Türklerin Müslümanlığı Seçmesinin Muhtemel Nedenleri

Transkript

Türklerin Müslümanlığı Seçmesinin Muhtemel Nedenleri
TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI SEÇMESİNİN MUHTEMEL NEDENLERİ
Tanrı (Tengri) sözcüğü, Başkırtça hariç, bütün Türk lehçelerinde ortak kelime olarak vardır.
Gök Tanrıya inanan Balkan Bulgarlarının Hanının sözlerini hatırlayalım: “Doğru insanı ve yalancıyı,
Tanrı bilir. Bulgarlar Hıristiyanların(Bizanslıların) iyiliği için çok çalıştılar. Onlar bunu unuttu. Fakat
Tanrı biliyor.” Yine Bilge Kağanın, kardeşi Kültigin’in ölümü üzerine yaptırdığı anıta yazdırdığı
“Zamanı Tanrı yapar, Tanrı yaşar” sözü hep Tanrının tek olduğu düşüncesi üzerine kurulmuştur.
Kanımca, bu toplumsal inanış kitapta bahsedilen diğer benzerliklerle birleşerek Türklerin
Müslümanlığı seçmelerinde etkili olmuştur.
Kılıç zoruyla Müslüman yapılamayan Türklerin, İslamiyet’i seçmeleri konusunda, çok çeşitli
söylentiler vardır. En çok da İslamiyet’teki "cihad" anlayışının, Türklerin savaşçılık yapısına uygun
olduğu ileri sürülür. Halbuki, cihad, tek tanrılı diğer dinlerde de vardır. Tevrat’ta Musevilerden
"Kenani"lerle savaşmaları istenmiştir. Hıristiyanlıkta cihad olmasaydı, çok parçalı Avrupa’nın
tamamına yakını, doğrudan kendilerini tehdit etmeyen Anadolu Selçuklularının üzerine ve Kudüs’e,
Papanın çağrısına uyup defalarca Haçlı Seferleri düzenlemezdi. Tek tanrılı dinlerin hepsi inanan
insanlardan, Allah’a karşı gelenlere ve O’na ortak koşanlara karşı savaşmalarını istemiştir.
Gerçeği şu anda elimizde olan tarihi belgelere göre bilmemiz zor. Bazı eserlerde bu konuda
çeşitli menkıbeler anlatılmaktadır. Ancak üçyüz yıldan daha uzun süren bu geçiş için belge bulabilmek
de mümkün görünmüyor. Konu ileride belki daha iyi aydınlanır. Bugün itibariyle gerçeğe
yaklaşabilecek tahminlere ulaşmak için, Türklerle Müslüman Arapların aralarında geçen mücadeleleri
kısaca inceledik. Şimdi de Türklerin özellikleriyle İslamiyet’in söylevlerini karşılaştırırsak kanımca
daha doğru bir tahmine ulaşabiliriz. Bu nedenle aşağıda böyle bir tahlil yapılmaya çalışılacaktır.
Yazıların bütün hakları İsmail Hakkı Küpçü'ye
Küpçü aittir
www.ihkupcu.com

Benzer belgeler

Türk Medeniyetinin Temelleri

Türk Medeniyetinin Temelleri Karadenizin kuzeyi 4-18. yüzyıllar arası sürekli Türk yurdu oldu. Bölgede hüküm süren Türk boyları şunlardır : Hunlar, Hazarlar, Peçenekler, Kumanlar, Bulgarlar (İdil Bulgarları adıyla), Kıpçaklar,...

Detaylı

Türkler ve Ticaret - İsmail Hakkı Küpçü

Türkler ve Ticaret - İsmail Hakkı Küpçü Genellikle yanlış algılanan bir konu, Türklerin savaşlarının ve iktisatlarının yağma ekonomisine dayandığı şeklindedir. Elbette, Türklerin savaşlarında da, yağma ekonomisine dayananlar oldu. Ancak,...

Detaylı