SEE Electrical

Transkript

SEE Electrical
SEE Electrical
“ Tüm Elektriksel Tasarım İhtiyaçları İçin Akıllı ve
Becerikli Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı ”
Dünya çapında 83000 den fazla kişi IGE+XAO yazılım paketlerini kullanıyor
SEE Electrical Basic
Düsük malyetl , grs sevyes çözüm
Ik seçeneg mevcuttur : 25 sayfa sınırlı veya sayfa sınırsız
SEE Electrical - Basic seviye, tüm endüstri alanları için ideal giriş-seviyesi çözümüdür. Çok
sayıdaki fonksiyonu ve cazip fiyatı onu, elektrik mühendisliğinin her hangi bir alanında yer alan
küçük ölçekli iş yerleri için kolaylıkla erişilebilir bir seçenek durumuna getirmektedir.
SEE Electrical, proje bilgisi yönetimine ve çoklu listelere
çok uygun kanıtlanmış teknolojisiyle birlikte bir arada yer
alan gerçek-zamanlı ve otomatik fonksiyonlar sunmaktadır.
•Tüm mevcut Windows ortamlarında çalışabilecek şekilde
geliştirilmiştir.
•Elektrik mühendisliği işlevlerine özel olarak akıllı ve
kullanımı kolay bir yazılım olarak tasarlanmıştır.
•Kullanıcı asgari düzeyde eğitim alarak çok hızlı bir şekilde
etkin olabilir.
•Çalışma ortamı kişiselleştirilebilir.
•Devre şeması oluşturma gereksinimlerine uyarlanmış
olan kullanıcı-dostu çizim fonksiyonları şematik girişi
kolaylaştırmaktadır. Örneğin elastik bant fonksiyonu,
bağlantılar sabit kalırken komponentlerin yatay veya
dikey hareket etmesine imkan tanır.
•Geniş sembol kütüphanesi, muhtelif mevcut veri
tabanlarında hazır durumdadır. Ek olarak, kullanıcının
standart olmayan bir talepte bulunması durumunda
müşteriye özgü semboller yaratılabilmektedir.
•Muhtelif standart ve müşteriye özgü komponent, kablo
ve klemens etiketleme seçenekleri
•Komponent adlarının kilitlenebilmesi.
•Projeye özgü tüm ayarlar proje verisi içinde saklanır ve
kullanıcının gereksinimlerine göre kolayca değiştirilebilir.
•Hızlı oluşturulan imalat ve satın alma raporları (belgeler
ve komponent listeleri, kablo, tel ve terminal listeleri
dahil)
•Değişik türlerde sayfa şablonları mevcuttur (özel
şablonlar da hazırlanabilir)
•Birden fazla proje üzerinde aynı anda çalışılabilme
olanağı.
•Tümleşik Microsoft ActiveX® ara yüzü ile, diğer
Windows uygulamalarından belgeler (Microsoft Word®,
Microsoft Excel® ve Adobe Acrobat® PDF dahil) proje
yapısı içine dahil edilebilmektedir.
•DWG, DXF, DXB formatta dosya alma & verme ve
Enhanced Meta Format çıktısı.
•BMP, JPEG ve PCX dosyalarını kullanabilme.
•Gerçek-zamanlı ve otomatik fonksiyonlar sürekli olarak
projeyi kontrol eder.
•Terminaller, teller ve malzeme etiketleri, Weidmüller ve
diğer bir çok benzeri yazıcı formatlarında üretilir.
•
Kontrol
kabinlerinin
ve
panel
çizimlerinin
dokümantasyonu için ölçeklendirme ve ileri CAD
fonksiyonları.
•Devre şemalarına hiper link ekleme.
•Herhangi
birisinin
projeleri
uygun
şekilde
görüntülemesine ve yazıcı çıktısı almasına imkan tanıyan
ücretsiz SEE Electrical görüntüleyici.
•Hem Basic yazılımda hem de Görüntüleyicide İşaretleme
«Redlining» işlevselliği.
