Üçüncü parti terminalleri için ViP arayüzü teknik

Transkript

Üçüncü parti terminalleri için ViP arayüzü teknik
TR
TEKNİK KILAVUZ
+ -
N0 POE
B
40-56 Vdc
Art 1456G
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
A1
VIP SYSTEM
A2
SETTABLE POE
A3
Üçüncü parti terminalleri için ViP arayüzü teknik
kılavuzu - Ürün no. 1456G
N0 POE
A4
Uyarılar
• Kurulumu çok titiz bir şekilde üretici tarafından verilen talimatlara ve yürürlükteki kanunlara uygun bir şekilde
gerçekleştiriniz.
• Tüm aygıtlar yalnızca tasarlanmış oldukları kullanım şekli doğrultusunda kullanılmalıdır. Comelit Group S.p.A.
aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç doğrultusunda
yapılan değişikliklerden, orijinal olmayan aksesuarların ve malzemelerin kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
• Tüm ürünler 2014/30/CE, 2014/35/CE direktiflerinin mevzuatına uygundur ve bu durum üzerlerine vurulan CE damgası
ile kanıtlanmıştır.
• Dayanak/destek tellerini besleme (230/400V) kablolarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
• Elektrik aygıtlarında yapılacak kurulum, montaj ve teknik yardım müdahaleleri mutlak suretle uzman elektrikçiler
tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce beslemeyi kesiniz.
Özet
Uyarılar.............................................................................................. 2
Özet.................................................................................................... 2
Ürün No.1456G Açıklaması ............................................................. 3
Bağlantı şemaları............................................................................ 24
Besleme modu...........................................................................................4
“Villa” / “ofis” tipi sistem + app kullanımı için ürün no. 1456/1456S..26
Ürün No.1456G Konfigürasyonu ..................................................... 5
1) Bağlantı..................................................................................................5
A) “VİLLA” / “OFİS” TİPİ SİSTEM.........................................................5
B) “KONUT” TİPİ SİSTEM....................................................................6
C) “VİLLA” / “OFİS” TİPİ SİSTEM + APP KULLANIMI İÇİN ÜRÜN NO.
1456/1456S.........................................................................................7
D) “KONUT” TİPİ SİSTEM + APP KULLANIMI İÇİN ÜRÜN NO.
1456/1456S.........................................................................................8
2) Vip Manager’den aygıtın tanımlanması ve adreslemesi....................9
2.1 BİLGİLER.......................................................................................9
2.2 ADRESLEME..................................................................................9
2.2.1 AUTOIP (Otomatik IP adresi verme) İÇİNDE SİSTEMİ
TARAYINIZ VE BİR VIP ADRESİ VERİNİZ.....................................9
2.2.2 A VE B ARAYÜZÜNE BİR STAT,K IP ADRESİ ATANMASI.10
2.3 CİHAZ AÇIKLAMASI....................................................................11
3) Temel Ayarların Konfigürasyonu........................................................12
3.1 VIP TO SIP AYARLARI..................................................................12
3.2 VİP - SIP UZANTILARI.................................................................13
3.3 VİP TO SIP HATTI .......................................................................14
SANTRAL ARACILIĞIYLA MOD ÖRNEKLERİ: ..................................16
DOĞRUDAN MOD ÖRNEKLERİ .......................................................18
Video Yönetimi................................................................................ 21
SIP video standardı.................................................................................21
RSTP Oynatma........................................................................................21
Streaming’i kullanmak için gerekli ayarlar....................................21
Ön-tanımlı ağ parametreleriyle yeniden başlatma...................... 22
Fabrika ayarlarını yükleme............................................................. 22
Aygıt yazılım (sürüm v1.0.0) güncellemesi kurtarma................... 23
2
“Villa” / “ofis” tipi sistem........................................................................24
“Konut” tipi sistem..................................................................................25
“Konut” tipi sistem + app kullanımı için ürün no. 1456/1456S............27
Sözlük*............................................................................................. 28
Ürün No.1456G Açıklaması
Ürün 1456G, üçüncü parti terminalleri için bir ViP arayüzüdür:
• VIP interkom telefonu protokolü ile standart VoiP (SIP) protokolü arasında entegerasyonu sağlar
• üçüncü parti ürünleri ile entegrasyonu sağlar
Ürün 1456G, şekilde gösterildiği gibi ‘A’ ve ‘B’ olmak üzere 2 ağ arayüzüne sahiptir.
ARAYÜZ B
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.100
ARAYÜZ A
IP ADRESİ: OTO. IP
  1.Ethernet portu B tarafı (varsayılan: kullanılmayan arayüz, Statik IP adresi 192.168.1.100, alt ağ maskesi 255.255.255.0)
 2.“Ağ yazılımı güncelleme için Kurtarma Modu” sayfasında, 22 “Fabrika Reset” bölümünde 22 “Varsayılan ağ
parametreleri ile yeniden başlatma” 23 prosedürünü başlatmak için Dip Switch (1.0.0. sürümünden).
 3.Ürün No. 1441, Ürün No. 1441B aracılığıyla güç girişi.
  4.A4 ethernet portu No PoE - PC veya router bağlantısı için (varsayılan: Autoip)
  5.A3 ethernet portu POE (varsayılan: Autoip)*
 6.VIP ağı giriş ayağı için A2 ethernet portuPOE (varsayılan: Autoip)
  7.A1 ethernet portu POE (varsayılan: Autoip)*
* A2 portunda beslenen aygıt ile A1 ve A3 portlarını kullanmak için, “Besleme moduna” bakınız.
PoE (A1, A2, A3) portu ile yönlendiriciye (router) veya PC’ye bağlanmak için, standart ethernet
KULLANMAYINIZ, yönlendirici veya PC’ye sadece kırmızı Comelit Ürün no.2E7T000500 kablo ile bağlanınız.
3
Besleme modu
Ürün no. 1440 (veya Ürün no. 1456) aracılığıyla beslenen aygıt ile A2 portu üzerinde, A1 ve A3’den birisini
seçerek PoE olarak azami 1 port kullanmak için yeterli enerji sağlanmaktadır.
