan endeks raporları analiz
edilip, ciro ve ziyaretçi sayılarına ilişkin özet bir bülten ile basına duyurulmaktadır.
Sonuç: Endeks çalışması ile birlikte AVM’ler kendi gelişimlerini sektör ortalaması, lokasyon
ortalaması ve anchor yapısına bağlı olarak karşılaştırma olanağı bulmaktadır. Endeks, 2011
yılından itibaren 6 alt kategoride hazırlanmaya başlanan raporlar ile perakendeciler için de önemli
bir bilgi kaynağı olmaktadır.
4.2. AVM DATABANK
AYD Databank Projesi dahilinde Türkiye’deki faaliyet gösteren, inşa halinde ve proje aşamasında
olan AVM’lere ilişkin bilgiler güncel olarak takip edilip çeşitli sorgulamalar ve filtrelemelerle
sektöre hizmet edecek şekilde düzenlenmektedir. 2014 Ocak ayı itibari ile AYD Databank’ında
bulunan faal AVM sayısı 333 ve toplam kiralanabilir alan 9.2 milyon m²’dir.
Amaç: Türkiye’de ki AVM sektörününün güncel durumunu ve gelişimini takip etmek ve bu bilgiye
ihtiyaç duyan yatırımcı, perakendeci ve basına bilgi sağlamaktır.
Sonuç: AVM Databank projesi ile AVM’lerin yıllara göre gelişimini ve gelecek yıllarda oluşacak
kiralanabilir alan miktarını hesaplamak, her ilde kişi başına düşen kiralanabilir alan miktarını
gözlemlemek mümkün olmaktadır. Databank ile Türkiye’deki AVM Sektörünün uluslararası
AVM’ler ile karşılaştırması ve potansiyel değerlendirilmesi de yapılabilmektedir.
11
FAALİYET RAPORU
4.3. SHOPPING CENTERS TURKEY
AYD’nin, AVM Sektörü yöneticilerinin katkıları ile tamamladığı “SC’s
TURKEY” çalışması ile Türkiye çapında tüm AVM’ler harita üzerine
işlenerek AYD web sayfasının yanı sıra KNS Bilişim Teknolojileri’nin de
desteği ile ücretsiz SC’s Turkey iPhone, iPad ve Android uygulamaları ile
kamuya açık güncel bilgi sağlanmaktadır.
12
2013
FAALİYET RAPORU
2013
5. YILLIK ARAŞTIRMALAR
5.1. AVM TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI –I, II, III, IV, V
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2013 yılında da Türkiye çapında 20 ilde, haftada en az bir kez
AVM’ye giden toplam 1.520 AVM Ziyaretçisinin algısını
daha iyi anlamak için kantitatif ve kalitatif araştırma
metodları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar “AVM
Ziyaretçisi Büyüteç Altında V” adlı bir rapor halinde
yayınlanarak 23.01.2014 tarihinde The Marmara Hotel
İstanbul’da gerçekleştirilen bir konferans ile kamu ile
paylaşılmıştır. Araştırma çalışması GfK Türkiye işbirliği ile
gerçekleştirilmiştir. Konferansın özel konuşmacısı olan
GFK CEE- META Dijital Pazar Zekası Bölge İş Geliştirme Direktörü; Caroline Henne “Müşterilerin
Satınalma Yolculuklarını Anlamak” başlıklı oturumda katılımcılarla deneyimlerini paylaşmıştır. Algı
Araştırmasının sonuçlarına baktığımızda ise tüketicinin AVM’leri dinamik, enerjik ve değişimlere
açık yapılar olarak tanımladıkları görülmüştür.
Tarih: 23 Ocak 2014
Yer: The Marmara Hotel İstanbul
5.2. AVM MARKA ARAŞTIRMASI – I, II, III, IV, V
2013 yılında da AVM’lerde Tüketicinin Seçtiği 1 Numaralı Perakende Markaları ödüllendirildi.
Araştırma AYD ve GFK Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilmiş olup Türkiye çapında 11 kategoride
tüketicilerin en beğendiği markalar tespit edilerek kategori birincileri 06 Kasım 2013’te Sakıp
Sabancı Müzesi’nde düzenlenen bir ödül töreni ile kamuoyuna duyurulmuştur.
13
FAALİYET RAPORU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elektronik Üretici Perakende: Arçelik
Elektronik Perakende: TeknoSA
Ev Dekorasyon: Paşabahçe Mağazaları
Kafe: Kahve Dünyası
Restoran: Burger King
Kozmetik: Watsons
Ayakkabı-Çanta: Derimod
Çocuk: LC Waikiki
