eTrex® Vista HCx eTrex® Venture HC eTrex® Legend

Transkript

eTrex® Vista HCx eTrex® Venture HC eTrex® Legend
eTrex
eTrex
eTrex
eTrex
®
®
®
®
Vista HCx
Venture HC
Legend HCx
Summit HC
Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu
© 2006 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. 913/397.8200 or 800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
County, Taiwan
U.K.
Tel. 886/2.2642.9199
Tel. 44/0870.8501241
Fax 886/2.2642.9099
Fax 44/0870.8501251
Bütün hakları saklıdır.Burada açıkça verilenin haricinde, bu kılavuzun hiçbir kısmı Garmin’ önceden belirtilen yazılı rızası
olmaksızın tekrar üretilemez, kopya edilemez, iletilemez, yayınlanamaz, bilgisayardan yüklenemez yada herhangi bir depo
ortamında saklanamaz. Garmin bu kılavuzun bir kopyasını ya da bu kılavuzun herhangi bir düzeltilmiş baskısını, incelemek
için bilgisayardan bir diske ya da başka bir elektronik depo ortamına yüklemeye, bir kopyasını basmaya, ancak kılavuzun
bu elektronik ya da yazılı kopyasının bu telif hakkı bildirisinin ve ilaveten yetkisiz bir şekilde ticari dağıtımıyla herhangi bir
düzeltilmiş baskısının kesinlikle yasak olduğu bildirisinin tam metnini içermesi koşuluyla müsaade edebilir.
Bu belgedeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değişebilir. Garmin, hiçbir kişi ya da organizasyona bildiri yapmak zorunda
olmaksızın ürünlerini değiştirme, geliştirme ve içeriğinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Garmin web sitesini son yenilikler ve Garmin ürünlerinin kullanımı ile ilgili gerekli bilgiler için ziyaret ediniz.
Web Site adresi: www.garmin.com
Garmin®, eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart®, ve MapSource® Garmin Ltd. ve şubelerinin markası olup Garmin’nin
izni olmadan kullanılamaz.
microSD™ SD Card Association ‘ın bir markasıdır. TransFlash™ SanDisk Corporation’nın markasıdır
eTrex® Vista HCx ‘in İngilizce el kitabının bu dil versiyonu yararlı olması için sağlanmıştır. (Garmin parça numarası 19000514-00, revision A)Eğer gerekirse bu kılavuzun en son düzenlenmiş haline başvurunuz ve ünitenin adını kullanınız.
Bu el kitabındaki dilin doğruluğundan Garmin sorumlu değildir ve bunun hakkında her türlü yükümlülüğü reddeder.
Introduction > About This Manual
Giriş
Garmin® eTrex® Vista HCx’ ı seçtiğiniz için
teşekkür ederiz. eTrex® Vista HCx Garmin GPS ‘in
kanıtlanmış performansını ve eşsiz bir portatif GPS
alıcısı oluşturmak için adres bulma özelliğini kullanır.
Bu paketin özelliklerini kutudaki listeyle karşılaştırın.
Eğer unutulmuş bir parça varsa, Garmin bayisiyle
irtibat kurunuz.
Kullanım Kılavuzu Hakkında
Yeni eTrex Vista’nızdan en iyi performansı almanız
bakımından, tüm çalışma özelliklerini anlamak için
bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırınız.
Bu el kitabı aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.
Giriş kısmında yazılım lisansı anlaşması, ürün kaydı
bilgileri , içindekiler ve ürün bakımı hakkında bilgiler
bulunmaktadır
“Başlarken” bölümünde ürünle ilgili genel bir bilgi,
ünitenin nasıl çalıştırılacağı ve uydu edinmeyle ilgili
bilgiler bulunmaktadır.
oluşturmayla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
“Ana Sayfalar” kısmı uydu, gezi bilgisayarı
,harita, pusula ve altimetre sayfasıyla ilgili bilgiler
içermektedir.
“Ana menü” kısmı ana menüde bulunan özellikleri ve
ayarların nasıl değiştirileceğine dair bilgileri tanımlar.
“Ekler” kısmı spesifikasyonlar, aksesuarlar ve bakım
bilgilerini içermektedir.Garanti ve FCC bilgilerini de
ekler kısmında bulabilirsiniz.
El Kitabı Kuralları
Bu el kitabında “Uyarı” terimi önlem alınmadığı
takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara sebep
olabilen potansiyel tehlikeleri belirtmektedir.
Bu el kitabında “Dikkat “ terimi önlem alınmadığı
takdirde hafif yaralanmalara veya mal hasarlarına
sebep olabilen potansiyel tehlikeleri belirtmektedir.
Bu terim aynı zamanda tehlikeli uygulamalardan
kaçınmanız için sembol kullanmadan ikaz amacıyla
da kullanılır.
“Ana Operasyon “ bölümünde yol noktası, rota ve iz
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Introduction > Table of Contents
İçindekiler
Giriş.................................................................... i
El Kitabı Hakkında ............................................... i
El Kitabı Kuralları.................................................... i
Yazılım Lisans Anlaşması .................................. v
Ürün Kaydı........................................................... v
Garmin’e Bağlan.......................................................v
Vista HCx’in Bakımı........................................... vi
Kasanın temizlenmesi . ......................................... vi
Ekranın temizlenmesi............................................. vi
Ünitenin Korunması............................................... vi
Suda kalma............................................................. vi
Uyarı................................................................... vii
Dikkat................................................................. viii
Başlarken.......................................................... 1
Ünitenin genel özellikleri.................................... 1
Pilin Kurulumu.........................................................2
Düğme İşlevleri . .....................................................3
Vista HCx’in çalıştırılması................................... 4
Aydınlatma................................................................4
GPS alıcısının başlatılması................................. 5
Vista HCx’in kullanımı......................................... 6
Terimler....................................................................6
Seçenekleri seçme ve veri girme..............................7
ii
Durum çubuğu, Gün ve Zaman................................7
Ekran mesajları.........................................................8
Kalem Harita verilerinin kullanımı..........................8
Verileri microSD™ kartına transfer etme................9
Temel Çalıştırma............................................. 10
Yol noktaları oluşturma ve kullanma............... 10
Bulunduğunuz konumu işaretleme.........................10
Harita kullanarak yol noktaları oluşturma..............11
Koordinatları kullanarak yol noktaları oluşturma..11
Yol noktalarını düzeltme.........................................12
Yol noktalarını silme...............................................12
Yol noktaları konumlarının ortalamasının alınması13
Yol noktasının çizilmesi..........................................14
Yol noktalarına yakınlık..........................................15
“Bul “ Menüsünün Kullanımı........................... 16
İsimle bulma...........................................................17
Son bulunanlar........................................................18
Bul öğeleri bilgi sayfasını kullanma.......................18
Bul sayfasının menüsü............................................18
Yol noktası bulma...................................................20
Geocache bulma.....................................................20
Bir şehir bulma.......................................................22
Çıkış bulma.............................................................22
Adres bulma............................................................23
Bir kesişim noktası bulma......................................24
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Introduction > Table of Contents
İlgilenilen Bir Noktanın Bulunması.......................25
Özel noktalar...........................................................26
İz kullanımı......................................................... 26
İz profilleri..............................................................29
Kayıtlı bir izin seyir edilmesi................................30
Rota oluşturma ve kullanma............................ 31
Rota oluşturma........................................................31
Rota seyir etme.......................................................33
Rota düzenleme......................................................34
Rota seçeneklerinin kullanımı................................36
Ana Sayfalar.................................................... 37
Uydu sayfası...................................................... 38
Uydu menüsünün kullanımı....................................38
Harita sayfası..................................................... 39
Harita verilerinin kullanımı....................................40
Zoom Aralıklarının değiştirilmesi..........................41
Harita yönlendirme.................................................41
Harita seçenekleri...................................................41
Rehberlik metni......................................................42
Harita sayfasını ayarlama.......................................43
Mesafe ölçme..........................................................46
Declutter’i kapama /açma.......................................47
Varsayılanları tekrar yükleme.................................47
Pusula sayfası................................................... 48
Elektronik pusulanın kullanımı..............................49
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Pusula seçenekleri...................................................51
Navigasyonu görüntüleme......................................52
Seyir ve yön göstergelerinin kullanımı...................53
Veri alanları.............................................................54
Altimetre sayfası................................................ 55
Altimetre seçenekleri..............................................56
Zaman / Mesafe üzerine çizim................................57
Basınç / Yükseklik çizimini görüntüleyin .............57
Zoom oranları.........................................................58
Görüş noktaları.......................................................59
Haritada görüş noktaları.........................................59
Reset.......................................................................60
Altimetreyi kalibre etme.........................................61
Veri alanlarını değiştirme........................................62
Trip Bilgisayarı................................................... 63
Trip Bilgisayarı seçenekleri....................................63
Ana Menü........................................................ 64
İzleme................................................................. 64
İzleme seçenekleri..................................................65
Rota sayfası....................................................... 65
Anayol sayfası................................................... 65
Ayarlar................................................................ 66
Sistem ayarları........................................................67
Sistem seçenekleri..................................................67
Görüntü ayarları......................................................68
iii
Introduction >Table of Contents
Ton ayarları.............................................................68
Sayfa düzenleme.....................................................69
Harita ayarları.........................................................69
Rota ayarları...........................................................69
Geoache ayarları.....................................................71
Marine ayarları.......................................................71
Zaman ayarları........................................................72
Ünite ayarları..........................................................72
Pozisyon..................................................................73
Kalibrasyon.............................................................73
Altimetre ayarları....................................................74
Açılış sayfası ........................................................75
Jumpmaster ayarları................................................75
Yol noktalarına yakınlık..................................... 80
Takvim................................................................ 80
Hesap makinası................................................. 81
Kronometre........................................................ 81
Güneş ve ay....................................................... 82
Avcı ve Balık Sayfası . ...................................... 83
Oyunlar............................................................... 84
Hafıza yarışı............................................................84
Virtua Maze............................................................85
GekoSmak..............................................................85
Nibbons...................................................................86
iv
Gekoids...................................................................86
Beast Hunt..............................................................87
Ekler................................................................. 88
Spesifikasyonlar................................................ 88
Fiziksel....................................................................88
Performans..............................................................88
Güç..........................................................................88
Opsiyonel Aksesuarlar .....................................89
Vista HCx’i bilgisayara bağlamak.................... 92
WAAS ve EGNOS hakkında............................. 93
Harita verileri ve konum formatları.................. 94
Harita verileri?........................................................94
Konum formatları?.................................................94
Loran TD ayarları............................................... 95
FCC..................................................................... 96
Sınırlı Garanti..................................................... 97
Indeks.............................................................. 99
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Introduction > Software License Agreement and Product Registration
Yazılım Lisans Anlaşması
ETREX VİSTA HCx’i KULLANMAKLA
AŞAĞIDAKİ YAZILIM LİSAN ANLAŞMASININ
TERİMLERİ VE ŞARTLARINA BAĞLI
OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ
OLUYORSUNUZ. LÜTFEN BU ANLAŞMAYI
DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
GARMİN, cihazın normal çalışması sırasında bu
cihaz içerisinde (“Yazılım”) ikili yürütülebilir formda
olan yazılımın kullanılması için sınırlı bir yazılım
lisansı sunar. Başlık, sahiplik hakları ve entelektüel
özellik hakları ve Yazılıma GARMIN‘a kalmaktadır.
Biliniz ki bu Yazılım GARMIN‘e aittir ve Birleşik
Devletler telif hakları kanunları ve Uluslar arası telif
hakları anlaşmaları tarafından korunmaktadır. Ayrıca,
yazılımın yapısı, organizasyonu ve kodları GARMIN
’in gizli ticari değeridir ve yazılımın kaynak kodları
GARMIN‘in değerli ticari sırları olarak kalır. Bu
yazılımı kullanarak kaynak koduna dönüştürmemeyi,
üniteyi bozmamayı, değiştirmemeyi, ters monte
etmemeyi, inşa etmemeyi(reverse engineer)veya
insan tarafından okunabilir forma getirmemeyi kabul
etmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri’nin İhracat
kanunlarına aykırı olarak yazılımı ihraç etmemeyi
veya tekrar ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.
Ürün Kaydı
Size daha iyi destek verebilmemiz için bizim çevrim içi
kaydımızı bugün tamamlayarak bize yardımcı olunuz!
eTrex Vista HCx ‘nızın kullanışlı seri numarasını
elde ediniz ve bizim web sayfamız bağlanınız (www.
garmin.com). Ana sayfada Ürün Kaydı (Product
Registration) bağlantısını arayınız.
Kayıp, çalınma veya ihtiyaç servisleri durumunda bu
alanı harici seri numarasını pil kompartımanı içine
yerleştirilmiş olan 8 basamaklı numara) kaydetmek için
kullanınız. Orijinal satış faturasını güvenli bir yerde
sakladığınızdan veya el kitabı içinde satış faturasının
bir fotokopisini bulundurduğunuzdan emin olunuz.
Seri Numarası: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Seri Numarası
Herhangi bir sorunuz varsa veya Vista HCx cihazınızı
kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız
Garmin’e bağlanın. A.B.D.’de Garmin Product
Support(Ürün Destek)birimine telefonla PazartesiCuma, sabah 8-akşam 5 saatleri arasında 913/39.
8200 yada 800/800.1020 numaralarından ulaşın; ya da
support@garmin. com adresine e-posta gönderin.
Avrupa’da Garmin(Avrupa) ltd.’ye 44/0870.8501241
telefon numarasından ulaşın.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Introduction > Caring for the Vista Cx
Vista HCx’in Bakımı
eTrex Vista HCx yüksek kaliteli malzemelerden
yapılmış olup, temizlik dışında kullanıcı tarafından
başka bir bakım gerektirmemektedir.
Kasanın Temizlenmesi
Birimi yumuşak bir deterjan çözeltisi ile ıslatılmış
bir bez ile temizleyiniz ve silerek kurulayınız. Plastik
bileşenlere zarar verebilecek kimyasal çözücüleri
veya temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız.
Ekranın temizlenmesi
Vista HCx’in ekranını yumuşak, temiz bir bezle
temizleyiniz. Su, alkol yada gözlük temizleyicisi
kullanabilirsiniz. Sıvıyı beze uyguladıktan
sonra,ekranı nemlendirilmiş bezle yavaşça siliniz.
vi
Ünitenin Korunması
eTrex Vista HCx’i, sıcaklığın aşırı olduğu, ve
bu nedenle cihazın zarar görebileceği yerlerde
(arabanın bagajı gibi) saklamayınız. Yol noktaları,
yönlendiriciler gibi kullanıcı bilgileri, harici bir güç
gerektirmeksizin birimin belleğinde saklanmaktadır.
Önemli kullanıcı bilgilerinin bilgisayara kaydedilmesi
her zaman iyi bir pratiktir. (Mapsource yazılımına
transfer edilebilir)
Suda Kalma
eTrex Vista HCx, IEC 60529 IPX7 standardına
uygun olarak su geçirmezlik özelliğine sahiptir. 1 m
derinlikte suyun altında 30 dakika dayanabilir. Daha
uzun bir daldırma birime zarar verebilir. Daldırmadan
sonra, kullanımdan önce pili çıkardığınızdan ve
bileşenleri kuruladığınızdan emin olunu.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Introduction > Warning
Uyarı
Aşağıdaki potansiyel tehlike içeren durumlardan
kaçınılmazsa ölümle yada ciddi yaralanmalara neden
olan kaza yada çarpışmayla sonuçlanabilir.
Seyir izlerken Vista HCx cihazında görüntülenen bilgileri
görsel belirteçleri ve haritaları içeren mevcut olan tüm seyir
(navigasyon) kaynaklarıyla karşılaştırınız. Güvenlik için,
seyir sürecine başlamadan önce tüm çelişkileri ve soruları
çözünüz. Etrex Vista HCx’teki elektronik haritalarını
yetkili yönetim haritalarının yerine kullanmayınız, kolaylık
sağlaması için kullanınız. Resmi yönetim haritaları ve
bildirileri denizcilere güvenli bir şekilde seyir etmeleri için
gerekli tüm bilgileri içerir.
UYARI: Bu ürün, ambalajı ve elemanları California eyaletince kansere, doğum kusurlarına ve tekrarlayabilen zararlara sebep
olduğu bilinen kimyasallar içermektedir. Bu bildiri California eyaletinin 65. önerisine göre sağlanmıştır. Herhangi bir sorunuz
varsa yada ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız, web sitemize başvurun. www.garmin.com/prop65.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
vii
Introduction > Caution
DİKKAT
Aşağıdaki potansiyel tehlike içeren durumlardan
kaçınılmadığı takdirde yaralanmalara yada mal
hasarına yol açabilir.
Vista HCx CİHAZININ SADECE SEYAHATLERDE
BİR YARDIMCI OLARAK KULLANILMASI ÖN
GÖRÜLMÜŞ OLUP, HASSAS ÖLÇÜM GEREKTİREN
YÖN, MESAFE, YERLEŞİM VEYA TOPOGRAFYA
GİBİ ALANLARDA KULLANILMAMALIDIR.
BU ÜRÜN UÇAK SEFERLERİNDE YERE OLAN
YAKINLIĞIN BELİRLENMESİNDE BİR YARDIMCI
OLARAK KULLANILMAMALIDIR.
Global Pozisyon Sistemi (Global Positioning
System– GPS) Birleşik devletler hükümeti tarafında
çalıştırılmakta olup, onun doğruluğu ve bakımında tek
sorumludur. Sistem, tüm GPS cihazlarının doğruluğunu ve
performansını etkileyebilecek değişikliklere tabidir. Vista
HCx hassas bir elektronik navigasyon aleti olmasına karşın,
yanlış kullanılabilmekte veya yanlış yorumlanabilmektedir,
bu nedenle güvensiz olabilir.
Harita veri bilgileri: Garmin’in hedeflerinden biri de müşterilerine uygun maliyette bulunan, tam ve doğru bir kartografi
sağlamaktır.Ürün kılavuzunda ve telif hakkı metninde belirtilmiş olan idari ve özel veri kaynaklarından oluşan bir kombinasyon
kullanmaktayız. Hemen hemen bütün veri kaynakları belli bir ölçüde eksik yada yanlış veri içermektedir.Bu durum eksiksiz ve
doğru dijital verilerin mevcut olmadığı yada ürün teminine engel teşkil edecek şekilde pahalı olması nedeniyle, özellikle Amerika
Birleşik Devletleri dışında mevcuttur.
viii
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Getting Started > Unit Overview
BAŞLARKEN
Ünite Hakkında Genel Bilgi
USB girişi (hava
kapağının altında)
GPS antenİ Pil bölmesinin
kapağı
• Hızlı uydu edinimi sağlar
Kemer klipsi/yardımcı adaptör
takma yeri
• Yürürken rahat kullanım için
kemer klipsi takılır.
N
• Üniteyle birlikte mevcut olan
yardımcı adaptör takılır.
(Refer to page 89 for accessory listings.)
Vista HCx
renkli LCD ekran Pil bölmesinin kapak
kilidi D-halkası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Lanyard Taşıma
Deliği
Getting Started > Unit Overview
Pillerin Yerleştirilmesi
eTrex Vista HCx, arka tarafına yerleştirilen iki adet
AA piliyle (dahil değildir) çalışmaktadır. Alkalin yada
NiMH pilleri de kullanılabilir. Pil çeşitelri hakkında
daha fazla bilgi için sayfa 67 ‘ye bakınız.
1. Ünitenin arkasında, sol üst yanındaki deliğe
lanyardın ilmiğini takınız.
2 Kayışı ilmik halkasının içinden geçiriniz ve
sıkıca çekiniz.
Kemer klipsi
(kemere takılır)
PUSH TO EJECT
Pilleri yerleştirmek için:
1. Birimin arkasındaki
pil kapağını çıkarınız. D
– halkasına saatin tersi
yönünde çeyrek dönüş
yaptırınız ve saat yönünde
çekiniz.
2. Kutuplarına göre pilleri
takınız.
3. D – halkasını çeyrek tur
döndürerek pil kapağını
yerine takınız.
Lanyard’ı yerleştirmek için:
Locking
pin slot
Battery
compartment
Üniteyi birkaç ay kullanmayı düşünmüyorsanız Vista
HCx’inizden pilleri çıkartınız. Piller çıkarıldığında,
saklanan veriler kaybedilmez.
Kemer klipsi
topuzu(ünitenin
arkasına takılır)
Yardımcı adaptör
Lanyard’ın yerleştirilmesi
(Atmayınız!Bu adaptör üniteyi
aktarma yaparken başka
teçhizatlara bağlar.)
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Getting Started > Key Functions
“Thumb Stick” Enter/Rocker key (Beş
pozisyonlu esnek kol) (Girmek için basınız-
Düğme işlevleri
sağa,sola yada aşağı yukarı hareket ettiriniz, alanları
vurgulayınız ya da haritayı hareket ettiriniz)
YAKINLAŞTIRMA /
UZAKLAŞTIRMA düğmeleri
• Harita sayfasındayken,yakınlaştırma
ve uzaklaştırma yapmak için basınız..
• Herhangi bir listede aşağı yada
yukarı hareket etmek veya
vurgulanmış bir alana gitmek için basınız.
Menü/ bul düğmesi
• Bir sayfadaki seçenekleri açıp
kapamak için basınız.
• “menü bul”u görüntülemek için basılı tutunuz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
N
Vista HCx
• Listeler, vurgulama alanları, ekran üzeri düğmeler, simgeler, veri girmek veya harita oku üzerinde hareket etmek için Yukarı/ Aşağı veya Sağa / Sola basınız.
• Vurgulanan seçenekleri girmek ve mesajları onaylamak için enter’a
(gir) basınız.
• Şimdiki konumunuzu yol noktası olarak
İşaretlemek için basılı tutunuz
Çıkış/pusula düğmesi:
• Ana sayfalar üzerinde hareket etmek için basınız.
•Tuşları kapatmak için basınız.
•Pusulayı açıp kapatmak için basınız ve basılı tutunuz.
Güç /Aydınlatma Düğmesi
• Birimi açıp kapatmak için basınız ve basılı tutunuz.
• Arkadan ışıklandırmalı ekranı açıp
kapatmak yada tarihi, zamanı ve pillerin
durumunu görüntülemek için basınız.
Getting Started > Turning on the Vista HCx
Vista HCx’in Çalıştırılması
Vista HCx’i çalıştırdığınızda açılış sayfası
görüntülenir ve ardından uydu sayfası açılır.
Ünite uydu verileri almalı ve şimdiki konumunu
oluşturmalıdır.
Vista HCx’i açma/kapama:
1. Güç tuşuna basılı tutunuz. Ünite açıldığında bir
ses duyulur ve giriş sayfası gözükür, ardından
uydu sayfası gelir.
2. Vista HCx’i kapatmak için tekrar güç tuşuna
basılı tutunuz.
Aydınlatma Ayarları
Görüntüyü daha iyi görmek için aydınlatma ayarını
düzeltmek isteyebilirsiniz.
To adjust the backlight level:
1. Güç düğmesine basınız.
2. Aydınlatmayı arttırmak için kolu yukarıya,
azaltmak için ise aşağıya doğru oynatınız.
3. Aydınlatma ayarları sayfasını kapatmak için
enter(gir) yada quit (çık) düğmesine basınız.
Backlight Adjustment Slider
Açılış sayfası
Uydu sayfası
Görüntü renklerini yada aydınlatma süresini ve
parlaklık derecesini değiştirme bilgileri için sayfa
68’e bakınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Getting Started > Initializing the GPS Receiver
GPS Alıcısını Başlatmak
Vista HCx’i açtığınızda, GPS alıcısı uydu
verileri toplamalı ve şimdiki bulunduğu konumu
saptamalıdır.İyi bir başlangıcı garantilemek için
alıcının dünyanın her yerinden uydu verilerini kendi
kendine bulmasını sağlayan Vista HCx Auto Locate
‘teki fabrika moduna yollanmıştır. Uydu sinyalleri
almak için açık havaya ve gökyüzünün temiz
olmasına ihtiyaç vardır.
Vista HCx’i başlatmak için:
1. Vista HCx’i başlatmak için güç düğmesine
basılı tutunuz.
2. Üniteyi yukarıya doğru tutunuz.GPS uydu
sinyalleri ararken konumunu belirlemek için
gerekli sinyalleri bulana kadar “uydu sinyalleri
yerleştiriliyor”(locating satellites) mesajı yerine
“uydu sinyalleri alınıyor” (acquiring satellites) mesajı gelir.
Alıcı en az üç uydudan sinyal aldığında,
sayfanın en üstündeki gösterge sinyallerin konum koordinatlarını ve sinyallerin
doğruluğunu belirtmek için değişir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
3. Harita sayfası açılana kadar Quit (çık)
düğmesine basınız. Artık GPS destekli
navigasyona başlamaya hazır durumdasınız.
Ayrıca gökyüzü görüntüsü (sky-view) grafiğinde
sıralanmış uydular dizisinden kendi konumunuzu
gözlemleyebilirsiniz.En dış halka ufuğu ve en içteki
halka da ufuktan 45 derece olan konumu gösterir.
