4. Bergama

Transkript

4. Bergama
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
PROGRAM ve
KATILIM FORMU
29 EKİM
2 KASIM
2014 / 062
2014
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
Stant Açan Firmalar*
* Alfabe k sıra ile
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
09.00 - 18.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
yarışmaya ka lacak olanların kayıtları
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
10.00 - 18.00
Ka lımcı firmaların stantlarının açılması
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
10.00 - 17.00
Alberto Modiano Fotoğraf Sergisi
“Zaman ve Mekan İçinde Musevilik”
Yabets Sinagogu
10.00 - 17.00
Yusuf Aslan Fotoğraf Sergisi
" 6. Ayında Unutma! Soma “
Bergama Kapalıçarşı
10.00 - 17.00
Fotoğraf Sergisi
Midilli Fotoğraf Derneği ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği Ortak Fotoğraf Sergisi
Yabets Sinagogu Ek Binası
10.00 - 17.00
Mehmet Evran Fotoğraf Sergisi
"Yaşayan Ölüm”
Eski Kız Meslek Lisesi
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
09.00 - 18.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
yarışmaya ka lacak olanların kayıtları
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
10.00 - 18.00
Ka lımcı firmaların stantlarının açılması
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
10.00 - 17.00
Alberto Modiano Fotoğraf Sergisi
“Zaman ve Mekan İçinde Musevilik”
Yabets Sinagogu
10.00 - 17.00
Yusuf Aslan Fotoğraf Sergisi
" 6. Ayında Unutma! Soma “
Bergama Kapalıçarşı
1
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
10.00 - 17.00
Fotoğraf Sergisi
Midilli Fotoğraf Derneği ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği Ortak Fotoğraf Sergisi
Yabets Sinagogu Ek Binası
10.00 - 17.00
Mehmet Evran Fotoğraf Sergisi
"Yaşayan Ölüm”
Eski Kız Meslek Lisesi
31 EKİM 2014 CUMA
09.00 - 21.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
yarışmaya ka lacak olanların kayıtları
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
10.00 - 18.30
Ka lımcı firmaların stantlarının açılması
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
10.00 - 17.00
Alberto Modiano Fotoğraf Sergisi
“Zaman ve Mekan İçinde Musevilik”
Yabets Sinagogu
10.00 - 17.00
Yusuf Aslan Fotoğraf Sergisi
" 6. Ayında Unutma! Soma “
Bergama Kapalıçarşı
10.00 - 17.00
Fotoğraf Sergisi
Midilli Fotoğraf Derneği Ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği Ortak Fotoğraf Sergisi
Yabets Sinagogu Ek Binası
10.00 - 17.00
Mehmet Evran Fotoğraf Sergisi
"Yaşayan Ölüm”
Eski Kız Meslek Lisesi
12.00 - 12.45
"Melih Sular Fotoğraf Atölyesi Çalışması”
Zoom İthalat / Olympus desteği ile herkese
açık r. Bu etkinliğe kayıt yap ranlar arasından
2 kişiye çekilişle ZOOM İthalat’ın sürpriz
hediyeleri olacak r.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
13.00 - 16.30
"Melih Sular Fotoğraf Atölyesi Uygulama
Çalışması.
Bergama sokakları, Ören yerleri.
Bu çalışma 1 Kasım 2014, Cumartesi günü (12.00 - 14.00)
İstekliler ile devam edecek r. (Melih Sular ile
buluşma yeri
Haluk Elbe Salonu Zoom İthalat / Olympus Stan
2
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
16.30 - 17.30
18.00 - 19.15
Alberto Modiano’nun ‘ZAMAN VE MEKÂN
İÇİNDE MUSEVİLİK’ fotoğraf sergisi kitabını
imzalaması.
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
Akşam Yemeği
(Yemek Bergama Belediyesi'nin ikramıdır.)
Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri
Yemeğe ka lmak isteyenler,
Yemeğe Gidiş: 17.45 (Belediye Önünden)
Yemek Dönüşü: 19.30 (Sosyal Tesis Önü)
Bergama Belediyesi Otobüsünden
ücretsiz yararlanabilir.
