burayı - Biymed Eğitim ve Danışmanlık

Transkript

burayı - Biymed Eğitim ve Danışmanlık
Beden Dili
Hakan TURGUT
Çevre
Yönetim
Sistemi
ISO14001 Eğitim Notlari
Atilla FİLİZ
Etkili iletişim becerilerinin insan
yaşamındaki yeri ve önemi,
sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler söz
konusu olduğunda tartışılamaz.
İletişimin etkinliğini sağlayan en
önemli unsur ise beden dilidir.
Beden
dili
sayesinde
karşınızdakinin
davranışlarından
düşüncelerini anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Davranış bilimcilerin vücut hareketlerinin iletişimdeki etkinliğini fark
etmeleri ve beden dili üzerindeki ilk araştırmalar 1970’li yıllara
rastlar. Henüz çok yeni diyebileceğimiz bu bilimsel araştırmalar
sonucu elde edilen bulgular ise azımsanmayacak kadar çok. ve bir
o kadar da önemli. Neden mi?
Devamı Sayfa : 2
etkisi , yeryüzüne gelen
tabakasının incelmesi.
Devamı Sayfa : 5
Optimizasyon
Teknikleri
Ve
Sonlu
Elemanlar Programi Kullanarak Otomotiv
Sanayiine Uygulanmasi
Osman BEDEL
CRM Cephesinden ERM
Figen ZEKİER DERELİ
CRM, müşteri memnuniyetinin
karlılığı arttırıcı bir şirket
felsefesine
dönüştüğü
bir
kavram olarak özetlenirken,
müşteri tanımı ürün ya da
hizmet satın alan kişi ya da
kurumları, bir başka deyişle “dış müşteri”yi ifade etmektedir.
Müşteri odaklı yapılanma, müşteri segmentasyonu, müşteri sadakat
programları gibi tüm CRM uygulamaları, dış müşterinin
mutluluğunu ve bu mutluluğun şirket karlılığına dönüşmesini
amaçlar. İşe genellikle CRM vizyonunun şirket çalışanlarıyla
paylaşılması ile başlansa da,
aslında iç müşterilerin yani
çalışanların mutluluğunu sağlayamadan “Müşteri Odaklı” sloganlara
gönül veren bir çok CRM uygulayıcısı, CRM’in genel başarı
oranının düşük çıkmasında rol oynamışlardır. Tüm ayrıntılı CRM
anlatımlarında iç ve dış müşteri kavramlarının etkileşimine dikkat
çekilirken, ayrıca ele alınması gereken bir kavram olarak ortaya
çıkan ERM (Employee Relationship Management – Çalışan İlişkileri
Yönetimi) anlayışı, iç ve dış müşteri kavramları arasında ciddi bir
açığın kapanmasına yardımcı olmaktadır..
Devamı Sayfa : 3
2005 Yılı Ekonomik Büyüme
Özlem DERİCİ
2005 yılında ekonominin performansı ile ilgili
tam veriler yeni yeni tamamlanmaya başlıyor.
Parça parça bilgilerle geride bıraktığımız
senenin nasıl bir yıl olduğunu anlamaya
çalışıyoruz. Tüm bilgi parçacıklarının bir araya
gelip bize bütün resmi göstermesi Mart ayının
son günü yayınlanacak Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH) rakamlarının açıklanmasıyla mümkün olacak.
Devamı Sayfa : 4
BiYMED
Dünya üzerinde yaşayan bütün
canlı türleri için yaşam kalitesinin
gittikçe düşmesi,giderek tehlikeli
boyutlara ulaşan çevre sorunları,
küresel
ısınmaya
ve
iklim
değişikliklerine sebep olan sera
ultraviyole ışınlarını süzen ozon
Çeşitli yüklere maruz katı cisimlerde oluşan
gerilmeler ve bu yüklerden oluşan
deformasyonlar, geometride meydana gelen
değişimler, mevcut yükler altındaki parçaların güvenli görev yapıp
yapmayacağı, meydana gelen deformasyonların kabul edilebilirliği
yüzyıllar boyunca mühendis ve fizikçiler tarafından analitik
yöntemlerle çözmeye çalışılmıştır.
Devamı Sayfa : 7
Pazarlama Ve Akılda Kalanlar
Mustafa Duran
Pazarlama denildiğinde aklmıza gelen ya da
aklımıza gelmesi gereken pazarlama iletişimi,
CRM, halkla ilişkiler, reklam, marka gibi
kavramları içeren bu mini terimler sözlüğü
hazırlamaya çalışıldı. Çalışmaya bakıldığında
alfabetik bir düzenin olmadığı görülmektedir. Burada seçilen
terimler başta da söylendiği gibi pazarlama ile birlikte ilk akla /
aklıma gelen terimleri içermekle beraber gelecek aylarda devam
edecektir
Devamı Sayfa : 8
Login Yazılım Çift Defter
Özelliği
ile
Şirketlere
Kazandırıyor
Login Yazılım, çift defter
özelliğini sunabilen tek yerel
yazılım firmasıdır. Faaliyete
başladığı 1989 ylından bu yana
uluslararası kuruluşlara ERP sunması sayesinde, şirketleri
uluslararası standartlara taşıyan disiplinleri, yerel bir firma olarak,
Türk iş dünyasına uygun maliyetlerle sunabiliyor.
Devamı Sayfa : 10
[email protected]
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
BEDEN DİLİ
Hakan TURGUT
Etkili iletişim becerilerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi,
sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler söz konusu olduğunda
tartışılamaz. İletişimin etkinliğini sağlayan en önemli unsur
ise beden dilidir. Beden dili sayesinde karşınızdakinin
davranışlarından düşüncelerini anlayabileceğinizi biliyor
muydunuz?
Davranış bilimcilerin vücut
hareketlerinin
iletişimdeki
etkinliğini fark etmeleri ve
beden dili üzerindeki ilk
araştırmalar 1970’li yıllara
rastlar. Henüz çok yeni
diyebileceğimiz bu bilimsel
araştırmalar
sonucu
elde
edilen bulgular ise azımsanmayacak kadar çok. ve bir o
kadar da önemli. Neden mi?
Beden Dilinin İletişime Etkisi
Bilimsel araştırmalara göre bir mesajın toplam etkisinin
yaklaşık %7’sini sözel (sadece sözcükler), %38’ini sesli (ses
tonu, sesin yükselip alçalması ve diğer sesler) ve %55’ini de
sözel olmayan öğeler oluşturuyor. Beden dilinin insan
ilişkilerindeki öneminin fark edilmesi üzerine bu konuda
kişisel gelişim seminerleri verilmeye başlandı, hatta bazı
okullarda ders olarak okutuluyor. Bireyler arasındaki görüş
ayrılıklarının temelinde bilginin farklı algılanış, yorumlanış ve
kullanış biçimlerinin olduğu biliniyor. Beden dili ise bu
ayrılıkları en aza indirmenin yollarından sadece biri ama en
etkili olanı. Tabii ki beden dili de kültürlere göre farklılık
gösterebiliyor, mesela kafayı iki yana sallayarak yaptığımız
hayır hareketi Bulgaristan’da evet olarak algılanır. Bir
kültürün beden dilini bilmemenin bedeli de size sorulacak
soruya göre değişir, ama bunun için uyulabilecek en güvenli
kural Roma’da Romalılar gibi davranmaktır!