PoE YOK
PoE
1441
1441B
PoE YOK
PoE YOK
1440
Maks. 1 PoE
4
PoE YOK
Ürün No.1456G Konfigürasyonu
√√ ViP Manager versiyon 2.4.0 ve müteakip versiyon yazılımına (pro.comelitgroup.com sitesinden indirilebilir) sahip bir PC
gereklidir.
1) Bağlantı
1456G cihazı, farklı sistemlerin gereksinimlerini karşılamak için ayrı ayrı konfigüre edilebilen ve etikete göre tanımlanabilen ‘A’ ve
‘B’ olmak üzere 2 adet ağ arayüzü ile donatılmıştır.
ff Konfigüre edilmek istenen sistem tipine göre aygıtları aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi bağlamak mümkündür:
A) “VİLLA” / “OFİS” TİPİ SİSTEM
1441
1441B
ARAYÜZ B
KULLANILMAZ AUTOIP
olarak yapılandır
ARAYÜZ A
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.x (örnek)
FİZİKSEL ViP ARAYÜZÜ: A
FİZİKSEL SIP ARAYÜZÜ: A
PC KURULUMCUSU
ViP Manager ver. 2.4.0
ve üstü
DIŞ ÜNİTE
ROUTER
192.168.1.1
SIP CİHAZLARI
YEREL AĞI
“A” arayüzüne bağlı tüm aygıtlar aynı ağa ait olmalıdır.
Her bir IP adresi TEK TANIMLI olmalıdır!
Sistem üzerinde SIP aygıtlarının mevcut olması halinde, denetim panosu ile sistemin doğru çalışması
için gerekli özel SIP hatlarının kullanılabilir olduğunu kontrol ediniz.
B arayüzü (kullanılmasa dahi) A arayüzünden farklı bir ağ sınıfından olmalıdır: Autoip içinde B
arayüzünü ayarlayınız.
PC (veya yönlendirici) ve PoE çıkışı arasındaki bağlantı için standart ağ kablosu KULLANMAYINIZ!
5
ViP
SİSTEMİ
B) “KONUT” TİPİ SİSTEM
SIP CİHAZLARI
YEREL AĞI
1440
ARAYÜZ B
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.100
1440
ARAYÜZ A
IP ADRESİ: OTO. IP
VIP SİSTEMİ
ARAYÜZ YENİDEN HARİTALANDIRMA
FİZİKSEL ViP ARAYÜZÜ: A
FİZİKSEL SIP ARAYÜZÜ: B
1440
ViP
SİSTEMİ
PC KURULUMCUSU
ViP Manager ver. 2.4.0
ve üstü
Farklı ağ sınıfları tahsis ederek A ARAYÜZÜ ve B ARAYÜZÜNÜ yapılandırınız! 2 Arayüzün adresleri aynı alt
ağa ait OLAMAZLAR.
Her bir IP adresi TEK TANIMLI olmalıdır!
Sistem üzerinde SIP aygıtlarının mevcut olması halinde, denetim panosu ile sistemin doğru çalışması için
gerekli özel SIP hatlarının kullanılabilir olduğunu kontrol ediniz.
PC (veya yönlendirici) ve PoE çıkışı arasındaki bağlantı için standart ağ kablosu KULLANMAYINIZ!
6
C) “VİLLA” / “OFİS” TİPİ SİSTEM + APP KULLANIMI İÇİN ÜRÜN NO. 1456/1456S
ARAYÜZ B
KULLANILMAZ
AUTOIP olarak yapılandır
ARAYÜZ A
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.x (örnek)
FİZİKSEL ViP ARAYÜZÜ: A
FİZİKSEL SIP ARAYÜZÜ: A
DIŞ ÜNİTE
1456
1441
1441B
DAHİLİ
ÜNİTE
4
3
2
1
ARAYÜZ
ViP SİSTEMİ
KULLANILMAZ
OTO. IP
PC KURULUMCUSU
ViP Manager ver. 2.4.0
ve üstü
ANASAYFA ARAYÜZÜ
STATİK IP ADRESİ
192.168.1. 200
ROUTER
192.168.1.1
İNTERNET
SIP CİHAZLARI
YEREL AĞI
APP
COMELITVIP
REMOTE
“A” arayüzüne bağlı tüm aygıtlar aynı ağa ait olmalıdır.
Her bir IP adresi TEK TANIMLI olmalıdır!
Sistem üzerinde SIP aygıtlarının mevcut olması halinde, denetim panosu ile sistemin doğru çalışması
için gerekli özel SIP hatlarının kullanılabilir olduğunu kontrol ediniz.
B arayüzü (kullanılmasa dahi) A arayüzünden farklı bir ağ sınıfından olmalıdır: Autoip içinde B
arayüzünü ayarlayınız.
PC (veya yönlendirici) ve PoE çıkışı arasındaki bağlantı için standart ağ kablosu KULLANMAYINIZ!
7
SİSTEM
ViP
D) “KONUT” TİPİ SİSTEM + APP KULLANIMI İÇİN ÜRÜN NO. 1456/1456S
1440
opsiyonel
ARAYÜZ B
KULLANILMAZ
AUTOIP olarak yapılandır
ARAYÜZ A
1440
DIŞ ÜNİTE
1441
1441B
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.x (örnek)
DAHİLİ
ÜNİTE
FİZİKSEL ViP ARAYÜZÜ: A
FİZİKSEL SIP ARAYÜZÜ: A
1456
1440
1
2 3
4
3
2
1
4
ARAYÜZ
ViP SİSTEMİ
OTO. IP
PC KURULUMCUSU
ViP Manager ver. 2.4.0
ve üstü
ANASAYFA ARAYÜZÜ
STATİK IP ADRESİ
192.168.1. 200
ROUTER
192.168.1.1
İNTERNET
SIP CİHAZLARI
YEREL AĞI
DIŞ ÜNİTE
ANA SANTRAL
APP
COMELITVIP
REMOTE
“A” arayüzüne bağlı tüm aygıtlar aynı ağa ait olmalıdır.
