İndirilebilir Dosya - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Transkript

İndirilebilir Dosya - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
TÜRKĠYE
ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
Sayı :TÖSSFED/SK-88
Konu :1.Bölge (Akdeniz ve Ġç Anadolu) Basketbol ġampiyonası
21/01/2016
…………………….SPOR KULÜBÜ BAġKANLIĞINA
Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan 1.Bölge (Akdeniz ve Ġç
Anadolu) Basketbol ġampiyonası 1-3 ġubat 2016 tarihleri arasında Alanya'da
gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır.
Söz konusu Ģampiyonaya erkek (Down Sendromlu, Mental ve Otizmli) 8 Sporcu, 1
antrenör ve 1 idareci olmak üzere toplam 10 kiĢi iĢtirak edecek olup, kulüplerimiz
sporcularının lisanslarını yanlarında getireceklerdir. 2016 yılı lisansı olmayan ve vizesini
yaptırmayan sporcular müsabakalara kesinlikle alınmayacaklardır.
Bu itibarla; Ģampiyona ile ilgili katılım formu ve yarıĢma reglamanı ekte
gönderilmiĢtir. Kulüplerimiz kafile listesini (katılım formunu) online olarak 26 Ocak 2016
Salı günü saat: 12:00'e kadar doldurarak federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Anılan tarihten sonra yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacak ve Ģampiyonaya dahil
edilmeyecektir.
Kafile listesi, katılım formu ve izin yazılarının asıllarının faaliyet sırasında federasyon
yetkililerine teslim edilmesini önemle rica ederim.
(Ġmza)
Birol AYDIN
Federasyon BaĢkanı
EKLER:
Ek-1:1Adet Katılım Formu (Online Form)
Ek-2:1Adet ġampiyona Reglamanı
Dağıtım
:
Gereği
:
*21 Spor Kulübü BaĢkanlığına
Adres: Spor Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:7 YeniĢehir-ANKARA
Telefon: 0 312 311 58 95 Faks: 0 312 311 96 28
e-posta: [email protected] web: www.tossfed.gov.tr
TÜRKĠYE
ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
1.BÖLGE (AKDENİZ ve İÇ ANADOLU) BASKETBOL ŞAMPİYONASI
1-3 ŞUBAT 2016/ALANYA
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
KULUBÜN ADI
ANTALYA ZİÇEV SPOR KULÜBÜ
ANTALYA MANAVGAT DR.HÜSEYİN VURAL
İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OK. SP. KULÜBÜ
ANTALYA ÖZEL SPORCULAR GENÇLİK VE SPOR
KULÜBÜ
BURDUR ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ İLKÖĞRETİM OKULU
DERNEĞİ
HATAY ÖZEL SUYUN RENGİ GENÇLİK VE SPOR
KULÜBÜ
HATAY GÜLEN YÜZLER SPOR KULÜBÜ
HATAY ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
MERSİN ÖZEL İZEM ÖZEL EĞİTİM OKULU SPOR
KULÜBÜ
MERSİN SOSYAL HİZMETLER GENÇLİK VE SPOR
KULÜBÜ DERNEĞİ
MERSİN ÇANKAYA İŞ OKULU SPOR KULÜBÜ
MERSİN GÖÇMEN HÜSEYİN POLAT ÖZEL EĞİTİM İŞ
UYG.OKULU SPOR KULÜBÜ
MERSİN MEZİTLİ BANA ELLERİNİ VER SPOR KULÜBÜ
MERSİN HÜSEYİN POLAT EĞİTİM UYGULAMA OKULU
VE İŞ EĞT.MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
MERSİN BEYAZAY SPOR KULÜBÜ
AKSARAY GÖNÜL DOSTLARI ZEKA OYUNLARI VE
ZİHİN SPORLARI SP. KULÜBÜ
ANKARA ZİÇEV SPOR KULÜBÜ
ANKARA SARAY REHABİLİTASYON SPOR KULÜBÜ
ESKİŞEHİR AV.LÜTFİ ERGÖKMEN SPOR KULÜBÜ
KARAMAN ERMENEK REHABİLİTASYON MERKEZİ
SPOR KULÜBÜ
KONYA ÖZEL SPORCULAR SPRO KULÜBÜ
KONYA MUSTAFA YURTER ÖZEL EĞİT. MES. EĞT.
MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
İLİ
ANTALYA
ANTALYA
BÖLGESİ
AKDENİZ
AKDENİZ
ANTALYA
AKDENİZ
BURDUR
AKDENİZ
HATAY
AKDENİZ
HATAY
HATAY
MERSİN
AKDENİZ
AKDENİZ
AKDENİZ
MERSİN
AKDENİZ
MERSİN
MERSİN
AKDENİZ
AKDENİZ
MERSİN
MERSİN
AKDENİZ
AKDENİZ
MERSİN
AKSARAY
AKDENİZ
İÇANADOLU
ANKARA
ANKARA
ESKİŞEHİR
KARAMAN
İÇANADOLU
İÇANADOLU
İÇANADOLU
İÇANADOLU
KONYA
KONYA
İÇANADOLU
İÇANADOLU
(Ġmza)
Birol AYDIN
Federasyon BaĢkanı
Adres: Spor Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:7 YeniĢehir-ANKARA
Telefon: 0 312 311 58 95 Faks: 0 312 311 96 28
e-posta: [email protected] web: www.tossfed.gov.tr

Benzer belgeler

2015 TYF YAZ ŞAMPİYONASI tüm sonuçlar

2015 TYF YAZ ŞAMPİYONASI tüm sonuçlar İstanbul Galatasaray İstanbul Galatasaray Bursa Şahinkaya Koleji S.K. İstanbul Enka Sk. Denizli Sk. İstanbul Fenerbahçe Sk. İzmir Rota Koleji Sk. Bursa Yüzme Dünyasi

Detaylı

Fiyat Döviz Stok

Fiyat Döviz Stok Olta makinaları fiyat listesi ve güncel stok durumları

Detaylı

Bağış Servisi Kısa Numara Bağış Bedeli SMS Açık Kapı

Bağış Servisi Kısa Numara Bağış Bedeli SMS Açık Kapı SMS Ücreti Bağış Ücreti 2 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 2 SMS 10 TL 2 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 0 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 0 SMS 10 TL 2 SMS 5 TL 0 SMS 5 TL 2 SMS 5 TL 0 SMS 5 TL 2 SMS ...

Detaylı