Yalancının Mumu
Ülkemizde yalancının mumunun
ne zamana kadar yanacağını
bilmeyen neredeyse yokken,
üniversiteye başlayıncaya dek
beden
dili
kavramıyla
karşılaşmamış olan ve benim de
içinde bulunduğum milyonlar
var. Bu ikisi arasında nasıl bir
ilişki kurduğuma gelince ise, bir insan yalan söylerken alın
terlemesi, gözbebeği küçülme büyümeleri, yüz kası
seğirmeleri gibi vücut hareketleri onu rahatlıkla ele verir.
Emniyet görevlilerin gözaltına aldıkları bir şüpheliyi yalnız
başına karanlık bir odada sandalyeye oturtarak sorguya
çekmesinin sebebi onun beden dilini daha iyi analiz
edebilmektir. Yalan söylediğinde onu ele verecek yegane
delil vücut hareketleridir. İnsanlar yalan söyleme anında
burun kaşıma, eli yüze götürme gibi makro hareketleri
kontrol edebilmelerine rağmen, göz bebeği büyümesi,
yanakların kızarması gibi mikro hareketlerine engel
olamamaktadır. Bu yüzden en iyi yalan söyleme şekli
telefonda yalan söylemektir! Pazarlamacılara, müşteri
satılan malı neden alamayacağını anlatırken onun
avuçlarına bakmaları öğretilir. Gerçek nedenler sadece
avuçlar açıktayken söylenir.
İletişimimizin önemli bir kısmını gerçekleştirmemizi sağlayan
beden dilini toplumumuza yaymamızın gündüz vakti yanan
mumlardan edilecek tasarrufun daha verimli alanlara
yöneltilmesinin yanında, daha fazla kişinin birden fazla dili
konuşması dolayısıyla ülke imajına da olumlu katkıda
bulunacağını düşünüyorum! Bu konuya ilgi duyanlar için
tavsiye edebileceğim kaynaklardan bazıları Psikolog Dr.
Acar Baltaş ve Psikolog Dr. Zuhal Baltaş’ın Bedenin Dili
isimli kitabı ve Allan Pease’in Beden Dili’dir. Hayatımızın her
anında farkında olmayarak da olsa kullandığımız bu gücü
keşfetmek için sağır biri gibi davranarak egzersiz
yapabilirsiniz, televizyonun sesini kısarak senaryoda
geçenleri anlamaya çalışmak gibi...
Madalyonun Diğer Yüzü
İletişimde bir mesajı gönderen olduğu gibi bir
de alan kişi var. İletişimin etkileşim halini
alabilmesi için mesajın gönderildiği kişinin de
bilgiyi verilmek istendiği haliyle algılamasını
sağlamak gerekiyor. Bu da etkin dinlemeyi
gerektiriyor. Sadece dinleme sanatını öğretmek üzerine
yazılmış kitaplar var. Geçen sene yerli kanallardan birinde
Yaşama Sanatı adlı programda Dinleme Becerileri konulu
oturuma katılma fırsatım oldu. Yine bu konuda kişisel gelişim
merkezlerinde sertifika programları düzenleniyor. Ülkemizde
böyle gelişmelerin olduğunu bilmek sevindirici. Bir mesajı
gönderirken olduğu kadar alırken
15 Mart 2006
de beden dilimizle karşımızdakine
tepki veriyoruz. Birini dinlerken
başımızı onaylama anlamında
yukarı
aşağı
sallarsak
Beden Dili
karşımızdakine onu anladığımızı,
Eğitimi
anlattıklarıyla ilgilendiğimizi ve
devam
etmesini
istediğimizi
söylemiş
oluyoruz.
Kendi
hayatımdan bir örnek vereyim: Dış
BiYMED
Ticaret
Müsteşarlığı’nın
Eğitim Merkezi
düzenlediği Gençlik Kurultayı’na
www.biymed.com
katılmak üzere gittiğim Ankara’dan
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
dönüyordum ve otobüste bir öğretmenle aynı koltuğu
paylaştık. Yerime geçerken kendisini selamladım ve bunun
ardından konuşmaya başladık. Tabii gerek tecrübe gerek
bilgi birikimi açısından anlatacak daha çok şeyi olan taraf
karşı taraftı. Ben ise daha çok dinleyici durumundaydım.
Başımla onaylamak, yüz ifadelerimle tepki göstermek
haricinde “ya sonra?”, “haklısınız”, “gerçekten?” gibi iletişim
köprüleri kuruyordum. Mola dahil 6 saat süren yolculuğun
sonunda aldığım tepki beni çok etkiledi: Ya Hakan iyi ki
birlikte yolculuk ettik, yanıma inşallah konuşkan biri oturur
diyordum!
Mimiklerin, jestlerin ve diğer vücut hareketlerinin en etkili
kullanımlarını bize sunan kişiler politikacılar ve stand up
gösteri yapanlardır. Politikacıların bu konuda ne kadar iyi
oldukları hepimizce malum olduğundan örneklendirme
konusundaki tercih hakkımı ikinci şıktan yana kullanıyorum.
Bir gösteriye gittiğinizde sizi en çok etkileyen nedir
düşündünüz mü? Bir tek kişilik tiyatroya gittiyseniz özellikle
de komedi ise tarzı, aynı esprileri bir arkadaşınıza yapmayı
denediniz mi? Sizin kahkahalarla güldüğünüz bir espriye
sadece bir tebessümle karşılık verebilirler ya da
gülmeyebilirler. Bunun sebebi sahnedeki profesyonelin aynı
zamanda beden dilini çok iyi kullanmasıdır. Aynı şekilde
tiyatroyu oynayan kişinin önüne bir perde koyarsanız ve aynı
şeyleri başka birine dinletirseniz tepkilerinin daha zayıf
olduğunu görmek sizi şaşırtmasın.
Bruce Lee’nin yüzyılın dövüşçüsü olduğu kabul edilir, gerek
kendi geliştirdiği stili Jeet Kune Do gerekse Kung Fu’daki
ustalığı nedeniyle... Bruce Lee’yi tanımıyorum, stilini de
bilmiyorum ama size son bir tavsiyem var. Bruce Lee’nin
resimlerinden birkaçına bakın ve karşılaştırmak için de
bildiğiniz en iyi dövüş sporcularının resimlerini koyun yanına.
Bakalım öngörüleriniz size kimin daha iyi olduğunu
söyleyecek?!
Sözün Özü: Çok duyan mı bilir, çok gören mi?