Spor Giyim: LC Waikiki
Erkek Giyim: Kiğılı
Kadın Giyim: Koton
Tarih: 06 Kasım 2013
Yer: Sakıp Sabancı Müzesi –The Seed, İstanbul
14
2013
FAALİYET RAPORU
2013
6. YURT İÇİ PERAKENDE SEKTÖRÜ İLE İŞBİRLİKLERİ
6.1. TAMPF – FEDERASYON OLUŞTURULMASI
AVM’lerin Perakende Sektörü Dernekleri ile birlikte kurulacak federasyonda AYD’nin AVM Derneği
olarak yer alınması konusunda BMD ve AMPD ile birlikte yürütülen çalışmalar sonlandırıldı ve
AMPD bünyesindeki perakende kuruluşlarının oluşturdukları GPD (Gıda Perakendecileri Derneği)
ve KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği) ile birlikte TURYİD’in (Turizm ve Restoran Yatırımcıları ve
İşletmecileri Derneği) de katılımıyla TAMPF (Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu) Kuruluş işlemleri Mayıs 2013 itibariyle tamamlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde
AVM’lerin kurulan yeni Federasyon içerisinde temsil gücünün kaybolmaması için gereken
düzenlemeler yapıldı ve birlikte mutabakatla kurucular protokolü ve Federasyon Tüzüğü imza
altına alındı.
6.2. ISTANBUL SHOPPING FEST I, II, III
AYD Başkan Hulusi Belgü ve YK Üyemiz M.
Cem ERİÇ liderliğinde, sektörün diğer
derneklerinin de işbirliği ile, İstanbul Shopping Fest. 08-30 Haziran 2013 tarihlerinde üçüncü kez
gerçekleştirildi. ISF 2013’ün bitiminin hemen ardından ISF 2014’ün hazırlıklarına başlanmıştır.
Festival 2014 yılında 07-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
6.3. ISF 2014 ARAMA KONFERANSI
2014 yılında 07-29 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan Istanbul Shopping
Fest’in
geleceğini
vizyonunu
birlikte
oluşturmak,
tasarlamak,
stratejileri
ve
bunun için gerekli yol haritasını belirlemek
üzere AYD önderliğinde AVM sektörünün
temsilcileri
ile
perakende
tarafının
katılımıyla 8-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Büyük Abant Oteli’nde bir Arama Konferansı
düzenlendi. Ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemi olan Arama Konferansı
15
FAALİYET RAPORU
2013
dünya da ve Türkiye’de katılımlı yöntemler konusunda 650’yi aşkın uygulama gerçekleştirmiş olan
ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlığı tarafından düzenlendi.
6.4. SEKTÖR İFTAR YEMEKLERİ
Ramazan döneminde sektörün tüm temsilcilerinin biraraya gelmesini sağlayan İftar Yemeği bu yıl
TAMPF - Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatışı altında AYD, BMD, KMD,
GPD ve TURYİD dernek üyelerinin katılımıyla 31 Temmuz 2013’te Cemile Sultan Korusu’nda
gerçekleştirilmiştir.
6.5. BMD İLE ORTAK HACİM GİDERLERİ ÇALIŞMASI
Ortak alan giderleri ve bu giderlerin nasıl paylaşılacağı konusu zaman zaman AVM yönetimi ve
kiracılar arasında pürüzler yaşanmasına neden olabilmekte. AVM sektörünün temsilcili olarak AYD
bu konuyla ilgili standartları oluşturabilmek amacıyla perakende sektörünün temsilcisi BMD –
Birleşmiş Markalar Derneği ile ortak çalışmalara başladı. BMD ile başlatılan süreç 2014 yılında da
devam ettirilecek.
16
FAALİYET RAPORU
2013
7. AYD ORGANİZASYONLARI
7.1. AVM YATIRIMLARI KONFERANSI I, II, III, IV, V
Sektörün bugün ve geleceğinin tüm yönleri ile ele alındığı uluslararası kimliğe sahip V. AVM
Yatırımları Konferansı’na ulusal ve uluslararası çapta değerli uzmanların katılımıyla 06-07 Mart
2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Konferansta Türkiye Perakende Sektörü
ve
AVM
Yatırımları
“Farklılaşmanın
Anahtarı Rekabet” temasıyla hem yapısal
hem de finansal açılardan tartışılarak
500’den
fazla
katılımcı
ile
değerlendirilmiştir.
Konferans
Ana
Sponsoru
Üyemiz
Asil