Grafikteki numaralar her bir uyduya verilmiş
numaraları gösterir.Sayfanın en altındaki sütun grafiği
,her bir uydudan alınan sinyallerin kuvvetini gösterir.
En dış
halka ufuğu
gösterir.
En içteki
halka ufuktan
45 derece
olan konumu
gösterir.
Her bir uyduya
verilmiş
numaraları
gösterir.
Her bir uydudan
alınan sinyallerin
kuvvetini gösterir.
Eğer ünite hiçbir uydu sinyalini tespit edemez yada
yerleştiremez ise bir çözüm listesi görüntülenir.
En uygun çözümü vurgulayınız ve “gir” (enter)
düğmesine basınız.
Getting Started > Using the Vista HCx
Vista HCx’in Kullanımı
On-screen button (Ekran düğmeleri)—Ekranda bir
düğmeyi vurgulamak için esnek kolu kullanınız ve
seçmek için gir(enter) tuşuna basınız.
Terimlerin Anlamları
Scroll bar(Kaydırma çubuğu)—Ekranda çok uzun bir
liste görüntülerken, listenin en sağ yanında bir kaydıma
çubuğu (scroll bar) belirir. Listeyi hareket ettirmek için
esnek kolu aşağı veya yukarı doğru oynatınız.
Bu bölümde Vista HCx ‘le bilgilerin nasıl girileceğini
ve seçileceğini açıklar.
Bu el kitabında ilerlediğinizde ,ekrandaki belirli
tuşlara basmak veya bazı alanları vurgulamak
için yönlendirilirsiniz. Bir tuşa basmak için
yönlendirildiğinizde, tuşa basmalı ve hızlıca
bırakmalısınız. Eğer tuşun ikincil bir fonksiyon için
belli bir süre basılı tutulması gerekirse, talimatlar
bunu yapmanızı size bildirir. Ekranda vurgulanmış
alan hep sarı renkte vurgulanır. Vurguların konumu
“rocker” (esnek kol) ile kontrol edilir.
Default(Varsayılanlar)—Fabrika ayarları ünitenin
belleğinde kayıtlıdır.Bu ayarları değiştirebilirsiniz,
ayrıca “ varsayılanları tekrar yükle “ (restore defaults)
seçeneğini seçerek varsayılan orijinal fabrika
ayarlarınıza tekrardan geri dönebilirsiniz.
Aşağıdaki terimler bu el kitabının genelinde
kullanılmıştır:
Highlight (Vurgular)—Vurgulanmış bir kısımda
başka bir alan seçmek için esnek kolu (rocker) aşağı,
yukarı, sağa yada sola hareket ettiriniz.
Field(Alan)—Bir sayfadaki verilerin yada
seçeneklerin gösterildiği veya girildiği yerdir.
Verileri girmeye başlamak yada seçenekleri seçmek
için esnek kolu (rocker) kullanarak bir alan seçiniz
(vurgulayınız).
·
vurgulanmış
kısım
alan
Ekran düğmeleri
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Getting Started > Using the Vista HCx
Seçenekleri Seçilmesi ve Verilerin
Girilmesi
Ekranda bir listeyi yada alanı seçmek yada
vurgulamak için esnek kolu (rocker) kullanınız.
Durum Çubuğu -Tarih ve Saat
Durum çubuğu -tarih/saat penceresi güç düğmesine
bir defa basıp bıraktığınızda aydınlatma ayar
sürgüsünün aşağısında görünmektedir.
Bir seçenek seçmek ve çalıştımak için:
1. Herhangi bir sayfada menü tuşuna basınız.
Seçenekler menüsü ve ayrıca o sayfaya ait
seçenekler listesi görüntülenir.
2. Menüde bir seçeneği vurgulamak için esnek
kolu (rocker) aşağı, yukarı, sağa yada sola
hareket ettiriniz ve seçmek için gir (enter)
tuşuna basınız.
Bir menüden çıkmak yada önceki sayfaya
dönmek için:
“Çık”(quit) tuşuna basınız.Basamaklarınız boyunca “çık” tuşu başlangıç noktasına doğru
hareket eder.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Durum çubuğu -tarih/saat penceresi
• Ünitenin gücü piller yada yardımcı kaynaklar
tarafından sağlanır. Güç durumu ana menüde ve
durum çubuğu -tarih/saat penceresinde gösterilir. Güç simgesi piller tükendikçe kalan güç
seviyesini gösterir.”harici güç kaynağı” simgesi
üniteye başka bir dış kaynaktan güç sağlanması
durumunda gözükür.(PC/USB yada 12 volt DC
adaptör).
• Uydu sinyali durumu, sinyaller alınırken yada
aranırken, bir 2D fix ve bir 3D fix elde edildiği
zaman gözükür.
• Pusula ve alarm simgeleri bu özellikler faaliyete
geçtiklerinde gözükür.
Getting Started > Using the Vista HCx
Ekran Mesajları
Ünitenin çalışmasında önemli bir durum ortaya
çıktığında, bu durumu bildirmek için bir ekran mesajı
gözükür. Her durumda, sorun tanımlanır ve çoğu
zaman bir çözüm sağlanır. Mesajı onaylamak için
“gir” düğmesine basınız ve pencereyi kapatınız.
Ekran Mesajları
Bazen bu mesajlar “rota sayımı” mesajı gibi geçici
durumları gösterebilir, sayım biter bitmez mesajı
kapatınız.
Rota sayımı mesajı
Kalem Harita verilerinin kullanımı
Visat HCx’in bir çok özelliği, kullanıma hazır
olabilmesi için ayrıntılı harita verisi gerektirir,
bu nedenle üniteyi kullanmadan önce haritaları
transfer etmeniz gerekir. Ünitenizle birlikte bulunan
microSD™( birbirinin yerine geçebilen TransFlash™
Kartı) kartına bilgisayarınız için sağlanan Mapsource
(harita kaynağı) disketinden haritalar ayrıntılarıyla
yüklenebilir. Böylece Vista HCx’inizin çeşitliliği
artmış olur. Seçmiş olduğunuz Mapsource
ayrıntılı harita verileriyle en yakın restorantları,
binaları, alışveriş merkezlerini, eğlence yerlerini
görüntüleyebilir ve listeledeki yerlerin adres ve
telefon numaralarını bile edinebilirsiniz. Veri
transferinin miktarı microSD™ kartının kapasitesine
bağlıdır. Vista HCx’e yüklerken, Mapsource (harita
kaynağı) verilerini bilgisayarınızdan microSD™
kartına yüklerken üniteyle birlikte bulunan USB
arabirim kablosunu kullanınız. Ekstra bir microSD™
kartını lokal bir elektronik firmasından satın
alabilirsiniz. Diğer Mapsource ürünlerini görmek
için Garmin’in web sitesini ziyaret ediniz. (http://
www.garmin.com/cartography/).
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Getting Started > Using the Vista HCx
Verileri microSD™ kartına transfer etme
Verileri microSD™ kartına transfer etmek
için:
MicroSD kart
girişi
USB port
weather cover
microSD kartını yerleştirmek yada
çıkarmak yeri
an
1. Ünitenin arkasındaki pil bölmesinin kapağını
çıkartınız.
2. Pil kabininin sol üst köşesindeki girişe microSD
kartını takınız ve kartın girişe yerleştiğinden
emin olunuz.
3. Eğer bu kartın yerine hafızası daha fazla
olan bir kartı takmayı planlıyorsanız, girişten
çıkarmak için karta basınız ve dışarıya doğru
çıkartınız.
4. İşiniz bittiğinde pil kapağını tekrar yerine takınız.
Kapağı
çıkartılmış pil
bölmesi
PUSH TO EJECT
microSD kartını yerleştirmek yada
çıkarmak için:
Taiw
Etrex Vista HCx yükleme öncesi microSD kartıyla
donatılmıştır.
USB girişi
Kartın üzerindeki
numaralar pillerle
yüz yüze gelmemeli.
1. Ünitenin arka tarafında, en üstte bulunan USB
girişinden hava kapağını kaldırınız.
2. Ünitenizle birlikte bulunan USB kablosunu
bilgisayarınızın USB girişine ve ünitenin
Kart girişine
arkasındaki mini USB girişine takınız.
takılan
microSD kartı
3. Mapsource harita veri disketindeki haritaları
seçmek yada indirmek için talimatları takip
microSD kartını
ediniz.
yerleştirilmesi ve çıkarılmasıUSB girişinin hava kapağı
PUS
H TO
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
EJE
CT
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
Temel Çalıştırma
Bu bölüm Vista HCx ile yapacağınız, yol noktaları
oluşturma ve kullanma, menü-bul’u kullanma, iz ve
rota oluşturma ve kullanma gibi en sık kullanılan
çalıştırmaları anlatır.
Yol noktaları oluşturma ve kullanma
Yol noktaları GPS’inizde sakladığınız ve kaydettiğiniz
konum yada yerlerdir. Yol noktaları daha sonra geri
dönmek isteyeceğiniz konumlardır.Rotalara yol
noktaları ekleyebilir ve seçili yol noktalarına doğrudan
bir Go To (git) bile oluşturabilirsiniz.
3 adet yöntemi kullanarak yol noktaları
oluşturabilirsiniz. Bir konumdayken Mark (işaretle)
tuşuna basabilirsiniz, haritada bir yol noktası
oluşturabilirsiniz yada bir yol noktası oluşturmak için
koordinatları girebilirsiniz.
Bulunduğunuz konumu işaretleme
Yeni bir yol noktası oluştururken, bulunduğunuz
konumu kaçırmamak için hemen Mark (işaretle)
tuşuna basınız. Bulunduğunuz konumun işaretlenmesi
için geçerli bir pozisyona (2d yada 3D) sahip olmanız
gerekir.
10
Bulunduğunuz konumu işaretlemek için:
1. İşaretli yol noktaları (Mark waypoints) sayfası
açılana kadar Mark (işaretle) tuşuna basılı
tutunuz. 3 rakamdan oluşan bir ad ve bir
sembol yeni yol noktasına verilir.
Yol
noktası
sembolü
Yol
noktasının
adı
Mark Waypoint Sayfası
2. Yol noktasına ait bilgileri kabul etmek için, OK‘i
(tamam) vurgulayınız ve Enter(gir) tuşuna basınız.
Yada
işaretli yol noktaları sayfasındaki herhangi bir
bilgiyi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz
alanı vurgulayın ve ekran klavyesini açmak
için enter (gir) tuşuna basınız. İstediğiniz
değişiklikleri yaptıktan ve onayladıktan sonra
OK ‘i(tamam) vurgulayınız ve Enter (gir)
tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
Harita kullanarak yol noktaları oluşturma
Harita sayfasını kullanarak hızlı bir şekilde yol noktası
oluşturabilirsiniz.Haritayı sağa ve sola çevirdiğinizde
ve bir harita öğesine oku hareket ettirdiğinizde, öğenin
vurgulanmış tanımını görebilirsiniz.
Koordinatları kullanarak yol noktaları
oluşturma
Bir yol noktası oluşturmak için koordinatları girebilirsiniz.
Bu yöntem bir grafikten belirli bir enlem ve boylam
konumunda yol noktası oluşturmak için çok uygundur.
Harita kullanarak yol noktaları oluşturmak için:
1. Harita sayfasında, esnek kolu göstergeyi yol
noktası olarak işaretlemek istediğiniz harita
öğesine doğru hareket ettirmek için esnek
kolu(rocker) kullanınız.
2. Gösterge konumunu yakalamk ve harita
öğesinin bilgi sayfasını açmak için enter
tuşuna basınız ve hemen bırakınız.
3. Yol noktası sayfasında herhangi bir bilgiyi
değiştirmek için değiştirmek istediğiniz
alanı vurgulayın ve ekran klavyesini açmak
için enter (gir) tuşuna basınız. İstediğiniz
değişiklikleri yaptıktan ve onayladıktan sonra
OK ‘i(tamam) vurgulayınız ve Enter (gir)
tuşuna basınız.
4. To change any information on the Waypoint
Page, highlight the appropriate field, and
press Enter to open the on-screen keypad.
After entering and confirming your changes,
highlight OK, and press Enter.
Harita noktası ve
Harita noktası için verisi
verisi için bilgi sayfası olmayan bilgi sayfası
Konum koordinatlarını kullanarak yeni
bir yol noktası oluşturmak için:
1. Yeni bir yol noktası oluşturunuz.
2. Yol noktası sayfasında konum alanını
vurgulayınız ve ekran klavyesini açmak için
enter (gir) tuşuna basınız.
3. Konum koordinatlarını girmek için esnek kolu
(rocker) kullanınız. İşlem bittiğinde OK ‘i(tamam) vurgulayınız ve Enter (gir) tuşuna basını.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual11
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
Yol noktasının
koordinatlarını
giriniz.
4. Çıkmak için Quit (çık) tuşuna basınız.
Yol noktalarını düzeltme
Bir yol noktasını sembolünü, adını,notunu,
konumunu, yüksekliğini ve derinliğini değiştirmek
için düzeltebilirsiniz.
Bir yol noktalasını düzeltmek için:
1. Menü-bul’ u (find menu) açmak için find(bul)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Yol noktaları simgesini vurgulayınız ve yol
noktası sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
3. Düzeltmek istediğiniz yol noktasını seçiniz ve
enter (gir) tuşuna basınız.Yol noktaları sayfası
açılır.
12
4. Her bir alanı vurgulayarak değişiklikleri yapınız
ve yol noktaları grafiğini ve klavyeyi veri girmek
için kullanınız.
5. Çıkmak için Quit (çık) tuşuna basınız.
Yol noktalarını silme
Yol noktaları sayfasından bir yol noktasını
silebilirsiniz.
Not: Bir yol noktasını sildiğinizde üniteye
tekrar geri dönüşümü yoktur.
Bir Yol noktasını silmek için:
1. Menü-bul’ u (find menu) açmak için find(bul)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Yol noktaları simgesini vurgulayınız ve yol
noktası sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
3. Silmek istediğiniz yol noktasını seçiniz ve enter
(gir) tuşuna basınız.Yol noktaları sayfası açılır.
4. Delete(sil) ‘i vurgulayınız ve enter (gir) tuşuna
basınız.Bir onay mesajı gözükür.
5. Yes (evet)’i vurgulayınız ve yol noktasını
silmek için enter (gir) tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
Harita sayfasında bir yol noktasına hareket
etmek için:
1. Menü-bul’ u (find menu) açmak için find(bul)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Yol noktaları simgesini vurgulayınız ve yol
noktası sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız. Yol noktaları sayfası açılır.
3. Map(harita)’ı vurgulayın ve haritadaki yol
noktasını göstermek için enter (gir) tuşuna
basınız.
4. Yol noktasının yanına bir hareket işareti
yerleştirmek için tekrar enter (gir) tuşuna
basınız.
5. Esnek kolu haritada yeni bir konuma hareket
etmek için kullanınız ve enter (gir) tuşuna basınız
Gerçek
konum
·
Bir yol noktasına hareket etme
Yeni
Yol noktaları konumlarının
ortalamasının alınması
Daha doğru bir konum oluşturmak için zaman üzerinden
yeni yol noktalarınızın ortalamasını alabiirsiniz.
Not: Yol noktasının konumunun ortalamasını
almadan önce GPS uydunuzun sinyallerinin
saptanmış olması gerekir.Bir yol noktasını yol
noktası listesine kaydettikten sonra ve “ işaretli
yol noktaları” sayfası bu konum için saptanmış
bir uydu sinyali olmadığında kapanırsa
ortalamasını alamazsınız.
Ortalama konumu hesaplamak için:
1. Menü-bul’ u (find menu) açmak için find(bul)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Yol noktaları simgesini vurgulayınız ve yol noktası
sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
3. Ortalama konumunu hesaplamak istediğiniz yol
noktasını seçiniz ve enter (gir) tuşuna basınız.
4. Seçenekler menüsünü açmak için menü tuşuna
basınız.
5. ”Ortalama konum” (average location) seçeneğini
vurgulayınız ve ortalama konum sayfasını açmak
için enter (gir) tuşuna basınız. Ünite yol noktasının
ortalama konumunu hesaplamaya başlar.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual13
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
işaretli yol
noktaları sayfası
Ortalama konum
sayfası
4. Seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız
5. ”yol noktası çiz” (Project waypoint) seçeneğini
seçiniz ve tasarlanmış yol noktası sayfasını
açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
6. Sayfann en altındaki uygun alanlara
tasarlanmış yol noktasının mesafesini ve
taşımayı yazınız ve işleminiz bittiğinde
“quit”(çık) tuşuna basınız.
6. Konumu saklamak için gir tuşuna basınız.
Yol noktasının çizilmesi
Uzaklığını tasarlayarak ve bir noktayı başka bir
noktaya taşıyarak yeni yol noktaları oluşturabilirsiniz.
Bir yol noktasının çizilmesi için:
1. Menü-bul’ u (find menu) açmak için find(bul)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Yol noktaları simgesini vurgulayınız ve yol
noktası sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
3. Tasarlamak istediğiniz yol noktasını seçiniz
ve enter (gir) tuşuna basınız .Yol noktası bilgi
sayfası açılır.
14
Yol noktası çizme Haritadaki tasarlanmış
sayfası
yol noktası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Waypoints
Yol Noktalarına Yakınlık
Kayıtlı bir yol noktasının çevresinde, bir daire içinde alarm
ayarlamak için “yol noktasına yakınlık” sayfasını kullanınız.
Yakınlık
simgesi
Yarıçap
alanı
Yeni giriş
çizgisi
Yakınlık
alarmı
kontrol
kutusu
Bir “yol noktalarına yakınlık” eklemek için:
1. Ana menüyü açmak için menü düğmesine 2
defa basınız.
2. Yakınlık simgesini vurgulayınız ve “yol
noktalarına yakınlık” sayfasını açmak için enter
(gir) tuşuna basınız.
3. Boş bir satırı vurgulayınız ve Menü-bul’ u (find
menu) açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
4. Herhangi bir yol noktası listesinden yada harita
noktalarından bir yol noktası seçiniz ve bu
öğeye ait bilgi sayfasını açmak için enter (gir)
tuşuna basınız.
5. Noktayı “yol noktalarına yakınlık” sayfasındaki
listeye eklemek için use(kullan) düğmesini
vurgulayarak enter(gir) tuşuna basınız.
6. Eğer 1 mil varsayımını farklı bir değerle
değiştirmek isterseniz, esnek kolu yarıçap
alanını (radius field) vurgulamak için kullanınız.
Yakınlık alarmını açmak/kapamak için:
1. Ana menüyü açmak için menü düğmesine 2
defa basınız.
2. Yakınlık simgesini vurgulayınız ve “yol
noktalarına yakınlık” sayfasını açmak için enter
(gir) tuşuna basınız.
3. Yakınlık alarmı kontrol kutusunu vurgulayınız
ve alarm özelliklerini başlatmak için enter(gir)
tuşuna basınız. Alarmı başlattığınızda bir ses
duyulur ve “ yakınlık noktasına yaklaşıyor”
mesajı gelir. Dairenin yarıçapının dışına
çıktığınızda “ yakınlık noktasından ayrılıyor”
mesajı gelir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual15
Basic Operation > Using the Find Menu
Bir yol noktasını yada tüm yol noktalarını
silmek için:
Bir girişi silmek yada yeniden görüntülemek
için enter (gir) tuşuna basınız. VEYA tüm
yakınlık noktalarını listeden silmek için,
menü tuşuna basınız, remove all (tümünü sil)
seçeneğini vurgulayınız ve enter (gir) tuşuna
basınız.
“Bul “ Menüsünün Kullanımı
Bul menüsünü Vista HCx’ teki ana haritadan yol
noktaları, şehirler ve çıkışlar bulmak için kullanınız.
Kayıtlı yol noktalarını ve geoache noktalarını da
bulabilirsiniz.Üniteye yüklenmiş seçenekli Mapsource
verilerine bağlı olarak ekstra simgeler gözükecektir.
Bul menüsünü açmak için bul (find) tuşuna basılı
tutunuz.
Yol noktaları seçenekleri menüsü
Seçenekli Mapsource
Şehir seçenekleri menüsü
verili bul menüsü
Bir bul listesine girdiğinizde,sadece bulunduğunuz
konumun civarındaki öğeleri ve göstergeyi içerir
(aktifse).
Her bir kategori için seçenekler menüsü bul
16
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using the Find Menu
seçeneklerini içeren isimle bulma, en yakın (find
nearest), sembol seç (yol noktaları için), referans
değiştir (göstergeyi yeni bir konuma hareket
ettirerek) en yakın kapsama (girdiğiniz bir sözcük,
madde), kategori seç (yiyecek&içecek, pansiyon gibi
gruplar için) gibi bir alt menüye sahiptir. Aramanızı
kolaylaştırmak için bu seçenekleri kullanınız.
4. Ekran klavyesini çalıştırmak için enter (gir)
tuşunu ve esnek kolu(rocker) kullanınız ve
bulmak istediğiniz konumun adını yazınız.
5. Bul listesindeki konumu vurgulayınız ve
enter(gir) seçeneğine basınız. Öğeyi bir
İsimle Bulma
Eğer bulmak istediğiniz konumun adını biliyorsanız
“isimle bul” seçeneklerini kullanınız.
“isimle bul” seçeneklerini kullanarak bir
konum bulmak için:
1. Bul menüsünü açmak için bul (find) tuşuna
basılı tutunuz.
2. Bulmak istediğiniz öğenin türünü vurgulamak
için esnek kolu (rocker) kullanınız ve enter(gir)
seçeneğine basınız.
3. Menü tuşuna basınız, “isimle bul “u
vurgulayınız ve enter(gir) seçeneğine basınız.
İsimle Bulma
ekran
klavyesi
yol noktası olarak görmenizi sağlayan bu
öğeye ait bilgi sayfası açılır, öğeyi haritada
gösteriniz veya öğeye otomatik olarak bir rota
oluşturunuz. (go to/git).
eTrex Vista HCx Owner’s Manual17
Basic Operation > Using the Find Menu En son bulunanlar
En son bulunanlar sayfası aradığınız yada gittiğiniz
son 50 öğenin listesini gösterir.
Son bulunan öğelere gitmek için :
1. Bul menüsünü açmak için bul (find) tuşuna
basılı tutunuz.
2. En son bulunanlar simgesini vurgulayınız ve en
son bulunanlar sayfasını açmak için enter (gir)
tuşuna basınız.
Son Bulunan Öğelerin Bilgi Sayfasını
Kullanma
Bulunan öğeler listesinden bir öğe seçtiğinizde enter
(gir) tuşuna basınız, öğe hakkındaki ayrıntıları içeren
bir bilgi sayfası açılır. Her bir bilgi sayfası için
ekranda 3 adet düğme bulunur. Bulunan öğeyi seyir
için seçmenize yada bir yol noktası olarak rota listesi
oluşturmak amacıyla seçip seçmediğinize bağlı olarak
farklı düğmeler görüntülenir.
Bulunan Öğelerin Bilgi Sayfası
Seçenekler Menüsü
en son
bulunanlar
simgesi
en son
bulunan
öğelerin
listesi
3. Gitmek istediğiniz öğeyi vurgulamak için esnek
kolu (rocker) kullanınız ve bu öğeye ait bilgi
sayfasını görmek için enter(gir) seçeneğine
basınız.
4. Go to (git) seçeneğini vurgulayınız ve
seyire (navigasyon) başlamak için enter(gir)
seçeneğine basınız.
18
Her bir bilgi sayfası için seçenekler menüsü bulunan
öğeyi bir navigasyon aracı olarak kullanmak için
seçenekler içerir.
Seçenekler menüsünü kullanmak için:
1. Son bulunan öğe için açılan bilgi sayfasında
seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.
2. Bir seçenek seçmekiçin esnek kolu kullanınız
ve enter tuşuna basınız:
• Ortalama konum (average location) : Bir yol
noktası konumunun zaman üzerine örneğini
alınız ve daha doğru bir konum referansı için
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using the Find Menu
•
•
•
•
•
•
çıkan sonucun ortalamasını alınız.
Yol noktasının çizilmesi( Project waypoint):
Başka bir konuma başvurarak , yönünü ve
bu noktaya olan mesafeyi girerek yeni bir yol
noktası oluşturunuz.Daha fazla bilgi için sayfa
14’e bakınız.
Yakını bulma (find near here) : Bilgi sayfasında
tanımlanmış öğenin yakınındaki harita öğesini
bulmak için “bul menüsü” ne dönünüz.
Referans değiştirme (change reference): Harita
sayfasında yeni bir konumu göstermek için
göstergeyi (pointer) kullanınız.
Yakınlık kurma (set proximity): Bilgi
sayfasında tanımlanmış, önceden belirlediğiniz
bir öğenin yarıçapına yaklaştığınızda çalması için
bir alarm programlayınız. Daha fazla bilgi için
sayfa 15’e bakınız.
