3. Anadolu Enerji Sempozyumu - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Transkript

3. Anadolu Enerji Sempozyumu - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1-3 EKİM 2015
1. GÜN
09:00
SALON
10:00
11:30
12:00
12:30
SALON
KAYIT
1 Ekim 2015 - Perşembe
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk Kültür merkezi, Üniversite Kampüsü, Menteşe – MUĞLA)
Salon A
Açılış Programı
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Gürbüz ATAGÜNDÜZ – “Güneş ve Hidrojen Enerjileri”
Ana Sponsor Tanıtımı/Konuşması: Akmercan Muğla Doğalgaz A.Ş.
Öğle Yemeği
Salon A
14:00-14:30
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Metin ÇOLAK – “Fotovoltaik güç sistemlerinin global ve ülkesel ölçekte gelişmesi”
14:30-15:30
Mustafa KARAASLAN (TÜBİTAK) – “TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri”
15 dk
Ara (Çay/Kahve)
SALON
O. KONUSU
O. BAŞKANI
Salon A
Salon B
Salon C
Salon D
Enerji Politikaları
Prof. Dr. Tayfun BÜKE
Termodinamik
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Isı ve Kütle Geçişi
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
Akışkanlar Mekaniği
Prof. Dr. Süleyman KARSLI
“Konuşması Türkiye’nin enerji
durumu”
EPDK
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
“Faz
Değiştiren
Malzemelerle
Bütünleştirilen Fotovoltaik Termal
Sistemlerde Enerji ve Ekserji
Analizi”
Canan Kandilli
(013)
“Türkiye’de Mühendislik Eğitimi “Süleyman Demirel
ve
Enerji
Sistemleri (Biyogaz
ve
Mühendisliğinin Yeri”
Trijenerasyon
İncelenmesi”
Mehmet Selçuk Mert, Cansu
Yılmaz, Mehmet Direk, Fikret İbrahim Üçgül, Ufuk
Yüksel
Mustafa Acar
(167)
(014)
“Altıgen Kanatçıklı Isı Alıcıların Kanal “Klima Santralleri İçin Tasarlan Bir
Akışında
Isı
ve
Akım Delikli Difüzörlü Boş Hücredeki Hava
Karakteristiklerinin Sayısal Olarak Akışının Sayısal Olarak İncelenmesi”
İncelenmesi”
Ahmet Erdoğan, Ekrem Taçgün,
Kumru Güreşçi, Kenan Yakut, Faruk Muhammed
Safa
Kamer,
Suat
Yeşildal, Altuğ Karabey, Rıdvan Yakut
Canbazoğlu, İshak Gökhan Aksoy,
(066)
Ahmet Kaya, Kerim Sönmez, Hüseyin
Emre Şahin
(114)
Üniversitesi “Mekân İçerisinde, Pencere Altında “Klima Santralleri için Tasarlanan Bir
Doğalgazlı) Bulunan
Radyatörlerin
Etrafına V-Profil
Delikli
Difüzörlü
Boş
Sisteminin Yerleştirilen
Engellerin
Deneysel Hücredeki Hava Akışının Sayısal
Olarak İncelenmesi”
Olarak İncelenmesi”
Elibüyük, Kemal Üçler, Ali Kibar, Bilal Karabağ, Muhammed Safa Kamer, Ekrem
K. Süleyman Yiğit
Taçgün, Hüseyin Emre Şahin, Ahmet
(141)
Erdoğan, Kerim Sönmez, Ahmet Kaya, İ.