MULTI
DEVELOPMENT’ın yanı sıra üyelerimiz ve
perakende sektörü tarafından önemli sponsorluklar almıştır. Konferansın ana oturumu olan
“Dünya Ekonomisi ve Türkiye” söyleşisinde oturum konusu Doç Dr. Deniz Gökçe’nin de katılımıyla
değerlendirilmiştir.
Tarih: 06-07 Mart 2013
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
7.2. VI. AVM YATIRIMLARI KONFERANSI
AYD’nin her yıl düzenlediği organizasyonlar arasında yer alan AVM Yatırımları Konferansı’nın 2014
yılında yapılacak olan VI.’sı için hazırlıklar başladı. 06 Mart 2014 tarihinde Swiss Otel’de
gerçekleştirilecek olan konferans bu yıl Sosyal işbirliği ile düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da geniş katılımın beklendiği
konferansın
konuşmacıları arasında dünyaca ünlü şirketlerin
danışmanlığı yapan Eğitimde Mükemmellik Ödülü sahibi London Business School Öğretim Üyesi
Freek Vermulen de bulunuyor.
7.3.
İNCELEME GEZİLERİ
AVM’lerinin en yeni ve en özel olanlarını daha yakından tanıma ve yönetimlerinden, etkinlik
yönetimleri ve pazarlama stratejileri tartışma, mimari farklılaşmalarını anlama fırsatı yakaladıkları
Study Tour’lara sektör profesyonelleri tarafından yoğun bir ilgi olmuştur.
17
FAALİYET RAPORU
2013
SİNGAPUR-HONG KONG İnceleme Gezisi
AYD’nin Eğitim ve Sosyal faaliyetlerinin
içerisinde yer alan AVM İnceleme
Gezilerinden bir diğeri 28 Nisan-05 Mayıs
2013 tarihlerinde topam 21 kişinin
katılımıyla gerçekleşti. İnceleme gezisi
kapsamında Singapur ve Hong Kong’ da 15
AVM ve 3 alışveriş ve 1 eğlence bölgesi
gezildi.
Singapur’da; Marina Bay Sands AVM, Sky Park, Bugis Junction AVM, Vivocity AVM, Sentosa
Eğlence Adası, Orchard Road Alışveriş Caddesi , ION Orchard AVM ve ION Sky, Paragon AVM,
[email protected] AVM, Ngee Ann City AVM ve Takashimaya Dept.Store Hong Kong’da; Times
Square AVM, Lee Gardens AVM, Hysan Place AVM, Cat Steet antikacılar alışveriş sokağı ve Man
Mo Tapınağı, Festival Walk AVM, Elements AVM, Ladies Market alışveriş bölgesi, Pasific Place
AVM, Landmark AVM, IFC Mall AVM incelenmiş, yatırımcılarla, yöneticilerle toplantılar yapılmıştır.
İNGİLTERE İnceleme Gezisi
2012’nin ilk inceleme gezisi 30 Nisan-4
Mayıs
tarihleri
arasında
İngiltere’ye
yapılmıştır. Mayıs ayı başında İngiltere’deki
AVM’leri incelemek üzere yapılan “AYD
Study Tour”a Türkiye’den sektörün önde
gelen yatırımcı ve işletmeci kuruluşlarından
23 temsilci katıldı.
(AYD) İnceleme Gezisi'nde dünyanın en
önemli ve başarılı projeleri olarak kabul edilen AVM’lerin bulunduğu Manchester, Liverpool,
Birmingham ve Londra’yı kapsayan “AYD Study Tour”da, ICSC - Uluslararası Alışveriş Merkezi
Konseyi tarafından defalarca ödüllendirilmiş, başta Trafford Center, Liverpool One, Bullring, Brent
Cross, Westfield London, Westfield Stratford City, Bluewater’ın da aralarında bulunduğu 9 AVM
incelemiş, yatırımcılarla, yöneticilerle toplantılar yapılmıştır. Katılımcılar birlikte çok keyifli akşam
yemekleri yediler ve “Phantom of the Opera” (Operadaki Hayalet) müzikalini izlediler.
18
FAALİYET RAPORU
2013
PORTEKİZ İnceleme Gezisi
2012’nin son inceleme gezisi 07 – 11 Ekim
tarihleri arasında Portekiz’e yapılmıştır.
Multi Development’dan Joao Xavier’in
katkıları
Gezisi"nde
ile
gerçekleşen
Portekiz
"İnceleme
Porto–
Coimbra–
Lizbon AVM’lerinin en yeni ve en özel
olanlarını daha yakından tanıma şansı
yakalayan 30 değerli yöneticinin katılımı ile
12 adet AVM ziyaret edilmiştir.
Portekiz'in alışveriş merkezleri ve perakende sektörünün sıcak ve samimi vizyonunu dinleme
şansını yakaladıkları Study Tourda katılımcılar ayrıca Taylor’s Şarap mahzeni gezisine ve otelde
