Staj Defteri - Yeditepe Üniversitesi

Transkript

Staj Defteri - Yeditepe Üniversitesi
YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
STAJ DEFTERİ
TRAINING DIARY
Adı, Soyadı
STUDENT’S
ÖĞRENCİ’NİN
Name, Lastname
No
ID
Bölümü
Department
Öğretim Yılı
Academic Year
:
:
Fotoğraf
Photo
:
:
Academic Honesty Pledge
I pledge that this work is my own and that I have neither given nor received any assistance in preparing it.
I understand that all resources in print or on the web must be explicitly cited.
Name
Date
Signature
YEDİTEPE ÜNİVERSİTES İ
STAJ DEFTERİ /
TRAINING DIARY
Defter No / Diary Nr : ...
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAPILAN PRATİK
ACCOMPLISHMENTS
Şirket Adı ve Adresi
Bölüm
Company Name and Address
Department
Başlangıç ve Çalıştığı /
Bitiş Tarihleri Çalışmadığı
Gün Sayıları
Starting and
Completion
dates
Working /
Nonworking
days
.../.../......
....../......
.../.../......
.../.../......
....../......
.../.../......
Question 1: What were your expectations for your practical training? Were they met?
Şirket Yetkilisi
İmza ve Kaşe
Employer
Signature and Stamp
YEDİTEPE ÜNİVERSİTES İ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Sayfa No.
Page Nr.
ÇALIŞILAN SAAT
WORKING HOURS
Wednesday
Tuesday
Monday
YAPILAN İŞLER
WORK ACCOMPLISHED
WEEKLY REPORT
.../.../...... - .../.../......
Friday
Saturday
Tuesday
..../..../........
Cuma
..../..../........
Cumartesi
..../..../........
Perşembe
..../..../........
Çarşamba
..../..../........
Salı
..../..../........
Pazartesi
TARİH
DATE
HAFTALIK RAPOR /
Toplam / Total
Amirinin Ünvanı, Adı, Soyadı
Adı, Soyadı
STUDENT’S
ÖĞRENCİ’NİN
:
Name, Lastname
İmzası
Signature
:
Title, Name, Lastname of the Supervisor
İmza ve Kaşe
Signature and Stamp
Çalıştığı İşyeri
:
ve Kısmı
Work Place
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
COMPANY EVALUATION REPORT
Company evaluation:
Question 2: State the company’s full name, address, and the name of the department where you conducted
your practical training.
Question 3: Provide a brief history of the company.
Question 4: Write down the mission and vision statements of the company.
Question 5: How many people are employed in the company? Provide a breakdown of the personnel
(white collar / blue collar)
Question 6: Briefly explain the main manufacturing and/or service activities of the company.
Question 7: Provide the layout of the factory (if manufacturing company), or the geographical structure of
service activities (if service company).
Question 8: What is the safety policy of the company? Briefly explain the safety organization in the
company.
Question 9: Provide the product/service portfolio of the company.
Question 10: Describe the business information system of the company.
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Company evaluation:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Company evaluation:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Company evaluation:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Sectoral Information:
Question 11: State the sector that the company operates in.
Question 12: What are the specific characteristics of this sector? What is the market share of the company in
this sector? Who are the competitors?
Question 13: What is the growth trend of the sector with respect to the number of active firms and their total
contribution to GDP?
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Sectoral Information:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Sectoral Information:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Sectoral Information:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
COMPANY EVALUATION REPORT
Department:
Question 14: Define the fuction of the department where you were an intern.
Question 15: Show the organization chart of the firm and highlight your department.
Question 16: Provide the layout of your department.
Question 17: Draw a flow chart of the business process that you were most closely involved in.
Question 18: List the computer programs used in your department and state their functions.
Question 19: List the departments where industrial engineers (IE) and systems engineers (SE) are employed
in the company.
Question 20: Describe the job definitions of IE and SE personnel.
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Department:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Department:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞİRKET DEĞERLENDİRME RAPORU
COMPANY EVALUATION REPORT
Department:
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAZ STAJI RAPORU
SUMMER TRAINING REPORT
Quality Functions
Question 21: What is the company’s quality policy?
Question 22: How is the quality function organized?
Question 23: List the company’s quality certification(s), if any.
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAZ STAJI RAPORU
SUMMER TRAINING REPORT
Quality Functions
İmza ve Kaşe
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YAZ STAJI RAPORU
SUMMER TRAINING REPORT
Quality Functions
İmza ve Kaşe

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu

Kullanma Kılavuzu 13. Oyuncak barı kurulumu : Oyuncakların takılması için gereken parçaları, oyuncak barına monte ediniz ve oyuncakları şekildeki gibi parçalar üzerinde bulunan deliklere takınız.

Detaylı

Bitki Büyütme Kabini : JSR-JSGC SERİSİ

Bitki Büyütme Kabini : JSR-JSGC SERİSİ Microprocessor Program PID Control Integrated multi-functional microprocessor PID control guarantee precise climatic control and user friendly interface for easy parameter setting and programming o...

Detaylı

Bitki Büyütme Kabini : JSR-JSPC SERİSİ

Bitki Büyütme Kabini : JSR-JSPC SERİSİ PG-300CP Premium Remote Control or PG-4CP Basic Program Control Choice of Premium Remote Control System for networking control or Basic Program Control System (see Page 51) Precise Control Temp. ra...

Detaylı

SM 514 Introduction to Software Testing

SM 514 Introduction to Software Testing  C allows variable types for single characters, but not for strings  char type arrays are used to represent strings  Strings in C are terminated by the null character, „\0‟  So the string “my c...

Detaylı