SEE Electrical Standard
Zengn özellkl, yüksek katma degerl seçenek
SEE Electrical - Standart SEE Electrical’ın ikinci seviyesidir. Düzenli olarak elektriksel
dökümantasyonunu hazırlayan ve güncelleyen kullanıcılara farklı avantajlar sağlayan ekonomik
bir çözümdür
Basic seviyenin karakteristiklerine ilave olarak Standart
paket elektrik diyagramlarının hızlı hazırlanması ve etkin
yönetiminde yardımcı olmak için oldukça geniş yelpazeye
sahip fonksiyonlar sunmaktadır.
•Veri tabanı komponent düzenleyicisi (liste formatı)
(elektrik şemasında hemen görüntülenir). Düzenleyici,
tip veri tabanından belirlenen üretici komponentlerinin
seçiminin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlar.
•Tamamen tümleşik röle kontağı, yardımcı kontak,
konnektör ve kablo yöneticisi. Ana ve ilave komponent
referanslarının yönetimi.
•PLC’ler için, raflar ve I/O işaretleri arasında PLC
operandlarının gerçek-zamanlı iki-yönlü değişimine izin
veren otomatikleştirilmiş lojik fonksiyonlar.
•Farklı devre şeması sayfalarına yayılmış parçalara sahip
cihazların kolay yönetimi (Röleler, konektör pinleri, kablo
damarları veya çok seviyeleri klemensler).
•Hiyerarşik proje geliştirmeye izin veren klasör yapısı.
•Entegre veri tabanı sayesinde kolay oluşturulan ayrıntılı
parça listelerinin (hem manuel giriş ve elektronik çizelge
formatında içeri alma). Harici üretici dokümanlarına hiper
linkler. Tip veri tabanından ekipman bilgisi komponentler
üzerinden görüntülenebilir.
•Değişik formatlarda otomatik tel numaralandırma. Tel
yönleri gerektiğinde görüntülenebilir ve değiştirilebilir. Tel
listesi oluşturma.
•Fonksiyonlar ve lokasyonlar (önceden tanımlanmış ve
manuel yerleştirilmiş fonksiyonlar ve lokasyonlar).
•Sayfa aralığı ekleme veya çıkartma ( Sayfa numarasıyla
ilgili komponent isimleri otomatik olarak güncellenir).
•Mevcut çalışma alanı içinde tüm sayfalar tek bir
tıklamayla kopyalanabilir.
SEE Electrical,
her türde elektrik makineleri ve kabin
üreticilerine özel yararlar sağlamaktadır.
IGE+XAO ekipman katalokları bir abonelik sistemiyle
çalışan «SEE Web Catalogue» adlı hizmetiyle mevcuttur.
Abonelik sayesinde pazardaki en geniş elektrik
kataloklarından birine ulaşarak gerekli veriyi bulma ve
üretme zamanından tasarruf etme avantajını sağlarsınız.
SEE Electrical Advanced
Elektrksel tasarımın en yüksek sevyes çn
SEE Electrical - Advanced, SEE Electrical’ın en üst seviyesidir. Geliştirme sürelerini önemli ölçüde
azaltan elektrik şema tasarımı için yüksek teknolojide profesyonel bir sistem sunmaktadır.
Basic ve Standart seviyelerindeki tüm özelliklere ilave
olarak Advanced paketi, kullanıcıyı daha ileri düzeyde
güçlü fonksiyonlarla teçhiz etmektedir. Bu özellikler,
kullanıcıların hızlı ve etkin bir biçimde karmaşık elektrik
projelerini geliştirme ve yönetmelerine özellikle imkan
tanıyacak şekilde tasarlanmışlardır.
•Semboller ve potansiyeller arası otomatik bağlama,
çoklu potansiyel hatlarını tek adımda bağlayan dik açılı
kablolama.
•Liste tarafından çizimde bulunması gerekmeyen
parçaları yönetecek işlevsellik (boş terminaller, montaj
malzemeleri, …) aşağıdakilere imkan tanımaktadır:
Bir seçim listesi kullanarak devre şeması içinde
malzemeyi önceden tanımlar ve daha sonra
konumlandırır veya parça listesi için gerekli olan fakat
şemada görünmeyen malzemenin yönetilmesinde
yardımcı olur. Ayrıca, örneğin eğer bu bilgi bir PDM
sistemde zaten hazırlanmışsa ilave malzemeyi içeren
Excel dosyasını okuma imkanı da mevcuttur.