19.45 - 22.00
Fotoğraf Gösterileri / İzleyicilerin soruları ve
Cevapları
1.) Beyhan Özdemir
2.) Emre İkizler
3.) Faruk Akbaş
4.) Mehmet Koştumoğlu
5.) Merih Akoğul
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
1 KASIM 2014 CUMARTESİ
09.00 - 19.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
yarışmaya ka lacak olanların kayıtları
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
09.00 - 19.00
Ka lımcı firmaların stantlarının açılması
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
09.00 - 18.00
Alberto Modiano Fotoğraf Sergisi
“Zaman ve Mekan İçinde Musevilik”
Yabets Sinagogu
09.00 - 18.00
Yusuf Aslan Fotoğraf Sergisi
" 6. Ayında Unutma! Soma “
Bergama Kapalıçarşı
09.00 - 18.00
Fotoğraf Sergisi
Midilli Fotoğraf Derneği Ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği Ortak Fotoğraf Sergisi
Yabets Sinagogu Ek Binası
09.00 - 18.00
Mehmet Evran Fotoğraf Sergisi
"Yaşayan Ölüm”
Eski Kız Meslek Lisesi
3
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
10.00 - 10.45
Ömer Serkan Bakır Fotoğraf Atölyesi
Samsung Türkiye Desteği ile, Herkese Açık r.
Ömer Serkan Bakır teorik ve pra k uygulamasına
ka lanlar arasından 1 kişiye çekilişle
"SAMSUNG TÜRKİYE" Firması 2 Kişilik Avrupa
Seyaha hediye edecek r.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
11.00 - 14.00
Ömer Serkan Bakır Fotoğraf Atölyesi
Uygulama Çalışması
Bergama sokakları, Ören yerleri.
14.15 - 15.00
Furkan Güngörmez "Söyleşi - Bilgilendirme"
4K Teknolojisi Tanı mı ve avantajları”
Furkan Güngörmez ile 4K Teknolojisi Tanı mı ve
avantajları Seminerini salonda izleyen kayıtlı
ka lımcılar arasındaki 1 kişiye çekilişle
PANASONİC GF 3K FOTOĞRAF MAKİNESİNİ
ERKAYALAR FİRMASI HEDİYE EDECEKTİR.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
15.00 - 16.00
Fotoğraf Gösterileri
1.) Bülent Şelli "Sual Dünyası"
2.) Seçkin Yenici "Beyaz Al n"
3.) Melih Sular "Domatesin Çekirdeği"
4.) Ahu Akbaş Erdoğan "İnsan - Yolculuk Fotoğrafları”
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
16.15 - 17.30
Fotoğraf Sergilerinin Topluca Ziyaret Edilmesi
Sergi açan fotoğraf sanatçıları, jüri üyeleri ve
ka lmak isteyen misafirlerimizle birlikte sergi
salonlarının ziyaret edilmesi.
Haluk Elbe Salonu’nun önünden başlayan
yürüyüşle yapılacak r.
Sergilerin hepsi 750 m mesafe içindedir.
Yabets Sinagog'unda Alper Şengül yöne minde
"Ata Çocuk Keman Topluluğu" Klasik Eserler
Müzik Dinle si
Alberto Modiano’nun ‘ZAMAN VE MEKÂN
İÇİNDE MUSEVİLİK’ fotoğraf sergisi kitabını
imzalaması.
4
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
19.00
18.00 - 19.15
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
Kayıt Yap rma Süresinin Sona Ermesi
1 Kasım 2014 Cumartesi gecesini 2 Kasım Pazar
gününe bağlayan saatlerde Fotoğraf Teslim
Merkezimiz açık olacak r.
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
Akşam Yemeği
(Yemek Bergama Belediyesi'nin ikramıdır.)
Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri
Yemeğe ka lmak isteyenler,
Yemeğe Gidiş: 17.45 (Belediye Önünden)
Yemek Dönüşü: 19.30 (Sosyal Tesis Önü)
Bergama Belediyesi Otobüsünden
ücretsiz yararlanabilir.
19.45 - 22.00
Fotoğraf Gösterileri ve Söyleşileri
Alper Şengül yöne minde "Ata Çocuk Keman
Topluluğu" Georg Philipp Telemann Sol Majör
Keman Konçertosu.
1.) Sami Türkay (TFSF Yöne m Kurulu Başkanı)
"Dünya'da ve Türkiye'de Fotoğraf Dernekleri"
Konulu bir söyleşi yapacak r.
2.) Orhan Cem Çe n "Son Dönem Çalışmaları”
Tüm ka lımcılara ve TFSF'YE bağlı olan/olmayan
tüm dernek başkanları, temsilcileri ve üyeleri
davetlidir.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
2 KASIM 2014 PAZAR
08.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
Yarışmacıların Fotomaraton Sekreteryasına
fotoğraflarını teslim sürelerinin sona ermesi.
Bergama Belediyesi, Haluk Elbe Salonu
09.00
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
Jüri Üyelerinin teslim Edilen Fotoğrafları
Değerlendirmek İçin Toplanması.