Her bir IP adresi TEK TANIMLI olmalıdır!
Sistem üzerinde SIP aygıtlarının mevcut olması halinde, denetim panosu ile sistemin doğru çalışması
için gerekli özel SIP hatlarının kullanılabilir olduğunu kontrol ediniz.
B arayüzü (kullanılmasa dahi) A arayüzünden farklı bir ağ sınıfından olmalıdır: Autoip içinde B
arayüzünü ayarlayınız.
PC (veya yönlendirici) ve PoE çıkışı arasındaki bağlantı için standart ağ kablosu KULLANMAYINIZ!
8
2) Vip Manager’den aygıtın tanımlanması ve adreslemesi
2.1 BİLGİLER
Panel modül ayarları ile ilgili bilgileri görüntüler.
ff Sağ alttaki düğmeyi kullanarak bilgiler ile ilgili görseli PDF formatında alabilmek mümkündür.
2.2 ADRESLEME
2.2.1 AUTOIP (Otomatik IP adresi verme) İÇİNDE SİSTEMİ TARAYINIZ VE BİR VIP ADRESİ VERİNİZ
Aşağıdaki prosedür, sistemin
√√ ürünün A arayüzüne bağlı PC ile AUTOIP içinde nasıl taranacağını tanımlamaktadır
 1.[a] Seçenekleri, lokal bağlantılardan [b] ağ arayüzünü [c] seçiniz ve onaylayınz [e].
a
b
c
Sistem taraması esnasında...
d
PC’YE BIR IP
ATANACAKTIR
OTOMATİKTE
SİSTEM
TARAMASI
AUTOIP
e
Kurulumcu PC'si
9
  2. Scan Sistema [f] (Sistemi Tara) tuşuna basarak sistem taramasını başlatınız
  3. 1456 B [f] cihazını seçiniz, adresleme/ViP [h] adresini seçiniz, aygıta özgün bir ViP adresi [i] atayınız ve geçerli ayarları
kaydetmek için Sayfayı Yazdır [l] (Scrivi pagina) tuşuna basınız.
f
g
i
h
l
2.2.2 A VE B ARAYÜZÜNE BİR STAT,K IP ADRESİ ATANMASI
Sistemin gereksinimlerine göre ‘A”’ ve ‘B’ arayüzlerini varsayılandan farklı ayarlarla yapılandırınız.
Arayüz A / Arayüz B
Konfigüre edilmekte olan arayüze (A/B) istenen adresleme modunu tahsis etmek için
“Statik / Autoip / DHCP” seçiniz.
IP adresi modu
IP adresi
(sadece “statik” adresleme
modu durumunda
konfigüre ediniz)
IP ağı maskesi
(sadece “statik” adresleme
modu durumunda
konfigüre ediniz)
DHCP adresleme modu için sistem DHCP işlevi aktif olan bir sunucuya
bağlı olmalıdır.
Konfigüre edilmekte olan arayüze (A/B), arayüze bağlı aygıtlarla uyumlu statik bir IP adres
tahsis ediniz örneğin IP: 192.168.0.100
IP adresi kullanımda olmamalıdır. A ve B arayüzleri aynı ağ sınıfına ait
olmamalıdır
Konfigüre edilmekte olan arayüze (A/B), arayüze bağlı aygıtlarla uyumlu bir IP ağ maskesi,
örneğin netmask tahsis ediniz: 255.255.255.0
A ve B arayüzleri aynı ağ sınıfına ait olmamalıdır
“Varsayılan ağ geçidini kullan” seçeneğini etkinleştiriniz
• arayüz bir yönlendiriciye bağlı ise (Ağ geçidi adresi: yönlendiricinin adresini giriniz)
Ön tanımlı ağ geçidini
kullan
• başka bir ağ üzerinde bir birime bağlanmak için (Ağ geçidi adresi: yönlendiricinin
adresini giriniz)
• RTSP streaming kullanılması halinde (Ağ geçidi adresi: konfigürasyon için bkz. sayfa
21)
10
Arayüz yeniden haritalandırma
Fiziksel ViP arayüzü
ViP aygıtlarının bağlı olduğu arayüzü seçiniz (varsayılan = A)
Fiziksel SIP arayüzü
SIP aygıtlarının bağlı olduğu arayüzü seçiniz (varsayılan = A)
2.3 CİHAZ AÇIKLAMASI
 1.Tanımlama/Aygıt tanımlamayı [a] seçiniz, kolay anlaşılması için aygıtın [b] tanımlamasını giriniz.
 2.Geçerli ayarları kaydetmek için “Scrivi pagina” (Sayfa yazdır) [c] tuşuna basınız.
b
a
c
11
3) Temel Ayarların Konfigürasyonu
3.1 VIP TO SIP AYARLARI
Bu sayfada sistem içinde 1456G modülünün doğru çalışması için gerekli parametreleri yapılandırmak mümkündür.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
 1.VIP TO SIP ARAMA MODU
10.
9.
Sistemin tipine göre santral aracılığıyla/doğrudan arama modunu seçiniz
santral vasıtasıyla: 1456G’nin bir PBX SIP santrali ile haberleşmesi halinde
doğrudan: PBX SIP santralinin mevcut olmaması ve 1456G’nin SIP
aygıtlarına doğrudan arama yapması halinde
 2.SIP SANTRALİ IP'Sİ/ANA MAKİNE ADI
SIP santralinin IP adresini/ana makine adını giriniz (sadece santral aracılığıyla
modunda)
 3.SIP SANTRALİ UDP PORTU
Santral tarafından kullanılan UDP portunu giriniz (sadece santral aracılığıyla
modunda)
 4.KAYDETME ZAMAN AŞIMI
SIP santraline kayıt süresi. Comelit sistemi için önerilen değer = 1 saat
[varsayılan]
 5.RTSP ÜZERİNDEN STREAM VİDEO
İşlevi etkinleştirmek için kutuyu işaretleyiniz (üçüncü şahıslara ait
işlevi talep edebilirler)
 6.DTMF AÇILMA RÖLESİ 1 / 2 / 3
Telefondan röleyi aktive etmek üzere bir komut göndermek için tuşlara basma
sırası (asgari 3, azami 6 hane) (varsayılan 010 / 020 / 030)
 7. CODEC TERCİHİ
Kullanılacak SIP için ses kodlama/kod çözme sistemini seçiniz.