Rota ekleme (add to route): Bu öğeyi yeni bir
rotaya yada varolan bir rotaya ekleyiniz. Daha
fazla bilgi için sayfa 32’deki “rotaların kullanımı”
sayfasına bakınız.
Güneş ve Ay’ı görüntüleme (view Sun and
Moon): Bu öğenin konumu için Güneş ve Ay
tablolarını görüntüleyiniz. Daha fazla bilgi için
sayfa 82’ye bakınız.
• Avcılık ve balıkçılığı görüntüleme(view hunt
and fish): Bu öğenin konumu için avcılık ve
balıkçılık tablolarını görüntüleyiniz. Daha fazla
bilgi için sayfa 83’e bakınız.
• Harita Bilgileri (map informaiton ) : Harita
öğesinin ortaya çıktığı haritayı görüntüleyiniz.
Ayrıntılı harita indirme hakkındaki bilgiler için
sayfa 92’ye bakınız.
Başka bir öğenin yanındaki bir öğeyi bulmak için:
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Bul menüsünden bir simge seçininz ve enter
(gir) tuşuna basınız.
3. Bulunanlar listesinden bir öğeyi vurgulayınız
ve bilgi sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
4. Seçenekler menüsünü açmak için menü tuşuna
basınız, yakını bul (find near here) seçeneğini
vurgulayınız ve enter (gir) tuşuna basınız.Bul
menüsü bilgi sayfasından seçtiğiniz öğenin
yakınında öğeler içeren her bir kategoriyi
göstermek için tekrar açılır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual19
Basic Operation > Using the Find Menu
5. Bir kategori simgesi seçiniz, öğenin yakınında
bulunan öğeler listesini açmak için enter (gir)
tuşuna basınız.
Haritada başka bir konumdan bir öğe
bulmak için:
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Bul menüsünden bir simge seçiniz ve enter
Bir Yol Noktası Bulma
Yol noktası sayfası kayıtlı bir yol noktası listesi içerir.
Yol noktaları alfabetik sıraya göre kaydedilmiştir ve
sembol çeşitleri listesinden bir sembol verilmiştir.
Bir yol noktası bulmak için:
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
Waypoints
simgesi
(gir) tuşuna basınız.
3. Seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız, referans değiştir (change
reference) seçeneğini vurgulayınız ve enter
(gir) tuşuna basınız.Harita sayfası açılır.
4. İsediğiniz harita konumuna gitmek için oku
(göstergeyi) esnek kolla oynatınız.
20
2. Yol noktası simgesini vurgulayınız ve yol
noktası sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
3. Bir yol noktası seçmek için esnek kolu
kullanınız ve enter (gir) tuşuna basınız.Yol
noktası sayfası açılır.
Bir Geoache Bulma
Geoache simgesini Vista HCx’te oluşturduğunuz
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using the Find Menu
yada bilgisayarınızdan indirdiğiniz bir geoache
konum listesini görüntülemek için kullanınız. Bir
geoache konumu, bu konuma özel bir önem vermek ve
yol noktaları listesindeki diğer yol noktalarından ayrı
tutmak için özel bir geoache sembolü verilmiş bir yol
noktasıdır. Bir geoache noktası oluşturmayla ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 71’deki Geoache Ayar Talimatları
sayfasına bakınız. www.garmin.com/products/
etrexvistaHCx/.
Bir geoache bulmak için:
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Geoache simgesini vurgulayınız ve Geoache
sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
Bulunan ve bulunamayan geoacheları bu
sayfadan görüntüleyebilirsiniz.
3. Listeden geoache’ı vurgulamak için esnek kolu
kullanınız ve bilgi sayfasını açmak için enter (gir)
tuşuna basınız.
Geocache
simgesi
Geoache Listesi
bulma
Bir geoache
bulunduğunda
bulundu (found)
düğmesini
kullanınız.
Geoache
hakkında bilgi
için veri (data)
düğmesini
kullanınız. Sonraki seçeneği bulma
eTrex Vista HCx Owner’s Manual21
Basic Operation > Using the Find Menu
4. Git (go to) seçeneğini vurgulayınız ve geoache
konumunu seyir etmek için enter (gir) tuşuna
basınız.Bir geoache konumunu seyir ettiğinizde
Pusula sayfa modu Geoache navigasyon
moduna dönüşür ve indirdiğiniz önbellek
konumları hakkında ek bilgiler açıklama
alanında (comment field) gösterilir.
Bir geoache bulunduğunda, ünite önbelleği işaretler,
takvime bir giriş giriniz ve faaliyete geçtiğinde en yakın
önbelleği göstermesi için bir seçenek sağlayınız.
Cities
simgesi
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Şehirler (cities) simgesini vurgulayınız ve
enter (gir) tuşuna basınız. Şehirler sayfası
bulunduğunuz konuma yakın olan şehirlerin bir
listesini gösterir.
3. Listeden bir şehir seçiniz ve seçtiğiniz şehrin
bilgi sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız. Eğer istediğiniz şehir listede yoksa,
menü tuşuna basınız, arama metodu seçiniz
ve enter (gir) tuşuna basınız.
Bir Çıkış Bulma
Bir çıkış bulmak için bul menüsündeki çıkış(exit)
simgesini kullanınız.
Cities nearest to
your location
Bir Şehir Bulma
Şehir Bilgi
Sayfası
Harita veri listesinden bir şehir bulmak için bul
menüsündeki şehir simgesini kullanınız.(ana haritadan
yada indirdiğiniz ayrıntılı harita verilerinden).
22
Bir şehir bulmak için:
Bir çıkış bulmak için :
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Çıkış (cities) simgesini vurgulayınız ve
enter (gir) tuşuna basınız.Çıkış sayfası
bulunduğunuz konuma yakın olan şehirlerin bir
listesini gösterir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using the Find Menu
3. Bir yol noktası seçmek için esnek kolu
kullanınız ve bilgi sayfasını açmak için
enter (gir) tuşuna basınız. Bu sayfa çıkış
Çıkışların
listesi
Eğer ayrıntılı harita verilerini indirdiyseniz adres
bulmak için bul menüsündeki adresler simgesini
seçiniz.Caddenin numarsını ,adını ve şehri
Mevcut servisler
Addres
simgesi
Exits
simgesi
Adresler listesi
tarifini, çıkışa en yakın mevcut servisleri,
vurguladığınız servise olan mesafeyi ve yönleri içerir.
yazdığınızda ,bul özelliği harita verilerindeki
adreslerle bu veriyi karşılaştırır.
Bir adres bulmak için:
4. Listeden bir servis seçiniz ve seçtiğiniz servisin
bilgi sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna
basınız.
Adres Bulma
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz.
2. Adres simgesini vurgulayınız ve adres
sayfasını açmak için. enter (gir) tuşuna
basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual23
Basic Operation > Using the Find Menu
Eğer ünitenizde GPS varsa bölge gir (enter
region) alanına bulunduğunuz bölge
yerleştirilmiştir. Bir şehir gir bölümünde
bir şehir belirtmek zorunda değilsiniz
çünkü veri içerikleri bu bölge hakkında tüm
bilgileri içerir. Buna rağmen isterseniz olası
adres benzerlerini azaltmak için bir şehir
seçebilirsiniz.
3. Numara gir (enter number) bölümünü
vurgulayınız ve enter (gir) tuşuna basınız.
4. Ekran klavyesini kullanarak cadde numarasını
yazınız.İşlem bittiğinde ,OK’i (tamam)
vurgulayınız ve takrar enter (gir) tuşuna
basınız.
5 <Cadde ismi gir> (enter street name)
bölümünü vurgulayınız ve enter(gir) tuşuna
basınız.
6. Bir eşleştirmeyi göstermek için ekran
klavyesini kullanarak cadde adını yazınız.İşlem
bittiğinde, OK’i (tamam) vurgulayınız ve takrar
enter (gir) tuşuna basınız.Bir eşleşme listesi
görüntülenir.
7. İstediğiniz bir adresi seçiniz ve adres bilgi
sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
Bir kesişim noktası bulma
Eğer ayrıntılı harita verilerini yüklediyseniz, bir
kesişim noktası aramak için bul menüsündeki kesişim
(intersection) simgesini kullanınız.2 cadde adı ve
bir şehir girdiğinizde, bul özelliği bu verileri harita
verileriyle eşleştirerek kesişimi yerleştirir.
Bir kesişim bulmak için:
1. Bul menüsünü görüntülemek için bul (find)
tuşuna basılı tutunuz
2. Kesişim simgesini vurgulayınız ve kesişim
sayfasını açmak için enter (gir) tuşuna basınız.
Adresleri eşleştirme
24
Bilgi sayfası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using the Find Menu
3. Eğer ünitenizde GPS varsa Bölge gir
(enter region) alanına bulunduğunuz bölge
yerleştirilmiştir. Bir şehir gir bölümünde bir
şehir belirtmek zorunda değilsiniz çünkü veri
içerikleri bu bölge hakkında tüm bilgileri içerir.
Buna rağmen isterseniz olası adres benzerlerini
azaltmak için bir şehir seçebilirsiniz.
Kesişim eşleştirme
listesi
7. Bir kesişim noktası seçiniz ve bilgi sayfasını
açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
İlgilenilen Bir Noktanın Bulunması
Eğer ayrıntılı harita verilerini indirdiyseniz yakın
restorantları,pansiyonları,resmi binaları ve sınır
taşlarını bulmak için bul menüsündeki ilgilenilen
noktalar simgesini seçiniz.
Kesişim noktasının
bilgi sayfası
4. <Cadde Gir 1>(enter street 2) bölümünü
vurgulayınız ve enter (gir) tuşuna basınız.
5. Ekran klavyesini kullanarak cadde numarasını
yazınız. İşlem bittiğinde, OK’i (tamam)
vurgulayınız ve takrar enter (gir) tuşuna basınız.
6. <Cadde gir2> bölümüne bir cadde ismi
yazmak için 4. ve 5. basamakları tekrarlayınız.
Bir eşleşme listesi görüntülenir.
Seçenekler
menüsünü
kullanarak
arama kriterinizi
daraltın.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual25
Basic Operation > Using Tracks
İlgilenilen bir noktayı bulunmak için:
1. Bul menüsünü açmak için bul tuşuna basınız.
2. İlgilenilen noktalar simgesini vurgulayın ve
bulunduğunuz konuma en yakın noktaların
listesini görüntülemek için enter(gir) tuşuna
basınız.
3. Listeden bir noktayı vurgulayınız ve seçilen
öğenin bilgi sayfasını görüntülemek için
enter(gir) tuşuna basınız.Yada seçenekler
menüsünü açmak veya arama alanınızı
daraltmak için menü tuşuna basınız.
4. Listeden istediğiniz bir öğeyi vurgulayın ve
öğenin bilgi sayfasını açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
Eğer ulusal zincirin parçası olan bir restoran
arıyorsanız , en yakını bul (find nearest) seçeneğini
seçtiğinizde sadece bulunduğunuz konuma en yakın
restorantlar görüntülenir.İsimle (by name) seçeneğini
kullanarak arama yaparsanız harita verilerindeki
bulunduğunuz konuma en yakın olan zincire ait bütün
mekanlar görüntülenir.
Kullanılan
hafızanın
yüzdeliği
Kayıtlı izler
listesi
İzler sayfası
İlgilenilen Noktaların Sınıflandırılması
Garmin web sitesinde (www.garmin.com/products/
poiloader/) mevcut olan Garmin POI Loader ‘ı
26
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using Tracks
kullanarak ilgilenilen noktaları sınıflanırabilirsiniz.
Web’teki talimatları takip ediniz.
İzlerin Kullanımı
İz özellikleri seyahatiniz esnasında haritadan
elektronik kırıntının izini sürme yada “iz seyiri”
oluşturur”.İz seyri” yol boyunca gidilen noktalar
hakkında bilgi içerir.
“İz seyri” ünite bir konum saptar saptamaz kayıt
etmeye başlar.İzler sayfasının en üstünde hafıza” iz
seyir” tarafından kaplanmış alanı yüzdelik olarak
gösterilmektedir.”İz seyir” temizledikten sonra
yüzdelik %0 olarak görünür.
İz seyir defterini temizlemek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. İz (track) simgesini seçiniz ve izler sayfasının
(tracks page) enter(gir) tuşuna basınız
3. Temizle (clear) seçeneğini vurgulayınız ve
enter(gir) tuşuna basınız.
Bir iz seyri ayarlamak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. İz (track) simgesini seçiniz ve izler sayfasının
(tracks page) enter(gir) tuşuna basınız.
3. Kur(Setup)seçeneğini vurgulayınız ve iz
seyir ayarlarını (Track Log setup) açmak için
enter(gir) tuşuna basınız.
• Dolu olduğunda üstüne yaz(wrap when full):
İz seyri doluyken yeni veriler eskisinin üstüne
yazılır.
• Kayıt yöntemi(rechord method):Belli bir
mesafe gidildikten sonra iz noktaları kaydeder.
• Zaman(time): Belli bir zaman gidildikten sonra
iz noktaları kaydeder.
• Aralıklar(interval):Bir izi kayıt yöntemine ve
aralıklara göre kayıt eder.Belirli bir zaman ve
mesafe giriniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual27
Basic Operation > Using Tracks
İzin
adı
İz
mesafesi
Hesaplanan
alan
İz rengi
sayfasını kullanınız, iz mesafesini ve hesaplanan alanı
görüntüleyiniz ve harita sayfasındaki iz için bir renk
belirleyiniz.
İz seyir kaydının bir kısmını saklamak için:
Saklanan iz sayfası
• Renk(color): Haritadaki aktif izin rengini seçiniz.
İz seyrinin tümünü saklamak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. İz (track) simgesini seçiniz ve izler sayfasının
(tracks page) enter(gir) tuşuna basınız.
3. Sakla (save) seçeneğini vurgulayınız ve
enter(gir) tuşuna basınız.Tüm izleri kaydekmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir.
4. Evet (yes) seçneğini seçiniz ve izi kaydetmek için
enter(gir) tuşuna basınız.
Bir “iz saklanıyor “ mesajı görüntülenir ve “iz
saklandı” mesajına dönüşür.
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. İz (track) simgesini seçiniz ve izler sayfasını
(tracks page)açmak için enter(gir) tuşuna
basınız.
3. Sakla (save) seçeneğini vurgulayınız ve
Haritadaki saklanan izler
enter(gir) tuşuna basınız.Tüm izleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir.
İzi isimlendirmek için saklanan iz (the saved track)
28
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Using Tracks
4. Hayır (no) seçeneğini seçiniz ve izlerin bir
kısmını kaydetmek için enter(gir) tuşuna
basınız. Bütün izleri gösteren bir harita
görüntülenir.
5. İz çizgisi üzerinde başlangıç noktası yapmak
istediğiniz bir noktayı işaretlemek için gösterge
okunu esnek kolu kullanarak o noktaya doğru
hareket ettiriniz ve enter(gir) tuşuna basınız.
6. İz çizgisi üzerinde bitiş noktası yapmak
istediğiniz bir noktayı işaretlemek için gösterge
okunu esnek kolu kullanarak o noktaya doğru
hareket ettiriniz ve enter(gir) tuşuna basınız.
Bir “iz saklanıyor “ mesajı görüntülenir ve “iz
saklandı” mesajına dönüşür.
7. Ok(tamam) seçeneğini vurgulayınız ve
enter(gir) tuşuna basınız.
To view a track on the map:
Saklanan iz sayfasından bir harita seçeneği
seçiniz ve harita sayfasını açmak için enter(gir)
tuşuna basınız. Bütün izleri gösteren bir harita
görüntülenir. Başlangıç ve bitiş noktalarıyla kullanıcı yol noktaları izlere eklenmiştir.
Bir izin alanını hesaplamak için seçenekler menüsünden
alan hesaplama (area calculation) seçeneğini seçiniz.
Bir izin alanını hesaplamak için:
1. İz seyri açıkken ve aktif haldeyken seçenekler
menüsünü açmak için menü tuşuna basınız.
2. Alan Hesaplama (area calculation) seçeneğini
vurgulayınız ve Alan Hesaplama sayfasını
açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
3. Alan Hesaplamasını başlatmak için enter(gir)
tuşuna basınız.Hareket etmeye ve alan
sınırlarını belirlemeye başladığınızda ,sayfanın
en altında bir Dur (stop) düğmesi gözükür.
4. Alanı belirlemeyi tamamladıktan sonra sayfayı
açmak için gir(enter) tuşuyla sakla (save)
tuşuna basınız.
Hasaplamayı başlatma Hesaplanan izin saklanması
eTrex Vista HCx Owner’s Manual29
Basic Operation > Using Tracks
5. Yeni izi izler sayfasındaki Saklanan İzler
listesine kaydetmek için enter(gir) tuşuna
basınız.
İz Profilleri
Bir izi kaydettikten sonra seyahat etmiş olduğunuz
yolun kaydı ve yükseklik profilleri tutulur.
Bir iz profilini görüntülemek için:
1. Saklanan izler sayfasını açınız, ve menü
Yükseklik
Başlangıç
işareti
Başlangıç
ve bitiş
noktasına
olan
mesafe
Bitiş
işareti
İz Profil Sayfası
tuşuna basınız.
2. Profil (profile) bölümünü vurgulayınız ve iz profilini
görüntülemek için gir(enter) tuşuna basınız.
30
İzin başlangıç noktası bir bayrakla
işaretlenmiştir.İz profillerine esnek kolu
kullanarak da hareket edebilirsiniz.
Bir iz profiline hareket ettiğinizde,her bir
noktanın yükseklik oranları sayfanın en
üstünde ve başlangıç ve bitiş noktasına olan
mesafe sayfanın en altında gösterilir.
3. Profil üzerindeki herhangi bir noktayı haritadan
görmek için gir(enter) tuşuna basınız.
4. Zoom oranları ve Sembolleri gizle (hide
symbols) seçeneklerini kullanmak için menü
tuşuna basınız.
Bir iz yükseklik profili haritadaki yükseklik verilerini
içeren Dijital Yükseklik Modeller (DEM) Haritasıyla
(Mapsource U.S. Topo 24k) oluşturulur.Bu harita
çeşitleri kullanılır durumdayken bir profil seçtiğinizde
,Harita verileri kullan(use map data)- İz verileri kullan
(use track data) seçenekler menüsü görüntülenir.
Mapsource U.S. Topo 24k haritaları hakkında daha fazla
bilgi için Garmin’in web sitesine başvurunuz.
Kayıtlı Bir İzi Seyretme
İzinizi daha sonra bir Tracback olarak kullanmak için
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Routes
İlk dönüş
için yönler
saklayabilirsiniz.Başlatıldığında bir Trackback (geriye
doğru izle) rotası kaydedilmiş en eski iz noktasına
götürür.
Trackback (geriye doğru izle) özelliğini
kullanmak için:
1. Bir iz için saklanan izler sayfasını yada iz seyrini
açınız, Trackback (geriye doğru izle) bölümünü
vurgulayınız ve izi gösteren Trackback’i (geriye
doğru izle) açmak için gir (enter) tuşuna basınız.
Trackback(geriye doğru izle) alarak kaydetmek
istediğiniz bir nokta seçiniz.
2. Göstergeyi haritadaki noktaya hareket ettirmek
için esnek kolu kullanınız ve bir Trackback’i
(geriye doğru izle) seyretmek için gir (enter)
tuşuna basınız.
3. Seçtiğiniz noktalara ulaşmak için mevcut yollara
Follow road (yolu takip et) seçeneğini yada asıl seyahat rotanızı takip etmek için follow track
(izi takip et) seçeneğini seçebilirsiniz. Don’t Ask
Again(tekrar sorma) seçeneğini vurgulayınız
ve Tarckback’i her kullanışınızda bu seçeneğe
devam etmek istiyorsanız gir (enter) tuşuna basınız.
Harita sayfası izin ilk dönüşünde sayfanın en
üstünde yönler açar.
4. İlk dönüşün yönüne hareket ediniz,varış yerine
ulaşana kadar her bir dönüş için yönler gösterilir.
5. Çıkmak için menü tuşuna basınız ve
yönlendirmeyi durudur (stop navigation)
seçeneğini seçiniz.
Kayıtlı bir iz üzerinde kullanıcı yol noktası
oluşturmak için:
1. Harita üzerindeki kayıtlı iz üzerinde kullanıcı
yol noktası olarak işaretlerken göstergeyi iz
noktasını üzerine doğru hareket ettirmek için
esnek kolu kullanınız.
2. İşaretlenen yol noktaları sayfasını açmak için
enter(gir) tuşuna basılı tutunuz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual31
Basic Operation > Creating and Using Routes 3. Kullanıcı yol noktasını özelleştiriniz, Ok ‘i
vurgulayınız ve saklamak için enter(gir)
tuşuna basınız.
Rota
simgesi
noktası ekleyebilirsiniz. PC’nizi yada Mapsource
harita programlarını kullanarak daha ayrıntılırotalar
oluşturabilir ve onları ünite belleğine transfer
edebilirsiniz. Bulunan bir öğe için,yol noktası yada bir
harita öğesi için Go to (git) seçeneğini seçtiğinizde
ortaya çıkan Auto-routes (otomatik rotalar) saklanamaz.
Yol noktası 50 den fazla olan kayıtlı rotalar için Follow
roads( yolu takip et ) seçeneği kullanılamaz.
Bir rota oluşturmak için:
Bir rota kurulumu
Rotalar Oluşturma ve Kullanma
Rota navigasyonu sizi en son gittiğiniz yola götüren
bir aracı serisi oluşturmanızı sağlar.Vista HCx her
biri için en fazla 250 noktaya oluşturabileceğiniz 50
adet rota saklamanızı sağlar.
Bir Rota Oluşturmak
Rotalar sayfasını kullanarak rota oluşturabilir yada
düzeltebilirsiniz ve bul menüsünden bir rotaya yol
32
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota
sayfasını (routes page) açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
3. New(yeni) seçeneğini vurgulamak için esnek
kolu kullanınız ve rota sayfasını açmak için
enter(gir) tuşuna basınız.
4. <select next point> (sonraki noktayı seç)
bölümünü vurgulayınız ve bul menüsünü
açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
5. Bul menüsünün gruplarından bir rota yol noktası seçmek için bul menüsünü kullanınız
ve seçilen yol noktasının, şehrin, çıkışın yada ilgilenilen noktanın (vb..) bilgi sayfasını açınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Routes
6. Use (kullan) seçeneğini vurgulayınız ve
rotalara eklemek için enter(gir) tuşuna basınız.
7. Rotaya daha fazla nokta eklemek için 4’ten 6
‘ya kadar olan basamakları tekrarlayınız.Eğer
isterseniz rotayı yeniden adlandırabilirsiniz.
8. Navigate(seyret) seçeneğini vurgulayınız, ve
seyre başlamak için enter(gir) tuşuna basınız.
Varış Noktasına Doğru Seyretmenin Yöntemleri
• Yol noktası sayfasından yada diğer bul
menüsünün öğelerinden biri için Go To’yu
(git) seçtiğinizde ,Vista HCx bulunduğunuz
konumdan varış noktasına (point to point)
doğru güvenilir bir yol oluşturur.
• Eğer rota sayfasından Navigate (seyret)
seçeneğini seçerseniz, Vista HCx bir çok
kullanıcı yol noktasından yada bul menüsünün
öğelerinden ve varış noktanızdan oluşan bir
rota üretir.Doğrudan bir noktadan öbür noktaya
doğru seyreder.Rotadaki her bir dönüşten önce,
dönüş sayfası bir rehberlik mesajı ve dönüşe ait
bir grafik gösterir.Rota aktif haldeyken esnek
kolu aşağı yada yukarı doğru oynatarak dönüş
görüntülerinizi istediğiniz zaman görebilirsiniz.
• Rota ayar sayfasındaki Follow Roads (yolları
takip et) seçeneğini seçtiğinizde her iki
navigasyon yöntemi de değişir. Navigasyona
git (go to navigation) ve bir noktadan öbür
noktaya (point to point) rota alma seçenekleri
yolları seyretme seçeneğini kullanmanızı sağlar.
Rotalar varış noktanıza olan rotayı otomatik
olarak hesaplamak için varolan yolları kullanır.
(ana haritadaki yada ayrıntılı haritadan indirmiş
olduklarınızı) Yollardaki dönüş noktaları aktif
rota sayfasına eklenir ve bir rehberlik mesajı
ve dönüşe ait bir grafik gözükür.Eğer bir rotayı
hesaplamak için konumunuzda yeterli sayıda
yol yoksa bir mesaj gelir.
Bir Rotayı Seyretme
Bir rota oluşturduktan sonra hemen seyre
Rota Sayfası
Haritadaki Rota
eTrex Vista HCx Owner’s Manual33
Basic Operation > Creating and Using Routes başlayabilirsiniz yada kayıtlı rotalar listesine
kaydedebilirsiniz.
Kayıtlı bir rotayı seyretmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota
sayfasını (routes page) açmak için enter(gir)
5. Yönlendirmeyi durdurmak için menü tuşuna
daha sonra Stop Navigation tuşuna veson
olarak enter (gir) tuşuna basınız.