APCC tarafından gerçekleşen sunuma katılmışlardır.
ÇİN İnceleme Gezisi
08 - 14 Mayıs 2011 tarihleri arasında AYD ve ICSC
China işbirliğiyle gerçekleşen "İnceleme Gezisi"
de dünyanın en yeni ve hızlı gelişen bölgesi
olarak görülen Shanghai ve Pekin'in en özel
AVM’lerini
Çin'in
alışveriş
perakende
sektörünün
merkezleri
sıcak
ve
ve
samimi
vizyonunu dinleme şansını yakaladıkları Study
Tour’da katılımcılar ayrıca Çin Seddi ve Shanghai / Pekin turistik gezilerine katılmışlardır. 17
katılımcı ile gerçekleştirilen gezimizde 16 adet AVM ziyaret edilmiştir.
POLONYA İnceleme Gezisi
04 - 08 Ekim 2011 tarihleri arasında ICSC Polonya
işbirliğiyle gerçekleşen "İnceleme Gezisi"nde
Varşova – Lodz – Krakow AVM’lerinin en yeni ve
en özel olanlarını daha yakından tanıma şansı
yakalayan 22 değerli yöneticinin katılımı ile tur
19
FAALİYET RAPORU
2013
gerçekleştirilmiştir.
DUBAİ İnceleme Gezisi
AYD, MECSC işbirliği ile sektör yöneticilerinin, Dünya’nın alışveriş cenneti olarak öne çıkan Dubai
AVM’lerinin en yeni ve en özel olanlarını daha yakından tanıma ve yönetimlerinden, etkinlik
yönetimleri ve pazarlama stratejileri tartışma, mimari farklılaşmalarını anlama fırsatı yakaladıkları
Study Tour’a sektör profesyonelleri tarafından yoğun bir ilgi olmuş ve 33 değerli yöneticinin
katılımı ile tur gerçekleştirilmiştir
7.4.
MIPIM 2013 AYD AKŞAM YEMEĞİ
Dünya gayrimenkul sektörü her yıl olduğu
gibi 2013 yılında da MIPIM Fuarı’nda
buluştu. AYD, MIPIM kapsamında Multi
Development, Aerium, Ece Türkiye ve
Qubicon sponsorluğunda bir akşam yemeği
düzenledi.
Başbakan
Yardımcısı
Ali
Babacan ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün konuşmalarıyla başlayan yemeğe 200’e yakın seçkin
davetli katıldı.
7.5.
MAPIC 2013 AYD AKŞAM YEMEĞİ
Dünyanın en büyük perakende ve
gayrimenkul fuarı “MAPIC” 13-15 Kasım
2013 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes
şehrinde gerçekleştirildi. Bu yıl 19.’su
düzenlenen MAPIC etkinliğinde AYD 13
Kasım gecesi Cannes Majestic Otel’de bir
akşam yemeği verdi. Multi Development, ECE Türkiye, Pradera ve Aerium sponsorluğunda
düzenlenen ve Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Kamu Özel Sektör Daire Başkanı Arda Ermut’un
20
FAALİYET RAPORU
2013
konuşmasıyla başlayan yemeğe AVM Yatırımcısı ve Perakendecilerini en üst düzeyde temsil
edecek yaklaşık 200 kişi katıldı.
7.6.
AVM’LER BENCHMARKING
Soysal Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen “Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark
Projesi” ile projeye üye olan alışveriş merkezlerinin, iki ayda bir hizmet kalitesi ölçümü “Gizli
Müşteri” yöntemiyle yapılmakta ve böylece AVM Yönetimleri tüketici gözüyle kendi
performanslarının iyi ve kötü yönlerini değerlendirme fırsatı bulmaktadır. 2012 yılında ilk defa en
yüksek puanı alan 5 AVM ye, 06-07 Mart tarihlerinde gerçekleşen V.AVM Yatırımları
Konferansı’nda “AVM Hizmet Başarı Ödülü” verilmiştir. Her yıl verilecek ödüller ile sektörün
hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
7.7.
AVM YÖNETİMİNDE YETKİNLİK EĞİTİMLERİ
AYD Soysal işbirliği ile gerçekleştirilen “AVM Yönetiminde Yetkinlik” eğitim programları ile AVM
yönetiminde temel gelişmeyi sağlamak hedeflenmektedir. Eğitim programlaır farklı başlıklarla
periyodik olarak yapılmaktadır.
7.8.
SOHBET TOPLANTILARI
Her ayın son Salı günü gerçekleştirilen Sohbet Toplantıları ile sektör çalışanları önemli gündem
konularını tartışmak üzere bir araya gelmektedirler.
7.9.
SOR BANA TOPLANTILARI
