GSAB 040108

Transkript

GSAB 040108
GSA
GSAB 040108
GSAB 040110
GSAB 040112
GSAB 040116
GSAB 080220
GSAB 080225
GSAB 120332
GSAB 120340
GSAB 160450
910108005524040
910110005524040
910112505524040
910116005524040
910120005524080
910125005524080
910132005524120
910140005524120
910150005524160
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
96
104
115
115
191
211
315
340
454
GSC
GSAB 040108
GSCB 040108
GSCB 040110
GSCB 040112
GSCB 040116
GSCB 040120
GSCB 080225
GSCB 080232
GSCB 120340
GSCB 120350
GSCB 160460
920108005514041
920110005514041
920112505514041
920116005514041
920120005514081
920125005514081
920132005514081
920140005514121
920150005514121
920160005514161
160.4
160.4
160.4
175.3
210.0
320.8
355
541
661
870
Malzemeler alüminyum gövde aras›nda RODINO 50 Film izolasyon
RADINO 50
F’dir.
F
F
445
GSA
GSAP 040108
GSAP 040110
GSAP 040112
GSAP 040116
GSAP 080220
GSAP 080225
GSAP 120332
GSAP 120340
GSAP 160450
GSAP 040108
GSCP 040108
GSCP 040110
GSCP 040112
GSCP 040116
GSCP 040120
GSCP 080225
GSCP 080232
GSCP 120340
GSCP 120350
GSCP 160460
880108005524041
880110005524041
880112505524041
880116005524041
880120005524081
880125005524081
880132005524121
880140005524121
880150005524161
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
97.6
105.6
116.6
116.6
191.4
212.5
316
341
455
161.1
161.1
161.1
176
211
321.5
356
543.2
663.5
871
Malzemeler alüminyum gövde aras›nda RADIO 50 Film izolasyon
RADINO 50
F’dir.
F
F
446

Benzer belgeler

001-17Ykablo_tas.FH11

001-17Ykablo_tas.FH11 Çelik veya s›cak dald›rma galvaniz kaplanm›fl çelik üzerine TERMO-PLAST‹K özel boya (RODINO 50 ) uygulan›r. Asite karfl› mükemmel korozif koruma yapar. Tuz içeren, asit üretimi yapan, asitik ortam ...

Detaylı