Kaynaklar:
Beden Dili, Rota Yayınları, Allan Pease, 4. Basım
Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, Psikolog Dr. Zuhal & Acar
Baltaş
CRM Cephesinden ERM
Figen ZEKİER DERELİ
CRM, müşteri memnuniyetinin
karlılığı arttırıcı bir şirket felsefesine
dönüştüğü bir kavram olarak
özetlenirken, müşteri tanımı ürün
ya da hizmet satın alan kişi ya da
kurumları, bir başka deyişle “dış
müşteri”yi ifade etmektedir. Müşteri
Yüzyılın Dövüşçüsü: Bruce Lee
odaklı
yapılanma,
müşteri
Beden dili hakkında paylaşılacak segmentasyonu, müşteri sadakat
çok şey olduğu kesin. Bunlardan programları gibi tüm CRM uygulamaları, dış müşterinin
biri de beden dilimizin içine mutluluğunu ve bu mutluluğun şirket karlılığına dönüşmesini
doğmak, sezmek, altıncı his gibi amaçlar. İşe genellikle CRM vizyonunun şirket çalışanlarıyla
duyguları bize yaşatmasıdır. Hiç paylaşılması ile başlansa da, aslında iç müşterilerin yani
çalışanların
mutluluğunu
sağlayamadan
gözünüzün
“Müşteri Odaklı” sloganlara gönül veren bir
tutmadığı biri oldu
CRM
çok CRM uygulayıcısı, CRM’in genel başarı
mu?
Neden
Müşteri İlişkileri
oranının düşük çıkmasında rol oynamışlardır.
düşündünüz
mü?
Yoksa
vücut
Yönetimi
Tüm ayrıntılı CRM anlatımlarında iç ve dış
hareketlerinden birinden mi şüphelendiniz?
müşteri kavramlarının etkileşimine dikkat
Ya da imaj danışmanlarının sıkça sözünü
çekilirken, ayrıca ele alınması gereken bir
ettiği ilk 30 saniyedeki olumlu izlenimi
kavram olarak ortaya çıkan ERM (Employee
oluşturma konusunda yetersiz mi kaldı?
Danışmanlık,
Relationship Management – Çalışan İlişkileri
Sebebi ne olursa olsun kıymetli dostum ve
Yönetimi) anlayışı, iç ve dış müşteri
Eğitim ve Yazılım
üstadım Melih Arat’tan öğrendiğim gibi beden
kavramları
arasında
ciddi
bir
açığın
dilini iyi anlamak bize öngörülerimizde daha
Çözümleri
kapanmasına yardımcı olmaktadır..
yüksek doğruluk elde etme imkanını verir. O
bunu hep yapıyor! Uzakdoğu sporlarında
Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde fiziksel
kuşak atlama sınavlarında yeterlilik için çok
ihtiyaçlar, güvenlik gereksinimleri, sosyallik ve
önem verilen bir unsur vardır: Bakışlar...
BiYMED
saygı görme gereksinimlerinden sonra gelen
Sebebi basit, bakışlar öğrencinin kendine ne
Eğitim Merkezi
ve piramidin en tepesinde yeralan “Kendini
kadar güvendiğinin en önemli göstergesi.
www.biymed.com
geliştirme, idealist yaklaşımlar, kişisel fikirlerin
Birçok karşılaşmada sadece bakışlardan
ortaya konması” aşaması, CRM’in başarısını
kimin galip geleceğini söylemek mümkündür.
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
tetikleyecek
insan
faktörünün
bulunması
gereken
yeri
işaret
etmektedir. İhtiyaç analizini günlük
hayattan iş hayatına uyarlayacak
olursak; fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları
karşılanmamış
(düşük
maaşlara
çalışan, sürekli işten atılma korkusu
yaşayan),
sosyalleşme
ihtiyacı
giderilmemiş (kendisini kuruma ait hissetmeyen, kurum
tarafından benimsenme ve sevgi görmemiş), saygı görme
arzusu devam eden (hakettiği takdiri, alkışı, ünvanı
alamamış) çalışanlardan bir anda piramidin en tepesine
ulaşmalarını beklemek yersizdir. CRM’in başarısı için;
Kurumunuz içinde müşterinin avukatlığını üstlenecek,
müşteri penceresinden bakıp “ O’nun yerinde olsam ne
isterdim, nasıl hizmet alırsam bir başka firmadan satın
almayı aklımdan bile geçirmezdim, ne olursa % 10 pahalı
almak umrumda olmazdı” sorularına cevap arayacak,
piramidin en tepesindeki yerini almış ve mutluluğunu
müşterilerine yansıtacak çalışanlardan sözediyor olmalıyız.
Özellikle kurumsallaşma aşamasında olan KOBİ’lerde,
profesyonelliğin, hızlı değişimin ve CRM’in başarısı için;
şirketleri tarafından müşteri gibi görülen, her türlü farklı
ihtiyaçları ve motivasyon gereksinimleri anlaşılmış
çalışanların yayacağı enerjiye ihtiyaç vardır.
2005 Yılı Ekonomik Büyüme
Özlem DERİCİ
EuroSource
2005 yılında ekonominin performansı ile ilgili tam veriler yeni
yeni tamamlanmaya başlıyor. Parça parça bilgilerle geride
bıraktığımız senenin nasıl bir yıl olduğunu anlamaya
çalışıyoruz. Tüm bilgi parçacıklarının bir araya gelip bize
bütün resmi göstermesi Mart ayının son günü yayınlanacak
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) rakamlarının açıklanmasıyla
mümkün olacak.
GSMH bildiğiniz gibi bir ekonomide yapılan toplam üretimin
değerini gösterir ve bu değerin fiyat etkisinden arıldırılmış
hali bize reel büyümeyi verir. 2004 yılında ekonomi reel
anlamda %9.9 büyümüş bunun %6.5’i özel tüketimden,
%6.8’i özel yatırımdan, %1.2’si ise stok değişimden gelmiş;
dış talep ve kamu toplam talep miktarının negatif büyüme
göstermesi büyümeyi olası çok daha yüksek rakamlardan
%9.9’a çekmiştir.
2005 yılında bu performansın biraz yavaşladığına ve ilk 9
aylık GSMH’nin %5.5 büyüdüğüne şahit olduk. Ancak bu
yavaşlama geçen seneye
göre daha sağlıksız bir
ekonomiye işaret etmiyor,
tam tersine birden çok
yüksek
büyüme
oranları
yakalayıp sonra da dibe
vuran bir ekonomiye sahip
olduğumuz kriz dönemlerine
nazaran çok daha istikrarlı bir büyüme performansına sahip
olduğumuzu gösteriyor. 2006 sonunda 2005’e göre daha da
düşük bir büyüme oranı ile karşı karşıya kalırsak, bu yüzden
şaşırmamalıyız.
2005 yılına dair tüm yılın verisi dediğimiz gibi Mart sonunda
4. çeyrek rakamlarının ortaya çıkmasıyla mümkün olacak.
