LIQUID RECEIVERS WITH SUCTION LINE ACCUMULATOR

Transkript

LIQUID RECEIVERS WITH SUCTION LINE ACCUMULATOR
LIQUID RECEIVERS WITH
SUCTION LINE ACCUMULATOR
EMİŞ HATTI AKÜMÜLATÖRLÜ
LİKİT TANKLARI
Product Code Information
* VLR/SLA-40/42x2 - Vertical Liquid Receiver
* VLR/SLA-40/42x2 - Suction Line Accumulator
* VLR/SLA-40/42x2 - Vertical Liquid Receiver / Volume Of Product
* VLR/SLA-40/42x2 - Suction Line Accumulator / Inlet & Outlet Connection
* VLR/SLA-40/42x2 - Quantity of Sight glasses
Ürün Kod Bilgileri
LIQUID RECEIVERS & SUCTION LINE ACCUMULATOR - EMİŞ HATTI AKÜMÜLATÖRLÜ LİKİT TANKLARI
* VLR/SLA-40/42x2 - Dikey Likit Tankı
* VLR/SLA-40/42x2 - Emiş Hattı Akümülatörü
* VLR/SLA-40/42x2 - Dikey Likit Tankı / Ürün Hacmi
* VLR/SLA-40/42x2 - Emiş Hattı Akümülatörü / Giriş&Çıkış Bağlantısı
* VLR/SLA-40/42x2 - Gözetleme Camı Miktarı
30
General Definition of the Product;
Ürünün Genel Tanımı;
* Liquid receivers are used as cushion/buffer between liquid and hot gas
generally at high pressure side of the system in order to meet fluctuations
in the system, and for prevention of hot gas from entering into the evaporator, and besides it provides resting of liquid within the system.
* It is used between condenser and compressor in cooling units.
* Liquid receivers must be determined according to amount of cooling
liquid at the facility.
* Liquid receivers may be used in any system where storage of cooling
gas is required together with any cooling gas.
* Likit tankları sistemde meydana gelen dalgalanmaların karşılanmasında,
genel anlamda sistemin yüksek basınç tarafında, sıvı ile sıcak gaz
arasında bir yastık/tampon vazifesi görmek, evaparatöre sıcak gazın
gitmesini önlemek maksadıyla kullanılır, bununla birlikte sistem içerisindeki
likit’in dinlenmesini sağlamaktadır.
* Soğutma ünitelerinde kondanser ve kompresör arasında kullanılmaktadır.
* Likit tankları tesisteki soğutucu akışkan miktarına göre belirlenmelidir.
* Likit tankları soğutma gazı depolamasının gerektiği her türlü soğutma
sisteminde, her türlü soğutma gazı ile kullanılabilir.
Connection Parts of the Product;
* We determined Input and Output connections according to volume of
products.
* Rotalock valve connection is used in standard products. (Flare/Flare) /
(F/F)
* Different connection may be used upon request.
* Details of the products are given on page 56.
Ürünün Bağlantı Elemanları;
* Giriş ve Çıkış bağlantıları ürünlerin hacimlerine göre tarafımızca
belirlenmiştir.
* Standard ürünlerde rotalock vana bağlantısı kullanılmaktadır.
( Flare/Flare ) / ( F/F )
* İstediğiniz takdirde farklı bağlantılar kullanılabilir.
* Ürün detayı ile ilgili sayfa 56’yı inceleyebilirsiniz.
* We determine models of Sight Glass according to diameter of products.
* Sight glasses may be decreased and increased up to desired number.
* You may indicate desired number of Sight Glasses by adding x1, x2, x3
at the end of product code numbers.
* Example; VLR/SLA-20/28 is a product without Sight Glass,
If you want 2 Sight Glasses, you should indicate VLR/SLA-20/28x2.
* If you want to use different models of Sight Glasses, you may see models on page 58 and order them.
* We strongly recommend using Safety Valve in products.
* There is a Safety Valve connection after certain volume. See technical
table for details.
* Please, contact us for different Safety Valve connections.
* Details of the products are given on page 57.
* We strongly recommend using Liquid Level Sensor with products.
* Our standard products do not contain Liquid Level Sensor connection
but it is available upon request.
* Details of the products are given on page 57.
Note;
* Our firm has production capacity from 0,5 lt to 550 lt according to
certification.
* Our firm manufactures products of any required diameter, length, and
properties according to relevant standards.
* Different colors may be used upon request in number of quantities.
* Liquid receivers are manufactured in accordance with CE 97/23/EC
directive.
* Please, contact us for further details.
* Gözetleme Camı modelleri ürünlerin çaplarına göre tarafımızca belirlenmektedir.
* Gözetleme camları istenilen miktara göre azaltılıp artırılabilinir.