Bir rotayı seyir halindeyken, her bir rotaya
yaklaştığınızda bir rehberlik mesajı ve dönüşe ait
bir grafik gözükür.Rota ayar sayfasındaki Follow
Roads(yolu takip et)seçeneğini kullanmak dönüşlerin
sayısını arttırır ve dönüş listesinin bulunduğu aktif
rota sayfasını gösterir.Eğer Off Road (yol -kapalı)
seçeneğini seçerseniz sadece aktif rota sayfasındaki
noktaların listesini görüntüleyebilirsiniz.
Aktif bir rota için dönüşleri göstermek için:
1. Rota sayfasından kayıtlı bir rotayı vurgulayınız
ve rotaya ait bilgi sayfasını (routes page)
açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
Rotaları takip ederken
görüntülenen aktif
rota sayfası
Dönüş
görüntüleme
sayfası
tuşuna basınız.
3. Kayıtlı bir rotayı vurgulayınız ve rota sayfasını
(routes page) açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
4. Navigate(seyret) seçeneğini vurgulayınız ve
enter(gir) tuşuna basınız.
34
Yeni bir
rota adı
giriniz
Rota Sayfası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Basic Operation > Creating and Using Routes
2. Navigate(seyret) seçeneğini vurgulayınız
ve navigasyona başlamak için ve harita
sayfasından rotayı göstermek için enter(gir)
tuşuna basınız.
3. Rotadaki dönüşlerin listesini göstermek istiyorsanız aktif rota sayfasını açmak için Quit (çık)
tuşuna basınız.Listeden sadece bir tane dönüşü
görüntülemek istiyorsanız, vurgulamak için esnek
kolu kullanınız ve enter(gir) tuşuna basınız. The
Turn Preview Page (dönüş görüntüleme sayfası)
dönüşleri ve rehberlik metinini gösterir ve en
Rota noktasını
gözden geçirme
seçenekleri
Bilgi Sayfası
alttaki alanda sırasıyla dönüş sayıları ve rotadaki
tüm dönüşler görüntülenir.
4. Bütün dönüş görüntülerine gitmek için esnek
kolu aşağı veya yukarı doğru oynatınız. Dönüş
görüntüleme sayfasını (The Turn Preview
Page) kapatıp aktif rota sayfasına dönmek için
Quit (çık) tuşuna basınız.
Bir Rotanın Düzeltilmesi
Bir rota oluşturduktan sonra bir rota sayfasını düzeltmek,
rota adını değiştirmek ve rota noktalarını gözden
geçirmek için Route Page ‘i (rota sayfası)kullanınız.
Bir rotanın adını değiştirmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota sayfasını
(routes page) açmak için enter(gir) tuşuna
basınız.
3. Kayıtlı bir rota seçiniz ve enter(gir) tuşuna basınız.
4. Rota sayfasının en üstündeki route name(rota
adı) bölümünü vurgulayınız ve enter(gir)
tuşuna basınız.
5. Ekran klavyesini çalıştırmak için esnek kolu
kullanınız ve rotanın adını değiştiriniz.
Bir rota noktasını gözden geçirmek için:
eTrex Vista HCx Owner’s Manual35
Basic Operation > Creating and Using Routes
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota sayfasını
(routes page) açmak için enter(gir) tuşuna basınız.
3. Kayıtlı bir rota seçiniz ve enter(gir) tuşuna basınız.
4. Rota sayfasından bir rota noktası vurgulayınız ve seçenekler menüsünü açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
5. Save /sakla (noktayı bir yol noktası olarak
sakla), Map/harita (noktayı harita sayfasında
göster) yada Go To/git ( noktayı seyret)
seçeneklerinden birini seçmek için enter(gir)
tuşuna basınız.
Bir rotayı silmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
36
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota
sayfasını (routes page) açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
3. Seçenekler menüsünü açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
4. Delete All Routes (tüm rotaları sil)seçeneğini
vurgulayınız ve kayıtlı rotaların listesini silmek
için enter(gir) tuşuna basınız.”Do you want to
delete all routes?” (tüm rotaları silmek istiyor
musunuz?) diye soran bir doğrulama mesajı
görüntülenir,Yes (evet) seçeneğini seçiniz ve
enter(gir) tuşuna basınız.
Bir rota için off-road’a (kapalı-yol) geçiş :
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Rotalar (route) simgesini seçiniz ve rota sayfasını
(routes page) açmak için enter(gir) tuşunabasınız.
3. Seçenekler menüsünü açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
4. Off Road Transition (kapalı-yola geçiş)
seçeneğini seçiniz ve Off Road Transition
sayfasını (kapalı-yola geçiş ) açmak için
enter(gir) tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Overview
Ana Sayfalar
Vista HCx’te 4 adet ana sayfa bulunur: Harita sayfası (map page), Pusula sayfası (Compass page), Altimetre sayfası
(Altimeter Page) ve Ana menü (Main menu). Quit (çık) tuşuna basarak bu sayfalar arasında gezinebilirsiniz. Ana
menüdeki Page sequence (sayfa düzeni) seçeneklerini kullanarak ekstra sayfalar ekleyebilirsiniz. Siz seyir halindeyken
aktif rota sayfası görüntülenir. Uydu sayfası sadece Start Up (başla) seçeneğini seçtiğinizde görüntülenir.
Her sayfaya ait ayar seçeneklerini ve fonksiyonları içeren ayrı bir seçenekler menüsü bulunur.Bir sayfaya ait
seçenekler menüsünü görüntülemek için menü tuşuna basınız.
Harita Sayfası
Pusula Sayfası
Altimetre Sayfası
Ana Menü
Seçenek Yok
Harita sayfası
seçenekler menüsü
Pusula sayfası
seçenekler menüsü
Altimetre sayfası
seçenekler
menüsü
eTrex Vista HCx Owner’s Manual37
Main Pages > Satellite Page
Uydu Sayfası
Uydu sayfası alıcının durumunu, uydu sinyallerinin
kuvvetini ve ünite en az üç uydudan sinyal aldığında
,alıcının bulunduğu konumu gösterir.Uydu sayfası
üniteyi açıp ve ana menüden uydu sayfasına girdikten
sonra açılır.
Konum
Uydu
konumu
Uydu
sinyallerinin
kuvveti
38
Uydu Sayfası
Uydu Sayfası Seçenekler Menüsünün
Kullanımı
Seçenekler menüsünü açmak için menü tuşuna basınız.
• GPS kapalıyken kullanın: Eğer GPS ‘nin kapalı
olmasını istiyorsanız bu seçeneği kullanınız
• Yukarıyı izleyin / Kuzeye gidin : Uydu
sinyallerini sayfanın en üstündeki halkalar
içerisinde kuzeye doğru sıralanışını görmek
veya ekranın en üst kısmında bulunduğunuz iz
noktasını görmek için kullanınız.
• Yeni yer : Eğer üniteyle 600 milden daha fazla
yol gitmişseniz ve uydu sinyallerini yerleştirirken
sorun yaşıyorsanız bu seçeneği kullanınız.
• Çok renkli/Tek renkli: Her bir uydunun farklı
renkte yada tek renkte görünmesini ayarlamak
için kullanınız.
• GPS yüksekliğini gösterin: Bulunduğunuz
yüksekliği göstermek için kullanını.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Map Page
Harita Sayfası
Vista HCx‘in şehirlerin, ülkelerin, anayolların,
çıkışların, göllerin ve nehirlerin verilerini ve ana
hatlarını içeren bir ana haritası bulunur. Standart ana
harita Mapsource verileriyle çoğaltılabilir.
Çift harita çalıştırma modu, durum modu ve
panoramik harita modu harita ekranını oluşturur.
Durum modu haritayı ekranda bulunduğunuz konuma
çevirmenizi sağlar. Durum göstergesi(ok) haritadaki
seyahat yönünüzü gösterir.
Esnek kola bastığınızda, Vista HCx ekran üzerinde
haritayı beyaz okla(harita göstergesi) hareket
ettiren panoramik harita moduna (pan mode) geçer.
Panoramik Harita (Pan Map) özelliğini kullanılırken,
beyaz oku sayfa civarında hareket ettirilebilir, harita
öğelerini vurgulayabilir yada tanımlayabilirsiniz.
Gösterge okunun altında birden fazla harita öğesi
varsa, o noktada öğelerin bir listesi açılır.
Seyahat çeşitleri ve seyir bilgileri oluşturmak için
sayfanın en üstüne 4 seçenekli veri alanı ekleyebilir
ve şekillendirebilirsiniz.
Harita sayfasındaki veri alanlarını
göstermek için:
1. Harita seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.
2. Veri alanı (data field) bölümünü vurgulayınız,
ve gir (enter) tuşuna basınız. Bir alt menü
açılır.
3. Harita sayfasında görmek istediğiniz veri alanı
sayısını seçiniz ve gir (enter) tuşuna basınız.
Veri alanları
Alt menü
penceresi
Veri alanları
bulunan harita
sayfası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual39
Main Pages > Map Page
Bir veri alanını değiştirmek için:
1. Harita seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.
2. Veri alanını değiştir (change data field)
bölümünü vurgulayınız, ve gir (enter) tuşuna
basınız.İlk veri alanı vurgulanmıştır.
3. Veri alanı seçeneklerinin listesini açmak için ve
gir (enter) tuşuna basınız.
Veri alanı
seçenekleri
Diğer Harita Verilerinin Kullanımı
Mapsource veri disketleri Vista HCx’inizin
çeşitliliğini arttırır.
Mapsource ayrıntılı harita verileriyle en yakın
restorantları, binaları, alışveriş merkezlerini, eğlence
yerlerini görüntüleyebilir ve listeledeki yerlerin adres
ve telefon numaralarını bile edinebilirsiniz. Ayrıca
BlueChart verileriyle de NAVAIDS’a, enkazların,
engellerin ve demirleme yerlerinin bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
Harita bilgilerini gözden geçirmek için:
4. Bir seçenek seçmek için esnek kolu kullanınız
ve gir (enter) tuşuna basınız.
5. Bir sonraki alanı seçmek için esnek kolu
kullanınız ve 3. ve 4. basamakları tekrarlayınız.
1. Harita sayfasından menü tuşuna basınız.
2. Harita Ayarlama (setup map) bölümünü
vurgulayınız, ve gir (enter) tuşuna basınız.
3. Harita Ayarları bilgi sayfasını açmak için esnek
kolu kullanınız. Ünitede kayıtlı haritaların listesi
görüntülenir. Harita sayfasındaki kontrol işareti
haritanın göstergesidir.
Her bir veri alanı seçeneğinin açıklaması için sayfa
90’a ekler bölümüne bakınız.
40
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages >Map Page
ZOOM (yakınlaştırma/uzaklaştırma)
Aralıklarını Değiştirme
Harita sayfasından zoom aralıklarını küçük bir
alanı detaylarıyla görüntülemek yada büyük bir
alanının detaylarını azaltmak için değiştirebilirsiniz.
Zoom aralığını azaltıp, küçük bir alanı detaylarıyla
görüntülemek için In (içeri) tuşuna, zoom aralığını
çoğaltıp büyük bir alanın detaylarını azaltmak için out
(dışarı) tuşuna basınız.
Yakınlaştırma
Harita yönlendirme
İki adet harita yönlendirme seçeneği bulunur: North up
(kuzeye) haritayı kuzeye doğru sabitler. Track up(izle)
haritayı şimdiki takip yönünüze göre sabitler. Track up
(izle) seçeneğini kullanırken, kuzey ok yönlendirmeyi
belirtir. Harita ayarlama seçeneğini kulanarak harita
yönlendirmesini ayarlayabilirsiniz.
Harita Sayfası Seçenekler Menüsü
Harita sayfası seçenekler menüsünü bir harita sayfasını
özelleştirirken kullanınız. Harita sayfası açıkken, menü
tuşuna basınız. Bir seçenek seçmek için, seçeneği
vurgulayınız, ve enter (gir) tuşuna basınız.
Uzaklaştırma
En son zoom aralıklarının ayarları harita sayfasının sol
alt köşesinde gözükür. Eğer harita verileri kullanıma
hazır değilse zoom aralıklarının altında bir overzoom
mesajı gözükür.Mapsource haritalarını kullanırken
ekrandaki cetvelin altında “mapsource “ yazısı gözükür.
Harita Oranları
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
• Stop (resume ) navigation/ Yönlendirmeyi
Durdur-Başlat: Seyir halindeyken (navigasyon )
yönlendirmeyi durdurmak için kullanılır.
• Hesaplama(recalculate): Seyir halindeyken
(navigasyon) bir rotayı tekrar hesaplamak için
kullanılır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual41
Main Pages > Map Page
• Veri alanları (data fields): Harita sayfasının
en üstünde veri alanlarını gösteren bir alt menü
açmak için kullanılır: sadece 2, 3 yada 4 numaralı
veri alanlarından birini seçebilirsiniz.
• Veri alanlarını değiştir(change data fields):
Veri alanlarında göstermek istediğiniz veri
alanının çeşidini seçmenizi sağlar. Bu seçenek
sadece 2, 3 ve 4 numaralı veri alanları için
geçerlidir. Bu seçeneği sadece veri alanlarını
kullanırken seçebilirsiniz.
• Rehberlik metni( guidance text):Gitmek
istediğiniz yol için seyir halindeyken, ekranda
bir sonraki seyir (navigasyon) hareketiniz
hakkında bilgi veren rehberlik mesajıdır.
• Harita ayarlama (setup map): Harita
görüntülerini özelleştirme olanağı sağlayan 6
sayfa ekran seçenekleri içerir.
• Measure Distance (stop measuring)/ Mesafe
Ölç –Durdur Harita üzerinde bulunduğunuz
noktadan diğerine olan mesafeyi gösterir.
• Declutter kapatma/açma (declutter on/of):
Haritada zoom aralığı uzaklaştırıldığında yol
detaylarının görüntülenmesine engel olan
öğeleri kaldırmak için kullanılır.
• Restore Defaults / Varsayılanları Tekrar
Yükle– Harita sayfasının orijinal fabrika
42
ayarlarını geri getirir.
Rehberlik Metni
Rehbelik metni siz takip halindeyken (seyir) harita
sayfasının en üstünde gözükür. Gitmek istediğiniz yol
için seyrederken size yardımcı olmak için bilgi verir.
Rehberlik Metni
Rehberlik metnini göstermek için:
1. Harita sayfası seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.
2. Guidance Text (rehberlik metni) bölümünü
vurgulayınız ve gir(enter) tuşuna basınız.Rehberlik
metnine ait bir alt menü açılır.
3. Bir seçenek (Always show/her zaman göster, Never
show/gösterme, Show when navigating/Seyrederken
göster) seçiniz ve gir(enter) tuşuna basınız.
Eğer Always show /her zaman göster seçeneğini
seçerseniz, rehberlik mesajı seyir halinde olun yada
olmayın her zaman görüntülenir. Eğer, Show when
navigating/seyrederken göster seçeneğini seçerseniz,
rehberlik mesajı seçenekler menüsünden Stop
navigating/yönlendirmeyi durdur seçeneğini seçeneği
kadar görüntülenir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Map Page
Harita Sayfasını Ayarlama
Harita ayarlama seçeneğini harita sayfasındaki öğeleri
uyarlamak için kullanınız.
Harita Ayaralama- Genel Sayfa
Harita Ayarlama – Genel sayfa Orientation, Below, Auto
Zoom, Detail, ve Lock On Road ayarları kapsar.
Harita sayfası görüntülerini özelleştirmek
için:
1. Harita sayfası seçenekler menüsünü açmak için
menü tuşuna basınız.
2. Setup Map (harita ayarlama) bölümünü
vurgulayınız ve harita ayarlama sayfasını açmak
için gir(enter) tuşuna basınız.
3. Bir sayfa seçerken bir simgeden öbürüne gitmek
için ve sayfadaki alanlarda aşağı ve yukarı
hareket etmek için esnek kolu kullanınız.
Genel Sayfa Noktalar
İzler
Metin
Bilgi
Marine
4. Seçtiğiniz harita ayarlama özelliklerinden birini
vurgulayın ve o öğeye ait seçenekler listesini
görüntülemek için gir(enter) tuşuna basınız.Her
sayfanın kendine ait bir alt menüsü bulunur.
Bu menüye girmek için tercih etmiş olduğunuz
ayar sayfasındaki menü tuşuna basınız.
Harita Ayarları – Genel Sayfa
• Orientation/ Yönlendirme-Haritada göstermek
istediğiniz yönü ayarlamak için seçilir.
• North up (kuzeye) sayfanın en üstünde her
zaman kuzeyi gösterir. Track up(izle) sayfanın en
üstüne yakın bir yerde bulunduğunuz izi gösterir.
• Below/ aşağıda – Harita ölçeğini Track up(izle)
özelliğinin görüntülerine göre ayarlar.Onun
üzerindeki tüm ölçekler North up(kuzeye) harita
yönlendirmesine geri dönmek içindir.
• Auto zoom/Otomatik zoom-Bir rotanın
başlangıç ve bitiş noktalarını görüntülemek için
harita ölçeğini zumlar.
• Detay: Harita detaylarının derecesini seçmek
için kullanılır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual43
Main Pages > Map Page
• Karayolu üzerine kilitleme: Harita
göstergesini en yakın karayolu görüntüsüne
kilitler ve harita durumunun doğruluğundaki
farklılıkları karşılaması için ayarlar.
Harita Ayarlama-İzler Sayfası
Harita Ayarlama-İzler Sayfası kayıtlı izler, iz seyri, iz
noktaları ve Go To (git) çizgilerini kapsar.
Harita Ayarlama-İzler Sayfası
Harita Ayarlama-iz noktaları
Harita Ayarlama-iz noktaları sayfasını harita
sayfasında görüntülenen, kullanıcı noktalarını, sokak
işaretlerini ve Land Cover’ları ölçeklemek için
kullanınız. Auto/off(otomatik/kapalı) seçeneklerini
yada 20 ft- 800mi seçeneklerini seçerek ölçeği
ayarlayınız.
Harita Ayarlama-iz noktaları sayfası
• Kayıtlı izler-Haritada kayıtlı izlerin gösterildiği
yerde maksimum zoom aralıkları ayarlanır.
• İz seyiri-Aktif ” iz seyri” gösterildiği yerde
maksimum zoom aralıkları ayarlanır.
• İz noktaları-Bir izi kayd-etmek için
maksimum iz sayısı ayarlanır.
• Go To (git) çizgisi-Bir yön yada bir iz seyir
çizgisinin yönü ayarlanır.
44
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages >Map Page
Harita Ayarlama-Metin Sayfası
Metin sayfasını harita sayfasındaki öğelerin metin
boyutlarını ayarlamak için kullanınız. Küçük(small),
Orta(medium)yada büyük(large) seçeneklerinden birini
seçiniz.
Harita listelerini görüntülemek için menü tuşuna
basınız.
Harita Ayarlama-Marine Sayfa
Harita Ayarlama-Marine Sayfasını,indirmiş olduğunuz marine grafiklerini kullanırken mavi rengi, ses, ışıklandırmayı
ve sembolleri özelleştirmek için kullanınız. (MapSource
BlueChart marine grafik verileri).
Harita Ayarlama-Metin Sayfası
Harita Ayarlama-Bilgi Sayfası
Harita Ayarlama-Bilgi Sayfası Mapsource haritaları,
deniz grafikleri,topografik haritalar gibi indirilmiş
detaylı haritaların bir listesini gösterir.Bir haritayı
vurgulamak için esnek kolu kullanınız ve ekranda
haritayı açmak yada kapamak için gir(enter) tuşuna
basınız.
Harita Ayarlama-Bilgi Sayfası
Harita Ayarlama - Marine Sayfası
• Marine renkleri-Harita sayfasındaki mavi renk
seçeneğini açabilir yada kapatabilirsiniz. (on/off)
• Ses-Harita sayfasındaki ses özelliğini açabilir
yada kapatabilirsiniz. (on/off)
• Işıklandırma-Aç(on), Kapat(off) yada
otomatik(auto) seçeneklerinden birini seçiniz.
• Semboller-Auto/otomatik, GARMIN, NOAA,
International /uluslararası, seçeneklerinden birini
seçiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual45
Main Pages > Map Page
Mesafe ölç Seçeneği
İki harita öğesi arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.
Mesafe Ölç seçeneğini kullanmak için:
1. Harita seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız
2. Measure Distance /mesafe ölç seçeneğini
vurgulayın ve gir(enter) tuşuna basınız.
Ekranda altında REF yazısı olan
bulunduğunuz noktayı gösteren bir ok gözükür.
3. Oku referans noktasına (ölçmek istediğiniz
yerin başlangıç noktası) götürünüz ve
gir(enter) tuşuna basınız. Başlangıç noktası bir
simgeyle işaretlendirilmiştir.
4. Oku ölçmek istediğiniz alana hareket ettiriniz.
Harita sayfasının sağ üst köşesinde iki nokta
arasındaki mesafe gösterilmektedir.
5. İptal etmek için quit(çık) tuşuna basınız.
46
Ölçünün
başlangıcını
belirten
simge
ölçülen
mesafe
ölçünün REF
yazılı bitiş
noktası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Map Page
Declutter’i Kapama/Açma
Haritada sayfasından başlık ve simge gibi istenmeyen
öğeleri kaldırmak için kullanılır. Bu seçenek çok
büyük yer kaplayan simgeler ve başlıklar tarafından
anlaşılması güç hale gelmiş ölçekleri zumlarken
faydalı olur.
Harita/ declutter
kapalı
Varsayılanları Tekrar Yükleme
Harita sayfasının orijinal fabrika ayarlarını geri
getirmek için Restore Defaults(Varsayılanları Tekrar
Yükle) seçeneğini kullanınız.
Harita/ declutter
açık
Declutter’i kapamak/açmak için:
1. Harita seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız
2. Turn Declutter on (Declutter’i aç) seçeneğini
vurgulayın ve gir(enter) tuşuna basınız.
Yada Declutter’i kapamak için menü tuşuna
basınız,Turn Declutter off (declutter’i kapat)
seçeneğini seçiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual47
Main Pages > Compass Page
Pusula Sayfası
Siz seyir halindeyken pusula sayfası(compass page)
gideceğiniz yere kadar bir pusula grafiğiyle ve bir
yön gösterge işaretiyle size rehberlik eder.
Yön
göstergesi
Kuzey
yönünün
göstermek için
hareket eden
pusula halkası
olduğunuz (takip yönü) yolun yönünü bulunduğunuz
konuma bağlı olarak gösterir. Pusula halkası, yön
göstergesi ve seyir göstergesi hareket yönünüzü ve
varış noktasının yönünü göstermek için birbirlerinden
bağımsız olarak çalışırlar. Size rehberlik etmesi için
bir yön göstergesi yada seyir göstergesi seçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için sayfa 54’e bakınız.
Ölçü
Seyir göstergesi
seyrettiğiniz
yönü ve ne kadar
mesafe seyretmiş
olduğunuzu gösterir.
Pusula Sayfası
Pusula sayfası siz seyrederken seyir bilgilerini ve
yönleri belirtir.Pusula sayfasında pusula halkası
grafiği, yön göstergesi, seyir göstergesi ve en son hız,
diğer rota noktasına olan mesafe ve hesaplanan varış
zamanı gibi bilgileri görüntülemek için dijital veri
alanları bulunur.
Dönen pusula halkası hareket ettiğiniz yönü
gösterir. Yön göstergesi ve seyir göstergesi gitmekte
48
Seyir Göstergesi
Yön Göstergesi her zaman
gideceğiniz
noktanın yönünü
(takip yönü)
gösterir.
Yön Göstergesi
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Compass Page
Pusula halkası siz sabit durumdayken bile manyetik
bir pusula gibi çalışmaya devam eden elektronik bir
pusuladır. Siz hareket halindeyken hızınız henüz
belirlenmediğinde, yönünüzü korumak için GPS
alıcısının verilerini kullanır. Durduğunuz zaman
tekrar manyetik bir pusula gibi çalışır. Pusula halkası
özellikle kağıt bir harita yada Vista HCx’te bir grafik
kullandığınızda seyir için yararlı olur. Elektronik
pusula aktifken durum çubuğunda bir pusula simgesi
gözükür.
Elektronik Pusulanın Kullanımı
Quit (çık )tuşuna basılı tutarsanız elektronik pusula
kapanır, Quit (çık )tuşuna tekrar basılı tutup açıncaya
kadar pusula kapalı kalır. Bazen de pusulayı
açmanıza rağmen Vista HCx izinizi sürmek için GPS
alıcısını kullanır. Vista HCx GPS alıcısını sadece
hareket halindeyken kullanabilir.Yavaş hareket
ediyorsanız yada sabit durumdaysanız sadece
elektronik pusulayı kullanabilirsiniz. Sayfa 50’de
açıklandığı gibi elektronik pusula ve GPS alıcısı
seçeneklerini kendi isteğinize göre seçebilirsiniz.