Ancak bizim öncü göstergelerden şimdiden bir parça fikir
sahibi olmamız mümkün. Ülkemizde GSMH iki yöntemle
hesaplanıyor. Birincisi üretim yöntemiyle ki bu ana sektörler
yani tarım, sanayi ve hizmet sektöründe yaratılan katma
değerin toplanmasıyla bulunuyor. Diğer yöntem ise
ekonomide
yapılan
harcamaların
toplanmasıyla
hesaplanıyor ki bu da çok kabaca “bir ekonomi ya
tüketiyordur, ya yatırım yapıyordur, elinde kalanı da dışarıya
satıyor ya da yetmiyorsa dışarıdan satın alıyordur”
mantığına dayalı bir hesaplama metodu. Aylık olarak
yayınlanan istatistiklerden sanayi üretim endeksi ve tüketim
endeksi üretim ve harcamalar tarafından ayrı ayrı
ekonominin gidişatı hakkında bir fikir sahibi olmamıza
yardımcı oluyor. Buna göre sanayi üretimi yılın son
çeyreğinde ilk 9 aydaki %4.5’luk ortalama büyümeye karşılık
son çeyrekte %8.5’lik güçlü bir büyümeye işaret etmektedir.
Sanayi üretiminin alt kalemlerinden bize yatırım konusunda
bir nebze fikir veren makina ve techizat üretimi ise %7.3 gibi
yine güçlü bir büyüme sergilemiştir. Dolayısıyla GSMH’nin
en önemli öncü göstergesi sanayi üretimi yılsonu büyüme
rakamının %5’lik yılsonu
11-12 Mart 2006
hedefinin ve de ilk 9 ay
ortalaması
olan
%5.5’in
üzerine çıkacağına işaret
etmektedir.
Öte
yandan
tüketim endeksi 2005 yılı son
çeyreğinde iç talebin çok
ciddi
bir
canlılık
Bilgisayar
göstermediğine bir önceki
Uygulamalı
çeyreğe yakın seviyelerde
Finansal İstatistik
gerçekleşeceğine
işaret
etmektedir.
Buna
karşın
büyük bir kısmı ihracatithalattan oluşan dış talep
ithlatta 2005 yılında da
BiYMED
devam
eden
patlama
Eğitim Merkezi
nedeniyle büyümeye negatif
www.biymed.com
katkı
yapmaya
devam
edecektir.
Dolayısıyla
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
yatırımların seyri ve de dış talebin negatif katkısının
büyüklüğü harcamalar tarafından GSMH büyümesinin
başlıca belirleyicisi olacaktır. Bu yıl ve önümüzdeki yıl dış
talebin büyümeye negatif katkısının giderek azalacağını ve
de büyümenin nispeten daha düşük oranlı ancak istihdam
yaratmaya dönük yatırımlarla çok daha istikrarlı bir profil
çizmesini bekliyoruz.
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001
EĞİTİM NOTLARI
Atilla FİLİZ
Dünya üzerinde yaşayan
bütün canlı türleri için yaşam
kalitesinin
gittikçe
düşmesi,giderek
tehlikeli
boyutlara
ulaşan
çevre
sorunları, küresel ısınmaya ve
iklim değişikliklerine sebep
olan sera etkisi , yeryüzüne
gelen ultraviyole ışınlarını
süzen
ozon
tabakasının
incelmesi.
Su ve toprak kirlenmesi, Nükleer kirlilik, doğal kaynakların
azalması, biyolojik çeşitliliğin azalması çevre konusunu
gündeme taşımıştır.
olarak mücadele vermekte, teknolojik çözümler üretmekte,
izin verilen limitleri aşağı çekmekte ve bu yönde yatırımlar
yapmaktadır.
Nihayet bu gelişmeler, 90’lı
yıllarda itibaren konunun bir
bütün halinde ele alınmasını
sağlamak üzere, çevre yönetim
sistemlerinin geliştirilmesini ve
uygulanmasını sağlamıştır.
1993
yılında
Technical
Committee 207 ( TC 207) nin
TS14000
çalışması
için
kurulmuş ve
Kuruluş çalışmalarını standart haline
getirmesinden sonra 1996 yılında TS 14000 adı verilen
standard yayınlanmıştır.
Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ekonomik gelişme,
çevresel problemlerin artmasına sebep olacaktır. Gelecek
nesillerin ihtiyaçlarına cevap verecek çevrenin sürekli şekilde
korunması için doğal kaynakları verimli kullanmak, atıkları
azaltmak, kaynakların tekrar kullanımını sağlamak
kaçınılmaz hale gelmiştir.
Çevre Nedir?
Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak,
doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan
topluluğu (flora ve fauna), insan ve bunlar arasındaki
faaliyetleri içine alan ortamdır.
Çevre Kirliliği Nedir?
Dünyanın ekolojik dengesine kısa veya uzun dönemde zarar
verecek ya da yaşam kalitesini düşürecek herhangi bir
maddenin üretim ya da tüketim sonucu açığa çıkmasıyla
oluşur.
Çevre sorunları birden bire ortaya çıkmamış, sanayileşme ile
birlikte hızla birikerek varlığını bugünlere taşımıştır.
Dünya bu noktaya neden ve nasıl gelmiştir?
Her şeyden önce, kaynaklar giderek azalmaktadır. Dünya
nüfusu hızla artmaktadır.
11-12 Mart 2006
Atıklar yüzünden dünyamız kirlenmeye
başlamıştır. Sağlıklı yaşam zorlaşmıştır.
Çevre kirliliği, dünyanın geleceğini tehdit
eder bir hal almıştır.
Bu gelişmeler, dünya kamuoyunda çevreye
olan duyarlılığı artırmış; bunun sonucunda
özellikle 70’li yıllardan itibaren çeşitli yasa
ve yönetmelikler gündeme gelmiş; çevre
şartlarına
uyum
zorunlu
olmaya
başlamıştır.
Günümüzde, başta Avrupa Birliği ve ABD
olmak üzere, gelişmiş ülkeler, atıklarla ciddi
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Bilgilendirme ve İç
Denetçi Eğitimi
BiYMED
Eğitim Merkezi
www.biymed.com
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
1. Neden Çevre?
Günümüzün temel yaklaşımı, sürdürülebilir
kalkınmadır.
Sürdürülebilir kalkınma;
Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama
yeteneği
engellenmeden,
bugünün
gereksinimlerini karşılamaktır.
Artık günümüzde, çevre yönetim sistemleri
ISO 9001 ile birlikte rekabet edebilmenin
aracı haline gelmişlerdir.
Büyük kuruluşlar, kamuoyu baskısından
çekinmektedir. Örneğin, borsada işlem gören
bir firma çevre kirliliğine yol açtığı
www.biymed.com
gerekçesiyle medyada
yer
almak
istememektedir.
Aksi
halde itibarı ve değeri
düşebilmekte; satışları
hızla azalabilmektedir.
Özetle
çevre,
günümüzün önemli ve sürekli bir faktörüdür.
Türkiye, bu gelişmelerin dışında kalamamıştır. Kalmamalıdır
da.
Biz de artık, üretimimizi ve yatırımlarımızı çevre boyutları ile
birlikte ele almalıyız. Başka seçeneğimiz yoktur.
2. Yönetim Sistemleri Ve ISO14001’in Yeri
Küreselleşme olgusu içerisinde, rekabet koşulları önce ISO
9000 kalite yönetim sistemini gündeme getirmiştir.
Bu standart, kısaca, müşteriyi tatmin etmek üzere, bir
işyerinde karşılanması gereken şartları içermektedir.
ISO 9000, dünya çapında ilgi görmüş ve uluslararası bir
kimlik olmuştur.