Her ayın 3. Salı günü gerçekleştirilen SOR BANA / ASK ME ile sektör çalışanları sorularını konu ile
ilgili uzmanlarına danışma fırsatı bulmaktadır.
Gerçekleştirilen SOR BANA / ASK ME toplantıları:
•
İş Yaşamımızda Hukuk
•
Perakendeciler ile Başarılı İletişim
21
FAALİYET RAPORU
2013
7.10. AYD KURULUŞ ARAMA KONFERANSI
Arama Konferansı 22-23 Ocak 2009 tarihleri arasında Sofa Hotel’de 27 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma Türkiye Arama Konferansları lisansı sahibi Arama Araştırma
Organizasyon Danışmanlığı ve Tic. Ltd. Şti. – Oğuz Babüroğlu tarafından bir ‘ortak akıl toplantısı’
olarak yönetilmiş olup çıkan sonuçlar tüm katılımcılar ve sektör ile paylaşılmıştır.
Amaç: Türkiye’deki değişim gündemi kapsamında, alışveriş merkezi yatırımcıları ve AYD açısından
geleceği katılımlı şekilde planlamaktır. Bu konferans ile AYD’nin gelecekteki yönü tasarlanmış,
politika ve uygulamalarla ilgili öneriler getirilmiş ve bunlara yönelik projeler geliştirilmiştir.
Sonuç: Sektör ile ilgili akımlar, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte AYD’nin vizyonu ve
misyonuna paralel olarak çalışma planı hazırlanmıştır.
7.11. BASIN TOPLANTILARI
AYD’nin AVM endeks verilerinin paylaşılmasın yönelik 2 basın toplantısı düzenlendi. Bunlardan ilki
Şubat 2013’te düzenlendi ve sektörün 2013 yılından beklentileri basınla paylaşıldı. İkinci basın
toplantısı ise Mayıs ayında yapıldı. Basın toplantısında AVM endeksi ilk çeyrek verileri AYD Başkanı
Hulusi Belgü tarafından açıklandı. Toplantıda endeks verileri ışığında sektörün, Türkiye’nin,
bölgenin ve Avrupa’nın sosyo-ekonomik tablosu içinde değerlendirilmesi yapıldı.
22
FAALİYET RAPORU
2013
8. KATILINAN ORGANİZASYONLAR – YURT İÇİ
8.1.
GRI TÜRKİYE
AYD, GRI Türkiye’ye her yıl katılmaktadır.
Tarih: 08-09 Ocak 2013
Yer: Ceylan Intercontinental, İstanbul
Türkiye’de gayrimenkul sektörüne yön veren yerli ve yabancı isimlerin bir araya gelerek sektörün
sorunlarını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştıkları bir etkinlik olan GRI Türkiye 2013 yılında
08-09 Ocak 2013 tarihlerinde düzenlendi. . Genel Sekreterimiz Nihat Sandıkcıoğlu’nun iki farklı
oturumda moderatör ve konuşmacı olarak yer almış ve görüşlerini paylaşmıştır. AYD ayrıca fuaye
alanında standı ile yer almıştır.
8.2.
PERAKENDE GÜNLERİ
AYD, Perakende Günleri’ne her yıl katılmaktadır.
Tarih: 20-21 Kasım 2013
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Türkiye'den
ve
dünyadan
konusunda
uzman
konuşmacıların, son trendleri, yeni uygulamaları ve
perakende dünyasının en yeni boyutlarını geniş bir yelpazede gündeme getirdiği 13. Perakende
Günleri çatısı altında, iki gün boyunca, Uluslararası İstanbul Perakende Konferansı ve İstanbul
Perakende Fuarı gerçekleştirilmiş ve AYD de fuar sırasında standı ile yerini almıştır. Perakende
Günleri içerisinde ayrıca Demlik Sponsorluğunda düzenlenen “AYD Özel Öğle Yemeğine yaklaşık
120 sektör yöneticisi davetli olarak katılmıştır.
8.3.
GYODER
AYD, GYODER Gayrimenkul Zirveis’ne her yıl katılmaktadır
Tarih: 10 Aralık 2013
Yer: Four Seasons The Bosphorus Otel
GYODER’in düzenlediği Gayrimenkul Zirvesi 2013’te 13. kez gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadan
önemli sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede gayrimenkul sektörünün 2013 yılı değerlendirilirken
2014 yılının da rotası çizildi. AYD de Gayrimenkul Zirvesi’nde standıyla yerini aldı.
23
FAALİYET RAPORU
2013
9. KATILINAN ORGANİZASYONLAR – YURT DIŞI
9.1.
MIPIM
Tarih: 12-15 Mart 2013
Yer: Cannes Fransa