•Tek sayfalar farklı çalışma alanları arasında bir adımda
kopyalanabilir veya «sürükle-bırak» özelliğiyle taşınabilir.
Çoklu sayfalar ve klasörler de tek adımda kopyalanabilir.
•Kullanıcıların kendi özel proje raporlarını oluşturmalarına
imkan sağlayan müşteri sipariş/imalat listesi üreteci (
Ara yüz içinde özel SQL ifadeleri oluşturabilir).
•Her hangi bir çapraz referansın üzerinde çift-tıklayarak,
kullanıcı karmaşık bir proje üzerinde hızlı ve zahmetsiz
bir biçimde gezinebilmektedir.
•Farklı fonksiyon/lokasyonlu projelerin birleştirilmesi
çok sayıdaki kullanıcının aynı projenin belirli alanlarında
çalışmasına imkan tanımaktadır.
•PLC adresler için otomatik numaralama modu önceden
tanımlanabilmekte (onaltılı, onlu,sekizli veya özel tipte
numaralandırma) ve PLC atama listeleri Microsoft
Excel® formatında içeri alınabilmektedir.
•Değişik dokümanlar için farklı sıralama düzenleri
oluşturulabilir (İstenen sırada ve ölçüde tam olarak
ihtiyaç duyulduğu gibi yazıcı çıktıları).
•Değişik müşteriler için değişik antetler kullanabilmenizi
sağlayan, projenin tamamı veya bir kısmı için tek adımda
antet değiştirebilme.
•Veritabanı düzenleyiciler sayesinde çok farklı değişiklik
olanakları mümkündür (örn. Değişikliklere göre klemens
bloklarının otomatik yeniden numaralandırması).
•Kolay kullanımlı «Veri tabanı listesinden çizime gezinme»,
işlevi objeleri daha hızlı bulmada yardım eder. Bazı listeler
(komponent, klemens, PLC I/O, kablo listesi, cihaz listesi
ve ürün ağacı) «listeden-şemaya» gezinmeye izin verir.
•Çalışma alanları ayarlanabilir. : kullanılmayan listeleri
gizleyebilirsiniz, özel SQL sorgulamaları tanımlayabilir
ve kendi formatlarınızda listeler oluşturabilirsiniz.
Çalışma alanı, sayfa ve komponent metin özellikleri
tanımlanabilir veya yeniden adlandırılabilir. Ayrıca
kullanıcı tanımlı sembol tipleri eklenebilir.
«Listeleme ve Etiketleme» aracıyla güçlü ve otomatik
oluşturulan etiket ve markalar. Avery, Zweckform, Herlitz
and Leitz gibi dünya çapında popüler tüm etiketleme
formatları sisteme tam entegredir.
Ek modüller
2D Cabinet *
Kontrol pano ve panellerinin tasarımı için
geniş araç kiti.
•Devre şeması ve pano sembolleri
arasında otomatik senkronizasyon. Devre
şemalarında kullanılan komponentler pano
seçim listesinde listelenir.
•Kabinlere dahil edilen komponentler,
komponentin uzunluğu ve genişliği
ile dışarıdan alınan veya kullanıcı
tanımlı
sembollerden
elde
edilen,
tip veri tabanından doğru bir şekilde
ölçeklendirilmekte ve elde edilmektedir.
•Projeler devre şeması veya pano’dan
başlayabilir.
•Muhtelif ölçme, ölçülendirme ve diğer özelleştirilmiş CAD fonksiyonları,
profesyonel belgeler hazırlamak için mevcuttur.
•DIN rayları ve kablo/tel kanalları, gerektiğinde yerleştirilebilir.
•Matkap delik şablonları ekipman veritabanında yer alan bilgilere göre
oluşturulur.
3D Panel *
Şema ve 3D pano tasarımı entegrasyonu.
•Tüm ekipmanların hızlı 3D yerleşimi.
•Otomatik ray yakalama özelliği.
•Çakışma saptama.
•Devre şemasıyla uyumluluk kontrolü.
•DWG/DXF, IGES, STEP ve STL için içeri alma/dışarı verme desteği.
