Kongre Program Kitapçığı için tıklayınız…

Transkript

Kongre Program Kitapçığı için tıklayınız…
24 Nisan 2014 - Perşembe
Aziz Köklü Salonu
09:30 - 10:30 Açılış
A.Ü.Kadın Çalışmaları Öğretim Üyelerinin Katılımıyla
11:00 - 12:30 Feminist Kuram – Tarih
Moderatör: Naz Hıdır
- Demet Gülçiçek: “1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi”
- Fatma Arıcı, Emine Erdoğan: “Feminist Sivil Toplumun „Gücü‟ Adına”
- Selin Lafçı: “Hanım ve Hanımlar Dergisinin Yeni Harflere Aktarımı”
- Dilem Cengiz: “Ahmet Mithat‟ın Romanlarında „Kadın‟ın Temsiline
Osmanlı‟dan Bakmak”
13:15 – 14:00 Edebiyat I
Moderatör: Elif Gürpınar
- Tolga Ulusoy: “Feminist Ütopyalar”
- Biray Anıl Birer: “Kadın ve Mizah”
14:30 – 16:00 Erkeklik Çalışmaları I
Moderatör: Atilla Barutçu
- Atilla Barutçu: “„Ucundan Azıcık‟la Atılan Sağlam Temel: Türkiye‟de
Sünnet Ritüelinin Hegemonik Erkeklik İnşasındaki Yeri”
- Mehmet Salih Kapagan: “Erkeklik İnşasında Etin Tüketimi:
Patriyarka Proteinini Etten Alır mı?”
- Burak Şahin: “Türkiye‟de Erkeklik-Militarizm Bağı Üzerine
Tartışmalar”
- Damla Türkmenoğlu, Yasin Koç, Gülten Okçuoğlu: “Hegemonik
Erkeklikler Nasıl Üretilir? Türkiye‟de Kadınların Erkeklik Algısı ve
Erkekliğin İnşasındaki Rolü”
16:30 – 18:15 Queer Çalışmaları
Moderatör: Aylime Aslı Demir
- Burcu Şenel: “Birbirine Değen Seslerle Dijital Hikâyeler: „Aşk
Demek…‟ Üzerine”
- Erdinç Kineşçi: “Yerelde Aktivizm”
- Efe Fırat: “İmkân ve Sınırla(n)ma: LGBT‟lerin Siyasal Temsiliyeti”
- Faruk Ceylan: “Performatif Bir Alt Üst Ediş mi? Performatif Bir
Kabulleniş mi?”
- Teoman Ağar: “Cadının Bohçası”
24 Nisan 2014 - Perşembe
Hasan Ali Yücel Salonu
11:00 – 12:30 Beden/ Cinsellik I
Moderatör: Ezgi Sarıtaş
- Merve Korukçu, Selver Dikkol: “Bir Protesto Nesnesi Olarak Bedenin
Kullanımına Yönelik Tartışmalar: „Femen‟ Örneklemi
- Fatme Fevzi Mehmed: “Biyo-iktidar Bağlamında „İdeal‟ Erkek Bedeni
Söylemi: „Dukan Diyeti‟ Örneği
- Bilge Tanrısever: “Toplumsal Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak „Canilik‟
– Feminist Bir Analiz”
- Aylime Aslı Demir, Özge Işıkçı, Seher KırbaşCanikoğlu: “Cinselliğin
Kurgulanışı: Mücadelemiz, Olanaklarımız ve Amaçlarımız Üzerine
Yeniden Düşünme ya da I Fink U Freeky”
13:15 – 14:00 Sinema I
Moderatör: Beyhan Yeni
- Uğur Ferhat Korkmaz: “Parisli Bir Kasabın Erkeklik Halleri”
- Can Önen: “Dövüş Kulübü: Sistemin Truva Atı”
14:30 – 16:00 Medya Çalışmaları I
Moderatör: Hatice Kül
- Dilara Araç: “Kadın ve Medya: Kadınla İlgili Haberlerde Alternatif
Habercilik Dili”
- Ece Nur Özay: “Türkiye‟de Kadına Yönelik Şiddetin Medyaya
Yansımaları: Yazılı Basında Yeniden Üretilen Şiddet”
- Tuğba Gülal: “Haber Metni Çevirilerinde Cinsiyetçi Söylem”
- Gizem Orçin: “Muhafazakâr/İslami Basında Cinsiyet ve Söylem”
16:30 – 18:15 Taciz/Şiddet/ Ayrımcılık
Moderatör: Deniz Lodos
- Cansu Bakar: “Cinsellik Cinsel Tacizin Neresinde?”