Dünya gayrimenkul sektörü her yıl olduğu gibi 2013 yılında da MIPIM Fuarı’nda buluştu. 12-15
Mart 2013 tarihlerinde Cannes’da düzenlenen fuara yaklaşık olarak 10.000 kişi katıldı. AYD’nin de
bir akşam yemeği daveti verdiği etkinlik 2014 yılında onur konuğu ülke olarak Türkiye’yi
ağırlayacak.
9.2.
ICSC AVRUPA KONFERANSI
Tarih: 17-18 Nisan 2013
Yer: Stockholm İsveç
ICSC’nin her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlediği ICSC Avrupa Konferansı 2013 yılında İsveç’in
Başkenti Stockholm’de yapıldı. Konferansa AVM sektörünü temsilen Genel Sekreterimiz Nihat
Sandıkcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu Türkiye’den ve dünyadan pek çok kişi katıldı.
Konferams 2014 yılında 02-03 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
9.3.
ICSC RETAIL REAL ESTAT WORLD SUMMIT 2012
Tarih: 11-14 Eylül 2012
Yer: Shanghai International Convention Center
Genel sekreterimiz Nihat Sandıkcıoğlu, YK Üyemiz M. Cem Eriç, Danışma Kurulu Üyemiz Avi Alkaş
ve eski Yönetim Kurulu Üyemiz Gündüz Bayer katılmışlardır.
9.4.
MAPIC
Tarih: 12-15 Kasım 2013
Yer: Cannes Fransa
Dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarı “MAPIC” 13-15 Kasım 2013 tarihleri arasında
Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi. Bu yıl 19.’su düzenlenen MAPIC etkinliğine yaklaşık
8.500 kişi katıldı. AYD’nin de hem akşam yemeği daveti hem de Türkiye oturumu düzenlediği
etkinlik sırasında 2014 yılında İstanbul’da düzenlenecek ICSC Avrupa Konferansı’nda sahiplerini
bulacak olan ICSC Avrupa Ödülleri’nin finalistleri de açıklandı.
24
FAALİYET RAPORU
2013
10. ULUSLARARASI TEMSİL
10.1. ICSC TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
2013 yılı Mayıs ayı içerisinde AYD ve perakende sektörünün temsilcileri
olan BMD, GPD, KMD ve TURYİD birlikte güçbirliği oluşturmak amacıyla
TAMPF - Tüm Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Federasyonu
oluşumu içerisinde yer aldı. Bu bağlamdaki yeni oluşum sonrasında
AVM ve perakende sektörünü bir araya getiren ICSC – International
Council of Shopping Centers’ın Türkiye temsilcisinin bundan böyle AYD
olması ve ICSC ile ilgili bütün operasyonların AYD tarafından yürütülmesine karar verildi. Bu
kapsamda AYD 2014 yılında ICSC JTR Küresel Mesleki Gelişim Okulu ve Retail Connections’ın da
aralarında olduğu belli başlı etkinliklerde ICSC ile birlikte çalışacak.
10.2. ICSC TURKEY FACT SHEET
AVM ve perakende sektörünü bir araya getiren ICSC – International Council of Shopping Centers
tüm dünyadan AVM sektörüne yönelik verileri toparlayarak sektöre kaynak sağlamaktadır. AYD bu
kapsamda ICSC’ye Türkiye’deki AVM’lere yönelik en güncel verileri iletmekte ve sektörümüzün
devamlılığına uluslararası arenada da katkıda bulunmaktadır.
ICSC 2014 AVRUPA KONFERANSI PROGRAM HAZIRLIĞI KOMİTESİ
2014 yılında 02-03 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ICSC Avrupa
Konferansı öncesi hazırlık çalışmalarına 2013 yılında başlandı. Derneğimiz Genel Sekreteri Nihat
Sandıkcıoğlu da konferansın Program hazırlık Komitesi’nde yer alıyor.
25
FAALİYET RAPORU
2013
11. OFİS TAŞINMASI
Büyükdere Caddesi No:185 Kanyon Ofis Kat:3’te bulunan AYD ofisi 2013 yılı Temmuz ayı itibariyle
Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza’daki yeni adresine taşındı. Birçok farklı mekânın
araştırılması sonrasında karar kılınan Veko Giz Plaza’daki ofisimizin toplam büyüklüğü 225 metre
kare ve toplam çalışan sayımız 5.
Veko Giz Plaza
Meydan Sokak No:20 A-Blok Kat:14/47 Maslak İstanbul
26
FAALİYET RAPORU
2013
12. AYD 2014 YILI FAALİYET PLANI