3D Panel Manufacturing *
3D Panel modülünün özelliklerini içerir.
•Gelişmiş tel rotalama özelliği.
•Optimum tel uzunluğu hesaplama.
•Delme planları ve tel kesimi listeleri için imalat raporları.
•CNC’ler için direk çıkış.
Cabinet Thermal Calculation *
Panoların ısı özelliklerinin kontrolünü sağlar.
•Tüm ekipmanın ısı yayılımını hesaplar.
•Sıcaklık artışlarını dengelemek için gerekli olan havalandırma veya
soğutmayı hesaplar.
IEEE Circuit Diagrams
Birleşik Devletler, Kanada ve ilgili pazarlardaki standartlara uygun
devrelerin ve dökümantasyonun hazırlanmasına imkan sağlamaktadır. Bu
standart tüm IEEE standart sembol kataloklarını sağlarken dikey rayları,
tel numaralandırmayı ve hat numaralarına göre yer alan komponentleri
destekler.
Intelligent PDF
Çapraz referansları kullanarak bir proje içinde gezinmeyi ve proje ağacının
bir genel bakışını ve gezilebilir komponent listesini sağlayan “akıllı” bir PDF
dosya üretmektedir.
•Çalışma alanında tanımlanmışolan hiperlinkler üretilen PDF dosyalarında
da bulunmaktadır.
•Translation modülü ile kullanıldığında farklı dillerde çıkış alınabilir
Open Data
Proje verisinin CAD operatörlerine
ihtiyaç duymaksızın değiştirilmesine
ihtiyaç duyan firmalar için gerekli bir
modüldür.
• K o m p o n e n t , p a r ç a , k l e m e n s , t e l
etiketleri,PLC verisi ve daha bir çok
bilgiyi güncellemek için Microsoft
Excel® ‘i kullanın.
•Projeyi güncellemek için gerekli olan
değiştirilmiş excel tablosunu tek
klikle içeri alın
* Bu modüller SEE Electrical Basic seviyeye eklenemezler
Auto Generate * (available for IEC only)
Genel devreleri kullanarak Microsoft Excel® tablosundan hızlı bir şekilde
SEE Electrical projeleri oluşturur.
•Tablo içindeki metin ikameleri parçaların hassas kontrolüne, fonksiyonel
tanımlarına, klemenslere, tel etiketlerine, PLC adreslemeye, çevrim sayfa
tasarımına ve daha fazlasına olanak sağlar.
•Excel dosyası, hızlı teklif hazırlamak veya ihaleye girmek ve sonrasında
otomatik olarak devre şemalarının oluşturulması için satış ekipleri
tarafından kullanılabilir.
House Installation
Elektrik kurulum planlarının üretilmesi için
akıllı CAD modülü.
•Lambalar, prizler, anahtarlar, duvarlar,
kapılar , pencereler ve merdivenleri içeren
inşaat elektrik hizmetleri için özellikle
tasarlanan kapsamlı sembol çeşitler ve
nesneleriyle kullanımı kolaydır.
•Standart ve iyi dokümente edilmiş
tasarımlar için özel semboller kolayca
oluşturulabilir.
•Duvara yanaştırma için otomatik sembol
döndürme, kolay kopyalama ve otomatik
etiketleme.
•Mimari planlar DWG/DXF/DXB ara yüzü aracılığıyla içeriye alınabilmekte
ve SEE Electrical içinde değişiklik yapılabilmektedir.
•Malzeme ve Kablo Listeleri çizimlerden kolaylıkla üretilebilmektedir.
•Odalar için alan hesaplama ve kablo kanalları yerleştirme araçları (Standart
seviye için)
Intelligent Drawing Legacy
Bakım hizmetlerinin olduğu kadar ,eski kağıt çizimleri veya DXF/DWG
planlarını yöneten her hangi bir departman için de çok faydalı bir araçtır.
•(Basic seviye) Taranan birçok resim otomatikman farklı sayfalara
yüklenebilir. Yeni semboller resmi maskeleyerek güncellemeleri hızlı, kolay
ve izlenmesi kolay hale getirir.
•(Standard seviye) DXF/DWG den içeri alınan şekile ve blokları tanıma.