Bu belgeye sahip kuruluşlar, birbirlerine güvenebilmekte ve
rahat ticaret yapabilmektedir.
Ancak kalite yönetim sistemi, üretimin iş güvenliği ve çevre
boyutlarını kapsamamaktadır.
İşte OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartları bu boşluğu
doldurmakta; diğer bir ifadeyle, kalite yönetim sistemini
bütünlemektedir.
Piyasaya sunduğumuz üretim veya hizmetimimizi;

Müşteriyi tatmin ederek,

İş kazalarını asgariye indirerek ve

Çevreyi kirletmeden
gerçekleştirmek istiyorsak
Danışmanlık
bu üç yönetim sistemini de
dikkate almamız gerekiyor.
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Danışmanlık
Hizmetleri
BiYMED
Eğitim Merkezi
www.biymed.com
Kısaca diyebiliriz ki;
•
ISO 9000, müşteri
odaklı olmamızı,
•
OHSAS
18001,
çalışan odaklı olmamızı,
•
ISO 14001, çevre
odaklı olmamızı
sağlamaktadır.
Her üçü birlikte, rekabet
gücümüzü artırmakta ve
kuruluşumuzun karlılığını güvenceye almaktadır.
Artık günümüzde;

Kalite yönetim sistemi,

İş güvenliği yönetim sistemi,

Çevre yönetim sistemi
her kuruluşun aynı zamanda toplumsal sorumluluğudur.
Yani,
•
Daha iyiye
•
Daha güvenliye
•
Daha sağlıklıya ulaşmak için.
ISO 14000 Standartlar Serisi
•TS EN ISO 14001, Çevre
Yönetimi-Çevre
Yönetim
Sistemleri–Özellikler
ve
Kullanım Kılavuzu.
•TS ISO 14004, Çevre
Yönetimi-Çevre
Yönetim
Sistemleri–Prensipler,
Sistemler ve Destekleyici
Teknikler İçin Genel Kılavuz.
•TS EN ISO 14010, Çevre
Yönetimi-Çevre
Denetim
Kılavuzu Genel Prensipleri.
•TS EN ISO 14011, Çevre
Yönetimi-Çevre
Denetim
Kılavuzu-Denetim Usulü-Çevre Yönetim Sistemlerinin
Denetimi.
•TS EN ISO 14012, Çevre Yönetimi–Çevre Denetimi İçin
Klavuz-Çevre Denetçilerinin Sahip Olması Gereken
Özellikler.
•TS ISO 14020, Çevre Yönetimi-Çevreyle İlgili Etiketlemenin
Temel Prensipleri
TS ISO 14021, Çevre Yönetimi-Çevreyle İlgili EtiketlemeÇevreyle İlgili İddialarin Özbeyani -Terimler ve Tarifler.
TS ISO 14040, Çevre Yönetimi-Hayat Boyu DeğerlendirmePrensipler ve Çerçeve.
TS ISO/DIS 14050, Çevre Yönetimi–Terimler ve Tarifler.
TS ISO 14060, Çevre Yönetimi–Mamullerin Çevre
Veçhelerinin Mamul Standardlarına dahil edilmesi ile ilgili
klavuz.
ISO 14010, çevre denetimiyle ilgili genel bir kılavuz
niteliğindedir.
ISO 14011, denetim prosedürleri için genel bir çerçeve
sunmaktadır. Denetim amaçlarını sıralamakta ve baş
denetçinin, grubun diğer üyelerinin ve müşterinin rollerini
tanımlamaktadır.
ISO 14012 ise, çevre denetçilerinin sahip olması gereken
nitelikleri ortaya koymaktadır
[email protected]
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
3.BELGELENDİRME VE AKREDİTASYON
Günümüzde standartlar bağımsız ve tarafsız enstitüler
tarafından yayınlanmaktadır.
Türk Standartları Enstitüsü buna güzel bir örnektir. TSE,
doğrudan bir bakanlığa bağlı olmayıp, çeşitli bakanlık ve
meslek odalarının biraraya gelmesiyle yönetilmektedir.
Bu enstitümüzün yayınladığı standartların başına TS
gelmektedir. Örneğin TS 5798 gibi. Yani Türk Standartları
Enstitüsünün 5798’inci standardı.
AB üyesi ülkelerin standart hazırlayan enstitüleri (kuruluşları)
bir araya gelerek CEN adlı bölgesel örgütü oluşturmuşlardır.
Bu kuruluşun yayınladığı standartların başına EN (Europe
Norm) gelmektedir. Örneğin, EN 45003 gibi.
Dünyadaki tüm ülkelerin standart hazırlayan enstitüleri
biraraya gelerek ISO’yu oluşturmuşlardır. Dünya çapındaki
bu kuruluşun tavsiye niteliğinde hazırladığı standartların
başına ISO (International Standart Organisation )
gelmektedir. ISO 10012 gibi.
TSE, gerek gördüğünde bu kuruluşların standartlarını aynen
tercüme ederek yayınlayabilmektedir. Örneğin, TS EN ISO
9001 gibi. Bunun anlamı şudur: ISO’nun 9001’inci standardı
önce CEN , daha sonra TSE tarafından da aynen
benimsenmiştir.
Danışmanlık
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Danışmanlık
Hizmetleri
BiYMED
Eğitim Merkezi
www.biymed.com
Bu kuruluşlarca yayınlanan
ISO 14001 standardı, aynı
ISO 9001 gibi, firmalara
zorunlu tutulmamıştır. Yani,
piyasa
oyuncularının
kendiliğinden benimsenmesi
hedeflenmiştir.
Standart
hazırlamanın
yanısıra, bir diğer önemli
konu da, bu standartlara göre
oluşturulan
sistemlerin
belgelenmesidir.
Devlet,
bu
konuda
da
düzenleyici bir rol üstlenmiş
ve
gerisini
piyasaya
bırakmıştır.
Devamı Nisan 2006 Bülteninde
Kaynak : Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
“e- DÖNÜŞÜM
Sürekli Eğitim Merkezi : MÜDSEM”
PROJESİ
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ VE SONLU
ELEMANLAR PROGRAMI KULLANARAK
OTOMOTİV SANAYİİNE UYGULANMASI
Osman BEDEL
Çeşitli
yüklere
maruz
katı
cisimlerde oluşan
gerilmeler ve bu
yüklerden oluşan
deformasyonlar,
geometride
meydana
gelen
değişimler, mevcut
yükler
altındaki
parçaların güvenli görev yapıp yapmayacağı, meydana
gelen deformasyonların kabul edilebilirliği yüzyıllar boyunca
mühendis ve fizikçiler tarafından analitik yöntemlerle
çözmeye çalışılmıştır.
Bu çeşitli yükler altında model üzerinde oluşan gerilme
dağılımı, istenilen sınır değerleri altında kalması
sağlandıktan sonra, mevcut yükleri taşıyacak minimum
ağırlık ve en uygun tasarımın saptanması mühendislik
problemleri acısından çok önemlidir. Bu tip problemler
optimizasyon problemleri olarak adlandırılırlar.