ürünler bu
Tipik olarak:
PCMA PCMU (varsayılan): Avrupa sistemi.
PCMU: ABD sistemi.
 8.SIP PROKSİ IP'Sİ/ANA MAKİNE ADI
Bu parametreyi sadece SIP sistemi talep ettiğinde giriniz
 9.SAYFA OKUMA
Aygıtın belleğine kaydedilmiş ayarları okumak ve görüntülemek için basınız
10.SAYFA YAZMA
Aygıtın belleğindeki ayarları uygulamak ve kaydetmek için basınız
11. SAYFA YARDIMI
Ürün kılavuzuna erişmek için tuşa basınız
12
3.2 VİP - SIP UZANTILARI
Bu sayfada, her biri karşılık gelen bir SIP adresi ile kombinasyon içinde alıcı ViP adresleri oluşturarak ViP to SIP uzantılarını
konfigüre etmek mümkündür.
1.
2.
3.
6.
 1.VIP ADRESİ*
5.
4.
Alıcı ViP adresini giriniz (çağrı düğmesinin ViP adresi veya kapıcı/rehber santrali üzerinde
tuşlanacak ViP adresi)
Aygıt en fazla 5 adet varsayılan ViP uzantısının oluşturulmasına izin verir.
Talep üzerine daha fazla uzantı oluşturmak için lisans almak mümkündür.
 2.VIP ALT ADRESİ*
ViP alt adresini seçiniz
Bütün apartman (varsayılan): SIP aygıtı, o adres için yapılan yegane çağrı ise “bütün
apartmanı” seçiniz
Salve 1/15: ViP adresi için bir master aygıt mevcut ise, “Slave 1/15” seçeneğini seçiniz
(ViP monitörü veya ağ geçidi 1456)
Ürün no.1456G, ek slave aygıtlar için master olarak konfigüre edilemez
 3.SIP ALICISI
Çağrının alıcı SIP adresini giriniz:
SIP santrali ile: aygıtın/aranacak telefonun SIP
adresidir
VIP
ADDRESS
SIP dahili numara örneği: 123
harici numara örneği: +393291234567 (
santrali harici aramalara izin veriyorsa)
SIP
TELEPHONE
SIP
doğrudan arama: SIP uzantısı + @ + aranacak SIP
aygıtının IP adresi
örnek: [email protected]
00001010 = 123
00001010 = [email protected]
VIP
ADDRESS
SIP DEVICE
 4.SAYFA OKUMA
Aygıtın belleğine kaydedilmiş ayarları okumak ve görüntülemek için basınız
 5.SAYFA YAZMA
Aygıtın belleğindeki ayarları uygulamak ve kaydetmek için basınız
 6.SAYFA YARDIMI
Ürün kılavuzuna erişmek için tuşa basınız
13
3.3 VİP TO SIP HATTI
Bu sayfada, SIP çağrıları oluşturmak için 1456G tarafından kullanılan SIP hatlarını yapılandırmak mümkündür.
Her satır bir SIP hattını temsil eder.
En fazla 15 SIP hattını yapılandırmak mümkündür.
PBX santrali aracılığıyla arama durumunda: 1456 tarafından kullanılan SIP hatları, PBX içinde
etkinleştirilmelidir (PBX sağlayıcı tarafından verilen erişim bilgileri aracılığıyla: kullanıcı adı, şifre, vs.).
1456G’nin kullanılması için bazı PBX SIP’ler özel SIP hatlarının etkinleştirilmesini talep edebilirler.
1.
2.
3.
4.
9.
 1.ÖZEL
5.
6.
8.
7.
Seçiniz:
True: bir SIP hattı sadece bir ViP aygıtı tarafından kullanılabildiğinde true seçeneğini
seçiniz (örneğin: tuş takımı, kapıcı santrali…)
false (varsayılan): hattın sistem üzerinde mevcut olan tüm ViP aygıtları tarafından
paylaşılması halinde false seçiniz.
Sadece ayrılmış ağ, call back/otomatik açılma
• işlevlerinin kullanılmasına izin verir
• intercom
• santral arama
• sistem üzerinde göndericinin tanınması
Ayrılmış ve paylaşılan hatları eş zamanlı olarak kullanmak mümkündür.
 2.VIP ADRESİ
Sadece ayrılmış hatlar için: çağrıyı yapan aygıtın ViP adresini giriniz.
Paylaşılan hatlar için: bu alanı kullanmayınız.
 3.VIP ALT ADRESİ
Şu anda yönetilmeyen işlev (“tüm apartman” olarak bırakınız).
 4.KULLANICI
Santral aracılığıyla arama halinde: SIP sağlayıcı tarafından verilen kullanıcı ismini giriniz.
Doğrudan arama halinde: aranan aygıt SIP ile kullanılabilen bir SIP hattı numarası giriniz.
 5.ŞİFRE
Santral aracılığıyla arama halinde: SIP sağlayıcı tarafından verilen şifreyi giriniz.
Doğrudan arama halinde: SIP aygıtından talep edilen olası şifreyi giriniz.
Herhangi bir şifre talep edilmemesi (doğrudan arama) halinde “-”
giriniz..
14
 6.KULLANICI KİMLİĞİ
Santral aracılığıyla arama halinde: PBX santralinden talep edilen bu kimlik bilgisini giriniz
Doğrudan arama halinde: bu parametreyi girmeyiniz.