Sembollerin adreslenmesiyle , içeri alınan proje dosyaları tek bir tıklamayla
See Electrical içinde normal çalışmayı sürdürmeye izin veren akıllı bir hale
getirilebilir.
•(Advanced seviye) : Hem Basic hem de Standart seviye işlevlerini tek bir
lisans altında birleştirir.
Translation
Tek bir tıklamayla tüm projenin tamamının değişik dillere tercümesini
sağlayan veritabanı temelli tercüme aracı.
•Metinler, tek olarak tercüme ediilebilir ve bir çok dilde hemen
görüntülenebilir veya birinden birine geçilebilir.
•Unikod uyumluluğu, Kiril, Yunan, Arap, Çin ve daha fazla dil için
karakterlerin kolay desteğini sağlar.
•Tercüme veritabanı, metin yazımı esnasında da değişik ifadelerin çift
tıklamayla eklenmesi için mevcuttur.
Environment Synchronizer
Bu modül sistem yöneticilerine SEE Electrical kullanıcılarının bilgisayarlarına
yüklenecek olan program dosyalarının, sembollerin ve şablonların
güncellenmesinin kontrolünü sağlar.
Lokal ağa bağlı kullanıcılar SEE Electrical’ı başlatırken otomatik olarak
güncelleme işlemi yapılır. Bu sayede tüm kullanıcıların aynı versiyonda
programa ve şirket standartlarına sahip olduğu garanti edilir.
SolidWorks EPDM interface
SEE Electrical projelerinin Dassault Systemes Solidworks Enterprise PDM
içinde güvenli saklanmasını ve indekslenmesini sağlar.
PDM Connect
PDM yazılımları için genel bir arabirim.
SEE Electrical ve değişik üçüncü parti PDM çözümleri arasında
özelleştirilebilir bir entegrasyona olanak sağlar.
SEE Electrical'ın yetenekleri
Proje yöneticisi
Gerçek-zamanlı listeler : komponentler, klemensler, parçalar, kontaklar, kablo damarları, teller, PLC I/O’ları, belgeler
için
Listeler için filtreleme/sıralama + filtreleri ve sıralamaları saklama
Grafiksel öngörünümlü, gruplamalı ve arama fonksiyonlu çok sayıda sembol kütüphanesi (IEC dahil)
Özel sembollerin ve çizim makrolarının oluşturulması
Gerçek-zamanlı komponent numaralandırması, kablo adlandırılması ve klemens numaralandırması ve çapraz
referanslama
Gerçek zamanlı bağlantı ve açık kontak kontrolü
Komponent isimlerinin, klemenslerin ve tel etiketlerinin kilitlenmesi
Kullanıcı tanımlı semboller dahil grafiksel kablo tanımlamaları
Özel proje şablonu oluşturulması
Diğer CAD sistemlerinden veri alma ve verme olanağı (DWG, DXF ve DXB)
Microsoft ActiveX® arabirimi
Görsellerin içeri alınması (JPG, BMP, PCX formatları, …)
Projeler arasında sembol gruplarının kopyalanması
Farklı projeler üzerinde eş zamanlı çalışma
Özelleştirilebilir çalışma ortamı
Standart CAD çizim işlevleri ve ölçeklendirme özellikleri
Çizimler üzerinde hiper linklerin desteklenmesi
İşaretleme fonksiyonu
512 adet katman
Oto-yedekleme özelliği
EMF ve XML formatta dosya gönderme
Weidmüller ve diğer etiket yazıcıları için dosya gönderme formatları
Dahili ekipman veritabanı
Üretici kataloklarının Microsoft Excel® formatında ekipman veri tabanına aktarılması
Komponentler üzerinde ekipman bilgisinin görüntülenmesi
Röleler ve yardımcı kontaklı komponentler için uygun kontak sayılı malzeme bulma desteği
Röleler için kontak görüntüleme
Rölelerin ve yedek kontaklı komponentlerin otomatik kontak numaralandırılması. Kontakların yeniden
numaralandırması desteği
Rölelerin ve yedek kontaklı komponentlerin kontak aşımı kontrolü