Bir problemi formüle etmek, o problemi çözmek için gereken
toplam
çalışmaların
%50’sini
oluşturur.
Tasarım
optimizasyonunda da problemin doğru formüle edilmesi çok
önemlidir. Bir tasarım problemini tanımlamak icin;
1. Tasarım değişkenlerini,
2. Hedef fonksiyonlarını,
3. Tasarım sınırlamalarını,
tanımlamak gerekmektedir.
ilk olarak sistemi tanımlamak için, dizayn değişkenleri olarak
isimlendirilen bir değişken seti belirlenir. Daha sonra bu
değişkenlere tahmini olarak sayısal değerler atanarak sistem
oluşturulur.
Bütün sistemler, kaynaklar, malzeme dayanımı, sistemin
cevabı, sistem elemanlarının
boyutları vb. bazı dizayn
sınırlamaları
içerisinde
çalışacak şekilde tasarlanır.
Bu
sınırlamalar
dizayn
değişkenlerine bağımlı olarak
tanımlanır. Eğer bir dizayn tüm
sınırlamaları
sağlıyorsa,
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
sistem uygun veya çalışabilir (feasible)’dir. Eğer belirtilen
sınırlamaları sağlamıyorsa sistem uygun değildir ve uygun
olmayan veya çalışamaz (infeasible) olarak isimlendirilir.
Bulunan uygun dizaynlarından biri kullanışlıdır.
Bütün tasarım problemleri bir
hedef fonksiyonuna sahiptir.
Ayrıca, bu fonksiyonların bir
çoğu
kesin
sınırlamalara
sahiptir. Genel matematiksel
programlama problemlerinde
tanımlanan çözüm vektörü
X*={X1*, X2*,....,Xn*}, hedef
fonksiyonunu F(X) minimize etmektedir.
Elde edilen bir dizaynın bir başka dizayndan daha iyi olup
olmadığını anlayabilmek için bir kritere ihtiyacımız vardır.
İşte bu kritere hedef fonksiyonu denir. Hedef fonksiyonu da
dizayn değişkenlerine bağlı olarak tanımlanır.
Bu bölümde ise optimizasyon metotlarının otomotiv
sektörüne
uygulamaları
anlatılacaktır.
Bunun
için
kamyonlarda kullanılan bir ana makas bağlantı braketinin
optimizasyon analizi yapılarak braketin optimum saç
kalınlıkları bulunacaktır.
2. Optimizasyon Metotları
Optimizasyon problemlerini çözmek amacıyla kullanılan
optimizasyon metotları üç ana başlık altında toplanmaktadır.
Bu metotlar şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
•
•
•
Sıfırıncı Mertebe Metodu
Birinci Mertebe Metodu
İkinci Mertebe Metodu
Devamı : http://www.biymed.com/muhendis.htm
BiYMED, ISO/TS 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi
Hizmetleri
•
•
•
•
Genel Check-Up (Mevcut durumun analizi)
Süreçlerin belirlenmesi
ISO 9001:2000 standart şartların denetlenmesi
IS0 / TS 16949:2002 ile gelen ilave şartların
uygulanması
• ISO / TS 16949 Standart eğitimlerin verilmesi
• Doküman hazırlığı
• FMEA Eğitimi
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizm.
PAZARLAMA ve AKILDA KALANLAR
Mustafa Duran
Doğru yolda olsanız bile, hareket etmiyorsanız, üzerinizden
tren geçer.
Will ROGERS
Pazarlama denildiğinde aklmıza gelen ya da aklımıza
gelmesi gereken pazarlama iletişimi, CRM, halkla ilişkiler,
reklam, marka gibi kavramları içeren bu mini terimler
sözlüğü hazırlamaya çalışıldı. Çalışmaya bakıldığında
alfabetik bir düzenin olmadığı görülmektedir. Burada seçilen
terimler başta da söylendiği gibi pazarlama ile birlikte ilk akla
/ aklıma gelen terimleri içermekle beraber gelecek aylarda
devam edecektir.
Kavramlara baktığımızda bazılarında birden fazla tanımın
yer aldığı görülececektir, bunun nedeni bu kavramların hem
daha iyi anlaşılmasını sağlamak hem de değişik görüşleri
ortaya koymaktır.
PAZARLAMA
Hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve geresinimlerini
tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün
/ hüzmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması,
yönetimi ve denetimi çabalarıdır.
Bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek değişimleri
sağlamak üzere ürün, hizmet ve fikirlerin şekillendirilmesi
(üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtım ve tutundurulmasını
planlama ve uygulama sürecidir.
Tüketici gereksinimlerini belirlemek, bunları tanımlamak ve
karlı biçimde tahmin etmekle sorumlu yönetim sürecidir.
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Bir kuruluşun var oluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide
bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vaadettiğini, neler
sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının
tümüdür.
Hedef tüketicileri ürün, hizmet ya da kurum hakkında
bilgilendirmeyi, onların tutum ve davranışlarını istenen
yöndeyse güçlendiren, tersi yönde ise değiştirmeyi ya da
amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı
hedefleyen iletişim çalışmalarıdır.
Hedef kitlede arzu edilen tepkiyi uyandırma amacıyla
uyarıcılar sunmak, mevcut işletme mesajlarını değiştirmek
ve iletişim olanakları yaratmak amacıyla, kurulu iletişim
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
www.biymed.com
kanalları aracılığıyla, pazardan mesajları alma, açıklama ve
o doğrultuda hareket etme sürecidir.
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
1.
Müşteriler, hedef
tüketici
grupları,
hissedarlar, çalışanlar
ve diğer ilgili gruplara
gönderilen mesajlar ile
bu grupların ya da bu
gruplar
ile
birlikte
kuruluşun
ürününün,
markanın
topluma
gönderdiği
tüm
mesajların stratejik olarak denetlenmesini ve bu mesajlara
etki edilmesini sağlayan, karşılıklı olarak yararlı, çift yönlü ve
uzun süreli bir iletişim sürecidir.
2.
Reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan
pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik rollerini
değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu
yöntemleri açık tutun; tutarlı, en üst düzeyde iletişim etkisi
yaratmak için bu disiplinleri birleştiren kapsamlı bir
pazarlama iletişimi planlama konseptidir.
3.
Organizasyonların ürettiği ürün ya da hizmetler ile ile
ilgili alınacak her kararın müşteri bazlı ve satın alma
davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek
alınması ve bu farklı kararlarının bir disiplin içinde orkestra
edilerek, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve sinerji
yaratılması sürecidir.
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
kuruluşların bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve
kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi
akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca
ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.
3.
Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyetli ve
karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürmeye yönelik
önceden belirlenmiş çabalardır.
4.
Bir girişimin, kamu ya da özel sektörde faaliyet
gösteren bir kuruluşun temasta bulunduğu
ya da
bulanabileceği kesimlerin anlayış, sempati, ve elde etmek
ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlü bir yönetim
görevidir.
REKLAM
1.
Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para
karşılığında,
kitle
iletişim
araçlarının
denetiminin
kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen
yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.
2.