 7.SAYFA OKUMA
Aygıtın belleğine kaydedilmiş ayarları okumak ve görüntülemek için basınız
 8.SAYFA YAZMA
Aygıtın belleğindeki ayarları uygulamak ve kaydetmek için basınız
 9.SAYFA YARDIMI
Ürün kılavuzuna erişmek için tuşa basınız
15
SANTRAL ARACILIĞIYLA MOD ÖRNEKLERİ:
• Dahili 123 SIP aygıtını (ViP 00001010 uzantısına karşılık gelen) aramak için ViP 00001055 aygıtı tarafından kullanılan ayrılmış
bir 495 hattının yapılandırması
ff ViP 00001055 aygıtından ayrılmış 495 hat aracılığıyla, SIP 123 aygıtını aramak amacıyla ViP 00001010 adresini aramak
için konfigüre edilen tuşa basınız
• Harici +3291234567 SIP aygıtını aramak için, ViP 00001056 / 00001057 aygıtları tarafından kullanılan bir paylaşılan 496
hattının yapılandırması
ff Paylaşılan 496 ViP hattı aracılığıyla, SIP +3291234567 aygıtını aramak amacıyla 00001011 adresini aramak için ViP
00001056 / 00001057 aygıtından yapılandırılan tuşa basınız (veya klavyede ViP 00001011 adresini tuşlayınız).
Paylaşılan 496 hattı, her seferinde sadece bir ViP aygıtı tarafından kullanılabilir (00001056 veya
00001057).
PBX
1456G
VIP TO SIP
LINE
00001055 = 495
00001010
495
RESERVED
LINE
VIP
DEVICE
SIP
LINE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
00001010 = 123
VIP
ADDRESS
495
SIP
LINE
SIP
TELEPHONE
VIP
DEVICE
123
SIP
TELEPHONE
123
00001055
VIP TO SIP
LINE
= 496
00001011
496
SHARED
LINE
SIP
LINE
1° VIP DEVICE
VIP
DEVICE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
00001011 = +393291234567
VIP
ADDRESS
496
+393291234567
SIP
LINE
SIP
TELEPHONE
SIP
TELEPHONE
SIP
TELEPHONE
+393291234567
00
00
10
11
00001056
VIP
DEVICE
00001057
16
SIP
TELEPHONE
Sadece ayrılmış hat aracılığıyla bir SIP aygıtından bir ViP aygıtını aramak mümkündür.
SIP aygıtları özel komut ile ayrılmış SIP hatları ile ilişkilendirilmiş ViP aygıtlarını arayabilir.
ff ViP 00001055 aygıtının otomatik açılması için, dahili 123 aygıtından (ViP 00001010 ViP uzantısına karşılık gelen) ayrılmış
495 hattının adresini tuşlayınız
1456G
PBX
VIP TO SIP
EXTENSIONS
123
495
SIP
TELEPHONE
123
495
RESERVED
LINE
495
123
SIP
LINE
SIP
TELEPHONE
= 00001010
VIP
ADDRESS
SIP
TELEPHONE
VIP TO SIP
LINE
495 = 00001055
SIP
LINE
VIP
DEVICE
VIP
DEVICE
00001055
17
DOĞRUDAN MOD ÖRNEKLERİ
ViP aygıtları, özel komut ile ViP uzantıları ile ilişkili SIP aygıtlarını arayabilir.
“SIP alıcısını” yapılandırmak için doğru yazılım şekli: SIP numarası @ SIP aygıtının IP adresi
• SIP numarası: SIP aygıtı üzerinde programlanmış SIP numarası (örn.: 077)
• SIP aygıtının IP adresi: SIP aygıtı üzerinde programlanmış IP numarası (örn.: 192.168.1.13)
• SIP 077 aygıtını, IP adresi 192.168.1.13 (ViP 00001010 uzantısına karşılık gelen) aramak için ViP 00001055 aygıtı tarafından
kullanılan ayrılmış bir 495 hattının yapılandırması
ff ViP 00001055 aygıtından, ayrılmış 495 hat aracılığıyla, 192.168.1.13 IP adresli SIP 077 aygıtını aramak amacıyla ViP
00001010 adresini aramak için konfigüre edilen tuşa basınız
• SIP 077 aygıtını, IP adresi 192.168.1.13 (ViP 00001010 uzantısına karşılık gelen) aramak için ViP 00001056 aygıtı tarafından
kullanılan ayrılmış bir 496 hattının yapılandırması
ff ViP 00001056 aygıtından, ayrılmış 496 hat aracılığıyla 192.168.1.13 IP adresli SIP 077 aygıtını aramak için ViP 00001010
adresini tuşlayınız
• 192.168.1.14 IP adresli SIP 078 aygıtını aramak için, 00001057 / 00001058 ViP aygıtları tarafından kullanılan bir 497
paylaşımlı hattının yapılandırılması.
ff Paylaşılan 497 ViP hattı aracılığıyla, SIP 078 aygıtını aramak amacıyla 00001011 adresini aramak için ViP 00001057 /
00001058 aygıtından yapılandırılan tuşa basınız (veya klavyede ViP 00001011 adresini tuşlayınız).
Paylaşılan 497 hattı, her seferinde sadece bir ViP aygıtı tarafından kullanılabilir (00001057 / 00001058).
18
1456G
VIP TO SIP
LINE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
00001055 = 495
00001010
495
RESERVED
LINE
VIP
DEVICE
00001010 = [email protected]
VIP
ADDRESS
SIP
LINE
VIP
DEVICE
SIP DEVICE
00001055
SIP
DEVICE
077
192.168.1.13
VIP TO SIP
LINE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
00001056 = 496
00001010
496
RESERVED
LINE
00001010 = [email protected]
VIP
ADDRESS
SIP
LINE
SIP DEVICE
VIP
DEVICE
VIP
DEVICE
SIP
DEVICE
077
192.168.1.13
00001056
VIP TO SIP
LINE
= 497
00001011
497
SHARED
LINE
SIP
LINE
1° VIP DEVICE
VIP
DEVICE
00001057
VIP TO SIP
EXTENSIONS
00001011 = [email protected]
VIP
ADDRESS
SIP
TELEPHONE
SIP
DEVICE
00
00
10
11
078
192.168.1.14
VIP
DEVICE
00001058
19
SIP aygıtları özel komut ile ayrılmış SIP hatları ile ilişkilendirilmiş ViP aygıtlarını arayabilir.