Gökhan Aksoy, Suat Canbazoğlu
(179)
“Dünya ve Türkiye’deki Kaya Gazı “Evaporatif ve Sulu Bir Hava “Buharlaşma Prosesi Eşanjör Isı “Bir Termik Santraldeki Çapraz Akışlı
Rezervleri ve Çıkartma Yöntemi”
Soğutma Sisteminin Termodinamik Transferi Analizi: Şeker Fabrikası Cebri Sirkülasyonlu Soğutma Kulesinin
İncelenmesi”
Örneği”
Analizi”
Oktay Hacıhafızoğlu, Nabi Keten,
Ahmet Cihan
Fırat Özdemir, Enver Yaşar, Ali Tolga Taner, Mecit Sivrioğlu
Ali Volkan Akkaya
(169)
Güngör
(034
(127)
(033)
“Türkiye’de Kaya Gazı Potansiyeli “Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma “Gözenekli Bir Ortamdaki Düşey Plaka “İçme suyu Temin Sistemlerinde Enerji
ve Dünya Enerji Piyasasındaki Santrallerinin Termodinamik ve Üzerinden Olan Akışa Birleşik Isı Üretiminde Kullanılabilecek Türbin
Rolü”
Psikometrik İncelenmesi”
Transferi ve Isı Üretiminin Etkisi”
Sistemlerinin Değerlendirilmesi”
Süleyman Karsli, Ferhat Kaya,
Hüseyin Güllüce, Ahmet Numan
Özakın
(057)
“Pompaj Depolamalı Hidroelektrik
Santrallerinin Türkiye için Önemi”
Eren Öztürk, Ali Güngör
(049)
Kerim Sönmez, M. Enes Kuyumcu, Abdülkadir Koçer, İsmet Faruk Yaka,
Pınar Yağlıca Altuntaş, Ahmet Kaya
Afşin Güngör, Enes Beştaş, Mustafa
(097)
Boyacılar, Ayşe Muhammetoğlu
(158)
“0,4 MW Trijenerasyon Sisteminin “Güneş Altında Kurutulan Üzüm ve “Aynı Çark Boyutlarına Sahip Radyal
Termodinamik Analizi”
İncirin
Konvektif
Isı
Transfer Fan ile Plug Fan Performanslarının
Katsayısının Belirlenmesi”
Karşılaştırması”
Ahmet Ali Sertkaya, Maksut Saraç, Ercan Yazman, İsmet Faruk Yaka,
Muhammed Arslan Omar
Afşin Güngör
Kamil Neyfel Çerçi, Ebru Akpınar
Hüseyin Bulgurcu, Ahmet Kolat
(172)
(078)
(103)
(113)
“Türkiye’de ve Dünyada Enerji “Bir Hastanede Ameliyathane Klima “Tekstil Endüstrisinde Atık Sudan Isı “Çift Kademeli Doğalgaz Basınç
Depolama, Önemi Ve Gelecekteki Santrali Isıtma Hattının Ekserji Geri Kazanımı Uygulama Örneği”
Regülatörünün Hesaplamalı Akışkanlar
Durumu”
Dinamiği İle Sayısal Analizi”
Behçet Güven, Betül Özer, Süleyman
Mustafa Alptekin, Gamze Yıldırım, Ahmet Altundağ, Engin Gedik, Çörekçi
Mutlu Tekir, Engin Gedik, Erol
Ömer Faruk Gündoğdu, Önder Alper Ergün, Kamil Arslan, Recep (032)
Arcaklıoğlu, Murat Çalapkulu, Mehmet
Kızılkan, Ahmet Kabul
Ekiciler
Cem Kasap
(185)
(177)
(002)
15 dk
SALON
O. KONUSU
O. BAŞKANI
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
20:00
Analizi”
Ara (Çay/Kahve)
Ara (Çay/Kahve)
Ara (Çay/Kahve)
Ara (Çay/Kahve)
Salon A
Salon B
Salon C
Salon D
Termal Yalıtım
Prof. Dr. Türkan G. ÖZBALTA
Rüzgar Enerjisi
Prof. Dr. Mustafa ACAR
Yakıtlar ve Yanma
Prof. Dr. Suat CANBAZOĞLU
Güneş Enerjisi
Prof. Dr. Metin ÇOLAK
“Çok Katmanlı Duvar ve Çatı “Küçük Rüzgâr Türbini Güç Sistemi
Tiplerinin
Isıl
ve
Fiziksel Modellemesi”
Özelliklerinin
Dinamik