Borçlar Kanunu Çalışmaları

AVM İşletmeleri hisse satışlarında vergi muafiyetlerinin kaldırılması sorunu

Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

AVM’leri ve yatırımcılarını ilgilendiren diğer mevzuat çalışmalarının Takip Edilmesi

AVM’leri ilgilendiren Mevzuat Konularında Eğitim Seminerleri düzenlenmesi

AVM ortak hacim giderleri standardizasyon çalışmaları

AVM Yönetimlerinde işletme maliyetlerini ilgilendiren düzenlemelerde Sektör temsilcisi
olarak toplu görüşmelerin yürütülmesi ve yönlendirilmesi
o
AVM lerde çalınan Müzik eserleri telif anlaşmaları
o
Özel Enerji anlaşmaları
o
Atık ve Çevre Sağlığı ile ilgili düzenlemeler

İBB UTK ile AVM Otoparklarındaki uygulamalardan doğan sorunların takip edilmesi

AVM Yönetici ve yönetici adayları kaynağının üniversitelerce hazırlanan eğitim programlarına
destek ve işbirliği yapılarak oluşturulması

Araştırma Çalışmaları
o
AVM Endeksi çalışmalarının sürdürülmesi, bilgi kaynaklarının çoğaltılması ve yeni
ihtiyaçlara yönelik endeksin derinleştirilmesi

o
AVM Tüketici Algı Araştırması – VI
o
En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması – VI
o
Türkiye Perakende Envanterinin çıkartılması
Türkiye AVM Envanteri ve yeni projeler datasının güncel olarak tutulması, şehirler ve
bölgesel bazlarda yapılan araştırmalarla birlikte değerlendirilerek rapor ve analizler
hazırlanmasına destek verilmesi

Türkiye AVM Sektörünün ICSC, ICSC Çalışma Grupları ve ICSC Konferansları’nda temsil
edilmesi
27
FAALİYET RAPORU
2013

ICSC JTR Küresel Mesleki Gelişim Okulu (17-21 Şubat 2014)

ICSC Avrupa Konferans Hazırlık Komitesi Çalışmaları

MIPIM Katılımı ve AYD Yemeği (11-14 Mart 2014)

İstanbul Shopping Fest (07 Haziran – 29 Haziran 2014)

AVM Yatırımları Konferansı – VI (06 Mart 2014)

Perakende Günleri ‘nde temsil

GRI Türkiye 2014’de temsil

ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuarı ve Gayrimenkul Zirvesi 2014’de temsil