Doğru yazım (SIP aygıtı üzerinde adres yapılandırmak için) aşağıda verilmiştir:
sip://hat kullanıcı adı [email protected] IP adresi:UDP portu (örnek: sip://[email protected]:5061)
• SIP hattı kullanıcı adı: 1456G ayrılmış SIP hattında programlandığı gibi kullanıcı ismini giriniz.
• 1456G IP adresi: Ürün no.1456G SIP arayüzünün IP adresini giriniz.
• UDP portu: Hatla ilişkilendirilecek UDP portunu giriniz, ardışık olarak şu şekilde devam ediniz: 1 no.lu hattı 5061 portu
ile, 2 no.lu hattı 5062 portu ile … ilişkilendiriniz.
Satır 1› UDP: 5061
Satır 2› UDP: 5062
ff ViP 00001055 aygıtının otomatik açılması için 192.168.1.13 IP adresli SIP 077 aygıtından (ViP 00001010 uzantısına
karşılık gelen) ayrılmış 495 hattının numarasını giriniz (yapılandırması: sip://[email protected]:5061)
ff ViP 00001055 aygıtını aramak için, 192.168.1.13 IP adresli SIP 077 aygıtından (ViP 00001010 uzantısına karşılık gelen)
ayrılmış 496 hattının numarasını giriniz (yapılandırması: sip://[email protected]:5062)
1456G
SET TO
SIP://[email protected]:5061
495
SIP
DEVICE
495
RESERVED
LINE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
VIP TO SIP
LINE
[email protected] = 00001010
495 = 00001055
VIP
ADDRESS
SIP
LINE
SIP DEVICE
VIP
DEVICE
[email protected]
00001055
SET TO
SIP://[email protected]:5062
496
SIP
DEVICE
[email protected]
VIP
DEVICE
496
RESERVED
LINE
VIP TO SIP
EXTENSIONS
VIP TO SIP
LINE
[email protected] = 00001010
496 = 00001056
VIP
ADDRESS
SIP DEVICE
SIP
LINE
VIP
DEVICE
VIP
DEVICE
00001056
20
Video Yönetimi
Ürün no. 1456G görüntü akışı için iki işletim modu sunmaktadır:
• SIP video standardı
• RSTP Oynatma
SIP video standardı
√√ desteklenen codec: H264 - baseline profili - çözünürlük 320X240
Bu standarda uyan tüm aygıtlar dışarıdan arayan yer ile ilgili görüntü akışını alabilirler
“SIP standart video” modunda, görüntü sadece cevaplama anında alıcı SIP aygıtlarında belirir (ses için
olduğu gibi)
RSTP Oynatma
√√ desteklenen codec: H264 - baseline profili - çözünürlük 320X240
Ürün no.1456G, kendisi tarafından yönetilen ağlar üzerinde, aramayı yapan tuş panelinde duraksız RSTP streaming’i
kullanılabilir hale getirir.
RTSP video streaming, aramanın yapıldığı an mevcuttur.
Bağlı olan tüm SIP aygıtları, bu kesintisiz iletimi doğru URL kullanarak görüntüleyebilir.
Streaming’i kullanmak için gerekli ayarlar
  1.“Ana Ayarlar/ViP to SIP Ayarları” yapılandırma sayfasında, “RTSP ile Video Stream” işlevini etkinleştiriniz.
  2.“Adresleme/IP adresi” konfigürasyon sayfasında “Ağ geçidi adresi” olarak SIP aygıtının bağlı olduğu Art. 1456G
arayüzünün IP adresini ayarlayınız, örneğin 192.168.1.100.
 3.Üçüncü şahıslara ait SIP aygıtlarının ayarlarında aşağıdaki dizine göre uygun URL’yi kullanınız:
rtsp://IP Adresi 1456G:40554/stream0
1456G IP adresi: SIP aygıtlarının bağlı olduğu 1456G arayüzü IP adresi.
stream0: 1456G içinde programlanmış olan 1 adet ViP to SIP uzantısının ilişkilendirilmiş olduğu kanalın adı. Müteakip
uzantılar, progresif stream ile ilişkili olacaktır.
Örnek:
Uzatma n°1 rtsp://192.168.1.100:40554/stream0
Uzatma n°2 rtsp://192.168.1.100:40554/stream1
Satır 1 › stream0
Satır 2 › stream1
Harici yerlerin özel ayarlarında (4682HC), “TP1 Ayarları” işaretini etkinleştiriniz.
21
Ön-tanımlı ağ parametreleriyle yeniden başlatma
Önceden belirlenen ağ parametreleri ile yeniden başlatma işlevi, geri kalan konfigürasyonları değiştirmeden koruyarak cihazın
varsayılan ağ parametreleri ile başlatılmasını sağlar.
OFF
ON
√√ DIP düğmesi varsayılan (OFF/KAPALI) konumdayken.
 1.Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
OFF
ON
 2.DIP1 düğmesini ON/AÇIK konumuna getiriniz.
 3.Cihazın elektrik beslemesini açınız.
 4.LED ışıklarının yavaşça ve dönüşümlü olarak (1 sn. kırmızı, 1 sn. yeşil) yanana kadar 20 - 40 saniye bekleyiniz.
OFF
ON
 5.Tüm DIP düğmelerini OFF/KAPALI konuma getiriniz.
»» Yeşil LED 5 saniye boyunca yanıp sönecektir.
»» Cihaz, varsayılan ağ parametreleriyle yeniden başlayacaktır.
 6.Bir sonraki yeniden başlatmanızda, cihaz kayıtlı parametreleri geri yükleyecektir.
Fabrika ayarlarını yükleme
Bu prosedür, tüm parametreleri fabrika ayarına resetlemenizi ve tüm cihaz konfigürasyonlarını silmenizi sağlar.
OFF
ON
√√ DIP düğmesi varsayılan (OFF/KAPALI) konumdayken.
 1.Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
OFF
ON
 2.Tüm DIP düğmelerini ON/AÇIK konuma getiriniz.
 3.Cihazın elektrik beslemesini açınız.