Isıl
Karakterlerine
Olan
Etkisinin Kadir Cengiz, Numan Sabit Çetin,
İncelenmesi”
Enver Er
(010)
Hasan Oktay, Zeki Argunhan,
Recep Yumrutaş, Mehmet Zerrakki
Işık, Neşe Budak
(035)
“Yumurta
Kabuğu
İlavesinin “Yıllık Bazda Rüzgâr Enerji Üretim
Poliüretan Köpüğün Mekanik ve Tahmin Değerlerinin Aynı Rüzgâr
Isıl Özelliklerine Etkisi”
Parametreleri İçin Gerçek Enerji
Üretim Verileriyle Karşılaştırılması”
Gökhan Gürlek, Tuğba Bilgili,
Doğukan Deniz, Seçkin Erden
Ömer Köse, Gürol Yıldırım ve
(041)
Alican Bekleviç (036)
“Enerji Verimli Binalar İçin
Mekanik Özellikleri Belli Olan
Hafif Yapı Malzemelerinin Isıl
Yalıtım Özelliklerinin Yapay Sinir
Ağları Kullanılarak Belirlenmesi”
“Aspir
ve
Kanola
Biyodizeli “Güneş Bacası Isıl Performansının
Kullanımının Egzoz Emisyonu ve İncelenmesi”
Motor
Performansına
Etkilerinin
İncelenmesi”
Necdet Özbalta, Doğan Kumaş
(145)
Mehmet Zerrakki Işık, Hüseyin Aydın,
H. Lütfi Yücel, Neşe Budak, Hasan
Oktay, Hasan Bayındır
(058)
“Atık Lastik Sıvısından Elde Edilen “PV Güç Sistemi Modellemesi”
Benzin
Benzeri
Yakıtın
Motor
Perfonması ve Egzoz Emisyonunun Cemil Suda, Bengül Metin, Kadir
İncelenmesi”
Cengiz, Enver Er, Mehmet Öğün,
Kıvanç Topçuoğlu
Abdulkadir Ayanoğlu, Recep Yumrutaş, (024)
Orhan Arpa, Dursun Pamuk
(085)
“Rüzgâr Türbinlerinde Karşılaşılan “Saf
Metanolün
Yakıt
Olarak “Vakumlanmış
Silindirik
Güneş
Temel Arızalar ve Prognostik Kullanıldığı Buji Ateşlemeli Bir Kollektör
Tüplerinde
Geometrik
Yöntemler”
Motorda
Sıkıştırma
Oranının Uyumluluğun Sayısal Analizi”
Performans ve Emisyonlar Üzerine
Cem Emeksiz, Zafer Doğan, Akif Etkisi”
Ömer Resuloğulları, Ali Erişen
Akbulut
(037)
(164)
Mustafa Kemal Balki, Cenk Sayın
(109)
Şehmus Fidan, Süleyman Polat,
Hasan Oktay
(090)
“Trombe Duvarının Yeşil Bir Evde “Şebekeye Bağlı Rüzgar Türbininin “Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji “Konya ve Karaman Bölgesinde Uydu
Uygulanması”
Kısa Devre Analizi”
Analizinde Bypass Oranının Önemi”
Görüntüleri Kullanarak Güneş Enerjisi
Potansiyelinin Belirlenmesi”
Kıvanç Topçuoğlu, Kadir Cengiz, M. Kenan Döşoğlu, Uğur Güvenç, Abdülkadir Koçer, Sancar Güngör,
Enver Er
Serhat Duman, Mustafa Dursun
Murat Gökçek, Afşin Güngör
Selmin Ener Ruşen
(026)
(074)
(082)
(040)
SEMPOZYUM GALA YEMEĞİ (Bağlarbaşı Park Restaurant, Merkez – MUĞLA)
2. GÜN
2 EKİM 2015 - Cuma
SALON
Salon B
Çağrılı
Konuşmacı:
Oğuz
TÜRKYILMAZ
–
“Türkiye’nin
enerji
görünümü”
09:30-10:00
SALON
Salon B
Salon C
Güneş Enerjisi
Soğutma Teknolojisi
O. KONUSU
O. BAŞKANI
Prof. Dr. A. Sertap KAVASOĞLU
Prof. Dr. Ömer KAYNAKLI
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
Salon D
Termodinamik
Prof. Dr. Zuhal OKTAY
“Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) ile “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Kullanılarak “Brayton Çevriminde Organik Rankine Çevriminin