Röleler, çok katlı klemensler,konektörler,… gibi komponentlerin tamamlanması
Kablo yönetimi (kablo ekipmanı veri tabanı)
Katlı klemenslerin kullanılması ve konnektörlerin yönetimi
PLC I/O yöneticisi
Klasör yapısında organize olan şemalar
Fonksiyon/lokasyon yönetimi + grafik fonksiyonu/lokasyon kutuları
Tel yönlerinin görüntülenmesi ve düzenlenmesi
Tüm elemanlar ve referanslar için kullanıcı tarafından tanımlanabilir numaralandırma yöntemi
Tüm proje üzerinde metin bulma ve değiştirme
Sayfa ekleme ve sayfa aralıklarının silinmesi
Dublike komponent adı kontrolü
Veri tabanı düzenleyicileri (tek giriş düzenlemesi)
On köprü türüne kadar otomatik tespitli grafiksel klemens planı
Yedek damarları ve bağlantı listesi içeren grafiksel kablo planı
Fonksiyon/lokasyona göre sıralanmış parça listesi
Ön tanımlı sinyal özellikleriyle grafiksel sinyal yönetimi/değişik formatlarda tel numaralandırma (standart seviyede
5 adet)
Otomatik bağlantı
Dik açılı çok kutuplu bağlantı çizimi
İşaretleme fonksiyonlu çapraz referans gezgini
Veri tabanından ve listelerden çizimlere doğru gezinme
Fonksiyonlar/lokasyonlar/ürünler/ ürün görünümleri için veri tabanı yöneticisi
Basic
Standard
Advanced
IGE+XAO TÜRKIYE
Ataşehir Bulvarı - Gardenya Plaza 3 K:4 N:22,
34758 Ataşehir
Istanbul TÜRKIYE
Tel : 905304989176
0 3 16
PLC adreslerini değişik biçimlerde otomatik olarak numaralandırma+PLC atamalarının Microsoft Excel®
formatında içeri alınması
Özel grafiksel ve veritabanı listeleri için yapılandırılabilen proje ağacı
Kullanıcı tanımlı listeler ve komponentler
Çoklu damarların yapılandırılması
Projenin tamamı veya bir kısmı için sayfa şablonlarının değiştirilmesi
Klasördeki çoklu sayfaların projeler arası kopyalanması
Geliştirilmiş veri tabanı düzenleyicileri(bir seferde bir kaç girişin düzenlenmesi)
Tüm çoklu klemenslerin ve kabloların yeniden numaralandırılması
Çizimde bulunmayan komponentlerin/klemenslerin liste üzerinden dahil edilmesi
Grafikli klemens planı ve klemens sırası resimli planı
Kablo klemens sırası planı
Konektör matrisi ve planı
Tek tıklamayla oluşturulan imalat/sipariş listeleri
Ürün montaj listesi + Sıkıştırılmış Malzeme Listesi + Cihaz listesi
Revizyon yönetimi için kullanılabilen faydalı işaret metin veri tabanı
Mevcut sayfa veya tüm proje üzerinde sembol bulma ve değiştirme
Liste ve etiket düzenleyicisi
DWG/DXF/DXB çoklu dosya alımı ve SVG/DWF çoklu dosya gönderimi
«Translation» modülünü içerir : projenin tamamının tercümesi/tercüme veritabanıyla metinlere erişim
«Auto Generation» modülünü içerir (IEEE şemaları için kullanılamaz)

Benzer belgeler

Endüstriyel Otomasyona Adanmış Elektrik CAD` in tüm

Endüstriyel Otomasyona Adanmış Elektrik CAD` in tüm Özel grafiksel ve veritabanı listeleri için yapılandırılabilen proje ağacı Kullanıcı tanımlı listeler ve komponentler Çoklu damarların yapılandırılması Projenin tamamı veya bir kısmı için sayfa şab...

Detaylı

SEE Electrical V7R1 Haberler

SEE Electrical V7R1 Haberler güçlü fonksiyonlarla teçhiz etmektedir. Bu özellikler, kullanıcıların hızlı ve etkin bir biçimde karmaşık elektrik projelerini geliştirme ve yönetmelerine özellikle imkan tanıyacak şekilde tasarlan...

Detaylı