- Hande Gülen, Nacide Berber: “İlksel Birikim Sürerken Ne İlk Ne de
Son! „Cadı Avcıları‟ Yeniden: Türkiye Örneğinde Kadın Emeği ve Kadın
Cinayetleri”
- Naz Hıdır: “Cinsel Tacize Erkeklerin Bakış Açısı”
- Eylem Aka Kaya: “Türkiye‟de Sosyal Hizmet Uygulamalarında
Ötekileştirilen Bir Alan: Kadın Sığınma Evleri”
24 Nisan 2014 - Perşembe
Mustafa Necati Salonu
11:00 – 12:30 Ekonomi /İstihdam
Moderatör: Fidan Sabaz
- Gülçin Karabağ, Yıldız Öztürk Ötkünç: “Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Bağlamında Ev Eksenli Üretimde Kadın Emeğinin Sorunsallaştırılması”
- Zübeyde Demircioğlu: “Kadınlar İşbaşında mı? Kadın Girişimcilerin
Deneyimleri”
- Hayriye Öztürk: “Kadın Kooperatifleri: Kadının Güçlenmesinde Ne
Ölçüde Etkili? Ankara İli Örneği”
- Ahmet Vedat Koçal: “Kadın Sorununda Bir Derkenar: Kapitalist
Piyasada Medeni Durumun Rolü: Bekar Kadının İstihdamı ve Emek
Rekabeti Sendromu”
13:15 – 14.00 Beden /Cinsellik II
Moderatör: Sinay Avşar
- Didem Çengel: “Kadın Olmak: İki Ayrı Jenerasyon Gözüyle Kadınlık
Deneyimleri ve İffet Algısı”
- Didem Şenel: “Namus Olgusu ve Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri”
14:30 – 16:00 Sanat
Moderatör: Yelda Şahin Akıllı
- İlke İlter Güven: “Feminist Bir İkon Olarak LouiseBourgeois‟in
Sanatsal Gündemi”
- Uğur Ada: “Sarah Daniels‟in Masterpieces Adlı Oyununda Kadına
Yönelik Şiddet”
- Yavuz Cingöz: “Türkiye‟deki Crossdresser Şarkıcılar ve Trans
Erkeklik Göstergelerinin Müziklerindeki Yansıması”
- Mehmet Erdem: “Feminist Dans Eleştirisi ve Halk Dansları”
16:30 – 18:15 Mekan
Moderatör: Burak Kartal
- Neyir Zerey: “LGBT‟nin Kentsel Mekândaki Yeri”
- Cansu Tekin: “Thirdspace Kavramından Hareketle LGBTI Hareketine
Kısa Bir Bakış”
- Halil Çakır: “Gündelik Hayatın Kamusal İnşasında Toplumsal Cinsiyet
ve Mekân Etkileşimi: Proksemi Teorisine Sosyolojik Açılımlar”
- Onur Uzer: “Bir Erkek Gözüyle Erkek Mekânında Kadınlar: Isparta‟da
Toplumsal Cinsiyet Deneyimi”
- Tuğba Gücenmez: “Kadınlara Özgü Mekânlar, Kadınlara Özgü
Çalışma Ortamları: Hamamlar ve Natırlar”
25 Nisan 2014 - Cuma
Mustafa Necati Salonu
09:30 – 10.45 Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Moderatör: Abdulhalim Karaosmanoğlu
- Ebru İnal: “2012-2013 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın
Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile İncelenmesi”
- Pelinsu Altınay: “Uluslararası İlişkilerde Feminizm”
- Abdulhalim Karaosmanoğlu: “Siyasi Travesti Tansu Çiller Dönemi
Türk Dış Politikası‟nın Feminist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi”
11.15 – 12:45 Medya Çalışmaları II
Moderatör: Mehmet Erdem
- Volkan Pirinççi: “Markaların Facebook Sayfalarında Eve Hapsedilen
Kadınlar: „Akıllı Kadınlar Kulübü‟ ve „Kadınlar Ne İster‟ Facebook
Sayfaları Örneği”
- Bilimser Yağmur Bayrak: “Kitle İletişim Araçlarında ve Özellikle
Televizyonlardaki Evlilik Programlarında İdeal Eş Söylemi”
- Pelin Özüölmez: “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Konut
Reklamlarının İncelenmesi”
- Eda Özyurt Kılınç: “Osmanlı Kadın Hareketi Işığında Çalıkuşu Romanı