Güneşi İzleyen Sistemin Tasarlanması”
Bir Okulun Soğutulmasının Teorik İncelenmesi” Ara
Soğutucu
Olarak
Kullanılabilirliğinin
Termodinamik Analizi”
Enver Er, Rüştü Eke
Muhammed Enes Kuyumcu, Hüseyin Emre
(048)
Şahin, Ahmet Kaya
Önder Kaşka, Onur Bor, Nehir Tokgöz
(047)
(102)
“Yapay Sinir Ağları ile PV Modül Yüzey “Perovskit Manganit Bileşiklerin Manyetik “Güneş Enerjisi Destekli Organik Rankine Çevriminin
Sıcaklığının Tahmini”
Soğutma Teknolojisinde Kullanılması”
Ekserji Analizi”
Can Coşkun, Necati Koçyiğit, Zuhal Oktay
(129)
“Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde
Ampirik Modellerin Karşılaştırılması”
Abdülkadir Koçer, Murat Gökçek, Afşin
Güngör
(079)
“Fotovoltaik Sistemlerin Ekonomik Analizi:
Türkiye’deki Bir Müstakil Konut Örneği”
Mustafa Mutlu, Muhsin Kılıç
(075)
Yusuf Samancıoğlu
(150)
“Termoelektrik ve Buhar Sıkıştırmalı Hibrit Bir
Buzdolabında
Soğutma
Performansının
İncelenmesi”
Murat Gökçek, Fatih Şahin, Çağlar Sevim
(165)
“Binalardaki
HVAC
Uygulamalarının
Termodinamik Değerlendirmesi: Bir Saha
Çalışması”
Oğuzhan Dağcı, Emrah Özahi, Ayşegül
Abuşoğlu
(015)
“Mersin İlinin Güneş Enerji Potansiyeli ve “Güneş Bacası ve Toprak Hava Isı Değiştiricisi
Güneş Işınım Modellerinin İncelenmesi”
Hibrid Sisteminin Pasif Soğutma Amaçlı
Kullanılması”
Gökhan Arslan, Burhan Bayhan
(054)
Naci Kalkan, İhsan Dağtekin
(119)
“Parabolik Oluk Kolektörüyle Güneş Destekli “Bir Led Aydınlatma Ürününde Kanatçık
Gıda Pişirilmesi”
Tasarımlarının
Soğutmaya
Etkisinin
İncelenmesi”
İbrahim Halil Yılmaz, Mehmet Sait Söylemez
(111)
Ömer Kaynaklı, Erhan Pulat, Nurettin
Yamankaradeniz, Teoman Şenyıldız, Efecan
Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş, M. Tolga Balta
(104)
“Kömür Yakıtlı Bir Güç Santralinin Enerji ve Ekserji
Analizi”
Ekrem Şahin, Merve Sert, Mehmet Selçuk Mert
(130)
“Farklı Akışkanlar Kullanılan Çift Kademeli
Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik
Analizi”
Samed Şentürk, Fatma Kadriye Örgen, Arzu Şencan
Şahin, Erkan Dikmen
(136)
“Yaş Yöntemle Üretim Yapan Bir Çimento
Fabrikasında Tras Kurutucunun Enerji ve Ekserji
Analizi”
Abid Ustaoğlu, M.Emin Akay
(134)
“Çimento Sektöründe Ekserji Analizi ile Enerji
Verimliliğinin Araştırılması”
Hava Gizem Kandilci, Abdullah Bilal Öztürk, Hanifi
Saraç
(161)
Düzyer
(059)
15 dk
SALON
11:45-12:30
12:30
SALON
O. KONUSU
O. BAŞKANI
Ara (Çay/Kahve)
Ara (Çay/Kahve)
Salon A
Ara (Çay/Kahve)
Burak OZATLIOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) – “Binalarda enerji verimliliğini arttırma”
Öğle Yemeği
Salon B
Enerji Üretimi
Prof.Dr. Gülden Gökçen AKKURT
Salon C
Hibrit Sistemler
Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK
Salon D
Isı ve Kütle Geçişi