Bergama Belediyesi 4. Kat Jüri Toplan Odası
09.00 - 11.00
Alberto Modiano Fotoğraf Sergisi
“Zaman Ve Mekan İçinde Musevilik”
Yabets Sinagogu
5
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
09.00 - 11.00
Yusuf Aslan Fotoğraf Sergisi
" 6. Ayında Unutma! Soma “
Bergama Kapalıçarşı
09.00 - 11.00
Fotoğraf Sergisi
Midilli Fotoğraf Derneği Ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği Ortak Fotoğraf Sergisi
Yabets Sinagogu Ek Binası
09.00 - 11.00
Mehmet Evran Fotoğraf Sergisi
"Yaşayan Ölüm”
Eski Kız Meslek Lisesi
11.00 - 12.30
4.Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonuna
Çağrılı Derneklerin Fotoğraf Gösterileri.
Destek Veren Firmaların (Erkayalar / Panasonic,
Samsung, Zoom İthalat / Olympus)
Hediyelerinin Salonda Bulunan Ka lımcılara
Çekilişle Dağı lması.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
12.30. - 13.00
Umut Yasa Konseri
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
13.00
4. Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaratonu
Jürisinin sonuçları açıklaması ve Ödül Töreni.
Bergama Belediyesi Meclis Salonu 4. Kat
13.45
Kapanış
TELEFERİK BERGAMA
Bergama Akropolü’ne ulaşım için Akropolis Teleferik firmasının
ka lımcılara ve yakınlarına İNDİRİMLİ Bilet Fiya
(Çıkış ve iniş dahil) 5 TL dir.
6
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
KOŞULLAR
1. Foto Maratona Jüri üyeleri, BEAFSAD Yöne m Kurulu Üyeleri, Düzenleme Kurulu
Üyeleri, Etkinlikte Görevli Olan BEAFSAD Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. derece
yakınları Ka lamazlar.
2. Foto Maraton amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık r.
3. Foto Maratona kayıtlar 29 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak, 1
Kasım 2014 Cumartesi günü saat 19.00'da sona erecek r.
4. Foto Maraton etkinliği 29 – 30 – 31 Ekim, 1 - 2 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak
yani 5 gün sürecek r. Yarışmaya ka lacak fotoğrafların Bergama ilçe sınırları içinde
bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir.
5. Ka lımlar başvuru sırasına göre kabul edilecek r. Ka lımcılara kayıt sırasında verilen
numara rumuz olarak kullanılacak r (011 Numara=Rumuz). Yarışmaya 1'den fazla
fotoğraf verilmesi durumunda Kayıt numarası ile birlikte sıra numarası
kullanılacak r. (011–1, 011-2,… gibi)
6. Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir. Çekimler JPEG forma nda, 300 dpi ve
uzun kenarı en az 3000 pixel olmalıdır.
7. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerek ği takdirde, organizasyon komitesi
orijinal çekimi isteyebilecek r.
8. Her ka lımcı en çok 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya ka labilir.
9. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü
durumlarda program değişikliği yapabilir.
10. Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Bergama Belediyesi
ve Bergama Amatör Fotoğraf Sana Derneği (BEAFSAD) arşivinde saklanacak r.
Bu fotoğraflar sahiplerinin adlarını belirtmek kaydı ile ayrıca bir telif ücre
ödemeden Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sana Derneği
(BEAFSAD) tara ndan afiş, broşür, katalog gibi basılı yayınlarla dijital ortamlarda
tanı m amaçlı kullanabilecek r.
Bunun dışında; fotoğraf teslim formunda belir len onay bölümünü işaretleyerek
kabul eden ve hiçbir ödül kazanamayan ka lımcının fotoğra daha sonra Bergama
Belediyesi ve BEAFSAD tara ndan afiş, broşür, katalog gibi basılı yayınlarla dijital
ortamlarda tanı m amaçlı değerlendirilmek istenirse fotoğraf sahibinin ismi
belir lmek şar ile kendisine sergileme ücre kadar (100 TL) bir bedel
ödenecek r.
11. Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecek r. Birden fazla farklı fotoğra n
montajıyla yara lan fotoğraflar, fotoğra n orijinalinde olmayan herhangi bir
objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High
Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez. Fotoğra n yapısı değiş rilmemiş olmalıdır.
Panoramik fotoğraflar da kabul edilecek r. Fotoğra n orijinal yapısını bozmayacak
oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar
kabul edilir.
Seçici kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. Bu
konuda i razlar kabul edilmeyecek r. Seçici Kurul, isterse Fotoğrafların
müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilir.
12. Ka lımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle
yükümlüdürler.
13. Yarışmacı, yarışmaya ka ldığı fotoğraflarının, foto maratonda çekilmiş olduğunu,
basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini, kendisine ait olduğunu kabul
eder; aksi şartlarda TFSF yarışma ilkeleri uygulanır. TFSF tara ndan ödülleri alınır
ve kısıtlama kararları verilir. Haklarında TFSF tara ndan kısıtlama kararı verilen
ka lımcılar bir yıl boyunca TFSF onaylı yarışmalara ka lamazlar.