 4.LED ışıklarının hızlı bir şekilde ve dönüşümlü olarak (1 sn. kırmızı, 1 sn. yeşil) yanana kadar 20 - 40 saniye
bekleyiniz.
OFF
ON
 5.Tüm DIP düğmelerini OFF/KAPALI konuma getiriniz.
»» Kırmızı LED 5 saniye boyunca yanıp sönecektir.
»» Cihaz, tüm parametreleri varsayılan ayarlara getirecektir ve normal bir şekilde yeniden başlatılacaktır.
22
Aygıt yazılım (sürüm v1.0.0) güncellemesi kurtarma
Bu prosedür, Ürün no. 1456G’nin bozuk yazılım kurtarma işlemi durumunda, aygıt yazılımı için kurtarma modunda çalıştırılmasını
sağlar (örn. tarama sonrasında görünmez olması durumunda).
OFF
ON
√√ DIP düğmesi varsayılan (OFF/KAPALI) konumdayken.
 1.Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
OFF
ON
 2.DIP 1’i OFF ve DP 2’yi ON olarak ayarlayınız.
 3.Cihazın elektrik beslemesini açınız.
 4.Yeşil LED yanıp sönmeye başlayana kadar 20 - 40 saniye bekleyiniz.
 5.A arayüzü üzerinde sistem Autoip’te iken taramayı gerçekleştiriniz (PC A4 portuna bağlıyken)
»» Aygıt, mor bir simge ile ViP Manager’de gösterilecektir
 6.İşlevin geri kazanımı için, aygıt yazılımını (Firmware) güncelleyiniz.
OFF
ON
 7.Güncelleme sona erdikten sonra, tüm DIP’leri OFF ayarına getiriniz
 8.Beslemeyi kesiniz.
»» Tekrar çalıştırıldığında aygıt doğru çalışmasına geri dönecektir.
23
Bağlantı şemaları
“Villa” / “ofis” tipi sistem
INTERFACE B
NOT USED
AUTO IP
1441B
L
INTERFACE A
IP: 192.168.1.X
1456G
N
-
+
V V
+
-
B
ROUTER
O I O
A4
A1 A2 A3
192.168.1.1
PC
100-240 V
1595
-
+
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE
TX +
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J2
P
R
G
G
N
D
485 485
D- D+
S
24 24
Vac Vac
J1
J2
3360A
CAT. 5E
EIA/TIA-568B direct lead
VIP/EN/020GA
24
“Konut” tipi sistem
APT 102
INTERFACE A
AUTOIP
INTERFACE B
IP: 192.168.1.X
OUT
1
OUT
1
V
P
A
N
C
F
P
-
V
P
A
N
C
F
P
-
-
-
V AL
C
N
1
S S OP OP
+ - + -
V AL
C
N
1
S S OP OP
+ - + -
6602W
6602W
6602W
OUT
1
V
-
P
A
N
C
F
P
C
N
1
V AL
-
S S OP OP
+ - + -
1440
+
IN IN
1 2
-
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
ROUTER
1441
L
1456G
N
-
+
V V
+
-
O I O
A4
A1 A2 A3
B
100-240 V
INTERFACE B
IP: 192.168.1.X
6802W
0
AL
V
C
F
P
P
A
N
IN OUT
1 1
C
N
1
S S
+ -
ROUTER
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
1440
+
1441
L
-
IN IN
1 2
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
1440
N
-
+
V V
PC
INTERFACE A
AUTOIP
APT 101
1456G
+
-
B
O I O
A4
A1 A2 A3
PC
1952
+
-
IN IN
1 2
C
N
1
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
CAT. 5E
EIA/TIA-568B direct lead
100-240 V
1595
-
+
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE
TX +
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J2
P
R
G
G
N
D
485 485
D- D+
S
24 24
Vac Vac
J1
J2
3360A
VIP/EN/020GB
25
“Villa” / “ofis” tipi sistem + app kullanımı için ürün no. 1456/1456S
AL
0
V
C
F
P
P
A
N
IN OUT
1 1
C
N
1
6802W
S S
+ -
OUT
1
V
-
P
A
N
C
F
P
C
N
1
V AL
-
6602W
S S OP OP
+ - + -
INTERFACE B
NOT USED
AUTO IP
1441B
L
1456S
N
INTERFACE A
IP: 192.168.1.X
1456G
-
+
V V
+
V
I
P
-
HO HO HO HO
1
2
3
+
4
-
B
O I O
A4
A1 A2 A3
ROUTER
PC
100-240 V
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
1595
-
+
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE
TX +
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J2
P
R
G
G
N
D
485 485
D- D+
S
24 24
Vac Vac
J1
J2
3360A
CAT. 5E
EIA/TIA-568B direct lead
VIP/EN/020GC
26
“Konut” tipi sistem + app kullanımı için ürün no. 1456/1456S
APT 102
OPTIONAL
1441B
L
N
-
+
V V
AL
0
V
C
F
P
P
A
N
IN OUT
1 1
C
N
1
6802W
S S
+ -
OUT
1
V
-
P
A
N
C
F
P
V AL
-
C
N
1
6602W
S S OP OP
+ - + -
100-240 V
6602W
OUT
1
V
-
P
A
N
C
F
P
C
N
1
V AL
-
S S OP OP
+ - + -
INTERFACE B
NOT USED
AUTO IP
1440
1456S
+
IN IN
1 2
-
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
1456G
+
4
INTERFACE A
IP: 192.168.1.X
-
V
I
P
HO HO HO HO
1
2
3
+
4
-
B
O I O
A4
A1 A2 A3
ROUTER
PC
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
6802W
AL
0
V
C
F
P
P
A
N
C
N
1
IN OUT
1 1
S S
+ -
INTERFACE B
NOT USED
AUTO IP
1456S
1440
1456G
+
1441
L
-
IN IN
1 2
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
+
4
1440
N
-
+
V V
APT 101
INTERFACE A
IP: 192.168.1.X
-
V
I
P
HO HO HO HO
1
2
3
4
+
-
B
O I O
A4
A1 A2 A3
ROUTER
PC
1952
+
-
IN IN
1 2
C
N
1
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
LOCAL NETWORK
SIP DEVICES
100-240 V
CAT. 5E
EIA/TIA-568B direct lead
1595
-
+
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE
TX +
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J2
P
R
G
G
N
D
485 485
D- D+
S
24 24
Vac Vac
J1
J2
3360A
VIP/EN/020GD
27
Sözlük*
• Autoip (Otomatik IP): Otomatik Özel IP Adreslemesi (APIPA veya Auto IP olarak adlandırılan) ağa bağlanmış aygıtlara IP
adreslerinin otomatik olarak atama yöntemidir.