Prof. Dr. Hanifi SARAÇ
“İçme suyu İletim ve Dağıtım Sistemlerinde “Halk Kütüphaneleri İçin Pv/Rüzgâr/Hidro “Açık Oyuk İçeren Bir Yüzeyinden Isıtılan Yatay
Fazla Basınçtan Enerji Üretim Potansiyeli”
Hibrit Güç Üretim Sisteminin Optimizasyonu”
Kanalda Isı Geçişi ve Akışın İncelenmesi”
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
İ. Ethem Karadirek, Selami Kara, Özge Özen,
Oğuzhan Gülaydın, Enes Beştaş, Mustafa
Boyacılar, Ayşe Muhammetoğlu, Afşin Güngör,
Habib Muhammetoğlu
(101)
“Türkiye’de Yetişen C4 Bitkilerinden Enerji
Üretiminin İncelenmesi”
15:15-15:30
“Üç Yıldızlı Bir Otel İçin Optimum “Çeşitli Engellerin Isı Transferi İyileştirme Üzerine
Rüzgar/Pv/Hidrojen Hibrit Güç Üretim Sistemi” Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi”
Hediye İrem Özgündüz, Nil Acaralı, Hanifi Caner Yaprak, Ziya Kayı, Gökhan Zeka,
Saraç
Bahtiyar Dursun, Cihan Gokcol
(160)
(106)
“Faz Değiştiren Maddelerle Sera Isıtma “Orman Gözetleme Kulesi İçin Optimum
Olanakları”
Rüzgar/Pv/Biyokütle Hibrit Güç Üretim Sistemi”
Nehir Tokgöz, Seda Öztırak, Coskun Özalp, Önder
Kaşka
(171)
“Gövde boru tipi ısı değiştirici performansına şaşırtma
levhası özelliklerinin etkisinin incelenmesi”
Erdal Karakuzu, M. Bülent Coşkun
(050)
“İletken Polimerler ve Enerji Uygulamaları”
Necdet Özbalta, Eren Fikret Kurtoğlu
(146)
“Fdm İçeren Yeni Tasarlanmış Bir Kan Taşıma
Kabının Isıl Analizi”
Buket Bezgin Çarbaş
(099)
“Sıkıştırılmış
Araçlar”
15:00-15:15
Sultan Mehtap İzmirli Ayan, Sefer Ayan, Gürkan Çisil Timuralp, Zekeriya Altaç
Tuna, Bahtiyar Dursun
(157)
(105)
Hava
Enerjisi
Bayram Küçük, İsmail Atacak
(168)
İle
Sibel Dursun, İpek Bostan, Bahtiyar Dursun
(107)
“Rüzgar – Güneş Hibrit Güç Sistemi İle Müstakil
Bir Konutun Elektrik Enerjisi İhtiyacının
Karşılanmasının Optimizasyonu”
Onur Gülkokan, Rüştü Eke
(098)
Çalışan “Türkiye ve Dünyada Yeşil Bilişim Çalışmaları”
Osman Özkaraca, Gürcan Çetin
(163)
Nevin Çelik, Mustafa Pulatkan, Mustafa Demir,
Orhan Yıldız, Merve Kanmaz, Hicabi Şahin
(176)
“Füzel Yağı Kullanılarak Isı Borusu Performansının
İyileştirilmesi”
Erdem Çiftçi, Adnan Sözen, Tayfun Menlik, Metin
Gürü
(061)
“Diş Hekimliğinde Kullanılan Angldurva “Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Pedot “Su Kaynaklı Isı Pompasının Isı Değiştirici Tasarımı
Cihazı İçin Üretimi Düşünülen Daha Düşük İletken Polimerinin Sentezlenmesi ve Karşıt ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi”
Enerji Tüketimine Sahip Daha Yüksek Verimle Elektrot Olarak Boya Duyarlı Güneş Pillerinde
Çalışması Amaçlanan Motor Tasarımı”
Uygulanması”
Serkan Kocakulak, Sezai Yılmaz, İsmail Köse
(137)
İlhan Tarımer, Ahmet Söylemez
(144)
15 dk
SALON
O. KONUSU
O. BAŞKANI
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
15 dk
SALON
O. KONUSU
