Ezgi Diyarıdan Türküler

Transkript

Ezgi Diyarıdan Türküler
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gitme Turnam Bizim Elden
Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allah'ını seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allah'ını seversen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allah'ını seversen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
Kaynak: Ali Baba
Gül Yüzlü Sevdiğim Ecel Kapımı
Gül yüzlü sevdiğim ecel kapımı
Çalmayınca gönül yardan vazgeçmem
Ruhuma kastedip tatlı canımı
Almayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Öz gülümü koyam dedim bardağa
Esti seher yeli değdi yaprağa
Elde olsa girmem kara toprağa
Ölmeyince gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Ali Baba dargın civan merdine
Dost derman olur mu gönül derdine
Felek kervanını benim yurduma
Salmayınca gönül yardan vazgeçmem
Yar senden dost senden
Sayfa 1
Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm
Gülo'm gitti yetim kaldım
Sevdasına bittim kaldım
Tabip doktor neyleyecek
Ben bu derdi yardan aldım
Hele Gülo'm oy oy Gülo'm
Küçücüksün sen toy Gülo'm
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy Gülo'm
Kaynak: Ali Baba Özbay
Sana Gelmek İstiyorum
Sana gelmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Gelip görmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Dileğimi eyle kabül
Gel derdime bir çare bul
Sen canansın ben de bir kul
Beni kovma dergahından
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Kaynak: Ali Baba
Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt)
Gülo'm Beni Terkedecek
Yurt yuva kıldığın tenli mereği
Düzüp koşmak idin tepir eleği
Şu kavdan yaptığın tecir tereği
Divan-ı Bari'ye yadigar götür
Gülo'm beni terkedecek
Hasretiyle öldürecek
Ben Gülo'mdan ayrılırsam
Kim kalbimi güldürecek
Elinde ördüğün çöpür ağını
Kâhan eylediğin kelem bağını
Şu kabal biçtiğin sap orağını
Al ulu Tanrı'ya bergüzar götür
Kaynak: Ali Baba
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 07:58:02
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 2
Yetim gömleğini diken iğneyi
Her gün yal verdiğin topal ineği
Ayran topladığın şu ak küleği
Mahşer yığnağına sakla sar götür
Üç kot arpa beş kot çavdar ekerdik
Kesmik ekmeğine hasret çekerdik
Namertlere ağı merde şekerdik
Sözünü tekrar et iftihar götür
İle kısmet balsa bize pay taştı
Yokluktan derdimiz deryalar aştı
Açlıkla uğraşmak hayli savaştı
Çektiğin mihnetten ah ü zar götür
Yetim kalmış idin emzik tavında
Gamınla kardeştin gençlik çağında
Bir gül yeşertmedi vuslat bağında
Gönül yaraların hep berat götür
De ki Kadir Mevlam bize ilişme
Dünyada sızıyan çıbanı deşme
Celâli Baba'dan sorma söyleşme
Bu dertli çobandan bir selam götür
Kaynak: Celali Baba
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 07:58:02
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 3
İçindekiler
Gitme Turnam Bizim Elden .........................................................................................................................................
1
Gül Yüzlü Sevdiğim Ecel Kapımı................................................................................................................................
1
Gülo'm Beni Terkedecek..............................................................................................................................................
1
Sana Gelmek İstiyorum................................................................................................................................................
1
Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt)............................................................................................................................................
1
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 07:58:02

Benzer belgeler