AVM İnceleme Gezileri

Sohbet Toplantıları

Basın Toplantıları

Yayınlar

AYD’nin Asil üye sayısının temsil gücünü % 80 üzerine çıkartılması için artırma çalışmaları için
Anadolu şehirlerinde tanıtıcı faaliyetler

AVM Yatırımları Konferansı – VII Hazırlık çalışmaları
28
FAALİYET RAPORU
2013
13. BASINDA AYD
AYD’ nin kurulmasına karar verildiği günden itibaren “AYD Kurumsal Medya İletişim Stratejisi” şöyle
oluşturulmuştur:
 İstanbul merkezli “Ulusal Basın” kuruluşlarıyla,
 İstanbul merkezli “Sektörel Basın” kuruluşlarıyla,
 İstanbul’daki “Yabancı Basın” kuruluşlarıyla,
 “Diğer Sektörel Basın” kuruluşlarıyla,
 İstanbul’a ek olarak Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Adana, Mersin başta
olmak üzere bu şehirlerdeki “Ulusal ve Yerel Yayınlarla”,
AYD adına iletişim yazılı-sözlü olarak ve interaktif şekilde kesintisiz iletişim amacıyla kurulacak ve
sürdürülecektir. Bu çalışma; 365 gün 7/24 mantığıyla sürdürülmektedir.
Kesintisiz İletişim Modeli Uygulamaları Çerçevesinde; çeşitli zamanlarda, çeşitli konularda Basın
Bültenleri ve mecraya özel Bilgi Bülteni düzenlenmektedir.
Çeşitli zamanlarda Sn. Başkan, Sn. Genel Sekreter, Başkanlık makamının ve Yönetim Kurulu’nun
işaret ettiği AYD temsilcileri için özel söyleşiler yazılı / sözlü düzenlenmektedir.
Basın kuruluşlarının sektöre dönük araştırma dosyalarında AYD adına cevap hakkı veya görüş
vererek yer alınmaktadır. Sektörel mukayese dosyalarında vb. çalışmalarda daima yer alınmaktadır.
AYD’nin Kurumsal Medya İletişimiyle; AYD’nin çeşitli organizasyonlarına ve Basın Toplantılarına
gerekli/yeterli sayıda Basın temsilcilerinin katılması daima sağlanmaktadır.
Basın Toplantıları:
Başkanlık makamı ve Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir. Ocak 2013 – Aralık 2013 döneminde 2 defa Basın Toplantısı yapılmıştır.
Toplantılara geniş katılım sağlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.
Diğer Organizasyonlara Basın Katılımının Sağlanması:
AYD – AVM’lerde Beğenilen Markalar Lansmanı – Ödül Töreni
AYD Tüketici Algı Araştırması Konferansı
AYD Mart 2013 – Konferans V
29
FAALİYET RAPORU
2013
Her iki konferansta ve diğer organizasyonlarda Ulusal ve Sektörel Basın temsilcilerinin tam gün
geniş katılımı sağlanarak başarılı sonuçlar alınmıştır.
Organizasyon Öncesi – Sırası – Sonrası Medya Servisleri:
AYD Medya İletişiminde; AYD organizasyonlarına basın daveti ve katılımı ile yetinilmemektedir. Bu
nedenle organizasyon Öncesi – Sırası – Sonrasında medya temsilcilerine doğru zamanda, doğru
isme ve yöneticilerine net bilgi ve görsel servisi yapılmaktadır. Servis edilen bilginin mutlaka
değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
Kurulduğundan bu yana AYD için sürdürülen Kesintisiz Basın İletişimi doğrultusunda Türkiye
genelinde ikibine yakın basın temsilcisi ile iletişimde networking yapılmaktadır.
Ocak 2013-Aralık 2013 dönemleri arasında gerçekleştirilen medya çalışmaları sonucu;
Yazılı medyada; 464 adet haber /söyleşi kupürü
Dijital medyada; 538 haber /söyleşi kupürü
Görsel medyada; 35 adet haber /söyleşi yayını elde edilmiştir.
TOPLAM: 1037 adet kupür ve yayına ulaşılmıştır.
Basında çıkan AYD haberlerine
http://www.ayd.org.tr/TR/PressReleases.aspx
adresinden ulaşabilirsiniz.
30

Benzer belgeler

www.ayd.org.tr

www.ayd.org.tr Üyelik Komitesi

Detaylı