O. BAŞKANI
17:15-17:30
Ara (Çay/Kahve)
Salon B
Enerji Tasarrufu ve Verimlilik
Doç. Dr. Arif Emre ÖZGÜR
Merve Çelik, Buket Bezgın Çarbaş, Savaş
Sönmezoğlu
(121)
Ara (Çay/Kahve)
Salon C
Enerji Kaynakları ve Üretimi
Prof. Dr. Sedat AKKURT
Ara (Çay/Kahve)
Salon D
Termal Yalıtım
Doç. Dr. Nevin ÇELİK
“Türkiye’nin Enerji Verimliliği Görünümü”
“Karadeniz’de Hidrojen Enerjisi Potansiyeli”
Nazile Yılankırkan
(122)
Veli Türkmenoğlu, Ertuğrul
Türkmenoğlu, Erol Şahin
(039)
Aktaş,
“Ege Bölgesindeki İller İçin Pencerelerde Optimum
Hava Tabakası Kalınlığının Araştırılması”
Hanife
Mustafa Ertürk, Hakan Pul, Ali Daşdemir, Can
Coşkun, Zuhal Oktay, Ali Keçebaş, Burak Hozatlı
(092)
“Tekstil Fabrikalarında Enerji Verimliliği ve “Sabit Yataklı Gazlaştırıcı Açısından Trakya “Yalıtımlı ve Yalıtımsız Binaların Enerji Analizinin
Tasarrufu”
Bölgesi Biyokütle Potansiyeli”
Karşılaştırılması”
Hayri Şen
(043)
Erhan
Akyol,
Afşin
Güngör,
Oktay Ahmet Cihan, Oktay Hacıhafızoğlu, Murat Gençer,
Hacıhafızoğlu, İsmet Faruk Yaka
Erhan Akyol
(083)
(170)
“Klima Sistemlerinde Yeni Yöntemlerle Enerji “Nükleer Reaktörlerde Yapı Malzemesi Olarak “Gaziantep’te Bulunan Binaların Termal Isı
Tasarrufu”
Kullanılan Elementlerde Gaz Üretimi”
Kayıplarının Termal Kamera Kullanılarak Analiz
Edilmesi”
Hande İkbal Tamer, İsmet Faruk Yaka, Afşin Aydan Altıkulaç, Başar Şarer
Güngör
(072)
Emrah Karayazı, Recep Yumrutaş, M. Sait Söylemez
(081)
(181)
“Akıllı Binalarda Tasarım Stratejilerinin Enerji “Yeraltında Doğalgaz Depolama: Tuzgölü “Lise Binası Enerji Performansının Yapı Kabuğu
Verimliliği Üzerindeki Etkileri”
Projesi”
Bağlamında İyileştirilmesine Yönelik Bir Araştırma”
Cemal Yılmaz, Yusuf Sönmez, Hamdi Tolga
Kahraman, Uğur Güvenç, Hasan Hüseyin
Sayan
(038)
“Marmaris’teki Bir Evin Isıtma Sisteminin
Yaşam Döngüsü Maliyetleri ve Tasarrufları
Analiziyle Belirlenmesi”
Ünal Akdağ, Mehmet Melendizli
(175)
Tolga Ural, Gülşah Karaca, Kutay Aydın
(133)
Sedat Yaslan, Hüseyin Gürüler
(149)
Ara (Çay/Kahve)
Salon B
Enerji Sistemleri
Doç. Dr. Ünal AKDAĞ
Selin Hülagü, Nusret İlhan, Türkan Göksal Özbalta
(089)
“Fotovoltaik Pille Beslemesi Yapılan Hidrojen
“Binalarda Enerji Performansının Belirlenmesinde
Pem Yakıt Pili Sisteminin Verimliği Açısından
Farklı İllerin Karşılaştırılması”
İncelenmesi”
Ara (Çay/Kahve)
Salon C
Çevre Kirliliği ve Küresel Isınma
Doç. Dr. Afşin GÜNGÖR
İsmet Faruk Yaka, Sadık Önal, Afşin Güngör
(077)
Ara (Çay/Kahve)
Salon D
Enerji Kontrol ve Tahmini
Doç. Dr. Can ÇOŞKUN
“Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı “Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek “Uyarlanabilir Yapay Sinir Ağları Modelleriyle
Bir Stirling Motorunun Performans Testleri”
Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti”
Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Yük Tahmininin
Yapılması”
17:30-17:45
Halit Karabulut, Can Çınar, Fatih Aksoy,
Hamit Solmaz, Yaşar Önder Özgören,
Muhammed Arslan, Halil İbrahim Eroğlu
(183)
“Önişlem Uygulanmış ve Uygulanmamış
İncirlerin (Ficus Carica l.) Kurutma Kinetiğinin
Deneysel İncelenmesi”
Utkucan Şahin, Harun Kemal Öztürk
(159)
“Ara buhar almalı transkritik soğutma
çevriminin termodinamik analizi”
17:45-18:00
Arif Emre Özgür, Cemal Tosun, Fatih Yılmaz,
Hilmi Cenk Bayrakçı
(186)
“Fotovoltaik
Sistem
Kurulumunda
Kullanılacak Hesap Tablosunun Geliştirilmesi”
18:00-18:15
18:15-18:30
M. Bülent Coşkun, K. Çağlar Gürgen
(117)
“Bir Konutun Isı Enerjisi İhtiyacının
Yoğuşmalı
ve
Konvansiyonel
Kombi
Kullanılarak
Karşılanmasının
Ekonomik
Analizi”
Muhammed Arslan Omar, Kemal Altınışık,
Ahmet Ali Sertkaya, Nesrin Adıgüzel
(053)
“Mikroalg Beslemeli Biyogaz Kojenerasyon
Sisteminin Ekonomik Analizi”
İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör
(080)
H. Tolga Kahraman, Yusuf Sönmez, Cemal Yılmaz,
Uğur Güvenç
(071)
“Türkiye’de Elektrik Üretiminden Kaynaklanan “3 Sargılı Transformatörün Gerilim Kararlılığı
CO2
Emisyonlarının
Azaltılabilirliği
ve Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”
Maliyetleri Üzerine Bir Çalışma”
M. Kenan Döşoğlu, Uğur Güvenç, Serhat Duman,
Betül Özer, Selahattin İncecik, Erdem Görgün
Mustafa Dursun
(030)
(076)
“Seramik Kaplı Bir Dizel Motorunda Biyodizel “Çift Beslemeli Asenkron Generatörlü Rüzgar
Kullanımının Emisyon Parametrelerine Etkisinin Türbinlerinde Arıza Teşhisi”
Deneysel Olarak Araştırılması”
Zafer Doğan, Merve Şen Kurt, Cem Emeksiz
Hüseyin Aydın, Cenk Sayın, Selman Aydın, (091)
Bahattin İşcan, M Zerraki Işık
(125)
“Dizel Motorlarda Faz Değiştiren Malzemelerin “Rüzgâr ve Güneş Enerjisi İçin Akıllı Şarj Kontrol
Kullanımının Soğukta İlk Harekette Egzoz
Ünitesi Tasarımı”
Emisyon Karakteristiklerine Etkileri”
Veli Türkmenoğlu, Muharrem Atasorkun, Abdullah
Ferhat Kaya, Mehmet Akif Ceviz, Ali Rıza Kaleli Yusufoğlu
(055)
(025)
“Türkiye’nin
Enerjide
Kendi
Kendine “Simulating The Electric Yield of Wind Farms – A
Yetebilirliği”
Short Introduction Into How To Develop Wind
Projects Supported By An Excel Based Program
Mustafa Özcan
Code”
(184)
Lutz B. Gıese, Stefan Fürkus, Asude Eltez, Siegfried
Rolle
(178)
18:30-18:45
Ebru Akkaya
(128)
20:00
AKŞAM YEMEĞİ (Süpüroğlu Restaurant, Menteşe – MUĞLA)
3. GÜN
3 EKİM 2015 - Cumartesi
Gezi ve Sosyal Aktiviteler
08:30-09:45
Sabah Kahvaltısı (Nadir Usta’nın Yeri – Kadın Azmağı – Akyaka ) *
10:00-18:00
Gökova Körfezi Tekne Turu (Terzioğlu Yatçılık – Liman Sokağı – Akyaka – http://www.terziogluturizm.com/anasayfa.html)
18:00
Eve Dönüş *
* Muğla merkezden Akyaka’ya ve Akyaka’dan Muğla merkeze ulaşım hizmetleri verilecektir.