Ekseninde Bir Çalıkuşu Dizisi İncelemesi”
13:30 – 15:00 Edebiyat II
Moderatör: Bahar Tosun
- Naz Yılancıoğlu: “Üç Kadın Üç Hayat”
- Sakine Özer: “„Ağda Zamanı‟ Kadınlarının Ruhsal Durumları”
- Sibel Erbayraktar: “Angela Carter‟ın Öykülerinde Cinsiyet Rollerinin
Yeniden Yazımı”
- Pelin Doğan: “Çok Perspektifli Kültürel Çalışmalar Çerçevesinde
Modern Çocuk HikâyelerindekiHegemonik Erkeklik İnşası”
15:30 – 16:15 Hukuk & Sosyal Hizmet
Moderatör: Tolga Ulusoy
- Sezin Ünal, Ayşe Gülgün Çakmur, Seher Dere Ülgen, Lokman Önsoy,
Aynur Emre, Mehmet Özalp, Adem Sirkeci, Tülin Demirsoy, Özge
İzdal, Derya Çakmak, SevayAlşen: “Çocuk Cinsel İstismarı ve Çocuk
İzlem Merkezi”
- Fatma Öznur Seçkin: “Türkiye, İspanya ve Latin Amerika‟dan
Örneklerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadının Soyadı
Rejiminin Değerlendirilmesi”
16:45 – 18:00 Eğitim
Moderatör: Ruken Kardaş
- Ezel Ünal: “Kız Öğrenciler İçin Askerlik Dersleri: Erken Cumhuriyet
Dönemi Toplumsal Cinsiyet Rejimine Bir Bakış”
- Merve Uysal: “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Toplumsal
Cinsiyet Algısı”
- Serpil Alkış: “Toplumsal Cinsiyet Rollerini Okul Öncesi Çocuklarıyla
Yeniden Kuruyoruz”
25 Nisan 2014 - Cuma
Hasan Ali Yücel Salonu
09:30 – 10:45 Dil/Söylem/Hegemonya
Moderatör: Manolya Harnuboğlu
- Didem Şalgam: “Ahlaki Değerleri Suçlamak ve Yeniden Üretmek:
Ahlaki Söylemlerin Okul Öncesi Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet ve
Cinsellik Algıları Üzerindeki Etkisi”
- Egemen Kepekçi: “Erkeklik Söylemi ve Erkekliğin Yeniden Üretimi”
- Ezgi Pehlivanlı Kadayıfçı: “‟Beni Ne Doktorlar Ne Mühendisler İstedi‟:
Türkiye‟de Cinsiyetçi Mühendislik Kültürünün İnşası”
11:15 – 12:45 Erkeklik Çalışmaları II
Moderatör: Duygu Berberoğlu
- Berfin Varışlı: “Habitus, Performativite ve Hegemonik Erkeklik
İlişkisi: Fatih Terim Örneği”
- Duygu Berberoğlu: “Tükenmeyen Aktarım: Erkeklik”
- Sercan Çınar: “Adaletin Alternatif ve „Eril‟ Temsiliyeti Olarak
Kabadayılık Makamı”
- Ayşe Merve Köseoğlu: “Behzat Ç: Bir Erkeklik Krizi Okuması”
13:30 – 15:00 Sinema II
Moderatör: Özge Işıkçı
- Berkant Çağlar: “Yeni Türkiye Sineması‟nda Queer İmgelem Arayışı”
- Damla Çimen: “Türkiye Sinemasında Heteronormativiteye Aykırı
Temsiller ve Queer İhtimaller”
- Dila Naz Madenoğlu: “Queer Kuramı Üzerinden „Zenne‟ Filmindeki
Metaforların İncelenmesi”
- Hazal Kaya: “Sinemada Eşcinsellerin Cinsel Yaşamının İnşası: „Mavi
En Sıcak Renktir‟”
15:30 – 16:15 Göç
Moderatör: Seher Kırbaş Canikoğlu
- Hazal Fiskeci: “Türkiye‟nin Güneydoğu Sınırından Batısına Uzanan
Suriyeli Göçü ve Kadın Hikâyeleri”
- Özge Kaytan: “Toplumsal Cinsiyet Temelli Vatandaşlık: Bulgaristan
Göçmeni Kadınların Deneyimleri”
16:45 – 18:00 Aile
Moderatör: Esin Polat
- Esra Gedik: “Türkiye‟de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası
Deneyimleri”
- İdil Soyseçkin: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türkiye‟de Erken
Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri”
- Cansu Sönmez: “Toplumsal Değişme LGBTI Aileleri”
18:00
-Kapanış konuşmaları

Benzer belgeler