Bir ürünün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya
fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş
bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuoyuna
olumlu bir biçimde tanıtıp, benimsetilmesidi.
3.
Bir malın, bir hizmetin, veya bir fikrin bedeli verilerek ve
bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde
yapılan ve yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım
etkinlikleridir.
4.
Tüketicileri veya alıcıları bir mal veya madkanın varlığı
hakkında bilgilendirmek ve tüketici veya alıcıların ilgili malı,
markayı, hizmeti veya kurumu tercih etmesini sağlamak
amacıyla göze ve / veya kulağa hitap eden mesajların
hazırlanması ve bu mesajların ücretli olarak reklam araçları
aracılığıyla iletilmesidir.
1. Pazarlama yönetimine karar alma sürecinde gerekli bilgiyi
sistamatik ve objektif olarak tedarik etme ve geliştirme
yaklaşımıdır.
Pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi
ve belirlenen problemin çözülmesi amacına yönelik ve
bilimsel yönteme uygun geçerli ve güvenilir bilgilerin
toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli
önerilerde bulunulmasıdır.
Pazarlama ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü ile
pazarda mevcut firsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama
yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin
sistamatik ve objektif bir biçimde tesbiti, toplanması, analizi
ve dağıtım sürecidir.
KURUMSAL
İLİŞKİLER (CPR)
HALKLA İLİŞKİLER
PAZARLAMA YÖNLÜ HALKLA İLİŞKİLER (MPR)
1.
Belirlenmiş hedef kitlerei etkilemek için hazırlanmış
planlı, inandırıcı, bir iletişim çabasıdır.
2.
Kamuya ya da özel ait kuruluşların olumlu bir imaja
sahip olmaları için gerekli tanıtım politikasının saptanması,
Satışı ve müşteri memnuninyetini teşvik eden, şirketleri ve
ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi
alanları ile özleştiren, inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileşim
HALKLA
Kurum ya da kuruluşun
muhatap olduğu ve olacağı
bütün hedef kitleler ile
ilişkileri düzenleyerek, bu
kitlelerin kuruma karşı olan
bilgisizliklerini,
bilgiye,
ilgisizliklerini ilgiye ve de
sempatilerini
kurumsal
kimliğe
dönüştürme
çabalarının bütünüdür.
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
27-28-29 Mart
Eğiticinin Eğitimi
BiYMED
Eğitim Yazılım ve
Danıçmanlık
www.biymed.com
iletişimini kullanan toplam bir planlama,
değerlendirme programı sürecidir.
yürütme
ve
PRO-AKTİF HALKLA İLİŞKİLER
Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü
ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan
ürün yelpazesinde meydana gelen
değişikliklerinde oynamaktadır. Proaktif halkla ilişkiler diğer pazarlama
iletişimi unsurlarını bütünleştirerek
ürün / hizmet lansmanına bir haber
özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile
iletişimin birlikteliğini içermektedir. Defansif olmaktan çok
ofansif eğilimlidir.
RE-AKTİF HALKLA İLİŞKİLER
Herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı
negatif durumları (kötü imaj, imaj kaybı, pazar kaybı, vb.)
başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler
çabalarıdır. Kriz durumlarına yönelik etkinlikleri içerir.
CRM (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)
Müşteri merkezli stratejiler ile bu
stratejileri destekleyebilecek; satış
ve pazarlamayla beraber, müşteri
hizmetleri, muhasebe, üretim ve
lojistik gibi yeni fonksiyonları
kapsayan
ve
bu
yeni
fonksiyonlardan etkilenecek herkes için tüm iş süreçlerinin
yeni
baştan
düzenlenmesini
içeren
ve
bunları
gerçekleştirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim
stratejidir.
Müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta
müşteri değerini artırma bilimidir.
İş ve enformasyon akışlarının öncelikle müşteri ihtiyaçları,
ikincil olarak ise şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır.
Müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun
hizmetler ve ürünler geliştirmektir.
DOĞRUDAN PAZARLAMA
1.
Normal perakende satış yerlerini ve ünitelerini
kulanmaksızın doğrudan son tüketiciye yöneltilen pazarlama
faaliyetleridir.
2.
Ürünlerin ya da hizmetlerin satışında ve dağıtımında
uygulanan ve kendine özgü kuralları olan bir pazarlama
yöntemidir. Bu yöntemin kullanılmasının amacı, doğrudan
satın alma eylemi yaratılması için reklam mesajının
doğrudan müşteriye iletilmesidir.
3.
Tüketiciden aynı zamanda geri besleme sağlama
olanağı da yaratan iki taraflı bir iletişim biçimidir.
4.
Hehangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve / veya
faaaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek
amacı ile, bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan
kullanan etkileşimli (çift yönlü) bir pazarlama sistemidir.
MARKA
1.
Bir veya bir grup üretici ve /
veya satıcının mal ve hizmetlerini
belirlemeye,
tanıtmaya
ve
rakiplerininkinden
ayırıp
farklılıştırmaya yarayan isim, terim,
sözcük, simge (sembol), tasarım
(dizayn), işaret, şekil, renk veya
bunların çaşitli bileşenleridir.
2.
Tüketici tarafından alınan ve
fiziksel ve duygusal tatminler sağlayan bir karışımdır. Kişiliği
vardır.
KAYNAKÇA
1.
Altunışık, Remzi, Özdemir, Şuayip ve Torlak, Ömer
(2001), Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Sakarya.
2.
Aydede, Ceyde (2001), Halkla İlişkiler Kampanyaları,
MediaCat Yayınları, Ankara.
3.
Borça, Güven (2002), Bu Topraklardan Dünya
Markası Çıkar mı?, MediaCat Yayınları, Ankara.
4.
Duran, Mustafa (2001), “CRM: Çok Konuşalan Ama
Az Bilinen Bir Kavram...”, http://www.danismend.com.
5.
Kaşıkcı, Ercan (2002), Para-Mosyon, Pazarlamanın
7P’si, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
6.
Göksel, Bülent, Kocabaş, Füsün ve Elden, Müge
(1997), Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve
Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul.
7.
Kocabaş, Füsün, Elden, Müge ve Yurdakul, Nilay
(1999), Reklam ve Halkla İlişkiler Açısından Hedef Kitle,
İletişim Yayınları, İstanbul.
8.
Kocabaş, Füsün, Elden, Müge ve Çelebi, Serra İnci
(2000), Marketing P.R., MadiaCat Yayınları, Ankara.
9.
Kotler, Philip (2000), Kotler ve Pazarlama, Sistem
Yayınları, İstanbul.
10.
Tek, Ömer Baybars (1999), Pazarlama İlkeleri: Glabal
Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, Beta Yayınevi,
İstanbul.
11.
Yaylacı, Gaye Özdemir (1999), Reklamda Startejik
Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
ERP Çözümleri
www.biymed.com
www.biymed.com
LOGİN YAZILIM ÇİFT DEFTER ÖZELLİĞİ
İLE ŞİRKETLERE KAZANDIRIYOR
Login Yazılım, çift defter
özelliğini sunabilen tek yerel
yazılım firmasıdır. Faaliyete
başladığı 1989 ylından bu
yana
uluslararası
kuruluşlara ERP sunması
sayesinde, şirketleri uluslararası standartlara taşıyan
disiplinleri, yerel bir firma olarak, Türk iş dünyasına uygun
maliyetlerle sunabiliyor.