Elektronik pusulayı kapamak/açmak için:
1. Elektronik pusulayı açmak yada kapamak
için Quit (çık)tuşuna basılı tutunuz. Elektronik
pusula faaliyete geçince durum çubuğunda
bir pusula simgesi gözükür.Eğer elektronik
pusulanızı kullanmıyorsanız pillerden tasarruf
etmek için kapayınız. Pusula kapandığı
zaman, ünite seyir için GPS alıcısını kullanır.
2. Elektronik pusula okumalarını doğru ve
net almak için aynı seviyede durunuz ve
seviyenizi koruyunuz.Eğer pusula seviyesini
korumuyorsanız yada kalibre etmediyseniz
bir “hold level/aynı seviyede kal ” mesajı
görüntülenir.(kalibre talimatları için bir sonraki
sayfaya bakınız.)
Otomatik açılıp kapanan pusula için hız ve
zaman ayarları:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Setup(ayarlar) seçeneğini vurgulayınız ve ayarlar
menüsünü açmak için gir(enter) tuşuna basınız.
3. Heading (başlık) simgesini vurgulayınız ve
başlık ayarlama sayfasını açmak için gir(enter) tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual49
Main Pages > Compass Page
(arabalar,binalar…) manyetik alan üretiyorsa
elektronik pusulanın doğruluğu ters olarak etkilenir.
hız
ayarları
Zaman
vade
seçenekleri Başlık Ayar Sayfası
4. Switch to compass heading when below
(aşağıdayken pusulaya dön) seçeneğini
vurgulayınız ve gir(enter) tuşuna basınız.
5. Bir hız girmek için sayısal klavyeyi kullanınız.
6. For more than (daha fazlası için) seçeneğini
vurgulayınız ve zaman seçenekler listesinden bir zaman vadesi seçip gir(enter) tuşuna basınız.
Elektronik pusulayı kalibre etmek
Vista HCx’i yeni piller yerleştirdikten sonraki
ilk kullanımınızda, elektronik pusulayı açık
alanda kalibre etmeniz gerekir.Pusula aynı
seviyede tutulmazsa yada yakınındaki nesneler
50
Elektronik pusulayı kalibre
etmek için:
1. Pusula sayfası seçenekler
menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.
2. Calibrate compass (pusulayı
kalibre et) seçeneğini
vurgulayınız ve kalibrasyon
sayfasını açmak için gir(enter) Kalibrasyon Pusula
tuşuna basınız.
Sayfası
3. Start(başla) düğmesini
vurgulayınız, gir(enter)
tuşuna basınız, üniteyi
döndürmek ve aynı seviyede
tutmak için ekrandaki
talimatları takip ediniz.
Üniteyi döndürme
hızınızı ayarlarken
ekranda sizi uyaran
mesajlar görüntülenir:
Kalibrasyon
Just right (sadece sağa) programlama Sayfası
,too fast(çok hızlı) ,too
slow(çok yavaş).Üniteyi döndürürken aynı
seviyede olmasına dikkat ediniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Compass Page
İşlem tamamlandığında “Calibration
üniteyi aynı
seviyede tutun ve
yavaşça çevirin
successful” (kalibrasyon başarılı) mesajı
görüntülenir.
Eğer “Calibration failed”(kalibrasyon başarısız
oldu ) mesajı gözükürse işlemi tekrarlayınız.
4. Pusula sayfasına dönmek için gir(enter) tuşuna basınız.
Pusula Sayfa Seçenekleri
Pusula sayfasını özelleştirmek için seçenekler
menüsünü kullanınız. Pusula sayfası açıkken menü
tuşuna basınız. Bir seçenek seçmek için ,vurgulayın
ve gir(enter) tuşuna basınız.
Pusula sayfası seçenekler
menüsü
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
• Sight‘N Go- Görüş alanınızdaki bir nesneyi
seyretmenizi sağlar.
• Yönlendirmeyi durdur/devam et:Bir rota için
yönlendirme seçeneğini yada Go To (git) seçeneğini
açmak yada kapamak için kullanılır.
• Hesaplama(recalculate) : Bir varış noktasına olan
mesafeyi hesaplamak için kullanılır.
• Seyir Göstergesi (Course pointer) yada Yön
Göstergesi(Bearing Pointer)- Varış noktanınızın
yönünü gösteren yön göstergesi yada gidiş yönünüzü gösteren seyir göstergesinden birini seçiniz.
• Veri alanları (data fields): Pusula sayfasındaki
veri alanlarının sayılarını seçmenizi sağlar.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual51
Main Pages > Compass Page
• Veri alanlarını değiştir(change data fields):
Veri alanlarında göstermek istediğiniz veri
alanının çeşidini seçmenizi
sağlar.
• Pusulayı kalibre etmek:
Pusula kalibrasyon
sayfasına girmek için
kullanılır.
• Restore Defaults /
Varsayılanları Tekrar
Yükle–Orijinal fabrika
Sighting Page
ayarlarını geri getirir.
Sight ‘N Go Navigation
Seyir için Sight ‘N Go‘yu kullanmak:
1. Pusula sayfası seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız.
2. Sight ‘N Go seçeneğini vurgulayınız ve aktif
hale getirmek için gir(enter) tuşuna basınız.
Göstergeyle birlikte pusula halkası, biri ekranın
altında diğeri üstünde olmak üzere iki görüş
işaretiyle aynı sıradadır.
52
Yol Noktası Çizme Sayfası
3. eTrex Vista ‘yı göz seviyesinde tutunuz ve
kasa üzerindekiiki görüş işaretini nesne
ile birlikte hizalayınız. Yönü kilitlemek için
gir(enter) tuşuna basınız. Görüş sayfası açılır.
4. Set Course bölümünü vurgulaynız ve pusula
sayfasını açmak için gir(enter) tuşuna basınız.
5. Gideceğiniz varış noktasına doğru seyahat
etmeye başlayınız yada Project Waypoint (yol
noktasının çizilmesi) seçeneğini vurgulayarak
Project Waypoint (yol noktasının çizilmesi)
sayfasını açabilirsiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Compass Page
6. Çizdiğiniz bir yol noktasına konum oluşturmak için
bulunduğunuz konumdan olan mesafeyi girniz.
7. Go To (git) seçeneğini vurgulayınız ve harita
sayfasını açıp çizdiğiniz yol noktasına doğru
seyre başlamak için gir(enter) tuşuna basınız.
Pusula sayfası size rehberlik etmesi için yön
göstergesini görmenizi sağlar.
Yönlendirmeyi durdurmak (stop navigation)
için:
1. Harita sayfası seçenekler menüsünü açmak için
menü tuşuna basınız.
2. Stop navigation (yönlendirmeyi durdur)
seçeneğini vurgulayınız ve yönlendirmeyi
durdurması için gir(enter) tuşuna basınız
Yön ve Seyir Göstergelerinin Kullanımı
Yön ve seyir göstergeleri birbirlerinden bağımsız olarak
çalışırlar. Yön göstergesi (bearing pointer) her zaman
varış noktanızın yönünü gösterir ve seyir göstergesi
(course pointer) ise her zaman varış noktasına gitmekte
olan seyir yada gidiş çizginizi gösterir.
Örneğin yön göstergesinin oku düz duruyorsa, bu varış
noktanıza doğrudan, düz gideceğinizi gösterir. Eğer oklar
doğru yönü göstermeyip diğer bir yönü işaretliyorsa,
ok tekrar düz durana kadar yönünüzü o yöne doğru
döndürünüz ve o istikameti izlemeye devam ediniz.
Yön göstergesi(bearing pointer) her zaman bulunduğunuz
konumdan varış noktanıza olan yönünüzü gösterir
Hangi yöne giderseniz gidin, yön göstergesi sadece varış
noktanızı gösterir. Eğer yolunuz üzerinde engeller (özel
araziler, göller vs…) varsa pusula göstergesi daha verimli
çalışır.
Seyir göstergesi seçeneğini kullanırken, varış
noktanıza olan orijinal gidiş yönünüzden saparsanız,
seyir sapma göstergesi (yatay noktalı bir çizgiyle
birlikte ok) pusula halkasının kenarında gözüken
ölçüye göre sapma grafiğinizi oluşturur.
Gidiş yönünüze geri dönmek için sağa yada sola
hareket ediniz. Seyir göstergesinden en çok verimi ,
su üzerinde yada önünüzde büyük engeller olmayan
bir yerde seyrediyorsanız alırsınız. Ayrıca seyir
eTrex Vista HCx Owner’s Manual53
Main Pages > Compass Page
Veri Alanları
Pusula sayfasında üç yada dört adet veri alanı
gösterebilirsiniz.
0.25 mi
Scale
Seyir göstergesi (course pointer) bulunduğunuz
konumun yönünü ve gidilen mesafeyi gösterir.
esnasında, batık kayalar ve sığ alanlar gibi tehlikeleri
önlemenize yardımcı olur.
Yön ve seyir göstergesini seçmek için:
1. Pusula sayfası seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız. Yön göstergesi için fabrika ayarları varsayılmıştır. Yön göstergesi
görüntülendiğinde, seyir göstergesi de aktif
haldedir, tersini uyguladığınızda da aynısı
geçerlidir.
2. Seçeneği vurgulayınız ve gir(enter) tuşuna basınız.
54
Üç veri alanı
Dört veri alanı
Pusula sayfasında veri alanı göstermek
için:
1. Pusula sayfası seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız.
2. Data fields (veri alanı) bölümünü vurgulayınız
ve gir(enter) tuşuna basınız.Bir alt menü
görüntülenir.
3. Ekranda göstermek istediğiniz veri alanlarının
sayısını seçiniz (3 yada 4) ve gir(enter) tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Altimeter Page
Veri alanlarını değiştirmek için:
1. Pusula sayfası seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız.
2. Change data fields (veri alanlarını değiştir)
bölümünü vurgulayınız ve gir(enter) tuşuna basınız. İlk veri alanı vurulanmış haldedir.
3. O alanda görüntülemek istediğiniz yönlendirme verilerinin türünü seçmek için listeye bakınız
ve seçmek için gir(enter) tuşuna basınız.
4. İstediğiniz seçeneği vurgulamak için esnek
kolu kullanınız ve veri alanına yerleştirmek için
gir(enter) tuşuna basınız.
5. Varolan diğer veri alanlarını değiştirmek için 3.
basamağı tekrarlayınız.
Varsayılanları veri alanlarına tekrar
yüklemek için:
1. Pusula sayfası seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız.
2. Restore defaults (varsayılanları tekrar yükle)
bölümünü vurgulayınız ve sayfayı fabrika
ayarlana geri döndürmek için gir(enter) tuşuna basınız.
Altimetre Sayfası
Altimetre sayfası size oldukça çeşitli yükseklik
bilgileri sağlar: O anki yüksekliği ve yükselme /
alçalma oranını, zamana göre bir yükseklik değişim
profili, zamana göre bir basınç değişim profilini
gösterir.
Seçmeli veri
alanları
Oran ölçme
cetvelleri
Yükseklik
profili
Bulunduğunuz
yükseklik
Yükselme /
alçalma oranı
Altimetre sayfası
Sayfanın en altındaki durum çubuğu siz hareket
halindeyken sizin o anki yüksekliğiniz ile yükselme
veya alçalma oranınızı gösterir. Ayrıca ortam basıncını
ve ölçüm zamanını da gösterir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual55
Main Pages > Altimeter Page
Profil alanı sayfanın ortasında bulunmaktadır ve
Altimetre sayfasındaki seçenekler menüsünde seçildiği
şekilde yüksekliği veya ortam basıncını görüntülemek
üzere konfigüre edilebilir..
Sayfanın altındaki veri alanları kullanıcı tarafından seçilebilir olup, kayıtlı veya o anki çeşitli verileri görüntüler.
Altimetre Sayfa Seçenekleri
Altimetre sayfası seçenekler menüsünü altimetre
sayfasını özelleştirmek için kullanınız.
Altimetre sayfası
seçenekler menüsü
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
• Zamana/Mesafeye göre çizim: Belirli bir
süredeki değişiklikler veya belirli bir mesafe
içindeki değişiklikleri gösterir.
56
• Basınç/Yükseklik çizimini görüntüleyin
Çizim –Yükseklik çiziminin belirli bir mesafe
içindeki değişiklik kayıtlarını ve belirli bir
süre içerisinde barometrik basıncın değişiklik
kayıtlarını görüntüler
• Zum Aralıkları: View elevation plot’
(‘yükseklik çizimini görüntüle‘) seçeneğini
görüntülediğinizde yükseklik, mesafe
veya zaman için optik yakınlık aralıklarını
ayarlayabilirsiniz.
• Veri alanlarını değiştir(change data fields):
Veri alanlarında göstermek istediğiniz veri
alanının çeşidini seçmenizi sağlar.
• Reset: Yükseklik ve maksimum yükseklik
verisini resetleyebilirsiniz.
• Altimetreyi kalibre etmek: Bulunduğunuz
konumun yüksekliğini biliyorsanız,”Altimetreyi
kalibre et” seçeneğini kullanarak altimetrenin
doğruluğunu çoğaltabilirsiniz.
• Restore Defaults / Varsayılanları Tekrar
Yükle–Orijinal fabrika ayarlarını geri getirir.
Görüntü seçeneklerini zum aralıkları seçeneklerinden
zaman, mesafe, basınç ve yükseklik parametrelerini
istediğiniz gibi ayarlayarak özelleştirebilirsiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Altimeter Page
Zamana / Mesafeye Göre Çizim
‘View pressure plot’ (‘Basınç çizimini görüntüleyin)
seçeneği yalnız zaman ve basınçla ölçülürken, bu iki
ölçüm seçeneği (belirli bir süredeki değişiklikler veya
belirli bir mesafe içindeki değişiklikler) sadece ‘View
Elevation Plot’ (‘Yükseklik çizimini görüntüleyin’)
seçeneğine uygulanır. Bir seçenek aktif olduğunda,
diğeri Sayfa seçenekleri menüsünde gösterilir.
Basınç/Yükseklik çizimini görüntüleyin
‘View Elevation Plot’ (‘Yükseklik çizimini
görüntüleyin’) seçeneğini seçerken, siz belirli
bir mesafeyi kaydederken veya belirli bir zaman
içerisinde yükseklik değişikliklerinin profilini
çizdirebilirsiniz. ‘View Pressure Plot’ (‘Basınç
çizimini görüntüleyin’) ‘i seçtiğinizde, belirli bir süre
içerisinde barometrik basıncın değişiklik kayıtlarını
görürsünüz. Bu seçeneklerden birisi aktif olduğunda
diğeri seçenekler penceresinde gösterilir.
Yükseklik veya Basınç çizimlerini görmek
için:
Mesafeye göre
yükseklik
çizelgesi
Zamana
göre basınç
çizelgesi
1. Altimetre sayfası seçenekler menüsünden
istenilen seçeneği vurgulamak için esnek kolu kullanın ve daha sonra çizimi görüntülemek
için gir(enter) tuşuna basınız.
2. Yükseklik Çizim optik zum aralığı kullanılarak
zaman ve mesafe ölçümünün istenildiği gibi
ayarlanması aşağıda açıklanmıştır.
3. Çizimi silmek ve yenisine başlamak için ‘iz
seyri’ni temizlemeniz gerekmektedir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual57
Main Pages > Altimeter Page
Zum Aralıkları
‘View elevation plot’ (‘yükseklik çizimini
görüntüle‘)seçeneğini görüntülediğinizde yükseklik,
mesafe veya zaman için optik zum aralıklarını
ayarlayabilirsiniz.
• Esnek kolu aşağı yada yukarı doğru
bastırdığınızda dikey mesafeler için aralıklar
görüntülenir.
• Esnek kolu sağa yada sola bastırdığınızda düz
mesafeler için aralıklar görüntülenir.
• Esnek kolu sağa yada sola bastırdığınızda
zaman için aralıklar görüntülenir.
Mesafeye göre
yükseklik
çizelgesinin zum
aralıkları
58
Zamana göre
basınç çizelgesinin
zum aralıkları
Basınç zum aralıklarının değerleri de aynı şekilde
esnek kolu kullanarak görüntülenir. Yükseklik
çizelgelerinde olduğu gibi zaman ve mesafe değerleri
de aynı şekilde gösterilir.
Optik yakınlaştırma aralıklarını ayarlamak
için:
1. Görüntülemek istediğiniz çizim tipini seçiniz
ve esnek kolu kullanarak Seçenekler
menüsünden ‘optik yakınlaştırma aralıkları’
(‘Zoom ranges’) seçeneğini vurgulayınız.
2. Optik yakınlaştırma sayfasını görüntülemek
için enter tuşuna (gir) basınız. Dikey mesafeyi
ayarlamak için esnek kolu yukarı veya aşağı,
zaman veya mesafeyi ayarlaman içinse esnek
kolu sağa veya sola hareket ettiriniz. Yada bir
çizelge görüntüsünde esnek kolu aşağı yada
yukarı bastırdığınızda optik yakınlaştırma/zum
özelliği çalışır.
3. Çizelge sayfasına geri dönmek için enter
tuşuna (gir) basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Altimeter Page
Görüş Noktaları
‘Görüş Noktaları’ (‘View Points’) seçeneği
kaydedilmiş yükseklik profilleri arasında
gidebilmenizi ve profil içerisinden bir noktayı
görebilmenizi sağlar. Profil boyunca gösterici bir
konumda durduğunda ekran,yüksekliği, basıncı günün
saatini ve noktanın oluşturulduğu günü gösterir.
Kırmızı kesişim çizgileri
Görüş Noktaları seçeneğini kullanmak için:
1. Altimetre Sayfası Seçenekler menüsüne
ulaşmak için menü tuşuna basınız
2. ’Basınç çizelgesi’ yada ‘yükseklik çizelgesi’
bölümünü seçin ve çizelge sayfasını açmak
için enter (gir) tuşuna basınız.
3. Kırmızı kesişim çizgilerini profilin yanına
kaydırmak için esnek kolu sağa veya sola
hareket ettiriniz.
Haritadaki Görüş Noktaları
Harita sayfasında noktaların konumunu gösterebilirsiniz.
Haritadaki yükseklik noktalarını
görüntülemek için:
Bir yükseklik
çizelgesinin görüş
noktası
Bir basınç
çizelgesinin görüş
noktası
1. Altimetre sayfası açıkken kırmızı kesişim
çizgilerini görüntülemek istediğiniz noktaya
hareket ettirmek için esnek kolu kullanınız.
2. Yükseklik noktasını görüntülemek için enter(gir) tuşuna basınız.Harita göstergesi
noktayı koordinatlarıyla, pusula yönüyle ve
bulunduğunuz konumdan olan mesafeyle
birlikte işaretler.
3. Sayfayı kapamak için quit(çık) tuşuna basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual59
Main Pages > Altimeter Page
3. Sayfadaki reset seçeneklerini vurgulamak için
esnek kolu kullanınız ve seçilenöğenin yanındaki
kutuya bir kontrol işareti koymak için enter (gir)’a
basınız. Minimum yükseklik, tüm yükselme/
alçalma verileri yada sadece maksimum
yükseklik gibi verileri resetleyebilirsiniz.
Harita sayfasındaki
mesafeye göre yükseklik
çiziminin noktası
Resetleme Verileri
Yükseklik ve maksimum yükseklik verisini Altimetre
Sayfası Seçenekler Menüsündeki ‘Reset’ seçeneği ile
resetleyebilirsiniz.
Yükseklik verisi ile maksimum yükseklik
alanlarının resetlenmesi için:
1. Altimetre Sayfası Seçenekler menüsüne
ulaşmak için menü tuşuna basınız.
Reset Sayfası
4. ‘Apply’ (‘Uygula’) düğmesini vurgulayınız ve
veri alanlarını resetlemek için enter’a basınız.
Bir doğrulama mesajı görüntülenir.
2. Sayfadaki reset seçeneğini vurgulayınız için
60
ve resetleme sayfasını açmak için enter(gir)
tuşuna basınız.
Listede görüntülenen diğer bütün özellikler
için verileri öğenin yanındaki kutuya bir kontrol
işareti koyarak resetleyebilir yada silebilirsiniz.
5. Ok’i vurgulayınız ve seçeneği resetlemek için
enter’a basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Altimeter Page
6. Sayfadaki bütün bölümleri resetlemek için ‘Select
all’ seçeneğini vurgulayınız ve enter’a basınız.
Altimetreyi kalibre et
Basıncı değişebilen herhangi bir yükseklikte
yükseklik ve basıncın belirlenmesinde eTrex Vista
HCx barometrik basınca güvendiğinden, doğruluğunu
arttırmak için altimetreyi kalibre edebilirsiniz. O anda
bulunduğunuz yerin yüksekliğini yada ortam basıncını
bilmelisiniz.
Eğer basıncı bilmiyorsanız
No”(hayır)seçeneğini seçiniz ve GPS’nin
varsayılan yüksekliğini kullanınız.
4. Numara klavyesinden yeni bir yükseklik girmek
için esnek kolu‘i kullanınız, ve bundan sonra
‘OK’ yi (‘TAMAM’) vurgulayınız ve altimetre
sayfasına geri dönmek için enter’a basınız.
Altimetreyi elle kalibre etmek için:
1. Altimetre Sayfası Seçenekler menüsüne
ulaşmak için menü tuşuna basınız
2. ‘Calibrate Altimeter’ (‘Altimetreyi kalibre
et’) seçeneğini vurgulayınız ve kalibrasyon
sayfasını görüntülemek için enter ‘e basınız.
3. “Do you know the correct elevation?” (“Doğru
yüksekliği biliyor musunuz?”) mesajı ile ekran
üstü “Yes” (“Evet”) düğmesine basınız ve enter
‘a basınız.Yada eğer yüksekliği bilmiyorsanız
“No”(hayır) seçeneğini seçiniz ve basınç
seçeneğini kullanınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual61
Main Pages > Altimeter Page
Veri Alanlarının Değiştirilmesi
Altimetre sayfasında özelleştirebileceğiniz 2 adet veri
alanı bulunur.(tanımlar için sayfa 93’e bakınız)
4. Bir seçeneği vurgulamak için esnek kolu aşağı
yada yukarı hareket ettirip basın ve öğeyi veri
alanına yerleştirmek için enter tuşuna basınız.
Bir veri alanını değiştirmek için:
1. Altimetre Sayfası Seçenekler menüsüne
ulaşmak için menü tuşuna basınız.
2. ”Change Data Fields “ (veri alanlarını değiştir)
seçeneğini vurgulayınız ve enter tuşuna
basınız.
3. Bir veri alanını vurgulamak için esnek kolu
kullanınız ve mevcut veri alanları listesini
Veri
Alanları
Veri alanı
seçenekleri
görüntülemek için enter tuşuna basınız.
62
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Pages > Trip Computer Page
Trip Bilgisayarı
Trip bilgisayarı uzun bir mesafeyi seyrederken yararlı
olabilecek seyahat veri seçenekleri sunar. O anki
hızınızı, ortalama hızınızı, trip odometreyi (yolölçer)
ve seyir için yararlı olabilecek diğer istatistikleri
içerir.
Trip Computer Page
Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için trip
bilgisayarınızın ekranını veri seçeneklerinin listeden
seçerek özelleştirebilirsiniz. Veri seçeneklerini seçme
işlemi harita sayfasındaki veri alanlarıyla aynı şekilde
yapılır. (daha fazla ayrıntı için sayfa 39‘a bkz.)
Trip Bilgisayarı Seçenekler Menüsü
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
Reset-Her bir seyahatiniz (trip) için yeni veriler
kaydetmek istiyorsanız “reset” seçeneğini
kullanabilirsiniz.
Seyahat bilgilerinizi resetlemek için menüden “reset”
seçeneğini vurgulayıp enter’a basabilirsiniz.
Reset sayfası trip bilgisayar verilerini resetleme,iz
seyrini temizleme, kayıtlı izleri, noktaları ve rotaları
silme seçeneklerini sunar.Bu sayfada bir tek öğe seçme,
select all (hepsini seç), unselect all (hiçbirini seçme)
seçeneklerini kullanabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan
sonra “Apply” (uygula) seçeneğini vurgulayın ve enter
tuşuna basınız.”Seçtiğiniz veri geri dönmemek üzere
silinecektir” için Ok‘i(tamam) seçiniz ve resetlemeyi
tamamlamak için enter tuşuna basınız.
• Büyük sayılar:Önemli seyahatleri daha büyük
sayılar kullanarak bir bakışta görmenizi sağlar.
• Veri alanlarını değiştir(change data fields):
Veri alanlarında göstermek istediğiniz veri
alanının çeşidini seçmenizi sağlar.
• Restore Defaults/Varsayılanları Tekrar
Yükle–Orijinal fabrika ayarlarını geri getirir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual63
Main Menu > Tracks
Ana Menü
Ana menü ana sayfalarda ve alt menülerde
bulunmayan ayarları ve özellikleri kapsar.Saat ve tarih
bilgileri sayfanın en altında gösterilmektedir.Menü
tuşuna iki defa basarak bütün sayfalardan ana menüye
ulaşabilirsiniz.Ana menüden bir öğe seçmek için
öğeyi vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
İzler
İzler sayfası kayıtlı izler listesindeki iz
belleğinin yüzdesini gösterir. İzler sayfasını iz
ayarlamak,temizlemek ,bir “iz seyri” saklamak, yada
Trackback (geriye doğru izle) özelliğini iz seyri aktifken
çalıştırmak için kullanınız.daha fazla bilgi için sayfa 30’a
bakınız.