POSTER PROGRAMI
Tarih/Saat
POSTER BİLDİRİLER
01.09.2015
Perşembe
14:00-16:30
- “Türkiye’ De Yeşil Enerji Girişim Olanakları”
Hanife Türkmenoğlu, Yeter Demir Uslu, Veli Türkmenoğlu
(027)
Poster Bildiriler 1
- “Hidrojen Gazı Üretmek İçin Farklı Elektrokatalizörlerin (Ccuzn, Ccuzn-Pd) Araştırılması”
Esra Telli, Ali Döner, Gülfeza Kardaş
(045)
- “İçten Yanmalı Motorlarda Termal Bariyer Kaplama Uygulamalarının Motor Performansı ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin Araştırılması”
Sinan Erdoğan, Cenk Sayın
(051)
- “Termoelektrik-Pv Cell-İklimlendirme Üçlü Hibrid Sistemi Tasarımı ve Analizi”
Ahmet Numan Özakın, Süleyman Karsli, Ferhat Kaya, Hüseyin Güllüce
(056)
- “Led Aydınlatma Armatürleri ve Verimlilik Analizi”
Musab S. Çevik, Selmin Ener Ruşen
(131)
- “Ayrıştırma Analizi ile Enerji Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının İncelenmesi: 1971-2010”
Emine Yağız Gürbüz, Tayfun Büke
(060)
-“Muğla Bölgesinin Enerji Kaynakları ve Muğla’da Mevcut Enerji Üretimi”
Ramazan Özkan, Ayşegül Gökdemir, Faruk Şen
(001)
- “Kolemanit İlavesinin Bakır Cürufunun Fiziksel Özelliklerine Ve Dolayısıyla Metal Kayıpları Üzerine Etkisi”
Aydın Rüşen, Bora Derin, Yavuz Ali Topkaya, Ahmet Geveci
(065)
02.09.2015
Cuma
14:00-16:30
Poster Bildiriler 2
- “Kayak Merkezi Pistlerinde Kullanılacak Güneş Panelli İnsansız Hava Aracı”
Abdurrehim Bölükbaşı, İbrahim Semih Topcuoğlu, Hassan Atari
(067)
- “Yüzeylerdeki Isı Kayıplarının Enerji Tasarrufuna Etkisi ve Bir İşletme Örneği”
Yavuz Üser, Ahmet Çoşgun
(112)
- “Endüstriyel Bir Fırının Atık Isısın Enerji Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”
Osman Kara, Ertaç Hürdoğan, Önder Kaşka
(139)
- “Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan Teknolojisi ve Türkiye’de Kullanım Çalışmaları”
Hüseyin Güllüce, Koray Özdemir
(135)
- “Endüstriyel Bir Tesisdeki Basınçlı Hava Üretim Ve Dağıtım Sistemlerinde Hava Kaçaklarının Önlenmesinin Enerji Tasarrufu Analizinin Bulanık
Mantık İle İncelenmesi”
Yavuz Üser, Ahmet Çoşgun
(166)
- “Silisyum Fotovoltaik Hücrelerde Aygıt Parametrelerinin ve Doluluk Faktörünün Sıcaklığa Bağımlılığının Nümerik Olarak İncelenmesi”
Sümeyra Saçaklı, Neşe Kavasoğlu, A. Sertap Kavasoğlu
(180)
- “Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Etkisinin Sayısal İncelenmesi”
Neşe Budak, H. Lütfi Yücel, M. Zerrakki Işık, Hasan Oktay
(070)
- “Hidrojen Ekonomisi”
Tolga Ural, Gülşah Karaca
(108)

Benzer belgeler