* İstemiş olduğunuz Gözetleme camı miktarını ürün kod numaralarının
sonunda x1, x2, x3 ekleyerek belirtebilirsiniz.
* Örnek; VLR/SLA-20/28 Gözetleme camsız bir ürün,
2 adet Gözetleme camı istiyorsanız VLR/SLA-20/28x2 olarak belirtmeniz
gerekmektedir.
* Farklı Gözetleme camı modelleri kullanmak istediğiniz taktirde sayfa
58’de ki modelleri inceleyebilir ve sipariş edebilirsiniz.
* Ürünlere Emniyet Ventili kullanılmasını önemle tavsiye etmekteyiz
* Belli bir hacim sonrası Emniyet ventili bağlantısı bulunmaktadır. Detayları
teknik tablomuzda görebilirsiniz.
* Farklı Emniyet ventili bağlantıları için bizle kontak kurunuz.
* Ürün detayı ile ilgili sayfa 57’yi inceleyebilirsiniz.
* Ürünlere Likit Seviye Sensör kullanılmasını önemle tavsiye etmekteyiz
* Standart ürünlerimizde Likit seviye sensör bağlantısı bulunmamaktadır,
ancak talep doğrultusunda hazırlanmaktadır.
* Ürün detayı ile ilgili sayfa 57’yi inceleyebilirsiniz.
Not;
* Firmamız, sertifikasyon doğrultusunda 0,5 lt den 550 lt ye kadar üretim
kapasitesine sahiptir.
* Firmamız belli standartlar doğrultusunda istenilen her türlü çapta, boyda
ve özellikte ürün üretebilmektedir.
* Miktarlı adetlerde talep doğrultusunda farklı renkler uygulanabilmektedir.
* Likit tankları CE 97/23/EC direktifine uygun olarak üretilmektedir.
* Daha fazla bilgi için bizlerle kontak kurabilirsiniz.
[email protected]
LIQUID RECEIVERS WITH
SUCTION LINE ACCUMULATOR
EMİŞ HATTI AKÜMÜLATÖRLÜ
LİKİT TANKLARI
1 - Inlet Connection ( SLA )
2 - Outlet Connection ( SLA )
3 - Inlet Connection ( VLR )
4 - Outlet Connection ( VLR )
5 - Safety Valve Connection ( SV )
6 - Sight Glass ( Optional )
TECHNICAL DATA
Working Pressure (PS)
: 33 Bar
Test Pressure (PT)
: 48 Bar
Allowable Temperature (TS)
: Min. -20ºC /Max.-130ºC
Color (RAL)
: 9005 (mat)
General Tolerans (mm)
: ±5
Details of the foot connection are given on page 61
Details of the connection parts are given on page 60
TEKNİK BİLGİ
Çalışma Basıncı (PS)
: 33 Bar
Test Basıncı (PT)
: 48 Bar
İzin Verilen Sıcaklık (TS)
: Min. -20ºC / Max.-130ºC
Renk (RAL)
: 9005 (mat)
Genel Tolerans (mm)
: ±5
Ayak detayı ile ilgili sayfa 61’i inceleyebilirsiniz.
Bağlantı parçaları ile ilgili sayfa 60’ı inceleyebilirsiniz.
LIQUID RECEIVERS WITH SUCTION LINE ACCUMULATORS;
* Thanks to special design it provides opportunity to use two different products as a single product.
* Occupies less space within the system.
* Form of using within the system and internal design are clearly shown in table on the side.
* Products are manufactured with any desired diameter, length and features according to certain
standards.
EMİŞ HATTI AKÜMÜLATÖRLÜ LİKİT TANKLARI;
* Özel dizaynı sayesinde her iki farklı ürünü tek bir ürünmüş gibi kullanım şansı sunuyor.
* Sistem içerisinde daha az alan işgal etmektedir.
* Sistem içerisinde ki kullanım şekli ve iç dizaynı yandaki tabloda açıkca belirtilmiştir.
* Belli standartlar doğrultusunda istenilen her türlü çapta, boyda ve özellikte ürün üretilebilmektedir.
LIQUID RECEIVERS & SUCTION LINE ACCUMULATOR - EMİŞ HATTI AKÜMÜLATÖRLÜ LİKİT TANKLARI
1 - Giriş Bağlantısı ( SLA )
2 - Çıkış Bağlantısı ( SLA )
3 - Giriş Bağlantısı ( VLR )
4 - Çıkış Bağlantısı ( VLR )
5 - Emniyet Ventili Bağlantısı ( SV )
6 - Gözetleme Camı ( Opsiyonel )
31
www.gvn.com.tr

Benzer belgeler

VERTICAL LIQUID RECEIVERS

VERTICAL LIQUID RECEIVERS * Liquid receivers are used as cushion/buffer between liquid and hot gas generally at high pressure side of the system in order to meet fluctuations in the system, and for prevention of hot gas fro...

Detaylı

lıquıd receıvers

lıquıd receıvers * Firmamız, sertifikasyon doğrultusunda 0,5 lt den 550 lt ye kadar üretim kapasitesine sahiptir. * Firmamız belli standartlar doğrultusunda istenilen her türlü çapta, boyda ve özellikte ürün üreteb...

Detaylı

LIQUID RECEIVERS

LIQUID RECEIVERS * We strongly recommend using Liquid Level Sensor with products. * Our standard products do not contain Liquid Level Sensor connection but it is available upon request. * Details of the products ar...

Detaylı

mufflers

mufflers directive. * Please, contact us for further details.

Detaylı