“Multireport” olarak da anılan çift defter sisteminde, iki
program ve iki çözüm yerine Login tek program ve tek
çözüm öneriyor. Böylelikle müşteri hem zamandan, hem
maliyetten tasarruf ediyor.
Nedir peki “çift defter” sistemi?
Türkiye’ de istisnasız tüm kuruluşların raporlamalarına baz
aldıkları bir döviz cinsi vardır. TL’ sının değişken değeri,
karar vericileri “kıyaslamada daha objektif sonuçlar”
gösteren Euro, USD gibi döviz cinslerine yönlendirmektedir.
Haftalık, aylık, ya da 3 aylık gibi periodlarla alınan bu
raporlarda pek çok kişi değerleri yönetim dövizine çevirerek
yönetime
rapor
sunmakla
zaman
ve
emek
kaybetmektedirler. Ayrıca daha da önemlisi, karar vericiler,
istedikleri, ihtiyaç duydukları zamanda istedikleri raporları
alamamakta, gecikmelerle bu bilgilere sahip olmaktadırlar.
Login, çift defter sisteminin hayata geçmesi ve
yürütülmesinde kullanıcılara ya da kuruluşlara “hiçbir
operasyonel yük” getirmeksizin sınırsız “izleyebilme ve
bilebilme” imkanı sunar.
ERP Çözümleri
www.biymed.com
İş Yönetimi Yahoogroups
İş Yönetimi E-mail Grubunun Amacı
iş yönetimi email grubunda; iş yönetimi, iş hayatı hakkında
hakkında
her
türlü
bilgilendirici
elektronik
posta
yayınlanmaktadır. Proje, bilgi, kalite, personel, doküman,
insan kaynakları yönetimi gibi konularda makale, yazı,
bilgilendirici mailler, duyurular, eğitim bilgileri, ders notları vs
yayınlanabilmektedir.
Grup Hakkında genel bilgiler :
Kuruluş Tarihi
: 18 Mayıs 2004
Üye sayısı
: 2982
Moderatör onayı var mı
: Evet
Moderatör
: Osman BEDEL
Günlük Email sayısı
: 15
Nasıl Üye Olunur?
Gruba üye olmak için herhangi bir ön şart yoktur.
Aşağıdakilerden biri yapıldığı taktirde otomatik olarak üyelik
gerçekleşir:
Login birbirinin içine geçen “Çif Defter – Sayısız Döviz –
Orijinal döviz bazlı çalışma” özellikleri ile kuruluşlara “Doğru
zamanda, doğru kararlar için“ doğru bilgilendirme imkanı
sunmaktadır. Böylece istenilen anda istenilen tüm bilgiler
istenilen yönetim dövizinden elde edilebilmektedir.
1. E-mail ile üyelik
Üyelik için [email protected]
adresine boş bir mesaj gönderdikten sonra gelen onay
emailini geri gönderdiğinizde üyeliğiniz kabul edilir.
Tüm gelirler ve giderler, elektrik faturası gibi %100 YTL
cinsinden olsa bile, sistemde tüm veriler 2 ayrı veri
havuzunda toplanmakta ve oluşan ya da oluşmakta olan
hareketler YTL ve yönetim dövizi cinsinden tutulmaktadır.
[email protected]
Küreselleşme sonucu çok farklı dövizlerle çalışan
kuruluşlarda enflasyon ve kur farkı derken “gerçek maliyet
ve karlılık” bilgilerine ulaşabilmek için sürekli hesaplamaların
yapılması gerekmektedir. İşte tam bu noktada Login ile
operasyonel yük hafifletilebilmektedir.
Tüm kademelerdeki tüm karar vericiler üretimden satışlarına,
satınalmalarından masraf mizanlarına kadar şirketi kendi
moniterlerinden “gerçek değerler ve gerçek hareketleri ile”
izleyebilirler.
İş Yönetimine Email ile Üyelik
2. Yahoo ID sahibiyseniz
Yahoo ID niz varsa aşağıdaki adrese girdip,
http://finance.groups.yahoo.com/group/is_yonetimi/join
üye olabilirsiniz.
İş Yönetimine web üzerinden Üyelik
http://finance.groups.yahoo.com/group/is_yonetimi/join
http://finance.groups.yahoo.com/group/is_yonetimi/join
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com
Tarih
Mart Ayı Genel Katılıma Açık
Eğitimlerimiz
27-28 Mart Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
4 Mart
CE Markalama
4 Mart
Ekonomik Verileri Anlama ve Analiz Yöntemleri
4-5 Mart
Primavera Eğitimi
4-5 Mart
ISO9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi
4-5 Mart
4-5 Mart
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi - Temel
ve Denetçi Eğitimi *
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Optimizasyonu
(Workshop Uygulamaları)
Balanced Scorecard ve Süreç Performans
24-25 Mart Yönetimi
25-26 Mart Üretim Planlama Ve Envanter Yönetimi
25-26 Mart Ms Project ile Proje Planlama ve Yönetimi
25-26 Mart ISO9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi
27-28-29
Mart
Eğiticinin Eğitimi
27-28 Mart Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
31 Mart
Depo Sistemleri ve Depo Yönetimi
31 Mart
CE Markalama
1-2 Nisan
Lojistik ve tedarik Zinciri Süreçleri ve Yönetimi
1-2 Nisan
Primavera Eğitimi
1-2 Nisan
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi - Temel
ve Denetçi Eğitimi *
6 Mart
Kurumsallaşma Süreç Yönetim Modeli
7 Mart
Eğitimcinin Eğitimi (Ankara)
7 Mart
Kaizen - Sürekli iyileştirme
7 Mart
Yeni Ürün Geliştirme Ve Pazarlama
* işaretli eğitimler Mart ayında %20 indirimlidir.
8 Mart
Altı Sigma
9 Mart
FMEA - Hata Modu ve Etkileri
Not : kurumsal eğitimlerimiz için bilgi alınız.
www.biymed.com
11-12 Mart Bilgisayar Uygulamalı Finansal İstatistik
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme
11-12 Mart ve İç Denetçi Eğitimi *
11-12 Mart Müşteri ilişkileri Yönetimi
11-12 Mart Taşıma Modları ve Kombine Taşımacılık
11-12 Mart Gümrük Ve Dış Ticaret Mevzuatının
13-14 Mart Proje Yönetimi
14 Mart
BASEL II
14 Mart
Etkin yöneticilik ve liderlik ilkeleri
15 Mart
Beden Dili
15 Mart
Toplantı Yönetimi
16 Mart
ileri envanter yönetimi
16 Mart
Motivasyon
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
18-19 Mart Sistemi Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitimi *
18-19 Mart Nakliye Operasyonları Ve Alt Detayları
21-22 Mart Yönetici Asistanlığı Yetkinlik Geliştirme
BiYMED Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
www.biymed.com

Benzer belgeler