İzler Sayfasına girmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. İzler simgesini seçin ve enter tuşuna basınız.
3. Setup(ayarlar) düğmesini vurgulayın ve iz seyir
ayarları(Track Log Setup) sayfasını açmak
için enter tuşuna basınız.
Ana Menü
NOT: Eğer bir sayfa bir dizinin içine eklendiyse,
sayfaya ait simge ana menüde görüntülenmez.
İzler Sayfası
64
İzler Seyir Ayarları
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Highway Page
İzler Sayfası Seçenekler Menüsü
İzler Sayfası aşağıdaki seçenekleri içerir:
Dolu olduğunda üstüne yaz (wrap when
full): İz seyri doluyken yeni veriler eskisinin
üstüne yazılır.
Kayıt yöntemi(rechord method): Belli bir iz
noktalarını kaydetmek için kullanılır. Distance
(mesafe) seçeneğini belli bir mesafe gidildikten
sonra izi kaydetmek için, time(zaman )
seçeneğini belli bir süre geçtikten sonra izi
kaydetmek için kullanınız. Auto(otomatik)
seçeneği 5 farklı aralıklardan birini seçmenizi
sağlar.
Aralık(interval): Bir izi kayıt yöntemine ve
aralıklara göre kayıt eder. Belirli bir zaman
ve mesafe giriniz. Aralık alanı kayıt yöntemi
zaman ve mesafeye göre ayarlandığında açılır.
Renk(color): Haritadaki aktif izin rengini
seçiniz.
Rotalar Sayfası
Rota sayfasını bir varış noktası için rota oluşturmak
istediğinizde kullanınız.
Rota Sayfası
Rota ayar sayfası
Karayolu Sayfası
Bir rotayı seyrederken karayolu sayfası varış
noktanıza ulaşana kadar veri alanlarını ve karayolu
grafiklerini kullanarak size rehberlik eder. 4 adet
seçmeli veri alanı rotadaki bir sonraki noktanıza
ulaşana kadar, hız, mesafe ve zaman gibi bilgileri
gösterir.Veri seçeneklerinin listesini görüntüleme ve
seçme yöntemleri pusula sayfasınınkiyle aynıdır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual65
Main Menu > Setup Menu
Karayolu grafiği varış
noktanıza kadar sizi bir
noktadan öbür noktaya
taşıyarak görsel bir rehberlik
hizmeti sunar. Gidiş yönünüz
grafiğin aşağısında, ortada
bulunan bir çizgiyle gösterilir.
Rotada her bir noktaya doğru
hareket ettiğinizde, grafik
Highway Page
bir sonraki noktanın gidiş
yönünde sapmamanız için takip etmeniz gereken yönü
gösterir. Karayolu sayfasında 5 adet optik yakınlaştırma/
uzaklaştırma ölçeklerini değiştirmek için In (yaklaş)
yada Out(uzaklaş) tuşlarını kullanınız.
Karayolu sayfasını kullanarak seyretmek için:
1. Seyir halindeyken karayolu sayfasının
simgesine girmek için ana menüyü kullanın
ve karayolu sayfasında görüntülenen seyahat
yolunuzu gözlemek için enter’a basınız.
2. Seçenekler menüsünü görüntülemek için menü
tuşuna basınız. Bu seçenekleri uygulayabilirsiniz:
yönlendirmeyi durdurma, veri alanlarını bir varış
noktası rehberlik mesajıyla birlikte 4’ten 3’e kadar
biçimlendirme, veri alanlarını değiştirme, yada
varsayılanları fabrika ayarlarına geri döndürme.
66
Ayarlar Menüsü
Ayarlar menüsünü Vista HCx’i kişisel tercihlerinize
göre özelleştirmek için kullanınız.
Ayarlar Menüsü Sayfası
Ayarlar Menüsüne girmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna iki defa
basınız.
2. Setup (ayarlar) simgesini seçin ve enter tuşuna
basınız.
Ayarlar menüsü sistem ayarları,görüntü, ses, sayfa
düzeni, harita penceresi, rota yöntemleri, Geoache
ayarları, denize ait özellikler, zaman, ölçü birimleri,
hareket yönü(başlık), kalibrasyon, altimetre, açılış sayfası
ve Jumpmaster sayfalarının tamirine olanak sağlar.
Bu sayfaya ait her bir özellik ilerleyen sayfalarda
açıklanmıştır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Sistem Ayarları
Sistem ayar sayfasını GPS,WAAS, pillerin çeşidi,
dil, harici güç kaynağı ve yakınlık alarmları gibi
özelliklerin ayarlarını kontrol etmek için kullanınız.
Sistem Ayarları sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki sistem simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
• Metin dili: Ünitenin metin dilini seçmek için
kullanınız.
• Harici güç kaynağının çıkarılması: Harici güç
üniteden çıkarıldığında ünitenin açık yada kapalı
olduğunu gösterir.
• Yakınlık alarmları:”POI” (ilgilenilen
konumlar) için ayarladığınız yakınlık
alarmlarının açık yada kapalı olduğunu gösterir.
Sistem Ayarlar Seçenekleri
Sistem
simgesi
• GPS—Ünitenin normal modu,pil tasarruf modu,
GPS off (GPS kapalıyken) ve Demo modunu
çalıştırmak için kullanınız.
• Waas-Waas’ı çalıştırmak yada kapatmak için
kullanınız.
• Pil çeşidi: Kullanmak istediğiniz pil çeşidini
seçmek için kullanınız.(Alkalin yada NiMH)
Sistem ayarlar seçenekler menüsü “Varsayılanları
tekrar yükle” ve “Yazılım Lisansı” nı içerir. Sistem
ayarlarını orijinal verilerine geri döndürmek için
“Varsayılanları tekrar yükle” seçeneğini kullanınız.
“Yazılım Lisansı” seçeneği ünitenin i.d. numarasını
ve yazılım lisansını gösterir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual67
Main Menu > Setup Menu
Görüntü Ayarları
Görüntü ayar sayfasını gece
ve gündüz görüşü için ekran
rengini değiştirmek istediğinizde
kullanınız. Pillerden tasarruf
etmek için aydınlatma süresini
ve parlaklık derecesini
ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarlar sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki görüntü simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
• Görüntü modu-Ekranı gece, gündüz ve
otomatik moda ayarlamak için kullanılır.
Otomatik modu gün batımında gündüz
modundan gece moduna, gündoğumunda
gündüz modundan gece moduna otomatik
olarak geçmesi için kullanınız.
• Gündüz ve gece modu renk şeması: Gece
ve gündüz modunu çalıştırırken renk şemasını
ayarlamak için kullanılır.
• Arkadan aydınlatma süresi:Ünitenin aktif
olduğu süre boyunca aydınlatmanın devamlı
68
açık kalması yada üniteyi pille kullanırken
seçtiğiniz süre zarfı bitince aydınlatmanın
kapanması için kullanılır. Eğer harici bir güç
kaynağı kullanıyorsanız hangi seçeneği seçmiş
olursanız olun aydınlatma
hep açık kalır.
• Aydınlatma seviyesi:
Aydınlatma seviyesini
ayarlamak için kullanınız.
Aydınlatma yoğunluğunu
arttırmak yada azaltmak
için esnek kolu kullanınız.
SesAyarları
Ses ayarlarını ünitenin çeşitli özelliklerine ait tuş
seslerini özelleştirmek için kullanınız.
Ses ayarlar sayfasını açmak için:
1. Ayarları sayfasındaki sesler simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
2. Sesini ayarlamak istediğiniz alanı vurgulayınız
ve seçenekleri görüntülemek için enter tuşuna
basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
3. İstediğiniz seçeneği
vurgulayınız ve enter
tuşuna basınız.Listede
aşağı doğru hareket
ettikçe farklı tonlar çalar.
Sayfa Düzeni
Sayfa düzenini ana sayfaların
sırasını değiştirmek yada
Page(sayfa) seçeneğine birkaç
kez tıklayarak ana sayfaya başka bir sayfa eklemek
için kullanınız.
Not: Ana sayfaya başka bir sayfaya eklediğinizde,
artık o sayfa ana menüde görüntülenmez.
Sayfa düzeni ayarlarını kullanmak için:
Ayarları sayfasındaki sayfa düzeni (page sequence)
simgesini vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
Bir sayfanın sırasını değiştirmek için:
Bir sayfanın sırasını değiştirmek için, sayfayı
vurgulayın ve gir(enter) tuşuna basınız.”Move”
‘u (taşı) seçin ve listede sayfayı aşağı yada
yukarı taşımak için esnek kolu aşağı veya yukarı
oynatınız, işleminiz bittiğinde enter tuşuna
basınız.
Yeni bir sayfa yerleştirmek için:
Yeni bir sayfa yerleştirmek için yeni sayfayı
koymak istediğiniz sayfayı vurgulayınız ve
enter (gir) tuşuna basınız.Insert ‘i(yerleştir/koy)
seçiniz,sonra listeden yerleştirmek istediğiniz
sayfayı seçiniz ve enter (gir) tuşuna basınız.
Bir sayfayı silmek için:
Bir sayfayı silmek için ,sayfayı vurgulayınız
ve enter (gir) tuşuna basınız. Remove(sil)
seçeneğini seçin ve enter (gir) tuşuna basınız.
Harita Sayfa Ayarları
Harita Sayfa Ayarları sayfa 44 ‘te bulunmaktadır.
Rota Ayarlama
Rota ayarlar sayfasını rota fonksiyonlarınızı
özelleştirmek için kullanınız.
Rota ayarlar sayfasına girmek için:
1. Ayarları sayfasındaki rota (routing) simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
2. ”Follow road options” (rota izleme
seçeneklerini) düğmesini rota seçeneklerini
değiştirebileceğiniz “rota izleme sayfası”nı
açmak için vurgulayınız .
eTrex Vista HCx Owner’s Manual69
Main Menu > Setup Menu
Rota Ayarlar Sayfası Rota izleme seçenekleri
• Rehberlik yöntemi-Ünitenin 3 seçenekten
oluşan kriterlerden birini kullanarak rota
hesaplamasını sağlar.
Prompted: Rota hesaplamadan önce bir tercih
seçmeniz için sizi teşvik eder.
Follow road: Haritada gösterilen karayolunu
izleyen bir rota oluşturur.
Off Road: Bulunduğunuz noktadan varış
noktasına doğru düz bir seyir çizgisi oluşturur.
• Follow Road (karayolunu izle) yöntemi :
Ünitenin karayolu seyir rotalarının hesaplama
ayarlarını yapmak için 4 adet seçenek sunar:
70
Prompted:Rota hesaplamadan önce bir tercih
seçmeniz için sizi teşvik eder.
Faster time: Daha fazla mesafe olmasına
karşın çabuk varılan rotaları hesaplamak için
kullanılır.
Shorter distance: Daha az mesafe olmasına
karşın geç varılan rotaları hesaplamak için
kullanılır .
• Next turn pop up: Next turn pop up
penceresini açmak ve kapamak için kullanılır.
Rota İzleme Seçenekleri
• Off road recalculation: Ünitenin bir rotayı
tekrar hesaplamadan önce size sorması yada
otomatik olarak tekrar hesaplaması için
kullanınız.İsterseniz “off road recalculation”
seçeneğini kapatabilirsiniz.
• Hesaplama yöntemi: Ünitenin rota arama
ayarlarını yapmak için kullanılır.4 adet yöntem
bulunur.
Quickest calculation(en hızlı hesaplama):
Rotayı hızlı bir şekilde arar ama en iyi rotayı
üretmez.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Quick calculation(hızlı arama): Hesaplama
süresi daha uzundur fakat iyi nitelikte bir rota
elde edersiniz.
Beter route (daha iyi rota): Size daha iyi kalitede
bir rota sunar fakat hesaplama biraz zaman alır.
Best route(en iyi rota): En uygun rotayı üretir
fakat hesaplama süresi zaman alır.
• Calculate Routes For(…için rota hesapla):
Aracınızın türüne göre bir rota etkili kılmak için
rota hesaplaması yapar.Çünkü bazı rotalarda araç
kısıtlandırması vardır.
• Avoid(engelle): Bazı rota çeşitlerini ve manevraları
(inşaat halindekiler vs.) engellemenizi sağlar.
Geocache Ayarları
Geoache ayarlar sayfasını
bazı coğrafi konumlarda saklı
yada kayıtlı öğeleri bulmak
için kullanınız. Geocache
konumlarının internetten
indirilişi hakkında bilgi almak
için Garmin’in web sitesine
bakınız. (www.garmin.com).
Not: Fiziki Geocache istasyonlarınızı bir kamu
arazisine yada özel bir araziye yerleştirmeden
önce bu mülkü kullanırken kanunları yada
kuralları ihlal etmediğinizden emin olunuz.
Geocache Ayarlar sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki Geocache simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
Marine Ayarları
Marine Ayarları sayfasını
deniz alarmlarını kurmak için
kullanınız.
Marine Ayarları sayfasına
girmek için:
Ayarları sayfasındaki
marine simgesini
vurgulayınız ve enter
tuşuna basınız.
• Anchor drag alarmı: Belirtmiş olduğunuz
sapma mesafenizi aştığınız zaman alarmın
çalması için bu seçeneği kullanınız.
Off course alarmı: Gidiş (seyir) yönünüzden
çıktığınız zaman alarmın çalması için bu
seçeneği kullanınız.
Speed fitler: Çok derin yada çok sığ sulara
eTrex Vista HCx Owner’s Manual71
Main Menu > Setup Menu
girdiğinizde alarmın
çalması için bu seçeneği
kullanınız.
Zaman Ayarları
Zaman ayarları sayfasını, zaman
formatını, zaman dilimini ve gün
ışığından tasarruf uyarlamasını
yapmak için kullanınız. Tarih ve
saat sayfanın en altında gösterilmektedir.
Zaman Ayarları sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki zaman simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
Zaman dilimi (time zone)-Vista HCx’in yerel
saatinizi doğru göstermesi için
şehrinize ait zaman dilimini
seçiniz.UTC ofsetine girmek için
other (diğer) seçeneğini seçiniz.
Birim Ayarları
Birim ayarlar sayfasını üniteye
ait birimlerin ölçülerini
özelleştirmek için kullanınız.
72
Birim Ayarlar sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki birimler(units) simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
• Pozisyon formatı: Ortak kullanımda olan
tüm seçmeli harita çeşitlerini eşleştirmek için
bir koordinat sistemi ayarlamak istenildiğinde
kullanılır.
• Harita verileri: Ortak kullanımda olan tüm
seçmeli haritaların çeşitlerini denkleştirmek
için veri referanslarını ayarlamak istenildiğinde
kullanılır. Pozisyon formatı ve harita verileri
hakkında daha fazla bilgi için sayfa 922deki
ekler bölümüne bakınız.
• Mesafe ve hız: Ünitede seyahat ettiğiniz hız ve
mesafe ölçümlerini ayarlamak için kullanılır.
• Yükseklik : Yüksekliğinizi göstermek için
dk/fit, dk/metre, sn/metre gibi ölçü birimlerini
ayarlamak için kullanınız.
• Derinlik: Derinliğinizi göstermek için fit,
fathom yada metre gibi ölçü birimlerini
ayarlamak için kullanınız.
• Basınç—Basıncınızı göstermek için inch,
hektopaskal, milibar gibi ölçü birimlerini
ayarlamak için kullanınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Başlık Ayarları (hareket
yönü
Başlık (hareket yönü) Ayarlar
sayfasını başlık gösterge
tiplerini ve Kuzey referans
tiplerini seçmek için kullanınız.
Not: Başlık tiplerinin ve
Kuzey referans tiplerinin aktif hale getirilmesi
hakkında bilginiz yoksa, varsayılan değerleri
kullanmanız önerilir.
Başlık Ayarlar sayfasına girmek için:
Ayarları sayfasındaki başlık simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
• Gösterge – Kardinal harfleri, derece veya mil
cinsinden seçebilmenizi sağlar.
• Kuzey Referansı – Doğru, Manyetik, Harita
bölmesi ve Kullanıcı seçeneklerinden birisini
seçebilirsiniz.
• Aşağıdayken pusula başlığını açmakElektronik pusula manevrası için hız ve zaman
vadelerini ayarlamak için kullanınız. (sayfa
49‘a bkz.)
Kalibrasyon Ayarları
Kalibrasyon ayarlar sayfası
,pusula ve altimetreyi navigasyon
(seyir) doğruluğu için kalibre
etmenizi sağlar.
Pusulayı kalibre etmek
için:
1. Ayarları sayfasındaki kalibrasyon simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.”Which
sensor would you like to calibrate?” (hangi sensörü(algılayıcı) kalibre etmek istersiniz?)
mesajı gözükür.
2. Pusula düğmesini vurgulayın, ve pusula
kalibrasyon sayfasını açmak için enter’a
basınız.Sayfa 50’deki talimatları takip ediniz.
Altimetreyi kalibre etmek için:
Altimetre düğmesini vurgulayın, ve altimetre
kalibrasyon sayfasını açmak için enter’a basınız.Sayfa 61’deki talimatları takip ediniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual73
Main Menu > Setup Menu
Altimetre Ayarları
Altimetre ayar sayfası, altimetreyi
aktif hale getirdiğinizde kendi
kendini kalibre etmesi, barometre
işlevini görmesi yada yükseklik
ve basınç verileriniz doğruysa
altimetrenin i elle kalibre edilmesi
gibi seçenekler sunar.
Altimetreyi ayarlamak için:
1. Ayarları sayfasındaki altimetre simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
2. Auto calibration (otomatik kalibrasyon) alanını
vurgulayınız ve on(aç) yada off (kapat)
seçeneklerinden birini seçmek için enter’a
basınız.On (aç) seçeneğini kullandığınızda
yükseklik GPS tarafından doğrulanır.
3. Barometer mode (barometre modu) alanını
vurgulayınız ve “variable elevation” (değişken
yükseklik:hareket ederken kullanılır) yada “fixed elevation” (sabit yükseklik:sabit
konumdayken kullanılınca altimetrenin standart
bir barometre işlevini görmesini sağlar)
seçeneklerinden birini seçmek için enter’a
basınız.
74
4. Pressure Trend Recording (basınç eğilimi
kaydetme) bölümünden bir kayıt yöntemi
seçiniz ve enter’a basınız.Eğer save always
(her zaman kaydet) seçeneğini seçerseniz
,ünite kapalıyken bile basınç verileri her
15 dakikada bir saklanır.Bu nedenle “save
always “ seçeneğini pilleri çıkartırken yada
uzun bir süre için üniteye pil depolarken save
when power on (ünite aktifken kaydet) ile
değiştiriniz.”Battery low” (piller zayıf) mesajı
gelince ,yeni pillerle değiştiriniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Açılış Sayfası
Açılış sayfa ayarlarınızı Vista HCx’i açtığınızda
kullanıcı bilgilerinizi içeren bir mesaj görüntülemek
için kullanabilirsiniz.
Açılış Sayfasını ayarlamak için :
Ayarları sayfasındaki welcome message (açılış
mesajı) simgesini vurgulayınız ve enter tuşuna
basınız.
Bir açılış mesajı eklemek için:
1. Açılış mesajınızı girmek için ekran klavyesini
ve esnek kolu kullanınız ve enter’a basınız.
2. İşleminiz bittiği zaman ,Ok’i (tamam)
vurgulayın ve kapatmak için enter’a basınız.
Açılış mesajı ekleme
Açılış mesajı
3. Açılış mesajınızı görmek için üniteyi kapatıp
açın.
Jumpmaster Ayarları
Jumpmaster aksesuarı deneyimli paraşütçüler
için dizayn edilmiştir. Jumpmaster bir grup
paraşütçülerden yada kargodan sorumlu birimdir.
Jumpmaster ayarları kısaltmalardan oluşan bir
listeden(sayfa 79’a bkz. )meydana gelir.
Jumpmaster serbest uçuş noktasının yüksekliğini
hesaplamak için askeri yönergeleri takip eder.(HARP)
Bu aksesuar barometreyi ve elektronik pusulayı
kullanarak istenilen vuruş noktasına doğru seyretmek
için atladığınızda otomatik arama yapar.(auto-detect).
eTrex Vista HCx Owner’s Manual75
Main Menu > Setup Menu
Jumpmaster’a girmek için:
Ayarları sayfasındaki jumpmaster simgesini
vurgulayınız ve enter tuşuna basınız.
Jumpmaster’daki 3 adet atlama
tiplerinden birini seçebilirsiniz:
HAHA, HALO,yada Static.
Seçtiğiniz atlama tipi gerekli
olan diğer ekstra bilgileri
belirler. Bütün atlama
tipleri için yükseklikler yer
seviyesinin üzerinden(AGL)
Jumpmaster setup
fit bazında ölçülür.
Atlayış tipini ayarlamak için:
1. Jump type (atlayış tipi) alanını vurgulayınız ve
atlayış listesinin seçeneklerini görüntülemek
için enter’a basınız.
2. Atlayış tipini seçin ve enter’a basınız.Seçtiğiniz
atlayış tipinin seçenekler sayfası açılır.
Devamlı kontrol edilen vuruş noktası (DIP)
tüm atlayışlar için ayarlanmalıdır. Bu önceden
işaretlediğiniz bir yol noktası yada karaya inmek
istediğiniz bul menüsündeki bir konumdur.
76
Bir vuruş noktası seçmek için:
1. Desired impact point (vuruş noktası) alanını vurgulayınız ve Bul menüsünü seçeneklerini
görüntülemek için enter’a basınız.
2. Bir yol noktası listesinden veya başka bir Bul
menüsü seçeneklerinden vuruş noktasını
seçiniz.
Atlama yüksekliği en az 1000 fit olarak
belirlenmelidir.Jumpmaster düşme yüksekliğini
HAHO(Yüksek İrtifa Yüksek Açış) atlamalarının
açılış yüksekliği olarak kullanırken HALO(Yüksek
İrtifa Alçak Açış) ve Statik atlamalar bu özellik için
ayrı bir alana sahiptir.
Yer seviyesinin üzerindeki ortak atlama yüksekliği
12,000-24,000 feet arasındadır.
Statik atlayışlarda atlama yüksekliğinin en az 1000
feet olarak belirtilmesi gerekir. Sürekli rüzgarın hızı
ve yönü atlayış süresi için varsayılmıştır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Düşüşü ayarlamak ve yükseklik değerlerini
açmak için:
1. Her iki alanı vurgulayınız ve sayısal klavyeyi
açmak için enter tuşuna basınız.
2. İstediğiniz değerleri tuşlayın ve değerleri
girmek için Ok ‘e basınız.
takım lideri) ‘nin pilotun seyrini izlerken paraşütün
(PiBal/Pilot Balloon) vuruş noktasından çıkmasına
ve HARP’ın hesapladığı uçaktan rüzgar flamalarının
düşmesiyle toplanan verilere bağlıdır.
Jumpmaster rüzgar yönündeki virajlarla başa
çıkabilme yeteneğine sahiptir.
HAHO(Yüksek İrtifa Yüksek Açış) ve
HALO(Yüksek İrtifa Alçak Açış ) atlayışlarını
kullanırken, paraşüt açıkken 1000 feet ‘lik
süzülüş(CD) için ve 2000 feet’lik serbest düşüş
için (FFD) rüzgar yönü ve hızı girilebilir. Bir
sonraki atlayış yada HARP gidiş yönü değerlerini
yazmadan önce rüzgar ayarlarını
yapmalısınız.
Rüzgar Ayar sayfasını kullanmak için:
Rüzgar Ayarları
Rüzgar Ayarları sayfasında
rüzgar hızı ve yönü
bulunmaktadır.Rüzgar hızı
kümeler içerisinde ölçülür ve
yönleri rüzgarın gelişine bağlıdır. Wind Setup
Bu bilgiler genellikle National
Oceanographic & Atmospheric Administration
(NOAA)’dan yada bir DZSTL (iniş sahası destek
Forward Throw (ileri savurma) ve HARP’a gidiş
yönü uçaktan atlayışınızdan sonra, serbest düşüşten
önce ve paraşüt açıkken süzülüşünüz başladığında
yönü ve yüksekliği belirler.
1. Listedeki rüzgar yönlerini ve hızlarını silmek
için sayfadaki seçenekler menüsünden Clear
all’i (hepsini sil) seçiniz.
2. Rüzgar hızlarını ve yönlerini l karşı karşıya
gelecek şekilde yazınız.Listede boş kalan
alanlar hesaplamalarda dikkate alınmaz.
3. Jumpmaster ayarlar sayfasına geri dönmek
için Quit (çık) tuşuna basınız.