Haklarında bir kere bir yıl süreyle kısıtlama kararı alınmış kişiler ikinci bir defa daha
kural ihlali yaparlarsa süresiz olarak TFSF onaylı yarışmalardan men edilirler.
14. Foto maraton sonunda ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı bir katalog
hazırlanacak r. Hazırlanan kataloglar TFSF ve ona bağlı olan tüm fotoğraf
dernekleri ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı'na gönderilecek r. Ayrıca
ödül alan eserler TFSF'nin h p://www. sf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve
TFSF yayını olan Almanak 2014'te yer alacak r.
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sana Federasyonu'nca (TFSF) onaylanmış r: TFSF
(2014/062). Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacak r.
Bu form çoğaltılarak kullanılabilir.
4
3
........./......../2014
........./......../2014
........./......../2014
Çekildiği Tarih
2
Fotoğrafın Adı ve Çekildiği Yer
........./......../2014
Rumuz
1
S.No.
4. BERGAMA FOTOĞRAF GÜNLERİ ve FOTOMARATONU KATILIM FORMU
:...................................................................................
:...................................................................................
Adresi
Yarışma şartnamesini okudum ve
bütün koşulları kabul ediyorum. ......../......../2014
İmza
:...................................................................................
Tel
IBAN NO.
:...................................................................................
E-Posta
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
:...................................................................................
Adı
:...................................................................................
Soyadı
Rumuzu
YA R I Ş M A C I N I N
Lütfen bu formu doldurup, fotoğrafları içeren CD veya
flash bellek ile birlikte yarışma sekretaryasına teslim ediniz.
4. Bergama
Fotomaraton
FOTOĞRAF GÜNLERİ
ÖDÜLLER:
1. Ödülü
2. Ödülü
3. Ödülü
Mansiyon (3 adet)
Sergileme (En fazla 40 adet)
: 2.500 TL + Plaket
: 1.500 TL + Plaket
: 1.000 TL + Plaket
: 500 TL + Plaket
: 100 TL + Belge
BEAFSAD Nilüfer Beşçınar Özel Ödülü : 500 TL + Plaket
(BEAFSAD Nilüfer Beşçınar Özel Ödülü, Kadın Fotoğrafçıların
Gözünden “Bergama'da Kadın Olmak” konulu fotoğrafa verilecek r.)
JÜRİ ÜYELERİ:
1. Beyhan Özdemir (Yrd.Doç.Dr. 9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü)
2. Emre İkizler (Doç. Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü)
3. Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı)
4. Merih Akoğul (Fotoğraf Sanatçısı)
5. Sami Türkay (TFSF Yöne m Kurulu Başkanı)
Jüri, en az üç üye ile toplanacak r.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi Tunalı
KATILIM ÜCRETİ:
Ka lımcılardan kayıt sırasında 20 TL ka lım ücre alınacak r.
YEMEK:
31 Ekim 2014 Cuma ve 1 Kasım 2014 Cumartesi Akşam Yemekleri Bergama
Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde verilecek r.
Yemek Bergama Belediyesi'nin ikramıdır.
KONAKLAMA:
• Ka lımcılar konaklama ücre ni kendileri karşılayacak ve rezervasyonları
kendileri yap racaklardır.
• Uygun konaklama yerleri ve ile şim bilgileri etkinlik facebook sayfasında,
Bergama Belediyesi h p://www.bergama.bel.tr ve Bergama Amatör
Fotoğraf Sana Derneği BEAFSAD h p://www.beafsad.org web adresinde
duyurulacak r.
• Karavan, çadır, uyku tulumu ile gelen ka lımcılar Bergama Belediyesi
Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde veya Berksoy Otel bahçesinde
ücretsiz olarak konaklayabilirler.
YARIŞMA SEKRETERYASI - KAYIT OFİSİ:
Bergama Belediyesi Haluk Elbe Salonu
Nesrin Ermiş : 0535 630 46 33
İsmail Kalkın : 0530 363 33 29
Fa h Kurunaz : 0536 728 50 58
Hasibe Geç
DÜZENLEME KOMİTESİ:
İzzet Çakmak, Levent Karacaoğlu, Nesrin Ermiş, Ertan Alayat, Ogün Çıtlak
İsmail Kalkın, Fa h Kurunaz
www.cagdasmatbaa.com.tr
4. BERGAMA FOTOĞRAF GÜNLERİ VE FOTOMARATON

Benzer belgeler

Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği 4

Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği 4 montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edil...

Detaylı