HO7 Ahşap Kiriş

Transkript

HO7 Ahşap Kiriş
Friedrich + Lochner GmbH - Yapısal Analiz ve Tasarım Programları
HO7
Ahşap Kiriş
HO7 ile 12 açıklığa kadar,
düzgün yayılı yük, tekil yük,
trapez yük altında sürekli
kirişler hesaplanabilir ve tüm
uzunluğu boyunca sabit,
dikdörtgen kesitli kiriş olarak
aşağıdaki standartlara tercih
edilenine göre tasarlanabilir:





DIN 1052:2008
EN 1995-1-1
DIN EN 1995-1-1
ÖNORM EN 1995-1-1
UNI EN 1995-1-1/NTC
Yükler çarpma faktörleri ile
sağlanır. Her bir yük bileşeni
ilave olarak bir kirişli döşeme
etkili tabla genişliği ile bağlantılı
olabilir.
Dikdörtgen enkesitlere ek
olarak, Avrupa Teknik Onayı
ETA-06/2038’e göre ve İngiliz
Yapay Ahşap Ürün Komitesi‘nin
“Code of Practice” yük
Ürün Bilgileri:
kabullerine göre STEICO
firmasının gövde kirişleri
hesaplanabilir.
DIN 1052:2008 ve ulusal
ekleriyle birlikte EN 1995-1-1’e
göre tahkiklerde dengeli nem
içeriği, modifikasyon katsayısı
kmod ile direnç büyüklüklerini
etkileyen kullanım sınıflarıyla
dikkate alınır. Kullanılabilirlik
tahkikleri otomatik olarak
seyrek ve yarı kalıcı durum için
yapılır. Gerilme tahkikleri Bölüm
10’daki formüllere göre yapılır.
Kiriş ucu 1.50m’den uzak ise
izin verilen kayma gerilmeleri
%30 arttırılabilir (düşük çatlama
riski nedeniyle).
Çıktı
Kısa ve uzun çıktı arasında
seçim yapılabilir. (Varsayılan:
Sistem, yükleme, tasarım
sonuçları, mesnet tepkileri)
Yük Aktarımı
HO7 programından Frilo-Kolon
programları
- HO1 – Ahşap Kolon,
- ST1 – Çelik Kolon ve
- B5 – Betonarme Kolon
doğrudan başlatılabilir.
Otomatik olarak maksimum
mesnet tepkileri kolon
programına iletilir.
Ahşabın sünme davranışı
sehimlerin belirlenmesinde
deformasyon katsayısı kdef ile
otomatik olarak dikkate alınır.
www.frilo.com
Son Güncelleme: 29.02.2012