Forward Throw (ileri atlayış) ve HARP’a
gidiş yönünü ayarlamak için:
1. Alanı vurgulayınız ve sayısal klavyeyi açmak
için enter tuşuna basınız.
2. Değerleri giriniz ve kapatmak için Ok’i seçiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual77
Main Menu > Setup Menu
Sabit Ayarlar
Sabit ayarlar sayfası
tasarladığınız atlayışın ince
ayarlarını yapmanızı sağlar.
Tüm atlayış tiplerinde
menzilinizi yada atlayışınızı
çoğaltmak yada azaltmak
Constant Setup
için “maksimum yüzdelik” i
kullanabilirsiniz%100 ‘den
az girişler vuruş noktanıza olan düşüş mesafesini
azaltırken , %100 ‘ün üstündeki girişler düşüş
mesafenizi arttırır.Deneyimli paraşütçüler düşük
sayılar kullanırken daha deneyimsiz olanlar büyük
numaralar kullanabilirler.
HAHO atlayış tipi bir güvenlik faktörü içerir.
Güvenlik faktörleri genellikle ikiden küçük olmayan
tam sayılardan oluşur ve atlayış spesifikasyonlarını
baz alan jumpmaster tarafından belirlenmiştir.
Birden fazla K- değer değişik atlama tipleri için
kullanılabilir.K verisi, HAHO atlayışında K-açık,
78
HALO atlayışında K-açık ve K-serbest düşüş,
Satik atlayışında K-statik olarak kullanılır. Değerler
paraşütün hızına bağlıdır. Her paraşüt K değeriyle
işaretlenmelidir. Ortak değerler K- serbest düşüş,
HAHO K-açık için 3.0 ‘le 48.0 arasında değişir.
Sabit Ayarlar sayfasını kullanmak için:
1. Her bir alanı sırayla vurgulayınız ve sayısal
klavyeyi açmak için enter tuşuna basınız.
2. Her bir alan için uygun değerleri giriniz ve
Ok’i seçiniz ve jumpmaster ayarlar sayfasına
dönmek için Quit (çık) tuşuna basınız.
Go to HARP bölümüne tıkladığınızda navigasyon
süreciniz başlar ve eğer Rüzgar ayar sayfasında bir
bilgi eksikse sizi o sayfaya taşır yada hesaplanan
HARP ile otomatik olarak bir rota oluşturur ve
Navigasyon (seyir) sayfasına dönmeden önce size
seçmiş olduğunuz vuruş noktanızı gösterir.
Sayfanın en altındaki kontrol kutusu, otomatik
navigasyon seçeneğinin vuruş noktasına gitmek
için izinli olduğunu gösterir. Eğer ünitenizin ne
zaman atladığınızı belirtmesini istiyorsanız, bu
kutuyu kontrol etmelisiniz. Değerleri resetlemek için
Seçenekler menüsünden “varsayılanları tekrar yükle “
(restore defaults) seçeneğini seçiniz.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Setup Menu
Bu özelliğe ait ortak kullanılan kısaltmalar aşağıdaki
listede açıklanmıştır.
AGL/Above Ground Level (yer seviyesinin
üzerinde):Yükseklik ölçüsüdür.
CD/Canopy Drift (paraşüt/kanopi açık düşüş) :Paraşüt
açıkken düşülen mesafedir.
DIP/the Desired Point(devamlı kotrol edilen vuruş
noktası):Karaya iniş konumunuzun nerede olacağını
tanımlar
Drop Altitude(atlama yüksekliği):Jumpmasterın
atlamadan önce, uçaktaki AGL’de ölçülen yükseklik
ölçüsüdür.
DZ/Drop zone (iniş sahası):Karaya ineceğiniz
konumdur.
DZSTL/Drop Zone Support Team Leader (iniş sahası
destek takım lideri) : İniş sahasıyla sorumlu olan
kişidir.
FFD/Free Fall Drift (serbest düşüş):Paraşütü
açılmadan önce düşülen mesafedir.
Forward Throw Horizontal (ileri savurma) :Uçağın
hızından dolayı atlarken savrulmanız nedeniyle
gidilen yatay mesafedir.
K-values(K-değerleri): Rüzgarın paraşütü sürükleme
değerleridir.
HAHO/High Altitude High Opening(Yüksek İrtifa
Yüksek Açış) Bir atlayış çeşididir.
HALO/High Altitude Low Opening(Yüksek İrtifa
Alçak Açış) Bir atlayış çeşididir.
HARP/High Altitude Release Point(Yüksek
İrtifa Atlama Noktası): Paraşütçünün uçaktaki
konumudur.
MSL/Mean Sea Level(deniz seviyesi): Bir yükseklik
ölçüm kaynağıdır.
Opening Altitude(açılış yüksekliği): Paraşüt
açıldığında bulunulan yüksekliktir, AGL’dir.
PRP/Primary Release Point(Özel atlama noktası):
HARP ve Forward Throw Horizontal ‘ın birleşimidir.
Static Jump (statik atlayış): Atlayış esnasında
rüzgar hızının ve yönünün sürekli olduğu atlayış
tipidir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual79
Main Menu > Proximity Waypoints and Calendar
Yol Noktalarına Yakınlık
Kayıtlı bir yol noktasının çevresinde, bir daire
içinde alarm ayarlamak için “yol noktasına yakınlık”
sayfasını kullanınız. Ayrıca alarm kısıtlandırılmış
konumlara girişinizi önlemeye yardım eder.
Yol noktalarına yakınlık seçeneği hakkında daha fazla
bilgi için sayfa 15 ‘e bakınız.
Takvim
Takvimi gündoğumu ve günbatımı zamanlarını, ayın
safhalarını, avcılık ve balıkçılık olasılıklarını ve bir gün
veya konuma ayarlanmış navigasyon aktiviteleri için
arşivlediğiniz yol noktalarını görmek için kullanınız.
Takvimi kullanmak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Takvim simgesini seçiniz ve enter’a basınız.
Bulunduğunuz haftaya ait takvim sayfası açılır.
3. Yol noktasına eklemek istediğiniz günü esnek
kolu kullanarak vurgulayınız ve o güne ait
sayfayı göstermek için enter ‘ a basınız.
80
4. Seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.”Add point”(nokta ekle)
bölümünü vurgulayınız ve Bul menüsünü
açmak için enter ‘ a basınız.
5. Gün sayfasına (the day page) eklemek
istediğiniz noktanın çeşidini seçiniz.(bul
menüsü hakkında ayrıntılar için sayfa 16’ya
bkz.)O noktaya ait bilgi sayfasındaki “use”
düğmesini vurgulayınız ve gün sayfasına
yerleştirmek için enter’a basınız.
6. Bir gün sayfasından noktaları silmek
istiyorsanız seçenekler menüsünü açmak
için menü tuşuna basınız.”remove points”
(noktaları sil)i seçiniz ve noktaların listesini
açmak için enter’a basınız.
7. Diğer takvim formatlarını ,güneş ve ay ,
balıkçılık ve avcılık seçeneklerinin belirli
bir gün ve konuma ait gelişmiş verilerini
görüntülemek için menü tuşuna basınız ve
seçiminizi yapmak için esnek kolu kullanınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Calculator and Stopwatch
Hesap Makinesi
Vista HCx’i hesap makinesi olarak kullanmak için
“calculator” (hesap makinesi) simgesini seçiniz.
Seçenekler menüsünden standart yada bilimsel bir hesap
makinesi yada raydanlar ve dereceler seçebilirsiniz.
Kronometre
Vista HCx’i tur süreölçeri de bulunan bir kronometre
olarak kullanmak için “stopwatch” (kronometre)
simgesini seçiniz. Ayrıca mesafeyi baz alan tur
süresini üniteye kaydedebilirsiniz.
Hesap makinesini kullanmak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Hesap makinesi simgesini seçiniz ve enter’a
basınız.
3. Hesap makinesini çalıştırmak için esnek kolu
ve enter tuşunu kullanınız.
Kronometreyi kullanmak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Kronometre simgesini seçiniz ve enter’a basınız.
Kronometreyi başlatmak için:
Hesap Makinası Sayfası
Seçenekler
Sayfası
Start (başla) düğmesini vurgulayınız ve
kronometreyi başlatmak için enter’a basınız.
Kronometreyi durdurmak için:
Stop (dur) düğmesini vurgulayınız ve
kronometreyi durdurmak için enter’a basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual81
Main Menu > Sun and Moon
Tur özelliğini kullanmak için:
Kronometre çalışır durumdayken lap (tur)
düğmesini vurgulayınız ve enter’a basınız.
Kronometreyi sıfırlamak (resetlemek) için:
Kronometreyi durdurduğunuzda reset düğmesini vurgulayınız ve enter’a basınız.
Mesafeyle bir tur zamanlamak için:
Seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız.”Lap by distance” (mesafeye
göre tur) seçeneğini seçiniz ve enter’a
basınız.”Lap by button press” (tuşla tur)
seçeneğine dönmek için aynı basamakları
tekrarlayınız.
Bir tur mesafe değerini ayarlamak için:
1. Seçenekler menüsünü açmak için menü
tuşuna basınız. “Set lap distance” ı (tur
mesafesi ayarla) seçiniz ve enter’a basınız.
2. Değiştirmek istediğiniz alanı vurgulamak için
esnek kolu kullanınız ve enter’a basınız.Yeni
değerler giriniz ve tekrar enter’a basınız.İşlem
tamamlandığında OK’i vurgulayınız ve enter’a
basınız.
82
Güneş ve Ay
Ay ve güneş sayfası bir ay ve güneş grafiği sunar.Ay
ve güneş pozisyonları dünyanın her yerinde, her saat
ve her gün gösterilebilir.
Bu özellik size gün doğumu, gün batımı, ayın doğumu
Ay safhalarını
görüntülemek
için basınız.
Görüntüyü
durdurmak
için
basınız.
Ay ve Güneşi
birlikte
görüntülemek
için basınız.
Ay ve Güneş Sayfası
ve ayın batımı zamanları ile belirli bir gün, saat ve
konum gösterir. Belirtmiş olduğunuz günde ve saatte
Ay ve Güneş görüntülerinin hareketlerini başlatmak
ve durdurmak için ekrandaki düğmeleri kullanınız.
Soldaki düğme Ay ve Güneş’i birlikte görüntüler.
Ortadaki düğme hızlı görüntüler ve Ayın safhalarını
gösterir. Sağdaki düğme görüntüyü durdurur.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Hunt and Fish
Ay ve Güneş pozisyonlarını belirli bir gün,
saat ve konumda görmek için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Sun & Moon (Güneş&Ay) simgesini seçiniz ve
enter’a basınız.
3. Farklı gün ve saat tahminlerini görüntülemek için
Date (gün) yada time (saat) alanlarından birini
vurgulayın ve ekran klavyesini açmak için enter’a
basınız.
Yada
farklı bir konum tahminlerini görüntülemek için Location(konum) alanını vurgulayın ve yeni
konumunuza ait seçenekler menüsünü açmak
için enter’a basınız.Bir seçim yapınız.
Avcılık ve Balıkçılık
Bu özellik, seçilen bir yer ve gün için avcılığın ve
balıkçılığın yapılabileceği en iyi saatlerin listesini
vermektedir.
Belirli bir gün ve konum için avcılık ve balıkçılık
tahminlerini göstermek:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Avcılık ve Balıkçılık (hunt&fish) simgesini
seçiniz ve enter’a basınız. Sayfanın en
üstündeki alanda mevcut gün ve konum
gösterilmektedir.
3. Farklı bir “gün “ tahminlerini görüntülemek
için date(gün) alanını vurgulayın ve ve ekran
klavyesini açmak için enter’a basınız.
4. Farklı bir konum tahminlerini görüntülemek için Location(konum) alanını vurgulayın ve yeni
konumunuza ait seçenekler menüsünü açmak
için enter’a basınız.
Gösterge okunu kullanarak haritadan bir nokta
seçmek için “use map “ i (harita kullan) seçiniz.
Seçtiğiniz konuma ait tabloyu açmak için
enter’a basınız.Bu bölümde konuma ait harita
görüntülenir.
Bul verilerini kullanarak bir nokta seçmek için
“use find menu” yü (bul menüsünü kullan)
seçiniz. Sayfa 31’den başlayan Bul menüsünü
kullanmak için talimatları takip ediniz. Bir öğe
seçtiğinizde, o öğeye ait bilgi sayfasının altındaki
“use” (kullan) düğmesini vurgulayınız ve enter’a
basınız. Konum alanı bulunan öğenin adını
gösterir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual83
Main Menu > Games Menu
Oyunlar Menüsü
Oyunlar menüsünde 6 adet oyun bulunur (Memory
Race, Virtua Maze, GekoSmak, Nibbons, Gekoids,
and Beast Hunt).
Bir oyun seçmek ve oynamak :
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Avcılık ve Balıkçılık (hunt&fish) simgesini
seçiniz ve enter’a basınız.
3. Bir oyun vurgulamak için esnek kolu kullanınız
ve enter’a basınız.Her oyunun kısa bir şekilde
açıklamaları bulunur.
teşkil etmeyen bir seyir alanı seçiniz.Bu oyunları
oynamak dikkatinizi çekerek yolunuzdaki
nesneleri görmenize engel olabilir.
4. Quit (çık) tuşuna basınız ve yes(evet) i
vurgulayınız, gerektiğinde oyunu durdurunuz.
Memory Race(hafıza yarışı)
Bu GPS oyununda hareket eden parça siz nereye
giderseniz sizi izler.Memory race’i kazanmak için
karelerdeki sembolleri tahmin ediniz ve aynı olan
sembolleri eşleştirip tahtayı
temizleyiniz.Karelerdeki
sembolü görmek için sayfanın
en altındaki “Open”ı (aç)
vurgulayın ve enter ‘a basınız.
Oyundaki Izgara yada
kareleri özel moda
ayarlamak için:
Oyunlar Menüsü
84
Uyarı: Oyun oynarken (seyir izliyorken) tehlike
1. ”grid size” yada “square size” bölümünü vurgulayınız ve seçenekler listesini açmak için enter’a
basınız. Seçiminizi yapmak için enter’a basınız.
2. Start” ( başla) seçeneğini vurgulayınız ve
oyuna başlamak için enter’a basınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Games Menu
Virtua Maze (labirent)
Bu GPS oyunu ekranda bir sanal labirent oluşturur.
Labirentin ortasına yerleştirilir ve bayrak
koleksiyonunu bulmakla görevlendirilirsiniz.
Sayfanın alt sağ köşesindeki sayı kaç bayrak kaldığını
gösterir. Sayfanın sol alt köşesinde geriye kalan
süreyi gösteren bir süreölçer bulunur. Zorluk seviyesi
labirentin görüş alanını belirler. Labirentin daha az
bir alanın görüntülenmesi oyunu daha zor bir seviyeye
getirir.
TIP: Cheat modunu
başlatmak için menü
düğmesine basınız ve
cheat seçeneğini seçiniz.
bu modu faaliyete
geçirdiğinizde sizi
beş dakika süresince
cezalandırır. 2.Bu modu kapatmak için enter
tuşuna basınız
GekoSmak
GPS‘ e bağlı olan GekoSmak oyunu size oyuncunun
bir parçası olarak yer verir. Sayfa üzerinde gekolar
görüntülenir. Gekolar kaybolmadan önce, gekoya
doğru yaklaşınız ve gekoya çekiçle vurmak için enter
‘a basınız. Gekoyu vurmayı başarırsanız çekicin
üstünde bir “!” işareti gözükür, başarısız olursanız
ekranda çekiçten başka hiçbir işaret görüntülenmez..
Küçük, orta, büyük olmak üzere
üç çeşit alan boyutu vardır.
Küçük alanlar yaklaşık 20
yardadan 30 yardaya ve büyük
alanlar 60 yardadan 90 yardaya
kadar boyutlandırılmıştır.
(Amerikan futbol sahasının boyu
kadar)
Zorluk seviyeleri: kolay, normal, zor olmak üzere 3
adettir.Zorluk seviyeleri gekonun ne kadar sıklıkta
görüntülenmesine göre belirlenir.Zorluk seviyesi
attıkça oyun hızlanır ve değerler değişir.
Nibbons
Bu GPS oyununda, oyun tahtası çevresinde
yürüyüp gözüken bayrakları toplamalısınız. Siz
yürürken kuyruğunuz uzar. Ekranda istediğiniz
eTrex Vista HCx Owner’s Manual85
Main Menu > Games Menu
yere gidebilirsiniz fakat oyunu kaybetmemek için
kuyruğunuza doğru yürümemelisiniz. Ayrıca başka bir
tehlike teşkil eden kuru kafalardan uzak durmalısınız.
Gekoids
GPS kapalıyken de
oynayabileceğiniz bu GPS
oyunu yalnızca gekoidleri
vurmakla ilgilidir. Siz bir
uzay gemisisiniz ve oyunu
kaybetmemek için hiçbir yere
çarpmamalısınız. Oynamaya
başlamadan önce, oyun ayarlarınızı yaptığınızdan
emin olunuz.”Northwards”(kuzeye) seçeneği geminizi
haritanın ortasına yerleştirir. Harita sabittir ve kuzey
yönü yukarıyı gösterir.”ship up” ayarı sanal dünyayı
geminizin civarına yerleştirir. Geminiz her zaman
yukarıyı/kuzeyi gösterir. Başlamak için enter’a
basınız ve ateş açmaya başlayınız.
86
Beast Hunt
Gerçek bir GPS oyunu
olmamasına rağmen ,size
ateş püskürtmeden oklarınızı
kullanarak yenilgiye uğratmanız
gereken dragonu bulmak yada
bir labirentte seyrederken
çukurlardan birine düşmemek
gibi bazı navigasyon özellikleri içeren bir oyundur.
Bazen sizi çapraz olarak hareket ettiren slaytlar
tarafından taşınırsınız. Oyunun birkaç tane zorluk
seviyesi ve sınırlı görüş seçenekleri bulunur. Oyunu
kaybettiğiniz zaman, ekranda dragonun yeri, çukurlar,
tehlikeler, slaytlar ve uyarı platformları gösterilir.
Bir skor tahtası tarafından yenilgilerinizin ve
galibiyetlerinizin izleri tutulur.
Beast Hunt’ı (yaratık avı) oynamak için:
1. Oyunlar seçeneğinden Beast Hunt’ı seçiniz
ve enter’a basınız.Oyun inceleme sayfası
görüntülenir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Main Menu > Games Menu
2. Zorluk seviyesi
menüsünü açmak
için enter’a basınız.
Seviyelerden birini
seçiniz(Trainee,
beginner, expert yada
master) ve görüş
menüsünü (visibility
menu) açmak için enter’a
basınız.
3. Bir görüş seçeneği seçiniz ve oyuna başlamak
için enter’a basınız.
4. Bir platformdan diğerine atlamak için esnek
kolu kullanınız.
Koyu renkteki platformlara geldiğinizde, bir
yada iki adım sonra dragona ulaşırsınız.
Dairesel platformlar çukurun çevresinde
bulunur. Eğer bir çukura düşerseniz dragonun
üzerine atlayınız yada dragonun bulunduğu
konuma bir ok fırlatınız. Eğer dragonu
vuramazsanız kaybedersiniz.
5. Dragonu yenmek için koyu renkli platformlara
ok fırlatırken enter’a basınız. İşaretlemek için
esnek kolu, vurmak içinse enter’ı kullanınız.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual87
Appendix > Specifications
Ekler
Spesifikasyonlar
Fiziksel
Boyut: 4.2" H x 2.2" W x 1.2" D
Ağırlık:Yaklaşık 5.6 Ons (159 gr) ağırlık / piller.
Ekran: 1.3" W x 1.7" H, 256-renk, yüksek çözünürlük,
transreflective TFT(176 x 220 pixels) Backlit.
Kasa: Tam contalı, kuvvetli plastik alaşım, IEC-529, IPX7
standardında su geçirmezlik,
Sıcaklık Aralığı: 5 den 158oF (-15 den 70oC)*
*Vista HCx’in sıcaklık aralığı bazı pillerin kullanım alanlarının sıcaklıklarını
aşabilir.Bazı piller yüksek sıcaklıkta kırılabilir.
Performans
Alıcı:
Alış zamanı :
WAAS olanaklı
Yaklaşık 15 saniye (ılık başlatmada)
Yaklaşık 45 saniye ( soğuk başlatmada)
Yaklaşık 2 dakika (AutoLocate™)
Güncelleme Oranı : 1 / saniye (her saniyede bir defa), sürekli
Anten:
Yerleşik bağlantı
Pusula:
Doğruluk; +/- 5 derece*, çözünürlük; 1 derece
88
Altimetre:
Doğruluk; +/- 10 feet*, çözünürlük; 1 ft.
*Doğru kullanıcı kalibrasyonuna bağlıdır.
Güç
Kaynak:
2 adet 1.5 volt AA pilleri, 12 V DC adaptör
yada PC/USB adaptörü
Pil Ömrü :
32 saate kadar ( tipik kullanım)*
*Sıcaklık düştükçe, Alkalin pillerinin kapasiteleri önemli miktarda
azalmaktadır. eTrex Vista HCx’i çalıştırırken, donma sıcaklığının altındaki
çalışma koşullarında lityum pillerini kullanınız. Ekranın arkadan aydınlatılması
ve elektronik pusulanın yoğun olarak kullanımı pilin ömrünü önemli ölçüde
azaltmaktadır.
Doğruluk
GPS:
<15 metre (33 feet) 95% tipik*
*Vergili Seçici Yararlanılırlık programı altında 100 m 2DRMS doğruluk
düşümüne tabidir.
DGPS: 3-5 metre (10-16 feet) 95% tipik*
*
Kuzey Amerika’daki WAAS doğruluğu.
Hız doğruluğu : Kalıcı durumunda 0.05 metre / saniye
Ara yüzler : Garmin Patentli (USB)
Veri depolama süresi: Sınırsız, hafıza takımı gerektirmez
Harita depolama: Formatladığınız microSD kartının
kapasitesine bağlıdır.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Appendix > Optional Accessories
Opsiyonel Aksesuarlar
Vista HCx’in işlevlerini arttırmak için kullanılan
aksesuarlar mevcuttur.
Aksesuarları elde etmek için, yerel satıcınızla
görüşünüz veya A.B.D.’deki Ürün Destek birimiyle
800/800.1020, yada Garmin’nin Avrupa birimiyle
44/0870.8501241 irtibat kurunuz.
Uyarı: Garmin aksesuarları Garmin ürünleri
için üretilmiş olup ürünler üzerinde test
edilmiştir.Garmin ürünleri için diğer imalatçılar
tarafından sunulan aksesuarlar Garmin
ürünlerinin kullanımı için test edilmemiş ve
onaylanmamıştır.Bu aksesuarların kullanımı
Vista HCx’e hasar verebilir ve garanti
koşullarını geçersiz kılar.
Otomatik navigasyon desteği- Vista HCx’i
otomobilde kullanırken parçaları ve harita verilerini
sağlar.
12 volt Çakmak Adaptörü: eTrex Vista HCx’e
otomobil çakmağından enerji verilebilmesini sağlar.
MapSourceTM dMap Veri CD – Vista HCx ile
uyuşan bazı detaylı harita verilerini sunar.Vista
HCx ile uyuşan Mapsurce ürün listesini görmek için
Garmin’ in web sitesini ziyaret ediniz. (http://garmin.
com/products/etrexvistaHCx/).
Taşıma Kasası: eTrex Vista HCx’i kullanmadığınız
zaman korur.
Deniz aracı monte desteği : eTrex Vista HCx’in deniz
araçlarına (gemi, tekne vs..)monte edilmesini sağlar.
Otomotiv Montaj Desteği: Kısa çizgi (dash) üzerine
geçici veya kalıcı olarak monte edilebilir.(harita
verilerini içermez)
Otomotiv Öncam Montaj Desteği: eTrex Vista
HCx’i otomobilin ön camına monte edilmesini sağlar.
Bisiklet Dümeni Montaj Desteği : eTrex Vista’nın
bisiklet dümenine (gidonu) monte edilebilmesini sağlar.
Batarya paketi: Tekrar şarj edilebilir, NIMH, AAbatarya donanımı, US tip kapak gibi özellikleri vardır.
Vista HCx ile kullanmak için mevcut aksesuarların
eksiksiz bir listesini görmek istiyorsanız Garmin’
in web sitesini ziyaret ediniz. (http://garmin.com/
eTrex Vista HCx Owner’s Manual89
Appendix > Data Field Definitions
Veri Alanı Tanımları
GPS doğruluğu: GPS’in belirlediği konum için bulunan
doğruluk.
Ortam Basıncı – Şu anki kalibre edilmemiş basınç
Ortalama Yükselme (Average Ascent) – Yükselmelerin
ortalama dikey mesafesi
Sonraki ETA –Bulunduğunuz hızı ve gidiş yönünüzü
koruduğunuzda, bir rota üzerinde bir sonraki noktaya
varmak için tahmin edilen süre.
Sonraki ETA –Bulunduğunuz hızı ve gidiş yönünüzü
koruduğunuzda, varış noktanıza ulaşmanız için tahmin
edilen süre.