• Dinamik DNS: Dinamik DNS internetteki bir DNS adresinin, zaman içinde değişmiş olsa dahi tek bir ana bilgisayarın IP
adresi ile ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.
• DHCP: Telekomünikasyon ve bilişim teknolojisinde Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Dinamik IP konfigürasyon
protokolü) belirli bir yerel ağa bağlı aygıtların veya terminallerin bir IP ağına (Internet) her erişim talebini otomatik olarak
almalarını, bir bağlantı belirlemek için gerekli IP yapılandırmasını ve Internet Protokolüne dayanan en geniş ağ üzerinde
çalışmasını, yani aynı şekilde IP protokolü ile entegre olmaları kaydıyla veri alışverişinde bulunarak diğer alt ağlarla çalışmayı
sağlayan uygulama seviyesinde bir ağ protokolüdür.
• Ağ geçidi: Bir gateway (İngilizce'den, geçit anlamında) ISO/OSI modeli ağ seviyesinde ve üst seviyede çalışan bir ağ
aygıtıdır. Ana hedefi, ağ paketlerini harici bir yerel ağın (LAN) dışına iletmektir. Gateway, paketlerin dışarıya iletilmesi
hizmetini gösteren genel bir terimdir; bu görevi sonlandıracak donanımsal aygıt da tipik bir router’dir. Daha basit ağlarda
dışarı doğru yönlendirilmiş tüm trafiği internet ağına ileten sadece tek bir ağ geçidi mevcuttur. Daha karmaşık ağlarda, her
biri veri trafiğini diğer alt ağlara yönlendirmekle veya yeniden başka ağ geçitlerine yönlendirmekle ilgilenecek olan bir ağ
geçidini referans alan birkaç alt ağ mevcuttur.
• Dinamik IP adresi: Dinamik adresler bir LAN içinde kalıcı olmayan aygıtları belirlemek için kullanılmaktadır. LAN içinde
mevcut olan bir sunucu, adresi daha önceden ayarlanmış bir aralıktan rastgele seçerek dinamik ve otomatik olarak atar.
Ağ maskesini ayarlayarak yani DHCP sunucusuna kaç adet adresinin kaç bitinin dinamik olarak erişim yapan her bir
müşteriye atanabileceğini söyleyerek ağ kullanıcılarının sayısına göre adres aralığını seçmek mümkündür. Örneğin, ağ
maskesinin değeri 255.255.255.0 (burada nokta ile ayrılan her blok 8 bitlik bir grubu belirtmektedir) ise sadece son 8 bit ana
bilgisayarlara atanabilir.
• Statik IP adresi: Statik adresler, kalıcı adreslere sahip yarı-kalıcı aygıtları belirtmek içindir. Sunucu, ağ yazıcısı, vs. genellikle
bu adresleme yöntemini kullanmaktadır. Alt ağın host sayısının düşük olması ve/veya güvenlik nedenleriyle, her bir host’un
ve ilgili kullanıcının eylemleri kontrol altında tutulabildiğinden, dinamikten ziyade statik bir atamaya başvurulabilir.
• Kamusal IP adresi: bilişim ve telekomünikasyon tekniğinde bir kamusal IP adresi özgün olarak tahsis edilen ve herhangi
başka bir kamusal IP adresinden potansiyel olarak ulaşılabilen yani IP protokolü aracılığıyla adresleme ve yönlendirme için
kullanılabilen internet ağı adresleme alanında bir IP adresidir.
• POE: Power over Ethernet veya PoE (kısaltılması), cihazı Ethernet veri ağına bağlayan aynı kabloyu kullanarak cihazın
beslenmesini sağlayan bir tekniktir. Bağlantı ucunun yakınındaki elektrik kaynaklarının temininde zorluklar yaşandığından
veya elemanlar ve kabloların sayısını azaltmak için de yararlıdır; örneğin çalışma masasının üzerindeki IP telefon, güç
kaynağı ile ilgili kabloyu elimine ederek doğrudan ethernet ağı Power over Ethernet kablosu ile beslenebilir ve böylece daha
yalın ve temiz bir kurulum sağlanır. Şimdilik bu teknikler öncelikle VoIP, Access point ve webcam gibi az elektrik tüketen
cihazların beslemesi için kullanılmaktadır.
• Port yönlendirme: bilgisayar ağlarında port yönlendirme verilerin özel bir iletişim portu aracılığıyla bir bilgisayardan diğerine
aktarılması (forwarding) işlemidir. Bu teknik, harici bir kullanıcının kamuya açık bir IP portu ile özel IP adresli (bir LAN içinde)
bir ana sisteme (host) ulaşmasını sağlamak için kullanılabilir. Bu işlemi yapmak için, NAT adı verilen, ağ adreslerinin otomatik
çevirisini yapacak seviyede bir yönlendirici (router) gereklidir.
*Kaynaklar
Dynamic DNS. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
Dynamic Host Configuration Protocol. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/
Dynamic_Host_Configuration_Protocol
Gateway (informatica). (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Gateway_(informatica)
Indirizzo IP. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP
Indirizzo IP pubblico (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_pubblico
Power over Ethernet (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Port forwarding. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding
Wikipedia kaynaklı bu sayfanın içindeki bilgiler şu lisansla dağıtılmaktadır: licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi
allo stesso modo 3.0
Bu yayında görünen ticari marka ve isimler kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
w w w.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy
28
1. sürüm 07/2016
kod. 2G40001759

Benzer belgeler