Elevation—the distance above or below mean sea level.
Maksimum Yükselme (Maximum ascent) – fit / dakika
biriminde maksimum yükselme
Yükselme (Maximum Elevation) – Ulaşılan maksimum
yükseklik
Toplam Yükselme (Total Ascent) – Toplam yükselme
mesafesi
Minimum Yükselme (Minimum Elevation) – Ulaşılan
minimum yükseklik
Barometre Basıncı – Şu anki kalibre edilmiş basınç
Süzülme oranı (Glide ratio) – Kat edilmiş yatay
mesafenin, kat edilmiş dikey mesafeye oranı.
Yön (Bearing) – Bulunduğunuz konumdan varacağınız
noktaya olan yön.
Gidiş Yönü (course) – Başlangıç noktasından bir varış
noktasına olan yön
Ortalama Alçalma (Average Descent) – alçalmaların
ortalama dikey mesafesi.
Toplam Alçalma (Total Descent) – Toplam alçalma
mesafesi
Mesafe-sonraki (distance-to next):Bir rota üzerinde bir
sonraki noktaya olan mesafe
Mesafe-varış noktasına(distance-to destination)Rotanın
başlangıcından bitişine kadar olan bütün mesafe.
90
Varış Süzülme Oranı – Şu anki konum ve yükseklikten
varış noktası konum ve yüksekliğine kadar gerekli olan
süzülme oranıdır.
Başlık (Heading) – Pusula tarafından gösterilen hareket
yönünüz.(N,W,S,E)
Konum (lat / lon) – Bulunduğunuz konumun enlem ve
boylamı (koordinatları)
Konum (seçilen) – Ölçüm birimleri tarafından belirlenen
bulunduğunuz konum (enlem ve boylam dışında)
Odometre-tüm seyahatleriniz boyunca gitmiş olduğunuz
mesafenin toplamını gösterir.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Appendix > Data Field Defintions
Güzergah yönü – Orijinal yönünüze (seyahat yolu) göre
sağa veya sola doğru alınan mesafe.
Gidiş Yönüne (to course) –Orijinal yöne geri dönmek için
gitmeniz gereken pusula yönü.
Gösterici – Rota üzerinde bir sonraki noktanın seyir
yönünü gösteren ok
Trip odometresi- Trip bilgisayarı sıfırlandıktan sonra tüm
seyahatleriniz boyunca gitmiş olduğunuz mesafenin toplamını
gösterir
Hız – Mil / saat, km / saat, veya deniz mili / saat olarak
ölçülebilen yol kat ediş oranı
Maksimum hız-Trip bilgisayarınızı resetledikten sonraki
maksimum hız
ortalama hız-Araç hareket halindeyken ortalama hız
Geniş kapsamlı hız ortalamaları-Hem hareket
halindeyken hem sabitken belirlenen ortalama hız
Gün doğumu – O gün için güneşin doğuş zamanı ve
bulunduğunuz gün
Gün batımı – O gün için güneşin batış zamanı ve
bulunduğunuz gün
Varış noktasına olan zaman: Bulunduğunuz hızı ve gidiş
yönünüzü koruduğunuzda, varış noktanıza ulaşmanız için
tahmin edilen süre.
Sonraki noktaya olan zaman: Bulunduğunuz hızı ve gidiş
yönünüzü koruduğunuzda, bir rota üzerinde bir sonraki
noktaya varmak için tahmin edilen süre.
Günün zamanı – Seçilen zaman bölgesi (time zone) için
bulunduğunuz zaman.12-24 yerel saat formatını yada ortak
saati (UTC) seçebilirsiniz.
Hareket halinde-(trip time-moving)-Trip bilgisayarı sıfırlandıktan sonra aracın s hareket halinde olduğu süreler toplamı.
Durağan halde-(trip time-stoppedd)Ünite açıkken ,(trip
resetlendiği için) konumunuzu izlemeye devam ederken,
aracın durdurulma (sabit kalma) süresi
Toplam seyahat süresi-trip bilgisayarı resetlendikten sonra
ünitenin toplam takip (iz sürme) süresi
Döndür (turn) –Yönü ve mesafeyi bir sonraki aktif rotaya
çevirme/ döndürme
Hız iyi yaptı (Velocity made good) – İstenilen yön boyunca
bir varış noktasına yaklaşma hızı
Dikey Hız – Zamana göre yükseklik kazancı / kaybı oranı
Dikey Hız Varış Noktası – Varış yüksekliğine alçalma hızı.
Varış noktası (way point-at destination)-Rotadaki en son
nokta, varış noktası
Bir sonraki yol noktası (way point-at next) Rota üzerinde
bir sonraki nokta.
eTrex Vista HCx Owner’s Manual91
Appendix > Connecting Your Vista HCx to a Computer
Vista HCx’i Bilgisayara Bağlamak
PC/USB kablosunu kullanarak Vista HCx’i
bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
Not: USB kablosunu bilgisayarınıza
bağlamadan önce MapSourceTrip & Waypoint
Manager yazılımının tümünü bilgisayarınıza
yükleyiniz.Yükleme ve çalıştırma işlemleri için
yazılımın içindeki talimatları takip ediniz.
Vista HCx’i bilgisayara bağlamak için:
USB Sürücüleri hakkında Bilgi
MapSourceTrip & Waypoint Manager yazılımını
yüklediğinizde USB sürücüleri de otomatik olarak
yüklenmiş olur.V ista HCx’i bilgisayarınıza
taktığınız zaman başlangıçta bilgisayarınız sürücüleri
bulamayabilir. Sürücüleri bir kereliğine yüklemeniz
gerekir. Vista HCx’i sonraki bağlayışınızda
bilgisayarınız sürücüleri kendisi bulur.USB sürücüleri
düzenli olarak güncelleştirilmelidir. www.garmin.com
adresini ziyaret ederek “updates “ lere ulaşabilirsiniz.
1. Vista HCx’in USB giriş kapağını kaldırınız,
USB kablosunun küçük olan ucunu Vista HCx
girişine takınız.
2. Diğer tarafı da bilgisayarınızın USB girişine
takınız.
92
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Appendix > What Is WAAS/EGNOS?
WAAS/EGNOS Nedir?
The Wide Area Augmentation System (WAAS)
Kuzey Amerika’daki tüm GPS kullanıcıların sinyal
doğruluğunu arttırmaya yarayan FAA fonlu bir servis
sistemidir. European Geostationary Navigation
Overlay Service (EGNOS) da WAAS’ın Avrupa
versiyonudur.
WAAS ABD istasyonunun karşısına GPS verilerini
izleyen 4 adet uydu ve istasyonlar kurmuştur.
Her iki kıyıda bulunan ana istasyonlar referans
istasyonlarından veri toplayarak GPS veri doğrulama
mesajı oluştururlar.Ana istasyon bağlantıları
doğrulama mesajlarını kara istasyonları vasıtasıyla
WAAS GEO uydularına gönderir. WAAS GEO
uyduları WAAS doğrulama sinyallerini servis alanı
boyunca kullanıcılara yayar.
FAA’sın web sitesinden alınan bilgilere göre
WAAS 2002’nin Eylül ayında ABD’nin büyük bir
bölümünde ve Alaska’ nın bir kısmında 1-2 metre
yatay ve 2-3 metre dikey doğrulama performansı
onaylandı.
sadece iki servistir.Sonuç olarak doğruluk bilgileri
ve referans istasyonlarından gönderilen diferansiyel
doğrulama verilerini yayan uydu istasyonlarının
servislerinden dünya çapında birkaç tane daha
bulunmalıdır.
Bütün SBAS sistemleri aynı alıcı frekansını
kullanmaktadır bu nedenle kullanılabilir durumda
olan herhangi bir SBAS sistemi dünyanın her yerinde
ünitenizin doğruluğunu arttırır.
Yakın zamanda, kara istasyonları tarafından
desteklenmeyen bölgelerde Vista HCx’le WAAS’ı
çalıştırmak, SBAS uydusundan sinyal alıyor olsanız
bile doğruluğu arttırmaz. Aslında, doğruluk oranını
yalnızca GPS uydusunun sağladığı dokruluktan
daha az alçaltır.Bu nedenle Garmin GPS alıcınızla
WAAS ‘ı çalıştırdığınızda, alıcı otomatik olarak en iyi
sonucu veren metodu kullanır. Daha fazla bilgi için
aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.
http://gps.faa.gov/Programs/WAAS/waas.htm.
WAAS ve EGNOS MOPS ‘a (Minimum
OperationalPerformance Standard) bağlı kalarak
global uydu bazlı arttırma sistemini(SBAS) kullanan
eTrex Vista HCx Owner’s Manual93
Appendix > Map Datums and Location Formats
Harita Verileri ve Konum
formatları
Seyir izlerken, en doğru navigasyon olanağını temin
etmek için GPS koordinatlarını bir harita, grafik
yada diğer referanslarla karşılaştırırken aynı verileri
(datum) kullanınız.
Konum Formatı?
Harita verileri Dünya’nın
matematiksel bir modeli üzerine
kurulmuştur.
Harita Verileri yada Ara Yüzleri ?
Harita verileri (ara yüz) Dünya’nın matematiksel
modelidir ve hesaplamaların tutarlı ve doğru bir
şekilde yapılmasını sağlar.Harita verileri konumları
hesaplanmış ve ölçülmüş ızgaralar şeklinde
gösterilir.Haritadaki yada grafikteki enlem ve boylam
ölçüleri belirli harita verilerine referans eder.Her
grafiğin bir veri referansı bulunur ve Vista HCx
ortak kullanılan harita verilerini denkleştirmek için
ayarlanabilir.
94
Bulunduğunuz konum GPS’ te koordinatlar yoluyla
gösterilir.Farklı haritalar ve grafikler farklı konum
formatları kullandığı için ,GPS ünitesi kullandığınız
haritanın tipine göre en doğru koordinat sistemini
seçmenizi sağlar.En sık kullanılan çizim formatı
tüm Garmin üniteleri tarafından kullanılan enlem ve
boylamdır.
Diğer koordinat sistemlerini kullanmak için
konum formatını değiştirebilirsiniz.UTM/UTS
(Universal Transverse Mercator/Universal Polar
Stereographic) izdüşüm formatı , bir çok USGS
topografya haritasında bulunan kullanımı kolay
metrik ızgara grafiğini içerir.Ayrıca kullanıcı
tarafından tanımlanabilen diğer ızgaraları da
kullanabilirsiniz.(ileri düzeydeki kullanıcılar için).
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Appendix > Loran TD Setup
Loran TD Ayarları
Loran TD’yi ayarlamak için:
1. Ana menüyü açmak için menü tuşuna 2 defa
basınız.
2. Ayarlar simgesini vurgulamak için esnek kolu
kullanınız ve ayarlar menüsünü için enter’a basınız.
4. ”Position format” (konum formatı) bölümünü
vurgulayın ve format listesini açmak için
enter’a basınız.
5. Loran TD’yi vurgulayın ve Loran ayarlar
sayfasını (setup page) açmak için enter’a basınız.
6. Alanlardan birini değiştirmek için enter’a
basarak seçeneklerden seçebilir yada ayar
verisi girebilirsiniz.
7. İşleminiz bittiğinde ” save” (sakla) düğmesini
vurgulayın ve enter’a basın.
Eğer bir yol noktası oluşturduktan sonra, GRI Chain
, yardımcı istasyonlar yada ofsetler değişmişse, yol
noktaları GRI Chain’e ve yardımcı istasyonlarına
müracaat eder ve ona göre TD koordinatlarını uyarlar.
Vista HCx seyir izlerken Loran sinyallerine bağlı
değildir ve aslında bir yol noktasını navigasyon
için depolamadan önce TD koordinatlarını kullanışlı
enlem ve boylama dönüştürür.Bu sayede ,ünite
dünyanın her yerinde bir TD koordinatına doğru seyir
izleyebilir.
Bir Loran TD konumu oluşturmak içn GRI’nin zincir
numarasını (chain number) ve yardımcı istasyonları
bilmelisiniz.Daha fazla bilgi için Garmin web
sitesinde mevcut olan Loran TD el kitabını okuyunuz
www.garmin.com/support/userManual.jsp.
Loran TD Ayarlar
Sayfası
eTrex Vista HCx Owner’s Manual95
Appendix > FCC Compliance
FCC Uyumluluk İfadesi
olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu cihaz
radyo ve televizyon alıcıları için zararlı karışmalar
üretiyorsa, ki bu karışımlar cihazın kapatılıp açılması
ile belirlenebilir, kullanıcının aşağıda yer alan
önlemlerin bir veya birkaçı ile karışma olaylarını
düzeltmeleri için teşvik edilir :
eTrex Vista HCx , EV veya OFİS KULLANIMINDA
B sınıfı sayısal cihazları için FCC karışım sınırlarının
Parça 15 ‘ine uyumludur. Bu sınırlar oturma
yerlerindeki yapılarda oldukça zarar verici karışımlara
karşı uygun koruma sağlamak için tasarlanmıştır, ve
“ev dışı” gereksinimlerden daha katıdır.
• Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya tekrar
yerleştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
• Cihazı alıcı üzerine bağlı olan devreden başka
bir devre üzerindeki çıkış noktasına bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo /
TV teknisyenine danışın.
eTrex Vista HCx kullanıcının servis edebileceği
herhangi bir parça içermemektedir. Onarımlar
yalnızca yetkili GARMIN servis merkezi tarafından
yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından
yapılan onarımlar veya değişiklikler cihazınızda kalıcı
hasarlara neden olacağı gibi, garantinizin geçersiz
olmasına ve Kısım 15 düzenlemesi altında bu cihazı
çalıştırma yetkinizin geri alınması ile sonuçlanır.
Bu cihazın çalışması şu koşullara tabidir: (1) Bu
cihaz zarar verici karışmalar üretemez, ve (2) bu
cihaz çalışmada istenilmeyen faaliyetlere neden olan
karışmalar da dahil olmak üzere, alınan herhangi bir
karışmayı kabul etmek zorundadır.
Bu cihaz radyo frekansında enerjiyi kullanmaktadır ve
radyo frekansında enerjiyi yayabilir. Eğer talimatlara
uyulmadan kurulduğunda ve kullanıldığında,
radyo iletişimi için oldukça zararlı olan karışmaları
üretir. Yine de, karışmaların belirli bir kurulumda
96
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Appendix > Limited Warranty
Sınırlı Garanti
Bu Garmin ürünü satın alım tarihinden itibaren bir
yıllığına materyaller ve işçilikte kusursuz olamaya
garantilidir. Bu süre içerisinde Garmin tek seçenek
olarak, normal kullanımda bozulan herhangi bir
parçayı onarır ya da değiştirir. Bu tür tamir ve
değiştirmeler müşteriye ulaşım masraflarından
sorumlu olması şartıyla ücret ödemeksizin
yapılacaktır.
Bu garanti, aracın hor kullanımına, yanlış
kullanımına, kazaya ya da yetkisizce yapılan tamir ya
da değiştirmelere bağlı bozulmaları kapsamaz. Ürünü
kullanmak, yanlış kullanmak,kullanamamak ya da
üründeki kusurlardan hasıl olsa da tesadüfi, hususi
bir şekilde, doğru ya da dolaylı olarak meydana
gelen zararlardan Garmin sorumlu olmayacaktır.
Bazı durumlar tesadüfi ya da dolaylı zararların hariç
tutulmasını kabul etmez, dolayısıyla yukarıdaki
sınırlamalar size uymayabilir.
Garmin üniteyi ya da yazılımı tamir etme, değiştirme
ya da tek seçeneği olarak satın alım ücretinin geri
iadesi hakkını elinde bulundurur.Bu tür çareler,
herhangi bir garanti ihlali üzerine sizin tek çareniz
olacaktır.
Garanti servisinden faydalanmak için, Garmin
yetkili satıcınızla irtibata geçin.Yada Talimat almak,
RMA takip numarasını almak için aşağıda belirtilen
numaralardan Garmin Müşteri Hizmetlerini arayın.
Ünite, ambalajın üstünde takip numarası açıkça yazılı
bir biçimde güvenlice paket edilmelidir. Sonra ünite,
servis ücreti ödenmiş olarak Garmin garanti servis
merkezine gönderilmelidir. Garanti tamirlerinin alımı
için kanıt olarak orijinal satış makbuzunun bir kopyası
gerekmektedir.
Garmin International, Inc.
1200 E 151st Street, Olathe, Kansas 66062 U.S.A.
Tel. 913/397.8200
Fax. 913/397.8282
Garmin (Avrupa) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL U.K.
Tel. 44/0870.8501241
Fax 44/0870.8501251
eTrex Vista HCx Owner’s Manual97
Appendix > Limited Warranty
Internet üzerinden müzayede ile satılan ürünler
Garmin tarafından yapılan özel öneri ya da indirimler
için uygun değildir. Internet üzerinden yapılan
müzayedelerin onayları garanti kontrollerinde
kabul edilmez. Garanti servisinden yararlanmak
için orijinal bayiden alınan orijinal makbuzun bir
kopyası gerekmektedir. Garmin, Internet üzerinden
satın alınan paketlerden kaybolan parçaları yenisi ile
değiştirmeyecektir.
probleminiz olursa ,tamir için lütfen yetkili Garmin
bayisine götürünüz.
eTrex Vista HCx vidalarla kapatılmıştır. Üniteyi
değiştirmek yada tamir etmek amacıyla açma
girişiminde bulunursanız garantiyi geçersiz kılarsınız
ve ünitenin ekipmanlarına kalıcı zarar verebilirsiniz.
ABD dışında satışa sunulan ürünler için uluslararası
distribütörlere ayrı bir garanti sunulmuştur.Bu garanti
ülkenin yerel distribütörleri tarafından sağlanır
ve bu distribütör ünite için yerel bir servis sağlar.
Distribütör garantileri sadece dağıtım için ayrılmış
bölgelerde geçerlidir.ABD’de yada Kanada’da satın
alınan üniteler UK, Kanada,ABD yada Tayvan
merkezlerindeki servislere getirilmelidir.
Garmin etrex Vista HCx’i tamir etme yetkiniz
yoksa üniteyi parçalarına ayırmayınız. Ünite ile bir
98
eTrex Vista HCx Owner’s Manual
Index
Indeks
A
Accessories(aksesuarlar) 89
adjusting the backlight
(arkadan aydınlatma)4
altimeter(altimetre) 55–59
altimeter page(altimetre sayfası) 55
calibrate (kalibre etmek) 61
data fields(veri alanları) 62
options(seçenekler) 56
plot over time
(zamana göre çizim) 57
pressure/elevation plots
(basıç/yükseklik çizimleri) 57
view points
(görüş noktaları) 59
zoom ranges
(zum aralıkları) 58
altitude (yükseklik) 55–59
C
Calculator(hesap makinesi 9 81
calendar (takvim)80
calibrate
electronic compass(elektronik
pusulayı kalibre etm.) 50
cautions (uyarılar/önlemler) viii
cleaning (bakım)vi
compass (pusula) 50
bearing pointer
(yön göstergesi) 53
calibrating (kalibre etme)50
course pointer
(seyir/gidiş göstergesi) 53
data fields(veri alanları) 54
compass Page(pusula sayfası) 48
electronic compass (elektronik
pusula)49
options (seçenekler)51
setting speed and time
(hız ve zaman) 49
connecting to a computer
(bilgisayara bağlama992
Course Deviation Indicator (manyetik sapma göstergesi) (CDI) 53
creating waypoints using coordinates
(koordinatları kullanarak yol
noktası oluşturmak)11
using the map (harita
kullanımı)11
custom points of interest
(ilgilenilen noktalar)26
D
data fields (veri alanları)60
data field definitions
(veri alanları tanımı)90
E
Enter/Rocker key (gir/esnek kol)3
F
FCC compliance
uyumluluk ifadesi)96
fields, data (veri alanları)56
find (bul)16
an address(adres bul) 23
an intersection
(kesişim bul)24
a city (şehir bul)22
a geocache (geoache bul)20
a point of interest
(ilgilenilen noktalar)25
by name (isimle )17
item information page
(öğeye ait bilgi sayfası)18
recent finds
(en son bulunanlar)18
waypoints(yol noktaları) 20
G
Games(oyunlar) 84
GRI chain (GRI zinciri)95
H
highway page
(karayolu sayfası)65
navigation
(seyretme/yönlendirme) 66
how to
adjust zoom ranges (zum
aralıklarını ayarlamak)58, 59
create a route
(rota oluşturmak)31
find a point of interest (ilgilenilen bir nokta bulmak)25
manually calibrate altimeter (altimetreyi elle kalibre etmek)61
program a data fi eld(bir veri
alanı programlamak) 62
project a waypoint (bir yol
noktasının çizilmesi)14
reset the elevation data (yükseklik verilerinin resetlenmesi) 60
reset the max elevation fields
(maksimum yükseklik verilerinin resetlenmesi) 60
use Sight N Go to navigate
(yönlendirme için Sight’n Go
kullanımı) 52
use the View Points option
(görüşnokta seçenekler menüsü)
59
view elevation or pressure
plots (yükseklik yada basınç
grafikleri) 57
hunt and fish (avcılık ve
balıkçılık) 83
I
In/Out zoom keys
(yakınlaş/uzaklaş tuşları) 3
initializing (başlangıç) 5
installing and removing
(yükleme ve kaldırma) the
microSD card/kartı 9
installing batteries
(pilleri kurulumu) 2
installing the lanyard
(lanyardın kurulumu) 2
J
Jumpmaster setup page
(ayarlar sayfası) 75
constant setup (sabit ayarlar) 78
eTrex Vista HCx Owner’s Manual99
Index
wind setup (rüzgar ayarları)77
K
key functions (düğmelerin işlevleri)3
L
location formats
(konum formatı) 94
Loran TD setup /ayarları 95
M
main menu(ana menü) 64
main pages (ana sayfalar)37
manual conventions(teamüller) i
mapping databases (harita verileri)8
MapSource 92
map datums
(harita ara yüzleri/verileri) 94
map page (harita sayfası)39
data fields (veri al.)39
declutter 47
guidance text(rehberlik metni) 42
map data (harita veri.)40
measuring distance (mesafeölçme)46
options menu (seçenekler
menüsü)41
orientation(yönlendirme) 41
setup (ayarlar)43
zoom range (zum aralıkları)41
marking your currentlocation(bulund
uğunuz konumu ayarlama) 10
Menu/Find key(bul menüsü) 3
O
on-screen messages
(ekran mesajları) 8
100
P
plot over time (zamana göre çizim) 57
Power/Backlight key
(güç/aydınlatma tuşu) 3
product registration(ürün kaydı) v
profile field (profiller) 56
proximity waypoints (yol noktalarına
yakınlık) 15, 80
Q
Quit/Compass key (çık/pusula tuşu)3
R
routes (rotalar)31, 65
creating (oluşturma )31
deleting (silme)35
editing (düzeltme)34
navigating (yönlendirme)33
off-road transition
(karayolu takip935
options (seçenekler)36
turn previews
(dönüşleri görüntüle)33
S
satellite page(uydu sayfası) 38
options (seçenekleri)38
selecting options and entering
data (seçenekleri seçme ve veri
girme)7
setup menu (ayarlar menüsü)66
altimeter setup (altimetre sayfası)74
calibration setup (kalibrasyon
ayarları)73
display setup (görüntü ayarları)68
geocache setup /ayarları71
heading setup (başlık/gidiş
yönü)73
Jumpmaster setup /ayarlar)75
map page setup (harita sayfası) 69
marine setup (deniz ayarlar)71
page sequence setup (sayfa düzeni) 69
routing setup(rota ayarları) 69
system setup (sistem ay.)67
time setup (zaman ay.)72
tones setup (ses ayar.)68
units setup (ünite ayr.)72
welcome page setup (açılış
ekranı)75
Sight N’Go 52
software license agreement (yazılım
lisans sözleşmesi) v
specifi cations (özellikler) 88
status bar (durum çubuğu) 7
stopwatch(kronometre) 81
storage (depolama7koruma) vi
sun and moon (Güneş ve Ay) 82
T
Tracks(izler) 26, 64
creating user waypoints
(kullanıcı yol noktaları)31
navigating
(yönlendirme/seyretme) 30
options (seçenekler)65
profiles(çizimler) 29
saving a track log (iz seyir
kaydetme)27
setting up a track
(iz ayarlama) 27
view a track (iz görüntüleme) 28
transferring data to a microSD
card (microSD kartına veri transfer
etmek)
Trip & Waypoint Manager) 2
trip computer (trip bilgisayarı) 63
options (seçenekler) 63
turning on the unit
(üniteyi çalıştırmak) 4
U
unit overview
(üniteyi gözden geçirme)1
W
WAAS/EGNOS 93
Warnings(uyarılar) vii
warranty (garanti)97
waypoints(yol noktaları)
averaging (ortalamasını alma)13
deleting (silme)12
editing (düzeltme)12
moving (hareket etmek)13
projecting (çizmek)14
proximity (yakınlık)15
eTrex Vista HCx Owner’s Manual

Benzer belgeler